Mia Lindberg Vägar till vägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mia Lindberg Vägar till vägledning"

Transkript

1 Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning rapport Mia Lindberg Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst

2 Titel Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Författare Mia Lindberg Medförfattare Anders Eklann, Eva-Lena Axelsson Utgiven Oktober 2008 Upplaga 700 Grafisk form P&P Kommunikation Tryckeri Tryckeribolaget Rapport 8:2008 ISBN (tryckt version) (pdf-version) NSHU Adress Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning Box 194 Brunnshusgatan Härnösand telefon Fax E-post

3 Vägar till vägledning En historia om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Författare Mia Lindberg Medförfattare Anders Eklann, Eva-Lena Axelsson

4 2

5 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 7 1. Inledning Nätuniversitetet och NSHU Nätuniversitetets portal Några korta fakta om Vägledningsinfo.se Marratech MSN Skype Bakgrund Vägledning eller information? Vägledning inom Nätuniversitetet Nätverket Join IT och vägledande projekt Webbaserad vägledning, nationellt och internationellt Nationellt Internationellt Learn Direct Vägledningsinfo.se innan vi började En inledande samverkan Namnet Vägledningsinfo.se Marknadsföring av projektet Utbildningen för vägledare i webbaserad tjänst Socialt och teoretiskt Att vägleda i nätverk Etik och praktik Hur gör andra? En startklar webbtjänst? En oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst Verktyg Schema/tider Webbplats Marknadsföring av vägledningsinfo.se Webbaserat valstöd Vägledningsinfo.se öppnar maj Om bloggen och nätverket Nätverk och kompetensutveckling Den sociala interaktionen Kommunikationsverktygen Telefon E-post MSN Övrigt Skype Lite statistik kring Vägledningsinfo.se 41 3

6 5. Vägledningsinfo.se stänger maj Projektet avrundas och avslutas Telefon Diskussion om telefon och vägledning E-post Diskussion om e-post och vägledning MSN Diskussion om MSN och vägledning Skype Webbaserat valstöd Karriärpaketet Vad tycker vägledarna? Hur ser vägledarna på Vägledningsinfotjänstens förutsättningar Vägledarkompetens och yrkesrollens krav Vägledarna om nätverk Vad tycker den vägledningssökande? Enkätsvar Respons via e-posten Vad tyckte referensgruppen? Referensgruppens reflektioner Diskussion Myndighetsövergripande samverkan för en oberoende och nationell vägledning Flexibel vägledning Att arbeta och lära genom nätverk Avslut 71 Bilagor 79 Bilaga 1: Att vägleda med stöd av ny teknik, 7,5 högskolepoäng Bilaga 2: Minnesanteckningar från arbetsmöte med referensgruppen Flexibel vägledning Bilaga 3: Minnesanteckningar från referensgruppen Projektområde flexibel vägledning Bilaga 4: Anteckningar från möte på Hotell Sheraton med arbetsgrupp och projektgrupp för Vägledningsinfo.se Bilaga 5: Kort presentation av projektet Bilaga 6: Utbildning för vägledare aktiva i nationell vägledningstjänst. Vagledningsinfo.se. Bilaga 7: Sveriges Vägledarförening. Etisk deklaration. Bilaga 8: Vägledningsinfo en nationell, oberoende och flexibel vägledningstjänst. 4

7 Förord Den här rapporten beskriver vägledningstjänsten Vägledningsinfo.se. Jag har som huvudförfattare varit med från början till slut, i formuleringen av projektplaner, som utbildare för det vägledarnätverk som bemannat tjänsten, och som vägledare i tjänsten under projektets senare del. Under projekttiden har främst Eva-Lena Axelsson men också Per Westman och Jonas Paulsson, alla NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning), sett till att förverkliga Vägledningsinfo.se. Studievägledare Anders Eklann, Högskolan Väst, fick i uppdrag att koordinera och knyta ihop trådarna för projektet när man från politiskt håll påannonserade avvecklingen av NSHU. Rapporten är skriven i ett mycket nära samarbete med Anders och Eva-Lena. Av naturliga skäl är därför rapporten skriven i både jag- och viform. Ett särskilt tack vill vi rikta till dem som på ett eller annat sätt deltagit i det fleråriga inledande arbetet. Utöver studie- och yrkesvägledarna som bemannat Vägledningsinfotjänsten vill jag nämna; Agneta Wallin, FIN Folkhögskolornas informationstjänst, Daniel Johansson, Regionförbundet Östsam, Kent Wallén, Nitus Nätverket för kommunala lärcentra, Lars-Erik Johansson, CFL Nationellt centrum för flexibelt lärande, Lisa Tönus, Skolverket, Peter Knutsson, Växjö universitet och Tomas Mjörnheden, Göteborgs vuxenutbildning. Utvecklingen av tjänsten Vägledningsinfo.se är en historia som började med den e-post som kom till Nätuniversitetets studievägledning och som i sin tur mynnade i nätverket Join IT. Det nätverket, och de nätverk som följde i dess fotspår, hade inte varit desamma utan Malin Pongolini och Christer Ljungberg på Högskolan Väst. Med deras kontinuerliga, pedagogiska och tekniskt praktiska support kunde vi mötas och växa. Ett särskilt tack för stöd och support i rapportarbetet vill jag också rikta till Anders Lovén, Malmö högskola, Mattias Danielsson, Högskolan i Borås, Ninni Granit, Högskolan Dalarna och Ann Sofie Fredriksson, NSHU, som fick dra det sista lasset. OCH, utan följande eldsjälar hade det inte blivit någonting att skriva om. Varmt tack till Vägledningsinfos studie- och yrkesvägledare! Utan ert engagemang, ert mod och tålamod, er prestigelöshet och er energi, hade det här projektet aldrig gått att genomföra. Tack också till de kommuner, organisationer och arbetsgivare som mer eller mindre, stöttat projektet trots brist på tydliga politiska direktiv. 5

8 Örjan Albihn, Linköping Emelie Andersson, Öckerö/högskolan i Borås Charlotte Baagöe, Göteborgs universitet Lovisa Bergström, Härryda/Göteborg Göran Boman, Lycksele Katarina Carlsson, Borgholm Lena Dahlgren, Borås Anders Eklann, Högskolan Väst Camilla Fagerström-Grubb, Norrköping Lena Friman-Porelius, Alingsås Karin Foldevi, Linköping Ninni Granit, Högskolan Dalarna Malin Hammargren, Linköping Gun Hasselgren, Katrineholm Caroline Hellqvist, Västerås/Mälardalens högskola Malin Holmström, Finspång Lars Hugsén, Norrtälje Thomas Jonsson, Göteborgs universitet Lillemor Karlsson, Norrköping Monika Karlsson, Katrineholm Anne Lindström, Åtvidaberg Hans-Olov Lundin, Kungsbacka Johanna Möller, Sala Eiris Norgren, Sollefteå Liselott Pettersson, Storuman Per-Göran Spetz, Norrköping Ingrid Svensson, Österåker Mita Thorstensson, Kista Rosa Österberg, Täby Vi har som författare inte gjort någon hemlighet av var vi själva står i frågan om bristen på politiskt stöd beträffande en nationell, oberoende och flexibel vägledningstjänst. En tjänst utvecklad i ett myndighets- och organisationsövergripande samarbete. För NSHU Myndigheten för Nätverk och samarbete inom högre utbildning Mia Lindberg, Karriärförlaget AB, i ett nära samarbete med: Anders Eklann, Högskolan Väst och Eva-Lena Axelsson, NSHU Augusti 2008 PS: I skrivande stund lär diskussioner föras inom Nitus och inom Östsam om hur en webbaserad vägledningstjänst skulle kunna förvaltas. 6

9 Sammanfattning Det finns många goda skäl för att en nationell, oberoende och flexibel vägledningstjänst borde finnas i Sverige. Skälen jag lyfter här har sin grund i undersökningar och rapporter från både EU, OECD och de erfarenheter man gjort inom projektet Vägledningsinfo.se som huvudsakligen utvecklades av NSHU Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning. Ett antal andra myndigheter och organisationer fanns inledningsvis med i diskussionerna, men ingen av våra myndigheter har valt att driva projektet vidare. Projektets huvudtanke har varit att utgöra ett viktigt komplement till den kommunala och statliga vägledningen. Genom IKT-stöd och samverkan i nätverk skulle vägledning göras mer tillgänglig, ett led i att stödja och uppmuntra individen i sin karriärplanering, en planering som måste fortgå kontinuerligt under skoltiden, och finnas med som en brygga mellan och genom de brytpunkter som finns både i utbildning och i arbetsliv. Att myndighetsövergripande utveckla och ansvara för en gemensam vägledningstjänst har inneburit både möjligheter och svårigheter. Det nätverkande samarbetet i vägledningstjänsten har visat ett antal fördelar som en utvecklad, bred, lättillgänglig, vägledning för den vägledningssökande och en god kompetensutveckling för vägledaren. Rapporten belyser hur den vägledargrupp som bemannat tjänsten upplevt det att gemensamt ansvara för en helt webbaserad vägledningstjänst. En tjänst där man har samverkat över både kommun-, lärosätes- och organisationsgränser med syftet att erbjuda en flexibel och kvalitetsinriktad vägledningstjänst. Gruppens utbildning och reflektioner kring IKTstödda kommunikationsverktyg för vägledning beskrivs och värderas. Anders Eklann, koordinator under Vägledningsinfos avslutande projekttid sammanfattar rapportens huvudbudskap i följande rader: När pilotprojektet avslutas den 30 maj 2008 försvinner Sveriges enda oberoende, nationella och flexibla vägledningstjänst. Projektet har initierats av NSHU, Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, som avvecklas vid årsskiftet 2008/2009. Diskussioner har förts med andra myndigheter om en fortsättning men ingen har velat driva verksamheten vidare. Vi som arbetat i detta projekt är dock övertygade om att detta är framtidens modell när det gäller att samverka och erbjuda oberoende vägledning i flexibla former (Konferensen NU2008 i Kalmar maj 2008). 7

10 8 Vägledningstjänsten Vägledningsinfo.se blev mycket uppskattad under sin operativa period från maj 2007 till och med maj 2008.

11 Kapitel 1 Inledning Rapporten ska ge en bild av hur en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst utvecklades, fick verka och avslutas. Processen kring tjänsten som kom att benämnas Vägledninginfo.se, kommer att beskrivas och vägen från start till slut kommer att belysas. Genom rapporten kommer de som deltagit i projektets planering och de vägledare som bemannat tjänsten att dela med sig av sina erfarenheter. Inledningsvis beskriver jag den myndighet som lät projektet växa och de omständigheter som mynnade ut i webbtjänsten Vägledningsinfo.se. Jag kommer också att klargöra några termer och begrepp som berör tjänsten. Det här är historien om Vägledningsinfo.se. 1.1 Nätuniversitetet och NSHU Som en följd av propositionen Den öppna högskolan (Prop. 2001/01:15) inrättades Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Myndighetens syfte var att i samverkan med högskolor och universitet bidra till att utveckla utbildningsformer som erbjöd möjlighet att delta i högre studier, oberoende av tid och rum. Inom ett par år hade mer än kurser och 100 längre program utvecklats och fanns tillgängliga via den gemensamma portalen och kursdatabasen, Nätuniversitetet. I samband med propositionen Ny värld ny högskola (Prop. 2004/05:162) angavs de direktiv som kom att påverka det fortsatta arbetet. Här föreslog man att en ny myndighet skulle inrättas i syfte att stödja den nya utbildnings- och examensstrukturen (Bolognaprocessen), främja lärosätenas arbete med breddad rekrytering samt verka för en pedagogisk utveckling på lärosätena. Det senare som en följd av propositionens förslag om att lägga ner Rådet för högre utbildning, den verksamhet som tidigare hanterat dessa frågor. Myndigheten för Sveriges nätuniversitet blev således Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning förkortat till NSHU. Den nya myndigheten skulle också fortsättningsvis främja utvecklingen av IT-stödd distansutbildning. I rapporten kommer jag att för enkelhetens skull, använda mig av begreppet NSHU eller enbart myndigheten oavsett om myndigheten inledningsvis hette Myndigheten för Sveriges nätuniversitet. Begreppet Nätuniversitetet är det begrepp som används för den utbildningsportal med flexibla kurser som utvecklades i samverkan mellan myndigheten och lärosätena. 9

12 1.2 Nätuniversitetets portal När myndigheten och därmed också Nätuniversitetet startade 2002 fanns ingen studievägledare anställd. Lärosätena sågs som ansvariga för sina utbildningar och skulle som tidigare också erbjuda studievägledning kopplade till de kurser och program som erbjöds genom den gemensamma portalen Nätuniversitetet. Det visade sig dock snabbt att många av de frågor som kom till Nätuniversitetets informatörer inte alls var bundna till ett specifikt lärosäte utan snarare berörde olika utbildningar på olika nivåer med ett mer nationellt perspektiv. Frågorna var komplexa och berörde inte alltid bara renodlad information. Inom ett år anställdes jag som studievägledare. Utifrån den mångfald av frågor och funderingar som kom in till Nätuniversitetets studievägledning, väcktes tanken om en oberoende, nationell och flexibel vägledningstjänst. 1.3 Några korta fakta om Vägledningsinfo.se Förberedelsen inför starten av Vägledningsinfo.se pågick under ett par års tid. Initialt under 2005 och mer aktivt under När tjänsten öppnade 2007, bemannades den av ett 30-tal studie- och yrkesvägledare från hela landet, från både högskolor och vuxenutbildning. Alla hade tagit del av en gemensam inledande utbildning. I rapporten kommer de att benämnas vägledare. Projektet har inte haft budget för att ersätta någon vägledare för de timmar de bemannat tjänsten. Vi kommer längre fram i rapporten att beröra under vilka omständigheter vägledarna arbetat. Vägledningsinfotjänsten och de nätverk som beskrivs i rapporten, har använt sig av att ett antal olika kommunikationsformer. För att underlätta för läsaren följer här en översiktlig beskrivning av Marratech, MSN och Skype. Informationen är hämtad och bearbetad utifrån Wikipedia (www.wikipedia.com) Marratech Marratech är ett svenskt företag som utvecklar programvara avsett för e-möten. Några av de viktigaste funktionerna är flerpartsvideokonferenser och flerpartsaudiokonferenser, telefonmöten med möjlighet att ansluta vanliga telefoner. Programvaran tillhandahåller interaktiv whiteboard, som kan användas för visning av till exempel Power Point-presentationer. I programmet kan man också dela skrivbord och applikationer. Mötet kan också spelas in. I normalfallet behöver användaren tillgång till headset, webbkamera och bredbandsuppkoppling. Användaren installerar en kostnadsfri Marratechklientprogramvara och kan därmed ansluta sig till ett e-konferensrum i en Marratechserver. Serverfri kommunikation är också möjlig. Ett flertal universitet och högskolor tillhandahåller sådana servrar MSN MSN Messenger är ett program för direktmeddelanden utvecklat av Microsoft. För att ansluta sig till tjänsten krävs ett så kallat Windows Live ID. En användare 10

13 kan få ett sådant utan kostnad genom att registrera en hotmailadress eller en vanlig e-postadress. Förutom vanliga textmeddelanden finns det också tillgång till smileys. Olika program gör det numera möjligt att chatta över MSN-nätverket från i stort sett vilken internetuppkopplad dator som helst. Kommunikationsverktyget kommer genomgående i rapporten att benämnas MSN. Att chatta, innebär att snabbt utbyta korta textmeddelanden, vanligen via internet. Ordet kommer från engelskan och betyder ungefär snacka, småprata. Ett försök till svenskt uttryck är datormedierade skrivna realtidssamtal. Det man skriver kan läsas med en liten fördröjning på ett fåtal sekunder. Samtalet sparas i regel inte någonstans Skype Skype är en programvara som kan laddas ner till datorn. Man kan också använda Skype via telefon. Alla behöver ett så kallat användarkonto. Det gör det möjligt att söka upp den person man vill komma i kontakt med via Skype. Det är vanligt att man använder webbkamera för att se varandra under samtalet. Samtalet sker över internet utan vare sig uppkopplings-, minut- eller abonnemangsavgifter. Förutom möjligheten att ringa till en eller flera personer med gruppsamtal fungerar skypeprogrammet som en vanlig chattklient med möjlighet till filöverföring etc. 11

14 12

15 Kapitel 2 Bakgrund I bakgrundsavsnittet resonerar jag kort kring begreppet studie- och yrkesvägledning, karriärvägledning och den komplexitet som ofta råder kring professionens arbetsfält samt beskriver vägen från Nätuniversitetets studievägledning 2003 till den tjänst, Vägledningsinfo.se, som öppnades 2007 och stängdes Jag kommer också att ge en kort bild av hur man använt IKT informations- och kommunikationsteknik i vägledning i Sverige samt presentera några internationella exempel och projekt. 2.1 Vägledning eller information? Jag väljer att, utifrån Gunnel Lindhs avhandling Samtalet i studie- och yrkesvägledningsprocessen (1997) definiera vägledning som en företeelse som kan ses både i snäv och vid bemärkelse. Lindhs definition är ofta använd då den på ett övergripande sätt klargör de aktiviteter som kan förknippas med vägledning. Med vägledning i vid bemärkelse menar jag all den verksamhet som respektive institution/organisation och nation erbjuder som förberedelse för framtida val av utbildning, yrke, arbete och livsform. (sid 4) Med vägledning i snäv bemärkelse menar jag personlig vägledning, enskilt eller i grupp, och de med dem direkt förbundna aktiviteten. Det är den interaktionsprocess som bedrivs inom en institution/organisation, där en professionell vägledare hjälper enskilda individer att utifrån sina unika problemställningar lösa/hantera problem inför val av utbildning, yrke, arbete och livsform (karriärproblem). Den personliga studie- och yrkesvägledningen är ett led i den karriär- och socialisationsprocess som pågår under individens hela livstid. Beroende på vilket problem som fokuseras i denna interaktionsprocess bestämmer vi verksamheten studievägledning, arbetsvägledning, och/eller livsvägledning (alternativt karriärvägledning). (sid 5) För att kunna fatta ett väl underbyggt val krävs ett bra beslutsunderlag. För den som har en stark känsla av att vilja förändra något i sitt liv men inte vet så mycket om yrken, utbildningsformer, behörighetskrav, studieekonomi etc. behövs vägledning. I det vägledande mötet kombineras ett professionellt bemötande med aktiviteter och verktyg som stimulerar och stödjer den vägledningssökande i den mångfald av beslut som karriärval innebär. 13

16 2006 bildades forskningsnätverket Karriärval och vägledning (www.kav.nu). Forskningsnätverket består av forskare knutna till studie- och yrkesvägledarutbildningarna i Malmö, Stockholm och Umeå. Forskningsnätverkets syfte är att belysa området karriärval och vägledning. I artikeln Den resandes ensak (2007) beskriver forskarna Lindh och Lundahl utvecklingen av begreppet karriärvägledning och dess innebörd. Om yrkesvalet tidigare sågs som en engångsföreteelse där den väljandes förmågor skulle matchas mot de krav som ett yrke ställde, och den professionella vägledningen handlade om att ge stöd i detta avseende, ska den idag hjälpa individen i att handskas med ett kontinuerligt formande och omformande av sin egen karriär. Begreppet karriärvägledning har följdriktigt blivit allt vanligare. Karriärvägledningen kan vara förlagd till utbildningssektorn, till kommuners ungdomsoch arbetsmarknadsenheter, till arbetsförmedlingar och näringsliv. I Valideringsdelegationens slutrapport (2008) resonerar man kring vägledningsbegreppet och anger ett antal kriterier som man bedömer ska vara uppfyllda för att ett möte ska anses ha karaktären av vägledning: att det föreligger ett problem att lösa och förstå, att utgångspunkten är personens självbild, att syftet är förändring av attityd eller handlingsberedskap, att kontakten har formen av dialog och att den som vägleder gör det i en professionell roll till vilken det är möjligt att knyta förväntningar om opartiskhet, ansvar, kompetens och integritet. (sid 138) Vi kan utifrån nämnda beskrivningar lätt konstatera att vägledning inte bara är detsamma som att ha tillgång till god information om utbildning och arbetsmarknad. Vägledning är inte heller bara enkla frågeställningar och enkla svar om specifik utbildning utan en rad komplexa och mångfasetterade funderingar om karriär- och livsplanering, där information utgör en liten del av helheten. Valideringsdelegationens slutrapport exemplifierar relationen mellan information och vägledning enligt nedan: Att exempelvis tillhandahålla och mäkla information måste rimligen definieras som att informera snarare än att vägleda och vägledning bör kunna möta förväntningen att i något avseende förändra och utveckla individen och vederbörandes förmåga att hantera problem. För individen handlar vägledning om det personliga mötet och ett samarbete som resulterar i beslut och möjliga vägar att gå vidare inom studier och arbetsmarknad. (sid 137) Den aktuella rapporten Välja fritt och välja rätt Drivkrafter för rationella utbildningsval (SOU 2008:69) problematiserar vilka incitament som kan utgöra grunden för att den enskilde faktiskt väljer en utbildning som kan ses som rätt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Rapporten är en bilaga till den långtids- 14

17 utredning som utarbetas inom Finansdepartementet och utgör den del av betänkandet som ska förbättra kunskapsläget om val av utbildning. Den berör bland annat problemet med det man benämner som den både kvalitativt och kvantitativt bristfälliga studie- och yrkesorienteringen. Här hänvisar man till Skolverkets utredningar både 2005 och 2007 (sid 16). De brister Skolverkets rapporter lyfter, berör huvudsakligen huruvida kommunerna valt att anställa studie- och yrkesvägledare med adekvat utbildning, det varierande antalet studie- och yrkesvägledare per kommun, otydliga organisationer och bristande arbetsplaner samt avsaknaden av samverkan mellan studie- och yrkesvägledare och lärare för att erbjuda eleven en bättre arbetslivskunskap. I Välja fritt och välja rätt hävdar man att dålig information ofta ligger till grund för felaktiga val. Samtidigt refererar den till forskarna Dresch och Lovén (2003) som menar att mer information kräver mer vägledning och att eleverna måste få lättillgänglig information men också möjlighet att diskutera och analysera den, samt få stöd i att klargöra vilken information som kan ses som relevant för dem. Många vägledningssökande har hela Sverige som referensram för sin kommande utbildning, ibland också Europa eller världen. Det geografiska perspektivet kan vara mer avgränsat men det betyder inte alltid att man har lättare för att hitta någon att diskutera sina utbildnings- och karriärfrågor med. I en webbenkät som lades ut på Vägledningsinfos hemsida besvaras bland annat frågan Varför vände du dig till en webbtjänst för att få vägledning? på följande sätt: Jag tycker inte att det finns någon hjälp att få för oss som tagit studenten. Går man på högstadiet eller gymnasiet så har man enkelt tillgång till en syo på skolan. Men sen då?...jag visste helt enkelt inte vart jag skulle vända mig. För att jag inte vet vart jag ska vända mig i min hemkommun och det var enkelt. De frågor och funderingar som kommer till vägledare är ofta breda och omfattar både det som berör tidigare studier och kommande studier. Funderingar kring behörighet, urval och allmänna frågor om arbetsmarknad och/eller var och ens anställningsbarhet i förhållande till både utbildning, erfarenhet och bostadsort är inte ovanliga. Den sociala situationen dominerar ofta frågeställningen. Det är vanligt att vägledningssökande känner oro inför hur han/hon ska kunna hantera både familj, studier, ekonomi eller eventuellt funktionshinder. NSHU genomförde en kartläggning av till myndigheten inkommen e-post, 2005 (Möller) som tydligt exemplifierar ovanstående:...sätta ihop en hel utbildning kan inte studera på heltid på grund av mitt funktionshinder, fibromyalgi, och söker därför distansutbildning eftersom högskolorna endast kan erbjuda heltidsutbildningar. studier i ekonomi. Jag är 31 år och bor i Skåne, har man och barn och vill därför inte lämna orten. bor i ett samhälle djupt in i Smålands skogar arbetat som timanställd på biblioteket de har fått tag på utbildad personal och då försvinner mitt jobb 15

18 Lindh nämner i sin definition begreppet personlig vägledning medan Valideringsdelegationens slutrapport talar om vägledning som ett personligt möte. Måste ett personligt möte, eller ett personligt bemötande de facto vara ett möte som sker här och nu i det fysiska rummet? I rapportens slutdiskussion återkommer denna fråga. I en rapport som inleder mitt studievägledande arbete inom Nätuniversitetet (På väg mot flexibel studie- och yrkesvägledning, (2003) skriver jag: Den baskunskap som en professionell vägledare har är självklar och nödvändig. Det vi är bäst på, och som alla behöver, är att bidra till att den vägledningssökande känner sig sedd, bekräftad och får tillgång till relevant information om sig själv och omvärlden som ett led i den egna besluts- och utvecklingsprocessen. Det är snarast på vilket sätt, och med vilka verktyg vi distribuerar våra tjänster vi behöver reflektera över. Kan en utökad samverkan mellan professionella vägledare över organisations- och myndighetsgränser bidra till högre kvalité och en högre tillgänglighet för den vägledningssökande? Hur samverkar vi effektivare oberoende av tid och rum? Kan vi utveckla vår kunskap om de verktyg som idag används inom flexibel utbildning så att dessa också blir självklara att använda inom flexibel vägledning? (sid 15) Den avslutande frågeställningen leder vidare till hur man inom NSHU fortsatte att arbeta med den specifika kunskapsutvecklingen, IKT-stöd i vägledning. 2.2 Vägledning inom Nätuniversitetet Nätuniversitetets studievägledning inbjöd i maj 2003, till ett nätverk för studievägledare inom högskolor och universitet, med syftet att kunna stödja varandra i de informerande och vägledande uppgifterna på ett nationellt plan. De ärenden som kom till Nätuniversitetets studievägledning bestod ofta av frågor, eller delfrågor, av informationskaraktär som måste bollas vidare till ett specifikt lärosäte. Under åren besvarades omkring e-post frågor genom myndighetens studievägledningstjänst. Den avvecklades För att effektivisera och fördjupa kommunikationen mellan studievägledarna i nätverket, och samtidigt erbjuda träning i att använda IKT i vägledning, erbjöds alla webbkamera samt kontinuerlig support och fortbildning. Regelbundna möten genomfördes över webben samtidigt som man träffades fysiskt 1 2 gånger per år. Parallellt med nätverkets utveckling började också planeringen av en fempoängskurs Att vägleda med stöd av ny teknik (bilaga 1). Myndigheten såg tidigt behovet av att utveckla kunskaper inom IKT och bidrog med medel till kursutveckling. Kursen planerades initialt i ett samarbete med studie- och yrkesvägledarutbildningen på Malmö högskola och genomfördes av Högskolan Väst. Den har erbjudits som en fristående kurs vid fyra tillfällen. 2.3 Nätverket Join IT och vägledande projekt Studievägledarnätverket som myndigheten initierade kallades Join IT. En kärntrupp av dem utvecklade goda kunskaper i att mötas webbaserat. Möten 16

19 genomfördes via webbkamera och e-mötesprogrammet Marratech. Författarna Ljungberg, C och Pongolini, M har följt de vägledare inom Join IT som varit mest aktiva i sina webbmöten och utvecklar i antologin, Att skapa en synkron gemenskap på nätet (Jobring, O, 2006) nätverkets betydelse för yrkesprofessionen. Författarna menar att kunskapsutveckling främjas om nätverket inbjuder till ett förtroendefullt samarbetsklimat där förutsättningar ges för prestigelös samverkan. I artikeln lyfter de fram vilka faktorer som motiverar till deltagande och aktivitet i nätverk och menar att frivillighet är en förutsättning, lust att lära sig mer om distansteknik och hur den kan användas i studievägledande syfte är två andra. De konstaterar också att mötesformen erbjöd förutsättningar att träffas, som så långt det är möjligt, liknade det traditionella fysiska mötet. Uppsatsen Hör ni mig nu? En studie av ett virtuellt nätverk (Nygren,C, 2006) har också haft fokus på Join IT-nätverkets arbete. Nygren, liksom Ljungberg och Pongolini, konstaterar att nätverket stärkts genom dess möjlighet att mötas oavsett geografiskt avstånd och att det sammantaget bidragit till att göra studievägledning inom högskola och universitet mer tillgänglig för den vägledningssökande. Man har i högre grad tillsammans kunnat ge mer säkra svar beträffande detaljinformation. En annan aspekt som Nygren lyfter är vägledarnas varierande grad av vana, motivation och lust att lära sig den nya tekniken. I följande exempel syftar hon specifikt på webbkamera. Ovana deltagare tvivlar på att de blir sedda och hörda i mötena, medan vana deltagare inte ens reflekterar över att de kanske inte ses eller hörs... (sid 31) Hon diskuterar vidare kring detta:...för att gå över från att se teknik som ett hinder till att se det som ett medel måste man kämpa och ha uthållighet jämför med att lära sig cykla... (sid 32) Inom Join IT-nätverket såg man tidigt fördelarna med att kunna bistå varandra i syfte att ytterligare höja kvaliteten i svaren till de vägledningssökande. I förlängningen startades ett antal projekt där man prövade olika webbaserade kommunikationsverktyg i fortbildande och i vägledande aktiviteter. Aktiviteter som genomfördes i ett samarbete mellan flera lärosäten och/eller i samarbete med lärcenter. Här följer ett par exempel. Projektet Konferens på distans gav 210 vägledare möjlighet att delta i fortbildning och seminarier på plats, via videokonferens eller via strömmande media direkt via sin dator. Av dessa deltog 50 på plats på Högskolan Väst, 130 deltog via videokonferens från tio olika lärosäten och 30 deltog via strömmande media. Mötesformen erbjöd också tid för diskussion mellan deltagare och föreläsare via videokonferensen eller via chatt. Det var kostnads-, tids- och miljömässigt effektivt. Ett annat exempel på webbaserad vägledning var projektet Vägval studier gruppvägledning på distans, som erbjöd vägledning i grupp via videokonferens i ett samarbete mellan tre högskolor och sex lärcentra. Projektet har dokumenterats av Danielsson, M (2005). 17

20 Högskolan på distans din chans var ett projekt som erbjöd information om distansstudier till presumtiva studerande, genom kontinuerliga distansmöten arrangerade i ett samarbete mellan NSHU, Högskolan Väst och lärcentra. Under åren har ett antal nätverk, utifrån samma princip som Join IT, utvecklats med stöd av NSHU, det vill säga med webbkamera och aktiv teknisk/praktisk support. Däribland kan nämnas: Join LC nätverk för lärcentra, Join BiB för studiebibliotekspersonal, Join Coll för de som jobbar med collegeutbildning inom högskolan, Join Dyx för dyslexipedagoger, Join Folk för folkhögskolepersonal, Join Karriär för karriärcentrum/arbetslivscentrum, Join Norr ett nätverk i Norrbotten med studievägledare i alla skolformer, Join Sam funktionshindersamordnare på universitet/högskolor, Join Vux studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen, Nord SAM ett nordiskt nätverk för vägledaraktiva och forskare som senare också fick deltagare från övriga världen, Vali Join nätverk för de som arbetar med validering, bedömning och tillgodoräknande. Med de dokumenterade och upplevda erfarenheter av nätverk som presenterats ovan, kändes det naturligt att initiera och driva frågan om en nationell, flexibel och oberoende vägledningstjänst förankrad i ett nätverk av professionella vägledare med ett intresse för att utveckla tjänsten gemensamt. I det kommande avsnittet beskrivs det inledande arbetet, hur man tänkte, vilka som fanns med i planeringen och hur Vägledningsinfotjänsten successivt tog form. Men först kommer lite om de nationella och internationella erfarenheterna av webbaserad vägledning och dess utveckling. 2.4 Webbaserad vägledning, nationellt och internationellt Jag inleder med att kort berätta något om det som jag ur mitt perspektiv sett som viktiga erfarenheter gjorda inom Sverige Nationellt I början av 1990-talet utvecklades i samarbete med Ams (Arbetsmarknadsstyrelsen) ett nationellt nätverk för de verksamheter som kallades Infotek eller motsvarande. Dessa verksamheter präglades av en positiv samverkan mellan kommuner och Ams och hade ambitionen att utgöra en form av neutral och oberoende vägledningstjänst för kommuninvånarna. Verksamheterna inbjöd till öppenhet och lättillgänglighet. En av de stora fördelar som präglade perioden var den samverkan mellan både arbetsförmedlingspersonal och kommunal vägledning som dominerade verksamheterna. Inom det nätverk som Ams bidrog till att stödja, jobbade man mycket med metodutveckling kring vägledning med IKT-stöd. Pedagogiskt betonade man också vikten av hur man samtalar och vägleder i en öppen miljö. Några av de mest aktiva i nätverket drev frågor som berörde vägledningens tillgänglighet på webben, man lyfte de etiska aspekterna och man förde diskussioner om begrepp som berörde den nya tidens kommunikationsformer. Utvecklingen av tjänsten pågick under denna 18

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Självförtroende och handlingskraft genom

Självförtroende och handlingskraft genom Självförtroende och handlingskraft genom september 2007 Stockholmsmodellen för ledarutveckling Leadership and Group Counselling Medical Management Centre Christer Sandahl Jan Edenius Helena Gustafsson

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Nordisk forskning och exempel på validering

Nordisk forskning och exempel på validering Nordisk forskning och exempel på validering Per Andersson, Linköpings universitet Tova Stenlund, Umeå universitet NVL Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, 2012 Sammanfattning Syftet med denna rapport är

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer