Vaccinsäkerhet Tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel Vad vet vi om riskerna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vaccinsäkerhet Tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel Vad vet vi om riskerna?"

Transkript

1 Vaccinsäkerhet Tillsatser, adjuvans, konserveringsmedel Vad vet vi om riskerna? Utbildningsdag Folkhälsomyndigheten Jönköping 5 maj 2013 Agneta Aust Kettis Läkemedelsverket 1

2 Vad innehåller vacciner? Tillverkningen av alla vaccin innefattar odling av bakterier eller virus i lämpligt odlingsmedium; för vissa rekombinanta vaccin på celler eller i jäst Vaccin kan indelas i levande och inaktiverade Levande: levande försvagade stammar av bakterier eller virus Inaktiverade: bakterie eller virusstammar avdödade Vaccin med framrenade komponenter från bakterier eller virus, t.ex. inaktiverat bakterietoxin Protein vaccin framställda med rekombinant DNA teknik Polysackarider i vaccin är kopplade till bärarprotein Det framrenade vaccinantigenet blandas med övriga ingredienser i slutlig behållare eller frystorkas 2

3 Tillsatsämnen Vaccin innehåller Ett eller flera antigen hjälpämnen såsom konserveringsmedel stabilisatorer ämnen för att påverka ph och jonstyrka adjuvans samt restmängder av substanser använda i tillverkningen 3

4 Hjälpämnen och restprodukter I produktdeklarationen skall tillverkaren ange enbart de ämnen som tillsätts vid formulering av slutprodukten Rester från substanser som används vid tillverkningen av de enskilda komponenterna anges inte i normalfallet När det finns risk för överkänslighetsreaktioner mot restprodukter skall tillverkaren dock varna för den potentiella förekomsten av sådana restprodukter i produktresumén oavsett mängd som finns kvar i vaccinet: formaldehyd, antibiotika använt vid odling, äggproteiner från virusodling på hönsägg eller kycklingembryokulturer 4

5 Formaldehyd Formalin vattenlösning av formaldehyd används för inaktivering av virus och av t.ex. bakterietoxiner Små mängder formalin kan finnas i färdigt vaccin < 1% av naturlig daglig exponering t.ex. spånplattor, tobaksrök; inomhusluft mg/kbm luft Formalin kan ge kontaktallergi Det finns inga belägg för att formalin utlöser allergiska reaktioner i samband med vaccination 5

6 Odlingsmediekomponenter Medium 199 Parker/medium 199 Används som odlingsmedium för virus och förekommer i flera vacciner som innehåller virusantigen Ett komplext odlingsmedium med många (c:a 60) komponenter mineralsalter, aminosyror, vitaminer, nukleosider ( beståndsdelar för bildning av nukleinsyra som DNA/RNA) kolesterol, kolhydrater Mindre mängder följer med när man blandar i konserveringsmedel Bryts ned och försvinner snabbt ur kroppen 6

7 Rester från cellsubstrat Rester från de celler som virus odlats på ss äggproteiner från hönsägg eller kycklingembryokulturer Äggallergi är vanligare hos barn än hos vuxna (1/20) MMR vaccin: medium med kycklingembryoceller mängden ( 40 picog) ger ingen allergirisk Influensavacciner för barn och vuxna innehåller virus odlat på hönsägg och innehåller ovalbumin försiktighet vid äggallergi Gula febern vaccin innehåller ovalbumin (2-3 mg/dos) 7

8 Restsubstanser Protaminsulfat restsubstans efter tillverkningen i bl.a. TBE vacciner och Vaccin mot Japansk encephalit Inga visade biverkningsrisker Natriumborat hjälpämne Gardasil Inga visade biverkningsrisker Fenolrött finns i odlingsmedium Medium 199 Parker/medium 199 som ph indikator Inga visade biverkningsrisker 8

9 Antibiotika Antibiotika används i tillverkningen av vissa vacciner mot bakteriekontamination Penicilliner, cefalosporiner, sulfonamider används ej Spår av neomycin kan finnas i MMR vaccin Fluenz kan innehålla spår av gentamycin 9

10 Jästprotein Jästprotein används vid framställning av Gardasil Jästprotein finns ej kvar i slutprodukten Hepatit B vacciner Små mängder, aldrig visat att de orsakat allergiska reaktioner 10

11 Konserveringsmedel Konserveringsmedel tillsätts vaccin i flerdosförpackningar vissa endosförpackningar av vacciner som inte kan filtreras eller värmebehandlas Kvicksilverföreningar tiomersal ( eng. thiomerosal el. merthiolate) använt i vacciner sedan 1930 talet I Sverige togs preparat med tiomersal från marknaden 1992 (flergångsförpackningar upphörde) Numera används fenoxietanol som konserveringsmedel FDA godkänner thiomerosal som konserveringsmedel i vissa influensavacciner som distribueras i flerdosförpackning 11

12 Kvicksilver Tiomersal ingår vid tillverkningen men tillsättes ej som konserveringsmedel av vissa influensavacciner Fluvirin injektionsvätska, suspension Fluarix injektionsvätska, suspension Engerix B (hepb) Infanrix Penta (difteri, tetanus, pertussis, hep B och polio) Infanrix Hexa (difteri, tetanus, pertussis, hep B, polio och Hib) Tetravac (difteri,tetanus perstussis, polio) Pentavac (difteri, tetanus, pertussis, polio och Hib) Halterna är 3000 ggr lägre än där kvicksilver används som konserveringsmedel Restmängd vid tillverkning > 40 ng/dos skall redovisas i produktresumén) 12

13 Kvicksilver EMA Doser av tiomersal som konserveringsmedel i vacciner medför inga biverkningar förutom ev. överkänslighetsreaktioner Ingen anledning att därför att förbjuda tiomersal men ändå avlägsnat av miljöhänsyn. Tiomersal bryts ned till etylkvicksilver och tiosalisylat. Jfr vaccinering och intag med födan. Restmängder av tiomersal i barnvaccinationer är c:a ng/dos. Detta är ggr lägre än mängden i en barnmatsburk eller ggr lägre än i en portion fisk 13

14 Stabilisatorer Stabilisatorer Används främst för att skydda antigenet och öka mängden torrsubstans i vaccin som frystorkas Vanliga stabilisatorer är Sackaros laktos, aminosyror (glycin, glutaminsyra) HSA ( humant serumalbumin) används ofta i konc. kring 1 mg/dos - (teoretisk risk för CJD eller virus överföring - aldrig visad) Gelatin Utvinnes från gris eller nötdjur (non BSE bovint) Kan ge upphov till allergi Fosfatbuffer - stabilisera ph Natriumklorid - upprätthålla isotonicitet 14

15 Adjuvans Adjuvans är ämnen som blandas med antigenet för att förstärka immunsvaret mot detta Bärarprotein kemiskt kopplat till antigenet däremot är Adjuvans används främst för inaktiverade vacciner Aluminiumsalter har använts i vaccin sedan 1920 talet Vanligaste adjuvans är Aluminiumhydroxid och aluminiumfosfat 15

16 Adjuvans Aluminiumhydroxid och aluminiumfosfat Suspensioner av aluminiumsaltpartiklar med en mediumstorlek av 3-4 mikrog (0,5-10 mikrog) där antigenet är adsorberat till partiklarna Mängden aluminium/dos ofta mg/dos. Högsta tillåtna mängd enl. Europafarmakopén är 1.25 mg/dos Jfr daglig tillförsel av aluminium i dricksvattnen, matlagning i aluminiumkärl modersmjölksersättning i 2 dgr = 1 dos DTP vaccin 16

17 Adjuvans Aluminiumhydroxid bidrar i många vacciner till ett starkt antikroppssvar och god skyddseffekt; dock ej lika god effekt vid utveckling av influensavaccin Emulsioner av olja och vatten fungerar som kraftfulla adjuvans ( visat redan på 1940 talet). Urspungligen användes icke-nedbrytningsbar mineralolja som gav upphov till kraftig, smärtsam, svårläkt lokal reaktion Med minskad mängd av nedbrytningsbar olja i emulsionen och användande av nedbrytningsbar oljekomponent, skvalen, har adjuvans med betydligt mindre lokala biverkningar utvecklats. 17

18 Adjuvans ASO3 (skvalen, DL-alfa tokoferol ( vitamin E) och polysorbat 80) Ingår i Pandemrix MF59 (skvalen, Polysorbat 80 och sorbitantrioleat) Ingår i Fluad vaccin avsett för personer > 65 år och använt sedan 1990 talet Aluminiumhydroxyfosfatsulfat Ingår i Gardasil AS04 ( aluminium och MPL (monofosforyllipid)) Ingår i Cervarix 18

19 Aluminium lokala reaktioner I sällsynta fall kan inträffa en sen lokal reaktion hos vaccinerade barn i form av kliande och kvarstående knuta på injektionstället klåda, kula Uppmärksammades först hos barn som fått fler än tre vaccinationer med kikhostevaccin Liknande reaktioner observerats efter andra aluminiuminnehållande barnvacciner Även efter hyposensibiliseringsterapi ( preparat med aluminiumhydroxid) Långdragna besvär med reaktioner mot aluminiuminnehållande preparat (t.ex deodoranter) Mindre mängder aluminium i kombinationsvacciner 19

20 Vaccininnehåll som kan ge problem (BLF sektion för barn och ungdomsallergi) Ägg i vacciner MPR och TBE vaccinerna innehåller < 50 ng/dos bovint serumalbumin, odling i vävnadskultur S.g.s försumbar risk för anafylaktisk reaktion Influensavacciner innehåller oftast äggprotein < 150 ng/dos. Risk för allergisk reaktion låg Gula febern vaccin innehåller ovalbumin 2-3 g/dos. Allergirisk och bedömning av specialist Gelatin MMRII, Vivotif, Varivax, ProQuad, Rabipur, Zostavax. Risken liten men specialistbedömning vid känd allergi Antibiotika MPR neomycin. Minimal biverkningsrisk Pentavac, Tetravac, ACTHibPolio, Imovax Polio, Vaccin mot polio spårmängder streptomycin. Små mängder och ytterst liten allergirisk 20

21 Lokala reaktioner med samband troligt Tetravac ( ) 1133 Pentavac ( ) 730 Infanrix hexa ( ) 243 Infanrix ( ) 5137 Imovax Polio ( ) 59 Engerix B ( ) 59 Fluarix ( ) 33 Gardasil ( )

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland

Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Riktlinjer för komplettering av vaccinationer för ofullständigt vaccinerade barn och unga under 18 år i Västra Götaland Författare: Ann-Sofie Cavefors och Thomas Arvidsson, Centrala Barnhälsovården i Göteborg

Läs mer

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen

Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen Barnvaccinationsprogrammet når även de utlandsfödda barnen En jämförelse av det serologiska immunitetsläget hos utlandsfödda barn och barn födda i Sverige i åldersgruppen 14 16 år med fokus på de sjukdomar

Läs mer

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter

Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Behov och förutsättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i kosmetiska produkter Rapport från Läkemedelsverket 2014-05-26 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751

Läs mer

Nyheter och rapporter

Nyheter och rapporter Nyheter och rapporter Söker du nyheter om bristsituationer, indragningar eller säkerhetsfrågor? På vår webbplats, www.lakemedelsverket.se, publicerar vi löpande information om detta, men även om större

Läs mer

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag

MAT. och ÖVERKÄNSLIGHET. Ett kunskapsunderlag MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 MAT och ÖVERKÄNSLIGHET Ett kunskapsunderlag Maj 2006 Författare till Kunskapsunderlaget: Ulf Bengtsson Magnus Borres Anders Dannaeus Ulla Edberg Nils

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell. 2012-04- 11 Beställarenheten Distribution www.lvn.se Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Lena Norell 2012-04- 11 1(3) Beställarenheten Distribution Frågor och svar om Gardasil Vem kan få Gardasil kostnadsfritt? Gardasil erbjuds till flickor

Läs mer

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet

Perspektiv på hiv. anna mia ekström Docent på Karolinska Institutet Perspektiv på hiv ges ut av föreningen Läkare mot AIDS och stiftelsen Noaks Ark i samarbete. Adressen är Perspektiv på hiv Stiftelsen Noaks Ark Eriksbergsgatan 46 114 30 Stockholm. Telefon 08-700 46 00

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen

Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014. Skydda barnen bättre. Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Kemikalieinspektionen Handlingsplan för en giftfri vardag 2011 2014 Skydda barnen bättre Best.nr. 511 003 Sundbyberg, mars 2011 Utgivare:

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

SÖT. lexikon. nordic sugar

SÖT. lexikon. nordic sugar SÖT nings lexikon om socker och sötningsmedel nordic sugar 1 sötningslexikon om socker och sötningsmedel 2 3 SÖT nings lexikon om socker och sötningsmedel 2 3 innehåll Till läsaren 7 Vad är socker? 9 Socker

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Margarin. (Livsmedelsverkets författningssamlingar finns tillgängliga på internet under adressen www.slv.se klicka på "regler".)

Margarin. (Livsmedelsverkets författningssamlingar finns tillgängliga på internet under adressen www.slv.se klicka på regler.) Margarin 1. Historia Kompositören Richard Wagner var bekymrad över dåtidens landvinningar inom kemin och andra naturvetenskaper. Han befarade att dessa skulle användas för att göra billig mat till de stora

Läs mer

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen?

Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Vart har all kunskap om kostens betydelse för hälsa och sjukdom tagit vägen? Under de första 3-4 årtiondena av 1900-talet gjordes stora framsteg inom näringsforskningen. Man upptäckte då bl a de flesta

Läs mer

Födan vi är anpassade till 2 juni 2006. Finns det ett samband mellan fetma och svält? Mellan välfärdssjukdomarna och utfiskningen av haven?

Födan vi är anpassade till 2 juni 2006. Finns det ett samband mellan fetma och svält? Mellan välfärdssjukdomarna och utfiskningen av haven? Evolutionen har anpassat oss till en viss föda Maten vi borde äta som håller oss normalviktiga och vid god hälsa i hela långa livet Orsaken till metabola syndromet förklaras av Evolutionen Jenny Reimers

Läs mer

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation

Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Behandling av och profylax mot influensa med antivirala medel uppdaterad rekommendation Läkemedelsverket och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV) har vid ett expertmöte den 13 april 2011 uppdaterat

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI. Allergidagen 1999. Tema: Immunterapi teori och praktik. Referat: Hans Formgren

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI. Allergidagen 1999. Tema: Immunterapi teori och praktik. Referat: Hans Formgren SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI Allergidagen 1999 Tema: Immunterapi teori och praktik Referat: Hans Formgren 1 Allergidagen 1999 1 OKTOBER 1999, STOCKHOLM Immunterapi teori och praktik Referat: HANS

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv

www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv www.aidsmap.com Läkemedel mot hiv Svenska Första utgåvan 2010 Tack till Michael Carter, författare Första svenska utgåva 2010 Omarbetad från tionde engelska utgåvan 2010 Tack till Maria Dalby för översättning

Läs mer

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition

Rekommendationer för profylax mot hepatit B. Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Rekommendationer för profylax mot hepatit B Profylax med vaccin och immunoglobulin före och efter exposition Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är Rekommendationer

Läs mer

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS?

KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? KAN SKADLIGA GENER UTROTAS? Den bärande idén bakom omfattande s.k. genetiska hälsoprogram är att det är möjligt att befria en hundstam från skadliga gener. En diskussion kring utformning av program för

Läs mer

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras.

Innehållet är sterilt tills endosbehållaren bryts. För att undvika kontaminering får behållarens spets inte beröras. Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal. 1 LÄKEMEDLETS NAMN Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning endosbehållare 2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING 0,4 ml innehåller 0,138

Läs mer

Andra upplagan. produktkrav vid inköp

Andra upplagan. produktkrav vid inköp 3 2 Andra upplagan 3 2 Att ställa kemikalierelaterade 3 produktkrav vid inköp 2 2 3 4 3 2 3 4? 5 2! 3 4? 5! 4? 5! Guide för prioritering och identifiering av farliga ämnen i varor Genom att ställa rätt

Läs mer

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012

Myggor. och myggbesvär 2013.02.06. En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 Myggor och myggbesvär En kort rapport från Wittsjö Golfklubb, sommaren 2012 2013.02.06 När man sysslar med myggor och försöker förstå dem, har jag en känsla av att myggor, sedan årtusenden, vet mycket

Läs mer

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd

Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Enteral läkemedelsadministrering nytt kunskapsstöd Läkemedelsverket anordnade ett expertmöte den 24 25 oktober 2012 där enteral läkemedelsadministrering diskuterades utifrån svenska förutsättningar. Detta

Läs mer

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013.

LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på LHON Eye Society s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. LHON är en gåtfull sjukdom Referat av professor Thomas Rosenbergs föreläsning på s seminarium, Hagaberg, 25-26 oktober 2013. År 1871 publicerade Theodor Karl Gustav von Leber, professor i Göttingen i Tyskland,

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Svar till frågorna Biologi B

Svar till frågorna Biologi B till frågorna Biologi B Biologi B Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Cellbiologi Fråga 1 a) Vilka fyra grupper av kemiska ämnen består celler framförallt av? b) Vilka byggstenar består respektive

Läs mer

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de?

Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Ungdomar som använder nätdroger vilka är de? Empiriska analyser av skolelevers drogvanor med fokus på nätdroger CAN rapport 137 Håkan Leifman & Clara Henriksson Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Läs mer