AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009"

Transkript

1 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 5 MAJ 2009 Foto: Clas Göran Carlsson EIO:s elteknikpris till Gottsundaskolan Gottsundaskolan i Uppsala med fr v Sara Johansson, Andreas Aldin, Frida Ohlström, Alexandra Karlsson och Linda Johansson som vann EIO:s pris för bästa eltekniklösning i årets Future City-tävling. fredagen den 3 april var dagen för den stora riksfinalen i tävlingen future City på World trade Center i stockholm. future City är en tävling för elever i årskurs 6 9 som går ut på att designa, bygga och presentera en modell av framtidens stad. i år vann Myrsjöskolan från nacka med motiveringen: för en genomarbetad helhetssyn på energi och miljöteknik. eio var förstås på plats. för andra året i rad fick ett lag eio:s pris för bästa eltekniklösning. i år gick priset till gottsundaskolan i uppsala. de kunde ta emot prissumman på kronor med motiveringen: laget har tänkt utifrån de flesta existerande metoder, exempelvis vågor, vind och biogas, för att producera elenergi på ett hållbart sätt. grattis, linda, alexandra, sara, frida och andreas! hälsar eio:s vd Jan siezing. Hoppas att ni får nytta av pengarna och att ni överväger en karriär inom eltekniken. Läs mer om Future City på Samarbetsprojekt kring elolyckor ett samarbetsprojekt mellan eio, elsäkerhetsverket, svenska elektrikerförbundet och Röda korset har resulterat i ett informationsmaterial om elolyckor. syftet är att förebygga elolyckor men också att informera om hur du går tillväga om en elolycka inträffat. Läs mer på sidan 7 Vi ses hos EIO på Elfack välkommen! 27 maj i Stockholm Läs mer på sidan 5 Läs mer på sidan 8 Kom på seminarium om ROT-avdraget på eio.se EIO-AKTUELLT nr Läs Jannes blogg

2 #4691 INLEDAREN Jan siezing, vd, tel , Snabb kommunikation från bloggande vd Jag tror på snabb kommunikation. Därför har jag nu startat en blogg på vår hemsida, eio.se. Även om jag tror på bloggen som en av flera bra kanaler för kommunikation så visste jag faktiskt inte innan jag startade min blogg varför en blogg kallas just för blogg. Men en läsare hörde snabbt av sig med informationen att beteckningen blog emanerar från ordet weblog det vill säga en slags dagbok på nätet. Tack för upplysningen! Det kom också en fråga från en som säger att han undviker datorn så mycket som det går. Han undrar varför just bloggning ska vara så fantastiskt. Är det inte bättre att träffas och prata med varandra, undrar han. Jo det är nog sant, att det är bra att träffas öga mot öga. Bloggningen utesluter inte möten. Däremot är det ett suveränt komplement. Att blogga, kan man nog säga, är som att skriva mejl. Bara med den skillnaden att flera ser det man skriver och så kan flera kommentera ens åsikter också. Det som är bra med att blogga är att det går snabbt, och man når alltså ut till många med snabba budskap. Inom EIO är vi ute hos medlemsföretagen i stor omfattning; inte minst gäller det våra företagsrådgivare runt om i Sverige. Och jag ser, som jag nämnde, min nya blogg som ett komplement till sådana möten. Bloggen är också ett komplement till exempelvis den här tidningen. Vi vet att många medlemmar föredrar att läsa tryckt material, och därför är det viktigt att upprätthålla flera olika kanaler ut till olika målgrupper. Snart är Elfack i Göteborg här. Då ska jag passa på att träffa många inom branschen. Välkommen dit du har väl anmält dig? Om inte, gör det på Ps. Nu finns EIO:s årsredovisning på eio.se. Trevlig läsning! ds. EIO-AKTUELLT ansvarig utgivare: Peter Olofsson Redaktör: Sofia Pettersson, , Redaktionsråd: Peter Olofsson, , Tord Martinsen, , Ulf Pettersson, , Hans Tedesjö, , eio-aktuellts adress: Box , Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 40 adressändringar: Åsa Anderberg, , Produktion: Odelius, tryck: Gävle Offset Foto: Peter Hoelstad Elsäkerhetsverkets elanläggningstillsyn 2009 under innevarande år planerar elsäkerhetsverket att genomföra cirka 800 tillsynsbesök. förutom de sedan tidigare planerade återkommande och förebyggande tillsynerna inkluderas även den indikationsstyrda tillsynen och de särskilda tillsynsprojekt som verket beslutat genomföra under året. Exempel på anläggningar och objekt som är föremål för tillsyn är elektriska bananläggningar, nätägare, entreprenörer inom eldistribution, elinstallatörer, kommuner, landsting och industrier. Återkommande tillsyn görs med ungefär tre till femårsintervaller och är en viktig del i verkets arbete. Just den återkommande tillsynen har vi arbetat systematiskt med under många år och det är ett bra instrument för att minska antalet elolyckor, berättar Bosse Johansson vid avdelningen för Elanläggning vid Elsäkerhetsverket. Vid ett tillsynsbesök granskas systemet för hur innehavaren eller entrep renören hanterar ansvar för behörighet, elarbete och elanläggningar så att de motsvarar regelverkets krav. Var i organisationen finns den behörige installatören och yrkesmännen, var ligger kontrollansvaret, hur hanteras planerings och säkerhetsåtgärder vid elarbete, hur hanteras innehavarens ansvar för att elanläggningen hålls säker är några av de frågor som verket ställer. speciella OMRÅden granskas Utöver den återkommande tillsynen utför Elsäkerhetsverket även ett antal tillsyner i projektform. I år kommer elva olika tillsynsprojekt som inbegriper hela landet att påbörjas. Att genomföra tillsyn i projektform ger en möjlighet att titta närmare på speciella områden. Tillsynen blir mer TILLSYNSPROJEKT 2009 Luftledningar EMC i anläggning och stationer Explosiva ämnen i skärgårdsmiljö Industrispår Restauranger Kvalitet gymnasieutbildning Sågverk Byggarbetsplatser elprogrammet Reservkraft sjukhus Installatörskontroll Sol- och vindel OBS! VIKTIGT OM LÖNER OCH SEMESTER Vid ett tillsynsbesök granskas bland annat systemet för hur innehavaren eller entreprenören hanterar ansvar för behörighet, elarbete och elanläggningar inom olika företag. riktad och syftet är att tillämpa regelverket och få informationsunderlag eller att återföra erfarenheter till standardiserings och föreskriftsarbetet. Det största projektet under året är installatörskontroll som innebär att Elsäkerhetsverket tittar närmare på utförda elarbeten och på installatörens system för behörighet och kontrollansvar, fortsätter Bosse Johansson. förebyggande tillsyn En annan viktig del av tillsynsarbetet är den förebyggande tillsyn som sker kontinuerligt och oftast som informationsträffar med olika aktörer i branschen. Den vanligaste formen av indikationsstyrd tillsyn är utredningar av elolyckor, tillbud eller elbränder. Källa: Elsäkerhetsverket Kontakta Tord Martinsen, , Digital-IS har kompletterats med ny mall för Individuell fördelning av lönen inför årets löne revision. Semestermallen har korrigerats och kommentarerna om semesterutläggning har utvecklats. Nu finns det även en blankett för de anställda att ange semesterönskemål på! Läs mer på 2 EIO-AKTUELLT nr

3 ljus framtid för branschen och eio-företagens utveckling Åkes Jonssons sista årsmöte i Luleå i slutet av mars. Bredvid EIO Övre Norrlands ordförande Lars Johansson från J&B El i Boden. Deltagarantalet för EIO Övre Norrland har under de gångna åren varit bra och så var det även i år med totalt 110 deltagare. Foto: Jörgen Wikström Som arbetsgivare tror jag att det är väldigt viktigt att man pratar mycket med sina medarbetare och alltid har en öppen dialog med dem, så att alla vet vad som gäller och kan arbeta mot samma mål. i fjorton år har Åke Jonsson varit verksam som företagsrådgivare på eio övre norrlands distriktskontor i skellefteå. Han har arbetat inom elbranschen i hela 49 år, vara över 30 av dessa inom asea/abb. den sista april arbetade Åke sin sista dag på eio då det var dags att gå i pension och lämna över helt och hållet till företagsrådgivaren Jörgen Wikström. eio-aktuellt passade på att prata med Åke, om bland annat branschens framtid, innan han slutade. Hur har branschen utvecklats under din tid på EIO? Branschen har utvecklats både ekonomiskt och tekniskt. När det gäller ekonomidelen så är utvecklingen glädjande, det går definitivt åt rätt håll. Våra medlemsföretag har lärt sig hur man ska debitera, tidigare levde man i mycket större utsträckning på materielpåslagen. Det är positivt att alltfler företag nu tar betalt för kompetensen istället för materiel, även om det såklart är rimligt att ha ett litet påslag. När jag började på EIO för 14 år sedan omsatte en elinstallatör cirka kr/år. Idag ligger omsättningen på cirka 1,2 miljoner, vilket är en bra utveckling. När det gäller tekniken har det främst skett en utveckling inom data, larm och liknande områden. Har även branschens kollektivavtal utvecklats? Inte på samma sätt. Vårt kollektivavtal är väldigt detaljerat vilket är hämmande, inte minst inom svagströmsområdet. Det är mycket som har blivit bättre under åren, men det måste bli mer modernt för att vi till exempel ska kunna locka till oss rätt medarbetare. När det gäller ekonomidelen så är utvecklingen glädjande, det går definitivt åt rätt håll, säger Åke Jonsson. Så hur ser framtidens kollektivavtal ut? Jag tror på att avtalen ska vara mer av ett ramavtal som går att före tagsanpassa. Det är nödvändigt med flexibla avtal eftersom våra medlemsföretag ser så pass olika ut. Ett exempel är ju arbetstider, det är inte säkert att framtidens medarbetare vill jobba mellan klockan 7 och 16 exempelvis. Vi kommer att bli tvungna att utveckla avtalen. Elbranschen är ju väldigt konservativ och vi ligger ibland steget efter. Exportindustrin har gått i bräschen när det gäller utvecklingen vilket beror på att de har en helt annan konkurrenssituation. Elbranschen och byggbranschen i stort har ju historiskt aldrig blivit utsatta för konkurrens utifrån, utan vi har levt lite i en ankdamm. Vad tror du krävs för att våra medlemsföretag ska vara lönsamma i framtiden? De måste hänga med i utvecklingen och se till att ha rätt kompetens. Har man inte rätt kompetens kan man inte erbjuda helhetslösningar, och då kan man inte heller ta bättre betalt. Det kommer att finnas medlemsföretag som leder utvecklingen framåt, och de kommer att vara vinnarna. De som står bredvid och tittar på kommer att få slåss om priserna. För att vara lönsam krävs det att man är med på de rätta bitarna. Områden som kommer mer och mer är miljöfrågorna och energieffektivisering, vilket också hänger ihop med kompetensbiten. Ser du några nya målgrupper för EIO i framtiden? Ja, nischade företag är målgrupper som vi måste vända oss till, till exempel företag som är verksamma inom områden där det inte krävs behörighet. Några exempel är före tag som arbetar med data, larm eller ljud och bild. Vad har varit roligast och mest intressant med din tjänst på EIO? Det har varit väldigt stimulerande att ha så pass mycket kontakt med företagsrepresentanter och olika människor, som min tjänst har inneburit. Jag har funnit en personlig tillfredsställelse i att med den bakgrund jag har från ett större företag kunnat hjälpa de små och medelstora medlemsföretagen inom områden som till exempel entreprenadjuridik, arbetsrätt och ekonomi. Jag tycker att EIO har varit en fantastisk arbetsgivare och jag har haft förmånen att få arbeta med duktiga medarbetare. Slutligen, vad ska du ägna dig åt nu i ditt nya liv som pensionär? Jag ska ägna mig åt diverse projekt på fritidsstället vid havet, bygga om till exempel. Jag tycker ju om att arbeta med händerna. Nu i vår och sommar kommer jag att spela golf och vem vet, i vinter kanske jag dammar av en gammal synd nämligen bordtennisen! Text och foto: Sofia Pettersson EIO-AKTUELLT nr

4 Lotta skippade veterinäryrket blev elektriker Lotta Ljung blev elektriker i stället för veterinär som hon först tänkt sig. Idag efter 30 år i yrket ångrar hon sig inte. Det är ganska fritt och väldigt omväxlande. Dessutom är det hyfsat betalt det är ju ett mansyrke! Detta är den tredje utgåvan av EIO:s företagshandbok. Den första boken gavs ut redan 1992 och följdes upp med en ny utgåva Bägge böckerna har tagits emot med stort intresse från företag i branschen. Syftet med den här tredje utgåvan är, liksom de tidigare, att på ett enkelt och lättbegripligt sätt bidra till en lönsam utveckling och ett bra ledarskap för EIO:s medlemsföretag. I boken belyser vi de vanligaste processerna som förekommer i dagens elteknikföretag, alltifrån affärsidé och mål till ett modernt ledningssystem för företaget. Företagshandb Art nr: , 3:e utgåvan, 1:a upplagan, 2007, Elförlaget. ISBN EIO Medlemsservice AB Box Stockholm Telefon Fax eio. se www. eio. se Här ska lysröret sitta! lotta ljung mäter upp för installationen i källaren på ett flerfamiljshus, medan praon Johannes Bryngelsson tittar på. foto: Roger gleisner Lotta Ljung, som jobbar som installationselektriker och är delägare i familjeföretaget där hon jobbat hela sitt aktiva yrkesliv, är uppvuxen i en riktig elektrikerfamilj. Det var Lottas farfar som startade företaget, och även hans söner blev elektriker. Men Lotta, som var hästtjej som ung och har fortsatt att hålla på med hästar även som vuxen, ville bli veterinär. Hängde Med farsan PÅ PRYO Men när vi skulle ut och prya så var det redan upptaget hos veterinären. Först blev jag tjurig och skulle inte prya alls. Sen hängde jag med farsan när han jobbade ute på byggen. Det var lite roligt faktiskt, och jag ändrade mina planer. Lotta har inte ångrat sitt yrkesval, säger hon. Fast när hon började var det ännu ovanligare än idag med kvinnliga elektriker, så det fanns de som höjde på ögonbrynen när hon kom ut på arbetsplatser. En gammal farbror blev så orolig när jag varit hemma hos honom och bytt spisplattor, att han ringde företaget och undrade om han verkligen skulle våga slå på spisen! ensam i karlskoga Lotta är den enda kvinnliga elektrikern i Karlskoga. Men vårt företag är nog det enda som haft två kvinnor anställda samtidigt det hade vi faktiskt ett tag, berättar hon. Lotta ingår också Ström är farligt och gör ont. Det är viktigt att vara ansvarsfull och göra riskbedömningar, säger Lotta Ljung. Foto: Roger Gleisner i ett nätverk av kvinnliga elektriker i landet, och deltar i deras årliga kongresser. Hon har också tillsammans med tre kolleger där gjort en utredning om varför kvinnor som utbildat sig till elektriker ganska ofta hoppar av jobbet. Själv har hon inte upplevt några problem med att manliga arbetskamrater ifrågasatt henne. Men hon säger att det fortfarande är vanligt att arbetsgivare försöker värja sig med argument som att det inte finns tillräckligt med omklädningsrum och duschar, när kvinnor söker elektrikerjobb. Sådana argument håller inte idag, konstaterar Lotta. tungt OCH skitigt Men fritt Hon gillar sitt jobb, och konstaterar att en av fördelarna med att välja det framför veterinärbanan var att studietiden var betydligt kortare och hon slapp dra på sig stora lån. Jobbet är både tungt och skitigt ibland. Man gör allt från att byta säkringar till att dra fram tjocka, tunga kablar och borra i betong. Men det är fritt och omväxlande, tycker hon, och betonar att en elektriker också får lära sig en massa annat nyttigt ute på byggplatser, som lite rörmokeri och snickeri. Det har lett till att jag reder mig ganska bra själv och inte behöver be om hjälp när något behöver göras hemma, säger hon. ström gör Ont När det gäller riskerna så är det viktigt att vara medveten om dem, säger Lotta. Ström är livsfarligt. Det har hänt ett par gånger att jag fått ström i mig. Det gör ont. Men man måste nog få känna på det någon gång för att man ska ta riskerna på allvar. Lottas jobb är ofta ensamarbete, som när vi träffar henne i en källare där hon byter lysrörsarmaturer åt en bostadsrättsförening. Men hon tycker det funkar att jobba ensam trots riskerna med att jobba med elektricitet. Man får noggranna instruktioner från företaget. Sen måste man ta eget ansvar och göra riskbedömningar! Stina Ericson 4 EIO-AKTUELLT nr

5 oken en guide för ökad lönsamhet Redaktör Johan Lysholm en trygg hjälpreda i vardagen: företagshandboken en guide för ökad lönsamhet en guide för ökad lönsamhet Redaktör Johan Lysholm Företagshandboken Här redogörs på ett lättfattligt sätt för merparten av det vi behöver hålla reda på i vårt vardagliga företagande från marknadsföring till utvecklingssamtal. Den första utgåvan kom redan 1992 för att följas av en uppdaterad utgåva redan 1997, och i dag, 12 år senare, kommer en efterlängtad och helt uppdaterad utgåva. Några lästips som ger dig möjlighet att hinna med att läsa hela boken är följande: ge dig sjutton på att läsa ett kapitel om dagen. De är ganska korta och skrivna på ett ledigt och begripligt nyttigare för företagarna än vad Maos lilla röda var för kineserna är företagshandboken, och det vill inte säga litet. det är den bild man får när man läser Johan lysholms tredje och reviderade utgåva av företagshandboken. sätt. Fundera sedan över vad du läst, sov på saken, och ta nästa kapitel dagen därpå. Det här är ett sätt att läsa som också ger tid till reflektion, samtidigt som kunskapen får sjunka in. Viktig tankeställare Bokens första avsnitt handlar om företagsstyrning, och är kanske inte den mest spännande delen i boken, men nog så viktig. Kapit let fungerar litet som en tankeställare för oss alla: hur jobbar vi egentligen, och kan vi lära oss något här? Och ja, det kan vi. Det är nyttigt att stanna upp och tänka till, kanske gå tillbaka och läsa en gång extra. Det är bra med repetition innan du blivit varm i kläderna och kommit längre in mellan pärmarna, så hoppa inte över bokens första avsnitt. Du kommer att tacka dig själv om 10 år för att du tog dig tid. I kapitlet får vi en guidning kring affärsidé och affärsplan, för att därefter komma in på marknadsanalys och marknadsplan, saker som kan tyckas självklara men är nog så nyttiga att läsa om. VäRdePYRaMiden en godbit En riktig liten godbit i det här avsnittet är figuren och texten kring värdepyramiden. Det tål att läsas både en och två gånger samtidigt som det berör en av ditt företags absoluta nyckelfrågor: vad är det du ska leverera? Och vad är det kunden vill ha? Just de här frågorna måste också ständigt aktualiseras och föras fram i företagets erbjudande och marknadsföring. Konkurrentstrategi och resursstrategi tar upp funderingar kring frågor som: Vilka medtävlare har vi? Vilka styrkor och svagheter har de, och hur ser vår egen resursstrategi ut? Här finns också tydliga uppställningar, där man kan bocka av olika frågeställningar punkt för punkt. I nästa nummer ska vi konkretisera kring just marknadsföringsfrågor och försäljning. Hur gör man, och vad handlar det egentligen om? Så då tar vi oss en titt på frågor som kund analys och marknadsmix, men också produktmix och olika konkurrens medel. Ytterligare en fråga som vi tittar på, och som boken tar upp, är hur man bemöter eventuella reklamationer på ett för både kunden och företaget korrekt sätt och dessutom på ett sätt som alla tjänar på. Om du redan har boken i din hylla, ta ner den och läs ett snabbt avsnitt redan ikväll! Vill du ha fler böcker att dela med dig av till dina medarbetare, se nedan. Kontakta Johan Lysholm, , eio:s företagshandbok kan beställas på elförlaget, kostnad: 250 kr för medlemmar. 350 kr för övriga. art nr Villkor och marknadsmöjligheter i samband med ROt-avdraget Ett seminarium om villkor och marknadsmöjligheter i samband med det förändrade ROT-avdraget för småhus och bostadsrätter arrangerat av Industrifakta, i samarbete med ett antal branschorganisationer, däribland EIO. Tid och plats: 27 maj klockan på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Rekord! elever i årets ecy Cup Årets ECY Cup är nu avklarad och 3232 elever genomförde provet. Det innebär rekord att så gott som 100 procent av Sveriges blivande elektriker genomförde provet. ECY Cup är ett webbaserat prov indelat i två delar, Installationsprov och Elsäkerhetsprov. Det primära är Elsäkerhetsprovet som med godkänt Seminarium 27 maj i Stockholm Kostnad: kr exkl moms för medlemmar i EIO (1 900 kr ord pris) inklusive dokumentation med marknadsöversikt PROGRAMMET FINNS PÅ Anmälan: (bindande) till eller telefon Lämna uppgift om namn, företag, faktureringsadress och telefon. resultat resulterar i ett kompetensbevis i Skötsel av elanläggning, vilket alla aktiva elektriker ska ha. De 40 bästa individuella resultaten och de fem bästa klasserna belönas med priser. Bästa klass blev Teknikum i Växjö. Se resultatlistan och läs mer på Om fora och extrapension eio-sef Många medlemsföretag kommer att få extrafakturor från fora i april. det gäller den avtalade extrapensionen eio-sef, där företaget i sin rapportering till fora för 2007 missat att markera att de anställda omfattas. alla anställda som arbetar på installationsavtalets område omfattas av extrapensionen, oavsett om de är med i facket eller inte, och även om de är lärlingar dvs oavsett ålder. fora har också krav på att de berörda företagen kompletterar sin inrapportering för 2007 via en speciell länk på foras hemsida, se gå in under fliken företagare > Rapportering > extrapension eio-sef för år 2007 elektriker. det är viktigt att korrekta uppgifter kommer in snarast, så individernas försäkringskapital stämmer, då flytträtt införs i försäkringen från 15 april Vid frågor om avtalet kontakta Gunilla Blomberg Rengård, EIO, Vid frågor till Fora, ring kundservice på EIO-AKTUELLT nr

6 Meningsfull skattelättnad EIO välkomnar regeringens förslag att inkludera bredbandsutbyggnad i ROT-avdraget. Det finns en stor marknadspotential för att installera bredbandsnät i villor och bostadsrätter, säger Joakim Carlsson, ansvarig för tele, data och säkerhet i EIO. Idag har majoriteten av landets småhusägare och bostadsrättsinnehavare sitt bredband genom telefonjacket eller via ett separat bredbandsuttag i hallen. Det är ytterst få som har installerat ett eget bredbandsnät i bostaden för tv, telefoni, data och övriga kommunikationstjänster. Allt fler samhällskritiska tjänster överförs till elektroniska kommunikationsnät. Därför ser EIO positivt på regeringens förslag om ett utökat ROT-avdrag, berättar Joakim Carlsson. fördel för konsumenten Det ger konsumenten större ekonomiska möjligheter att bygga en framtidssäker lösning. Och med bredbandsuttag i varje rum slipper man dra sladdar kors och tvärs genom bostaden. I höstas kom dessutom en standard för hur man bygger bredbandsnät i bostäder vilket kan påskynda utbyggnaden ytterligare. Ett bra bredbandsnät i hemmet blir givetvis meningslöst om man inte har en bra anslutning till hemmet, så kallat accessnät. Där finns mycket stort behov av utbyggnad. Dock råder det i nuläget en osäkerhet om ROT-avdraget verkligen är tillämpbart på det fastighetsnät som ansluter lägenheterna. Flera kritiska röster har höjts mot att maskinkostnaderna vid grävarbetet för nedgrävning av kabel inte är avdragsgillt vid bredbandsutbyggnad till småhus. En sådan utökning av avdraget skulle ytterligare påskynda utbyggnaden. Trots detta anser EIO att regeringens nuvarande förslag är ett steg i rätt riktning. ROT-avdraget verkar redan ha ökat intresset för renovering av småhus. Idag köper villaägarna in byggnads- och hantverksarbeten Villaägarna köper idag byggnads- och hantverksarbeten för mer än 25 miljarder kronor per år. Här finns det stora möjligheter att öka elteknikföretagens andel. för mer än 25 miljarder kronor per år. Här finns det stora möjligheter att öka elteknikföretagens andel, kommenterar Jan Siezing, vd i EIO. Kontakta Joakim Carlsson, , Revisioner ger positivt nytänkande Det är lätt att bli hemmablind. Men Elektro-Emanuel i Varberg och Johanssons Elektriska i Skara har hittat botemedlet mot slentrianmässiga intern revisioner. De grans kar varandras kvalitets- och miljöarbete: Att få impulser utifrån och utbyta erfarenheter gör oss bara bättre, säger Jan Florén, vd på Elektro-Emanuel. Det speciella samarbetet startade i slutet av februari med att Sara Jern och Andreas Werner, båda projektledare på Johanssons i Skara, åkte till Elektro-Emanuels huvudkontor i Veddige. För att på ort och ställe studera detta företags verksamhetssystem: Vi utgår från samma frågor som vid vår egen internrevision, det här ger oss nya idéer och ny 6 energi att köra vidare på hemma. Det är ju väldigt positivt att kunna bolla ISO-frågorna med ett annat företag, anser de båda Skararevisorerna. Byter tjänster för internrevision. Först ut var Sara Jern och Andreas Werner från Johanssons Elektriska i Skara som under två dagar granskade verksamhetssystemet hos Elektro-Emanuel i Veddige utanför Varberg. Foto: JS media Ledning, konstruktion, information och avfallshantering var några av punkterna man satte fokus på under de två dagarna. Och visst blev det tips att också ta med sig hem till det egna företaget: Elektro-Emanuels nyhetsbrev är ett sådant, väldigt trevligt och något vi nog ska dra igång med själva också, säger Sara Jern. Även Elektro-Emanuels egna internrevisorer var förstås med under besöket och diskussionerna: Det här gav hundra gånger mer än en normal internrevision vi gör, nu hittade vi många fler punkter som vi kan förbättra oss på, de fick oss att se med lite nya ögon på vår egen verksamhet, säger en entusiastisk Bengt-Olof Jansson. EIO:s kvalitetschef Pär Lanner ser mycket positivt på samarbetet som de två medlemsföretagen dragit igång: Fördelarna är ju flera; man får mer oberoende internrevisioner, det blir också kostnadseffektivt och ger möjligheter till utveckling, säger han. Enligt honom ser många svårigheter med att ha en revisorskompetens inom det egna företaget. Att det ändå är ovanligt att byta av tjänster på detta sätt tror han konkurrensskäl satt p för: Men man kan ju granska delar av systemet, företag som jobbar inom olika affärsområden eller skilda geografiska områden bör ju överväga den här möjligheten, anser Pär Lanner. På Elektro-Emanuel i Veddige tycker vd:n Jan Florén att förväntningarna uppfyllts mer än väl så här långt: Vårt system har fått en vitamininjektion, vi har fått in lite nytt tänkande, och jag tror man kommer att känna likadant i Skara också när vi varit där till hösten, säger han. Jan Söderlind EIO-AKTUELLT nr

7 samarbetsprojekt i branschen kring elolyckor ett samarbetsprojekt mellan eio, elsäkerhetsverket, svenska elektrikerförbundet och Röda korset har resulterat i ett informationsmaterial om elolyckor. syftet är att förebygga elolyckor men också att informera om hur du går tillväga om en elolycka inträffat. Informationsmaterialet består av en affisch, en folder och ett fickkort. Fickkortet är anpassat för att få plats i en plånbok och kan enkelt bäras med och finnas till hands. Målgruppen är elyrkesmän, till exempel elinstallatörer, elektriker och arbetsledare, men även sjukvården samt allmänheten. Vi har tagit fram det här materialet eftersom det är viktigt att veta vad man ska göra om en olycka inträffar det vill säga uppsöka sjukvård, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på EIO. Målet är att få flera att gå till läkare för undersökning om man fått ström genom kroppen. Många låter kanske i dagsläget bli att säga till arbetsgivaren om de fått ström i sig på arbetsplatsen, man kanske inte ser så allvarligt på det just när det händer, säger Göran Söderlund på SEF. Som en följd av det anmäls aldrig olyckan till Försäkringskassan eller av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket. öka kunskapen OM elolyckor Samarbetsprojektet startade 2005 med syfte att just öka kunskapen om elolyckor bland elyrkesmän och på så sätt öka rapporteringsviljan även avseende de olyckor som inte medfört sjukdagar. Under de senaste åren har antalet anmälda elolyckor till Elsäkerhetsverket varit över 300 per år. Tidigare undersökningar visar att endast ett fåtal av de som sagt sig få ström genom kroppen har rapporterat händelsen till arbetsgivaren. När du arbetar på eller i närheten av elektriska starkströmsanläggningar är det viktigt att eio kommer att dela ut informationsmaterialet under elfack i maj. dessutom kommer ett exemplar av affisch, folder och fickkort att skickas ut till alla medlemsföretag i eio. sef planerar också att skicka ett fickkort till alla sina medlemmar. Vidare information om ytterligare beställningar i kommande nummer av eio-aktuellt. säkerhetsåtgärder vidtas för att säkerställa att du inte skadas av strömgenomgång, verkan av ljusbåge eller kortslutning, menar Lars Kilsgård, elinspektör på Elsäkerhetsverket. Elyrkesmännens olyckor uppkommer i fyra av fem fall i samband med ett arbete och strömgenomgångsolyckor är den vanligaste typen av olycka. I de flesta av dessa olyckor har starkströmsanläggningen inte frånkopplats, berättar Lars Kilsgård vidare. När sedan elyrkesmannen missar att kontrollera spänningslöshet, är olyckan ett faktum. Att vi alla hjälps åt att informera om risker med el är en viktig process i arbetet med att förebygga elolyckor. Vi ser det här som ett tillfälle att påminna om hur viktigt det är med kunskaper i första hjälpen, om olyckan ändå är framme. Första hjälpen kan rädda liv, slutar Lars Adamsson på Röda Korset. Kontakta Rickard Lindberg, , Uppskattad dag med EIO-Q Intressegrupp eio-q dagen är en årlig mötesplats för att kunna utbyta erfarenheter och sprida information i syfte att ge inspiration och drivkraft till ett levande ledningssystem. den första eio-q dagen hölls i mars 2009 på arlandia i stockholm. Text och foto: Sofia Pettersson Det är väldigt bra att träffa de andra företagen i intressegruppen för att höra hur de arbetar, säger Tomas Larsson, vd på Teknikservice i Katrineholm- Vingåker AB som deltog på EIO-Q dagen tillsammans med kollegerna Ewonne Ek och Ronny Ferdinands son. Tomas Larsson menar att företagen har mycket att lära av varandra, de kan dela med sig av både lyckade projekt samt problem som dykt upp i samband med kvalitetsarbetet. På Teknikservice är Ewonne Ek ansvarig för att se till att arbetet fortskrider och att de tre delägarna verkligen gör vad som krävs för att lyckas med kvalitets- och ledningsarbetet. Hon är också den som till exempel gör alla uppda- teringar i förbättringssystemet System C2 TM. Nästa steg är att miljöcertifiera oss, fortsätter Tomas Larsson och säger att också det tet förutsätter en ansvarig person som avsätter arbetid och hänvisar återigen till Ewonne Ek. Kontakta Pär Lanner, , eio-q dagen är ett arrangemang exklusivt för medlemmar i eio-q intressegrupp och användare av eio-q Bas (= Bättre arbetssätt med eio-q: inkluderar system C2 tm, samt kund- och medarbetarenkäter). Tomas Larsson och Ewonne Ek, båda från Teknikservice i Katrineholm-Vingåker AB uppskattar samvaron med de andra företagen i EIO-Q Intressegrupp. EIO-AKTUELLT nr

8 POSTTIDNING B RETURADRESS: Elektriska Installatörsorganisationen EIO Box STOCKHOLM Välkommen till EIO på Elfack EIO finns självklart på plats under Elfack 4 8 maj. Du hittar oss i monter C01:02 där vi bland annat ska ha en tävling, bjuda på riktigt kaffe samt visa upp nya produkter från Elförlaget. Passa gärna på att besöka något av våra intressanta seminarier. EIO:s SEMINARIER PÅ ELFACK Säkra el- och kommunikationsanläggningar för din fastighet onsdag 6 maj, kl Talare: Daniel Eriksson, EIO EIO som branschorganisation verkar för säkra och funktionella installationer i och till fastigheterna. Detta gör vi genom att ta fram hjälpmedel och driva aktuella frågor för branschen. Hur vet jag om min elanläggning är säker? Hur vet jag att kommunikationsnäten i och till min fastighet har god funktion och tillförlitlighet för mina behov bredband, telefoni, larm styr o regler m m. Vilka krav kan jag ställa? EIO reder ut begreppen. Seminariet är kostnadsfritt. Nya Elinstallationsreglerna SS varje dag, kl Talare: Svante Skeppstedt och Joakim Grafström, SEK Svensk Elstandard Arrangeras av EIO, Elförlaget och SEK Svensk Elstandard. Den nya utgåvan fastställdes i slutet av mars. Bland nyheterna kan nämnas att standarderna för kontroll före idrifttagning (SS ) och installation av värmekablar (SS ) har inarbetats. Anledningen till att en ny utgåva ges ut är att dels att de internationella standarder som Elinstallationsreglerna är baserade på har omarbetats och dels att Elsäkerhetsverket har reviderat sina föreskrifter om hur elinstallationer ska vara utförda. Vi pratar också om badrum, sladdar, skyddsutjämning, korta frånkopplingstider och jordfelsbrytare. Seminariet är kostnadsfritt, men om du är anmäld och inte dyker upp faktureras du 500 kr. Välkommen till EIO! Nya medlemsföretag i mars 2009 EIO Mellersta Norrland Perssons Elmontage AB, Bert, Sundsvall Langenbergs El & Industriservice AB, Bollnäs EIO Stockholm El & Bredbandsinstallationer i Täby KB, Täby Löfgren & Kalén Elektriska AB, Sundbyberg El-Installations AB ELYX, Norsborg TMP Alarm AB, Solna EIO Gävle-Dala El & Industriservice Svenska AB, filial, Sandviken E.K.M. i Svealand AB, Avesta EIO Uppsala-Västerås Infrainstallationer Svenska AB, filial, Arboga KRÖNIKAN Släpp fram den yngre generationen Som kvinnlig elektriker gäller det att ha lite skinn på näsan. Jag är den enda tjejen på installationssidan hos Everöds Elbyrå och arbetsklimatet ute på byggena är stundtals ganska tufft. Jag tror att branschen hade tjänat på att rekrytera fler tjejer för att skapa en bättre balans på arbetsplatserna. Många tjejer är tekniskt lagda och vid vissa arbetsmoment är det en fördel att ha lite mindre fingrar. Samtidigt gillar jag killarnas uppriktighet, de snackar inte bakom ryggen på varandra i samma utsträckning som tjejer gör. Mitt tips till arbetsgivarna i elteknikbranschen är att våga släppa fram den yngre generationen. Ta emot fler praktikanter för att lära känna dem och se vad de går för. Har du tur är det en jätteduktig kille eller tjej som kan utvecklas till en värdefull medarbetare i framtiden. Det är också viktigt att ge nyanställda lärlingar en ärlig chans och inte hänga upp sig på prestationen de 3 4 första veckorna. Jag vet av egen erfarenhet att man lär sig väldigt mycket under det första året. Var rak mot dina yngre medarbetare och tala om när de Kajsa Erikssongör fel. Det är svårt att utvecklas om man Rosenqvist inte får någon feedback. ANSTÄLLNING DIREKT EFTER STUDENTEN Det var under en tekniklektion på högstadiet som jag insåg att jag ville bli elektriker. Vi hade ellaborationer och jag blev helt såld. Därför var elprogrammet med inriktning elteknik på Österänggymnasiet i Kristianstad ett naturligt val för mig. Genom att vinna ECY Cup, en tävling för gymnasieelever på elprogrammet, kvalificerade jag mig till Yrkes-SM i Jönköping den maj Det var en annorlunda men väldigt rolig upplevelse. Som första tjej lyckades jag vinna tävlingen vilket var en stor överraskning. Jag minns att jag gick lite som i trans på väg fram för att hämta första pris och en biljett till Yrkes-VM i Calgary, Kanada. Under gymnasiet praktiserade jag på Everöds Elbyrå där jag fick anställning som lärling direkt efter studenten. Till sommaren blir jag fullbetald tredjeårsmontör. Jag arbetar med hushållsinstallationer i nybyggen och renoveringar, bland annat av värmepumpar. Det roligaste med mitt arbete är att hitta smarta lösningar på alla oväntade problem som dyker upp när man är ute och jobbar. Det gäller att tänka själv för verkligheten skiljer sig en hel del från skolboken. SER FRAM EMOT YRKES-VM Jag tror att deltagandet i Yrkes-VM den 1 7 september kommer att gynna mig enormt, både erfarenhetsmässigt och genom alla nya kontakter som knyts under resans gång. Jag ska jobba hårt för att komma väl förberedd till tävlingarna. Framför allt gäller det att förbättra konditionen så att man orkar hålla sig fokuserad och prestera på topp under många timmar i sträck. Deltagare från 33 länder tävlar i elinstallation och min målsättning är att förbättra Sveriges placering från 2007, det vill säga att bli sämst 11. Jag är lite pedant av mig och gillar inte att göra något halvdant. Det ska helst vara perfekt vilket är en bra egenskap när man tävlar med millimeterprecision. Kajsa Eriksson-Rosenqvist, född 1987 Elektriker, Everöds Elbyrå, 8 EIO-AKTUELLT nr

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 11 NOV 2008 EIO-företagen laddar: Energideklaration sen tar vi över EIO Eltest skyddar nära och kära Var rädd om dina nära

Läs mer

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011

AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 12 2011 Vi på EIO ska bli ännu bättre på att lyssna på medlemsföretagen och har därför beslutat att bygga upp en panel av medlemsföretag

Läs mer

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan

EIO och SEF i lyckad kurssamverkan AKTUELLT INFORMATION TILL ELEKTRISKA INSTALLATÖRSORGANISATIONENS MEDLEMMAR NR 6 7 2011 På rätt kurs för arbetsmiljön: Tryggare framtid med arbetsmiljöarbete EIO och SEF i lyckad kurssamverkan Läs mer på

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se

Handboken. Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se Handboken Inspiration och handledning för föreningar som erbjuder sysselsättning för personer inom fas 3. www.helasverige.se INNEHÅLL 1. Fas 3 och Kompetenta anordnare 3 2. Goda exempel 3 Helt fantastiskt!

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport Tryckerichefen om papperstidningens framtid. God Jul önskas med våra bästa julklappstips 70 65 10 Psssst!

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Så här kan DU också starta företag

Så här kan DU också starta företag Så här kan DU också starta företag there is no passion to be found playing small, in settling for a life that is less than the one you are capable of living. Så här kan du också starta företag Marlena

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten

10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS NR 1 2014 Att åka hoj var mitt kall Livet efter olyckan möt Robert 10 år med Vivida Maria har varit kund sedan starten INLEDNINGSVIS FREDRIC KÄLL, VD VIVIDA ASSISTANS Från

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa

l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa l l l Nr 4 oktober 2013 Livet på Gotland Så jobbar hjärnan (H)järnkoll vill bryta tystnaden om psykisk ohälsa Hur du upplever din betydelse i relation till andra. BOOST I STATUS försätter hjärnan i belöningsläge,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer