Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Drogvanor gymnasiet åk 2. Lysekil Strömstad Tanum"

Transkript

1 Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum 2009

2 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, juni 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel Lysekil: Anna Nyman tel Strömstad: Lis Palm, tel

3 Sammanfattning I den här rapporten vill vi framförallt lyfta fram de här resultaten: Det finns en tendens till ökad daglig rökning, framförallt bland de unga kvinnorna När det gäller alkohol kan vi se en tendens till positiv utveckling bland de unga männen: Minskad andel som varit berusade någon gång Minskad andel intensivkonsumenter Andelen föräldrar som bjuder unga på alkohol har även den minskat Vi kan också se ett minskat skolk bland de unga männen. 3

4 4

5 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Bortfall... 7 LÄSANVISNING... 7 Vad påverkar ungdomars vanor?... 8 Etik... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9 Andel dagligrökare, varje eller nästan varje dag Snusning, varje eller nästan varje dag Andel tobakskonsumenter Vattenpipa Att diskutera ALKOHOL Andel alkoholkonsumenter Vilka sorters alkohol? Dricker den här sorten en gång i månaden eller oftare Berusning och intensivkonsumtion Intensivkonsumtion av alkohol Problem i samband med alkoholkonsumtion Hemtillverkad sprit Har du köpt alkohol av någon som köpt den utomlands? Hur får ungdomar tag i alkohol? FÖRÄLDRARS BJUDVANOR Bjuden i eget glas, ett eller flera TRAFIK OCH ALKOHOL Kört moped berusad en eller flera gånger Åkt bil, mc eller moped med någon som varit berusad Att diskutera NARKOTIKA Haft möjlighet att prova narkotika Har använt narkotika SNIFFNING Att diskutera FÖRÄLDRAATTITYDER SKOLTRIVSEL OCH SKOLK Skolk SPEL Spel om pengar på internet Övriga spel Spelat för 50 kr eller mer senaste 30 dagarna

6 MOTIONSVANOR Hur ofta tränar eller motionerar du per vecka, på din fritid? Motionerar tre gånger eller mer per vecka DATOR/TV-SPEL OCH DATORVANOR Spelar du dator/tv-spel? Hur många timmar har du spelat dator/tv-spel sammanlagt de senaste 7 dagarna Surfar, chattar du på internet Hur många timmar har du surfat, chattat sammanlagt de senaste 7 dagarna FRITIDSVANOR Gör detta fler än en kväll per vecka HÄLSA Hur trivs du i stort sett med livet just nu? Trivs bra eller mycket bra fördelat per kommun Hur bedömer du din fysiska hälsa? Hur bedömer du din psykiska hälsa DEFINITIONER REFERENSER

7 Om undersökningen Inmatning av svaren och databearbetning samt rapport har utförts av Per Blanck Utveckling AB. Undersökningen genomfördes huvudsakligen under februari år Bortfall Bortfall Antal svar Lysekil Strömstad Tanum Samtliga Bortfallet i undersökningen är cirka en fjärdedel. Det interna bortfallet (där eleven valt att inte besvara en fråga) är lågt, någon procent, på de flesta frågor. Inga enkätformulär har avlägsnats ur studien. Detta kan göras då de genomgående fyllts i helt oseriöst. En klass vid gymnasiet i Strömstad besvarade enkäten i början av maj 09 beroende på att de inte tidigare fått den möjligheten. På grund av ett missöde användes då ett formulär där frågor om motion, datoranvändning och fysisk och psykisk hälsa inte fanns med. Eftersom Tanum bara har 36 svar är deras svar medräknade i helheten, men redovisas inte på kommunnivå. Läsanvisning Rapporten skall ses som en resultatredovisning. En djupare analys kommer att ske ute i respektive kommun. Om inget annat anges är samtliga tal procentandelar. 7

8 Vad påverkar ungdomars vanor? Den här undersökningen är ett sätt att försöka få grepp om hur ungdomars vanor när det gäller tobak, alkohol och narkotika ser ut. Undersökningen ger dock inga svar på varför det ser ut som det gör. Det är viktigt att komma ihåg att ungdomars vanor på det här området styrs av många olika faktorer som tillgång, lokal kultur, föräldrars inställning, vilken ekonomi man har, vilka kamrater man har, egna attityder och mycket mera. Eftersom undersökningsmaterialet är relativt litet, måste skillnader mellan kommuner och över tid tolkas försiktigt, mindre förändringar och skillnader kan bero på tillfälligheter. Tillsammans med andra iakttagelser som lärare, fritidsledare, polis och socialtjänst gör, kan bilden utvecklas och nyanseras. En anonym undersökning, med fasta svarsalternativ har dock visat sig vara det bästa alternativet för att få kunskap om vanor av det här slaget. Andra metoder som intervjuer/samtal fungerar sämre. Definitioner har samlats i en tabell i slutet av denna rapport, s. 29. Jämförelserna med riket avser CAN:s riksundersökning 2008 (Hvitfeldt, Nyström 2009) Etik Det är mycket viktigt att elevernas integritet skyddas i sådana här undersökningar. Eleverna besvarar formulären enskilt under provskrivningsliknande förhållanden. Formulären läggs av eleven i kuvert som eleven själv försluter. Kuverten samlas in av undersökningsledaren, lärare eller annan personal, och läggs i större insamlingskuvert, dessa kuvert försluts och sänds till bearbetning. I instruktionen anges att det är frivilligt att delta i undersökningen och om man inte vill delta, så skall man lägga man sitt tomma frågeformulär i kuvertet. Därmed skyddas den som inte vill svara från att behöva visa detta. Vissa resultat med mycket få (< 5 st.) svar har uteslutits ur denna redovisning för att ytterligare förstärka elevernas integritet. Detta innebär t.ex. att narkotikaanvändning uppdelat efter kön inte sker på kommunnivå. 8

9 Resultat Tobak Andel rökare Röker du? % 36% 38% 37% 36% 35% Män Kvinnor Riket: pojkar: 34 flickor: 41 män 2009 män 2007 män2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andelen ungdomar som röker har varit oförändrad runt en tredjedel under de tre undersökningsåren. I Lysekil har en minskning skett bland männen och i Strömstad en liten minskning bland kvinnorna. Det är ungefär två tredjedelar av dem som röker som röker tillfälligtvis feströker. 9

10 Andel dagligrökare, varje eller nästan varje dag 10 Röker varje eller nästan varje dag % 1 17% Män Kvinnor 8% 8% Riket: pojkar: 12 flickor: 18 Man kan ana en tendens till ökad dagligrökning både bland män och kvinnor jämfört med år män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Snusning, varje eller nästan varje dag 10 Snusar varje eller nästan varje dag % 16% 14% Män Kvinnor 3% 8% 6% Riket: pojkar: 18 flickor: 4 10

11 Det har skett en rejäl minskning av dagligsnusningen bland männen. Daglig snusning är fortfarande sällsynt bland de unga kvinnorna. män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andel tobakskonsumenter 10 Tobakskonsument % 45% 43% 4 42% 41% Män Kvinnor män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andelen tobakskonsumenter får man genom att lägga samman de som röker och de som snusar eller både och. Andelen tobakskonsumenter är då något lite lägre bland flickorna, men andelen dagligrökande flickor är något högre än andelen dagligsnusande män. Vattenpipa 62 procent av både män och kvinnor i undersökningen har provat att röka vattenpipa. Hälften har provat detta flera gånger. 11

12 Att diskutera Det verkar som att skolans insatser för att motverka rökning på skoltid är framgångsrika; det är relativt få ungdomar som röker dagligen, eller nästan dagligen. Men andelen är högre än i åk 9 Hur kan vi fortsätta arbeta för att ytterligare minska tobakskonsumtionen bland ungdomar? Hur fungerar rökförbudet på skolans område? Kan vi stödja ungdomar som vill sluta röka på gymnasiet? Har vi samma förhållningssätt till rökning som till snusning i skolan? Vilka regler gäller för rökning/snusning i samband med fritidsaktiviteter, skolresor och liknande sammanhang? 12

13 Alkohol Andel alkoholkonsumenter 10 95% Alkoholkonsumenter 96% 96% 8 93% 93% 92% 6 4 Män Kvinnor Riket: män: 84 kvinnor: 84 män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andelen alkoholkonsumenter är i stort sett oförändrat sedan Hela 96 procent av de unga kvinnorna och 92 procent av de unga männen är alkoholkonsumenter. Vilka sorters alkohol? Om man beräknar andelen som dricker de olika alkoholsorterna en gång i månaden eller oftare får man resultatet som redovisas i tabellen nedan. I starkcider ingår även alkoläsk och liknade blanddrycker som säljs av Systembolaget. Dricker den här sorten en gång i månaden eller oftare män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Öl kl II Starkcider Starköl Vin Sprit

14 Det kan vara värt att notera att ungdomarna i undersökningen dricker alkoholdrycker som hör till systembolagssortimentet mer frekvent än det folköl som finns att köpa i vanliga affärer. Ungefär hälften av ungdomarna dricker sprit en gång i månaden eller oftare. Det är ingen nämnvärd skillnad mellan de ungdomar som fyllt 18 år i undersökningen och de som är yngre. Berusning och intensivkonsumtion Varit berusad % % 77% 81% Män Kvinnor Riket: pojkar 79 flickor 78 män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Det är bara var tionde ung kvinna och var femte ung man som inte varit berusad någon gång i livet i den här åldersgruppen. 14

15 Intensivkonsumtion av alkohol 10 Intensivkonsument % 59% % 38% 41% 47% Män Kvinnor Riket: pojkar: 53 flickor: 44 män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga När hälften av de unga männen och fyra av tio unga kvinnor dricker sig berusade en gång i månaden eller oftare, men det är färre män som gör så nu jämfört med år Bland de unga kvinnorna har läget inte nämnvärt förändrats. Att dricka de här mängderna vid ett och samma tillfälle kan för en ung, alkoholovan människa som kanske väger runt 60 kg ge kraftig berusningsnivå på omkring 1,2 promille. 15

16 Problem i samband med alkoholkonsumtion Åkt med berusad förare Kört moped etc berus Skämts över Baksmälla Polisbråk Bestulen Oskyddat sex Oönskat sex Försämrat skolarb Problem ifh lärare Problem ifh vänner Andel kvinnor 2009 Andel män 2009 Problem ifh föräldrar Förstört saker Tappat pengar Olycka, skadats Bråkat el slagits Gräl De unga kvinnorna rapporterar i högre utsträckning problem i samband med alkoholkonsumtion. I CAN:s rikstäckande undersökning 2008 ses en liknande bild som den ovan. 16

17 Hemtillverkad sprit Druckit hembränt % 34% 31% 26% 24% 23% Män Kvinnor Riket: pojkar: 19 flickor. 15 män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 Kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andelen ungdomar som rapporterar att de druckit hemtillverkad sprit har minskat stadigt. En likartad utveckling kan man se i CAN:s riksundersökningar både för gymnasiet och för grundskolan. Har du köpt alkohol av någon som köpt den utomlands? 10 Köpt av någon, som köpt alkoholen utomlands % 43% 43% 31% Män Kvinnor

18 män 2009 män 2007 kvinnor 2009 kvinnor 2007 Lysekil Strömstad Samtliga Det är nära hälften av männen och en tredjedel av kvinnorna som fått tag i langad, utlandsköpt alkohol, men andelen har minskat sedan förra undersökningstillfället. Hur får ungdomar tag i alkohol? Folköl Starköl/alkoläsk Vin Sprit Från syskon Från kompisar och kompisars syskon Från egna föräldrar m lov Från egna föräldrar u lov Från annan vuxen som bjuder Köper av annan vuxen Kompisar och kompisars syskon är huvudkällan när ungdomarna skall ha tag i alkohol. Föräldrars bjudvanor En ny fråga har infördes i 2007 års formulär: Händer det att du blir bjuden på alkohol hemma av dina föräldrar? Svarsalternativen är Nej, Ja får smaka ur föräldrars glas, ja enstaka glas, ja mer än enstaka glas. 18

19 Bjuden i eget glas, ett eller flera 10 Bjuden av föräldrar i eget glas % 45% 48% 45% Män Kvinnor män 2009 män 2007 kvinnor 2009 kvinnor 2007 Lysekil Strömstad Samtliga Det är tidigare känt att det finns samband mellan föräldrars bjudvanor och ungdomars alkoholvanor, detta kunde visas i undersökningen 2007 för åk 9 (Blanck, 2007) Sambandet finns också på gymnasiet i den här undersökningen där andelen som är intensivkonsumenter är nära dubbelt så hög i den grupp som blir bjudna på alkohol av sina föräldrar: Bjuden 1 58 Icke bjuden 33 Trafik och alkohol Kört moped berusad en eller flera gånger Andel män Andel kvinnor Lysekil Strömstad Samtliga var siffrorna 31 för män och 16 för kvinnor 1 Fått alkohol i eget glas, icke bjuden, inte fått alls eller bara smaka föräldrars glas. 19

20 Åkt bil, mc eller moped med någon som varit berusad Andel män Andel kvinnor Lysekil Strömstad 14 7 Samtliga var siffrorna 23 respektive 19 Det är många unga som utsatt sig för den betydande skaderisk som det innebär att köra eller åka med någon på ett motorfordon samtidigt som föraren är berusad. Att diskutera Hur kan vi arbeta för att minska ungdomars alkoholkonsumtion? Tillgänglighet är en av de viktigaste faktorerna, hur kan man motverka langning särskilt viktigt verkar det vara att nå ungdomar i 20 årsåldern som langar till kamrater? Är de medvetna om vilket ansvar de tar? Föräldrars bjudvanor har stor betydelse får ungdomars alkoholvanor. Genom att bjuda hemma visar man i praktisk handling en positiv attityd till att ens ungdom dricker alkohol. Bjuder man ungdomar på alkohol, lär man dem dricka. Hur kan vi påverka fler föräldrar till ännu större restriktivitet? Kombinationen alkohol och trafik innebär betydande risker som alltför många ungdomar utsätter sig för, enligt den här undersökningen. Hur kan vi minimera denna risk? Generellt är attityderna till att köra bil berusad starkt negativa, men gäller denna attityd också andra motorfordon som mopeder? Kanske måste vi vuxna ta ett större ansvar för att ungdomar transporteras hem säkert under tonårstiden även om detta kan innebära sena kvällar/nätter? 20

21 Narkotika Haft möjlighet att prova narkotika Haft möjlighet att prova narkotika % 32% 35% Män Kvinnor 2 29% 23% 27% Riket: pojkar: 32 flickor: 31 män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andelen ungdomar som uppger att de haft möjlighet att prova narkotika inte förändrats nämnvärt. Haft lust att prova narkotika, ja + tveksam % 33% 28% 26% 26% 23% Män Kvinnor 21

22 män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Riket: pojkar: 19 flickor: 18 När det gäller att ha haft lust att prova narkotika har andelen minskat framförallt bland männen jämfört med Har använt narkotika Andel 2009 Andel 2007 Andel 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Riket: pojkar 17 flickor: 15 Andelen som uppger att de någon gång har använt narkotika är i den här undersökningen är på samma nivå som riket. Den har för gymnasiet haft ungefär samma nivå sedan mätningarna för den åldersgruppen startade Fem procent av de som besvarat enkäten anger att de använt hasch mer än en gång. Färre än fem individer anger att de använt annan narkotika mer än en gång. Hasch och marijuana är de vanligaste preparaten, för övriga preparat som amfetamin, kokain och anabola steroider är det enstaka individer som anger att de provat dem. Ingen har angivit GHB eller Kat. Sniffning Mindre än fem individer av vartdera könet uppger att de sniffat någon gång. Att diskutera Narkotikabruk bland ungdomar i den här åldern är sällsynt. Massmediebilden av narkotikaanvändning bland ungdomar kan ge intrycket att användningen är vanlig. Hur kan man arbeta för att motverka risken för majoritetsmissförstånd på det här området, det vill säga att ungdomar och andra tror att narkotikabruk är vanligare än vad det är. Hur bedriver vi en bra information och upplysning kring narkotika, utan att det blir konsumentinformation? 22

23 Föräldraattityder Stämmer mycket dåligt Stämmer ganska dåligt Stämmer ganska bra Stämmer mycket bra okej att jag dricker alkohol okej om jag dricker mig berusad okej om jag röker cigaretter okej om jag snusar okej om jag röker hasch Ungdomarna upplever att föräldraattityderna gentemot alkohol är mer liberala än de mot tobak och hasch. Skoltrivsel och skolk Trivs bra eller mycket bra i skolan 10 89% 81% 86% % 79% 85% Män Kvinnor Det är en hög andel ungdomar som trivs bra eller mycket bra i skolan, skillnader förekommer mellan de olika kommunerna i denna undersökning, men de är obetydliga. män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga

24 Skolk Skolk en gång i månaden eller oftare % 39% 28% Män Kvinnor % 18% Män 2009 män 2007 män 2003 kvinnor 2009 kvinnor 2007 kvinnor 2003 Lysekil Strömstad Samtliga Andelen ungdomar som uppger att de skolkar frekvent från skolan har minskat kraftigt bland männen mellan år 2007 och Samma utveckling har inte märkts bland kvinnorna. Spel Spel om pengar på internet Män Kvinnor Poker på internet 11 2 Casino på internet 2 2 Övriga spel på internet Färre än fem 24

25 Övriga spel Män Kvinnor Spelautomat 19 8 Lotter Lotto/tips 21 6 Övriga sportspel 16 4 Poker 38 4 Övriga spel 17 8 Spelat för 50 kr eller mer senaste 30 dagarna Män Kvinnor 11 4 Motionsvanor Hur ofta tränar eller motionerar du per vecka, på din fritid? Män Kvinnor Ingen gång gånger ggr ggr eller fler Motionerar tre gånger eller mer per vecka Män Kvinnor Lysekil Strömstad Samtliga

26 Dator/TV-spel och datorvanor Spelar du dator/tv-spel? Män Kvinnor Aldrig Mer sällan Varje månad 5 3 Varje vecka Varje dag 38 7 Hur många timmar har du spelat dator/tv-spel sammanlagt de senaste 7 dagarna Män Kvinnor Har inte spelat dator/tv spel 1 4 tim tim tim tim tim 3 1 Mer än 30 tim 13 3 Surfar, chattar du på internet Män Kvinnor Aldrig Mer sällan 7 5 Varje månad 1 8 Varje vecka Varje dag I Ungdomsstyrelsens undersökning (Lindgren, Sandgren 2007, s 50) är det 85 procent i åldersgruppen år som surfar/chattar någon gång i veckan eller oftare, alltså även här på nära nog exakt samma nivå som resultaten ovan. 26

27 Hur många timmar har du surfat, chattat sammanlagt de senaste 7 dagarna Män Kvinnor Har inte surfat chattat tim tim tim tim tim 5 5 Mer än 30 tim 13 5 Fritidsvanor Gör detta fler än en kväll per vecka Andel pojkar Andel flickor Fritidsgård 8 Annan fritidsakt Ute med kamrater Hemma hos en kamrat Hemma hela kvällen Hälsa Hur trivs du i stort sett med livet just nu? Män Kvinnor Mycket bra Ganska bra inte särskilt 4 10 bra Inte alls 3 2 Trivs bra eller mycket bra fördelat per kommun Män Kvinnor Lysekil Strömstad Samtliga

28 Hur bedömer du din fysiska hälsa? Hur bedömer du din fysiska hälsa? Andel män 12% 4% 27% 24% 36% 37% 29% 22% Mycket dålig Mycket bra Hur bedömer du din psykiska hälsa Hur bedömer du din psykiska hälsa? Andel män 6% 12% 6% 17% 19% % 21% Mycket dålig Mycket bra Mer än två tredjedelar av männen och lite drygt hälften av kvinnorna bedömer sin hälsa över tre på dem femgradiga skalan. De unga kvinnorna bedömer sin hälsa som något sämre än de unga männen. Särskilt tydligt är detta när det gäller psykisk hälsa. 28

29 Definitioner CAN: s definitioner (Hvitfeldt, 2005) har använts i största möjliga utsträckning för att jämförelser skall kunna göras. I denna undersökning har jämförelser gjorts med de undersökningar som CAN (Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning) gör på ett riksrepresentativt urval av år 9 klasser i hela landet. Om inget annat anges är det undersökningen 2006 (CAN, 2006) som använts vid jämförelsen. Tobakskonsument Tobaksfri Alkoholkonsument Intensiv-konsument av alkohol Den som anger att hon röker från varje dag till någon gång ibland och/eller snusar från varje dag till någon gång ibland. Har aldrig rökt eller snusat, inte ens provat. Den som anger att hon minst en gång om året eller mera sällan dricker antingen ett glas öl (ej lättöl), 2 cl vin eller 2 cl sprit, eller 5 cl starkcider. (CAN: s definition utökad med stark cider), (Hvitfeldt, 2002 s. 37) Intensivkonsumtion är i det här sammanhanget att man dricker en alkoholmängd vid ett och samma tillfälle, som består av t.ex. 6 burkar folköl, eller fyra burkar starköl eller 18 cl starksprit, en gång i månaden eller oftare. Den angivna alkoholmängden blir inte exakt densamma mätt i 100 alkohol. Avsikten är att få ett mått på hur ofta eleverna dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle. Internationellt används begreppet binge-drinking om detta sätt att dricka på. 29

30 Referenser Blanck, P Drogvaneundersökning år Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs - Strömstad - Tanum CAN, Pressmeddelande , 2006 Hvitfeldt, T Nyström S, Skolelevers drogvanor 2008, CAN 2009 Hvitfeldt, T mfl Skolelevers drogvanor 2005, CAN 2005 Hvitfeldt, T Skolelevers drogvanor 2002, CAN, 2003 Hvitfeldt m fl, Skolelevers drogvanor 2001, CAN 2002 Lindgren S, Sandgren T,2007, Unga och nätverkskulturer, Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:12 Socialstyrelsen Folkhälsorapport Ungdomsstyrelsen Luppundersökningar 2007 ( ungdomsenkäter om hälsa, trygghet, politik, fritid mm.) hämtningsdag ) Om Tobak och folkhälsa (hämtningsdag ) 30

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 2 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Drogvanor gymnasiet åk 2

Drogvanor gymnasiet åk 2 Drogvanor gymnasiet åk 2 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal En rapport från Per Blanck Utveckling AB, augusti 2010 Frågor om rapporten kan ställas till: Tanum: Dan Andersson, tel. 0525-180 00 Lysekil: Anna

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 2007 Lysekil - Munkedal - Orust - Sotenäs Strömstad - Tanum 2 (32) Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 LÄSANVISNING... 7 Definitioner... 7 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9

Drogvaneundersökning år 9 Drogvaneundersökning år 9 Strömstad Lysekil Sotenäs Tanum Munkedal Innehåll SAMMANFATTNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 OM UNDERSÖKNINGEN... 6 Svarsandel... 6 LÄSANVISNING... 6 Definitioner... 6 Intensiv-konsument

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2009 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, april 2009 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel.

Läs mer

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust

Drogvanor årskurs 9. Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust Drogvanor årskurs 9 Lysekil Strömstad Tanum Munkedal Sotenäs Orust 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, maj 2011 Frågor om rapporten kan ställas till: Munkedal: Charlotta Wilhelmsson, tel. 0524-180

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Tjörns Kommun 2008 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2008 Frågor om undersökningen kan ställas till Johan Sjöholm, Tjörns Kommun Tel. 0304-60 11 82

Läs mer

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010

Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 Drogvaneundersökning gymnasiet åk 2 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011

Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 Drogvaneundersökning År 9 Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73 00

Läs mer

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5

Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 Drogvaneundersökning Åk 2 gymnasiet Stenungsunds Kommun 2011 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om undersökningen kan ställas till Stefan Persson, Stenungsunds Kommun Tel. 0303-73

Läs mer

Drogvaneundersökning år 9 2003

Drogvaneundersökning år 9 2003 Drogvaneundersökning år 9 2003 Innehåll SAMMANFATTNING... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 DEFINITIONER... 8 Intensivkonsumtion... 8 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel rökare... 9

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010

Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 Drogvaneundersökning årskurs 9 2010 En rapport från Per Blanck Utveckling AB, Fritsla, 2011 Frågor om rapporten: Anna Svensson Uddevalla kommun e-post: anna.svensson@uddevalla.se tel. 0522-69 68 36 2 (22)

Läs mer

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Södra Älvsborg gymnasiet åk 2 Borås Vårgårda Tranemo Ulricehamn Naturbruksgymnasierna: Strömma Svenljunga i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 METOD... 3 Bortfall... 3

Läs mer

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006

Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Drogvaneundersökning årskurs 9 Bollebygd 2006 Västra Götalandsregionen i samverkan med kommunerna Innehåll BAKGRUND... 3 Läsanvisning... 3 METOD... 3 Bortfall och metodproblem... 4 RESULTAT... 5 TOBAK...

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask

Skolelevers drogvanor 2006. Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Skolelevers drogvanor 2006 Thomas Hvitfeldt Linnéa Rask Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Rapport nr 103 Stockholm 2007 Innehåll Tabellförteckning... 5 Inledning... 25 Undersökningen

Läs mer

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 12. Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 12 Södra Älvsborg gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Södra Älvsborg, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun

Läs mer

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2

DROGVANE- UNDERSÖKNING GYMNASIET ÅK 2 DROGVANE- UNDERSÖKNING 25 GYMNASIET ÅK 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning/bakgrund...3 Sammanfattning av resultat...4,5 Enkätfråga 4 Rökning...6 Enkätfråga 5 Rökning...7 Enkätfråga 6 Rökning...8 Enkätfråga

Läs mer

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet

Dnr Id. Kultur och fritidsförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning 2015. Gymnasiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 21 Gymnasiet Drogvaneundersökning 21, gymnasiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 4 DEL I: TOBAK... DEL II:

Läs mer

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2

Tabeller Bilaga 6. Fyrbodal gymnasiet, år 2 Tabeller Bilaga 6 Fyrbodal gymnasiet, år 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, gymnasiet, år 2.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal,

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Drogvaneundersökning År 9

Drogvaneundersökning År 9 Drogvaneundersökning År 9 Uddevalla Kommun 2001 2 (23) Innehåll SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter... 9 Andel rökare...

Läs mer

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten,

årskurs 9... 10 13. Är det någon i din familj som snusar? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, Tabeller Norrbottens län årskurs 9 Bilaga 2 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter kön i Norrbotten, årskurs 9....

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Åre kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Åre kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2. Östersunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Gymnasiet årskurs 2 Östersunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun

Drogvaneundersökning år 2008. Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bräcke kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bräcke kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010

Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alkohol- och drogvaneundersökning (ANT) i högstadiet och gymnasiets årskurs 2 hösten 21 BAKGRUND 3 SAMMANFATTNING OCH UTVECKLING 4 Högstadiet sammanfattning och utveckling 2-21 Gymnasiets

Läs mer

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008

Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 2008 Grundskoleelevers drogvanor och hälsa år 8 i Kalmar kommun, 28 en statistisk sammanställning av enkäten Av: Christian Johansson Bortfall Kalmar har enligt uppgift: 785 elever i åk 8 Antal enkätsvar: 69

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2009 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2009 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Drogvaneundersökning 2009 har genomförts i samarbete mellan Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen

Läs mer

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013

Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 2006-2013 Drogvaneundersökning för högstadiet, jämförelse 26-213 213 deltog 388 av 56 elever (bortfall 23%) 211 deltog 427 av 482 elever (bortfall 11%) 21 deltog 452 av 53 elever (bortfall 1%) 29 deltog 51 av 566

Läs mer

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING

RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING RESULTAT I TABELLFORM 2005 RÖKNING Andelen rökare bland båda könen minskar successivt i riket som helhet. I CAN:s riksundersökning av gymnasieelever i åk 2 (2005) 1 rökte ca 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning

Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa. Drogvaneundersökning Kultur- och fritidsförvaltningen Folkhälsa Drogvaneundersökning Grundkolan År Fråga. Röker du? Tabell. Antal efter kön som angett att de röker Röker Röker vid enstaka tillfällen Röker varje Summa inte

Läs mer

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8

Drogvaneundersökning. Grundskolan År 8 Drogvaneundersökning Grundskolan År 8 212 Andel % Fråga 2. Röker du? Tabell 2. Antal efter kön som angett att de röker Röker inte Röker vid enstaka tillfällen Röker varje dag Summa 61 6 1 68 47 12 3 62

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005

LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret. Drogvaneundersökning 2005 LULEÅ KOMMUN 1 (25) Stadsbyggnadskontoret Drogvaneundersökning 2005 Maria Strömgren Barbro Müller April 2006 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 BAKGRUND...5 VARFÖR DROGVANEUNDERSÖKNINGAR?...5

Läs mer

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare)

RÖKNING. Sammanlagt. Pojkar (CAN:s riksundersökning: 32% rökare) Flickor (CAN:s riksundersökning: 38% rökare) RÖKNING Enligt CAN:s riksundersundersökningar har andelen rökare i tonåren sjunkit de senaste åren. Gäller båda könen. I deras gymnasiemätning 1 rökte ca. 35 % av eleverna. I Tyresöundersökningen är det

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Härjedalens kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Härjedalens kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 7. Undersökningen genomfördes under vårterminen 7 och bygger på 578 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som var

Läs mer

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007.

Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt Nästa enkät i år 2 planeras att genomföras 2007. Drogvanor hos gymnasieelever i år 2 på gymnasiet folkbokförda i Kalmar kommun Vt. 25. Undersökningen genomfördes under vårterminen 25 och bygger på 429 inlämnade svar av elever i år 2 på gymnasiet som

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Bergs kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Bergs kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Strömsunds kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Strömsunds kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen

Läs mer

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium

Drogvaneundersökning. Vimmerby Gymnasium Drogvaneundersökning Vimmerby Gymnasium 29 Sammanfattning, drogvaneundersökning år två på gymnasiet Vimmerby kommun 29. Drogvaneundersökningen genomförs vartannat år i årskurs åtta och vartannat år i årskurs

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2

Drogvaneundersökning år 2008. Jämtlands gymnasium årskurs 2 Drogvaneundersökning år 2008 Jämtlands gymnasium årskurs 2 Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ till en bred

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010

Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Skolelevers drogvanor i Söderhamn Gymnasiet årskurs 2 2010 Sammanställning av Jennie Palmberg 101122 BORTFALL Undersökningen i Söderhamn gäller årskurs 2 i gymnasiet på Staffanskolan. Bortfallet är 19

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Grundskolan år 8. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Grundskolan år 8 2014 Ambjörn Thunberg 1 Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring tobak och alkohol. Syftet med drogvaneundersökningen

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014

Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun. Resultat 2014 Drogvaneundersökning bland elever i år 7 i Tyresö kommun Resultat 2014 Drogvaneundersökning i år 7, Tyresö kommun 2014 Svarsfrekvens: 2014: 84% (tot antal svarade 428 st) varav 195 flickor och 233 pojkar

Läs mer

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun

Drogvaneundersökning år Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet. Krokoms kommun Drogvaneundersökning år 2008 Årskurs 9 & Årskurs 2 på gymnasiet Krokoms kommun Sammanfattning Under hösten 2006 tog den politiska ledningen i Jämtlands läns landsting och Kommunförbundet samt Polisen initiativ

Läs mer

En rapport om Elevers hälsa och levnadsvanor 2007

En rapport om Elevers hälsa och levnadsvanor 2007 En rapport om Elevers hälsa och levnadsvanor 2007 År 7-9: Alléskolan År 7-9: Nästegårdsskolan Åk 2: Lagmansgymnasiet 2008-01-02 Drogförebyggande samordnare Anneli Fredriksson Sidan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9

Tabeller Bilaga 5. Fyrbodal årskurs 9 Tabeller Bilaga 5 Fyrbodal årskurs 9 1. Hur bor du? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs 9.... 5 2. Vad gör din pappa? Procentuell fördelning efter boendekommun i Fyrbodal, årskurs

Läs mer

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2

Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Drogvaneundersökning Gymnasiet åk 2 Uddevalla Kommun 2001 2(23) Innehåll UNDERSÖKNINGEN I SAMMANDRAG... 5 OM UNDERSÖKNINGEN... 7 Svarsandel... 7 Läsanvisning... 7 RESULTAT... 9 TOBAK... 9 Andel tobakskonsumenter...

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004

ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING. Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 ALKOHOL- OCH DROGVANEUNDERSÖKNING Skolår 6-9 och skolår 2 på gymnasiet, Värnamo, år 2004 1 Resultatsammanfattning I föreliggande rapport är eleven alkoholkonsument om man under året druckit minst 1 glas

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2011

Ungdomars drogvanor 2011 Ungdomars drogvanor 2011 Undersökning bland årskurs 9 och gymnasiet år 2 CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2011 Deltagande: Åk 9-18 av 18 klasser. Bortfall 0%.

Läs mer

Resultaten i sammanfattning

Resultaten i sammanfattning Resultaten i sammanfattning Andelen konsumenter av alkohol Pojkarnas alkoholvanor var relativt oförändrade under början och mitten av 1970-talet, medan flickorna ökade sin konsumtion. Andelen alkoholkonsumenter

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun

Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun Skolelevers drogvanor 2015 Krokoms kommun 2(23) Dnr: RS/156/2016 Ansvarig: Lars Eriksson, Utvecklingsenheten, Region Jämtland Härjedalen Databearbetning och författare av rapport: Anna Werme, Utvecklingsenheten,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva ditt namn på formuläret. När du fyllt i formuläret ska du stoppa det i kuvertet och klistra igen

Läs mer

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola

Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Sammanställning Drogvaneundersökning Åre kommun, Åk 2 Åre Gymnasieskola Skola a Valid Gymnasiet 91 100,0 100,0 100,0 Är du kille eller tjej? a Kille 66 72,5 72,5 72,5 Tjej 25 27,5 27,5 100,0 Total 91 100,0

Läs mer

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011

Ungdomars hälsa och drogvanor 2011 Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Undersökning i Gullspång, Mariestad och Töreboda Anita Boij Rapport 12:1 A. BOIJ AB Idé- och produktutveckling Ungdomars hälsa och drogvanor 11 Rapport 12:1 ISBN 978-91-979424-6-1

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Vänersborgs kommun, 2008 Februari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Hälsopolitiska rådet

Läs mer

Alkohol Narkotika Doping Tobak

Alkohol Narkotika Doping Tobak Alkohol Narkotika Doping Tobak Undersökning 11 i kommunens 7 9-skolor samt i gymnasiet årskurs 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (BBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan (SGG)

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8

SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 SAMMANSTÄLLNING AV Nybro kommun resultat i 2014 års drogvaneundersökning i grundskolan år 8 IFF, Individ- och familjeförvaltningen Maj 2014 Sammanfattning av år 8 drogvaneundersökning, Nybro kommun 2014

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län

Drogvanor. årskurs 2 i gymnasiet. 2004 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 i gymnasiet 4 Västernorrlands län Drogvanor årskurs 2 gymnasiet 4 Anna Bostedt Helena S Andersson Ledningsstaben Folkhälsocentrum 871 85 Härnösand www.lvn.se Rapport nr 7, 5 ISSN 1-1527

Läs mer

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun.

DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. DROGENKÄT En undersökning av elevers tobaks-, alkohol-, sniffnings-, och narkotikavanor i årskurs 9 vårterminen 2006, Tyresö kommun. Kommunkansliet Oktober 2006 Göran Törnblom Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland

Drogvanor. årskurs 2 på gymnasiet. 2006 i Västernorrland Drogvanor årskurs 2 på gymnasiet i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1

SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN TABELLER OCH GRAFER. StockholmsEnkäten 2004 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 StockholmsEnkäten 04 /Sammanfattning av elevers drogvanor 1 SAMMANFATTNING AV ELEVERS DROGVANOR STOCKHOLMSENKÄTEN 04 TABELLER OCH GRAFER K O M P L E M E N T T I L L P M S E 4 / 1 P R E C E N S S O C I

Läs mer

narkotika-, uppdrag av Stad

narkotika-, uppdrag av Stad Sammanfattning Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Trollhättans kommun Resultat från ANT-undersökning 2007 December 2007 Undersökningen är genomförd

Läs mer

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Februari 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Innehåll. Inledning 3

Innehåll. Inledning 3 Individ- och familjeförvaltningen Februari 2014 1 2 Innehåll Inledning 3 Tobak 4 Röker du? 4 F du röka för dina föräldrar? 5 Hur f du tag på cigaretter? 6 Susar du? 7 F du snusa för dina föräldrar? 8 Hur

Läs mer

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011

Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Uppföljning av konsumtionsvanorna av alkohol, droger och tobak i Helsingborg, länet och riket under 2011 Alkohol För 2009 har konsumtionen beräknats till 9,3 liter ren alkohol. Detta innebär att den totala

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008

i Västernorrland Drogvanor årskurs 9 i grundskolan 2008 Drogvanor årskurs 9 i grundskolan i Västernorrland Undersökningens genomförande Denna statistiksammanställning baseras på Centralförbundet för alkohol & narkotikaupplysning, CAN: s undersökning av skolelevers

Läs mer

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun

Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol-, narkotika-, tobaks- och fritidsvanor i Vänersborgs kommun November 2004 Undersökningen är genomförd av Splitvision Business Anthropology på uppdrag

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län

Ungdomars drogvanor 2010. En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län Ungdomars drogvanor 2010 En enkätundersökning bland gymnasieelever (år 2) i Jönköpings län September 2011 Sammanfattning Årets länsövergripande rapport sammanfattar en totalundersökning av drogvanor bland

Läs mer

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Rapport. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Rapport Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika och tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsoutskottet

Läs mer

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga.

Ej för användning. 4 Hur nöjd är du vanligtvis med... Markera en ruta på varje delfråga. Årskurs 9, 2014 Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, skriv därför inte ditt namn på kuvertet. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar

Läs mer

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013

Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 2013 Redovisning av Luleå kommuns alkohol- och drogvaneundersökning år 213 årskurs 2 i gymnasiet Författare: Jörgen Larsson Sammanfattning av rapporten ÅRSKURS 2 i gymnasiet Andel rökare 27-213: Stark minskning

Läs mer

uppdrag Trollhättans kommun

uppdrag Trollhättans kommun Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotika, tobaks och fritidsvanor i Trollhättans kommun November 2010 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Folkhälsorådet,

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges.

Besvara frågorna genom att sätta kryss för det alternativ som stämmer bäst för dig. Sätt bara kryss i en ruta om inget annat anges. Den här undersökningen handlar om ungdomars drogvanor. Undersökningen är anonym, därför ska du inte skriva namn på formuläret. När du fyllt i formuläret stoppar du det i kuvertet och klistrar igen det.

Läs mer

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka?

2 I vilken kommun bor du? Är du pojke eller flicka? Sedan 2001 har Skånes kommuner genomfört drogvaneundersökningar vartannat år bland grundskole- och gymnasieelever. Undersökningen genomförs av Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, Region Skåne

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 2009) Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun år 7, 9 samt år 2 på gymnasiet. (mars 9) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Jörgen Lundqvist, Salems kommun och Jörgen Larsson, Prev & InFo

Läs mer

Ungdomars drogvanor 2016

Ungdomars drogvanor 2016 Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet år 2 i Falköping CAN Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning Ungdomars drogvanor 2016 Undersökning bland årkurs 9 och gymnasiet

Läs mer

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare

Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Alkohol-, narkotika- och tobaksvanor bland niondeklassare Resultat från Ung i Värmland 1988-211 Curt Hagquist Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Centrum för forskning om barns och ungdomars psykiska

Läs mer

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006)

Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april 2006) 1 Rapport om ungdomars drogvanor i Salems kommun åk 7, 9 samt åk 2 på gymnasiet. (april ) Denna drogvaneundersökning är ett samarbete mellan Salems kommun, Björn Callmar och Jörgen Larsson, Prev & InFo.

Läs mer

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla

Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9. Urval: alla Drogvaneundersökning februari 2010 Åk 9 Urval: alla Är du pojke eller flicka? A. Pojke 43 51,2 B. Flicka 41 48,8 Total 84 100 100% (84/84) Ålder? A. 13 år 0 0 B. 14 år 1 1,2 C. 15 år 45 55,6 D. 16 år 35

Läs mer

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014

DROGVANEUNDERSÖKNING 2014 DROGVANEUNDERSÖKNING 214 Genomfördes på Perslundaskolan 22 september 214 133 av 148 elever deltog (externt bortfall 1,1%) Åk 7: 42 av 49 elever (externt bortfall 14,2%) Åk 8: 4 av 44 elever (externt bortfall

Läs mer

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM

SKOLELEVERS DROGVANOR I JÄMTLANDS LÄN 2012 ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM ANNA WERME & ANNA NICOLAISEN FOLKHÄLSOCENTRUM 2013-03-13 Arbetsprocess Gemensamt beslut om totalundersökning i länet 2012 Folkhälsocentrum ansvariga för samordning och bearbetning Hög delaktighet från

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Drogvaneundersökningen 2001 Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2001 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs. Arbetsgruppen för bearbetning av drogvaneundersökningen

Läs mer

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli

RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 2009 GYMNASIET ÅR 2. Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli RESULTAT DROGVANEUNDERSÖKNING 29 GYMNASIET ÅR 2 Maria Klintmo Roger Karlsson Lars-Erik Karlsson Annika Bergli Socialförvaltningen & Barn och utbildningsförvaltningen Innehåll Sida Bakgrund... 3 Sammanfattning...4-5

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasiet år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasiet 2 2013 Ambjörn Thunberg Innehåll: Sammanfattning Diagram Redovisning av resultat Om ni har frågor kring undersökningen kontakta: Fältsekreterare

Läs mer