Istruzioni per l uso

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Istruzioni per l uso"

Transkript

1 Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Mini-slitte Tipo SLT-, SLF-... Mini-slidenheter Typ SLT-..., SLF-... Montering och idrifttagning får endast utföras av auktoriserad fackkunnig personal i enlighet med denna bruksanvisning. Simboli/Teckenförklaring:: Attenzione Varning Nota OBS Riciclaggio Återvinning Accessori Tillbehör [ ] US patent no. 6,014,924 SLT-... SLF g I/S 1

2 SLT-... / SLF Elementi operativi e attacchi Detaljer och anslutningar SLT-... ª «SLF-... «³ ² µ ³ ² ª ± Fig. 1/Bild g I/S 2

3 ª «± ² ³ µ Attacco di alimentazione 11 (uscita) Attacco di alimentazione 12 (rientro) Elemento di ammortizzazione elastico (per SL P) Fori filettati con lamatura di centraggio per il fissaggio del carico (boccole di centraggio in dotazione) Scanalatura di fissaggio sensori di prossimità Ammortizzatore con controdado (per SLT-...-CC-B) Slitta Fori filettati con lamatura di centraggio per il fissaggio della mini-slitta Attacchi di alimentazione con tappi a vite* Fori passanti di fissaggio della mini-slitta (in posizione nascosta) Battuta fissa con controdado (per SL P) Profilo guida a cuscinetti volventi Fori filettati di fissaggio della minislitta *) Predisposizione di fabbrica ª «± ² ³ µ Tryckluftsanslutning 11 (plusrörelse) Tryckluftsanslutning 12 (minusrörelse) Elastiskt dämpningselement (för SL P) Gängade hål för fastsättning av last (centrerhylsor ingår i leveransen) Spår för cylindergivare Stötdämpare med kontramutter (för SLT-...-CC-B) Slid Gängade hål med centrering för fastsättning av slidenheten Tryckluftsanslutningar med blindpluggar* Genomgående hål för fastsättning av slidenheten (dolda) Fast anslag med kontramutter (för SL P) Skena för kulbussningsstyrning Gängade hål, fäste för slidenhet *) vid leverans 1506g I/S 3

4 SLT-... / SLF Indice 1 Elementi operativi e attacchi Indice Funzionamento ed impiego Trasporto e stoccaggio Condizioni di impiego Montaggio Parte meccanica Parte pneumatica Parte elettrica Messa in servizio Operazioni preliminari Messa in servizio Utilizzo e funzionamento Manutenzione e pulizia Smontaggio e riparazione Accessori Eliminazione guasti Dati tecnici Innehåll 1 Detaljer och anslutningar Innehåll Funktion och applikation Transport och lagring Förutsättningar för korrekt användning av produkten Montering mekanisk pneumatisk elektrisk Idrifttagning Förberedelse Genomförande Manövrering och drift Underhåll och skötsel Demontering och reparation Tillbehör Åtgärdande av fel Tekniska data g I/S 4

5 3 SLT SLF Fig. 2/Bild 2 Funzionamento ed impiego Le mini-slitte SLT-... e SLF-... sono attuatori a singolo (SLF-...) o doppio pistone (SLT-...) in esecuzione. Il movimento della slitta è generato dall alimentazione alternata dell attuatore attraverso i due attacchi. La decelerazione di fine corsa è regolata da ammortizzatori idraulici nel tipo SLT-...-CC-B e da elementi di ammortizzazione elastici nel tipo SL P. Le mini-slitte SL si prestano in modo particolare nei casi in cui, per la movimentazione di masse, siano richiesti attuatori di forma compatta e comunque capaci di assicurare un elevata precisione di posizionamento. Funktion och applikation Slidenheterner SLT-... ah SLF-... är vridsäkrade enkolv- (SLF-...) resp. dubbelkolvcylinder (SLT-...). Genom omväxlande påluftning av tryckluftsanslutningarna rör sig sliden fram och tillbaka. Sliden bromsas hos SLT-...-CC-B av hydrauliska stötdämpare, hos SL P av elastiska dämparelement. Slidenheten SL är avsedd för utrymmesbesparande applikationer. Samtidigt uppnås en hög positioneringsnoggrannhet. 4 Trasporto e stoccaggio Tenere conto del peso: la mini-slitta SL pesa al massimo 3 kg. Transport och lagring Ta hänsyn till vikten hos SL : Den väger upp till 3 kg. Fig. 3/Bild g I/S 5

6 5 SLT-... / SLF-... Condizioni di impiego Per un impiego corretto e sicuro del prodotto devono essere sempre osservate le seguenti indicazioni generali: Confrontare i valori-limite indicati con l applicazione specifica. I valori-limite ammissibili ad es. per forze, momenti, masse e velocità non devono essere superati. Förutsättningar för korrekt användning av produkten Följande allmänna anvisningar för korrekt och säker användning av produkten skall alltid följas: Jämför de angivna gränsvärdena med den aktuella applikationen. De tillåtna gränsvärdena för t ex tryck, krafter, moment, massor, hastigheter och temperaturer får inte överskridas. LF-... LR-... Provvedere a un adeguata preparazione dell aria compressa. Se till att tryckluft av god kvalitet finns att tillgå. Fig. 4/Bild 4 C % mbar Tenere conto delle condizioni ambientali esistenti (ad es. temperature, pressioni ecc.). Ta hänsyn till omgivande förhållanden (t ex temperatur, tryck...). Fig. 5/Bild g I/S 6

7 Fig. 6/Bild 6 Montaggio in posizione verticale: Accertarsi che, con l unità ferma, la slitta si trovi in una posizione stabile (p.es. il punto più basso); se necessario, fissare provvisoriamente la slitta con bulloni. In tal modo si impedisce la caduta improvvisa della massa. Rispettare le disposizioni delle associazioni di categoria o le norme nazionali equivalenti. Rimuovere tutte le protezioni di trasporto quali cera protettiva, film, cartoni e tappi (ad eccezione dei tappi di chiusura degli attacchi pneumatici). I singoli materiali possono essere raccolti negli appositi contenitori e destinati al riciclaggio. Le caratteristiche del fluido scelto devono rimanere invariate per tutta la durata del prodotto. Esempio: se all inizio si sceglie di impiegare aria compressa non lubrificata, si deve mantenere sempre questo fluido. Vid vertikal montering: Säkerställ att sliden vid stillestånd har uppnått ett stabilt läge (t ex lägsta punkten eller spärras med hjälp av ett mekaniskt stopp). Därmed undviks plötsligt nedfallande last. Följ gällande lagar och säkerhetsbestämmelser. Avlägsna allt transportmaterial såsom skyddsvax, folier, kartonger och pluggar (med undantag av pluggar i de pneumatiska anslutningarna). De olika materialen kan återvinnas. Placera dem därför i avsedda uppsamlingskärl. Behåll den en gång valda sammansättningen hos mediet under hela produktlivslängden. Exempel: använd alltid osmord tryckluft. 1506g I/S 7

8 SLT-... / SLF-... Fig. 7/Bild 7 Alimentare gradualmente l impianto. L alimentazione graduale dell impianto impedisce movimenti incontrollati degli attuatori. Per ottenere un alimentazione graduale all accensione, utilizzare una valvola di tipo HEL-.... Rispettare le avvertenze ed indicazioni riportate: - sul prodotto stesso - nelle presenti istruzioni per l uso. Utilizzare il prodotto nelle condizioni originali, senza apportare modifiche di propria iniziativa. Pålufta hela anläggningen långsamt. Då uppträder inga okontrollerade rörelser. För långsam påluftning används mjukstartsventil av typ HEL-.... Ta hänsyn till varningar och anvisningar - på produkten - i denna bruksanvisning. Använd produkten i originalskick utan egna modifieringar. 1506g I/S 8

9 6 Fig. 8/Bild 8 Fig. 9/Bild 9 Montaggio Parte meccanica Maneggiare le mini-slitte SL in modo da non danneggiare la guida a slitta. L eventuale danneggiamento di questa guida può compromettere il funzionamento dei cuscinetti volventi. Non modificare le viti e i perni filettati, a meno che non sia richiesto specificamente nelle presenti istruzioni. Per motivi di sicurezza, questi componenti sono fissati con un sigillante specifico per viti. Verificare che vi sia spazio sufficiente per gli attacchi pneumatici e gli elementi operativi oltre che per un eventuale sostituzione dell ammortizzatore. Verificare che la mini-slitta, una volta montata, non sia soggetta a sollecitazioni meccaniche. Montering mekanisk Hantera SL på sådant sätt att inga skador uppkommer på slidstyrningen. Detta leder till försämring av kulbussningslagringen. Lämna samtliga skruvar och gängstift orörda om du i denna bruksanvisning inte direkt uppmanas att ändra dem. De är av säkerhetsskäl fixerade med Loctite. Se till att det finns tillräckligt utrymme för de pneumatiska anslutningarna, manöverdelarna och ett eventuellt stötdämparbyte. Se till att montering sker utan sneddragning. Fig. 10/Bild g I/S 9

10 SLT-... / SLF-... Per il fissaggio sulla mini-slitta SL utilizzare il numero di viti indicato nella seguente tabella: Använd följande antal skruvar för fastsättning av SL..-...: Tipo di montaggio Montaggio dall alto con - fori filettati o - passanti Corsa < 50mm Corsa 50mm Numero min. viti due tre tre Fig. 11 Montaggio frontale (solamente nell SLT-...) Fig. 12/Bild 12 Monteringssätt Basytmontering med: - gängade hål eller - genomgående hål Längd < 50mm Längd 50mm Minsta antal skruvar två tre tre Bild 11 Per scoprire i fori passanti è necessario spostare la slitta nella posizione di fine corsa, in cui l unità risulta completamente rientrata. Gavelmontering (endast på SLT-...) De genomgående hålen görs tillgängliga genom att skjuta sliden in i ändläget. Per il rilevamento delle posizioni di finecorsa: För avkänning av ändlägena: Fig. 13/Bild 13 posizionare i sensori di prossimità nella scanalatura. Placera cylindergivarna i spåret 1506g I/S 10

11 Parte pneumatica Utilizzare i regolatori di portata unidirezionali per registrare la velocità della slitta (v. "Accessori"). Per installare detti regolatori: pneumatisk Använd stryp/backventiler för inställning av slidhastigheten (typ se "Tillbehör"). Dessa monteras enligt följande: SLT-... SLF-... SLT-... SLF-... Fig. 14/Bild 14 avvitare i regolatori direttamente nelle connessioni pneumatiche Montare i regolatori utilizzando il manicotto (v. "Accessori") Skruva fast strypbackventilerna direkt i tryckluftsanslutningarna Montera strypbackventilerna med muff, se "Tillbehör" Rimuovere tutte le protezioni di trasporto dagli attacchi pneumatici. Avlägsna transportpluggarna ur tryckluftsanslutningarna. ± Fig. 15/Bild 15 Applicare i tubi agli attacchi. Sigillare i filetti degli attacchi. Sono previsti nell caso del SLT-... anche attachi alternativi ± ai connessioni di aria compressa rispetto alle predisposizioni di fabbrica. Sono dotati di tappi di protezione. Anslut slangarna till tryckluftsanslutningarna. Anslutningsgängorna skall tätas. De alternativa anslutningarna ± till de från fabrik avsedda anslutningarna för tryckluft är förberedda på SLT-.... De är igensatta med blindpluggar. 1506g I/S 11

12 SLT-... / SLF-... SLT-... Parte elettrica In caso di impiego di sensori di prossimità: Verificare che siano rispettate le distanze minime L 1 e L 2 tra le masse ferritiche statiche e le masse in movimento (v. Fig. 17). In tal modo si evitano errori di commutazione. elektrisk Vid användning av cylindergivare: Se till att minimiavstånden L 1 och L 2 mellan statiska och rörliga ferritiska massor upprätthålls (se bild 17). Därigenom undviks felomkopplingar. SLF-... Fig. 16/Bild 16 Alesaggio Distanza L2 [mm] da materiali ferritici - SLF SLT-... distanza di sicurezza non prevista Distanza L1 [mm] da analoghi SL Fig. 17 Controllare nel caso di uso Kolvdiameter Avstånd L2 [mm] till ferritiska ämnen - SLF SLT-... inget avstånd nödvändigt Avstånd L1 [mm] mellan två lika SL Bild 17 Kontrollera avstånd alltefter användningsfall 1506g I/S 12

13 7 Messa in servizio Operazioni preliminari Idrifttagning Förberedelser SLT-...-CC-B >2mm SL P >1mm Fig./Bild 18 Definizione: elemento d arresto = ammortizzatore o battuta con ammortizzatore in gomma (per PF-...-SLT con battuta fissa) Avvertenza Verificare le seguenti condizioni: - non scendere sotto la regolazione max. dell elemento d arresto secondo fig. 18 (regolazione eseguita in fabbrica). La guida viene danneggiata irrepara bilmente se si scende sotto la regolazione eseguita in fabbrica. - tutti i filetti dell elemento d arresto devono essere in presa durante le operazioni di regolazione. Per la regolazione del fine corsa: 1. Sbloccare il controdado. 2. Posizionare manualmente la slitta sul fine corsa richiesto. Nell SLF-... regolare dapprima il fine corsa arretrato. Altrimenti non è più possibile stringere a Definition: Anslagselement = stötdämpare eller anslag med gummidämpare (vidpf-...-slt med fast anslag) Varning: Säkerställ att följande punkter följs: - den maximala inställningen för anslagselementet enligt bild 18 får inte underskridas (fabriksinställning). Om fabriksinställningen underskrids förstörs styrningen. - vid alla inställningsarbeten används alltid samtliga gängade spår på anslagselementet. Vid ändlägesjustering: 1. Lossa låsmuttern. 2. Placera åkvagnen manuellt i det önskade ändläget. Vid SLF-... måste först det utkörda ändläget justeras. Annars går det inte att 1506g I/S 13

14 SLT-... / SLF-... Fig./Bild 19 Fig./Bild 20 SLT-...-CC-B 0mm 0mm fondo il controdado. 3. Agendo su una chiave per viti Allen girare l elemento d arresto nel supporto finché esso non tocca la slitta/ammortizzatore in gomma. SLT-...-CC-B con ammortizzatore *) SL P con ammortizzatore in gomma/battuta fissa Vedi fig. 20 Vedi fig. 21 l ammortizzatore tocca la slitta (contro la forza dell ammortizzatore) la buttata tocca l ammortizzatore in gomma/battuta fissa *) l esagono nell ammortizzatore gira a vuoto se si supera la coppia di serraggio max. per l esagono incassato sull SLT-...- CC-B; le coppie di serraggio max. sono riportate nella tabella seguente Fig. 22 dra fast låsmuttern. 3. Använd en insexnyckel och skruva in anslagselementet så långt in i anslagshållaren att den vidrör åkvagnen/gummidämparen SLT-...-CC-B med stötdämpare *) SL P med gummidämpare/fast anslag Se bild 20 Se bild Bild 21 Stötdämparen vidrör åkvagnen (mot stötdämparkraften). Anslaget vidrör gummidämparen/det fasta anslaget. *) om det maximala vridmomentet för den invändiga sexkanten överskrids på SLT-...- CC-B slirar sexkanten i stötdämparen. Det maximala vridmomentet sammanfattas i följande tabell. Bild 22 Fig./Bild 21 SL P 1506g I/S 14

15 4. Stringere nuovamente a fondo il controdado applicando la coppia di serraggio qui riportata. SLT-...-P Coppia di serraggio [Nm] 4. Dra åt låsmuttern igen med följande åtdragningsmoment. SLT-...-P Åtdragningsmoment [Nm] Fig. 23/Bild 23 SLF-...-P Coppia di serraggio 0,8 0,8 1 [Nm] SLF-...-P Åtdragningsmoment 0,8 0,8 1 [Nm] SLT-...-CC-B Tipo di ammortizzatore YSRT-...-C Coppia di serraggio del controdado [Nm] Coppia di serraggio dell esagono incassato [Nm] 0,8 2, Durante la prova di funzionamento correggere la posizione della slitta immettendo aria compressa. SLT-...-CC-B Stötdämpartyp YSRT-...-C Åtdragningsmoment för låsmuttern [Nm] Max. vridmoment invändig sexkant [Nm] 0,8 2, Den exakta åkvagnspositionen ska korrigeras med tryckluftsbeläggning vid en provkörning. 1506g I/S 15

16 SLT-... / SLF-... Fig. 24/Bild 24 Messa in servizio Assicurarsi che per tutta la lunghezza della corsa dell SL non sia possibile introdurre le mani lungo il percorso della slitta (applicando p.es. una griglia di protezione) - non siano presenti corpi estranei. Posizionare il carico sulla slitta della SL in modo che la coppia di ribaltamento risultante dalla forza dinamica F e del braccio della leva a abbia un valore basso. Genomförande Säkerställ att - ingen kan placera sin hand i SL enhetens arbetsområde (t ex med hjälp av skyddsgaller) - inga främmande föremål befinner sig i området. Placera lasten på SL enhetens slid så att tippmomentet som resulterar av den dynamisk kraften F och hävarmen a förblir litet. Fig. 25/Bild g I/S 16

17 Definizione: massa in movimento = carico utile + massa della slitta + masse addizionali (ad es. fissaggi del carico ecc.) Definition: Rörlig massa = last + slidmassa + övrig massa (t ex fästanordningar för lasten etc) 1 2 I due regolatori di portata unidirezionali installati a monte devono - essere prima serrati completamente - quindi riaperti di un giro. Justera de två strypbackventilerna så att de - först stängs helt och sedan - öppnas ca ett varv SLF SLF-16 Fig. 26/Bild SLT-... Accertarsi che le condizioni di esercizio rientrino nei valori ammissibili. Alimentare il SL gradualmente su un solo lato. Per ottenere un alimentazione graduale all accensione, utilizzare una valvola tipo HEL-.... Se till att driftsvillkoren befinner sig inom tillåtna intervall. Pålufta enheten långsamt på en sida. För långsam påluftning används mjukstartsventil av typ HEL-.... La slitta si sposta in una delle posizioni di finecorsa. Sliden förflyttas till ett ändläge. 1506g I/S 17

18 SLT-... / SLF SLF SLF-16 Fig. 27/Bild SLT-... Eseguire un ciclo di prova con la massa applicata. 1. Durante la prova verificare se è necessario modificare: - la velocità e l accelerazione della massa in movimento - la posizione dei finecorsa - la massa del carico - la posizione dei sensori di prossimità. Le eventuali modifiche devono essere eseguite solamente a slitta ferma. 2. Riaprire gradualmente i regolatori di portata unidirezionali, fino a raggiungere la velocità prevista della slitta. Prendere le misure necessarie per non superare la velocità massima (vide dati tecnici). La slitta deve raggiungere la posizione di finecorsa con la dovuta forza, senza produrre tuttavia un impatto violento contro la battuta. Un impatto troppo forte determina il rimbalzo della slitta dalla posizione di finecorsa. Starta provkörning med den rörliga massan. 1. Kontrollera under provkörningen om följande punkter har ändrats: - hastigheten och accelerationen hos den rörliga massan - ändlägespositionen - lastens massa - cylindergivarnas positioner. I sådant fall skall ändringar endast utföras med stillastående slid. 2. Öppna strypbackventilen långsamt igen tills önskad slidhastighet har ställts in. Se till att den max. tillåten hastigheten ej överskrids (se tekniska data). Sliden skall uppnå ändläget, men får inte slå emot hårt. För hårt anslag medför att sliden studsar tillbaka från ändläget. 1506g I/S 18

19 In caso di impatto udibile della slitta: 3. Interrompere il ciclo di prova. Possibili cause dell impatto violento: - momento di inerzia della massa in movimento troppo elevato - eccessiva velocità della slitta - assenza del cuscinetto d aria sul lato di scarico. 4. Intervenire per eliminare le cause suddette. 5. Ripetere il ciclo di prova. Vid hörbart hårt anslag: 3. Avbryt provkörningen. Orsaker till det hårda anslaget kan vara: - massatröghetsmomentet för den rörliga massan för högt - slidhastigheten för hög - ingen tryckluftskudde på frånluftssidan. 4. Åtgärda de ovan nämnda orsakerna. 5. Upprepa provkörningen. Una volta effettuate tutte le correzioni necessarie: 6. Concludere il ciclo di prova. Fissare i sensori di prossimità nella posizione prevista. När alla nödvändiga korrigeringar utförts: 6. Avsluta provkörningen. Fixera lägesgivarna slutgiltigt. 1506g I/S 19

20 SLT-... / SLF Utilizzo e funzionamento Fig. 28/Bild 28 Assicurarsi che per tutta la lunghezza della corsa dell SL non sia possibile introdurre le mani lungo il percorso della slitta - non possano penetrare corpi estranei (applicando p.es. una griglia di protezione). L accesso alla mini-slitta SL deve essere possibile solamente quando la massa è ferma. Manövrering och drift Säkerställ att - ingen kan placera sin hand i rörelseriktningen för den rörliga massan - inga främmande föremål kan komma in i området (t ex med hjälp av skyddsgaller). Först när den rörliga massan står fullständigt stilla skall det vara möjligt att vidröra SL Manutenzione e pulizia Pulizia: Scaricare la pressione. Se necessario pulire la SL con uno straccio morbido e umido. Utilizzare un detergente non aggressivo con la plastica. Lubrificare i componenti indicati alla Fig. 29. Underhåll och skötsel Rengöring: Avlufta SL Rengör vid behov SL med en mjuk, fuktig trasa. Använd rengöringsmedel som är skonsamma för materialet. Smörj följande komponenter i SL i enlighet med bild g I/S 20

21 Componente Superfici degli steli dei pistoni prive di grasso Cuscinetti volventi della slitta Frequenza secondo necessità (ad es. dopo la pulizia) dopo la pulizia e ogni 5 milioni di azionamenti Obiettivo protezione dall umidità e scorrevolezza scorrevolezza Punto di lubrificazione stelo del pistone guida Esecuzione Grasso lubrificante Fig. 29 Lubrificare la mini-slitta spostando la slitta alternativamente nelle due direzioni con la mano (per assicurare una distribuzione uniforme del grasso lubrificante). LUB-KC1 Komponent avfettade ytor på kolvstång Slidens rullager Smörjintervall Vid behov (t ex efter rengöring) efter rengöring och med intervallet 5 milj. omkopplingar Orsak Fuktskydd och glidförmåga Glidförmåga Smörjpunkt Kolvstång Styrskena Arbetsgång Smörjfett Bild 29 Sliden förflyttas fram och tillbaka för hand (jämn fördelning av smörjmedel) LUB-KC1 Verificare l opportunità di aumentare la frequenza delle lubrificazioni, ad esempio in presenza di: - temperature elevate - notevole imbrattamento - liquidi o vapori ad azione sgrassante a distanza ravvicinata. Kontrollera behovet av kortare smörjintervall. Det kan vara növändigt vid: - hög temperatur - kraftig nedsmutsning - närhet till fettlösande vätskor eller ångor. 1506g I/S 21

22 10 SLT-... / SLF-... Smontaggio e riparazione Scaricare l intero impianto e la minislitta. Verificare l opportunità di far revisionare la mini-slitta SL presso il nostro centro di assistenza tecnica. Si sconsiglia vivamente di provvedere autonomamente alla riparazione della guida a slitta. Sostituzione dell ammortizzatore integrato nella mini-slitta SLT-...-CC-B: Procedere nel seguente modo: 1. Allentare il dado di bloccaggio dell ammortizzatore. 2. Sostituire l ammortizzatore YSRT Registrare le posizioni di fine corsa come indicato al capitolo "Messa in servizio". Demontering och reparation Avlufta hela anläggningen och enheten. Utnyttja möjligheten att låta vår reparationsservice renovera SL Speciellt avråds från egenhändig reparation av slidstyrningen. Byte av den integrerade stötdämparen i SLT-...-CC-B: Utför följande moment: 1. Lossa kontramuttern på stötdämparen. 2. Byt ut stötdämparen av typ YSRT Utför ändlägesjustering enligt kapitel Idrifttagning. 1506g I/S 22

23 11 Accessori Tillbehör Denominazione Tipo Beteckning Typ Piastra di adattamento (solo per SLT-...) HAPS-... Adapterplatta (endast för SLT-...) HAPS-... Battuta in metallo (solo per SLT-...-P-A) PF-...-SLT Anslag, metalliskt (endast för SLT-...-P-A) PF-...-SLT Regolatore di portata (nell SLF-... per il montaggio utilizzare il manicotto QM-M5-A/I) GRLA-... GRLZ-... Strypventil (vid montering av SLF-... med muff QM-M5-A/I) GRLA-... GRLZ-... Valvola di sicurezza HEL-... Mjukstartsventil HEL-... Sensore di prossimità SME SMT Cylindergivare SME SMT Fig. 30 Bild g I/S 23

24 SLT-... / SLF Eliminazione guasti Guasto Possibile causa Rimedio Movimento irregolare della massa in movimento Forte impatto nella posizione di finecorsa Slitta in posizione di riposo con l alimentazione attivata Velocità della slitta troppo bassa Fig Applicazione errata dei regolatori di portata - Sporcizia sulle superfici di scorrimento Velocità eccessiva - Decelerazione inesistente o insufficiente - Cuscinetto d aria assente - Ammortizzatore difettoso (solo par SLT-...-CC-B) Carico eccessivo Errore di canalizzazione Riduzione della portata dovuta ai raccordi a gomito - Sezioni delle linee di alimentazione troppo limitate - Taratura regolatori di portata errata - Verificare il funzionamento dei regolatori di portata (di alimentazione o di scarico). - Pulire le superfici di scorrimento. Ridurre la velocità - Registrare l ammortizzatore/la battuta fissa (v. Cap. Messa in servizio - Operazioni preliminari ). - Alimentazione contemporanea di entrambi gli attacchi, con successivo scarico di un attacco. - Sostituire l ammortizzatore (v. Cap. Smontaggio e riparazione ). Ridurre il carico. Controllare i tappi. Controllare i tubi pneumatici. Eliminare i raccordi a gomito. Controllare le sezioni delle linee di alimentazione e la taratura dei regolatori di portata. 1506g I/S 24

25 Åtgärdande av fel Fel Möjlig orsak Åtgärd Ojämn rörelse hos den rörliga massan - Stryp/backventilerna felaktigt monterade - Glidytor smutsiga Hårt anslag i ändläge För hög hastighet Reducera hastigheten Sliden kvar i utgångsläge trots påluftning För långsam slidhastighet Bild 31 - Ingen eller bristfällig dämpning - Luftkudde saknas - Stötdämpare defekt (endast SLT-...-CC-B) Lasten för stor Slangdragningsfel Minskat genomflöde pga vinkelkopplingar - För liten slangdiameter - Strypventiler felaktigt justerade - Kontrollera strypventilfunktionerna (strypning av till- och frånluft) - Rengör glidytorna - Justera stötdämpare/fastanslag (se Idrifttagning förberedelse ) - Samtidig påluftning av båda tryckluftsanslutningarna med påföljande avluftning av ena sidan - Byt stötdämpare (se Demontering och reparation ) Reducera lasten Kontrollera blindpluggar Kontrollera slangdragning Undvik vinkelkopplingar Kontrollera slangdiametern och strypventilinställning 1506g I/S 25

26 13 Dati tecnici Tipo SLT SLT SLT SLT SLT SLF SLF SLF Costruzione cilindro a doppio effetto con stelo del pistone su guida a cuscinetti volventi Posizione di montaggio qualsiasi Fluido aria compressa filtrata, lubrificata o filtrata, non lubrificata (capacità: min. 40 :m) Pressione di esercizio ammissibile 1, bar 1, bar 1, bar 1, bar Raccordo filettato M5 M5 M5 G1/8 G1/8 M5 M5 M5 Forza utile teorica a 6 bar: - alimentazione - scarico Max. energia di impatto ammissibile - con ammortizzatori elastici (SL P) - con ammortizzatori elastici (PF-...-SLT) - con ammortizzatori idraulici (...-CC-B) 34 N 25 N SLT-... / SLF-... 0,08 Nm 0,0005 Nm 94 N 79 N 0,1 Nm 0,007 Nm 1 Nm 242 N 218 N 0,3 Nm 0,015 Nm 2 Nm 376 N 317 N 0,4 Nm 0,03 Nm 3 Nm 590 N 495 N 0,5 Nm 0,06 Nm 10 Nm 17 N 13 N 0,016 Nm 47 N 40 N 0,05 Nm Max. momento ammissibile vedi catalogo Velocità massima ammissibile 0,5 m/s 0,8 m/s 0,5 m/s 0,8 m/s Velocità minima 0,05 m/s 0,08 m/s 0,05 m/s 0,08 m/s Decelerazione di finecorsa mediante ammortizzatori elastici (per SL P e PF-...-SLT) mediante ammortizzatori idraulici (mediante ammortizzatore YSRT-... per SLT-...-CC-B) Intervallo di temperatura - 20 o C... max o C (nei limiti della temperatura di esercizio dei sensori) Materiali (senza rame e PTFE) corpo, slitta, coperchio, cursore: alluminio anodizzato stelo pistone, viti, guida: acciaio pistone: NBR guarnizioni: PU Fig N 104 N 0,15 Nm 1506g I/S 26

27 Tekniska data Typ SLT SLT SLT SLT SLT SLF SLF SLF Konstruktion Dubbelverkande cylinder med rullagerstyrd kolvstång Monteringsläge Valfri Medium Filtrerad, smord eller osmord tryckluft (filterfinhet: min 40:m) Till. driftstryck 1, bar 1, bar 1, bar 1, bar Gänganslutning M5 M5 M5 G1/8 G1/8 M5 M5 M5 Teoretisk kraft vid 6 bar: - plusrörelse - minusrörelse Max tillåten kinetisk energi i ändlägena - vid elastisk dämpning (SL P) - vid elastisk dämpning (PF-...-SLT) - vid hydraulisk dämpning med (SLT-...-CC-B) 34 N 25 N 0,08 Nm 0,0005 Nm 94 N 79 N 0,1 Nm 0,007 Nm 1 Nm 242 N 218 N 0,3 Nm 0,015 Nm 2 Nm 376 N 317 N 0,4 Nm 0,03 Nm 3 Nm 590 N 495 N 0,5 Nm 0,06 Nm 10 Nm 17 N 13 N 0,016 Nm 47 N 40 N 0,05 Nm Max tillåtet moment Se kataloguppgifter Max tillåtet hastighet 0,5 m/s 0,8 m/s 0,5 m/s 0,8 m/s Min hastighet 0,05 m/s 0,08 m/s 0,05 m/s 0,08 m/s Dämpning Elastisk dämpning i ändlägena (vid SL P och PF-...-SLT) Hydraulisk dämpning i ändlägena (vid SLT-...-CC-B med stötdämpare av typ YSRT-...) Till. temperatur - 20 o C... max + 60 o C (beakta temp-intervallet för lägesgivaren) Material (koppar- och PTFE-fritt) Hus, slid, gavlar, medbringare: Al, eloxerad Kolvstång, skruvar, styrning: St Kolvar: NBR Tätningar:: PU Bild N 104 N 0,15 Nm 1506g I/S 27

28 Postfach D Esslingen Telefon Quelltext: deutsch Version: 1506g È vietata la riproduzione, la distribuzione, la diffusione a terzi, nonché l uso arbitrario, totale o parziale, del contenuto dell allegata documentazione, senza nostra preventiva autorizzazione. Qualsiasi infrazione comporta il risarcimento di danni. Tutti i diritti riservati, ivi compreso il diritto di deposito brevetti, modelli registrati o di design. Utan vårt uttryckliga tillstånd får denna handling inte utlämnas till obehöriga eller kopieras, ej heller får dess innehåll delges obehöriga eller utnyttjas. Överträdelse av detta medför skadeståndskrav. Alla rättigheter förbehålls, särskilt rätten att inlämna patent-, bruk- eller mönsterskydd ansökningar. 1506g I/S 28

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Manual Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale specializzato con qualifica adeguata in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato, in base alle istruzioni per l uso. Modulo oscillante Tipo DSM - Pneumatiskt vriddon

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato e autorizzato, in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Mini slitta Minisliden DGSL c. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruks anvisning

Mini slitta Minisliden DGSL c. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruks anvisning Mini slitta Minisliden DGL (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruks anvisning 748 268 0910c DGL imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato in base a quanto previsto nelle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast utföras

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Modulo di posizionamento per moduli lineari HMP-... tipo HMP-...-Z..-... Mellanpositionsmodul för linjärmodul HMP-... typ HMP-...-Z..-... Montaggio e messa in servizio

Läs mer

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning Istruzioni per l uso Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast utföras

Läs mer

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning Istruzioni per l uso Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Cilindro Stopper con leva oscillante Tipo

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får

Läs mer

Modulo di posizionamento intermedio Mellanlägesmodul HMP... B... Z NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning

Modulo di posizionamento intermedio Mellanlägesmodul HMP... B... Z NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning Modulo di posizionamento intermedio Mellanlägesmodul HMP... B... Z..... (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 682 654 0412NH Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast

Läs mer

Modulo lineare pneumatico Pneumatisk linjärmodul HMP... B NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning

Modulo lineare pneumatico Pneumatisk linjärmodul HMP... B NH. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning Modulo lineare pneumatico Pneumatisk linjärmodul HMP... B... (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 682 651 0408NH imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio e messa in

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning. Vacuostato tipo VPEV-1/8. Vakuumvakt typ VPEV-1/8

Istruzioni per l uso. Bruksanvisning. Vacuostato tipo VPEV-1/8. Vakuumvakt typ VPEV-1/8 Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato e autorizzato, in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato, in base alle istruzioni per l uso. Sottobase di concatenamento per valvole Tipo CPE...-PRS...

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Asse a cinghia dentata Kuggremsaxel EGC... TB KF NH. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning

Asse a cinghia dentata Kuggremsaxel EGC... TB KF NH. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning Asse a cinghia dentata Kuggremsaxel EGC... TB KF... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 731 350 0807NH imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Montaggio e messa in funzione devono es sere

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Manual Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale specializzato con qualifica adeguata in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Interruttore a pressione Tipo

Läs mer

Asse a ricircolo di sfere Spindelaxel EGC... BS KF a. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning

Asse a ricircolo di sfere Spindelaxel EGC... BS KF a. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning Asse a ricircolo di sfere pindelaxel EGC... B KF... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 730 585 0808a EGC... B KF... imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Montaggio e messa in funzione

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Essiccatore ad adsorbimento Adsorptionstorkare PDAD. per l uso. (sv) Bruksanvisning. 738064 0806a

Essiccatore ad adsorbimento Adsorptionstorkare PDAD. per l uso. (sv) Bruksanvisning. 738064 0806a Essiccatore ad adsorbimento Adsorptionstorkare PDAD (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 738064 0806a Le operazioni di montaggio e messa in funzione devono essere eseguite solo da personale qualificato,

Läs mer

Bloco de comando con funzione di sicurezza Styrbock med säkerhetsfunktion VOFA L26 T52 M... VOFA B26 T52 M...

Bloco de comando con funzione di sicurezza Styrbock med säkerhetsfunktion VOFA L26 T52 M... VOFA B26 T52 M... Bloco de comando con funzione di sicurezza Styrbock med säkerhetsfunktion VOFA L26 T52 M... VOFA B26 T52 M... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 751 689 1004NH Symboli/Teckenförklaring: Avvertenza

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale specializzato ed autorizzato in conformità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning

Läs mer

Sensore di pressione SDE5

Sensore di pressione SDE5 Sensore di pressione SDE5 Festo AG & Co. KG Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com 3 Funzione e applicazione Il sensore SDE5 svolge la funzione di monitorare le variazioni di pressione

Läs mer

Valvola di inserimento e di scarico Mjukstarts och avluftningsventil MS6(N) SV

Valvola di inserimento e di scarico Mjukstarts och avluftningsventil MS6(N) SV Valvola di inserimento e di scarico Mjukstarts och avluftningsventil MS6(N) SV (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruks anvisning 743 269 0904a Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio

Läs mer

Sensore distanza aria Luftspaltgivare SOPA...

Sensore distanza aria Luftspaltgivare SOPA... Sensore distanza aria Luftspaltgivare SOPA... (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 707 658 0704NH Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Information Montaggio e messa in funzione

Läs mer

Istruzioni per l uso

Istruzioni per l uso Istruzioni per l uso Bruksanvisning Montaggio e messa in servizio devono essere effettuati da personale qualificato autorizzato, in base alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får endast

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Istruzioni per l uso. Driftsinstruktion

Istruzioni per l uso. Driftsinstruktion Istruzioni per l uso Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato in base a quanto previsto nelle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagande

Läs mer

Vriddon DAPS..R..-F..

Vriddon DAPS..R..-F.. Vriddon DAPS..R..-F.. Festo AG & Co. KG Postfach D-73726 Esslingen +49 711 347-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8023618 1211f [8023611] Original: de Vriddon DAPS..R..-F..... Svenska 1 Manöverdon och

Läs mer

Sensore di pressione Trycksensor SDE1... US patent no. 6,429, f. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning

Sensore di pressione Trycksensor SDE1... US patent no. 6,429, f. (it) Istruzioni per l uso. (sv) Bruksanvisning Sensore di pressione Trycksensor SDE1... US patent no. 6,429,548 (it) Istruzioni per l uso (sv) Bruksanvisning 704 801 0609f Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio e messa

Läs mer

Motori pneumatici. Serie P1V-A. Catalogo PDE2555TCIT-ul Febbraio 2006

Motori pneumatici. Serie P1V-A. Catalogo PDE2555TCIT-ul Febbraio 2006 otori pneumatici Serie Catalogo DE2555TCIT-ul Febbraio 6 otori pneumatici Caratteristiche otore otore otore pneumatico idraulico elettrico rotezione dal sovraccarico *** *** * Aumento della coppia all

Läs mer

Bruksanvisning. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ (V) PENV-A-...-K-LCD. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-PS/O-K-LCD

Bruksanvisning. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ (V) PENV-A-...-K-LCD. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-PS/O-K-LCD Istruzioni d uso Bruksanvisning Il montaggio e la messa in funzione devono essere effettuati solo da personale qualificato e autorizzato in base a quanto previsto nelle istruzioni per l uso. Trasduttore

Läs mer

UTVECKLINGSCENTRUM FÖR DANS MÖLNDAL - MÖLNDALS STAD - FÖRSTUDIE 2011-03 - 02

UTVECKLINGSCENTRUM FÖR DANS MÖLNDAL - MÖLNDALS STAD - FÖRSTUDIE 2011-03 - 02 B I L A G A 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FLYGFOTO ÖVER TOMTOMRÅDENA 2. FORSÅKERSOMRÅDET - ALTERNATIV 1 2.1. Situationsplan - Förslag 1A 2.2. Entréplan - Förslag 1A 2.3. Situationsplan - Förslag 1B 2.4. Entréplan

Läs mer

Informazioni relative alla garanzia limitata. Per assistenza tecnica:

Informazioni relative alla garanzia limitata. Per assistenza tecnica: Informazioni relative alla garanzia limitata - Cinque anni su parti di ricambio e mano d opera - Due anni sostituzione diretta presso il punto vendita La garanzia di AudioExperts protegge l acquirente

Läs mer

3WN6 3WX3641-0JB00 3WX3641-0JC00

3WN6 3WX3641-0JB00 3WX3641-0JC00 3W3641-0JB00 3W3641-0JC00 3WN6 3W3641-0JV00 Sganciatore di sovracorrente per interruttori automatici, esecuzione B, C/G, V Överströmsutlösare för effekbrytare, utförande B, C/G, V Istruzioni di servizio/driftsinstruktion

Läs mer

Sensore di pressione/vuoto Tryck /vakuumsensor SDE3... US patent no. 6,429, a. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning

Sensore di pressione/vuoto Tryck /vakuumsensor SDE3... US patent no. 6,429, a. (it) Istruzione per l uso. (sv) Bruksanvisning Sensore di pressione/vuoto Tryck /vakuumsensor SDE3... US patent no. 6,429,548 (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 704 126 0604a Simboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera Montaggio

Läs mer

Anvendarhandling. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ PENV-A-W-...-LCD-RB. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-W-...-LCD-RB

Anvendarhandling. Istruzioni d uso. Tryckomvandlare Typ PENV-A-W-...-LCD-RB. Trasduttore di pressione Tipo PENV-A-W-...-LCD-RB Istruzioni d uso Anvendarhandling Montaggio e messa in funzione devono essere effettuati da personale qualificato e autorizzato, in confomtità alle istruzioni per l uso. Montering och idrifttagning får

Läs mer

Pressostato/vacuostato Tryck /vakuumvakt (V)PE 1/8...( SW) PE PK...( SW)

Pressostato/vacuostato Tryck /vakuumvakt (V)PE 1/8...( SW) PE PK...( SW) Pressostato/vacuostato Tryck /vakuumvakt (V)PE 1/8...( W) PE PK...( W) (it) Istruzione per l uso (sv) Bruksanvisning 704 292 005b (V)PE......( W ) imboli / Teckenförklaring: Avvertenza Varning Nota Notera

Läs mer

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDADEKLARATION nr 3.6 (nr 3 rev. 6) regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014 WH25

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDADEKLARATION nr 3.6 (nr 3 rev. 6) regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014 WH25 DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE PRESTANDADEKLARATION nr 3.6 (nr 3 rev. 6) regolamenti / förordningarna (EU) 305/2011, 157/2014, 574/2014 Emessa da / Utfärdare Società del gruppo / Tillhör koncernen Stålhögavägen

Läs mer

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G

WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G WIKING Scandic WIKING Nordic 7 WIKING Nordic 9 WIKING Nordic 9G WIKING Nordic 10G SV IT Installations- og brugsvejledning... 3 Istruzioni per l installazione e l uso...20 13.09.2011 / 97-9556 Svensk Innehållsförteckning

Läs mer

Interruttore automatico 3WS1 2 3WS1 6 Effektbrytare 630 A 2500 A, 690 V e/och 1000 V, 50/60 Hz

Interruttore automatico 3WS1 2 3WS1 6 Effektbrytare 630 A 2500 A, 690 V e/och 1000 V, 50/60 Hz Interruttore automatico 3WS1 2 3WS1 6 Effektbrytare 630 A 2500 A, 690 V e/och 1000 V, 50/60 Hz Istruzioni di servizio / Driftsinstruktion Nr. di ordinazione/best. nr.: 3ZX1812-0WS16-0AT3 / 9239 9697 218

Läs mer

G-PILOT Installation manual. Italiano... 3 Svenska Suomi NAV MAN

G-PILOT Installation manual. Italiano... 3 Svenska Suomi NAV MAN G-PILOT 3100 A U T O P I L O T Installation manual Italiano... 3 Svenska... 32 Suomi... 61 www.navman.com NAV MAN Contenuti Importante...4 1 Introduzione...5 1-1 Installazione tipica...5 1-2 Utilizzo

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Tutta la dolcezza della vita.

Tutta la dolcezza della vita. Italiano / Svenska Tutta la dolcezza della vita. isi porta in tavola la magia del dessert. Con i sifoni isi per uso domestico preparare la panna montata è un gioco da ragazzi. E i risultati sono incomparabilmente

Läs mer

Linjärenhet DFPI-...-...-ND2P-C1V-...-A

Linjärenhet DFPI-...-...-ND2P-C1V-...-A Linjärenhet DFPI---NDP-CV--A Festo AG & Co. KG Postfach 776 Esslingen Tyskland +9 7 7-0 www.festo.com (sv) Bruksanvisning 8098 09a [8099] Original: de Linjärenhet DFPI---NDP-CV--A. Svenska Manöverenheter

Läs mer

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar

Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Idrifttagande & underhållsmanual för Arcos Hydraulcylindrar Januari 2014 Innehåll 1. Generell information 1.1 Dokumentation 1.2 Användningsområde cylinder 1.3 Transport 1.4 Lagring 2. Idrifttagande och

Läs mer

Standard ISO Max. partikelstorlek 50 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Material:

Standard ISO Max. partikelstorlek 50 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Material: Kolvstångscylinder Standardcylindrar Anslutningar: M5 - Dubbelverkande Med magnetkolv Dämpning: elastisk Kolvstång: Invändig 1 Standard ISO 21287 Tryckluftsanslutning Invändig gänga Arbetstryck min./max.

Läs mer

COMANDI, vedere l illustrazione a pagina 3

COMANDI, vedere l illustrazione a pagina 3 COMANDI, vedere l illustrazione a pagina 3 Italiano 1 MODE...seleziona le diverse possibilità di riproduzione: SHUFFLE, SHUFFLE REPEAT ALL, REPEAT e REPEAT ALL 2 BASS...attiva e disattiva il potenziamento

Läs mer

Styrningar, bromsar och ventiler. Bruksanvisning Bilaga till bruksanvisningen OSP-P / OSP-E ORIGA SYSTEM PLUS

Styrningar, bromsar och ventiler. Bruksanvisning Bilaga till bruksanvisningen OSP-P / OSP-E ORIGA SYSTEM PLUS Styrningar, bromsar och ventiler Bruksanvisning Bilaga till bruksanvisningen OSP-P / OSP-E ORIGA SYSTEM PLUS Styrningar, bromsar och ventiler OSP-P / OSP-E Kapitel Innehåll 1 Förord till bruksanvisningen

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0 IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A7270GNW0 2 INDICE. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA...3 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA...4 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO...6 4. USO DELL'APPARECCHIATURA...

Läs mer

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner info Urval Serie L-25 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida M 5, 160 Nl/min Tekniska data Dimensioner Serie L-28 3/2- och 5/2-vägs, samtliga portar på en sida R 1/8, 600 Nl/min Tekniska data Dimensioner

Läs mer

Standard ISO Max. partikelstorlek 50 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Material:

Standard ISO Max. partikelstorlek 50 µm. Tryck för att fastställa kolvkrafterna. Material: Anslutningar: - Dubbelverkande Med magnetkolv Dämpning: elastisk Kolvstång: Invändig 1 Standard ISO 21287 Tryckluftsanslutning Invändig gänga Arbetstryck min./max. 1 bar / 10 bar Omgivningstemperatur min./max.

Läs mer

från tillverkningsår 1995

från tillverkningsår 1995 Bruksanvisning Sparas för framtida behov Formrivningsvagn DF och Stapelram DF från tillverkningsår 1995 Stapelram DF Artikelnr. 586079 Typskylt DOKA INDUSTRIE, A-3300 Amstetten Beteckning: FORMRIVNINGSVAGN

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

NAVMAN. and DIESEL 3200 (Diesel) Installation and Operation Manual A U T O P I L O T F U E L M O N I T O R S. Italiano...2 Svenska...26 Suomi...

NAVMAN. and DIESEL 3200 (Diesel) Installation and Operation Manual A U T O P I L O T F U E L M O N I T O R S. Italiano...2 Svenska...26 Suomi... FUEL 3100 Pilot (Petrol) 3380 A U T O P I L O T and DIESEL 3200 (Diesel) F U E L M O N I T O R S Installation and Operation Manual Italiano...2 Svenska...26 Suomi...50 w w w. n a v m a n. c o m FUEL 3100

Läs mer

Micro Hi-Fi Component System

Micro Hi-Fi Component System 4-238-431-41 (1) Micro Hi-Fi Component System Istruzioni per l uso Bruksanvisning IT SE CMT-C7NT 2002 Sony Corporation Si dichiara che l apparecchio è stato fabbricato in conformità all art.2, Comma 1

Läs mer

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning

BT BLASTER LUFTKANON Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning BT BLASTER Luftkanon fylls med tryckluft upp till 10 bars tryck via en 3/2-vägs ventil och en snabbtömningsventil. Membranet i snabbtömningsventilen stänger 3/4" avluftningen. Luften

Läs mer

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA

Säkerhet. Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med. för VG , VR , VAS 6 8 och MB 7 FARA 0 Elster GmbH Edition 0. Översättning från tyska D GB F NL I E DK N P GR TR CZ PL RU H www.docuthek.com Bruksanvisning Ombyggnad av magnetventil utan dämpning till magnetventil med dämpning eller byte

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm 00 729 A402 S enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta S Användningsinstruktion Fettspruta med hävarm Innehåll 1. Allmänna

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Monteringsanvisning MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Monteringsanvisning SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Utdragbar skid-/snowboardhållare Accessories Part No. Date Instruction

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19.

Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik. Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26. Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00 19. KARLSTADS UNIVERSITET Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Tentamen i: Hydraulik och Pneumatik Kod: MSGB24 Totalt antal uppgifter: 10 + 5 Datum: 2012-03-26 Examinator: Hans Johansson Skrivtid: 14.00

Läs mer

C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 140 A I R L I N E U T R U S T N I N G 144

C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 140 A I R L I N E U T R U S T N I N G 144 C Y L I N D R A R 2 V A K U U M 67 V E N T I L E R 72 T R Y C K V A K T E R 40 A I R L I N E U T R U S T N I N G 44 K O P P L I N G A R 205 R Ö R O C H T I L L B E H Ö R 240 K L A S S I S K A P R O D U

Läs mer

Indice. Italiano - 1 -

Indice. Italiano - 1 - Indice Caratteristiche... 3 Gentile Cliente SHARP... 3 Introduzione... 3 Preparazione... 3 Importanti precauzioni di sicurezza... 4 Misure di sicurezza... 5 Collegamento a un sistema di distribuzione televisivo

Läs mer

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M

Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Luftavfuktare Instruktionsbok Modell nummer Q10, Q10M, Q12, Q12M Läs och behåll för framtida bruk Innehåll Läs denna manual innan ni använder denna produkt och behåll manualen för framtida behov. Specifikationer

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Serie GSU. Katalogbroschyr

Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Serie GSU. Katalogbroschyr Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Katalogbroschyr 2 Kolvstångslösa cylindrar Skyttelcylindrar Styrd slidenhet, Ø 16-25 mm Anslutningar: M5 - G 1/8 Dubbelverkande Med magnetkolv Dämpning: hydraulisk,

Läs mer

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT

MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT Tillbehör Magnetventiler Snabbavluftningsventiler Cylindrar för nordiskt klimat PA-rör enligt DIN 74324 och SAE J844C Instickskopplingar för luft- och bromssystem MOBILPNEUMATIK SNABBÖVERSIKT MAGNETVENTILER

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0

IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A72710GNW0 IT Istruzioni per l uso 2 Congelatore SV Bruksanvisning 20 Frysskåp A7270GNW0 2 INDICE. INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA...3 2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA...4 3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO...6 4. USO DELL'APPARECCHIATURA...

Läs mer

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon

Fk 74.59(8)SE. NAF-Turnex pneumatiska manöverdon NAF-Turnex pneumatiska manöverdon för on/off och reglering, NAF 791290/92/94, NAF 791390/92/94 Fk 74.59(8)SE 11.02 Primära egenskaper NAFs pneumatiska manöverdon är konstruerat för 90 vridningsvinkel och

Läs mer

Fettspruta med hävarm

Fettspruta med hävarm Fettspruta med hävarm enligt DIN 1283-H-500 Industri Fettspruta ELITE K9 Industri Fettspruta 1 och 2 Standard Fettspruta Användningsinstruktion Innehåll: 1. Allmänna uppgifter 1.1 Ändamålsenlig användning

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd

LAGERSKYDD. Lagerskydd. Garlock Guardian metalliska lagerskydd 164 Lagerskydd Allmänt om lagerskydd Lagerskydd är den gemensamma benämningen på olika former av kontaktlösa tätningar för lagerhus. Inom gruppen ryms tätningar som baseras på labyrintteknologi. Denna

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Resa Att ta sig runt. Att ta sig runt - Platser. Du vet inte var du är. Be om att bli visad en viss plats på en karta. Fråga om en viss servicepunkt

Resa Att ta sig runt. Att ta sig runt - Platser. Du vet inte var du är. Be om att bli visad en viss plats på en karta. Fråga om en viss servicepunkt - Platser Mi sono perso. Du vet inte var du är Può mostrarmi dov'è sulla cartina? Be om att bli visad en viss plats på en karta Dove posso trovare? Fråga om en viss Mi sono perso. Può mostrarmi dov'è sulla

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Underhållsinstruktion

Underhållsinstruktion Underhållsinstruktion Reservdelar Underhållsinstruktionen innehåller en beskrivning för hur service och underhåll ska utföras steg för steg på MV skjutspjällsventil. Instruktionen ska göras tillgänglig

Läs mer

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820]

Soft Stop SPC11. Kompletterande beskrivning. Cylinderspecifikt komplement för. Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Soft Stop SPC11 Kompletterande beskrivning Cylinderspecifikt komplement för drift av SPC11 med vriddon DSMI... Beskrivning 196 746 sv 0408a [675 820] Innehåll och allmänna säkerhetsföreskrifter Författare................................

Läs mer

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet!

Aventa Tätningsram. Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Monteringsanvisning Skall medföras i fordonet! Aventa Tätningsram Innehållsförteckning Använda symboler... 2 Leveransomfattning... 2 Montering... 2 Förberedelse för elkabelanslutning...

Läs mer

Installationsmanual ML40 Plus

Installationsmanual ML40 Plus Installationsmanual ML40 Plus 1. Beskrivning ML40Plus är en speciellt konstruerad drivenhet för autopiloter på båtar. Den passar de flesta typer av segelbåtar, även sådana med ror-kult. ML40Plus kräver

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK

Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK Driftinstruktion Tryckhållnings-/överströmningsventiler DHV-S-DL, DHV-S-DK DHV-S-DL P_MAZ_0028_SW DHV-S-DK Läs alltid igenom instruktionsboken, innan något arbete påbörjas! Användaren är ansvarig för skador

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

STRYP-STRYPBACKVENTILER NY GENERATION

STRYP-STRYPBACKVENTILER NY GENERATION STRYP-STRYPAKVNTILR NY GNRATION Strypbackventilens uppgift är att reglera hastigheten hos pneumatiska cylindrar. Modell (monteras i cylinderporten) och modell V (monteras i ventilporten) garanterar fullt

Läs mer

Audio... 27 Componente (YPbPr) o il Cavo Scart... 12 Confi gurazione delle impostazioni della TV... 28

Audio... 27 Componente (YPbPr) o il Cavo Scart... 12 Confi gurazione delle impostazioni della TV... 28 Indice Caratteristiche... 3 Gestione delle Stazioni: Ordinazione dell Elenco dei Gentile Cliente SHARP... 3 Canali... 20 Introduzione... 3 Informazioni a schermo... 21 Preparazione... 3 Riproduzione di

Läs mer

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150.

Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150. Gjuterigatan 10, 34131, Ljungby, Sverige Tel +46 372 694 30, Fax +46 372 136 71 www.silverstone.se, info@silverstone.se 3312-1150 Användarmanual Observera: Användaren måste läsa och till fullo förstå användarmanualen

Läs mer

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767

Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 Innehållsförteckning Sida: Del 2: Monteringsanvisning Modell 767 1. Leveransens omfattning.......................... 3 2. Montering.................................. 5 2.1 Montering av överdelen..........................

Läs mer