Olika kön olika villkor. om jämställdhet på jobbet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Olika kön olika villkor. om jämställdhet på jobbet"

Transkript

1 Olika kön olika villkor om jämställdhet på jobbet

2 Forskning som förändrar världen Arbetslivsinstitutet är med och förändrar världen, åtminstone en liten del av den. Och det är vad vår forskning ska göra. Vårt uppdrag är till och med formulerat så att det framgår tydligt att vår verksamhet syftar till att bidra till utveckling av arbetslivet. När jag läser igenom artiklarna till det magasin du nu håller i handen ser jag genom de exempel som tagits upp att vi sköter vårt uppdrag bra. Vi bidrar till förbättring i arbetslivet. Det gör vi eftersom vi hela tiden är nära dem det berör. Vi för en dialog med arbetslivets olika aktörer och praktiker. Vi finns med ute i människors olika vardagar och fångar upp de frågor som känns viktiga för dem. Vi går ut till företag och arbetsplatser och bedriver, i samarbete med dem som jobbar där, mycket av vårt arbete i olika projekt. De vi forskar om deltar på så vis aktivt i både bildande och spridande av kunskap. Kort sagt, vi åstadkommer en forskning som kommer till direkt nytta. Det som gör den här skriften speciell är att den fokuserar på kvinnor i arbetslivet. Vi skriver 2005 och har kommit långt i både vårt jämlikhets- och jämställdhetsarbete. Men fortfarande finns det orättvisa skillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor. Forskning visar exempelvis att kvinnor utför mer obetalt arbete än män och blir sjuka av det, försörjningen är tung för många kvinnor eftersom de arbetar deltid trots att de vill arbeta fler timmar eller gå upp till heltid, på många arbetsplatser riskerar kvinnor att skadas eftersom de verktyg de arbetar med är utformade efter en manlig norm och fortfarande klättrar männen snabbare på karriärstegen än kvinnor. Men det går i rätt riktning. Problemen har formulerats och uppmärksammats, olika projekt har kommit igång för att bryta mönster och jag tycker mig kunna utläsa glädje och optimism hos de kvinnor som deltagit i våra olika former av projekt. Inger Ohlsson, Generaldirektör Arbetslivsinstitutet Innehåll: 3 Män som sjuksköterskor 5 Jämställdhet i Europa 6 Kvinnor i försvarsmakten 8 Entreprenör i offentlig tjänst 10 Hemarbete skapar ohälsa 12 Invandrarkvinnor som företagare 16 Kunskapslyftet på puben 20 LO:s bild av invandrarkvinnor 22 Tillsammans för heltider 23 Deltider i handeln 24 Manlig statistik 25 Trygghetsföretagare 26 Homo Masculinicus 28 Bättre hälsa i Botkyrka 30 Öppna ögon skapar tillväxt Arbetslivsinstitutet 2005 Omslagsfoto: Robert Blombäck Ansvarig utgivare: Katarina Rydberg Projektledning: Karin Alfredsson Texten om försvarsmakten: Ulrika Lorentzi Alla andra texter: Karin Alfredsson Grafisk form: Adore Communications AB Tryck: StockholmsOffset Detta magasin kan beställas gratis från Arbetslivsinstitutet, förlagstjänst, telefon: , e-post: se Beställningsnummer: info 2005:03 Män är tränade i att inte känna, säger forskaren Hans Robertsson. Hans Robertsson ler åt jämförelsen. Jo, han känner igen bilden. Han är psykolog och har forskat på manliga sjuksköterskors situation. Sjukvården är otroligt könsmärkt, säger han. Hela strukturen bygger på manlig överordning och kvinnlig underordning. En kvinnlig läkare är i första hand kvinna, i andra hand läkare. En manlig Foto: Lars-Erik Byström Kvinnor lyfter den manlige sjuksköterskan Att vara man och nyutbildad sjuksköterska innebär att ställa sig på nedersta trappsteget i en rulltrappa. För att bli avdelningsföreståndare / vidareutbildad / facklig företrädare / välj-denkarriär-som-önskas krävs ingenting, bara att han står kvar. Trappan rullar uppåt. För att slippa avancera krävs att han aktivt motarbetar krafter omkring sig och går nerför rulltrappan. läkare är bara läkare. Att vara man och läkare är nämligen samma sak. I sin forskning har han intervjuat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor av båda könen, och varit ute i vården för att se hur arbetet bedrivs. Det är himla påtagligt hur kön styr arbetet. Hans Robertsson berättar hur han i början arbetade som forskningsassistent med en 16 år äldre kvinnlig forskningsledare. Männen vände sig hela tiden till mig. Jag var ju man. Det är nu inte bara män som behandlar andra män som mer betydande. Nej, de kvinnliga läkarna klagar på att de kvinnliga sjuksköterskorna gav dem sämre service än de manliga kollegerna får. De kvinnliga sjuksköter- 2 3

3 Albin Ydrefelt i rulltrappan är sjuksköterska men just nu arbetar han fackligt och känner igen sig i Hans Robertssons forskning: Jag hade jobbat i två månader när jag blev vald till facklig företrädare, och efter 2,5 år blev jag tillfrågad om att bli biträdande chefssjuksköterska. Visst är det så, att jag har fått en massa chanser tidigt, chanser som inte mina kvinnliga kolleger fått. Utan jämställdhet kan Europa dö Nästan alla svenska kvinnor yrkesarbetar. Så är det inte i de flesta andra länder. Svenska kvinnor arbetar också mer heltid och är mindre arbetslösa än i jämförbara länder. Varför, Lena Gonäs, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet och Arbetslivsinstitutet? skorna tycker inte att de gör någon skillnad, medan de manliga sjuksköterskorna ser hur deras kvinnliga kolleger fjantar för de manliga läkarna. Särbehandlade De manliga sjuksköterskorna ser, och utmanar, könsmaktsordningen, säger Hans Robertsson. Det både lönar sig och bestraffas. Samtliga manliga sjuksköterskor berättade att de känt sig särbehandlade redan under utbildningstiden och att det fortsatt i yrkeslivet. De har utsetts att företräda gruppen, de har uppmanats att vidareutbilda sig, de har blivit sedda och uppskattade. Det är kvinnorna som lyfter fram männen. Det verkar enklare att satsa på en man än att välja en kvinna ur den egna gruppen och riskera konkurrens och osämja. Men de manliga sjuksköterskorna blir också lätt ifrågasatta i sin manlighet. Myten om den homosexuelle manliga sjuksköterskan är stark, säger Hans Robertsson, och den hindrar säkert många vårdintresserade män från att söka sig till vården. För vem vill bli betraktad som en bög!? Lösningen kan bli att välja en specialitet som förknippas med teknik, som att bli ambulanssjuksköterska eller anestesisköterska. Många kvinnliga sjuksköterskor visste redan som barn vad de skulle bli. Deras manliga kolleger har oftast hamnat i yrket av en slump: De var sjukvårdare i lumpen, eller kom in via psykvården, eller bestämde sig helt enkelt av arbetsmarknadsskäl. Manliga sjuksköterskor lämnar ofta- re yrket och manliga undersköterskor försvinner nästan mangrant. Att stanna i en sådan underordnad position är omöjligt för de flesta män. Ingen Florence Hans Robertsson är övertygad om att många fler män skulle söka sig till och trivas i vården - om de inte hindrades av fördomar: De flesta män kommer aldrig i närheten och får aldrig prova. Sjuksköterskeyrket är mångfacetterat, ofta ganska tekniskt, och innehåller mycket ledarskapsansvar. Det vet inte de flesta män. Vi talar inte längre om Florence Nightingale. Själva ordet sjuksköterska är intressant eftersom det är ett av mycket få kvinnliga yrkesbeteckningar som används för både kvinnor och män. (Jämför de försvunna lärarinna och författarinna.) Kravet har ställts att det istället ska heta sjukskötare, men det är en yrkesbeteckning för vårdare inom mentalvården. Numera kallar de flesta sig, utan problem, för syrror. Men för ett antal år sedan var den debatten intensiv, säger Hans Robertsson. Det är intressant att det var så viktigt för vissa män att byta ut ordet. Hans Robertsson ägnar allt mer av sin tid åt genusforskning, ett intresse som placerat även honom i en sorts rulltrappa: Redan från början, innan jag kunde just någonting om genus, hamnade jag i flera forskningsgrupper kring jämställdhetsfrågor - bara för att jag var man. Området hade låg status. Som man skulle jag hjälpa till att höja den. En gång arbetade han med en mansgrupp i mellansverige och träffade en man, född och uppvuxen i en lantbrukarfamilj. I ett särskilt förtroligt ögonblick berättade han för mig att han närde en dröm om att bli balettdansör - en fullkomligt omöjlig tanke. Han nöjde sig med att vara folkdansare men sa du ska veta att du är den enda människa jag berättat detta för. Rädslan att uppfattas som feminin hämmar så många män på ett trist sätt. Vi är upplärda i att inte känna. Tänk om män vågade släppa fram sina feminina drag - då skulle vi kanske kunna ändra på konstruktionen av manlighet och kvinnlighet. Det svenska systemet har tre grundbultar som ger kvinnor goda förutsättningar på arbetsmarknaden; särbeskattningen, barnomsorgen och föräldraförsäkringen. Särbeskattningen som infördes i Sverige på 70-talet gör alla vuxna svenskar till individer med eget ansvar för sin försörjning. Länder som Tyskland och Holland har skattesystem som bygger på normen om mannen som ensamförsörjare, och som därmed motverkar jämställdhet. Den svenska föräldraförsäkringen ger kvinnor - och män - rätt att komma tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten, och rätt att förkorta sin arbetstid fram till dess att barnet än 8 år. Det gör det möjligt att kombinera barn och yrkesarbete. Inom EU har kvinnor rätt till 14 veckors ledighet i samband med barnafödande men i vissa länder är den ledigheten helt obetald. Många kvinnor har svårt att behålla sin position på arbetsmarknaden efter att de fått barn. De protesterar genom att sluta föda barn. Födelsetalen är alarmerande låga i till exempel Spanien, Italien och många östeuropeiska länder. I Sverige föder vi fortfarande barn, vi har bland de högsta födelsetalen i Europa. Det är tack vare våra trygghetssystem. Lena Gonäs talar om tre typer av samhällsmodeller: 1. den nordiska som bygger på höga skatter och ett utbyggt samhällsstöd till exempel i form av barnomsorg 2. den europeisk/kontinentala som lägger försörjningsansvaret främst på den enskilda familjen (läs mannen som försörjare) och även gör familjen ansvarig för till exempel gamla föräldrars välfärd. 3. den liberala marknadsstyrda som praktiseras främst i USA och Storbritannien och som låter marknaden sköta och individen betala för sitt sociala skyddsnät Fortfarande är det många fler kvinnor som arbetar deltid i Sverige men deras deltider blir allt längre och en del unga män har dykt upp i deltidsstatistiken. De är unga män som inte riktigt fått fotfäste på arbetsmarknaden utan blir tvungna att ta deltider och projektanställningar i väntan på mer fasta jobb. Detta gäller förstås även unga kvinnor. Skillnaden är att de unga männen oftare är konsulter eller liknande, medan kvinnornas deltider fortfarande finns inom handeln och vården, och kanske aldrig blir annat än deltider. Hur är det utanför Västeuropa då? Östeuropa I Östeuropa går utvecklingen åt olika hall. Generellt kan man säga att misstron mot jämställdhetskraven är stor. Det katolska Polen ser ut att gå mot ett mer kontinentalt system med familjen/mannen som bas för försörjningen medan länder som Estland och Lettland intresserar sig för den nordiska modellen. Slovenien har behållit en hel del av det gamla socialistiska systemet med väl utbyggd barnomsorg och ett system för föräldraledighet, men för många länder har det varit svårt. När Världsbanken kommer in med krav om produktivitetshöjningar ligger en utbyggd barnomsorg långt ner på prioritetslistan. För få barn Samtidigt utsätts det centraleuropeiska systemet för stark kritik, säger Lena Gonäs. Födelsetalen är alldeles för låga och för få människor arbetar. EU:s politik handlar allt mer om att stimulera kvinnors förvärvsarbete och skapa system som uppmuntrar barnafödande. Där har den nordiska modellen visat sig vara väl fungerande. I resten av världen kan man se liknande rörelser. I Sydostasien, Japan, Latinamerika, Kina - överallt växer tanken på jämställdhet. Frågan är vad den allt starkare religiösa familjepropagandan i USA kan betyda, eller om de muslimska fundamentalisterna kommer att stärka sin ställning, undrar Lena Gonäs. Men i Europa är jag säker på att förändringen är på gång. Annars kommer Europa att dö ut på grund av för låga födelsetal. Lena Gonäs har länge studerat europeiska arbetsvillkor. Foto: Lars-Erik Byström 4 5

4 Måste man vara stark för att kriga? När en kvinnlig officer har sprungit milen fortare än en manlig kollega blir hon accepterad som yrkesofficer. Fast försvaret allt mer ska inriktas på fredsbevarande insatser lever bilden kvar att en militär måste vara en stark man. När en kvinnlig officer har sprungit fortare än en man blir hon accepterad trots att hon är kvinna, säger forskaren Lena Pettersson. Lena Pettersson och forskningsassistent Alma Persson vid Arbetslivsinstitutet i Norrköping har studerat den syn på kvinnor och män som finns inom försvarsmakten. De har samarbetat med Sophia Ivarsson och Anders Berggren som jobbar som forskare på Försvarshögskolan. Petra Arrenäs, en av de intervjuade officerarna, menar att kravet på att springa milen på en viss tid är ett tydligt exempel på hur försvarsmakten ser på kvinnor: Tjejer får komma in i försvaret, men då ska ingenting förändras. En tjej som springer en mil på samma tid som en kille är mer vältränad än vad han är. Titta bara på världsrekordtiderna för kvinnor och män. Min känsla är att tjejerna måste vara bättre. Vi får inte ha dåliga dagar. Krigets krav Det är intressant med fysisk styrka, säger Lena Pettersson. Vi föreställer oss att fysisk styrka är oerhört viktig, utan Yrkesofficer Petra Arrenäs är mammaledig med Smilla. att kunna visa att den behövs för uppgiften. Det är ett sätt att upprätthålla hierarkin mellan kvinnor och män. Det finns en stark fokusering på krigets krav, hävdar Sophia Ivarsson. Fast försvaret i allt större utsträckning förväntas jobba med fredsbevarande insatser i världen, riktas en alldeles för liten del av utbildningen mot denna del av professionen som faktiskt kräver andra kompetenser. Försvarsmakten står inför stora nedskärningar samtidigt som försvarets inriktning ska förändras och det ställs krav på ökad jämställdhet. Det är van- ligt att jämställdhetsprojekt försvinner när organisationer skär ned. En risk är att många tjejer tvingas sluta eftersom de är nyanställda, säger Petra Arrenäs. Vi är 3,7 procent kvinnor bland officerarna idag. På officersutbildningen går 10 procent tjejer, men när de är färdiga kommer de inte att få jobb. Vi har inte facit i hand än, påpekar Sophia Ivarsson. Överbefälhavaren vill inrätta en enhet för jämställdhet och mångfaldsfrågor som ska jobba för att hela försvarsmakten får en gemensam syn på genusfrågor. Detta ska genomföras trots nedskärningarna. Regeringen ställer regelbundet frågor till försvarsmakten hur de jobbar med jämställdhet. Det är inte bara militärer som arbetar inom försvarsmakten utan där finns även civilanställda och bland dem är 40 procent kvinnor. Traditionellt har militärerna högre status än de civila. Militärerna har högre lön och det de säger gäller. Jag brukar säga att det finns fyra kön i försvarsmakten, säger Petra Arrenäs. En militär man är högst upp i hierarkin. En civil kvinna längst ned. Vem som kommer högst i status av en militär kvinna och en civil man är lite mer osäkert. Det beror på den civile mannens yrke. När civila kvinnor är sekreterare och manliga militärer är deras chefer uppstår inga konflikter, berättar Sophia Ivarsson. Kvinnorna tar hand om männen och är mycket uppskattade för det. Det är som ett traditionellt äktenskap. Konflikterna uppstår när civila kvinnor finns på samma nivå som manliga militärer. Alma Persson berättar om en kvinnlig handläggare som fick i uppdrag att utreda samma fråga som en manlig militär: Ledningen gick på kvinnans förslag. Den manlige militären blev ursinnig, ringde upp henne och väste i telefon: Du är inget annat än en sekreterare som kan engelska. Alma Persson (t.v.) och Lena Pettersson (t.h.) från Arbetslivsinstitutet har samarbetat med forskaren Sophia Ivarsson på Försvarshögskolan. Konflikten mellan de civila och de militära är välkänd inom försvarsmakten. Den går att tala om. Sophia Ivarsson menar att den ibland döljer könskonflikten, en konflikt som inte alls är lika uttalad. Trakasserier Militären är en av de mest könsmärkta organisationer vi har och det finns fortfarande ett stort motstånd mot arbetet för att öka jämställdheten. Forskarna tror ändå att förändring är möjlig och menar att det behövs mer utbildning och utrymme för dem som jobbar inom försvarsmakten att fundera över kön. På en kurs fick deltagarna i uppgift att argumentera för något de var emot, säger Alma Persson. En grupp valde att debattera för positiv särbehandling, till exempel att kvinnor som uppfyller kraven till yrkesofficersprogrammet ska kunna antas även om det finns män som har bättre resultat. De flesta inom försvarsmakten är mycket kritiska till detta, men när den här gruppen hade läst på om argumenten för positiv särbehandling var de inte längre emot. De åtta kvinnliga officerare vi har intervjuat berättar om trakasserier men också om manliga chefer som har stöttat dem, fortsätter Lena Pettersson. De männen har en större förståelse för kvinnors villkor i organisationen. Ett sätt att få männen att förstå är att tvinga dem att själva formulera vad kön betyder i deras organisation. På den senaste ledarskapsutbildningen fick alla göra en skriftlig genusanalys av sin arbetsplats, berättar Sophia Ivarsson. Där kom fram en helt annan förståelse än det som sägs i klassrummet. Framför allt kvinnorna har sett mycket som de inte berättar inför hela gruppen, men även männen förstod mer när de tvingades reflektera om genusrelationerna på sin arbetsplats. Kvinnor och män i försvarsmakten 1989 blev alla yrken inom försvaret tillåtna för båda könen. Könsfördelningen bland officerarna är idag 96,3 procent män och 3,7 procent kvinnor. På Yrkesofficersprogrammet har andelen kvinnor varit 10 procent de senaste fem åren. Bland de civilanställda är 60 procent män. Antal värnpliktiga och antagna till Yrkesofficersprogrammet 2003 Kvinnor Män Värnplikt Antagna till Yrkesofficersprogrammet Andel värnpliktiga som gått vidare 15,3 % 2,5 % 6 7

5 När skolmaten blev marknadsvara Det är du som är chef för matbespisningen, va? Kerstin Gunnarsson slänger nästan luren i örat på mig när vi ska bestämma tid för intervjun. Det heter inte matbespisning eller mattanter. Kerstin Gunnarsson är affärsområdeschef för Kost & Restaurang i Linköpings kommun med 236 restauranganställda. man hinner helt enkelt inte med. Skulle du kunna jobba med vilken företagsamhet som helst? Sälja tandkräm till exempel? Jag vet inte. Har man mycket med folk att göra när man säljer tandkräm? Ibland drömmer jag om att öppna ett privat äldreboende eller ett spa på nåt slott Men nej, jag har så mycket kvar att göra här. Det är Elisabeth Sundin, professor i företagsekonomi vid Arbetslivsinstitutet och Linköpings universitet, som tipsat om Kerstin Gunnarsson. Kerstin finns med i porträttboken Den offentliga sektorns entreprenörer som Elisabeth Sundin varit redaktör för. Kreativitet Jag var så trött på den gängse bilden av entreprenörer - den företagsamme private företagaren som hittar på och skapar nytt och är effektiv, säger Elisabeth Sundin. I verkligheten finns det ju massor av oföretagsamma företagare och mängder av kreativitet och entreprenörskap i offentlig sektor. Det ville jag undersöka. Linköping var en bra kommun att forska på. Kommunen har gått i täten när det gäller privatisering och många kommunanställda och före detta kommunanställda har fått ge sig in i en ny anbuds - och konkurrenssituation för att ha kvar jobbet. Kerstin Gunnarsson är en av dem. Jag visste tidigt att jag ville jobba med mat, säger hon. Rektorn på min lanthushållskola tyckte jag borde studera vidare - du ska bli ekonomiföreståndare. Hon praktiserade i olika familjer, bland annat hos Sigvard Bernadotte och på regemente. Efter två års utbildning blev hon ekonomiföreståndare och anställd, de första åren på olika regementen kom hon till skolmåltidssektionen i Linköpings kommun. Fyra år senare var hon chef där. Hur var arbetet då? Helt annorlunda, säger hon. Verksamheten var anslagsfinansierad och vi serverade måltider/dag i 46 kommunala skolor förändrades världen när Linköping införde en beställar-utförarmodell och bjöd in andra aktörer att konkurrera med Kerstin och hennes medarbetare om matproduktionen i kommunen. Men samtidigt fick Kerstins verksamhet nya möjligheter, att lägga anbud på maten till äldreboenden och förskolor till exempel. Jag tycker det har varit en mycket spännande resa! Har det inte varit otäckt och osäkert? Nej. Jobbigt ibland förstås, och visst har det funnits motstånd men helheten har varit positiv. Jag har underbara medarbetare som verkligen varit med på resan. Nu tjejer är det oss det hänger på! sa jag, och alla har ansträngt sig. Vi har pratat om vår affärsidé, om hur vi ska kunna serva gästerna (skoleleverna och de andra) på bästa sätt, hur vi ska kunna bli kundorienterade och kostnadseffektiva. Alla har varit med. Jobba smartare Det är just det som intresserat professor Elisabeth Sundin. Kerstins medarbetare var medelålders kvinnor med deltidstjänster. Det kan vara lätt att vara entreprenör om man får starta från noll och anställa helt ny personal - men hur vänder man en sådan här skuta? Vi har hjälpts åt, säger Kerstin Gunnarsson. Jag bjöd ner en kvinna från Kommunförbundet som berättade för medarbetarna om det nya uppdraget och vad det betydde. Alla fick fundera och tillsammans bestämde vi vad vi skulle heta och hur vi skulle kunna jobba smartare. De korta deltiderna har jag nästan avskaffat. Idag är genomsnittsarbetstiden 7 timmar/dag. Människor som får arbeta mer och klara sin försörjning mår bättre och känner sig mer motiverade. Yrkets status höjs också. Sjukfrånvaron har gått ner. Men jag vet inte hur mycket vårt sätt att arbeta har betytt, eller om det främst är effekter av samhällets åtgärder mot de höga sjukskrivningstalen. Sedan fick vi nästan genast ett nytt verksamhetsområde med 21 förskolor. Vi hann inte fundera så mycket utan satte bara igång. Anställt Det har även fortsatt gått bra för Kerstin Gunnarssons restaurangrörelse. Från att ha serverat måltider/dag 1992 är produktionen idag måltider. Hon har inte behövt säga upp någon medarbetare utan tvärtom anställt. I 13 tillagningskök lagar man mat som körs ut till 36 mottagningskök i olika skolor. Men ingen transport av potatis! Potatisen kokas lokalt överallt. Det är en kvalitetsfråga. Nu tjejer är det oss det häger på, sa Kerstin Gunnarsson när skolmaten blev konkurrensutsatt. Dessutom levererar man mat till hälften av Linköpings äldreboenden och ett stort antal förskolor, och sköter café-verksamheten i en del skolor. Men hälften av äldreboendena saknas, flera friskolor tar mat från annat håll och ett helt kommunalt skolområde har antagit ett annat anbud. Och vartannat år, eller oftare, kommer ett nytt anbudsförfarande där Kerstins verksamhet ska utsättas för konkurrens och riskera att tappa uppdrag. Är inte det jobbigt? Jo, ibland. När man bara går på ekonomi - att billigast alltid ska vara bäst - blir jag lite orolig. Men vi kan lära oss mycket av våra konkurrenter. Vi jobbar med kvalitét, för att stärka kvalitétsargumentet. Kvalitét kan vara många saker. Inte bara priser på råvaror eller tillagningsmetoder utan även specialiteter som konsistensanpassning så att gamla som har svårt att tugga och svälja kan äta bättre. Jag trivs med själva tävlingsmomentet. Ett tag klev hon in på ett helt nytt område - catering. Vi började med att erbjuda rektorerna hjälp om de skulle ha möten eller kvällsaktiviteter. Sedan kom lärarna privat och ville beställa smörgåstårtor och annat. Det var mycket bra ur statussynpunkt, när den övriga skolpersonalen fick upp ögonen för vad mina tjejer kunde! Nu har Kerstin fått sluta med catering till några andra än skolledningarna, Nya möjligheter i en ny organisation men också en större osäkerhet Inga bonusar Professor Elisabeth Sundin är imponerad av Kerstin Gunnarsson och andra offentligt anställda entreprenörer. Landet är fullt av människor som gör jätteinsatser i företagande utan att de någonsin nämns i affärstidningarna. De tjänar inte ens särskilt bra och har inga bonusar. Det är annat som driver människor. Pengar som drivkraft är oerhört överskattat, tror Elisabeth Sundin. Under tiden har Kerstin Gunnarsson ringt till Katedralskolan för att höra om vi kan komma och fotografera i matsalen: Hur har du det med gäster nu? Om vi kommer klockan halv ett, passar det? Och nej, jag har inget hört om det senaste anbudet. Men det ordnar sig nog. Jag kommer så kan vi prata lite om saken. 8 9

6 Kvinnors obetalda arbete gör dem sjuka Det första problemet var själva upplägget. Ergonomen Raymond Dahlbergs forskning skulle jämföra hälsan hos kvinnor och män som hade samma arbetsuppgifter. De var inte lätta att hitta. Det finns nästan inga kvinnor och män med samma arbetsuppgifter, säger Raymond Dahlberg. Arbetsmarknaden är segregerad när det gäller yrken, men även när man formellt har samma yrken och tjänstebeteckningar är arbetsuppgifterna oftast starkt könsmärkta. I livsmedelsbutiker sitter till exempel kvinnorna i kassan medan männen arbetar på golvet eller i lagret och i industrin har kvinnor repetitiva och monotona arbetsuppgifter medan männen kör maskinerna. Till sist hittade han en avdelning på en metallindustri i Östergötland där män och kvinnor, sida vid sida, ytbehandlade aluminiumlister. Jag bad alla anställda fylla i en enkät om sin egen hälsa och sedan videofilmade jag dem i jobbet. Kvinnorna mådde generellt sämre och många hade besvär från nacke, skuldra och handleder. När jag tittade på deras rörelser i arbetet på filmen kunde jag se att de oftare än männen arbetade med händerna över axelhöjd och att de oftare arbetade med att dra fast och lossa skruvtvingar. Varför? Jo, kvinnorna var i genomsnitt 13 cm Denna trappa brukar användas för att illustrera löneskillnader, men den fungerar lika bra som illustration till hälsoläget. Högutbildade män är både rikast och friskast. Graf: adore.se Raymond Dahlberg hade svårt att hitta kvinnor och män med samma jobb. kortare än männen och arbetsplatsen var konstruerad efter en manlig kroppskonstitution/ norm. Skruvtvingarna var också tyngre för kvinnorna som har svagare och mindre händer. Tvätta och diska En annan skillnad var att kvinnor ägnade väsentligt mer tid åt hem-och hushållsarbete. Raymond Dahlberg frågade både om traditionellt kvinnliga sysslor, som att tvätta och diska, och traditionellt manliga, som underhåll av hus och bil. Det var en betydande skillnad där kvinnorna arbetade mer med kroppen även på sin lediga tid. Det innebär mindre tid för vila och totalt en högre muskulär belastning. Hälsoskillnaderna kan inte förklaras med att kvinnor och män har olika jobb, alltså. I en annan undersökning har Raymond Dahlberg jämfört hälsan hos kvinnor och män med samma utbildningsnivåer. Han mätte självskattad psykisk och fysisk hälsa, psykosomatiska symptom och besvär från rörelseorganen. I alla grupper mådde kvinnorna sämre än männen, och de med lägst utbildning mådde väsentligt sämre än de högutbildade. Kan något förklaras med att det är mer tillåtet för kvinnor att tala om ohälsa medan en riktig karl knappast är sjuk? Det är naturligtvis svårt att veta, men vi tror inte det. Enkäterna är anonyma och borde vara ärliga. Foto: Lars-Erik Byström Anmärkningsvärt är att arbetslivet, objektivt sett, borde slita mer på mäns kroppar än på kvinnors. Stress i nacke Det enda område där kvinnors arbetssituation är fysiskt sämre än mäns är när det gäller repetitivt och stillastående arbete. För övrigt har män en tuffare arbetssituation med fler olämpliga arbetsställningar och ogynnsamma arbetsvillkor. Fler män än kvinnor lyfter tungt och fler män arbetar med vibrerande verktyg eller på vibrerande underlag. Trots det har kvinnorna mer besvär från rörelseorganen. Även bland högutbildade rapporterar kvinnor mer besvär från nacke och skuldror än män. Varför? Jag tror det handlar om kombinationen betalt och obetalt arbete, säger Raymond Dahlberg. Stress sätter sig i nacke och skuldror och vi vet att för många kvinnor går stresshormonerna upp för kvinnorna efter arbetsdagens slut medan männen varvar ner. Men borde vi inte bli friskare? Mängder av dåliga arbetsmiljöer har ju rationaliserats bort. Ja, men det gäller främst traditionellt manliga jobb. På kvinnoarbetsmarknaden har teknikutvecklingen inte varit lika stark, delvis för att det är svårare. Man kan inte låta en robot lyfta åldringar. Men kanske kunde man arbetat mer med arbetsorganisationen på de arbetsplatserna. Och brandmän och poliser får fullständigt självklart ägna sig åt fysisk träning på arbetstid för att orka med. Undersköterskor har ofta inte ens en betald friskvårdstimme. Kvinnor arbetar mer med kroppen på sin lediga tid, det ger en högre muskulär belastning Foto: Sören Andersson/Pressens Bild 10

7 Matkonsulten Maria Masoomi i en vanlig svensk ICA-butik. Det är Ramadan, den muslimska fastemånaden, och Maria kan berätta för handlaren vilken sorts mat man helst äter när fastan bryts. Och vad extrapris på vattenmeloner betyder för vissa kundgrupper. Min bakgrund är inte längre ett handikapp När Årets yrkeskvinna 2004 för tio år sedan skrivit in sig på Uppsala universitet ringde Maria Masoomi stolt hem till föräldrarna i norra Iran. Jag ville visa att jag gjort något av mitt liv. Maria Masoomi var 20 år när hon flyttade till Sverige för att gifta sig med en exil-iranier vars familj friat till henne i tre år. I Marias familj är utbildning viktigt och hennes mamma var in i det sista emot flytten till det främmande landet. Men Maria var övertygad: Jag ville åka, för att förverkliga mig själv. Till att börja blev det inte så mycket självförverkligande. Utan formell utbildning fick Maria arbeten på dagis, i äldreomsorgen och i storkök. Hon bestämde sig för att skaffa sig en utbildning. Jag läste på KomVux för att komplettera mitt iranska studentbetyg samtidigt som jag jobbade på somrar, kvällar och helger. Vi hade inte råd med något annat. Det fortsatte när jag skrev in mig på universitetet. Vad skulle hon då studera? Jag funderade länge men insåg att mat, det var jag bra på, och räkna, det kunde jag. Kostekonom, det lät bra. När hon var färdig med den utbildningen startade hon omedelbart en ny, för att bli dietist. Varför? Jag är inte dum. Jag visste att mina 32 klasskamrater, alla helsvenska tjejer, skulle gå före mig i kön till anställningar. Om jag skulle klara mig måste jag kunna mer än de kunde. Entusiasm I många år såg jag min bakgrund som ett handikapp. Jag ville se svensk ut och tala perfekt svenska. Idag använder jag mig av alla mina erfarenheter. Jag är mer än en kostekonom, tack vare att jag är född i Iran - och tack vare alla mina jobb. En stor del av Maria Masoomis tid tillbringas numera på olika konferensscener där hon berättar om sitt liv och entusiasmerar andra till förändringar och entreprenörskap. Jag säger att man aldrig ska se något som ett skitjobb. De erfarenheterna kan bli ens bästa meriter

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

En tupp i hönsgården

En tupp i hönsgården En tupp i hönsgården - manliga vårdbiträdens och undersköterskors arbetssituation i äldreomsorgen Marie Karlsson Meddelandeserien 2007:1 FoU/Äldreomsorg Innehållsförteckning 1. Inledning 1 Bakgrund 1 Syfte

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

Vart tar kvinnorna vägen?

Vart tar kvinnorna vägen? Vart tar kvinnorna vägen? (De gör i alla fall inte karriär inom livsmedelsbranschen) Om vi ser de stora företagen då: uppe i toppen sitter det ju bara karlar, precis som det är överallt annars. Men i produktionen

Läs mer

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten?

Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Vad innebär jämställdhet för räddningstjänsten? Hur ser jämställdhetsarbetet ut? Vilka är utsikterna för fortsatt förändring? Bära slang som en man? En bok för aktivt jämställdhetsarbete inom kommunal

Läs mer

om om fritt fram www.frittfram.se www.frittfram.se Akademikerförbundet SSR SSR Försvarsmakten HomO, HomO, Ombudsmannen mot mot diskriminering

om om fritt fram www.frittfram.se www.frittfram.se Akademikerförbundet SSR SSR Försvarsmakten HomO, HomO, Ombudsmannen mot mot diskriminering om om fritt fram Utbildningsmaterialet Fritt Fritt Fram Fram för för en en god god arbetsmiljö arbetsmiljö homo, homo, bi & bi hetero & hetero på på jobbet jobbet har har tagits tagits fram fram av samarbetsprojektet

Läs mer

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg

du har fel om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg du har fel Alder! om åldersnojan på arbetsmarknaden gunilla mild nygren ann-sofi sjöberg Copyright 2012 TRR Trygghetsrådet Projektledning: Ann-Sofi Sjöberg Redaktör: Gunilla Mild Nygren Skribenter: Ann-Sofi

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman

ARBETE I UTVECKLING. - på kvinnors vis. Ann Boman ARBETE I UTVECKLING - på kvinnors vis Ann Boman Slutrapport från Arbetslivsfondens ALFA Q program INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD ETT FRISKARE ARBETSLIV Arbetslivsfondens stöd för arbetsplatsutveckling ALFA

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013

attention ung Vad är en hemmasittare? TEMA medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 attention medlemstidning för Riksförbundet Attention nr 3 2013 TEMA attention ung 23-åriga Victor: "När jag fotar kan jag vara mig själv" 25-åriga Jennifer: "Att vara hockeytränare är det roligaste jag

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Uthyrd men fast anställd

Uthyrd men fast anställd 1999:6 Uthyrd men fast anställd Katalin Bellaagh Kerstin Isaksson arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91 7045 515 5 ISSN 0346 7821 http://www.niwl.se/ah/ a Arbetslivsinstitutet Arbetslivsinstitutet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara

Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling. Jytte Rüdiger & Peter Waara Från något till någon Framgångsfaktorer i Järvalärling Jytte Rüdiger & Peter Waara 1 1. Inledning Vägen till ett vuxenliv beskrivs idag som en icke linjär process där tidigare etablerade modeller för ungdomars

Läs mer

R 2007:22 Invandrares företagande

R 2007:22 Invandrares företagande R 2007:22 Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige Invandrares företagande En studie av utlandsfödda företagare i Sverige R 2007:22 Nutek Tryck: Danagårds Grafiska Första

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet

Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Kvinnligt och manligt ledarskap i arbetslivet Vad är ledarskap? De unga angriper det och de äldre längtar efter det. Föräldrarna har förlorat det och polisen söker det. Experter säger sig ha det och konstnärer

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi

ur-sinnet YFB och Sveriges Mer från kongressen stadigt Agneta blev kommunalråd McDonalds överallt Får jag låna dig en liten stund? Etik inte Tamaguchi ur-sinnet 4 1998 Mer från kongressen Sidan 4 Agneta blev kommunalråd Sidan 5 YFB och Sveriges socionomförbund kilar stadigt Sidan 15 McDonalds överallt Sidan 19 Får jag låna dig en liten stund? Sidan 7

Läs mer

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson

EN FRAMTIDSBRANSCH. Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén. i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson EN FRAMTIDSBRANSCH Peter Majanen, Lotta Mellberg & Dag Norén i samarbete med Carin Daal & Håkan Erikssson FÖRORD sverige står inför en dramatisk demografisk utveckling som innebär att gruppen äldre inom

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer