Datasäkerhetsföretag i Sverige Steven Jörsäter Jorsater Innovation AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datasäkerhetsföretag i Sverige Steven Jörsäter Jorsater Innovation AB"

Transkript

1 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 1 (7) Datasäkerhetsföretag i Sverige Steven Jörsäter Jorsater Innovation AB

2 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 2 (7) 1 SAMMANFATTNING INLEDNING DATASÄKERHETSFÖRETAG ENSKILDA FÖRETAG Ericsson Coromatic Impsys SafeIT F-Secure Protect-Data WM-Data BRANSCHEN SICS OCH DATASÄKERHET... 7

3 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 3 (7) 1 Sammanfattning Datasäkerhetsbranschen ser ut att ha ett antal goda år framför sig. Det finns ganska många företag i Sverige men få utvecklingsbolag av någon storlek. Branschen är fortfarande starkt fragmenterad med många små och relativt okända aktörer. 2 Inledning Datasäkerhet är ett område som ganska länge ansetts ha stor tillväxtpotential. Troligtvis befinner vi oss nu faktiskt i början av en stark expansionsfas på detta område, åtminstone om man får tro IDCs analys som kommenteras nedan. I denna ministudie har jag försökt grovt kartlägga svenska datasäkerhetsföretag. Givetvis kan det inte bli mer än stickprov. Begreppet datasäkerhetsföretag är givetvis inte väldefinierat. Jag har här valt att huvudsakligen behandla företag vars hela affärsidé är inriktad på datasäkerhet. Men det finns även större företag som har avdelningar som sysslar med datasäkerhet. Arbetsmetoden har bestått i research på nätet och telefonintervjuer med en del personer. 3 Datasäkerhetsföretag Slutligen finns även ett antal andra större aktörer med som är intressanta av andra skäl. Huvudgrupperna av företag är som följer : Bolagstyp Konsult (ko) Hårdvara (hd) Program (pv) Branschorganisation (bo) Telekom (te) Operatör (op) Övrig (öv) Beskrivning Rådgivning kring och design av säkerhetslösningar Utvecklar hårdvara som används på säkerhetsområdet Utvecklar programvara som används på säkerhetsområdet Organiserar företag, t.ex. Svensk Programindustri Tillverkar Telekomprodukter Operatörer inom telekomsektorn Övrig Givetvis är många företag blandningar av dessa. Nedanstående lista visar de företag som studerats närmare. Denna lista är sammansatt av företag som dels tagits ifrån de företag som finns representerade i branschorganisationens IT-företagens informationssäkerhetsråd. Dessutom har listan kompletterats ifrån andra håll.

4 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 4 (7) Företag Webbplats Typ GEA bo Ifi bo IT-Företagen bo Coromatic hd HP hd Siemens Business Services hd IBM hd,ko Sun Microsystems AB hd CGEY ko Citerus ko Ekelöw InfoSecurity ko High Performance Systems ko NetLight ko PDB DataSystem ko Protect Data ko Steria ko TietoEnator Telecom Operators ko Transcendent group ko Trust2You ko Validation ko WM-data ko Unisys ko,hd Telenor op TeliaSonera op Vodafone op Check Point pv F-Secure pv McAfee Security pv Impsys pv Microsoft pv SafeIT pv Symantec pv AerotechTelub (SAAB) pv,ko Ericsson te Nokia te Posten öv 4 Enskilda företag Jag har tagit ut några företag som studerats lite närmare. Dessa är också utvalda ur olika kategorier, Företagen är följande: 4.1 Ericsson Årsomsättning 118 miljarder, vinst 10 miljarder, antal anställda : 52000, allt Stor verksamhet i Sverige. Jag talade med Peter Magnéli, General Manager Broadband Access. Enligt Peter så finns ingen särskilt säkerhetsbolag på Ericsson utan säkerhetsfrågor hanteras inom varje avdelning.

5 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 5 (7) Traditionellt har dock det finska dotterbolaget haft störst tyngd i säkerhetsfrågor. Det finns ett kompetensnätverk för säkerhetsfrågor och det finns även en karriärplattform, säkerhetsexpert, för att ta hand om kompetensförsörjning. Man upplever att säkerhetsfrågor är integrerade i det dagliga utvecklingsarbetet och arbetar med lösningar och frågeställning där de är relevanta. 4.2 Coromatic Helägt dotterbolag till Skanska. Coromatic bygger datahallar och fungerar som återförsäljare av fysiska datasäkerhetsprodukter t.ex. datorlås. I första hand gäller det att systemen mot brand och stöld men givetvis också mot obehörigt intrång. 4.3 Impsys Ett litet pionjärföretag med 5 anställda. Impsys är byggt kring en teknik att generera symmetriska nycklar för säker datakommunikation, System SKG. Det är alltså ett högteknologiskt utvecklingsföretag med säte i Billdal. Kring Impsys finns en liten koncernstruktur med företagen KEAP,som använder tekniken för att lagra lösenord för inloggningsbruk i t.ex. små USB minnen, och Secured som använder tekniken för att möjliggöra säker e-post genom standardprogram som Microsoft Outlook. Jag talade med Martin Blad som har informationsansvaret på företaget. Grunden är givetvis patentet kring SKG systemet. Impsys stora utmaningar, som för alla små utvecklingsbolag, handlar om att erövra marknader och kunder. 4.4 SafeIT SafeIT är ett litet programföretag med ca 10 anställda som har utvecklat program för filkryptering och filradering. Dessa är standardprogram som kan användas av vilken pc-användare som helst. I ett samtal med Fredrik Forsslund, VD, berättar han att företaget bildades 1999 med ett brittiskt moderbolag. Skälet till detta var att de svenska exportreglerna som administreras av Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP) tidigare hade så stränga regler att svensk export av krypteringsteknik i praktiken inte var möjlig. Detta har dock nu ändrats. SafeIT försöker bedriva utveckling med egna medel i Stockholm och Örebro. Man fungerar också som återförsäljare av två kända produkter, ZoneAlarm och Blancco. 4.5 F-Secure Årsomsättning: 39 miljoner Euro. Vinst före skatt 4,3 miljoner Euro. Antal anställda: 283, allt 2003 Verksamt främst i Finland och noterat på Helsingforsbörsen. Liten verksamhet (säljbolag) i Sverige. F_Secure är ett företag som säljer i första hand traditionella anti-virus programvaror och andra säkerhetsprogram i bulk. Tyvärr pågår ingen utveckling i Sverige men den nordiska plattformen gör företaget ändå intressant. Ett antal andra företag på listan, som Symantec och McAfee Security (med moderbolaget Network Associates) liknar F-Secure men de är betydligt större och har amerikanska moderbolag. 4.6 Protect-Data Årsomsättning: 169 miljoner. Vinst efter skatt 0,6 miljoner. Antal anställda: 88, allt Protect Data är ett framgångsrikt svenskt datasäkerhetsföretag. Företaget har två huvudverksamhetsområden. Dels

6 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 6 (7) en produktgren med informationssäkerhetslösningen PointSeC. Denna är en automatisk krypteringsmjukvara för stationära och mobila pc inklusive handdatorer. Den andra grenen utgörs av kvalificerad konsulting på datasäkerhetsområdet. Man fokuserar på lösningar som exempelvis High Integrity Network (säkra företagsnätverk med allt vad det innebär), Secure online banking (banklösning), Risk Survey-Insurance (Säkerhetsrevision i syfte att hålla nere försäkringskostnader). Programvarudelen går nu bra medan konsultdelen har fått vidkännas kraftiga nedskärningar under det tuffa 2003 (halvering av personalen). 4.7 WM-Data Årsomsättning: 6,5 miljarder. Vinst före skatt: 344 miljoner. Antal anställda: 6000, allt Stor verksamhet i Sverige. WM-data är ett av Sveriges stora konsultbolag. Givetvis arbetar man även med säkerhetsfrågor även om man inte profilerat sig särskilt inom detta område. Jag intervjuade Kjell Larsson, senior medarbetare och ledningsrepresentant inom området säkerhetstjänster. VM-data arbetar brett med säkerhetsfrågor. Några olika typuppdrag kan skönjas :?? Spel och övningar med företagsledningar i syfte att träna och förebygga krissituationer?? Säkerhet i operativa system. Systemunderhåll, -arkitektur och nyutveckling där så behövs?? Metodiskt säkerhetsarbete. Säkerställa att rutiner finns och fungerar. Kvalitetsarbete Kjell anser inte att certifieringar har någon större betydelse idag. Det är mest traditionellt säkerhetsarbete utan större teknologisk tyngd. 5 Branschen Datasäkerhet är ett begrepp som i allt högre grad når ändra ner i hemmen med dess behov av brandväggar, virusskydd, spamfilter etc. Det känns därför svårt att tro att branschen inte skulle ha tillväxpotential. Det är också precis vad analysföretaget IDC säger i en rapport om den nordiska säkerhetsmarknaden som släpptes i februari i år (jag har inte läst rapporten den kostar 3000 euro bara utdrag ur den). Analysproffsen på IDC gissar att marknaden för datasäkerhetstjänster kommer att växa med över 20% årligen under de närmaste 5 åren. Totala värdet på den nordiska marknaden om fem år beräknas till 700 miljoner euro. IDC påpekar att området fortfarande är dåligt inmutat. Skälet till att den här genomgången alls behövs är ju just, som IDC skriver, att marknaden är starkt fragmenterad och att över två tredjedelar av marknaden hålls av ett mycket stort antal små och mindre kända aktörer. IDCs Nordics konsultiva chef, Mette Ahorlu, säger också att Säkerhetskonsulter som kan positionera sig i rollen som den goda rådgivaren och som kan skingra förvirringen om vad företagen bör fokusera på och göra, går en lysande framtid till mötes. Kanske ett bra område att etablera sig på, alltså.

7 Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige 7 (7) 6 SICS och datasäkerhet Vad kan nu uppstå för intressanta spänningsfält mellan företagen ovan och SICS? Denna fråga är som alltid kopplad vad SICS egentligen vill göra. Om vi tittar på vad vanliga slutkundsföretag vill ha så är det?? Metodkunskap?? Produktkunskap?? Praktisk kompetens att välja lösningar?? Analyshjälp IDC pekade ju just på behovet av den goda konsulten. Detta har knappast varit någon typisk roll för SICS. Att hjälpa vanliga företag måste nog, om det ska ske, göras tillsammans med en partner, troligtvis en vass säkerhetskonsult som kanske Protect-Data eller Nexus. SICS skulle då kunna bistå med?? Djup kunskap om möjligheter och begränsningar av befintliga standardlösningar?? Hjälpa till att bygga modeller av säkerhetsrisker (Bayes?)?? Uppbyggnad av en djup säkerhetsanalyskompetens Andra möjligheter är givetvis att mer handgripligt ingripa i produktutvecklingsverksamhet. Det vanliga dilemmat med svenska företag finns även i denna lista antagligen mycket stora (och då få och självinriktade) eller mycket små. Det finns tyvärr få rimligt stora företag som bedriver utveckling i Sverige att samarbeta med. Men själklart bör både Ericsson och Telia ha problem som SICS skulle kunna hjälp till med. Givetvis finns det även ett avsevärt mer direkt innovationsutrymme som även det borde intressera SICS ägare. Med tanke på den faktiskt ganska chockerande usla säkerheten i vanlig fast- och mobiltelefoni så kan kanske en tillämpning som möjliggör t.ex. säker IP-telefoni vara just det som ger denna verklig styrfart. Bredbandsbolaget, t.ex. erbjuder ju nu sina kunder fast telefoni och konkurrerar därmed direkt med Telias koppartrådar. Säker telefoni i någon form kan kanske bli ett viktigt konkurrensmedel nu när folk förstått hotet med dataintrång? Eller samarbete med Microsoft när det gäller säkra uppdateringar? Är det förresten publicerat hur Microsofts Windows Update verkligen fungerar? Ett dataintrång där kan ju få fullständigt förödande världsekonomiska konsekvenser. Det måste rimligtvis finnas plats för forskning och modellering på detta område.

Datasäkerhetsföretag i Sverige

Datasäkerhetsföretag i Sverige Datasäkerhetsföretag i Sverige En minikartläggning av företag och myndigheter Steven Jörsäter Steven Jörsäter 04-03-31 111 Vad är datasäkerhetsföretag i Sverige? Företag som har en väsentlig produkt marknadsförd

Läs mer

INFORMATIONS- SÄKERHET

INFORMATIONS- SÄKERHET HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET INFORMATIONS- SÄKERHET MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI MAJ 2007 Hemlig övervakning Inom OMX finns en hemlig avdelning. I ett säkrat kontrollrum

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Stora företag - och små

Stora företag - och små Stora företag - och små Framtiden tillhör de små organisationerna, inte de stora. Naturligtvis kommer många små organisationer att sammansluta sig i, eller vara delar av, större organisationer. Jag är

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

MDS Digital Solutions

MDS Digital Solutions Informationsbroschyr MDS Digital Solutions - systemlösningar som automatiserar affärsprocesser för små och medelstora företag samt redovisningskonsulter Innehåll MDS i korthet 3 VD i MDS Digital Solutions

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn

Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn Uppsala universitet Institution för informatik och media Bring your own device i små och medelstora företag inom IT-sektorn Awat Ismail, Fredrik Jonsson Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-15 Datum:

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Pionjärer för ett nytt mobilt liv

Pionjärer för ett nytt mobilt liv Pionjärer för ett nytt mobilt liv En analys av ekonomi och strategi SAMMANFATTNING Tre har under flera år försökt etablera sig på den svenska marknaden. Marknaden är idag hårt konkurrensutsatt och lanseringen

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. 2008 WWW.SunGard.SE

En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag. 2008 WWW.SunGard.SE En tidning om det som du inte vill ska hända ditt företag BAD GUYS NEVER SLEEP 2008 WWW.SunGard.SE IT-TEKNIKEN HAR GJORT OSS ILLOJALA SOM KONSUMENTER Rapport inifrån Att inte utvecklas är att gå bakåt,

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel

Framgångsfaktorer för lyckad e-handel Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i informatik Framlagd: Juni 2009 Författare: Henrik Johnsson Erik Nilsson Handledare: Lars Fernebro Examinatorer: Agneta Olerup, Anders Svensson Abstrakt Titel:

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m.

Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Remissyttrande angående SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m m. Stockholm 2005-12-19 Regeringskansliet Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Bahnhof

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens

Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens Bygg din egen framtid på säkerhetsbranschens starkaste koncept Vi söker dig som vill arbeta med larm och säkerhet som egen företagare. Som metodiskt och långsiktigt vill bygga upp en stabil och lönsam

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010

8TIPS LYFT FÖRETAGET TILL NÄSTA NIVÅ CLOUD COMPUTING. Nr. 2 / Mars 2010 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 2 / Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS CLOUD COMPUTING 8TIPS FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM RETUSCH: ALEX MAK

Läs mer

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande

Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Svenska bank- och försäkringskunders syn på ansvarstagande Innehåll 1. Vad förväntar sig våra kunder av oss? 2. Ansvarstagande i finansbranschen 2.1 Bonusar 2.2 Kunden sist 2.3 Brist på öppenhet 2.4 Ansvarsfulla

Läs mer

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld.

FOKUS. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg. Så vänder du kaos till total kontroll. 20 TechWorld 3 2013 www.techworld. Text: Mattias Inghe Illustration: Anders Kjellberg Så vänder du kaos till total kontroll 20 TechWorld 3 2013 Telefoniguld för it-avdelningen Att smartphones och därmed även företagets telefoni blir it-avdelningens

Läs mer

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7%

Lönsamhet. 9,0 poäng. 2010 2011 2012e 2013e 2014e Omsättning, MSEK 618 663 770 822 880 Tillväxt 0% 7% 16% 7% 7% BOLAGSANALYS 13 juni 2012 Sammanfattning ReadSoft (rsofb) Programvarubolag med låg värdering ReadSoft är ett globalt programvarubolag med 7 500 kunder och försäljning i över 70 länder. Bolagets huvudprodukt,

Läs mer