Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än"

Transkript

1 Förord Föreliggande del av Levälä-släkten omfattar Isak Davidsson Leväläs ättlingar. Han var det yngsta av David Erikssons barn, hela 39 år yngre än det äldsta. Då han dessutom gifte sig rätt sent, först vid 37 års ålder, blir släktgrenen två generationer kortare än de tidigare i allmänhet varit. Den är ju då även mycket kort, omfattar endast 76 tabeller. Genom att alla Isaks fem sonsöner omkring 1870 flyttade som timmermän till S:t Petersburg har jag funnit utredningsarbetet mycket intressant. Utredningen kan även ha ett visst allmänt intresse då den även ger en liten inblick i huru de och deras familjer utvecklas när de kom i denna internationella kulturellt stimulerande miljö. Som medlemmar av S:ta Catharina församling hade de fri tillgång till goda skolor för sina barn, vilket föräldrarna förstod att utnyttja. De lärde sig förutom ryska säkert även tyska. Tre av barnen gifte ju sig med tyskar och två med ryssar. Sönerna fick vidareutbildning inom teknik eller affärsverksam het. Att där även var en god arbetsmarknad för kunniga och driftiga personer är helt klart. Vid revolutionen 1917 sökte sig större delen av ättlingarna tillbaka till Finland och en del vidare till Sverige. Deras största förmögenhet - kunskaperna - kunde ingen ta ifrån dem så för dem har det gått bra. Om dem som blev kvar har vi endast få spridda uppgifter och även om jag funnit ättlingar till en av dem har dessa inga uppgifter att ge om någon av dem vi saknar, ja knappt ens om den egna släktlinjen. Det var väl så att de som levde i skräck och terror undvek alla kontakter. Källor för utredningen har varit Nykarleby och Munsala församlingars kyrkoböcker samt kyrkoböckerna från S:ta Catharina församling i S:t Petersburg. Jag har även fått en del uppgifter från andra församlingar. För tiden efter revolutionen har historikern Vladimir Tcherniaev för mig gått igenom Leningrads adressregister och även gett mig andra värdefulla uppgifter för vilka jag till honom vill rikta ett varmt tack. Uppgifterna om de senare släktleden baserar sig helt på uppgifter från dessa. Jag vill tacka er alla för all den hjälp jag fått och det intresse ni visat mitt arbete samt för de fotografier jag fått låna för att illustrera denna bok. Ett alldeles särskilt tack vill jag rikta till Britta Grönroos, som genom sina kunskaper om släkten, kunnat tipsa mig om var olika familjer fanns att söka. Dessutom kunde hon förse mig med de äldsta fotografierna, t.ex. det av de fem bröderna Stenbacka i S:t Petersburg taget före år Sollentuna i Juni Pär-Erik

2 Kapitel 12. Isak Davidssons släktlinje. Tab. L 1. VIII Isak Davidsson Levälä, f. på Levälä , d. på Damskata i Munsala , son till bonden David Eriksson Levälä och hustru Maria Hansdotter Levälä (Tab. A 1). Vigd i Munsala med Catharina Andersdotter Damskata, f. på Damskata , d. där , dotter till torparen Anders Henriksson Damskata och hustru Catharina Johansdotter Harjux. Änkan vigdes 2:o i Munsala med Anders Danielsson Heikfolk, f. i Jeppo , d. på Damskata Som yngste son fick Isak ingen del i hemgården på Levälä. Han tjänade länge som dräng på olika gårdar i Ytterjeppo innan han gifte sig och blev måg på torpet på Damskata. Där fick han sedan överta torpet efter svärfadern. IX Barn födda på Damskata: David f , d Carin Tab. L 2. Susanna Margareta, f , d Anders, f Tab. L 9. Tab. L 2. IX Carin Isaksdotter Damskata, f. på Damskata , d. på Silvast i Jeppo , bouppt , dotter till Isak Davidsson Levälä och hustru Catharina Andersdotter Damskata (Tab. L 1). Vigd 1:o i Nykarleby if med Lars Karlsson Drakabacka, f. i Nykarleby Forsby , d. c:a 1850, son till Carl Mattsson Drakabacka och hustru Magdalena Larsdotter Borgmästar. Lars var sjöman och blev borta. Cajsa var från 1845 piga i staden hos handelsman Carl Johan Berger. Hon fick 1848 skiljebrev från sin frånvarande man och tog namnet Backlund. Hon benämns 1851 sjömansänka. Vigd 2:o i Nykarleby l.f med Gustav Gustavsson Wiik, f. i Forsby , d. på Silvast Gustav var torpare på nr 4 Wik i Socklot men 1862 flyttar makarna till Jeppo där de köpt ett 1/12 mantals hemman på Silvast. Han hade från sitt tidigare äktenskap fyra barn men detta blev barnlöst. X Barn i första äktenskapet födda i Munsala: Isak, f , d Dräng på Drakabacka i Nykarleby Forsby. Anders Johan, f Tab. L 3. Sanna, f , d. i Nykarleby stad Hon kom som piga till Knuts i Ytterjeppo 1846 och var från 1848 piga hos rådman Isak Lindgren i staden. Från 1851 finns hon hos kopparslagaren Jonas Sjögrens änka. (Tomt Nr 74.) Tab. L 3. X Anders Johan Larsson Damskata, f. i Munsala , d. i Pargas c:a 1878, son till Lars Carlsson Drakabacka och hustru Carin Isaksdotter Damskata (Tab. L 2). Vigd 1:o i Nykarleby If med Greta Lisa Mattsdotter Juth, f. i Kovjoki , d. på Högbacka , dotter till Matts Israelsson Juth och hustru Lisa Hansdotter Finne. Vigd 2:o i Pargas 1871 med Maria Holmström. Johan var dräng på Juth när han gifte sig. Dit hade han kommit från Munsala Han fick senare ett torp på Högbacka och var även sjöman. Vid moderns död 1885 säges om honom att han bor i Pargas, kallar sig Backlund och ej avhörts på 15 år. I Nykarleby församlings kommunionbok finns yngsta sonen införd och där anges att föräldrarna gift sig I följande bok överföres sonen i december 1889 till Pargas och samtidigt antecknas att fadern dött i Pargas för c:a 10 år sedan och att modern även skall vara död. I Pargas församlings historiebok för till församlingen icke hörande är

3 dopet av sonen antecknat men ej föräldrarnas vigsel eller död. Sonen införs 1889 i kommunionboken som inflyttad från Nykarleby. Var och när modern är född har därför ej kunnat fastställas. XI Barn födda på Högbacka i Nykarleby kyrkby, sista i Pargas: 1 Greta Lisa, f Tog betyg för flyttning till Åbo men har ej återfunnits där, ej heller i Pargas. 1 Catharina, f , d Gustava, f , d Maria Lovisa, f , d Hon flyttade 1877 till Pargas där hon arbetade på olika gårdar och dog på Kommunalhemmet som ogift. XII Hennes son född i Pargas: Vilhelm Kleofas, f , d Julia Sofia, f , d Johan Edvard, f , d Johan Edvard, f Tab. L 4. Tab. L 4. XI Johan Edvard Backlund, f. i Pargas , d. där , son till Anders Johan Backlund och hustru Maria Holmström. (Tab. L 3.) Vigd i Pargas med Hulda Alma Lundell, f. i Pargas , d. där i Skrabböle , dotter till sjömannen Karl Evert Lundell och hustru Emma Sofia Lundqvist. Edvard blev troligen mycket tidigt föräldralös och då fadern hela tiden var förd i Nykarleby församling dyker sonen upp i kyrkoböckerna i Pargas först 1889 då han överförs dit från Nykarleby. År 1889 är Edvard dräng på Bläsnäs Östergård hos Karl Wilhelm Karlsson men han byter drängplatser efter ett par tre år på varje ställe. Han återkommer dock till Bläsnäs Östergård 1894 och när han gift sig blir han fogde på Klevus i Ersby, där han är kvar till 1908 då han får tjänsten som drängfogde på Kappelansbolet. Där är han 4 år, varefter han blir slöjdare på Skräbböle Södergård. Att han saknar fingrar på vänster hand tycks ej vara till hinders. År 1918 blir han dräng på prästgården men från 1920 har han stuga på Prästgårdsmalmen och benämns arbetare. XII Barn födda i Pargas: Elsa Jefune, f Tab. L 5. Uno Alexei, f , d Ogift. Dagny Salome, f Flyttade 1931 till Åbo och senare till Sverige. Har varit gift med Gustav Dickman och bor som barnlös änka i Södertälje. Runar Johannes, f Tab. L 6. Fredrik Vilhelm, f , d Arthur Erik, f , d Tab. L 5. XII Elsa Jefune Backlund, f. i Pargas , d. i Helsingfors , dotter till Johan Edvard Backlund och hustru Hulda Alma Lundell (Tab. L 4). Vigd i Helsingfors med Ivar Gustafson, f. i Sibbo , d. i Helsingfors Elsa hade flyttat till Helsingfors 1927 och Ivar Makarna var barnlösa. Tab. L 6. XII Runar Johannes Backlund, f. i Pargas , d. där , son till Johan Edvard Backlund och hustru Hulda Alma Lundell (Tab. L 4). Vigd 1 :o i Pargas med Martha Ingegerd Henriksson, f. i Pargas , d. där , dotter till Hjalmar Alfred Henriksson och hustru Hulda Vilhelmina Vikman. Vigd 2:o i Vasa

4 med Ruth Ester Smedman, f. i Petalax , dotter till Viktor Smedman och hustru Ester Krut. Runar hade tjänst som lagerbokförare och Ruth har utbildning till handarbetslärarinna men har även haft tjänst på kontor. Familjen bodde i Pargas. XIII Barn födda i Pargas: 1 Kaj Sigvard, f Tab. L 7. 2 Maj-Len, f Tab. L 8. Tab. L 7. XIII Kaj Sigvard Backlund, f. i Pargas , son till Runar Johannes Backlund och hustru Martha Ingegerd Henriksson (Tab. L 6). Vigd i Pargas med Else Birgitta Suominen, f. i Pargas , dotter till Vieno Nikolai Suominen och hustru Anna Vilhelmina Sandberg. Frånskilda Kaj är laborant och bor i Pargas. XIV Barn födda i Pargas: Susie Birgitta, f Mentalvårdare. Tab. L 8. XIII Maj-Len Backlund, f. i Pargas , dotter till Runar Johannes Backlund och hustru Ruth Ester Smedman (Tab. L 6). Vigd i Pargas med Jorma Juhani Karonen. f. Ilmajoki , son till Ilmari Karonen och hustru Aili Maria Sappinen. Maj-Len är sömmerska och Jorma plåtslagare. Familjen bor i Reso. XIV Barn födda i Pargas: Maria Elizabeth, f Arbetar i sömnadsbranscen och har hästar och ridning som fritidsintresse Tab. L 9. IX Anders Isaksson Damskata, f. i Munsala , d. där på Stenbacka son till Isak Davidsson Damskata och hustru Catharina Andersdotter Damskata (Tab. L 1). Vigd i Munsala med Susanna Johansdotter Harjux, f. på Harjux , d. där , dotter till Johan Eriksson Harjux och hustru Anna Johansdotter Ohls. Anders blev landbonde (arrendator) på Stenbacka i Harjux men var senare backstugusittare där. X Barn födda på Stenbacka: Anna Cajsa, f Tab. L 10. Isak, f Tab. L il. Johan, f Tab. L 19. Anders, f , d Anders, f Tab. L 20. Susanna, f , d Erik, f Tab. L 21. Jakob, f Tab. L 52. Susanna Maria, f Tab.L 67. Tab. L 10. X Anna Cajsa Andersdotter Stenbacka, f. på Stenbacka , d. på Haga i Munsala , dotter till Anders Isaksson Stenbacka och hustru Susanna Johansdotter Stenbacka (Tab. L 9). Vigd i Munsala med änklingen Karl Petter Elenius, f. i Oravais , d. på Haga , son till Johan Eriksson Stenbacka och hustru Anna Johansdotter Ohls. Karl Petter var klockare och familjen bodde på Haga i kyrkbyn. Han hade två söner och två döttrar från sitt första äktenskap. XI Barn födda i Munsala: Sanna Sofia, f , d

5 Albertina, f , d Lydia, f , d Ogift. Tab. L 11. X Isak Andersson Stenbacka, f. i Munsala , d. i S:t Petersburg ( ) eller enligt vår kalender , son till Anders Isaksson Stenbacka och hustru Sanna Johansdotter Stenbacka (Tab. L 9). Vigd 1:o i S:t Petersburg ( ) eller med Sofia Charlotta Gustavsdotter Klubb, f. i Pedersöre , d. i S:t Petersburg ( ) eller , dotter till bonden Gustav Hansson Klubb och hustru Kajsa Beata Jonasdotter Klubb. Vigd 2:o i S:t Petersburg ( ) eller med Selma. Emilia Berg, f. i Kristinestad , d. i S:t Petersburg ( ) eller , dotter till Hans Henrik Berg och hustru Maja Greta. Isak hade först kommit som timmerman till Kronstadt. Han blev inskriven i St.Catharina församling i september Han fortsatte som timmerman men fick 1871 arbete som järnsvarvare vid järnvägsverkstaden och blev senare verkmästare där. XI Barn födda i S:t Petersburg: Henrik Waldemar, f. ( ) eller , d. ( ) eller Hilda Alfonsina, f. ( ) eller , d. ( ) eller Carl Johan Teodor, f. ( ) eller Tab. L 12. Anders Edvin, f. ( ) eller , d. ( ) eller Anna Emilia Hildegard, f. ( ) eller Tab. L 18. Emil Alexander, f. ( ) eller , d.( ) eller Alma Constantia, f. ( ) eller , d. ( ) eller Tab. L 12. XI Carl Johan Teodor Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. där ( ) eller , son till Isak Andersson Stenbacka och hustru Selma Emilia Berg (Tab. L Il). Vigd i S:t Petersburg ( ) eller med Olga Maria Andersson, f. i Systerbäck , d. i Stockholm , dotter till järnsvarvaren Johan Oskar Andersson, f. i Linköping och hustru Maria West, f. i SoIf Familjen bodde i S:t Petersburg. Efter mannens död vigdes änkan andra gången ( ) eller med änklingen Viktor Johansson, f. i Solna, Sverige Han hade fyra barn och de fick fem barn till. Med hennes son hade de då 10 barn i familjen. Han hade varit verkstadsarbetare, svarvare men fick senare tjänst på en tobaksfabrik som verkmästare Familjen bodde i eget hus utanför stadens centrum. I början av 1917 sändes han för att biträda vid startandet av en ny fabrik i Ural nära Jekaterineburg och familjen följde med. Emil fick bli kvar och bo hos sin faster Anna och följde med henne till Åbo senare samma år. Vid början av 1918 sändes Viktor tillbaka till Petrograd i ett tjänsteärende, men när han skulle återvända till Ural visade sig detta omöjligt p. g. a. inbördeskriget i Ryssland. Deras hem i Petrograd var utplundrat och där fanns inget arbete varför han var tvungen att resa till Stockholm. Först i november 1920 blev förhållandena i Ryssland sådana att familjen kunde anträda resan till Sverige. De anlände till Stockholm XII Barn födda i S:t Petersburg: 1 Emil Waldemar, f. ( ) eller Tab. L Olga Ingeborg, f. ( ) eller Agnes Ottilia, f. ( ) eller Adolf Oskar, f. ( ) eller Elsa Maria, f. ( ) eller Ester Sigrid, f. ( ) eller

6 Tab. L 13. XII Emil Waldemar Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsingfors , son till Carl Johan Teodor Stenbacka och hustru Olga Maria Andersson (Tab. L 12). Vigd 1:o i Åbo med Elisabeth Paulina Karlsson, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsingfors , dotter till Kaarlo Fredrik Karlsson och hustru Valentina Paulina Lindqvist. Vigd 2:o i Helsingfors med Katarina Johanna Lindqvist, f. i Helsingfors , dotter till Karl Henrik Lindqvist och hustru Johanna Matilda Svensson. Emil var maskiningenjör. I Åbo var han anställd vid skeppsvarvet Ab Crichton-Vulcan Oy varefter familjen flyttade till Helsingfors där han fått tjänst vid Ab Algol Oy. År 1932 flyttade han över till Finska Sjöförsäkrings Bolaget där han var till Då fick han tjänst vid Svenska Industriers Import-Exportförening i Stockholm och flyttade med familjen till Sverige. Denna tjänst hade han till sin död under en semesterresa till Helsingfors. Katarina bor som pensionär kvar i Stockholm. XIII Barn födda första i Åbo, andra i Värnamo, Sverige och tredje i Helsingfors: 1 Robert Waldemar Adolf, f Tab. L Carita Ingegärd, f Tab. L Nils Magnus Waldemar, Tab. L 17. Tab. L 14. XIII Robert Waldemar Adolf Stenbacka, f. i Åbo , d. i Helsingfors , son till Emil Waldemar Stenbacka och hustru Elisabeth Paulina Karlsson (Tab. L13). Vigd i Helsingfors med Maila Margareta Airaksinen, f. i Kouvola , dotter till Kaarlo Airaksineri och hustru Lyyli Laakso. Robert blev student från Sv. Normallyceum i Helsingfors 1941 och dipl. ekonom från Sv. Handelshögskolan Han hade tjänst vid Rosenlew Co , Oy John Stenberg Ab och därefter vid Finska Sjöförsäkrings Ab. Han bodde i Björneborg, men därefter bodde familjen i Helsingfors. XIV Barn födda i Kuusankoski: Nils Göran, f Tab. L 15. Tab. L 15. XIV Göran Stenbacka, f. i Kuusankoski , son till Robert Waldemar Adolf Stenbacka och hustru Maila Margareta Airaksinen (Tab. L 14). Vigd i Helsingfors med Telma Anneli Kristiina Koli, f. i Helsingfors , dotter till Pentti Koli och hustru Thelma Elviira Tuukkanen. Nils är exportspeditör vid ABB Strömberg Drives och Anneli är dataspecialist vid Unic Oy. Familjen bor i Esbo. XV Barn födda i Helsingfors: Linda Pauline, f Tab. L 16. XIII Carita Ingegerd Stenbacka, f. i Värnamo , dotter till Emil Waldemar Stenbacka och hustru Katarina Johanna Lindqvist (Tab. L 13). Vigd i Stockholm med Vasilios Tenezakis, f. i Heraklion på Kreta, Grekland son till Theodoros Tenezakis och hustru Argyro Tenezaki. Carita har vid Stockholms Universitet studerat matematik, fysik och numerisk analys med datalogi. Hon har haft tjänst inom data och programmering men är för tillfället hemmafru. Vasilios har studerat till arkitekt vid Tekniska Högskolan i Saloniki men blev tvungen att komma som politisk flykting till Sverige. Vid

7 Stockholms Universitet skaffade han sig diplom tolk utbidning, men har nu tjänst som arkitekt. Familjen bor i Stockholm. XIV Adoptivbarn, syskon, födda i Aten: Petros Theodoros, f Niki Argyro, f Tab. L 17. XIII Nils Magnus Waldemar Stenbacka, f. i Helsingfors , son till Emil Waldemar Stenbacka och hustru Katarina Johanna Lindqvist (Tab. L 13). Vigd i Stockholm med Eva Carina Lundgren, f. i Stockholm , dotter till Arne Gunnar Lundgren och hustru Gun Elaine Friman. Nils är teknologie doktor och Eva är frilans journalist. Hon skriver främst om konsumentfrågor under namnet Carina Lundgren. Familjen bor i Stockholm. XIV Barn födda i Stockholm: Ida Katarina, f Elin Johanna, f Erik Magnus Waldemar, f Tab. L 18. XI Anna Emilia Hildegard Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsingfors , dotter till Isak Stenbacka och hustru Selma Emilia Berg (Tab. L 11). Vigd i St. Petersburg ( ) eller med Alfred Gabriel Sandholm, f. i Åbo , d. i St. Petersburg ( ) eller Alfred var arbetare i St. Petersburg. Anna flyttade med sin brorson Emil till Åbo Därifrån flyttade hon till Helsingfors där hon hade tjänst som sömmerska på Diakonissanstalten. Då brorsonen Emil blev änkling 1929 slutade hon sin tjänst där och flyttade till honom för att ta hand om hans son Robert. Sedan han gift om sig bodde hon kvar i Helsingfors och sysslade med sömnadsarbeten. Tab. L 19. X Johan Andersson Stenbacka, f. i Munsala , d. i S:t Petersburg ( ) eller , son till Anders Isaksson Damskata sen. Stenbacka och hustru Sanna Johansdotter Stenbacka (Tab. L 9). Vigd i S:t Petersburg ( ) eller med Johanna Gustavsdotter Klubb, f. på Klubb i Östensö, Pedersöre , dotter till bonden Gustav Hansson Bjon sen. Klubb och hustru Kajsa Beata Jonasdotter Klubb. (Syster i Tab. L 6.) Johan arbetade som timmerman i S:t Petersburg där han blev medlem av S:t Catharina församling Efter mannens död gifte änkan om sig ( ) eller med maskinisten Herman Strömberg, f. i Pedersöre Makarna flyttade till Baku Vidare öden okända. XI Barn födda i S:t Petersburg: Johanna Mathilda, f. ( eller Vigd ( ) eller med kapten Dmitri Jeremejeff, f. c:a Ortodox. Vidare uppgifter saknas. Olga Alexandra, f. ( ) eller Inga anteckningar om henne i boken och ej till nattvarden. Bortlämnad ur boken Tab. L 20. X Anders Andersson Stenbacka, f. i Munsala , i S:t Petersburg , son till Anders Isaksson Damskata sen. Stenbacka (Tab. L 9). Vigd i S:t Petersburg 1869 med Anna Christina Lindros, f. i Kangasala , d. i S:t Petersburg Anders var

8 även timmerman i St Petersburg där han inskrevs i S:t Catharina Makarna lär ha dött av svält under det kaos som rådde efter revolutionen. De var barnlösa. Tab. L 21. X Erik Andersson Stenbacka, f. i Munsala , d. i S:t Petersburg ( ) eller , son till Anders Isaksson Damskata sen. Stenbacka och hustru Sanna Johansdotter Stenbacka (Tab. L 9). Vigd l:o i S:t Petersburg ( ) eller med Alma Christina Ahlnäs, f. i Kajana , d. i S:t Petersburg , dotter till Mickel Isaksson Ahlnäs och hustru Anna Karlsdotter Böös. Vigd där 2:o ( ) eller med Susanna Ahlnäs, f. i Nykarleby , d. i S:t Petersburg ( ) eller , syster till första hustrun. Erik var timmerman. Efter hans död gifte änkan om sig med sjömannen Karl Johan Sundqvist, f. i Nykarleby XI Barn födda i S:t Petersburg i första äktenskapet: Karl Albert, f. ( ) eller Tab. L 22. Anna Alexandra, f. ( ) eller Tab. L 46. Anders Sigfrid, f. ( ) eller Tab. L 51. L 2/. Tab. L 22. XI Karl Albert Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsingfors , son till Erik Stenbacka och hustru Susanna Ahlnäs (Tab. L 21). Vigd 1:o S:t Petersburg ( ) eller med Lydia Emilia Karstunen, f. i S:t Petersburg, S:t Maria församling, d. där ( ) eller , dotter till Isak Karstunen och hustru. Vigd 2:o där ( ) eller med Anna Maria Lindberg, f. i S:t Petersburg, S:t Maria församling ( ) eller , d. i Helsing fors , dotter till Anders Viktor Lindberg och hustru Anna Charlotta Asplund. Albert var tekniker men studerade vidare till ingenjör och arbetade först i St. Petersburg. Sedan han gift sig andra gången var han i Finland, men flyttningsbetyget från S:t Catharina församling till Björneborg fick han I Björneborg var han anställd vid Björneborgs mekaniska verkstäder. Familjen flyttade 1924 till Helsingfors där han fått tjänst vid Wärtsilä. XII Barn födda i S:t Petersburg utom sista i Tammerfors: 1 Märtha Albertina, f. ( ) eller Tab. L Anders Herman, f. ( ) eller Tab. L Agda Adéle, f. ( ) eller Tab. L Ellen Alice, f. ( ) eller , d. ( ) eller Dagny Elisabeth, f Tab. L41. Tab. L 23. XII Märtha Albertina Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Jyväskylä l.k , dotter till Carl Albert Stenbacka och hustru Lydia Emilia Karstunen (Tab. L 22). Vigd i Helsingfors med Oskar Alfred Östman, f. i Jakobstad , d. i Helsingfors , son till Johan Alfred Östman från Kållby i Pedersöre och hustru Maria Gammelgård från Oravais. Oskar var ingenjör och verkst.dir. för ett företag. Familjen bodde i Jyväskylä landskommun varifrån de 1946 flyttade till Helsingfors. XIII Barn födda i Jyväskylä l.k.: Märta Anita, f Tab. L 24. Per Oskar Albert, f Tab. L 27. Lars Herman Göran, f Tab. L 28. Tab. L 24.

9 XIII Märta Anita Östman, f. i Jyväskylä 1.k , dotter till Oskar Alfred Östman och Märta Albertina Stenbacka (Tab. L 23). Vigd i Helsingfors med Klaus Rainer Eskman, f. i Helsingfors , son till Atle Eskman och hustru Ester Huupponen. Anita var barn trädgårdslärare vid Svenska Barndag hemmet i Tammerfors och Klaus direktör vid Mekkomestarit Ky. Familjen bodde i Birkala men har sedan makarna pensionerats flyttat till Helsingfors. XIV Barn födda i Helsingfors: Kurt Erik, f Tab. L 25. Kaj Henrik, f Tab. L 26. Tab. L 25. XIV Kurt Erik Eskman, f. i Helsingfors , son till Klaus Rainer Eskman och hustru Märta Anita Östman (Tab. L 24). Vigd i Birkala med Elli Sisko Lahti, f. i Birkala , dotter till Kaarlo Ilmari Lahti och hustru Sofia Selma Karjalainen. Erik är ingenjör och Sisko laborant. Familjen bor i Birkala. XV Barn födda i Birkala: Henri Mikael, f Tab. K 26. XIV Kaj Henrik Eskman, f. i Helsingfors , son till Klaus Rainer Eskman och hustru Märtha Anita Östman (Tab. L 24). Han har bildat familj med Sirkku Hannila, f. Tukia, f. i Kotka , dotter till Pentti Tukia och hustru Oili Kerttula. Kaj är merkonom med tjänst som försäljare vid KESKO och familjen bor i Helsingfors. XV Barn födda i Helsingfors: Sofia Alexandra, f Tab. L 27. XIII Per-Oskar Albert Östman, f. i Jyväskylä l.k , son till Oskar Alfred Östman och hustru Märta Albertina Stenbacka (Tab. L 23). Vigd i Helsingfors med Else- Maj Laasonen, f. i Helsingfors , dotter till Erkki Laasonen och hustru Nina Nylund. Per-Oskar är ingenjör med anställning vid Otanmäki Oy och Else-Maj farmaceut vid Helsingfors Universitetssjukhus. Familjen bon Helsingfors. XIV Barn födda i Helsingfors: Petra Nina Maria, ti Tab. L 28. XIII Lars Herman Östman, f i Jyväskylä lf , d. i Jyväskylä , son till Oskar Alfred Östman och hustru Märta Albertina Stenbacka (Tab. L 23). Vigd i Jyväskylä med Ulla Eliina Jantunen, f. i Ruskeala , dotter till Johannes Jantunen och hustru Hilja Lajunen. Lars var handelstekniker med anställning vid Vakiopaine Oy. Ulla är banktjänsteman och familjen bor i Jyväskylä. XIV Barn födda i Jyväskylä: Heidi Kristina, f Tab. L 29. Anne Margit, f Studerar cellbiologi. Tab. L 29. XIV Heidi Kristina Östman, f. i Jyväskylä , dotter till Lars Herman Stenbacka och hustru Ulla Eliina Jantunen (Tab. L 28). Vigd i Jyväskylä med Markku Tapani Laitinen, f. i. Hankasalmi , son till Eino Emil Laitinen och hustru Irja

10 Annikki Kauppinen. Heidi är fysioterepeut och Markku agrolog med tjänst som lantbrukssekreterare vid Hankasalmi kommun. Familjen bor i Hankasalmi. XV Barn födda i Hankasalmi: Mikko Tapani, f Hanni Anniina, f Jaakko Lauri Eemeli, f Tab. L 30. XII Anders Herman Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Malmö , son till Carl Albert Stenbacka och hustru Lydia Emilia Karstunen (Tab. L 22). Vigd i Helsingfors med Doris Majlis Bergström, f. i Helsingfors , d. i Malmö , dotter till Emil Bergström och hustru Agnes Sofia. Herman var ingenjör och familjen flyttade Sverige på 1950-talet då Herman fått tjänst vid Maskin och Bro i Malmö. XIII Barn födda i Helsingfors: Benita Dorotea Elisabeth, f Tab. L 31. Christer Albert Herman, f Tab. L 32. Rolf Lennart, f ,1944. Tab. L 33. Tab. L 31. XIII Benita Dorotea Elisabeth Stenbacka, f. i Helsingfors 17,09,1938, d. i Portsmouth, England , dotter till Anders Herman Stenbacka och hustru Doris Majlis Bergström (Tab. L 30). Vigd i Malmö i april 1965 med Derek Harry Harris, f. i Gosport, England , son till Albert Harris och hustru Dorothy Lillian Ball. Derek är arbetskontrollant och familjen bor i Portsmouth, England. XIV Barn födda i Portsmouth: Matthew Anders, f Birgitta Louise, f Tab. L 32. XIII Christer Albert Herman Stenbacka, f , son till Anders Herman Stenbacka och hustru Doris Majlis Bergström (Tab. L 30). Vigd i Fjelie kyrka utanför Lund med Ulla Lundahl, f. i Lund , dotter till Nils-Tage Lundahl och hustru Linnea Ingeborg Johnsson. Frånskilda Christer, som avlagt fil.kand. examen i Lund med matematik, elektronik och fysik som huvudämnen, är egen företagare och bor i Billerikay, Essex, England. Ulla är adjunkt och gymnasielärare i latin, historia och samhällskunskap. Hon bor med barnen i Haninge. XIV Barn födda, första i Malmö och andra i Nacka, Stockholm: Helena, f Joakim, f Tab. L 33. XIII Rolf Lennart Stenbacka, f. i Tammerfors , d. i Huddinge, Sverige , son till Anders Herman Stenbacka och hustru Doris Majlis Bergström (Tab. L 30). Vigd 1968 med Marlene Nylund, f Rolf studerade fysik vid Stockholms universitet och tog doktorsgraden. Marlene är fil, dr. i medicinsk vetenskap. Familjen bor i Huddinge utanför Stockholm. XIV Barn födda i Stockholm: Patrick, f Alexander, f

11 Tab. L 34. XII Agda Adéle Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Villmanstrand , dotter till Carl Albert Stenbacka och hustru Lydia Emilia Karstunen (Tab. L 22). Vigd i Helsingfors med Aatto Jaakko Kalervo Helsingius, f. i Uleåborg , d. i Imatra , son till Peter Jakob Helsingius och hustru Johanna Charlotta Laurén. Makarna bytte namn till Harlahti. Efter vigseln flyttade makarna till Jyväskylä. Aatto, som var ingenjör hade en ledande befattning vid vapenfabrikerna i Tikkakoski. Han avgick från denna tjänst 1945 och familjen flyttade till Luumäki där Aatto redan 1931 köpt en jordbruksfastighet. XIII Barn födda, de två första i Jyväskylä, tredje i Helsingfors: Aarne Jaakko, f Tab. L 35. Liisa Maj-Leena, f Tab. L 37. Maija-Stiina, f Tab. L 40. Tab. L 35. XIII Aarne Jaakko Harlahti, f. i Jyväskylä , son till Aatto Jaakko Kalervo Harlahti och hustru Agda Adéle Stenbacka (Tab. L 34). Vigd i Helsingfors med Vieno Elina Moilanen, f. i Sordavala lf , dotter till. Aarne är reservdelsförsäljare och Vieno fabriksarbeterska. Familjen bor i Vanda. XIV Barn födda i Helsingfors: Mirja Elina, f Tab. L 36. Marjo Helena, f Tab. L 36. XIV Mirja Elina Harlahti, f. i Helsingfors , dotter till Aarne Jaakko Harlahti och hustru Vieno Elina Moilanen (Tab. L 35). Vigd i Kouvola 1980 med Juha Osmo Kilpiä, f. i Kuusankoski , son till Osmo Kilpiä och hustru Asta. Mirja är vävningsinstruktris och Juha är major i aktiv tjänst. Tab. L 37. XIII Liisa Maj-Leena Harlahti, f. i Jyväskylä , dotter till Aatto Jaakko Kalervo Harlahti och hustru Agda Adéle Stenbacka (Tab. L 34). Vigd i Luumäki med Arvi Ilmari Sirkkunen, f. i Lappee , son till Ville Sirkkunen och hustru Auni. Liisa är industrisömmerska och Arvi bilmontör. Familjen bor i Luumäki. XIV Barn födda i Villmanstrand: Olli Harri Juhani, f Tab. L 38. Saku Lasse Ilmari, f Tab. L 39. Tab. L 38. XIV Olli Harri Juhani Sirkkunen, f. i Villmanstrand , son till Arvi Ilmari Sirkkunen och hustru Liisa Leena Harlahti (Tab. L 37). Vigd i Savitaipale med Arja Orvokki Kohonen, f. i Villmanstrand Frånskilda Olli är chaufför och Arja barnmorska. Olli bor i Villmanstrand, likaså Arja och barnen. XV Barn födda i Villmanstrand: Aki Tero Juhani, f Topi Antti Samuli, f Tab. L 39.

12 XIV Saku Lasse Ilmari Sirkkunen, f. i Villmanstrand , son till Arvi Ilmari Sirkkunen och hustru Liisa Leena Harlahti (Tab. L 37). Vigd i Luumäki med Marja Helena Huhtiniemi, f. i Villmanstrand , dotter till Teuvo Huhtiniemi och hustru Hilkka. Saku är bilmontör och Marja banktjänsteman. Familjen bor i Luumäki. XV Barn födda i Villmanstrand: Jani Petteri, f Tab. L 40 XIII Maija-Stiina Harlahti, f. i Helsing fors , dotter till Aatto Jaakko Kalervo Harlahti och hustru Agda Adéle Stenbacka (Tab. L 34). Vigd i Kuusankoski med Matti Johannes Pesu, f. i Kuusankoski , son till Hugo Pesu och hustru Helvi. Maja-Stiina är sjukgymnast och Matti vicehäradshövding. Familjen bor i Luumäki. XIV Barn födda, första i Åbo, övriga i Kuusankoski: KaisaTytti Johanna, f Tab. L 41. Minttu Mari Helena, f Tab. L 42. Veera Eeva Stiina, f Veera studerar musik på oboe vid Sibeliusakademin och hon spelar nu i Vasa stadsorkester men bor Helsingfors. Tab. L 41. XIV Kaisa Tytti Johanna Pesu, f. i Åbo , dotter till Matti Johannes Pesu och hustru Maja-Stiina Harlahti (Tab. L 40). Vigd i Luumäki med Jorma Uoti, f , son till Olavi Uoti och hustru Raija Sisko Veijalainen. Tytti är klasslärare speciellt i musik, rörelse och biologi. Jorma är även klasslärare specialiserad på bildkonst och engelska. Familjen bor i Reso. XV Barn födda i Åbo: Maija Sisko Elina, f Ville Matti Olavi, f Tab. L 42. XIV Minttu Mari Helena Pesu, f. i Kuusankoski , dotter till Matti Johannes Pesu och hustru Maija-Stiria Harlahti (Tab. L 40). Minttu är förlovad med Juhani Lehtinen. Hon studerar vid Sibeliusakademin till musikpedagog och började med att spela violin och har sedan fortsatt studierna med sång som huvudämne. Våren 1994 har hon varit utbytesstudent i Malmö och gett en egen konsert för avläggande av diplomexamen i sång. Juhani är teknolog och paret bor i Esbo. Tab. L 43. XII Dagny Elisabeth Stenbacka, f. i Tammerfors , dotter till Karl Albert Stenbacka och hustru Anna Maria Lindberg (Tab. L 22). Vigd med Runar Emil Grönholm. f. i Helsingfors , son till handlanden Frans Edvard Grönholm och hustru Karin Amalia Hacklin. Dagny har varit kontorist och Runar är diplomekonom från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors. Familjen har bott i Helsingfors och makarna bor kvar där som pensionärer. XIII Barn födda i Helsingfors: Eirik Runar Edvard, f Tab. L 44. Carl Magnus, f Tab. L 45. Tab. L 44. XIII Eirik Runar Edvard Grönholm, f. i Helsingfors , son till Runar Emil Grönholm och hustru Dagny Elisabeth Stenbacka (Tab. L 43). Vigd i Kiuruvesi

13 med Pirkko Hillevi Lämsä, f. i Idensalmi , dotter till Veikko Matti Lämsä och hustru Hilja Annikki Heinonen. Eirik är diplomekonom och Pirkko äldre lektor. Familjen bor i Helsingfors. XIV Barn födda i Helsingfors: Matts Eirik Runar, f Anna Katarina, f Tab. L 45. XIII Carl Magnus Grönholm, f. i Hel sing fors , son till Runar Emil Grönholm och hustru Dagny Elisabeth Sten backa (Tab. L 43). Vigd i Helsingfors med Christel Margareta Fogde, f. i Helsingfors Carl är merkonom och Christel diplom korrespondent. Familjen bor i Esbo. XIV Barn födda i Helsingfors: Peik Magnus, f Tab. L 46. XI Anna Alexandra Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Väst Tyskland , dotter till Erik Stenbacka och hustru Susanna Ahlnäs (Tab. L 21). Vigd i S:t Petersburg ( ) eller med Samuel Gottlieb Freudenreich, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Väst Tyskland 03.01,1960, son till Friedrich Freudenreich och hustru Sophie Helene Schönfelder. Samuel var tekniker och familjen bodde kvar i S:t Petersburg till efter revolutionen. En kort tid vistades familjen i Slatoust vid Ural. Ar 1921 fick familjen flytta till Libau i Lettland där Samuels föräldrar var födda. De bodde där till andra världskriget då familjen i november 1939 förflyttades till Posen. Därifrån flydde de 1945 västerut så att de sedan blev bosatta i Väst-Tyskland. XII Barn födda i S:t Petersburg: Nelly Elisabeth, f. ( ) eller Tab. L 47 Paul Anders, f. ( ) eller Tab. L 50. Tab. L 47. XII Nelly Elisabeth Freudenreich, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Seligenstadt, Hessen, Tyskland , dotter till Samuel Gottlieb Freudenreich och hustru Anna Alexandra Stenbacka (Tab. L 46). Vigd i Posen med Arthur Grün.. i Libau Lettland , d. i Seligen Stadt, Hessen Nelly var kontorist och Arthur var apotekare. Familjen bodde i Seligenstadt, Hessen. XIII Barn födda, första i Hinterberg och övriga i Sehligenstadt: Gertrud, f Tab. L 48. Manfred, f Tab. L 49. Henriette, f , d Tab. L 48. XIII Gertrud Grün, f. i Hinterberg, Warthegau , dotter till Arthur Grün och hustru Nelly Elisabeth Freudenreich (Tab. L 47). Vigd i Seligenstadt med Horst Müller, i Schiackenwerth, Tjeckoslovakien , son till Adolf Müller och hustru Marianne Oehl. Gertrud är hemmafru och Horst elektroingenjör. Familjen bor i Seligenstadt, Hessen. XIV Barn födda i Offenbach, Main: Olaf Christian, f Tab. L 49.

14 XIII Manfred Grün, f. i Seligenstadt, Hessen , son till Arthur Grün och hustru Nelly Elisabeth Freudenreich (Tab. L 47). Vigd 1:o i Seligenstadt02.0l.1975 med Irene Achenbach, frånskilda Vigd 2:o i Seligenstadt med Sabine Schneider, frånskilda Manfred är särskolelärare och bosatt i Frankfurt am Main. XIV Barn i andra äktenskapet födda i Frankfurt Am Main: Selma Xenia, f Tab. L 50. XII Paul Anders Freudenreich, f. i S:t Petersburg ( ) eller , son till Samuel Gottlieb Freudenreich och hustru Anna Alexandra Stenbacka (Tab. L 46). Vigd 1:o i Tyskland med Maria Heislau, f. i Smolensk, Ryssland , d. i Kiel under ett flyganfall. Vigd 2:o i Väst-Tyskland med Irmgard Maria Franziska Scherwinsk f Paul gick i skola i Libau och blev 1934 student från Tyska gymnasiet. Efter examen arbetade han två år som låssmed innan han hösten 1936 började studera maskinteknik vid Lettlands universitet. Han hann ännu avtjäna sin värnplikt i lettiska armen innan alla tyskar uppmanades att lämnade baltiska staterna och familjen fick slå sig ned i Posen. Han avslutade sina tekniska studier vid Tekniska Högskolan i Breslau där han 1941 avlade dipl.ing. examen. Han blev därefter genast inkallad i tyska armen och tjänstgjorde främst på östfronten. I april 1944 fick han kommendering som ingenjör till en forskningsanläggning i Kiel, där han blev till krigsslutet. Efter kriget tjänstgjorde han till 1954 vid järnvägen Deutshen Bundesbahn och därefter vid tyska patentverket. Här avancerade han till patentdomstolen Patentgericht och slutade som domare vid en besvärsavdelning således som Senatspräsident, från vilken befattning han avgick med pension Som pensionärer bor makarna i München. XIII Barn födda i Posen: Hans Jörgen, f , d samtidigt som modern under ett flyganfall i Kiel. Tab. L 51. XI Anders Sigfrid Stenbacka, f. i Set Petersburg ( ) eller , d. (ort o. tid ej kända), son till Erik Stenbacka och hustru Susanna Ahlnäs (Tab. L 21). Vigd i S:t Petersburg ( ) eller med Clara Adele Waldman, f. i Set Petersburg c:a 1890, dotter till Paul Waldman och hustru. Hon benämns köpmansdotter vid lysningen och hör till den tyska Peter Paul församlingen, varför familjen inskrevs i den. Sigfrid sägs ha haft tjänst som kamrer och han hade adressen Bolsjoij Sampsonevskij Pr 31. Detta var Ludvig Nobels verkstäders tjänstemannabostäder. Han hade således anställning där, antagligen på den kamerala avdelningen. Det sägs att han arresterats under revolutionen. Detta hade drabbat flera av Nobels svenska tjänstemän, men de flesta av dem hade blivit fria och lyckats ta sig hem till Sverige. Det synes ej gått lika väl för Sigfrid ty bor hustrun Clara Pavlovna ensam eller med dottern på adressen Kirotnaja 24. XII Barn som säges vara födda i S:t Petersburg: Erna, f. på 1910-talet. Tab. L 52. X Jakob Andersson Stenbacka, f. i Munsala , d. i Petersburg , son till Anders Isaksson Damskata sen. Stenbacka och hustru Sanna Johansdotter Stenbacka (Tab. L 9). Vigd 1:o i S:t Petersburg ( ) eller med Helena Christina Gustavsdotter, f. i Gustavs , d. i S:t Petersburg ( ) eller Vigd där 2:o eller med Maria Konstantia Ahlgren, f. i S:t Petersburg, S:t Maria församling ( ) eller , d. i Petersburg Hon hade tidigare varit gift Ritola och hade två barn Olga Johanna, f. i Kronstadt ( ) eller och

15 Lydia Constance, f. ( ) eller , d. ( ) eller Erik var timmerman och blev medlem av S:t Catharina församling XI Barn födda i S:t Petersburg: 1 Jakob Leonard, f. ( ) eller Tab. L Ida Christina, f. ( ) eller Tab. L Andreas Robert, f. ( ) eller Tab. L Gustav Adolf, f. ( ) eller Tab. L Karl August, f. ( ) eller , d. ( ) eller Tab.L 53. XI Jakob Leonard Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Leningrad på 1930-talet, son till Jakob Stenbacka och hustru Helena Christina Gustafsdotter (Tab. L 52). Vigd ( ) eller med Uliana Andreijevna, f. i Pskow c:a 1878, d. i Leningrad c:a Hon var jordägardotter och ortodox. Familjen bodde i Leningrad men uppgift om hans yrke har ej erhållits. Han hade tydligen över gått till ryskt namnbruk och lämnat bort namnet Stenbacka då han ej återfinns i Leningrads adressregister under detta namn. Uppgiften om han äktenskap är från St, Katarina församlings medan alla senare uppgifter har erhållits vid samtal med Oleg Anatolivitch, som uppgav sig vara hans sonson. Dessa har hittills ej kunnat beläggas genom någon annan källa. XII Barn födda i St Petersburg: Anatoli, f Tab. L 54. N.N. (dotter) gift Mihailovskaja bodde i Leningrad. Tab.L 54. XII Anatoli Leonidovish Stenbacka, f. i St. Petersburg 1905, d. där under försvaret av staden 1944, son till Jakob Leonard Stenbacka och hustru Uliana Andreijeffna (Tab. L 53). Gift med Valintina Vasiljevna, f. 1907, d. i Leningrad Anatoli var byggnadsingenjör och familjen bodde i Leningrad. XIII Barn födda i Leningrad: Oleg, f Tab. L 55. N.N. (dotter), d. under Leningrads belägring. Tab. L 55. XIII Oleg Anatolivitsh Stenbacka, f. i Leningrad , d. i Voldozero, en by öster om Segesha 1993, son till Anatoli Leonidovitsh och hustru Valentina Vasiljevna (Tab. L 51). Gift 1:o med Tatiana Selivestrovna, f Gift 2:o 1976 med Svetlana Petrovna, f Oleg hade varit murare och makarna bodde i byn Voldozero. Hustrun är nu intagen på ett vårdhem. XIV Barn: 1 Volodja, f Är gift med Tonja och bor i Segesha. Makarna har en gift dotter c:a 20 år gammal och sonen Andrej c:a 19 år. 1 Anatoli, f Är gift med Anna och är affärsman bosatt i Segesha. De har en dotter Natasha c:a 8 år och en son Arthur c:a 2 år. 1 Svetlana, f Är gift och har barn en son c:a 15 år gammal. 1 Igor, f Studerar vid universitetet i Petroskoi. 2 Galina, f Tab. L 56.

16 XI Ida Christina Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. efter 1941 antagligen i Leningrad, dotter till Jakob Stenbacka och hustru Helena Christina Gustafsdotter (Tab. L 52). Vigd i S:t Petersburg ( ) eller med Theodor Weibel, f , d. efter 1941 antagligen i Leningrad, son till Karl Weibel och hustru. Familjen hörde till den tyska Peter Paul församlingen varför jag ej har några kyrkoboksuppgifter om dem. De närmaste släktingarna i Finland kunde berätta att Theodor var juvelerare och att familjen var ganska förmögen. De hade bland annat en trevlig villa på Karelska Näset. I Leningrads adressregister fanns Teodor Weibel boende åtminstone från 1914 till 1934 på adressen Ekaterininski Kanal 49. Senare har gatan omdöpts till Kanal Griboedova men numreringen torde vara oförändrad. I Leningrads adressregister angavs även att Teodor från början av 1920-talet hade tjänst på Eremitaget. Då jag hört att Eremitaget hade noggranna uppgifter om alla sina anställda och deras familjer skrev jag hösten 1992 dit och begärde alla tillgängliga uppgifter om Teodor och hans familj. I svaret som kom i mars 1994 fick jag Teodors födelsedatum och döttrarnas födelseår. Den betydelsefullaste uppgiften var dock att han tjänstgjort på Eremitaget ända till Då hade han måst lämna tjänsten p. g. a. personalinskränkningar. År 1935 hade han flyttat till ny adress, men då använde han ej mer namnet Weibel utan Karlovitsh. Det är dock knappast troligt att han och hans hustru överlevde belägringen av Leningrad. XII Barn födda i S:t Petersburg: Helena (Lola), f Avlagt läkarexamen. I Finland hade man hört om att familjen deporterats, kanske detta gällde henne. Jenny, f Pianist och gift med polsk violinist. Tab. L 57. XI Andreas Robert Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsingfors , son till Jakob Leonard Stenbacka och hustru Helena Christina Gustafsdotter (Tab. L 53). Vigd i Helsingfors med Jenny Wilhelmina Westerholm, f. i Snappertuna , d. i Helsingfors 13..l947. Hon hade tidigare varit gift Blomqvist. Makarna som var barnlösa bodde i Helsingfors. Tab. L 58. XI Gustav Adolf Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. (ort o. tid ej kända), son till Jakob Stenbacka och hustru Helena Christina Gustafsdotter (Tab. L 52). Vigd i S:t Petersburg ( ) eller med Hildegard Lindholm, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsing fors , dotter till Olga Maria Lindholm (f. i Ingå ). Fadern uppges ha varit svenske undersåten Herbert Edvard Reinhold von Franken (f , d. ogift ). Hans syster tog sig an Hildegard och lät henne gå i skola. Gustav hade för avsikt att öppna översättningsbyrå i S:t Petersburg när revolutionen bröt ut och han blev satt i fängelse. Han slapp ut och flydde över Finland och Sverige till Danmark. Han hördes sedan inte mera av. Familjen tilläts 1919 resa till Finland i utbyte mot ryssar som fans här. De bodde i Helsingfors där Hildegard hade tjänst på kontor som kassörska medan mormor Olga var hemma och skötte barnen. XII Barn födda i S:t Petersburg: Agnes Irene, f. ( ) eller Tab. L 59. Ida Alice, f. ( ) eller Tab. L 61. Tab. L 59. XII Agnes Irene Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , d. i Helsingfors , dotter till Gustav Adolf Stenbacka och hustru Hildegard Lindholm

17 (Tab. L 58). Vigd i Helsingfors med Holger Vilhelm Bernhard Öhman, f Holger var affärsman och familjen bodde i Helsingfors. XIII Barn födda i Helsingfors: Solveig Carita, f Tab. L 60. Bengt Holger, f Merkonom. Har vistats i Australien men återvänt och bor i Helsingfors. Tab. L 60. XIII Solveig Carita Öhman, f. i Helsing fors , dotter till Holger Vilhelm Bernhard Öhman och hustru Agnes Irene Stenbacka (Tab. L 59). Vigd 1 :o i Helsingfors med Georg Christian von Alftan, f , son till Georg von Alftan och hustru Marianne Stigzelius. Frånskilda Vigd 2:o med Karl Gustav Gummerus, f , son till Martin Rafael Gummerus och hustru Elsa Marja Pentinsaari. Solveig är psykolog och Karl Gustav dipl.ekonom. Familjen bor i Borgå. XIV Barn födda i andra äktenskapet: Pia Camilla, f Tab. L 61. XII Ida Alice Stenbacka, f. i S:t Petersburg ( ) eller , dotter till Gustav Adolf Stenbacka och hustru Hilde gard Lindholm (Tab. L 58). Vigd i Helsing fors 1940 med Emil Rafael Koivisto, f. i Bjärnå Frånskilda Rafael har varit transportchef. Alice är merkonom och bor nu som pensionär i Lojo. XIII Barn födda de tre första i Helsing fors fjärde i Seinäjoki och femte i Lojo: Anneli Elisabeth, f Tab. L 62. Antero Rafael, f Tab. L 63. Martin Rainer, f Ogift. Bor i Lojo. Heidi Linnea, f Tab. L 64. Simo Gustaf, f Tab. L 66. Tab. L 62. XIII Anneli Elisabeth Koivisto, f. i Helsingfors , dotter till Emil Rafael Koivisto och hustru Ida Alice Stenbacka (Tab. L 61). Vigd i Virkby med Veikko Harjunkoski, f. i Nummis , son till Rauni Koskinen och hustru Marjatta Lahti. Frånskilda Veikko år häradshövding. Anneli är diplomkorrespondent med tjänst som sekreterare och bor i Reso utanför Åbo. XIV Barn födda, första i Helsingfors och andra i Lojo: Eva Annina, f Iiro Kristian, f Tab. L 63. XIII Antero Rafael Koivisto, f. i Helsing fors , son till Emil Rafael Koivisto och hustru Ida Alice Stenbacka (Tab. L 61). Vigd l:o med Ulla Huttunen. Frånskilda. Vigd 2:o med Eeva Tohmo, f. i Kittilä Antero är diplomekonom och han är tillsammans med Eva fastighetsmäklare med kontor i Ekenäs, Lojo och Nummela. Familjen bor i Nummela. XIV Barn födda, första i Helsingfors och övriga i Nummela: 1 Kari Mikael, f Niina Katariina, f Heidi Marjaana, f

18 Tab. L 64. XIII Heidi Linnea Koivisto, f. i Seinäjoki , dotter till Emil Rafael Koivisto och hustru Ida Alice Stenbacka (Tab. L 58). Vigd med Olavi Nyberg. Frånskilda. Heidi är försäljningsföreståndare på Sverigebåtarna och bor i Åbo. XIV Barn födda i Helsingfors: Pia Maria, f Tab. L 65. Kaj Olavi, f Tab. L 65. XIV Pia Maria Nyberg, f. i Helsingfors , dotter till Olavi Nyberg och hustru Heidi Linnea Koivisto (Tab. L 64). Gift i Madras, Indien 1992 med Anand Muruganand. Pia utbildade sig till kosmetolog i Finland och fortsatte utbildningen i England. Hennes stora intresse för yoga förde henne till Indien. Anand har gått i engelsk skola och haft tjänst på bank. Nu vistas makarna i Finland. Tab. L 66. XIII Simo Gustav Koivisto, f. i Lojo , son till Emil Rafael Koivisto och hustru Ida Alice Stenbacka (Tab. L 61). Gift med Birgit Alopaeus. Frånskilda, barnlösa. Simo var speditör i Norrtälje då makarna 1983 flyttade till Toronto, Kanada. Han har återvänt och bor nu i Trondheimtrakten i Norge. Tab. L 67. X Susanna (Sanna) Maria Stenbacka, f. i Munsala , d. där , dotter till Anders Damskata sen. Stenbacka och hustru Sanna Johansdotter Stenbacka (Tab. L 9). Vigd i Munsala med Johan Henriksson Präst, f. i Monå, Munsala , d. på Stenbacka i Munsala , son till torparen i Monå Henrik Henriksson Präst och hustru Anna Stina Jakobsdotter Flen. Johan flyttade över till Stenbacka där Sanna bodde med sin mor i föräldrarnas backstuga. I kyrkoboken be tecknas Johan då inhyses då han ej ägde stugan. Efter svärmoderns död 1887 skrev Johan till sina svågrar i S:t Petersburg och frågade om hans familj kunde bo kvar i stugan och vilka anspråk de hade på arvet efter föräldrarna. I svarsbrevet, som finns bevarat, skriver bröderna att han skall låta värdera stugan och låta Anders Svedberg skriva ett värderingsprotokoll. Detta för säkerhets skull då alla arvingar där nu ej var tillstädes. Johans änka var redan nu med sin andra man i Baku. Han kunde sedan lugnt rusta upp stugan och bo kvar då de närvarande ej skulle resa några anspråk. Därefter står de även i kyrkoboken som backstugusittare i egen stuga. De hade sedan även köpt mark, en del hörande till Monå by, så att de hade ett småbruk. De kunde hålla en häst och tre kor. Då kallades han Johan Stenbacka efter hemmanet där de bodde, men familjen tog 1920 namnet Stenberg. XI Barn födda på Stenbacka: Anna Sofia, f Tab. L 68. Tekla Maria, f , d i Vasa. Hon var ogift hemmadotter, skötte föräldrarna och det lilla jordbruket men var även sömmerska och herrskräddare. När brodern Erik blev änkling flyttade hon till honom. Erik Johan, f Tab. L 71. Tab. L 68. XI Anna Sofia Henriksson eller Stenbacka, f. i Munsala , d. i Spokane, WA , dotter till Johan Stenberg och hustru Sanna Maria Stenbacka (Tab. L 67). Vigd i Amerika med Johan Nimrod Johnson, f. i Sottunga, Åland , d. i Spokane Anna Sofia emigrerade till U.S.A och kom till Spokane

19 Hon var först några veckor hos sin faster och hade sedan tjänst i familj tills hon gifte sig. Johan arbetade i gruvor och i skogen. Familjen bodde i Spokane. XII Barn födda i Spokane, WA: Elsa Isabella, f Tab. L 69. Malcolm Harry, f Tab. L 70. Tab. L 69. XII Elsa Isabella Johnson, f. i Spokane, Wash , d. där , dotter till Nimrod Johan Johnson och Hustru Anna Sofia Stenbacka (Tab. L 68). Vigd 1:o i Spokane, Wash med Albert John Vordahl, f. i Spokane , d. där , son till Alfred Vordahl och hustru Jenny Jakobsson. Vigd 2:o i Spokane med Douglas Gerald Fox, f. i Coberg, Ont. Kanada , d. i Spokane , son till Joseph Henry Fox och hustru Mary Nolen. Albert var bokhållare för Charles Power Contractor och Douglas kontorschef och försäljare vid Standard Lumber Co i Spokane. Elsa var bokhållare för läkarna Clarc, Marryson och Viren samt för Dr Bernard F. Ryan. Bägge äktenskapen var barnlösa och hon bodde kvar som pensionär i Spokane till sin död. Tab. L 70. XII Malcom Henry Johnson, f. i Spokane , d. i Moscow, Idaho , son till Nimrod Johan Johnson och hustru Anna Sofia Stenbacka (Tab. L 68). Vigd i Spokane med Grace R. Riggs, f. i Teton, Idaho , d. i Moscow, Idaho Hon var tidigare gift McGinty. Malcolm hade ett företag som skötte om distribution av tidskrifter och familjen bodde i Moscow. Barn födda i Moscow, Idaho: Karl Walter, f Tab. L 71. Tab. L 71. XIII Karl Walter Johnson, f. i Moscow , son till Malcom Henry Johnson och hustru Grace R. Riggs (Tab. L 65). Vigd i Moscow med Carol Anne Pochardt, f. i Moscow , dotter till Arthur Ralph Noah Pochardt och hustru Wilma van Wolfo. Karl har övertagit sin fars företag och distribuerar tidskrifter och pocketböcker. Carol är datasystem programerare för Washington State University. Familjen bor i Moscow. XIV Barn födda i Moscow: Katarina Grace, f Tab. L 72. XI Erik Johan Stenberg, f. i Munsala , d. i Vasa , son till Johan Stenberg och hustru Sanna Maria Stenbacka (Tab. L 67). Vigd i Munsala med Signe Sofia Svedvall, f. i Munsala , d. i Vasa , dotter till Johan Svedvall och hustru Maria Svedberg. Erik genomgick både svensk och finsk folkhögskola och 1920 dimitterades han som byggmästare från industriskolan i Vasa. Han hade först korta anställningar i Björneborg, Högfors och Kemi. Aren arbetade han i U.S.A. i Spokane WA, Portland OR och San Francisco CA där han hade egen byggnadsfirma. Han återvände hem, gifte sig och bosatte sig i Vasa. Där hade han tjänst vid Byggnads Ab Tekno, Juho Myntti Oy Vasa stads byggnadskontor och från 1945 vid Vasa Bommull Ab, där han blev kvar till sin pensionering. Sången, musiken och hembygden var Eriks stora fritidsintressen. I U.S.A. startade han en sångkör inom sin loge av Order of Runeberg. I Vasa sjöng han med i Brages sångkör och spelade fiol i Vasa spelmansgille. Han tillhörde styrelsen för AV, Brage och Nykarleby hembygdsförening. Fram till sin död var han ordförande för Brages museisektion och disponent för Bragegården.

20 XII Barn födda i Vasa: Britta Solveig, f Tab. L 73. Tab. L 73 XII Britta Solveig Stenberg, f. i Vasa , dotter till Erik Johan Stenberg och hustru Signe Sofia Swedvall (Tab. L 72). Vigd i Vasa med Nils Väinö Grönroos, i Bromarf , son (trolovningsbarn) till Edit Olivia Grönros gift Lindholm. Britta blev student från Vasa svenska samskola och utbildade sig vidare vid Lennings textiltekniska institut i Norrköping. Hon hade tjänst vid Vasa bomull i 4 år och sedan familjen flyttat till Karis öppnade hon där en trikå- och kortvaruaffär. Nils är maskintekniker och har från 1962 till pensioneringen varit lärare vid Västra Nylands yrkesskola i Karis. Som pensionärer bor makarna kvar i Karis. XIII Barn födda, första i Vasa, övriga i Karis: Nils Stefan, f Tab. L 74. Magnus Johan, f Tab. L 75. Heidi Brita Agneta, f Tab.L 76. Tab. L 74. XIII Nils Stefan Grönroos, f. i Vasa , son till Nils Väinö Grönroos och hustru Britta Solveig Stenberg (Tab. L 68). Vigd med Pirkko Kaarina Halavakoski, f. i Pojo , dotter till Oiva Heikki Halavakoski och hustru Siiri (Sirkka) Amanda Brunfeldt. Stefan är maskintekniker och har tjänst som driftschef vid Mannerin Konepaja Oy i Hangö. Pirkko är tandläkare med praktik i Karis. Familjen bor i Langanböle, Snappertuna. XIV Barn födda i Karis, tredje i Ekenäs: Hanna Kaarina, f Janne John, f Lotta Maria, f, Tab. L 75. XIII Magnus Johan Grönroos, f , son till Nils Väinö Grönroos och hustru Birgitta Solveig Stenberg (Tab. L 68). Vigd i Tenala med Sara Susanna Kevin, f. i Tenala , dotter till Gustav Herman Kevin och hustru Ingeborg Birgitta Eklund. Magnus är maskintekniker och verkmästare vid Sporong-Hopeajaloste Oy i Ekenäs och Sara är operationssköterska vid Västra Nylands Kretssjukhus. Familjen bor i Ekenäs. XIV Barn födda i Ekenäs: Gustav Johannes, f Sara Viktoria, f Tab. L 76. XIII Heidi Brita Agneta Grönroos, f. i Karis , dotter till Nils Väinö Grönroos och hustru Britta Solveig Stenberg (Tab. L 73). Förlovad med Anders Hemming Fagerström, f. i Ingå , son till Erik Fagerström och hustru Marita Elisabet Sundholm. Heidi blev student från Karis svenska gymnasium Efter studier vid Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa blev hon ped.mag. i april 1993 och har nu ordinarie tjänst som klasslärare vid Karis svenska lågstadieskola.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30

Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Andreas Magnus Jonasson, Ordföranden i Åsa Version 2011 07 30 Född 29 maj 1831, Hemmansägare i Ryd, Åsa. Död i Hjälmseryd 19 oktober 1915. Gift med Britta Katrina Andersdotter född 5 oktober 1837 i Hjärtlanda

Läs mer

Sveriges befolkning 1890 Sida 1

Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Sveriges befolkning 1890 Sida 1 Post 3785636 Andersson, Anders f. 1843 i Post 3785615 Andersson, Karl Johan f. 1854 i Arboga landsförs (Västmanlands län, Västmanland) Födelseort i källan: Arboga S:n Post

Läs mer

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet.

NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. 1(6) NÅGOT OM SADELMAKARETORPET, TORP UNDER HÅLLINGSTORP I VIST SOCKEN Även benämnt Sadelmakarhemmet, Salmakarhemmet. LÄGE Koordinater: (RT90) S/N 6462879 V/Ö 1498219 För Whbf 2014-10-17/ HH Utsnitt ur

Läs mer

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken

Bouppteckningar? - A i Närpes Socken Bouppteckningar? - A i Närpes Socken (? = utan efternamn) Namn Yrke / Titel By?, Christina Isacsdotter skräddare dotter? Död: 00.00.1793 Bouppt.datum: 06.03.1795 Källa: Syd-Österb. doms. E9a7:7 mor Anna

Läs mer

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson

Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Historien om torpet Havtornsudd Copyright 2010 Mauritz Henriksson Havstornsudd 1964 Foto Alf Nordström Namnet på torpet som ligger otillgängligt till, om man vill ta sig dit landvägen, har stavats på olika

Läs mer

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök

Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Frimolin från Sven Andersson i Fryele till Dahl, Ljungfeldt, Höök Tabell 1 Sven Andersson (7:1180). Knivsmed Fryele kvarn. Död omkring 1646. Gift med Karin Svensdotter (7:1181). Lars Svensson Frimolin

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta..

Abrahamstorp. År Boende 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Abrahamstorp Trismålen Sida 1 1809 Assar Fransson (1742- ) - död, Lena ( -1809), Märta (1777- ) - flyttade 1893 till Hylletofta.. Sven Torsson (1792-08-06- ), Katrina Jönsdotter (1781-05-08- ). Änkan Märta

Läs mer

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844

Borgsjö församling, Medelpad: Register över bouppteckningar 1778-1844 1815 Östby Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 55 Olofsson, Mårten 1820 Ovansjö Torps tingslags häradsrätt FII:2 (1802-1820) 180 Pålsdotter, Christina 1826 Torps tingslags häradsrätt FII:3 (1820-1831)

Läs mer

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK

FNAMN1 BORN1 DEAD1 ENAMN1 BORN2 DEAD2 FNAMN2 YRKE VIGDA ENAMN2 BORN3 DEAD3 FNAMN3 TEXT1 FORT ENAMN3 DORT SAK Herling Hilda Maria Persson Gunnar Bonde i Herrljunga Arvidsgården Svensdotter Helena Herrljunga Sigrid Maria Vilhelmina Eriksson Alfred Trädgårdsmästare i Herrlj. Nästegården Andersdotter Anna Sofia Stina

Läs mer

2007-05-17 Sida 1. Generation I

2007-05-17 Sida 1. Generation I 2007-05-17 Sida 1 1 Maria Nilsdotter (500:3). Född 1881-02-14 i Harabygget, Hörja (L). Död av Cancer 1946-07-09 i Barkhult, Hörja (L). (Far 2, Mor 3) Gift vid borglig vigsel 1900-12-23 i Osby med Sven

Läs mer

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1

2015-05-29 Sida 1. Tabell 1 2015-05-29 Sida 1 Tabell 1 Johannes Gill (Andreasson) (85:290). Född 1825-04-27 i Vitakulla, Sjöarp, Möne. Levde i Vitakulla, Sjöarp, Möne (AI:2s25,AI:3s83). Levde från 1837 i Sörgården, Möne (AI:3s107).

Läs mer

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen

född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Hans Andersson Pernilla Mårtensdotter Född 1736 född 7/4 1737 i Västra Werlinge Gift 1770-03-04 i Bodarp med Pernilla Mårtensdotter Bor som änka på Reng 3 hos sonen Begr 25/11 1791 i Reng (55 år) Död 10/2

Läs mer

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild

Bilder Rotenäs. Vår Bygd 1891. Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild Vår Bygd 1891 Bilder Rotenäs Scrolla eller ta neråtpil för att komma till nästa bild För att läsa om de olika gårdarna i Rotenäs, ur boken Vår Bygd 1891, kan du klicka här. Resande till eller från USA.

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län. Föräldrar Utskriftsdatum: 2009-11-04 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 44 Andreas Andersson Födelsedatum: Födelseplats: 5 maj, 1822 Gressella, Hanhals, Hallands län Dödsdatum:

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Generation I. Generation II

Generation I. Generation II 2013-02-18 Sammanställt av: Gunnar Ekman, nga.ekman@telia.com Sida 1 Proband Inga Frida Olivia Grönlund. Skollärarinna. Född 1896-03-28 i Kall (Z). Död 1967-07-24 i Åsmon, Ådals-Liden (Y). (Far I:1, Mor

Läs mer

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf

INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837. Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf INGRID MARIA ISAKSDOTTER FÖDD 6 FEBRUARI 1837 Lillasyster till Sven Johan Isaksson Herslöf IngridMaria Isaksdotter Föräldrar till Lars Peter Isaksson: Isac Jonasson och Brita Maria Knutsdotter i Ryd Mormor

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län.

Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. 1 Fastighetsförteckning tillhörande detaljplan för, Idre Himmelfjäll, Skidområde, (del av Foskros 10:6), Älvdalens kommun, Dalarnas län. Fastigheter inom planområdet Foskros 10:6 Vika Skogsutveckling AB

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29

Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Sven Jaensson 1800-05-12 1873-12-29 Maja Persdotter 1776-1857 Johan Persson 1776-1843 Stina Jacobsdotter 1802-1873 Sven Jaensson 1800-1873 Maria Jonasdotter 1814-1855 Carl Johan 1833-1833 Johanna 1835-

Läs mer

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26

Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Carl Edvin Carlsson 1866-04-22 1947-03-26 Adolf Fritiof Bernhard Carlsson 1911-1997 Edeborg Adina Carla Margareta 1895-1976 Märta Adelia Florence Concordia 1891-1985 Etly Augusta Erika Kornelia 1899-1940

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag.

LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. LEVÄLÄ- S LÄKTEN Del 2 Sammanställd av Pär-Erik Levlin Vasa. Levälä Släktförenings förlag. Förord Denna del av»levälä-släkten» berör egentligen inte mycket Levälä. Den omfattar de släktlinjer som börjar

Läs mer

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs

Ättlingar till min farfars mormors morfar. Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs 1 (130) Ättlingar till min farfars mormors morfar Jakob Andersson i Hjuken, Degerfors fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1937 till ovanstående person. Jag är själv

Läs mer

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla

Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla Släkträff Nils, Maria och Sanna Björk 17/6 2007 Ramsåsa Släktforskarcentrum, Tomelilla 1. David Nygren, Malmö 2. Magnus Asp, Hässleholm Jöns (Nils Björks bror) och Cecila Horney: dottern Esters 3. Nils-Erik

Läs mer

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2

Poängställning inkl Kval 1. P13 1. IFK Växjö lag 1 38 2. IFK Växjö lag 2 37 3. FIK Färjestaden 17 deltog ej i kval 2 4. Högby IF 11 deltog ej i kval 2 Resultat Lag-UDM P/F 13-11 kvaltävling 2 22 augusti 2010 Arrangör: IK Hinden, Kalmar SK Plats: Åkrahälls IP, Nybro Målkamera: Ivar Slättman, Roland Johansson Tävlingsledare: Patrik Eklund Väder: Växlande

Läs mer

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal.

EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET. En pittoresk samling gruvgubbar från Bersbo gruvor 1899. Enligt uppgift lär ingen vara över 40 år gammal. EN MYT I BRUKSSAMHÄLLET 1944 kunde man i tidningen Röster i Radio läsa en artikel som hette 600 år i Åtvidaberg. Artikeln bygger till stor del på bilder som speglar Åtvidabergs utveckling från bruksort

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 217 p 2 2 23 2 2 28 28 28 2 2 28 2 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 212 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 28 2 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22

Läs mer

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård).

SLÄKTEN KUNGBERG. Kongeberga 1 på 1/4 mantal frälse (Frälsegård/Lillegård). SLÄKTEN KUNGBERG Släkten Kungberg härstammar från Kungberga by i Runtuna socken i Södermanlands län. Släktnamnet antogs den 14 juni 1776 av den minderåriga volontären Lars Ericsson, född den 4 juni 1763

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin

Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Öfolket. En historia om bosättarna på Storön. Berättad av Lars Lundin Redan före kommunsammanslagningen 1971 tillhörde Storön Åmål. Den första noteringen om detta, som man kan hitta i Tösse husförhörslängder,

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804

Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 Henric Jacobsson WIGERT en söderköpingsbo 20050226 20050804 A 1 Brita Iffarsdotter * ca 1635, framräknat, i Skärkind Far: Iffar Börgesson (* ca 1587, + 11/1 1663, Backa, Skärkind, begr 18/1 1663) Ryttare,

Läs mer

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län

Personakt. Upprättad av Christer Gustavii. Annummer: Förnamn: Efternamn: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge, Kalmar län Utskriftsdatum: 2014-09-12 Personakt Upprättad av Christer Gustavii Fader Foto Annummer: Förnamn: Efternamn: 19 Kristina Lovisa Persdotter Födelsedatum: Födelseplats: 14 april, 1834 Nyserum, Frödinge,

Läs mer

Anfäder Anna Hildegard Wall

Anfäder Anna Hildegard Wall Anfäder Anna Hildegard Wall Anna Hildegard Wall. Född 1900-10-28 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1923-07-04 Duluth, USA 1). Immigrerade 1931 Bureå, Skellefteå landsförs (AC). Emigrerade 1942

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691

Rekonstruktion av Ramshytte-området 1687-1698 Hfl.1688-90 1690-10 1691-7 1692-9 Hfl.1688-90 1690 1691 1692 Hfl.1688-90 1691 Kyrkoherde- Herr Joen Salamontes 1623-24/6 1696 bostället Joens hustr.catharina Andersd. d.sara Johansd 1687-16 16-10 1691-7 1692-9 16 1691 1692 1691 1694-1 1695-6 1696-1 hem 1696-6 1697-6 h.sakn. 1695

Läs mer

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare

Fullmaktsstadgande 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001. Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare FÖRESKRIFT 31.12.2001 Fullmaktsstadgande Dnr. 16 Trafikförsäkringslagen 22/002/2001 Giltighetstid 1.1.2002 tills vidare Upphäver Social- och hälsovårdsministeriets föreskrift 181/411/95 Ärende Fastställande

Läs mer

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening

Matrikel för GFF Gränö Fastighetsägare Förening Alhonen Raimo Hägerstens Allé 12, 7tr 770 92 21 1:17 Raija 129 37 HÄGERSTEN 97 52 48 Ander Robert Sunnerdahlsvägen 11 Schöldsten-Ander Helene 167 62 Bromma 34 33 78 1:25 fam_ander@hotmail.com 070 926 61

Läs mer

Ättlingar Erik Jonsson

Ättlingar Erik Jonsson Ättlingar Erik Jonsson Erik Jonsson. Född 1705 Fageråsen. Död 1776-11-07 Nyed. Begravd 1776-11-10 Nyed. Äktenskap med Kirstin (Christina) Biörsdotter (Född 1703 Nyed. Död 1768-07-04 Fageråsen.). Vigsel

Läs mer

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården.

Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Text till ljudarbetet Du och jag och alla andra Kajsa kan inte välja om hon ska köpa en stor studsmatta eller anlägga pool i trädgården. Anette ljuger för Kaj. Stina och Lisa är grannar. De har så mycket

Läs mer

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2)

Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Flytta, koppla eller koppla loss personer i din databas (del 1 av 2) Av Eva Dahlberg och Anders Larsson Flytta och koppla är den metod som används för att skapa en relation, dvs. länka samman personer

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002.

Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Det här gör några av våra elever som gått på Djurgymnasiet sedan skolan startade 2002. Strömsholm Alexander Ryttarstadions hunddagis Claudia Läser till tandsköterska Utbildad hippolog på SLU i Flyinge

Läs mer

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä

Kap. 1. Den gamla släkten på Levälä Förord till första upplagan. Denna utredning av släkter, som utgått från Levälä hemman i Ytterjeppo by i Nykarleby stad, är inte den första. Professor Woldemar Backman från Nykarleby publicerade i Österbottniska

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet

Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Husar Skog - en originell personlighet i Mönsterås på 1900-talet Jonny Nilsson 2013 Det är så här de flesta äldre Mönsteråsare minns husar Skog - i uniform och till häst på hembygdsföreningens årsfest.

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v.

Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Hårkullorna Hårkullestatyn, Ada Ryttar t.h, Joanna Svensson t.v. Denna staty av Arvid Backlund, vänd mot söder ut mot världen, representerar alla de företagsamma kvinnor vars arbete gjorde att de kallades

Läs mer

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA

2013-01-22 HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 438 96 HÄLLINGSJÖ BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 435 80 MÖLNLYCKE KÄRRETVÄGEN 40 438 94 HÄRRYDA 2013-01-22 Fastighetsbeteckning Ägare/Innehavare, Adress Övrigt FASTIGHETER INOM OMRÅDET KYRKHULT 3:1 BERGLUND,ALF MÅRTEN HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 BERGLUND,SIGNHILD BRITT MARIE HÄLLINGSJÖVÄGEN 11 RYDET 1:1 VILLINGSGÄRDE

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1)

Tabell 1. Tabell 2 (generation 1) (Från Tabell 1) Tabell 1 Eugen Axel Bjernekull(258). Ingeniör, Direktör Höganäs senast Stockholm. Född 1888-05-07 i Björnekulla(L). Död 1967-09-18 i Oscar (AB). Begravd i Enskede (AB). Beslut meddelat den 19 juni 1915:

Läs mer

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge

RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge RESULTATLISTA RM på skidor 12 mars 2011 Sollefteå, Viksmon/Graninge Ett varmt tack till alla deltagare, vår tävlingsarrangör samt våra sponsorer. Sponsorförteckning RM 2011 Företag ABC-Åkarna ABKATI Alviks

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Del 2 De första åren i Sverige

Del 2 De första åren i Sverige Del 2 De första åren i Sverige 1 Del 2 Här följer bilder och kommentarer till estlandssvenskarnas första tid i Sverige Bildtexterna är alla exakt avskrivna från albumet. Familjen Österbloms hem i Spånga

Läs mer

Polisens servicenätverk

Polisens servicenätverk Polisens servicenätverk SM 418/2013 11 huvudpolisstationer Helsingfors Esbo Vanda Åbo Lahtis Kouvola Vasa Tammerfors Kuopio Uleåborg Rovaniemi Huvudpolisstationer Polisstationer vars ersättande med övervägs

Läs mer

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg

STAMTAVLA Malmberg - Mårtensson - Castenfors Upprättad av Bror Bertil Malmberg Första säkra uppgifterna om släkten Hansson-Christensson-Malmberg-Castenfors återfinns i Håslöfs församlings husförhörsböcker. År 1734 finner vi där husmannen Hans Jakobsson som ägare av gården nr 18 i

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Ättlingar till min farfars morfars farfar. Israel Olofsson Lycksell i Ekorrträsk, Lycksele fs

Ättlingar till min farfars morfars farfar. Israel Olofsson Lycksell i Ekorrträsk, Lycksele fs 1 (149) Ättlingar till min farfars morfars farfar Israel Olofsson Lycksell i Ekorrträsk, Lycksele fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1940 till ovanstående person. Jag

Läs mer

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.

Fotografi taget c:a 1910. Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping. Version 2015-04-12 Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23 Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar gifte om sig samma år med Elsa som jag

Läs mer

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2

Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Bärs-släkten, del 2 Levälä-släkten del 3.2 Christina Nordback Pär-Erik Levlin Utgiven av Levälä Släktförening Pärmbilden: Ett utdrag från en hemmanskarta från 1740 över Ytterjeppo dit Bärs hörde på den

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert!

Göteborg den 1 april 1990. Bäste Albert! Göteborg den 1 april 1990 Bäste Albert! Hjärtligt tack för Ditt välskrivna och lättlästa brev. Nu får Du papper Dej tillsända som inte är så välskrivna. Men jag hoppas Du kan förstå dem åndå. Jag har så

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2.

2) Dottern Maria Elisabet, gift år 1909 med Ture Karlsson Egna- Hem 55. Boxholm. 4) Sonen. Elis Andreas Karlsson, gift 1916, Artillerig, 2. Avskrift. År 1942 den 7 februari förrättades arvskifte i boet efter änkomannen Anders Vilhelm Karlsson från Bredgård Egna-Hem nr 48 l Ekeby socken, vilken avlidet den 6 april 1939, och därvid så som dödsbodelägare

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01

RAM avtal. Konsult-tjänster 2015-11-01 RAM avtal 2015 2015-11-01 Ramavtal 2015 Organisation Teknik avd. Bostäder nyprod. Jan Helgesson 070 3402551 Teknik-bygg Roland Larsson 070 3402533 Projektcontroller Lina Englund 070 0862341 Projektledare

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Barnens månadsbrev 3

Barnens månadsbrev 3 Barnens månadsbrev 3 Den här gången har vi valt att presentera skolans personal i månadsbrevet. Barnen i fyran har intervjuat. Här är deras presentationer av personalen. December 2008. Intervju med Lasse

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Nämnden för läkemedelsförmåner Protokoll nr 2/2010 Sammanträdesdatum: 2010-02-18 2010-02-19 Tid: Dag 1: 10.15 17.00 Dag 2: 09.00 12.00 Plats: Hotel Hilton, Slussen,

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Ättlingar till min mormors farmors farfar. Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs

Ättlingar till min mormors farmors farfar. Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs 1 (142) Ättlingar till min mormors farmors farfar Carl Svensson Rosendahl i Södra Västerselet, Vännäs fs Denna utredning är tänkt att innefatta samtliga ättlingar födda före 1940 till ovanstående person.

Läs mer