Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet"

Transkript

1 Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Dokumentformat: A4 Version: 1.0 Dokumenttyp: Anvisning Dokumentklass: Styrande dokument Ämne: Ledningssystem för informationssäkerhet Anvisning Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Org. nr: Sidan 1 av 10

2 Revisionshistorik Datum Ver. Namn Kommentar Lars Jonsson Upprättad Johan Åbrandt Inlagd i mall för anvisningar, 2.2 uppdaterad Johan Åbrandt Fastställd av tf Chef IT Avdelningen Dokument hämtat från Region Skånes projekthandbok. Ändringar av dokumentform inkl sidfot är förbehållet Förnyelsekontoret/PMO Ägare dokumentform: Skapat: Version: 0.8 Projekthandboken, Förnyelsekontoret/PMO Dokument ID: Org. nr: Mall - Ansökningsunderlag Sidan 2 av 10

3 Beslutad Datum: Datum: Underskrift dokumentförvaltare Underskrift Chef IT-avd Namnförtydligande Namnförtydligande Org. nr: Sidan 3 av 10

4 Innehållsförteckning ANVISNING BAKGRUND ANVISNING VID ERBJUDANDE OM FAST INKOPPLING TILL REGION SKÅNES NÄTVERK FÖRUTSÄTTNINGAR KRAV PÅ ANSLUTANDE ENHET KRAV PÅ REGION SKÅNE BILAGOR... 8 Org. nr: Sidan 4 av 10

5 1 Bakgrund Mot bakgrund av de förändringar och den utveckling som skett och sker vad gäller tillgång till olika typer av IT infrastruktur som andra huvudmän med en relation till Region Skåne har, krävs ett regelverk med riktlinjer för hur olika frågor bör hanteras. Tidigare har medborgarna i Hälsoval Skåne kunnat göra ett eget val av vård och till offentlig och privat vård. Där var målet är att enheterna som omfattas ska kunna använda de Region Skåne system som krävs för att ha tillgång till och lämna relevant information. På liknande sätt har entreprenad lagts för andra typer av verksamhet där man på samma sätt har behov av olika form av informationsåtkomst. Sedan flera år har olika arbeten bedrivits i syfte att få fram en teknisk plattform med vilken befintliga system på ett säkert och tryggt sätt ska kunna utbyta information, exempelvis med övriga vårdgivare. Detta arbete är krävande och pågår fortfarande. Vissa system och informationsmängder kan idag hanteras via denna plattform på ett säkert sätt över Internet. Mycket arbete återstår dock och många av nuvarande IT system kan inte utnyttja plattformen utan man får avvakta en ny generation applikationer och system innan detta kan realiseras fullt ut. Beroende på denna situation har exempelvis många av de enheter som tidigare övergått från offentlig till privat regi, fått ligga kvar i Regionens interna nätverk. I dessa fall har IT driften fortsatt skett med hjälp av Region Skåne interna eller externa IT leverantörer och man har på så sätt fått tillgång till de system man behövt. Särskilda avtal har fått tecknas för att reglera parternas ansvar mm. För att möjliggöra nödvändigt informationsbehov och samtidigt garantera en fortsatt säker IT miljö och informationssäkerhet i viktiga patientsystem, föreslås följande regelverk gälla. 2 Anvisning vid erbjudande om fast inkoppling till Region Skånes nätverk Verksamheten erbjuds tillgång till samma IT tjänster som Region Skånes egen verksamhet via en sk. fast accessförbindelse med direkt åtkomst till Region Skånes nätverk. 2.1 Förutsättningar A Att det finns ett avtal som reglerar relationen mellan företaget och Region Skåne, exempelvis om det är ett vårdavtal så ska detta reglera en Vårdrelation och vad som ska utföras. B Att båda parterna i avtalet gör bedömningen att huvuddelen av verksamhetens behov av IT stöd ska täckas via Region Skånes IT applikationer och system. C Att de applikationer och system som ska användas är dokumenterade och beskrivna enligt mall, se Bilaga 1. Org. nr: Sidan 5 av 10

6 2.2 Krav på anslutande enhet Företaget/enheten tecknar en överenskommelse med Region Skåne om principerna enligt detta dokument. I detta ingår att enheten använder samma IT infrastruktur vad gäller nätverk, datorer och programvara som övrig verksamhet inom Region Skåne. För driften ansvarar Region Skåne och utförs av kontrakterad leverantör. Konkret innebär detta att: 1. Den anslutande enheten ska använda Region Skånes tjänst PC som arbetsplats. 2. Den anslutande enheten ska använda Region Skånes tjänst Utskrift som tjänst. 3. Den anslutande enheten ska använda Region Skånes Beställningsportal för beställning av applikationer eller andra tjänster. 4. Om den anslutande enheten har behov av IP-telefoni så ska Region Skånes tjänst för telefoni användas. 5. Den anslutande enheten får endast använda Region Skånes skane.se adresser för e-post, om detta tillåts enligt Region Skånes Riktlinjer för digitala medier och telefoni. Den anslutande enheten kan beredas tillgång till egen företagsspecifik e-post under förutsättning att detta kan ske i enlighet med Region Skånes regler för brandväggar samt att den företagsspecifika e-post lösningen är försedd med anti-virus skydd på samma nivå som Region Skånes. 6. Den anslutande enheten måste följa Region Skånes regler för brandväggar för sin kommunikation mot Internet, Sjunet och Leverantörer. 7. Den anslutande enheten ska följa Region Skånes riktlinjer för Informationssäkerhet och hantering av patientinformation (Regionstyrelsen , 161, ). 2.3 Krav på Region Skåne I bilaga till avtalet måste specificeras vilka system och applikationer som ska nås och tillgången/utbytet måste också godkännas av systemägaren, se Bilaga 2 för förslag på frågeformulär för att utreda systembehov. Region Skåne tar initiativ för att med enheten teckna ett avtal där tillgång regleras till specificerade system och vid behov även de applikationer som behöver nås via Internet och/eller Sjunet. Konkret innebär detta att: 1. Region Skåne tillhandahåller IP förbindelse till Region Skånes nätverk med tillgång till Internet och Sjunet, samt möjlighet till anslutning mot extern Leverantör. 2. Region Skåne tillhandahåller nödvändiga system och applikationer som överenskommits. Org. nr: Sidan 6 av 10

7 3. Region Skåne tillhandahåller e-post system om detta tillåts enligt Region Skånes Riktlinjer för digitala medier och telefoni. Org. nr: Sidan 7 av 10

8 2.4 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Mall för beskrivning av system och applikationer som ska nås Godkännande från Systemansvarige för respektive system/applikation Org. nr: Sidan 8 av 10

9 Bilaga 1: Budgetobjekt Funktionsområde Tjänsteområde Förvaltare Frikod Benämning Typ Benämning Benämning Namn RSID 8171 MedSpeech Regiongemensam Vård och Behandling Vård och Hälsa Org. nr: Sidan 9 av 10

10 Bilaga 2: Applikationsbehov Kommunikationsbehov Tjänsteområde Förvaltare Frikod Benämning Typ IP adress och port Benämning Namn RSID Systembeskrivning och funktionsbehov: Org. nr: Sidan 10 av 10

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst

Dataintrång - åtgärder vid misstanke om olovlig åtkomst Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet informationssakerhet@skane.se Datum: 2013-10-09 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid:

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner

1. Bakgrund. 2. Parter. 3. Definitioner Personuppgiftsbiträdesavtal samt fullmakt för såväl direktansluten vårdgivare som Inera AB att teckna personuppgiftsbiträdesavtal enligt 30-31 Personuppgiftslagen (1998:204) Modellavtal 2 riktar sig till

Läs mer

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad

ANVISNING. Koncernkontoret. Enheten för informationssäkerhet. Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentets status: Beslutad Koncernkontoret Enheten för informationssäkerhet Datum: 2012-10-15 Dnr: Dokumentförvaltare: Enheten för informationssäkerhet Koncernkontoret Dokumentets status: Beslutad Dokumentid: Identitetshantering

Läs mer

Introduktion till Informationssäkerhet

Introduktion till Informationssäkerhet Sekretess Tillgänglighet Riktighet Spårbarhet Introduktion till Informationssäkerhet Kompetens och ansvar Ledning Teknik Tillämpningsområde: Region Halland INFORMATIONSSÄKERHET INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INFORMATIONSSÄKERHET

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser

BESLUT. Datum 2013-09-11. Regelverk för Region Skånes webbplatser Regiondirektören Jonas Rastad +46 44 309 39 25 +46 708 46 70 67 jonas.rastad@skane.se BESLUT Datum 2013-09-11 1 (1) Regelverk för s webbplatser Framtaget regelverk för s webbplatser fastställes. Regelverket

Läs mer

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1

Administrativa uppdrag. Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Administrativa uppdrag Beskrivning av modell för administrativa behörigheter version 1.1 Innehållsförteckning 1. Om detta dokument och vidare behandling... 2 2. Definitioner... 3 3. Bakgrund... 4 4. Utgångspunkter

Läs mer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer

664flO Mona Nyberg Ordförande. / Jöns Broström Vice ordförande. IT-säkerhet och Logghantering 1 (2) Dnr REV11 112009. Landstingets revisorer 1 (2) Landstingets revisorer Dnr REV11 112009 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27 Certifierad revisor Ulf Rubensson, 063-14 75 29 IT-säkerhet och Logghantering Revisionskontoret har på vårt uppdrag

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet

Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Kompletterande Riktlinje för informations säkerhet Omsorgsförvaltningen Beslutad ON 131217 On 212. Gäller från och med 140101 sdfasdsfasf Innehåll Inledning... 4 Personuppgift... 4 Känsliga uppgifter...

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service)

Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) Skydd av personuppgifter Skydd av personuppgifter för användare som registrerats av EU-kommissionens identitetshanteringstjänst (Identity Management Service) 1. Vad är identitetshanteringstjänsten? EU-kommissionens

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09

Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS. Version 2.1, 2015-06-09 Rekommendationer kring skyddade personuppgifter inom HSA och SITHS Version 2.1, SITHS version 2.1.doc Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Skyddade personuppgifter... 3 1.2 Vikten av säkerställd identitet...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Styrdokument Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun Övergripande anvisningsdokument Senast reviderad av kommunfullmäktige 2013-12-16, 203 2 (10) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY FÖR KATRINEHOLMS

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (16) Utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-09 14 Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Vallentuna kommun och Microsoft avseende Office 365 (UN 2015.034) Beslut

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

Handbok för IT användare på SÄS

Handbok för IT användare på SÄS Dokumentnamn: Handbok för IT användare på SÄS Sid 1(17): Dok nr/diarie nr: 219/02 Dokumentnivå: Utgåva: 2013-09-20 Ansvarig: Stefan Fransson Utfärdat datum: 2002-12-06 Handläggare: Stefan Fransson Godkänd

Läs mer

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport

Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 1(48) Mina Meddelanden Digital myndighetspost Uppsala kommun Förstudierapport Förstudierapport 2(48) 1. INLEDNING... 4 1.1 BAKGRUND... 4 1.2 SYFTE... 4 1.3 PROJEKTÄGARE... 4 1.4 INTRESSENTER...

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun

Elektronisk informationssäkerhet. Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda. Eslövs kommun Elektronisk informationssäkerhet Riktlinjer för Användare - anställda och förtroendevalda Eslövs kommun Dokumentet Riktlinjer för användare anställda och förtroendevalda är antaget av kommunstyrelsens

Läs mer

Granskning av hanteringen av dataintrånget

Granskning av hanteringen av dataintrånget Dnr Rev 19-2013 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 13 mars 2013 Västra Götalandsregionen Granskning av hanteringen av dataintrånget 2013-02-27 Sammanfattning I augusti 2012

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer