blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "blom Ätten Redaktör Michaela Bränn Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f."

Transkript

1 Ätten Oker- blom

2 Ätten Oker- blom Redaktör Michaela Bränn Ansvarig utgivare Släktföreningen Oker-Blom r.f. Redaktör Michaela Bränn, Oy Bränn & Bränn Ab Språkgranskning Katarina Torvalds, Översättningsbyrå Katarsis Fotografier Kimmo Levonen samt släktens arkiv om inte annnat anges. Grafisk formgivning Katri Nietosjärvi Tryckeri Waasa Graphics Oy, Vasa Författarna och Släktföreningen Oker-Blom r.f. ISBN Helsingfors 2009 Släktföreningen Oker-Blom r.f.

3 innehåll Förord En skrift för livet 8 En historia i rakt nedstigande led 10 Jan D. Oker-Blom Tre historiska profiler 22 Elisabeth Stubb Christian Theodor Oker-Blom ( ) Oma toimi Luojan apu 22 Max Oker-Blom ( ) Individens hygien, 34 samhällskroppens välmåga Nils Oker-Blom ( ) Mens sana in corpore sano 48 en sund själ i en sund kropp Bröderna Ole, Nils och björn 60 Majoren, direktören Ole Oker-Blom ( ) 60 Angela Oker-Blom Förmågan att se Nils Oker-Blom som make, konstnär och person 72 Maria Schulman Björn Oker-Blom ( ) om den svenska grenen 82 Inga Oker-Blom Angela Oker-Blom konsten som ett livsverk 92 Katri Tanni Gädda à la Oker-Blom 100 Kenneth Oker-Blom BILAGA Förteckning över arkivmaterial i offentliga arkiv samt 106 ett urval av artiklar och publikationer med anknytning till ätten Oker-Blom. 6 7

4 - Förord En skrift för livet fter att ha hört många historier och anekdoter berättas inom släkten Oker-Blom, efter att ha tagit emot goda idéer och förslag, och inte minst efter att ha mottagit och själv hittat en hel del intressant material om släkten, tyckte jag att det var min plikt att åta mig uppgiften som koordinator för ett bokprojekt. Min roll i själva arbetet var blygsam, men beträffande slutprodukten kommer jag att vara stolt. Det hela började redan långt innan jag fanns till: vi har släktens goda sammanhållning och gemensamma värdegrund beträffande samhälle, hälsa och konst att tacka för att detta verk kommit till. Inom släkten Oker-Blom är det många som har arbetat för fosterlandet, för hälsa, för bildning och för konsten. Boken handlar främst om tidigare generationers betydelsefulla samhälleliga insatser, men knyter också an till dagens värld och de värderingar vi fått i arv och som lever vidare. Må dagens och kommande generationers liv och arbete ge anledning till uppdateringar och många fler utgåvor av denna bok. Låt oss tacka våra förfäder, kämpa för vår nutid och hoppas på framtiden. Bokprojektet har varit väl värt att satsa på. Tack till alla initiativtagare och verkställare! Ett tack riktas även till de organisationer som beviljat utgåvan ekonomiskt stöd: Finlands Adelsförbund r.f. och Sparbanksstiftelsen i Helsingfors. Ett speciellt tack riktas till företaget Oy Bränn & Bränn Ab och redaktören fil.mag. Michaela Bränn, vars arbete tidvis krävt mycket tålamod. Låt denna bok inspirera läsarna till att också i fortsättningen leva och kämpa för ett meningsfullt liv för alla och envar. I Helsingfors i maj 2009, Jan D. Oker-Blom 8 9

5 - En historia i rakt nedstigande led Jan D. Oker-Blom ätt eller fel, vanligen har man tagit faderns släktnamn, som sedan gått vidare till sonens familj, medan döttrar och dotterbarnen fått något annat släktnamn. Personer i samma släkt identifieras ofta enligt efternamnet och följer således släktskapet på fäderne trots att släktskapet på möderne i regel vore pålitligare. När man läser, skriver eller släktforskar skulle det naturligtvis vara intressantare, men samtidigt väldigt komplicerat, att följa bägge släktleden. Hälften av generna i varje generation kommer från en annan släkt än efternamnet ger vid handen. I detta verk sätter vi inte fokus bara på släkt, utan både på släkt och namn. Det har i och för sig en särskild betydelse för människor med samma ovanliga släktnamn, eftersom de ofta får frågan: Hur är ni släkt? I släkten Oker-Blom är vi alla ättlingar till generalen, guvernören och senatorn Christian Th. Oker-Blom. Född som Åkerblom den 7 augusti 1822 blev han år 1866 den första som bar namnet Oker-Blom och han är vår gemensamma förfader. Christian valde den militära banan och 35 år gammal hade han redan befordrats till överste. Sex år senare blev han general, ytterligare tre år senare adlades han, modifierade sitt namn samt valde till släktens valspråk Oma toimi Luojan apu. Christian flyttade till huvudstaden, bosatte sig vid Alexandersgatan och gjorde därmed Helsingfors till hemstad för släkten Oker-Blom. Valspråket Christian Oker-Blom valde inbegriper tanken att det är viktigt att arbeta och försöka göra sitt bästa, men för slutresultatet är man beroende av Guds hjälp. Utöver släktnamnet är valspråket något vi starkt förknippar med ättens anfader. Inom släkten har vi flitigt upprepat och använt oss av valspråket. Jag tror faktiskt att det i någon mån har styrt våra liv. Av allt att döma var generalen flitig, sträng enligt tidens anda, mycket patriotisk och finsksinnad (som det finskspråkiga valspråket antyder). Allt utom det sistnämnda gick i arv till följande generation. Generalens son, Maximilian, kom att som vuxen ha svenska som sitt hemspråk, vilket kanske berodde på att hans hustru var svenskspråkig. Att svenskan, trots generalens fennomani, levde kvar inom släkten är ett faktum som avsevärt har påverkat efterkommande generationer på både gott och ont. Maximilian (Max) Oker-Blom föddes samma år som hans far befordrades till generalitetet. Faderns yrke gick inte i arv, utan Max riktade in sig på studier inom medicin och senare på medicinsk forskning. Professor blev han år Den akademiska banan skulle däremot komma att gå i arv inom vår släkt. Max var också samhällsaktiv och Fyra generationer av huvudmän i släkten Oker-Blom, fr.v. Edgar, Ole och Kenneth Oker-Blom med sonen Jan Didrik Didde i famnen, samlade hösten 1975 i Helsingfors. I bakgrunden syns ett av Angela Oker-Blom målat porträtt av Pauline (f. Stenberg), Kenneths fru

6 Läkaren Maximilian Oker-Blom betonade renlighet, motion och goda vanor som en grund för en god hälsa. innehade många viktiga förtroendeuppdrag, bland annat var han ledamot i stadsfullmäktige i Helsingfors (liksom undertecknad sedan år 2005) och var också Finska Läkaresällskapets första ordförande. Max Oker-Blom var en aktiv skribent och inom släkten har ett antal av hans skrifter och böcker alltid cirkulerat. I varje Oker-Blomskt hem finns antagligen också väggplanschen med Max Oker-Bloms direktiv om hur man skall sköta sin hälsa och leva ett gott liv. Råd i stil med Älä sylje lattialle (Spotta ej på golvet) skrattade jag åt som ung pojke, men en del andra råd är inte lika okomplicerade, utan rentav djupt filosofiska. Många av hans råd skulle vara förtjänta av att upprepas ofta än idag. Max Oker-Blom föddes till ett privilegierat liv men såg sig som en samhällets och vetenskapens tjänare. Han kände att det var hans plikt att sprida hälsokunskap till hela finska folket. Kanske var det en fortsättning på hans fars nationsbyggande livsmålsättning? Ett trevligt rim som är återgivet på väggplanschen ger en ganska bra bild av Max Oker-Bloms viktigaste princip, nämligen renlighet: Sa puhtautta ahkeroi, se alhaisenkin aateloi (Renlighet är bästa smycket säger man på svenska). Som läkare var han en föregångare inom allmän hygien, läkaretik och även sexualfostran, vilket på den tiden var både modigt och kontroversiellt. Inom släkten tycker jag att Max och hans livsverk ganska sent har uppmärksammats och jag kan inte minnas att man i min barndom någonsin skulle ha talat om honom. Ändå är det kanske honom vi har att tacka för att intresset för medicin och samhälleligt engagemang på gräsrotsnivå så starkt levt vidare i släkten. Max dog rätt ung och släktnamnet gick än en gång vidare via en enda son Edgar Oker-Blom ( ). Själv har jag inget minne av Edgar, men på ett fotografi från år 1975 sitter fyra generationer Oker-Blom sida vid sida i samma soffa. Enligt min farmor Greta Oker- Blom (f. Nordström) var hennes svärfar Edgar en stillsam man och i motsats till sin far hade han en god hälsa. Att Edgar fick uppleva sin sonsonsons födelse är förvånansvärt med tanke på hur länge och flitigt han rökte. Edgar och hans maka Zea ( ) fick tre söner: Ole, Nils och Björn. Trots att det verkar finnas mer som skiljer oss åt än som förenar, så finns det också nästan alltid någonting som går igen och som vi har gemensamt. De tre bröderna Ole, Nils och Björn, hade alla lätt för att komma överens med folk: många minns dem rentav som sociala naturbegåvningar. I motsats till sin pappa var min farfar Ole en fart

7 Edgar Oker-Blom ( ) och hans maka Zea (f. Bergroth), en kvinna med en stark vilja. fylld person, inte minst bakom ratten eller rodret, och han älskade umgänge i alla former. Detta trots att de hårda krigsåren naturligtvis haft en negativ inverkan på hela den generationen. Det jag minns av de tre bröderna är att alla tre älskade barn, sin familj och det goda i livet: framförallt uppskattade de samvaro i glada vänners lag. Kanske var det enda sättet att orka leva med de hemska krigsminnena? Farfars dröm var att bli (barn)läkare som sin farfar och bror, men kriget kom emellan och han råkade höra till den årskull som genast efter värnplikt blev inkallad i kriget. Björns (Nalles) liv tog likväl en oväntad vändning på grund av kriget. Efter att ha skadats och förlorat sitt ena ben skickades han till Sverige för vård. I vårt västra grannland kom Nalle att gifta sig och slutligen stanna där. Jag glömmer aldrig när Nalle visade oss barn hur han kunde slå en kniv genom sitt byxben och lämna kniven stående i benet, varefter han bara gick sin väg för att ta sig ett glas! Därefter drog han upp byxbenet och visade att benet var av trä och varnade oss yngre för att göra samma sak Nalle Oker-Blom engagerade sig i sitt nya hemland för ungdomar som kommit på avvägar. Han ordnade bland annat seglatser och utbildningsmöjligheter för ungdomarna. Hans minne lever kvar genom Föreningen Björn Oker-Bloms Minne, som fortfarande idkar välgörenhet till förmån för barn och unga. Nils (Nisse) var den av bröderna som gjorde offentlig karriär. Min första insikt om att han var en prominent person var kring hans död år Att hans död noterades i kvällsnyheterna och att det var så mycket människor på hans begravning överraskade mig. Senare har jag ofta i politiska sammanhang fått frågan om vi är släkt. Vanligen har frågeställaren lyst upp över det jakande svaret och verkat ha ett mycket positivt minne av Nisse Oker-Blom, eller för att citera hans efterträdare som kansler: han var en man som kom överens med alla. Inte heller om Nisse talades det särskilt mycket i mitt barndomshem, men då och då var jag i tillfälle att på diverse tillställningar prata lite med en storväxt och gladlynt person som visste mycket om allt möjligt, men helst lyssnade på det jag eller någon annan yngre person hade att berätta. Nisse, liksom också hans bröder, trivdes alltid speciellt väl bland barn och ungdomar. Alla släkter har sina öden och varje individ har en historia att berätta. Det är bara ledsamt att så mycket gått och går Edgar Oker-Blom var en affärsman och arbetade som kontorschef på Wärtsilä. Han var aktiv inom scoutrörelsen sedan dess begynnelse i Helsingfors under 1910-talet: han tog även med sina tre söner i verksamheten. Edgars egen kår var Spanarna

8 förlorat. Så många minnen, berättelser och anekdoter som kunde vara av stort intresse för kommande generationer. I min omgivning har det aldrig funnits någon som kunnat berätta personliga minnen om de två första generationerna Oker-Blom. De gjorde karriärer som har lämnat spår som är värda eftervärldens aktning och det finns material att tillgå om deras liv. Men om deras uppväxt och tidiga liv vet vi nästan ingenting. Christian kom inte från ett förmöget hem i motsats till många av de unga män som valde den militära banan. Åtminstone till en början var det allt annat än lukrativt. Hur han kom att välja den banan och hur vardagen tedde sig i den spännande tid han levde skulle vara intressant att veta. Max fick en god start, var plikttrogen och arbetade hårt, men hade en del motgångar i karriären liksom problem med hälsan. Privata reflektioner saknas tyvärr så gott som helt. Han lämnade efter sig ett viktigt arv inom medicinen. Två generationer bakåt sträcker sig månget minne och senast då bör dokumenteringen ske om det alls skall bli av. Min farfar minns jag rentav ganska bra, men om kriget som blev en viktig del av hans liv och öde, talade han dessvärre aldrig om i familjekretsen. Han skämde bort sina barnbarn genom att rita fina bilder, köpa glass och ofta erbjuda oss skjuts (han älskade att köra bil). Men för nästa generation kommer den generationen att vara ett oskrivet, avlägset blad. Alla torde ha ett visst intresse för sina rötter. Alla bär vi med oss något av våra förfäder oftast tolkat som något gott en bakgrund, historia och en känsla av samhörighet. Således är det väl nästan en skyldighet att ge något vidare till följande generation. Kusinerna Oker- Blom har hållit bra kontakt trots tidvis långa avstånd, vilket tyder på att vi utöver släktnamnet (och diverse förnamn) har någonting gemensamt. Sjätte generationen eller småkusinerna är min generation. Ett släktporträtt fotograferat år 1951 vid Edgar Oker-Bloms 60-årsdag. På bilden syns Edgars och Zeas tre söner med hustrun och barn: i övre raden fr.v. makarna Greta och Ole, Björn och Inga samt Nils och Constance, sittande på soffan syns Zea och Edgar omgivna av barnbarnen fr.v. Kenneth, Angela, Max, Cecilia och Teodora

9 Nina Westerlund (f. Oker-Blom) och Teodora Teddy Oker- Blom vid Pauline Stenbergs professorsinstallation vid Helsingfors universitet år Med tanke på att det snart är 200 år sedan Christian föddes är det intressant att vi inte är flera än ett tjugotal och att alla som heter Oker-Blom antingen är småkusiner eller ännu närmare släkt. Bland småkusinerna finns det både förnamn, yrken och intressen som gått i arv. Umgänget har inte alltid varit så speciellt intensivt, men då släkten träffas är det god stämning och det uppstår livliga diskussioner. Det har vi säkert samhällsengagemanget och de akademiska och konstnärliga intressena att tacka för. Det är intressen och traditioner jag hoppas att skall gå vidare till kommande generationer. Slutligen gäller det att minnas att vardagen, små anekdoter, egenheter och egenskaper ofta är det som ger historierna en värdefull personlig prägel. Ätten Oker-Blom Släkten torde ha kommit från Sverige, men ursprunget är okänt, och uppgifterna om att stamfadern skulle ha varit fogde vid Åbo slott är osäker. Den förste kände medlemmen är sålunda Matia (Thomae) Åkerblom som föddes 1722 och gick i katedralskolan i Åbo. År 1745 nämns han som häradsskrivare i Kexholms läns norra lantkomissariat, där han ingick i äktenskap med Christina Aurenius, dotter till kyrkoherden i Kesälax Matias Aurenius och Elisabet Berner. Matia Åkerblom dog i Ugunniemi år Sonen Gustav Viktor Åkerblom, sedermera distriktslantmätare i Viborgs län, föddes i Ugunniemi 1754 och gifte sig med Anna Magdalena Tudérus, dotter till kyrkoherden i Jorois Daniel Tudérus och Katarina Elisabet Vadsten. Också deras son Gustav Vilhelm Åkerblom föddes i Ugunniemi Efter avlagd studentexamen blev Gustav Vilhelm Åkerblom prästvigd i Viborg och sedermera kapellan i Sordavala med vicepastors titel. I hans äktenskap med Katarina Elisabet Wahlberg, dotter till kapellanen och vicepastorn i Luumäki, Kristian Adolf Wahlberg och Katarina Backman, föddes Christian Theodor Åkerblom år 1822 i Sordavala. Generalmajoren och stabschefen för finska militären, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, guvernören i Viborgs län och generalen av infanteriet Christian Theodor Åkerblom adlades år 1865 och antog namnet Oker-Blom. Redigerat utdrag från Nils Oker-Bloms artikel Max Oker-Blom I forskningens och folkupplysningens tjänst (Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja. Helsinki. 1991). Pol.mag., MBA Jan D. Oker-Blom (f. 1975) är medlem av släktföreningens styrelse

10 Christian Theodor Oker-Blom ( ) Julia Böckelman ( ) Maximilian Oker-Blom ( ) Anna Wallenius ( ) Hjalmar Oker-Blom ( ) Paula Hertz ( ) Oker- blom Adliga ätten nr 239 Valspråk: Oma toimi Luojan apu Ole Oker-Blom ( ) Greta Nordström (f. 1923) Nils Oker-Blom ( ) Constance Nordenswan (f. 1923) Björn Oker-Blom ( ) Inga Bergendal (f. 1926) Edgar Oker-Blom ( ) Zea Bergroth ( ) Elinor Vennola (f. 1919) Angela Oker-Blom (f. 1947) Peter Oker-Blom (f. 1952) Teodora Oker-Blom (f. 1945) Maximilian Oker-Blom (f. 1948) Christian Oker-Blom ( ) Cecilia Rosenberg (f. Oker-Blom, 1947) Karin Oker-Blom (f. 1952) Annika Oker-Blom (f. 1953) Alexander Oker-Blom (f. 1964) Kenneth Oker-Blom (f. 1946) 20 21

11 -Tre historiska profiler Elisabeth Stubb hristian Theodor Oker-Blom ( ) Oma toimi Luojan apu Året 1865 kan på flera sätt betraktas som avslutningen på en mellanetapp och inledningen till ett nytt skede i Christian Th. Oker-Bloms liv. Det synligaste och kanske mest påtagliga uttrycket för denna brytpunkt var ett bindesträck med efterföljande stor bokstav och ett Å utbytt mot ett O i släktnamnet Åkerblom. Den förändrade stavningen, knuten till adelskap, kom Christian Th. Oker-Blom till del vid 43 års ålder. Hittills hade han ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt en karriär inom det ryska militärväsendet. Följande år då släkten introducerades i Finlands riddarhus övergick Oker-Blom samtidigt till ett civilt ämbete då han blev utnämnd till guvernör för Viborgs län. Christian Th. Oker-Blom hade i sin familjebakgrund en viss förutsättning för att förtrösta på den Skapares hjälp som han hänvisade till i släktens valspråk Oma toimi Luojan apu, son som han var till kaplanen och vicepastorn i Sordavala, Gustav Vilhelm Åkerblom. Kontakten till prästståndet hade därtill rötter längre bak i släkten genom att flera av förfäderna hade gift in sig i prästsläkter. För Christian Theodors del var det emellertid inte aktuellt att följa varken den teologiska Generalmajoren och stabschefen för finska militären, sedermera senatorn i ekonomiedepartementet, guvernören i Viborgs län och generalen av infanteriet Christian Theodor Oker-Blom ( ). Museiverket

12 banan eller den tjänstemannatradition som fanns i släkten. I stället sökte han sig till Finska kadettkåren i Fredrikshamn. Efter avslutad utbildning befordrades han till fänrik och fick en kommendering till Livgardets litauiska regemente. Därefter följde befordringarna i snabb takt. För att avancera i den militära hierarkin kunde han med sin i konkurrensen relativt anspråkslösa börd inte förlita sig på släktförbindelser till inflytelserika kretsar. Han var istället hänvisad till egen flit och Skaparens hjälp. De som under Finlands tid som storfurstendöme utexaminerades som officerare från Finska kadettkåren hade samma möjligheter att göra karriär i Ryssland som de som hade utbildats i de bästa ryska militärskolorna. Vid 31 års ålder hade Christian Th. Åkerblom befordrats till underkapten och han fick en kommendering till Nikolajevska generalstabsakademin. Två år senare (1855) hade han slutfört utbildningen, blivit befordrad till kapten och Krimkriget hade brutit ut. Åkerblom deltog inte i de egentliga krigshändelserna då de trupper han var knuten till sändes iväg för att säkra ryska rikets västra gränser. Han verkade en tid som kvartermästare, vilket medförde att han var divisionskommendörens närmaste medhjälpare och samtidigt första man i staben. I samband med att han befordrades till överste tilldelades han en ny befattning som stabschef och han fick på så sätt en mångsidig generalstabsutbildning och kunde fördjupa sig i strategiska och militärorganisatoriska frågor. År 1861 fick Christian Th. Åkerblom en kommendering i Finland som stabschef för det som inom kort fick namnet finländska militärdistriktet. Staben för det finländska militärdistriktet var en rysk myndighet och utgjorde den gemensamma staben för de ryska trupper som var stationerade i Finland. Finska enheter var i kommandoärenden underställda denna myndighet, inom staben hade de tilldelats en egen avdelning som gick under namnet staben för finska militären. I sin nya befattning var Christian Th. Åkerblom generalguvernörens närmaste man i militärfrågor. Baron Rokassovskij, som vid den här tiden var generalguvernör, var i sin tur den ryska kejsarens högsta representant i storfurstendömet Finland. Ett synligt sätt att bedöma yrkesmässiga framgångar inom i synnerhet det militära är att utgå från befordringar. När Christian Th. Oker- Blom adlades hade han uppnått överstegrad. Även om han i huvudsak skötte civila ämbeten stannade han därefter vid staben och befordrades ännu till generallöjtnant och i samband med pensioneringen till general. Vid sidan av de militära graderna hade kejsaren också andra belöningsmedel till sitt förfogande, ett av dem var nobilisering. Belöningarnas uppgift var att öka den belönades prestige i andras ögon, samtidigt som de avsåg att stärka tacksamheten och lojaliteten gentemot givaren. Nobiliseringen utgjorde ett element i ett belöningssystem som i övrigt omfattade ordnar och titlar och som också var avsedda för civila personer. Många av dem som tilldelades utmärkelser kom redan från adliga familjer. Nobilisering var således inte nödvändigtvis den högsta graden av belöning, men det förekom ingen fastslagen ordning om när den skulle beviljas frågan avgjordes av kejsaren. I regel brukade nobiliseringen äga rum innan vederbörande fick motta S:t Anneordens riddartecken av I klass, vilket också skedde i Christian Th. Oker-Bloms fall. Han adlades 1865 och mottog fyra år senare riddartecknet. Förutom riddartecken av olika klass inom S:t Anneorden tilldelades Christian Th. Oker-Blom kors av olika klass inom S:t Stanislausorden, S:t Vladimirorden och Vita Örns-orden

13 Värnplikt En orsak till beviljade eller uteblivna nobiliseringar var deras politiska ändamålsenlighet. Ur härskarmaktens synvinkel var det viktigt att ha företrädare med politisk tyngd och sakkunskap i alla stånd. Christian Th. Oker-Bloms kompetensområde och sakkunskap koncentrerade sig främst till militära frågor. Under sin tid som stabschef för finländska militärdistriktet hade han utarbetat ett förslag till omorganisering av storfurstendömet Finlands försvarsmakt. I förslaget kritiserade han kraftigt de två bemanningssystem som för tillfället tillämpades i Finland, d.v.s. värvning och indelningsverket. Han förespråkade i stället värnplikt ett fenomen som blivit allt vanligare utomlands. Han föreslog en kombination av det preussiska kadersystemet som byggde på permanenta kärntrupper, och det schweiziska milissystemet, där det ordinarie manskapet årligen under en kort period samlades till militärövningar medan de resten av året ägnade sig åt civila yrken. Han sände förslaget till den ryska krigsministern, men det ledde inte till några åtgärder. Under de följande åren kallades Christian Th. Oker-Blom till olika kommittéer som hade till uppgift att utforma förslag för att förbättra den för tillfället bristfälliga finska försvarsmakten. Ingen av de olika kommittéernas förslag verkställdes. Efter hungersnödåret 1867 hade indelningsverket med anor från den svenska tiden upphört och Finlands hela stridskraft bestod av den värvade Gardesbataljonen och Sjöekipaget som redan tidigare hade omformats till en kadertrupp. Med anledning av tysk-franska kriget gjordes i Ryssland 1870 ett principbeslut om att där införa en ny militärordning, vilket i praktiken innebar ett avgörande steg mot värnpliktssystemet. Följande år utfärdade Alexander II ett manifest om att värnplikt också skulle införas i Finland och generalguvernören kallade samman en kommitté med uppgift att undersöka möjligheterna för att införa värnpliktssystemet. Christian Th. Oker-Blom sände generalguvernör Adlerberg sitt gamla förslag om omorganiseringen av Finlands försvarsmakt, men fick som svar att det hade förlorat sin aktualitet i de nya förhållandena. Oker- Blom fanns inte heller bland dem som Adlerberg kallade till den nybildade kommittén. Christian Th. Oker-Blom valde i den situationen att föra fram sin åsikt i offentligheten genom att publicera pamfletten Kort öfversigt af försvarskrafternas organisation i närvarande tid. I den gick han igenom hur försvarsmakten var organiserad i olika, främst europeiska, länder. Liksom i sitt tidigare förslag var hans huvudlinje att värvningssystemet och indelningsverket för Finlands del var en föråldrad organisation och att det alternativ han förespråkade var permanenta kärntrupper kombinerade med allmän värnplikt anpassad till finländska förhållanden. Värnpliktsfrågan debatterades livligt i pressen under 1870-talet både i Finland och i Ryssland. Från finländskt håll tilltalades man inte av att finska soldater skulle bli tvungna att delta i Rysslands strider även då de utkämpades utanför Finland. Den ryska nationalistiska pressen såg en livskraftig egen finsk armé som ännu ett tecken på den finska separatism som sedan 1860-talet var ett återkommande ämne i tidningarnas spalter. I ledande ryska kretsar räknade man å sin sida med att en modernisering av den ryska och finska armén öppnade möjligheter för en allmän standardisering och ett förenhetligande av båda systemen. Rysslands krig mot Turkiet 1877 skapade genom sin religiösa framtoning av krig mellan kristendom och islam ett större stöd bland allmänheten för finländsk medverkan i rysk krigsföring. Under samma 26 27

14 Släktens anfader Christian Theodor Oker-Blom var både soldat, ämbetsman och politiker. Som guvernör för Viborgs län blev han populär genom sitt engagemang i utvecklandet av det lokala folkskoleväsendet. De militära frågorna blev Oker-Bloms främsta arbetsfält under hans tid som senator. Porträttet av Christian Theodor Oker-Blom är målat av Kirsti Rein. Kimmo Levonen, tid var värnplikten den viktigaste frågan som behandlades i lantdagen. Christian Th. Oker-Blom kunde i och med nobiliseringen delta som representant för adelsståndet och han var medlem i militieutskottet som förberedde värnpliktsfrågan. Lantdagen godkände slutligen införandet av värnplikt och Oker-Blom utsågs till ordförande för kommittén för värnpliktens införande. Den nya värnpliktslagen tog i stor utsträckning hänsyn till de finska intressena. Bland annat hade ryska medborgare inte tillträde till den finska armén och den skulle inte få användas till rikets försvar utanför Finland, samtidigt som värnplikten procentuellt inte berörde lika många medborgare i Finland som i övriga ryska riket. Samhällsengagemang År 1882, då Christian Th. Oker-Blom utsågs till senator och närmare bestämt till chef för militieexpeditionen i senatens ekonomiedepartement, syntes för första gången de nya politiska grupperingarna i utnämningen av senatorer. Förutom Oker-Blom utsågs samma år ledaren för den fennomanska riktningen, Georg Zacharias Forsman (fr.o.m adlad Yrjö-Koskinen), och det liberala partiets frontfigur Leo Mechelin till senatorer. Oker-Blom räknade sig i likhet med Yrjö-Koskinen till det fennomanska partiet och de umgicks även privat. Den fennomanska ideologin och politiken stämde överens med, påverkade och lät sig påverkas av Oker-Bloms egen samhällssyn, vilket också avspeglades i hans ståndpunkt i militärpolitiska frågor. I det oker-blomska hemmet lär speciellt hustrun, Julia Maria Lovisa (f. Böckelman), ha varit en varm anhängare av J.V. Snellmans läror i nationalitets- och språkfrågan. Christian Th. Oker-Blom anammade också tanken att det var den bildade svenskspråkiga överklas

15 sens uppgift att på det finska språket leda uppbyggandet av en stark nationalitet och nation. Den finska kulturen var det sammanfogande kittet i den fennomanska nationalitetsidén. Den allmänna folkbildningen var av avgörande betydelse för hur väl det nationalistiska projektet skulle lyckas. I egenskap av guvernör för Viborgs län hade Oker-Blom före tiden som senator bland annat verkat för att anlägga folkskolor. Hans betydelse för inrättandet av Kronoborgs jordbruksskola och Kymölä seminarium var stor. Den allmänna värnplikten uppfattades bland fennomanerna som en möjlighet att stärka banden mellan samhällsklasserna. Det tidigare tillämpade indelningsverket hade varit betungande främst för bönderna. Det var huvudsakligen på Oker-Bloms initiativ som fennomanerna i ett tidigt skede förespråkade värnplikt. Christian Th. Oker-Blom ställdes inför olika identifikationsalternativ och intressen. Samtidigt som han var medlem av den svenskspråkiga präst- och tjänstemannaklassen hade Oker-Blom under en stor del av sitt liv tjänstgjort i den ryska armén, växt upp och under långa perioder bott i den finska kulturens vagga i Karelen. Han var språkkunnig och med barnen talade man inom familjen olika språk under olika perioder. Avsikten var att de sålunda skulle få praktisk övning i flera språk. Om utbildningen för familjens barn följde samma riktlinjer som för sonen Max, så fick de alla undervisning på svenska. I det avseendet innebar fennomanin inte någon språklig eller kulturell begränsning till en enbart finsk-nationalistisk variant. Man såg det finska språket och kulturen som den gemensamma nämnaren i nationsbygget, som hela befolkningen skulle omfatta. Det uteslöt å andra sidan inte att de som hade tillgångar och möjligheter utöver detta grundelement också kunde ta del av andra kulturyttringar. Den karelska miljön präglades inte endast av finsk kultur, utan också av den geografiska närheten till Ryssland. Som militär inom den ryska armén konfronterades Christian Th. Oker-Blom också med lojaliteten mot Ryssland. Ett möjligt sätt att förhålla sig till lojalitetskraven i den ryska armén var att armén i första hand var knuten till Rysslands kejsare, inte till det ryska kejsardömet i allmänhet. Samma förhållningssätt präglade också många finländares syn på storfurstendömet Finlands relation till det ryska kejsardömet. Finländarna underströk ofta sin lojalitet mot den ryska kejsaren, i hans egenskap av storfurste av Finland, men framhöll i övrigt att storfurstendömet hade ett från Ryssland självständigt statsskick och styre i allt som inte gällde utrikespolitik och en del militära frågor. Christian Th. Oker-Blom återvände åtminstone periodvis i slutet av sitt yrkesverksamma liv till Ryssland. Under sina sista år i senaten utnämndes han samtidigt till ledamot i kommittén för finska ärenden. En kommitté som var knuten till det ministerstatssekretariat i S:t Petersburg som förberedde och föredrog de finska ärendena för kejsaren. Av en nekrolog över Christian Th. Oker-Blom i Finsk Militär Tidskrift framgår det att ledamotsposten i kommittén för finska ärenden var det uppdrag som tilltalade honom minst. Nekrologskribenten såg en förklaring i att Oker-Blom hade en allt för öppenhjärtig och rättfram natur för att ha anlag för diplomatiska frågor. Innan han år 1891 ansökte om pension verkade han en tid som t.f. generalguvernör för Finland under en av greve Heidens tjänstledigheter. Som avslutning kan man konstatera att värnpliktsfrågan på ett eller annat sätt kom att sysselsätta Christian Th. Oker-Blom under flera perioder av hans liv. Engagemanget för att få till stånd en försvarsduglig finsk armé baserade sig på en övergripande samhällssyn. Enligt honom 30 31

16 borde ett samhälle med självaktning inte fordra att ständigt bli beskyddat av andra. Görom således vår pligt och låtom Försynen sörja för resten uppmanade han som en parafras på sitt valspråk i en publicerad skrift om försvarskrafternas organisation. Allmän värnplikt var ett tidsenligt och aktuellt alternativ för att organisera ett lands försvar. Den långtgående självständighet som 1878 års värnpliktslag garanterade den finska armén blev däremot med tiden allt mer en nagel i ögat för de ryska myndigheterna. I slutet av seklet lade de för lantdagen fram ett lagförslag om att i större utsträckning integrera den finska militären med den ryska. Slutligen riskerade myndigheterna inte att invänta lantdagens beslut i frågan, utan kringgick den genom att låta kejsaren utfärda februarimanifestet, vilket betraktas som den utlösande faktorn för det som brukar kallas förryskningstiden. I och med att Christian Th. Oker-Blom avled år 1900 besparades han upplevelsen av hur tillämpningen av värnpliktssystemet på olika sätt urholkades och att man inte lyckades hitta en fungerande form under återstoden av Finlands tid som storfurstendöme. Fil.mag., historiker Elisabeth Stubb är doktorand vid Helsingfors universitet. Arkiv Christian T. Oker-Bloms arkiv. Riksarkivet, Helsingfors. Christian T. Oker-Blom. Brages pressarkiv, Helsingfors. Litteratur F. W. [sign]: Nekrolog, general Ch. T. Oker-Blom. Finsk Militär Tidskrift. Helsingfors Kivelä, Risto: Asevelvollisuus päähänpinttymänä Ch. T. Oker-Blomin elämä ja asevelvollisuusaiheiset kirjoitukset. Harjoitusaine hum. kand. tutkintoa varten Suomen historiassa. [Årtal och universitet oklart]. Klinge, Matti: Finlands historia 3. Schildts. Helsingfors Savolainen, Raimo: Christian Theodor Oker-Blom ( ). Suomen Kansallisbiografia, osa 7. SKS. Helsinki Oker-Blom, Christian T.: Kort öfversigt af försvarkrafternas organisation i närvarande tid. Wiborg Oker-Blom, Nils: Max Oker-Blom I forskningens och folkupplysningens tjänst. Hippokrates. Suomen Lääketieteen Historian Seuran vuosikirja. Helsinki Seitkari, O.: Vuoden 1878 asevelvollisuuslain syntyvaiheet. Suomen sotilasorganisaatio- ja asevelvollisuuskysymys ja 70-luvulla. Helsinki Strömberg, John; Nuorteva, Jussi; Forssel, Christina (red.): Valtio palkitsee Staten belönar. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia Helsinki

17 -Tre historiska profiler Elisabeth Stubb aximilian Oker-Blom ( ) - Individens hygien, samhällskroppens välmåga Maximilian (Max) Oker-Blom sammanfattade 1914 att det var motgångarna han hade mött som fört honom vidare och utkristalliserat hans livsuppgift. En motgång han tidigt i livet mötte var beslutet om att han måste gå om fjärde årskursen i Viborgs svenska klassiska lyceum. De fortsatta svårigheterna med speciellt latinet bidrog till att han så småningom flyttade över till Svenska reallyceum i Helsingfors. Förutom att en ny vänkrets bidrog till bättre trivsel och framgång i skolarbetet passade möjligtvis också reallyceets ämnesurval honom bättre än den tidigare skolans betoning på klassiska språk. Max Oker-Blom dog relativt ung, 54 år gammal, men redan som 33-åring hade han konfronterats med tanken på att han inte skulle bli äldre än så. Anledningen var att hans hälsa började svika efter några år som stads-, fängelse- fabriks- och badanstaltsläkare i Villmanstrand. Efter att ha hostat blod i en månad sökte han sig till ett sanatorium i Merano i norra Italien för att kurera sig. Max Oker-Blom tillfrisknade, men händelsen satte spår i hans liv på såväl kort som lång sikt. Ett bakslag som mötte honom vid hemkomsten var att den dok- Max Oker-Blom ( ). Atelier Apollo, Helsingfors. Museiverket

18 Max Oker-Blom skrev populärvetenskapliga verk och forskade. torsavhandling han arbetat på vid sidan om sin verksamhet i Villmanstrand inte blev godkänd. Max Oker-Blom hade lämnat in sin avhandling på våren 1896, men den blev sedan liggande i korrektur under hans utlandsvistelse. Under tiden hade en vän till honom i Sverige refererat arbetet i en svensk vetenskaplig tidskrift. Vid den medicinska fakulteten i Helsingfors ansågs arbetet inte längre lämpligt som avhandling då det redan refererats. Trots att Max Oker-Blom besvärade sig hos konsistoriet blev fakultetens slutgiltiga beslut att avhandlingen inte motsvarade fordringarna för doktorsgrad vid medicinska fakulteten. En möjlig slutsats efter ett sådant bakslag hade varit att överge ambitionerna på vetenskaplig forskning och att helt ägna sig åt praktisk läkarverksamhet. Max Oker-Bloms hälsoproblem talade å andra sidan för att aktiv läkarpraktik eventuellt kunde bli betungande. Det resulterade i att han skrev en ny avhandling Experimentelle Untersuchungen über das unter einwirkung des konstanten elektrischen Stromes stattfindende Eindringen von medikamentösen Stoffen in den Thierkörper, som godkändes år Vid sidan om läkararbetet fortsatte Max Oker-Blom därefter att bedriva forskning i sitt laboratorium i Villmanstrand. År 1900 blev professuren i fysiologi vid Helsingfors universitet ledig. Den gick till Robert A. A. Tigerstedt som under några år innehaft en professur vid Karolinska institutet i Stockholm. Följande år erhöll Max Oker-Blom en docentur i fysiologi. Han flyttade till Helsingfors och kunde ansluta sig till en större forskarkrets. En anledning till att Max Oker-Blom fick docenturen var att han strax innan hade belönats med ett pris av Die Physikalisch-Oekonomische Gesellschaft i Königsberg, vars universitet hade anrika traditioner inom fysiologisk forskning. I Villmanstrand hade Max Oker-Blom börjat skriva en serie artiklar i fysikalisk kemi och det var för sin fjärde artikel han tilldelades priset. Efter flytten till Helsingfors fortsatte han arbeta med sin artikelserie. Sammanlagt kom serien att omfatta tio artiklar om djurs kroppsvätskor och vävnader i fysikalisk-kemiska förhållanden. I förhållande till de finländska forskarkretsarna var Max Oker-Bloms vetenskapliga forskning i Villmanstrand självständig. Bristen på vetenskapligt stöd, handledning och miljö försökte han kompensera genom studieresor utomlands. Under hans sanatorievistelse i norra Italien passade han på att besöka några sanatorier i Schweiz och Tyrolen. Därefter gjorde han två studieresor till Tyskland där han arbetade under olika professorers ledning. Symptomatiskt för Max Oker-Bloms forskning var att hans arbete först uppmärksammades i utlandet innan det vann genklang i forskarkretsarna i Finland. Det var inte endast i den akademiska världen en landsortsläkare hade svårt att göra sig gällande i Helsingfors. Max Oker-Blom hade räknat med att kunna försörja sig och sin familj på sin läkarpraktik, 36 37

19 Max Oker-Blom fotograferad med hustrun Anni samt systern Aina och bröderna Hjalmar och Alfons: fr.v. Hjalmar Oker-Blom ( ), i svart blus Aina Oker- Blom ( ), i rutig blus Anna Anni (f. Wallenius) lutande mot sin man Max, bredvid honom i övre raden Alfons Oker-Blom ( ), ev. med sonen Carl- Christian i famnen, följande i raden Alfons hustru Elin (f. Sjöroos), ev. med någon av parets döttrar i famnen. Pojken med de svarta strumporna är ev. Max och Annis son Edgar. men det visade sig svårare än beräknat. Istället fick han hitta på andra sätt att trygga uppehället, vilket resulterade i att han gav ut sin första populärvetenskapliga bok och började hålla föredrag om själslig hälsa och uppfostran. Idén till de populärvetenskapliga verken kan härledas till den sjukdomsattack Max Oker-Blom drabbades av som 33-åring. På tåget till Merano hade han gjort upp en plan på att skriva brev med faderliga råd, som hans hustru Anna Anni (f. Wallenius) efter hans död skulle ge till deras son. I och med hans relativt snabba tillfrisknande sköts planerna på framtiden. I en litet annorlunda form förverkligades de istället när Max Oker-Blom från och med 1903 började skriva små upplysningsskrifter i sexualhygien. I dem vände han sig till pojkar och flickor i olika åldrar samt deras föräldrar och fostrare. Mest känd blev boken Hos Morbror Doktorn på landet som översattes till tio språk och utkom i 18 upplagor. Samtidigt som Max Oker-Blom gav sig i kast med folkupplysningsarbetet började han också vetenskapligt söka sig mot hygienisk forskning och vetenskap. Han utnämndes 1903 till assistent vid hygieniska laboratoriet och två år senare utsågs han till läkare för Helsingfors stads folkskolor. Kopplingen till universitetet behöll han tack vare docenturen i fysiologi, som på hans egen begäran år 1909 omvandlades till en docentur i hygien. År 1911 beviljades dåvarande professorn i hygien, Taavetti Laitinen, avsked och medan tjänsten var obesatt skötte Max Oker-Blom den periodvis. År 1914 utnämndes han till professor i hygien. Ännu samma år redogjorde Max Oker-Blom i det illustrerade månadsmagasinet Otava för vägen till sin livskarriär. I texten konstaterar Oker-Blom att hans medfödda talanger kommit till sin rätt i såväl offentliga uppdrag som ämbeten. Läkaren och samhällskroppen Hygien var ett område som Max Oker-Blom redan under sin tid som landsortsläkare hade fäst avgörande vikt vid. I hygienvetenskapens koppling till praktik och tillämpning i samhället förenades Max Oker- Bloms förmåga att kombinera teori och praktik. Det kan vara en av orsakerna till att han i allt högre grad började ägna sig åt hygieniska frågor i stället för att fortsätta den teoretiska forskningen inom fysi

20 Hälsan är min bästa vän. Nordens barn tillegnad av Morbror Doktorn (Lilius & Hertzberg) Mitä Martta sai oppia Tohtori-Enon luona maalla. Kirjanen tyttöjen vanhemmille (Yrjö Weilin) Max Oker-Blom började från och med 1903 skriva små upplysningsskrifter i sexualhygien. I dem vände han sig till pojkar och flickor i olika åldrar samt deras föräldrar och fostrare. Mest känd blev boken Hos Morbror Doktorn på landet som översattes till tio språk och utkom i 18 upplagor. Ekorrens berättelser. För Finlands barn upptecknade af Morbror Doktorn (1910), här i översättning till finska

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga

Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga Hitta i Krigsarkivets bestånd. 1.5 Lantvärn, beväringar och värnpliktiga 1.5.1 Lantvärnet 1.5.2 Beväringar före 1886 1.5.3 Beväringar och värnpliktiga 1886- Värnpliktsorganisationens framväxt Den första

Läs mer

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda?

Kommunikation. Tror du att det finns något universellt kroppsspråk? Vilket kroppsspråk brukar du använda? Kommunikation Vi människor kommunicerar på många olika sätt. Vi ringer, mejlar och pratar med varandra. Men vi använder också kroppen väldigt mycket. När personer kommunicerar är all kommunikation inte

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar

38 Finska Läkaresällskapets Handlingar IV Medicinska klinikens tre professorer på Klinikens dag den 25 november 1994. Från vänster Otto Wegelius, Frej Fyhrquist och Bertel von Bonsdorff. Foto Helsingfors universitet, AVavdelningen, Eero Roine.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Fyra systrar och en halvsyster

Fyra systrar och en halvsyster 1 Fyra systrar och en halvsyster Under åren 1842-1856 föder Anna Greta Persdotter vid Wågagård i Rogslösa 5 döttrar. De fyra första har samma far Johannes Nilsson som dör endast 45 år gammal 1854. Anna

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631.

A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Källor och historisk metod A. Utdrag ur en dagbok skriven av en tysk legoknekt (yrkessoldat). Här beskrivs slaget vid staden Magdeburg i centrala Tyskland 1631. Den 20 maj ansatte vi Magdeburg på allvar,

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Känner du till barnens mänskliga rättigheter?

Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Känner du till barnens mänskliga rättigheter? Alla omfattas av de mänskliga rättigheterna, även alla barn. SVENSKA RUOTSI Som barn betraktas människor under 18 år. Vad innebär FN:s konvention om barnets

Läs mer

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna,

1. Symbol, se sidan 2. 2. Inledning, se sidan 2. 3. Födelse- och dödsdatum, 4.Information om de sörjande, 6.Information till begravningsgästerna, Westlings Begravningsbyrå, Fondkistan i Eskilstuna kan göra döds och tackannonser i alla de större dagstidningar i Sverige. Vi gör annonsen medan ni väntar så att ni får ett korrektur direkt. Ni kan där

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE

LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE Ämne: Svenska/SO Namn: Johanna Wennberg Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning LITTERATURSTUDIE AV BOKEN JANE EYRE...1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR

FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR FÖRSLAG TILL SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDETS RIKTLINJER GÄLLANDE UTLANDS- ÖVERGÅNGAR FÖR SPELARE UNDER 18 ÅR Inledning... 1 Vem har tagit fram detta?... 1 Internationellt regelverk och ersättning... 2 Föreningens

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Uppsats om Barnsoldater

Uppsats om Barnsoldater Uppsats om Barnsoldater Min uppsats handlar om barnsoldater. Anledningen till att jag har valt detta ämne är för att jag såg en film som hette Blood Diamond som delvis handlade om barnsoldater. Filmen

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Hemtenta Vad är egentligen demokrati?

Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Hemtenta Vad är egentligen demokrati? Inledning Demokrati ett begrepp många av oss troligen tycker oss veta vad det är, vad det innebär och någonting många av oss skulle hävda att vi lever i. Ett styrelseskick

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Yaria. Viktor Rydberg

Yaria. Viktor Rydberg Yaria Viktor Rydberg Innehåll Förord 9 Förra avdelningen Om Buddah återvände 15 Inledning till Victor Pfeiffs översättning av Edwin Arnolds dikt»asiens ljus». 1888. Den mekaniska världsteorien 50 Inledande

Läs mer

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande

BESLUT 2003-09-12. Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 1 BESLUT 2003-09-12 Ärendenr. 22 Sökande MasterCard International Incorporated 2000 Purchase Street Purchase, New York 10577-2509 Förenta Staterna Ombud: Groth & Co KB, Johan S Motpart Peter V Saken Alternativt

Läs mer

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS

BEFATTNINGARNA NIVÅVIS 1 (7) 1.3.2012 Principer och fyrstegsmodellen för undervisnings- och forskningspersonal vid Helsingfors universitet Anvisning är en sammanställning av principer som gäller undervisnings- och forskningspersonalen

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind

Xstory. vägar till kvinnlig njutning av sexualpedagogen. Kristoffer Lind Xstory Våren 2007 Xstory För två år sedan publicerade vi en nyutgåva med de bästa erotiska novellerna ur Bengt Anderbergs serie Kärlek 1 14 en serie som uppnått kultstatus, som är närmast omöjlig att få

Läs mer

Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld!

Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld! Ge barnet en god uppväxt Nej till allt våld! Tryckt på papper Reprint Deluxe som har tilldelats EU:s miljömärke rek.nr. DK/11/1. Fostraren är barnets förebild Får man lugga en arbetskamrat eller sin partner

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 februari 2014 KLAGANDE 1. A A 2. B A 3. C A Högestavägen 32 271 95 Ystad MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt?

Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Miniprojekt, pedagogisk grundkurs I, vt 2001. Petra Månström, slaviska inst Varför vill ingen läsa språk helt plötsligt? Pulsen tas på sistaårsgymnasister i Uppsalaskola Sammanfattning Språkutbildningarna

Läs mer

Språkrevitalisering och ortografi

Språkrevitalisering och ortografi *!"#$%&'(#)"*+,-*'(#)"&."/+0+1$2*3450$1-.&.#*+,-*6&37/$/17#*%4#*($&.'73$'"7* 8#5.(0+1*9:*375*;

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 22 oktober 2001 PRELIMINÄR VERSION FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning,

Läs mer

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift.

en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. en lektion från Lärarrumet för lättläst - www.lattlast.se/lararrum Röda rummet - funderingsfrågor, högläsning och reflektion, skrivuppgift. Ämne: Svenska, SVA, SFI Årskurs: 7-9, Gym, Vux, Lektionstyp:

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar

En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar En uniform, många olika finländare likabehandlingsärende för beväringar Likabehandling och jämlikhet under beväringstjänsten Då man talar om likabehandling och jämlikhet bland beväringar med olika bakgrund,

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk

Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk Redaktionskommittén för Jean Sibelius samlade verk 22.3.1999 Verksamheten 1998 Allmänt om projektet Det gångna året var det första år då projektets verksamhet hade stabiliserats och omfattade alla arbetsskeden

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan

I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan I vilken form finns forskningsmaterialet? 2007 Airi Hortling Konst licentiat Universitetlektor Konstindustriella högskolan Presentation i seminar, Nordiska Universitets Administratörs- amarbetet (NUAS),

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen

RELIGIONSKUNSKAP. Ämnets syfte och roll i utbildningen RELIGIONSKUNSKAP Ämnets syfte och roll i utbildningen Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att

Läs mer

Anfäder Eric Nilsson Åstrand

Anfäder Eric Nilsson Åstrand Anfäder Eric Nilsson Åstrand Eric Nilsson Åstrand. Klockare. Född 1742-09-20 Hägerstad, Ånestad (E) 1). Döpt 1742-09-26 Hägerstad (E) 1). Bosatt 1764 Hycklinge (E) 2). från Hägerstad (E). Död 1815-03-26

Läs mer

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865)

Starka Kvinnor. QvinnoUniversitetet FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) FREDRIKA BREMER (1801-1865) Fredrika Bremer föddes den 17 augusti 1801 i Åbo, Finland. Tre år senare flyttade familjen till Stockholm. Fadern köpte Årsta Slott där de bodde på somrarna, på vintern i Stockholm.

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson

Låt intuitionen guida dig! 229:- av Hans Thörn med Catarina Rolfsdotter-Jansson PERIODENS ERBJUDANDE HEL av Hans Thörn med av Hans Thörn med Låt intuitionen guida dig! För att ett barn ska växa upp till en hel människa, som lever livet fullt ut och utnyttjar sin fulla kapacitet, räcker

Läs mer

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005

Vad är professionell kunskap? Ivor F. Goodson och Studentlitteratur 2005 Del 1 Vad är professionell kunskap? Kapitel 1: Introduktion: olika former av professionell kunskap I detta inledande kapitel ges en översikt över synen på professionell kunskap med avseende på undervisning

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

Tyra Ljunggrens personarkiv.

Tyra Ljunggrens personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Tyra Ljunggrens personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1884-1972, handlingar omfattar åren 1865-1974. Tyra Ljunggren, född Ericsson, maka till Elof Ljunggren

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion

MOTION KÄNNS BRA. effekter, men förvänta dig inga mirakel. Effekterna av motionen märks så småningom. 2 Ledvänlig motion Ledvänlig motion MOTION KÄNNS BRA Människan är skapad för att röra på sig. Även om psoriasis ofta medför många olika ledsymptom, såsom stelhet och smärta i lederna, så kan och bör man ändå motionera. Anpassa

Läs mer

Ökad jämställdhet för utländska medborgare

Ökad jämställdhet för utländska medborgare Ökad jämställdhet för utländska medborgare De får inte jobba som domare och inte rösta i riksdagsvalet. Inte heller får de byta kön. Utländska medborgare som lever i Sverige saknar fortfarande vissa rättigheter.

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö.

Carl von Linné. Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Carl von Linné Lyssna efter långt a-ljud, [a:] Linné som ung, staty av Carl Eldh i Linnéträdgården. Foto: Hans Odöö. Barnet Linné Carl Linnaeus föddes i Råshult, Småland, den 13 maj 1707 (23 maj enligt

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

Kan utan tvekan säga att jag hade svårt för det här pusslet själv men med tiden så knäcker man koden och vet hur man skall lägga pusslet.

Kan utan tvekan säga att jag hade svårt för det här pusslet själv men med tiden så knäcker man koden och vet hur man skall lägga pusslet. Skapande skola Enligt grundskolans läroplan ska skolans elever fostras till medborgare som har en fri och kritisk analysförmåga. Skolans uppgift lär vara att förse dem med de kunskaper som de kan behöva.

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala

Samlande DFU 293. En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Samlande DFU 293 En frågelista från Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala Vi är många som samlar och vi samlar på en mängd olika saker, till de vanligare sakerna hör frimärken, kapsyler, böcker, dockor,

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 PROTOKOLL Nummer 36 5.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Socialvårdsbyrån, S1 Beslutande Föredragande Justerat Minister Carina Aaltonen Avdelningschef

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv

Maria Matilda Henrikssons tragiska liv Maria Matilda Henrikssons tragiska liv En 7,5 poängs uppsats i kursen Släktforskning en introduktion vid Mittuniversitetet Torgny Henriksson Torgny Henriksson 2 Innehåll Uppsatsen, s. 3 Bilagor: Ansedel,

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma

Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma Prat om produktivitet Vart försvann tanken om att lära sig något, att fördjupa sitt tänkande och komma till insikt? Försvann den mellan kunskapsmaskineriets kugghjul? Camilla Kronqvist synar produktivitetspratet.

Läs mer

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE

OMVÅRDNADSBLADET. generationsväxling. i serien! GY/VUX Hösten 2009 GRÄNSLÖST LÄRANDE GY/VUX Hösten 2009 OMVÅRDNADSBLADET GRÄNSLÖST LÄRANDE generationsväxling i serien! TESTA EN NY GENERATION omvårdnadsbladet Utgivare liber, 113 98 Stockholm redaktion Miriam Barzelatto linda Ericsson layout

Läs mer

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser

Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014. John O Keefe. May Britt Moser och Edvard I. Moser PRESSMEDDELANDE 2014 10 06 Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2014 skall utdelas med ena hälften till John O Keefe och den andra

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer