Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar Fylls i och undertecknas av entreprenör när anläggningen är färdigställd"

Transkript

1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning för samtliga anslutna fastigheter (ange stamfastighet understruken) Fastighetsbeteckning för den fastighet där avloppsanläggningen ligger Anläggningen togs/tas i bruk (datum): Namn på sökande/kontaktperson Personnummer för sökande/kontaktperson Fastighetsadress Postnr Ort Telefon och/eller mobil till sökande E-post till sökande Entreprenör för avloppsanläggningen (företagsnamn och namn på ansvarig person) Adress till entreprenör Postnr Ort Telefon och/eller mobil till entreprenör E-post till entreprenör Beslut från kommunens miljönämnd finns: Ja Datum, paragrafnummer, diarienummer: Nej Spillvattenflöde och belastning på avloppsanläggningen Övergripande dimensionering av avloppsanläggningen som ansökan/anmälan avser Planerat antal anslutna hushåll/familjer totalt: (st) Planerat antal anslutna personer totalt: (st) Fabrikat WC och spolvolym WC Köks-/diskbänksavlopp (st), anslutna till/renas i: (st), anslutna till/renas i: Avlopp bad/duschutrymmen Tvättutrymmen/tvättmaskiner (st), anslutna till/renas i: (st), anslutna till/renas i: Annat än konventionellt spillvatten, dräneringsvatten, dagvatten, takvatten, spillvatten från fordonstvätt, hantverk, industri eller dylikt Typ/utsläppskälla:, ansluten till/renas i: Placering av avloppsanläggningen Enligt plankarta i ansökan Servitutsavtal skrivet Södertälje

2 Spillvattenledning till avloppsanläggningen Spillvattenledningens status Avloppsstam luftad över tak: Nyanlagd Befintlig Täthetskontrollerad Ja Nej Hus ej byggt ännu Slamavskiljare FINNS SAKNAS Fabrikat och modellbeteckning Betong Plast Annat: P-märkt Om ja, godkänd för: Våtvolym: l Ja Nej BDT 1 WC+BDT för personekvivalenter / st hushåll Antal kammare 2 T-rör 3 eller dyl. till utlopp Slamavskiljaren är förankrad mot flytkrafter vid högt grundvatten 1 Bad-, disk-, tvättvatten. 2 Gäller icke typgodkända avskiljare. 3 Främst avses äldre slamavskiljare där T-rör eller dylikt monteras för att hindra flytslamflykt Pumpanläggning FINNS SAKNAS Pumpgrop Överfyllnadslarm eller dylikt Våtvolym: l Ja Nej Sluten tank, urintank och dylikt FINNS SAKNAS Anslutet avlopp till tanken/tankarna WC WC+BDT Separerad urin Annat: Fabrikat och typbeteckning på tank/tankar Sluten tank: Urintank/tankar: Sluten tank Volym: m 3 Särskildbräddning finns Plast Betong Annat: Larm/överfyllnadsskydd för sluten tank Förankring 1 CE-märkt Ja Nej Typ: Urintank/tankar Volym: + Plast Betong Annat: Larm/överfyllnadsskydd för urintank Förankring 1 CE-märkt Ja Nej Typ: 1 Skydd mot flytkrafter vid högt grundvatten

3 Fördelningsbrunn/ fördelning till infiltration/markbädd FINNS SAKNAS Justerbart avlopp Utlopp är justerat för jämn fördelning mellan använda spridningsledningar i markbädd, infiltration eller dylikt Vid pumpning: pumpvolym, flöde och tryck inställt/anpassat till använda spridningsledningar i markbädd, infiltration eller dylikt Ja Nej Infiltrationsanläggning FINNS SAKNAS Typ Vanlig infiltration Förstärkt med extra grus/sand Upplyft Annat: Spridningsledningar, fabrikat och modell Om ej prefabricerade spridningsledningar, beskriv borrhål, mm Luftningsrör till spridningsledningar Spridningsledningar Ja Nej Antal: st Längd per ledning: m Lutning, uppmätt: Spridningsledningarnas nivå i förhållande till ursprunglig markyta Infiltrationsbäddens/bäddarnas totala yta + - m Ev. uppmätt plushöjd: m m 2 (Avser spridningslagrets undre yta) Spridningslager Singel, fraktion: Makadam, fraktion: Tvättat material Täckning av spridningslager Geotextil under spridningsledningar 1 Geotextil Annat: Ja Nej Djup från ursprunglig markyta till Eventuellt förstärkningslager 2 Högsta grundvattenyta, ca: m Påträffat i berg, ca: m Tjocklek: cm : Särskild dränering utförd för infiltrationen: Djup från ursprunglig markyta, ca: m Nivåskillnad mot spridningsledningar: m Markbädd FINNS SAKNAS Typ Vanlig markbädd Tät markbädd Annat: Spridningsledningar, fabrikat och modell Om ej prefabricerade spridningsledningar, beskriv borrhål, mm Luftningsrör till spridningsledningar Spridningsledningar Ja Nej Antal: st Längd per ledning: m Lutning, uppmätt: Spridningsledningarnas nivå i förhållande till ursprunglig markyta Markbäddens/bäddarnas totala yta + - m Ev. uppmätt plushöjd: m m 2 (Avser spridningslagrets undre yta) Markbäddssand Fraktion, markbäddssand Lagertjocklek: mm Markbäddssand 0-8 mm Annat: Siktanalys för markbäddssand genomförd Uppsamlingsledning Ja Nej Styva dräneringsrör Annat: Luftningsrör till uppsamlingsledning Inspektionsbrunn på utloppsledning Provtagning möjlig på fallande vatten Ja Nej Utlopp, typ (dike, åkerdränering, sjö, grusbädd, etc) samt nivåskillnad max vattennivå (dike, etc) uppsamlingsledning:

4 Minireningsverk FINNS SAKNAS Fabrikat, modell Dimensionerat för BDT WC+BDT För personekvivalenter, st hushåll Installerat enligt fabrikatens anvisningar Leverans av fällningskemikalie säkrad/avtalad Driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar Dosering av fällningskemikalie testad och fungerar Serviceavtal tecknat Förankrad till skydd mot flytkrafter vid högt grundvatten Provtagning möjlig på fallande, renat vatten Ja Nej Utlopp/polersteg (polersteg i form av infiltrationsbädd, etc) beskrivning Recipient (dike, sjö, etc. dit spillvattnet avleds) Fosforfälla/särskild fällningsfunktion FINNS SAKNAS Fabrikat, modell Dimensionerat för BDT WC+BDT För personekvivalenter, st hushåll Installerat enligt fabrikatens anvisningar Leverans av fällningskemikalie säkrad/avtalad Filtermassa (s.k. sorbent) påfylld Driftsatt och funktionskontrollerat enligt fabrikantens anvisningar Dosering av fällningskemikalie testad och fungerar Tank/fosforfälla förankrad till skydd mot sättningar Serviceavtal tecknat Typ av uppsamling Säck/kassett Lös/fri massa som ska slamsugas Provtagning möjlig på fallande, renat vatten Ja Nej

5 Övriga upplysningar Underskrift Entreprenör Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Fastighetsägare (innehavare av avloppstillstånd) Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Fotodokumentation bifogas (Ange diarienummer och fastighetsbeteckning i anslutning till fotona)

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS

INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Version 2.1-2014-05-20 0,4 m 1,2 m Figur 1. 0,6 m Exempel på infiltration med IN-DRÄN Plus LÄGGNINGSANVISNING FÖR INFILTRATIONER MED IN-DRÄN PLUS Läggningsanvisningen gäller för följande grupper av typritningar:

Läs mer

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga

Avloppsrening med IN-DRÄN. Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten. Kompakt Effektivt Enkelt. Låga Hållfasta Åldersbeständiga Avloppsrening med IN-DRÄN Kompakt Effektivt Enkelt Tankar, brunnar och slamavskiljare i polyeten Låga Hållfasta Åldersbeständiga IN-DRÄN IN-DRÄN, infiltrationssystemet utan sten, är inte bara lågkostnadsalternativet

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce

SLAMAVSKILJARE SA 4000ce Version 1.3 2013-06-18 Figur 1. Ca. 1,2 m Ca. 1,3 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 4000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce

SLAMAVSKILJARE SA 2000ce Version 1.3 2012-11-13 Inlopp Inspektion Manhål Utlopp Ca. 0,96 m Ca. 1,2 m Ca. 2,9 m Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 2000ce 10 FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp Reningsanläggning

Läs mer

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce

SLAMAVSKILJARE SA 3000ce Version 3.0 2013-02-07 Ca. 1,2 m Ca. 1,08 m Inlopp Inspektion/rensning Manhål Utlopp Figur 1. ANVISNING FÖR SLAMAVSKILJARE SA 3000ce 09 Ca. 3,6 m FANN VA-teknik AB www.fann.se SS-EN 12566-1/A1:2004 Avlopp

Läs mer

Små avlopp ska vara enkla

Små avlopp ska vara enkla Små avlopp ska vara enkla Kort om denna folder Små avloppssystem ska vara enkelt utformade. Då ger de långsiktigt god funktion och bra ekonomi. Komplicerade och teknikintensiva lösningar kräver regelbunden

Läs mer

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN

ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN 1(5) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN/ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV FÖRMULTNINGSTOALETT/TORRTOALETT SAMT EGET OMHÄNDERTAGANDE AV LATRIN OCH URIN Sökande Förnamn: Org.-/personnummer: Efternamn:

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³

STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ ANVISNING STORA SLUTNA TANKAR 10-46 m³ -SE Version 1.0-2014-06-26 ST 10000 (< 22 000 l = 2 stoser) Inlopp Inspektion/rensning/manhål ST 46000 (> 22 000 l = 3 stoser) ANVISNING FÖR STORA SLUTNA TANKAR 10-46

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar

Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Hur en slambrunn/slamavskiljare fungerar Avloppsslam Slam bildas vid all rening av avloppsvatten. Beroende på typ av avlopp indelas avloppsvattnet upp i svartvatten (toaletter, bad-, disk- och tvättvatten)

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23

Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Beslut Kommunfullmäktige 2007-05-23 B E S L U T Skyddsområde samt föreskrifter om skydd för ytvattentäkten Bleken Finspångs kommun 612

Läs mer

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD

TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD TA HAND OM DITT VATTEN! Information och exempel för lokalt omhändertagande av dagvatten LOD VAR RÄDD OM VÄRMDÖS VATTEN! Vatten är en av Värmdös viktigaste tillgångar, och vi lever i en unik miljö med tillgång

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion

Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion 1 Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion Stockholm Västra Götaland Skåne Tillsyn på minireningsverk inklusive mätning av funktion För mer information kontakta: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Producera din egen el Småskalig elproduktion

Producera din egen el Småskalig elproduktion Abonnemangsformer småskalig elproduktion Användning (uttag) är huvudabonnemang, säkring max 63 A, mikroproduktion Det här är det vanligaste inmatningsabonnemanget för privatpersoner och omfattar de allra

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde

Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde April 2011 Lathund för tillsyn gällande schaktningsarbeten samt täkt inom vattenskyddsområde Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor.

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Efter den 1 juli 2011 ansvarar Havs- och vattenmyndigheten för denna publikation. Telefon 010-698 60 00 publikationer@havochvatten.se www.havochvatten.se/publikationer Små avloppsanläggningar Handbok till

Läs mer

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn

Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn 1(8) Taxebilaga 1 Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER M.M. ENL. 2 KAP. MILJÖBALKEN AVGIFT över att miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. 2-5

Läs mer

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack!

Var vänlig häfta ej ihop era papper med häftklammer använd gärna gem istället, tack! HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR FÖRSKOLA, FRITID OCH KULTUR Föreningsbidrag kan sökas två ggr/ år, i tre olika kategorier: 1. Verksamhetsbidrag utifrån antal medlemmar bosatta i

Läs mer