Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Dnr PS Åtgärder för att överbrygga språksvårigheter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den rapport som tagits fram kring åtgärder för att överbrygga informationshinder enligt bilaga till ärendet. Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören ta ställning till vilka av de förslag som ges av ärendet som ska genomföras. De åtgärder som avses vidtas ska presenteras i en handlingsplan till styrelsen senast vid utgången av Ärendet För att landstinget ska kunna tillhandahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen är det viktigt att minska det informationshinder som beror på att inte alla länsinvånare kan läsa och förstå svenska. Mot bakgrund av detta beslutade produktionsstyrelsen vid sammanträdet , 40, att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören föreslå åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter i syfte att tillhandahålla en jämlik hälso- och sjukvård. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas för produktionsstyrelsen vid septembermötet Efter det att produktionsstyrelsen beslutade om uppdraget har en arbetsgrupp med representanter från kommunikationsavdelningen och Primärvården genomfört en kartläggning kring vad som hitintills gjorts på området, centralt i landstinget och i samverkan med andra samt i Primärvården. Utifrån kartläggningen har förbättringsområden preciserats samt konkreta förbättringsförslag och åtgärder tagits fram. Detta presenteras i en rapport som återfinns som bilaga till ärendet. Kopia till: Kommunikationsdirektören Primärvårdsdirektören Bilaga 90 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 ÄRENDE Dnr PS Produktionsavdelningen Produktionsstyrelsen Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att godkänna den rapport som tagits fram kring åtgärder för att överbrygga informationshinder enligt bilaga till ärendet Produktionsstyrelsen beslutar att uppdra till kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören ta ställning till vilka av de förslag som ges av ärendet som ska genomföras. De åtgärder som avses vidtas ska presenteras i en handlingsplan till styrelsen senast vid utgången av Ärendet För att landstinget ska kunna tillhandahålla en god hälso- och sjukvård för hela befolkningen är det viktigt att minska det informationshinder som beror på att inte alla länsinvånare kan läsa och förstå svenska. Mot bakgrund av detta beslutade produktionsstyrelsen vid sammanträdet , 40, att uppdra till produktionsdirektören att i samråd med kommunikationsdirektören och Primärvårdsdirektören föreslå åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter i syfte att tillhandahålla en jämlik hälso- och sjukvård. Enligt beslutet ska uppdraget redovisas för produktionsstyrelsen vid septembermötet Efter det att produktionsstyrelsen beslutade om uppdraget har en arbetsgrupp med representanter från kommunikationsavdelningen och Primärvården genomfört en kartläggning kring vad som hitintills gjorts på området, centralt i landstinget och i samverkan med andra samt i Primärvården. Utifrån kartläggningen har förbättringsområden preciserats samt konkreta förbättringsförslag och åtgärder tagits fram. Detta presenteras i en rapport som återfinns som bilaga till ärendet. Kopia till: Kommunikationsdirektören Primärvårdsdirektören Bilagor PM, Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

3 Dnr PS Anna Yngvesson Kommunikationsavdelningen Tfn E-post Produktionsstyrelsen Åtgärder för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter Bakgrund Alla invånare i länet ska få en jämlik hälso- och sjukvård, oavsett kunskaper i svenska språket. I april beslutade produktionsstyrelsen att efterfråga förslag på åtgärder som överbrygger informationshinder som har sin grund i att man inte behärskar det svenska språket i sjukvården. Förslagen ska framför allt kunna tillämpas i första linjens sjukvård och på landstingsövergripande nivå. En referensgrupp har bildats för att ta fram de efterfrågade förslagen. Den har bestått av representanter från Primärvården och Landstingets ledningskontor. Sammanfattning Detta dokument beskriver vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder, samt förslag på tänkbara åtgärder som landstinget kan vidta. Landstinget kommunicerar med patienter och medborgare på framför allt fyra sätt: via webbplatserna via telefon via personliga möten med utskrivet eller tryckt material. En kartläggning som har genomförts visar att de flesta redan genomförda åtgärderna har gjorts på webbplatserna. Där finns till exempel information om landstinget på engelska och finska. Beträffande kommunikation via telefon visar kartläggningen att det finns mer att göra för att förbättra kommunikationen och därmed öka tillgängligheten till första linjens hälso- och sjukvård. Enligt representanter i referensgruppen tycks många patienter avbryta telefonkontakten med vårdcentralen på grund av språksvårigheter. I stället besöker de vårdcentralen utan att först boka tid. Landstingets ledningskontor Slottsgränd 2A Box Uppsala tfn vx fax org nr

4 2 (14) Referensgruppens erfarenhet är att personliga möten med patienter som talar mycket lite svenska, och som besöker vården utan tolk, fungerar ganska bra, tack vare gester, enkla ord och medföljande sällskap som talar svenska. Tolk är dock önskvärd och med tolk fungerar kommunikationen väl. Kartläggningen visar också att det finns ett visst behov av utskriven eller tryckt information, framför allt om egenvård. Kartläggning Under denna rubrik beskrivs vad landstinget hittills har gjort för att överbrygga språkliga informationshinder, centralt i landstinget, i Primärvården och i samarbete med andra. Kartläggning av språk En kartläggning har gjorts av vilka de största språken är som nykomna invandrare har som modersmål eller som ett andra språk. Modersmål bland många nykomna invandrare är arabiska somaliska persiska/dari tigrinja (talas i Eritrea och i norra Etiopien). Dessutom talar många nykomna invandrare arabiska eller engelska även om det inte är deras modersmål. Det bör också nämnas, att vid sidan av dessa invandrarspråk, är landstinget förvaltningsområde för minoritetsspråket finska och har i uppdrag att främja finska. Rekommendationer inför översättningar Rekommendationer har tagit fram för hur en verksamhet avgör vilka texter och webbsidor som bör översättas och hur man går tillväga för att få en text översatt. I råden finns också rekommendationer om vilka språk verksamheten bör översätta till i första, andra och tredje hand. (Se bilaga 1.) Webbsidor på andra språk På lul.se finns sedan några år webbsidor med information på engelska och finska. I planen ingår att skapa sidor på arabiska och somaliska. Webbsidorna innehåller grundläggande information om landstinget. Lyssna på webbsidor Det är möjligt att få landstingets webbsidor upplästa på svenska, engelska och finska, samt framöver på arabiska, genom att klicka på symbolen med ett öra. Verktyget som gör detta möjligt heter Read Speaker.

5 3 (14) Information till analfabeter Kommunikationsavdelningen har hållit ett möte med Eva Grass, biträdande rektor för SFI i Uppsala kommun, som beskriver hur man kan förmedla information till de många arabisk- och somalisktalande personer som är analfabeter. Kontaktinformation på engelska Tre av Primärvårdens vårdcentraler, Flogsta, Gottsunda och Kungsgärdet, har viss information på engelska på lul.se. Ett par privata vårdcentraler har motsvarande på sina webbplatser. Information till gravida Primärvården och Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset har översatt sitt gemensamma informationsmaterial, som lämnas till gravida, till engelska. Cosmos Flyktigmottagningen Cosmos har tagit fram informationsbroschyrer på de vanligaste språken för nykomna invandrare se Landstingens och regionernas gemensamma webbportal, 1177.se, har många webbsidor översatta till ett stort antal språk. Dessa sidor innehåller framför allt information och råd om vård. Till dessa sidor länkar landstinget från lul.se. Sjukvårdsrådgivningen 1177 De som ringer till Sjukvårdsrådgivningen 1177 på telefon kan med ett knappval välja att få telefonmeddelandet i talsvaret framfört på engelska. Flertalet sjuksköterskor på Sjukvårdsrådgivningen 1177 talar engelska. Dessutom finns sjuksköterskor som används flitigt för att tala finska, arabiska, persiska och sorani/sydkurdiska. När en sjuksköterska märker att en person skulle ha nytta av att föra samtalet på sitt eget språk, kopplar hen vidare om det är möjligt. Rikskvinnocentrum Rikskvinnocentrum ger kortfattad information på 25 språk, tryckt och på webbplatsen. Dessutom ges mer utförlig information på sju språk på webbplatsen. Vad kan bli bättre? Nyheter på andra språk Nyheter om landstinget som presenteras på lul.se översätts inte till andra språk. Lyssna på webbsidor på vissa språk Funktionen Read Speaker som används på lul.se finns inte på somaliska. Det är ett bekymmer eftersom många som talar somaliska är analfabeter.

6 4 (14) Information om vårdcentraler Allmän information på engelska finns inte på alla vårdcentralers webbplatser. Med allmän information avses till exempel information om vad vårdcentralen erbjuder, hur man listar sig samt hur och när man tar kontakt. Telefonsamtal avslutas i förtid En del telefonsamtal till vårdcentralerna avslutas innan de har nått fram till en sjuksköterska. Ett troligt skäl, i synnerhet på vissa vårdcentraler, är att de som ringer inte förstår meddelandena på svenska. Färre besök på drop-in-tid Fler patienter borde boka tid på telefon i stället för att komma på drop-in-tid till vårdcentralerna, vilket de ibland gör av språkskäl. Kunskap om egenvård saknas Många patienter som nyligen har kommit till Sverige söker läkarvård för till exempel feber, förkylning och kräksjuka, sjukdomar som inte kräver läkarvård i Sverige. Förslag på åtgärder Utifrån kartläggningen, och utifrån referensgruppens erfarenheter, följer här förslag på tänkbara åtgärder som landstinget kan vidta för att förenkla kommunikationen med dem som inte talar svenska. Öka kännedomen om webbsidor på andra språk Öka kännedomen om språksidorna på lul.se. Tänkbara kanaler för att sprida informationen är SFI-utbildningen, annonser i tidningar samt radiokanaler, andra medier och webbplatser som vänder sig till specifika språkgrupper i länet. Kostnad En stor länstäckande annons och småannonser som återkommer flera gånger under ett år, kostar omkring kronor, inklusive kostnader för formgivning. Annonspriser i språkgruppernas medier och på deras webbplatser är inte undersökt. Översätt nyheter Översätt nyheter om vården som publiceras på lul.se, till exempel om e-tjänster och nya vårdval. Kostnad Detta kräver resurser i form av arbetstid samt av köpta tjänster för omkring kronor per år. Google Translate Installera gratisverktyget Google translate på lul.se för att besökare ska få tillgång till översättningar av alla webbplatsens sidor möjliggöra översättning till ett mycket stort antal språk.

7 5 (14) Med översättningsverktyget skulle landstinget spara kostnader för översättning, minska risken för ej uppdaterade översättningar och spara arbetstid. En förutsättning för att översättningarna ska bli bra är att sidorna på webbplatsen har ett enkelt och korrekt språk i sin grundversion på svenska. Erfarenhet Landstinget Gävleborg använder Google Translate sedan ett par år. Där är man nöjd med den good enough-nivå som Google erbjuder. Dessutom menar man att den medicinska informationen har flyttats till 1177.se, och därmed torde det inte kvarstå några allvarliga risker med att använda tjänsten. Kritik Det finns kritik mot verktyget. För ett par år sedan skrev Språkrådet, Sveriges officiella språkvårdsorgan, följande om översättningstjänster såsom Google translate i skriften Vägledning för flerspråkig information: Sådana tjänster är dock inte avsedda för att producera goda översättningar utan som lässtöd för att ungefärligen förstå texter på språk man inte kan. För texter med fackord eller speciella samhällsord, liksom för texter som måste vara innehållsligt korrekta, fungerar sådana översättningstjänster dåligt. Tjänsten har förmodligen utvecklats och förbättrats sedan 2013, men enligt Språkrådet kvarstår den restriktiva hållningen. Ljudfiler på somaliska Läs in information på ljudfiler. Många somalisktalande personer är analfabeter, men har en tradition av berättande. Även om lanstinget översätter webbsidor till dessa språk är det troligt att en stor del tänkbara besökare inte kan ta del av informationen. En möjlig lösning är att läsa in informationen på ljudfiler och publicera dem på webbplatsen. Enligt ett expertutlåtande är det ofta enkelt för en person som inte kan läsa att leta sig fram till rätt sida på webbplatsen. Information om ljudfilerna behöver dock spridas. Erfarenhet Uppsala kommuns SFI-undervisning använder sig av ljudfiler för att undervisa elever som talar arabiska och somaliska om hur det svenska samhället fungerar. Problem Det är resurskrävande att uppdatera och skapa nytt material för ljudfiler. E-tjänster på andra språk Verka för att CeHis och ansvarig utvecklare av den nationella tjänsten Mina vårdkontakter gör e-tjänster i vården tillgängliga på andra språk. Ett minimum av språk är engelska och mionoritetsspråken (finska för Landstinget i Uppsala län). Bedömningen är att e-tjänster på engelska skulle öka tillgängligheten väsentligt. HSA-katalogen på andra språk Verka för att den nationella organisationen kring HSA-katalogen översätter uppgifter om till exempel öppettider och telefonnummer, som visas på 1177.se, till andra språk.

8 6 (14) Telefonmeddelanden på andra språk Läs in meddelanden på engelska i systemet Call me. Den som ringer till en vårdcentral får göra olika knappval. Ett knappval bör ge möjlighet att få information uppläst på engelska. Det skulle med stor säkerhet minska antalet samtal som avbryts innan den som har ringt upp kopplas fram till en sjuksköterska. Det är också viktigt att Call me utvecklas så att den sjuksköterska som svarar förvarnas om att hen ska ta emot samtalet på engelska. En möjlighet är också att ha telefonmeddelanden på flera språk. Den som väljer ett annat språk, till exempel arabiska, kopplas vidare till ett annat nummer där en sjuksköterska svarar på arabiska. Se nästa förslag på åtgärd. Särskilda telefonnummer för olika språk Ge i uppdrag åt Hälsa och habilitering att utreda ifall det går att inrätta gemensamma telefonnummer till vårdcentralerna för vissa språk. Den sjuksköterska som svarar, tar emot samtal åt alla vårdcentraler på just detta språk. Detta förusätter överenskommelser i privata vårdcentralers vårdavta. Kostnad Kostnad för uppbyggnad, bemanning den tid som ett språk har telefontid, samt kostnader för marknadsföring. Telefonrådgivning på andra språk Stockholms läns landsting, som har ansvaret för Sjukvårdsrådgivningen 1177, har startat arbetet med att erbjuda rådgivning på olika språk. Hur den funktionen ska se ut är inte klart i dag. Den gemensamma tekniken inom 1177 möjliggör samverkan mellan landstingen och det ger bra förutsättningar att samordna en språktjänst. Exempel på hur det kan komma att gå till: Ett samtal till 1177 lotsas till en sjuksköterska med rätt språkkunskap och hen svarar på det begärda språket oavsett var i landet hen arbetar. Erfarenhet Den nationella tjänsten Sjukvårdsrådgivningen 1177 arbetar med språkfrågan som den beskrivs i stycket ovan. Det är troligt att man redan nästa år påbörjar ett samarbete mellan landstingen. Sjukvårdsrådgivning via tolk Erbjud särskilda telefonnummer att ringa till Sjukvårdsrådgivningen för olika språk. Samtalet leder till en tolk som i sin tur kontaktar Sjukvårdsrådgivningen Erfarenhet Under 2013 erbjuds sjukvårdsrådgivning med tolk på somaliska och arabiska i tre landsting och regioner: Stockholm, Skåne och Västra Götaland. Tjänsten erbjuds på försök och målet är att ge rådgivning på lika villkor för alla. Läs mer:

9 7 (14) Kunskap om kulturer Uppmärksamma att kommunikationen med personer som inte talar svenska ibland fungera dåligt eftersom de som kommunicerar har för liten kunskap om varandras kulturer. Därför är det viktigt att kunskap om olika kulturer sprids inom primärvården och förmedlas från till exempel flyktinghälsan Cosmos till vårdcentralerna. Information om egenvård Informera personalen på vårdcentralerna om var de kan hämta flerspråkig information om egenvård på webbplatserna. Genom att ge skriftlig information kan vården avlastas, samtidigt som de vårdsökande som önskar läkarvård för enkla åkommor får den information de behöver. Information om vårdkedjan Ta fram informationsblad om vårdkedjan på andra språk. Många nykomna invandrare har tidig kontakt med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen eller SFI. Via dem kan landstinget förmedla skriftlig information om vårdkedjan och rätten till tolk. Sprid information via invandrarföreningar Etablera kontakt med Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala och andra tänkbara föreningar för att sprida information om till exempel vårdkedjan och landstinget. Kartlägg språkkunskaper Kartlägg språkkunskaper bland medarbetare i vården. I landstingets arbete med finska är landstinget ålagt att kartlägga språkkunskaperna bland medarbetarna. Kravet säger dock inget om hur resultatet av kartläggningen ska användas. I samtal med finskspråkiga har det framförts att det inte finns behov av att personalen har medicinska språkkunskaper det viktiga är i stället tryggheten som det sociala samtalet på det egna språket kan ge. Det är möjligt att i en och samma kartläggning ta reda på alla olika språkkunskaper bland landstingets medarbetare. Informationen lagras sedan i HSA-katalogen. För att få uppge ett språk bör medarbetaren kunna tala språket tämligen obehindrat. Däremot behöver den inte ha medicinska språkkunskaper. Att uppge språkkunskaper ska vara frivilligt. En vinst med att kartlägga språkkunskaperna är att en verksamhet kan marknadsföra sig med dem. Erfarenhet Folktandvården berättar på sin webbplats att många medarbetare talar flera språk. Tidigare fanns även information om vem som talade vilket språk, men informationen var svårt att hålla aktuell och har därför tagits bort. Problem Man kan befara att vissa patienter avstår från att anlita tolk, trots att de borde göra det.

10 8 (14) Man kan befara att de medarbetare som är mer eller mindre ensamma om att kunna ett visst språk får hög arbetsbelastning. Språkkunskaper som merit Se språkkunskaper som en merit vid nyanställningar och lönesättning. Språkkrav i vårdavtalen Formulera krav i vårdavtalen, om att vårdgivare ska erbjuda service på andra språk. Det kan handla om att tjänster behöver utvecklas på andra språk, eller att personal ska ha vissa språkkunskaper. Förslag till inriktning för fortsatt arbete Referensgruppen föreslår följande inriktning till fortsatt arbete för en förbättrad kommunikation med personer som har begränsade kunskaper i det svenska språket: Utifrån den gjorda kartläggningen välja vägar för att minska de språkliga hindren. Exempelvis 1. utveckla möjligheten att kontakta vården på andra språk via telefon 2. ytterligare utveckla informationen på andra språk på webbplatserna. 3. komplettera muntlig information med utskrivet eller tryckt material - om rätt väg till vården som förmedlas av till exempel Arbetsförmedlingen och SFI - om egenvård som förmedlas av vården 4. undersöka möjligheten att underlätta personliga möten i vården. Dessutom är det önskvärt att målgruppen, om möjligt, tillfrågas om behoven, och att insatserna utvärderas.

11 9 (14) Bilaga 1 Översätt till andra språk Ibland behöver vi översätta texter till andra språk. Här följer råd till dig som ska planerar att beställa en översättning. Här beskrivs också hur vi hanterar översättningar på landstingets webbplatser. Val av texter som ska översättas Översätt i första hand information som är grundläggande, som varje medborgare ska ha tillgång till för att kunna söka vård och behandling, samt nyttja kollektivtrafiken veta vilka rättigheter man har som patient och medborgare förstå hur landstinget styrs och vilken verksamhet som landstinget bedriver få kännedom om mycket viktiga händelser och förändringar i landstinget. Klarspråk För att översättaren ska kunna leverera ett bra resultat, är det nödvändigt att den text som ska översättas är mycket väl genomarbetad och formulerad på klarspråk. Annars finns risken att översättaren missförstår och gör en felaktig översättning, eller översätter till ett onödigt krångligt språk. Påtala även för översättningsbyrån att texten ska vara skriven på klarspråk. Om du behöver hjälp med klarspråket, kontakta en kommunikatör på din förvaltning eller en språkkonsult. Information kan uppfattas olika i olika kulturer. Ta reda på om du behöver tänka på något särskilt i fråga om din text. Underlaget kan behöva se olika ut beroende på vilket språk det ska översättas till. Rådgör eventuellt med översättningsbyrån. Välj översättare Landstinget har ingen upphandlad översättningsbyrå. Skicka gärna ut en offertförfrågan till några olika företag innan du väljer. Försäkra dig om att översättningsbyrån är auktoriserad. Ibland kan det vara lämpligt att fråga om byråns översättare har goda språkkunskaper på just det område som berörs i texten, till exempel medicin eller juridik. Kvalitet Vanligtvis är det bara översättaren som korrekturläser sin egen översättning. Överväg att betala extra för att ytterligare en person granskar översättningen innan den levereras till dig.

12 10 (14) Tidsåtgång Vanligtvis kan du få översättningen ungefär en vecka efter din beställning. Betala lite extra, så kan du förmodligen få leveransen ännu snabbare. Samarbete Ibland kan andra landsting eller regioner ha nytta av översättningar av samma texter. Överväg att använda varandras översättningar. Kostnader Varje förvaltning bekostar sina översättningar, förutom när det gäller finska. Landstinget får nämligen statsbidrag för att främja finskan i Sverige. En verksamhet kan därför få del av statsbidraget för att översätta texter till finska. Kontakta kommunikationsavdelningen på ledningskontoret för mer information. Val av språk Översätt i första hand till språk som förstås av en stor andel av nyanlända invandrare, även om de inte har det som modersmål. Dessa språk är i nuläget engelska och arabiska. Översätt i första hand också till teckenspråk och finska. Översätt i andra hand till språk som är modersmål för de största nyanlända grupperna. I nuläget omfattas somaliska. Översätt i tredje hand till språk som är modersmål för stora nyanlända grupper. I nuläget omfattas persiska/dari och tigrinja. Översätt i tredje hand också till lättläst. Arabiska Det finns flera varianter av arabiska. Det kan vara lämpligt att välja en förenklad version av klassisk arabiska (fusha) som är lätt att förstå för alla arabisktalande. Lyft helst frågan redan i offertförfarandet. Engelska Använd gärna brittisk engelska. Finska Landstinget är förvaltningsområde för finska och ska främja finska språket i Sverige. Somaliska Eftersom många somalier är analfabeter kan det vara bra att även göra ljudfiler om det rör en publicering på webben.

13 11 (14) Teckenspråk Tänk på att svenska och svenskt teckenspråk är två olika språk. Därför är det viktigt att döva får information på teckenspråk. Om du vill ha en text översatt till teckenspråk, kontakta kommunikationsavdelningen på ledningskontoret. Sidvyer med andra språk på lul.se Varje sida på lul.se kan innehålla sidvyer för andra språk än svenska. När vi översatt en svensk webbtext till ett annat språk ska vi lägga in den översatta texten i sidvyn för det aktuella språket. På så sätt bildar vi webbstrukturer för andra språk, som utgår från startsidan, och fortsätter nedåt i strukturen, parallellt med den svenska. Besökaren klickar på Other languages högt upp till höger på startsidan. Från en sida med alla valbara språk gör besökaren ett val. Besökaren kommer då in på startsidan för lul.se och sidvyn för det valda språket. När en sida på annat språk ska uppdateras, är det enklast om den har samma innehåll som den svenskspråkiga sidan. Ibland finns det dock skäl att göra annorlunda. Då ska texten som ligger till grund för översättningen sparas under fliken Svensk originaltext i redigerarläge. Den som uppdaterar en sida på svenska måste alltid se till att eventuella språk/sidvyer också blir uppdaterade.

14 12 (14) Bilaga 2 Översättning Webbsidor översatta från svenska till engelska med hjälp av Google Translate. Exempel 1 Svenska Sluta röka eller snusa tillsammans i grupp Du kan få hjälp att sluta röka eller snusa tillsammans med andra på en vårdcentral. Du väljer själv vårdcentral. I listan nedan ser du var och när grupper ska träffas för ett första möte. Om du vill gå dit behöver du anmäla dig först. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida. Individuell hjälp Vårdcentralerna och lungkliniken på Akademiska sjukhuset erbjuder även individuell hjälp för att sluta använda tobak. Kontakta verksamheten för mer information. Patienter inom psykiatrin Psykiatrin erbjuder också patienter hjälp att sluta röka eller snusa. Om du är patient inom psykiatrin hör med din vårdkontakt! Engelska Stop smoking or using snuff together in groups You can get help to quit smoking or using snuff with others at a medical center. You choose the medical center. In the list below you will see where and when groups will meet for a first meeting. If you want to go there you need to register first. Contact details are on the right side of this page. individual help Outpatient clinics and pulmonary clinic at the University Hospital also offer individual help to stop using tobacco. Contact the business for more information. Patients in psychiatry Psychiatry also offers patients help to quit smoking or using snuff. If you are patient in psychiatry - check with your health care contact!

15 13 (14) Exempel 2 Svenska Mina vårdkontakter en enkel väg till vården Med e-tjänsten Mina vårdkontakter kan du till exempel läsa din journal, beställa tid, avoch omboka tid, följa din remiss, och förnya recept. Du kan också välja vilken vårdcentral eller husläkare du vill tillhöra och kommunicera med vården på ett säkert sätt. Läs mer om Mina vårdkontakter på 1177.se (öppnas i nytt fönster) Vilka mottagningar använder Mina vårdkontakter? Mina vårdkontakter införs successivt i vårt landsting. Det är mottagningarna själva som väljer vilka tjänster de erbjuder och det är alltså inte säkert att alla tjänster erbjuds vid alla mottagningar. Se länk till vänster. Hur använder jag Mina vårdkontakter? För att kunna använda Mina vårdkontakter måste du vara folkbokförd i Uppsala län och ha ett användarkonto. När du registrerar dig kan du välja om du vill logga in med e- legitimation eller med engångskoder som du får via sms. Behöver barn ett eget användarkonto? Ja, barn och andra anhöriga måste ha egna användarkonton. De ärenden som utförs i Mina vårdkontakter journalförs på personnumret. Är det säkert? All informationsöverföring är skyddad (krypterad) och uppfyller vårdens krav på säkerhet och sekretess. Engelska My health care contacts - a simple way to care The e-service My health care contacts, you can, for example, read your journal, make an appointment, by and rebook time, follow your referral, and renew prescriptions. You can also choose which clinic or family doctor you want to belong to and communicate with health care in a safe manner. Read more about My health care contacts 1177.se (opens in new window) Which clinics use My care contacts? My health care contacts gradually being introduced in our county. The clinics themselves who decide what services they offer and it is not certain that all services are

16 14 (14) offered at all clinics. See link to the left. How Do I Use My health care contacts? To use My health care contacts you need to be registered in Uppsala County and have a user account. When you register, you can choose to log in with the e-id or with time codes that you receive via sms. Need child your own user account? Yes, children and other dependents must have their own user accounts. The cases performed in My care contacts journaled on personal number. Is it safe? All information is protected (encrypted) and meet healthcare requirements for security and confidentiality.

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten

Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-04-26 41 Dnr PS 2013-0022 Motionssvar angående personalens språkkunskaper och patientsäkerheten Förslag

Läs mer

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård

Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Dagens struktur inom Landstinget Dalarnas hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården i Dalarnas län är uppbyggt kring länets primärvård och 26 vårdcentraler, öppenvårdsmottagningar, sjukhusen i Säter, Ludvika

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLINJER 117 7 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 2.0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E -TJÄNSTE R 1_0.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 24 (40) Dnr CK 2011-0336 61 Hälsokontroll och hälsosamtal för 40-, 50- och 60-åringar svar på motion

Läs mer

Utvärdering av landstingets resurscentrum

Utvärdering av landstingets resurscentrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör

Tillgänglig och anpassad information inom landstinget. Carin Bergman, kommunikatör Tillgänglig och anpassad information inom landstinget 20151029 Carin Bergman, kommunikatör Agenda Vad menar vi med tillgänglig respektive anpassad information? Hur jobbar vi med tillgänglig och anpassad

Läs mer

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 11 (40) Dnr CK 2012-0048 49 Nationellt samarbete inom ehälsa svar till Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut 1 (2) FÖRSLAG 2013:70 LS 1303-0417 Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2013:4 av Håkan Jörnehed och Gunilla Roxby Cromvall (V) om Stockholms läns landstings ansvar för de nationella minoriteterna

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan

Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 1 (7) Riktlinjer för översättningar i Försäkringskassan 2 (7) Förord Riktlinjerna för översättningar syftar till att alla som tillhör den svenska socialförsäkringen ska förstå sina rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 50 Dnr PS 2011-0032 Motionssvar angående motion om att öppna tillagningsköket vid Lasarettet i Enköping

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Bilaga 46 a 2013-03-01 Dnr HSS 2013-0021 Dnr CK 2012-0369 Bodil Aksén 018-611 62 24 Bodil.aksen@lul.se Landstingsstyrelsen Yttrande över motion Ta sjukdomen KOL på allvar Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland

Rätten till hälsa. Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland Rätten till hälsa Moderaternas vision för hur det är att vara patient i Sörmland augusti 2010 Övergripande mål Varje människa har rätt till bästa möjliga hälsa enligt FN:s internationella konvention om

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral De har öppet på dagen måndag till fredag.

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster KOMM UNIKATIONSRIKTLI NJER 1177 VÅRDGUIDENS E-TJÄNSTE R.DOCX Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjer för 1177 Vårdguidens e-tjänster Kommunikationsriktlinjerna

Läs mer

1177 Vårdguiden på webben

1177 Vårdguiden på webben 1177 Vårdguiden på webben Hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård Marie-Louise Elebring, kommunikationsenheten 20160914 1177 Vårdguiden på webben Region Östergötlands

Läs mer

Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov

Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikation 2005-09-26 LS 0509-1660 Riktlinjer för information till grupper med särskilda behov Bakgrund Landstinget har ansvaret för att ge invånarna i länet en god

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län

Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget i Uppsala län och Polismyndigheten i Uppsala län LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-05-21 56 Dnr PS 2013-0023 Yttrande angående Överenskommelse om samverkan mellan Älvkarleby kommun, Landstinget

Läs mer

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk

2011-06-08 LS 1010-0819. Uppföljning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av den nya lagstiftningen om minoriteter och minoritetsspråk Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(2) Ankom Stockholms läns landsting 2011-06-08 LS 1010-0819 i ANOSTINGSSTYRELSEN Dnr: 2011-06- 0 8 * 1-06-21 01? Landstingsstyrelsen Uppföljning

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 4 MAJ 2011 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: Ett friskare Sverige Välkommen till landstingets

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012

ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT. Målrelaterad ersättning inom specialistvården. Nätverkskonferensen 2012 ERSÄTTNINGSSYSTEM FÖR RESULTAT Målrelaterad ersättning inom specialistvården Nätverkskonferensen 2012 kerstin.petren@lul.se niklas.rommel@lul.se LANDSTINGET I UPPSALA LÄN 2012 Uppsala medelstort landsting:

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 Dnr PS 2012-0033 66 Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Information på fler språk

Information på fler språk Information på fler språk Bostadsbolaget har sedan gammalt ett beslut på att endast skriva hyresgästinformation på svenska. Med anledning av förändringar i omvärlden och ökad mångkulturell kundgrupp finns

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter

Dokumentnamn Order and safety regulations for Hässleholms Kretsloppscenter. Godkänd/ansvarig Gunilla Holmberg. Kretsloppscenter 1(5) The speed through the entire area is 30 km/h, unless otherwise indicated. Beware of crossing vehicles! Traffic signs, guardrails and exclusions shall be observed and followed. Smoking is prohibited

Läs mer

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal

Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal 2017-03-20 Enheten för e-hälsa Mina vårdkontakter Lathund för vårdpersonal Hur man loggar in, fördelar ett ärende, besvarar ett ärende och ändrar sina personliga inställningar. Support för vårdpersonal

Läs mer

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad

1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 Vårdguiden och införande av e-tjänster Anna Strömblad 1177 och Vårdguiden - två starka varumärken Våra invånartjänster tidigare Invånartjänster med 1177 Vårdguiden Invånartjänster medverkar till

Läs mer

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen.

Read Texterna består av enkla dialoger mellan två personer A och B. Pedagogen bör presentera texten så att uttalet finns med under bearbetningen. ! Materialet vill ge en gemensam bas av användbara fraser för dialoger i klassrummet. skapa dialoger mellan elever på engelska. skapa tydliga roller för två personer, och. presentera meningsfulla fraser

Läs mer

Programarbete stadsbussdepå

Programarbete stadsbussdepå LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 101 Programarbete stadsbussdepå Förslag till beslut Dnr PS 2012-0041 Produktionsstyrelsen beslutar

Läs mer

Invandrarindex Sandviken

Invandrarindex Sandviken Nyanlända invandrares syn på Gävleborgs Län och Norrland som helhet. Invandrarindex 1 Sandviken 1-11-6 Invandrarindex 1 (94) 1 % 9 8 7 6 4 Är du. 44 Kvinna 4 6 Man Invandrarindex 2 (94) 2 Bas total: 3.1

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Det finns en enkel väg till vården =

Det finns en enkel väg till vården = Det finns en enkel väg till vården = Mina vårdkontakter är en flexibel e-tjänst och hanteras av samma personal som du möter vid besök på din mottagning = Här finns Mina vårdkontakter Stockholm, Västra

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige

nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige nå ända fram guide för informatörer som vill nå alla i sverige Tips för att nå läsare med begränsade kunskaper i det svenska språket Detta är några råd om hur man når så många som möjligt med sin information,

Läs mer

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar

» Vården på webben är det självklara valet när man vill ha. » Vården på webben upplevs av allmänheten som enkel, användbar Vision» är det självklara valet när man vill ha information, kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvård.» upplevs av allmänheten som enkel, användbar och pålitlig.» förbättrar, tillsammans med landsting/regioner

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum 1 (7) Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 Riktlinjer för service och tillgänglighet Inledning Eskilstuna kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting

Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar till Sveriges Kommuner och Landsting LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-04-27 17 (24) Dnr CK 2012-0107 84 Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet remissvar

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:37 LS 0912-1036 1 (1) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m.fl. (S) om förebyggande insatser mot prostatacancer Föredragande landstingsråd: Lars Joakim

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden

Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Uppgifter att visa på 1177 Vårdguiden Genom att fylla i och skicka in nedanstående uppgifter blir din mottagning sökbar i tjänsten Hitta vård på 1177 Vårdguiden på webben Region Skånes och övriga landsting

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund

Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Redaktörsutbildning EpiServer Lathund Detta dokument är en lathund till redaktörsutbildning för EpiServer, det publiceringsverktyg som används av Hudiksvalls kommun. Postadress: 824 80 Hudiksvall Besöksadress:

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer

LS Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S) om forebyggande insatser mot prostatacancer Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1(3) 2011-03-23 LS 0912-1036 Dnr, Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 1 1-04- 1 2 * 03 1 I Motion 2009:36 av Mariana Buzaglo m fl (S)

Läs mer

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2014-02-27 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

FÖRSLAG 2016-06-13 Dnr CK2016-0132 Hälso- och sjukvårdsavdelningen Agneta Eklund Tfn 6116178 E-post agneta.eklund@lul.se Hälso- och sjukvårds och FoUU utskottet Svar på motion om ett helhetsgrepp mot äldres

Läs mer

Riktlinjer för service och tillgänglighet

Riktlinjer för service och tillgänglighet Kommunstyrelsen Datum Kommunledningskontoret 2015-09-15 KLK Kommunikation Eva Norberg, 016-710 16 92 KSKF/2015:451 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för service och tillgänglighet Förslag till beslut 1.

Läs mer

Vårdguidens e-tjänster,

Vårdguidens e-tjänster, tjänster, Ett projekt för att öka kännedomen om dessa tjänster Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Kristina Danielsson Kirurgmottagningen SU/Östra DEFINE Jag har upplevt

Läs mer

Riktlinjer för patientinformation

Riktlinjer för patientinformation Riktlinjer för patientinformation Landstingets kansli Februari 2010 (version 1.1) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppsdefinition... 3 3. Anvisningar för patientinformation... 3 3.1 All patientinformation

Läs mer

Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken

Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-10-25 138 Dnr PS 2012-0051 Utredning av förutsättningar att inrätta nya vårdplatser på Kronparken Förslag

Läs mer

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Calculate check digits according to the modulus-11 method

Calculate check digits according to the modulus-11 method 2016-12-01 Beräkning av kontrollsiffra 11-modulen Calculate check digits according to the modulus-11 method Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 www.bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF

Get Instant Access to ebook Ta Skada PDF at Our Huge Library TA SKADA PDF. ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF ==> Download: TA SKADA PDF TA SKADA PDF - Are you searching for Ta Skada Books? Now, you will be happy that at this time Ta Skada PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område

Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 73 Dnr PS 2013-0037 Rivning av hus V1 på Akademiska sjukhusets område Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Asylsökande samt papperslösa flyktingar

Asylsökande samt papperslösa flyktingar Lednings- och verksamhetsstöd 1 H A N D L Ä G G A R E D A T U M FLIK Avgiftshandboken 2012-04-26 28 B samt papperslösa flyktingar Innehåll Inledning sidan 2 Landstingets åtagande sidan 2 LMA-kort sidan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2007:37 1 (5) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:17 av Andres Käärik och Maria Wallhager (fp) om försök med utökad förskrivningsrätt för distriktssköterskor Föredragande landstingsråd:

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning?

70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? 70 % använder webbtidbok för gynekologiskt cellprov i Halland Webbtidbokning Hur fungerar det och vad krävs för att få igång användning? Maria Brunefjäll, Region Halland Fredrik Sargren, Region Jönköpings

Läs mer

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman

Förslag till organisation av den basala hemsjukvården med landstinget som huvudman Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-11 1 (3) HSN 2016-0075 Handläggare: Elisabeth Höglund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 10 Förslag till organisation av den basala hemsjukvården

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto - Allmänt Can I withdraw money in [country] without paying fees? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land What are the fees if I use external ATMs? Fråga om avgifterna om du

Läs mer

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - Allmänt. Bank - Öppna ett bankkonto. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - Allmänt Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Fråga om det är extra kostnader när du tar ut pengar i ett visst land Vad är avgifterna om jag använder bankautomater från

Läs mer

Vägledning för kanalstrategi

Vägledning för kanalstrategi Vägledning Version 1.0 2010-09-28 Vägledning för kanalstrategi Vad vill E-delegationen uppnå med vägledningen? Mål: att bidra till att offentlig förvaltning levererar service till privatpersoner och företag

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten

BREDBAND MBIT REGISTRERA DIG IDAG. Din guide till Karlshamnsporten BREDBAND 1000 MBIT REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv väljer och aktiverar leverantör av bredband, telefoni, TV och andra digitala

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar

Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar YTTRANDE 2013-05-29 LJ 2012/1476 Avsändare Landstingsfullmäktige Motion: Utveckla sjukvårdsapp till ungdomar I en till landstingsfullmäktige inlämnad motion föreslår Lena Skaring Thorsén, FP Landstingsfullmäktige

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer