organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "organ för sveriges facköversättarförening nr 64 2013 årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad?"

Transkript

1 organ för sveriges facköversättarförening nr årgång 24 facköversättaren Hur snabbt kan man översätta en roman? Har du blivit CV-kapad? PRESENTATION ÖVERSÄTTNING AV SFÖ:S ÄR KUL STYRELSE ÄVEN 10 EFTER LAGRA 30 ÅR DATA 4 HYR PÅ ETT EN ARBETSGIVARE GENOMTÄNKT SÄTT 10 12

2 Nr Årgång 24 Innehållet får gärna återges om källan anges. Redaktionen förbehåller sig rätten att ändra och korta av insända artiklar. Kansli Postadress SFÖ Wallingatan Stockholm Besöksadress Wallingatan 11, Stockholm Tel: Öppettider: mån fre Lunchstängt: E-post: Webbplats: PlusGiro Bankgiro Redaktion Ansvarig utgivare Ingrid Olsson Chefredaktör Kerstin Orsén Tolvmansvägen 8 B Huddinge Tel: E-post: Övriga redaktionsmedlemmar Brett Jocelyn Epstein, Anna Hermerén, Mats D Linder, Tricia Nilsson, Björn Olofsson, Britt-Marie Seex, Christian Swärdshammar och Gisela Weltzin Thunberg Grafisk design Mazzarin Reklambyrå Foto Gisela Weltzin Thunberg Tryck Trydells tryckeri Prenumeration Pris för år 2014 SEK 225:- + moms Annonspriser Finns på SFÖ:s hemsida: Utgivningsplan 2014 Nr Manusstopp Utgivning 1 14 januari 20 februari 2 10 mars 16 april 3 21 maj 25 juni 4 7 juli 27 augusti 5 12 september 20 oktober 6 10 november 15 december Styrelsen har ordet Kunskap saknas Sisyfosarbete. Eller kanske ett steg fram, och två tillbaka. Så skulle man kunna beskriva arbetet med att försöka påverka upphandlingar av översättningstjänster. Om och om igen hör man om upphandlingar av översättningstjänster (och även andra tjänster) där kvalitetskraven är så otydligt formulerade att de inte har någon betydelse, än mindre går att följa upp. Därmed ges priset alltför stor tyngd vid valet av leverantör, och myndigheterna blir hänvisade till att använda ramavtal som ger en kvalitet de inte är nöjda med. I förlängningen riskerar det att ge hela branschen dåligt rykte. GRUNden till problemen tycks ofta ligga i att upphandlare ibland saknar kunskaper om översättningstjänster. Det är svårt att ställa relevanta, uppföljningsbara och rimliga krav på en tjänst man inte vet så mycket om. En kommun skrev till exempel i sitt förfrågningsunderlag att översättare ska behärska både svenska och översättningsspråket i sådan utsträckning att översättaren obehindrat kan översätta i båda språkriktningarna. Även om sådana översättare finns kan man undra om det verkligen var ett relevant krav. Kanske blandade man ihop översättning och tolkning? Kommunens upphandlare hade säkert ingen aning om att man genom detta krav utestängde majoriteten av översättarna från att lämna anbud, eftersom de allra flesta översättare översätter till ETT språk, nämligen sitt modersmål. Härom veckan kom ett förfrågningsunderlag från Region Skåne på remiss till SFÖ:s kansli. Enligt vår åsikt hade det en del brister. I den allmänna delen fanns detaljerade krav på till exempel anbudsgivarnas miljöarbete, fakturornas utformning och andra teknikaliteter, samtidigt som kraven på själva tjänsten var ganska knapphändiga. Detta gör att priset igen riskerar att bli den enda konkurrensmöjligheten för anbudsgivarna. Upphandlarna från Region Skåne hade dock gjort något som börjar bli allt vanligare, nämligen lämnat ut förfrågningsunderlaget på extern remiss. Man vill hämta in synpunkter från branschen, däribland SFÖ, på hur förfrågningsunderlaget kan förbättras innan det lämnas ut till anbudsgivarna. SFÖ:s styrelse har nu lämnat ett svar, och det ska bli mycket spännande att se hur det tas emot och vilka förändringar som görs. Kanske blir det i alla fall ett steg framåt, den här gången? En annan ljuspunkt är UD:s/Regeringskansliets nya avtal, som blir klart i dagarna. Även här vinnlade man sig om att inhämta information om och från branschen i förväg. Vid upphandlingen, som ägde rum i somras, valde man att låta de tilltänkta översättarna göra översättningstest som sedan bedömts grundligt och enligt strikta poängskalor. Man satte även ett fast pris för att undvika att anbudsgivarna kvalificerar sig genom prisdumpning. Det finns alltså tecken på att upphandlingarna kan bli mer genomtänkta i framtiden. Om erfarenheterna från de senast upphandlade avtalen blir goda, finns det gott hopp om att andra tar efter. Men vi får nog ha tålamod. Det är svårt att vända en oljetanker. Sofia Malmgård Styrelseledamot Tyvärr blev det två steg tillbaka denna gång. Det färdiga förfrågningsunderlaget från Region Skåne, som blev offentligt strax innan tryckning av Facköversättaren, var i stort sett identiskt med det som skickades ut på remiss. En del av det vi påpekade hade beaktats, men det mesta fanns det inte tid att ta med. Tråkigt, tycker vi. ISSN X 2 Sveriges facköversättaren Facköversättarförening 6/13

3 Styrelsen informerar FIT-kalender Många viktiga punkter på styrelsens dagordning Årets sista möte den september 2013 hölls på SFÖ:s kansli i Stockholm. Det var vårt tredje möte i år, där vi träffades rent fysiskt. Mejlkontakten har varit i gång så gott som dagligen och det är intressanta frågor som ständigt dyker upp. Vi har lärt känna varandra lite bättre och styrelsearbetet blir bara roligare ju mer insatt man blir. På dagordningen hade vi ett 40-tal punkter att gå igenom och diskuterade bland annat följande: En stor del av mötet ägnades åt en genomgång av olika budgetäskanden. Det kommer också in en hel del frågor om prissättning från medlemmarna och utomstående, men på grund av risken att komma i konflikt med konkurrenslagen, kan vi inte uttala oss i prisfrågor. Däremot kan vanligt förekommande faktiska priser för olika språkkombinationer utläsas ur SFÖ:s prisenkäter, som finna att hämta på aspx. Fastigheten där vi hyr en lokal ska byggas om och kansliet kommer därför att behöva flytta under nästa år. Styrelsen har påbörjat arbetet med att söka ny lokal. Förslaget om att associerade medlemmar ska få väljas in i styrelsen, som årsmötet remitterade till styrelsen, har beretts och kommer att överlämnas till Stadge- gruppen för översyn och formulering. Mentorarbetet har gjorts lite mindre komplicerat och har nu flyttats till en Facebooksida. Mer information finns i tidningen, på sidan 13? Konferensgrupperna för 2014 och 2015 är i full gång. Programmet för Jönköping 2014 kommer att offentliggöras i samband med att inbjudan till konferensen går ut i början av februari. Sociala medier och webbgruppen har varit lite på sparlåga på grund av sjukdom och barnafödande, men kommer säkert igång snart igen. Marknadsföringsgruppen har tagit fram ett informationsblad om SFÖ, ett enklare och billigare komplement till de befintliga broschyrerna. Informationsbladet går nu att ladda ner från SFÖ:s hemsida. SFÖ har lämnat ett yttrande i förstudien till en offentlig upphandling som Region Skåne kommer att göra under nästa år. Allt ryms inte på denna sida, men de viktigaste punkterna har nämnts här ovan. Om du har intresse av att delta i någon av våra arbets- och ämnesgrupper, är du hjärtligt välkommen att höra av dig till respektive sammankallande. Se vidare på Styrelsen vill också passa på att önska er en riktigt God Jul och Gott Nytt År för de som firar, annars får ni ha det trevligt ändå! SFÖ:S STYRelse Motionsdags snart! Årsmötet närmar sig och styrelsen vill påminna om att motionstiden för årsmötet 2014 i Jönköping går ut den 15 mars 2014! SFÖ:s medlemmar kan delta i evenemang som FIT och systerorganisationer runtom i världen ordnar till rabatterat pris. Hela kalendern hittar du på www. fit-ift.org samt hos respektive systerorganisation. Några axplock: Rigasymposiet Översättning, kvalitet, kostnader januari 2014 Riga, Lettland Det 6:e årliga symposiet är kostnadsfritt (20 euro frivillig donation) och behandlar frågor kring översättning som kvalitet, kriterier, översättarens synlighet och prestige, kostnader och sambandet mellan kostnader och kvalitet, samt marknadens och samhällets påverkan på kostnader och kvalitet. Kontakt: Gunta Ločmele, lanet.lv eller Andrejs Veisbergs, Localization World Conference februari 2014 Bangkok, Thailand Tvådagarskonferensen är ett ledande evenemang för internationell översättning och lokalisering och lägger fokus på den globala marknaden och utbyte av erfarenheter från marknaden för språk- och översättningstjänster genom seminarier, workshops och arbetsgrupper. Konferens om översättning och lokalisering mars 2014 Warszawa, Polen Hundratals deltagare från nästan 20 länder kan här ta del av 40 presentationer och workshops, och kan få chansen att debattera med ledare från branschorganisationer och företag. Viktiga teman omfattar teknisk kommunikation och dess konsekvenser för översättningsbranschen, Big Data vs Översättningsbranschen CAT-verktyg, maskinöversättning m.m. samt den mänskliga faktorn rekrytering, utbildning, processer. facköversättaren 6/13 3

4 PORTRÄTT Under Linda Schencks mer än 30 år inom översättning och tolkning har hon varit med om toppmöten i EU, översatt böcker och romaner av Kerstin Ekman och Selma Lagerlöf, och tolkat för SKF:s VD och koncernchef Tom Johnstone. Hon är en av få engelskspråkiga översättare som är både auktoriserad rättstolk och auktoriserad översättare. Linda Schenck brinner för översättning efter mer än 30 år Trots alla Lindas äventyr så vurmar hon för hemmet: matlagning, trädgårdsarbete och tid med familjen och barnbarnen. Nu när Linda har trappat ner sitt arbete har SFÖ fått tillfälle att träffa henne och ta del av hennes åsikter om förändringarna i översättarbranschen, vikten av fortbildning och olika sätt att hålla motivationen uppe. Jag har inte gått i pension helt och hållet utan jag har bestämt mig för att ägna de yrkesverksamma år eller vad det nu blir som jag har kvar åt den litterära översättning som jag alltid har önskat att jag haft mer tid till, säger Linda. En molnig novemberförmiddag överblickar Linda alla de förändringar hon har varit med om: de tekniska inom översättning, kommunikation och forskning. Dessa har sina positiva och negativa sidor. Hela förloppet från skrivmaskin till elektrisk skrivmaskin till kulskrivmaskin, till liten display som visar några ord och så vidare fram till datorerna Det har varit fantastiskt, säger Linda och tillägger: Det fanns en tid då man kunde tala med någon i telefon om ett uppdrag, ta emot uppdraget via post några dagar senare, titta på det, återkomma till kunden och säga hur lång tid det skulle ta och så småningom tog kunden emot uppdraget på papper med posten. Sedan kom en tid då det kändes konstigt och folk började säga Men kan du inte göra det den här veckan?, och sedan, Men kan du inte göra det redan idag? och nu är det snarare Men kan du inte göra det omedelbart? Den förändringen är inte bara positiv. Hon kopplar försämringen av yrkets status till tillkomsten av mellanhänder, utvecklingen av maskinöversättning och ökad tillgänglighet av billiga översättningar via Internet. Kunden kan säga Dokumentet är ord men vi behöver bara för resten är redan klart. Jag tycker allt detta är nästan enbart negativt eftersom man mister kontrollen över sin översättning. Det finns många mottagare av översättningar som inte kan bedöma att det kan vara värt att betala lite mer för att få en proffsigare översättning. Som översättare känner man sig också något mindre värd än vad man har gjort och det kan bli en ond cirkel, så att vi själva 4 facköversättaren 6/13

5 bidrar på medvetna och omedvetna sätt till att vi får mindre betalt än vi har fått tidigare. Utvecklingen, menar Linda, ställer fler krav på dagens översättare. Vi måste stå för vår yrkeskunskap. Att säga ja, det är klart att det kostar, det är min tid det rör sig om och min tid kostar lika mycket pengar som din tid. FortbildniNG är ett sätt att motverka yrkets försämrade status. Därmed kan man hävda sin yrkesskicklighet, menar Linda. Men fortbildning är lika mycket en källa till motivation och ett sätt att bygga upp sitt nätverk och etablera sig. Det har känts oerhört viktigt, inte bara för att hålla sig ajour med språket och för att följa föreläsningar om översättning och översättningsteori utan också för att det har inneburit internationella kontakter med andra inom översättarvärlden. Och jag kan inte nog betona hur viktiga de internationella kontakterna har varit för mig. Jag har haft enormt stort utbyte av kollegor i andra länder och tycker att de har hjälpt mig vidare väldigt mycket, säger Linda. Hon räknar flera insatser som fortbildning; vistelse i länder där ens modersmål pratas, kurser i käll- och målspråken, auktorisation och att vara lärare. Man blir så medveten om vad man gör och hur man gör det när man är lärare på ett annat sätt än bara i vardagen, att har varit lärare har gjort mig till en bättre översättare och tolk, säger Linda. Auktorisation kan vara ett känsligt ämne bland medlemmar i SFÖ, men, enligt Linda, finns det fler fördelar än nackdelar: Det kostar pengar att bli auktoriserad, det tar tid att bli auktoriserad. Men då har man auktorisationen i ryggen och man kan dels få bättre betalt och dels hävda sin yrkesskicklighet på ett annat sätt. Jag är väldigt glad för min auktorisation och jag hade inte velat vara utan den, dels för mitt eget självförtroende men framförallt känner jag att jag utan tvekan kan stå för min yrkesskicklighet. Alla denna fortbildning bidrar till motivationen, men 30 år är ändå en lång tid. Hur orkar man? Linda drar nytta av sina nätverk, sitt medlemskap i såväl PORTRÄTT Den förändringen är inte bara positiv. svenska som amerikanska/brittiska tolk- och översättarorganisationer, men också sin ambition att ha ett mål, eller som hon säger, att utöka mitt revir konstant, hela tiden, alltid ha någonting i huvudet som jag skulle vilja lägga till, som jag skulle vilja göra som jag inte gjort än och att sedan sträva dit. Jag talade med en amerikan i 40-årsåldern, som bodde i England och som berättade att nu när hon av affärsmässiga Tips och råd från Linda Schenck Var observant och slå upp ord: Det är fantastiskt viktigt att slå upp ord och läsa så mycket man kan på båda sina språk, notera intressanta ord, lyssna med stora öron på allt vad folk säger. De mest ovidkommande samtalen kan ge upphov till nya ord. Tjuvlyssna i hissen och på bussen eller spårvagnen och ha gärna ett litet block där du noterar fiffiga eller nya ord och uttryck, för annars glömmer du bort dem. Och när du har noterat dem i ett block skriv in dem i datorn, för ju fler gånger man har skrivit någonting, desto större chans att man kommer ihåg det när man behöver det. Jag har i flera veckor letat efter ett uttryck och jag har glömt att slå upp det varenda gång: att det isar i en tand, vad heter det på engelska? Gissa inte: Stanna till om du har en känsla av att något inte stämmer. En brittisk kollega till mig brukar på svenska kalla det: Här ligger en gravad hund. Det är så viktigt för det kan förstöra mycket: att inte bara chansa och skriva något man är ganska säker på utan att googla på det. Man bör känna till sina begränsningar och känna att det är helt OK att inte veta allt, bara man inte hittar på svaret. Vet man inte så ska man forska i det oavsett att forska i det betyder att läsa hela böcker, eller ringa ett samtal eller googla. Översätt bara till ditt modersmål: Det är min bestämda uppfattning att man ska bara översätta i en riktning, till modersmålet. Det finns alltid någon som kan göra det bättre åt andra hållet. Mot kunden: Påbörja aldrig ett jobb förrän du har skrivit på kontraktet och alla villkoren är klara. Våga ställa krav. Angående återkommande kunder eller en kund som fick ditt namn som rekommendation av en annan kund: om du verkligen inte har tid till imorgon och de verkligen vill ha det imorgon, säg lugnt och sansat Jag är hemskt ledsen, till imorgon kan jag inte, men jag kan till i övermorgon eller till på måndag om du har möjlighet att vänta. För ofta är det så att en återkommande kund eller en kund som känner till dig, hellre väntar en extra dag än att gå vidare till någon okänd. Våga säga ifrån. Sedan kan du alltid backa och ändra dig och säga OK då, jag lägger på ett extra kol och tar det åt dig ikväll i alla fall, men det blir inte lika bra som om jag hade haft två dagar på mig: en dag att översätta och tid att revidera det nästa dag. Försök alltid att få den tid du behöver, ofta finns det utrymme till det. Lämna alltid uppdraget i tid: När det gäller återkommande kunder är ett sätt att bygga upp förståelse att alltid lämna in uppdrag i tid eller tidigt. Att lämna för sent eller be om anstånd är det sämsta sättet att bygga upp ett förtroende hos en kund. Till studenter och nya översättare: Skaffa dig en mentor. Någon som dels är villig att titta på dina utkast, dels villig att slussa vidare uppdrag till dig som han eller hon kanske inte hinner med, eller som han eller hon kanske tycker du kan göra utkast på och han eller hon polerar under några månaders tid så att ni lära känner varandras arbetssätt. Att få arbeta hands on under någon som man har förtroende för är ett fantastiskt sätt att bygga upp sina kunskaper. Det är också ett sätt för de erfarna översättarna att få dela med sig av sina yrkeskunskaper. Det har varit fantastiskt givande för mig att få hjälpa några nya översättare vidare på traven. Man ska ha utbyte på ett bra sätt där man kan dela med sig. Därmed får man bra översättare. facköversättaren 6/13 5

6 PORTRÄTT det här uppdraget då ska jag tycka att det är roligt att göra det. Genom detta och med hjälp av tolkuppdrag har Linda haft råd och tid att jobba med det hon brinner för: skönlitterär översättning. Att efterforska hur en riktigt bra författare väljer sina ord och hur man skulle kunna ändra om de orden på engelska så att de gav motsvarande effekt och få med läsaren på samma sätt. Det ville jag göra av ren nyfikenhet och det har gett mig stor, stor glädje. De uppdragen betalar sig överhuvudtaget inte. Det är bara skrattretande. Och det kräver tid. Jag har haft en fördel av tolkningen. Som tolk har jag fått resa en hel del och inte konsekvent men väldigt ofta satt jag två tre timmar på kvällen eller en halvledig dag och jobbade med litterär översättning. På så sätt har jag låtit tolkuppdragen finansiera min skönlitterära översättning. Linda har även uppnått synergier genom att ägna sig åt skönlitterär översättning och facköversättning, konferens- och kontakttolkning och att lägga till franska, danska och norska till sina basspråk: svenska och modersmålet engelska: Det har varit enbart positivt och mycket korsbefruktande. Jag har ofta noterat om jag sitter med en översättning och lär mig ett ord och tänker Det ordet har jag aldrig hört förut. Men chansen är mycket stor att om jag är ute och tolkar veckan därpå dyker just det ordet upp, för visst har man hört det, man har bara inte stannat till och slagit upp det. skäl hade lärt sig finska skulle hon slå sig på ungerska. Man behöver inte ha så höga ambitioner. När jag läser svenska tidningar och läser något som jag tycker är fantastiskt, så brukar jag ofta översätta det. Jag vet att jag inte kommer att få betalt för det och jag skickar översättningen dels till vänner dels till en eller annan tidskrift, bara för att se om någon nappar och får upp ett intresse. Och hennes ambition visar sig i en uttänkt affärsstrategi för att nå dit hon vill: Jag har ganska tidigt bespetsat mig på att det fanns goda pengar att tjäna på juridiska översättningar och på att jobba åt regeringen och även en del stora företag. Jag har alltid haft som princip att, för ett uppdrag som ser tråkigt men ekonomiskt givande ut så lägger jag mig högt i mitt kostnadsförslag, och ställer verkligen in mig på att om jag får Linda Schenck. Linda ScheNCK utstrålar en sorts lugn som är sällsynt i dagens översättarbransch. Medan många pratar om priskrig och hur maskinöversättning tar över marknaden, tror Linda på översättning som ett yrke och tycker att konkurrens oss emellan bara gör hela kåren svagare: vi kan bara vända trenden genom att samarbeta med våra kollegor i alla möjliga och tänkbara konstellationer. Samarbete ger mer än konkurrens. Detta gäller även prissättning. Det är fri prissättning i denna värld, men att underminera sina kollegor för att få ett uppdrag är ett kortsiktigt sätt att se på saken, i det långa loppet vinner alla på att ingen åtar sig uppdrag genom att underminera. Det fungerar inte om det alltid finns någon som ändå tar det där uppdraget som 9 av 10 har sagt nej till för att det är för dåligt betalt. Det måste finnas möjlighet att kunna säga nej eller Visst, jag gör det gärna men det här är mina villkor. och det kan man inte göra ensam. En gemensam ansträngning, tror jag, skulle betyda väldigt mycket. Tricia Nilsson Ha alltid ett litet anteckningsblock med er, tipsar Linda Schenck. 6 facköversättaren 6/13

7 TER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BETTER UNDERSTANDING FOR BE The Words You Want. Any Where, Any Time! WordFinder är marknadens snabbaste och enklaste sätt att hitta rätt term, översättning eller synonym i ett eller flera lexikon. I vårt sortiment kan du välja mellan 120 lexikon på 15 språk från ledande förlag. Genom möjligheten att skapa egna lexikon och kompatibilitet med de ledande CAT-verktygen så har du en oslagbar lösning. Fler än användare har redan upptäckt att WordFinder är den optimala lösningen, däribland en stor mängd översättningsbyråer och frilansöversättare över hela världen. Hur fungerar WordFinder? Anmäl dig till våra populära webbseminarier du också. Under 45 minuter kommer du att få en rejäl genomgång av våra olika lösningar samt nyttiga tips och tricks. Intresserad? Läs mer på Följ oss på; facköversättaren 6/13 7

8 SÄKERHET Sedan en tid tillbaka har vad som kan kallas CV-kapning förekommit i allt ökande omfattning på nätet. Läs om hur det går till och hur du kan skydda ditt CV. Skydda dig mot CV-kapare CV Kaparen kan till exempel kontakta en översättare som potentiell kund och be om ett CV. Syftet med kontakten är istället att lägga beslag på ditt CV, ersätta e-postadressen (ibland även ditt namn) och stjäla dina potentiella kunder med ditt CV. CV-kapare stjäl CV:n och annan ID-information från etablerade översättare för att skaffa sig uppdrag som de inte är kvalificerade att utföra. Sedan levereras en maskinöversättning. Kaparen kan även tänkas hyra in den riktiga översättaren som får en mycket liten del av betalningen, eller inget alls. Innan kunden märker att översättningen inte håller standard har översättaren antagligen både fått betalt och försvunnit. SFÖ-medlemmen Irene Elmerot upptäckte att hennes CV hade kapats av en bedragare. Bedragaren hade laddat ner ett några år gammalt CV och min presentation från webbplatsen ProZ.com för att låtsas vara jag, och bytt ut min e-postadress mot två gratisadresser som hen väl läser av själv. Jag har mailat dessa adresser och sagt att hen är avslöjad, även om det bara är delvis sant. Det stod något namn på arabiska i MS Words Egenskaper/Senast sparad av. Det trista är ju att jag redan för flera månader sedan tog bort mitt CV från ProZ, så jag trodde ju att jag gick säker. Irene har även polisanmält det hela, men fick tillbaka ett brev från Västra Götalands-polisen om att de uppenbart inte kan utreda ärendet, eftersom brottet har ägt rum i utlandet. Det var väntat, säger Irene, men jag tycker ändå att kolleger som råkar ut för detta ska polisanmäla, så att polisen ser att det inte är en engångsföreteelse. Det borde utredas som ett internationellt brott, inte av den lokala polismyndigheten, avslutar hon. Här är några enkla åtgärder som du kan använda för att skydda ditt arbete och ditt goda rykte. RegisTReRA en domän. Det kostar under 100 kr, plus dryga hundralappen i årsavgift, att registrera en egen domän. Använd den för all din affärsrelaterade korrespondens. Ingen annan kan använda den. LäGG till vattenstämpel Förutom att det förhöjer utseendet på ditt CV blir det lite svårare för en bedragare att kapa ditt CV. I MS Word finns vattenstämpelfunktionen på fliken Sidlayout. Exempel på fras som kan användas som vattenstämpel: Britt-Marie Seex. Sent to EasyTrans, NY, 01/11/2013. Not for further distribution 8 facköversättaren 6/13

9 or reproduction without consent. Spara ditt CV som pdf och skydda det med lösenord så att ingen kan kopiera eller klippa ur innehållet. Det kräver till exempel Adobe Acrobat, men kan åstadkommas gratis online på till exempel eller helt enkelt direkt i MS Word. Lösenordsskydda din Word-fil. Förse din Word-fil med lösenord för att skydda den. Funktionen finns i MS Word. ANGe ditt namn i FÖRFATTARRUTAN i MS Word. Kontrollera under Egenskaper att ditt namn finns med under Författare. Ta bort CV från översättarsajter. Ange i stället att du skickar ditt CV vid förfrågan. Skriv gärna att du har tagit bort det av säkerhetsskäl. Gör din hemläxa Om du kontaktas för ett potentiellt projekt eller har fått ett erbjudande om samarbete kan lite enkel efterforskning bekräfta om det är en genuin förfrågan. Läs hemsidan, fråga kollegor, eller lägg ut en fråga på debattlistan fackoversättarna.se om du kan hitta dem på något översättarforum. Ring upp. Om något inte verkar helt rätt skicka inte ditt CV. Använd sunt förnuft Om ett erbjudande verkat misstänkt är det bättre att ta det säkra för det osäkra. Vid oprofessionella erbjudanden, gratis e-postkonton, alltför högt eller lågt pris, inget försök till prisförhandling, dålig engelska (eller annat språk) bör varningsklockor börja ringa. Ställ frågor innan du känner dig säker på att du kan skicka ditt CV. Håll reda på mottagarna Använd ett enkelt register och för in mottagarna av ditt CV och eventuellt resultat. Du får bättre kontroll över vem som fått ditt CV och du kan göra uppföljningar. Det kräver lite tid att föra journal över mottagarna av respektive CV, men det kan det vara värt. En annan SFÖ-medlem, Frank Grevil, har funderat igenom problemet och har flera förslag till hur man skyddar sig mot CV-kapning. Här är hans rekommendationer. Framställ ditt CV som en grafikfil (png, jpeg ) i en upplösning som går att läsa på skärmen men som är svår att OCR-läsa eller skriva ut. Lägg grafikfilen SÄKERHET på din hemsida. Skriv ut bokstäver istället och punkter i mejladresser, t.ex. [at], [dot] och gör själva texten svår att söka på för sökmotorer, till exempel genom att skriva bokstäver i stället för mellanrum och sätt skriftfärgen till vit. Om ett CV är skapat i MS Word från början håller man reda på vilken version som eventuellt har missbrukats genom att införa banala skrivfel. Det kan vara ett extra mellanslag eller en latinsk bokstav som skrivs ut som en grafiskt identisk kyrillisk eller grekisk bokstav. Gör din hemläxa, vidtag rimliga åtgärder och var försiktig tills du är säker på att du vet vem du har att göra med. Då kan du vara trygg att ditt CV hamnar i rätta händer för du behöver ju sprida det, eller hur? För mer information BriTT-mARie Seex Lista över CV-kapare: Råd om hur man skyddar sitt CV: Nu med ännu smartare funktioner facköversättaren 6/13 9

10 Vaddå administrera, jag vill ju bara översätta! Driva företag... no way Egenanställning den tredje vägen Om du inte vill skyffla papper, redovisa inkomster och hålla ordning på momsen, hyr en arbetsgivare som fixar det administrativa åt dig! Som bekant finns det få anställningar för översättare. De allra flesta av oss jobbar på ett eller annat sätt i egen regi. I Sverige är det jämförelsevis enkelt, smidigt och billigt att starta en egen verksamhet. För att starta en enskild firma är det bara att (med viss kreativitet) författa en skatteoch avgiftsanmälan. Kostar inget och F-skattebeviset kommer som ett brev på posten. Detta till trots känner många människor djup aversion mot tanken på att vara företagare. Vaddå administrera, jag vill ju bara översätta?. Vi är ju nu en gång i första hand bokstavsmänniskor, inte siffernissar. Sedan ett antal år finns en tredje väg, en väg mellan egenföretagande och traditionell anställning. Termen är ännu inte helt etablerad, men egenanställning verkar vara den mest utbredda. Företag som erbjuder den tjänsten kallas ofta faktureringsbolag eller egenanställningsföretag. Affärsidén är att faktureringsbolaget formellt visstidsanställer dig, (kan omvänt betraktas som att du hyr en arbetsgivare) och sköter din fakturering, betalningsmottagning, skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, moms, kvartalsrapporter etc, etc. Du får din lön, skattad och klar, får (i bästa fall) skatteåterbäring, får en kontrolluppgift inför deklarationen och en förtryckt deklarationsblankett En syn de flesta vill undvika. 10 facköversättaren 6/13

11 DRIVA FÖRETAG som det bara är att skriva under precis som vanliga dödliga A-skattare. Företeelsen har gamla anor i USA och Centraleuropa, men är förhållandevis ny i Sverige. Skattemyndigheten, Försäkringskassan och A-kassorna är fortfarande lite svävande på målet angående hur egenanställda ska betraktas, men faktureringsbolagen har en stark organisation Egenanställningsföretagens Branschorganisation som lobbar till de egenanställdas (och därmed sin egen) förmån. Som egenanställd marknadsför du dig precis som du skulle göra som företagare, med webbsajt och eventuell annan form av annonsering. Du kan självfallet ge din verksamhet ett namn på eget bevåg, typ Trancztecxhblizzz eller Olssons Översättningar, men du kan inte lägga till AB,HB eller KB, och namnet får inte det skydd i länet (eller landet vid AB) som en företagsregistrering ger. Däremot kan du varumärkesskydda ditt valda verksamhetsnamn hos PRV. Du sluter avtal med dina kunder som vanligt, kommer överens om priset, utför och levererar uppdraget. Du rapporterar regelbundet dina utförda uppdrag och överenskomna priser till faktureringsbolaget, varefter det sköter fakturering och all ytterligare administration. Några faktureringsbolag betalar ut din lön redan efter 5 10 dagar, medan din kund åtnjuter den generella betalningsfristen på 30 dagar. Detta förutsätter dock att din kund är grön, dvs. godkänns i kreditbedömning, är registrerad hos Bolagsverket, inte är din svåger mm. Om kunden har betalningsanmärkningar, är en privatperson, finns i utlandet, är din svåger eller lider av andra försvårande omständigheter Några av de många faktureringsbolagen i Sverige Bolagskraft, Cool Company, F-bolaget, Frilans Finans, Faktabank med information om avstår faktureringsbolaget från utlägg och kreditrisk och betalar din lön först när betalning från kunden kommit in. I detta sammanhang kan tilläggas att ett faktureringsbolag har helt andra indrivningsmuskler än en enskild översättare. Din lön från faktureringsbolaget är fakturans nettobelopp minus en viss procentsats (5 15 procent beroende på vilken tjänsteomfattning du har valt) minus skatter och avgifter. Egenanställda är i första hand tjänsteleverantörer, som just översättare. En stor grupp, förutom de som är allergiska mot administration i största allmänhet, är personer som funderar på att starta företag, men som först vill känna om affärsidén bär, utan att behöva göra stora investeringar. En annan är personer som har en anställning, men som försiktigt vill testa på något nytt vid sidan om. En tredje är äldre personer som inte längre vill hålla på med administration av sina företag. Nackdelar med egenanställning, förutom avgiften till faktureringsbolaget, är att det blir svårare att göra avdrag för kostnader i verksamheten med undantag för specifika kostnader som kan hänföras till ett visst uppdrag. Det går inte heller att fondera vinstmedel for a rainy day. En mer övergripande risk med egenanställning som företeelse är att det kan bli en frestelse för större arbetsgivare att anlita egenanställda istället för att sluta konventionella anställningsavtal. Det kan utvecklas till ett sätt att kringgå både anställningsskydd och arbetsmiljölagar, men kan, med mer liberalt betonad argumentation, bli en väg in i arbetslivet för ungdomar, nysvenskar, femtiplussare och andra som ofta har svårt att hitta anställning. Björn Olofsson egenanställning: Sökord för vidare läsning: Egenanställning, egenanställningsbolag, faktureringsbolag, faktureringstjänst Inga bakslag med kraftlur Kraftlur i stället för power nap, dagshandlare i stället för day trader och bakslag i stället för backlash. I Språkrådets ordlista på adressen hittar man ett antal ersättningsuttryck för engelska ord som ofta används i svenskan. Alla ersättningsord i ordlistan är inte lika etablerade, men Språkrådet vill ändå på det här sättet visa på svenskans många möjligheter, uppmana till språklig kreativitet eller helt enkelt återge de ersättningsord som faktiskt förekommer i språkbruket. Saknar du något ersättningsord i listan? Hör i så fall av dig till Språkrådet! Träna ditt språköra Runt om i världen talas det tusentals olika språk. Nu får just du chansen att testa hur bra du är på att känna igen åttio av dessa språk med internetbaserade The Great Language Game. Adressen är Mer än ett språk Många människor världen över är minst tvåspråkiga och allt fler länder erkänner nu också mer än ett officiellt språk, på nationell eller regional nivå. Men hur är det att leva i ett samhälle med flera språk? Den frågan besvaras i en miniserie på UR Play som omfattar tre halvtimmesavsnitt från Kanada, Spanien och Sydafrika. I Sydafrika har man elva officiella språk, i Kanada två officiella språk och i Spanien ett nationellt och fyra regionalt officiella språk. Programmen finns på och är tillgängliga till och med den 28 februari AH facköversättaren 6/13 11

12 HIERONYMUSDAGEN Hieronymusfirande från syd till norr tillsammans med FAT och ÖC 30 september 2013 VÄST GÖTeboRG Väst samlades på Restaurang Bel Parc i Slottskogen. Madalena Ferreira Åhman (FAT) berättade om sina erfarenheter av att bli och arbeta som auktoriserad translator, samt om sin erfarenhet som juridisk översättare åt EU-domstolen. Därefter berättade Johan Öberg om det nya magisterprogrammet Litterär gestaltning vid Akademin Valand. Efteråt bjöds det på höstbuffé. Timmarna rusade iväg och när klockan väl passerat 20:00 på aftonen gick det cirka trettiotalet deltagare ut i den skymmande Göteborgsnatten med ännu en trevlig sammankomst att minnas. ÖST StoCKHolm Hieronymusdagen i Stockholm firades på en liten teater på Pipersgatan, Teater Barbara, som var både prisvärd, gemytlig och lagom stor. Dörrarna öppnades vid 16-tiden och halv fem började programmet med två föredrag. Det första hölls av Susanna Witt, docent i slaviska språk och auktoriserad translator från ryska, som berättade om översättning och översättare i Sovjetunionen och om de mycket speciella metoder som användes för att skapa översatt skönlitteratur och nationalpoeter under sovjettiden. Därefter presenterade Jennie Spetz från Språkrådet den nyutkomna antologin Från ett språk till ett annat Hieronymus. Översättarens skyddshelgon. (Språkrådet och Norstedts förlag), som behandlar ett brett spektrum av frågor kring översättning och tolkning, från forskning till upphandling av översättningstjänster. Vid 18-tiden vidtog mingel med snittar, dryck och prat. Efter minglet gick de som ville vidare till en närbelägen tapasrestaurang och fortsatte kvällen där. Totalt dök ett 60-tal personer upp, och ca 20 var med på den efterföljande middagen. NORD Umeå Ett entusiastiskt gäng översättare med spridning från Pajala i norr till Örnsköldsvik i söder träffades i Semantix lokaler i Umeå. Åhörarna fick lyssna på ett intressant föredrag som hölls av språkkonsulten Hanna Selinder. Facköversättare från SFÖ och FAT diskuterar med allmänheten och journalist från Sydsvenskan i Stadshallen i Lund. Hon lärde ut fem knep om att skriva bättre text ur ett läsbarhetsperspektiv. Därefter samlades man runt en gemensam måltid kring fikabordet med vilda diskussioner, däribland om anekdoter från en översättares missöden, japanska tecken och svårigheten för en japansk far att lära sin dotter japanska på grund av genusskillnaderna i språket. På det hela taget skrattades det gott, nya bekantskaper knöts och firandet blev uppskattat. Nästa år kommer vi att upprepa firandet av Hieronymus tillsammans med övriga översättarorganisationer, så boka redan in 30 september 2014 i din almanacka! Sammanställt av Loole HAGBeRG SYD I Syd har Hieronymusdagen firats genom att 13 erfarna facköversättare, medlemmar i SFÖ eller FAT, bänkade sig i Stadshallen i Lunds centrum och bjöd in allmänheten att få titta på när en facköversättare arbetar och ställa frågor om översättning och språk. Vi hade annonserat ut evenemanget i lokaltidningar och på affischer och under eftermiddagens lopp delade våra duktiga medhjälpare ut flyers på torget utanför. Det visade sig finnas ett stort intresse under 3 timmar på eftermiddagen hade vi en ständig ström av besökare som kom för att prata och fika med oss. En del var kollegor eller personer som funderade på att ta upp yrket, men även andra med intresse för översättning dök upp. Lokaltidningen Sydsvenskan skickade en reporter och skrev om evenemanget. När vi framåt kvällen stängde för allmänheten var alla medlemmar i de tre arrangörsorganisationerna SFÖ, FAT och ÖC inbjudna till en stunds mingel med mat och dryck. Det var mycket uppskattat av medlemmarna och något färre än de ca 60 anmälda översättarna åt, drack och umgicks av hjärtans lust. Ett stort tack till alla som var med och hjälpte till att göra detta evenemang så lyckat både facköversättarna och de översättarstudenter som hjälpte oss med allt det praktiska. Ingrid Simko 12 facköversättaren 6/13

13 ARBETSGRUPPER Nystart för Skaffa broschyren SFÖ:s mentorprogram på SFÖ:s mentorprogram mentorverksamheten SFÖ har nästan från start drivit en mentorverksamhet, med syftet att nykomlingar i föreningen ska kunna få en erfaren översättarräv som mentor och få lite hjälp på vägen och undvika de värsta nybörjarfällorna. På ett plan har det fungerat bra. Många nya associerade medlemar har fått mentorer. De har fått mycket hjälp och bestående vänskapsförhållanden har utvecklats. På ett annat plan har resultatet inte motsvarat ambitionen. Ambitionen var att systematiskt kunna kombinera mentorer och adepter utifrån språkkombination, ämnesområde, hemort och specifika önskemål. Det har inte fungerat, helt enkelt därför att antalet mentorer och adepter trots allt är förhållandevis litet det har inte funnits tillräckligt många för att kunna kombineras rationellt. Bestående mentor adept-förhållanden kommer naturligtvis att leva vidare enligt sin egen dynamik, men vi kommer inte att fortsätta med denna sammanparningsverksamhet från SFÖ:s sida. Istället har vi i november 2013 skapat en Facebook-grupp (hemlig) där det finns ett antal mentorer som har lång yrkeserfarenhet och kunskaper om de mest skilda ämnesområden och språkkombinationer. I den gruppen går det att ställa hur elementära frågor som helst, och hur många gånger som helst. Varje fråga kommer att få ett vänligt svar. Vanliga frågor sätts upp på ett FAQ-dokument i gruppens bibliotek. Vi har ju e-postlistan Facköversättarna (som formellt inte tillhör SFÖ), men många nybörjare är lite rädda för den höga kompetensen, det snabba bollandet av frågor och det understundom onödigt bitska tonfallet på den listan. I SFÖ Mentorgruppen ska tonfallet vara mjukt och förlåtande, ambitionen från mentorerna är att vägleda och hjälpa. Vad som avhandlas i gruppen kan inte ses av någon som inte är medlem. Om det sedan spontant uppstår vänskaper och mentor adept-förhållanden av mer konventionell typ utifrån samtalen i gruppen är det så mycket roligare att ta en fika eller en pilsner med någon annan i gruppen när man är på resande fot är aldrig fel! För att gå med i gruppen som mentor eller som adept skicka ett mejl till mentorgruppen På gång i marknadsföringsgruppen Vi i Marknadsföringsgruppen (MFG) jobbar på att utöka SFÖ:s marknadsföringsaktiviteter så att samtliga medlemmar kan ha ännu bättre nytta av sitt medlemskap genom att öka antalet kunder som använder sökdatabasen och som värdesätter SFÖ-medlemskap. Ett sätt att göra det är att få in talare i programpunkter vid evenemang, mässor, frukostmöten och liknande. MFG-medlemmen David Friedman, tillsammans med kollegorna Cajsa Lovisa Gustafsson, Carina Nilsson De Rosa och Ping Liu som ingår i ett samarbete som heter Lund Translation Team, passade på att berätta om SFÖ och värdet av att anlita en professionell översättare vid ett frukostmöte på Ideon Science Park i Lund i oktober. Man tog bland annat upp riskerna med en för texttrogen översättning med roliga exempel och dåliga översättningar med Google Translate (vad sägs till exempel om GT-översättningen Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anmäla dig till kön You must be 18 years of age to enroll in sex?). Dessutom framhölls att det inte räcker att bara ha allting på engelska för olika internationella marknader, vikten av att hitta en översättare med rätt kompetens inom aktuellt område med mera. Här nämndes att man kan vända sig till SFÖ för att få hjälp med vad man ska tänka på när man ska beställa en översättning och att det finns en databas med översättare med olika språk och olika kompetenser på SFÖ:s webbplats. Broschyren Goda råd till köpare av översättningar delades ut till de närvarande och några tog med sig den. Avslutningsvis delade man ut en enkät där man frågade om deltagarnas uppfattningar om översättningar och vad deras kunder gör för närvarande när de behöver översättningar. Den gav intressanta insikter som att det är marknadsbyrån som ordnar översättningarna för ett av bolagen samt positiv feedback om att man skulle komma ihåg att anlita proffs nästa gång, berättar David. Om du har erfarenhet av att prata om SFÖ på den här typen av evenemang, eller om du framöver skaffar sådana erfarenheter, så vill vi i MFG gärna höra från dig för att samla mer kunskap om hur detta fungerar i praktiken. Om du är intresserad av att hålla en presentation om SFÖ i ett större eller mindre sammanhang så är du också välkommen att höra av dig till oss för råd, stöd och tips. Obs! När du pratar om SFÖ offentligt så får du gärna berätta om det som finns på vår webbplats och i marknadsföringsmaterialet om vad SFÖ är och om översättaryrket, men kom ihåg att det är inte tillåtet att uttrycka till exempel politiska åsikter i SFÖ:s namn. MarknadsFÖRiNGsgruppen facköversättaren 6/13 13

14 NYHETER Om undertextarnas villkor i SR I radioprogrammet SR uppmärksammades den 18 oktober undertextarnas villkor. Här fick översättarna Kalle Hårding, Sara Axelsson och Johannes Isaksson, samt Lennart Löf från textningsföretaget Broadcast Text ge sin bild av översättningsbranschen. Det är en nedslående bild: pressade priser och hårdare leveranskrav har de senaste åren lett till sämre kvalitet och dåliga löner för undertextarna. Det är otillständigt att man erbjuder nivåer som innebär att skolungdomar på högstadiet tjänar bättre, menar Johannes Isaksson, förhandlingschef på Svenska Journalistförbundet som organiserar undertextarna. Men Lennart Löf från Broadcast Text menar å sin sida att det är upp till frilansöversättarna hur mycket de vill jobba och på så vis få upp sin månadslön. Finns det någon lösning på problemet? Översättaren Kalle Hårding uppmanar alla som upptäcker fel och slarviga översättningar i filmer att höra av sig till TV-bolagen och distributörerna och klaga, så att de får veta om texten inte håller måttet. Företagen som säljer textade produkter måste få veta att textningen och textkvalitén är viktig för tittarna. Programmet ligger här: AH Högskolegruppen: Björn Olofsson, Anne-Marie Colliander Lind (gäst), Maria Gustafsson, Elisabeth Lundberg Karlsson, Antje Harder och Karin Ashing. På bilden saknas Christina Norrman och Teresa Edberg. Högskolegruppens möte SFÖ:s högskolegrupp kommunicerar mest via mejl, men hade ett fysiskt möte i Alvesta i september Gruppens medlemmar ansvarar för att informera om SFÖ på landets olika översättarutbildningar, primärt inom högskolan. Vi informerar även inåt om vilka utbildningar som finns, via Mötet ägnades åt att gå igenom de olika utbildningarna och vilka kontaktvägar vi har. Vi gick igenom och uppdaterade informationsmaterialet. Mötet fick besök av Anne-Marie Colliander Lind som var en av arrangörerna bakom NTIF (Nordic Translation Industry Forum) i november. Där ordnades bland annat en paneldebatt om översättarutbildning och om vad de olika aktörerna högskolan, översättningsföretagen och SFÖ förväntar sig av utbildningarna och av de studenter som lämnar dem. Björn Olofsson från SFÖ:s högskolegrupp representerade SFÖ i panelen. Karin Ashing avgår efter många år som sammankallande i Högskolegruppen. Sammankallanderollen delas fortsättningsvis av Antje Harder och Maria Gustafsson. En färgstark medlem har lämnat oss Åke Rullgård dog vid 79 års ålder. Han var en intensiv person. Själv lärde jag känna Åke på tidigt 80-tal, då han var anläggningsingenjör på ASEA:s valsverksdivision och jag var nyanställd på dokumentationsavdelningen. Vår kontakt bestod främst i att mina dokument, efter remissrunda hos Åke, återkom fyllda av rättningar och kommentarer. Med tiden hamnade vi båda i översättningsbranschen och i SFÖ. Åke har figurerat i många sammanhang inom SFÖ, som föreläsare, artikelförfattare och flitig debattör. Åke har aldrig tvekat att sticka ut näsan. Han har väckt känslor, men vunnit respekt för sin argumentation. Lokalpolitiskt har Åke och jag understundom rykt ihop, men vår vänskap och vårt yrkesmässiga samarbete har alltid varit utmärkt, inte minst när vi båda ingick i gruppen som arrangerade 2008 års SFÖ-konferens. Åke var med Björn olofsson redan i Konferensgrupp Förutom i SFÖ har Åke arbetat ideellt inom Röda Korset, med att ta hand om nyanlända invandrare och hjälpa dem vinna ett nytt språk i ett nytt land. Åke tillhörde en generation som har upplevt stora och avgörande paradigmskiften inom näringsliv och industri från insidan. Han har alltid entusiastiskt tagit till sig nyheter och var en early adopter av ny datorteknik, terminologihantering och CAT-verktyg. Han skaffade sig erfarenheter som han entusiastiskt spred till yngre och mer tekniktvekande kollegor. Åke missade sällan en konferens, och än mera sällan en konferensbankett mången SFÖ:are har buggat loss med Åke på dansgolvet. Energin saknades inte i något avseende! Nu kommer vi varken att dansa eller debattera med Åke mera, men vi minns honom med sympati och glädje. Våra tankar går till Leena som mer än en gång varit värdinna för olika arbetsgrupper inom SFÖ. Björn Olofsson 14 facköversättaren 6/13

15 What I like about Specialerbjudande för SFÖ-medlemmar på l Speed, I feel like everything is faster l Easier access to help and resources l Automatic concordance search l The new look, it just looks pretty! l The new default Termbase Viewer position l Quick Merge l Adding files from the target language Nora Diaz Freelance Translator - Mexico Join the conversation #Studio2014 Easier, smarter, faster enjoy translation Purchase or upgrade to SDL Trados Studio 2014 today /sdltrados facköversättaren 6/13 15

16 Jultävling! Känner du igen översättaren i litteraturen? Tidningen Facköversättaren bjuder in till jultävling! Följande fem citat har hämtats från böcker där en översättare spelar en framträdande roll i berättelsen. Kan du para ihop citaten med rätt författare? Skicka in ditt svar till senast den 15/1 2014! Ett presentkort hos Adlibris finns i potten. 16 facköversättaren 6/13

17 A B C D E JULTÄVLING Para ihop citaten med boken! 1. På något vis var alltihop det här typiskt för [ ], och jag hade inga svårigheter att föreställa mig hur han låg därnere på djupet med sitt föraktfulla småleende på läpparna, medan fiskarna gnagde i sig av hans slappa gammelmanskött. Alltför sublim således, för att låta sig påtas ner i jorden av vanliga dödliga på övligt manér. Oberörbar in i det sista. Naturligtvis insåg jag också att tankar som dessa knappast utgjorde någon särskilt god plattform för det arbete jag hade att utföra i A. Om det finns någonting som har alla förutsättningar att stjälpa ett översättningsuppdrag, så är det känslan av fientlighet och animositet visavi upphovsmannen. Men jag hade ju inte börjat än, som sagt, och kanske var det lika bra att bli av med aggressionerna innan det var dags. Jag tror att jag försökte intala mig det i varje fall. 2. Det är då det händer. En liten torr herre vid andra änden av bordet harklar sig och säger: Jaså, men vilken översättning är det du har läst? Vadå översättning? vill man skrika. Vadå jävla översättning! Man har läst BRÖDERNA KARAMAZOV och det är förihelvete DOSTOJEVSKIJ som skrivit den, ett av den ryska litteraturens största namn och ett av världslitteraturens mest berömda verk. Och hur många tror ni har läst den? Ens i det här rummet? Inget av detta kan man säga. Man ler gravallvarligt mot den skinntorre petimätern medan han lägger ut texten om [ ] och [ ] och hur de på något vis har skrivit vartenda ord i Bröderna Karama- zov fast var för sig och varsin gång och vem av dem var det som var den stora språkkonstnären? Jaha. Två översättningar. Man har läst ett mästerverk och vet inte vems. Men vafan har vi ingen champagne! hörs [ ]s röst från hallen. Alla vänder sig om. Puh! 3.Jag hade höjt honom till skyarna och försäkrat att han var lika bra novellist som dramaturg, fast han på grund av de mediokra översättningar som cirkulerade av hans noveller värderades lägre som berättare. [ ] var ett intressant fall. Han var född i [ ], hade studerat naturvetenskap och inlett en akademisk forskarkarriär som han plötsligt övergav för att ägna sig åt att förlägga böcker, som var hans hemliga lidelse. Han var en förläggare av kallet, som älskade böcker och enbart gav ut kvalitetslitteratur, vilket renderade honom all världens misslyckanden i ekonomiska termer, sade han, men en mycket stor personlig tillfredsställelse. Han talade om de böcker som han förlade med en så smittande entusiasm att jag efter en stunds funderande accepterade hans förslag om en antologi Tjechovnoveller, för vilken jag bad honom om obegränsad tid. Det får du, sade han, och även om du tjänar småpotatis så kommer du att njuta som en gris. 4.Det enda som återstod var att själv betala resan och hotellet i Wien för den tid som behövdes och när han hittat boken ta med den hem och översätta den med risk för att förutom pengarna också förlora många arbetsdagar. För när han erbjöd [ ] den färdiga produkten att ta den eller låta bli vem garanterade honom att den då skulle accepteras? Att leva för dagen, att behöva undvara till och med den allra minsta säkerhetsmarginal, var något han tyckte illa om. Han hade aldrig brytt sig om att samla på hög, men han var försiktig. Hans bankkonto översteg sällan [ ] men gick aldrig under [ ], och nu ryggade han som ett skrämt djur inför utsikten att ge sig in på ett företag som inte ens hans reservkapital räckte till att finansiera. Var det verkligen möjligt att ha lyckan inom räckhåll och inte kunna gripa den? Fullt möjligt, sa han sig bittert och gick och öppnade dörren eftersom dörrklockan hade ringt. 5.Jag har stått emot den starka frestelsen att förstöra det här falska åttonde kapitlet, som min kidnappare säkert har låtit slinka in i verket. Det enda den skitstöveln har lyckats med är att ha fått mig att gråta: på sista tiden gråter jag mycket ofta. Det är ett av mina sätt att mäta tiden. Men om Vemhelst tror att han med de här instoppade sidorna ska göra mig galen, tar han helt fel. Nu vet jag vad han använder dem till: de tjänar som meddelanden, instruktioner, tillsägelser, hot Han bryr sig inte ens om att dölja att de är falska. Upplevelsen av att läsa mig själv i första person har varit vämjelig. Men för att göra mig fri från den känslan har jag försökt tänka på saker som jag verkligen skulle ha sagt. Jag tror inte att jag skulle ha stönat, så som texten påstår. Jag tror att jag skulle ha ställt många flera frågor än den där patetiska skapelsen med vilken han försöker ge en bild av mig. Men vad gäller gråten har han helt träffat rätt. Jag börjar översättningen av vad jag antar vara det riktiga åttonde kapitlet. Ö.a. facköversättaren 6/13 17

18 SFÖ-NYTT Om Magnus Lundquist Vad skriver man om en vän som inte finns mer? Vad skriver man när sorgen biter tag i en och livet inte är rättvist? Inte mot en själv, men mot vännen? Magnus Lundquist var min vän. Han var en gång min student, på översättarutbildningen i Lund i mitten av 90-talet. Hängiven, intresserad och duktig. Han blev senare min efterträdare, i någon mån, på Awapatent. Hängiven, intresserad och duktig. Han blev min kollega och samarbetspartner i undervisningen av nya patentkonsulter. Hängiven, intresserad och duktig. Han blev min uppdragsgivare. Lika engagerad. Han blev min frilanskollega. Fortfarande lika engagerad som någonsin. Han var min vän. Engagerad, intresserad, stöttande, alltid där. Magnus gick in för det han gjorde med liv och lust. I yrket och i övrigt. Hans professionella engagemang gjorde bland annat att han ett tag var kassör i SFÖ, och en flitig debattör på SFÖ debatt. Dessvärre gjorde hälsoproblem att han var tvungen att avsäga sig kassörskapet. Hälsan fortsatte att svikta, och tillvaron blev tung och tuff för Magnus. Ändå var han alltid där, alltid ett gott stöd. Och ändå fortsatte han att hålla fanan högt och arbeta med stort engagemang och stor kompetens. Han fortsatte också med sina fritidssysslor han var bland annat en hängiven cyklist och körsångare. Till slut blev hälsoproblemen alltför stora, och Magnus avled 9 oktober, långt, långt för tidigt. Världen förlorade en god själ, många kollegor förlorade en värderad samarbetspartner, vänner förlorade en sann vän. Vi tänker med stor värme på hans familj: hans mor, hans bror och hans två döttrar, som i alltför ung ålder förlorade sin pappa. Kerstin LindmARK Boktipset Brett Jocelyn Epstein, Ingen vanlig grammatik Du kanske gäspar just nu, fylld med nästan glömda och inte så trevliga minnen från skolan och förbryllande diskussioner om ordklasser. Men vänta en stund. Som Constance Hale påpekar i sin njutbara nya bok, Vex, Hex, Smash, Smooch, är verb the pivot point of every sentence. Verb put action in scenes, show eccentricity in characters, and convey drama in plots. They give poetry its urgency. They make quotes memorable and ads convincing. Varje kapitel i Hales bok fungerar så här: hon tar ett ämne (röst eller tempus, till exempel), förklarar vad som är utmanande (detta är vex i titeln), demolerar en allmän tro om verb ( hex ), uppmuntrar läsarna att bli av med en dålig vana ( smash ), och utbildar läsarna om nya saker att prova ( smooch ). Hon erbjuder aktiviteter ( Try, Do, Write, Play ) och använder citat från både litterära och populära texter för att exemplifiera sina idéer. Till exempel, i en vex, tydliggör hon verbals, som don t change with time don t express voice have no moods. They are bona fide verbs: they can be modified by adverbs and they can take objects and complements. But in sentences they don t act like verbs. (s ) För att demonstrera particip, citerar hon Dickens skildring av Scrooge som en squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous old sinner! (s. 227) I en hex, berättar hon att to reject the rule Always use Standard English (s. 117) (man kan ju lika bra glömma rikssvenska också!), och hon diskuterar användningen av dialekt, som i Sojourner Truths tal Ain t I a Woman. I en annan hex, avfärdar hon tanken att vi inte ska använda dubbla negationer (s. 96 7). Med andra ord, gör inte gör inte. En smash hon erbjuder antyder att långa ord kan bli för pompous, highfalutin, and abstract och rekommenderar inte bequeath, commence, conjoin, interrogate, and remunerate (s. 80). Själv håller jag inte med, eftersom jag tror att det finns texter och situationer där sådana ord behövs de skulle förmodligen inte existera om de inte var befogade men jag förstår hennes åsikt att folk ibland försöker skriva eller tala på ett onödigt komplicerat sätt. I en annan smash, diskuterar hon utmaningarna i partikelverb. Hale rekommenderar imperativa verb med andra ord, som Just do it! i en smooch, och nyans i en annan. Boken har ett antal bilagor, såsom rekommendationer om ordböcker, en lista över oregelbundna verb, information om svåra ord, samt en analys av språkets historia. Jag skulle ha uppskattat ett register. Detta är definitivt inte den grammatikbok som du kanske minns från din skoltid. Boken ger användbar information och förslag som kommer att hjälpa alla, inklusive översättare. Hale är en bra guide till en märklig och underbar värld av verb. Jag önskar att en sådan bok fanns på svenska också. Bara köp Vex, Hex, Smash, Smooch! Eller gör inte gör inte det. B.J. Epstein Facköversättaren önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett fantastiskt nytt år. 18 facköversättaren 6/13

19 SFÖ-NYTT Studentspalten Kontakt: Lars Jansson, Jonatan Botin, Varmt välkomna till Studentspalten I detta nummer presenterar vi två nya skribenter, Lars Jansson och Jonatan Botin, som kommer att ansvara för Studentspalten framöver. Först ut är Lars Jansson: När mina vänner frågar mig varför jag utbildar mig till översättare brukar jag oftast svara att jag kan ju sitta på månen och översätta! Det vill säga arbetet är väldigt självständigt. Fast du måste ha egenskaper som gör att du passar för jobbet kunna jobba självständigt, ofta under press, hålla tider, kunna marknadsföra dig själv, etc. Du måste jobba på att skaffa dig kunder, göra dig känd på marknaden och ha någorlunda specialkompetens. Det senare är inte så lätt men om du jobbar inom ett område en längre tid lär du dig området. För cirka tio år sedan sadlade jag om. Jag hade fram till dess jobbat som egen företagare, primärt med att marknadsföra medicin och teknik. Efter 20 år var det dags att göra något nytt och då jag hade universitetspoäng i både matematik och fysik blev jag NO-lärare. Men att jobba med barn var nog inte min grej så efter fyra år som lärare bestämde jag mig för att prova mina vingar utomlands, i Guatemala. Korkat kan man tycka, då Guatemala klassas som ett av världens farligaste länder, men jag hade blivit erbjuden ett jobb, landet hade ett behagligt klimat, jag ville lära mig spanska och hade dessutom vänner i Guatemala. Det blev fyra år med jobb som engelsklärare (konversationsengelska mestadels). När det började bli för farligt var det dags att återvända. Väl hemkommen till Sverige bestämde jag mig för att plugga engelska och därifrån var steget inte långt till översättarutbildningen. På den vägen är det. Jag pluggar min första termin och 2015 har jag min master i översättning. Förhoppningsvis då med tyska som andra språk. NäsTA nya skribent heter Jonatan Botin: Jag är 32 år gammal och läser första terminen på översättarprogrammet i Göteborg. Mitt språkintresse tog fart på allvar först lite senare i livet. Högstadiefranskan minns jag med blandade känslor och det jag starkast kommer ihåg är hur jag sista terminen i nian, efter att helt ha kroknat under gloslistor och verbkonstruktioner, lyckades sänka mig från en trea till en tvåa. Något gymnasium blev det aldrig utan som sextonåring gav jag mig raka vägen ut i arbetslivet och jobbade under dryga tio års tid som maskinoperatör i Sverige såväl som i London. 28 år gammal tyckte jag dock att det var dags att hitta på något annat och lyckades tack vare 25:4-regeln, som sedermera tagits bort, att bli behörig till högskolan tack vare arbetslivserfarenhet och genomfört högskoleprov. Jag började studera litteraturvetenskap och som tur var fanns det på den tiden fortfarande möjlighet att på Göteborgs universitet läsa Förberedande kurs I och II i franska, vilket blev min sidosyssla jämte heltidsstudierna i litteratur. Så småningom tog även mina franskastudier en litterär riktning och min kandidatuppsats bestod av en analys kring determinism och frihet i Racines Phèdre. Nu är det översättning som gäller, vilket för mig känns som det perfekta sättet att få fortsätta syssla med språk. Den spetskompetens jag fått genom mina år i industrin hoppas jag kommer att vara till nytta när det gäller att hitta översättningsjobb. Att få skriva i studentspalten ser jag som en spännande utmaning och jag ser fram emot att här få reflektera över språk- och översättningsfrågor. Medlemsnytt Vi är nu 1130 medlemmar! Vi önskar följande medlemmar välkomna i SFÖ: Anna Carlehed, Kembali Translations, Göteborg Bettina Baur, Forchhheim Agneta Combes, Combes text, Falkenberg Ylva Sandberg, Uppsala Anna Elödi Sovereign Kft., Budapest Rhian Coggin, Dalby Ingrid Brändemo, Meditext, Glommen Peter Winkler, AGSLA, Stora Vika Sara Bussenot, Villiers-le-Bâcle Asdis Benediktsdottir, Västerås Antonia Hellstam, ArchWord, Lund Unna Godman, Göteborg Inés Portas García, Växjö Fredrik Roste, Saltsjö-Boo Harriet Rolén, Segmon Hur ofta får du läsa information på kreolspråk? Här kommer ett exempel: en skylt från Haitis huvudstad Port-au-Prince. Språket: haitiansk kreol. Innebörd: Sätt på dig hjälmen så räddar du livet. Vägen dödar: skydda ditt huvud. Nästa nummer Manusstopp senast den 14 januari En ny välmatad tidning kommer i din brevlåda den 20 februari. facköversättaren 6/13 19

20 Posttidning B Retur till: Sveriges Facköversättarförening Wallingatan 11, Stockholm Är du förveten? Vill du bli full i grin? Smaka på ostekaka? Hoppets torg i Jönköping. Elite Stora Hotellet. Platsen för banketten under SFÖ:s konferens Boka in helgen i Jönköping 9 11 maj redan nu! Kom och ladda för framtiden tillsammans med: Inspiratörer Monstermän Terminologitolkare Branschbyggare Poeter Melodimakare Språkspridare Det blir dessutom extra smidigt (och billigt!) att resa till Jönköping. Vi är ju smålänningar Mycket välkommen till en spännande konferens 2014! Planeringsgruppen Inger Bodal 20 facköversättaren 6/13

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren

Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Offentliga upphandlingar och ramavtal med översättningsbyråer konsekvenser för statliga myndigheter och den enskilda översättaren Syftet med denna artikel är att belysa utvecklingen inom översättaryrket

Läs mer

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening

Goda råd till köpare av översättningar. Sveriges Facköversättarförening Goda råd till köpare av översättningar Sveriges Facköversättarförening Vår värld blir allt mer internationell. Nationsgränser utgör numera inga större hinder för kommunikation men språket kan göra det.

Läs mer

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening

Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs. Sveriges Facköversättarförening Vårda ditt budskap anlita ett språkproffs Sveriges Facköversättarförening Dobrý den! Hej! Hola! Bonjour! Guten Tag! Hello! Shalom! Gör världen mer begriplig Världen krymper, brukar det heta. Men det betyder

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings

Möten för miljarder! Micke Darmell, Gr8Meetings Möten för miljarder! Onsdagen den 26 november klockan sju minuter över sju samlades ett hundratal Malmöföretagare på Slagthuset för att diskutera nyttan med just möten. Vad ska det här frukostmötet leda

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund.

AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund. AIIC-Sverige AIIC är en världsomspännande organisation, med medlemmar bosatta i olika länder organiserade i nationella förbund. AIIC-Sverige har ett 30-tal medlemmar. Våra medlemmar arbetar för svenska

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper

Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper Bilda byggemenskap Hur kommer man igång? FÖRENINGEN FÖR byggemenskaper VAD ÄR EN BYGGEMENSKAP? En Byggemenskap är en grupp människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar,

Läs mer

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers

Adeptguide. Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers Adeptguide Handledning för adepter i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 1. Så här används guiden... 4 2 Översikt över mentorprogrammet... 5 2.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 2.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27.

ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. ABF Gotlands policy för användande av sociala medier Antagna vid styrelsemöte 2012-09-27. Bakgrund Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

Världens eko 2006 - kursutvärdering

Världens eko 2006 - kursutvärdering Världens eko 2006 - kursutvärdering Tack för att du tar dig tid att utvärdera kursen! Dina åsikter betyder mycket för oss och vi arbetar hårt för att Världens eko ska vara en dynamisk och föränderlig kurs.

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012

Inbjudan. SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 Inbjudan LIKA OLIKA SFÖ:s konferens i Gävle Konserthus 4 6 maj 2012 På årets konferens vill vi sätta fokus på det som skiljer olika översättare från varandra och det som förenar oss. Vi jobbar alla inom

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör.

Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Vi vidgar vyerna Välkomna till SFÖ:s konferens på Elite Park Avenue Hotel i Göteborg 19-21 april 2013 Vi vidgar vyerna. Det är det översättare gör. Som facköversättare arbetar vi dagligen med att vidga

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Aktivism och feministiska frizoner på nätet

Aktivism och feministiska frizoner på nätet Aktivism och feministiska frizoner på nätet Alla fattar inte riktigt varför jag gör det här, säger Joanna som är en av de fem nätaktivister jag pratat med. Hon och många andra lägger varje dag flera timmar

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor

Nu är pappa hemma Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11 och förmågor som tränas. Eleverna tränar på följande förmågor sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om en tjej som alltid är rädd när pappa kommer hem. Hon lyssnar alltid om pappa är arg, skriker eller är glad. Om han är glad kan

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är.

Inledning. Några ord som kan vara bra att veta vad det är. Sociala medier Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Unikt avtal för svensk polis!

Unikt avtal för svensk polis! Avtalsinformation för dig som är medlem i polisförbundet Nr 11 7 december 2007 Är pensionsfrågan så viktig att det är värt en ökad arbetstid? Är det viktigare att inte öka arbetstiden och istället riskera

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag

Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Talarmanus för Surfa Lugnts föreläsning 40 minuter om ungas nätvardag Du kan välja att följa det ordagrant, eller använda det som stöd och/eller som inspiration. Manuset är uppdelat per bild i presentationen.

Läs mer

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7

SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011. SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 20 DECEMBER 2011 SESIG Fas 3 Sidan 1 av 7 1.Ett stort tack till.se! Ett stort tack till.se som gett oss medel för tredje gången att utbilda 60 vuxna

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

När mer än språket är viktigt!

När mer än språket är viktigt! T R A N S L A T O R När mer än språket är viktigt! www.aar-translator.se info@aar-translator.se Tfn 040-680 26 80 Fax 040-18 73 73 Översättningar. Och lite till. När du beställer en översättning väntar

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Höstmöte 2013 Totalt var 58 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra gäster och värdar inräknade i summan, så 53 medlemmar deltog. Vi har fått in totalt 19

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg

Skolbesöksmanual. Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Skolbesöksmanual Sammanställd av Djurens Rätts ungdomsgrupp i Helsingborg Ungdomsgruppen i Helsingborg startades hösten 2010 och arbetar mycket med att besöka skolor och klasser för att väcka tankar om

Läs mer

Erasmus-utbyte jan juli 2010

Erasmus-utbyte jan juli 2010 Erasmus-utbyte jan juli 2010 Hogeschool van Amsterdam, Nederländerna Varför valde du att studera utomlands? Jag ville uppleva annan, ny kultur, träffa människor från olika platser i världen och byta ut

Läs mer

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg

Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Slutrapport Trappan, Folkuniversitetet Varberg Trappan, datastugor med Ipad. För Nyfikna seniorer i Varbergs kommun. Under juni månad 2012 tillsattes en styrgrupp för projektet som bestod utav. Emma Rosengren,

Läs mer

Värderingsövning -Var går gränsen?

Värderingsövning -Var går gränsen? OBS! jag har lånat grundidén till dessa övningar från flera ställen och sedan anpassat så att man kan använda dem på högstadieelever. Värderingsövning -Var går gränsen? Detta är en övning i att ta ställning

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

Att köpa in översättningstjänster

Att köpa in översättningstjänster Att köpa in översättningstjänster fakta och råd till privat sektor Innehåll Inledning 3 Fyra skäl till att samordna företagets översättningsinköp 4 Översättningsbranschen 5 Inventera era egna behov 6 Anbudsunderlaget

Läs mer

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte!

Amanda: Jaha? Kan man ha svenska som modersmål i Finland? Det visste jag inte! Kapitel 21 Språkförhållanden Aktivering 21.1. Vi förstår varandra! Vi lär oss om likheter och olikheter mellan svenska språket i Sverige och Finland. Gruppen läser texten till övning 21.1. och lyssnar

Läs mer

De fem främjar- och härskarteknikerna

De fem främjar- och härskarteknikerna De fem främjar- och härskarteknikerna 1. Främjarteknik: Synliggörande Se varandra. Se varandras idéer. Alla ska vara med på lika villkor därför att allas närvaro och åsikter spelar roll. 1. Härskarteknik:

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt!

Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Nyanställd som course manager, banchef, En manual för att komma rätt! Detta är i första hand ett HGU arbete för att belysa dom fällor, tricks som finns, vi är alltid väldigt skickliga på att visa upp våra

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation

Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Din RelationsBlueprint - Källan till smärta eller framgång i din intima relation Lyssna, jag känner mig enormt glad och hedrad att jag får spendera den här tiden med dig just nu och att du tar dig tid

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra

HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014. Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett nytt imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra Ett imprint för crossover och romaner som har det där lilla extra HÖSTEN 2014 HÖSTEN 2014 KANSKE ÄR DET ALLT DU BEHÖVER VETA E. LOCKHART

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Handbok i konsten att köpa översättningar

Handbok i konsten att köpa översättningar Handbok i konsten att köpa översättningar Innehåll Varför översätta? 4 Vad är en bra översättning? 5 Att välja språkföretag 6 Tänk flerspråkigt från början 8 Inför din förfrågan 10 När du kontaktar språkföretaget

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 Registrera 2 i. Instruktioner för registrering 2 ii. Organisationsnummer 2 iii. Dina uppgifter 2 iv. Bekräfta villkor 2 v. Aktivering av konto 2.1 Glömt lösenord 2.2 Mitt

Läs mer

Barn och medier. En lättläst broschyr

Barn och medier. En lättläst broschyr Barn och medier En lättläst broschyr Innehåll Inledning 3 Åldersgränser 4 Internet 8 Spel 14 Använder ditt barn medier för mycket? 15 Läsning 16 Alla kan vara medieproducenter 18 2 Inledning Alla barn

Läs mer

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS

PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS PROJEKTRAPPORT 28/2-2/3 VÄSTERÅS FAKTA OM KONVENTET VIKTIGA DATUM Prolog 2014 hölls den 28:e februari till 2:a mars på Culturen i Västerås. Konventet hade föranmälan för deltagare samt möjlighet för allmänheten

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Upphandling av översättningstjänster

Upphandling av översättningstjänster Upphandling av översättningstjänster 2011 Ebba Melchior ebba.melchior@gu.se Helena Åberg helena.aaberg@gu.se Bakgrund Informationsenhetens behov av översättningar växte De direktköpsavtal som fanns hade

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer