FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter"

Transkript

1 FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter Bredband i samverkan i Kristinestad Ulf Grindgärds November

2 2

3 Ett lokalt digitalt nätverk KrsNET blir ett kommunikationsnät i optisk fiber ända in i husena med obegränsad överföringskapacitet med samma överföringshastighet i båda riktningarna för TV, telefoni och data. KrsNET innebär en hög kapacitet för hantering av en mängd olika digitala tjänster. Precis som det lokala vägnätet har in- och utfarter till vår stad, så ansluts krsnet på ett likartat sätt mot Internet, det allmänna rikstäckande och internationella telefonnätet och direkt mot andra motsvarande nät (DynamoNet, Suupohjan seutuverkko, Kuuskaista m.m.) med samma höga hastighet och kvalitet. Öppet för alla KrsNET blir öppet för alla för privatpersoner, företag, kommunen, skolor med flera. KrsNET blir dessutom konkurrensneutralt. Det betyder att alla företag som vill och som lever upp till förutbestämda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service får erbjuda sina tjänster i nätet. Ju fler tjänsteleverantörer, desto större valfrihet för krsnet:s användare. Till valfriheten bidrar också möjligheten att enkelt och snabbt byta mellan olika tjänsteleverantörer exempelvis när ett bättre erbjudande dyker upp byter du enkelt till en annan leverantör via knapptryck antingen via TV:n eller datorn. Stärker Kristinestads konkurrenskraft KrsNET blir till för att möta privatpersoners, företags och övriga samhällets behov av att snabbt, enkelt och säkert få tillgång till digitala tjänster i olika former. Effektiv digital kommunikation blir allt viktigare, både i professionella och privata sammanhang. Just nu stärks våra grannregioners konkurrenskraft av att det byggs motsvarande nät där. På samma sätt bidrar KrsNET till att stärka hela Kristinestad. KrsNET gör det mer attraktivt för privatpersoner att bo i Kristinestad och för företag att driva verksamhet här. Stor skillnad mot Internet KrsNET blir Kristinestads eget lokala digitala nät. Internet är globalt. KrsNET blir snabbt, säkert och pålitligt användaren får quality of service. Det betyder att i KrsNET garanteras rätt tjänst, i rätt tid och med rätt kvalitet en garanti som kan lämnas tack vare att tjänsterna distribueras inom KrsNET. Internet (ADSL) ger inga garantier, hastigheten beror på belastningen för tillfället, operatörens kapacitet med mera. Dessutom är de flesta Internet-uppkopplingar som erbjuds idag oftast långsammare när det gäller att skicka data än att ta emot den. I KrsNET garanteras användaren en hög kapacitet i båda riktningarna. Detta gör exempelvis att KrsNET lämpar sig mycket väl för strömmande media, det vill säga överföring av rörliga bilder och ljud. Inom KrsNET kan man distribuera TV-bild av högsta möjliga krav. I teorin kan vi samtidigt skicka 100-tals ja 1000-tals TV-kanaler inom KrsNET om vi vill. Det är INTE möjligt att distribuera TV-kanaler via trådlösa datanät. Att distribuera TV via satellit är trådlöst fram till parabolen, men man skall inte sammanblanda den tekniken med vårt digitala nät i fiber. Med KrsNET på plats kan vi ta ner TV-kanaler från satelliter på ETT ställe och distribuera ut signalen till alla hushåll via det egna fibernätet - kostnadseffektivt. Därför skall vi INTE koppla upp hushållen i Kristinestad via en trådlös förbindelse det är uteslutet eftersom det är både en dyr lösning och en lösning som inte klarar av all digital trafik. ADSL är INTE heller tillräckligt bra för att klara av distribution av TV-kanaler. Den trådlösa förbindelse som kommer att bli tillänglig via 3

4 Digitas TV-master i Finland är ett alternativ till ADSL inte till vårt nät. Den trådlösa förbindelsens kapacitet ligger i höjd med 1 megabit. Lämpar sig alltså för mindre krävande vanlig Internettrafik och e-post. är ett bra komplement t.ex. ut till sommarstugor som ligger för långt bort från våra fiberdragningar. Men man måste komma ihåg att via det nätet kan inte vi och inga andra heller leverera TV-tjänster eller andra kapacitetskrävande datatjänster. 100 gånger snabbare än vanlig ADSL Överföringshastigheten i KrsNET blir minst 100 Mbps i båda riktningarna för det anslutna huset eller lägenheten vilket är cirka gånger snabbare än modem och mer än hundra gånger snabbare än vanligt ADSL. Inom KrsNET blir hastigheten till att börja med 1 Gbps. Inom tre år blir överföringshastigheten till det anslutna huset antagligen 1 Gbps och 10 Gbps i hela nätet. Idag är motsvarande nät i drift eller under planering på många håll i grannskapet KrsNET samarbetar redan med grannäten i Närpes och Suupohja. När KrsNET är färdigbyggt finns möjlighet till sammankoppling med dessa nät i grannskapet. Det betyder att vi då kan skicka och ta emot digital trafik lika snabbt mellan dessa områden som inom dem. Att koppla samman flera nät skapar i ett svep en enda stor digital marknadsplats med många konsumenter som är enkla att nå för tjänsteleverantörerna. Allt detta öppnar upp för ett brett tjänsteutbud och fördelaktiga priser. Visionen på längre sikt är naturligtvis att koppla samman alla nät av samma karaktär till ett enda stort digitalt nätverk. Via samarbete mellan Österbotten och Västerbotten i Sverige kommer det att etableras en digital bro (BotniaDigitalBridge) över Kvarken som gör det möjligt för oss att bli sammankopplade med motsvarande nät i Sverige ända ner till Stockholm i söder och via Norrbotten till norra Norge! 4

5 Detta är KrsNET KrsNET består av tre delar: 1. Fibernätet. (Fiber mellan byarna och i byarna fiber ända in i husen) 2. Den aktiva intelligenta utrustningen som kopplar samman fibertrådarna och styr trafiken. 3. Tjänsteutbudet. 1. Fiber utan begränsning I fibertrådarna finns ingen intelligens. Dessa trådar är tunna som hårstrån och har bara en uppgift att med hjälp av ljus transportera stora mängder information. För att åskådliggöra den höga kapaciteten kan nämnas att varje fiberpar klarar av att överföra mer än TV-kanaler samtidigt. Grunden för KrsNET är ett stamnät som har förgreningar ut till kommundelarna där det byggs områdesnät. Från områdesnäten dras ett fiberpar fram till respektive fastighet och in i huset. För att en fastighet med flera bostäder (radhus, våningshus) ska kunna kopplas upp måste det finnas ett fastighetsnät i huset med fiber eller kopparkabel framdragen till varje lägenhet. En del fastigheter har sådana nät redan idag. I andra fastigheter kommer det att behöva anläggas. Att anlägga ett fastighetsnät i huset är fastighetsägarens ansvar. Hos alla uppkopplade kunder finns det en dosa (hemmaswitch) som omvandlar ljussignalerna i fibern till elektriska signaler. De elektriska signalerna går sedan vidare och blir information i TV:n, telefonen, datorn och för andra applikationer, som larm m.m. Målet är att KrsNET geografiskt skall täcka hela Kristinestad, MEN detta under förutsättning att det finns en aktiv grupp som arbetar i området. För att kunna börja bygga FiberFrånHemmen krävs det att minst 40 % av fastighetsägarna inom ett område tecknar ett föravtal. I KrsNET anläggs först ett tomt rörsystem i vilket fibern blåses in vid uppkoppling. Detta sätt att bygga är mycket flexibelt och leder att grävningsarbetet sker bara en gång. När nätet växer krävs väldigt lite grävningsarbete i det skedet. Man får höra att fiber är någonting gammaldags det är trådlöst som gäller eller så säger någon att kopparkablarna kommer att räcka till. Nonsens. Det ENDA överföringsmediet med obegränsad kapacitet är optisk fiber. Alla trådlösa tekniker och tekniker som går över kopparkablar (ADSL) hängande i våra stolpar är helt omöjliga att använda för överföring av digitala tjänster såsom TV av hög kvalitet. En TV-bild skall vara oförändrad när den når fram till din TV-apparat. Vanligt surfande på Internet kräver inte särskilt stor kapacitet sist och slutligen. Då bläddrar du endast för det mesta på statiska sidor med text och bilder. Tänk dig TV-bild med samma fördröjning. TV-sändning över Internet är en omöjlighet eftersom Internet i sig aldrig kan garantera någon viss överföringskvalitet. Alla TV-bolag såsom YLE kräver att TV-signalen skall gå fram oförändrad och UTAN FÖRDRÖJNING. På en del hemsidor börjar det dyka upp TV-liknande tjänster denna WEBB- TV skall inte sammanblandas med vanlig TV. 5

6 2. Aktiv utrustning med inbyggd intelligens I nätets så kallade aktiva utrustning finns själva intelligensen som gör att trafiken i nätet fungerar. Med hjälp av den aktiva utrustningen kan nätet övervakas så att uppsatta regler följs. Här ingår även en säkerhetsdel som förhindrar olaga intrång utifrån. Det är den aktiva utrustningen som ser till att flödet av tjänster mellan konsumenter och tjänsteleverantörer fungerar att rätt tjänst levereras till rätt mottagare, i rätt tid och av rätt kvalitet. Den aktiva utrustningen används även för att ge underlag till fakturering och för att ge tillgång till tjänster lokalt i KrsNET:s huvudnod. Aktiv utrustning kommer att finnas i ett 20-tal olika punkter (noder) runt om i Kristinestad för att lokalt hantera trafiken (switchar typ bilden ovan). I varje hem kommer en hemmaswitch (bilden nedan) till vilken du kopplar datorer, telefon och TV. I företag och kommunala fastigheter kommer switchen nedan att ersättas av en som är något större och kraftigare. 3. Stort utbud av tjänster Den största fördelen med KrsNET blir de många tjänster som erbjuds alla som är uppkopplade. Ett tjänsteutbud som tack vare fri konkurrens i nätet innebär stor valfrihet för konsumenten. Tanken med KrsNET är att det ska finnas både betaltjänster och kostnadsfria tjänster. I de kostnadsfria tjänsterna kan ingå sådant som rör kommunal verksamhet, skolor, daghem, äldreboende, sjukhuset, hälsocentralen, föreningsverksamhet m.m. Lokal TV (KRS TV) kommer att få helt nya och fantastiska möjligheter i det nya nätet. Exempel på tjänster som kan erbjudas i KrsNET Privat: TV (IP TV) Höghastighetsanslutning till Internet Hyra film (video on demand) Telefoni Lokala TV-sändningar (KRS TV) Larm och videoövervakning Distansarbete Nätverksspel Chatta med rörlig bild Felanmälan Bokningssystem (exempelvis tvättstuga) Hyra dataprogram Företag: Höghastighetsanslutning till Internet 6

7 IP-telefoni Jobba hemma Snabbare hantering av betalkort i handeln Företagsportal Hyra av affärssystem PC-support Videokonferens Larm och videoövervakning Hyra av dataprogram Passersystem Fastigheter: Energiövervakning Administration Larm och videoövervakning Passersystem Så här säger en av de större tjänsteleverantörerna om vårt nät: Sonera (TeliaSonera Finland) on kiinnostunut Kristiinanseudun valokuituverkkohankkeesta, koska onnistuessaan se mahdollistaa myös Soneralle uusien palvelujen toimittamisen seudun kyliin samassa aikataulussa kuin niitä tullaan toteuttamaan suurissa kaupungeissa. Palveluvalikoimasta ja hinnoittelusta voimme kertoa vasta sen jälkeen, kun kuituverkko on valmistumassa ja tarvittavat sopimukset Soneran ja kuituverkon omistajan välillä on allekirjoitettu. (översättning till svenska/ug) Sonera (TeliaSonera Finland) är intresserat av Kristinestads fibernätsprojekt. Om det lyckas så ger det också möjligheter åt Sonera att leverera framtida tjänster till Kristinestadsområdet enligt samma tidtabell som de kommer att förverkligas i stora städer. Vi kan närmare beskriva vårt tjänsteutbud och prissättning först när ert fibernät håller på att bli färdigt och när kontrakt kunnat skrivas mellan Sonera och fibernätets ägare. Harri Suokko johtaja Tietoyhteiskunnan rakenteet ja palvelut TeliaSonera Finland Oyj 7

8 Ett större och friare TV-utbud TV är ett bra exempel på en tjänst som medför många nya möjligheter med KrsNET. KrsNET:s mycket höga kapacitet och avancerade teknik betyder att distributionen av TV inom Kristinestad kan hanteras på ett bättre sätt och ge större valfrihet för konsumenten. Dessutom innebär KrsNET att Kristinestad står väl förberett att klara av nästa generations TV-format (HDTV, HighDefinitionTelevision). Den typ av TV-distribution som vi inför i Kristinestad är så kallad IP-TV. Ett koncept som innebär en stor förändring när det gäller utbud och valfrihet. På sikt kan IP-TV innebära att de fasta kabel-tveller satellitpaketen försvinner. Istället kan konsumenten då sätta ihop sitt eget TV-paket genom att välja fritt ur ett större utbud av kanaler och enskilda TV-program. Var och en av oss kommer att ha en egen personlig TV-kanal! Att många TV-kunder samlas i det egna nätet ger en starkare ställning gentemot TV-leverantörerna. Detta ger i sin tur en möjlighet att kräva bättre produkter i form av attraktivare, större och mer flexibla TV-paket. KrsNET fungerar även alldeles utmärkt för att distribuera så kallade on demand-tjänster, vilket innebär att konsumenten kan köpa enstaka program. Exempelvis en ishockeymatch som antingen kan ses direktsänd eller vid egen vald tidpunkt. KrsNET ger vår lokal-tv (KRS-TV) helt nya möjligheter och dimensioner. 8

9 En investering för framtiden Med tanke på vår tids snabba utveckling inom IT byggs KrsNET naturligtvis för att även klara framtidens tjänster; som säkerligen kommer att kräva mer bandbredd. Kapaciteten i KrsNET:s fibertrådar är i princip obegränsad. De begränsningar som finns ligger istället i den aktiva utrustningen som kommer att uppgraderas vartefter ännu mer avancerade och kostnadseffektiva lösningar blir tillgängliga. Den satsning som vi hoppas fastighetsägarna i Kristinestad nu gör, består alltså i att i samverkan bygga ett fibernät inklusive den aktiva utrustning (1-2 ovan) som krävs för att klara av alla framtidens digitala tjänster (3 ovan). Tanken är att vi områdesvist inom kommunen solidariskt delar på investeringen. Din investering kommer att motsvara ca euro/månad. Därtill måste du betala en solidarisk nätavgift på ca 10 euro för att täcka driftskostnaden och täcka kommande utgifter för uppgradering av aktiv utrustning när mera bandbredd behövs. Dessa summor blir lägre ju flere Kristinestadsbor som tar en fiberanslutning till sitt hus redan i början. Dessa summor skall du jämföra med de grundavgifter du har idag för dina nuvarande kommunikationslösningar (trådtelefon, Kabel-TV, satellit-tv, Internet/ADSL m.m.) Du kommer att kunna räkna hem investeringen på 3-6 år. Tänk på följande: Om du har kvar ditt vanliga trådtelefonabonnemang så kostar detta i form av en månatlig grundavgift hela 16 euro/månad dina samtalsavgifter tillkommer. Denna summa skall du jämföra med euro/månad som detta nät kostar dig i kapitalkostnad. Om du väljer att med kontanta medel (ca 2000 euro) betala bort din andel i investeringen på en gång i början av projektet har du endast grundavgiften på ca 10 euro/månad som utgift. Du kommer givetvis efter detta att använda pengar till att köpa tjänster såsom Internet, TV o.s.v. men detta gör var och enligt egna behov. Vår plan är att bygga ett nät av högsta möjliga kvalitet men till självkostnadspris genom att vi alla invånare engageras oss i projektet och genom att använda lokala entreprenörer (småföretag) och genom val av entreprenörer och leverantörer som är beredda att arbeta i samverkan med oss Kristinestadsbor. Det lönar sig inte att vänta det kommer absolut inte att bli billigare för den som bestämmer sig för att vänta med beslutet! Troligtvis blir det dyrare för dem som kommer in i ett senare skede detta helt enkelt för att de inte kommer att kunna dra nytta av de stordriftsfördelar vi får när vi bygger i stor skala MÅNGA samtidigt. Staden Kristinestad har valt att satsa på fiber till varje skola och har också som mål att alla stadens övriga fastigheter skall anslutas i ett eget fibernät. Detta kommer att för stadens del leda till mera kostnadseffektiva lösningar i form av samordning av funktioner samt lägre kostnader för drift och underhåll av stadens alla datorer och programvaror utspridda på flera ställen. Varför skall vi bygga själv? Någon annan får gärna bygga det, MEN i så fall på de villkor som finns i denna text. 9

10 - Att nätet skall vara neutralt och ge möjlighet åt vem som helst att på lika villkor erbjuda tjänster. Dessutom får det inte bli dyrare än vad vi sagt ovan. Kom med i denna folkrörelse stanna inte utanför! Andelslaget KrsNET Osuuskunta Verksamhetsidé Förenar invånarna och tjänsterna i Kristinestad! Är ett öppet nät mellan de fastigheter som finns i Kristinestad och där alla (hushåll, företag och myndigheter) kan anslutas till varandra och därifrån vidare ut i världen Är ett användarägt öppet kommunikationsnät som ansluter ALLA till ALLA inom Kristinestad och som möter kraven på realtid, säkerhet, enkelhet och robusthet. Ger alla tjänsteleverantörer möjlighet att distribuera tjänster på jämlika villkor (öppet nät) Staden Kristinestads projekt Framtidens bredband till Kristinestad i samverkan Kontaktuppgifter: Projektledare Ulf Grindgärds Kontaktpersoner områdesvis: Stamstaden Stefan Skullbacka, , Lappfjärd/Perus Hannu Stenbacka, , Tjöck Kim Lillås, , Dagsmark/Korsbäck Kurt Backlund, , Härkmeri-Skaftung-Henriksdal Peder Sahl, , Sideby Ulla Storsjö-Dunn, , Ömossa Marita Storsjö, , 10

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Varför installera bredband?

Varför installera bredband? Varför installera bredband? så här ser det ut i framtidens kommunikationsnät Släpp inte in vem som helst! Som fastighetsägare sitter du på en tillgång som är mycket åtråvärd för bredbandsoperatörer de

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Fiber for bredband TV a telefoni

Fiber for bredband TV a telefoni 4 Forshaga kommun Fiber for bredband TV a telefoni, ha nara till djur och natur, men anda ha samma forutsattningar till kommunikation som de som bor pa stqfre orter. Det amivskvalitet." 2 Fiberoptiskt

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET INTERNET NR 1 JANUARI 2003 FÖR FÖRETAGARE HEMSIDA BREDBAND AFFÄRSSYSTEM TRÅDLÖST E-HANDEL SÄKERHET Vitsen med Internet - Det finns olika mognadsstadier för hur ett företag använder Internet. Vi kan se

Läs mer

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar

Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Skanör-Falsterbo: Frågor & Svar Internet Vad kostar det? Se http://www.bredband2.com/skanor-falsterbo Vilken hastighet får jag via den nya anslutningen? 100Mbit/s i båda riktningarna dvs. både upp och

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU?

VARFÖR FIBER? VARFÖR FIBER NU? VARFÖR FIBER? För att det är den Enda framtidssäkra tekniken. VARFÖR FIBER NU? För att kopparnätet snart läggs ner p.g.a olönsamhet VARFÖR SKA VI KOSTA PÅ DET SJÄLVA? För att ingen annan kommer att göra

Läs mer

Bredbandsutbyggnad 2.0

Bredbandsutbyggnad 2.0 Bredbandsutbyggnad 2.0 Munkedals kommun Med målet Landsbygden snabbast En IT-infrastrukturplan för IT-infrastrukturplan för Munkedals kommun. Dnr 2011-000180 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-08-31 IT-infrastrukturplan

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Allt om fiber. Äntligen kan hela familjen använda internet samtidigt! Populära TV-serier. Det gör vi på internet i framtiden. så funkar det!

Allt om fiber. Äntligen kan hela familjen använda internet samtidigt! Populära TV-serier. Det gör vi på internet i framtiden. så funkar det! Fiber En specialtidning om stadsfibernätet i Öckerö kommun Äntligen kan hela familjen använda internet samtidigt! 9 Populära TV-serier Det gör vi på internet i framtiden Allt om fiber så funkar det! 1

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen.

10 TIPS. Bo bättre. som spar PENGAR. Bredbandsguide: Installera fastighetsnät. Så hittar ni den bästa energilösningen. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 4 2010 det föreningen behöver veta TEMA Ekonomi 10 TIPS som spar PENGAR Bredbandsguide: Installera fastighetsnät Så hittar ni den

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID.

Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. Budget Betala TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID. 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer