FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter"

Transkript

1 FiberFrånHemmet-nätet i Kristinestad (KrsNET) ger oändliga möjligheter Bredband i samverkan i Kristinestad Ulf Grindgärds November

2 2

3 Ett lokalt digitalt nätverk KrsNET blir ett kommunikationsnät i optisk fiber ända in i husena med obegränsad överföringskapacitet med samma överföringshastighet i båda riktningarna för TV, telefoni och data. KrsNET innebär en hög kapacitet för hantering av en mängd olika digitala tjänster. Precis som det lokala vägnätet har in- och utfarter till vår stad, så ansluts krsnet på ett likartat sätt mot Internet, det allmänna rikstäckande och internationella telefonnätet och direkt mot andra motsvarande nät (DynamoNet, Suupohjan seutuverkko, Kuuskaista m.m.) med samma höga hastighet och kvalitet. Öppet för alla KrsNET blir öppet för alla för privatpersoner, företag, kommunen, skolor med flera. KrsNET blir dessutom konkurrensneutralt. Det betyder att alla företag som vill och som lever upp till förutbestämda krav på kvalitet, leveranssäkerhet och service får erbjuda sina tjänster i nätet. Ju fler tjänsteleverantörer, desto större valfrihet för krsnet:s användare. Till valfriheten bidrar också möjligheten att enkelt och snabbt byta mellan olika tjänsteleverantörer exempelvis när ett bättre erbjudande dyker upp byter du enkelt till en annan leverantör via knapptryck antingen via TV:n eller datorn. Stärker Kristinestads konkurrenskraft KrsNET blir till för att möta privatpersoners, företags och övriga samhällets behov av att snabbt, enkelt och säkert få tillgång till digitala tjänster i olika former. Effektiv digital kommunikation blir allt viktigare, både i professionella och privata sammanhang. Just nu stärks våra grannregioners konkurrenskraft av att det byggs motsvarande nät där. På samma sätt bidrar KrsNET till att stärka hela Kristinestad. KrsNET gör det mer attraktivt för privatpersoner att bo i Kristinestad och för företag att driva verksamhet här. Stor skillnad mot Internet KrsNET blir Kristinestads eget lokala digitala nät. Internet är globalt. KrsNET blir snabbt, säkert och pålitligt användaren får quality of service. Det betyder att i KrsNET garanteras rätt tjänst, i rätt tid och med rätt kvalitet en garanti som kan lämnas tack vare att tjänsterna distribueras inom KrsNET. Internet (ADSL) ger inga garantier, hastigheten beror på belastningen för tillfället, operatörens kapacitet med mera. Dessutom är de flesta Internet-uppkopplingar som erbjuds idag oftast långsammare när det gäller att skicka data än att ta emot den. I KrsNET garanteras användaren en hög kapacitet i båda riktningarna. Detta gör exempelvis att KrsNET lämpar sig mycket väl för strömmande media, det vill säga överföring av rörliga bilder och ljud. Inom KrsNET kan man distribuera TV-bild av högsta möjliga krav. I teorin kan vi samtidigt skicka 100-tals ja 1000-tals TV-kanaler inom KrsNET om vi vill. Det är INTE möjligt att distribuera TV-kanaler via trådlösa datanät. Att distribuera TV via satellit är trådlöst fram till parabolen, men man skall inte sammanblanda den tekniken med vårt digitala nät i fiber. Med KrsNET på plats kan vi ta ner TV-kanaler från satelliter på ETT ställe och distribuera ut signalen till alla hushåll via det egna fibernätet - kostnadseffektivt. Därför skall vi INTE koppla upp hushållen i Kristinestad via en trådlös förbindelse det är uteslutet eftersom det är både en dyr lösning och en lösning som inte klarar av all digital trafik. ADSL är INTE heller tillräckligt bra för att klara av distribution av TV-kanaler. Den trådlösa förbindelse som kommer att bli tillänglig via 3

4 Digitas TV-master i Finland är ett alternativ till ADSL inte till vårt nät. Den trådlösa förbindelsens kapacitet ligger i höjd med 1 megabit. Lämpar sig alltså för mindre krävande vanlig Internettrafik och e-post. är ett bra komplement t.ex. ut till sommarstugor som ligger för långt bort från våra fiberdragningar. Men man måste komma ihåg att via det nätet kan inte vi och inga andra heller leverera TV-tjänster eller andra kapacitetskrävande datatjänster. 100 gånger snabbare än vanlig ADSL Överföringshastigheten i KrsNET blir minst 100 Mbps i båda riktningarna för det anslutna huset eller lägenheten vilket är cirka gånger snabbare än modem och mer än hundra gånger snabbare än vanligt ADSL. Inom KrsNET blir hastigheten till att börja med 1 Gbps. Inom tre år blir överföringshastigheten till det anslutna huset antagligen 1 Gbps och 10 Gbps i hela nätet. Idag är motsvarande nät i drift eller under planering på många håll i grannskapet KrsNET samarbetar redan med grannäten i Närpes och Suupohja. När KrsNET är färdigbyggt finns möjlighet till sammankoppling med dessa nät i grannskapet. Det betyder att vi då kan skicka och ta emot digital trafik lika snabbt mellan dessa områden som inom dem. Att koppla samman flera nät skapar i ett svep en enda stor digital marknadsplats med många konsumenter som är enkla att nå för tjänsteleverantörerna. Allt detta öppnar upp för ett brett tjänsteutbud och fördelaktiga priser. Visionen på längre sikt är naturligtvis att koppla samman alla nät av samma karaktär till ett enda stort digitalt nätverk. Via samarbete mellan Österbotten och Västerbotten i Sverige kommer det att etableras en digital bro (BotniaDigitalBridge) över Kvarken som gör det möjligt för oss att bli sammankopplade med motsvarande nät i Sverige ända ner till Stockholm i söder och via Norrbotten till norra Norge! 4

5 Detta är KrsNET KrsNET består av tre delar: 1. Fibernätet. (Fiber mellan byarna och i byarna fiber ända in i husen) 2. Den aktiva intelligenta utrustningen som kopplar samman fibertrådarna och styr trafiken. 3. Tjänsteutbudet. 1. Fiber utan begränsning I fibertrådarna finns ingen intelligens. Dessa trådar är tunna som hårstrån och har bara en uppgift att med hjälp av ljus transportera stora mängder information. För att åskådliggöra den höga kapaciteten kan nämnas att varje fiberpar klarar av att överföra mer än TV-kanaler samtidigt. Grunden för KrsNET är ett stamnät som har förgreningar ut till kommundelarna där det byggs områdesnät. Från områdesnäten dras ett fiberpar fram till respektive fastighet och in i huset. För att en fastighet med flera bostäder (radhus, våningshus) ska kunna kopplas upp måste det finnas ett fastighetsnät i huset med fiber eller kopparkabel framdragen till varje lägenhet. En del fastigheter har sådana nät redan idag. I andra fastigheter kommer det att behöva anläggas. Att anlägga ett fastighetsnät i huset är fastighetsägarens ansvar. Hos alla uppkopplade kunder finns det en dosa (hemmaswitch) som omvandlar ljussignalerna i fibern till elektriska signaler. De elektriska signalerna går sedan vidare och blir information i TV:n, telefonen, datorn och för andra applikationer, som larm m.m. Målet är att KrsNET geografiskt skall täcka hela Kristinestad, MEN detta under förutsättning att det finns en aktiv grupp som arbetar i området. För att kunna börja bygga FiberFrånHemmen krävs det att minst 40 % av fastighetsägarna inom ett område tecknar ett föravtal. I KrsNET anläggs först ett tomt rörsystem i vilket fibern blåses in vid uppkoppling. Detta sätt att bygga är mycket flexibelt och leder att grävningsarbetet sker bara en gång. När nätet växer krävs väldigt lite grävningsarbete i det skedet. Man får höra att fiber är någonting gammaldags det är trådlöst som gäller eller så säger någon att kopparkablarna kommer att räcka till. Nonsens. Det ENDA överföringsmediet med obegränsad kapacitet är optisk fiber. Alla trådlösa tekniker och tekniker som går över kopparkablar (ADSL) hängande i våra stolpar är helt omöjliga att använda för överföring av digitala tjänster såsom TV av hög kvalitet. En TV-bild skall vara oförändrad när den når fram till din TV-apparat. Vanligt surfande på Internet kräver inte särskilt stor kapacitet sist och slutligen. Då bläddrar du endast för det mesta på statiska sidor med text och bilder. Tänk dig TV-bild med samma fördröjning. TV-sändning över Internet är en omöjlighet eftersom Internet i sig aldrig kan garantera någon viss överföringskvalitet. Alla TV-bolag såsom YLE kräver att TV-signalen skall gå fram oförändrad och UTAN FÖRDRÖJNING. På en del hemsidor börjar det dyka upp TV-liknande tjänster denna WEBB- TV skall inte sammanblandas med vanlig TV. 5

6 2. Aktiv utrustning med inbyggd intelligens I nätets så kallade aktiva utrustning finns själva intelligensen som gör att trafiken i nätet fungerar. Med hjälp av den aktiva utrustningen kan nätet övervakas så att uppsatta regler följs. Här ingår även en säkerhetsdel som förhindrar olaga intrång utifrån. Det är den aktiva utrustningen som ser till att flödet av tjänster mellan konsumenter och tjänsteleverantörer fungerar att rätt tjänst levereras till rätt mottagare, i rätt tid och av rätt kvalitet. Den aktiva utrustningen används även för att ge underlag till fakturering och för att ge tillgång till tjänster lokalt i KrsNET:s huvudnod. Aktiv utrustning kommer att finnas i ett 20-tal olika punkter (noder) runt om i Kristinestad för att lokalt hantera trafiken (switchar typ bilden ovan). I varje hem kommer en hemmaswitch (bilden nedan) till vilken du kopplar datorer, telefon och TV. I företag och kommunala fastigheter kommer switchen nedan att ersättas av en som är något större och kraftigare. 3. Stort utbud av tjänster Den största fördelen med KrsNET blir de många tjänster som erbjuds alla som är uppkopplade. Ett tjänsteutbud som tack vare fri konkurrens i nätet innebär stor valfrihet för konsumenten. Tanken med KrsNET är att det ska finnas både betaltjänster och kostnadsfria tjänster. I de kostnadsfria tjänsterna kan ingå sådant som rör kommunal verksamhet, skolor, daghem, äldreboende, sjukhuset, hälsocentralen, föreningsverksamhet m.m. Lokal TV (KRS TV) kommer att få helt nya och fantastiska möjligheter i det nya nätet. Exempel på tjänster som kan erbjudas i KrsNET Privat: TV (IP TV) Höghastighetsanslutning till Internet Hyra film (video on demand) Telefoni Lokala TV-sändningar (KRS TV) Larm och videoövervakning Distansarbete Nätverksspel Chatta med rörlig bild Felanmälan Bokningssystem (exempelvis tvättstuga) Hyra dataprogram Företag: Höghastighetsanslutning till Internet 6

7 IP-telefoni Jobba hemma Snabbare hantering av betalkort i handeln Företagsportal Hyra av affärssystem PC-support Videokonferens Larm och videoövervakning Hyra av dataprogram Passersystem Fastigheter: Energiövervakning Administration Larm och videoövervakning Passersystem Så här säger en av de större tjänsteleverantörerna om vårt nät: Sonera (TeliaSonera Finland) on kiinnostunut Kristiinanseudun valokuituverkkohankkeesta, koska onnistuessaan se mahdollistaa myös Soneralle uusien palvelujen toimittamisen seudun kyliin samassa aikataulussa kuin niitä tullaan toteuttamaan suurissa kaupungeissa. Palveluvalikoimasta ja hinnoittelusta voimme kertoa vasta sen jälkeen, kun kuituverkko on valmistumassa ja tarvittavat sopimukset Soneran ja kuituverkon omistajan välillä on allekirjoitettu. (översättning till svenska/ug) Sonera (TeliaSonera Finland) är intresserat av Kristinestads fibernätsprojekt. Om det lyckas så ger det också möjligheter åt Sonera att leverera framtida tjänster till Kristinestadsområdet enligt samma tidtabell som de kommer att förverkligas i stora städer. Vi kan närmare beskriva vårt tjänsteutbud och prissättning först när ert fibernät håller på att bli färdigt och när kontrakt kunnat skrivas mellan Sonera och fibernätets ägare. Harri Suokko johtaja Tietoyhteiskunnan rakenteet ja palvelut TeliaSonera Finland Oyj 7

8 Ett större och friare TV-utbud TV är ett bra exempel på en tjänst som medför många nya möjligheter med KrsNET. KrsNET:s mycket höga kapacitet och avancerade teknik betyder att distributionen av TV inom Kristinestad kan hanteras på ett bättre sätt och ge större valfrihet för konsumenten. Dessutom innebär KrsNET att Kristinestad står väl förberett att klara av nästa generations TV-format (HDTV, HighDefinitionTelevision). Den typ av TV-distribution som vi inför i Kristinestad är så kallad IP-TV. Ett koncept som innebär en stor förändring när det gäller utbud och valfrihet. På sikt kan IP-TV innebära att de fasta kabel-tveller satellitpaketen försvinner. Istället kan konsumenten då sätta ihop sitt eget TV-paket genom att välja fritt ur ett större utbud av kanaler och enskilda TV-program. Var och en av oss kommer att ha en egen personlig TV-kanal! Att många TV-kunder samlas i det egna nätet ger en starkare ställning gentemot TV-leverantörerna. Detta ger i sin tur en möjlighet att kräva bättre produkter i form av attraktivare, större och mer flexibla TV-paket. KrsNET fungerar även alldeles utmärkt för att distribuera så kallade on demand-tjänster, vilket innebär att konsumenten kan köpa enstaka program. Exempelvis en ishockeymatch som antingen kan ses direktsänd eller vid egen vald tidpunkt. KrsNET ger vår lokal-tv (KRS-TV) helt nya möjligheter och dimensioner. 8

9 En investering för framtiden Med tanke på vår tids snabba utveckling inom IT byggs KrsNET naturligtvis för att även klara framtidens tjänster; som säkerligen kommer att kräva mer bandbredd. Kapaciteten i KrsNET:s fibertrådar är i princip obegränsad. De begränsningar som finns ligger istället i den aktiva utrustningen som kommer att uppgraderas vartefter ännu mer avancerade och kostnadseffektiva lösningar blir tillgängliga. Den satsning som vi hoppas fastighetsägarna i Kristinestad nu gör, består alltså i att i samverkan bygga ett fibernät inklusive den aktiva utrustning (1-2 ovan) som krävs för att klara av alla framtidens digitala tjänster (3 ovan). Tanken är att vi områdesvist inom kommunen solidariskt delar på investeringen. Din investering kommer att motsvara ca euro/månad. Därtill måste du betala en solidarisk nätavgift på ca 10 euro för att täcka driftskostnaden och täcka kommande utgifter för uppgradering av aktiv utrustning när mera bandbredd behövs. Dessa summor blir lägre ju flere Kristinestadsbor som tar en fiberanslutning till sitt hus redan i början. Dessa summor skall du jämföra med de grundavgifter du har idag för dina nuvarande kommunikationslösningar (trådtelefon, Kabel-TV, satellit-tv, Internet/ADSL m.m.) Du kommer att kunna räkna hem investeringen på 3-6 år. Tänk på följande: Om du har kvar ditt vanliga trådtelefonabonnemang så kostar detta i form av en månatlig grundavgift hela 16 euro/månad dina samtalsavgifter tillkommer. Denna summa skall du jämföra med euro/månad som detta nät kostar dig i kapitalkostnad. Om du väljer att med kontanta medel (ca 2000 euro) betala bort din andel i investeringen på en gång i början av projektet har du endast grundavgiften på ca 10 euro/månad som utgift. Du kommer givetvis efter detta att använda pengar till att köpa tjänster såsom Internet, TV o.s.v. men detta gör var och enligt egna behov. Vår plan är att bygga ett nät av högsta möjliga kvalitet men till självkostnadspris genom att vi alla invånare engageras oss i projektet och genom att använda lokala entreprenörer (småföretag) och genom val av entreprenörer och leverantörer som är beredda att arbeta i samverkan med oss Kristinestadsbor. Det lönar sig inte att vänta det kommer absolut inte att bli billigare för den som bestämmer sig för att vänta med beslutet! Troligtvis blir det dyrare för dem som kommer in i ett senare skede detta helt enkelt för att de inte kommer att kunna dra nytta av de stordriftsfördelar vi får när vi bygger i stor skala MÅNGA samtidigt. Staden Kristinestad har valt att satsa på fiber till varje skola och har också som mål att alla stadens övriga fastigheter skall anslutas i ett eget fibernät. Detta kommer att för stadens del leda till mera kostnadseffektiva lösningar i form av samordning av funktioner samt lägre kostnader för drift och underhåll av stadens alla datorer och programvaror utspridda på flera ställen. Varför skall vi bygga själv? Någon annan får gärna bygga det, MEN i så fall på de villkor som finns i denna text. 9

10 - Att nätet skall vara neutralt och ge möjlighet åt vem som helst att på lika villkor erbjuda tjänster. Dessutom får det inte bli dyrare än vad vi sagt ovan. Kom med i denna folkrörelse stanna inte utanför! Andelslaget KrsNET Osuuskunta Verksamhetsidé Förenar invånarna och tjänsterna i Kristinestad! Är ett öppet nät mellan de fastigheter som finns i Kristinestad och där alla (hushåll, företag och myndigheter) kan anslutas till varandra och därifrån vidare ut i världen Är ett användarägt öppet kommunikationsnät som ansluter ALLA till ALLA inom Kristinestad och som möter kraven på realtid, säkerhet, enkelhet och robusthet. Ger alla tjänsteleverantörer möjlighet att distribuera tjänster på jämlika villkor (öppet nät) Staden Kristinestads projekt Framtidens bredband till Kristinestad i samverkan Kontaktuppgifter: Projektledare Ulf Grindgärds Kontaktpersoner områdesvis: Stamstaden Stefan Skullbacka, , Lappfjärd/Perus Hannu Stenbacka, , Tjöck Kim Lillås, , Dagsmark/Korsbäck Kurt Backlund, , Härkmeri-Skaftung-Henriksdal Peder Sahl, , Sideby Ulla Storsjö-Dunn, , Ömossa Marita Storsjö, , 10

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation

Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Öppet stadsnät valfrihet I det öppna stadsnätet Wexnet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina önskemål och behov. Det innebär

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet i Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Bill Johansson ElTel - Entreprenör UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun. UppCom

Läs mer

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät

8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät 8 goda skäl att välja Karlskronas stadsnät Vårt ansvar en fungerande vardag för dig Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Karlskrona kommun. Via en och samma anslutning kan du välja mellan

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014

Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 Varför ska jag ha fiber och vilket bredband ska vi ha? Kontaktpersonmöte 21 sep 2014 2014-09-21 H. Stomberg/Vilket bredband?/bilaga 4 1 Vilket bredband? Hastigheten mäts i megabit per sekund (Mb/s). Fler

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Marie Johansson UppCom Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Klart huset ska ha fiber

Klart huset ska ha fiber Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET TILL DIN FASTIGHET Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad kapacitet.

Läs mer

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE

BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE BYT UTTAG! Klart huset ska ha fiber INFORMATION OM UTBYGGNADEN AV FIBERNÄTET I DITT OMRÅDE Äntligen fiber tv, internet och telefoni med ljusets hastighet Botkyrka Stadsnät är snabbt med närmast obegränsad

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

uppcom. i samarbete med

uppcom. i samarbete med Välkomna Peter Eklund - Wexnet Anette Larsson - UppCom Åke Johansson - UppCom Mats Bildh - Wexnet Fel väg Rätt väg UppCom Redan 2002 påbörjades utbyggnaden av det öppna fibernätet av Uppvidinge kommun.

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016

Brf Tegehöjden 3. Förslag att installera fiber. Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Brf Tegehöjden 3 Förslag att installera fiber Extra föreningsstämma 2 januari 2016 Fiber i Tegefjäll Jämtfiber projekterar och anlägger under hösten 2015 fiberanslutning i Tegefjäll. Vi har fått ett erbjudande

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Innehåll. Om Stadsnät

Innehåll. Om Stadsnät 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om Stadsnät Stadsnät är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Användar guide för Stadsnät

Användar guide för Stadsnät Användar guide för 1 2 Innehåll Beställa och komma igång 4 Starta bredbandet idag 5 Ansluta 6 Bredband 7 Bredband Telefon 8 Bredband Telefon Tv 9 Bra att veta 10 Ordlista 11 Om är ett öppet nät byggt med

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Nu bygger vi bredband i Hökhult

Nu bygger vi bredband i Hökhult Nu bygger vi bredband i Hökhult UppCom erbjuder dig att ansluta dig till bredband via optofiber. Byggstart kommer att ske under hösten. Förväntad tid för arbetet är ca 8 veckor. Ett nät flera tjänster

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

VARFÖR FIBER? Dagens fiberbaserade bredband innehåller vad man kallar Tripple play. Detta innebär att man kan välja att ringa, surfa på internet samt titta på tv via fibern. Här nedan kommer några argument

Läs mer

Valfrihet är det bästa som finns

Valfrihet är det bästa som finns Valfrihet! ara svårt att förstå att så mycket information får plats att åka så fort i en hårstråtunn fiber... Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla Ett snabbt fibernät öppet

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Moras öppna nät. Moras öppna nät. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster.

Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. Östersundsbostäders kommunikationsnät Användarguide Så här enkelt kommer du igång med dina tjänster. sid Bredband, telefoni och TV Vårt nya kommunikationsnät är ett öppet fiberoptiskt nät. Innehåll Så

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening

Välkommen Till STORMÖTE. Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Välkommen Till STORMÖTE Angående Vatten och Avlopp i Nunnestad Estenberga samt bildandestämma Amnehärad fiber ek. förening Var och När? Församlingshemmet i Amnehärad Måndag 18 februari 2013 kl. 18.30 Vi

Läs mer

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig

Valfrihet! Möjligheter på väg till dig närmar det Nu sig Möjligheter på väg till dig Valfrihet! Nätbyggnationen löper fram genom områdena och EHB har snart ett nytt och kvalitativt områdes- och fastighetsnät som kommunikationsoperatören Open

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden

Wexnet bygger ett täckande fibernät för framtiden Wexnet visar vägen till framtidens kommunikation Vi på Wexnet tror att fri konkurrens leder till bättre kvalitet, bättre service och lägre priser. Vi sätter kunden i centrum! Wexnet bygger ett täckande

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät

Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finspångs Stadsnät Ett öppet nät Finet Ett av kommunen helägt bolag Två affärsområden - IT-service & Stadsnät Öppet nät = Alla leverantörer är välkomna Finns i hela kommunen Vad är fiber? Optofiber är

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN!

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VÄLKOMMEN TILL RONNEBYPORTEN! VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! KONTAKTUPPGIFTER Du som har frågor om anslutning till fibernätet, kontakta Ronneby Miljö

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Fiber en fiber av renaste glas

Fiber en fiber av renaste glas Fiber en fiber av renaste glas Fibern är en mycket tunn tråd av glas, ungefär lika tunn som ett hårstrå. Tråden är uppbyggd i tre lager. De innersta delarna är tillverkade av ren kvarts, det vill säga

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Vetab Bredband. Nästa nivå av bredband. Om alla tågtrafikföretag

Läs mer

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET

FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET FIBERNÄT STEGET TILL SNABBARE OCH STÖRRE FRIHET C4 Energi Fibernät C4 Energi leverar fiberkabel till de som vill ha ett snabbt, framtidssäkrat och öppet nät. Nätet växer kontinuerligt och allt fler ges

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer!

Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Vi på landsbygden behöver snabba kommunikationer! Allt fler ärenden kommer att skötas via internet i framtiden. Förutom bankärenden, kontakt med myndigheter, vård i hemmet, köp av biljetter, varor, osv.

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Borlänge Energi Stadsnät. Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren

Borlänge Energi Stadsnät. Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren VÄLKOMNA Borlänge Energi Stadsnät Jan-Erik Lindroth Jon Pallin Malin Albertsson Helena Wallengren Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt!

Härjeåns Bredbandsnät. Öppet och konkurrensneutralt! Härjeåns Bredbandsnät Öppet och konkurrensneutralt! Rev 2009 10 04 Sid 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vad är Härjeåns Bredbandsnät?... 3 Vad är ett öppen Bredbandnät?... 3 Tjänsteleverantörer... 3 Vilka tjänsteleverantörer

Läs mer

Full fart med bredband!

Full fart med bredband! Full fart med bredband! Krokomsbostäder satsar på ett av Sveriges bästa fibernät för tv, bredband och telefoni! Framtiden är här! Och med den nya möjligheter. Vi kommunicerar med varandra som aldrig förr,

Läs mer

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut?

F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? F: Kan jag skriva kontrakt om anslutning trots att tiden för tecknande av kontrakt har gått ut? S: Nej. Vi har beviljats bidrag för att bygga fibernät åt de som redan har kontakt med oss och det går inte

Läs mer

Välkomna. Affärsidé. Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef. Jon Pallin - Projektledare

Välkomna. Affärsidé. Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef. Jon Pallin - Projektledare Välkomna Jan-Erik Lindroth Affärsområdeschef Jon Pallin - Projektledare Affärsidé Borlänge Energi erbjuder Borlänges fastighetsägare energi, vatten och stadsnät samt tar hand om avfall och avlopp samt

Läs mer

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev

Framtiden för TV, Internet och telefoni. Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Framtiden för TV, Internet och telefoni Har du myror i TV:n? TV-gruppen Styrelsen Balderslev Varför? Vår nuvarande leverans av TV som sker via kopparnätet är hotad av gamla kablar. TV bilden kommer succesivt

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se

Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät. www.stadsnat.karlstad.se Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät och bygga ett fastighetsnät www.stadsnat.karlstad.se Inledning Att ansluta en fastighet till Karlstads Stadsnät innebär att i stort sett få obegränsade

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband.

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns. Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finns Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Vetab Bredband. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett supersnabbt

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE

VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE VALFRIHET FÖR VILLAÄGARE Framtidssäker infrastruktur för snabba kommunikationer, Internet, tv, telefoni, data, spel, nytta och nöje. Välkommen till Dala Energi Stadsnät. DIGITAL-TV, INTERNET, JOBBET OCH

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden SPELA ONLINE med Öppet Stadsnät En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA

VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA 2015-03-27 VANLIGA FRÅGOR FRÅN BOENDE OM HSB BOLINA Hur kommer jag igång med HSB Bolina? Svar: Koppla in datorn i bredbandsuttaget i väggen och gå till www.bredbandswebben.se. Väl där så kan du se alla

Läs mer

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf

Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Valfrihet! Valfrihet är det bästa som finnsf Ett snabbt fibernät öppet för alla. Fri konkurrens och full valfrihet. Välkommen till Stockholms öppna nät. Ett öppet stadsnät är nästa nivå av bredband. Ett

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll

Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Användarguide för SB Bredband i nyproduktion, söderort Innehåll Bredband, telefoni och TV i nyproduktion... 2 Kort om SB Bredband... 2 Så här fungerar din bredbandsinstallation... 2 Komma igång... 3 Beställa

Läs mer

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka

Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Bredband till bygden Helgenäs och Vråka Anmäl din fastighet på kommunens hemsida! Bredband - För idag och imorgon Läs igenom folderns och anmäl ert intresse på kommunens hemsida. Det är viktigt att så

Läs mer

Nybro Energis Fibernät

Nybro Energis Fibernät Nybro Energis Fibernät Kom-igång-guide fiber.nybroenergi.se Välkommen som kund i Nybro Energis fibernät! Hela vårt nät baseras enbart på just fiber och det borgar för att investeringen är framtidssäker

Läs mer

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV

KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ OCH KOPPLA AV KOPPLA PÅ I DAG SÅ KAN DU KOPPLA AV I MORGON Att vara uppkopplad innebär i dag så mycket mer än att slå på datorn och öppna en webbläsare. På tjugo år har internet utvecklats från

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan

Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Informationsmöte Fiber till Villor i samfälligheterna Gårdvaren samt Ankan Agenda Stadsnät Tjänster TV Internet & Telefoni Fler fördelar med Stadsnätet Hur går det till ( Grävning / Installation i fastigheten

Läs mer

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö

Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö Fiber till skärgården Hasselö, Sladö, Björkö, Solidö, Smågö, Lilla Rätö 1 Bredband för idag och imorgon. Samhället är beroende av en levande och attraktiv landsbygd där människor kan leva, bo och verka.

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer