1 Att komma igång 4. 2 Startsida Status Händelser Skicka SMS Anteckningar Kontakter 6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Att komma igång 4. 2 Startsida 4 2.1 Status 5 2.2 Händelser 5 2.3 Skicka SMS 5 2.4 Anteckningar 5 2.5 Kontakter 6"

Transkript

1 Home Användarmanual

2 Innehåll 1 Att komma igång 4 2 Startsida Status Händelser Skicka SMS Anteckningar Kontakter 6 3 Samtalshantering Vidarekoppling Hänvisningsdator Statiska vidarekopplingar Tidsinställda vidarekopplingar Tidsinställda vidarekopplingar Fördefiniera nummer Röstsvar Spela in röstsvarsmeddelande Inställningar Lyssna av röstmeddelanden Kortnummer Administrera globala kortnummer Egna kortnummer Samtalsbegränsning VIP / Blockering Samtalslistor 18 4 Växeltjänster Svarsgrupper Medlemskap Inställningar Tidsinställda vidarekopplingar Köhantering Konfigurera vald kö Inställningar kö Tidsinställda vidarekopplingar Talsvarssystem Lägg till händelse Tidsinställda vidarekopplingar Hänvisningar Ljudhantering Importera ljud Telefonist SIPPO Anknytningsövervakaren Mobile Extension Lägg till användare Autoinloggning Inspelade samtal Hämta inspelade samtal 35 5 Kontakter 36 2

3 5.1 Personliga kontakter Delade kontakter Importera kontakter Ladda upp exporterad CSV-fil Ladda upp exporterad VCF-fil 38 6 Meddelanden SMS Textmeddelande 39 7 Inställningar Min profil Personliga inställningar Röstbrevlåda Spela in röstmeddelande Mobile Extension Inställningar Vidarebefordring av samtal 44 8 Menyraden 46 9 Plustjänster Vidarekopplingar Svarsgrupper Köer 47 3

4 1 Att komma igång Starta din Webläsare, exempelvis Internet Explorer, och skriv in Du når därmed Phoneras loginsida, Home, där du kan logga in genom de användaruppgifter, dvs. användarnamn och lösenord, som du har blivit tilldelad. Observera att ditt personliga lösenord efter första inloggningen kan ändras till valfri kombination av bokstäver och/eller siffror. Detta görs under Min Profil. Efter inloggningen når du Home-startsidan med en snabbmeny placerad horisontellt på sidan med rubrikerna Hem, MiniSippo, Samtalslistor, Inställningar, Logga ut, och en ordinarie meny placerad vertikalt med flertalet rubriker (se nedan under Ordinarie meny). Samtliga funktioner som finns i snabbmenyn kan även hittas i den ordinarie menyn. 2 Startsida Efter att ha loggat in kommer du att mötas av din personliga startsida. För att någon gång återgå till startsidan, tryck på Hem som du hittar i snabbmenyn längst uppe till vänster. På startsidan (figur 1) sammanfattas den aktuella informationen från de mest använda funktionerna. Figur 1: Startsidan 4

5 2.1 Status Under Status följer en sammanfattning över huruvida din telefon är registrerad. Är den inte registrerad bör du kontrollera att allt kablage sitter som det ska och att nätverket fungerar. Om problemet inte avhjälps, kontakta din återförsäljare. Aktuella inställningar som gjorts under Vidarekopplingar visas vidare under Status. Här kan du se vilka aktiva vidarekopplingar som inkommande samtal påverkas av samt vilka svarsgrupper du är medlem i och om du är inloggad i dem. Figur 2: Statusrutan 2.2 Händelser Händelserutan visas om du har röstmeddelanden i din röstbrevlåda och visar antalet meddelanden som finns att lyssna av. Figur 3: Händelserutan 2.3 Skicka SMS Se avsnitt Anteckningar Anteckningarna är till för att ha som kom-ihåg-lapp. Alla telefonnummer och adresser du skriver in kan användas som länkar som du kan klicka på. 5

6 OBS! Kom ihåg att skriva in numret utan bindestreck (och med riktnummer) precis som det skulle slås in på telefonen om du vill att de ska bli länkar. Skriva ny anteckning Du antecknar genom att lägga till eller ta bort text från befintliga anteckningar. För att skriva eller radera text gör du följande: 1. Klicka på Ändra-knappen 2. Anteckningsblocket byter vy till skriv-vy 3. Skriv din anteckning eller radera befintlig text 4. Klicka på Spara-knappen 5. Din anteckning sparas och dina nummer blir till länkar som du kan ringa i från Figur 4: Anteckningar 2.5 Kontakter Kontakter visas på startsidan som en lista med namn och telefonnummer. Val av ringlista Figur 5: Kontaktlista Du kan välja att visa dina personliga nummer (eller de du delar med resten av företaget). Detta styr du genom att bocka för ditt val. 6

7 Ringa från listan Samtliga telefonnummer i listan är länkar som du kan ringa via. Om numret återfinns i din kontaktlista, visas namnet på kontakten istället för numret. När du väljer att ringa från Home sker följande: 1. Klicka på länken 2. Din telefon kommer att ringa 3. Svara i din telefon 4. Samtalet kopplas fram och rington hörs i luren när systemet ringer upp det valda numret 7

8 3 Samtalshantering 3.1 Vidarekoppling Vidarekopplingar kan användas för att styra om inkommande samtal till ditt nummer till ett annat, valfritt, nummer. För att ställa in dina vidarekopplingar går du in på Vidarekopplingar i sidomenyn Hänvisningsdator Genom Phoneras hänvisningsdator kan 10 st redan inlästa hänvisningsmeddelanden användas. För att aktivera en hänvisning väljer du först vilket meddelande du vill ska spelas upp. Välj sedan hur länge du vill att meddelandet ska spelas upp för inkommande samtal. Om du väljer Ingen tid kommer meddelandet att spelas upp (och ingen tid anges) tills det tas bort. Du kan efter att du valt tiden i rullistan modifiera den genom att ange annan tid. För att spara hänvisningen trycker du på Spara-knappen. I rullgardinsmenyn Handling anger du vad du vill ska hända efter det att meddelandet lästs upp. Här kan du välja mellan Upprepa eller Lägg på. Om du inte gör något val kommer det att ringa i din telefon precis som vanligt. Om du vill att ett meddelande som säger att du är på lunch ska spelas upp, och att samtalet sen ska kopplas till ditt röstsvar, gör du en direkt vidarekoppling till röstsvar och aktiverar din hänvisning. För att inaktivera hänvisningen väljer du det översta tomma alternativet i rullistan och trycker på Spara-knappen Statiska vidarekopplingar För att aktivera en vidarekoppling skriver du antingen in numret i textfältet, alternativt väljer ett fördefinierat nummer från rullistan till höger om textfältet, som i sin tur fyller i nummer i textfältet. 1. Direkt Alla samtal kopplas direkt till det nummer som du valt att vidarekoppla till 2. Upptaget Om din anknytning är upptagen kopplas samtalet vidare till detta nummer 3. Obesvarat Samtalen går fram men vidarekopplas om du inte svarar. Du bestämmer själv hur lång tid (i sek) det ska ta innan samtalet kopplas vidare 4. Tandem Samtalen går fram till ditt vanliga nummer samtidigt som det kopplas ut till det nummer du angivit. Den telefon där du svarar först får samtalet och det slutar ringa i den andra telefonen. OBS! Används tandemfunktionen kommer ditt anknytningsnummer att visas både i telefonen som finns angiven som tandem och i din fasta telefon. 5. Urkopplad Anger vidarekoppling att följa om terminalen är oregistrerad. Har exempelvis strömmen gått eller nätförbindelsen ligger nere kan man förslagsvis välja att koppla samtalet till sin mobiltelefon, för att inte missa några inkommande samtal. Observera att det kan ta upp till en timme (beroende på din terminals registreringsintervall) för denna funktionen att aktiveras. 8

9 Figur 6: Statiska vidarekopplingar Tidsinställda vidarekopplingar Du kan vidarekoppla din telefon mellan vissa tidsintervall och vissa dagar. Figur 7: Ny tidsinställd vidarekoppling För att aktivera en tidsinställd vidarekoppling gör du följande (figur 7): 1. Välj vilket fördefinierat nummer du vill koppla vidare till eller; 2. Skriv in ett nummer direkt i fältet Nummer 3. Välj tidsintervall genom att sätta tiden för vidarekopplingens aktivering och avaktivering 4. Bestäm vilka dagar i veckan som vidarekopplingen ska täcka 5. Klicka på Spara-knappen 6. Den automatiska tidsinställda vidarekopplingen är nu aktiverad och visas i schemat till höger 9

10 OBS! Tidsinställda vidarekopplingar har prioritet över övriga vidarekopplingar. Skulle du exempelvis använda en direkt vidarekoppling samtidigt som en tidsinställd vidarekoppling, är det den tidsinställda vidarekopplingen som har prioritet Befintliga tidsinställda vidarekopplingar Här visas de aktiva tidsinställda vidarekopplingarna. Initialt visas vilka dagar som vidarekopplingen är aktiverad. För att se vilka tider en befintlig vidarekoppling gäller håller du musen ovanför fältet eller trycker på det. För att ta bort eller inaktivera en enskild tidsinställd vidarekoppling trycker du på fältet i fråga och sedan Tag bort respektive Inaktivera (se figur 8). Figur 8: Tidsinställda vidarekopplingar Texten ovanför det andra gröna fältet ger information om när en vidarekoppling gäller, samt för vilket nummer. För att inaktivera eller ta bort en vidarekoppling, tryck på knapparna i anslutning till det undre gröna fältet Fördefiniera nummer De fördefinierade numren är till för att underlätta inmatning av nummer när man gör vidarekopplingar genom att göra dessa valbara genom rullistor. Figur 9: Fördefiniera nummer För att fördefiniera ett nummer eller ändra i redan fördefinierade nummer gör följande: 1. Skriv in beskrivningen som ska visas i listan, ex. Karl arbete 2. Skriv numret till beskrivningen 10

11 3. Klicka på Spara-knappen 4. Det fördefinierade numret har lagts till och kommer att visas i alla fönster med fördefinierade nummer Ändra ett befintligt fördefinierat nummer: 1. Scrolla fram och markera beskrivningen i det översta fältet 2. Numret kommer att visas i fältet under beskrivningen 3. Ändra nummer eller beskrivning 4. Klicka på Spara-knappen 5. Det fördefinierade numret är sparat med de ändringar du har gjort 11

12 3.2 Röstsvar Röstsvar används när du inte har möjlighet att ta samtal och är en funktion för att den som ringer dig skall kunna lämna ett röstmeddelande som du kan lyssna av vid ett senare tillfälle. Funktionen kan beskrivas som en nätbaserad telefonsvarare Spela in röstsvarsmeddelande Under rubriken Röstsvar kan du se vilka röstmeddelanden du fått, vid vilken tidpunkt, längd på meddelandet samt från vilket nummer. Tryck på nummerlänken för att göra en uppslagning mot Eniro.se. Du kan även välja att lyssna av ett meddelande från datorn genom att trycka på Lyssna av. Vill du ta bort ett meddelande trycker du på Tag bort. Det finns två typer av röstsvarsmeddelanden: Otillgänglig-meddelande Meddelande som spelas upp när någon ringer till dig och du har en direkt eller fördröjd vidarekoppling till röstsvar. Upptagen-meddelande Meddelande som spelas upp när du sitter i telefon och har en upptaget-vidarekoppling till röstsvar aktiverad. För att spela in röstsvarsmeddelande, samt göra andra inställningar till ditt röstsvar klickar du på Min profil under Inställningar i vänstra menyn. När du trycker på Spela in kommer din telefon att ringa. Tala in ditt meddelande, lägg på luren när du är klar. Om du inte väljer att spela in ett eget meddelande kommer standardmeddelanden att läsas upp, därefter kommer en ton att ges och inringande part kan läsa in ett meddelande. Standardmeddelandena för de olika typerna är: Otillgängligt-meddelande Abonnenten på anknytning nummer är inte tillgänglig Upptagen-meddelande Abonnenten på anknytning nummer är upptagen i telefon Inställningar Kräv inloggning Du kan välja att använda en inloggningsprocedur vid avlyssning av ditt röstsvar. Detta gör du genom att klicka i kräv inloggning som visas högst upp under rubriken Röstbrevlåda. 12

13 Figur 10: Spela in röstsvar Skicka Du kan också välja att få ett skickat till dig varje gång du har fått ett meddelande. Detta gör du genom att klicka i skicka . adressen som angetts i Min profil kommer automatiskt att användas, vilket bekräftas under frågan skicka . I mailet kommer en röstfil med meddelandet att bifogas, och därmed kan du lyssna av ditt meddelande inte bara genom en telefon utan även via mailen. Möjlighet finns också att markera ett mail med röstfil med hög prioritet. För att göra detta klicka i rutan Markera med hög prioritet. Spara mottagna meddelanden Det går att spara mottagna meddelanden i upp till 60 dagar. Om du vill att dina meddelanden ska tas bort efter ett färre antal dagar anger du detta i rullgardinsmenyn. Lösenord För att ange lösenordet till inloggningen av ditt röstsvar, fyller du i ditt lösenord under ändra lösenord. Därefter bekräftar du ditt lösenord. Tänk på att det är en fyrsiffrig kod som skall anges som skall anges från en telefon Lyssna av röstmeddelanden Lyssna av röstmeddelanden från Home Om du har mottagit meddelanden i din röstbrevlåda finns dessa att hämta från Röstsvar i sidomenyn. Dina meddelanden visas här i ordningen de togs emot och från vilket nummer de lämnades. Tryck på Lyssna-knappen för att lyssna av ett meddelande. 13

14 OBS! Om du får upp en varning i Internet Explorer angående ett säkerhetsproblem när du försöker lyssna av ett röstsvar kan du högerklicka på Lyssna och välja Spara som och därefter öppna den sparade filen för att kringgå problemet. Lyssna av röstmeddelanden från din telefon För att lyssna av dina meddelanden på din telefon slår du 133. Har du ställt in att det ska krävas inloggning kommer du här konfronteras av en röst som ber dig mata in ditt telefonnummer samt ditt lösenord. Har du ställt in att röstbrevlådan inte ska kräva inloggning tas du direkt till röstbrevlådan. Lyssna av röstmeddelanden från annan telefon Ringer du från en annan telefon än din IP-telefon ringer du för att komma till din röstbrevlåda. Denna vägen kommer du alltid bli ombedd att logga in med ditt telefonnummer och lösenord. Ta bort intalade röstmeddelanden i Home Önskar du ta bort ett intalat meddelande tryck på knappen Tag bort på respektive röstmeddelande. Om du inte tar bort meddelandena kommer dessa att sparas i maximalt 60 dagar, se

15 3.3 Kortnummer Administrera globala kortnummer Globala kortnummer är kortnummer som används av alla telefoner som tillhör samma företag/kund som du själv. Notera att det endast är en person med telefonisträttigheter kan administrera de globala kortnummerna. För att lägga till globala kortnummer: 1. Skriv i kortnumret (med en längd av 3 eller 4 siffror) 2. Skriv i numret som kortnumret ska koppla till 3. Skriv i en beskrivning så att andra vet vart numret leder 4. Tryck Spara För att ta bort globala kortnummer trycker du på den röda ikonen till höger i Globala kortnummer- rutan, och svarar Ja på bekräfta-rutan som dyker upp. Figur 11: Globala kortnummer Egna kortnummer Du kan skapa egna kortnummer på siffrorna 1-9. För att skapa och lägga till personliga kortnummer gör du följande: 1. Skriv in numret i textrutan till höger om siffran som representerar kortnumret eller; 2. Välj en fördefinierad kontakt från rullistan till höger om textrutan 3. Tryck Spara-knappen För att använda kortnumret du har lagt till slår du siffran följt av en fyrkant (#) så rings det inskrivna numret upp. 15

16 Figur 12: Kortnummer 3.4 Samtalsbegränsning Samtalsbegränsning innebär att man förbjuder din telefon att ringa valda nummer. För att aktivera en samtalsbegränsning: 1. Skriv i blockeringssträng (komplett telefonnummer eller början på ett) 2. Klicka ur bockrutan till höger om du matat in ett fullständigt nummer 3. Tryck Skapa-knappen för att spara Exempel: Blockeringssträng = 046 Fyll ut -bockruta iklickad Skapa-knapp klickad Resultat: 046XXXXXXXXXX Detta betyder att samtliga nummer som inleds med 046 är otillåtna och resulterar i en spärrton i telefonen Figur 13: Samtalsbegränsning 16

17 3.5 VIP / Blockering En VIP-lista är ett sätt för att begränsa vilka samtal som ska tillåtas ringa dig. De nummer som matchar din VIP-lista skickas till din telefon och de som inte gör det blockeras (alt. skickas vidare till valt nummer). En blockerings-lista är en lista som bestämmer vilka nummer som inte ska få ringa till dig. Nummer som träffar listan kan precis som med en VIP-lista blockeras eller skickas vidare till valt nummer. OBS! Det går inte att kombinera en VIP- och blockerings-lista. Däremot kan flera listor göras inom respektive blockering. Lägg till en lista: 1. Skriv in en match-sträng (del av nummer eller fullständigt nummer) Har du valt att skriva in ett fullständigt nummer bockar du ur bockrutan till höger om match-fältet. 2. Skriv in vidarekoppling om du vill skicka vidare samtalet, annars lämna tomt för spärrton. 3. Tryck på Skapa-knappen för att spara listan. Figur 14: VIP- och Blockeringslistor 17

18 3.6 Samtalslistor Under Samtalslistor kan du se vilka samtal som har gjorts (utgående samtal), vilka som har tagits emot (inkommande samtal) samt vilka samtal som har missats (missade samtal). Datum och tidpunkt visas bredvid samtliga samtal. Samtliga nummer ur samtalslistorna kan ringas upp genom att trycka med musmarkören på numret. Vid en tryckning kommer din telefon ringa upp dig, när du svarar i din telefon går samtalet till det valda numret. OBS! Har du tillgång till svarsgrupper, hänvisningsystem eller kösystem kan du välja vilket nummers samtalslistor du vill se genom att byta nummer i rullistan högst upp. 18

19 4 Växeltjänster 4.1 Svarsgrupper En svarsgrupp är ett nummer som används för att sprida ett inkommande samtal till mer än en telefon. Med andra ord; När någon ringer till svarsgruppsnumret ringer det på samtliga inloggade medlemmars telefoner, och den som lyfter luren först får samtalet Svarsgruppsmedlemskap Är du utloggad ur svarsgruppen visas en röd knapp där det står Logga in, och om du är inloggad är visar knappen istället texten Logga ut. Klickar du på knappen loggas du ut eller in. Får du upp meddelandet Du har inga svarsgrupper att tillgå bör du prata med den person som administrerar din telefoni på företaget och be denna lägga till dig i svarsgruppen. Figur 15: Svarsgrupper Inställningar Följ medlemmars vidarekopplingar Att en svarsgrupp följer medlemmars vidarekopplingar betyder att alla som är inloggade som medlemmar i svarsgruppen får ett inkommande samtal till sin respektive gjorda vidarekoppling. OBS! Tänk på att även röstsvar kommer svara när medlemmarnas vidarekopplingar följs; Så om en medlems vidarekoppling går till en mobiltelefon som är avstängd kommer mobilsvaret plocka upp samtalet innan de andra medlemmarna har möjlighet att svara. OBS! Om en svarsgrupp är direkt vidarekopplad (statisk eller tidsinställd) kommer vidarekopplingen ske istället för att ringa på medlemmarnas telefoner. Behåll inkommande A-nummer Inställningen gör att svarsgruppen behåller det inkommande samtalets nummerpresentation. Detta innebär att man kan se vem som ringer in men däremot vet man inte om denne har ringt direkt till din telefon direkt eller på svarsgruppsnumret. 19

20 Figur 16: Inställningar svarsgrupp Suffix på inkommande A-nummer Väljer man att behålla det inkommande A-numret kan man ändå i nummerpresentationen se att samtalet har ringt in via svarsgruppen genom att använda sig av suffix på inkommande A-nummer. Fyll antalet siffror som du önskar använda framför ditt inkommande A-nummer (max 4 st). Om suffixet 99 exempelvis används, och numret ringer in, kommer numret att visas i nummerpresentationen. Suffixet signalerar alltså att numret som ringt in, har ringt till svarsgruppen och inte till en direktanknytning. Avancerad vidarekoppling Med denna metod får du en ny rington i luren. Trycker du sedan in numret till den person du önskar koppla ihop samtalet med kommer systemet ringa upp denna, och du får personen i luren. Om du nu väljer att lägga på luren kommer de två andra parterna att kopplas samman. Om den parten du ringde upp lägger på kommer du att bli tillbakakopplad till det ursprungliga samtalet. Det går även att aktivt ta tillbaka ett samtal via knappsatsen i telefonen. Detta görs genom att trycka stjärna (*). Administrera svarsgrupp Svarsgruppsmedlemmar är anknytningar eller växelnummer som det ska ringa på när ett samtal kommer in på svarsgruppsnumret. För att logga in i svarsgruppen välj medlem i rullgardinsmenyn Ny medlem och tryck Spara. Medlemmarna bestämmer själva om de ska vara inloggade på svarsgruppen eller ej. Om en medlem är utloggad kommer det inte ringa i dennes telefon när det ringer på svarsgruppsnumret. Notera att det endast är en användare med telefonisträttigheter som kan administrera svarsgruppen. 20

21 Figur 17: Administrera svarsgrupp Tidsinställda vidarekopplingar Se avsnitt

22 4.2 Köhantering (tilläggstjänst) En kö är en tjänst som möjliggör att samtal kan placeras i kö. Beroende på hur din kö konfigureras kan man ställa in att det ska ringa ut vid första möjliga tillfälle alternativt ställas i kö och då behöva plockas ur kön manuellt med hjälp av telefonistgränssnittet SIPPO (se avsnitt 4.7). Kön kommer att ringa till medlemmarna i intervall som anges av parametrarna Ringlängd och återsökning (se nedan för förklaring), tills dess att alla samtal besvarats Konfigurera vald kö Kömedlemmar är anknytningar eller växelnummer som det ska ringa på när ett samtal kommer in på kön. För att logga in i kön välj medlem i rullgardinsmenyn Ny medlem och tryck Spara. Medlemmarna bestämmer själva om de ska vara inloggade i kön eller ej. Om en medlem loggat ut (genom att trycka ur inloggad knapp och sedan trycka spara) kommer det inte ringa i dennes telefon när det ringer på könumret. Figur 18: Köhantering 22

23 4.2.2 Inställningar kö Inställningar Könamn Strategi Ange väntetid? Behandlingstid (sek) Ringlängd (sek) Återsökning (sek) Frekvens (sek) Meddelandefrekvens (sek) Maximal väntetid (min) Direkt vidarekoppling Fördröjd vidarekoppling Prioritet Väntetid för medlem Suffix på CallerID Ange könamn för att identifiera kön. 1->2(svar), 2->3->1 Ring till medlemmarna en och en, kön börjar ringa på den anknytning som besvarade det föregående kösamtalet. Ring alla Ring alla medlemmar samtidigt. Längst ledig Ring enbart till den medlem som varit ledig längst. Minst samtal Ring enbart till den medlem som tagit minst antal inkom mande kösamtal. Slumpmässig Ring en slumpmässigt vald ledig medlem. Ange väntetid för köplats för den som ringer in. Tid innan nästa samtal kopplas fram efter det att samtal avslutats. Längd på varje utringningsförsök. Tid vi väntar innan vi ringer ut efter ett misslyckande. Anger hur ofta vänteplats, väntetid och tackmeddelande skall sägas. Sätt detta till 0 för att inaktivera. Hur ofta valfritt meddelande (under Ljud- Meddelande) ska spelas upp. Maximal väntetid för en köplats innan denna kopplas enligt Fördröjd vidarekoppling. Gör en direkt vidarekoppling till angivet nummer. OBS! Denna inställning gör att samtal kommer att kopplas direkt till angivet nummer, utan att placeras i kön. Ange numret att vidarekoppla till då Maximal väntetid (se ovan) uppnåtts. OBS! Om inget nummer anges kommer inringande part att få spärrton efter att Maximal väntetid passerat. Köns prioritet, används för att prioritera vissa köer framför andra då en kömedlem är medlem i flera köer. Högre värde har högre prioritet. Ringer ett samtal in på lägre prioriterad kö kommer inte detta att komma fram förrän den högre prioriterade kön är tom på inkommande samtal. Ange för medlemmen hur länge den inringande personen väntat. Lägg till detta suffix på inringande nummer för att veta vilken kö/vilket nummer samtalet kommer ifrån (Se avsnitt 4.1). Ljud Genom att ange nedanstående ljud får den inringande personen möjlighet att få olika sorters information. För att aktivera ljuden, ange ljuden i rullgardinsmenyn till höger om ljudnamnet och tryck spara. Då egna ljud lästs in under Ljudhantering (se kap. 4.6) visas dessa i rullgardinsmenyn. Välkomstmeddelande Ditt samtal är först Det finns för närvarande Samtal som väntar Tack för att du väntar Beräknad väntetid Mindre än Minuter Ljud att spela upp för varje inringande samtal Ljud att spela upp då en person har köplats ett Spelas upp innan den aktuella köplatsen anges Spelas upp efter att aktuell köplats angivits Spelas upp efter Samtal som väntar Ljud att spela upp innan vi anger den beräknade väntetiden för köplatsen Används om den beräknade väntetiden är för liten för att vara användbar Används i samband med väntetider, ljudet bör säga minuter 23

24 Sekunder Meddelande Könamn Väntetid Används i samband med väntetider, ljudet bör säga sekunder Valfritt meddelande att läses upp Meddelande att läsas upp för kömedlemmen som anger vilken kö inringande person kommer från Ljud som läses upp innan inringade parts väntetid läses upp för kömed lemmen Menyval Gör en vidarekoppling till valt nummer för respektive knapptryckning. Figur 19: Knappval Fördröjd vidarekoppling Ett samtal som kommer in till kön kan bara stå i kön så många minuter som fältet Fördröjning anger. När denna tid har passerat kommer samtalet automatiskt att lämna kön och kopplas till numret som står angivet i Fördröjd vidarekoppling. Om du inte vill använda dig av en fördröjd vidarekoppling anger du ett högt antal minuter i fältet Fördröjning Tidsinställda vidarekopplingar Se avsnitt

25 4.3 Talsvarssystem (tilläggstjänst) Ett talsvarssystem är en växelfunktion för att sortera inkommande samtal genom att låta den som ringer själv välja vart den vill ta vägen. Vanligtvis presenteras den som ringer in med ett meddelande i stil med: Välkommen till Företaget AB. Tryck 1 för fakturafrågor, tryck 2 för teknisk support och så vidare Lägg till händelse Figur 20: Lägg till händelse Händelse En händelse är vad som presenteras för den som ringer in till numret. Start markerar början av samtalet och här bestäms vad som ska ske innan personen som ringer ska börja mata in siffror till talsvarssystemet. Siffrorna 0-9 konfigureras efter vad som ska ske när användaren har tryckt in motsvarande siffra på sin telefons knappsats. OBS! Användare kan när som helst göra sitt val; Det vill säga, knapptryckningar är oberoende på om det spelas upp ett ljud just för tillfället eller inte. Timeout är det som sker när samtliga ljud har spelats upp utan att användaren har gjort något val med sin knappsats. Ordning Varje händelse kan ha upp till sju stycken underordnade inställningar där ordningen bestämmer i vilken ordning de ska ske. Väljer man exempelvis att händelsen med ordning 1 ska spela upp ett ljud och ordning 2 ska ringa ett nummer, spelar system först upp ljudet och sedan ringer det samtalet. 25

26 Handling Handlingen är vad som sker när de första två förutsättningarna (händelse och ordning) möts. En handling kan antingen bestå av att systemet ringer upp ett nummer på företaget, spelar upp ett ljud för användaren eller sätter in en paus. Ljuden som används spelas in via Ljudhantering på sidomenyn (se avsnitt 4.6). OBS! Händelsen Start med ordning 1 är reserverad till systemet att svara på samtalet. Figur 21: Konfigurerat talsvarssystem Tidsinställda vidarekopplingar Se avsnitt

27 4.4 Hänvisningar Under hänvisningar kan man övervaka samt administrera företagets vidarekopplingar och hänvisningsdator (se avsnitt 3.1.1). Genom att först välja hänvisningsljud i rullgardinsmenyn och sedan ange tidpunkt enligt formatet ÅÅÅÅ-MM- DD HH:MM:SS, och därefter hur samtalet skall vidarekopplas efter det att ljudet lästs upp, sköter man hänvisningen åt sina kollegor. Avsluta alltid med att trycka på spara. På samma sätt kan man göra för egen anknytning men här hänvisas till kapitlet 3.1 Figur 22: Administrera hänvisningar 27

28 4.5 Ljudhantering Detta använder du dig av för att spela in ljudfiler till hänvisningssystem och till kösystem. För att tala in ett nytt ljud gör följande: 1. Skriv in ett ljudnamn 2. Tryck på Skapa 3. Ring eller tryck på Spela in. Vid det senare valet kommer telefonen som är kopplad till den inloggade home-sidan att ringa. Lyft luren och läs in ljudet. 4. Ange det sexsiffriga IDnumret som står angivet bredvid ljudet. 5. Tala in meddelandet och lägg på luren när du är klar. För att lyssna av ett ljud tryck på Lyssna av och för att radera ett ljud tryck Tag bort. Figur 24: Ljudhantering 28

29 4.5.1 Importera ljud För att använda en fil som finns lokalt på din dator, tryck på Bläddra, välj den fil du vill använda tryck sedan ladda upp. 4.7 Telefonist För att använda telefonistgränssnittet tryck på Telefonist i sidomenyn. Därefter får du valet att antingen öppna SIPPO eller Anknytningsövervakaren (även kallad Mini Sippo). SIPPO är redskapet där telefonisten administrerar företagets telefoni, medan Anknytningsövervakaren är en applikation där man kontrollerar aktiva anknytningar men inte administrerar dem. För att kunna använda sig av gränssnitten krävs det att du har Java-plugin installerat. Detta kan laddas ner på följande adress: 29

30 4.7.1 SIPPO SIPPO är telefonistens verktyg för att administrera telefonin. När SIPPO öppnas kommer ett fönster upp med samtliga nummer som denna är inställd på att övervaka. Har namn fyllts i till respektive nummer (görs i Min profil, se avsnitt 7.1) kommer dessa att synas under Användare. Samtalsinformation Under Status kommer SIPPO att visa om ett könummer blir uppringt. SIPPO visar vilket nummer det är som ringer in, vilken tidpunkt samtalet kom in, samt visualiserar vilken plats i kön som samtalet har. Figur 25: Val av telefonistgränssnitt Genomgång av SIPPOs olika delar När du öppnar SIPPO kommer ditt nummer som du loggade in på Home med att automatiskt visas uppe i vänstra hörnet samt längst ner i vänstra hörnet. överst syns de köer som företaget har. Nere till vänster visas de anknytningar (a-nummer) som är inställda att övervakas av telefonisten samt namnen på de personer som handhar nummerna. Markeras en av användarna kommer kort information upp såsom vilka vidarekopplingar personen har samt om den är ledig/upptagen. är en person ledig visas det med en grön lampa till vänster om a-numret. Är personen å andra sidan upptagen lyser denna lampa rött. Längst till höger hittar man en kort specifikation över vilka samtal som gjorts från den valda anknytningen. Samtalshantering Under Aktiva köer visas de köer företaget har med beskrivningarna från Köhantering. När ett samtal kommer in i och ställs i kö kan telefonisten svara på samtalet själv genom att markera numret som ringer in och sedan trycka på Svara (se figur 26). Samtalet kopplas då till det nummer som telefonisten loggat in med på Home. Vill telefonisten istället att numret skall svaras av någon annan, väljer denne det önskade numret i rullllistan som hittas under Svara. När sedan telefonisten vill koppla samtalet till det valda numret, trycker denne på Koppla. 30

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009

HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN. ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 HANDBOK FÖR LIP 8000 SERIEN ipecs Phase5 Utgåva 1.1 Oktober 2009 Copyright 2000-2009 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning. Licencia

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING

cellip ANVÄNDARMANUAL IP-, FAX- & MOBILABONNEMANG INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips webbgränssnitt... 2 1. IP- abonnemang... 2 1.1 Vidarekopplingar... 2 1.1.1 Vidarekopplingsexempel... 4 1.2 Telefoniinställningar...

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar

WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar MODERNA OCH EFFEKTIVA TELEFONILÖSNINGAR WX3 Telefonväxel Stora möjligheter, få begränsningar Q4-2013 Flexibel kommunikation med anpassningsbara funktioner efter både växelsystem, anknytningar och användare

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

myweblog Användarhandbok

myweblog Användarhandbok myweblog Användarhandbok Version 2.1SE Utgiven 2010-06-30 Copyright Magnus Winsth 2006-2010 2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning... 3 2 Förord... 5 3 Systemkrav, säkerhet och backup... 6 3.1

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete

Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa. Bilaga Smart fakturering Husabete Hogia Smart Manual Bokfo ring Fakturering Kassa Bilaga Smart fakturering Husabete Inloggning och registrering i Hogia Smart... 7 Registrering av Hogia ID... 7 Vad är då ett Hogia ID?... 8 Verifiera e-postadressen...

Läs mer

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008

Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600. Utgåva 1.3, Mars 2008 Handbok för LDP-7016D, 24D & 24LD IPLDK-20/50/100/300/600 Utgåva 1.3, Mars 2008 Copyright 2000-2008 Licencia telecom ab. Alla rättigheter reserverade. Innehållet i detta dokument kan ändras utan förvarning.

Läs mer

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel.

A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats. c USB-kabel. TomTom Daihatsu 1. Förpackningens innehåll Förpackningens innehåll a Din TomTom D E AB C F G H A Laddningslampa B På/av-knapp C Pekskärm D Kontakt E Högtalare F USB-anslutning G Återställningsknapp H Minneskortsplats

Läs mer

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhandbok Cisco IP-telefon 7961G/7961G-GE och 7941G/7941G-GE för Cisco CallManager 4.1(3) MED LICENS OCH GARANTI Huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer