Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mitel Solidus ecare. Smart kommunikation för utmärkt kundservice. En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation"

Transkript

1 Mitel Solidus ecare Smart kommunikation för utmärkt kundservice En helt integrerad, komplett lösning för företagskommunikation De företag som lyckas bäst är de sombäst förstår och tillgodoser kundernasbehov. I dagens tuffa företagsklimat har kunderna stora valmöjligheter. Därför räcker det inte längre att låta en eller två avdelningar ta allt ansvar för kundrelationerna. I stället måste hela företaget bli mer kundcentrerat, från kundtjänst, säljare och marknadsföringspersonal till personal vid övriga avdelningar. Kundkommunikation, affärsprocesser och åtgärder måste analyseras och byggas in i affärsmodellen. Mitels Solidus ecare TM är en smart kommunikationslösning av världsklass för överlägsen kundservice via alla typer av media. Det är en heltäckande, kraftfull och flexibel plattform och betydligt mer än bara ett vanligt kontaktcenter.

2 Heltäckande, kraftfulla och flexibla verktyg Mitels kontaktcenterlösning har allt detta och mer därtill. Solidus ecare är nämligen inte någon vanlig kontaktcenterlösning, med vanliga agentapplikationer, administrationsfunktioner och rapporteringsverktyg. Med Solidus ecare får ni i stället heltäckande, kraftfulla och flexibla verktyg för UCC (Unified Communications and Collaboration), rörelsefrihet, kontaktcentertjänster, självbetjäningsapplikationer och integration med företagsprocesser samt funktioner för rapportering och analys. Kort sagt allt ni behöver för att höja ribban, göra kunderna ännu nöjdare och öka företagets produktivitet och lönsamhet. Det bästa är att allt detta levereras i en enda lösning. KUNDSERVICE NÄR DEN ÄR SOM BÄST När företagen utvecklar strategier för att öka intäkter och produktivitet brukar snabb avkastning på investeringar (ROI) samt ökad kundlojalitet och ökat värde för kunderna alltid hamna högt upp på listan över prioriteringar. Över Solidus ecare-kunder kan inte ha fel. Varje dag vinner kunder världen över fördelar med hjälp av vår funktionsrika kontaktcenterlösning. HELTÄCKANDE LÖSNING I HJÄRTAT AV VERKSAMHETEN Solidus ecare är en svit av perfekt integrerade UCC- och kontaktcenterapplikationer, som erbjuder avancerade funktioner för ett effektivare och smidigt fungerande kontaktcenter. Solidus ecare är ett oerhört flexibelt, anpassningsbart och öppet system som ger ökad tillgänglighet, vilket i sin tur bidrar till jämn och effektiv kundservice av världsklass via alla typer av media. KOMMUNIKATION OCH AFFÄRSMÅL I HARMONI Företagens styrelser är mycket väl medvetna om hur viktigt det är att företagets IT-kommunikationssystem kan tillgodose de ständigt växlande affärsbehoven. För att ett företag ska vara med i matchen måste målet för kommunikationssystemet därför vara i harmoni med företagets övergripande mål. Inte undra på att IT-avdelningarna är på jakt efter heltäckande kontaktcenterlösningar som kan integreras med backend-applikationer och är tillräckligt flexibla och anpassningsbara för att klara företagets föränderliga behov. Mobilitet Smidig, snabb implementering och uppgradering med minsta möjliga störning är en förutsättning. Minskade verksamhetskostnader och ägandekostnader i en mer eller mindre felsäker lösning är ett måste. En enda leverantör, för en mer lätthanterlig IT-miljö och lugnarerbetsmiljö är också ett plus. Låter det bekant? Verkar det ouppnåeligt? Inte alls. Lösningen heter Solidus ecare. Samarbete inom företaget Viktiga tjänster Affärsprocess Automatisering Telefoner Analys och rapportering Multimedia Kontaktcenter Solidus ecare smart kommunikation för utmärkt kundservice Mitel 2

3 ETT POSITIVT FÖRSTA INTRYCK SOM BESTÅR Det är alltid viktigt att göra ett gott första intryck, eftersom det är det som kunden minns. Tro inget annat. Ett gott första intryck gynnar givetvis företaget. Kontaktcentret är företagets ansikte utåt och därför är det viktigt att ha en avancerad lösning på plats, som motverkar kundbortfall. Skaffa lojala kunder med goda erfarenheter av företagets kommunikation. ALLT-I-ETT-LÖSNING Om du öppnar locket till verktygslådan hittar du en öppen integrationsmiljö, multimediesupport och inbyggd automatisk telefonistfunktion. Unikt för Mitels arkitektur är de inbyggda funktionerna för IP-inspelning och den inbyggda interaktiva rösttjänsten (IVR). En annan finess är BluStar Agent Mitels senaste agentapplikation med avancerade UCC-funktioner som nås av agenter från alla terminaler, så att de kan sätta sig i kontakt med alla inom organisationen. Dagens kontaktcenter genererar mer data än någon annan del av verksamheten. Solidus ecare har tydliga och lättanvända funktioner för rapportering och analys av historik och realtidsdata, som företaget kan ha användning av i arbetet med att lösa affärsrelaterade problem, minska verksamhetskostnaderna och förbättra sitt resultat. OTROLIGT ROBUST, OTROLIGT SKALBART Solidus ecare råkar även vara otroligt robust och skalbart. Kontaktcenterlösningen har dokumenterat höga prestanda för verksamhetskritiska åtgärder och kan dessutom konfigureras för att hantera upp till samtal i timmen. Mitel har mer än 35 års erfarenhet av kontaktcenter och 14 års erfarenhet avserverbaserade kontaktcenterlösningar FÖRVANDLA KONTAKTCENTRET TILL EN VINST- MASKIN Du har säkert hört det förut, men det tål att upprepas: det är betydligt mer kostnadseffektivt att behålla befintliga kunder än att skaffa nya. En femprocentig ökning av antalet återkommande kunder motsvarar i själva verket en vinstökning på mellan 25 och 95 procent. Gör företagets kontaktcenter vinstdrivande genom att hjälpa kontaktcenteragenterna att erbjuda proffsig service av världsklass varje gång. ANPASSAS EFTER FÖRETAGETS BEHOV Solidus ecare är en öppen och flexibel lösning som enkelt kan anpassas efter företagets rådande behov. Öppen arkitektur, moduluppbyggd design och skräddarsydda lösningar ser till att ni får jobbet gjort och tillgodoser företagets specifika kommunikationsbehov, så att ni kan tackla era affärsutmaningar. Det är knappast överraskande attsolidus ecare belönats med fler priser än någon annan kontaktcenterlösning Mitel 3

4 För en överlägsen kundupplevelse RÄTT PERSON PÅ TRÅDEN, VARJE GÅNG Tack vare avancerade, patenterade multimediefunktioner för kompetensbaserad samtalsstyrning slår Solidus ecare konkurrenterna med hästlängder. Genom att skicka förfrågningar till den mest lämpade kontaktcenteragenten eller experten, oberoende av var i verksamheten den personen finns, kan ni besvara kundernas frågor snabbt och rätt. Ge företagets kontaktcenteragenter chansen att briljera genom att besvara frågor och lösa problem. TID FÖR KUNDER MED HÖG PRIORITET Tack vare att kontaktcenteragenterna har tillgång till telefonlistor och personalinformation kan ni avsevärt minska såväl antalet samtal som den tid varje kontaktcenteragent ägnar åt kundförfrågningar. Tidsbesparingen ger kontaktcenteragenterna mer tid över för kunder med hög prioritet och komplicerade problem. Nu kan de här kunderna få den effektiva och högkvalitativa kundservice i realtid som de förtjänar och har kommit att förvänta sig efter den senaste tidens interaktion i realtid via sociala nätverksverktyg. AVSLUT REDAN PÅ FÖRSTA FÖRSÖKET Tack vare integration av applikationer för möteshantering, planering och självbetjäning (IVR/Script Manager, Speech Office med flera) kan återkommande rutinuppgifter automatiseras, vilket gör att personalen får mer tid över för komplicerade förfrågningar. Lägg därtill kontaktcenteragenternas ökade rörelsefrihet och fördelarna med UCC i form av ökade resurser och expertis, så har ni allt ni behöver. VALFRIHET ARBETA VAR OCH NÄR SOM HELST, OAVSETT MEDIA Tack vare UCC-integration, rörelsefrihet för kontaktcenteragenterna och självbetjäningsapplikationer ger Solidus ecare-kunderna friheten att ta kontakt på valfritt sätt och med valfri kommunikationsenhet. Och kanske viktigast av allt, när och var de vill. Dagens kunder har vant sig vid friheten som det innebär att kunna kommunicera i realtid via sociala nätverksverktyg. Mitel 4 Solidus ecare har bidragit till kontaktcenteragenternas rörelsefrihet redan från början, vilket har gjort att lösningen belönats med flera priser Ur ett företagsperspektiv DET BÄSTA AV DET BÄSTA Kompetensbaserad styrning av samtal via olika typer av media, effektiva analys- och administrationsverktyg, inbyggd närvarohantering, chatt, telefonlistor, funktioner för konferenssamtal och samarbete samt funktioner för tillfälliga kontaktcenteragenter och experter fasta och mobila gör Solidus ecare till det bästa av det bästa när det gäller kontaktcenterlösningar. INTEGRATION FÖR ÖKAD AFFÄRSEFFEKTIVITET De flesta organisationer behöver kunna integrera sina kontaktcenterlösningar med andra interna system och databaser, för att på så vis kunna hantera exempelvis statistik, handledning, loggning och fel. Helt i linje med Mitels övergripande öppenhet bygger Solidus ecare på öppna gränssnitt. I kombination med lättanvända API:er ger detta smidig och snabb integration med affärsprocesser och applikationer från andra leverantörer CRM (Customer Relationship Management), WFM (Workforce Management) eller ERP (Enterprise Resource Planning) med mera. Den typen av flexibilitet innebär att ni kan erbjuda komplett kundservice. OBEGRÄNSAD RÖRELSEFRIHET NYCKELN TILL FRAMGÅNG Solidus ecare är unikt i sitt slag såtillvida att det erbjuder obegränsad rörelsefrihet. Mitel Mobile Extension utökar flexibiliteten hos Solidus ecares redan så kraftfulla plattform tack vare att mobila kontaktcenteragenter får snabb tillgång till alla praktiska anknytningsfunktioner via sina mobila enheter. Kontaktcenteragenterna kan arbeta överallt där de kan använda sina mobiltelefoner hemma eller på satellitkontor eller bara när arbetsbelastningen är som störst. Eftersom de har telefon- och kommunikationsfunktionerna i MX-ONEplattformen och Solidus ecare nära till hands kan de uppnå total rörelsefrihet och själva välja varifrån de vill arbeta. MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH TILLGÄNGLIGHET Det finns få avdelningar inom en organisation som är så dynamiska som kontaktcentret. De ständiga förändringar som personalen ställs inför kräver dock intuitiv och flexibel kontroll. Kontaktcenteragenternas programverktyg öppnar för effektiv samtalshantering och integrerar sociala nätverksverktyg, däribland chatt, SMS, samtal, fax och e-post, vilket maximerar deras effektivitet och tillgänglighet, något som i slutänden gagnar kunderna. Kontaktcenteragenten kan själv anpassa sin skärm och visningen uppdateras när han eller hon byter till en annan arbetsstation.

5 KALLA IN EXPERTERNA Tänk dig vilket mäktigt kontaktcenter ni skulle få om kontaktcenteragenter, kunskapspersonal, backoffice-personal, specialister och andra viktiga medarbetare kunde anslutas och kontaktas direkt. Detta blir möjligt med Solidus ecare. Solidus ecare är i själva verket den första kontaktcenterlösningen som utöver kontaktcenteragenter integrerar alla andra medarbetare och specialister tack vare Mitels BluStar Agent. Den här applikationen gör det möjligt för kontaktcenteragenter att med hjälp av UCC-funktioner kontakta viktiga medarbetare i och utanför företagets kontaktcenter. Kunder som vill vinna konkurrensfördelar, särskilt inom finans, försäkring och räddningstjänst, drar nytta av UCC-funktioner för att utöka kraften bakom sina kontaktcenter med hjälp av specialister och andra kunskapsarbetare. UTVECKLAS I TAKT MED FÖRETAGETS BEHOV Med Solidus ecare kan ni börja i liten skala, med endast ett fåtal funktioner och kontaktcenteragenter, för att sedan utöka i takt med att verksamheten växer. Programsviten Solidus ecare kan integreras med företagets befintliga infrastruktur för IP-telefoni och är framtagen för att skydda föregående investeringar. Lösningen har en moduluppbyggd design som gör att den kan anpassas efter företagets behov och växa från ett litet callcenter till ett storskaligt multimediekontaktcenter med upp till kontaktcenteragenter. Det kan man kalla skalbarhet! KONTAKTCENTERAGENTER UTANFÖR KONTORET EN VIKTIG TILLGÅNG Kontaktcenteradministratörer kan anställa personer med lika hög kompetens som den interna personalen, fast på platser där lokalkostnaderna är lägre. Kontaktcenteragenter som arbetar hemifrån innebär lägre fasta kostnader och personalgruppen kan ha stor geografisk spridning. Genom att anlita personal baserad i olika tidszoner kan ni öka företagets öppettider exempelvis i semestertider och när belastningen är som störst, vilket ger ett stort övertag i fråga om kundrelationer (CRM). LÄGRE ÄGANDEKOSTNADER Tack vare integrerad arkitektur och samtidig licensanvändning, vilket kräver färre hårdvarukomponenter, kan Solidus ecare med rätta skryta med låga ägandekostnader. Det krävs inga extra servrar för den kompletta kontaktcenterlösningen med agentapplikationer, UCC-funktioner, gemensam kompetensbaserad samtalsstyrning, IVR, mobilitet, rapportering, analys och tenanting. Solidus ecare kan även installeras i kundens befintliga virtualiserade VMware-servermiljö, vilket innebär att ni kan dra nytta av virtualiseringsteknikens alla fördelar, däribland utökade redundansalternativ. Lösningen betraktas som oerhört kostnadseffektiv, eftersom den kräver mindre hårdvara samtidigt som den bidrar till minskad strömförbrukning, lägre underhållskostnader, utrymmesbesparningar och minskat personalbehov. SMART, FRAMTIDSSÄKER INVESTERING Solidus ecare erbjuder fullständig skalbarhet och kan utökas till en funktionsrik kontaktcenterlösning för hela företaget, som fortfarande kan administreras på lokal nivå och som gör det möjligt för kunden att ha fortsatt central kontroll över kostnaderna. Om ni bestämmer takten, så hakar vi på. Ta företaget till en helt ny kommunikationsnivå med Solidus ecare! SPRIDDA TEAM, SAMLADE I EN GEMENSAM LÖSNING Solidus ecare kan konfigureras för upp till tio virtuella kontaktcenter på olika geografiska platser, så att övervakning, rapportering av historik och realtidsdata samt analys kan hanteras från en enda central punkt. Mitel 5

6 Ur ett IT-perspektiv DOKUMENTERAT SNABB DRIFTSÄTTNING Mitels lösning har ett konkurrenskraftigt pris, går snabbt att driftsätta och är såväl flexibelt som anpassningsbart. Upp till bevis! Vi lät implementera Solidus ecare vid tre kontor i tre olika länder. Hela övergången, från början till slut, tog mindre än tre veckor. Kundernas representanter fick utbildning på distans på en dag. Projektet, som berörde fler än 60 kunder och 250 användare, omfattade avancerade IVR-strukturer, självbetjäningslösningar, integration av affärssystem samt export av produktionsdata till externa datalager. Kontaktcenteragenterna fick tillgång till en helt ny uppsättning effektiva verktyg för användning i det dagliga mötet med kunderna, däribland popupfönster, informationsrutor, återuppringning, e-post, chatt med mera. Befintliga agentapplikationer, som webbformulär, webbtjänster, SharePoint-portalservrar och andra funktioner, direktintegrerades vid övergången, så att kontaktcenteragenterna fortfarande kunde utnyttja dem. TVÅ TEKNIKER I STÄLLET FÖR ÅTTA Därefter jämförde vi kostnaderna för installation och underhåll av Solidus ecare med kostnaderna för en konkurrerande lösning. Driftsättningen genomfördes med samma antal servrar, samma trafik och installation med mera. Konkurrentens lösning krävde åtta tekniker. Solidus ecare? Bara två! Skapa en enklare IT-miljö och arbetsmiljö med Solidus ecare. TÄNK OM DET VORE MÖJLIGT ATT: Öka kundnöjdheten genom att minska den väntetid som uppstår när människor ska kopplas till andra människor eller kontaktinformation. Skapa ett mer lättöverskådligt arbetsflöde med hjälp av verktyg för bevakning, rapportering och analys. Automatisera vissa rutinuppgifter, som mötespåminnelser, varningar, meddelanden med mera, så att personalen fick mer tid över åt viktigare arbetsuppgifter. Uppfylla efterlevnadskrav och serviceavtal med hjälp av inbyggda program för registrering, arkivering och planering. Automatisera affärsprocesser för att öka intäkterna och minska verksamhetskostnaderna. Främja verksamhetens utveckling genom att integrera tekniklager. Allt detta är möjligt med Solidus ecare. Mitel 6

7 Kundreferens AVIS AVIS BILUTHYRNING AVIS är ett världsledande biluthyrnings företag med omk r ing 400 lokala kontor i Skandinavien. AVIS hade fram tills nyligen ett centralt kontaktcenter i Göteborg, som hanterade alla bokningar i Skandinavien. AVIS verksamhet har vuxit snabbt under de senaste åren och företaget var ute efter en ny lösning för att kunna erbjuda kunderna bättre service och på så sätt minska väntetiden och mängden övergivna samtal. MÅL Målet var att minska andelen tappade interna och externa samtal till mindre än fem procent, utan att för den skull behöva anställa de 300 nya kontaktcenteragenter som skulle krävas. Planen var att alla inom organisationen med en viss personalprofil skulle vara med och hjälpa till. Dessa personer skulle delta i det dagliga callcenterarbetet och vid behov hantera särskilda typer av samtal. Hyrbilskunder har särskilda behov och även om många biluthyrare kommer långt med enbart en webbportal har kunderna ofta frågor om utrustningen i bilarna och föredrar därför att tala med en person. Telefonen är AVIS främsta kommunikationskanal och kommer så att förbli under lång tid framöver, förklarar Mats Dani, som är Commercial Services Manager på AVIS i Skandinavien. Vi hade en idé om att koppla samman alla våra lokalkontor och använda personalen som kontaktcenteragenter, men det hade inte varit möjligt utan Solidus ecare. VIKTIGA FÖRDELAR Färre tappade samtal Optimalt utnyttjande av färdigheter och kompetens 90 procent av alla ärenden blir lösta med en gång Telefonisternas arbetsbörda blir mindre och de kan ägna mer tid åt de samtal där deras expertis behövs som mest Resultatet är snabb och effektiv kundservice Ingen annan leverantör kunde bygga ett lika bra callcenter av den här storleken som Mitel. Systemet är oerhört användarvänligt, exempelvis i fråga om att skapa nya grupper, lägga till nya kontaktcenteragenter och hantera alla de förändringar som vi ständigt ställs inför. Rapporteringsmodulerna är dessutom väldigt enkla att använda och fungerar utomordentligt bra. Mats Dani, Commercial Services Manager, AVIS Skandinavien LÖSNINGEN Resultatet var en omfattande expandering av kundens befintliga Solidus ecare-system i kombination med en MX-ONE-lösning. I stället för att ha kontaktcenteragenter enbart i Göteborg integrerades samtliga arbetsstationer vid lokalkontoren för att kunna användas i kontaktcentret. Trafiken styrs fortfarande från Göteborgskontoret, men de Skandinaviska kontoren har förvandlats till ett enda stort virtuellt kontaktcenter där alla hjälps åt. Det rör sig om ett normt nätverk, som sträcker sig från Hammerfest i Norra ishavet till den danska gränsen mot Tyskland. I dag arbetar omkring 450 kontaktcenteragenter i Solidus ecare samtidigt och antalet ökar hela tiden. AVIS har i nuläget endast en växel för hela lösningen. mitel.com Copyright 2014, Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. The Mitel word and logo are trademarks of Mitel Networks Corporation. Any reference to third party trademarks are for reference only and Mitel makes no representation of ownership of these marks R0914-SE

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar

Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter.» När du tar dina affärer på allvar Aastra Solidus ecare Multimediekontaktcenter» När du tar dina affärer på allvar Det finns bara en multimediekontaktcenterlösning som konsekvent ger mycket goda resultat Aastra Solidus ecare. Varför Solidus

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel Framtidens växel redan idag INTRODUKTION Phonera Växel - en komplett telefonilösning för alla former av företag, stora som små. Phonera Växel erbjuder alla tänkbara funktioner som krävs,

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

IP Communications Platform

IP Communications Platform IP Communications Platform Löftet om konvergens har uppfyllts Kommunikation är viktigt för företag, men utförs i slutändan på en personlig nivå vid arbetsplatsen. Om du överväger en ny kommunikationslösning

Läs mer

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning

Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning Aastra 700 Komplett kommunikation i en effektiv förpackning UC och mobilitet i en effektiv förpackning Aastra 700 är det bästa sättet att dra nytta av den produktivitet, effektivitet och oöverträffade

Läs mer

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation

BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation BusinessPhone BusinessPhone kommunikationssystem För enkel kommunikation För små till medelstora företag 2 Bygger på förenklad kommunikation för dynamiska företag. Små och medelstora företag är ofta lika

Läs mer

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation

Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Aastra MX-ONE» Maximera er företagskommunikation Det hela handlar om att sätta dig i centrum för kommunikationen NU SÄTTS du I KOMMUNIKATIONENS CENTRUM Du behöver snabbt och effektivt sätta dig i kontakt

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni.

IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. IP-telefoni. Cisco IP Communication (IPC) mer än bara telefoni. 2 En trygg partner för dig som funderar på en ny telefonilösning. I allt snabbare takt går nu svenska företag och organisationer över till

Läs mer

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se

Avaya IP Office. Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Allt-i-ett-lösningen för företag som vill växa. www.westcon.se Avaya IP Office Förenkla och effektivisera Förenkla Din kommunikation, minska Dina kostnader, effektivisera Din meddelandehantering,

Läs mer

Intelligent Kommunikation

Intelligent Kommunikation ÖVERSIKT Intelligent Kommunikation kommunikationslösningar som adderar affärsvärden 2 Avaya är en ledande global leverantör av affärskommunikationstillämpningar med inriktning på att möta behoven hos små

Läs mer

Intelligent kommunikationsportfölj

Intelligent kommunikationsportfölj ÖVERSIKT Intelligent kommunikationsportfölj Mer än kommunikationslösningar en konkurrensfördel 2 Avaya är en ledande global leverantör av affärskommunikationstillämpningar med inriktning på att möta behoven

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008

IP Telefoni en möjlighet som är här nu. Nortech, November 2008 IP Telefoni en möjlighet som är här nu Nortech, November 2008 Agenda presentation Vad är IP Telefoni Historik och marknad Kundvärden och nya möjligheter Framtid och nya aktörer 2 Internet Telefoni Internet

Läs mer

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia

MiVoice MX-ONE TM. En helhetslösning från telefoni till multimedia MiVoice MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONElösningen och se alla fördelar UPPTÄCK MX-ONE-LÖSNINGEN... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI

ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI ASCOM IP-DECT TRÅDLÖS IP-TELEFONI MED BEPRÖVAD TEKNOLOGI 2 ASCOM IP-DECT Ascom är ledande inom trådlös telefoni för professionella användare. Våra lösningar är kända för sin flexibilitet, tillförlitlighet

Läs mer

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet

Licencia NetEx. En telefonitjänst i molnet Licencia Netx n telefonitjänst i molnet Licencia Netx är en komplett virtuell telefonilösning som möter de krav som fast-, mobiloch IP-ansluten röstkommunikation ställer på en modern kommunikationsplattform.

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet

Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Aastra MX-ONE Den öppna vägen till UC och mobilitet Vi river hindren MX-ONE har en unik historik att tillhandahålla investeringsskydd till en imponerande installerad bas som omfattar 55 000 kunder i över

Läs mer

Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler. Anders Kasberg

Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler. Anders Kasberg Kundcenter i kommuner & myndigheter - Ett center för alla kommunikationskanaler Anders Kasberg Jag Områdesansvarig kontaktcenter och Solidus ecare - Aastra Telecom Sweden Bakgrund Ericsson & Aastra, Teleadress

Läs mer

Våg 2010 We re all in!

Våg 2010 We re all in! Click to edit headline title style Click to edit body copy. Våg 2010 We re all in! Henrik Byström, Magnus Forsberg Microsoft Citizen Service Platform Click to edit headline title style Kommunens utmaningar

Läs mer

Molnet som skapats för ditt företag.

Molnet som skapats för ditt företag. Molnet som skapats för ditt företag. Det här är Microsoft Cloud. Alla företag är speciella på sitt sätt. Hälso-/sjukvård, detaljhandel, tillverkning och ekonomi ingen verksamhet fungerar exakt likadant.

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer

Caperio CloudSystem NICE TO MEET YOU. Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Caperio CloudSystem Komplett molntjänst för etablering av infrastruktur och applikationer Många organisationer står inför utmaningar med att investera i egna IT-miljöer eller köpa/konsumera tjänster som

Läs mer

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med:

Bättre tillsammans. Förbättra kundrelationshanteringen med: Bättre tillsammans Förbättra kundrelationshanteringen med: Microsoft Dynamics CRM 3.0 2007 Microsoft Office system Windows Vista Microsoft Exchange Server 2007 Öka kraften och effektiviteten i Microsoft

Läs mer

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag

Varför Bison ÖKA ER KONKURRENSKRAFT VÄX MED BISON BISON EN TRYGG INVESTERING SUPPORT FRÅN EXPERTERNA. A urval av framgångsrika Bison-företag Bison är ett heltäckande affärssystem för medelstora och stora kunder inom handels-, grossist- och postorderverksamhet. Bison riktar sig främst till er som ser era affärsprocesser och systemstödet för

Läs mer

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra!

Välj rätt affärssystem för att din. organisation ska blomstra! Välj rätt affärssystem för att din organisation ska blomstra! - En guide till dig som funderar på att byta eller investera i ett ERP system. Innehåll Därför är ett affärssystem viktigt för tillväxten...

Läs mer

HUR MAN LYCKAS MED BYOD

HUR MAN LYCKAS MED BYOD HUR MAN LYCKAS MED BYOD WHITE PAPER Innehållsförteckning Inledning... 3 BYOD Checklista... 4 1. Val av system... 4 2. Installation och konfiguration... 5 3. Prestanda... 5 4. Valfrihet ökar upplevelsen...

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM

Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Aastra samarbetsapplikationer för Avaya CS 1000 och CM Robert Stahre Aastra - 2012 1 Teknologitrender och utveckling 2012-2015 Teknologitrender som kommer att påverka individer, verksamheter and IT organisationer.

Läs mer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone microsoft.com/sv-se/mobile/business/lumia-for-business/lumia/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_swe.indd 1 26.11.2014 10.34 Office 365 i telefonen Ge dina anställda tillgång

Läs mer

Bonnier Conference Center 14 november

Bonnier Conference Center 14 november Bonnier Conference Center 14 november Rundabordssamtal Välj bland nio ämnen! Utvärderingen efter vårens Nolldistans gav ett hundraprocentigt stöd för återkommande rundabordssamtal. Succén är nu tillbaka!

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia

Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Aastra MX-ONE TM En helhetslösning från telefoni till multimedia Utforska MX-ONE-lösningen och se alla fördelar Upptäck MX-ONE-lösningen... Med drygt fyrtio års erfarenhet inom avancerad företagskommunikation

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir?

Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Make your business smar ter Want to buy the final ERP-system in your career, Sir? Jeevesselected_2x2_vPRINT.indd 1 30//0 1:01:00 Chained to your old ERP system, Sir? You have been Selected to unlock your

Läs mer

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS presenterar KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Verksamhetsutveckling och hur det påverkar IT-arbetet ANPASSNINGS- FÖRMÅGA Arbeta snabbt, vara följsam och flexibel 66 % av företagarna prioriterar

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN

SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN Epson EB-1400Wi-serien SPAR TID OCH PENGAR MED INTERAKTIVA MÖTEN projicera upp till: flera användare kan anteckna skriv ut, spara och dela UTVECKLAD FÖR FÖRETAG INTEGRERAT SYSTEM FÖR INTERAKTIVA MÖTESRUM

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Avaya IP Office Solution

Avaya IP Office Solution Avaya IP Office Solution The All-In-One Solution for Your Business Needs Converged Voice and Data Networks Customer Relationship Management Unified Communication Supported by: Avaya Labs and Services HLösningen

Läs mer

The Complete Property Management System

The Complete Property Management System The Complete Property Management System HotSoft 8 Cloud Solution Med vår nya hosting-lösning får du tillgång till HotSoft 8 via säkra tunnlar över internet. HotSoft 8 körs via en server hos Hoist Cloud

Läs mer

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik

Samtalskontroll med peka och klicka-teknik Programsviten Panasonic Communication Assistant (CA) är en intuitiv och enhetlig kommunikationslösning som kombinerar enkel peka och klickatelefoni med närvaro, tillgänglighet, Microsoft Outlook -integrering,

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

Nöjdare kunder och högre produktivitet

Nöjdare kunder och högre produktivitet Nöjdare kunder och högre produktivitet Du vet vad ditt företag behöver, vi vet vad din bransch kräver. Tillsammans kan vi skapa en effektiv arbetsmiljö som utvecklar verksamheten och vinner konkurrensfördelar.

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent och beprövad lösning för bemanningsplanering som balanserar organisationens, patientens och medarbetarens behov Time Care Hälso- och sjukvårds Suite

Läs mer

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET

medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare TRENDER OCH TEKNIK FÖR KONTORET Rekrytera rätt medarbetare Var noggrann när du väljer din närmaste medarbetare Bland tusentals bärbara datorer är det inte lätt att hitta rätt modell i förhållande till verksamhetens krav. Måste den vara

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se

MOBIL TID. Mobil närvarohantering. www.mobiltid.se MOBIL TID Mobil närvarohantering Vad är Mobil Tid? Mobil Tid är en administrationsverktyg för att hantera din personals närvaro och tidrapportering. Med hjälp av beröringsfri avläsning säkerställer ni

Läs mer

# $%& $'( +",& ,& (' 7. november 2007 2

# $%& $'( +,& ,& (' 7. november 2007 2 !" # $%& $'( ) $(' +",& "%,& ('!"- 7. november 2007 2 1 !"!!". / 7. november 2007 3 0 (1&' Från och med 1 januari samlar vi oss under ett och samma varumärke 7. november 2007 4 2 .' 23' 2 & 2 '1 2 45.0-

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN

VIEWCOM DISTRIBUTOR SWEDEN Oavsett hur höga krav Ni än ställer så är Swyx ett system som möter Era behov. Marknadens mest kompetenta och kompletta telefonsystem Utmärkande egenskaper Mobilitet Funktionalitet Integration Administration

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

FormPipe Kvalitetsledning

FormPipe Kvalitetsledning Ökad Kostnadseffektivitet - Kundnöjdhet - Lönsamhet - Kontroll - Kvalitet FormPipe Kvalitetsledning Komplett IT-stöd för Kvalitetsledning FormPipe Kvalitetsledning Ett komplett, integrerat IT-stöd för

Läs mer

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö

Har vi nått målet? En säker virtuell miljö White paper Har vi nått målet? En säker virtuell miljö Be Ready for What s Next. White paper Varför Kaspersky? Skydd eftersom du inte tål ett enda sabotageprogram till Prestationer med antivirusprogram

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

UC med telefonin i centrum

UC med telefonin i centrum UC med telefonin i centrum Elektroskandias kommunikationslösning med fokus på integration av Aastra CMG (Contact Management) Lars-Gunnar Johansson fd IT Projektledare, ansvarig Kommunikation Numera Pensionär

Läs mer

Hur flexibel är din schema- läggning?

Hur flexibel är din schema- läggning? Hur flexibel är din schema- läggning? Hallå, det är inget fel med penna & papper Kan förbättras Automatisk backup Universell kompatibilitet Ingen installation Online handledning Stöd för fler språk Schemaläggning

Läs mer

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle

Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle Rätt information till rätt person vid rätt tillfälle System för samverkan, effektivitet och konkurrenskraft Du håller säkert med om att ditt företags kanske mest värdefulla tillgång består av all den information

Läs mer

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager

Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager u n i F L O W uniflow Output Manager Ta kontroll över kopiering och utskrifter med uniflow Output Manager Ta kontroll över dina kopior och utskrifter och öka effektiviteten Med uniflow Output Manager får

Läs mer

When meetings really matter

When meetings really matter When meetings really matter Webbmöte Pratar du med kunder och kollegor via Skype, Microsoft OSC eller andra kommunikationsverktyg i datorn? Använd Konftel som ljudkälla. Möte via mobilen Anslut din mobiltelefon

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Styr verksamheten utifrån aktuella siffror som visar hur ditt företag mår idag Vi kan nu se svart på vitt hur det ligger till inom varje område vilket gör att vi kan identifiera risker

Läs mer

Engineering Bases viktigaste egenskaper

Engineering Bases viktigaste egenskaper Engineering Bases viktigaste egenskaper Med Engineering Base intåg på den Svenska marknaden är det många företag som inom de närmaste åren kommer att se över strategin kring sitt CAD system och utvecklingen

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter. v.2 Compact talk Programvaran som integrerar Compact Hissautomater med överliggande system Compact Talk gör det enkelt att till låg kostnad integrera Compact Hissautomater med ett överliggande system som

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Upplev den nya generationen kösystem!

Upplev den nya generationen kösystem! Upplev den nya generationen kösystem! timeacle är ett fullständigt fritt skalbart kösystem som Software as a service direkt från molnet! Det kan anpassas flexibelt efter dina önskemål och erbjuder många

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

ETT HELT NYTT GREPP PÅ TELEFONIST-KLIENTEN VETA ISTÄLLET FÖR ATT LETA ÄNTLIGEN BUSINESS AS USUAL, MEN MED NÅGRA TWISTS

ETT HELT NYTT GREPP PÅ TELEFONIST-KLIENTEN VETA ISTÄLLET FÖR ATT LETA ÄNTLIGEN BUSINESS AS USUAL, MEN MED NÅGRA TWISTS 2 FÅ UT MAXIMALT AV LYNC/SKYPE FOR BUSINESS I DIN ENTERPRISE-MILJÖ I större organisationer krävs professionella verktyg för växeltelefonister och Contact Center-agenter. I sitt arbete är de beroende av

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt

Mayfl ower CRM. avancerat men inte krångligt Mayfl ower CRM avancerat men inte krångligt Marknad, sälj & kundvård Abalon en av nordens marknadsledande leverantörer av CRM-system Vårt fokus är att vara en nära leverantör av CRM-system på den nordiska

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro

Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt. Apsis Newsletter Pro Newsletter Pro Lättanvänt Kraftfullt Sökes: E-postmarknadsförare som vill spara tid, kvalitetssäkra sina utskick och arbeta med mottagaranpassad, relevant e-postmarknadsföring. Finnes: Så hjälper Newsletter

Läs mer

Kundutbildningar Kurskatalog 2013

Kundutbildningar Kurskatalog 2013 Vision 80/20 Kundutbildningar Kurskatalog 2013 Version: 2013-07-09 All material is copyright protected and belongs to Visionutveckling. The material may not be sold, distributed or replicated in any way,

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER

T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER T-DOC ENDOCYCLE DOKUMENTERA DINA ENDOSKOPPROCESSER 2 T-DOC EndoCycle DIGITAL DOKUMENTATION LAGRA PROCESSPARAMETRAR De ökande kraven på dokumentation av rengörings- och desinfektionssprocesser för endoskop

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga.

Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. INTELLIGENT OMSORGSSYSTEM FÖR ÄLDREBOENDE LÄGENHET 2 LÄGENHET 4 LÄGENHET 1 LÄGENHET 8 LÄGENHET 7 INGVAR Effektivare äldreboende med trygghet för boende personal och anhöriga. Trygghet för boende, personal

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International

Cloud Computing. Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Cloud Computing Richard Richthoff Strategisk Rådgivare Radar Group International Dagens Investeringar Total IT spend 2009: 155 + 30=185BSEK 160,0 140,0 46,5 120,0 100,0 80,0 53,4 60,0 40,0 20,0 0,0 31,0

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni

Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Aastra BusinessPhone» En guide till morgondagens telefoni Om Aastra Aastra är en av världens ledande leverantörer av telefonsystem. Vi utvecklar lösningar som ger högre effektivitet och produktivitet i

Läs mer

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG?

TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? TOSHIBA EASYGUARD I PRAKTIKEN: VILKEN BÄRBAR DATOR PASSAR BÄST FÖR DIG? Toshiba EasyGuard är en av de bästa metoderna för ökad datasäkerhet, avancerat systemskydd och enkel anslutning. Mobila användare

Läs mer