Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP. 1.1 Tjänstelösning"

Transkript

1 Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings- och telefonväxelfunktioner till en helhet som används på mobiltelefon och dator. För att kunna använda tjänsten på ett mångsidigt sätt kan företagets medarbetare ta i bruk grafiska applikationer för smarttelefon och dator. Det går att välja användarspecifika versioner av VIP-tjänsten som bäst lämpar sig för olika arbetsuppgifter. Till den användarspecifika VIP-tjänsteversionen kan dessutom anslutas versionen VIP Kundrådgivare för kundservicearbete och versionen VIP Telefonist för telefonistarbete. Eftersom tjänsten erbjuder närvaroinformation om personer som är anslutna till tjänsten (statusinformation med uppgifter om personen är ledig eller upptagen och om telefonen är upptagen) och kommunikation över flera olika kanaler, kan användaren välja det bästa sättet att nå mottagare i olika situationer. Med Sonera Kommunikationstjänst VIP är det enkelt att hantera medarbetarnas tillgänglighet. Användarna kan styra sina samtal på olika sätt utifrån närvaroinformationen, vilket förbättrar företagets interna och exte rna kommunikation. Tjänsten kan användas förutom med PC-, Mac- och mobilgränssnitt även med IPbordstelefoner och deras funktioner. Uppgifter om dem som använder IP-bordstelefon finns i en katalog som riktar sig till hela företaget. Tjänsten kan även utnyttjas mångsidigt av användare som har vanliga mobiltelefoner. Användarna kan hantera sin närvaroinformation med t.ex. IVR-röstmeny. Sonera Kommunikationstjänst VIP produceras från Soneras nät, så kunden behöver inga egna teknikutrymmen. Sonera ansvarar för utvecklingen av tjänsten och för att programvaran är aktuell. Tjänstens användningskostnader kan förutses exakt. VIPtjänsten ersätter också separata växellösningar som företaget eventuellt använder, eftersom den innehåller funktioner som traditionellt ingår i telefonväxlar (PBX), såsom en företagsintern (och om så behövs även en extern) telefonkatalog med närvaroinformation, snabbmeddelandefunktion (IM), sms-sändning från förutom mobiltelefon även dator samt konferenssamtalstjänster. För att närvaroinformationen automatiskt ska uppdateras i VIP är det möjligt att integrera passerkontroll- och/eller kalenderinformationen i tjänsten. Om företaget vill utvidga kundtjänstfunktionerna ytterligare kan det använda VIP-tjänsten tillsammans med Soneras tjänst Virtual Contact Center. Sonera Kommunikationstjänst VIP utnyttjar VoIP-teknik i förbindelsen mellan VIP Softphone och IP-telefoner. Vid samtal till mobiltelefoner används de normala samtalsfunktionerna i Soneras vältäckande mobilnät. Leverantör för Sonera Kommunikationstjänst VIP är TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera). Sonera kan helt eller delvis använda underleverantörer i Finland eller utanför Finland för att producera tjänsten. Kunden väljer den för användarna lämpligaste VIP-

2 användarprofilen och kompletterar den efter behov med en tilläggsprofil vars egenskaper beskrivs nedan. Den minsta storleken på en VIP-kundlösning är fem användare. X = tillgänglig * = med VIP Lite-applikationen ** sändning och mottagning av sms med mobiltelefonens egna funktioner eller via VIP-w ebbsidan *** samtal till företags- eller TTO-nummer Användarspecifika VIP-tjänster Bas Fast Dator Mobiltelefon Smarttelefon Smarttelefon plus Dator + mobiltelefon Användarspecifikt nummer X X X X X VIP-applikation profilvis Dator: VIP Softphone X X X Dator: VIP Lite X Smarttelefon: VIP Mobile X X X Terminal som profilen kräver: - smarttelefon X X X - dator X X X - IP-telefon X (X) (X) (X) (X) (X) (X) - grundmobiltelefon X X X Tjänsteadministration på internet X X X X X X X X - anvisningar X X X X X X X X - nedladdning av uppdateringar - - X - X X X X - ändring av närvaroinformation X X X X X X X X - inloggning i grupper - X X X X X X X VIP-numrering Företagsnumrering eller TTO-numrering X X X X X X X X Tilläggsprofiler till användarprofilerna VIP Kundrådgivare - X X X X X X X VIP Kundtjänstens chef - X X X X X X X VIP Telefonist - - (X) (X) X Användarspecifika funktioner Snabbmeddelanden - - X - X X X X Sms X ** X ** X X ** X X X X Närvaroinformation X X X X X X X X VIP Samtalslogg - - X - X X X X Företagskatalog - - X - X X X X Ringa samtal direkt från katalogen - - X - X X* X X Telefonväxelfunktioner - överflyttning av samtal X*** X*** X X*** X*** X*** X X - inspelning av samtal - X X X X - plockning av samtal - X X X X - samtalsparkering X X X X X X X X - systemparkering - - X X X - mottagning av fax X X X X X X X X Administrationsverktyg för konferenser X X X X X X X X Konferenssamtal X X X X X X X X Meddelandelåda - X X X X X X X VIP-w ebbsida X X X X X X X X Dator + smarttelefon Företagsspecifika VIP-tjänster Administrationsverktyg för VIP-tjänsten + användar-id för huvudadministratör VIP Rapportering Passerkontrollintregration Kalenderintegration VIP och användning av manuell fax VIP-utbildningar: Telefonist och Huvudadministratör Sambruk av VIP och Sonera Virtual Contact Center, VCC Sambruk av VIP- och Växeltjänst Sambruk av VIP- och Basväxeltjänst samt Växeljourtjänst

3 1.2 Beskrivning av funktioner Användarspecifika VIP-tjänster Bas Fast Dator VIP-användarprofiler Inom ramen för Sonera Kommunikationstjänst VIP väljer kunden den enligt användarnas behov lämpligaste VIP-användarprofilen. Profilerna beskrivs i det följande: Profilen lämpar sig för basanvändare av mobiltelefon som ska omfattas av samtalsförmedling och intertrafik, men som inte behöver VIP:s integrerade kommunikationstjänster. När användare som har profilen VIP Bas ansluts till tjänsten syns deras statusinformation exempelvis hos telefonisten och andra användare av VIP Softphone och VIP Mobile. Profilen kan också användas som en grupps röst- eller faxbrevlåda. En användare av Bas-profil kan inte höra till någon grupp (exempelvis kundtjänst) eller ringgrupp (exempelvis hunt group). Profilen passar användare som huvudsakligen kommunicerar med fast IP-telefon. I Sonera Kommunikationstjänst VIP används IP-telefoner. Profilen lämpar sig även för att ansluta konferenstelefoner och IP-telefoner som är i sambruk, exempelvis i entréhallar, till systemet eller gruppspecifika röst- eller faxbrevlådor. Mobiltelefon Profilen passar personer som arbetar med dator i ett kontor men som inte använder mobilterminal för att kommunicera.. Dessa personer sköter såväl samtal som annan kommunikation med VIP Softphone-applikation. Profilen passar användare som huvudsakligen kommunicerar endast med mobiltelefon. Profilen VIP Mobiltelefon passar användare som har en mobil-telefon som i övrigt inte lämpar sig för tjänsten eller för vilka webbaserad tjänsteadministration räcker. Smarttelefon Profilen passar personer som i huvudsak kommunicerar endast med smarttelefon och som vill utnyttja VIP Mobile-applikationens kommunikations- och administrationsfunktioner. Smarttelefon plus Dator och smarttelefon Profilen passar personer som i huvudsak kommunicerar endast med smarttelefon och som vill utnyttja VIP Mobile-applikationens kommunikations- och administrationsfunktioner men även dator och VIP Lites extrafunktioner. Profilen lämpar sig även för miljöer där det t.ex. av säkerhetsskäl inte går att installera program i datorerna. Dator och mobiltelefon Profilen passar personer som arbetar mycket med dator och som vill utnyttja VIP Softphone-applikationens samtals- och kommunikationsfunktioner men för vilka mobiltelefonens basfunktioner räcker då de inte är på kontoret.

4 Profilen passar personer som arbetar med dator och behöver alla kommunikationsfunktioner även då de inte är på kontoret, såväl i Finland som utomlands. Ringa med applikationer som ingår i användarprofilerna Med undantag för profilerna VIP Bas, VIP Fast och VIP Mobiltelefon, har användarna ett grafiskt användargränssnitt som varierar efter profil. I de profiler där dator ingår gå r det att ringa samtal direkt från datorn. Samtalsmottagaren väljs i den automatiskt uppdaterade företagskatalogen, den personliga kontaktlistan eller genom att skriva in mottagarens nummer direkt i användargränssnittet. Ett samtal kan flyttas över från dator till smarttelefon utan att samtalet bryts. Med dator kan man också plocka ett samtal som besvarats med mobiltelefon utan att samtalet bryts, förutsatt att samtalet inte ringts direkt till mobiltelefonnumret. Med VIP Lite- och VIP Mobile Lite-applikationen som följer med profilen Smarttelefon Plus går det också att ringa, men samtalet genomförs i två steg med hjälp av s.k. återuppring-ningsteknik. Applikationen används då endast för att koppla upp samtal och inte för själva samtalen. Användaren startar samtalet via applikationens gränssnitt och tar emot samtalet i sin mobiltelefon varefter VIP kopplar samtalet till den egentliga mottagaren. Återuppring-ningsteknik kan också användas med andra gränssnitt beroende på inställningarna. Vid användning av återuppringningsteknik debiteras det samtal som mottagits med mobiltelefon enligt VIP-internsamtalspaket och det samtal som ringts till mottagaren på samma sätt som VoIP-samtal som rings med VIP Softphone. Användarspecifik numrering Sonera Kommunikationstjänst VIP förutsätter fastnätsnumrering och mobilnumrering som administreras av Sonera. I VIP-användarprofilen ingår ett användarspecifikt företagsnummer och mobilnummer. Som företagets anropsnummer för Sonera Kommunikationstjänst VIP används Företagsnummer (bl.a. 010-, 020- och 030- nummer) eller TTO-nummer. Sonera Kommunikationstjänst VIP utnyttjar egenskaperna i Soneras mobilnät så att telefonens statusinformation (dvs. om samtal pågår) alltid syns korrekt hos andra användare och telefonisterna när mobiltelefonen är i Finland. Vid samtal med VIP Softphone och IP-telefon eller mobiltelefon med tillämpning av återuppringningsteknik eller VIP-samtalsprefix (dvs. numret slås före det egentliga telefonnumret) kan uppringarens nummer antingen väljas med hjälp av samtalsroutningsregler eller administreras samtalsspecifikt t.ex. med hjälp av roll (en del av VIP-statusinformationen). Vid samtal direkt från mobiltelefon visas mobiltelefonnumret. Om man vill att exempelvis företagsnumret presenteras vid samtal från mobiltelefon, kan tjänsten Cid-nummer från mobiltelefon kopplas till VIP-tjänsten. Tjänsten administreras med Cid-tjänstens eget verktyg VIP-applikation profilvis Uppgifter om användare som är anslutna till tjänsten är tillgängliga i företagets katalog. De applikationer som ingår i tjänsten, inklusive användargränssnitt, syns i enhetligt format i användarens vyer. Applikationer som ingår i tjänsten användarprofilvis är: Användarprofil Bas Fast VIP-applikation och terminal som den aktuella profilen kräver Profilen kräver inga särskilda VIP-applikationer. Med profilen går det att ansluta användare till systemet oavsett terminal så att de omfattas av samtalsförmedlingen. Profilen kräver inga särskilda VIP-applikationer. Användaren måste ha en Snom IPtelefon. Tjänsten administreras via VIP-w ebbsidan.

5 Mobiltelefon Dator Smarttelefon Smarttelefon plus Dator och mobiltelefon Dator och smarttelefon Profilen kräver inga särskilda VIP-applikationer. Mobiltelefon utan smarttelefonfunktioner är tillräcklig. Tjänsten administreras via VIP-w ebbsidan. Innehåller VIP Softphone-applikation för dator. Inkluderar VIP Mobile- eller VIP Mobile Lite-applikation som installeras i smarttelefon. Inkluderar VIP Mobile eller VIP Mobile Lite-applikation som installeras i smarttelefon och VIP Lite-w ebbgränssnitt utan samtalsfunktioner, men med i övrigt motsvarande funktioner som i VIP Softphone. VIP Lite kan användas med de flesta w ebbläsare och flera olika operativsystem. Inkluderar VIP Softphone-applikation för dator. Ingen applikation för mobiltelefon ingår men det går t.ex. att svara på samtal i båda terminalerna. Inkluderar VIP Mobile- eller VIP Mobile Lite-applikation som installeras i smarttelefon och VIP Softphone som installeras på dator. VIP-tjänsteadministration på internet Alla användare av Sonera Kommunikationstjänst VIP får tillgång till Sonera VIPwebbsidan och användarnamn och lösenord som behövs för att använda webbsidan. På VIP-webbsidan finns användarinstruktioner och uppdateringsversioner för nerladdning. Där är det också möjligt att göra bl.a. möteskallelser och avlyssna röstbrevlåda VIP-interntrafikpaket I Sonera Kommunikationstjänst VIP väljer kunden ett VIP-interntrafikpaket som alla användare av mobilterminaler har tillgång till. Innehållet i och priserna för kundens interntrafikpaket beskrivs i kundavtalet och kundprislistan Tilläggsprofiler till användarprofilerna Beroende på arbetsuppgifter kan en användares användarprofil kompletteras med en VIP Kundrådgivare- och/eller VIP Telefonist-profil. För VIP Bas-användare går det inte att ansluta tilläggsprofiler. Tilläggsprofilerna är s.k. flytande profiler, vilket innebär att samma tilläggsprofil (licens) kan användas av flera personer men bara en åt gången. VIP Kundrådgivare kan anslutas till vilken som helst användarprofil, utom VIP Basprofilen. VIP Telefonist kräver att användarens användarprofil är Dator, Dator och mobiltelefon eller Dator och smarttelefon. Rekommenderat alternativ är Dator och smarttelefon. VIP Kundrådgivare/VIP Telefonist-tilläggsprofil är en tjänst med vilken företaget kan utnyttja kundservicegrupp- och växelfunktioner. Personerna i en grupp kan nås på ett nummer. Dessutom medger den intelligenta samtalshanteringen effektiv kundservice och samtalsförmedling. I grupperna kan samtalen ställas in att ringa hos en eller flera personer samtidigt eller så kan samtalen ställas in så att de flyttas över från en eller flera personer till en annan person i följd enligt vem som varit ledig längst, slumpmässigt val eller kompetens. För grupperna går det att bestämma gruppvisa regler enligt vilka samtalen styrs till terminalerna (t.ex. endast till VIP Softphone även om personen också har mobiltelefon). Köerna medger routning enligt gruppernas kompetens, automatisk utloggning av kundrådgivare ur kö (om en person inte svarar på t.ex. två samtal), förfrågan till chef, grupptillhörighet utifrån närvaroinformation och vilotid mellan samtal. Varje kö har ett gruppspecifikt hälsnings-, kö-, och framskridningsmeddelande som också kan innehålla information om köarens plats i kön och uppskattad kötid. Användarna kan vara inloggade till flera grupper/köer samtidigt. Det går även att definiera olika overflowsituationer för grupperna. - Overflowstyrning vid rusning: När det antal samtal i kö eller den maximala kötid som angetts för kön överskrids stängs kön för nya samtal som i stället omkopplas

6 1.2.5 VIP-funktioner (overflowstyrs) till önskat nummer. När de inställda rusningvärdena underskrids igen öppnas kön för nya samtal. - Tidsbaserad overflowstyrning av köande samtal vid rusning: Enskilda samtal som väntar i kö kan kopplas om till ett annat svarsställe (som kan vara ett meddelande) efter en förbestämd tid om ingen svarar inom den tiden. - Overflowstyrning om det inte finns rådgivare för kön. Om ingen kundrådgivare är inloggad för kön och närvaroinformationen inte visar att kundrådgivaren är ledig omkopplas samtalet till ett fastställt nummer. - Tidsbaserad overflowstyrning vid ej svar: En kö kan ställas in för omkoppling till samma overflownummer vid Inga rådgivare för kön -situationer. Tiden anges utifrån hur länge (i sekunder) ett samtal ringer hos en eller flera kundrådgivare och hur många gånger uppringaren försöker få kontakt med kundrådgivarna (t.ex. ringtiden är 20 s och antalet försök att nå mottagaren är 2, varvid samtalet omkopplas efter 40 sekunder). - Overflowstyrning vid nattläge: För kön kan anges ett nummer dit samtalen styrs utifrån en inställd tid för nattläge. Kundtjänstens/samtalsförmedlingens chef leder grupperna och har tillgång till aktuell information om grupperna och svararna. Chefen ser gruppernas samtalssituation i realtid genom att utnyttja kö- och kundrådgivarstatistik, och han eller hon kan vid behov lägga till eller ta bort kundrådgivare från grupperna. Information som fås om tjänsten för fastställd tidsperiod (t.ex. de senaste fyra timmarna): - antal personer som köar - väntetid för det senast besvarade samtalet - väntetid i snitt - lagt på: antal personer som avslutat samtalet innan det besvarats. VIP Ringgrupp (Hunt group) Sonera Kommunikationstjänst VIP erbjuder även en enklare ringgruppsfunktion än kö. Funktionen gör det möjligt för en grupp personer att ta emot samtal på ett nummer och personernas svarsställe kan anges (mobil-, Softphone- och/eller IP-telefon). Personerna kan samtidigt tillhöra flera olika ringgrupper. Till en ringgrupp går det att ansluta vilken användarprofil som helst utom VIP Bas-profil. Ringgrupperna kan ställas in för parallell- eller serieringning. Tjänsten omfattar samtalsstyrning utifrån närvaroinformation, dvs. man kan ange önskad närvaroinformation (aktivitet och roll) och när denna information är aktiverad styrs inga samtal till de aktuella mottagarna via gruppen. Om ingen svarar efter angivet antal kontaktförsök kan samtal kopplas om till ett annat nummer. Både framför och efter en ringgrupp går det att kedjekoppla meddelanden, och därtill ingår en tidsstyrningsfunktion så att samtal exempelvis nattetid kan omkopplas till önskat nummer. Ringgruppen fördelar samtalen slumpmässigt mellan kundrådgivarna. Snabbmeddelanden och sms Användarna kan på ett informationssäkert sätt sända och motta snabbmeddelanden (IM, Instant Messaging) med olika terminaler. Det går att sända sms från tjänsten till vilket mobilabonnemang som helst. Sms som sänds från VIP faktureras organisationsvis och de kan inte fördelas avdelningsspecifikt. Sms som sänds från mobiltelefon faktureras på mobilfakturan även om de skapats och sänts med VIP Mobile-applikationen.

7 Närvaroinformation Med närvaroinformation avses aktuell tillgänglighetsinformation om användaren. Närvaroinformation om användare som är anslutna till VIP-tjänsten förmedlas till företagets övriga medarbetare som är anslutna till tjänsten. Närvaroinformationen utnyttjas för bland annat intelligent samtalsförmedling. Samtalen styrs på basis av användarspecifikt definierade styrregler. Närvaroinformationen kan ingå som en del i röstbrevlådans hälsning. Om användaren angett sluttid för en närvaroinformation meddelas uppringaren vid upptaget den aktuella personens närvaroinformation (t.ex. på möte) och dessutom den sluttid användaren angett för närvaroinformationen. I telefonistbordsvyn syns närvaroinformation om tjänsteanslutna användare och statusinformation gällande deras telefon (samtal pågår/ledig). Eftersom telefonisten ser denna information kan han eller hon undvika onödiga försök att koppla samtal och i stället t.ex. ställa samtalet i kö till den upptagna personen. VIP-användarna kan själva administrera sin närvaroinformation med dator, smarttelefon via VIP-webbsidan eller t.ex. genom att ringa IVR-röstmenyn. VIP-närvaroinformationen består av följande uppgifter: - närvaroinformation (aktivitet): på kontoret, tillgänglig, distansjobbar, sjuk, upptagen, på lunch, på möte, ledig, på semester (huvudadministratören kan ändra dessa) - Roll: Mobil eller Arbete (huvudadministratören kan ändra dessa) - tid då användaren blir tillgänglig, t.ex. sluttid för möte eller semester (obs. uppgiften är informativ, så statusinformationen ändras inte automatiskt vid den aktuella tiden) - personlig minneslapp för anteckning av bl.a. fritt formulerad ytterligare information om tillgängligheten - möjlighet att sända och ta emot snabbmeddelanden (s.k. onlineläge) - s.k. vilo- eller idle-information: användaren är i onlineläge men har inte använt datorn på ett tag - information om huruvida personen talar i telefon. VIP Samtalslogg Sonera Kommunikationstjänst VIP omfattar en loggfunktion som visar uppringda, obesvarade och besvarade VIP-samtal. Samtal som rings direkt med mobiltelefon och mobilnummer och som även besvaras med mobiltelefon (och t.ex. inte med Softphone) routas inte via VIP-tjänsten och registreras därför inte heller i VIP-loggen. Obesvarade samtal syns alltid i VIPs samtalslogg, dvs. med hjälp av loggen kan varje VIP-användare se obesvarade samtal även i de fall då mobiltelefonen varit avstängd eller utanför nätets täckningsområde. Samtal som kommer via kön registreras endast i det fall att de blivit besvarade. Samtal som kommer via en ringgrupp registreras även som obesvarade trots att någon annan besvarat dem. I mobiltelefonens egen logg syns alltid uppringda, mottagna och missade samtal (om telefonen varit påslagen och inom nätets täckningsområde). I VIP Samtalsloggen syns inte samtal som rings till VIP Bas-användarnas mobilnummer. Företagskatalog

8 VIP-tjänsten erbjuder en lätthanterlig företagskatalog som utöver tjänsteanvändarnas namn också inkluderar närvaroinformation, aktiv roll (t.ex. Arbete, med standardinställningar visas rollen inte för andra), kontorsnummer, mobilnummer, e- postadress samt företags- och organisationsinformation och önskade sökuppgifter och informativa tilläggsuppgifter. I tjänsten ingår en sökfunktion. Användaren skriver början på ett namn eller annan information i sökfältet och så söker katalogen fram den efterfrågade informationen automatiskt. Det ingår flera sökfält så användaren behöver inte göra flera separata sökningar. Sökning kan göras med flera sökkriterier som skiljs åt med mellanslag. För de användare som registrerat sig i växelns köer visas lyckade sökträffar i VIP Softphones telefonistvy som markerad text för att träffarna ska framträda bättre. Företagsspecifika kataloguppgifter uppdateras automatiskt när nya användare läggs till eller uppgifter ändras. Även närvaroinformationen uppdateras i användargränssnitten i realtid. Man kan skapa en personlig kontaktlista i sitt VIP-användargränssnitt med både interna kontakter som hämtas från företagskatalogen och externa kontakter som man själv lagt till. Det är att rekommendera att endast de viktigaste dagliga kontakterna finns i den personliga listan. För övriga används sökfunktion. Huvudadministratören kan också lägga till externa kontakter för hela företaget eller bara enskilda grupper, dvs. även skapa en extern telefonkatalog. Telefonväxelfunktioner Tjänsten har flera växelfunktioner av vilka de oftast använda är bl.a. överflyttning av samtal, samtalsinspelning (med VIP Softphone eller IP-telefon), ljudlös ringsignal, påknackning, samtalsplockning, samtalsparkering och systemparkering. Kömusik, nattkoppling och personliga samtalsköer med återuppringningsmöjlighet finns också. Tjänster under pågående samtal VIP-tjänstealternativen inkluderar platsoberoende tillvalstjänster under pågående samtal. Tjänsterna används med funktionsknappar med mobiltelefon eller dator. Tjänsterna fungerar med styrkoder direkt från mobiltelefonens knappsats. Tjänster under pågående samtal är parkering, överflyttning av samtal, förfrågan och konferenssamtal samt samtalsinspelning (med VIP Softphone eller IP-telefon). Konferenstjänst Med konferenstjänst kan användaren boka telefonkonferens via Sonera VIP-webbsidan eller datorns VIP-gränssnitt. Konferensdeltagarna kan informeras om konferensen med ett e-postmeddelande och en kalenderanteckning som innehåller anvisningar till deltagarna. Företagets VIP-användare får med e-posten en länk. När de klickar på länken ringer VIP-tjänsten upp deltagarna och upprättar konferensförbindelse (med återuppringningsteknik) utan att särskilda koder behöver matas in. Även utomstående personer kan delta i en konferens. Om deras uppgifter har lagts till inbjudan får de ett e - postmeddelande med konferensens telefonnummer och PIN-kod. Som standard gäller att det sammanlagda deltagarantalet för samtidiga konferenser är högst 10 personer. Uppringaren står för samtalskostnaderna för deltagandet i telefonkonferensen. Via konferenstjänstens administrationsvy kan användaren skapa nya konferenser och göra ändringar i befintliga konferenser. Funktionerna i administrationsvyn är bland annat: - ställa in konferensens start- och sluttid samt längd

9 - skapa konferenser som antingen enskilda eller återkommande händelser - kalenderanteckning: det går att skicka kalenderanteckningar med konferensbokningar till deltagarna och till den som gjort bokningen - sms-påminnelse: vid ett bestämt klockslag innan en konferens börjar får de interna deltagarna en sms-påminnelse med en länk för att aktivera VIP-tjänsten att ringa upp dem så att de kan ansluta sig till konferensen. Roller I VIP-tjänsten kan användarna välja användarroll. Med hjälp av sin roll kan användarna bland annat påverka vilket nummer som ska visas vid samtal utåt (med undantag för direkta samtal ut med mobiltelefon). För respektive roll går det att ange olika styrningsregler. Rollerna kan även användas för routning av inkommande samtal. Standardrollerna är Mobil och Arbete. Vid samtal utåt med rollen Mobil (från VIP Softphone, IP-telefon och mobiltelefon med återuppringningsteknik eller VIP-prefix) visas mobilnumret, och med rollen Arbete visas företags- eller TTO-numret. Samtalsstyrning I anslutning till VIP-tjänsten används Sonera Samtalsstyrningstjänst för integration av mobilabonnemang i VIP-tjänsten (gäller ej VIP Bas). För att VIP ska fungera utan störningar, får Sonera Samtalsstyrningstjänstens inställningar inte ändras. I samtalsstyrningstjänsten ska samtal som rings till mobiltelefon vara inställda för samtidig styrning till både mobiltelefon och VIP-tjänsten. Sonera Samtalsstyrningstjänst ingår i tjänsten. Samtalsstyrningstjänsten sänder uppringaren omedelbart rington även om ingen kontakt har fåtts till mobiltelefonen. Brevlåda I Sonera Kommunikationstjänst VIP har användaren tillgång till en Brevlåda via vilken användaren kan avlyssna inkomna röstbrev och inspelade samtal. Samtal kan spelas in med VIP Softphone och IP-telefon. Fax som kommit till ett personligt faxnummer sparas i brevlådan i pdf-format. Meddelanden i brevlådan kan avlyssnas med alla VIP-användargränssnitt och de finns på ett ställe, så VIP Brevlåda ersätter företagets andra röstbrevlådor och mobiltelefoners svarartjänster. Det går även att ta emot fax i pdf-form. Avisering om inkomna fax sänds med sms och/eller e-post; fax kan även mottas som e-postbilagor. Mottagning av fax kräver ett användarspecifikt nummer för faxmottagning. Användaren administrerar brevlådans funktioner från sin egen VIP-webbsida eller datorns VIP Softphone. Avisering om nya meddelanden kommer till VIP Softphone. Avisering kommer också som sms eller e-post, om man så vill, som en bifogad e-postfil. För telefonsvararen kan användaren definiera en hälsningsfras som ger uppringaren närvaroinformation om VIP-användaren och närvaroinformationens sluttid, förutom användarens eget eller ett allmänt meddelande. Meddelanden som lämnats på svararen och svararens inställningar kan man även administrera genom att ringa VIPsvararnumret. VIP-användaren får en svarartjänst till sitt förfogande vilket gör att mobiltelefonens svarartjänst kopplas bort. Undantag utgörs av VIP Bas-profilen för vilken mobiltelefonens svarartjänst förblir i bruk. Ringa nödnumret

10 Det går att ringa nödsamtal från VIP-tjänsten på normalt sätt. Vid samtal från mobiltelefon styrs nödsamtal automatiskt till närmaste nödcentral med mobilnätets normala funktioner. Vid samtal med IP-telefon och VIP Softphone styrs samtalet till rätt nödcentral enligt användarens eller telefonens uppgift om nödcentralsområde. I samband med leveransen av tjänsten måste uppgifter om nödcentralsområde ställas in enligt var användarens kontor ligger. Kunden ansvarar för att användarna har rätt uppgifter om nödcentralsområde inställt. Vid samtal från IP-telefon eller VIP Softphone styrs samtalen alltid till den inställda nödcentralen oavsett varifrån samtalet egentligen har ringts, eftersom en IP-telefon och VIP Softphone inte är bundna till en viss plats. Uppringaren måste uppge exakt plats när han eller hon ringer ett nödsamtal från IP-telefon eller VIP Softphone Företagsspecifika VIP-tjänster VIP-tjänsteadministrationsverktyg för huvudadministratören VIP-tjänsteadministrationsverktyg för huvudadministratören innehåller ett webbaserat verktyg på VIP-webbsidan. Med verktyget kan företagets huvudadministratör uppdatera den befintliga VIP-tjänsten. Företaget ska utse minst två huvudadministratörer för VIPtjänsten. Med hjälp av verktyget kan huvudadministratören: - göra ändringar i befintlig användarinformation såsom namn och sökkriterier - administrera grupper som en användare ingår i - skapa nya köer till samtalsförmedlingen och kundtjänsten (ej definiera smsnummer). - göra ändringar i befintliga köer: klockslag, meddelanden - skapa nya ringgrupper och göra ändringar i befintliga ringgrupper - mängden närvaroinformation och namnet på den (om denna information ändras, måste man beakta konsekvenserna för andra tjänster) - göra ändringar i användarnas samtalsroutningar Soneras företagskundtjänst lägger till och tar bort användare för företagets räkning. Om man vill ändra användarnamn ska det gamla namnet tas bort och ett nytt skapas även om numren förblir oförändrade. Kundtjänsten gör även ändringar i inställningarna för användarnas mobilprofil, dvs. VIP Mobile-applikationen. Om man vill använda ett köinställt nummer som sms-avsändarnummer görs denna inställning av kundtjänsten. VIP-administrationsverktyget är på engelska trots att finska och svenska i övrigt används i tjänsten. VIP Rapportering Med tjänsten VIP Rapportering kan företaget följa uppgifterna om sina kundserviceköer, växeln, användarnas samtalstrafikvolymer, samtalsbelastningens fördelning och samtalshanteringen. Rapporterna är tillgängliga via VIP Rapportering-webbplatsen. För att kunna köra rapporter måste användaren ha behörighet för det. VIP Rapportering är en valfri VIP-tillvalstjänst. Det går att köra rapporter från tre månaders tid. Observeras bör att rapporterna inte omfattar samtal som ringts direkt från eller till mobiltelefon om samtalen inte besvarats med IP-telefon eller VIP Softphone. Tjänstealternativ för rapportering Det finns två olika tjänsteversioner av VIP Rapportering: Rapportering Bas och Rapportering Omfattande. Rapportering Omfattande innehåller också funktionerna i Rapportering Bas. Rapportering Bas innehåller färdiga rapportmallar för de vanligaste användningssituationerna. Rapportering Omfattande innehåller dessutom uppläggning av mångsidiga rapporter och verktyg för att göra ändringar i de färdiga rapportmallarna

11 så att de passar användarens behov. Genom separat avtal med kunden kan samtalsspecifikationsrapporter aktiveras för bägge rapporttyperna. Då syns samtal till och från växeln, grupper och andra icke-personliga nummer med exakta nummeruppgifter. Inkommande trafik till en VIP-användares personliga nummer syns i specifikationsrapporterna så att nummer- och identifieringsuppgifter inte visas, och i nummeruppgifterna för utgåendetrafik är de fyra sista siffrorna dolda. I Rapportering Bas finns färdiga rapportmallar för sökning enligt VIP-användare, ACDoch växelgrupper, ringgrupper, regelnummer och IVR-menyer. För att köra rapporter måste man ange för vilken tidsperiod rapporten ska gälla. Den färdiga rapporten öppnas i användarens rapportverktyg som både en grafisk bild och en tabell. Rapporten kan sparas på användarens dator eller skickas per e-post som fil. Med hjälp av verktygen för Rapportering Omfattande kan användaren göra ändringar i de färdiga rapportmallarna för Rapportering Bas utifrån sina egna behov genom att lägga till eller ta bort informationsfält i rapporterna. Alternativt kan man lägga upp egna rapportmallar från början genom att välja önskade parametrar för rapporterna. Rapportmallarna kan sparas i verktyget och utifrån dem går det att ändra och göra upp nya rapportmallar. I Rapportering Omfattande kan man ställa in en tid för automatisk sändning av rapporter som fil per e-post. Funktion VIP Passerkontrollintegration Passerkontrollintegrationen tillhandahålls som en central tjänst i nätet och den realiseras i samarbete med Soneras partner. Kundspecifik server behövs inte. Kunden skaffar passerkontrollsystemet av valfri leverantör om inte kunden redan har det. I kundens passerkontrollsystem installeras en serieportsadapter som står i kontakt med integrationstjänsten. VIP Passerkontrollintegration är kompatibel med alla allmänna passerkontrollsystem på marknaden. VIP-passerkontrollintegration är en valfri VIP-tillvalstjänst. Med hjälp av den integrerade lösningen kan närvaroinformationen i VIP ändras utifrån stämplingarna i passerkontrollsystemet. In- och utstämplingarna i passarkontrollsystemet syns således inte i ett separat uppgiftsfält utan det är utifrån dem närvaroinformationen ändras så att informationen är tillgänglig för alla VIPanvändare i alla VIP-applikationer, såsom smarttelefonen och VIP Softphone. När man stämplar t.ex. Sisään/In uppdateras VIP-närvaroprofilen automatiskt till Kulva: Sisään/In. Funktionen är enkelriktad och uppdatering sker endast i riktning från passerkontrollsystemet till VIP. Om VIP-tjänstens anmärkningsfält är tomt införs den stämplingsinformation som kommit från passerkontrollsystemet i fältet. När sluttiden för stämplingsinformationen (om en sådan har angetts) går ut ändras närvaroinformationen automatiskt till Tavoitettavissa/Tillgänglig och VIP-tjänstens anmärkningsfält rensas. Om användaren själv har ändrat sin närvaroinformation påverkas informationen inte när sluttiden går ut. VIP Kalenderintegration Med hjälp av VIP Kalenderintegration kan närvaroinformationen i VIP ändras automatiskt utifrån information i kundens kalendersystem. När användaren gör en anteckning i e-postsystemets kalender kan han eller hon ange om VIPnärvaroinformationen ska ändras i enlighet med anteckningen.

12 Åtgärder som krävs av kunden/tekniska krav: Soneras samarbetspartner öppnar en förbindelse till kundens Microsoft Exchange- eller Lotus Notes-server. Kunden bör tillåta behövliga öppningar i brandväggen. Utöver detta behövs ett användarnamn och ett lösenord som ger behörighet att läsa användarnas kalenderinformation. I VIP-tjänsten görs kalenderintegration åt alla som i sin användarinformation har behövlig anvisningsenlig kalenderinformation. Information om kompatibla kalendersystem finns att få av Sonera. VIP och användning av manuell fax Kunden kan ansluta sina befintliga faxapparater till VIP-tjänsten med Fax ATA-tjänsten. De tillhörande Fax ATA-adaptrarna och kablarna levererar Sonera till kunden per post tillsammans med beställningarna. Försändelsen innehåller allmänna installationsanvisningar som kunden sparar i faxinställningarna. Kunden svarar för installationen av Fax ATA-utrustningen. Fax ATA-utrustning ska anslutas till kundens inomhusnät. Nätet ska skyddas med en brandvägg. Det är förbjudet att ansluta ATA-utrustning till ett oskyddat nät. Sonera äger den Fax ATA-utrustning som hänför sig till VIP-tjänsten. Kunden ansvarar för de faxapparater som ansluts till VIP-tjänsten med Fax ATA-adaptrar. Om en fungerande fax är kritisk för företaget, rekommenderar Sonera att företaget med tanke på eventuella fel skaffar en extra Fax ATA-adapter som reservutrustning. Om ett fel uppstår i Fax ATA-adaptern ska kunden returnera utrustningen till den adress Sonera anger och därefter sänder Sonera en ny adapter med posten till kunden. Om utrustningen går sönder av orsaker som beror på kunden har Sonera rätt att fakturera kunden för utrustningens nypris och de kostnader som uppkommer av postningen av en ny utrustning. VIP-utbildning Följande Sonera Kommunikationstjänst VIP-utbildningar erbjuds: Grundutbildning för telefonister per telefon och via webben ingår i uppläggningsavgiften för tjänsten i samband med idrifttagningen. Utbildningen är avsedd för växeltelefonister och det företagsspecifika deltagarantalet är 2 3 personer. Utbildningen tar 2 3 timmar. I utbildningen ingår: - växeltelefonistens viktigaste funktioner - grundläggande presentation av Softphone - besvara, förmedla och hantera samtal - inloggning i och utloggning ur telefonistgrupp Utbildning av VIP-huvudadministratör per telefon eller via webben ingår i uppläggningsavgiften för tjänsten i samband med idrifttagningen. Utbildningen är avsedd för företagets VIP-huvudadministratörer och det företagsspecifika deltagarantalet är 2 personer. Utbildningen tar ca 3 timmar och omfattar - logiken i huvudadministratörens verktyg - verktygets viktigaste funktioner - aktivering av nya VIP-tjänster - eventuella ändringar som kan göras i VIP-tjänsterna Idrifttagningssupport för VIP-användare inkluderar 3 timmars timdebiterad handledning. VIP-utbildningen omfattar utbildning av VIP-användare, kundrådgivare och telefonister på sammanlagt 2 timmar. Timdebitering. Utbildningsplanen görs upp utgående från kundens behov

13 De som deltar i utbildningen ska ha tillräckliga kunskaper i bl.a. användning av PC och kringutrustningsapplikationer samt tillräckliga språkkunskaper för att klara av genomgången av engelskspråkiga applikationer. Kunden utser VIP-applikationens huvudadministratör. Huvudadministratören ansvarar för användningen av applikationen och fungerar vid behov som stödperson för de andra applikationsanvändarna på företaget. 1.3 Övrigt Uppgifter som hanteras i tjänsten och deras konfidentialitet Kunden förstår att det inom ramen för den avtalsenliga tjänsten hanteras användares, till exempel arbetstagares, konfidentiella kommunikation som omfattas av integritetsskydd, såsom meddelanden och identifieringsuppgifter. Kundens rätt att hantera användares meddelanden och identifieringsuppgifter begränsas i Finland av bl.a. personuppgiftslagen (523/1999), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) och lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). I fråga om hanteringen av uppgifter om kundens användare verkar kunden i egenskap av sammanslutningsabonnent i enlighet med lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (2004/516) samt i fråga om eventuella personregister som uppkommer på basis av användningen av tjänsten i egenskap av registerförare i enlighet med personuppgiftslagen (523/1999). Kunden ansvarar för att: 1) kunden hanterar uppgifterna (inklusive, utan begränsning, identifieringsuppgifter och personuppgifter) i enlighet med de krav som följer av lagstiftningen och myndigheternas bestämmelser och anvisningar samt eventuella anvisningar som Sonera eventuellt har gett. 2) kunden har vidtagit alla åtgärder som hantering av uppgifterna kräver, såsom alla förfaranden som förutsätts i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (2004/759), personuppgiftslagen (1999/523) och lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (2004/516). 3) kunden ger Sonera fullmakt att på uppdrag av kunden och som underleverantör till kunden hantera uppgifter i enlighet med punkt 1 på det sätt som genomförandet av den avtalsenliga tjänsten förutsätter samt ger Sonera sitt samtycke till behandlingen av uppgifterna i fråga och 4) kunden har skaffat alla övriga rättigheter, tillstånd och samtycken som behövs för hantering av uppgifter på ett sätt som den avtalsenliga tjänsten förutsätter. För klarhetens skull konstateras att den hantering av uppgifter som avses i punkt 2 och 4 ingår hantering av såväl identifieringsuppgifter som personuppgifter, och med hantering av uppgifter avses både a) hantering av uppgifter utförd av kunden på basis av detta avtal och b) hantering av uppgifter utförd av Sonera som kundens underleverantör Om talan väcks mot Sonera eller om andra krav framställs på grundval av att kunden inte fullföljt en skyldighet i enlighet med det ovan sagda eller som följer av det ovan sagda, förbinder sig kunden att ersätta Sonera för alla skador och kostnader som uppkommer av sådana krav eller av att svara på dem, inklusive rättegångs- och advokatkostnader. Sonera meddelar kunden om krav i enlighet med detta stycke skriftligen inom rimlig tid från det att saken kommit till Soneras kännedom. Ingen ansvarsbegränsning som nämns i detta avtal begränsar kundens ansvar så som det beskrivs i detta avsnitt.

14 Terminaler och tjänstens funktion på olika terminaler Terminalerna ingår inte i tjänsten, utan VIP-applikationerna installeras på de terminaler som företaget har i bruk eller som skaffas för tjänsten. Det finns olika alternativ VIP Softphone- och VIP Mobile-alternativ för datorers och smarttelefoners olika operativsystemmiljöer. Listan över operativsystem som stöds uppdateras kontinuerligt och också av Sonera går det att få en särskild lista över de operativsystemversioner som stöds. Applikationernas funktion beskrivs närmare i instruktionerna för de olika applikationsversionerna. I de grundmobiltelefoner som ansluts till tjänsten är det möjligt att hantera närvaroinformation, köinloggning och egen tillgänglighet med röstmenybaserad tjänst (man ringer ett nummer, väljer en siffra i röstmenyn för ändring av statusinformationen eller aktivering av en funktion). I VIP-tjänsten kan man flytta över ett samtal med mobiltelefon oavsett mobiltelefonens modell och applikation genom att använda DTMF-kommandon (genom att slå *#*1 nummer #) när samtalet är routat via VIP-tjänsten. Samtal som ringts direkt till mobilnumret kan inte flyttas över på det här sättet. Vidarekopplingar och samtalsroutningar aktiveras i själva VIP-tjänsten, så för att undvika störningar bör mobilens egna inställningar för vidarekopplingar inte ändras utan särskilda anvisningar. IP-telefoner Sonera testar och väljer IP-telefonmodeller som lämpar sig för tjänsten. IP-bords- och konferenstelefoner som tjänsten stödjer är IP-telefonmodeller av märket Snom. Tillgängliga modeller som stöds finns listade i Sonera VIP-tjänsteprislistan. Analoga konferenstelefoner kan inte användas med Sonera Kommunikationstjänst VIP. I samband med beställningen av användarprofiler för Sonera Kommunikationstjänst VIP kan kunden även beställa de IP-telefoner han behöver. Dessa ingår inte i VIP-tjänsten. Cygate Oy ansvarar för IP-telefonerna och leveransen av dem till kunden. Efter förinstallationen levererar Cygate Oy telefonerna med posten till de adresser kunden anger. Kunden svarar för kopplingen av telefonerna. Även nätverkskabeln är på kundens ansvar. När kunden har kopplat en IP-telefon till nätet, tar telefonen kontakt med VIP-tjänstens plattform och hämtar en profil. Efter att man tryckt på enter kan telefonen användas. Tilläggsutrustning Behövlig tilläggsutrustning såsom headset som används med dator tillsammans med VIP Softphone headset ingår inte i VIP-tjänsten. Kunden ska själv skaffa behövlig tilläggsutrustning och själv sköta om att den installeras i kundens IT-miljö. Av Sonera finns det att få en lista med rekommenderade headsetmodeller med grundläggande installationsanvisningar. Konfigurationerna för kundens arbetsstations- och IT-miljö kan påverka installationen av tilläggsutrustning så att grundinställningarna för headsets som Sonera testat inte fungerar i kundens miljö, utan kunden måste göra nödvändiga ändringar så att de lämpar sig för kundens IT-miljö. Att beakta i kundens datanät Kunden ansvarar för sitt LAN-näts funktion och för att det uppdateras. Överföringen av tal i datanätet förutsätter att kunden har ett Ethernet-LAN-nät i enlighet med allmänna LAN-designanvisningar och utrustat med en switch (spänningsmatande switchar rekommenderas i samband med IP-telefoner). Närmare specifikationer finns i Soneras dokument Sonera Viestintäpalvelu VIP; Vaatimukset ja suositukset asiakkaan IPyhteydelle ja lähiverkolle (Sonera Kommunikationstjänst VIP; Krav på och rekommendationer för kundens IP-anslutning och LAN).

15 Att observera gällande idrifttagningen av tjänsten Sonera Kommunikationstjänst VIP-helheten och den använda tekniken erbjuder företaget flera olika funktioner som företaget kan ha som enskilda tjänster och/eller som kan utgöra hinder för idrifttagning. Innan tjänsten tas i bruk utreder Sonera tillsammans med kunden vilka tjänster som eventuellt blir överflödiga och kommer överens om hur detta ska åtgärdas. Sådana tjänster är exempelvis Sonera Mobicentrex, Sonera Mobilväxel eller Sonera Privatel. Förutsättningar för idrifttagning av tjänsten - Tjänsten kan anslutas endast till Sonera Mobilabonnemang. - Idrifttagningen av tjänsten förutsätter att kunden har ett internetabonnemang. - Tjänsten förutsätter att tjänsten Sonera Samtalsstyrning är kopplad till de mobilabonnemang som är anslutna till VIP-tjänsten. - Kunden ska ha Soneras TTO- eller företagsnumrering i bruk även om användarna bara använder mobiltelefonnummer. Leveransen Sonera levererar Sonera Kommunikationstjänst VIP-tjänsten utifrån de företags- och användaruppgifter som företaget gett Sonera. Leveranstid för tjänsten är cirka 4 veckor. Vid sambruk av Sonera Kommunikationstjänst VIP eller integration med en annan Soneratjänst eller tjänst levererad av tredje part är leveranstiden cirka 8 veckor. Integration och sambruk kräver ett separat avtalat leveransprojekt. VIP- och Virtual Contact Center-sambruk Sonera Kommunikationstjänst VIP och Sonera Virtual Contact Center, VCC, kan användas tillsammans. VIP-tjänsten (t.ex. VIP Softphone) används som ljudkanal för inkommande samtal. VCC-agenten använder VCC-gränssnittet för att hantera köer. Inkommande samtal identifieras som VCC-samtal och de kan därmed ges egna samtalsstyrningsregler. Tjänsten Sonera Virtual Contact Center avtalas separat och faktureras på egen faktura. Sambruk av VIP och Växeltjänst Sonera Växeltjänst (VHP) kan användas tillsammans med VIP-tjänsten. Inkommande samtal till kundens anropsnummer styrs till Sonera Växeltjänst. Från Växel-tjänst kan samtal kopplas till en VIP-anknytning på normalt sätt. Telefonisten ser VIP-anknytningens statusinformation. Sonera Växeltjänst avtalas separat och faktureras på egen faktura. Sambruk av VIP och Basväxeltjänst samt Växeljourtjänst Sonera Basväxeltjänst (PVHP) och Växeljourtjänst (VPP) kan användas tillsammans med VIP-tjänsten. I PVHP-tjänsten styrs alla samtal som kommer till kundens anropsnummer till PVHP-tjänsten, som till sina funktioner är mer avskalad än den egentliga Växeltjänsten. I VPP-tjänsten kan kunden överföra alla samtal som kommer till anropsnumret för att efter behov skötas av VPP-tjänsten. Från VIP går det att omkoppla samtal tillfälligt till Växeljourtjänst i följande fall: - om ingen av agenterna/växeltelefonisterna är inloggad i kön - vid aktiverat nattläge - om ett samtal varit i kö en (på förhand) fastställd maximitid - om ett samtal ringt en (på förhand) fastställd maximitid

16 Ett PVHP- och VPP-servicenummer har formen xxxxx och fastställs kundspecifikt i VIP på förhand. Sonera Basväxeltjänst och Växeljourtjänst avtalas separat. På vardera tjänsten tillämpas tjänsternas egna prislistor. Tjänsterna faktureras på var sin faktura. Ändring av tjänstebeskrivningen Sonera har rätt att ändra denna tjänstebeskrivning. Om tjänstebeskrivningen ändras väsentligt till nackdel för kunden, informeras kunden om ändringen minst en (1) månad innan den träder i kraft. I övriga fall informerar Sonera om ändringar på det sätt och inom den tid det anser lämpligast.

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP

Tjänstebeskrivning. Sonera Kommunikationstjänst VIP Tjänstebeskrivning Sonera Kommunikationstjänst VIP 1.1 Tjänstelösning Sonera Kommunikationstjänst VIP är en kommunikationslösning för företag som integrerar kommunikationstjänster samt kundtjänst-, samtalsförmedlings-

Läs mer

TELIA TOUCHPOINT. Användarguide för tjänstens administratör

TELIA TOUCHPOINT. Användarguide för tjänstens administratör TELIA TOUCHPOINT Användarguide för tjänstens administratör TELIA TOUCHPOINT ANVÄNDARGUIDE FÖR TJÄNSTENS ADMINISTRATÖR 1 Telia Touchpoint Telia Touchpoint är en lättanvänd kommunikationslösning för små

Läs mer

TELIA TOUCHPOINT. Användarguide

TELIA TOUCHPOINT. Användarguide TELIA TOUCHPOINT Användarguide TELIA TOUCHPOINT 1 Telia Touchpoint Telia Touchpoint är en lättanvänd kommunikationslösning för små företag som förbättrar företagets och dess medarbetares tillgänglighet.

Läs mer

Sonera Touchpoint. Användarguide. Anvisning. Sida. Dag. Version 1.1

Sonera Touchpoint. Användarguide. Anvisning. Sida. Dag. Version 1.1 Anvisning 6.10.2016 1 (7) Sonera Touchpoint Användarguide Organisationsinformation TeliaSonera Finland Oyj Industrigatan 15, 00510 HELSINGFORS Hemort: Helsingfors FO-nummer 1475607-9, MOMS REG 14756079

Läs mer

TELIA TOUCHPOINT. Användarguide för tjänstens administratör

TELIA TOUCHPOINT. Användarguide för tjänstens administratör TELIA TOUCHPOINT Användarguide för tjänstens administratör TELIA TOUCHPOINT ANVÄNDARGUIDE FÖR TJÄNSTENS ADMINISTRATÖR 1 Telia Touchpoint Telia Touchpoint är en lättanvänd kommunikationslösning för små

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone

Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Lync 2013 utbildningsmaterial för iphone Upplägget av utbildning i Lync för iphone Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar för ljudoch

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Användarmanual Telefonist

Användarmanual Telefonist Tele2 Växel Användarmanual Telefonist T2F_503_18-01 Innehållsförteckning 1 Kom igång... 3 1.1 Installera programmet... 4 1.2 Egna inställningar... 4 1.3 Inloggning... 4 1.4 Utloggning... 4 1.5 Serverinställningar...

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Advoco NetPBX Advoco Mi

Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco NetPBX Advoco Mi Advoco Mi är en mobilapplikation som, installerad på en mobiltelefon med Windows eller Androids mobiloperativsystem, gör att du kan hantera samtal i Advoco NetPBX företagsväxel

Läs mer

Röstbrevlådan inställningar

Röstbrevlådan inställningar (på webben) Röstbrevlådan inställningar När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i FrontOffice. Det gäller till exempel när

Läs mer

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista...

Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2. Startsida... 2. Hänvisning... 12. Svarsgrupper... 4. Vidarekoppla pågående samtal... 7. Kontaktlista... INNEHÅLL Manual Cellip 365 Mobil applikation... 2 Startsida... 2 Hänvisning... 2 Svarsgrupper... 4 Vidarekoppla pågående samtal... 7 Kontaktlista... 9 Kollegor... 9 Favoriter... 10 Svarsgrupper... 11 Externa

Läs mer

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda

Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Snabbguide Telenor One 2.0 Webbtjänster och Röstbrevlåda Innehållsförteckning Mina sidor 3 Informera webb 7 Informera mobilwebb 16 Röstbrevlåda snabbguide 17 2 Telenor Mina sidor Mina sidor är din egen

Läs mer

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One

En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One En telefon. En lösning. Ett smartare sätt att arbeta. Telenor One TA12027_Telenor One_utan_pris.indd 1 08-07-15 14.50.39 Jag kan aldrig tänka mig en traditionell växel igen. Fördelarna med att vara trådlös

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4

Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Lync 2013 utbildningsmaterial för Android 4 Upplägget av utbildning i Lync för Android 4 Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Installera Lync, inloggning och inställningar

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel. Handbok

Telia Jobbmobil Växel. Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok Telia Jobbmobil Växel Handbok 2 Handbok Telia Jobbmobil Växel Revision D, 2011-02-01 Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på www.telia.se/mspa (Mina Sidor på

Läs mer

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel

Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok Telia Jobbmobil Växel Användarhandbok. Telia Jobbmobil Växel Revision A, 2008-03-26 2008 TeliaSonera Sverige AB Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga av

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac

Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Lync 2013 utbildningsmaterial för Mac Upplägget av utbildning i Lync för Mac Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter Lyncsamtal,

Läs mer

MVA Mobilt Växel Abonnemang

MVA Mobilt Växel Abonnemang 1 MVA Mobilt Växel Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång MVA:s specifika funktioner i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner för hur du hanterar

Läs mer

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok

Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration. Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok Telia Jobbmobil Växel Förenklad administration Handbok 2 Handbok Förenklad administration Telia Jobbmobil Växel Du hittar alltid senaste versionen

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund

Office Web med CMG Voice NETWISE. Lathund Office Web med CMG Voice NETWISE Lathund Logga in För att komma åt personliga funktioner såsom aktiviteter, röstbrevlåda (Voice), inställningar med mera, måste du logga in dig med din anknytning samt lösenord.

Läs mer

Telia Centrex mobil anknytning

Telia Centrex mobil anknytning Telia Centrex mobil anknytning När du ringer ut är det ditt fastnätsnummer som visas, inte mobilnumret. När du skickar ett SMS/MMS visas mobilnumret. SMS/MMS skickas direkt till och från mobiltelefonnumret,

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar för användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas en översiktsvy med alla användare och externa

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar för företag från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder företag en telefonilösning från 2 upp till tusentals anknytningar.

Läs mer

Tele 2 Växel Mina Sidor

Tele 2 Växel Mina Sidor Tele 2 Växel Mina Sidor Innehåll Mina sidor översikt... 3 1. Hem... 3 1.1 Applikationer... 3 1.1.1. Köstatistik... 3 1.1.2. Agentstatistik... 4 1.2 Min profil... 5 1.2.1 Ändra ditt foto... 5 1.2.2 Ändra

Läs mer

Telia Delad faktura. Handbok

Telia Delad faktura. Handbok Telia Delad faktura Handbok Telia Delad faktura Handbok 2 Handbok. Telia Delad faktura 2011 TeliaSonera Sverige AB TSP-3012_1-1108 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och ändringar i denna upplaga

Läs mer

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC

Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Lync 2013 utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Lync 2013 för PC Vi kommer att gå igenom följande avsnitt med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för ljud- och videoenheter

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben

Telia Touchpoint mobil växellösning. Handbok för adminwebben Telia Touchpoint mobil växellösning Handbok för adminwebben Telia Touchpoint Handbok för adminwebben 2 Innehåll 1. Inloggning i adminwebben 3 1.1 Om du har glömt ditt lösenord 4 2. Användare 4 3. Svarsgrupper

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL... 3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER... 3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC... 3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER... 3 PIN- OCH PUK-KODER...

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Mina Sidor

Tele2 Växel. Användarmanual Mina Sidor Tele2 Växel Användarmanual Mina Sidor Innehåll Mina sidor översikt... 3 1. Hem... 4 1.1 Applikationer... 6 1.1.1. Köstatistik... 6 1.1.2. Agentstatistik... 8 1.2 Min profil... 8 1.2.1 Ändra ditt foto...

Läs mer

Skype för företag utbildningsmaterial för PC

Skype för företag utbildningsmaterial för PC Skype för företag utbildningsmaterial för PC Upplägget av utbildning i Skype för företag för PC Utbildningen innehåller följande avsnitt gärna med paus mellan avsnitten Inloggning och inställningar för

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1

Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 1 T2MVMe Tele2 Sverige AB, 691 79 KARLSKOGA Kundservice: Tel 0200-276 276, E-post: tele2foretagservice@tele2.se www.tele2.se Manual T2MVMe 07-08-31 12.15 Sida 3 Välkommen

Läs mer

Touchpoint Plus Användare

Touchpoint Plus Användare Touchpoint Plus Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint Plus app och din Touchpoint Plus softphone (telefon i datorn) på ett sätt som passar dig i ditt

Läs mer

Företagsinställningar.

Företagsinställningar. Företagsinställningar. Markerar du Företagsinställningar under Växel Administratör visas ytterligare några inställningar som du kan göra i växeln. Generellt För att anpassa de allmänna företagsinställningarna

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms.

Klicka på en sökrad för att få fram hänvisningar, fullständig information och möjlighet att skicka meddelande via e-post eller sms. Via Informera kan du själv lägga in egna hänvisningar, skicka meddelanden och ringa till kollegor, hantera samtal och söka på anknytningar inom företaget utan att behöva vända dig till telefonist. Informera

Läs mer

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof

GRÄNSLÖS TELEFONI. Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖS TELEFONI Smarta lösningar från Bahnhof GRÄNSLÖSA VÄXELSYSTEM Enkelt att använda, enkelt att växa med Grundväxel Vi erbjuder ert företag en telefonilösning från två upp till hundratals anknytningar.

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan

Röstbrevlådan. 3FrontOffice. Röstbrevlådan i appen och mobilen Röstbrevlådan i appen och mobilen När du inte kan svara på ditt nummer är standardinställningen att inkommande samtal vidarekopplas till din röstbrevlåda i 3FrontOffice. Det gäller till exempel när du har ställt in

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Svarsgrupper, 3Växel administratör.

Svarsgrupper, 3Växel administratör. Svarsgrupper. Markerar du Svarsgrupper under Växel Administratör visas de olika svarsgrupper som finns inom företaget. Du ser vilka telefonnummer som är kopplade till svarsgruppen, hur många medlemmar

Läs mer

Katalogen inställningar för användare.

Katalogen inställningar för användare. Växel Katalogen inställningar på användare, Växel administratör. Katalogen inställningar för användare. Markerar du Katalog under Växel Administratör visas alla nummer som ingår i företagets växel (användare,

Läs mer

Användarmanual Phonera Växel med Office Control

Användarmanual Phonera Växel med Office Control Användarmanual Phonera Växel med Office Control 1 2 Phonera Växel med Office Control Välkommen som växelkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång med

Läs mer

Användarmanual Operator Console

Användarmanual Operator Console Användarmanual Operator Console Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

TSP Telia Touchpoint Web. Handbok för användare

TSP Telia Touchpoint Web. Handbok för användare TSP-3725-1-1305 Telia Touchpoint Web Handbok för användare Användarhandbok för Telia Touchpoint Web Copyright TeliaSonera AB och Telepo AB Touchpoint Web en översikt Med gränssnittet i Touchpoint Web kan

Läs mer

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig!

Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! Tillgänglig Weblink Unified 2.0 Användarmanual Version 15.003 MacBook Pro MacBook Pro Weblink Unified 2.0 Den nya generationens molnväxel Smart, stabil och användarvänlig! 1 Innehållsförteckning 3. Inledning

Läs mer

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok

Telia Mobilanknytning Enkel. Handbok Telia Mobilanknytning Enkel Handbok Välkommen Med Telia Mobilanknytning Enkel får du ett antal praktiska funktioner utöver vidarekoppling. Tack vare detta kan du ge bättre service och jobba effektivare.

Läs mer

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite OmniTouch 8400 Instant Communications Suite My Instant Communicator för BlackBerry Smartphones BRUKSANVISNING Juni 2009 8AL 90819 SWAA ed01 Alcatel-Lucent Med ensamrätt Alcatel-Lucent 2009 Alcatel-Lucent

Läs mer

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker

Analogt Abonnemang. Ring anknytning Ring , säg vem du söker Snabbguide Bromma Analogt Abonnemang Denna snabbguide beskriver hur man får tillgång till funktioner för ett analogt abonnemang i den fasta växeln. Titta i bruksanvisningen för din telefon för instruktioner

Läs mer

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios

Dialect Unified. Användarmanual mobilapplikation ios Dialect Unified Användarmanual mobilapplikation ios Med Dialect Unified Mobilapplikation når du växelns centrala funktioner direkt i din mobiltelefon. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper

Läs mer

Användarhandbok Trio hänvisningssystem

Användarhandbok Trio hänvisningssystem Användarhandbok Trio hänvisningssystem Uppdaterad 2012-09-11 Ansvar Växeln i Orsa kommun har en funktion för att hantera inkommande samtal och förmedla dessa på bästa sätt. Växelfunktionen kan också ta

Läs mer

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln.

Mobil Växel. Manual Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln. Välkommen till Tele2 Mobila Växeln. Mobila Växeln är en virtuell växel i din mobil. Ditt företag får alla smarta funktioner, vi tar hand om tekniken. Med Mobila

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp

Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel. Utan mobilapp 1 Snabbguide Mobil anknytning i Phonera Växel Utan mobilapp 2 Mobil anknytning i Phonera Växel utan mobilapp Välkommen som växelkund hos Phonera! Denna guide hjälper dig att komma igång med mobil anknytning

Läs mer

Manual för Softphone

Manual för Softphone Manual för Softphone Innehållsförteckning 1. Överblick Softphone 2. Ringa med Softphone 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa från dina kontakter 2.3. Söka i kontaktlistan och ringa 2.4. Besvara

Läs mer

Telia Centrex. Snabbguide

Telia Centrex. Snabbguide Telia Centrex Snabbguide Innehåll Telia Centrex Fast, Bärbar och IP 3 Bastjänster 3 Tillvalstjänster 6 Hänvisningskoder 8 Telia Centrex Mobil 9 Bastjänster 9 Tillvalstjänster 13 Hänvisningskoder 14 Telia

Läs mer

Manual för administratörer Vidarekoppling med webbaccess och Inkommande statistik. Version B

Manual för administratörer Vidarekoppling med webbaccess och Inkommande statistik. Version B Manual för administratörer Vidarekoppling med webbaccess och Inkommande statistik Version B 1. Beskrivning Användarmanual för administrering av användare för tjänsterna Vidarekoppling med Webbaccess &

Läs mer

Vi samtalsoptimerar din telefoni

Vi samtalsoptimerar din telefoni Vi samtalsoptimerar din telefoni Kunder som får svar är glada kunder Tellit är en kommunikationslösning som gör dig tillgänglig på dina villkor, var du än befinner dig. Samtal till din verksamhet slussas

Läs mer

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON

TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON TOUCHPOINT FRISTÅENDE TELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Fristående telefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION

Läs mer

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel

Manual. Tele2 Mobila Växeln. Mobil Växel Manual Tele2 Mobila Växeln Mobil Växel PC (stationär) IP Telefon Mobila Växeln Växlar Multimediaplatta/Ipad Brandvägg Basstation Router/switch ådlös överföring Lager Databas Välkommen till Tele2 Mobila

Läs mer

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION

Phonera Växel. Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Phonera Växel Framtidens växel redan idag SPECIFIKATION Med över 500 användbara funktioner är Phonera Växel en av de mest kompetenta och moderna virtuella växlarna på marknaden. Effektivare arbetssätt

Läs mer

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel

Manual. Anvisningar för användning. Snom 320 växel Manual Snom 320 växel Inledning Denna snabbstartsguide avser Snom 320 telefonen i kombination med GCM Mobil- och Soft växellösning och är avsedd att hjälpa dig att snabbt komma i gång. Observera att de

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret på fliken Status om du är inloggad som användare eller telefonist. Dessa inställningar beskrivs i egna guider.

Läs mer

Telia Touchpoint Plus. Användare

Telia Touchpoint Plus. Användare Telia Touchpoint Plus Unified För valfrihet av terminal och samlad kommunikation. Användare Mål: Efter genomgången utbildning ska du förstå hur du kan använda din Touchpoint app och din Touchpoint softphone

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0

Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning. Handbok. SIP-anslutning 2.0 Telia SIP-anslutning Samtalsstyrning Handbok SIP-anslutning 2.0 Innehåll 1 Välkommen...4 1.1 Detta hittar du i handboken...4 1.2 Om du behöver hjälp...4 2 Fördelar med samtalsstyrning i Telia SIP-anslutning...5

Läs mer

TOUCHPOINT BORDSTELEFON

TOUCHPOINT BORDSTELEFON TOUCHPOINT BORDSTELEFON KOM IGÅNG GUIDE KOM IGÅNG I den här guiden går vi igenom de viktigaste funktionerna för din Bordstelefon och hur den fungerar med Telia Touchpoint. LEVERANS OCH INSTALLATION kan

Läs mer

Telia Touchpoint Softphone Handbok för användare

Telia Touchpoint Softphone Handbok för användare Telia Touchpoint Softphone Handbok för användare Innehåll Komma igång 4 Nedladdning och installation 4 Nedladdning av Softphone 4 Systemkrav för PC 4 Systemkrav för Mac 4 Internetuppkoppling 4 Installation

Läs mer

Västerviks kommuns E-portal

Västerviks kommuns E-portal Västerviks kommuns E-portal Inledning Genom E-portalen får du åtkomst till vissa program och funktioner i kommunens IT-miljö utan att vara ansluten till kommunens interna nätverk. E-portalen är en säker

Läs mer

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23

Dokumentation. Användarmanual. Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5. Konfidentiellt Sida 1 av 23 Dokumentation Användarmanual Aastra CMG Server 7.5 för HiPath 4000 Aastra CMG Office Webb 7.5 Konfidentiellt Sida 1 av 23 Versionshantering Version Datum Namn Kommentar 1.0 2006-01-03 JEJ Dokument upprättat

Läs mer

Datatal Flexi Presentity

Datatal Flexi Presentity Datatal Flexi Presentity En snabbguide för Presentity Innehållsförteckning 1. Login 2 2. Hänvisa 3 2.1 Att sätta hänvisningar 3 2.2 Snabbknappar 4 2.3 Windows gadget 5 3. Samtal 5 4. Status 6 4.1 Exempel

Läs mer

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen

Telia Touchpoint mobil växellösning. Kom igång med appen Telia Touchpoint mobil växellösning Kom igång med appen Så här använder du appen Telia Touchpoint Installera appen Börja med att öppna App Store eller Google Play och sök på Touchpoint. Installera appen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING

ANVÄNDARMANUAL CELLIPS HÄNVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips hänvisning... 2 1. Hänvisningsstatus... 2 2. Generella inställningar... 2 2.1 Ljudfil med ditt namn vid talad hänvisning... 2 2.2 Gått

Läs mer

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000

connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Kommunikation i molnet... Intelecom Sweden AB Gustavslundsvägen 139, S-167 51 Bromma Tel: 08 4000 4000 connect Intelecom levererar avancerade, molnbaserade kontaktcenteroch växellösningar. Flexibla,

Läs mer

Advoco NetPBX Telefonist

Advoco NetPBX Telefonist Advoco NetPBX Telefonist Figure 1. Exempel på användargränssnitt för enkel och utökad telefonist Både den enkla och utökade telefonisten i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok

Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning. Handbok Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Handbok Innehåll Använda Telia Centrex Fast, Bärbar och IP-anknytning Översikt 5 Använda bastjänster Översikt 7 Ringa internt, externt eller till telefonist

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb.

Inställningar. Min information. Ändra lösenord. Inställningar i 3Växel webb. Inställningar. I 3Växel webb hittar du de vanligaste inställningarna direkt i webbfönstret (på fliken Status om du är inloggad som telefonist). Dessa inställningar beskrivs i egna guider. Övriga inställningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5

ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5 ANVÄNDARMANUAL SOLUS SOFTPHONE 3.5 Solus Business Communication användarmanual Solus Softphone 3.5 Att använda Solus Softphone...4 1. Överblick...4 1.1. Programöversikt... 4 1.2. Inställningar av ljud...

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

MANUAL LYNC 365 TELEFONI

MANUAL LYNC 365 TELEFONI INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Användarmanual Cellips gränssnitt... 2 1. Lync 365- telefonnummer... 2 1.1. Vidarekoppling... 2 1.2. Telefoniinställningar... 3 1.3. Röstbrevlåda... 3 1.4.

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Softphone

Tele2 Växel. Användarmanual Softphone Tele2 Växel Användarmanual Softphone Innehåll Kapitel 1: Komma igång... 4 1.1. Installera... 5 1.1.1. Säkerhetsinställningar... 6 1.2. Egna inställningar... 6 1.2.1. Serverinställningar... 7 1.2.2. Ljudprofiler...

Läs mer

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2

Produktbeskrivning Plustjänster Bilaga 4.1.2 Plustjänster Innehållsförteckning 1 Beskrivning av funktionerna...1 2 Plustjänster som aktiveras av slutkund...1 2.1 Förfrågan / Pendling...1 2.2 Trepart...1 2.3 Samtal väntar...2 2.4 Återuppringning...2

Läs mer

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING

TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING TOUCHPOINT MOBIL VÄXELLÖSNING KOM IGÅNG MED APPEN OCH ADMINISTRERA VÄXELN Såhär använder du Telia Touchpoint som administratör. Installera appen I den här guiden går vi igenom hur du som administratör

Läs mer

MANUAL CELLIP SOFTPHONE

MANUAL CELLIP SOFTPHONE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Funktioner... 2 1. Starta Cellip Softphone... 2 2. Logga in... 2 3. Ringa med Cellip Softphone... 2 4. Dolt nummer... 3 5. Svara i Cellip Softphone... 3 6.

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone

Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Kom igång med Telia Touchpoint Softphone Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3718_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint

Läs mer

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen.

Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Telenor One alla växelfunktioner i mobilen. Fullt ös, vettu! Telenor One. Låter medarbetarna vara där de gör mest nytta. 2 3 En mobil växel för ökad tillgänglighet och service. Vi lever i en allt mer mobil

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

Användarmanual Softphone

Användarmanual Softphone Användarmanual Softphone Innehållsförteckning 1 Introduktion...4 2 Komma igång...5 2.1 Logga in... 5 2.2 Ändra lösenord... 5 2.3 Ändra mailadress... 5 2.4 Byta användarnamn... 5 2.5 Ändra språk...6 2.6

Läs mer