Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland"

Transkript

1 Årsmöteshandlingar SSRK Östergötland Verksamhetsår 2013

2 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Ordinarie avdelningsmöte för Svenska Spaniel- och Retrieverklubben, Östgötaavdelningen, ÖKKs klubblokal, Linghem DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängden 3. Val av ordförande för mötet 4. Avdelningsstyrelsens anmälan om protokollförare för mötet 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet 6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än avdelningens medlemmar 7. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst 8. Fastställande av dagordningen 9. Föredragande av avdelningsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust 11. Avdelningsstyrelsens rapport och eventuella förslag till beslut om de uppdrag föregående avdelningsmöte gett till avdelningsstyrelsen 12. Beslut om ansvarsfrihet för avdelningsstyrelsen 13. Presentation av och beslut om avdelningsstyrelsens förslag till verksamhetsplan för kommande år rambudget för kommande år villkor för ersättning till klubbens funktionärer 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i avdelningsstyrelsen samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna Ärenden som av avdelningsstyrelsen hänskjutits till avdelningsmötet eller som anmälts till avdelningsstyrelsen 19. Övriga frågor 20. Mötets avslutande

3 Svenska Spaniel och Retrieverklubben Östergötland Förvaltningsberättelse för Svenska Spaniel- o Retrieverklubben, Östgötaavdelningen 2013 Ordinarie årsmöte hölls den 21 mars Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och den nya styrelsen fick följande utseende: Ordinarie styrelseledamöter Ordförande Vice ordförande/kassör Sekreterare Utställningsansvarig Jaktprovsansvarig Viltspåransvarig Utbildningsansvarig Suppleanter Bitr Utställningsansvarig Informationsansvarig Leif Gustafsson Maria Ahlbert Magnus Berg Anneli Gilde Jörgen Elgstrand Stefan Lyshed-Jakobsson Mathilde Fokine Madeleine Andersson Eva Nordenberg Revisorer Anne-Marie Pettersson och Rolf Hammarlund Revisorssuppleanter Astrid Silfverhjelm och Anders Lindman Till valberedning utsågs: Elin Knutsson ordförande/sammankallande (innehar mandat 1 år) Pia Martikainen (2 år) Marie Danielsson (2 år) Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Ekonomi Beträffande avdelningens ekonomi hänvisas till bokslut längst bak i årsmötes-handlingarna. Retrieverjaktprov Under verksamhetsåret har följande prov genomförts: Ordinarie prov: 27 April B-prov Gusum Ökl (Inställt pga tjock is) 28 April TJ-prov Gusum Nkl-Ökl (Inställt pga tjock is) 11 Maj B-prov Linköping Nkl Domare: Leif Gustafsson Provledning: Thomas Broberg, Anneli Svensson 12 Maj B-prov Linköping Nkl Domare: Leif Gustafsson Provledning: Thomas Broberg, Anneli Svensson 17 Augusti B-prov Norrköping Ekl Domare: Pelle Björk Provledning: Thomas Broberg, Eva Nordenberg

4 18 Augusti B-prov Norrköping Ekl Domare: Pelle Björk, Curt Lundström Provledning: Maria Ahlbert, Eva Nordenberg 30 Augusti B-prov Boxholm Ökl Domare: Sören Swärdh Provledning: Rolf Hammarlund, Mathilde Fokine September B-prov Askeby Nkl-Ökl Domare: Ola Tunberg, Jenny Hamring Provledning: Nina Johansson, Pia Grundell Särskilda prov: 4 Oktober B-prov Örtomta Ökl-Ekl Domare: Gunnar Petersson Provledning: Pia Grundell, Tina Byrsell A-prov: 5 Oktober Finspång KKL Domare: Gunnar Petersson Provledning: Tina Byrsell Spanieljaktprov Under verksamhetsåret har vi genomfört: 4 Oktober Vattenprov Örtomta Domare: Gunnar Petersson Provledning: Pia Grundell, Jörgen Elgstrand Kursverksamheten Under året har följande kurser arrangerats: Nybörjarapportering, kursledare Mathilde Fokine, dels under våren med 6 deltagare och dels under hösten med 7 deltagare. Fortsättningsapportering med Kicki Ewö, under våren-sommaren med 7 deltagare och under hösten med 4 deltagare. En helg-kurs med Bitte Lind; totalt 9 deltagare, nybörjarhundar på lördagen och öppenklassekipage på söndagen. Viltspårkurs, nybörjare med Magnus Berg under våren (4 deltagare). Under hösten anordnades en medlemskväll, gratis för medlemmar i SSRK Östergötland, på Bråvalla i Norrköping, då Eva Bodfält kom och höll en Clinic omkring belöningar. Drygt ett 30-tal medlemmar kom och var med på denna trevliga och givande kväll. Dessutom annonserades det ut om valpkurs både under våren och hösten, men eftersom anmälningarna var för få inleddes ett samarbete med Lotta Driscoll som tagit emot våra medlemmar tillsammans med bl.a. medlemmar från rasklubbarna. Under våren har 15 st provledare genomgått utbildning för retrieverjaktprov och blivit certifierade provledare Rasklubbarna har träffats vid ett tillfälle under året. Viltspår Avdelningen har under det gångna året arbetat aktivt med att bedriva en så bra viltspårsverksamhet som möjligt. På årets viltspårs-sm representerades avdelningen av Åsa Malm som kom på en hedrande tredje plats. Vi har genomfört följande verksamhet: Vi har haft 70 st. startande under det rörliga provet. Det var 16 st. som var med på vårt ordinarie prov i Vånga. Vi har anordnat uttagning till viltspårs SM.

5 Utställning Avdelningen har under 2013 arrangerat två officiella utställningar i Mjölby Ridhus, 9-10 februari (577 anmälda hundar) och oktober (588). Verksamhetsplan för SSRK Östergötland 2014 Hela året Våren Apporterings-, jaktlydnads- o viltspårkurser Rörligt viltspårprov Vattenprov spaniel vid intresse Vid behov och möjlighet kommer A-prov att anordnas Särskilda jaktprov samtliga klasser Två working-test, det ena gratis för medlemmar i SSRK Östergötland Träningsjaktprov B Valpkurs Nybörjarapportering Fortsättningsapportering/Jaktlydnad Träningsdag inför start på C-prov Externat med Sörmlands Hundskola Viltspårkurs, helgkurs fortsättning Utställningsträff Domarkonferens Viltspår 8-9 feb Utställning Mjölby 26 april B-prov, Gusum Ökl 27 april TJ-prov, Gusum Nkl-Ökl maj Uttagning till viltspår-sm 10 maj B-prov, Linköping, Nkl 11 maj B-prov, Linköping, Nkl 26 juli Elitspårprov 27 juli Ordinarie viltspårprov Vånga aug Elitspårkurs 16 augusti B-prov, Norrköing, Ekl 17 augusti B-prov, Norrköping, Ekl 29 augusti B-prov, Boxholm, Ökl sept B-prov Askeby Nkl-Ökl okt Utställning Mjölby Hösten Föreläsning eller annan aktivitet för Östergötlands medlemmar Valpkurs Nybörjar- och fortsättningsapportering Viltspårkurs Jaktlydnad Verksamhetsplan för SSRK Östergötland 2015 Hela året Våren Apporterings-, jaktlydnads- o viltspårkurser Rörligt viltspårprov Vattenprov spaniel Särskilda jaktprov samtliga klasser 7-8 feb Utställning Mjölby maj Uttagning till viltspår-sm april Retrieverprov Gusum ökl, Tollingprov Gusum ökl maj Retrieverprov Linköping nkl juli Ordinarie viltspårprov Vånga aug Retrieverprov Norrköping ekl, Retrieverjaktprov ökl sep Retrieverprov nkl, ökl okt Utställning Mjölby Hösten A-prov retriever

6

Verksam hetsberattelse 201 0

Verksam hetsberattelse 201 0 Verksam hetsberattelse 201 0 : Styrelse..J ; Styrelsen för SSRK Bergslagen har under 2010 bestått av: 'u. Ordförande: Mats Närling Vice ordförande : Sören Svärd Sekreterarelsuppleant: Tove Carlsson Kassör:

Läs mer

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige

Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Att hålla ett årsmöte en lathund för ordförande på årsmöte och fullmäktige Många av oss är kanske inte alltför rutinerade årsmötesordförande och det händer att vi blir lite ställda ibland, vilka ordsvängningar

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen!

ZKA-UT. Medlemstidning för Hässelby Scoutkår. Nr 1, höstterminen 2012. Ordföranden har ordet. Alla önskas en trevlig start på terminen! ZKA-UT Medlemstidning för Hässelby Scoutkår Nr 1, höstterminen 2012 I detta nummer: - Ordföranden har ordet - Vi syns på museet! - Kallelse till stämman - Beslut om nya stadgar - Höstterminens städdagar

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28

Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 \ Arsmotesprotokoll for Dykarklubben Kalmarsund 2013-02-28 Plats: Klubbstugan i Langviken. 1 Faststallande av rostlangd for motet: Gabriel Molleborg, Christer Karlsson, Rasmus Gustafsson, Mats Gustafsson,

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Årsmötet Protokoll 2009-04-24

Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Årsmötet Protokoll 2009-04-24 Tid: Fredagen den 24 april 2008 kl. 08.00 09.30 Plats: Närvarande: Hemavan Se bilagd närvarolista 1 Öppnande Föreningens ordförande Anders

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR STADGAR FÖR FÖRENINGEN STOR-STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR 1. FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1.1 Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar, FSSK, är en ideell, partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Sveriges Naturistförbund

Sveriges Naturistförbund Naturism, definition och mål Naturism är en livsstil i harmoni med naturen. Den utmärks av praktiserandet av gemensam nakenhet och har till ändamål att uppmuntra självkänsla, respekt för andra och för

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv

Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv P R O T O K O L L Årsmöte i Springerklubben Syd Dag 12 februari 2014 Tid kl 19.00 Plats Sydskånska Kennelklubben i Arlöv 1 Årsmötet öppnas av Ingrid Svensson, ordförande i Springerklubben Syd. 2 Justering

Läs mer

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10

Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgar Stockholms Innebandyförbund Gäller från 2015-06-10 Stadgehistorik Dessa stadgar antogs på årsmötet 1997-06-16 Revideringar fastställdes vid årsmötet 1999-06-10 Revideringar fastställdes vid årsmötet

Läs mer

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler

Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler Protokokoll fört vid Chihuahuacirkelns årsmöte 20110410 i Örebro Brukshundklubbs lokaler 1. Mötets öppnande Orförande Lennart Nilsfors förklarade mötet öppnat. Deltagarupprop 39 medlemmar +1 2. Justering

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND

STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND STOCKHOLMS SEGLARFÖRBUND Årsmöte 23 nov 2009 Välkomna! Program 18.00 18.15 18.15 18.45 18.45 19.00 18.45-19.30 19.30 - Presentation av VBK Magnus "Mange" Olsson Prisutdelningar Fullmaktsinlämning, förfriskning,

Läs mer