Handlingar till Förbundsmötet Linköping april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012"

Transkript

1 Handlingar till Förbundsmötet Linköping april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!... 3 Inbjudan till dramatisk stadsvandring... 4 Ramprogram på förbundsmötet Förslag till föredragningslista, enligt 21 i stadgarna... 7 Förklaring till föredragningslista... 8 Förbundsmötet - så går det till Förslag till beslut Proposition nr 1: Visionsarbete Proposition nr 2: Ungdomsinflytande Proposition nr 3: Uteslutning av förening Proposition nr 4: Regionsamverkan Proposition nr 5: Ändring och revidering av stadgar Motioner med förbundsstyrelsens yttrande och förslag till beslut Motion 1 Garantera föreningsbesök Dalarna Motion 2 Ersättning för föreningsbesök Dalarna Motion 3 Rättvis ersättning för kurser Dalarna Motion 4 Ungdomsprojekt Dalarna Motion 5 Certifiering av kursledare Östergötland Motion 9 Regler certifierade ledare Stockholm Motion 6 Förtydliga regler för breddaktiviteter Södermanland Motion 7 Fördela Idrottslyftsmedel till distrikt Stockholm Motion 8 Ändring av kursregler Stockholm Motion 11 Fler utbildningar ska ge bidrag Stockholm Motion 10 Nya regler för skol-sm Stockholm Motion 12 Stöttning med föreningsbesök Södermanland Motion 13 Fördelning av röster Värmland Verksamhetsinriktning Ekonomiska riktlinjer för Röstlängd Deltagarlista Valberedningens förslag

3 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping Linköping där idéer blir verklighet, är stadens devis. Och vad kan vara mer passande när Svenska Skolidrottsförbundet håller sitt högsta beslutande möte Förbundsmötet. Kommunen har också som strategiskt mål att bli Sveriges främsta idrottsstad både vad gäller bredd och elit. Linköping har 120 bidragsberättigade idrottsföreningar med drygt medlemmar. Förbundsmötet är en högtid för den som värnar om demokratiska beslutsformer, det är här alla röster ska bli hörda för att tillsammans forma verksamheten under de två kommande åren. Mötet väljer också en ordförande och en styrelse för Skolidrottsförbundet. Det betyder att förbundsmötet är platsen och tiden där distriktens ombud väljer riktning och styr förbundet som är vi alla tillsammans mot nya mål. Styrelsen lägger i år fram en verksamhetsinriktning som tydligt pekar ut tre fokusområden för den kommande verksamhetsperioden : Den nya utbildningen, vuxenstöd/ökat ideellt ledarskap och kommunikation. Förbundsmötet öppnar redan på fredagen och avslutas på lördagen. På söndag förmiddag får vi tid att diskutera hur vi på olika nivåer kan arbeta för att uppnå det vi beslutar på mötet. Vi ser fram emot att träffa er alla på förbundsmötet för att gemensamt besluta om viktiga steg för Skolidrottsförbundets fortsatta arbete. På fredag eftermiddag håller ett Åsiktstorg öppet och tanken med det är att så mycket som av möjligt av diskussioner och debatt ska hållas där. Du kan lägga tilläggsyrkanden, motförslag och sätta upp dig på talarlistan. Allt detta för att så många som möjligt ska få tycka till och mötet genomföras på ett smidigt sätt. I huvudsak blickar vi framåt under mötet, men vi ges också möjlighet till en vandring tillbaka i tiden. Före middagen på lördagskvällen är vi inbjudna att bevittna Linköpings blodbad! (Se mer på nästa sida). Om du som ska vara ombud på mötet vill ha mer information om Skolidrottsförbundets verksamhet eller vill förstå bättre hur styrelsen resonerar, tveka inte att höra av dig till någon av oss (eller någon annan i styrelsen, kontaktuppgifter finns på Varmt välkommen! Erik Söderberg, ordförande Pär Ånell, generalsekreterare

4 Dramatisk vandring i staden Igår kväll fick Linköpingsborna följa med på en resa tillbaka i tiden. Tillbaka till år 1600 när Linköpings blodbad ägde rum Så löd rubriken på första sidan i Corren Östgöta Correspondenten 24 augusti Nu inbjuds Du till stadsvandring (lördag kl 17.30) om Sveriges sista inbördeskrig mellan Gustav Vasas ättlingar, som slutade med Linköpings Blodbad, dramatiserad av Linköpings guideklubb. Foto: Peter Jigerström, Corren Historisk bakgrund 1521 valdes Gustav Vasa till kung. Vid riksdagen i Västerås 1527 beslutades att Sverige skulle vara protestantiskt. Kloster stängdes och rikedomar beslagtogs även ur kyrkorna. Vid Gustavs död blev äldste sonen, Erik XIV, kung en kort period. Han dog, troligen förgiftad av ärtsoppa, genom brödernas försorg. Nu blev näste son, Johan III, kung. Han gifte sig med den polska och katolska prinsessan Katarina Jagellonica och fick sonen Sigismund. Efter faderns död ärvde Sigismund både det polska och svenska kungariket, men föredrog att bo i Polen. Hertig Karl, en tredje son till Gustav Vasa, strävade också efter makt. Han samlade bönder till en krigshär. När detta kom till Sigismunds kännedom seglade han med en armé till Söderköping och marscherade mot Linköping. Strax utanför staden vid dagens Cloetta Center - möttes de två arméerna i ett blodigt slag 25 september Sigismund med man förlorade mot Karls armé på man. Sigismund seglade tillbaka till Polen och återkom aldrig till Sverige. Efterspelet blev en rättegång där adelsmän, vilka stöttat den officielle kungen Sigismund, dömdes till döden. Fyra av dem ur familjerna Banér, Bielke och Sparre med nära släktband till Hertig Karl vägrade att förödmjuka sig och begära nåd. De avrättades genom halshuggning på Stora Torget tillsammans med fältöversten Falk den 20 mars Karl (IX) blev regent och formellt kung (Läs gärna mer om Linköpings Guideklubb på 4

5 Ramprogram förbundsmötet 2012 Fredag 20 april Tid Program Plats Ankomst Scandic Frimurarehotellet Lunch för dem som anlänt Besök på Flygvapenmuseum för den som vill. Kostnad: 100 kr Ankomst Registrering och fika Åsiktstorget öppet Förbundsmötet öppnas SOS Barnbyar och RF på besök. Förbundsmötet Middag Lördag 21 april Inspirationsföreläsning, Årets talare, Olof Röhlander Fika Förbundsmötet återupptas, 9 och framåt Lunch Förbundsmöte Fika Dramatiserad stadsvandring Middag Söndag 22 april Ev fortsatt förbundsmöte Hur uppfyller vi Verksamhetsinriktningen? Vem gör vad? Vilket ansvar vilar på förbundsstyrelsen, på kansliet, på regionerna, distrikten och föreningarna? Arbetet leds av Anders Wahlström, SISU Idrottsutbildarna 5

6 Möte för den nyvalda förbundsstyrelsen Fika Lunch Hemresa Observera att programmet är preliminärt. Mycket beror på hur duktiga vi är under mötet. Tänk på att använda er av Åsiktstorget för att lägga motförslag eller tilläggsyrkanden samt skriva upp er på talarlista. Boende och konferens är beläget på Scandic Frimurarehotellet. S:t Larsgatan 14 i Linköping. Telefon: Hotellet har bland annat fri och trådlös internetuppkoppling och ett modernt gym. 6

7 Förslag till föredragningslista, enligt 21 i stadgarna 1. Förbundsmötets öppnande. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare. 6. Val av Redaktionsutskott. 7. Fråga om mötets behöriga utlysande. 8. Kandidatnominering för val till förbundsstyrelsen. 9. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning. a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse c) revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning. 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. 12. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer. 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. 14. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. 15. Val av två ledamöter för en tid av fyra år. 16. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år. 17. Val av två ungdomsrepresentanter jämte två suppleanter för en tid av två år. 18. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. 19. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen jämte en ungdomsrepresentant för en tid av två år. 20. Anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen. 21. Beslut om val av ombud till RF-förbundsmöten och erforderligt antal suppleanter. 22. Avslutning. Vid förbundsmötet får inte beslut tas i frågor som inte finns med bland ärenden i kallelsen till mötet. 7

8 Förklaring till föredragningslista 1. Förbundsmötet öppnas Mötet öppnas av förbundets ordförande. Det är under denna punkt som hela mötet sätts igång. 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden. Röstlängd är en lista där det framgår vilka som har rösträtt under förbundsmötet. De som har rösträtt är anmälda ombud till mötet. Förbundsstyrelsen och personal inte har rösträtt på mötet. Val av mötesfunktionärer Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag. Därefter får ombuden föreslå (nominera) motkandidater till valberedningens förslag. 3. Val av ordförande för mötet. Ordförande ska leda förbundsmötet. Ordföranden väljs av ombuden efter förslag av valberedningen. 4. Val av sekreterare för mötet. Sekreterare ska skriva protokollet under förbundsmötet. Även sekreteraren väljs av ombuden efter förslag av valberedningen. 5. Val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare. Protokolljusterare ska kontrollera att mötesprotokollet är korrekt skrivet så att inte sekreteraren kunnat utelämna eller ändra beslut. Även protokolljusterarna väljs av ombuden efter förslag av valberedningen. Rösträknare brukar vara de samma som justerar protokollet. 6. Val av Redaktionsutskott Förbundsmötet väljer en redaktionskommitté, bestående av en ordförande (styrelseledamot) och övriga ledamöter. Om så många förslag i en fråga förts fram att det därför eller av annat skäl inte går att ta ett beslut direkt får redaktionskommittén sitt uppdrag. De ska försöka jämka samman de förslag som kommit fram och arbeta fram ett förslag som mötet senare kan enas om. Redaktionskommittén kan också ge förslag till uttalanden från mötet som de lägger fram ett förslag kring. Redaktionskommittén ska kunna sammanträda när som helst under mötet. 7. Fråga om mötets behöriga utlysande. Förbundsstyrelsen ska ha kallat till mötet senast tre månader före mötet. Under denna punkt godkänner ombuden att kallelsen till förbundsmötet varit korrekt. 8. Kandidatnominering för val till förbundsstyrelsen. Valberedningens ordförande redovisar valberedningens förslag. Därefter får ombuden föreslå (nominera) motkandidater till valberedningens förslag. Alla kandidater (även de som inte var med på valberedningens förslag) får presentera sig. Alla kommer att få max två minuter. Därefter lämnas ordet fritt, det vill säga öppen diskussion där alla kan ställa frågor till kandidaterna. 8

9 Övrigt Den som föreslår en kandidat, som inte är närvarande vid mötet, ska ha försäkrat sig om att personen är villig att åta sig uppdraget. Den som föreslår en kandidat är också den som presenterar kandidaten och svarar på eventuella frågor. Det gångna året 9. Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse Någon ur förbundsstyrelsen redovisar verksamhetsberättelsen, där det står vad förbundet har gjort under b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen redovisas på samma sätt. Detta är den ekonomiska rapporten för de två gångna åren som berättar hur förbundsstyrelsen använt förbundets pengar. c) revisorernas berättelse Förbundets revisorer ska före mötet ha granskat hur förbundsstyrelsen har skött ekonomin. Vad de kommit fram till läses nu upp. 10. Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning, Under revisorernas berättelse så nämns det om förbundsstyrelsen bör få ansvarsfrihet eller inte. Om styrelsen får ansvarsfrihet betyder det att den har skött verksamheten och budgeten bra. Efter detta kan den nya styrelsen ta över. Åren som kommer 11. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner. Styrelsens förslag (propositioner) Motioner Under denna punkt går ombuden igenom och beslutar om de inkomna motionerna. Motioner är förslag skrivna av SDF eller föreningar. De måste vara inskickade till förbundet senast två månader före förbundsmötet. Om en motion bifalls måste styrelsen arbeta för att förslaget ska bli verklighet. 12. Behandling av förslag till verksamhetsinriktning med ekonomiska riktlinjer. Förbundsstyrelsen föreslår en verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer för det kommande året. I verksamhetsinriktningen står vad som bör prioriteras och göras under året som följer. Detsamma gäller den ekonomiska inriktningen, men då rör det ekonomin. 13. Fastställande av föreningarnas årsavgift till förbundet. Förbundsmötet beslutar om hur hög medlemsavgiften ska vara för föreningarna kommande år. 9

10 Val Nomineringen avslutades under punkt 8. Nomineringen upprepas inte när mötet ska välja nedanstående personer i styrelsen. 14. Val av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år. 15. Val av två ledamöter för en tid av fyra år. 16. Val av två styrelsesuppleanter för en tid av två år (förste och andre). 17. Val av två ungdomsrepresentanter jämte två suppleanter för en tid av två år (förste och andre). 18. Val av två revisorer och personliga suppleanter med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet. Revisorerna ska varje år granska förbundets bokföring, hur man har använt förbundets pengar, och skriva under årsredovisningen. 19. Val av ordförande och två ledamöter i valberedningen jämte en ungdomsrepresentant för en tid av två år. Förbundsmötet utser en grupp som ska ge förslag till vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen de kommande åren, vilka som ska vara revisorer och så vidare. 20. Anmälan om personalrepresentant jämte suppleant i förbundsstyrelsen. 21. Beslut om val av ombud till RF-förbundsmöten och erforderligt (nödvändigt) antal suppleanter. Förbundsmötet har möjlighet att vara med och rösta på Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas förbundsmöte och företräda Skolidrottsförbundet. Under den här punkten beslutar mötet om vilka som ska skickas som ombud till dessa stämmor. Avslutning 22. Avslutning Förbundsmötet avslutas av den nyvalde förbundsordföranden och alla applåderar och är förhoppningsvis glada över ett bra och givande förbundsmöte. Vid förbundsmötet får inte beslut tas i frågor som inte finns med bland ärenden i kallelsen till mötet. 10

11 Förbundsmötet så går det till (förslag till arbetsordning) På förbundsmötet fattas alla viktiga beslut inför , vilka mål förbundet ska arbeta efter och vilka som ska sitta i förbundsstyrelsen. Registrering av ombud Varje ombud ska registrera sig på fredagen innan mötet startar, för att upptas i röstlängden som röstberättigad. Registrering sker genom att varje ombud får ett röstkort och namnskylt. Röstkortet är ombudets nyckel under mötet för begäran om ordet, replik samt för att ges rätt att rösta vid eventuell votering. Röstlängd Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2012 består av högst 73 ombud enligt förelagd röstlängd. Enligt förbundets stadgar har förbundsmötet rätt att besluta med det antal ombud som efter kallelse deltar i förbundsmötets beslut. Ledamot av förbundsstyrelsen får inte vara ombud. Röstlängd för förbundsmötet fastställs vid förbundsmötets början. Anmälda ombud och ersättare enligt SSIF:s stadgar upptas i röstlängden. Yttrande och förslagsrätt Yttrande- och förslagsrätt vid förbundsmöte har, förutom ombuden, förbundsstyrelsens ledamöter, revisorerna, ledamöter i förbundets kommittéer och motionär i sin egen motion. Yttranderätt har RF:s representant och förbundets arbetstagare. Vid förbundsmöte får representanter för förbundets medlemsföreningar närvara. Ordförande för mötet Förbundsmötets ordförande äger rätt att framställa förslag om debattens avslutning och om särskild tidsbegränsning för talarna. Sådant förslag kan även framställas av förbundsmötets röstberättigade deltagare (ombuden). Protokoll Förbundsmötet väljer sekreterare som skall skriva protokollet under förbundsmötet. Så snart som möjligt efter förbundsmötet kommer ett justerat beslutsprotokoll att sändas till alla SDF och läggas ut på hemsidan. Vid omröstning genom votering (rösträkning) ska röstfördelning anges i protokollet. Utöver mötesordförande justeras protokollet av de vid förbundsmötet valda protokolljusterarna. Plenum Pleniförhandlingarna är mötets forum för beslutsfattande. Det är här alla formella beslut tas. Pleniförhandlingarna leds av ett mötespresidium, bestående av en ordförande (som fördelar ordet och för talarlista) samt en sekreterare (som skriver protokoll) som väljs av förbundsmötet. Förbundsmötet väljer även två rösträknare, tillika protokolljusterare, men dessa ingår ej i mötespresidiet. 11

12 En fråga inleds med att mötesordförande redogör för vilka förslag som finns för beslut, och lämnar sedan ordet fritt. Att diskutera i plenum Begära ordet lämna förslag. Ordet begärs genom att man, enligt mötesordförandes instruktioner, tydligt markerar att man önskar tala. Man blir då ställd i kö på talarlistan. Varje punkt på dagordningen inleds med en eller flera föredragningar av den eller de som har lagt eventuella yrkanden (förslag) på punkten. Personer som yttrar sig för första gången ges företräde framför personer som redan talat. Alla förslag som förbundsmötet ska behandla måste lämnas in skriftligen till ordföranden och formuleras som ett förslag till beslut. En uppmaning är att dessa förslag skrivs och lämnas in redan vid Åsiktstorget på fredagen. Alla förslag på mötet protokollförs. Tidsgränser. Om mötespresidiet finner det av praktiska skäl nödvändigt, står det dem fritt att införa tidsgränser för längden på föredragningar och inlägg från mötesdeltagare. Replik svara på inlägg. Om en mötesdeltagare benämns med namn eller position i ett inlägg, har denne rätt att direkt efter inlägget svara på detta genom att göra en replik. Repliker ska alltid hållas korta, och får endast svara på inlägget. Att begära replik ska ske enligt mötesordförandens instruktioner. Att fatta beslut När talarlistan är tom frågar mötesordföranden om årsmötet är redo att gå till beslut. Blir svaret ja, läser mötesordförande då upp de förslag som det finns att ta ställning till. Det är mötesordförandes uppgift att föreslå beslutsordning för de olika förslagen, och är ansvarig för att alla mötesdeltagare känner sig väl införstådda i hur besluten kommer att fattas. Det slutliga förslaget efter en beslutsomgång kring en fråga ställs alltid mot avslag. Det innebär att ombuden endast kan svara ja på de frågor som ställs. a) Acklamation. Beslut tas normalt genom acklamation (genom muntliga ja-rop samt handuppräckning med röstkort). Ordföranden bedömer vilket av förslagen som fått majoritet (exempelvis jag finner bifall för styrelsens förslag ), och bekräftar det med ett klubbslag. b) Votering. Om någon röstberättigad vill ha ännu noggrannare bedömning av omröstningen kan denne begära votering (rösträkning). Begärs votering räcker ombuden på nytt upp sina röstkort, och de utsedda rösträknarna räknar rösterna. Rösträknarna meddelar sitt resultat till ordförande, som bedömer vilket av förslagen som har fått majoritet. (exempelvis jag finner bifall till styrelsens förslag med röstsiffrorna ), och bekräftar det med ett klubbslag. Ombud som begär votering ska uppge sitt namn och distriktsförbund. Försöksvotering kan ske. c) Sluten omröstning. Beslut kan även, om så begärs, ske genom sluten omröstning. Detta är möjligt endast vid personval om det finns fler kandidater än platser att tillsätta. Vid lika röstetal skiljer lotten. Vid sluten omröstning ska valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas. Reservation. Om ett eller flera ombud önskar reservera sig mot ett beslut fattat av förbundsmötet så ska detta ske skriftligen till ordförande, senast vid mötets avslutande. 12

13 Röstlängden justeras när förbundsmötet återupptas. Efter varje ajournering ska röstlängden justeras. Det görs exempelvis genom att alla närvarande ombud antecknar sig på en lista. Val av valberedning Förbundsmötet ska välja Skolidrottsförbundets valberedning. Valberedningens uppgift är att bereda personval, och lägga förslag på dessa till förbundsmötet. Att kandidera till förbundsstyrelsen Valberedningens förslag till förbundsstyrelse är precis det namnet säger; ett förslag till förbundsstyrelse som valberedningen har lagt. Det finns alltså möjlighet att kandidera till förbundsstyrelsen även om man inte är föreslagen av valberedningen. För att alla som kandiderar till förbundsstyrelsen ska få en så rättvis chans som möjligt, följer här en ganska detaljerad genomgång om hur den föreslagna mötesordföranden föreslår att processen kommer att gå till: Under de inledande plenumförhandlingarna presenterar valberedningen sitt förslag. Därefter kommer mötesordförande att fråga om det finns någon mer som vill kandidera eller nominera någon. Därefter är det rätt tid för alla kandidater (även de som inte var med på valberedningens förslag) att presentera sig. Alla får max två minuter. Därefter lämnas ordet fritt i frågan, det vill säga öppen diskussion där alla kan ställa frågor till kandidaterna. Mötet ajourneras (pausar) därefter och återupptas dagen efter. På kvällen och på förmiddagen dagen efter kan diskussionerna fortsätta, den som vill presentera sig mer utförligt kan göra det. Vi uppmuntrar till minglande och diskussion med alla förbundsstyrelsekandidater, och förhoppningen är att alla ska få chans att ställa frågor till alla kandidater innan valen ska ske, Sedan kommer vi till avslutande plenumförhandlingar. Om det inte finns några motkandidater så ställs valberedningens förslag mot avslag. Ingen behöver yrka avslag för att så skall göras, det sker automatiskt med alla förslag. Om det finns motkandidater så kommer mötesordförande att föreslå att vi går direkt till personval och sluten omröstning. Mötesordförande kommer att föreslå att alla skriver så många namn på en lapp som vi har beslutat att styrelsen skall innehålla, varken mer eller mindre. 13

14 Förslag till beslut 9 21 Det gångna året 9 Behandling av verksamhetsberättelse och årsredovisning Verksamhetsberättelser och årsredovisningar finns i Verksamhetsberättelse Revisionsberättelsen återfinns i sin helhet längst bak i dokumentet. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att Att förbundsmötet att godkänna förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse förbundsmötet att godkänna förbundsstyrelsens årsredovisning förbundsmötet att godkänna revisorernas berättelse och lägga till handlingarna 10 Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning Revisorerna tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för års förvaltning. Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för den gångna perioden. 14

15 Åren som kommer 11 Behandling av styrelsens förslag (propositioner) Proposition 1 Visionsarbete Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att Att styrelseledamöter inte behöver ingå i arbetsgrupperna (bredd, tävling och utbildning) som istället i möjligaste mån ska besättas av personer som föreslås av styrelsen. Ledamöter som av olika skäl vill ingå i en arbetsgrupp får fortsatt göra det. I styrelsen utses en ansvarig för varje grupp till vilken arbetsgruppernas ordförande ska rapportera. förbundsmötet uppdrar till styrelsen att fastslå arbetsformerna för grupperna. förbundsmötet beslutar om nedanstående ändrade skrivning i stadgarna så att ovanstående kan genomföras. Föreslås att denna ändring träder ikraft direkt efter beslut. Förslag till stadgeändringar Nuvarande lydelse 4 kap 24 : Styrelsen utser vidare ordföranden och övriga ledamöter i arbetsgrupperna. Dessa består av 2 5 ledamöter av vilka en ska vara styrelseledamot och minst en ungdom. Ny lydelse: Styrelsen utser kontaktperson och övriga ledamöter i arbetsgrupperna. Dessa består av 2 5 ledamöter av vilka minst en som är 26 år eller yngre när de väljs in. Bakgrund Styrelsen, liksom arbets- och projektgrupper ska lägga planer och inriktningar, tänka visionärt och framåt. Styrelsen bör också tydligt ge kansliet i uppdrag att genomföra beslutad verksamhetsinriktning. Skolidrottsförbundet skulle med hjälp av ovanstående förslag bli mer effektivt och planeringen mer långsiktig och visionär. Med förslaget blir också styrelse- och grupparbetet mer flexibelt samtidigt som förankringen i styrelsen finns kvar. För att ledamöterna i första hand ska kunna koncentrera sig på styrelsearbete men även ha möjlighet att välja att arbeta i en grupp lägger styrelsen ovanstående förslag. Om uppdraget ges till styrelsen att fastslå arbetsformerna kan det till exempel innebära roterande ordförandeskap för att fler ska få ta ansvar och ökade kunskaper. 15

16 Proposition 2 Ungdomsinflytande Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att Att förbundsmötet beslutar om att ta bort titeln elev/ungdomsrepresentant i förbundsstyrelsen och att det alltid ska finnas minst fyra personer som är 26 år eller yngre när de väljs in, men att strävan är att minst hälften av ledamöterna är 26 år eller yngre. förbundsmötet bifaller förslaget till stadgeändringar angående åldersfördelning i förbundsstyrelsen, som börjar gälla från och med årsmötet Föreslås att andra förslaget på stadgeändring nedan, träder i kraft med omedelbar verkan. alla ledamöter upp till och med 26 år tilldelas en uppgift eller ett specifikt ansvarsområde, vilket börjar gälla efter årsmötet Förslag till stadgeändringar Nuvarande lydelse 3 kap p (blir 3 kap p): Val av två ungdomsrepresentanter jämte två suppleanter för en tid av två år. Ny lydelse: Val av två ordinarie ledamöter jämte två suppleanter (26 år eller yngre när de väljs in) för en mandattid av två år. Samt: Nuvarande lydelse 4 kap 24 (blir 4 kap 27 om stadgerevisionen antas): Förbundets angelägenheter handhas av styrelsen, bestående av ordförande och sex ledamöter, varav två elever samt fyra suppleanter, varav två elever. Ny lydelse: Förbundsstyrelsen är, då förbundsmötet inte är samlat, förbundets beslutande organ. suppleanter. Antalet övriga ledamöter ska i möjligaste mån va Bakgrund I dagsläget väljs unga in i förbundsstyrelsen på så kallade ungdoms- eller elevmandat. Två ledamöter ska vid varje förbundsmöte väljas in som ungdomsrepresentanter, samt två ungdomssuppleanter. Skolidrottsförbundet är ett barn- och ungdomsförbund. På RF-stämmor driver vi frågan om ungdomsdelaktighet. Den senaste motionen, till RF-stämman 2011, har lett till att RF har startat ett projekt som leds av SISU Idrottsutbildarna: Ungdomsintegrering i det styrande rummet. Där har vi tagit täten och som första förbund tagit del av det som erbjuds. Det är angeläget att Skolidrottsförbundet fortsätter att ligga steget före och i handling visar vad vi menar. Det är viktigt för unga, och nya, ledamöter att ha ett ansvar och en meningsfull uppgift när de arbetar i en styrelse. Därför bör titeln ungdomsrepresentant ersättas med en meningsfull uppgift. I grupperna är målet att minst två personer som är 26 år eller yngre ska ingå. 16

17 Proposition 3 Uteslutning av förening Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet beslutar om att ändra lydelsen och innebörden i stadgarnas 7 kap 34 (som efter stadgerevision blir 36 ) med omedelbar verkan. Nuvarande lydelse: Förening, som inte har betalat årsavgift under senaste verksamhetsåret anses ha begärt sitt utträde. Ny lydelse: Förening som inte har betalat årsavgift under senaste två verksamhetsåren anses ha begärt sitt utträde. Bakgrund Skälen till att ändra paragrafen om uteslutning är främst två: 1) Eftersom antal föreningar och antal medlemmar är bidragsgrundande kan det få svåra konsekvenser om ett antal föreningar utesluts varje år. Bättre och lättare administration om de får två år på sig att uppfylla förbundets krav. 2) I samma anda ser vi att många föreningar vill vara med igen när de upptäcker att de blir uteslutna. Och då blir det en lång process att börja om med allting. Bättre då att ha en längre tid för uteslutning så behöver färre göra fullt återinträde. Då kan det räcka med att betala medlemsavgiften och fylla i föreningsrapporten. Till exempel föräldraledighet eller vuxenstöd som flyttar ska inte behöva betyda att föreningen blir utesluten. 17

18 Proposition 4 Regionsamverkan Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar att satsningen på att arvodera regionkonsulenter fortsätter även under men då under friare former, dock med ett tydligt ansökningsförfarande och tydliga krav på redovisning. Målet är att arbetet ska stärka distrikt och regionsamverkan. förbundsmötet beslutar att uppdra till förbundsstyrelsen att ta fram ett mer detaljerat förslag på tidplan, ekonomi, redovisning och utvärdering. Bakgrund Vid Förbundsmötet 2010 beslutades om att avsätta medel för att kunna arvodera regionkonsulenter. Tidsomfattningen på uppdraget skrevs till att inte underskrida motsvarande tolv procent av en heltidstjänst. Beslut finns att fortsätta med satsningen på regionkonsulenter under Förbundet har sett positiva resultat av satsningen, bland annat väntas Upplands SDF komma igång under våren Det har även kommit positiva omdömen från distrikten. Eftersom behoven varierar i de olika regionerna föreslår förbundsstyrelsen att formerna för att bedriva regionsamverkan blir friare. Styrelsen tror att arbetet ytterligare kan effektiviseras för att få ut så mycket som möjligt av satsade pengar. Krav för arvodering (12 procent av en heltidstjänst) Regionkonsulenten ska årligen i samarbete med en styrgrupp med representanter från respektive distrikt i regionen ta fram en verksamhetsplan, i linje med Svenska Skolidrottsförbundets verksamhetsinriktning, för tiden för uppdraget. Planen ska godkännas av DUG innan arvodet börjar betalas ut. Regionkonsulenten ska årligen se till att det genomförs lobbningsarbete i form av större träffar och/eller enskilda besök i första hand mot kommunernas skolchefer samt högskolor med idrottsutbildningar och/eller lärar- och fritidspedagogutbildningar för att stärka skolidrottens ställning i distriktet/regionen och på sikt förbättra möjligheten till finansiering av distriktskonsulenter. Detta kan genomföras bland annat med hjälp av det påverkansmaterial som tagits fram centralt. Omfattningen och formen av lobbningsarbetet ska beskrivas i verksamhetsplanen som ska godkännas av DUG (Distriktsutvecklingsgruppen). Minst 15 föreningsbesök i regionen årligen fördelat i de ingående distrikten. Utöver detta har styrgruppen fria händer att besluta vad regionskonsulenten ska fokusera arbetet på. Det medger stor frihet och anpassning till respektive regions unika behov. För att genomföra detta söks medel ur regionsutvecklingspotten. Dessa bedömningar görs av DUG. 18

19 Idéer om vad som kan genomföras: Få in fler ungdomar och skapa större reellt ungdomsinflytande Återvinna idealiteten Extra lobbyarbete mot utpekad målgrupp Fler fungerande föreningar Bättre fungerande få fler intresserade organisationsledare distrikt. Bli mer kända hos allmänheten Jobba med utbildning tillsammans med SISU Idrottsutbildarna fungerande föreningar och distrikt. Fadderföreningsprojekt Vuxenstöd Regionläger Regionalt inspirationsforum Föreningsbesök Hjälp till närliggande distrikt 19

20 Proposition 5 Revidering och ändring av stadgar Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att förbundsmötet antar nedan föreslagna ändringar i stadgarna så att den högra spalten är de gällande stadgarna i Svenska Skolidrottsförbundet efter avslutat förbundsmöte. Detta är också avhängigt besluten i propositionerna 1, 2 och 3. Bakgrund Tiderna förändras, så också Skolidrottsförbundet och språket. Stadgeändringarna är dels redaktionella och föreslagna för att stadgarna ska innehålla ett mer levande och modernt språk och dels för att vi bland annat ska vara det ledande barn- och ungdomsförbundet inom idrottsrörelsen. En tredje del i ändringarna är att göra det ideella arbetet mer flexibelt. 20

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område.

Förbundet omfattar de föreningar som är medlemmar i SAFF, och som har hemvist inom distriktets geografiska område. Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Svenska Amerikansk FotbollsFörbund. nedan benämnt förbundet, skall, enligt dessa stadgar och Svenska Amerikansk Fotbollförbundets (SAFF) stadgar, såsom SAFFs

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND

STADGAR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS KONSTÅKNINGSFÖRBUND Specialidrottsdistriktsförbund Konståkning Stockholms region KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 - UPPGIFT Stockholms Konståkningsförbund skall, enligt dessa stadgar

Läs mer

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND

SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Stadgar för SÖDRA GÖTALANDS TYNGDLYFTNINGSFORBUND Antagna vid årsmötet 2011-03-19 Revisionshistoria 1998-02-07 Första utgåvan antagna vid årsmötet 1998-02-07. 2011-03-19 Uppdaterad enligt beslut på årsmöte

Läs mer

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET

STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET STADGAR ÖSTRA MOTORCYKEL OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 STADGAR för ÖSTRA MOTORCYKEL- OCH SNÖSKOTERFÖRBUNDET 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Östra Motorcykel- och Snöskoterförbundet (SDF) skall enligt

Läs mer

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser

Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser VÄSTERBOTTENS HANDBOLLFÖRBUNDS STADGAR, ANTAGNA VID FÖRBUNDETS ÅRSMÖTE, 9 juni 2016 Organisationsnummer; 894001-7125. Kapitel 1 Allmänna Bestämmelser 1 Förbundets uppgift Förbundets uppgift Västerbottens

Läs mer

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF).

Förbundet är medlem i Riksidrottsförbundet och anslutet till International Schoolsport Federation (ISF). STADGAR för Svenska Skolidrottsförbundet (SSIF) 01 Sammansättning Förbundet är en sammanslutning av idrottsföreningar bland eleverna vid grundskolan och gymnasiet eller med dessa jämförliga skolor, vilka

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET

STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Södra Motorcykelförbundet STADGAR för SÖDRA MOTORCYKELFÖRBUNDET Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Södra Motorcykelförbundet (SMF) skall enligt dessa stadgar och Svenska Motorcykel- och Snöskoterförbundets

Läs mer

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund

Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1 Stadgar för Södermanlands Innebandyförbund 1. KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Södermanlands Innebandyförbund (SÖIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets (SIBF) stadgar, såsom

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGAR FÖR STOCKHOLMS ORIENTERINGSFÖRBUND Antagna vid Stockholms Orienteringsförbunds årsmöte 2005-03-09 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ändamål 1 Stockholms Orienteringsförbund (OF) skall främja, utveckla och

Läs mer

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND

STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND STADGAR GOTLANDS ISHOCKEYFÖRRBUND Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1:1 ÄNDAMÅL Gotlands Ishockeyförbund skall, enligt dessa stadgar och Svenska Ishockeyförbundets stadga, såsom Svenska Ishockeyförbundets regionala

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013)

Stadgar Skånes Innebandyförbund. (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) Stadgar Skånes Innebandyförbund (senast reviderade av Distriktsmötet 2013) 1 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånes Innebandyförbund (SkIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1

STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 STADGAR FÖR 875000-9089 ÖREBRO LÄNS SEGLARFÖRBUND (DSF) Sid KAPITEL- OCH PARAGRAFREGISTER 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Par 1 Uppgift 2 Par 2 Sammansättning 2 Par 3 Verksamhetsområdet 2 Par 4 Stadgar

Läs mer

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD

STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD STADGAR FÖR GYMNASTIKFÖRBUNDET SYD Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av årsmötet 2011-12-08 Innehållsförteckning 1 Kap. Allmänna bestämmelser... 3 1 Uppgift... 3 2 Verksamhetsområde

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet

Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Sida 1 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska Ridsportförbundet Fastställda av förbundsstyrelsen 2015-01-23 Sida 2 av 7 Normalstadgar för specialdistriktsförbund (SDF) inom Svenska

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR VÄSTERGÖTLANDS BOWLINGFÖRBUND KAP 1: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Västergötlands Bowlingförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingförbundets (SvBF) regionala organ arbeta

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund

Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Stadgar för Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Värmland-Örebro Läns Volleybollförbund ska, enligt dessa stadgar och Svenska Volleybollförbundets stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund

Stadgar för Norrbottens Handbollförbund 1(7) Stadgarna reviderade och tagna på årsmötet 2015-06-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehåll Allmänna bestämmelser Ändamål 1 Sammansättning 2 Verksamhetsområde 3 Stadgar 4 Beslutande organ 5 Verksamhets- och

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost

Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Stadgar för Gymnastikförbundet Sydost Kap 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Sydost skall, enligt dessa stadgar och Svenska Gymnastikförbundets stadgar, såsom Svenska Gymnastikförbundets

Läs mer

Stadgar för GävleDala Basketdistriktsförbund

Stadgar för GävleDala Basketdistriktsförbund Stadgar för GävleDala Basketdistriktsförbund INNEHÅLLSFÖRTECKNING STADGAR FÖR GävleDala BDF...3 KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1 Uppgift...3 2 Sammansättning...3 3 Verksamhetsområde...3 4 Stadgar...3

Läs mer

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund

Stadgar Bilaga 1. Normalstadgar för Distriktsseglarförbund Stadgar Bilaga 1 Normalstadgar för Distriktsseglarförbund 0 NORMALSTADGAR FÖR DISTRIKTSSEGLARFÖRBUND (DSF) KAPITEL - OCH PARAGRAFREGISTER Sid KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift... 15 2 Sammansättning...

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund

Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgar för Norrbottens Ishockeyförbund Stadgarna bygger på SIF:s riktlinjer för SDF:s stadgar. Innehållsförteckning Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Allmänna bestämmelser Årsmötet Distriktsstyrelsen Dessa

Läs mer

STADGAR FÖR UPPLANDS DARTFÖRBUND

STADGAR FÖR UPPLANDS DARTFÖRBUND STADGAR FÖR UPPLANDS DARTFÖRBUND INNEHÅLL 1 Kap Allmänna bestämmelser...2 1 Ändamål...2 2 Sammansättning...2 3 Verksamhetsområde...2 4 Stadgar...2 5 Beslutande organ...2 6 Verksamhets- och räkenskapsår

Läs mer

Inom Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Fastställda av distriktsförbundets årsmöte Reviderade

Inom Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Fastställda av distriktsförbundets årsmöte Reviderade Stadgar för Östsvenska Basketdistriktförbundet (ÖBDF) Inom Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Fastställda av distriktsförbundets årsmöte 2002-06-12. Reviderade 2013-03-21. KAPITEL 1. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND

STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND STADGA FÖR ÖREBRO LÄNS ORIENTERINGSFÖRBUND I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Örebro Läns Orienteringsförbund (ÖLOF) skall främja, utveckla och samordna orienteringsidrotten i distriktet samt arbeta i enlighet

Läs mer

Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Västra Götalands Styrkelyft Förbunds stadgar

Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Västra Götalands Styrkelyft Förbunds stadgar Normalstadgar för Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Västra Götalands Styrkelyft Förbunds stadgar 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Västra Götalands Styrkelyft Förbund skall, enligt dessa

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Södra Roddistriktsförbundet (RDF) baserade på Normalstadgar för specialdistriktsidrottsförbund (SDF)

Stadgar för Södra Roddistriktsförbundet (RDF) baserade på Normalstadgar för specialdistriktsidrottsförbund (SDF) Stadgar för Södra Roddistriktsförbundet (RDF) baserade på Normalstadgar för specialdistriktsidrottsförbund (SDF) 2 Innehåll STADGAR FÖR SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUNDET... 3 1 Kap Allmänna bestämmelser...

Läs mer

Stadgar. 1 kap Allmänna bestämmelser

Stadgar. 1 kap Allmänna bestämmelser Stadgar för Östra Götalands Konståkningsförbund (ÖGKF) Antagna vid årsmöte 2001-05-13 i Jönköping. Ändrade vid årsmöte 2005-05-08 i Jönköping (styrelsens storlek). Ändrade vid årsmöte 2013-05-05 i Jönköping

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar, avsnitt A, kapitel 1 Normalstadgar för Simdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Simdistriktsförbundet (SDF).. är en del av Svenska Simförbundets (SSF) regionala

Läs mer

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet

STADGAR. Antagna av distriktsårsmötet Antagna av distriktsårsmötet 1 STADGAR 2 STADGAR FÖR VÄSTMANLANDS RIDSPORTFÖRBUND (VRF) Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Västmanlands Ridsportförbund (VRF) är en ideell förening, och ska arbeta som Svenska Ridsportförbundets

Läs mer

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund

Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund Stadgar för Norrbottens Idrottsförbund omfattande Norrbottens län med hemort i Luleå. Bildat den 21 mars 1908 Senast fastställda av årsmötet den 21 april 2012 Innehåll Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 3

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att:

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, samt med särskild målsättning att: Stadgar FBC Drag är en ideell förening med hemort i Kalmar kommun. Föreningen bildades den 1/12 2013. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall bedriva Innebandy Föreningen har som ändamål att bedriva

Läs mer

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund.

1 Namn och verksamhetsområde Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund omfattar samma gränser som Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund. Stadgar för Jämtland-Härjedalens Skyttesportförbund Fastställda vid ordinarie SDF-möte den 24 april 2010. Förklaringar: Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) Specialdistriktsförbund (SDF) = Jämtland-Härjedalens

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län

3 Verksamhetsområde NDSF verksamhet utövas inom ett distrikt, som enligt IV kap, 36 SSF stadgar omfattar Norrbottens län Sid 1/7 STADGAR FÖR ORRBOTTE S DISTRIKTS SEGLARFÖRBU D ( DSF) FÖRKORT I GAR NDSF Norrbottens Seglarförbund SSF Svenska Seglarförbundet RF Riksidrottsförbundet NIF Norrbottens Idrottsförbund KAP 1. ALLMÄ

Läs mer

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015

STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 STADGAR FÖR Nordöstra Svealands Bordtennisförbund Med hemort i Uppsala Kommun Bildat 2015 Bild på nya loggan KAPITEL 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Nordöstra Svealands Bordtennisförbund (SDF) skall

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014

Stadgar för Skånes Idrottsförbund. I lydelse efter årsstämman 2014 Stadgar för Skånes Idrottsförbund I lydelse efter årsstämman 2014 2 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Skånes idrottsförbund (DF) har till uppgift att, enligt dessa stadgar och Riksidrottsförbundets

Läs mer

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region)

Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Stadgar för Gymnastikförbundet Mitt (region) Gymnastikregionförbund (GRF) antagna av årsmötet 19 mars 2011 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Mitt (GRF) ska, enligt dessa stadgar

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening STADGAR Stadgarna antagna vid bildandemöte den 2012 02-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen skall verka för historiska värden angående Wisingsborgs Grevskap och Grevarna Brahes påverkan och betydelse

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge.

Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Stadgar för den ideella föreningen Önskeambulansen med hemort i Karlshamn Blekinge. Förening Bildades 2011-03-21 Stadgar antogs av konstituerande årsmötet 2011-03-21 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Matfors Bridgeklubb stadgar

Matfors Bridgeklubb stadgar Adress: c/o kassör Organisationsnr: 802471-6733 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att spela bridge i trivsamma former. Föreningen verkar speciellt med tanke på pensionärer. Föreningen

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF)

STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) INOM SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET FASTSTÄLLDA VID FÖRBUNDSÅRSMÖTE 2014-03-30 STADGEMALL FÖR SPECIALDISTRIKTSFÖRBUND (SDF) INOM SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET 1

Läs mer

Stadgar. Stadgar för Mittnorrlands Danssportförbund - MNDSF.

Stadgar. Stadgar för Mittnorrlands Danssportförbund - MNDSF. Sida 1 av (7) Stadgar för Mittnorrlands Danssportförbund - MNDSF. 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Mittnorrlands Danssportförbund, förkortat MNDSF, skall enligt dessa stadgar och Svenska Danssportförbundets

Läs mer

Stadgar för Norra Norrlands Skidskytteförbund

Stadgar för Norra Norrlands Skidskytteförbund Stadgar för Norra Norrlands Skidskytteförbund Antagna den 20/9 2009. Tidigare namn: Norrbottens Skidskytteförbund 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/ändamål. Förbundet skall, enligt dessa stadgar och

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF)

Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) Bilaga till SSF:s stadgar Normalstadgar för specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Ångermanlands Skid-förbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Skidförbundets

Läs mer

Stadgar för Värmlands skidförbund.

Stadgar för Värmlands skidförbund. Stadgar för Värmlands skidförbund. Rev.090901 Rev.2013-10-02 (Kap.2 4 sista stycket utgår) Rev. 2015-10-15 (Kap.2 4 Rösträtt) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Värmlands skidförbund (VSF) skall,

Läs mer

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017

STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 S i d a 1 STADGAR för Föreningen O-Ringen Värmland 2017 Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn Föreningen är en alliansförening och namnet är Föreningen O-Ringen Värmland 2017. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01

Stadgar. SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 Stadgar SISU Idrottsutbildarna Stockholm Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift... 1 2 Sammansättning... 1 3 Verksamhetsområde... 1 4 Stadgar... 1 5 Beslutande

Läs mer

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST

STADGAR. för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST STADGAR för GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST med stadgeändringar antagna av årsmötet 2013 och vid Förbundsmötet 2014 Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR 3 GYMNASTIKFÖRBUNDET ÖST 4 1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen

STADGAR För den ideella föreningen STADGAR För den ideella föreningen SVENSKA BADMÄSTAREFÖRBUNDET Med hemort/säte i TÄBY KOMMUN, Stockholms län Antagna av kongressen den 29 januari 1967 i Kristinehamn. Med ändringar under kongresserna 1980

Läs mer

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015

STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET SVENSK JAZZ Fastslagna vid Jazzriksdagen i Sandviken den 31 maj 2015 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Riksförbundet Svensk Jazz (ideell förening) har till syfte att främja förutsättningarna

Läs mer

Stadgar för föreningen Blöjupproret

Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för föreningen Blöjupproret Stadgar för den ideella föreningen med hemort i Stockholm. Bildad den 26 mars 2013. Stadgarna antagna 26 mars 2013. Stadgarna reviderade 5 mars 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011.

STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. STADGAR För den ideella föreningen Tamam Lund med hemort i Lund. Bildad den 16/5 2011. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Tamam Lund. 2 Föreningens syfte Föreningens ändamål är

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser

Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser Stadgar för Gästriklands Innebandyförbund 1(7) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Gästriklands Innebandyförbund (GIBF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Innebandyförbundetss stadgar, såsom

Läs mer

Stadgar för Skånska Dartförbundet

Stadgar för Skånska Dartförbundet Stadgar för Skånska Dartförbundet 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Skånska Dartförbundet skall, enligt dessa stadgar och Svenska Dartförbundets stadgar, såsom Svenska Dartförbundets regionala

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Göteborgs Friidrottsförbund. Stadgar. Beslutad Anki Johansson

Göteborgs Friidrottsförbund. Stadgar. Beslutad Anki Johansson Göteborgs Friidrottsförbund Stadgar Beslutad 2014-11-20 Anki Johansson 2014-11-20 Innehåll 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1 UPPGIFT... 3 2 SAMMANSÄTTNING... 3 3 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 4 BESLUTANDE ORGAN...

Läs mer

Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund. Antagna vid årsmötet Reviderade vid årsmötet

Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund. Antagna vid årsmötet Reviderade vid årsmötet Stadgar Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbund Antagna vid årsmötet 1998-05-24 Reviderade vid årsmötet 2012-06-12 1 Kap Allmänna bestämmelser 1:1 Uppgifter Ändamål Jämtlands-Härjedalens Ishockeyförbund skall,

Läs mer

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF)

GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND. Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) GOTLANDS ISLANDSHÄSTFÖRBUND Stadgar för Gotlands Islandshästförbund (GIF) Stadgarna fastställda/ändrade vid distriktsårsmöte den 2016-11-22 Stadgarna har upprättats enligt Svenska Islandshästförbundets

Läs mer

Nuvarande lydelse. Förslag på ny lydelse Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult. 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Nuvarande lydelse. Förslag på ny lydelse Ändringar i rött. Om bifall till Motion 1: grönt, ej gult. 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Kap ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Smålands Friidrottsförbund (SDF) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Friidrottsförbundets stadgar, såsom Svenska Friidrottsförbundets regionala organ arbeta i

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06

STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK. Förslag till 2013-03-06 STADGAR FÖR FÖRENINGEN LOMMA TRÄNINGSVERK Förslag till 2013-03-06 Stadgar för Lomma Träningsverk, ideell, förening, fastställda 2013 03 06, sid 1 av 5 1. Ändamål. Föreningen ska, i egen regi eller via

Läs mer

Organisationsnummer Stadgar

Organisationsnummer Stadgar Organisationsnummer 802450-2034 Stadgar för den ideella föreningen Sveriges Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 25 november 2009. Stadgarna fastställda av bildandemötet den 25 november 2009.

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping

Stadgar. Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Stadgar Förslag till stadgar gällande Östra Östergötlands Korpförbund. Korpen Norrköping, Sprängstensg. 1, 603 79 Norrköping Mail: norrkoping@korpen.se Hemsida: www.korpen-norrkoping.se NORRKÖPINGS KORPFÖRBUND

Läs mer

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/

STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/ Antagna den 28/ STADGAR för den ideella föreningen Centralasiengrupperna med säte i Malmö. Bildad den 17/3 2012. Antagna den 28/8 2016. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Centralasiengrupperna.

Läs mer

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar

SKÅNES FÖRENINGAR. Organisationsnummer 802476-9419. Stadgar SKÅNES FÖRENINGAR Organisationsnummer 802476-9419 Stadgar för den ideella föreningen Skånes Föreningar med hemort i Malmö kommun. Bildad den 21 november 2013. Stadgarna fastställda av bildandemötet den

Läs mer

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar

Stadgar. Gotlands Idrottsförbund. Antagna av Gotlands Idrottsförbunds årsstämma Gotlands Idrottsförbunds stadgar Gotlands Idrottsförbunds stadgar Antagna av DF-mötet 1998 Godkända av RS maj 1998 Ändring april 2006 Godkända av RS maj 2006 Ändring april 2008 Ändring mars 2011 Stadgar Gotlands Idrottsförbund Antagna

Läs mer

Stadgar för Swedish Western Riders

Stadgar för Swedish Western Riders Stadgar för Swedish Western Riders 1 Uppgift Swedish Western Riders (SWR) har till uppgift att verka för westernridningens främjande och utbredning. 2 Säte Swedish Western Riders har sitt säte inom Västra

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012

Förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012 Revidering av Gymnastikförbundets stadgar 1 Kap. Grundläggande bestämmelser 1 Ändamål Svenska Gymnastikförbundet (SvGF), i dessa stadgar benämnt Gymnastikförbundet, har till uppgift att utveckla och stödja

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region)

STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) STADGAR Gymnastikförbundet Uppsvenska (region) Gymnastikregionförbund (GRF) med stadgeändringar antagna av extraårsmötet 2010 1 Kap. Allmänna bestämmelser 1 Uppgift Gymnastikförbundet Uppsvenska (GRF)

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna

Stadgar. Stockholms Idrottsförbund Antagna Stadgar Stockholms Idrottsförbund Antagna 2014-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 kap: Allmänna bestämmelser... 1 Uppgift...1 Sammansättning...1 3 Verksamhetsområde...1 4 Stadgar...1 5 Beslutande organ...1 6

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening)

STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS. I KOMMUN (ideell förening) STADGAR FÖR IDROTTSALLIANS I KOMMUN (ideell förening) 1 Ändamål Idrottsallians har till ändamål: inför kommunen föra idrottsföreningarnas talan inom de områden som alliansen bemyndigats av medlemsföreningarna,

Läs mer

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007

Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 Stadgar antagna av årsmötet 17 februari 2007 1 Uppgift/Ändamål Västra Bilsportförbundet skall enligt dessa stadgar och Svenska Bilsportförbundets stadgar, såsom Svenska Bilsportförbundets regionala organ

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stockholm-Upplands Danssportförbund

Stockholm-Upplands Danssportförbund Stockholm-Upplands Danssportförbund STADGAR för Stockholm-Upplands Danssportförbund/SUDF inom Svenska Danssportförbundet/DSF Antagna vid årsmötet 2008-02-20 Godkända av DSF/Nils Björklund 2008-07-06 Postadress

Läs mer