Reumatikerföreningen Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reumatikerföreningen Norrköping"

Transkript

1 Reumatikerföreningen Norrköping Verksamhetsberättelse

2 Styrelsen för Reumatikerföreningen Norrköping lämnar härmed följande berättelse. Styrelsen har från årsmötet den 28 februari bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ersättare/sekreterare Ersättare Ersättare Ersättare Git Mellwing Birgitta Hilding Åsa Jansson Ronny Steen Asima Skopo Lena Rydin Elisabeth Gustafsson Lotta Genzel Gunvor Rosén Hannele Hellman Ulla Lundqvist Eva Andersson Revisor Revisor Revisor ersättare Valberedningen (sammankallande) Ove Nilsson Krister Billkvist Stig Bredberg Anne-Marie Nilsson Riitta Englund 2

3 Diagnosombud för; Artrit Artros/Spondylos AS/Ankolyserande Spondylit Fibromyalgi/mjukdel Reumatiska systemsjukdomar Odiagnostiserade ryggar Vakant Birgitta Wärlinge Stefan Gölin Mona Forssén Inger Gunnartz Vakant Vakant Öppet hus, (sammankallade) Webbansvarig Kaffekommitté, (sammankallande) Matrikelansvarig Representant för föreningen vid HSO:s årsmöte Lisbeth Andersson Monica Steen Lotta Genzel Ombud Distriktets Stämma Ordinarie; Carina Ödén Elisabet Gustafsson Asima Skopo Eva Andersson Anne-Marie Nilsson Barbro Petersson Brith Bolin Persson Ersättare; Ronny Steen Hannele Hellman Birgitta Wärlinge Riitta Englund Margareta Bengtsson Monica Steen Cecilia Landberg Birgit Smedberg 3

4 Följande rör föreningen Föreningen Reumatikerföreningen Norrköping hade den 31 december medlemmar. Föreningen är medlem i HSO Norrköping, ABF Östergötland och Frivilligcentralen i Norrköping. Föreningen bedrivs med medlemsavgifter och kommunala bidrag. Kansliet Kansliet har varit bemannat helgfria måndagar mellan kl Ekonomi Föregående år visar ett överskott med kr. Disposition av överskottet Styrelsen föreslår att årets överskott förs över till nästa års räkning. Årsmöten Föreningens årsmöte Årsmötet hölls i Majblommans lokaler den 28 februari. Till mötesordförande valdes Roger Källs från Marieborgs folkhögskola och till mötessekreterare valdes Gunvor Rosén. Årsmötet godkände verksamhet-, ekonomiska- och revisionsberättelsen för 2011 samt verksamhetsplanen för Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Distriktsstämma Distriktsstämman hölls den 17 mars på Missionskyrkan, Linköping. Till mötesordförande valdes Levi Eckeskog och till mötessekreterare valdes Jan-Erik Asp. Föreningen deltog med åtta ombud. Förbundsstämman Förbundsstämman hölls den juni i Borgholm, Öland. Många motioner och viktiga frågor behandlades, bland annat; Reumatikerförbundets värdegrundsdokument och stadgar. Distriktet representerades av Britt Skårstedt, Siv Johansson, Birgitta Hilding och Git Mellwing. Deltagande vid olika årsmöten Föreningen har representerat vid HSO:s och ABF Östergötlands årsmöten. 4

5 Styrelsemedlemmar och adjungerade Styrelsearbete Under verksamhetsåret har det hållits nio ordinarie styrelsemöten. Det har hållits tre AU-möten med ordförande, sekreterare och ledamot. Föreningen är indelad i tre team; diagnos, friskvård/studier och kansli. Samarbetskonferens Föreningen hade samarbetskonferenser den 11 januari, 8 mars och 17 december på Marieborgs folkhögskola. Styrelsen genomförde dessa dagar för att vidareutveckla styrelsearbetet. Planeringsdagar Föreningen har haft två planeringsdagar som genomfördes på Marieborgs folkhögskola september där verksamhetsplanen för nästa år utformades. Representation vid HSO Norrköping Föreningen har varit representerad vid HSO:s representantskapsmöten. Deltagande i andra möten och arrangemang Två samrådsmöten med Reumatikerdistriktets övriga föreningar. Samverkansmöte med ABF Östergötland. Samverkansmöte med Marieborg folkhögskola. Styrelsen, förtroendevalda och ledare Inspirationsdag Dagen anordnades den 9 augusti ute på DHR:s sommarhem, ett 30-tal deltog. Vårruset Den 15 maj var föreningen representerad med 19 personer, fem av dessa var medlemmar som vunnit sin startplats. Alla hade reumatikergröna västar och detta var ett sätt att synliggöra föreningen. Information Hemsidan Föreningens hemsida har under året fortlöpande uppdaterats och utvecklas kontinuerligt. Hemsidan är ett viktigt komplement för att sprida information om våra aktiviteter och kontaktuppgifter, både inom och utom föreningen. Stor vikt har lagts på att snabbt uppdatera information och att marknadsföra denna informationsplats. Facebook Föreningen har startat en facebooksida. 5

6 Informations-/medlemsinriktad verksamhet Föreningen har arbetat på bred front för att öka möjligheterna att nå ut med aktuell information till medlemmarna. Under året har två program skickats ut. Aktiviteterna har kontinuerligt annonserats i dagspress och på föreningens hemsida. Föreningen har överlämnat mjukdjuret Lilla Kanin och boken om barnreumatism till barnkliniken, dessa ska sedan överlämnas till berörda föräldrar. Föreningen deltog den 29 september på varuhuset Domino vid kommunens arrangemang om frivillighetsarbete. Prova-på-dag med fysiska aktiviteter och information om föreningslivet, en på våren och en på hösten. Intressepolitiskt inriktad verksamhet Under året har föreningen samarbetet med HSO Norrköping och de andra handikappföreningarna med att belysa föreningens medlemmars situation och behov. Utbildning Föreningen har anordnat, samarbetat och deltagit i utbildningar med ABF Östergötland, Reumatikerdistriktet Östergötland och Reumatikerförbundet. Föreningen har även samarbetat med Handikappföreningarna Östergötland För förtroendevalda/ledare; Hjärt- och lungräddnings utbildning har hållits vid ett tillfälle, ett 20-tal aktiva deltog, Eva Karlsson var utbildare. Webbutbildning, två tillfällen, två deltagare. Matrikelutbildning, två tillfällen, en deltagare. Utbildningsdag om de reumatiska diagnoserna med Yvonne Erman. Diplomerad varmvattenbassängsinstruktörs utbildning, sex deltagare. Informatörsutbildning för smärtskolor, två deltagare. Datautbildning i Publisher, två tillfällen, två deltagare. För medlemmar; Föreningen har haft följande cirklar och kursdagar; Öppet hus. Lyxlunch i vardagen Gourmékvällar med Johan Sparelius, två kurser Kortkurs, Mot nya mål inklusive tre föreläsningar Vin från A-Ö Scrapbooking Vinresor vart är vi på väg 6

7 Friskvård För förtroendevalda/ledare Ansvariga och ledare för friskvård och studier har träffats vid fyra tillfällen för att se hur arbetet fortlöper. För medlemmar; Föreningen har haft följande friskvårdsaktiviteter, där 20 ledare har lett runt 400 medlemmar varje vecka; Bassängträning: 19 grupper/vecka. Vattenzumba Dansmix. Styrketräning två grupper. Sittgympa. Stavgång. Avslappning och meditation vårterminen. Diagnosrelaterat För förtroendevalda i teamet Diagnosteamet har haft åtta möten där man planerat sina aktiviteter. Diagnosombuden har deltagit i två träffar för diagnosombuden i Östergötland, där information gavs om patientskolor. Föreningsombud har medverkat vid patientskolor för Artros i primärvården. För medlemmar Teamet har under året arbetat för alla diagnoser och fortsatt med mail-brev, där det ges information om bland annat förening, distrikt och kommande aktiviteter. 9 februari och 11 augusti, Träff med nya medlemmar. 12 april, Filmvisning Leva livet länge. 14 november, Miniföreläsningar med Zondera. Diagnosrelaterad verksamhet på Distriktsnivå, där föreningen varit samarbetspartner vid föreläsningar; 21 april, Äldredag i Linköping. 13 oktober, Höstmöte Artros i Linköping. Bussresa anordnades. 8 november, Föreläsning Odiagnostiserade ryggar i Norrköping. 22 november, Föreläsning Fibromyalgi, Stefan Göthager i Norrköping. 7

8 Medlemsaktiviteter Ett flertal underhållare och föredragshållare har besökt föreningens möten. Många lotterier och Sverigelotter har sålts under året. Sex medlemsmöten. Vid dessa möten har styrelsen informerat om nyheter och verksamhet från förening, distrikt och förbund. Det har varit bland annat bingospel, musikunderhållning och kåserier. Två av dessa har varit inriktade på information om kommande studier och friskvårdsaktiviteter. Café Vetekornet, en gång i månaden. Öppet hus, måndagar i jämna veckor. Där har man kunnat sy, måla, pysslat, pratat och fikat tillsammans. 19 mars, Påskbasar, med försäljning av alster som skapats av aktiva i Öppet hus. 29 maj, Vårfest. 4 oktober, Öppen föreläsning om vitaminer och mineraler, Tommy Svensson. 5 november, Föreläsning, arbetsterapeut. 12 november, Höst och julbasar även denna med alster från Öppet hus. 29 november, Julmarknad, där föreningens medlemmar var väl representerade bland utställarna. 6 december, Julfest. Webbsändningar; 14 mars, Livsstil 9 maj, Artros 20 augusti, Sömn/kondition/hälsa 29 augusti, Jättecellsartrit/gikt 19 september, Fibro/smärta 8 oktober, Ledgångsreumatism 10 december, Reumatisk sjukdom/ryggsmärta Slutord Reumatikerföreningen Norrköping har genomfört ytterligare att verksamhetsintensivt år. En förutsättning för att genomföra alla dessa arrangemang har varit medlemmars och förtroendevaldas engagemang. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar, enskilda personer och myndigheter samt för förtroendet för det gångna verksamhetsåret och ser fram emot ett nytt spännande

9 Styrelsen tackar alla medlemmar för det gångna verksamhetsåret och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. Git Mellwing Birgitta Hilding Ordförande Vice ordförande Åsa Jansson Ronny Steen Kassör Asima Skopo Lena Rydin Elisabeth Gustafsson Lotta Genzel 9

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson

Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Kungliga Biblioteket foto: Nils-Bertil Nilsson Förord Föreningsarkiven i Stockholms Län, FSL, bildades 1994 utifrån ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet och Folkrörelsernas

Läs mer

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för ICF Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. ICF Sveriges årsberättelse för medlemsåret 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FÖRENINGEN NORDENS UMEÅAVDELNING FUNKTIONÄRER LEDAMÖTER I STYRELSEN Jan Bergman, ordförande Eva Conradzon, vice ordförande Esa Norojärvi, kassör Kristin Stenmark, sekreterare Malin Eriksson Kaarina Streijffert

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20

Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA. sida 1 av 20 Verksamhetsberättelse för år 2012 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA sida 1 av 20 sida 2 av 20 Innehåll Utdrag ur HGFs stadgar och HGF Järfällas Bostadspolitiska Program Denna sida HGF Järfällas verksamhetsinriktning

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE

NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE 1 NJURFÖRENINGEN I VÄSTSVERIGE Verksamhetsberättelse 2008 Styrelsen för Njurföreningen i Västsverige får härmed avge följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Medlemsantalet var vid årets slut

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad PROTOKOLL Årsmöte för verksamhetsåret 2014 1. Årsmötets öppnande. Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötets behöriga utlysande. Mötet ansågs behörigen utlyst då

Läs mer

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad

2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad STYRELSENS VERKSAM- HETSBERÄTTELSE FÖR HELA SVERIGE SKA LEVA SJUHÄRAD 2014 2014 års Verksamhetsberättelse för Hela Sverige Ska Leva Sjuhärad Under året har hållits 3 styrelsemöten. Arbetsutskottet har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 Riksföreningen för Barnsjuksköterskor har under verksamhetsåret arbetat för att stärka barnsjuksköterskan i sin yrkesroll och yrkesidentitet.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009-1 - SBK Stockholmsdistriktet har under verksamhetsåret 2009 haft följande sammansättning: Ordförande Ragnar Bergståhl Vice ordförande Lennart Larsson Kassör Lennart Lindberg

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP!

OMEP-nytt. tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013. Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL. 1 www.omep.org.se. - Grattis OMEP! OMEP-nytt tidskrift för svenska OMEP nr 1 - april 2013 Grattis OMEP - en pigg 65 åring! INNEHÅLL - Grattis OMEP! - Rapport från konferensen Hållbar utveckling - i teori och global praktik - Världsprojektet

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds

Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds Göteborg och Bohusläns Ridsportförbunds ÅRSBERÄTTELSE 2010 Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbund Årsmöte 30 mars, 2011 DAGORDNING 1. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd 2.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 1 Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för ProLiv Väst Prostatacancerförening lämnar följande verksamhetsberättelse för 2012 års verksamhet. Föreningens styrelse m.m. Följande personer har ingått i

Läs mer

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08

Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 Dagordning vid årsmöte med KARIL 2014 02 08 1. Årsmötets behöriga utlysande 2. Fastställande av röstlängd 3. Val av mötesfunktionärer: mötesordförande, mötessekreterare, rösträknare, två protokolljusterare

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2013

Dagordning Årsmöte 2013 DAGORDNING Kårhuset Lund, 16 november 2013 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2013 Tid: 1:e december 2013 klockan 12.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 Mötet

Läs mer

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013

Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés verksamhetsberättelse 2013 Stockholms Afghanistankommittés styrelse, som härmed får lämna sin verksamhetsberättelse för 2013, har under verksamhetsåret bestått av följande

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer