Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsrapporten Jämför företag mot bransch"

Transkript

1 Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: Uttagen: Andel i branschberäkning: 0 % Senaste branschberäkning:

2 Innehållsförteckning Företagsinformation 1. Företagsinformation 2. Styrelse & Revisor Ekonomisk information & jämförelsetal mot bransch 3. Intäkter, rörelsekostnader & rörelseresultat i jämförelse med bransch 4. Omsättning-, omsättningsförändring-, & resultat före skatt per anställd 5. Lönsamhet Rörelsemarginal Re (avkastning på eget kapital) Rt (avkastning på totalt kapital) 6. Effektivitet Kapitalomsättningshastighet Kredittid 7. Likviditet 8. Soliditet Omsättningshastighet kundfordringar Kassalikviditet Balanslikviditet Lageromsättningshastighet SE (skulder / eget kapital) Soliditet Genomsnittlig skuldränta 9. Branschföretagens spridning i Sverige 10. Branschföretagen med störst omsättning Fördjupad ekonomisk information 11. Resultaträkning 12. Balansräkning 13. Nyckeltal Övrigt 14. Appendix, Sida Appendix, Sida Om företagsrapporten 17. Om creditsafe & kontakta oss Copyright - Creditsafe Group Uttagen

3 Företagsinformation Företagets namn DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer Adress Industrigatan 36 Postort LINKÖPING Kommun LINKÖPING Telefon Fax Juridisk form Privat aktiebolag Aktiekapital SEK Registreringsdatum Säte län ÖSTERGÖTLAND E-post Webbadress Status Aktiv Kreditvärdighet 91/100 Branschkod Branschtext Datamaskinindustri Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 1 av 17

4 Styrelse & revisor Namn Personnummer Funktion Övriga bolagsengagemang Rashed, Johan Shawkat Verkställande direktör, Ledamot 2 andra bolagsengagemang Dahlstedt, Susanne Katrin Suppleant 5 andra bolagsengagemang Svärdsén Nordström, Ylva Inger Margareta Revisorssuppleant 253 andra bolagsengagemang Andersson, Jan William Harry Revisor 352 andra bolagsengagemang Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 2 av 17

5 Intäkter, rörelsekostnader & rörelseresultat (KSEK) Intäkter Valt företag Branschgenomsnitt Rörelsekostnader Valt företag Branschgenomsnitt Rörelseresultat Valt företag Branschgenomsnitt Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 3 av 17

6 Omsättning, omsättningsförändring & resultat före skatt per anställd Omsättning per anställd (KSEK) Valt företag Branschgenomsnitt Omsättningsförändring per anställd (%) Valt företag 40.1 % % % Branschgenomsnitt 0 % 19.6 % 69.8 % Resultat före skatt per anställd (KSEK) Valt företag Branschgenomsnitt Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 4 av 17

7 Lönsamhet (%) Rörelsemarginal Valt företag 3.1 % 1.7 % -9.5 % Branschgenomsnitt 0 % -343 % % Re (avkastning på eget kapital) Valt företag 9.5 % 8.3 % % Branschgenomsnitt 0 % 54.7 % 11.2 % Rt (avkastning på totalt kapital) Valt företag 7.2 % 5.3 % % Branschgenomsnitt 0 % % % Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 5 av 17

8 Effektivitet Kapitalomsättningshastighet Valt företag 2.2 ggr 3.0 ggr 4.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 1.4 ggr 1.4 ggr Kredittid Valt företag 6.5 dgr 6.3 dgr 9.9 dgr Branschgenomsnitt 0 dgr 29.3 dgr 39.7 dgr Omsättningshastighet kundfordringar Valt företag 44.7 ggr 46.5 ggr 29.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 16.1 ggr 15.1 ggr Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 6 av 17

9 Likviditet Kassalikviditet Valt företag 90.4 % 68.0 % 66.4 % Branschgenomsnitt 0 % % % Balanslikviditet Valt företag % % % Branschgenomsnitt 0 % % % Lageromsättningshastighet Valt företag 7.9 ggr 9.7 ggr 9.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 5.6 ggr 7.8 ggr Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 7 av 17

10 Soliditet (%) SE (skulder / eget kapital) Valt företag 32.6 % 58.2 % 87.0 % Branschgenomsnitt 0 % % % Soliditet Valt företag 75.4 % 63.2 % 53.5 % Branschgenomsnitt 0 % % 40.5 % Genomsnittlig skuldränta Valt företag 0 % 0 % 0.9 % Branschgenomsnitt 0 % 24.5 % 2.2 % Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 8 av 17

11 Branschföretagens spridning i Sverige, % % % 1-25 % 0 % Län, från norr till söder Län, i bokstavsordning Län med flest branchföretag Norrbotten 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Norrbotten 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Norrbotten 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Hela Sverige: 0 st Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 9 av 17

12 Branschföretagen med störst omsättning, 2009 Företag Org nummer Postort Reg datum Omsättning (KSEK) 1. Inrego Aktiebolag TÄBY Devex ProPart AB SKARPNÄCK RCO Security AB JÄRFÄLLA Mikromakarna Aktiebolag PAJALA KA Elektronik Aktiebolag ÅTVIDABERG Kentima Control R & D Aktiebolag STAFFANSTORP Arcontia AB VÄSTRA FRÖLUNDA ECE-Data Aktiebolag FALKENBERG Sterner Products Aktiebolag LEKSAND RECAB Embedded Computers AB SKARPNÄCK Research Electronics Leksand Aktiebolag SILJANSNÄS Optomize AB ÅKERSBERGA Kentima Technologies AB STAFFANSTORP Hammars Elektroniksystem Aktiebolag GRYCKSBO Arcontia Technology AB VÄSTRA FRÖLUNDA Teknorama Data AB ÅTVIDABERG Marksman Training Systems Aktiebolag STOCKHOLM R.C. Allen Kassaregisterservice Aktiebolag NORRKÖPING DCL Data Centrum Linköping AB LINKÖPING Zampo Data Aktiebolag LULEÅ Elgab, L-G Johansson Aktiebolag SMEDJEBACKEN Celoxio AB STOCKHOLM Sorsele Legoproduktion AB SORSELE CIRAX Aktiebolag TABERG Aktiebolaget Estan VIKBOLANDET Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 10 av 17

13 Resultaträkning (SEK) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader & Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Summa finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Extraordninära poster & bokslutsdispositioner Koncernbidrag & aktieägartillskott Skatt Minoritetsintresse vinst Årets resultat Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 11 av 17

14 Balansräkning (SEK) Tillgångar Eget kapital Lång- & kortfristiga skulder Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Balanserat resultat Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 12 av 17

15 Nyckeltal Lönsamhet Effektivitet Likviditet Soliditet 2009 Bransch Bransch Bransch 2007 Avkastning på eget kapital (%) 9,5 n/a 8,3 54,7-77,9 11,2 Avkastning på totalt kapital (%) 7,2 n/a 5,3-77,4-41,2-67,8 Rörelsekapital (KSEK) 176 n/a Rörelsemarginal (%) 3,1 n/a 1, ,5-24,1 Bruttovinstmarginal (%) 32,7 n/a 29,7 28,7 24,5 53,9 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 2,2 n/a 3,0 1,4 4,5 1,4 Genomsnittlig lämnad kredittid (dgr) 6,5 n/a 6,3 29,3 9,9 39,7 Omsättningshastighet kundfordringar (ggr) 44,7 n/a 46,5 16,1 29,5 15,1 Omsättning per anställd (KSEK) n/a Kassalikviditet (%) 90,4 n/a ,4 66,4 706,7 Balanslikviditet (%) 162,6 n/a 119,2 603,7 109,9 795,8 Lageromsättningshastighet (ggr) 7,9 n/a 9,7 5,6 9,5 7,8 Kassaflöde från rörelse (%) 3,5 n/a 2,1-760, Soliditet (%) 75,4 n/a 63,2-15,4 53,5 40,5 Räntetäckningsgrad (ggr) n/a ,9-99,7 33,9 Genomsnittlig skuldränta (%) 0 n/a 0 24,5 0,9 2,2 Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 13 av 17

16 Appendix, sida 1 Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda att brukas eller innehas i rörelsen. Det finns tre (3) sorters tillgångar; finansiella-, immateriella-, och materiella tillgångar. Re (Avkastning på eget kapital): Detta är det viktigaste lönsamhetsmåttet ur aktieägarnas synvinkel eftersom det visar avkastningen på det kapital de satsat på. Det kan jämföras med att gällande bankränta eller avkastning från annan penningplacering. Kallas också "räntabilititet på eget kapital". Rt (Avkastning på totalt kapital): Ett viktigt lönsamhetsmått som visar företagets förmåga att med egen kraft förändra företagets totala tillgångar. Olika typer av rationaliseringar t.ex. ändring av pris, försäljningsvolymer, kapacitetsutnyttjande eller effektivisering påverkar detta nyckeltal positivt. Kallas också "räntabilititet på totalt kapital". Balanslikviditet: Bedömer företagets betalningsförmåga på medellång sikt. Tar hänsyn till företagets varulager, det gör däremot inte kassalikviditet. Jämför "kassalikviditet". Bruttovinstmarginal: Visar bruttovinst i relation till omsättningen. Eget kapital: Betecknas som en skuld till ägarna (därav placeringen på skuldsidan i balansräkningen). Vinst från föregående år ökar eget kapital innevarande år och förlust minskar. Genomsnittlig skuldränta: Kallas också "skuldränta". Är den "ränta" företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande och räntefria skulder. Företag med stora räntefria skulder, har oftast låg skuldränta och är mindre känsliga av ränteförändringar. Amortering på t.ex. banklån minskar skuldränta. Immateriella tillgångar: Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för kommande år, t.ex. koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter. Kapitalomsättningshastighet: Visar hur många gånger företagets totala kapital omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto effektivare frigör och använder företaget sitt kapital. Förkortas "KOH". Kassaflöde: Är företagets mått på förmågan till självfinansiering. Kallas också cash flow eller rörelseflöde. Kassalikviditet: Bedömer företagets betalningsförmåga på kort sikt. Tar inte hänsyn till företagets varulager, det gör däremot balanslikviditet. Jämför "Balanslikviditet". Kortfristiga skulder: Företagets skulder som ska betalas inom en period av ett (1) år t.ex. leverantörsskulder, moms och anställdas preliminära skatt. Jämför "Långfristiga skulder". Kredittid: Anger i dagar hur lång tid det tar innan företagets kunder betalar sina fakturor. Lageromsättningshastighet: Anger hur många gånger företagets totala varulager omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto mindre kapital binds i lager. Värdet beräknas på ett genomsnittsvärde av lagervärdet. Långfristiga skulder: Företagets skulder som ska betalas över en period längre än ett (1) år t.ex. inteckningslån och checkkredit. Jämför "Kortfristiga skulder". Nettoomsättning: Omfattar alla intäkter i företaget med undantag för finansiella intäkter och extraordinära intäkter. Intäkterna redovisas efter avdrag för lämnade kassarabatter, övriga rabatter och mervärdesskatt. Omsättning per anställd: Används ofta för att bedöma ett företags effektivitet, hög omsättning i relation till få anställda ger ett högt värde. Omsättning: I rapporten ingår följande poster i benämningen "omsättning"; för kostnadsslagsindelad redovisning ingår "nettoomsättning" samt "övriga rörelseintäkter", för funktionsindelad ingår endast "nettoomsättning". Omsättningsförändring per anställd: Anger förändringstakten av omsättningen per anställd under en given period. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 14 av 17

17 Appendix, sida 2 Omsättningshastighet kundfordringar: Anger hur många gånger företagets totala kundfodringar omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto mindre kapital binds i kundfodringar. Värdet beräknas på ett genomsnittsvärde av kundfodringsvärdet. Omsättningshastighet varulager: Se "Lageromsättningshastighet". Resultat före skatt per anställd: Avser skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader före skatt dividerat med antalet anställd. Räntetäckningsgrad: Mäter företagets förmåga att betala skuldräntor på lånat kapital. Värdet bör vara minsta 100 % för att räcka till att ge ägarna vinst. Rörelsekapital: Är samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Behovet av rörelsekapital kan se olika ut i olika verksamheter och innehålla olika poster. I handelsföretag består det av kassa, varulager samt kundkrediter i ett industriföretag av kassa, råmaterial, produktion, varulager samt kundkrediter och i tjänsteföretag av kassa, produktion samt kundkrediter. Rörelsekostnader: Det ekonomiska värdet på varor, tjänster eller tillgångar som har förbrukats under en tidsperiod, d.v.s. en periodiserad utgift. Rörelsemarginal: Anger hur stor andel av varje omsatt krona som finns kvar för att täcka räntor, skatter och ge ett företag vinst. Rörelseresultat: Det resultat av företagets verksamhet innan hänsyn har tagits till finansiella intäkter och kostnader, extraordinära intäkter och kostnader samt bokslutsdispositioner. Skuldränta: Kallas också "genomsnittlig skuldränta". Är den "ränta" företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande och räntefria skulder. Företag med stora räntefria skulder, har oftast låg skuldränta och är mindre känsliga av ränteförändringar. Amortering på t.ex. banklån minskar skuldränta. Skuldsättningsgrad:Anger hur stort lånat kapitalet är i förhållande till eget kapital (SE). (Kan också jämföras med totalt kapital (ST).) Soliditet: Avser företagets betalningsförmåga på lång sikt. Ju större det egna kapitalet är i förhållande till det totala kapitalet desto mindre behov finns av lånat kapital. Formel: eget kapital plus 72 % av obeskattade reserver dividerat med totalt kapital. Varulager: Företagets värdering av värdet på det inventerade varulagret. Huvudregeln är att varulagret ska värderas enligt "lägsta värdets princip". Det finns dock en alternativregel, den s.k. 97-procentsregeln som medför rätt till max 3 % avdrag för inkurans beräknat på lagrets totala anskaffningsvärde. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 15 av 17

18 Om företagsrapporten Du håller i din hand en rapport som enkelt och överskådligt visar på jämförelsen mellan ett specifikt företag mot övriga företag i denna bransch. Företagsrapporten är en lättöverskådlig och presentationsvänlig ekonomisk faktarapport som ger dig en bild över hur ett företag presterar ekonomiskt gentemot andra företag i branschen. Med hjälp av tydliga och lättlästa grafer är Företagsrapporten ditt bästa hjälpmedel för att nå fram med ekonomisk information till alla grupper. Informationen kommer från säkra källor och uppdateras kvartalsvis. Företagsrapporten finns tillgänglig för alla svenska aktiebolag. Företagsrapporten är uppdelad i tre delar: företagsinformation, ekonomisk information inklusive jämförelsetal mot bransch samt en fördjupad ekonomisk information. Företagsinformationen ger dig grundfakta om företaget så som adressuppgifter, juridisk form, registreringsdatum, branschkod och branschtext, aktiekapital, styrelse, revisor etc. Ekonomisk information inklusive jämförelsetal mot bransch innehåller information om rörelsens intäkter och kostnader, rörelseresultat och resultat före skatt, omsättning-, omsättningsförändring- och resultat per anställd, lönsamhet, effektivitet, likviditet och soliditet; all denna information är i jämförelse med branschen. Information om branschföretagens spridning i Sverige och branschföretagen med störst omsättning. Företagsrapporten hjälper dig att: Snabbt få ut färdigt presentationsmaterial med översiktig ekonomisk information som kan användas för styrelsemöten, kundbesök, informationsträffa, upphandlingar osv. Förbättra dina beslutsprocesser och framtidsplanering med hjälp av en översiktsbild över dina prospekts, kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra affärskontakter. Få en nulägesrapport på hur ditt eget företag presterar, presenterat för dig på ett mycket pedagogiskt och överskådligt sätt. Du kan enkelt ta del av informationen utan att behöva vara insatt i hur man utför boksluts- och nyckeltalsanalyser. Analysera ditt företags konkurrentfördelar och öka din kunskap om dina konkurrenter genom en bild över hur ditt företag presterar i jämförelse med dina konkurrenter i branschen. Fördjupad ekonomisk information innehåller de tre senaste årens balansoch resultaträkningar samt nyckeltal. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 16 av 17

19 Om creditsafe Kontakta oss creditsafe erbjuder högkvalitativ och användarvänlig kredit- och finansinformation till ett marknadsmässigt bra pris. Sedan starten 1997 har vi levererat högkvalitativ och lättförståelig kreditinformation direkt anpassad för Internet eller via unika integrerade lösningar efter våra kunders önskemål. creditsafe ingår i Safe Information koncernen som förutom Sverige även har verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland samt via samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Förutom kreditupplysningsinformation erbjuder koncernen även tjänster för bl a prospektbearbetning och marknadsanalyser. Huvudkontoret för vår svenska kreditupplysningsverksamhet finns i moderna och fräscha lokaler centralt i Göteborg. Vår affärsidé är: "att erbjuda snabba, säkra och aktuella kreditupplysningstjänster via Internet, vilket skapar möjlighet till ökad tillväxt och lönsamhet för kunden". Vi arbetar aktivt med produktutveckling i takt med att marknadens och våra kunders krav förändras. På creditsafe utvecklar och designar vi kontinuerligt nya typer av produkter som effektiviserar och förenklar våra kunders dagliga arbete. För ytterligare information om creditsafe, företagsrapporten eller om någon av våra övriga tjänster är du välkommen att kontakta oss! Kundtjänst E-post: Telefon: +46 (0) Växel Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Adress Creditsafe i Sverige AB Gårda Fabriker Fabriksgatan GÖTEBORG E-post: Webb: Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 17 av 17

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31

ÅRSREDOVISNING. XX AB Org.nr 000000-0000. för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 ÅRSREDOVISNING XX AB Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, samt att resultat- och balansräkningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31

DELÅRSRAPPORT. Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 DELÅRSRAPPORT Devicom AB (Publ) Organisationsnummer: 556635-1325 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01-2007-03-31 1 DATUM FÖR EKONOMISK INFORMATION Delårsrapport för perioden 1 januari till den 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Den stränga vintern orsakar projektförseningar

Den stränga vintern orsakar projektförseningar Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 2 perioden 1 december 2009 till 28 februari 2010 Den stränga vintern orsakar projektförseningar Stabil orderingång. Bolaget är inne i flera större projekt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys

» Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys » Industriell ekonomi FÖ9 Räkenskapsanalys Norrköping 2013-02-05 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 FÖ9 Räkenskapsanalys» Välkommen, syfte och tidsplan http://www.youtube.com/watch?v=4eci6wjpbze» Repetition»

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2013

Delårsrapport jan-mars 2013 Delårsrapport jan-mars 2013 världens näst största receptsajt - 21 miljoner besökare på HIttarecept globalt i mars Styrelsen och verkställande direktören för 203 Web Group AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till - 0,01 SEK (-0,02 SEK) /138 milj aktier (69 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2011 Faktureringen under perioden uppgick till 2,0 MSEK (1,7 MSEK), vilket är en förbättring med 0,3 MSEK (17,6 %) jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015

DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 MIND MANCER DELÅRSRAPPORT januari mars 2015 MINDMANCER AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 1 Delårsrapport för Mindmancer AB (publ) 2015 1 januari 31 mars 2015 Faktureringen under perioden var 4,7

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB

ÅRSBOKSLUT. för. Hopphästklubben 817606-9006. räkenskapsåret. Genarp den / 2013. Hopphästklubben. Ronny Persson AB ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2012 Genarp den / 2013 2(7) R E S U L T A T R Ä K N I N G 2012 2011 Nettoomsättning 186 543 192 547 Övriga intäkter 57 500 47 500 244 043 2447 Rörelsens kostnader Råvaror

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer