Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsrapporten Jämför företag mot bransch"

Transkript

1 Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: Uttagen: Andel i branschberäkning: 0 % Senaste branschberäkning:

2 Innehållsförteckning Företagsinformation 1. Företagsinformation 2. Styrelse & Revisor Ekonomisk information & jämförelsetal mot bransch 3. Intäkter, rörelsekostnader & rörelseresultat i jämförelse med bransch 4. Omsättning-, omsättningsförändring-, & resultat före skatt per anställd 5. Lönsamhet Rörelsemarginal Re (avkastning på eget kapital) Rt (avkastning på totalt kapital) 6. Effektivitet Kapitalomsättningshastighet Kredittid 7. Likviditet 8. Soliditet Omsättningshastighet kundfordringar Kassalikviditet Balanslikviditet Lageromsättningshastighet SE (skulder / eget kapital) Soliditet Genomsnittlig skuldränta 9. Branschföretagens spridning i Sverige 10. Branschföretagen med störst omsättning Fördjupad ekonomisk information 11. Resultaträkning 12. Balansräkning 13. Nyckeltal Övrigt 14. Appendix, Sida Appendix, Sida Om företagsrapporten 17. Om creditsafe & kontakta oss Copyright - Creditsafe Group Uttagen

3 Företagsinformation Företagets namn DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer Adress Industrigatan 36 Postort LINKÖPING Kommun LINKÖPING Telefon Fax Juridisk form Privat aktiebolag Aktiekapital SEK Registreringsdatum Säte län ÖSTERGÖTLAND E-post Webbadress Status Aktiv Kreditvärdighet 91/100 Branschkod Branschtext Datamaskinindustri Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 1 av 17

4 Styrelse & revisor Namn Personnummer Funktion Övriga bolagsengagemang Rashed, Johan Shawkat Verkställande direktör, Ledamot 2 andra bolagsengagemang Dahlstedt, Susanne Katrin Suppleant 5 andra bolagsengagemang Svärdsén Nordström, Ylva Inger Margareta Revisorssuppleant 253 andra bolagsengagemang Andersson, Jan William Harry Revisor 352 andra bolagsengagemang Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 2 av 17

5 Intäkter, rörelsekostnader & rörelseresultat (KSEK) Intäkter Valt företag Branschgenomsnitt Rörelsekostnader Valt företag Branschgenomsnitt Rörelseresultat Valt företag Branschgenomsnitt Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 3 av 17

6 Omsättning, omsättningsförändring & resultat före skatt per anställd Omsättning per anställd (KSEK) Valt företag Branschgenomsnitt Omsättningsförändring per anställd (%) Valt företag 40.1 % % % Branschgenomsnitt 0 % 19.6 % 69.8 % Resultat före skatt per anställd (KSEK) Valt företag Branschgenomsnitt Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 4 av 17

7 Lönsamhet (%) Rörelsemarginal Valt företag 3.1 % 1.7 % -9.5 % Branschgenomsnitt 0 % -343 % % Re (avkastning på eget kapital) Valt företag 9.5 % 8.3 % % Branschgenomsnitt 0 % 54.7 % 11.2 % Rt (avkastning på totalt kapital) Valt företag 7.2 % 5.3 % % Branschgenomsnitt 0 % % % Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 5 av 17

8 Effektivitet Kapitalomsättningshastighet Valt företag 2.2 ggr 3.0 ggr 4.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 1.4 ggr 1.4 ggr Kredittid Valt företag 6.5 dgr 6.3 dgr 9.9 dgr Branschgenomsnitt 0 dgr 29.3 dgr 39.7 dgr Omsättningshastighet kundfordringar Valt företag 44.7 ggr 46.5 ggr 29.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 16.1 ggr 15.1 ggr Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 6 av 17

9 Likviditet Kassalikviditet Valt företag 90.4 % 68.0 % 66.4 % Branschgenomsnitt 0 % % % Balanslikviditet Valt företag % % % Branschgenomsnitt 0 % % % Lageromsättningshastighet Valt företag 7.9 ggr 9.7 ggr 9.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 5.6 ggr 7.8 ggr Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 7 av 17

10 Soliditet (%) SE (skulder / eget kapital) Valt företag 32.6 % 58.2 % 87.0 % Branschgenomsnitt 0 % % % Soliditet Valt företag 75.4 % 63.2 % 53.5 % Branschgenomsnitt 0 % % 40.5 % Genomsnittlig skuldränta Valt företag 0 % 0 % 0.9 % Branschgenomsnitt 0 % 24.5 % 2.2 % Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 8 av 17

11 Branschföretagens spridning i Sverige, % % % 1-25 % 0 % Län, från norr till söder Län, i bokstavsordning Län med flest branchföretag Norrbotten 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Norrbotten 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Norrbotten 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Hela Sverige: 0 st Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 9 av 17

12 Branschföretagen med störst omsättning, 2009 Företag Org nummer Postort Reg datum Omsättning (KSEK) 1. Inrego Aktiebolag TÄBY Devex ProPart AB SKARPNÄCK RCO Security AB JÄRFÄLLA Mikromakarna Aktiebolag PAJALA KA Elektronik Aktiebolag ÅTVIDABERG Kentima Control R & D Aktiebolag STAFFANSTORP Arcontia AB VÄSTRA FRÖLUNDA ECE-Data Aktiebolag FALKENBERG Sterner Products Aktiebolag LEKSAND RECAB Embedded Computers AB SKARPNÄCK Research Electronics Leksand Aktiebolag SILJANSNÄS Optomize AB ÅKERSBERGA Kentima Technologies AB STAFFANSTORP Hammars Elektroniksystem Aktiebolag GRYCKSBO Arcontia Technology AB VÄSTRA FRÖLUNDA Teknorama Data AB ÅTVIDABERG Marksman Training Systems Aktiebolag STOCKHOLM R.C. Allen Kassaregisterservice Aktiebolag NORRKÖPING DCL Data Centrum Linköping AB LINKÖPING Zampo Data Aktiebolag LULEÅ Elgab, L-G Johansson Aktiebolag SMEDJEBACKEN Celoxio AB STOCKHOLM Sorsele Legoproduktion AB SORSELE CIRAX Aktiebolag TABERG Aktiebolaget Estan VIKBOLANDET Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 10 av 17

13 Resultaträkning (SEK) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader & Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Summa finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Extraordninära poster & bokslutsdispositioner Koncernbidrag & aktieägartillskott Skatt Minoritetsintresse vinst Årets resultat Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 11 av 17

14 Balansräkning (SEK) Tillgångar Eget kapital Lång- & kortfristiga skulder Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Balanserat resultat Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 12 av 17

15 Nyckeltal Lönsamhet Effektivitet Likviditet Soliditet 2009 Bransch Bransch Bransch 2007 Avkastning på eget kapital (%) 9,5 n/a 8,3 54,7-77,9 11,2 Avkastning på totalt kapital (%) 7,2 n/a 5,3-77,4-41,2-67,8 Rörelsekapital (KSEK) 176 n/a Rörelsemarginal (%) 3,1 n/a 1, ,5-24,1 Bruttovinstmarginal (%) 32,7 n/a 29,7 28,7 24,5 53,9 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 2,2 n/a 3,0 1,4 4,5 1,4 Genomsnittlig lämnad kredittid (dgr) 6,5 n/a 6,3 29,3 9,9 39,7 Omsättningshastighet kundfordringar (ggr) 44,7 n/a 46,5 16,1 29,5 15,1 Omsättning per anställd (KSEK) n/a Kassalikviditet (%) 90,4 n/a ,4 66,4 706,7 Balanslikviditet (%) 162,6 n/a 119,2 603,7 109,9 795,8 Lageromsättningshastighet (ggr) 7,9 n/a 9,7 5,6 9,5 7,8 Kassaflöde från rörelse (%) 3,5 n/a 2,1-760, Soliditet (%) 75,4 n/a 63,2-15,4 53,5 40,5 Räntetäckningsgrad (ggr) n/a ,9-99,7 33,9 Genomsnittlig skuldränta (%) 0 n/a 0 24,5 0,9 2,2 Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 13 av 17

16 Appendix, sida 1 Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda att brukas eller innehas i rörelsen. Det finns tre (3) sorters tillgångar; finansiella-, immateriella-, och materiella tillgångar. Re (Avkastning på eget kapital): Detta är det viktigaste lönsamhetsmåttet ur aktieägarnas synvinkel eftersom det visar avkastningen på det kapital de satsat på. Det kan jämföras med att gällande bankränta eller avkastning från annan penningplacering. Kallas också "räntabilititet på eget kapital". Rt (Avkastning på totalt kapital): Ett viktigt lönsamhetsmått som visar företagets förmåga att med egen kraft förändra företagets totala tillgångar. Olika typer av rationaliseringar t.ex. ändring av pris, försäljningsvolymer, kapacitetsutnyttjande eller effektivisering påverkar detta nyckeltal positivt. Kallas också "räntabilititet på totalt kapital". Balanslikviditet: Bedömer företagets betalningsförmåga på medellång sikt. Tar hänsyn till företagets varulager, det gör däremot inte kassalikviditet. Jämför "kassalikviditet". Bruttovinstmarginal: Visar bruttovinst i relation till omsättningen. Eget kapital: Betecknas som en skuld till ägarna (därav placeringen på skuldsidan i balansräkningen). Vinst från föregående år ökar eget kapital innevarande år och förlust minskar. Genomsnittlig skuldränta: Kallas också "skuldränta". Är den "ränta" företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande och räntefria skulder. Företag med stora räntefria skulder, har oftast låg skuldränta och är mindre känsliga av ränteförändringar. Amortering på t.ex. banklån minskar skuldränta. Immateriella tillgångar: Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för kommande år, t.ex. koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter. Kapitalomsättningshastighet: Visar hur många gånger företagets totala kapital omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto effektivare frigör och använder företaget sitt kapital. Förkortas "KOH". Kassaflöde: Är företagets mått på förmågan till självfinansiering. Kallas också cash flow eller rörelseflöde. Kassalikviditet: Bedömer företagets betalningsförmåga på kort sikt. Tar inte hänsyn till företagets varulager, det gör däremot balanslikviditet. Jämför "Balanslikviditet". Kortfristiga skulder: Företagets skulder som ska betalas inom en period av ett (1) år t.ex. leverantörsskulder, moms och anställdas preliminära skatt. Jämför "Långfristiga skulder". Kredittid: Anger i dagar hur lång tid det tar innan företagets kunder betalar sina fakturor. Lageromsättningshastighet: Anger hur många gånger företagets totala varulager omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto mindre kapital binds i lager. Värdet beräknas på ett genomsnittsvärde av lagervärdet. Långfristiga skulder: Företagets skulder som ska betalas över en period längre än ett (1) år t.ex. inteckningslån och checkkredit. Jämför "Kortfristiga skulder". Nettoomsättning: Omfattar alla intäkter i företaget med undantag för finansiella intäkter och extraordinära intäkter. Intäkterna redovisas efter avdrag för lämnade kassarabatter, övriga rabatter och mervärdesskatt. Omsättning per anställd: Används ofta för att bedöma ett företags effektivitet, hög omsättning i relation till få anställda ger ett högt värde. Omsättning: I rapporten ingår följande poster i benämningen "omsättning"; för kostnadsslagsindelad redovisning ingår "nettoomsättning" samt "övriga rörelseintäkter", för funktionsindelad ingår endast "nettoomsättning". Omsättningsförändring per anställd: Anger förändringstakten av omsättningen per anställd under en given period. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 14 av 17

17 Appendix, sida 2 Omsättningshastighet kundfordringar: Anger hur många gånger företagets totala kundfodringar omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto mindre kapital binds i kundfodringar. Värdet beräknas på ett genomsnittsvärde av kundfodringsvärdet. Omsättningshastighet varulager: Se "Lageromsättningshastighet". Resultat före skatt per anställd: Avser skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader före skatt dividerat med antalet anställd. Räntetäckningsgrad: Mäter företagets förmåga att betala skuldräntor på lånat kapital. Värdet bör vara minsta 100 % för att räcka till att ge ägarna vinst. Rörelsekapital: Är samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Behovet av rörelsekapital kan se olika ut i olika verksamheter och innehålla olika poster. I handelsföretag består det av kassa, varulager samt kundkrediter i ett industriföretag av kassa, råmaterial, produktion, varulager samt kundkrediter och i tjänsteföretag av kassa, produktion samt kundkrediter. Rörelsekostnader: Det ekonomiska värdet på varor, tjänster eller tillgångar som har förbrukats under en tidsperiod, d.v.s. en periodiserad utgift. Rörelsemarginal: Anger hur stor andel av varje omsatt krona som finns kvar för att täcka räntor, skatter och ge ett företag vinst. Rörelseresultat: Det resultat av företagets verksamhet innan hänsyn har tagits till finansiella intäkter och kostnader, extraordinära intäkter och kostnader samt bokslutsdispositioner. Skuldränta: Kallas också "genomsnittlig skuldränta". Är den "ränta" företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande och räntefria skulder. Företag med stora räntefria skulder, har oftast låg skuldränta och är mindre känsliga av ränteförändringar. Amortering på t.ex. banklån minskar skuldränta. Skuldsättningsgrad:Anger hur stort lånat kapitalet är i förhållande till eget kapital (SE). (Kan också jämföras med totalt kapital (ST).) Soliditet: Avser företagets betalningsförmåga på lång sikt. Ju större det egna kapitalet är i förhållande till det totala kapitalet desto mindre behov finns av lånat kapital. Formel: eget kapital plus 72 % av obeskattade reserver dividerat med totalt kapital. Varulager: Företagets värdering av värdet på det inventerade varulagret. Huvudregeln är att varulagret ska värderas enligt "lägsta värdets princip". Det finns dock en alternativregel, den s.k. 97-procentsregeln som medför rätt till max 3 % avdrag för inkurans beräknat på lagrets totala anskaffningsvärde. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 15 av 17

18 Om företagsrapporten Du håller i din hand en rapport som enkelt och överskådligt visar på jämförelsen mellan ett specifikt företag mot övriga företag i denna bransch. Företagsrapporten är en lättöverskådlig och presentationsvänlig ekonomisk faktarapport som ger dig en bild över hur ett företag presterar ekonomiskt gentemot andra företag i branschen. Med hjälp av tydliga och lättlästa grafer är Företagsrapporten ditt bästa hjälpmedel för att nå fram med ekonomisk information till alla grupper. Informationen kommer från säkra källor och uppdateras kvartalsvis. Företagsrapporten finns tillgänglig för alla svenska aktiebolag. Företagsrapporten är uppdelad i tre delar: företagsinformation, ekonomisk information inklusive jämförelsetal mot bransch samt en fördjupad ekonomisk information. Företagsinformationen ger dig grundfakta om företaget så som adressuppgifter, juridisk form, registreringsdatum, branschkod och branschtext, aktiekapital, styrelse, revisor etc. Ekonomisk information inklusive jämförelsetal mot bransch innehåller information om rörelsens intäkter och kostnader, rörelseresultat och resultat före skatt, omsättning-, omsättningsförändring- och resultat per anställd, lönsamhet, effektivitet, likviditet och soliditet; all denna information är i jämförelse med branschen. Information om branschföretagens spridning i Sverige och branschföretagen med störst omsättning. Företagsrapporten hjälper dig att: Snabbt få ut färdigt presentationsmaterial med översiktig ekonomisk information som kan användas för styrelsemöten, kundbesök, informationsträffa, upphandlingar osv. Förbättra dina beslutsprocesser och framtidsplanering med hjälp av en översiktsbild över dina prospekts, kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra affärskontakter. Få en nulägesrapport på hur ditt eget företag presterar, presenterat för dig på ett mycket pedagogiskt och överskådligt sätt. Du kan enkelt ta del av informationen utan att behöva vara insatt i hur man utför boksluts- och nyckeltalsanalyser. Analysera ditt företags konkurrentfördelar och öka din kunskap om dina konkurrenter genom en bild över hur ditt företag presterar i jämförelse med dina konkurrenter i branschen. Fördjupad ekonomisk information innehåller de tre senaste årens balansoch resultaträkningar samt nyckeltal. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 16 av 17

19 Om creditsafe Kontakta oss creditsafe erbjuder högkvalitativ och användarvänlig kredit- och finansinformation till ett marknadsmässigt bra pris. Sedan starten 1997 har vi levererat högkvalitativ och lättförståelig kreditinformation direkt anpassad för Internet eller via unika integrerade lösningar efter våra kunders önskemål. creditsafe ingår i Safe Information koncernen som förutom Sverige även har verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland samt via samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Förutom kreditupplysningsinformation erbjuder koncernen även tjänster för bl a prospektbearbetning och marknadsanalyser. Huvudkontoret för vår svenska kreditupplysningsverksamhet finns i moderna och fräscha lokaler centralt i Göteborg. Vår affärsidé är: "att erbjuda snabba, säkra och aktuella kreditupplysningstjänster via Internet, vilket skapar möjlighet till ökad tillväxt och lönsamhet för kunden". Vi arbetar aktivt med produktutveckling i takt med att marknadens och våra kunders krav förändras. På creditsafe utvecklar och designar vi kontinuerligt nya typer av produkter som effektiviserar och förenklar våra kunders dagliga arbete. För ytterligare information om creditsafe, företagsrapporten eller om någon av våra övriga tjänster är du välkommen att kontakta oss! Kundtjänst E-post: Telefon: +46 (0) Växel Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Adress Creditsafe i Sverige AB Gårda Fabriker Fabriksgatan GÖTEBORG E-post: Webb: Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 17 av 17

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING

BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING BAS NYCKELTAL FÖR BÄTTRE ANALYS OCH EFFEKTIVARE EKONOMISTYRNING FJÄRDE UPPLAGAN NORSTEDTS JURIDIK INNEHÅLL Förord 9 Del 1 Analys av företag med nyckeltal och kassa flöden 11 1.1 Inledning 11 1.1.1 Ekonomisk

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007

KONTENTAN 249 S. Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 KONTENTAN 184 Ekonomi för chefer av Mikael Carlson & Jonas Bernhardsson 9/2007 249 S om chef har du ett ekonomiskt ansvar. Därför behöver du kunskaper i affärsekonomi. Du må arbeta med produktutveckling,

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Föreläsningsanteckningar

Föreläsningsanteckningar Föreläsningsanteckningar Allmänt FEK - företagsekonomi, internt perspektiv, vad som händer i företagen. NEK nationalekonomi, externt perspektiv, micro: konsument företag, macro länder interagerar, räntor

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837)

ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 556675-2837) ÅRSREDOVISNING FÖR XAVITECH AB (publ) 2014 (ORG. NR. 5566752837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING We have chosen Xavitech pumps because of the reliability, repeatability, quality, outstanding customer service and

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

Affärsekonomi för yrkesutbildningar

Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi för yrkesutbildningar Affärsekonomi handlar om att styra, utveckla och kontrollera verksamheten. Denna bok finns som pdf fil på adressen http://www.aspegren-ide.se/yh.htm Ulric Müllern -

Läs mer

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar

Ansvarig lärare: Johan Holtström, tfn 013-28 16 14 Besöker salen: Efter cirka två timmar LINKÖPINGS TEKNISKA HÖGSKOLA Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI Avdelningen för industriell ekonomi Johan Holtström DEN 12 JUNI KL.14-18 SAL: SP71 Antal uppgifter: 6 Antal sidor:

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

2011 Vt period 4 Tomas Sörensson Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera,

Läs mer

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning.

Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö. Ofta förskottsbetalning eller annan delbetalning. Affärslexikon A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö A www.profitgames.com A conto ABC-analys ABC-kalkylering Accept Acceptfrist Ackord Ackumulerad Administration Affärshändelse Affärsidé

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg

Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Bokföring bland småföretag - till vilken grad används informationen? Mathias Hellberg Examensarbete Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Mathias Hellberg Utbildningsprogram

Läs mer

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011

b ät t r e ä n banken. VaRJE DaG. H e L A t I D e n. Å r Sr e D O V ISn I n G 2011 b ät t r e ä n banken. VARJE DAG. H E L A T I D E N. Å R S R E D O V I S N I N G 2011 Vår v erk sa mhe t har många lik he t er med en t r aditionell bank. V i l ånar in o ch u t pengar, bidr ar med lik

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer