Företagsrapporten Jämför företag mot bransch

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsrapporten Jämför företag mot bransch"

Transkript

1 Företagsrapporten Jämför företag mot bransch Företagsnamn: DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer: Bransch: Datamaskinindustri Branschkod: Uttagen: Andel i branschberäkning: 0 % Senaste branschberäkning:

2 Innehållsförteckning Företagsinformation 1. Företagsinformation 2. Styrelse & Revisor Ekonomisk information & jämförelsetal mot bransch 3. Intäkter, rörelsekostnader & rörelseresultat i jämförelse med bransch 4. Omsättning-, omsättningsförändring-, & resultat före skatt per anställd 5. Lönsamhet Rörelsemarginal Re (avkastning på eget kapital) Rt (avkastning på totalt kapital) 6. Effektivitet Kapitalomsättningshastighet Kredittid 7. Likviditet 8. Soliditet Omsättningshastighet kundfordringar Kassalikviditet Balanslikviditet Lageromsättningshastighet SE (skulder / eget kapital) Soliditet Genomsnittlig skuldränta 9. Branschföretagens spridning i Sverige 10. Branschföretagen med störst omsättning Fördjupad ekonomisk information 11. Resultaträkning 12. Balansräkning 13. Nyckeltal Övrigt 14. Appendix, Sida Appendix, Sida Om företagsrapporten 17. Om creditsafe & kontakta oss Copyright - Creditsafe Group Uttagen

3 Företagsinformation Företagets namn DCL Data Centrum Linköping AB Organisationsnummer Adress Industrigatan 36 Postort LINKÖPING Kommun LINKÖPING Telefon Fax Juridisk form Privat aktiebolag Aktiekapital SEK Registreringsdatum Säte län ÖSTERGÖTLAND E-post Webbadress Status Aktiv Kreditvärdighet 91/100 Branschkod Branschtext Datamaskinindustri Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 1 av 17

4 Styrelse & revisor Namn Personnummer Funktion Övriga bolagsengagemang Rashed, Johan Shawkat Verkställande direktör, Ledamot 2 andra bolagsengagemang Dahlstedt, Susanne Katrin Suppleant 5 andra bolagsengagemang Svärdsén Nordström, Ylva Inger Margareta Revisorssuppleant 253 andra bolagsengagemang Andersson, Jan William Harry Revisor 352 andra bolagsengagemang Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 2 av 17

5 Intäkter, rörelsekostnader & rörelseresultat (KSEK) Intäkter Valt företag Branschgenomsnitt Rörelsekostnader Valt företag Branschgenomsnitt Rörelseresultat Valt företag Branschgenomsnitt Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 3 av 17

6 Omsättning, omsättningsförändring & resultat före skatt per anställd Omsättning per anställd (KSEK) Valt företag Branschgenomsnitt Omsättningsförändring per anställd (%) Valt företag 40.1 % % % Branschgenomsnitt 0 % 19.6 % 69.8 % Resultat före skatt per anställd (KSEK) Valt företag Branschgenomsnitt Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 4 av 17

7 Lönsamhet (%) Rörelsemarginal Valt företag 3.1 % 1.7 % -9.5 % Branschgenomsnitt 0 % -343 % % Re (avkastning på eget kapital) Valt företag 9.5 % 8.3 % % Branschgenomsnitt 0 % 54.7 % 11.2 % Rt (avkastning på totalt kapital) Valt företag 7.2 % 5.3 % % Branschgenomsnitt 0 % % % Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 5 av 17

8 Effektivitet Kapitalomsättningshastighet Valt företag 2.2 ggr 3.0 ggr 4.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 1.4 ggr 1.4 ggr Kredittid Valt företag 6.5 dgr 6.3 dgr 9.9 dgr Branschgenomsnitt 0 dgr 29.3 dgr 39.7 dgr Omsättningshastighet kundfordringar Valt företag 44.7 ggr 46.5 ggr 29.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 16.1 ggr 15.1 ggr Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 6 av 17

9 Likviditet Kassalikviditet Valt företag 90.4 % 68.0 % 66.4 % Branschgenomsnitt 0 % % % Balanslikviditet Valt företag % % % Branschgenomsnitt 0 % % % Lageromsättningshastighet Valt företag 7.9 ggr 9.7 ggr 9.5 ggr Branschgenomsnitt 0 ggr 5.6 ggr 7.8 ggr Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 7 av 17

10 Soliditet (%) SE (skulder / eget kapital) Valt företag 32.6 % 58.2 % 87.0 % Branschgenomsnitt 0 % % % Soliditet Valt företag 75.4 % 63.2 % 53.5 % Branschgenomsnitt 0 % % 40.5 % Genomsnittlig skuldränta Valt företag 0 % 0 % 0.9 % Branschgenomsnitt 0 % 24.5 % 2.2 % Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 8 av 17

11 Branschföretagens spridning i Sverige, % % % 1-25 % 0 % Län, från norr till söder Län, i bokstavsordning Län med flest branchföretag Norrbotten 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Norrbotten 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Gävleborg 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Jämtland 0 st 0 % Dalarna 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Norrbotten 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Stockholm 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Södermanland 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Uppsala 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Värmland 0 st 0 % Jönköping 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Västerbotten 0 st 0 % Halland 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Västernorrland 0 st 0 % Kronoberg 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Västmanland 0 st 0 % Gotland 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Västra Götaland 0 st 0 % Kalmar 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Örebro 0 st 0 % Blekinge 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Östergötland 0 st 0 % Skåne 0 st 0 % Hela Sverige: 0 st Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 9 av 17

12 Branschföretagen med störst omsättning, 2009 Företag Org nummer Postort Reg datum Omsättning (KSEK) 1. Inrego Aktiebolag TÄBY Devex ProPart AB SKARPNÄCK RCO Security AB JÄRFÄLLA Mikromakarna Aktiebolag PAJALA KA Elektronik Aktiebolag ÅTVIDABERG Kentima Control R & D Aktiebolag STAFFANSTORP Arcontia AB VÄSTRA FRÖLUNDA ECE-Data Aktiebolag FALKENBERG Sterner Products Aktiebolag LEKSAND RECAB Embedded Computers AB SKARPNÄCK Research Electronics Leksand Aktiebolag SILJANSNÄS Optomize AB ÅKERSBERGA Kentima Technologies AB STAFFANSTORP Hammars Elektroniksystem Aktiebolag GRYCKSBO Arcontia Technology AB VÄSTRA FRÖLUNDA Teknorama Data AB ÅTVIDABERG Marksman Training Systems Aktiebolag STOCKHOLM R.C. Allen Kassaregisterservice Aktiebolag NORRKÖPING DCL Data Centrum Linköping AB LINKÖPING Zampo Data Aktiebolag LULEÅ Elgab, L-G Johansson Aktiebolag SMEDJEBACKEN Celoxio AB STOCKHOLM Sorsele Legoproduktion AB SORSELE CIRAX Aktiebolag TABERG Aktiebolaget Estan VIKBOLANDET Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 10 av 17

13 Resultaträkning (SEK) Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader & Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Nettoomsättning Förändring av varulager Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Råvaror och förnödenheter Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar Jämförelsestörande poster Övriga rörelsekostnader Summa rörelsens kostnader RÖRELSERESULTAT Summa finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Extraordninära poster & bokslutsdispositioner Koncernbidrag & aktieägartillskott Skatt Minoritetsintresse vinst Årets resultat Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 11 av 17

14 Balansräkning (SEK) Tillgångar Eget kapital Lång- & kortfristiga skulder Tecknat men ej inbetalt kapital Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Aktiekapital Överkursfond Uppskrivningsfond Övrigt bundet eget kapital Balanserat resultat Aktieägartillskott Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Minoritetsintressen Avsättningar Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 12 av 17

15 Nyckeltal Lönsamhet Effektivitet Likviditet Soliditet 2009 Bransch Bransch Bransch 2007 Avkastning på eget kapital (%) 9,5 n/a 8,3 54,7-77,9 11,2 Avkastning på totalt kapital (%) 7,2 n/a 5,3-77,4-41,2-67,8 Rörelsekapital (KSEK) 176 n/a Rörelsemarginal (%) 3,1 n/a 1, ,5-24,1 Bruttovinstmarginal (%) 32,7 n/a 29,7 28,7 24,5 53,9 Kapitalets omsättningshastighet (ggr) 2,2 n/a 3,0 1,4 4,5 1,4 Genomsnittlig lämnad kredittid (dgr) 6,5 n/a 6,3 29,3 9,9 39,7 Omsättningshastighet kundfordringar (ggr) 44,7 n/a 46,5 16,1 29,5 15,1 Omsättning per anställd (KSEK) n/a Kassalikviditet (%) 90,4 n/a ,4 66,4 706,7 Balanslikviditet (%) 162,6 n/a 119,2 603,7 109,9 795,8 Lageromsättningshastighet (ggr) 7,9 n/a 9,7 5,6 9,5 7,8 Kassaflöde från rörelse (%) 3,5 n/a 2,1-760, Soliditet (%) 75,4 n/a 63,2-15,4 53,5 40,5 Räntetäckningsgrad (ggr) n/a ,9-99,7 33,9 Genomsnittlig skuldränta (%) 0 n/a 0 24,5 0,9 2,2 Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 13 av 17

16 Appendix, sida 1 Anläggningstillgångar: Tillgångar avsedda att brukas eller innehas i rörelsen. Det finns tre (3) sorters tillgångar; finansiella-, immateriella-, och materiella tillgångar. Re (Avkastning på eget kapital): Detta är det viktigaste lönsamhetsmåttet ur aktieägarnas synvinkel eftersom det visar avkastningen på det kapital de satsat på. Det kan jämföras med att gällande bankränta eller avkastning från annan penningplacering. Kallas också "räntabilititet på eget kapital". Rt (Avkastning på totalt kapital): Ett viktigt lönsamhetsmått som visar företagets förmåga att med egen kraft förändra företagets totala tillgångar. Olika typer av rationaliseringar t.ex. ändring av pris, försäljningsvolymer, kapacitetsutnyttjande eller effektivisering påverkar detta nyckeltal positivt. Kallas också "räntabilititet på totalt kapital". Balanslikviditet: Bedömer företagets betalningsförmåga på medellång sikt. Tar hänsyn till företagets varulager, det gör däremot inte kassalikviditet. Jämför "kassalikviditet". Bruttovinstmarginal: Visar bruttovinst i relation till omsättningen. Eget kapital: Betecknas som en skuld till ägarna (därav placeringen på skuldsidan i balansräkningen). Vinst från föregående år ökar eget kapital innevarande år och förlust minskar. Genomsnittlig skuldränta: Kallas också "skuldränta". Är den "ränta" företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande och räntefria skulder. Företag med stora räntefria skulder, har oftast låg skuldränta och är mindre känsliga av ränteförändringar. Amortering på t.ex. banklån minskar skuldränta. Immateriella tillgångar: Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för kommande år, t.ex. koncessioner, patent, licenser och liknande rättigheter. Kapitalomsättningshastighet: Visar hur många gånger företagets totala kapital omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto effektivare frigör och använder företaget sitt kapital. Förkortas "KOH". Kassaflöde: Är företagets mått på förmågan till självfinansiering. Kallas också cash flow eller rörelseflöde. Kassalikviditet: Bedömer företagets betalningsförmåga på kort sikt. Tar inte hänsyn till företagets varulager, det gör däremot balanslikviditet. Jämför "Balanslikviditet". Kortfristiga skulder: Företagets skulder som ska betalas inom en period av ett (1) år t.ex. leverantörsskulder, moms och anställdas preliminära skatt. Jämför "Långfristiga skulder". Kredittid: Anger i dagar hur lång tid det tar innan företagets kunder betalar sina fakturor. Lageromsättningshastighet: Anger hur många gånger företagets totala varulager omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto mindre kapital binds i lager. Värdet beräknas på ett genomsnittsvärde av lagervärdet. Långfristiga skulder: Företagets skulder som ska betalas över en period längre än ett (1) år t.ex. inteckningslån och checkkredit. Jämför "Kortfristiga skulder". Nettoomsättning: Omfattar alla intäkter i företaget med undantag för finansiella intäkter och extraordinära intäkter. Intäkterna redovisas efter avdrag för lämnade kassarabatter, övriga rabatter och mervärdesskatt. Omsättning per anställd: Används ofta för att bedöma ett företags effektivitet, hög omsättning i relation till få anställda ger ett högt värde. Omsättning: I rapporten ingår följande poster i benämningen "omsättning"; för kostnadsslagsindelad redovisning ingår "nettoomsättning" samt "övriga rörelseintäkter", för funktionsindelad ingår endast "nettoomsättning". Omsättningsförändring per anställd: Anger förändringstakten av omsättningen per anställd under en given period. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 14 av 17

17 Appendix, sida 2 Omsättningshastighet kundfordringar: Anger hur många gånger företagets totala kundfodringar omsätts under ett (1) år. Ju högre värde desto mindre kapital binds i kundfodringar. Värdet beräknas på ett genomsnittsvärde av kundfodringsvärdet. Omsättningshastighet varulager: Se "Lageromsättningshastighet". Resultat före skatt per anställd: Avser skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader före skatt dividerat med antalet anställd. Räntetäckningsgrad: Mäter företagets förmåga att betala skuldräntor på lånat kapital. Värdet bör vara minsta 100 % för att räcka till att ge ägarna vinst. Rörelsekapital: Är samtliga omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder. Behovet av rörelsekapital kan se olika ut i olika verksamheter och innehålla olika poster. I handelsföretag består det av kassa, varulager samt kundkrediter i ett industriföretag av kassa, råmaterial, produktion, varulager samt kundkrediter och i tjänsteföretag av kassa, produktion samt kundkrediter. Rörelsekostnader: Det ekonomiska värdet på varor, tjänster eller tillgångar som har förbrukats under en tidsperiod, d.v.s. en periodiserad utgift. Rörelsemarginal: Anger hur stor andel av varje omsatt krona som finns kvar för att täcka räntor, skatter och ge ett företag vinst. Rörelseresultat: Det resultat av företagets verksamhet innan hänsyn har tagits till finansiella intäkter och kostnader, extraordinära intäkter och kostnader samt bokslutsdispositioner. Skuldränta: Kallas också "genomsnittlig skuldränta". Är den "ränta" företaget får betala för sina skulder. Skulderna delas in i räntebärande och räntefria skulder. Företag med stora räntefria skulder, har oftast låg skuldränta och är mindre känsliga av ränteförändringar. Amortering på t.ex. banklån minskar skuldränta. Skuldsättningsgrad:Anger hur stort lånat kapitalet är i förhållande till eget kapital (SE). (Kan också jämföras med totalt kapital (ST).) Soliditet: Avser företagets betalningsförmåga på lång sikt. Ju större det egna kapitalet är i förhållande till det totala kapitalet desto mindre behov finns av lånat kapital. Formel: eget kapital plus 72 % av obeskattade reserver dividerat med totalt kapital. Varulager: Företagets värdering av värdet på det inventerade varulagret. Huvudregeln är att varulagret ska värderas enligt "lägsta värdets princip". Det finns dock en alternativregel, den s.k. 97-procentsregeln som medför rätt till max 3 % avdrag för inkurans beräknat på lagrets totala anskaffningsvärde. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 15 av 17

18 Om företagsrapporten Du håller i din hand en rapport som enkelt och överskådligt visar på jämförelsen mellan ett specifikt företag mot övriga företag i denna bransch. Företagsrapporten är en lättöverskådlig och presentationsvänlig ekonomisk faktarapport som ger dig en bild över hur ett företag presterar ekonomiskt gentemot andra företag i branschen. Med hjälp av tydliga och lättlästa grafer är Företagsrapporten ditt bästa hjälpmedel för att nå fram med ekonomisk information till alla grupper. Informationen kommer från säkra källor och uppdateras kvartalsvis. Företagsrapporten finns tillgänglig för alla svenska aktiebolag. Företagsrapporten är uppdelad i tre delar: företagsinformation, ekonomisk information inklusive jämförelsetal mot bransch samt en fördjupad ekonomisk information. Företagsinformationen ger dig grundfakta om företaget så som adressuppgifter, juridisk form, registreringsdatum, branschkod och branschtext, aktiekapital, styrelse, revisor etc. Ekonomisk information inklusive jämförelsetal mot bransch innehåller information om rörelsens intäkter och kostnader, rörelseresultat och resultat före skatt, omsättning-, omsättningsförändring- och resultat per anställd, lönsamhet, effektivitet, likviditet och soliditet; all denna information är i jämförelse med branschen. Information om branschföretagens spridning i Sverige och branschföretagen med störst omsättning. Företagsrapporten hjälper dig att: Snabbt få ut färdigt presentationsmaterial med översiktig ekonomisk information som kan användas för styrelsemöten, kundbesök, informationsträffa, upphandlingar osv. Förbättra dina beslutsprocesser och framtidsplanering med hjälp av en översiktsbild över dina prospekts, kunder, leverantörer, konkurrenter eller andra affärskontakter. Få en nulägesrapport på hur ditt eget företag presterar, presenterat för dig på ett mycket pedagogiskt och överskådligt sätt. Du kan enkelt ta del av informationen utan att behöva vara insatt i hur man utför boksluts- och nyckeltalsanalyser. Analysera ditt företags konkurrentfördelar och öka din kunskap om dina konkurrenter genom en bild över hur ditt företag presterar i jämförelse med dina konkurrenter i branschen. Fördjupad ekonomisk information innehåller de tre senaste årens balansoch resultaträkningar samt nyckeltal. Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 16 av 17

19 Om creditsafe Kontakta oss creditsafe erbjuder högkvalitativ och användarvänlig kredit- och finansinformation till ett marknadsmässigt bra pris. Sedan starten 1997 har vi levererat högkvalitativ och lättförståelig kreditinformation direkt anpassad för Internet eller via unika integrerade lösningar efter våra kunders önskemål. creditsafe ingår i Safe Information koncernen som förutom Sverige även har verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Irland samt via samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Förutom kreditupplysningsinformation erbjuder koncernen även tjänster för bl a prospektbearbetning och marknadsanalyser. Huvudkontoret för vår svenska kreditupplysningsverksamhet finns i moderna och fräscha lokaler centralt i Göteborg. Vår affärsidé är: "att erbjuda snabba, säkra och aktuella kreditupplysningstjänster via Internet, vilket skapar möjlighet till ökad tillväxt och lönsamhet för kunden". Vi arbetar aktivt med produktutveckling i takt med att marknadens och våra kunders krav förändras. På creditsafe utvecklar och designar vi kontinuerligt nya typer av produkter som effektiviserar och förenklar våra kunders dagliga arbete. För ytterligare information om creditsafe, företagsrapporten eller om någon av våra övriga tjänster är du välkommen att kontakta oss! Kundtjänst E-post: Telefon: +46 (0) Växel Telefon: +46 (0) Fax: +46 (0) Adress Creditsafe i Sverige AB Gårda Fabriker Fabriksgatan GÖTEBORG E-post: Webb: Copyright - Creditsafe Group Uttagen sida 17 av 17

Vallentuna, Värme, VVS AB

Vallentuna, Värme, VVS AB Vallentuna, Värme, VVS AB Grundinformation Vallentuna, Värme, VVS AB Besöksadress: Bergvägen 7 Postadress: Bergvägen 7, 86 4 VALLENTUNA Organisationsnummer: 5567 929 D&B D-U-N-S nummer: 77-458-745 Telefonnummer:

Läs mer

Boksluts- och nyckeltalsinformation

Boksluts- och nyckeltalsinformation Datum Sida August 2014 1 (2) Boksluts- och nyckeltalsinformation Boksluts- och nyckeltalsinformation kan erhållas för alla svenska aktiva aktiebolag. Informationen omfattar som mest de fem senaste årens

Läs mer

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr

Organisationsnummer: 556715-0221. Skuldsaldo. 100 000 (kr) Aktuellt skuldsaldo (reg. hos kronofogden): NEJ 0 kr. Betalningsanmärkningar: NEJ 0 kr 2012-08-22 08:47 FÖRETAGSRAPPORT Interaktiv Säkerhet Norden AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Interaktiv Säkerhet Norden AB Adress: Norrgatan 10 Postnummer/Ort: Säte 432 41 Varberg Varbergs kommun Telefon:

Läs mer

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB

Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB Innehåll Företagsfakta för Oscarssons Mark & Entreprenad i Mellerud AB 213-5-3. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION

Läs mer

Factoryprice Europe AB

Factoryprice Europe AB 2012-08-22 08:46 FÖRETAGSRAPPORT Factoryprice Europe AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: Factoryprice Europe AB Organisationsnummer: 556690-6789 Adress: Postnummer/Ort: Säte Telefon: Företagsform: Norrgatan

Läs mer

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612

AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 Page 1 of 7 Standard 2008-05-27 10:06 AB SKULDMAN & SON BOX 1529 /TEST/, 172 29 SUNDBYBERG ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793 TELNR. 020-654321 BOKSLUT 200612 AAA Högsta kreditvärdighet Limit

Läs mer

Trend (De två senaste åren)

Trend (De två senaste åren) Företagets namn : Organisationsnummer : 5560249558 Frans Svanström & Co Aktiebolag Dagens datum : 2009-10-21 Företagets namn Frans Svanström & Co Aktiebolag Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

RM Relining & Bygg AB

RM Relining & Bygg AB 2016-04-19 08:24 FÖRETAGSRAPPORT RM Relining & Bygg AB GRUNDUPPGIFTER Företagsnamn: RM Relining & Bygg AB Organisationsnummer: 559024-5527 Adress: Symmetrivägen 12 Postnummer/Ort: 196 37 Kungsängen Säte

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204

KIRCHNER, LARS ROBERT BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 Standard 2013-05-16 15:07 Carl Efvergren KYLMONTAGE I RAMLÖSA AB BENDZGATAN 8, 256 57 RAMLÖSA, SVERIGE ORG.NR. 556769-9367 D&B D-U-N-S NR. 77-660-5722 TELNR. 042-4004070 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

Formler och nyckeltal

Formler och nyckeltal Formler och nyckeltal Försäljningskostnader i % av omsättningen Riskbuffert sysselsatt (Utdelningskod / ((((Rörelseresultat) + (Resultat från andelar i koncern- och ränteintäkter + Övriga Finansiella intäkter))

Läs mer

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet

Lönsamhet/räntabilitet/avkastning Avkastning på eget kapital Avkastning på totalt kapital Vinstmarginal Kapitalomsättningshastighet Finansiell analys Utförs t ex för att: en långivare behöver underlag för att kunna besluta om han ska bevilja företaget ytterligare lån en aktieägare vill veta hur företaget har utvecklats för att få underlag

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929

Vallentuna, Värme, VVS AB - 5567001929 Standard 2013-08-13 09:35 John Sandberg VALLENTUNA, VÄRME, VVS AB BERGVÄGEN 17, 186 41 VALLENTUNA, SVERIGE ORG.NR. 556700-1929 D&B D-U-N-S NR. 77-458-7450 TELNR. 073-5959296 BOKSLUT 201204 AA God kreditvärdighet

Läs mer

Magkänsla - Lunch & Catering AB

Magkänsla - Lunch & Catering AB Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-07 Detta dokument är skrivskyddat Magkänsla - Lunch & Catering AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556962-3993 Tidigare namn: Grundbulten

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

WASA Ventilation AB - 5567879290

WASA Ventilation AB - 5567879290 Standard 2015-02-26 09:34 Hans-Göran Grännby WASA VENTILATION AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR. 556787-9290

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Seeqright AB Organisationsnummer : 5569480279 Dagens datum : 2016-08-17 Företagsnamn Seeqright AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556948-0279 Aktiekapital 50 00 Safe

Läs mer

Valuation Konkurrentrapport

Valuation Konkurrentrapport Org.nr: -67 Valuation Konkurrentrapport Om Valuation Företagsvärderingar Information Om Valuation Företagsvärderingar Bakgrund Valuation Företagsvärderingar startades och ägs av ett antal partners. Vi

Läs mer

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna

HK/FK Postadress Besöksadress Benämning. Sollentunavägen Sollentuna Beställare: Stockholms Företagsmäklare AB Datum: 2016-11-01 Detta dokument är skrivskyddat Wineedutainment AB Grunduppgifter Riskklass, Limit & Status Org.nr: 556739-0983 Riskklass: 1 - Mycket hög risk

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson

Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal. 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen nyckeltal / relationstal 2011 Bengt Bengtsson Analys av den periodiserade redovisningen Nyckeltal/relationstal Kassaflödesanalys är ett exempel på räkenskapsanalys.

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) 1:a kvartalet DELÅRSRAPPORT FÖR NEW WAVE GROUP AB (publ) Januari Mars 1999 New Wave ökade under perioden januari - mars 1999 sin försäljning med 130 procent till 176,4 ( 76,7 ). Av ökningen var 27,2 att

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information

1/18/2011. Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning. Redovisning Bokföring. Årsredovisning SSAB 2009, Sid 1: Information Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna

Mediainformation Antal artiklar som innehåller riskord: Klicka här för att hämta antalet artiklar Klicka här för att se artiklarna Företagsnamn : Creditsafe i Sverige AB Organisationsnummer : 5565144408 Dagens datum : 2014-12-01 Företagsnamn Creditsafe i Sverige AB Juridisk form Privat aktiebolag Organisationsnummer 556514-4408 Aktiekapital

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Årsredovisning Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Märsta Förenade Åkeriföretag AB

Märsta Förenade Åkeriföretag AB Märsta Förenade Åkeriföretag AB Innehåll Företagsfakta för Märsta Förenade Åkeriföretag AB 213-11-28. Innehåller heltäckande information om företagets ekonomiska situation. GRUNDINFORMATION RATING ÅLDER/VERKSAMHET

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid!

Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2010-01-01 2010-03-31 Ny koncernstruktur och nytt dotterbolag lovar spännande framtid! Rapportperioden 2010-01-01 2010-03-31 Koncernens

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets resultaträkning Januari december, MSEK Not 2007 2006 1) 2005 1) Nettoomsättning 1) M2 3 236 2 601 2 497 Kostnader för sålda varor och tjänster 368 285 621 Bruttoresultat 2 868 2 316 1 876

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

ES3. Nyckeltal för analys och styrning

ES3. Nyckeltal för analys och styrning ES3. Nyckeltal för analys och styrning Trostek, W., Företagsekonomi för icke-ekonomer Nyckeltal Hela kap. 17 och några sidor i kap. 11 och 12, se nedan räntabilitet på eget kapital (R E ), se sidorna 232-234

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn

Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn 2014-05-09 Nickstabadets Camping & Vandrarhem i Nynäshamn Delårsrapport januari mars 2014 Nettoomsättningen ökade med 82 % under första kvartalet Resultatförbättring med nästan 3 MSEK mot föregående år

Läs mer

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga.

Företagets långsiktiga strategiska målsättningsprogram har kommit igång. På kvartalbasis är programmets effekter inte ännu synliga. Första halvåret 2016 Periodens omsättning uppgick till 48 470 T (47 992 T ) Periodens rörelseresultat uppgick till 1 365 T (1 204 T ) Periodens resultat uppgick till 1 035 T (863 T ) Resultat per aktie

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/ Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Org.nr 556529-9293 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 31/12 2006 Årets koncernresultat är 12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. kr. 0,31. Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt.

Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Hexatronic Scandinavia AB (publ) KVARTALSRAPPORT 1 perioden 1 september 2009 till 30 november 2009 Förseningar i flera projekt påverkar försäljningen temporärt. Fortsatt bra och stabil orderingång. Ett

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Nettoomsättningen ökade med 261 % till 4 409 tkr (1 223 tkr) Försäljningen

Läs mer

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p)

Fråga 5.. poäng (3p) Fråga 4.. poäng (6p) Industriell ekonomi Provmoment: Salstentamen, 7,5 högskolepoäng TentamensKod: Tentamensdatum: 160531 Tid: 9.00-13.00 Hjälpmedel: Räknedosa Totalt antal poäng på tentamen: 20p För att få respektive betyg

Läs mer

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik

1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik 1. Definition av nyckeltalen i bokslutsstatistik I det här dokumentet definieras och förklaras de nyckeltal som används i ÅSUBs bokslutsstatistik. Samtliga nyckeltal är sådana som går att räkna fram från

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 2008-04-25 556211-8637 Delårsrapport 2008-01-01- tom 2008-03-31 Önskefoto fortsätter att bygga för framtiden Önskefoto antar Tyskland som ny

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001

Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Bokslutsrapport för Biosurface Pharma AB (publ) 2001 Första delen av de studier som begärts av Läkemedelsverket har avslutats. Ansökan om godkännande för försäljning av Salinum i Europa har godkänts av

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016

DELÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DELÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2016 mars 2016 DUBBLERAD OMSÄTTNING OCH FÖRSTA KVARTALET MED POSITIVT RESULTAT FÖRSTA KVARTALET 2016 (JANUARI

Läs mer