Förbundsstyrelsens möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05"

Transkript

1 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Kansliet, Linköping. 3-5 maj 2002 Frånvarande: Marcin Kucharski (ankom lördag 12.00) David Gustafsson Övriga ledamöter närvarande. Adjungerade Lars O. Johannson Christer Pettersson Mona Tolander (lördag) Wille Raab (söndag) Beslut tagna : FS 2002, 7-15 Bilagor: Bilaga 1-4 är stående bilagor och förekommer i regel i samtliga protokoll. Antalet övriga bilagor kan variera. 1: (a) Rapporter sidan 19 2: (inga) Beslutsunderlag sidan 23 3: (a-j) Övriga frågor sidan 24 4: Nya föreningar som sökt medlemsskap sidan 37 5: (a-y) Styrdokument, färdigreviderade sidan 71 6: (a-c) Styrdokument, ej färdigreviderade sidan 111

2 Sida 2 (2) Dagordning FS möte LÖRDAG Notera att om alla styrdokument är uppdaterade och klara innan så kommer vi att gå vidare snabbare i dagordningen och då kommer tiderna att förskjutas något Mötet öppnas Genomgång: Presentation av attestordning Övrig fråga: Förnyad/fördjupad ansökan om bidragsutdelning Övrig fråga: Lån till Sverok Ost PAUS Genomgång: Mall för Styrdokument Besök: Mona, förbundets revisor Beslut: Studieförbundsfrågan (Emil föredrar), ger grund för styrdokument LUNCH Arbete: Styrdokumenten. Inlämnas till Björn PAUS Beslut: Diskussion och klubbning av styrdokumenten MIDDAG UNO-turnering och frivilligt arbete SÖNDAG Notera att om alla styrdokument är uppdaterade och klara innan så kommer vi att gå vidare snabbare i dagordningen och då kommer tiderna att förskjutas något Mötet öppnas Genomgång och beslut av kvarvarande styrdokument Arrangörssamverkarn IT-samordning PAUS Övriga frågor: Delegering av nya projekt FN-rollspel Sverok/Hantverkslägret Utställning på Livrustkammaren Utredning rörande medlemskap Övriga ansvarsområden: Hemsidan LUNCH Diskussion: Tolkning av riksmötets beslut Diskussion:Etik och öppenhet i Förbundsstyrelsen och på kansli SLUT

3 Sida 3 (3) FS 2002, 7 (ÖF 1) Beslut rörande förfrågan från Ungdomsstyrelsen Emil föredrog inkommet material från Ungdomsstyrelsen rörande den statliga prövningen för att få dela ut bidrag under de kommande tre åren. Förfrågan från Ungdomsstyrelsen gäller fem kriterier, fem mål, vilka ligger till grund för rätten att fortsätta fungera som ungdomsverksamhet. De fem målen är: Demokratisk fostran Jämställdhet Jämlikhet Engagera flera Meningsfull fritid Styrelsen beslutar att: att1) uppdra åt Emil och Hanna att ta fram ett förslag att föredra för resten av styrelsen

4 Sida 4 (4) FS 2002, 8 (ÖF 2) Lån till Sverok Ost Sverok Ost har inkommit med en förfrågan om att få låna en del pengar tills de får nya pengar från landstinget. De har redan betalt tillbaka det lån de fick tidigare, men önskar alltså nu låna tillbaka pengarna då de inte får ut sina pengar förrän i juni. Styrelsen beslutar att: att1) Låna ut kronor till Sverok Ost att2) Återbetalning skall ske senast 15 juli

5 Sida 5 (5) Diskussion Studieförbundsarbetet Emil föredrog en del av det arbete som gjorts i förberedande syfte för studieförbundet. Styrelsen diskuterade ämnet. Emil hade en del frågeställningar som styrelsen diskuterade, varefter styrelsen gav Emil och Molle fullt förtroende att fortsätta arbetet. Bilagor Bilaga 1A, Grundtankar om Studieförbundets organisation

6 Sida 6 (6) Diskussion Besök från revisor Mona Tolander besöker förbundsstyrelsen och presenterar sig. Styrelsen hälsar välkommen och presenterar sig själva och sina arbetsområden. Mona vill följa arbetet kring arbetsbeskrivning för kansli och ordförande och dessutom följa de ekonomiska och adminsitrativa rutinerna under året.

7 Sida 7 (7) FS 2002, 9 (ÖF 3) FN-rollspel - Göteborgsregionen Under senare år har något som kallas FN-rollspel blivit alltmer populärt. Göteborgsregionen är de som drivit detta mest i Sverige. De har kontakt med skolor och "säljer" spelets upplägg och går igenom med intresserade lärare och elever som sedan gör alla förberedelser. Det fungerar i stort sett som ett levande rollspel och Sverok har blivit kontaktade angående flera delar; Vi är experter! Dels att hjälpa till och se över spelformen, komma med synpunkter och tankar "Legalisering" av rollspel! Dels så är detta en helt accepterad form av våra verksamheter som gått hem helt hos såväl skolor som myndigheter. "Få in Sverok på skolor" Detta skulle vara en mycket bra början att få in Sverokföreningar på skolor. Bildar man en Sverokförening i samband med detta kommer även övriga spelare kunna vara med och skolan kan bland annat tillhandahålla lokaler, även för spelande efter skoltid. och så vidare, det finns massor av möjligheter och de är heltända på Sverok. Styrelsen beslutar att: Att1) Uppdra åt Marcin Kucharski att ansvara för kontakterna

8 Sida 8 (8) FS 2002, 10 (ÖF 4) Sverok/Hantverksläger Hantverkslägret/föreningen har kontaktat Sverok angående möjligheten att nästa sommar köra ett stort läger tillsammans. Möjligheter för oss att köra lägerverksamhet med några som redan har det väl inkört samt att kunna dra nytta av närliggande verksamhets- och kunskapsområden. Även SCA har visat intresse och som tankarna gått hittills skulle det vara ett Sverok/lajv-läger, ett Hantverksläger och ett SCA-läger. Deltagarna har egna aktiviteter och delvis separata program och logistiska lösningar beroende på vad som behövs. Kan bli jättehäftigt om vi tror att vi vill orkar och att det är rätt för våra lajvare. Styrelsen beslutar att: Att1) Erbjuda Sverok Ost möjligheten att hålla i de här kontakterna

9 Sida 9 (9) FS 2002, 11 (ÖF 5) Utställning på Livrustkammaren Hela syftet med projektet är att olika verksamheter och uttrycksformer ska komma till tals. En konstnär som går en utbildning i Umeå skall ha en utställning i Livrustkammaren nästa sommar. Olika tidsepoker och uttryckssätt skall blandas vilt och han är den som "väljer riktning", ser helheten hur de olika bidragen kompletterar varandra. Ganska luddigt hittills men kan nog bli riktigt. Styrelsen beslutar att: Att1) Erbjuda Sverok Stockholm möjligheten att hålla i de här kontakterna

10 Sida 10 (10) FS 2002, 12 (ÖF 6) Utredning rörande Sverokmedlemskap Det finns olika typer av medlemskap, mer eller mindre uttalat. Hittills har vi valt att i stort sett blunda för problemen som kan uppstå, men i och med detta även missat att det faktiskt kan följa fördelar med at vi har bättre koll på vilken typ av föreningar vi har, exempelvis mer riktat informationsmaterial eller förmåner på hemsidan. Någon skulle behöva sätta sig ner och bena ut hur olika föreningar fungerar och ser ut. Alltifrån storleksmässigt till hur medlemmarna går med och vad de får, hur mycket substans föreningarna har och hur aktiv den egentligen är. Detta kommer ligga till grund när vi tittar på hur/om vi vill begränsa föreningar i och med exempelvis bidragsregler eller medlemsregister. Styrelsen beslutar att: Att1) Infoga texten i styrdokumentet Organisationsutveckling

11 Sida 11 (11) FS 2002, 13 (ÖF 7) Attestrutiner Andreas Brodin föredrog attestrutinerna. Intäkter Attestor (enligt Brodin) Statsbidrag ,00 kr Räntor ,00 kr Summa intäkter ,00 kr Utgifter Bidrag ,00 kr Emil Styrelsen Möten ,00 kr 118 Brodin Resor ,00 kr 118 Brodin Arbetsgrupper ,00 kr 118 Brodin Mat och logi ,00 kr 118 Brodin Valberedning ,00 kr 119 Brodin Arvodering ,00 kr 118 Björn Samarbete ,00 kr 112 Marcin Avskrivningar - kr 118 Brodin Utbildning - kr 118 Fredrik Summa styrelsen ,00 kr Kansli Löner ,00 kr 123 Björn Traktamente 5 000,00 kr 123 Björn Övertid 4 000,00 kr 123 Björn Hälsa 4 000,00 kr 123 Björn Utbildning ,00 kr 123 Björn Hyra ,00 kr 123 Mikael Förbrukningsmaterial ,00 kr 123 Mikael Reparation & underhåll 6 000,00 kr 123 Mikael Trycksaker ,00 kr 123 Mikael Telefon ,00 kr 123 Mikael Internet 5 000,00 kr 123 Mikael Porto ,00 kr 123 Mikael Resor & avgifter ,00 kr 123 Mikael Övrigt 5 000,00 kr 123 Mikael Flytt ,00 kr 123 Mikael Summa kansli ,00 kr

12 Sida 12 (12) Organisationsutveckling Slag ,00 kr 122 Kriss Distrikt ,00 kr 103 Marcin Ekonomisk grundgaranti ,00 kr 103 Marcin Summa organisationsutveckling ,00 kr Kommunikation/PR 110 Mässor ,00 kr Annonser ,00 kr Promotionsmaterial ,00 kr Nationell spelvecka ,00 kr Jon Hosting ,00 kr Kriss Maskinpark ,00 kr Kriss Summa kommunikation/pr ,00 kr Riksmöte ,00 kr 102 Dagny Sverox ,00 kr David Ekonomifunktioner ,00 kr Brodin Avskrivningar Summa utgifter ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat ,00 kr Styrelsen beslutar att: Att1) Anta de föreslagna attestrutinerna

13 Sida 13 (13) Diskussion Tolkning av riksmötesbeslut Anders Hultman presenterade sig och blev presenterad för mötet. Anders Hultman föredrog problematiken i framförallt två stadgeändringsbeslut, dels valberedningens förslag om ändringen om styrelsens storlek, dels frågan kring stadgeändringen. I det första fallet finns rösträkning, men endast enkel majoritet och inte 2/3-dels majoritet, vilket Sveroks stadgar kräver. I det andra fallet finns ingen rösträkning, men vetskap om enkel majoritet finns, dock är det osäkert om det finns 2/3-majoritet. Det är värt att notera att det fanns fler beslut som påverkade stadgan, men i de fallen har både mötesordföranden och justerarna på riksmötet varit överens om att i de frågorna har riksmötet varit överens om det beslut som fattats. Det är således i följande två fall som det finns en problematik: Beslutet om den framtida styrelsens sammansättning Beslutet om ändringar i distriktens stadgar I ytterligare två fall frågor fanns det I aktiebolagen fungerar det så att om klubban har fallit och ingen protesterar i samband med beslutsfattandet så brukar i regel besluten få stå tills de upphävs. I det här fallet är det en ideell organisation. Det kan vara så att det räcker med att en medlem väcker frågan om ogiltighet och det kan då bli upp till tingsrätten att besluta i frågan. Förbundsstyrelsens uppgift är att verkställa riksmötets beslut och inget av besluten är beslut som rör den löpande verksamheten per se, utan stadgeändringsbeslut. De kan dock komma att påverka i framtiden. Sammanfattningsvis: Besluten gäller fram till dess att någon klagar hos tingsrätten. Då är det upp till tingsrätten att besluta. Styrelsen kan också välja att fortsätta arbetet i enlighet med det fattade beslutet och ompröva först Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och uppdra åt Hanna och Björn att sammanställa ett ordentligt beslutsunderlag till nästa möte.

14 Sida 14 (14) FS 2002, 14 (ÖF 8) Styrdokument Ett stort antal styrdokument, avsedda att ligga till grund för arbetet under året, har diskuterats, reviderats och preliminärt antagits. Här nedan är listor över de dokument som under arbetets gång bordlagts, och de som i reviderad form antagits. Färdigreviderade Administration Arbetsledning, kansli Arbetsledning, ordförande Arrangörssamverkan Bidragsansvar Demokratiansvar Distriktssamordning Ekonomiansvar Externa kontakter GLÖD, planering Huvudkontoret Ideell Arena Information Internationella Kontakter IT LSU Myndighetskontakt NSV Ordförande Organisationsutveckling Personalansvar Riksmötet Sekreterare Slag Studiefrämjandet Studieförbund Styrelsevård Utbildning-kurs

15 Sida 15 (15) Ej färdigreviderade Marknadsstrategi Pressansvarig Grafisk Profil Bidragsansvar Studiefrämjandet Studieförbund Notera att inte alla ej färdigreviderade styrdokument inkommit till mötet. Styrelsen beslutar: Att1) Anta styrdokumenten under rubriken Färdigreviderade ovan Att2) Bordlägga styrdokumenten under Ej färdigreviderade ovan Bilagor Bilaga 5, Styrdokument (färdigreviderade) Bilaga 6, Styrdokument (ej färdigreviderade) Ej färdigreviderade dokument innehåller endast en del av de ej färdigreviderade, då inte alla har inkommit på grund av PR-gruppens möte som skall avhållas den 9/5.

16 Sida 16 (16) FS 2002, 15 (ÖF 9) Hemsideansvar Eftersom endast IT-driften och samordning finns kvar under IT-ansvarigs roll, behöver man hitta någon som är överst ansvarig för att hemsidan sverok.se uppdateras. Denne person ska givetvis samarbeta med informationsgruppen, ledd av Mikael Enmaln som informationsansvarig och Petra Malmgren som webbredaktör, och med PR-gruppens designansvarige för hemsidan, David Gustafsson, samt andra personer som kan komma att arbeta med hemsidan. Styrelsen beslutar att: Att1) Kriss Andsten är ansvarig för hemsidan

17 Sida 17 (17) FS 2002, (bordlagt) Antagande av nya föreningar Ett stort antal föreningar har blivit liggande då förra styrelsen bordlade i december. Därför finns det nu en hel del föreningar Styrelsen beslutar att bordlägga frågan på grund av tidsbrist, men att ta beslut per capsulam så snart som möjligt. Bilagor: Bilaga 4, Ännu icke antagna föreningar

18 Sida 18 (18) Diskussion Etik och Öppenhet i Förbundsstyrelsen och på kansliet Styrelsen bordlade diskussionen till nästa möte på grund av tidsbrist då den förtjänar mer tid.

19 Sida 19 (19) BILAGA 1 Rapporter I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de rapporter att sammanställas som ansvariga för respektiva ansvarsområde skickat in. Då detta är det första mötet och inga formella rapportkrav har funnits inför mötet har endast spontana rapporter beaktats. Inkomna rapporter Bilaga 1A: Rapport om arbetet med Studieförbund

20 Sida 20 (20) BILAGA 1 A Emil Broberg och Lars O Johannson Rapport om Studieförbund Studieförbundet Grundtankar Studieförbundet ska dungera som ett skal kring de medlemsförbund som finns. Nästan all verksamhet sker i respektive förbund. Studieförbundets styrelse tillsätts av Rikstinget. Rikstinget består av representanter från medlemsförbunden. Kompetensen inom Studieförbundet ligger hos respektive medlemsförbund. Där fokuseras inlärningen till eget ansvar, intresse, självbestämmande och gemensam verksamhet. Studieförbundet kan driva almännyttiga förbundsöverskridande kurser, te.ex. kassörskurser, som alla föreningr oavsett typ behöver. All cirkel-, kulturprogram- och kursverksamhet sker i föreningsförom. Det betdyder att Studieförbundet inte har lösa cirklar utan all folkbildning sker genom medlemsförbundens föreningar. Kvalitetssärking och kvalitetsökning ske genom ledarutbildning som drivs av respektive medlemsförbund. De olika medlemsförbundens behov tillgodoses på detta sätt. Föreningar är själva kompetenta att driva cirklar, kurser och kulturprogram. Föreningarnas styrelser driver verksamheter och föreningarnas revisorer är Studieförbundens kontrollorgan på lokal nivå. Gemensamma kurser över förbundsgränsen sker regionalt genom samarbete inom och mellan kretsarna. Administrationen, verksamheten och folkbildningen sker på föreningsnivå. Detta lösgör resurser till själva folkbildningen. Studieförbundskretsar Studieförbund måste ha distrikt, härefter kallade kretsar (FBR:s regler). Vi vet inte riktigt ännu om behovet av krets finns. Vi har identifierat två alternativ: nationella och regionala kretsar. Kretsarna är anordnadre av allmänna ledarkurser, kulturprogram och cirklar. Dessa godkänns av kretsen och pengar förmedlas till respektive föreningn från Studieförbundet. Kretsarna agerar alltså som ett godkännande filter. Detta är deras roll inom organisationen och detta måste ske eftersom FBR:s regler säger så. Intressespecifika ledarkurser drivs av respektive medlemsförbunds distrikt. Regionala kretsar ser ut ungefär som de distrikt som finns i Sverok. De har landstingsbidrag. Samtliga medlemsförubnds föreningar som finns i regionen har rösträtt, inflytande och delaktighet i studieförbundsdistriktet. Kretsarnas styrelser tillsätts av regionens samtliga föreningar på regionstingen. Fördelar: Lätt att få landstingsbidrag. Regionala distrikt finns i regel inom medlemsförbunden och det kan vara lättare att få till regionala samarbeten och regionalt hållna kurser. Nackdelar: Styrelserna kommer innehålla ledamöter ur de olika medlemsförbunden med deras olika förutsättningar. Det kan vara svårt för vissa medlemsförbund att hitta ideella till både kretsar och

21 Sida 21 (21) distrikt. Landstingsbidragen kanske inte är så stora att det har någon betydelse i den totala Studieförbundsbudgeten. Nationella kretsar innebär att respektive medlemsförbund har en rikstäckande krets inom sin egen intressesfär. Det kommer alltså att finnas lika många parallella kretsar som det finns medlemsförbund. Dessa täcker hela riket samtidigt. Kretsens ekonomi får statliga pengar via Studieförbundet medan förbundens distrikt får landstingsbidrag. De nationella kretsarnas styrelser tillsätts av respektive medlemsförbunds riksmöte på samma sätt som de väljer förbundsstyrelser. Fördelar: Varje krets styr över sitt särintresse men är fortfarande fria att samarbeta med varandra. Respektive krets kan specialisera sig inom sitt intresseområde. Det är lätt att skilja på Studieförbundskretsen och förbundsdistrikten. Det är lättare att hitta ideellt intresserade till respektive krets eftersom man har ett helt riksförbund som rekryteringsgrund. Nackdelar: Det kan bli svårt att få landstingsbidrag eftersom det samtidigt kommer finnas flera kretsar inom samma landsting. Organisation Studieförbundet har en styrelse. Denna utses årligen av Studieförbundets Riksting. Rikstinget består av 51 ombud, fördelade på respektive medlemsorganisation efter medlemsantal. Varje medlemsorganisation har minst ett ombud. De nationella kretsarna utses av respektive medlemsorganisation. De regionala kretsarna utses av samtliga föreningar från alla förbund inom en region. Studieförbundsföreningar finns inte, trots att det finns vissa kommuner som ger bidrag till sådana. Verksamhet Föreningsnivå Föreningarna driver all verksamhet. Föreningen har kontakt med sitt förbund genom en databas som finns tillgänglig för respektive förening. Genom denna databas finns föreningens möjligheter att själva administrera sina medlemmar, styreler, sin demokrati på olika plan, sina bidragsansökningar och sin cirkel- och kursverksamhet 1. Cirklar, kulturprogram och ledarkurser initieras hos föreningen 2. Cirklar, kulturprogram och allmänna ledarkurser hamnar hos studieförbundskretsen för godkännande. Intresseinriktade ledarkurser hamnar hos förbundsdistrikten för godkännande. Alla ansökningar hamnar centralt hos Studieförbundet och fördelas sedan till respektive krets/distrikt för godkännande. 3. Föreningen får ett godkännande av cirkeln/kulturprogrammet/ledarkursen. Föreningen får ett redovisningskrav. Detta meddelas även föreningens revisor. 4. Cirkeln/kulturprogrammet/ledarkursen genomförs. 5. Redovisning skickas in och bidragen utbetalas. Eventuellt genomförs kontroller innan utbetalning. Föreningens revisor fungerar normalt som kontrollorgan. Alla dessa steg sker digitalt via databasen och förenings-cd:n. Krets/Distriktsnivå Kretsarna får digitalt ansökningar av cirklar/kulturprogram/ledarkurser. Dessa godkänns och ett redovisningskrav ställs till föreningen och föreningens revisor. Föreningen genomför sin verksamhet

22 Sida 22 (22) och återredovisar till kretsen/distriktet, underskriven av föreningens revisor. Redovisningen kontrolleras och bidragen godkänns. Studieförbundsnivå Studieförbundet får in alla ansökningar om cirklar/kulturprogram/ledarkurser. Dessa skickas genast vidare genom databasen till respektive krets/distrikt. Till distrikten skickas intressespecifika ledarkurser och resten till respektive krets. Efter att kretsen kontrollerat och godkänt utbetalningarna får Studieförbundet utbetalningsorder till respektive föreningskonto. Kvalitetssäkring Revisorerna är Studieförbundets administrativa kontroll. Punktkontroller genomförs av Studieförbundets kontrolladministration. Studiecirkel: Ansökan om att starta en cirkel skickas ut och godkänns av den aktuella kretsen. I utbyte mot att cirkeln redovisas betalas pengarna ut. Genom cirkelledarutbildningar förbättras kvaliteten på cirklarna. Kulturprogram: Ansökan om att driva kulturprogram skickas till och godkänns av den aktuella kretsen i utbyte mot cirkeln redovisas betalas pengarna ut. Allmän ledarkurs: Godkänns av kretsen som ser till att ledarkursen håller måttet och tipsar om ev. samarbetsmöjligheter med andra kretsar. Utbetalning av bidrag mot redovisning. Intressespecifik ledarkurs: Godkänns av medlemsförbundens distrikt som ser till att kursen utvecklar verksamheten vidare. Utbetalning mot redovisning. Möjligheter finns för central samordning. Beslut att fatta: - Grundtankarna - Nationella eller regionala kretsar - Medlemsinflytande eller representativ demokrati - Stort eller litet studieförbund - Namn: (förslag: StudieförbundEtt, S.P.E.L (Studieförbundet Pedagogiskt lärande) Liten ordlista: FBR Riksmöte Distriktsårsmöte Riksting Regionsting Distrikt Krets Medlemsförbund Folkbildningsrådet. De som fördelar statliga bidrag till studieförbunden Medlemsförbundens högsta beslutande organ. Medlemsförbundens distriktsårsmöte och dess högsta beslutande organ Studieförbundets högsta beslutande organ Studieförbundskretsarnas högsta beslutande organ Regionalt samarbetsorgan inom ett medlemsförbund Regionalt samarbetsorgan inom Studieförbundet De riksförbund som är medlemmar i Studieförbundet

23 Sida 23 (23) BILAGA 2 Beslutsunderlag I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de beslutsunderlag att sammanställas som inkommit i tid enligt praxis. Inkomna beslutsunderlag Inga

24 Sida 24 (24) BILAGA 3 Övriga Frågor I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de övriga frågor att sammanställas som inkommit i tid enligt praxis. Inkomna beslutsunderlag Bilaga 3A: Förfrågan från US inför bidragstillstånd (ÖF1) Bilaga 3B: Lån till Sverok Ost (ÖF2) Bilaga 3C: FN-rollspel i Göteborgsregionen (ÖF3) Bilaga 3D: Sverok/Hantverksläger (ÖF4) Bilaga 3E: Utställning på Livrustkammaren (ÖF5) Bilaga 3F: Utredning rörande Sverokmedlemsskap (ÖF6) Bilaga 3G: Attestrutiner (ÖF7) Bilaga 3H: Styrdokument (ÖF8) Bilaga 3I: Hemsideansvar (ÖF9) Bilaga 3J: Antagande av nya föreningar (ÖF10)

25 Sida 25 (25) BILAGA 3A (ÖF 1) Beslut rörande förfrågan från Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har skickat material rörande den statliga prövningen för att få dela ut bidrag under de kommande tre åren. Förfrågan från Ungdomsstyrelsen gäller fem kriterier, fem mål, vilka ligger till grund för rätten att fortsätta fungera som ungdomsverksamhet. De fem målen är: Demokratisk fostran Jämställdhet Jämlikhet Engagera flera Meningsfull fritid Jag föreslår att: att1) Förbundsstyrelsen uppdrar åt Emil och Hanna att ta fram ett förslag att föredra för resten av styrelsen Emil Broberg Bidragsansvarig, FS

26 Sida 26 (26) BILAGA 3B (ÖF 2) Lån till Sverok Ost Sverok Ost har inkommit med en förfrågan om att få låna en del pengar tills de får nya pengar från landstinget. De har redan betalt tillbaka det lån de fick tidigare, men önskar alltså nu låna tillbaka pengarna då de inte får ut sina pengar förrän i juni. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: att1) Lånar ut kronor till Sverok Ost att2) Sätter återbetalningsdatum till 15 juli Andreas Brodin Ekonomiansvarig, FS

27 Sida 27 (27) BILAGA 3C (ÖF 3) FN-rollspel - Göteborgsregionen Under senare år har något som kallas FN-rollspel blivit alltmer populärt. Göteborgsregionen är de som drivit detta mest i Sverige. De har kontakt med skolor och "säljer" spelets upplägg och går igenom med intresserade lärare och elever som sedan gör alla förberedelser. Det fungerar i stort sett som ett levande rollspel och Sverok har blivit kontaktade angående flera delar; Vi är experter! Dels att hjälpa till och se över spelformen, komma med synpunkter och tankar "Legalisering" av rollspel! Dels så är detta en helt accepterad form av våra verksamheter som gått hem helt hos såväl skolor som myndigheter. "Få in Sverok på skolor" Detta skulle vara en mycket bra början att få in Sverokföreningar på skolor. Bildar man en Sverokförening i samband med detta kommer även övriga spelare kunna vara med och skolan kan bland annat tillhandahålla lokaler, även för spelande efter skoltid. och så vidare, det finns massor av möjligheter och de är heltända på Sverok. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Uppdrar åt Marcin Kucharski att ansvara för kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

28 Sida 28 (28) BILAGA 3D (ÖF 4) Sverok/Hantverksläger Hantverkslägret/föreningen har kontaktat Sverok angående möjligheten att nästa sommar köra ett stort läger tillsammans. Möjligheter för oss att köra lägerverksamhet med några som redan har det väl inkört samt att kunna dra nytta av närliggande verksamhets- och kunskapsområden. Även SCA har visat intresse och som tankarna gått hittills skulle det vara ett Sverok/lajv-läger, ett Hantverksläger och ett SCA-läger. Deltagarna har egna aktiviteter och delvis separata program och logistiska lösningar beroende på vad som behövs. Kan bli jättehäftigt om vi tror att vi vill orkar och att det är rätt för våra lajvare. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Ger Sverok Ost möjligheten att hålla i de här kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

29 Sida 29 (29) BILAGA 3E (ÖF 5) Utställning på Livrustkammaren Hela syftet med projektet är att olika verksamheter och uttrycksformer ska komma till tals. En konstnär som går en utbildning i Umeå skall ha en utställning i Livrustkammaren nästa sommar. Olika tidsepoker och uttryckssätt skall blandas vilt och han är den som "väljer riktning", ser helheten hur de olika bidragen kompletterar varandra. Ganska luddigt hittills men kan nog bli riktigt roligt. Jag föreslår att styrelsen beslutar: Att1) Erbjuda Sverok Stockholm möjligheten att hålla i de här kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

30 Sida 30 (30) BILAGA 3F (ÖF 6) Utredning rörande Sverokmedlemskap Det finns olika typer av medlemskap, mer eller mindre uttalat. Hittills har vi valt att i stort sett blunda för problemen som kan uppstå, men i och med detta även missat att det faktiskt kan följa fördelar med at vi har bättre koll på vilken typ av föreningar vi har, exempelvis mer riktat informationsmaterial eller förmåner på hemsidan. Någon skulle behöva sätta sig ner och bena ut hur olika föreningar fungerar och ser ut. Alltifrån storleksmässigt till hur medlemmarna går med och vad de får, hur mycket substans föreningarna har och hur aktiv den egentligen är. Detta kommer ligga till grund när vi tittar på hur/om vi vill begränsa föreningar i och med exempelvis bidragsregler eller medlemsregister. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Infogar texten i styrdokumentet Organisationsutveckling Hanna Jonsson Förbundsordförande

31 Sida 31 (31) BILAGA 3G (ÖF 7) Attestrutiner Intäkter Attestor (enligt Brodin) Statsbidrag ,00 kr Räntor ,00 kr Summa intäkter ,00 kr Utgifter Bidrag ,00 kr Emil Styrelsen Möten ,00 kr 118 Brodin Resor ,00 kr 118 Brodin Arbetsgrupper ,00 kr 118 Brodin Mat och logi ,00 kr 118 Brodin Valberedning ,00 kr 119 Brodin Arvodering ,00 kr 118 Björn Samarbete ,00 kr 112 Marcin Avskrivningar - kr 118 Brodin Utbildning - kr 118 Fredrik Summa styrelsen ,00 kr Kansli Löner ,00 kr 123 Björn Traktamente 5 000,00 kr 123 Björn Övertid 4 000,00 kr 123 Björn Hälsa 4 000,00 kr 123 Björn Utbildning ,00 kr 123 Björn Hyra ,00 kr 123 Mikael Förbrukningsmaterial ,00 kr 123 Mikael Reparation & underhåll 6 000,00 kr 123 Mikael Trycksaker ,00 kr 123 Mikael Telefon ,00 kr 123 Mikael Internet 5 000,00 kr 123 Mikael Porto ,00 kr 123 Mikael Resor & avgifter ,00 kr 123 Mikael Övrigt 5 000,00 kr 123 Mikael Flytt ,00 kr 123 Mikael Summa kansli ,00 kr Organisationsutveckling

32 Sida 32 (32) Slag ,00 kr 122 Kriss Distrikt ,00 kr 103 Marcin Ekonomisk grundgaranti ,00 kr 103 Marcin Summa organisationsutveckling ,00 kr Kommunikation/PR 110 Mässor ,00 kr Annonser ,00 kr Promotionsmaterial ,00 kr Nationell spelvecka ,00 kr Jon Hosting ,00 kr Kriss Maskinpark ,00 kr Kriss Summa kommunikation/pr ,00 kr Riksmöte ,00 kr 102 Dagny Sverox ,00 kr David Ekonomifunktioner ,00 kr Brodin Avskrivningar Summa utgifter ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat ,00 kr Jag föreslår: Att1) Förbundsstyrelsen antar de föreslagna attestrutinerna Andreas Brodin Ekonomiansvarig

33 Sida 33 (33) BILAGA 3H (ÖF 8) Styrdokument Ett stort antal styrdokument, avsedda att ligga till grund för arbetet under året, har diskuterats, reviderats och arbetats med under helgens gång. Här nedan är listor över de dokument som under arbetets gång bordlagts, och de som i reviderad form accepterats av förbundsstyrelsen. Färdigreviderade Administration Arbetsledning, kansli Arbetsledning, ordförande Arrangörssamverkan Bidragsansvar Demokratiansvar Distriktssamordning Ekonomiansvar Externa kontakter GLÖD, planering Huvudkontoret Ideell Arena Information Internationella Kontakter IT LSU Myndighetskontakt NSV Ordförande Organisationsutveckling Personalansvar Riksmötet Sekreterare Slag Studiefrämjandet Studieförbund Styrelsevård Utbildning-kurs

34 Sida 34 (34) Ej färdigreviderade Marknadsstrategi Pressansvarig Grafisk Profil Bidragsansvar Studiefrämjandet Studieförbund Notera att inte alla ej färdigreviderade styrdokument inkommit till mötet. Jag föreslår: Att1) Att2) Förbundsstyrelsen antar styrdokumenten under rubriken Färdigreviderade ovan Förbundsstyrelsen bordlägger styrdokumenten under Ej färdigreviderade ovan Bilagor Bilaga 5, Styrdokument (färdigreviderade) Bilaga 6, Styrdokument (ej färdigreviderade) Ej färdigreviderade dokument innehåller endast en del av de ej färdigreviderade, då inte alla har inkommit på grund av PR-gruppens möte som skall avhållas den 9/5. Björn Flintberg Sekreterare

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö

Möteshandlingar. Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Möteshandlingar Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö 3 Möteshandlingar till ordinarie Riksmöte 2010 i Sverok 2010-11-19--21 i Nässjö. Missa inte att diskutera alla ärenden redan nu på http://forum.sverok.se

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx

Styrelsemötesprotokoll Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll 2010-06-13.docx Sverok Väst Styrelsemötesprotokoll.docx Styrelsemöte 1. Mötet öppnas Mötet öppnas 11:25. 2. Mötet kontrolleras vara beslutmässigt BESLUT: Mötet är beslutsmässigt. 3. Val av mötesordförande Robert Tiinus

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA

MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA MÖTESHANDLINGAR UNG PIRATS FÖRBUNDSKONGRESS 2014 14-16 MARS, UPPSALA Innehållsförteckning 1. Praktisk information...3 Preliminärt schema för kongressen...5 2. Kallelse till förbundskongress 2014...6 3.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö UNF FS 2013-05-03 05 Protokoll nr 13 Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund 2013-05-03 05, på Lidingö Närvarande ledamöter: Vidar Aronsson Linda Engström Lina

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Möteshandlingar. Kongress14

Möteshandlingar. Kongress14 Möteshandlingar Kongress14 Välkommen till Kongress14! Den svenska elevrörelsen är starkare än på länge. Under 2014 kommer vi att krossa alla tidigare rekord om hur många elever som är medlemmar och engagerade

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3

Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 Kommunals kongress i Stockholm den 7 11 juni 2010 PROTOKOLL. dagarbetsordning-protokoll_ny.indd 3 2010-10-21 09.10 Svenska Kommunalarbetareförbundets 27e ordinarie kongress den 7 11 juni 2010 Produktion:

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer

Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer Statsbidraget så funkar det! Vägledning om statsbidrag till etniska organisationer 1 2012 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv och

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer