Förbundsstyrelsens möte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05"

Transkript

1 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Kansliet, Linköping. 3-5 maj 2002 Frånvarande: Marcin Kucharski (ankom lördag 12.00) David Gustafsson Övriga ledamöter närvarande. Adjungerade Lars O. Johannson Christer Pettersson Mona Tolander (lördag) Wille Raab (söndag) Beslut tagna : FS 2002, 7-15 Bilagor: Bilaga 1-4 är stående bilagor och förekommer i regel i samtliga protokoll. Antalet övriga bilagor kan variera. 1: (a) Rapporter sidan 19 2: (inga) Beslutsunderlag sidan 23 3: (a-j) Övriga frågor sidan 24 4: Nya föreningar som sökt medlemsskap sidan 37 5: (a-y) Styrdokument, färdigreviderade sidan 71 6: (a-c) Styrdokument, ej färdigreviderade sidan 111

2 Sida 2 (2) Dagordning FS möte LÖRDAG Notera att om alla styrdokument är uppdaterade och klara innan så kommer vi att gå vidare snabbare i dagordningen och då kommer tiderna att förskjutas något Mötet öppnas Genomgång: Presentation av attestordning Övrig fråga: Förnyad/fördjupad ansökan om bidragsutdelning Övrig fråga: Lån till Sverok Ost PAUS Genomgång: Mall för Styrdokument Besök: Mona, förbundets revisor Beslut: Studieförbundsfrågan (Emil föredrar), ger grund för styrdokument LUNCH Arbete: Styrdokumenten. Inlämnas till Björn PAUS Beslut: Diskussion och klubbning av styrdokumenten MIDDAG UNO-turnering och frivilligt arbete SÖNDAG Notera att om alla styrdokument är uppdaterade och klara innan så kommer vi att gå vidare snabbare i dagordningen och då kommer tiderna att förskjutas något Mötet öppnas Genomgång och beslut av kvarvarande styrdokument Arrangörssamverkarn IT-samordning PAUS Övriga frågor: Delegering av nya projekt FN-rollspel Sverok/Hantverkslägret Utställning på Livrustkammaren Utredning rörande medlemskap Övriga ansvarsområden: Hemsidan LUNCH Diskussion: Tolkning av riksmötets beslut Diskussion:Etik och öppenhet i Förbundsstyrelsen och på kansli SLUT

3 Sida 3 (3) FS 2002, 7 (ÖF 1) Beslut rörande förfrågan från Ungdomsstyrelsen Emil föredrog inkommet material från Ungdomsstyrelsen rörande den statliga prövningen för att få dela ut bidrag under de kommande tre åren. Förfrågan från Ungdomsstyrelsen gäller fem kriterier, fem mål, vilka ligger till grund för rätten att fortsätta fungera som ungdomsverksamhet. De fem målen är: Demokratisk fostran Jämställdhet Jämlikhet Engagera flera Meningsfull fritid Styrelsen beslutar att: att1) uppdra åt Emil och Hanna att ta fram ett förslag att föredra för resten av styrelsen

4 Sida 4 (4) FS 2002, 8 (ÖF 2) Lån till Sverok Ost Sverok Ost har inkommit med en förfrågan om att få låna en del pengar tills de får nya pengar från landstinget. De har redan betalt tillbaka det lån de fick tidigare, men önskar alltså nu låna tillbaka pengarna då de inte får ut sina pengar förrän i juni. Styrelsen beslutar att: att1) Låna ut kronor till Sverok Ost att2) Återbetalning skall ske senast 15 juli

5 Sida 5 (5) Diskussion Studieförbundsarbetet Emil föredrog en del av det arbete som gjorts i förberedande syfte för studieförbundet. Styrelsen diskuterade ämnet. Emil hade en del frågeställningar som styrelsen diskuterade, varefter styrelsen gav Emil och Molle fullt förtroende att fortsätta arbetet. Bilagor Bilaga 1A, Grundtankar om Studieförbundets organisation

6 Sida 6 (6) Diskussion Besök från revisor Mona Tolander besöker förbundsstyrelsen och presenterar sig. Styrelsen hälsar välkommen och presenterar sig själva och sina arbetsområden. Mona vill följa arbetet kring arbetsbeskrivning för kansli och ordförande och dessutom följa de ekonomiska och adminsitrativa rutinerna under året.

7 Sida 7 (7) FS 2002, 9 (ÖF 3) FN-rollspel - Göteborgsregionen Under senare år har något som kallas FN-rollspel blivit alltmer populärt. Göteborgsregionen är de som drivit detta mest i Sverige. De har kontakt med skolor och "säljer" spelets upplägg och går igenom med intresserade lärare och elever som sedan gör alla förberedelser. Det fungerar i stort sett som ett levande rollspel och Sverok har blivit kontaktade angående flera delar; Vi är experter! Dels att hjälpa till och se över spelformen, komma med synpunkter och tankar "Legalisering" av rollspel! Dels så är detta en helt accepterad form av våra verksamheter som gått hem helt hos såväl skolor som myndigheter. "Få in Sverok på skolor" Detta skulle vara en mycket bra början att få in Sverokföreningar på skolor. Bildar man en Sverokförening i samband med detta kommer även övriga spelare kunna vara med och skolan kan bland annat tillhandahålla lokaler, även för spelande efter skoltid. och så vidare, det finns massor av möjligheter och de är heltända på Sverok. Styrelsen beslutar att: Att1) Uppdra åt Marcin Kucharski att ansvara för kontakterna

8 Sida 8 (8) FS 2002, 10 (ÖF 4) Sverok/Hantverksläger Hantverkslägret/föreningen har kontaktat Sverok angående möjligheten att nästa sommar köra ett stort läger tillsammans. Möjligheter för oss att köra lägerverksamhet med några som redan har det väl inkört samt att kunna dra nytta av närliggande verksamhets- och kunskapsområden. Även SCA har visat intresse och som tankarna gått hittills skulle det vara ett Sverok/lajv-läger, ett Hantverksläger och ett SCA-läger. Deltagarna har egna aktiviteter och delvis separata program och logistiska lösningar beroende på vad som behövs. Kan bli jättehäftigt om vi tror att vi vill orkar och att det är rätt för våra lajvare. Styrelsen beslutar att: Att1) Erbjuda Sverok Ost möjligheten att hålla i de här kontakterna

9 Sida 9 (9) FS 2002, 11 (ÖF 5) Utställning på Livrustkammaren Hela syftet med projektet är att olika verksamheter och uttrycksformer ska komma till tals. En konstnär som går en utbildning i Umeå skall ha en utställning i Livrustkammaren nästa sommar. Olika tidsepoker och uttryckssätt skall blandas vilt och han är den som "väljer riktning", ser helheten hur de olika bidragen kompletterar varandra. Ganska luddigt hittills men kan nog bli riktigt. Styrelsen beslutar att: Att1) Erbjuda Sverok Stockholm möjligheten att hålla i de här kontakterna

10 Sida 10 (10) FS 2002, 12 (ÖF 6) Utredning rörande Sverokmedlemskap Det finns olika typer av medlemskap, mer eller mindre uttalat. Hittills har vi valt att i stort sett blunda för problemen som kan uppstå, men i och med detta även missat att det faktiskt kan följa fördelar med at vi har bättre koll på vilken typ av föreningar vi har, exempelvis mer riktat informationsmaterial eller förmåner på hemsidan. Någon skulle behöva sätta sig ner och bena ut hur olika föreningar fungerar och ser ut. Alltifrån storleksmässigt till hur medlemmarna går med och vad de får, hur mycket substans föreningarna har och hur aktiv den egentligen är. Detta kommer ligga till grund när vi tittar på hur/om vi vill begränsa föreningar i och med exempelvis bidragsregler eller medlemsregister. Styrelsen beslutar att: Att1) Infoga texten i styrdokumentet Organisationsutveckling

11 Sida 11 (11) FS 2002, 13 (ÖF 7) Attestrutiner Andreas Brodin föredrog attestrutinerna. Intäkter Attestor (enligt Brodin) Statsbidrag ,00 kr Räntor ,00 kr Summa intäkter ,00 kr Utgifter Bidrag ,00 kr Emil Styrelsen Möten ,00 kr 118 Brodin Resor ,00 kr 118 Brodin Arbetsgrupper ,00 kr 118 Brodin Mat och logi ,00 kr 118 Brodin Valberedning ,00 kr 119 Brodin Arvodering ,00 kr 118 Björn Samarbete ,00 kr 112 Marcin Avskrivningar - kr 118 Brodin Utbildning - kr 118 Fredrik Summa styrelsen ,00 kr Kansli Löner ,00 kr 123 Björn Traktamente 5 000,00 kr 123 Björn Övertid 4 000,00 kr 123 Björn Hälsa 4 000,00 kr 123 Björn Utbildning ,00 kr 123 Björn Hyra ,00 kr 123 Mikael Förbrukningsmaterial ,00 kr 123 Mikael Reparation & underhåll 6 000,00 kr 123 Mikael Trycksaker ,00 kr 123 Mikael Telefon ,00 kr 123 Mikael Internet 5 000,00 kr 123 Mikael Porto ,00 kr 123 Mikael Resor & avgifter ,00 kr 123 Mikael Övrigt 5 000,00 kr 123 Mikael Flytt ,00 kr 123 Mikael Summa kansli ,00 kr

12 Sida 12 (12) Organisationsutveckling Slag ,00 kr 122 Kriss Distrikt ,00 kr 103 Marcin Ekonomisk grundgaranti ,00 kr 103 Marcin Summa organisationsutveckling ,00 kr Kommunikation/PR 110 Mässor ,00 kr Annonser ,00 kr Promotionsmaterial ,00 kr Nationell spelvecka ,00 kr Jon Hosting ,00 kr Kriss Maskinpark ,00 kr Kriss Summa kommunikation/pr ,00 kr Riksmöte ,00 kr 102 Dagny Sverox ,00 kr David Ekonomifunktioner ,00 kr Brodin Avskrivningar Summa utgifter ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat ,00 kr Styrelsen beslutar att: Att1) Anta de föreslagna attestrutinerna

13 Sida 13 (13) Diskussion Tolkning av riksmötesbeslut Anders Hultman presenterade sig och blev presenterad för mötet. Anders Hultman föredrog problematiken i framförallt två stadgeändringsbeslut, dels valberedningens förslag om ändringen om styrelsens storlek, dels frågan kring stadgeändringen. I det första fallet finns rösträkning, men endast enkel majoritet och inte 2/3-dels majoritet, vilket Sveroks stadgar kräver. I det andra fallet finns ingen rösträkning, men vetskap om enkel majoritet finns, dock är det osäkert om det finns 2/3-majoritet. Det är värt att notera att det fanns fler beslut som påverkade stadgan, men i de fallen har både mötesordföranden och justerarna på riksmötet varit överens om att i de frågorna har riksmötet varit överens om det beslut som fattats. Det är således i följande två fall som det finns en problematik: Beslutet om den framtida styrelsens sammansättning Beslutet om ändringar i distriktens stadgar I ytterligare två fall frågor fanns det I aktiebolagen fungerar det så att om klubban har fallit och ingen protesterar i samband med beslutsfattandet så brukar i regel besluten få stå tills de upphävs. I det här fallet är det en ideell organisation. Det kan vara så att det räcker med att en medlem väcker frågan om ogiltighet och det kan då bli upp till tingsrätten att besluta i frågan. Förbundsstyrelsens uppgift är att verkställa riksmötets beslut och inget av besluten är beslut som rör den löpande verksamheten per se, utan stadgeändringsbeslut. De kan dock komma att påverka i framtiden. Sammanfattningsvis: Besluten gäller fram till dess att någon klagar hos tingsrätten. Då är det upp till tingsrätten att besluta. Styrelsen kan också välja att fortsätta arbetet i enlighet med det fattade beslutet och ompröva först Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och uppdra åt Hanna och Björn att sammanställa ett ordentligt beslutsunderlag till nästa möte.

14 Sida 14 (14) FS 2002, 14 (ÖF 8) Styrdokument Ett stort antal styrdokument, avsedda att ligga till grund för arbetet under året, har diskuterats, reviderats och preliminärt antagits. Här nedan är listor över de dokument som under arbetets gång bordlagts, och de som i reviderad form antagits. Färdigreviderade Administration Arbetsledning, kansli Arbetsledning, ordförande Arrangörssamverkan Bidragsansvar Demokratiansvar Distriktssamordning Ekonomiansvar Externa kontakter GLÖD, planering Huvudkontoret Ideell Arena Information Internationella Kontakter IT LSU Myndighetskontakt NSV Ordförande Organisationsutveckling Personalansvar Riksmötet Sekreterare Slag Studiefrämjandet Studieförbund Styrelsevård Utbildning-kurs

15 Sida 15 (15) Ej färdigreviderade Marknadsstrategi Pressansvarig Grafisk Profil Bidragsansvar Studiefrämjandet Studieförbund Notera att inte alla ej färdigreviderade styrdokument inkommit till mötet. Styrelsen beslutar: Att1) Anta styrdokumenten under rubriken Färdigreviderade ovan Att2) Bordlägga styrdokumenten under Ej färdigreviderade ovan Bilagor Bilaga 5, Styrdokument (färdigreviderade) Bilaga 6, Styrdokument (ej färdigreviderade) Ej färdigreviderade dokument innehåller endast en del av de ej färdigreviderade, då inte alla har inkommit på grund av PR-gruppens möte som skall avhållas den 9/5.

16 Sida 16 (16) FS 2002, 15 (ÖF 9) Hemsideansvar Eftersom endast IT-driften och samordning finns kvar under IT-ansvarigs roll, behöver man hitta någon som är överst ansvarig för att hemsidan sverok.se uppdateras. Denne person ska givetvis samarbeta med informationsgruppen, ledd av Mikael Enmaln som informationsansvarig och Petra Malmgren som webbredaktör, och med PR-gruppens designansvarige för hemsidan, David Gustafsson, samt andra personer som kan komma att arbeta med hemsidan. Styrelsen beslutar att: Att1) Kriss Andsten är ansvarig för hemsidan

17 Sida 17 (17) FS 2002, (bordlagt) Antagande av nya föreningar Ett stort antal föreningar har blivit liggande då förra styrelsen bordlade i december. Därför finns det nu en hel del föreningar Styrelsen beslutar att bordlägga frågan på grund av tidsbrist, men att ta beslut per capsulam så snart som möjligt. Bilagor: Bilaga 4, Ännu icke antagna föreningar

18 Sida 18 (18) Diskussion Etik och Öppenhet i Förbundsstyrelsen och på kansliet Styrelsen bordlade diskussionen till nästa möte på grund av tidsbrist då den förtjänar mer tid.

19 Sida 19 (19) BILAGA 1 Rapporter I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de rapporter att sammanställas som ansvariga för respektiva ansvarsområde skickat in. Då detta är det första mötet och inga formella rapportkrav har funnits inför mötet har endast spontana rapporter beaktats. Inkomna rapporter Bilaga 1A: Rapport om arbetet med Studieförbund

20 Sida 20 (20) BILAGA 1 A Emil Broberg och Lars O Johannson Rapport om Studieförbund Studieförbundet Grundtankar Studieförbundet ska dungera som ett skal kring de medlemsförbund som finns. Nästan all verksamhet sker i respektive förbund. Studieförbundets styrelse tillsätts av Rikstinget. Rikstinget består av representanter från medlemsförbunden. Kompetensen inom Studieförbundet ligger hos respektive medlemsförbund. Där fokuseras inlärningen till eget ansvar, intresse, självbestämmande och gemensam verksamhet. Studieförbundet kan driva almännyttiga förbundsöverskridande kurser, te.ex. kassörskurser, som alla föreningr oavsett typ behöver. All cirkel-, kulturprogram- och kursverksamhet sker i föreningsförom. Det betdyder att Studieförbundet inte har lösa cirklar utan all folkbildning sker genom medlemsförbundens föreningar. Kvalitetssärking och kvalitetsökning ske genom ledarutbildning som drivs av respektive medlemsförbund. De olika medlemsförbundens behov tillgodoses på detta sätt. Föreningar är själva kompetenta att driva cirklar, kurser och kulturprogram. Föreningarnas styrelser driver verksamheter och föreningarnas revisorer är Studieförbundens kontrollorgan på lokal nivå. Gemensamma kurser över förbundsgränsen sker regionalt genom samarbete inom och mellan kretsarna. Administrationen, verksamheten och folkbildningen sker på föreningsnivå. Detta lösgör resurser till själva folkbildningen. Studieförbundskretsar Studieförbund måste ha distrikt, härefter kallade kretsar (FBR:s regler). Vi vet inte riktigt ännu om behovet av krets finns. Vi har identifierat två alternativ: nationella och regionala kretsar. Kretsarna är anordnadre av allmänna ledarkurser, kulturprogram och cirklar. Dessa godkänns av kretsen och pengar förmedlas till respektive föreningn från Studieförbundet. Kretsarna agerar alltså som ett godkännande filter. Detta är deras roll inom organisationen och detta måste ske eftersom FBR:s regler säger så. Intressespecifika ledarkurser drivs av respektive medlemsförbunds distrikt. Regionala kretsar ser ut ungefär som de distrikt som finns i Sverok. De har landstingsbidrag. Samtliga medlemsförubnds föreningar som finns i regionen har rösträtt, inflytande och delaktighet i studieförbundsdistriktet. Kretsarnas styrelser tillsätts av regionens samtliga föreningar på regionstingen. Fördelar: Lätt att få landstingsbidrag. Regionala distrikt finns i regel inom medlemsförbunden och det kan vara lättare att få till regionala samarbeten och regionalt hållna kurser. Nackdelar: Styrelserna kommer innehålla ledamöter ur de olika medlemsförbunden med deras olika förutsättningar. Det kan vara svårt för vissa medlemsförbund att hitta ideella till både kretsar och

21 Sida 21 (21) distrikt. Landstingsbidragen kanske inte är så stora att det har någon betydelse i den totala Studieförbundsbudgeten. Nationella kretsar innebär att respektive medlemsförbund har en rikstäckande krets inom sin egen intressesfär. Det kommer alltså att finnas lika många parallella kretsar som det finns medlemsförbund. Dessa täcker hela riket samtidigt. Kretsens ekonomi får statliga pengar via Studieförbundet medan förbundens distrikt får landstingsbidrag. De nationella kretsarnas styrelser tillsätts av respektive medlemsförbunds riksmöte på samma sätt som de väljer förbundsstyrelser. Fördelar: Varje krets styr över sitt särintresse men är fortfarande fria att samarbeta med varandra. Respektive krets kan specialisera sig inom sitt intresseområde. Det är lätt att skilja på Studieförbundskretsen och förbundsdistrikten. Det är lättare att hitta ideellt intresserade till respektive krets eftersom man har ett helt riksförbund som rekryteringsgrund. Nackdelar: Det kan bli svårt att få landstingsbidrag eftersom det samtidigt kommer finnas flera kretsar inom samma landsting. Organisation Studieförbundet har en styrelse. Denna utses årligen av Studieförbundets Riksting. Rikstinget består av 51 ombud, fördelade på respektive medlemsorganisation efter medlemsantal. Varje medlemsorganisation har minst ett ombud. De nationella kretsarna utses av respektive medlemsorganisation. De regionala kretsarna utses av samtliga föreningar från alla förbund inom en region. Studieförbundsföreningar finns inte, trots att det finns vissa kommuner som ger bidrag till sådana. Verksamhet Föreningsnivå Föreningarna driver all verksamhet. Föreningen har kontakt med sitt förbund genom en databas som finns tillgänglig för respektive förening. Genom denna databas finns föreningens möjligheter att själva administrera sina medlemmar, styreler, sin demokrati på olika plan, sina bidragsansökningar och sin cirkel- och kursverksamhet 1. Cirklar, kulturprogram och ledarkurser initieras hos föreningen 2. Cirklar, kulturprogram och allmänna ledarkurser hamnar hos studieförbundskretsen för godkännande. Intresseinriktade ledarkurser hamnar hos förbundsdistrikten för godkännande. Alla ansökningar hamnar centralt hos Studieförbundet och fördelas sedan till respektive krets/distrikt för godkännande. 3. Föreningen får ett godkännande av cirkeln/kulturprogrammet/ledarkursen. Föreningen får ett redovisningskrav. Detta meddelas även föreningens revisor. 4. Cirkeln/kulturprogrammet/ledarkursen genomförs. 5. Redovisning skickas in och bidragen utbetalas. Eventuellt genomförs kontroller innan utbetalning. Föreningens revisor fungerar normalt som kontrollorgan. Alla dessa steg sker digitalt via databasen och förenings-cd:n. Krets/Distriktsnivå Kretsarna får digitalt ansökningar av cirklar/kulturprogram/ledarkurser. Dessa godkänns och ett redovisningskrav ställs till föreningen och föreningens revisor. Föreningen genomför sin verksamhet

22 Sida 22 (22) och återredovisar till kretsen/distriktet, underskriven av föreningens revisor. Redovisningen kontrolleras och bidragen godkänns. Studieförbundsnivå Studieförbundet får in alla ansökningar om cirklar/kulturprogram/ledarkurser. Dessa skickas genast vidare genom databasen till respektive krets/distrikt. Till distrikten skickas intressespecifika ledarkurser och resten till respektive krets. Efter att kretsen kontrollerat och godkänt utbetalningarna får Studieförbundet utbetalningsorder till respektive föreningskonto. Kvalitetssäkring Revisorerna är Studieförbundets administrativa kontroll. Punktkontroller genomförs av Studieförbundets kontrolladministration. Studiecirkel: Ansökan om att starta en cirkel skickas ut och godkänns av den aktuella kretsen. I utbyte mot att cirkeln redovisas betalas pengarna ut. Genom cirkelledarutbildningar förbättras kvaliteten på cirklarna. Kulturprogram: Ansökan om att driva kulturprogram skickas till och godkänns av den aktuella kretsen i utbyte mot cirkeln redovisas betalas pengarna ut. Allmän ledarkurs: Godkänns av kretsen som ser till att ledarkursen håller måttet och tipsar om ev. samarbetsmöjligheter med andra kretsar. Utbetalning av bidrag mot redovisning. Intressespecifik ledarkurs: Godkänns av medlemsförbundens distrikt som ser till att kursen utvecklar verksamheten vidare. Utbetalning mot redovisning. Möjligheter finns för central samordning. Beslut att fatta: - Grundtankarna - Nationella eller regionala kretsar - Medlemsinflytande eller representativ demokrati - Stort eller litet studieförbund - Namn: (förslag: StudieförbundEtt, S.P.E.L (Studieförbundet Pedagogiskt lärande) Liten ordlista: FBR Riksmöte Distriktsårsmöte Riksting Regionsting Distrikt Krets Medlemsförbund Folkbildningsrådet. De som fördelar statliga bidrag till studieförbunden Medlemsförbundens högsta beslutande organ. Medlemsförbundens distriktsårsmöte och dess högsta beslutande organ Studieförbundets högsta beslutande organ Studieförbundskretsarnas högsta beslutande organ Regionalt samarbetsorgan inom ett medlemsförbund Regionalt samarbetsorgan inom Studieförbundet De riksförbund som är medlemmar i Studieförbundet

23 Sida 23 (23) BILAGA 2 Beslutsunderlag I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de beslutsunderlag att sammanställas som inkommit i tid enligt praxis. Inkomna beslutsunderlag Inga

24 Sida 24 (24) BILAGA 3 Övriga Frågor I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de övriga frågor att sammanställas som inkommit i tid enligt praxis. Inkomna beslutsunderlag Bilaga 3A: Förfrågan från US inför bidragstillstånd (ÖF1) Bilaga 3B: Lån till Sverok Ost (ÖF2) Bilaga 3C: FN-rollspel i Göteborgsregionen (ÖF3) Bilaga 3D: Sverok/Hantverksläger (ÖF4) Bilaga 3E: Utställning på Livrustkammaren (ÖF5) Bilaga 3F: Utredning rörande Sverokmedlemsskap (ÖF6) Bilaga 3G: Attestrutiner (ÖF7) Bilaga 3H: Styrdokument (ÖF8) Bilaga 3I: Hemsideansvar (ÖF9) Bilaga 3J: Antagande av nya föreningar (ÖF10)

25 Sida 25 (25) BILAGA 3A (ÖF 1) Beslut rörande förfrågan från Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har skickat material rörande den statliga prövningen för att få dela ut bidrag under de kommande tre åren. Förfrågan från Ungdomsstyrelsen gäller fem kriterier, fem mål, vilka ligger till grund för rätten att fortsätta fungera som ungdomsverksamhet. De fem målen är: Demokratisk fostran Jämställdhet Jämlikhet Engagera flera Meningsfull fritid Jag föreslår att: att1) Förbundsstyrelsen uppdrar åt Emil och Hanna att ta fram ett förslag att föredra för resten av styrelsen Emil Broberg Bidragsansvarig, FS

26 Sida 26 (26) BILAGA 3B (ÖF 2) Lån till Sverok Ost Sverok Ost har inkommit med en förfrågan om att få låna en del pengar tills de får nya pengar från landstinget. De har redan betalt tillbaka det lån de fick tidigare, men önskar alltså nu låna tillbaka pengarna då de inte får ut sina pengar förrän i juni. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: att1) Lånar ut kronor till Sverok Ost att2) Sätter återbetalningsdatum till 15 juli Andreas Brodin Ekonomiansvarig, FS

27 Sida 27 (27) BILAGA 3C (ÖF 3) FN-rollspel - Göteborgsregionen Under senare år har något som kallas FN-rollspel blivit alltmer populärt. Göteborgsregionen är de som drivit detta mest i Sverige. De har kontakt med skolor och "säljer" spelets upplägg och går igenom med intresserade lärare och elever som sedan gör alla förberedelser. Det fungerar i stort sett som ett levande rollspel och Sverok har blivit kontaktade angående flera delar; Vi är experter! Dels att hjälpa till och se över spelformen, komma med synpunkter och tankar "Legalisering" av rollspel! Dels så är detta en helt accepterad form av våra verksamheter som gått hem helt hos såväl skolor som myndigheter. "Få in Sverok på skolor" Detta skulle vara en mycket bra början att få in Sverokföreningar på skolor. Bildar man en Sverokförening i samband med detta kommer även övriga spelare kunna vara med och skolan kan bland annat tillhandahålla lokaler, även för spelande efter skoltid. och så vidare, det finns massor av möjligheter och de är heltända på Sverok. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Uppdrar åt Marcin Kucharski att ansvara för kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

28 Sida 28 (28) BILAGA 3D (ÖF 4) Sverok/Hantverksläger Hantverkslägret/föreningen har kontaktat Sverok angående möjligheten att nästa sommar köra ett stort läger tillsammans. Möjligheter för oss att köra lägerverksamhet med några som redan har det väl inkört samt att kunna dra nytta av närliggande verksamhets- och kunskapsområden. Även SCA har visat intresse och som tankarna gått hittills skulle det vara ett Sverok/lajv-läger, ett Hantverksläger och ett SCA-läger. Deltagarna har egna aktiviteter och delvis separata program och logistiska lösningar beroende på vad som behövs. Kan bli jättehäftigt om vi tror att vi vill orkar och att det är rätt för våra lajvare. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Ger Sverok Ost möjligheten att hålla i de här kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

29 Sida 29 (29) BILAGA 3E (ÖF 5) Utställning på Livrustkammaren Hela syftet med projektet är att olika verksamheter och uttrycksformer ska komma till tals. En konstnär som går en utbildning i Umeå skall ha en utställning i Livrustkammaren nästa sommar. Olika tidsepoker och uttryckssätt skall blandas vilt och han är den som "väljer riktning", ser helheten hur de olika bidragen kompletterar varandra. Ganska luddigt hittills men kan nog bli riktigt roligt. Jag föreslår att styrelsen beslutar: Att1) Erbjuda Sverok Stockholm möjligheten att hålla i de här kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

30 Sida 30 (30) BILAGA 3F (ÖF 6) Utredning rörande Sverokmedlemskap Det finns olika typer av medlemskap, mer eller mindre uttalat. Hittills har vi valt att i stort sett blunda för problemen som kan uppstå, men i och med detta även missat att det faktiskt kan följa fördelar med at vi har bättre koll på vilken typ av föreningar vi har, exempelvis mer riktat informationsmaterial eller förmåner på hemsidan. Någon skulle behöva sätta sig ner och bena ut hur olika föreningar fungerar och ser ut. Alltifrån storleksmässigt till hur medlemmarna går med och vad de får, hur mycket substans föreningarna har och hur aktiv den egentligen är. Detta kommer ligga till grund när vi tittar på hur/om vi vill begränsa föreningar i och med exempelvis bidragsregler eller medlemsregister. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Infogar texten i styrdokumentet Organisationsutveckling Hanna Jonsson Förbundsordförande

31 Sida 31 (31) BILAGA 3G (ÖF 7) Attestrutiner Intäkter Attestor (enligt Brodin) Statsbidrag ,00 kr Räntor ,00 kr Summa intäkter ,00 kr Utgifter Bidrag ,00 kr Emil Styrelsen Möten ,00 kr 118 Brodin Resor ,00 kr 118 Brodin Arbetsgrupper ,00 kr 118 Brodin Mat och logi ,00 kr 118 Brodin Valberedning ,00 kr 119 Brodin Arvodering ,00 kr 118 Björn Samarbete ,00 kr 112 Marcin Avskrivningar - kr 118 Brodin Utbildning - kr 118 Fredrik Summa styrelsen ,00 kr Kansli Löner ,00 kr 123 Björn Traktamente 5 000,00 kr 123 Björn Övertid 4 000,00 kr 123 Björn Hälsa 4 000,00 kr 123 Björn Utbildning ,00 kr 123 Björn Hyra ,00 kr 123 Mikael Förbrukningsmaterial ,00 kr 123 Mikael Reparation & underhåll 6 000,00 kr 123 Mikael Trycksaker ,00 kr 123 Mikael Telefon ,00 kr 123 Mikael Internet 5 000,00 kr 123 Mikael Porto ,00 kr 123 Mikael Resor & avgifter ,00 kr 123 Mikael Övrigt 5 000,00 kr 123 Mikael Flytt ,00 kr 123 Mikael Summa kansli ,00 kr Organisationsutveckling

32 Sida 32 (32) Slag ,00 kr 122 Kriss Distrikt ,00 kr 103 Marcin Ekonomisk grundgaranti ,00 kr 103 Marcin Summa organisationsutveckling ,00 kr Kommunikation/PR 110 Mässor ,00 kr Annonser ,00 kr Promotionsmaterial ,00 kr Nationell spelvecka ,00 kr Jon Hosting ,00 kr Kriss Maskinpark ,00 kr Kriss Summa kommunikation/pr ,00 kr Riksmöte ,00 kr 102 Dagny Sverox ,00 kr David Ekonomifunktioner ,00 kr Brodin Avskrivningar Summa utgifter ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat ,00 kr Jag föreslår: Att1) Förbundsstyrelsen antar de föreslagna attestrutinerna Andreas Brodin Ekonomiansvarig

33 Sida 33 (33) BILAGA 3H (ÖF 8) Styrdokument Ett stort antal styrdokument, avsedda att ligga till grund för arbetet under året, har diskuterats, reviderats och arbetats med under helgens gång. Här nedan är listor över de dokument som under arbetets gång bordlagts, och de som i reviderad form accepterats av förbundsstyrelsen. Färdigreviderade Administration Arbetsledning, kansli Arbetsledning, ordförande Arrangörssamverkan Bidragsansvar Demokratiansvar Distriktssamordning Ekonomiansvar Externa kontakter GLÖD, planering Huvudkontoret Ideell Arena Information Internationella Kontakter IT LSU Myndighetskontakt NSV Ordförande Organisationsutveckling Personalansvar Riksmötet Sekreterare Slag Studiefrämjandet Studieförbund Styrelsevård Utbildning-kurs

34 Sida 34 (34) Ej färdigreviderade Marknadsstrategi Pressansvarig Grafisk Profil Bidragsansvar Studiefrämjandet Studieförbund Notera att inte alla ej färdigreviderade styrdokument inkommit till mötet. Jag föreslår: Att1) Att2) Förbundsstyrelsen antar styrdokumenten under rubriken Färdigreviderade ovan Förbundsstyrelsen bordlägger styrdokumenten under Ej färdigreviderade ovan Bilagor Bilaga 5, Styrdokument (färdigreviderade) Bilaga 6, Styrdokument (ej färdigreviderade) Ej färdigreviderade dokument innehåller endast en del av de ej färdigreviderade, då inte alla har inkommit på grund av PR-gruppens möte som skall avhållas den 9/5. Björn Flintberg Sekreterare

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 22 maj 2016 Golfhäftet Trophy 2016 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. den maj Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Sandberg / Mattsson SANDBERG, Jonatan Götaströms Golfklubb MATTSSON, Felix Götaströms Golfklubb Golfhäftet Trophy 2 Jansson / Trofast TROFAST, Niklas

Läs mer

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic

INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL. mv Mattias Banérson Amar Zubcevic INLINEHOCKEYLEAGUE MATCHPROTOKOLL Småland Seriematch 1 36 10 juni 2007 0930 Arena Oskarshamn Lag A Lemmings Lag B Dövesta FÖRLOPP mv Mattias Banérson Amar Zubcevic mv Stefan Håkansson Eric Aldebert Fredrik

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Svenskars rekord i NHL

Svenskars rekord i NHL Svenskars rekord i NHL Uppdaterad: 2015-06-16 SLUTSPELET Flest matcher av en svensk i NHL-slutspelet Nicklas Lidström 263 Tomas Holmström 159 Bob Nystrom 157 Peter Forsberg 151 Tomas Sandström 139 Ulf

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Kalmar Skellefteå 62 69

Kalmar Skellefteå 62 69 SMTD 2005 Open Plats Spelare Klubb Totalpoäng Antal tävlande: Helsingborg Kalmar Skellefteå 62 69 Stockholm 64 75 1 Markus Källström Brunna, Stockholm 392,50 2 99,00 2 99,00 1 100,00 6,5 94,50 2 Jesper

Läs mer

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB

Rak lista. Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK. SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Resultatlista Svenska Cupen, Hårdton IK SM Lag den 5 januari 2010 Spelplats: Hårdton IK EB Plac Namn Klubb S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S:a Snitt Andreas Frejborn BGK Laxen 19 20 18 22 20 - - - - 99 19,8

Läs mer

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson

Maila norrcupen@gmail.com eller ring 070-3908521 /Petter Nilsson Totalresultat Norrcupen 2013 Reviderad 2013-10-06 18:00 Tack för den här säsongen! Hoppats ni haft kul! Jag har inte hört något negativt angående årets regler/upplägg, betyder det att ni är nöjda eller

Läs mer

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster

Herr Grand Master -75 Höger. Mats Ottosson - Skåne Armsport. Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala. Herr Grand Master -75 Vänster Herr Grand Master -75 Höger Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr Grand Master -75 Vänster Mats Ottosson - Skåne Armsport Totte Lundgren - Vätternbrytarna Motala Herr

Läs mer

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER

PM BOWLING 2017 RESULTAT GRUPPSPEL DAMER RESULTAT GRUPPSPEL DAMER Nr Namn Förening Resultat 1 Sofie Holmström Örebro 1122 2 Lisa Hellsten Uppsala 1098 3 Ann-Marie Engström Norrköping 1049 4 Carina Fredriksson Norrköping 1047 5 Maggan Sasse Göteborg

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit:

Distans: 9 km. Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 Antal brutit: Jönköpings varvlopp 2013 Resultat P10-12 Distans: 9 km Antal varv: 1 Antal anmälda: 6 Antal startande: 6 1 195 2050634 Estehag Gabriel Nässjö CK 22:03 2 193 2062362 Pettersson Jesper Halmstads CK 3 194

Läs mer

SverigeSerien 2016 Elit A

SverigeSerien 2016 Elit A SverigeSerien 2016 Elit A (söndag) 1 Pär Pålsson, Jämtlands MK 27 22 27 76 2 Kristoffer Karlsson, SMK Trollhättan 20 27 25 72 3 Kim Nilsson, Osby MK 25 25 17 67 4 Niklas Nilsson, Jämtlands MK 30 30 5 65

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J

Missiv D2 3 D1 3 VY 4 VÄ 4 J Missiv VÅRMÖNSTRINGEN 2016, MISSIV Deltagande föreningar Starter Härnösands PSK 14 Kramfors PSK 18 Nätra SKG 38 Sollefteå PSK 10 Sundsvalls PK 38 Sundsvalls SSK 27 Ånge PK 20 Örnsköldsviks PK 41 I21/T3

Läs mer

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng

Resultat Öppen. Placering Startnr Namn Klubb Poäng Resultat Öppen 1 130 Bengt Davidsson Skärblacka 158 2 1 Stefan Arfvedsson Finspång 157 3 69 Mats Gustavsson Finspång 156 4 79 Tomas Persson Vingåker 156 5 100 Hans Björling Norrköping 156 6 92 Rolf Gillstam

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015

Resultatlista, enskild rond - netto: Hammarö Golfklubb Golf och Culture Cup 2015 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golf och Culture Cup 2015 En-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Fyrboll, Poängbogey Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2015-08-01 Särskiljning 1 M Olsson/A

Läs mer

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19

BRATTLÖFS CUP 2009. Midvintersprinten Silverrundan Lokabacken TOTALT. Utbildning 2009-02-14 2009-05-21 2009-09-19 BRATTLÖFS CUP 29 29-2-14 29-5-21 29-9-19 Utbildning Jesper Ödberg Jacob Jansson Pontus Sevius David Pettersson Emil Överström Martin Nilsson Andreas Pettersson Johan Wedin Falköpings MK Säffle MC Falköpings

Läs mer

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A

RESULTAT CREW CHALLENGE FESTIVALEN 2006. 104 Morgan Nygren MK Team Westom Saab 7 7 7 7 7 35 A CREW / MK TEAM WESTOM SENIORER PLAC. NR NAMN / ANMÄLARE 1 52 Andreas Dahlberg Team Pekka Power RESULTAT KLUBB BIL O 1 O 2 O 3 O 4 O 5 TOT FINAL Mora MK Saab 7 7 7 7 7 35 A 2 67 Robert Engelbrektsson Lidköpings

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Flickor 1 24-8-1 Antal pristagare: 4 1 Madeleine Yström ÖSTERHANINGE GK, 83 2 Johanna Lennberg SALEMS GK, 84 3 Sandra Sohlberg TROXHAMMAR GK, 4 Natalie Wille BRO-BÅLSTA GK, 88 5 Lina Elmsäter TROXHAMMAR

Läs mer

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö

Resultatlista. RådaSiö regattan. 18-19 augusti 2007. Rådasjön, Mölndal. Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Resultatlista RådaSiö regattan 18-19 augusti 2007 Rådasjön, Mölndal Arrangör: Regattaföreningen RådaSiö Göteborgs RK, Mölndals RK, Göteborgs RF, Kungälvs RK den 19 augusti 2007 Sida 1 av 13 lördag Lopp

Läs mer

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat

Brand-SM Terränglöpning i samband med Tjur Ruset 2012 Damer Resultat Damer Resultat 1 Caroline EK Eskilstuna räddningstjänst 01:02:41 2 Vicki Jonsson Räddningstjänsten Ljungby 01:05:57 3 Marika Wagner Södertörns Brandförsvarsförbund 01:07:15 4 Emma Kilenstam Härnösands

Läs mer

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT

Österlenspelen. 11-12 december 2010 RESULTAT Österlenspelen 11-12 december 2010 RESULTAT HERRSINGEL A 9 deltagare Korsavadshallen POOL A Linus Conrad, Carlskrona - Dennis Schön, Aura 20 10.15 21-17, 21-15 Dennis Schön, Aura - Karl Fredlund, Christianstad

Läs mer

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT

Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle OFFICIELLA RESULTAT 2008-02-02 Vännäs Skidfestiva,Distr.final Kalle H 8 år 1 104 ÅSTOT Simon IFK Umeå 6:48 0:01.0 6:49.0 2 103 LIND Anton Vännäs SK 7:47 0:01.0 7:48.0 59.0 3 105 LJUNGHOLM Lukas Täfteå IK 10:24 0:01.0 10:25.0

Läs mer

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009

SydOstSmashen ProViva 2009. 7-8 feb 2009 7-8 feb 2009 GENERELL MATCHSTATISTIK Totalt antal deltagare: Antal deltagande män: Antal deltagande kvinnor: Totalt antal matcher i tävlingen: Antal spelade matcher incl. WO-matcher: Antal spelade matcher

Läs mer

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund

U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund 1 TV-pucken 1997 U-16 TV-PUCKEN GRUPP A ÖSTERSUNDS IK Östersund OMGÅNG 1 970919 10.00 1 ÅNGERMANLAND - JÄMTLAND/HÄRJED. 6-2 (4-1,2-1) 970919 11.45 2 VÄSTERGÖTLAND - VÄRMLAND 1-4 (1-2,0-2) 970919 13.30

Läs mer

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM

BRAND-SM TERRÄNGLÖPNING 4 OKTOBER 2014 I SAMBAND MED TJUR RUSET ALMNÄS SÖDERTÄLJE DAMER RESULTAT BRANDKÅRENS IDROTTSKLUBB STORSTOCKHOLM DAMER RESULTAT D 21 1 Emma Kilenstam HBIK Härnösands Räddningstjänst 2352 59.57 D 21 2 Mikaela Bergner Nyköping BKF 2354 1.01.02 D 21 3 Josefine Hedberg Räddningstjänsten Storgöteborg 2128 1.06.17 D 21

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Älvkarleby GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 7A Terese Arvidsson Gullbringa 5 1 5A Catrin Wahlestedt Carlskrona 5 1 4A Marie Messing Hallstavik 5 1 2A Malin Segerfjord Haninge 5 1 1A Caroline Lindholm Alingsås 5 1 3A Frida Orring Salem

Läs mer

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016

Vännäs Motorklubb - Laitis 2-dagars 2016 Kvalresultat debutanter Sida Utskriven 206-06-0 2:0:0 Startnr Förare Kvalomgång Kvalomgång 2 Kvalomgång 3 Kvalomgång 33 Alexandra Karlsson - 7 - - 2 Anton Lind - 5 - - 2 Kvalresultat juniorer Sida 2 Utskriven

Läs mer

RESULTATLISTA Oskarshamns 2 Dagars Etapp 2 elajo GP Arrangör: Oskarshamns CK.

RESULTATLISTA Oskarshamns 2 Dagars Etapp 2 elajo GP Arrangör: Oskarshamns CK. Klass Herrar Elit.GP Distans: 25 varv x 1,6 km = 40 km., Snitthast: 41,7 km/tim. 1 29 OLSSON Michael Motala AIF CK 57:31 2 1 LINDÉN Andreas Borås CA 3 14 WIRENSTEDT Paul CK C4/Team Refero 4 31 DAHLBERG

Läs mer

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17].

10:00 upprop för skjutlag 1 [L13 och L15S]. 11:35 upprop för skjutlag 2 [L11, L20 och L25]. 13:10 upprop för skjutlag 3 [L15R, L20 och L17]. JÖNKÖPINGS LÄNS UNGDOMSSKYTTEFÖRBUND inbjuder till SKYTTIADENS REGIONFINAL lördagen den 7 februari i Sävsjö Skyttecentrum Tider Skjutlagslistor finns på kommande sidor. Programmet för dagen i stort ser

Läs mer

Bankboken distrikts tour

Bankboken distrikts tour 004-06-0 08:00 Eric Löfberg 50 VÄSTERÅS GK 6, Gul Andreas Carlsson 0 FULLERÖ GK 4,5 Gul Fredrik Linder 49 FULLERÖ GK 4,5 Gul 08:00 0 Henrik Törnell 6 HÖGBO GK 4, Gul Jonathan Roos 54 UPSALA GK 4,0 Gul

Läs mer

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb

Linköpings Resultatbörsen 2002 2002-11-23 Orienteringsklubb Så är ännu en tävlingssäsong till ända och som brukligt är kommer här årets utgåva av Resultatbörsen från Tävlingskommittén. Då detta är mitt första år som ansvarig för dessa sammanställningar, hoppas

Läs mer

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB

Huvudsponsor:. LAITIS BIL & INDUSTRI AB 1 1 Tobias Nordin 7 7 7 21 MS Opel 2 52 Jonathan Karlsson 7 7 7 21 Skellefteå MS WV 3 55 Oskar Olofsson 7 5 7 19 MS Volvo 4 110 Fredrik Eliasson 7 5 7 19 S.Lappmarkens MK Toyota 5 3 Jonas Isaksson 7 7

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Vara-Bjertorp Golfklubb. 130 Åtvidabergs Golfklubb 1,0 Vit 0 A X. 86 Ale Golfklubb 0,3 Vit 0 A X. 32 Landeryds Golfklubb 0,1 Vit 0 A X

Vara-Bjertorp Golfklubb. 130 Åtvidabergs Golfklubb 1,0 Vit 0 A X. 86 Ale Golfklubb 0,3 Vit 0 A X. 32 Landeryds Golfklubb 0,1 Vit 0 A X Startlista, singel Datum Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 1 Jakob Good 130 Åtvidabergs Golfklubb

Läs mer

Klubbrekord ute män 2014

Klubbrekord ute män 2014 Klubbrekord ute män 2014 Manliga seniorer 100m Benjamin Olsson 10,42 Sollentuna 2011 200m Johan Wissman 20,30 Stuttgart 2007 400m Johan Wissman 44,56 Osaka 2007 800m Alf Pettersson 1.50,6m Stockholm 1959

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009

RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 Sida 1 av 6 RESULTATLISTA för Vinter-Spelen 2009 2009-01-05 Arrangör: IFK Arvidsjaur Skidor Resultat H 21 F Banlängd 15 km 1 8 Markus Ottosson Skellefteå SK 43:26,3 0,0 2 2 Tor Larsson Skellefteå SK 44:58,4

Läs mer

Kategori: Kat.3 Kat. 3

Kategori: Kat.3 Kat. 3 1 Ola Brodén PC 1032 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 1 Andreas Beer PC 1025 7 786 140 116 50 92 193 77 68 50 3 Roger Fridolf Helsingborg RK 1004 8 728 91 91 65 60 32 50 40 249 50 4 Bobby Seger Padel Crew

Läs mer

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.

Måndag. Bana: Grus 1 Bana: Grus 2 Bana: Plexi 1 Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15. Måndag Tränare: Olof Tränare: Peter Tränare: David 14.45-15.30 olof/david 14.45-15.30 olof/david Evelina Rosendahl Axel Rosendahl Carl Reinhardt Jacob Van Hollebeke Samuel Gradén Evelina Rosendahl Axel

Läs mer

Resultatlista Snöserien Karlskoga EK S e n i o r

Resultatlista Snöserien Karlskoga EK S e n i o r Resultatlista Snöserien 080112 Karlskoga EK S e n i o r Plac Nr Namn Klubb Märke Varv 1 Varv 2 Varv 3 Varv 4 Varv 5 Total 1 25 Joakim Ljunggren Karlskoga EK Husaberg 16:14 (1) 18:10 (1) 18:34 (1) 19:32

Läs mer

RESULTATLISTA 2009-07-25 15:39:52. Kenneths Oljecenter HB, Askersund. Orrefors Bilverkstad. Team Götabro Racing. Kjellbergs AB C-Final

RESULTATLISTA 2009-07-25 15:39:52. Kenneths Oljecenter HB, Askersund. Orrefors Bilverkstad. Team Götabro Racing. Kjellbergs AB C-Final RESULTATLISTA Plac Nr. Förare / Anmälare Klubb Bil Herr Sven-Erik Dejman 009-0- :9: Junior Dam Claes Åhman Kenneths Oljecenter HB, Askersund 0 Tommy Östlund Tobias Holmberg Markus Sjögren 0 Andreas Dalegård

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17

BADMINTON Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 Tävlingsplats: Trelleborg 29 november 2012 Antal deltagare: 17 1. Joakim Nordh, Trelleborg 2. Ulf Magnusson, Göteborg 3. Thomas Fernemar, Trelleborg Mikael Ekdal, Trelleborg Johan Jönsson, Trelleborg Jimmy

Läs mer

Partävling Deltagarlista

Partävling Deltagarlista Partävling Deltagarlista Banda VK 1 19 Ulrica Pettersson 16 Kenneth Pettersson Banda VK 2 1 Linnéa Appelqvist 14 Leif Olsson Banda VK 3 8 Malin Karlsson 18 Tommy Pettersson Banda VK 4 12 Karin Olofsson

Läs mer

Tävling: ÖSM fält grov -14,

Tävling: ÖSM fält grov -14, Klass: ÖPA 1 Beck, Thomas Salems PK 66665666 47/30 18 S 2 Karlsson, Thomas Salems PK 66666656 3 Björkman, Roger Råsbo PSK 66656666 47/31 23 S 4 Hämäläinen, Tomas Atlas Copco PSK 66666566 5 Råsbo, Robert

Läs mer

HÖGLANDSSKOTTET NÄSSJÖ Klass: L9

HÖGLANDSSKOTTET NÄSSJÖ Klass: L9 Klass: L9 1 ANDREAS HENRYSSON F VÄRNAMO 395 2 MARTINA BJÖRK-KLAESSON F SÄVSJÖ 393 3 LINNEA BERGEMALM F NÄSSJÖ 372 4 JAKOB WILHELMSSON F BÄCKSEDA 369 5 EMRIK HULTMAN F BÄCKSEDA 366 6 SIMON ERIKSSON F ANDERSTORP

Läs mer

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1

Resultatlista Lilla VM-final 2009 Tid: 17:43 Sida 1 Herrar 5 år Damer 5 år Herrar 6 år Damer 6 år Herrar 7 år Damer 7 år Herrar 8 år 1 Mogli Ljungberg Sunne SLF 3 Hugo Eriksson IK Fryken 4 Felix Burell Sunne SLF 5 Daniel Nykvist Sunne SLF 6 Lova Mithander

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär.

den 6 juli 2016 Pro s Prize RESULTATLISTA Plac Namn Klubb SHCP Klass Till par Total Sär. 1 Hansson / Hansson 19 1 klass -8 64 HANSSON, Mattias Forsgårdens Golfklubb 1 klass HANSSON, Axel Forsgårdens Golfklubb 1 klass 2 Stahl / Hegge 13 1 klass -6 66 HEGGE, Gunnar Forsgårdens Golfklubb 1 klass

Läs mer

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre

Seriespel div2 Herr Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Fre 149 Fre Fre 129 278 Lör Lör 148 Lör Lör Lör Lör 302 450 728 Fre Dag Lag Spelform Spelare Resultat Dag 1 Dag 2 Total 1 Fre Värnamo GK Foursome Tobias Rommeskog/Carl-Oskar Sandén 76 Fre Värnamo GK Foursome Linus Olsson/Christoffer Palfi 73 149 Fre Värnamo GK Bästboll

Läs mer

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A

Linköping Värnamo Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro Division 1 A ALLSVENSKAN 50m 2013 Omgång 4 Omgång 4 (Redovisas tillsammans med omgång 6) Div Veteran Elit Linköping Värnamo 1107 1106 Div Ligg Elit Eskilstuna 2 Eskilstuna 3 1174 1178 Div Ligg 1A Motala 2 Kvistbro

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22

Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Tävling Skinkan 2015 Datum 2015-11-22 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 05-319 Bors Antikskytteklubb Oscarsson, Per 14 (09:44) A 3A 15-005 Borås Pistolskyttar Damberg, Josefin 15 (09:52) C D2C Damberg, Josefin

Läs mer

Adresslista NVS-kontor

Adresslista NVS-kontor oktober 2007 1(9) Adresslista NVS-kontor Alstermo Alstermo Värme & Sanitet Aspvägen 13, Box 4, 360 75 ALSTERMO Tel 0481-61485, fax 0481-61487 Bo Andersson bo.andersson@nvs.se mobil 070-682 28 75 oktober

Läs mer

Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund

Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund Adresser Väst Efternamn Förnamn Adress Postadress Tel bostad Mobiltelefon E-postadress Domarnivå Referee Andersson Ulf Andra Långgatan 34 413 27 Göteborg 031-3156734 0707-315331 ulf@goton.se Förbund Angervall

Läs mer

Lagnamn Namn Klubb Hcp

Lagnamn Namn Klubb Hcp Lagnamn Namn Klubb Hcp AdCourse Sven Delin Falkenbergs GK 0 Fredrik Ahlgren Björnhults GK 6,0 Jonas Ahlgren Björnhults GK 4,0 Andreas Johansson Halmstad GK 1,0 Lägsta hcp i bollen: 0 Summa spel hcp 11

Läs mer

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum

Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum Tävling Kretsfält 4 - KrM C Datum 2013-06-16 Klubb Namn Patrull Vapen Klass 01-307 Atlas Copco PSK Forsman, Alexandra 7 (09:30) C D1C Forsman, Alexandra 16 (11:00) R 1R Johansson, Kurt 7 (09:30) C VÄC

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - netto:

Resultatlista, ackumulerat - netto: Resultatlista, ackumulerat - netto Klass f-klassen Rond 1 Namn Klubb Resul Emma Hansson 72 Louise Göthberg GLASRIKETS GK VÄXJÖ 73 Beatrice Andersson VASATORPS GK 73 Karolina Svensson VASATORPS GK 74 Amanda

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Innebandy Pojkar 03. Sidan 1 2016-02-09. Värmdö Idrottsförening. Innebandy 2015. Aktiv (32) Adress Telefon Målsman

Innebandy Pojkar 03. Sidan 1 2016-02-09. Värmdö Idrottsförening. Innebandy 2015. Aktiv (32) Adress Telefon Målsman Sidan 1 Akhter, Daniel Äppelblomsvägen25 Hem 087159785 Maria lundholm (Mamma) 0736456605 Lundis@msn.com Sohail akhter (Pappa) 0704377311 Andersson, Ludvig Hemmesta Dalväg 11 Andersson, Robin Fiskarvägen

Läs mer

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar

Gren Namn Tid Ort Född Datum. 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar Gren Namn Tid Ort Född Datum 60 m inne 1 Ing-Marie Persson 11.87 Karlskrona 1945 05 mar 100 m ute 1 Mikael Rosenqvist 15.13 Linköping 1964 22 aug 100 m ute 2 Ghazi Putrus 15.59 Linköping 1957 22 aug 100

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

Sala Open

Sala Open Sala Open 2015-02-14-15 Resultat L 9 Prispeng 1 Evelina Neuman Fagersta skf (VM) 50 50 50 50 50 49 50 50 399;35 200 2 Markus Svensson Bogsta Skg (SÖ) 50 50 49 50 49 50 48 48 394;29 175 3 Ingrid Björklund

Läs mer

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26.

Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Resultat från Kretsmästerskap Uppsala fält A i Enköping 03-10-26. Vapengrupp A 1 Lars Hagman Hedemora Pk 66666656 37 47/21 n7 S 2 Mikael Eriksson Bålsta Sks 56656666 49 46/20 n9 S 3 Per-Olov Andersson

Läs mer

Sparbanken Cup, Kristianstad

Sparbanken Cup, Kristianstad Klass L9 1 Dennis Oscarsson Åkarp spk 49 50 50 50 50 50 50 50 399 2 Isaac Högfeldt Ängelholm sks 50 50 50 50 48 50 50 50 398 3 Sara Trulsson Knislinge Skf 50 50 50 50 50 50 49 49 398 4 Maja Persson Hässlehoms

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge

Resultat. Färs & Frosta Cup. 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat Färs & Frosta Cup 6-7 februari 2010 Kävlinge Resultat L9 1 Fanny Johansson Sjöbo Usg 419.6 2 Moa Theodersson Sjöbo Usg 409.4 3 Max Andersson Vellinge Ssk 396.9 4 Linus Lindén Veberöds Skf 374.9

Läs mer

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK

STARTLISTA FÖRMIDDAG den 5 juli 2014 Enköpings GK 07:00 01 - L Hillerstig / U Lindblom 32,7 Gul HILLERSTIG, Lars Enköpings Golfklubb 670504-041 8,1 Gul LINDBLOM, Urban Enköpings Golfklubb 481121-012 24,6 - K Johansson / A Wåhlstedt 31,6 Röd JOHANSSON,

Läs mer

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS

Ark1. Rally DM 2016 Övre Norra Bilsportförbundet. Tävlingar: 1 Umeå AK. Stärkesmarksrundan 1. Månstråket 4 Piteå MS. 3 Luleå MS Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 25 55 2 Michael Wikström Lennart Nilsson NMS Boden Ford Focus 13 20 33 2 Jonas Rönnlund Rickard Normark Lövångers

Läs mer

Deltagarlista Östersjöspelen 2009

Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Deltagarlista Östersjöspelen 2009 Karlskrona 2009-10-17-2009-10-18 Älmhults BMK (Älm) Olivia Gunnarsson Emelie Hansson Sofia Gustafsson Amanda Karlsson Selma Hansson Hilda Gunnarsson Emma Karlsson Erika

Läs mer

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär

OL-SKEET SM, Bredareds SSK Jun ior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär OL-SKEET SM, Bredareds SSK 2014 07 05-06 Junior Plac Efternamn Förnamn Licens Klubb Klass S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sär S:a Semi Sär Brons Sär Guld Sär 1 Rogne Martin 627053 Forshaga JSK Jun 23 21 24 20 21 109

Läs mer

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll

Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll Götenerundan 09 Augusti 2008 Götene Motorklubb Sträckprotokoll 10/8 2008 (Inom parentes: Platssiffra sträcka i klass,/totalt) Plats Startnr Förare/Kartläsare Ungdomsrally 1 2 Mattias Adielsson / Peter

Läs mer

den 1 maj 2015 OMEGASLAGET 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Till par R1 R2 Total

den 1 maj 2015 OMEGASLAGET 2015 RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Golf-ID Till par R1 R2 Total 1 Glans / Wejshag -8 62 72 134 GLANS, Nicklas Borås Golfklubb 870514-011 WEJSHAG, Anton Borås Golfklubb 911016-006 2 Åkesson / Lagergren -4 70 68 138 ÅKESSON, Björn Barsebäck Golf & Country 890104-002

Läs mer

Bankboken Tour Distrikt Göteborg

Bankboken Tour Distrikt Göteborg Startlista: KLASS 1 36 HÅL Bana: Gräppås GK, Speldag 2004-05-21 sid 1(7) 07:00 1 07:00 10 07:08 1 07:08 10 07:16 1 07:16 10 07:24 1 07:24 10 07:32 1 07:32 10 1 34 Richard Lönn FORSGÅRDENS GK 4,4 Gul Pojk

Läs mer

Vintercuppen 2016 deltävling

Vintercuppen 2016 deltävling C-Vapen Klass Vintercuppen 06 deltävling 06-0-06 Tomas Pekkala 44 47 45 46 49 46 77 Silver Rolf Strömberg 46 46 4 4 40 44 6 Brons Ronnie Larsson 40 44 45 7 46 46 58 4 Sjöberg Magnus 40 45 4 46 4 40 57

Läs mer

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res.

FLICKOR POOL. Bankboken Tour Riks Deltävling 5 - Motala GK - 20/7-22/ Match-nr Namn Klubb Namn Klubb Speldag Start-tid Tee Segrare Res. FLICKOR POOL A 5A Bäckstedt Maria Jönköping 6 1 1A Lindell Linda Motala 6 1 4A Carlander Isabel Trollhättan 5 3 3A Andersson Stina Vadstena 4 4 2A Book Pernilla Jönköping 4 4 7A Bjerndell Charlotte A 6

Läs mer

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP

RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP RESULTATLISTA SPARBANKEN CUP CHRISTIANSTADS SKYTTESÄLLSKAP 170 år 011208-09 Resultat Klassvist 011208-09 L9 1 Henrik Nilsson Bromölla 50 50 49 50 50 49 49 48 = 395 2 Mattias Lindell Christianstad 48 50

Läs mer

HEDERSPRISER TV-PUCKEN Fet stil: 1964 Västerbotten 1971 Värmland 1978 Stockholm 1986 Stockholm 1994 Ångermanland

HEDERSPRISER TV-PUCKEN Fet stil: 1964 Västerbotten 1971 Värmland 1978 Stockholm 1986 Stockholm 1994 Ångermanland HEDERSPRISER TV-PUCKEN Av Sveriges Radio uppsatt vandringspris, som ska erövras tre gånger utan ordningsföljd. Det första priset, uppsatt 1959, erövrades 1964 av Västerbotten. Värmland erövrade1971 det

Läs mer

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla

Namn Förening Omg. 3 Bärfendal Harestad Bärfendal Kville Kville Bärfendal Bärfendal Uddevalla Bärfendal Herrestad Bärfendal Uddevalla Uddevalla Namn Förening Omg. 3 1 Oliver Blad Bärfendal 182 2 Annie Andersson Harestad 182 3 Oscar Hansson Bärfendal 180 4 Neo Carlqvist Kville 180 5 Jesper Linsten Kville 175 6 Filip Forsberg Bärfendal 174 7 Gabriel

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip

Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Klass H 8 200 m + Tek Pl. Namn Klubb 1 Tobias Karlsson Norrfjärdens IF 2 Johannes Hortlund Älvsby IF Skidor 3 Axel Sjölund Älvsby IF Skidor 4 Filip Stenberg Bolidens SK 5 Viktor Ström Hortlax SK 6 Anton

Läs mer

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet

Ark1. Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Rally DM 2017 Övre Norra Bilsportförbundet Ark1 DM 4 WD 1 2 3 4 5 6 7 8 Totalt 1 Markku Kärkkäinen Urban Lindgren Vännäs MK Toyota Celica 17 17 2 J-O Renberg Jan Stenberg Piteå MS Mitsubishi 15 0 15 2

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

RESULTATLISTA. den 1 juli 2015 Pro's Prize. Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Hagberg / Törnqvist 1-klass -7,8 64,2 HAGBERG, Ove Forsgårdens 1-klass TÖRNQVIST, Magnus Forsgårdens 1-klass 2 Andersson / Olsson 1-klass -7,2 64,8 ANDERSSON, Birgitta I Forsgårdens 1-klass OLSSON, Dennis

Läs mer

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR

NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRFJÄRDENS IF SKIDOR NORRSKENSSPELEN 2011-02-12 RESULTAT: D9 1 1 Elsa Holmbom Sävast Ski Team IF 2 5 Sanna Wallon Norrfjärdens IF 3 4 Sanna Nordholme Norrfjärdens IF 4 3 Cornelia Nilsson Hemmingsmarks

Läs mer

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg

1897 Göteborg Ulrich Salchow Thiodolf Borgh E. Lagergren Stockholms ASK Stockholms ASK SS Norden, Göteborg SM i konståkning - herrar År Ort Guld Silver Brons * = ej svensk mästare 1895 Stockholm Ulrich Salchow * Thiodolf Borgh * J. Andersson Stockholms AF Stockholms AF Norrköping (delad placering; ingen deltagare

Läs mer

Årsbästa inomhus 2012 Herrar

Årsbästa inomhus 2012 Herrar Årsbästa inomhus 2012 Herrar Statistiken sammanställd av Yngve Nilsson på resultat gjorda inomhus vintern 2011/2012 60 m 6.79 O Dain Rose -92 IFK Umeå Malmö 28.1 7.09 André Brännström -87 Skellefteå AIK

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR

Startlista KRETSTÄVLING I ÄLVDALEN. Sida HERRAR 0-6 ÅR DAMER 0-6 ÅR 1 HERRAR 0-6 ÅR 400 M 201 18:00:00. 202 18:00:00. 203 18:00:00. 204 18:00:00. 205 18:00:00. 206 18:00:00 JACOB LARSSON 207 18:00:00 TORE JOHANSSON 208 18:00:00 ALEXANDER ANDERSSON 209 18:00:00 LINUS SJÖDÉN

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Resultat Borås Nat

Resultat Borås Nat Klass C Resultat Borås Nat 2009-04-26 1 104 Staffan Sundström Tuve Tigers BGK 35 + 37 = 72 + 37 = 109 36,33 2 105 Mattias Nyberg BGK Jönköping 32 + 36 = 68 + 41 = 109 36,33 3 113 Eva Lundgren Borås MGK

Läs mer

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA

DM-JDM Småland OFFICIELL STARTLISTA 2011-01-23 DM-JDM Småland tid D 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 1 SJÖBERG Emma 10:00:00 2 DJURSTEDT Agnes 10:00:30 3 OLIN Emma 10:01:00 H 8 Intervallstart klassisk stil 1,3 km 6 HULT Simon 10:02:30

Läs mer

Vårpremiären 2014 OFFICIELLA RESULTAT

Vårpremiären 2014 OFFICIELLA RESULTAT 2014-04-27 Vårpremiären 2014 H-80 Cykel 80 KM 1 28 AHL Perra 2:23:21.3 2 243 AMBJÖRNSSON Robert 2:36:52.2 3 5 ANDERSSON Bjarne 2:42:16.2 4 270 ANDERSSON David Hammarö 2:19:32.9 5 62 ANDERSSON Dennis 1:56:43.9

Läs mer

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17

Final Gevär Liggande Klass 15 Final Gevär Liggande Klass 17 RESULTAT Final Gevär Liggande Klass 15 1 Victor Isaksson Los/LOS (GÄ) 196 50 50 296 2 Oscar Klemmedsson Slättäng/Kristianstad (SK) 198 49 47 294 3 Rasmus Barrsten Los/LOS (GÄ) 194 49 50 293 4 Anna Eklöf

Läs mer