Förbundsstyrelsens möte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundsstyrelsens möte 2002-05-03-2002-05-05"

Transkript

1 Sida 1 (1) Protokoll OBS! DETTA ÄR EN DIGITAL KOPIA OCH SKALL BETRAKTAS SOM OJUSTERAD. EN JUSTERAD, FYSISK KOPIA FINNS PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING, ADRESS ENLIGT SIDFOTEN. Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Kansliet, Linköping. 3-5 maj 2002 Frånvarande: Marcin Kucharski (ankom lördag 12.00) David Gustafsson Övriga ledamöter närvarande. Adjungerade Lars O. Johannson Christer Pettersson Mona Tolander (lördag) Wille Raab (söndag) Beslut tagna : FS 2002, 7-15 Bilagor: Bilaga 1-4 är stående bilagor och förekommer i regel i samtliga protokoll. Antalet övriga bilagor kan variera. 1: (a) Rapporter sidan 19 2: (inga) Beslutsunderlag sidan 23 3: (a-j) Övriga frågor sidan 24 4: Nya föreningar som sökt medlemsskap sidan 37 5: (a-y) Styrdokument, färdigreviderade sidan 71 6: (a-c) Styrdokument, ej färdigreviderade sidan 111

2 Sida 2 (2) Dagordning FS möte LÖRDAG Notera att om alla styrdokument är uppdaterade och klara innan så kommer vi att gå vidare snabbare i dagordningen och då kommer tiderna att förskjutas något Mötet öppnas Genomgång: Presentation av attestordning Övrig fråga: Förnyad/fördjupad ansökan om bidragsutdelning Övrig fråga: Lån till Sverok Ost PAUS Genomgång: Mall för Styrdokument Besök: Mona, förbundets revisor Beslut: Studieförbundsfrågan (Emil föredrar), ger grund för styrdokument LUNCH Arbete: Styrdokumenten. Inlämnas till Björn PAUS Beslut: Diskussion och klubbning av styrdokumenten MIDDAG UNO-turnering och frivilligt arbete SÖNDAG Notera att om alla styrdokument är uppdaterade och klara innan så kommer vi att gå vidare snabbare i dagordningen och då kommer tiderna att förskjutas något Mötet öppnas Genomgång och beslut av kvarvarande styrdokument Arrangörssamverkarn IT-samordning PAUS Övriga frågor: Delegering av nya projekt FN-rollspel Sverok/Hantverkslägret Utställning på Livrustkammaren Utredning rörande medlemskap Övriga ansvarsområden: Hemsidan LUNCH Diskussion: Tolkning av riksmötets beslut Diskussion:Etik och öppenhet i Förbundsstyrelsen och på kansli SLUT

3 Sida 3 (3) FS 2002, 7 (ÖF 1) Beslut rörande förfrågan från Ungdomsstyrelsen Emil föredrog inkommet material från Ungdomsstyrelsen rörande den statliga prövningen för att få dela ut bidrag under de kommande tre åren. Förfrågan från Ungdomsstyrelsen gäller fem kriterier, fem mål, vilka ligger till grund för rätten att fortsätta fungera som ungdomsverksamhet. De fem målen är: Demokratisk fostran Jämställdhet Jämlikhet Engagera flera Meningsfull fritid Styrelsen beslutar att: att1) uppdra åt Emil och Hanna att ta fram ett förslag att föredra för resten av styrelsen

4 Sida 4 (4) FS 2002, 8 (ÖF 2) Lån till Sverok Ost Sverok Ost har inkommit med en förfrågan om att få låna en del pengar tills de får nya pengar från landstinget. De har redan betalt tillbaka det lån de fick tidigare, men önskar alltså nu låna tillbaka pengarna då de inte får ut sina pengar förrän i juni. Styrelsen beslutar att: att1) Låna ut kronor till Sverok Ost att2) Återbetalning skall ske senast 15 juli

5 Sida 5 (5) Diskussion Studieförbundsarbetet Emil föredrog en del av det arbete som gjorts i förberedande syfte för studieförbundet. Styrelsen diskuterade ämnet. Emil hade en del frågeställningar som styrelsen diskuterade, varefter styrelsen gav Emil och Molle fullt förtroende att fortsätta arbetet. Bilagor Bilaga 1A, Grundtankar om Studieförbundets organisation

6 Sida 6 (6) Diskussion Besök från revisor Mona Tolander besöker förbundsstyrelsen och presenterar sig. Styrelsen hälsar välkommen och presenterar sig själva och sina arbetsområden. Mona vill följa arbetet kring arbetsbeskrivning för kansli och ordförande och dessutom följa de ekonomiska och adminsitrativa rutinerna under året.

7 Sida 7 (7) FS 2002, 9 (ÖF 3) FN-rollspel - Göteborgsregionen Under senare år har något som kallas FN-rollspel blivit alltmer populärt. Göteborgsregionen är de som drivit detta mest i Sverige. De har kontakt med skolor och "säljer" spelets upplägg och går igenom med intresserade lärare och elever som sedan gör alla förberedelser. Det fungerar i stort sett som ett levande rollspel och Sverok har blivit kontaktade angående flera delar; Vi är experter! Dels att hjälpa till och se över spelformen, komma med synpunkter och tankar "Legalisering" av rollspel! Dels så är detta en helt accepterad form av våra verksamheter som gått hem helt hos såväl skolor som myndigheter. "Få in Sverok på skolor" Detta skulle vara en mycket bra början att få in Sverokföreningar på skolor. Bildar man en Sverokförening i samband med detta kommer även övriga spelare kunna vara med och skolan kan bland annat tillhandahålla lokaler, även för spelande efter skoltid. och så vidare, det finns massor av möjligheter och de är heltända på Sverok. Styrelsen beslutar att: Att1) Uppdra åt Marcin Kucharski att ansvara för kontakterna

8 Sida 8 (8) FS 2002, 10 (ÖF 4) Sverok/Hantverksläger Hantverkslägret/föreningen har kontaktat Sverok angående möjligheten att nästa sommar köra ett stort läger tillsammans. Möjligheter för oss att köra lägerverksamhet med några som redan har det väl inkört samt att kunna dra nytta av närliggande verksamhets- och kunskapsområden. Även SCA har visat intresse och som tankarna gått hittills skulle det vara ett Sverok/lajv-läger, ett Hantverksläger och ett SCA-läger. Deltagarna har egna aktiviteter och delvis separata program och logistiska lösningar beroende på vad som behövs. Kan bli jättehäftigt om vi tror att vi vill orkar och att det är rätt för våra lajvare. Styrelsen beslutar att: Att1) Erbjuda Sverok Ost möjligheten att hålla i de här kontakterna

9 Sida 9 (9) FS 2002, 11 (ÖF 5) Utställning på Livrustkammaren Hela syftet med projektet är att olika verksamheter och uttrycksformer ska komma till tals. En konstnär som går en utbildning i Umeå skall ha en utställning i Livrustkammaren nästa sommar. Olika tidsepoker och uttryckssätt skall blandas vilt och han är den som "väljer riktning", ser helheten hur de olika bidragen kompletterar varandra. Ganska luddigt hittills men kan nog bli riktigt. Styrelsen beslutar att: Att1) Erbjuda Sverok Stockholm möjligheten att hålla i de här kontakterna

10 Sida 10 (10) FS 2002, 12 (ÖF 6) Utredning rörande Sverokmedlemskap Det finns olika typer av medlemskap, mer eller mindre uttalat. Hittills har vi valt att i stort sett blunda för problemen som kan uppstå, men i och med detta även missat att det faktiskt kan följa fördelar med at vi har bättre koll på vilken typ av föreningar vi har, exempelvis mer riktat informationsmaterial eller förmåner på hemsidan. Någon skulle behöva sätta sig ner och bena ut hur olika föreningar fungerar och ser ut. Alltifrån storleksmässigt till hur medlemmarna går med och vad de får, hur mycket substans föreningarna har och hur aktiv den egentligen är. Detta kommer ligga till grund när vi tittar på hur/om vi vill begränsa föreningar i och med exempelvis bidragsregler eller medlemsregister. Styrelsen beslutar att: Att1) Infoga texten i styrdokumentet Organisationsutveckling

11 Sida 11 (11) FS 2002, 13 (ÖF 7) Attestrutiner Andreas Brodin föredrog attestrutinerna. Intäkter Attestor (enligt Brodin) Statsbidrag ,00 kr Räntor ,00 kr Summa intäkter ,00 kr Utgifter Bidrag ,00 kr Emil Styrelsen Möten ,00 kr 118 Brodin Resor ,00 kr 118 Brodin Arbetsgrupper ,00 kr 118 Brodin Mat och logi ,00 kr 118 Brodin Valberedning ,00 kr 119 Brodin Arvodering ,00 kr 118 Björn Samarbete ,00 kr 112 Marcin Avskrivningar - kr 118 Brodin Utbildning - kr 118 Fredrik Summa styrelsen ,00 kr Kansli Löner ,00 kr 123 Björn Traktamente 5 000,00 kr 123 Björn Övertid 4 000,00 kr 123 Björn Hälsa 4 000,00 kr 123 Björn Utbildning ,00 kr 123 Björn Hyra ,00 kr 123 Mikael Förbrukningsmaterial ,00 kr 123 Mikael Reparation & underhåll 6 000,00 kr 123 Mikael Trycksaker ,00 kr 123 Mikael Telefon ,00 kr 123 Mikael Internet 5 000,00 kr 123 Mikael Porto ,00 kr 123 Mikael Resor & avgifter ,00 kr 123 Mikael Övrigt 5 000,00 kr 123 Mikael Flytt ,00 kr 123 Mikael Summa kansli ,00 kr

12 Sida 12 (12) Organisationsutveckling Slag ,00 kr 122 Kriss Distrikt ,00 kr 103 Marcin Ekonomisk grundgaranti ,00 kr 103 Marcin Summa organisationsutveckling ,00 kr Kommunikation/PR 110 Mässor ,00 kr Annonser ,00 kr Promotionsmaterial ,00 kr Nationell spelvecka ,00 kr Jon Hosting ,00 kr Kriss Maskinpark ,00 kr Kriss Summa kommunikation/pr ,00 kr Riksmöte ,00 kr 102 Dagny Sverox ,00 kr David Ekonomifunktioner ,00 kr Brodin Avskrivningar Summa utgifter ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat ,00 kr Styrelsen beslutar att: Att1) Anta de föreslagna attestrutinerna

13 Sida 13 (13) Diskussion Tolkning av riksmötesbeslut Anders Hultman presenterade sig och blev presenterad för mötet. Anders Hultman föredrog problematiken i framförallt två stadgeändringsbeslut, dels valberedningens förslag om ändringen om styrelsens storlek, dels frågan kring stadgeändringen. I det första fallet finns rösträkning, men endast enkel majoritet och inte 2/3-dels majoritet, vilket Sveroks stadgar kräver. I det andra fallet finns ingen rösträkning, men vetskap om enkel majoritet finns, dock är det osäkert om det finns 2/3-majoritet. Det är värt att notera att det fanns fler beslut som påverkade stadgan, men i de fallen har både mötesordföranden och justerarna på riksmötet varit överens om att i de frågorna har riksmötet varit överens om det beslut som fattats. Det är således i följande två fall som det finns en problematik: Beslutet om den framtida styrelsens sammansättning Beslutet om ändringar i distriktens stadgar I ytterligare två fall frågor fanns det I aktiebolagen fungerar det så att om klubban har fallit och ingen protesterar i samband med beslutsfattandet så brukar i regel besluten få stå tills de upphävs. I det här fallet är det en ideell organisation. Det kan vara så att det räcker med att en medlem väcker frågan om ogiltighet och det kan då bli upp till tingsrätten att besluta i frågan. Förbundsstyrelsens uppgift är att verkställa riksmötets beslut och inget av besluten är beslut som rör den löpande verksamheten per se, utan stadgeändringsbeslut. De kan dock komma att påverka i framtiden. Sammanfattningsvis: Besluten gäller fram till dess att någon klagar hos tingsrätten. Då är det upp till tingsrätten att besluta. Styrelsen kan också välja att fortsätta arbetet i enlighet med det fattade beslutet och ompröva först Styrelsen beslutar att bordlägga frågan och uppdra åt Hanna och Björn att sammanställa ett ordentligt beslutsunderlag till nästa möte.

14 Sida 14 (14) FS 2002, 14 (ÖF 8) Styrdokument Ett stort antal styrdokument, avsedda att ligga till grund för arbetet under året, har diskuterats, reviderats och preliminärt antagits. Här nedan är listor över de dokument som under arbetets gång bordlagts, och de som i reviderad form antagits. Färdigreviderade Administration Arbetsledning, kansli Arbetsledning, ordförande Arrangörssamverkan Bidragsansvar Demokratiansvar Distriktssamordning Ekonomiansvar Externa kontakter GLÖD, planering Huvudkontoret Ideell Arena Information Internationella Kontakter IT LSU Myndighetskontakt NSV Ordförande Organisationsutveckling Personalansvar Riksmötet Sekreterare Slag Studiefrämjandet Studieförbund Styrelsevård Utbildning-kurs

15 Sida 15 (15) Ej färdigreviderade Marknadsstrategi Pressansvarig Grafisk Profil Bidragsansvar Studiefrämjandet Studieförbund Notera att inte alla ej färdigreviderade styrdokument inkommit till mötet. Styrelsen beslutar: Att1) Anta styrdokumenten under rubriken Färdigreviderade ovan Att2) Bordlägga styrdokumenten under Ej färdigreviderade ovan Bilagor Bilaga 5, Styrdokument (färdigreviderade) Bilaga 6, Styrdokument (ej färdigreviderade) Ej färdigreviderade dokument innehåller endast en del av de ej färdigreviderade, då inte alla har inkommit på grund av PR-gruppens möte som skall avhållas den 9/5.

16 Sida 16 (16) FS 2002, 15 (ÖF 9) Hemsideansvar Eftersom endast IT-driften och samordning finns kvar under IT-ansvarigs roll, behöver man hitta någon som är överst ansvarig för att hemsidan sverok.se uppdateras. Denne person ska givetvis samarbeta med informationsgruppen, ledd av Mikael Enmaln som informationsansvarig och Petra Malmgren som webbredaktör, och med PR-gruppens designansvarige för hemsidan, David Gustafsson, samt andra personer som kan komma att arbeta med hemsidan. Styrelsen beslutar att: Att1) Kriss Andsten är ansvarig för hemsidan

17 Sida 17 (17) FS 2002, (bordlagt) Antagande av nya föreningar Ett stort antal föreningar har blivit liggande då förra styrelsen bordlade i december. Därför finns det nu en hel del föreningar Styrelsen beslutar att bordlägga frågan på grund av tidsbrist, men att ta beslut per capsulam så snart som möjligt. Bilagor: Bilaga 4, Ännu icke antagna föreningar

18 Sida 18 (18) Diskussion Etik och Öppenhet i Förbundsstyrelsen och på kansliet Styrelsen bordlade diskussionen till nästa möte på grund av tidsbrist då den förtjänar mer tid.

19 Sida 19 (19) BILAGA 1 Rapporter I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de rapporter att sammanställas som ansvariga för respektiva ansvarsområde skickat in. Då detta är det första mötet och inga formella rapportkrav har funnits inför mötet har endast spontana rapporter beaktats. Inkomna rapporter Bilaga 1A: Rapport om arbetet med Studieförbund

20 Sida 20 (20) BILAGA 1 A Emil Broberg och Lars O Johannson Rapport om Studieförbund Studieförbundet Grundtankar Studieförbundet ska dungera som ett skal kring de medlemsförbund som finns. Nästan all verksamhet sker i respektive förbund. Studieförbundets styrelse tillsätts av Rikstinget. Rikstinget består av representanter från medlemsförbunden. Kompetensen inom Studieförbundet ligger hos respektive medlemsförbund. Där fokuseras inlärningen till eget ansvar, intresse, självbestämmande och gemensam verksamhet. Studieförbundet kan driva almännyttiga förbundsöverskridande kurser, te.ex. kassörskurser, som alla föreningr oavsett typ behöver. All cirkel-, kulturprogram- och kursverksamhet sker i föreningsförom. Det betdyder att Studieförbundet inte har lösa cirklar utan all folkbildning sker genom medlemsförbundens föreningar. Kvalitetssärking och kvalitetsökning ske genom ledarutbildning som drivs av respektive medlemsförbund. De olika medlemsförbundens behov tillgodoses på detta sätt. Föreningar är själva kompetenta att driva cirklar, kurser och kulturprogram. Föreningarnas styrelser driver verksamheter och föreningarnas revisorer är Studieförbundens kontrollorgan på lokal nivå. Gemensamma kurser över förbundsgränsen sker regionalt genom samarbete inom och mellan kretsarna. Administrationen, verksamheten och folkbildningen sker på föreningsnivå. Detta lösgör resurser till själva folkbildningen. Studieförbundskretsar Studieförbund måste ha distrikt, härefter kallade kretsar (FBR:s regler). Vi vet inte riktigt ännu om behovet av krets finns. Vi har identifierat två alternativ: nationella och regionala kretsar. Kretsarna är anordnadre av allmänna ledarkurser, kulturprogram och cirklar. Dessa godkänns av kretsen och pengar förmedlas till respektive föreningn från Studieförbundet. Kretsarna agerar alltså som ett godkännande filter. Detta är deras roll inom organisationen och detta måste ske eftersom FBR:s regler säger så. Intressespecifika ledarkurser drivs av respektive medlemsförbunds distrikt. Regionala kretsar ser ut ungefär som de distrikt som finns i Sverok. De har landstingsbidrag. Samtliga medlemsförubnds föreningar som finns i regionen har rösträtt, inflytande och delaktighet i studieförbundsdistriktet. Kretsarnas styrelser tillsätts av regionens samtliga föreningar på regionstingen. Fördelar: Lätt att få landstingsbidrag. Regionala distrikt finns i regel inom medlemsförbunden och det kan vara lättare att få till regionala samarbeten och regionalt hållna kurser. Nackdelar: Styrelserna kommer innehålla ledamöter ur de olika medlemsförbunden med deras olika förutsättningar. Det kan vara svårt för vissa medlemsförbund att hitta ideella till både kretsar och

21 Sida 21 (21) distrikt. Landstingsbidragen kanske inte är så stora att det har någon betydelse i den totala Studieförbundsbudgeten. Nationella kretsar innebär att respektive medlemsförbund har en rikstäckande krets inom sin egen intressesfär. Det kommer alltså att finnas lika många parallella kretsar som det finns medlemsförbund. Dessa täcker hela riket samtidigt. Kretsens ekonomi får statliga pengar via Studieförbundet medan förbundens distrikt får landstingsbidrag. De nationella kretsarnas styrelser tillsätts av respektive medlemsförbunds riksmöte på samma sätt som de väljer förbundsstyrelser. Fördelar: Varje krets styr över sitt särintresse men är fortfarande fria att samarbeta med varandra. Respektive krets kan specialisera sig inom sitt intresseområde. Det är lätt att skilja på Studieförbundskretsen och förbundsdistrikten. Det är lättare att hitta ideellt intresserade till respektive krets eftersom man har ett helt riksförbund som rekryteringsgrund. Nackdelar: Det kan bli svårt att få landstingsbidrag eftersom det samtidigt kommer finnas flera kretsar inom samma landsting. Organisation Studieförbundet har en styrelse. Denna utses årligen av Studieförbundets Riksting. Rikstinget består av 51 ombud, fördelade på respektive medlemsorganisation efter medlemsantal. Varje medlemsorganisation har minst ett ombud. De nationella kretsarna utses av respektive medlemsorganisation. De regionala kretsarna utses av samtliga föreningar från alla förbund inom en region. Studieförbundsföreningar finns inte, trots att det finns vissa kommuner som ger bidrag till sådana. Verksamhet Föreningsnivå Föreningarna driver all verksamhet. Föreningen har kontakt med sitt förbund genom en databas som finns tillgänglig för respektive förening. Genom denna databas finns föreningens möjligheter att själva administrera sina medlemmar, styreler, sin demokrati på olika plan, sina bidragsansökningar och sin cirkel- och kursverksamhet 1. Cirklar, kulturprogram och ledarkurser initieras hos föreningen 2. Cirklar, kulturprogram och allmänna ledarkurser hamnar hos studieförbundskretsen för godkännande. Intresseinriktade ledarkurser hamnar hos förbundsdistrikten för godkännande. Alla ansökningar hamnar centralt hos Studieförbundet och fördelas sedan till respektive krets/distrikt för godkännande. 3. Föreningen får ett godkännande av cirkeln/kulturprogrammet/ledarkursen. Föreningen får ett redovisningskrav. Detta meddelas även föreningens revisor. 4. Cirkeln/kulturprogrammet/ledarkursen genomförs. 5. Redovisning skickas in och bidragen utbetalas. Eventuellt genomförs kontroller innan utbetalning. Föreningens revisor fungerar normalt som kontrollorgan. Alla dessa steg sker digitalt via databasen och förenings-cd:n. Krets/Distriktsnivå Kretsarna får digitalt ansökningar av cirklar/kulturprogram/ledarkurser. Dessa godkänns och ett redovisningskrav ställs till föreningen och föreningens revisor. Föreningen genomför sin verksamhet

22 Sida 22 (22) och återredovisar till kretsen/distriktet, underskriven av föreningens revisor. Redovisningen kontrolleras och bidragen godkänns. Studieförbundsnivå Studieförbundet får in alla ansökningar om cirklar/kulturprogram/ledarkurser. Dessa skickas genast vidare genom databasen till respektive krets/distrikt. Till distrikten skickas intressespecifika ledarkurser och resten till respektive krets. Efter att kretsen kontrollerat och godkänt utbetalningarna får Studieförbundet utbetalningsorder till respektive föreningskonto. Kvalitetssäkring Revisorerna är Studieförbundets administrativa kontroll. Punktkontroller genomförs av Studieförbundets kontrolladministration. Studiecirkel: Ansökan om att starta en cirkel skickas ut och godkänns av den aktuella kretsen. I utbyte mot att cirkeln redovisas betalas pengarna ut. Genom cirkelledarutbildningar förbättras kvaliteten på cirklarna. Kulturprogram: Ansökan om att driva kulturprogram skickas till och godkänns av den aktuella kretsen i utbyte mot cirkeln redovisas betalas pengarna ut. Allmän ledarkurs: Godkänns av kretsen som ser till att ledarkursen håller måttet och tipsar om ev. samarbetsmöjligheter med andra kretsar. Utbetalning av bidrag mot redovisning. Intressespecifik ledarkurs: Godkänns av medlemsförbundens distrikt som ser till att kursen utvecklar verksamheten vidare. Utbetalning mot redovisning. Möjligheter finns för central samordning. Beslut att fatta: - Grundtankarna - Nationella eller regionala kretsar - Medlemsinflytande eller representativ demokrati - Stort eller litet studieförbund - Namn: (förslag: StudieförbundEtt, S.P.E.L (Studieförbundet Pedagogiskt lärande) Liten ordlista: FBR Riksmöte Distriktsårsmöte Riksting Regionsting Distrikt Krets Medlemsförbund Folkbildningsrådet. De som fördelar statliga bidrag till studieförbunden Medlemsförbundens högsta beslutande organ. Medlemsförbundens distriktsårsmöte och dess högsta beslutande organ Studieförbundets högsta beslutande organ Studieförbundskretsarnas högsta beslutande organ Regionalt samarbetsorgan inom ett medlemsförbund Regionalt samarbetsorgan inom Studieförbundet De riksförbund som är medlemmar i Studieförbundet

23 Sida 23 (23) BILAGA 2 Beslutsunderlag I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de beslutsunderlag att sammanställas som inkommit i tid enligt praxis. Inkomna beslutsunderlag Inga

24 Sida 24 (24) BILAGA 3 Övriga Frågor I denna stående bilaga till Förbundsstyrelsens protokoll kommer de övriga frågor att sammanställas som inkommit i tid enligt praxis. Inkomna beslutsunderlag Bilaga 3A: Förfrågan från US inför bidragstillstånd (ÖF1) Bilaga 3B: Lån till Sverok Ost (ÖF2) Bilaga 3C: FN-rollspel i Göteborgsregionen (ÖF3) Bilaga 3D: Sverok/Hantverksläger (ÖF4) Bilaga 3E: Utställning på Livrustkammaren (ÖF5) Bilaga 3F: Utredning rörande Sverokmedlemsskap (ÖF6) Bilaga 3G: Attestrutiner (ÖF7) Bilaga 3H: Styrdokument (ÖF8) Bilaga 3I: Hemsideansvar (ÖF9) Bilaga 3J: Antagande av nya föreningar (ÖF10)

25 Sida 25 (25) BILAGA 3A (ÖF 1) Beslut rörande förfrågan från Ungdomsstyrelsen Ungdomsstyrelsen har skickat material rörande den statliga prövningen för att få dela ut bidrag under de kommande tre åren. Förfrågan från Ungdomsstyrelsen gäller fem kriterier, fem mål, vilka ligger till grund för rätten att fortsätta fungera som ungdomsverksamhet. De fem målen är: Demokratisk fostran Jämställdhet Jämlikhet Engagera flera Meningsfull fritid Jag föreslår att: att1) Förbundsstyrelsen uppdrar åt Emil och Hanna att ta fram ett förslag att föredra för resten av styrelsen Emil Broberg Bidragsansvarig, FS

26 Sida 26 (26) BILAGA 3B (ÖF 2) Lån till Sverok Ost Sverok Ost har inkommit med en förfrågan om att få låna en del pengar tills de får nya pengar från landstinget. De har redan betalt tillbaka det lån de fick tidigare, men önskar alltså nu låna tillbaka pengarna då de inte får ut sina pengar förrän i juni. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: att1) Lånar ut kronor till Sverok Ost att2) Sätter återbetalningsdatum till 15 juli Andreas Brodin Ekonomiansvarig, FS

27 Sida 27 (27) BILAGA 3C (ÖF 3) FN-rollspel - Göteborgsregionen Under senare år har något som kallas FN-rollspel blivit alltmer populärt. Göteborgsregionen är de som drivit detta mest i Sverige. De har kontakt med skolor och "säljer" spelets upplägg och går igenom med intresserade lärare och elever som sedan gör alla förberedelser. Det fungerar i stort sett som ett levande rollspel och Sverok har blivit kontaktade angående flera delar; Vi är experter! Dels att hjälpa till och se över spelformen, komma med synpunkter och tankar "Legalisering" av rollspel! Dels så är detta en helt accepterad form av våra verksamheter som gått hem helt hos såväl skolor som myndigheter. "Få in Sverok på skolor" Detta skulle vara en mycket bra början att få in Sverokföreningar på skolor. Bildar man en Sverokförening i samband med detta kommer även övriga spelare kunna vara med och skolan kan bland annat tillhandahålla lokaler, även för spelande efter skoltid. och så vidare, det finns massor av möjligheter och de är heltända på Sverok. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Uppdrar åt Marcin Kucharski att ansvara för kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

28 Sida 28 (28) BILAGA 3D (ÖF 4) Sverok/Hantverksläger Hantverkslägret/föreningen har kontaktat Sverok angående möjligheten att nästa sommar köra ett stort läger tillsammans. Möjligheter för oss att köra lägerverksamhet med några som redan har det väl inkört samt att kunna dra nytta av närliggande verksamhets- och kunskapsområden. Även SCA har visat intresse och som tankarna gått hittills skulle det vara ett Sverok/lajv-läger, ett Hantverksläger och ett SCA-läger. Deltagarna har egna aktiviteter och delvis separata program och logistiska lösningar beroende på vad som behövs. Kan bli jättehäftigt om vi tror att vi vill orkar och att det är rätt för våra lajvare. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Ger Sverok Ost möjligheten att hålla i de här kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

29 Sida 29 (29) BILAGA 3E (ÖF 5) Utställning på Livrustkammaren Hela syftet med projektet är att olika verksamheter och uttrycksformer ska komma till tals. En konstnär som går en utbildning i Umeå skall ha en utställning i Livrustkammaren nästa sommar. Olika tidsepoker och uttryckssätt skall blandas vilt och han är den som "väljer riktning", ser helheten hur de olika bidragen kompletterar varandra. Ganska luddigt hittills men kan nog bli riktigt roligt. Jag föreslår att styrelsen beslutar: Att1) Erbjuda Sverok Stockholm möjligheten att hålla i de här kontakterna Hanna Jonsson Förbundsordförande

30 Sida 30 (30) BILAGA 3F (ÖF 6) Utredning rörande Sverokmedlemskap Det finns olika typer av medlemskap, mer eller mindre uttalat. Hittills har vi valt att i stort sett blunda för problemen som kan uppstå, men i och med detta även missat att det faktiskt kan följa fördelar med at vi har bättre koll på vilken typ av föreningar vi har, exempelvis mer riktat informationsmaterial eller förmåner på hemsidan. Någon skulle behöva sätta sig ner och bena ut hur olika föreningar fungerar och ser ut. Alltifrån storleksmässigt till hur medlemmarna går med och vad de får, hur mycket substans föreningarna har och hur aktiv den egentligen är. Detta kommer ligga till grund när vi tittar på hur/om vi vill begränsa föreningar i och med exempelvis bidragsregler eller medlemsregister. Jag föreslår att förbundsstyrelsen: Att1) Infogar texten i styrdokumentet Organisationsutveckling Hanna Jonsson Förbundsordförande

31 Sida 31 (31) BILAGA 3G (ÖF 7) Attestrutiner Intäkter Attestor (enligt Brodin) Statsbidrag ,00 kr Räntor ,00 kr Summa intäkter ,00 kr Utgifter Bidrag ,00 kr Emil Styrelsen Möten ,00 kr 118 Brodin Resor ,00 kr 118 Brodin Arbetsgrupper ,00 kr 118 Brodin Mat och logi ,00 kr 118 Brodin Valberedning ,00 kr 119 Brodin Arvodering ,00 kr 118 Björn Samarbete ,00 kr 112 Marcin Avskrivningar - kr 118 Brodin Utbildning - kr 118 Fredrik Summa styrelsen ,00 kr Kansli Löner ,00 kr 123 Björn Traktamente 5 000,00 kr 123 Björn Övertid 4 000,00 kr 123 Björn Hälsa 4 000,00 kr 123 Björn Utbildning ,00 kr 123 Björn Hyra ,00 kr 123 Mikael Förbrukningsmaterial ,00 kr 123 Mikael Reparation & underhåll 6 000,00 kr 123 Mikael Trycksaker ,00 kr 123 Mikael Telefon ,00 kr 123 Mikael Internet 5 000,00 kr 123 Mikael Porto ,00 kr 123 Mikael Resor & avgifter ,00 kr 123 Mikael Övrigt 5 000,00 kr 123 Mikael Flytt ,00 kr 123 Mikael Summa kansli ,00 kr Organisationsutveckling

32 Sida 32 (32) Slag ,00 kr 122 Kriss Distrikt ,00 kr 103 Marcin Ekonomisk grundgaranti ,00 kr 103 Marcin Summa organisationsutveckling ,00 kr Kommunikation/PR 110 Mässor ,00 kr Annonser ,00 kr Promotionsmaterial ,00 kr Nationell spelvecka ,00 kr Jon Hosting ,00 kr Kriss Maskinpark ,00 kr Kriss Summa kommunikation/pr ,00 kr Riksmöte ,00 kr 102 Dagny Sverox ,00 kr David Ekonomifunktioner ,00 kr Brodin Avskrivningar Summa utgifter ,00 kr ,00 kr Beräknat resultat ,00 kr Jag föreslår: Att1) Förbundsstyrelsen antar de föreslagna attestrutinerna Andreas Brodin Ekonomiansvarig

33 Sida 33 (33) BILAGA 3H (ÖF 8) Styrdokument Ett stort antal styrdokument, avsedda att ligga till grund för arbetet under året, har diskuterats, reviderats och arbetats med under helgens gång. Här nedan är listor över de dokument som under arbetets gång bordlagts, och de som i reviderad form accepterats av förbundsstyrelsen. Färdigreviderade Administration Arbetsledning, kansli Arbetsledning, ordförande Arrangörssamverkan Bidragsansvar Demokratiansvar Distriktssamordning Ekonomiansvar Externa kontakter GLÖD, planering Huvudkontoret Ideell Arena Information Internationella Kontakter IT LSU Myndighetskontakt NSV Ordförande Organisationsutveckling Personalansvar Riksmötet Sekreterare Slag Studiefrämjandet Studieförbund Styrelsevård Utbildning-kurs

34 Sida 34 (34) Ej färdigreviderade Marknadsstrategi Pressansvarig Grafisk Profil Bidragsansvar Studiefrämjandet Studieförbund Notera att inte alla ej färdigreviderade styrdokument inkommit till mötet. Jag föreslår: Att1) Att2) Förbundsstyrelsen antar styrdokumenten under rubriken Färdigreviderade ovan Förbundsstyrelsen bordlägger styrdokumenten under Ej färdigreviderade ovan Bilagor Bilaga 5, Styrdokument (färdigreviderade) Bilaga 6, Styrdokument (ej färdigreviderade) Ej färdigreviderade dokument innehåller endast en del av de ej färdigreviderade, då inte alla har inkommit på grund av PR-gruppens möte som skall avhållas den 9/5. Björn Flintberg Sekreterare

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING. Sid 1 av (11) Protokoll Förbundsstyrelsens möte Plats och tid Juventum, Eksjö. 24 mars 2002 Närvarande: Hanna Jonsson Marcin Kucharski Elin Gullberg- Bolin Kriss Andsten Mikael Enmalm Fredrik Axelzon Jon

Läs mer

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145

MB AO Bygg. Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson Sammankallande AO Bygg 0733-376547. Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region Bygg Syd & Region Bygg Bostad Syd Bennet Justusson AO Bygg 0733-376547 Region Bygg Väst & Region Bostad Väst Sam Ekman Informatör AO Bygg 0733-373423 Region Mellersta Mats Skog 0733-375145 Region

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund

Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Order of Merit Herrar 2015, Göteborgs Golfförbund Slutställning AlGK LerGK GGK TlGK Total DM 1 Alexander Wennstam S:t Jörgen Park Golf Club 20 12 32 2 Jens Alfrost Albatross Golfklubb 10 17 27 3 Oscar

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 7-9 AUGUSTI 2009 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior samt

Läs mer

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare

NÄSSJÖRUNDAN 2013. Föråkare. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare. Ungdom. St.nr Fk Förare/Karläsare Klubb Bil Anmälare NÄSSJÖRUNDAN 2013 Föråkare 00 B Robert Scholander SMK Eksjö Citroën C2 R2 MAX Patrik Knutsson 0 A Tore Sandberg Vimmerby MS Volvo 244 Sofia Johansson Vimmerby MS Ungdom 1 U Henrik Johansson MK Kinda Volvo

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC

VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 A=30/5, B=11/7, C=15/8, D=19/9, E=17/10 NAMN KLUBB BIL A B C D E TOT PLAC Mats Jonsson Forshaga MC VBF Förbundsmästerskap i Rally 2015, Bilklass 1 Mats Jonsson Forshaga MC Ford Escort 18 18 Tom Thomasson MK Ratten Mitsubishi 15 15 Roger Gustafsson ÖRMC Mitsubishi 13 13 Mattias Lindberg Vänersborgs MK

Läs mer

Thor Modéen loppet 2008-08-23

Thor Modéen loppet 2008-08-23 Thor Modéen loppet 2008-08-23 Klass Pojkar 15-16 Distans (km) 13,8 Antal varv: 3 Starttid 09:00 Placering Startnr Rosa Namn Förening Tid Diff 600 Robin Cederth 601 Viktor Westergren Eskilstuna CK 602 Emil

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

25 bästa SK Laxen Herrar

25 bästa SK Laxen Herrar 50 frisim 100 frisim 1 Mathias Hageneier 22,04 2008 1 Mathias Hageneier 50,55 2009 2 Joakim Hvalgren 22,83 2014 2 Joakim Hvalgren 50,90 2013 3 Janne Ledin 23,31 2014 3 Kenth Stenbäck 51,00 1984 4 Teodor

Läs mer

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730

P 03. Mobil 0733439633 Hem 6116048. Mobil 0739-182211 Hem 040-450416. Mobil 0703-48 98 34 Hem 040-30 60 79. Mobil 0733-660586 Hem 040-475730 Sidan 1-04-10 Altengård, Isac Hästhovsvägen 4 Pga_altengard@yahoo.se Hem 454880 0734247155 pga_altengard@yahoo.se caroline.altengard@livingandroom.se Andersson, Filip Collins väg 41 daniel.andersson@mff.se

Läs mer

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen

Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Bohuslän Dal Dalarna Gotland/kontaktperson Gästrike/Hälsinge Göteborg Halland Jämtland-Härjedalen Distrikt Förnamn Efternamn Golfklubb Blekinge Eva Johansson 0 Johan Bjerngren Ronneby Anders Johansson 0 Bohuslän Dal Thore Carlsson Stenungsund Rickard Thörnqvist Gullbringa Birger Kjellstedt Mellerud

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009

Sektionen för Elektronikdesign, Linköpings Universitet Protokoll från Elektronikdesignsektionens höstmöte 2009 Datum: 2009-11-11 Närvarande 44 personer är närvarande, varav 10 st. tillhör styrelsen och en är adjungerad. För närvarolista se bilaga 1. Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande 3 Val av sekreterare

Läs mer

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista

25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista 25 26 oktober 2003 i Boråshallen Resultatlista Flickor 09 1 Clara Erlandsson, Ärtemarks IF 2 Emma Söderlund, Sjömarkens IF 3 Jennifer Jonsson, Lekstorps IF 4 Jennie Ohlin, Sjömarkens IF Clara Erlandsson

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto John Bauer Junior Open 2009 Klass Damjunior Rond 1 Spelform Slagtävling Placering Namn Klubb S-HCP Rondresultat Datum 2009-05-16 Resultat 1 Louise Larsson Karlstads

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27

Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Statistik för Jämtkrafthallen f.o.m 2002-04-27 Uppdaterad 2003-02-26 Flickor 9-10 Av: Ronny Wall Frida Sjöberg-93 ÖGIF 10,06 Hissmoforsspelen 28/4-02 Eveline Nyman-Wänseth-92 ÖGIF 10,15 Hissmoforsspelen

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master

Resultatlista CK Masters Mountainbike Race 2014-09-21 Arrangör: CK Master Klass: Nybörjare P 6-7år Distans: 1km Snitthast: 17,6km/h 1 124 TORBRINK Vile Mölndals CK 2 127 ENBERG Vilmer Varbergs MTB 3 122 TEMAR John IK Hakarpspojkarna 4 130 LEIRE Jonas CK Master 5 444 KARLSSON

Läs mer

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta

Tippade rader 2015 Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 Superetta Supertvåa Dametta Namn Anders Jakobsson Anders Wallin Anton Wulfsberg Bengt Halse 1 Bengt Halse 2 1 AIK Malmö FF IFK Göteborg Malmö FF Malmö FF 2 IF Elfsborg IF Elfsborg Malmö FF IFK Göteborg AIK 3 Malmö FF AIK IF Elfsborg

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan 28/5 2006 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Klass : Super Nationell 0 Frank Sigeskog ().0,.,.,., A., Volvo S0 B - 0 0 Roy Olsson Karlskrona AK., ().,.,.,

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson

Caperiotäby FC 0. IBF Falun NEJ Klas Hedlund IBK Dalen Levi Bergström Urban Karlsson Protokoll Föreningen Svensk elitinnebandy Årsmöte 2014-06-15 Svenska Innebandyförbundets kansli, Solna Närvarande ombud med fullmakt: AIK IBF Damförening Herrförening Johan Nilsson Caperiotäby FC 0 Djurgårdens

Läs mer

Startlista Besättningsregattan 2013

Startlista Besättningsregattan 2013 Startlista Besättningsregattan 203 203-0-2 0:30 D K- 00 m Final 2 Hanna Sackbrook / Greta Helleblad / Johanna Nordström / Johanna Andersson 3 Andrea Möller / Linnea Tornebjer / Vera Rockström / Anna Zagòrska

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 37/23 8 3 Carin Jansson Överums PK 35/21 2 Resultat i A-vapen

Läs mer

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02

Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Protokoll för IT-sektionens stormöte 2014-12-02 Styrelsens medlemmar: Matilda Trodin (Ordförande), Erik Engervall (Vice Ordförande), Adam Wendelin (Sekreterare), Albin Sundqvist (Sportchef), Karolina Vänglund

Läs mer

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1

Klass: Flickor 14. Klass: Flickor 15. Klass: Flickor 16 Rond: 1 Bankboken Cup Regionsfinal NÄSSJÖ GK Klass: Flickor 13 Datum: 2004-07-13 1 Emma Gillström NÄSSJÖ GK 93 2 Caroline Olsson LAGANS GK 96 3 Cecilia Sätermo TRANÅS GK 99 4 Cajsa Aranäs KALMAR GK 101 5 Lisa

Läs mer

Resultatlista Mårtensträffen 2010

Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultatlista Mårtensträffen 2010 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Daniel Stodola Trelleborgs Psk förening 6/3 4/2 4/4 4/3 4/3 4/4 5/2 6/2 37/23 8 2 Anders Hornwall Överums PK 6/3 5/2 4/4 5/4 5/2 4/4 3/2 5/2

Läs mer

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker

Förteckning över certifierade värdeförvaringstekniker Denna förteckning omfattar de personer som DNV GL har certifierat som värdeförvaringstekniker enligt "Kravspecifikation för certifiering av Värdeförvaringstekniker". Förteckningen är sorterad efter postort.

Läs mer

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015

Startlista, par/lag: Kuriren Cup Final 2015 Startlista, par/lag Kuriren Cup Final 205 Datum 205-06-4, 0800 Bana Eskilstuna GK Start Hål Förnamn Efternamn Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 0800 080 080 0820 M Eliasson/T Landin 7,5 A X Tony Landin Torshälla

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot

Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion 2/9 2007 Arrangör: Strängnäs AMS Officell Resultatlista Klass 1: Super Nationell Tot Götalandscupen i Rallycross Strängnäs Motorstadion / 00 Officell Resultatlista Klass : Super Nationell Omg Omg Plac SMK Trollhättan., ().,.,., A., Martin Nilsson Stålcenter i Väst AB Volvo S0 B - 0 Tomelilla

Läs mer

Touring mod 2010-03-28 1

Touring mod 2010-03-28 1 Touring mod 1 Magnus Vässmar MK Eskil AutoPartner RC B 50 50 50 50 50 50 300 2 Tommy Bergfeldt MRC Hudik Redbull Racing/JMI Motorsport A 48 46 48 48 48 48 48 288 3 Thomas Ek Uppsala RC B 46 43 44 46 50

Läs mer

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11

ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14. Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 ÅRSMÖTE SÄSONGEN 2013/14 Protokollet hittar ni på sid 10 och 11 2 DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av Ordförande, Sekreterare samt justeringsman

Läs mer

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1

Resultatlista 2013 Kolum Na n2 Ort Startt S id lum lutt n1 Resultatlista 2013 Kolumn2 Namn Ort Starttid Kolumn1 Sluttid 1 K Johnsson, Birgitta Svenljunga 00:44:04 2 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:30 3 K Davidsson, Anna Värnamo 00:44:56 4 K Franzen, Kristina

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap 213 Klass Placering DAM-klassen Namn Rond 2 Spel.kat. Spelform Klubb Slaggolf S-HCP CBA Rondresultat Datum 213-9-21 Resultat 1 Monika Ax AM Visby 15 87-85

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan / 00 Arrangör: /Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Omg Omg Omg Platssiffra Bästa tid Mattias Olsson

Läs mer

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland

Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Svenska Missionskyrkan / SMU i Södra Götaland Protokoll: Distriktets årsmöte Plats & tid: Örestrand 2007-04-14 Närvarande: 52 ombud från församlingar 24 ombud från SMU-föreningar 6 ledamöter ur distriktsstyrelsen

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Norrbottens Sportskytteförbund

Norrbottens Sportskytteförbund Norrlandsmästerskap 10 m 2004-03-27, Arcus, Luleå Skjutledare & domare: Krister Svanbro Sekretariat: Johan Carlson & Roger Andersson NORRLANDSMÄSTERSKAP LUFTPISTOL, 2004-03-27 Mästerskap HERRAR 1) Krister

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt Följebrev Hej Dessa handlingar är skickade i pappersform till postmottagarna i respektive kår. Årsmötet kommer äga rum söndagen den 13 mars med början klockan 15.00 i Uppåkra scoutkårs lokal i Hjärup.

Läs mer

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20

Resultat i A-vapen Vet, jubileumsklass i Haparanda 1 Hans Rask F21 SKF 6 5 4 5 6 6 6 6 44/22 2 Östen Brännström Luleå Pk 3 2 2 4 5 5 5 5 31/20 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Anton Töyrä Piteå Pk 0 4 4 4 6 4 4 5 31/20 0 2 Robert Lindbäck Kalix Pistolskyttar 3 2 3 6 3 3 5 2 27/20 0 3 Mats Jönslars Kalix Pistolskyttar 4 2 3 3 2 3 4 5 26/20 0 4 Marco

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto:

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Resultatlista, ackumulerat - brutto Skydda Open 2007 Klass Herrar-klassen Rond 2 Spelform Slagtävling Datum 2007-09-16 Placering Namn Klubb Spelhcp Rondresultat Resultat Särskiljning 1 Daniel Lindgren

Läs mer

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg

Deltagarlista. Sambruks dygnsmöte, 2-3 maj 2007. Namn Kommun/Organisation Tel.nr. Babacic, Senad Kommentus Upphandling Projekt - Barnomsorg Axelsson, Lena Lycksele Kommun 0950-1639 99 lena.axelsson@edu.lycksele.se Babacic, Senad Kommentus Upphandling Blomkvist, Curt Hudiksvalls kommun curt.blomkvist@hudiksvall.se Calmestig, Mikael Kumla kommun

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte

Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Protokoll fört vid Svenska frisörlärarförbundet 54:de årsmöte Slag Årsmöte Dag och tid Fredagen den 10 oktober 2008 kl. 17 00-18 00. Plats Textilmuseet i Borås 1 Öppnande Ordförande Carina Ladow öppnade

Läs mer

D-A Transport racet 2014-04-18

D-A Transport racet 2014-04-18 GrE ABC Förare Efter 3 rundor Plats Nr Förare Klubb Kartläsare Bil Anmälare Runda 1 Runda 2 Runda 3 Total Bästa Näst bästa Total 1 8 Johan Gustavson Ludvika MS Sabina Wallberg VW GOLF 2 Anmälare: www.rallyimport.se

Läs mer

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60

070-215 15 06 031-775 19 90 010-568 70 00 036-12 20 08 070-449 85 06 070-312 43 29 070-323 44 07 031-83 20 77 035-14 42 50 0481-140 05 08-777 55 60 Anton Bingebo Göthberg Holmlund Yxhage Arne Bakke Bengt Lindström Bert-Ove Adolfsson Björn Mogren Bo Chronier Bo Börge Borgström Christer Moreau Dag Berglund Daniel Sammelin Eeero Laakso Emil Barrelöv

Läs mer

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA

K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA K A L L E L S E SOMMARKONFERENS TRÄNINGSCAMP 31 JULI - 2 AUGUSTI 2015 I GRÄNNA - Smålands Brottningsförbunds - Sommarkonferens för föreningsledare, och träningscamp för knatte, pojk, ungdom, junior, senior

Läs mer

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4

mars racet västerås 2015-03-14 Skepptuna MK 1 7 Skepptuna MK 3 4 Rasbo MK 4 3 Skepptuna MK 5 2 Västerås MS B 0 Enköpings MK 2 5 Hofors MK 3 4 1 2 Jimmy Karlsson Skepptuna MK 1 7 2 4 Bo Tordegård 6 Erik Pettersson 3 Daniel Hollén 5 Andreas Pettersson 1 Benny Friberg 11 Daniel Svedberg 12 Jimmie Åhlen 8 Mathias Sparring 10 Marcus Gladh 7 Daniel

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande.

Ordföranden Anders Björnsson öppnar årsmötesförhandlingarna med ett inledningsanförande. Landshövding Lars Bäckström håller ett hälsningsanförande. Protokoll fört vid årsmöte i Svenska Humanistiska Förbundet Lördagen den 3 mars 2012 kl. 9.00 11.50 Länsrättens hörsal, Södra Hamngatan 3, Göteborg Närvarande: se bilaga Ordföranden Anders Björnsson öppnar

Läs mer

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia

Per inledning. Inledning. Datum 2014-11-25. Tid 17:30. Sektionens medlemmar samt sekretariat. Närvarande: Isak Utsi. Genomgång av mötesformalia Datum 2014-11-25 Plats C305 Tid 17:30 Mötestyp Årsstämma Kallade Sektionens medlemmar samt sekretariat Närvarande: Erik Malmberg Arvid Nordström Erik Åström Betél Isak Malin Segerud Ion Väyrynen Karin

Läs mer

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30

ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 ANMÄLNINGSLISTA Anmälda och inbetalda startavgifter tom 2013-08-30 DXR K2 Elin Egnor Malmberget Sara Ek Gällivare Leona Engfors Gällivare Evelina Engman Gällivare Susanne Engman Gällivare Sandra Eriksson

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11

Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Skjutlag SM Dam, Jun, Lag, 50, 60, 70, LLT 2, 2015 07 11 Nr Lag Start Namn Klubb 1 1 Lundin Jim Östhammars Jaktskytteklubb 2 1 Bohlin Viktor Uppsala Jaktskytteklubb 3 1 Skogsberg Jerry För.jaktskyttarna

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED DIAKONIA Tid: 10 juni 2012, kl 13-16 Plats: Fjällstugan, Valhallavägen 40, Jönköping, Svenska Missionskyrkan/GF S I D A 1 av (6) Närvarande: Metodistkyrkan Gunilla Ikponmwosa

Läs mer

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10-

Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- Tävling: Höstskottet 2012 av Skövde sport o P4 IF. Frågor holm.per@telia.com, 2012-10- 1A 1 Andreas Nyström Motala PK 89697888 63 21 2 Martin Svensson Habo PSK 8612 77877 62 25 3 Gustav Bergenstråle Lidköpings

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005

Resultatlista SM i Backe Deltävling 6 10/7 2005 Inbjudningsklass, RC juniorer 1 616 Christoffer Nordholm SMK Hörby Citroen AX GTI 2 618 Andersson Zandra Nilhed Norrköpings MK Antal startande: 2 Citroën AX Sport 1.07,79 1.10,05 1.07,79 1.10,48 1.10,60

Läs mer

Kungsbacka-spelen Lördag

Kungsbacka-spelen Lördag Kungsbacka-spelen Lördag Löpning Starter 3pers + ev reserv Bengt Svensson 99-00 B brsvensson@telia.com 0300-64227 Carl-Magnus Unell 97-98 unell@telia.com 0708-593300 Martin Persson 94-96 0703-996209 Tidtagning

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge

Adress till tävlingsplatsen Kristiansand Kajakklubb Gilsveien, 4663 Kristiansand, Norge PM för Nordiska Mästerskapen i Kristiansand 2-3 augusti 2014 I början av augusti är det dags att åka iväg till Kristiansand i Norge för att tävla på Nordiska Mästerskapen. Från Sverige åker tre lag och

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014

Resultatlista, enskild rond - netto: Mariestads Golfklubb Golfhäftet Trophy 2014 Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Golfhäftet Trophy 2014 Golfhäftet Trophy Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Greensome, Slaggolf Klubb CBA S-HCP Datum Resultat 2014-06-08 Särskiljning 1

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän

Dina kunders förtroende - vårt absoluta fokus Utgåva 2012-05-09. Certifikatsförteckning. av besiktningsmän Certifikatsförteckning Besiktningsmän för lekredskap och platser för lek, motion eller annan utevistelse enligt kravspecifikation för certifiering av platser för lek, motion eller annan utevistelse, samt

Läs mer

Scramble för Fyra. Rond:

Scramble för Fyra. Rond: Datum 2012-07-27 Klass A-klassen Rond 1 Placering Namn Spelhcp Resultat Särskiljning 1 Mikael Jonsson 2,3 55.7 1 Mikael Jonsson Veckefjärdens GC 55.7 1 Martin Hagström Veckefjärdens GC 55.7 1 Peter Selin

Läs mer

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015)

Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Kontaktlista Moderna Försäkringar Företag & Industri (senast uppdaterad: 4 september 2015) Ledning Ulf-Lennart Gertz Johansson 08-684 12 354, 073-707 32 14 ulf-lennart.gertz.johansson@modernaforsakringar.se

Läs mer

Resultatlista - Klass J

Resultatlista - Klass J Resultatlista - Klass J 1 4 J 2 2 4 J 1 4 J 3 Jonathan Johannesson Anette Pettersson Henrik Rydberg Clas Fredriksson Emil Johansson Bruno Arvidsson Skövde MK Skövde MK VW Golf 2 02:36,0 05:15,2 02:55,8

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen

Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen Årsmöte - Elevkåren 2013-04 - 26 Konsertsalen 1 Mötets öppnande Ordförande Jenny Lisshammar förklarade mötet öppnat 2 Fastställande av röstlängd Alla deltagare ropades upp och röstlängden fastställdes

Läs mer

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17

Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Sida 1 av 5 Protokoll för Spegelglas årsmöte 2015-01-17 Närvarande: Caroline Bergström, Alice af Jochnick, Cecilia af Jochnick, Alexander Johansson, Joel Johansson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Cheerleadingförbundet 2014- Innehåll 1 Formalia... 2 1.1 Organisation... 2 1.1.1 Medlemmar... 2 1.1.2 Förbundsstyrelsen... 2 1.1.3 Möten... 2 1.1.4 Revisorer... 3 1.1.5 Valberedning...

Läs mer

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels

2IILFLHOO5HVXOWDWOLVWD7RWDOW .ODVV6XSHU1DWLRQHOO. A 1 4.05,45 Volvo S40. 2 2.37,18 Utesl. svart 1 2.30,71 3 2.30,71. 20 C - 119 Per Erik Israels * WDODQGVFXSHQLDOO\FURVV $UUDQJ U0.HDP:HVWRP IILFLHOOHVXOWDWOLVWDRWDOW.ODVVXSHUDWLRQHOO 0 Jonas Andersson., Utesl. svart.0,.0, A.0, Volvo S0 0 Per Erik Israels., ().,.,0.,0 A.0, Lars Sakariassen Brutit.,.,0.,

Läs mer

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3

Poängställning Svenska Juniorcupen (JUC) Deltävl. 1 2 3 D18 1 Paulina Maxe Finspångs Kanotklubb 209 p 2 2 21 22 23 2 2 28 2 2 2 2 2 Anna Zagòrska Bengtsfors BoIS 209 p 2 2 23 2 2 28 28 28 3 My Lindén Nyköpings Kanotklubb 193 p 2 2 19 20 22 2 22 2 2 2 2 Terese

Läs mer

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross Förlandabanan /5 008 Arrangör: / Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Omg Plac Nr Förare/Anmälare Klubb/Bil Platssiffra Bästa tid 0 Martin

Läs mer