Kallelse/inbjudan. Förslag till dagordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/inbjudan. Förslag till dagordning"

Transkript

1 Kallelse/inbjudan Ombud och övriga intresserade kallas till årsmöte med Östergötlands Biodlar - distrikt lördagen den 15 februari 2013 kl vid Dagsbergsgården utanför Norrköping. Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande. 2 Förslag till dagordning. 3 Upprop av ombud. 4 Val av mötets funktionärer. Ordförande, sekreterare, två justeringsmän / rösträknare. 5 Föredragning av styrelsens verksamhet och kassaberättelse. 6 Föredragning av revisorernas berättelse. 7 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 8 Styrelsearvode, revisor- och valberedningsersättning, telefon och reseersättning för styrelsen Årsavgift till distriktet Inkomst och utgiftsstat Val. Av Ordförande på ett år. Av två ordinarie styrelseledamöter på två år. Av två styrelsesuppleant på två år. Av två revisorer på ett år. Av två revisorsuppleanter på ett år. Av tre ombud till riksförbundsmötet på ett år. Av två ombudssuppleanter till riksförbundsmötet på ett år. Av tre ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande. 12 Rapporter och skrivelser. 13 Riktlinjer för kommande verksamhetsår. 14 Motioner och propositioner. 15 Apoteket Wasen. 16 Övrigt. 17 Dag och plats för nästa årsmöte. 18 Mötets avslutning. 1

2 Ombud till Östergötlands Biodlardistrikt årsmöte 2013 Förening Antal Ombud Adress Alvastra 37 Bengt Axelsson Kungsvägen Ödeshög Eva Blid Ekstrand Tegneby Ödeshög Borensberg 34 Ebbe Karlsson Brickstad Skattegård Klockrike Fredrik Engholm Bänorp Snickarg Ljungsbro Boxholm 13 Jörgen Claesson Tranåsv Boxholm Finspång 30 Ronny Ripskog Katterum Hällestad Anna-Britta Lodmyr Marieberg Torstorp Finspång Horn 4 Lars-Erik Stefansson Grangatan Vimmerby Kisa 37 Anders Gustafsson Boställsg Linköping Marie Regnér Dockekulla Gård Åtvidaberg Linköping 112 Kerstin Rask Brohyddan Linköping Lars Svensson Slycke Solliden Vikingstad Per Johansson Trähusgränd Linköping Nils-Magnus Nilsson Kvarstad Ekbacken Vikingstad Ola Hulth Markeby skogsgläntan Linghem Marcus Carlsson Skeda Åkerlunda Linköping Mjölby-Mantorp 46 Tomas Kindell Sjögestad Berget Vikingstad Rasudin Becirbegovic Prästgårdsliden 4A Mjölby Enes Dugic Ulls Gränd Mjölby Motala 25 Jessica Prutz Sköld Markebogatan Motala Niklas Jansson Zederslunds gata Motala Norrköping 78 Mikael Köneman Axel Swartlings gata Norrköping Lillemor Nilsson Odaltorget Norrköping Elisabeth Eriksson Skeppareg Norrköping Göran Pettersson Garvareg. 26 B Norrköping Rimforsa 18 Mårten Ängmo Sonebo Sandstugan Rimforsa Söderköping 58 Sivar Karlsson Ekbacken Söderköping Roland Pettersson Hamre gårdeby Söderköping Björn Lundgren Arkösundsvägen Vikbolandet 2

3 Valdemarsvik 20 Lennart Gustavsson Gustavsberg Bråta Ringarum Vikbolandet 54 Torgny af Forselles Utangärdstad gård Vikbolandet Anders Carlsson Ö Stenby Karlslund Vikbolandet Anders Ionzon Götgatan 20 B Linköping Ydrebygden 30 Gun Kåbrink Hulustugan Asby Österbymo Sven Kåbrink Hulustugan Asby Österbymo Åtvidaberg 29 Gudrun de Val Adelsnäsv Åtvidaberg Kristina Ankarberg Falla Gård Åtvidaberg 3

4 Styrelsen för Östergötlands Biodlaredistrikt får härmed lämna följande berättelse över verksamhetsåret 2013, förbundets 95:e verksamhetsår. Biodlaredistriktet har under det gångna året haft följande funktionärer. Ordförande Martin Tellström Kisa Vice ordförande Jörgen Claesson Boxholm Kassör Susanne Arweson Mjölby-Mantorp Sekreterare Pentti Mäkilä Söderköping Övrig ledamot Ruben Brage Linköping Suppleanter i styrelsen Mats Pettersson Norrköping Rasudin Becirbegovic Linköping Gudrun de Val Åtvidaberg Revisorer Sven-Erik Källberg Linköping Björn Flood Linköping Revisorsuppleanter Per Johansson Linköping Anders Gustafsson Kisa Ombud till riksförbundsmötet Pentti Mäkilä Söderköping Ruben Brage Linköping Ombudssuppleanter d:o Jörgen Claesson Boxholm Susanne Arweson Mjölby-Mantorp Valberedning sammankallande Per-Arne Nordén Linköping Tomas Kindell Mjölby-Mantorp Åke Fredriksson Borensberg 4

5 Bihälsa-Bisjukdomar Bitillsyn i Östergötlands län. Man har undersökt 197 bigårdar 1126 bisamhällen Det har påvisats kliniska symptom på amerikanska yngelröta (smittade) 7 bigårdar 36 bisamhällen Alla bisamhällena som var smittade är förintade. Vildbisamhälle: 1 vildbisamhälle undersökte man och den var frisk. Man har inte hittat kliniska symptom på amerikansk yngelröta. 3 vildbisamhällen kunde man inte undersöka. Alla 4 vildbisamhällena är förintade. Det var 2 rapporterade svärmfångstkupor. Utbrott av amerikans yngelröta har förekommit i Askeby, Västervik, Mantorp och Vikingstad. Varroa finns i hela länet. Neonikotinoider och andra besprutningsmedel Preben Christiansen kommer att arbeta med en uppföljning av skador på bisamhällen orsakad av jordbrukets besprutning av åkrar nära bigårdar. Underåret har också en studie av besprutning med neonikotinoider planerats i Skåne. Gudrun De Vall Rasudin Becirbegovic Hemsidan Hemsidan med nybörjarkurser och föreningsinformation har uppdaterats kontinuerligt med nya uppgifter under året. Även svärmlistan i distriktet har uppdaterats. Informationen under menyn, Vad händer i distriktet, har fortlöpande uppdaterats med aktuella händelser, utbildningar inom distriktet och verksamhetsårets riktlinjer/målsättningar. 5

6 Avelsfrågor Arbetet med att bibehålla och förbättra våra bins egenskaper fortsätter. Detta kan göras genom att utnyttja någon av våra parningsstationer som 2013 var välbesökta. Nämnas kan Visingsö som ligger närmast till för vår del, men även Hallands Väderö finns att tillgå. På Visingsö satte 14 odlare ut 157 drottningar och 134 blev parade ( 85%). Hallands Väderö besöktes av 19 odlare med 276 drottningar och 243 blev parade (88%) Fler Drottningodlare behövs eftersom det ständigt efterfrågas bruksdrottningar med bra egenskaper. De lokala Drottningodlare som finns har fullt upp med att tillgodose dels sitt eget behov samt den egna föreningens medlemmar. Vid intresse av introduktionskurs i Drottningodling ta gärna kontakt med Jörgen Claesson tel För mer info. Se Bimuseet i Mjölby Visningar av museet Museet har visats upp vid ett tillfälle den sjunde april då fyra personer från Norrköping fick se både bigården och museet. Visningen skulle användas till ett skolprojekt om äldre biodling, samt ett projekt till Löfstad slott, vi avslutade med kaffe som dom hade med sig. Museet har också besökts av intresserade personer från egen förening som har gått och tittat på egen hand. Nytillkomna föremål En diabildsprojektor med karusellmatning som tidigare har används inom Östergötlands Biodlaredistrikt, finns nu på museet. Det har också inkommit några skioptikonbilder med fina biodlingsmotiv som hör till en serie med SBR-bilder som i dag förvaras tillsammans med skioptikon. Skioptikon inköptes 1921 av Östergötlands läns Biodlareförbund för att visa skioptikonbilder på möten och föredrag i Östergötland. Verksamhetsåret 2013 Sjögestad Tomas Kindell 6

7 Bigården på Valla fritidsområde i Linköping 2013 Bihuset från Grimsmålen 1879 byggde biodlare P A Johansson en åttkantig bipaviljong på torpet Grimsmålen, som han arrenderade av Sturefors slott. Samma år startade han en biskötarskola. Han var också instruktör för Hushållningssällskapet i Östergötland var han med och anlade den nuvarande bigården i Trädgårdsföreningen. I början av 1900-talet flyttades paviljongen till Åhagen i Landeryds socken. Där användes den som lusthus. Paviljongen flyttades först till Gamla Linköping 1986, till Valla gård Ovanstående är text och bildmaterial som finns på Linköpings kommuns hemsida om Gamla Linköping inklusive Valla Fritidsområde. Numera finns fyra kupor utplacerade i direkt anslutning till bigården. Under sommaren har tillkommit två trågkupor, med Håkan Ahlström som ägare. Håkan har kolonilott på Valla. Vi har under sommaren haft ett mycket givande samarbete. De kupor jag etablerade under 2012 har givit en mycket god skörd. Även Håkan har kunnat slunga en bra skörd. Bi samhällena har behandlats med både myrsyra och oxalsyra. Då vi nu är två att dela på ansvaret, är vi övertygade om att vi under 2014 ska kunna erbjuda några planerade och annonserade publika tilldragelser. Under hösten har bipaviljongen försetts med ett mycket välbehövligt nytt tak Linköping Jan-Erik Jansson 7

8 Informationsbigårdarna i Norrköping Båda informationsbigårdarna har varit igång under 2013 i Norrköping. Under året har två nya samhällen köpts till visningskuporna och även en ny drottning till den ena kupan har bytts ut. Årets sponsorpengar har använts till dessa köp. Mats Pettersson har ansvaret för att sköta bisamhällena och informationsbigårdarna. Rapport från studiebigården på Järngården Vreta kloster 2013 Hösten 2013 invintrades 14 samhällen. 13 samhällen klarade vintern med varierande resultat. Information om biodling har genomförts på Vretagymnasiets distanskurs jordbruk samt grundkurs lantbruk. Borensbergsföreningen har haft en temakväll i bigården, under ämnet varroabekämpning med oxalsyra. Nio drottningar har byts ut och ersatts med odlade drottningar med känd härstamning på modersidan. Hösten 2013 invintrades 14 samhällen, som alla var i god kondition. Bina har fodrats in med bifor. Varroabekämpning har genomförts med oxalsyra och apistan. Ljungsbro januari Åke Fredriksson Mötesverksamhet Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året och årsmötet hölls lördagen den 16 februari på Valla folkhögskola i Linköping. Efter lunchen fick vi lyssna till en föreläsning av Peder Lilja, vår utvecklingskonsulent hos SBR. Han berättade och visade bilder om sin biodling och om hans arbetsuppgifter inom SBR. Drygt 30 tal personer deltog vid föreläsningen med Martin Nehmann, som hölls 6 april på Valla folkhögskola. Temat var paketbin, avläggare och övervintring av bisamhällen. Vårt distriktsförbund representerades av Gudrun de Val, Pentti Mäkilä och Martin Tellström vid riksförbundsmötet i Örebro den 13 mars 14 april. Rasudin Becirbegovic, från vårt distrikt, valdes in som suppleant i förbundsstyrelsen och under året har han arbetat bl.a. i utbildningskommittén. Kurs i Godkänd Biodlare hölls i Linköping den 20 april där ett tiotal personer deltog. Kursledare var bihälsokonsulenten Preben Kristiansen från SBR. Fyra skriftliga ansökningar om bidrag kom in under året och samtliga ansågs som relevanta och blev beviljade. Bidragen, enligt årsmötesbeslut max 1000 kr, har också betalats ut till de 8

9 fyra lokalföreningar som sökte bidraget. Filmvisning av Inte bara honung anordnades tillsammans av Norrköpings- och Vikbolandets biodlarföreningar den 16 maj i Norrköping. I denna dokumentärfilm tar sig den schweiziske dokumentärfilmaren Markus Imhoof an uppgiften att reda ut vad den utbredda bidöden beror på. Distriktet deltog med två personer som utställare vid Jorden o Skogen i Stan. Detta hölls i Valla i Linköping den 26 september. Utställarna hade med sig bl.a. bin i en visningskupa och honung. Över 400 elever, som klassvis besökte vår utställningsbord, fick ställa frågor om bin och provsmaka olika sorters honung. Allmänt De långa vintern bidrog till hög vinterdödlighet på 23 % för vad som är inrapporterat. Yngelrötan har även härjat på vissa håll i länet med allt vad det innebär. Vädret blev emellertid mycket gynnsamt frampå sommaren. Den inrapporterade totalskörden uppgick till kg med en medelskörd på 53,5 kg. Vi fick ökat medlemsantal även medlemmar fler än föregående år ger 622 medlemmar. Övrigt Styrelsen planerade in ett arbetsmöte och åkte till Omberg för att undersöka möjligheterna att montera ner informationsbigården för flytt till annan plats. Detta visade sig inte vara görligt. Föreståndaren till vandrarhemmet menade dock att han kan nyttja byggnationen för annan information. Allt material med direkt koppling till biodlardistriktet monterades bort då vi inte fortsatt kommer att ta något ansvar för platsen och den tidigare informationsbigården. 9

10 Slutord Säsongen 2013 startade med bedrövelse för många. Den svåra och långdragna vintern bidrog till en dödlighet långt över det normala hos samhällena. Givetvis var det som alltid lokala variationer, men somliga drabbades mycket hårt. De samhällen som klarade sig fick dock ett fantastiskt juliväder med fina dragförhållanden. Den höga snittskörden detta resulterade i gjorde att totalskörden för 2013 blev bättre än föregående års trots färre samhällen. Distriktet har fortsatt öka i medlemsantal vilket är glädjande. Ett stort tack till alla er som håller i med nybörjarkurser. Utan er skulle resultatet peka åt andra hållet. Hulta i januari 2014 Styrelsen Suppleanter i styrelsen Ordf. Martin Tellström Mats Pettersson V. ordf. Jörgen Claeson Rasudin Becirbegovic Kassör Susanne Arweson Gudrun de Val Sekreterare Pentti Mäkilä Ö. Led. Ruben Brage 10

11 11

12 12

13 Förslag till budget för Östergötlands biodlardistrikt 2014 Intäkter Budget 2013 Enl. Bok Budget 2013 Medlemsavgifter Kursavgifter Intäkter Lotteri Räntor , Årsmötet Intäkter Bigården Övriga intäkter Summa , Kostnader 2013 Styrelsemöten Milersättning , Kurser/ utbildning Uppvaktningar/ hedersmedlem Årsmötet Telefon styrelsen Föreningsarkiv Kontorskostnader Apoteket Wasen Kostnader lotteri Arvoden Bankkostnader Bidrag till lokalf Omk. infobigårdar , Demokupa, stocklycke Övrigt Summa

14 Valberedningens förslag av valbara ledamöter till Östergötlands biodlardistrikts årsmöte år 2014 Uppdrag Förslag på ledamöter Biodlareförening Ordförande omval 1 år Martin Tellström Kisa Styrelseledamot omval 2 år Ruben Brage Linköping Styrelseledamot nyval 2 år Mats Pettersson Norrköping Styrelsesuppleant omval 2 år Rasudin Becirbegovic Mjölby Styrelsesuppleant f.val 1år Gudrun de Val Åtvidaberg Revisorer omval 1 år Björn Flood Linköping omval 1år Sven-Erik Källberg Linköping Revisorsuppleanter omval 1år Per Johansson Linköping omval 1år Anders Gustavsson Kisa Ombud riksförbundsmöte omval 1år Martin Tellström Kisa omval 1år Pentti Mäkilä Söderköping omval 1år Ruben Brage Linköping Suppleanter till Riksförbundsmöte omval 1år Rasudin Becirbegovic Mjölby omval 1år Susanne Arweson Mjölby Mötesordförande Åke Fredriksson Borensberg Mötessekreterare Pentti Mäkilä Söderköping / Åke Fredriksson 14

15 Målsättning för Östergötlands Biodlaredistrikt 2014 Stödja lokalföreningarnas arbete och ge fortlöpande information. Arbeta för att det ska bli fler biodlare i länet. Arbeta för att behålla de som redan är medlemmar. Skapa goda kontakter med pressen och serva med textmaterial och inbjuda till träffar. Stötta biodling som ett sätt att integrera invandrare i samhället Arrangera utbildning i biodling Ordna kvällsträffar på två platser i länet om kvalitet och honungsbedömning Att anordna en kurs i godkänd biodlare Ordna en sommarresa till Hjo. Fortsatt drottningodlingskurs i annan form Vi har under en tid försökt att prova ett nytt upplägg på drottningodlingskurs. För att fånga upp dem som är nyfikna på att prova drottningodling i mindre skala för eget bruk. Det sker som en uppsökande verksamhet, vilket betyder att de föreningar som vill, får anmäla sitt intresse för att sedan få besök i sina föreningsbigårdar och få en introduktion i drottningodling. Jörgen Claesson /

16 . 16

VERKSAMHETS-BERÄTELSE

VERKSAMHETS-BERÄTELSE VERKSAMHETS-BERÄTELSE 2010 Innehållsförteckning 3-4 Program och föredragningslista för årsmötet 5 Utmärkelser Verksamhetsberättelse: 6 Ordförande har ordet 7-9 Distriktsorganisation 9-10 Anslutna klubbar

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS

DIS. erbjuder DIS medlemmar rabatt på abonnemang! med SLÄKTFORSKARNYTT I DETTA NUMMER. Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS DIS med SLÄKTFORSKARNYTT Nummer 53, februari 2001 ISSN 1101-3826 Föreningen DIS Rapporter från det gångna årets begivenheter: Släktforskardagarna, 20-årsjubiléet och Årsmötet Leverans av DISGEN 8 beräknas

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning:

2015-02-12. Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014. Styrelsen har haft följande sammansättning: Verksamhetsberättelse för Uppvidinge Golfklubb 2014 2015-02-12 Styrelsen har haft följande sammansättning: Ordförande Åke Axelsson Älghult Kassör Peter Lindahl Åseda Ledamot Hans-Willy Magnusson Norrhult

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening

Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Verksamhetsberättelse 2011 för IM Göteborgs lokalförening Om organisationen Riksorganisationen Individuell Människohjälp, IM, har sitt huvudkontor i Lund. Härifrån leds IMs verksamhet. På fyra orter finns

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE. John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VÅRTERMINSMÖTE Datum 2013-04-22 Tid 17:15 Plats Beslutande V-Café John Ericssonsv 1 223 63 Lund Se bilaga 1, röstlängd Övriga Närvarande Martin Nilsson Annika Strandberg Sofia Lövgren

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer