PIREN NR 62. Sidan 1 av 10

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PIREN NR 62. Sidan 1 av 10"

Transkript

1 PIREN NR 62 Sidan 1 av 10

2 Sida 2 / 10 Ordförande har ordet: Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades Sällskapet har under åren haft samma syfte med verksamheten. I stadgarna står det att sällskapet skall befrämja seglingsidrotten i Vättern. Det har alltid funnits kappsegling, eskadersegling, juniorverksamhet och inte minst klubbhusaktiviteter med seglarfester. Sällskapet har också arrangerat flera stora seglingsevenemang på distrikts- och nationell nivå som SM. Vi i styrelsen har ambitionen att svara upp mot traditionerna och SSV: s varumärke. Vi är valda till det av medlemmarna på årsmötet. SSV: s samlade kraft kommer dock som alltid från alla medlemmar. Än en gång Du medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap var stolt över SSV bidra till bra verksamhet genom ditt engagemang! SSV:s 125:e årsmöte hölls den 7 mars i klubbhuset och avslutades med med jubileumstårta. Det var en mycket vacker dekoration på den och den smakade alldeles utmärkt. Carlsborgs Segelsällskap uppvaktade med ett vackert konstverk. Årsmötet valde om hela styrelsen med undertecknad som ordförande. Alla i styrelsen tackar för det stora förtroendet att leda segelsällskapet och vi skall göra vårt bästa för att det skall bli bra. Det är nu inte bara i styrelsen som det görs ett ovärderligt arbete. Alla funktionärer som omvaldes om eller nyvaldes är mycket viktiga och gör ett ovärderligt arbete. Medlemmarnas arbetsplikt är också ovärderlig och är grunden för hela segelsällskapets verksamhet. Alla skall ha ett stort tack för sina insatser och alla nyvalda önskas varmt välkomna! SSV:s ekonomi diskuterades särskilt då investeringar i ny båtmotor, kylskåp, gräsklippare, trimmer, skrivare och en upprustning av följebåtar mm tagit en del av det sparade kapitalet i anspråk. Styrelsen presenterar därför en flerårig uppföljning och en budget för året i Piren. Närmaste aktiviteter är seglarskolan ihop med Vadstenagymnasiet. Inskrivning sker i klubbhuset tisdagen den 3 maj kl 18. Seglingsdagar är som tidigare tisdagar och torsdagar. Första seglingsdagen är torsdagen den 5 maj kl Sjösättningsdagar är fastställda med början lördagen den 7, 14, 21, 28 maj och 4 juni. Klubbens kappseglingar börjar måndagen den 23 maj kl se programmet i Piren. En distanskappsegling planeras Kristi Himmelfärdsdag torsdagen den 2 juni. Kommunens utbyggnad av ny brygga med ca nya båtplatser utmed stora hamnarmen blir försenade och inte klara tills i vår. Arbetet pågår dock och än är det inget som uppfattas som ett svårt hinder.

3 Sida 3 / 10 Seglingsinspiration Det går långsamt med våren och värmen. Dagarna är i alla fall längre nu och ljusare med omväxlande sol lite varmare och mulet med gråkallt. Det är några som jobbar redan med båtarna på båtplan. Isen håller som bäst på att gå upp i Vadstenaviken och hamnkanalen. Det blåser dock fortfarande kallt från sjön. De dagar då solen värmer kvittrar fåglarna ivrigt. Jag planerar att ta av presenningarna inom kort. Nu drar seglingsintresset i år igen och jag tänker ofta på båten och sommaren den sköna. För 2 år sedan fick jag tidbrist i juli. Det kommer aldrig att hända igen hoppas jag. Rådet till alla är ta Er tid för Er själva och Era närmaste. Vi träffas på båtplan och bryggan och ser fram emot sommarens kappseglingar, familjeseglingar och övriga aktiviteter i klubben. Detta behöver göras eller uppmärksammas 1. Seglingskomitten behöver fortfarande förstärkning med folk som medverkar vid kappseglingarna. Det är start och målfunktionärer som behövs. Du får lära Dig hur en kappsegling går till vid planläggning, start, målgång och tidtagning. Ta kontakt med styrelsen. 2. Juniorsektionen behöver en sammankallande. Juniorsektionen har ett viktigt uppdrag i SSV att se till att seglarskolan fungerar under de dagar den pågår. 3. Arbetsplikten är nödvändig för att SSV skall kunna hålla igång verksamheten. Tidsutrymmet för ideellt arbete är inte så stort men den arbetsplikt SSV har är väl avvägd så att alla skall ha tid och kunna fullgöra sin del. Jag uppmanar alla medlemmar att sätta sig in i sin uppgift så den blir rätt utförd och vid rätt tidpunkt. Din uppgift finns med på listorna över arbets-fördelningen i detta nummer av Piren. Kurt Lindh Ordförande

4 Sida 4 / 10 Arbetsplikten 2011 I Piren och på våra anslagstavlor finns listor på de fördelningar som är gjorda. Vissa kommer arbeta efter ett utsatt schema t.ex gräsklippning vid klubbhuset och närvarostöd vid juniorseglingarna. Andra kommer kallas i god tid till olika aktiviteter. OBS! Glöm inte ta reda på vilken uppgift ni fått i Arbetsplikten. Arbetsfördelning 2011 juniorsektion Tidpunkt Uppgift Efternamn Förnamn Tel bost Mobil måndag Bära ut Harder Per april jollarna Hovnert Mattias Kl Karlsson Tommy Datum Bära in Sahlén Stefan fastställs jollarna Åkeson Lars-Inge senare Karlsson Ulf Larsson Roger Vara med vid segelkolans seglingstillfällen 3/ Andersson Lars-Erik, B /5 Jansén Christer / Blyme Peter /5 Carlsson Jonas / Düring Anders / Holmertz Stefan /5 Jakobsson Jan-Ove / Doerfler Wolfgang / Rockler Måns /5 Larsson Kent / Krumlinde Tomas / Linder Hans / Svensson Per-Anders /6 Andersson Reidar / Åstedt Rickard / Petersson Kjell Metodikdag 27/4 och inskrivning 3/5 Seglingstillfällen är tisdagar och torsdagar som förra året kl Arbetsuppgifter: Vara behjälplig vid seglarskolans kvällsseglingar. Hålla ordning på jollar och se till att följebåtarna är tankade och fungerar och utföra mindre reparationer. Den som måste byta dag gör det direkt med annan medlem i gruppen. Sammankallande: Styrelsen Kurt Lindh 14351, Båtfrågor, kontakta: Arne Blomberg Kjell Björk

5 Arbetsfördelning 2011, Sida 5 / 10 Klubbhusskötsel Tidpunkt Sektion Efternamn Förnamn Tel.nr Mobil Arbetsråd Klubbhus Bengtsson Hans Arbetsråd Klubbhus Karlsson Bengt Arbetsråd Klubbhus Linder Håkan Arbetsråd Klubbhus Lindholm Bobbo Arbetsråd Klubbhus Larsson Sven-Inge Arbetsråd Klubbhus Andersson Conny w17 Klubbhustr Andersson Lars-Erik w18 Klubbhustr Johansson Kjell w19 Klubbhustr Bylin Per w20 Klubbhustr Bäckman Björn w21 Klubbhustr Karlsson Joakim w22 Klubbhustr Eke-Göransson Claes w23 Klubbhustr Fyhr Pär-Ove w24 Klubbhustr Håkansson Carl-Johan w25 Klubbhustr Jansén Henrik w26 Klubbhustr Johansson Klas w27 Klubbhustr Larsson Kenneth w28 Klubbhustr Larsson Måns w29 Klubbhustr Linde Sara w30 Klubbhustr Lindell Ulf w31 Klubbhustr Lindström Kennet w32 Klubbhustr Meijer Anders w33 Klubbhustr Mårtensson Anders w34 Klubbhustr Nilsson Kim w35 Klubbhustr Olai Birger w36 Klubbhustr Peterson Joakim w37 Klubbhustr Siwertzon Michael w38 Klubbhustr Sundström Ulf w39 Klubbhustr Söderlund Jens w40 Klubbhustr Ödling Patrik W17 är veckan då gräset vid klubbhuset skall börja klippas. Arbetsuppgifter för gruppen Klubbhus & trädsgård: Klippa gräset den angivna veckan FÖRE helgen den angivna veckan. Vid behov kan även andra uppgifter bli aktuella. Vid ev. strul med gräsklipparen kontakta: Håkan Linder Bobbo Lindholm Gräsklipparen finns i den mellersta uthusboden. Använd samma nyckel som går till Mastkran/Servicebrygga. Om bensinen är slut skall denna köpas på Q8. SSV har konto där(signera köpet). Den som måste byta wecka gör det direkt med annan medlem i gruppen. Den som haft sin vecka påminner på lämpligaste sätt(telefon) nästa person som står i tur att sköta sysslorna.

6 Arbetsfördelning 2011 Varv Sida 6 / 10 Tidpunkt Sektion Efternamn Förnamn Tel bost Mobil kallas senare Varv Ahlberg Göran kallas senare Varv Björk Kjell kallas senare Varv Blomberg Arne kallas senare Varv Dahlström Kent kallas senare Varv Fång Lennart Arbetsuppgifter: Båtvård av följebåtar, samt allmän skötsel av bryggor, Mastbod och Båtplan. Tidpunkter och mer information kommer att meddelas gruppen i god tid. Sammankallande: Arne Blomberg Arbetsfördelning 2011 Kranlyft Kranlyft Hjerth Gunnar sammankallande Kranlyft Edholm Olof Kranlyft Blomberg Arne Kranlyft Gustafsson Östen Kranlyft Ragneby Kenneth Kranlyft Fång Lennart Information angående Kranlyft finns på anslagstavlan vid klubbhuset och vid kranen. Kranlyft/sjösättning Lördagen den 7 maj börjar vi med ordinarie sjösättningsdagar. Övriga dagar är: 14 maj, 21 maj, 28 maj, och 4 juni. Lyftgruppen. Båtplanen För att underlätta vid in/ut transport av jollar mm från Mastbodens bakdörr, MÅSTE vi lämna minst 3 meter s gata utmed hela Mastboden helt fri från båtvagnar o annat material. De som önskar parkera sin vagn på båtplanen under sommaren, men inte har plats där normalt, kontaktar Arne Blomberg för anvisning av sommarplats. Båtlyft (sjösättning/upptagning) För att kunna få bättre balans i klubbens ekonomi ser vi oss tvingade att höja vår priser för kranlyften fr.o.m. hösten För medlem rör det sig om 50kr/lyft i ökning och för icke medlem är ökningen 100kr. Anslag med de nya priserna kommer att finnas på klubbens vanliga infotavlor i god tid. Vårstädning klubbhuset Onsdagen den 11 maj kl städar vi i, och utanför klubbhuset, som vanligt. Ta gärna med kratta eller annat bra verktyg. Klubben bjuder på förtäring i vanlig ordning.

7 Sida 7 / 10 Praktiskt att veta. Vem gör vad i SSV För att underlätta för er alla, kommer här lite tips på vem man vänder sig till i olika ärenden. Ordförande Kurt Lindh, Intyget till reducerad kanalavgift. Kassören, Per Olovson, Nycklarna i klubben. Kan hämtas hos Kenneth Ragneby, Uthyrningen av klubbhuset. Klubbmästeriet. Inger eller Ana Lån av optimist eller Snipe Juniorsektionen eller styrelsen. Båtplanen, båtars placering Arne Blomberg, Mastboden Kenneth Ragneby eller Arne Blomberg Nya medlemmar kontaktar sekreteraren, Leif Pettersson, Frågor kring Båtlyft/Kranen Kontakta Gunnar Hjerth, Se även anslag på kranen. Avgifter. OBS! SSV har avslutat sitt Postgironummer och övergått till Bankgironr Vi har beslutat att medlemsavgifterna skall vara inbetalda före sjösättning, dock senast 30/3 varje år. Detta för att förhindra onödigt trassel för oss alla. Har inte avgifterna betalats i tid, kan man eller inte räkna med att dra nytta av medlemsförmånerna. Några prisuppgifter: Medlemsavgift familj 300kr Medlemsavgift enskild 175kr Junior t.o.m. 21 år 100kr Mastboden, pris/plats 100kr Båtplan 100kr Nyckel, servicebrygga & mastkran 150kr (deponeringsavgift 200kr) Nyckel till klubbhuset deponeringsavgift 200kr. Utebliven arbetsplikt debiteras med 300kr Båtplanen Vissa regler för att få en bättre ordning på och omkring båtplanen gäller. Varvsektionen (Arne Blomberg) försöker efter bästa förmåga hålla ordning på platserna. Alla som önskar behålla sin plats SKALL på bästa sätt ange telefonnummer, väl synligt från vagnens dragkrok. Det är fortfarande ett antal som EJ märkt upp sina vagnar. Dessa vagnar körs bort. ALLA stegar som finns på båtplanen skall vara låsta. Övriga tas bort. Nytt hjälpmedel ALLA som kan tänka sig att ta emot post, meddelanden, Piren mm via e-post, lämnar bara sin gällande e-postadress till Kenneth Ragneby, gärna med ett mail till Detta sparar många sköna kronor i porto mm för klubben.. Mastboden Vi har skapat några enkla ordningsregler för att bringa ordning i boden. Dessa finns i sin helhet uppsatta på insidan av dörren i Mastboden också. Ordningsregler Mastbod - De som har plats i Mastboden finns med på bokningslistan. - Alla master skall vara märkta med namn och telefonnummer i ändan mot dörren. Övriga regler finns på insidan av dörren i Mastboden. För närvarande finns ett par platser lediga. Först till kvarn.. Klubbhuset Uthyrning av klubbhuset kan endast göras till medlemmar, dock inte till första-årsmedlem. Ny adress till vår hemsida.

8 SSV budget Sida 8 / 10 Intäkter Prognos Utgifter Prognos Konton Medlemsavgifter Bidrag Kappsegling Båtkran Lyftintäkter Uppläggningsplan Följebåtar Juniorbåtar Nyckel Mastskjul Övriga intäkter Ränteintäker Sponsor Uppvaktning Fastighet underhåll Uppvärmning Konsumtion Försäkringar Hyra Expedition Trycksaker Övriga kostnader Seglarförbundet Resultat Vissa siffror är avrundade Prognos

9 Sida 9 / 10 SSV:s budgetuppföljning och budgetförslag för 2011 Kostnaderna för följebåtar har varit höga under hela perioden Skrov och styrning har gjorts i ordning. En motor har reparerats sam en ny har köpts in. Övriga intäkter var större till en del beroende på ersättning för ej utförd arbetsplikt. Trycksaker redovisades lägre men har gått under expedition. För 2010 framställdes en jubileumsdekal. Under övriga kostnader har avgiften till Svenska Seglarförbudet bokförts men fått ett eget konto Budgeten för 2011 rymmer upprustning av klubbhusets kök samt ny golvmatta på toaletten. I övrigt inga investeringar och återhållsamhet i den löpande driften. Ett beräknat överskott på 5000 kr utan något anslag för oförutsedda utgifter är en riskfylld balansgång. Styrelsen har därför beslutat att förstärka inkomsterna genom en mindre höjning av lyftavgifterna från hösten Det beräknas stärka budgeten 2011 med ca 4000 kr. Styrelsen tycker att det ligger närmare till hands att höja avgifterna för tjänster än att höja medlemsavgiften. Meddelandet från sjöfartverket har bifogats av den alltid observante Erik Molander, uppsyningsman SSRS Vadstena-Motala.

10 KAPPSEGLINGAR 2011 Sida 10 / 10 V21 V22 V22 V23 V24 23-maj Måndag kl :a vårsseglingen Vickepokalen vpr samtliga Lysbåtar E Lindes mp vpr Folkbåtar 30-maj Måndag kl :a vårseglingen Nelzéns vpr samtliga Lysbåtar Inga och Oskar Emilssons vpr Folkbåtar 02-juni Kristihimmelfärdsdag Torsdag kl Distanskappsegling till Motala j Start efter omvänt lystal. Lunch, återsegling 06-juni Måndag kl :e vårseglingen Teknova Cup vpr Lysbåtar. Henrik Lundsteds vpr Folkbåtar 13-juni Måndag kl :e vårseglingen Kinnanders Gummi AB vpr samtliga Lysbåtar. Erik Sjunnessons vpr Folkbåtar V24 18-juni Lördag kl SSV Regatta Semester V32 V33 V34 V35 08-aug Måndag kl :a höstseglingen Erik Rudbergs vpr Lysbåtar. Erik Lindes Mp Folkbåtar. 15-aug Måndag kl :a höstseglingen Lankes vpr 1964 för Lysbåtar. Rylens vpr Folkbåtar. 22-aug Måndag kl :e höstseglingen 1:a Pris SSV vpr Lysbåtar. Klubbhuspokalen vpr Folkbåtar 29-aug Måndag kl :e höstseglingen Lankes vpr 1970 för Lysbåtar Vakant inget pris uppsatt Folkbåtar Reservdagar: 3:e och 10:e september V38 17-sep Lördag kl Sneskseglingen, Reservd. vid behov start kl Totalpris för vårseglingarna S. Schylanders vpr för Lysbåtar Bröd. Lundstedts vpr Folkbåtar Totalpris för höstseglingarna R Lindhofs vpr för Lysbåtar Sven Rudbergs MP 1965 vpr Folkbåtar Samtliga priser är vandringspriser och kan ej erövras för evigt. OBS! Ingen start vid vindar fr.o.m 12 m/s och däröver. Ev.ändringar i detta seglingsprogram meddelas endast på anslagstavlan vid SSV's klubbhus. Väl mött på vågorna i sommar Önskar redaktionen Inger och Carina

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu

Nr4 2011 December Årgång 34. www.uss.nu MEDLEMSTIDNING FÖR UPSALA SEGEL SÄLLSKAP USS 4 Nr4 2011 December Årgång 34 www.uss.nu Om du befinner dig här, är vi snart där. Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter i alla

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015

Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 Utvecklingsplan för FSS En båtklubb för alla 2010-2015 FSS En båtklubb för alla. Vision Vi är en väl fungerande klubb i ständig utveckling med aktiva och engagerade medlemmar. Vi har en god gemensam samvaro

Läs mer

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012

SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012 SOTEFJORDENS SEGELSÄLLSKAP FJORDVINDEN- NUMMER 1-2012 ~ Ordförande har ordet Hej alla SFS:are Nu är det snart augusti och sista veckan på sommarseglarskolan. Det har varit en kall sommar som vi inte kommer

Läs mer

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll.

Tampen 1/2014. 2014 års första nummer av TAMPEN. Allmänt HÄGERSTENS BÅTKLUBB. 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3. TAMPEN Innehåll. HÄGERSTENS BÅTKLUBB 2014-03-31 Marianne Löfgren Sida 3 Tampen 1/2014 TAMPEN Innehåll 2014 års första nummer av TAMPEN Allmänt 1 Våren kom tidigt i år. Bara att hålla tummarna att den håller i sig och övergår

Läs mer

Bättre trafiksäkerhet

Bättre trafiksäkerhet TRANSP0RTBLADET AVD 12 Nummer 1-2014 Årgång 30 Bättre trafiksäkerhet Trelleborgs hamn har efter två års diskussioner med Transports avd 12 och Hamnavdelnig 2 äntligen byggt och monterat en anordning, som

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET LINDHBLADET Informationsblad för Brf Dr Lindh Red. Bo Jansson www.drlindh.se lindhbladet@hotmail.com Nr 2 - okt/nov 2011 Istappar i huvudet & mordbrand läs ordförandens krönika sid 2 Lägre elpriser tro

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012

BRUNNAREN. Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 BRUNNAREN Medlemstidning för Segelsällskapet Brunnsviken nr 3 2012 Fotogalleri i Brunnaren? Detta är en seglare som någon mött någon gång i disigt väder i Lännerstasundet. Nog vore det trevligt om du kunde

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17

MBK-info Nr 3/2010 INNEHÅLL F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B. Viktiga sjötermer 12 Berättelsen om M/S Sofia 13 Att göra -lista 17 MBK-info Nr 3/2010 HÖSTINFORMATION F R Å N M A R I E F R E D S B Å T K L U B B Kallelse till höstmöte 2 Ordförande har ordet 3 Vårmötesprotokoll 4 Seglingsresultat 6 Anette informerar 7 Upptagningsinformation

Läs mer

Program och medlemsblad

Program och medlemsblad Program och medlemsblad Nr 1 2014 ÅRGÅNG 19 1 Styrelse vald vid årsmötet 2013 Ordförande Lennart Henstam 018-46 15 92, 070-676 60 91 Vice ordförande Lennart Nelson 018-40 40 76, 070-666 82 64 Sekreterare

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27

...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 ...en medlemstidning för Gold Wing Club Sweden Nr 3/ 2008 Årgång 27 http://www.gwcs.se Ordförande Vår skicklige redaktör för Guldklimpen Gun Björklund har lämnat oss för alltid. Gun somnade in i sitt

Läs mer

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range

Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008. Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Gullbringa Golf- & Country Club Nr 2 April 2008 Fokus på Banan Möte med Graham crisp Nyheter i shop och på range Klöverbladet Nr2/2008 1 Ledare Per Nilsson, ordförande Innehåll Ledare... 2 Från redaktionen...3

Läs mer

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING

HÄR ÄR DEN BÄSTA SOMMARBILDEN HHF. Nr 3 2014 Årgång 21. minhamn.se. Sid 6-7. Sid 3 H A M N F Ö R E N I N G BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING Roder ladet Nr 3 2014 Årgång 21 BJÖRLANDA KILE HAMNFÖRENING BÅTLAGET TORSLANDA LAGUN FISKEBÄCKS BÅTFÖRENING HINSHOLMENS BÅTFÖRENING HOVÅS HHF H A M N F Ö R E N I N G HOVÅS HAMNFÖRENING KILLINGSHOLMENS

Läs mer

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År

KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År KLUBBLADET Nr 4 2002 Kareby IS medlemstidning Knallemarknad sön 15 dec 10-15 Kringledammen God Jul o Gott Nytt År ADRESS- OCH TELEFONLISTA Förtroendevalda 2002-2003 Huvudstyrelsen Lars Öberg (ordf) Jöran

Läs mer

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER

Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Att arrangera en pingistävling HANDBOK FÖR TÄVLINGSARRANGÖRER Förord Det här materialet har framställts för att underlätta för dig och din förening att arrangera en bordtennistävling. Materialet är avsett

Läs mer

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER

FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER FÅ KOLL PÅ DIN EKONOMI PÅ 60 MINUTER Metoden som finansbolagen kommer att hata Version 1.0 Distribuera detta häfte fritt till dina vänner! Välkommen till din nya enkla ekonomi Välkomna till denna lilla

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare

MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare MBF NYTT Juni 2014 nummer 2 juni Avskrivningsregler Styrelsekurser i höst Pontus har ordet 4 6 3 MBF BYGG: Läs mer om våra tekniska rådgivare 2 Juni 2014 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Viktigt!

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer