Välkommen till Simsalabim!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Simsalabim!"

Transkript

1 Välkommen till Simsalabim! Simsalabim 1 är ett läromedel som utgår från litteratur, moderna skönlitterära texter och klassiker. Hela språket finns med läsa, skriva, tala och lyssna. Allt samlat i ett elevpaket som består av tre delar: Grundbok en praktisk allt-i-ett-bok som innehåller både texter och uppgifter. Lästräna lästräning med texter på två läsnivåer. Digital del båda böckerna i digital form med inlästa texter och interaktiva övningar. Det är i grundboken allt startar, med gemensamma samtal om bilder, ord, meningar, texter och innehåll. Här finns utdrag ur skönlitterära böcker, texter att båda läsa och lyssna till och mängder av övningar för läs- och skrivinlärningen. Hela språket finns med och allt är tydligt kopplat till kunskapskraven. I lästränaboken finns texter för elevernas individuella läsning, att användas som läsläxa eller för lästräning i skolan. Boken innehåller texter på två nivåer med en avslutande läslogg där eleverna får dokumentera sin läsning. I den digitala delen presenteras texterna utifrån läsnivå, inlästa med läshastighet och textföljning efter nivå. Den digitala delen innehåller en interaktiv version av både grundboken och boken för lästräning. Här finns alla texter inlästa och interaktiva övningar som ger eleven direkt återkoppling. Den här symbolen leder in till digitala övningar. 4 PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1

2 KOPIERING TILLÅTEN STUDENTLITTERATUR AB SIMSALABIM LÄRARHANDLEDNING 1 Sidan 1 (4) Simsalabim 1 Lärarhandledning Lärarhandledningen innehåller stöd, vägledning och inspiration till din undervisning. Till varje nytt moment presenteras ett tydligt förslag på arbetsgång som är enkel att följa. Upplägget är alltid detsamma vilket gör det lätt att organisera och planera undervisningen. Eva Ingelsten Lillemor Pollack 312 PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1 Centralt innehåll Simsalabim 1 LäSa och Skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa Innan du läser Lyssna på texten läsningen efter textens form och innehåll. Frågor på texten Lästräna 1 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till Berättelser Faktatext deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. Handstil och skriva på dator. Skriva vanliga ord Skrivövningar Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken Mellanrum mellan orden Stor bokstav och punkt Stor bokstav vid namn och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande Frågetecken Frågeord Vanliga ord ord i elevnära texter. Rimord Motsatsord Alfabetet och alfabetisk ordning. Alfabetet i Lästräna 1 Sambandet mellan ljud och bokstav. Läs texten tillsammans Lästräna 1 TaLa, LySSna och SamTaLa Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Muntligt berättande Samtala om-frågor Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära Muntligt berättande ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan Muntliga presentationer stödja presentationer. Simsalabim Lärarhandledning 1 kapitel 1 1. Börja skolan Bedömningsmatris för kapitel 1 simsalabim 1 förmåga kunskapskrav förtydligade kunskapskrav Bedömning Läsa och analysera Eleven kan läsa bekanta och elevnära Kunna läsa en text med flyt. skönlitteratur och andra texter med flyt genom att använda texter för olika syften. lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Kunna använda lässtrategier: förförståelse. Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. Genom att kommentera och återge Kunna berätta om innehållet några för eleven viktiga delar av i en text. innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Kunna kommentera innehållet i en text. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter. Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Berätta minnen 353 Det centrala innehåll som behandlas i Simsalabim 1 finns sammanställt i en matris tillsammans med kunskapskraven. Som stöd för bedömning avslutas alla kapitel med en bedömningsmatris med möjlighet att göra anteckningar för varje elev. I den digitala delen som medföljer Simsalabim 1 Lärarhandledning finns förberedda genomgångar som du kan använda i den gemensamma undervisningen. Där kan du visa ett nytt moment, samtala om bilder, ord och meningar och läs texter tillsammans. Du sparar tid och skapar samtidigt igenkänning hos eleverna. Den här symbolen leder till förberedda genomgångar. Du kan också skapa egna genomgångar med hjälp av en tavla där du kan skriva, rita och förklara. Vid de förberedda genomgångarna finns det en tom tavla som du kan använda för att utveckla genomgången ytterligare, eller förklara på ditt eget sätt. Du kan förbereda tavlan innan lektionen eller skapa den tillsammans med eleverna i klassrummet. Den här symbolen leder till en tavla där du kan skapa egna genomgångar. Simsalabim Lärarhandledning 1 PRESENTATION 5

3 _book.indd : _book.indd : _book.indd :40 Inspirationsbild Inspirationsbilden är tänkt som en gemensam start i klassen för varje nytt kapitel. Genom att titta på bilden och samtala om den skapas en förståelse hos eleverna för vad kapitlet kommer att handla om. I lärarhandledningen finns samtalsfrågor till inspirationsbilden i varje kapitel. Till varje inspirationsbild finns en förberedd genomgång att visa för eleverna. 1. Börja skolan KuNsKapsKrav Muntligt berättande Kunna berätta om vardagliga händelser. Lyssna och samtala Kunna använda lässtrategier: förförståelse. Kunna berätta om innehållet i en text. Kunna kommentera innehållet i en text. Läsa och skriva Kunna läsa en text med flyt. Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. Upptäcka språket Kunna skriva och stava vanliga ord: rimord. Kunna skriva läsligt. Tala och presentera Kunna presentera med ett tydligt innehåll: skolan. 7 Kunskapskrav Kunskapskraven för respektive kapitel presenteras alltid tillsammans med kapitlets inspirationsbild. De följer sedan med in i kapitlet och kopplas konkret till moment och övningar. Det är viktigt att samtala med eleverna om kunskapskrav redan från årskurs 1 för att de successivt ska kunna relatera sitt lärande till dem. Inledningsvis blir du bärare och förmedlare av kunskapskraven. Till din hjälp finns förberedda genomgångar. Med detta som utgångspunkt kan kunskapskraven bli lockande ledstjärnor och tydliga målbeskrivningar för elevernas språkutveckling. Muntligt berättande Kunskapskrav Kunna berätta om vardagliga händelser. Berätta om ett minne Moa Amir Stina Ove Lyssna på minnen. Samtala om minnen. Vad tyckte personerna om att börja skolan? Hur var din första skoldag? 1 Rita bilder från din första skoldag. 2 Berätta om din första skoldag. Muntligt berättande Muntligt berättande är något som särskiljs från traditionella talövningar och muntliga presentationer. Det muntliga berättandet handlar om att utveckla sin förmåga att berätta fritt och levande, och att utveckla elevernas fantasi, självförtroende och kunskaper om berättandets struktur. Arbete med muntligt berättande skapar en gemensamhetskänsla i klassrummet som påverkar arbetsklimatet i gruppen på ett positivt sätt. Jag berättade för PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1

4 _book.indd : _book.indd :40 Om du själv berättar för eleverna är det viktiga att du har övat in berättelsen och gjort den till din egen så att det känns bekvämt och avslappnat att berätta. I Simsalabim 1 finns det olika berättelser av vardaglig karaktär. Eleverna ges möjlighet att rita som stöd för återberättandet. Berättelserna som presenteras i boken kan användas så att de återberättas av eleverna. På så sätt får de träna på att använda kronologisk struktur. Men berättelserna är också tänkta att inspirera eleverna till egna berättelser på samma tema. En betydelsefull del av det muntliga berättandet är lyssnandet. Det är viktigt att eleverna lär sig lyssna på varandra. Utan lyssnande finns ju ingen plats för muntliga berättelser. Kunskapskrav Kunna använda lässtrategier: förförståelse. lyssna och samtala Innan du läser Författare: Frida Lindgren Karlsson författare titel omslagsbild Hej! Jag heter Frida. Det är jag som har skrivit boken Junia börjar skolan. Samtala om Junia börjar skolan. Vad tror du boken kommer att handla om? 1 Gör ett eget bokomslag. författare titel omslagsbild 2 Berätta vad din bok handlar om. Jag berättade för. Innan du läser I varje kapitel visas bokomslaget till den skönlitterära text som är kapitlets grundtext. Författaren till grundtexten presenteras också. Tanken med detta är att eleverna ska ges möjlighet att skapa förförståelse för den text de ska få lyssna på och läsa tillsammans. De får även lära sig hur en läsare kan tolka och bedöma ett bokomslag. Till din hjälp finns en förberedd genomgång att visa för eleverna. Ett förslag är att låna boken där textutdraget finns i sin helhet och läsa den som högläsningsbok. 9 3 lyssna och samtala Kunskapskrav Kunna berätta om innehållet i en text. Lyssna på texten Junias första dag i skolan Lyssna på Junias första dag i skolan. Samtala om texten. Vad handlar texten om? Vad tycker du om texten? Lyssna på texten I alla kapitel finns en text som eleverna ska lyssna på. Det är samma text som eleverna sedan läser tillsammans. När eleverna lyssnar på texten finns ett bildstöd i grundboken som underlättar för eleven att hänga med i texten. Efter att eleverna har lyssnat på texten följer samtalsfrågor och övningar på den text de hört. På så vis får eleverna bearbeta texten innan de ska läsa den. Ge de elever som behöver lyssna på texten flera gånger möjlighet att göra detta, innan ni läser texten tillsammans i klassen Simsalabim Lärarhandledning 1 PRESENTATION 7

5 _book.indd : _book.indd : _book.indd :42 läsa och skriva Kunskapskrav Kunna läsa en text med flyt. Läs texten tillsammans Junias första dag i skolan Idag är det måndag. Klockan är sju. Junia äter frukost. Hon tar en tugga på smörgåsen. Men idag är hon inte hungrig. Nej! Hon är verkligen inte hungrig. Men hon är heller inte mätt. Magen är pirrig. Det känns som om den är full med fjärilar. Fjärilarna flyger runt, runt i magen. Junia är nervös. Idag ska hon börja skolan. Det är den allra första dagen. En ny skola med en ny fröken och nya barn. Junia känner ingen. Ingen utom Alva, Junias bästis. Ur Junia börjar skolan av Frida Lindgren Karlsson Samtala om Junias första dag i skolan. Vad tycker du om texten? Vem är Junia? frukost smörgås fjäril skola Läs texten tillsammans Elever läser i olika takt och Simsalabim är ett material som kan anpassas till varje elev. En del kanske behöver lyssna på texten, andra läsa tillsammans och några klarar att läsa tyst på egen hand. Med Simsalabim kan du tillgodose allas behov och skapa förutsättningar så att dina elever tillägnar sig texten på det sätt som passar var och en bäst. Sedan kan ni gemensamt bearbeta texten. Till varje grundtext finns en förberedd genomgång att visa för eleverna läsa och skriva Kunskapskrav Kunna använda lässtrategier: frågor på texten. Frågor på texten Svara på frågorna. 1 Vem handlar texten om? 2 Vilken dag är det? 3 Sätt kryss. Klockan är åtta. rätt fel Junia äter middag. rätt fel Magen är pirrig. rätt fel Junia är arg. rätt fel Junia känner ingen. rätt fel Junia får en ny fröken. rätt fel Alva är en katt. rätt fel 4 Varför är Junia nervös? 14 3 Frågor på texten Genom att svara på frågor om en text lär sig eleverna att förstå vad texten handlar om. Det finns olika typer av frågor. Faktafrågor svaren hittas lätt i texten. Läsa mellan raderna-frågor för att kunna svara på de här frågorna måste eleven lägga ihop information från olika delar av texten. Reflektionsfrågor frågor som kan ha olika svar och där eleven själv får fundera på och formulera vad han/hon tycker, tänker och känner. I Simsalabim 1 får eleverna redan från början träna på de olika typerna av frågor. upptäcka språket Kunskapskrav Kunna använda frågetecken och frågeord. Frågetecken En mening som innehåller en fråga börjar med stor bokstav och slutar med ett frågetecken. Exempel: stor bokstav Jag heter Viktor. punkt Vad heter du? frågetecken 1 Skriv frågetecken. 2 Skriv punkt eller frågetecken vid meningarna. Katten äter fisk Vad äter hunden Bilen kör fort Flickorna spelar fotboll Vad gör pojkarna När kommer bussen Pojken springer fort Snön är vit Hur mår du 64 3 Upptäcka språket Varje kapitel innehåller ett avsnitt som heter Upptäcka språket. Eleverna får bland annat arbeta med mellanrum mellan ord, skriva meningar som slutar med en punkt, använda stor bokstav vid namn och vid början på en ny mening och arbeta med frågor och frågeord. De får också bekanta sig med rimord, motsatsord och frekventa/vanliga ord. Du kan utöka elevernas språkutveckling ytterligare genom att uppmärksamma de behov och möjligheter just dina elever har. Till vissa av avsnitten i Upptäcka språket finns det en förberedd genomgång att använda som introduktion. 8 PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1

6 _book.indd :41 TALA OCH presentera Kunskapskrav Kunna presentera med ett tydligt innehåll: klasskamrat. presentera en klasskamrat 1 Rita och skriv om en klasskamrat. inledning innehåll avslutning 2 Träna på din presentation. 3 Presentera för några kompisar. Jag presenterade för. Samtala om presentationen. Hur gick presentationen? Vad var bäst med din presentation? 36 3 Gör en presentation Genom hela Simsalabim 1 får eleverna på ett enkelt sätt ar beta med muntliga presentationer. De får successivt tillägna sig redskap för och vana att prata inför andra. En del elever upplever det svårt att tala inför andra. Anpassa därför talövningarna så att alla elever vågar göra övningarna. Variera med att utföra övningarna i par, mindre grupper och helklass. Börja med det lägre antalet och forcera inte takten när du utökar lyssnarskaran. Med hjälp av arbetsgången som presenteras i Simsalabim kan eleverna utveckla en säkerhet i själva genomförandet som hjälper dem en bra bit på vägen. Klassiska sagor Med en klassisk saga i varje kapitel får eleverna ta del av den rika sagoskatt som finns. Här är det fokus på elevernas förståelse och egna tankar och åsikter om sagorna. De får på ett enkelt sätt träna sin förståelse av texter och sin förmåga att göra tolkningar. För den som vill knyta skrivövningar till de klassiska sagorna finns tips på övningar till varje saga. Mitt lärande Varje kapitel avslutas med ett uppslag som heter Mitt lärande. Där får eleverna med hjälp av tydliga frågor repetera moment som de tränat på i kapitlet och även utvärdera vad de tycker om sitt eget lärande och om uppgifterna. De flesta elever behöver mycket stöd i början för att kunna genomföra repetitionen och utvärderingen. Lär dig mera Allra sist i varje kapitel finns en ruta med rubriken Lär dig mera. Där finns ingångar till digitala övningar där eleverna kan arbeta med att förstå, stava och läsa ord. Övningarna är utformade så att de lättare uppgifterna kommer först, därefter höjs svårighetsgraden något. Simsalabim Lärarhandledning 1 PRESENTATION 9

7 Tankar om skrivande Vi som har skrivit Simsalabim 1 menar att läsutvecklingen går hand i hand med skrivutvecklingen när eleverna tillägnar sig skriftspråket att läsning stimulerar skrivande och att skrivande stödjer läsutveckling. Under vår tid som lärare skrev våra elever texter likaväl som läste texter från allra första dagen i skolan. Vi rekommenderar varmt att ni använder er av skrivprocessen för att utveckla elevernas skrivande. Eleverna kommer till första klass med en mycket stor variation när det gäller kunskaper i läsning och skrivning. Det är dock oerhört viktigt att hitta varje elevs kunskapsnivå för att kunna stimulera och utmana på det mest gynnsamma sättet, samtidigt som klassen har en gemensam agenda där alla elever delar läsupplevelser och genomför skrivprojekt tillsammans. Vi har därför valt att ge förslag på olika kreativa skriftliga övningar och uppgifter i lärarhandledningen. Vi tänker oss att det kan vara ett stöd för dig som lärare att kunna välja den skrivövning eller skrivuppgift som passar eleverna i just din klass bäst. Svenska som andraspråk Simsalabim 1 passar bra att använda även för elever med ett annat modersmål än svenska. Läromedlet har stort fokus på kommunikation och eleverna får arbeta aktivt med ord och begrepp. De får också mycket träning i att samtala och uttrycka tankar och åsikter, både muntligt och visuellt, och får genomgående arbeta med förförståelse. De möter språket i sin helhet via många berättelser, men får också arbeta med språkets olika delar. En grundläggände tanke som genomsyrar Simsalabim är att språkutveckling sker i ett sammanhang. Via skönlitteraturen får eleverna redan från början handskas med språkstrukturer som understödjer möjligheter att förstå andra och att själv göra sig förstådd. Med skönlitteraturen som grund får eleverna ta del av ett meningsfullt innehåll som sedan lockar dem att utforska språkets alla delar. Elever med svenska som andraspråk lär sig svenska språket olika lätt och på olika sätt, precis som elever som har svenska som modersmål. En skillnad är att elever med ett annat modersmål än svenska oftast inte har samma baskunskaper som en elev med svenska som modersmål. Svenska som andraspråkselever är en mycket varierad grupp elever, allt från elever som vuxit upp som tvåspråkiga till nyanlända elever. Det är också viktigt att ta i beaktande vilket modersmål eleven har eftersom olika språk medför olika utmaning och svårigheter när det gäller att lära sig svenska. För den intresserade läraren finns mycket forskning inom detta område att ta del av. Det som är viktigt är att du som lärare är observant både på vilka baskunskaper eleven har i svenska och vad han/hon behöver för extra anpassningar/särskilt stöd för att utvecklas på bästa sätt. I lärarhandledningen presenteras förslag på hur undervisningen ytterligare kan tydliggöras och konkretiseras för elever med svenska som andraspråk. 10 PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1

8 Kristallövningar Många gånger kan det vara svårt att få tid och utrymme att stödja även snabba elever som har lätt med inlärningen och som behöver ytterligare utmaningar och uppgifter. I Simsalabim 1 finns extra övningar, Kristallövningar. Dessa övningar finns till varje kapitel, som kopieringsunderlag. Det är varierade uppgifter av olika svårighetsgrad som kan göras i vilken ordning som helst. Eleverna kan använda en skrivbok när de gör övningarna. Övningarna är numrerade och det finns en enkel tabell att kopiera upp, där eleverna prickar av vilka övningar de har gjort. Tabellen kan eleverna klistra in sin skrivbok. Bedömningsmatriser I lärarhandledningen finns bedömningsmatriser där kunskapskraven som tas upp i boken kopplas till de förmågor som eleverna ska ges möjlighet att utveckla när de får undervisning i svenska. Det finns en bedömningsmatris till varje kapitel. I matrisen finns också utrymme att göra anteckningar för varje elev. Detta ger dig en tydlig struktur och överblick över vad som behandlas i läromedlet samtidigt som du kontinuerligt dokumenterar elevernas kunskapsutveckling i svenska. Genom att skapa en matris för varje elev blir det lätt för dig att ha kontroll över vad du undervisat om och vad respektive elev har lärt sig. I varje kapitel får eleverna möjlighet att själva utvärdera vad de lärt sig. Läs mer om elevens egen utvärdering under Mitt lärande. Detta, tillsammans med användandet av bedömningsmatriserna, gör att du kan ha en ständigt pågående dialog med varje elev kring kunskapsutveckling. Det ger dig också en möjlighet att möta den enskilda elevens behov av utmaningar, anpassningar eller särskilt stöd. Centralt innehåll Det centrala innehåll som behandlas i Simsalabim 1 finns sammanställt i en matris tillsammans med kunskapskraven. Allt centralt innehåll och alla kunskapskrav som eleverna ska ha tagit del av när de slutar årskurs 3 kommer att finnas med i Simsalabim 1 3. Matrisen fylls på för varje årskurs och ger dig en möjlighet att få en tydlig och strukturerad överblick över i vilka sammanhang innehåll och kunskapskrav har bearbetats. Simsalabim Lärarhandledning 1 PRESENTATION 11

9 Centralt innehåll Simsalabim 1 Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. Innan du läser Lyssna på texten Frågor på texten Lästräna 1 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar. Berättelser Faktatext Enkla former av textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. Handstil och skriva på dator. Skriva vanliga ord Skrivövningar Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Mellanrum mellan orden Stor bokstav och punkt Stor bokstav vid namn Frågetecken Frågeord Vanliga ord Rimord Motsatsord Alfabetet och alfabetisk ordning. Alfabetet i Lästräna 1 Sambandet mellan ljud och bokstav. Läs texten tillsammans Lästräna 1 Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer. Muntligt berättande Samtala om-frågor Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer. Muntligt berättande Muntliga presentationer Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften. Berätta minnen KOPIERING TILLÅTEN STUDENTLITTERATUR AB SIMSALABIM LÄRARHANDLEDNING 1 12 PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1

10 Centralt innehåll Simsalabim 1 Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter. Muntliga berättelser Läs texten tillsammans Klassiska sagor Lästräna 1 Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar. Skriv en berättelse Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer. Frida Lindgren Karlsson Helena Dahlbäck Isabelle Halvarsson Margareta Nordqvist Eva Eriksson Martin Olczak Anna Sandler Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn och hur deras innehåll kan organiseras. Skriv en faktatext Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led. Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter. Digitala övningar Tavellektioner KOPIERING TILLÅTEN STUDENTLITTERATUR AB SIMSALABIM LÄRARHANDLEDNING 1 Simsalabim Lärarhandledning 1 PRESENTATION 13

11 Centralt innehåll Simsalabim 1 Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel skriva ned något man talat om. Muntligt berättade Tankekarta Planera en berättelse Muntliga presentationer Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Samtala om-frågor Hur ord och yttrande uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser. Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk. Informationssökning och källkritik Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet. KOPIERING TILLÅTEN STUDENTLITTERATUR AB SIMSALABIM LÄRARHANDLEDNING 1 14 PRESENTATION Simsalabim Lärarhandledning 1

Lokal studieplan för svenska.

Lokal studieplan för svenska. Lokal studieplan för svenska. Kunskapso mråde Läsa och skriva Centralt Innehåll 1. Sambandet mellan ljud och bokstav. Alfabetet och alfabetisk ordning. Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:3 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP)

Rockhammars skola Lokal pedagogisk planering (LPP) Ämne: Svenska Åk:1 Syftet Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt

Läs mer

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK

RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK RÖDA TRÅDEN SVENSKA F-KLASS ÅK 5 F-KLASS Sambandet mellan ljud och bokstav Språket lyfter A3 läsa Alfabetet och alfabetisk ordning Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen

Läs mer

Centralt innehåll. I årskurs 1 3

Centralt innehåll. I årskurs 1 3 75 3.17 Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6

Centralt innehåll. Tala, lyssna och samtala. Läsa och skriva. Berättande texter och faktatexter. Språkbruk. I årskurs 1-6 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord. SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i svenska som andraspråk i grundskolan 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 3 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild, So,

Läs mer

Arbetsområden för Freja och Frigg

Arbetsområden för Freja och Frigg Arbetsområden för Freja och Frigg Arbetsområde: Läsinlärning och bokstavsarbete Kunskapskrav Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Kursplanen i ämnet svenska

Kursplanen i ämnet svenska DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Kursplanen i ämnet svenska Läsåret 2011/12 införs en samlad läroplan för var och en av de obligatoriska skolformerna grundskolan, grundsärskolan, sameskolan

Läs mer

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1

Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 1 Avsnitt / arbetsområde: Ämnen som ingår: Undersöka med Hedvig Svenska/svenska som andraspråk, matematik, So, No,

Läs mer

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska

ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska ESN lokala kursplan Lgr11 Ämne: Svenska Övergripande Mål: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa språket efter olika

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, Svenska Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: formulera sig och kommunicera i tal och skrift, läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, anpassa

Läs mer

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska

Skolverkets förslag till kursplan i svenska i grundskolan. Svenska Svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel

Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel Välkommen! LGR 11 Svenska i praktiken ett exempel Ylva Croona, Toråsskolan, Kungsbacka 1-7 Sv/So, Montessori, F- 2 Vi skriver och lär oss läsa med datorn JätteKUL! Lgr 11 Syfte Förmågor Kunskapskrav Centralt

Läs mer

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA)

BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) 1 (9) BESKRIVNING AV SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (SVA) Avsedd som underlag till lärare i förberedelseklass, svenska som andraspråk och svenska 2 (9) VAD ÄR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK OCH FÖR VEM? Det svenska språket

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet svenska Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen.

LPP Läsprojekt Svenska År 1. I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. LPP Läsprojekt Svenska År 1 Beskrivning av arbetet Tidsperiod: April + lite maj 2013 (4 veckor) Ämnets syfte: Undervisningen i ämnet ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. I undervisningen

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20

Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Vallaskolan Svenska som andraspråk Åk 1-9 2012-08-20 Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering

Lokal Pedagogisk Planering Skolområde Väster Lokal Pedagogisk Planering Enhet / skola: Lindens skola i Lanna Åk: 2 Avsnitt / arbetsområde: Tema: Undersöka med Hedvig Ämnen som ingår: Svenska/svenska som andraspråk, matematik, bild,

Läs mer

SVENSKA 3.17 SVENSKA

SVENSKA 3.17 SVENSKA ENSKA 3.17 ENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs W

Kursplan i svenska grundläggande kurs W kursplan svenska w.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs W Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i svenska som andraspråk Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte

SVA 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Syfte 3.18 SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011

Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Kursplan i svenska som andra språk på Alsalamskolan enligt kursplan 2011 Målen för år 1 Eleven skall kunna: alla bokstäver alla bokstavsljud läsa korta frekventa ordbilder utan att ljuda ljuda korta ord

Läs mer

SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE

SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE SVENSKA FÖR DÖVA OCH HÖRSELSKADADE Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i modersmål i grundskolan 3.7 Modersmål Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor

Läs mer

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande.

Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Muntliga presentationer och. Gester och kroppsspråk. muntligt berättande. Svenska åk 4-6 - Centralt innehåll Argumentera Muntliga presentationer och muntligt berättande Hjälpmedel: Stödord, bilder, digitala medier. Gester och kroppsspråk Tala, lyssna och samtala Berättande texter

Läs mer

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6

LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011 SVENSKA Ämne: Svenska åk 4-6 Innehåll Centralt innehåll i ämnet svenska SV 2011 enligt läroplan... 2 Förtydligande av centralt innehåll

Läs mer

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan

Läsårsplanering i Svenska som andraspråk årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt 9. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

Svenska Läsa

Svenska Läsa Svenska Läsa utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse, utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika

Läs mer

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet

Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:124) om kursplan i svenska för kompletterande undervisning för svenska elever i utlandet.

Läs mer

3.18 Svenska som andraspråk

3.18 Svenska som andraspråk 3.18 Svenska som andraspråk Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken. Pedagogisk planering i svenska. Ur Lgr 11 Kursplan i svenska Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin identitet, uttrycker sina känslor

Läs mer

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3

BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 BEDÖMNINGSSTÖD till TUMMEN UPP! svenska åk 3 Det här är ett BEDÖMNINGSSTÖD till Tummen upp! svenska som hjälper dig att göra en säkrare bedömning av elevernas kunskaper i årskurs 3. Av tradition har man

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? är en lättläst berättelse för barn mellan 8 och 11 år. Egil bor tillsammans med sin mamma och längtar efter en egen hund. Nu är det sommarlov och han fyller

Läs mer

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO.

Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. Här följer den pedagogiska planeringen för det arbetsområde som kommer att pågå från och med vecka 5, i samarbete med SO. I planeringen nämns en mängd saker som berörs under arbetsområdets gång. Jag vill

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 7, Ärentunaskolan På arbetar vi med läromedlet Svenska Direkt i årskurs 7. Vi läser även ett par skönlitterära böcker. Eftersom vi delar material kan planeringen variera mellan klasserna. Kursplanen i svenska delas in i

Läs mer

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala

Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala 2010-06-14 Svenska som andraspråk Tala/Lyssna/Samtala utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra, utvecklar en språklig säkerhet i tal och

Läs mer

Centralt innehåll årskurs 7-9

Centralt innehåll årskurs 7-9 SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL 3.7 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi

Dikter. Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi Dikter Junibackens pedagogiska program för åk 1-3 på temat poesi INNEHÅLL Varmt välkomna till oss på Junibacken!... 3 Språkutveckling... 4 Skolprogrammets förankring i Lgr 11, reviderad 2016... 4 Förmågor...

Läs mer

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk

3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk 3.7.4 Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Genrer och texttyper

Genrer och texttyper Borås Högskola Kurs 11SLU Genrer och texttyper Sagor 2012-01-04 Handledare: Gunilla Elber Inledning Jag har valt att göra denna fältuppgift med eleverna i min egen klass. Vi har sedan skolstarten i höstas

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan

Terminsplanering i svenska årskurs 8 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 8 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information och Praktisk svenska.

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA

PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA PEDAGOGISK PLANERING SVENSKA Syfte Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter

Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter 2015-12-10 Pedagogisk planering Åk 2 Skriva dikter Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska du

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Jørn Jensen Boken handlar om: Simon och Jakob spelar fotboll. Simon är målvakt. Han tycker att han är bra i mål. Jakob säger att han också är en duktig målvakt. Nu vill de spela match

Läs mer

Pep för arbetsområdet: No - Rymden

Pep för arbetsområdet: No - Rymden PeP - Pedagogisk Planering Upprättad av: Cecilia Eklund Datum: 2013-08-01 Pep för arbetsområdet: No - Rymden Årskurs och tidsperiod: V. 36-42 klass 2 Kunskapskrav från läroplanen: -Jordens, solens och

Läs mer

LPP Magiska dörren ÅR 4

LPP Magiska dörren ÅR 4 LPP Magiska dörren ÅR 4 Detta arbetsområde omfattar läsning diskussion kring det lästa, skrivande av en egen berättelse, elevrespons på klasskamraters berättelse samt bearbetning av berättelsen. Arbetsområdet

Läs mer

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering

Vendelsömalmsskolan Pedagogisk planering Under arbetsområdet Språket genom media kommer eleverna att arbeta med media som en metod att öva på sina färdigheter och öka sina kunskaper i språket. Vi kommer att ta upp många saker ur det centrala

Läs mer

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Syfte Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och

Läs mer

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker

Smedingeskolan LPP och matris för tema klassiker. LPP och matris för tema klassiker Under den kommande perioden kommer vi att arbeta med temat klassiker. Ni ska få lära er vad som räknas som en klassiker samt olika författare. Ni ska läsa en klassiker - som ni själva väljer, läsa utdrag

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs X

Kursplan i svenska grundläggande kurs X kursplan svenska x.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs X Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11

Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden svarar mot kursplanen i svenska i Lgr 11 Genrekoden har allt du behöver för att arbeta med svenskämnet enligt Lgr 11. Genrekoden utgår ifrån den nya kursplanens syn på att det i all kommunikation

Läs mer

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3

Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Tidsresan Kopplingar till läroplanen (Lgr11) för årskurs F-3 Pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling. Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt

Läs mer

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar. Pedagogisk planering klassbok Pojken i randig pyjamas Syfte Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Läs mer

Gunnar Hyltegren. De nya kursplanerna 2011

Gunnar Hyltegren. De nya kursplanerna 2011 De nya kursplanerna 2011 Strukturen i de nya kursplanerna 2011 (gr) Ämnet Kort karaktäristik och betydelse Syfte Vad undervisningen skall åstadkomma Sammanfattning av syftet (kallas ibland mål av Skolverket)

Läs mer

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk

3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk 3.7.3 Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Judar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk jiddisch är ett officiellt nationellt minoritetsspråk. De nationella

Läs mer

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden.

Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Lokal pedagogisk planering svenska, so, no, teknik och bild. Forntiden, jordens uppkomst och första tiden på jorden. Syfte Undervisningen ska syfta till att ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper

Läs mer

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment:

Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Röda tråden i svenska för F-6 Röda tråden i svenska har vi delat in i fem större delmoment: Varje delmoment innehåller olika arbetsområden. Delmomenten rymmer i sin tur olika arbetsområden. Dessa arbetsområden

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Författare: Jørn Jensen Boken handlar om: Simon och Jakob tittar på en fotbollsmatch på teve. De ser en match där Messi gör mål. Pojkarna blir oense om vem som är lite eller mycket bra på fotboll,

Läs mer

Zoom Svenska och Lgr 11

Zoom Svenska och Lgr 11 Läromedlet Zoom Svenska åk 4 6 överensstämmer väl med Lgr 11. Utifrån viktiga formuleringar i syftestexten och med hjälp av det centrala innehållet årskurs 4 6 vill vi här tydliggöra att Zoom Svenska och

Läs mer

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.

Ur läroplanens kapitel 1: Eleverna kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Pedagogisk planering i svenska Säkert har du hört talas om Törnrosa och Askungen; kanske läste dina föräldrar de här eller andra sagor för dig när du var barn. Sagor har fascinerat människor i alla tider

Läs mer

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75

svenska Syfte Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: KuRSplanER FöR KoMMunal VuxEnutBildninG på GRundläGGandE nivå 75 Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, uttrycka

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk

Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk Annerstaskolan Lokal pedagogisk planering för årskurs 5 i ämnet svenska som andraspråk Centralt innehåll Lärområde Tid Delområde Undervisning/ arbetssätt Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak

Läs mer

Kursplan - Grundläggande svenska

Kursplan - Grundläggande svenska 2012-11-08 Kursplan - Grundläggande svenska Grundläggande svenska innehåller tre delkurser: Del 1, Grundläggande läs och skrivfärdigheter (400 poäng) GRNSVEu Del 2, delkurs 1 (300 poäng) GRNSVEv Del 2,

Läs mer

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y

Kursplan i svenska grundläggande kurs Y kursplan svenska y.doc Malmö stad Komvux Malmö Södervärn Kursplan i svenska grundläggande kurs Y Språk är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket

Läs mer

Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3)

Lässtrategier för att förstå och tolka texter, samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll. (SV åk 1 3) SIDAN 1 Lärarmaterial VAD HANDLAR BOKEN OM? Boken handlar om Abdi, som har fått i läxa att läsa hemma varje dag. Abdi gillar bara att läsa för klassens bokhund Kajsa. När mamma säger att Abdi ska läsa

Läs mer

- Kan skriva grundläggande information utifrån sig själv t.ex. personnummer, adress, telefonnummer etc.

- Kan skriva grundläggande information utifrån sig själv t.ex. personnummer, adress, telefonnummer etc. Matris och checklista för språkprogression IMSPR1 (jobbar mot nivå A1-/A1) - Kan skriva grundläggande information utifrån sig själv t.ex. personnummer, adress, telefonnummer etc. - Kan skriva en enkel

Läs mer

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor

Språklekar enligt Bornholmsmodellen Alfabetssånger Dramatiseringsövningar Trullematerialet Rim och ramsor Strävansmål för förskoleklass Exempel på arbetsuppgifter Fridhemsskolans uppnåendemål för förskoleklass Läsa Skriva Kunna känna igen kamraternas namn på namnskyltar Känna igen enkla ordbilder Språklekar

Läs mer

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk

Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Grundsärskolan Modersmål meänkieli som nationellt minoritetsspråk Tornedalingar är en nationell minoritet med flerhundraåriga anor i Sverige. Deras språk meänkieli är ett officiellt nationellt minoritetsspråk.

Läs mer

svenska som andraspsråk

svenska som andraspsråk Svenska som andraspråk Kurskod: SGRSVA7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet svenska handlar om hur svenska språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas.

Läs mer

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att:

Förankring i läroplanen. Innehåll. I arbetsområdet kommer eleven att ges förutsättningar att utveckla förmågan att: Studieteknik för faktatexter 5 LGR11 Hi Re SvA Sv Ke Planering och bedömning i svenska/sva för ett tema om studieteknik för faktatexter i samarbete med SO- och NO-ämnet. Förankring i läroplanen I arbetsområdet

Läs mer

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. 2012-12-06 19:12 Sida 1 (av 11) ESS i svenska, Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Kapitel Läsa för att lära Kapitel Uppslagsboken Kapitel Uppslagsboken

Läs mer

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället:

För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid första tillfället: prövning grundläggande svenska Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Svenska Kurskod: GRNSVE2 Verksamhetspoäng: 1000 För prövning i Grundläggande Svenska gäller följande vid

Läs mer

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet

Skolans organisation och värdegrund. ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation och värdegrund ann.s.pihlgren@utep.su.se Fil dr Ann S Pihlgren Stockholms universitet Skolans organisation Frivillig förskola 1-3 4-5 år F- 9 Gymnasiet Arbete, yrkesutbildning, universitet

Läs mer

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL

MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL 3.6 MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012

Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Planering i SV och SVA klass 5 Gul läsåret 2011/2012 Övergripande i svenska och svenska som andraspråk i åk 5 lärare Kenny Nilsson Under läsåret i åk 5 arbetar eleverna med olika arbetssätt för att nå

Läs mer

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA

KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA KUNSKAPSKRAV I ÄMNET SVENSKA Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande

Läs mer

Bästa vänner RIKKE DYRHAVE

Bästa vänner RIKKE DYRHAVE SIDAN 1 Boken handlar om: Vilma och Sara är bästa vänner. De gillar att dansa, men Vilma har skadat foten. Hon kan inte dansa, när de är på fritids. Niklas, som jobbar på fritids, föreslår att Vilma ska

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: SIDAN 1 Boken handlar om: Olle är åtta år. Han är kär i Isa. Amir och Olle går i samma klass. Amir är också kär i Isa. Båda två tror, att Isa är kär i just honom. En dag kommer de båda, samtidigt, till

Läs mer