medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014"

Transkript

1 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos Drakfastigheter i Sundsvall Åsa Persson Bergmästaren som leder Bergsstaten

2 ledare medlemsbladet UTGIVARE Samhällsbyggarna Box Stockholm Drottninggatan 33 tel REDAKTIONEN Ansvarig utgivare: Olof Johansson Redaktör: Dorothea Eriksson samhallsbyggarna.org layout och ORIGINAL hover ab: johan Ström rickard gunnarsson karin Ström Annonsförsäljning HANS SIMONS tel ANNONSSALJARNA.SE TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER januari 20 februari 20 mars 22 april 20 maj 20 augusti 19 september 20 oktober 20 november 12 december för Ytterligare information: ISSN X Nästa manusstopp Nr 10, december Nr 1, januari Nr 2, februari Nollränta hot eller möjlighet? Vi lever i en uppochnervänd värld. Vi får idag nästan betalt för att låna och får betala för att spara våra pengar på banken. Riksbanken har just sänkt den redan låga räntan till en Nollränta! Orsakerna kan härledas till krisen i världsekonomin efter Lehmankraschen där bankerna i många länder stått på randen till sammanbrott och där alla länder satsat enorma pengar på att stabilisera finansmarknaden och sedan försöka få hjulen att börja rulla åt rätt håll igen. Sverige var denna gång starkt rustat när krisen inträffade och har gått igenom de senaste 5 åren som en av de starkaste ekonomierna i världen med AAA rating, låg statsskuld och relativt starka balansräkningar både i företag och bland privatpersoner. Trots detta har vi tvingats sänka räntorna till idag 100-års lägsta och dessutom en rad andra åtgärder för att stimulera investeringar och konsumtion. Trots det skjuter inte investeringarna fart och arbetslösheten ligger kvar på ganska höga nivåer. Inflationen är idag nära noll eller på deflationsnivåer och inflationen har inte på nära tio år nått upp till Riksbankens mål på 2 %. Hoten är uppenbara deflation kan skapa en obehaglig spiral av minskad konsumtion och minskade investeringar som kan leda till ökad arbetslöshet och ännu lägre konsumtion Nollränta kan naturligtvis också skapa spekulationsbubblor i fastigheter, lägenheter/boende, aktier etc. etc. bubblor som när de brister kan skapa en ny krasch! Finns det då inga möjligheter i denna extrema marknadssituation? Sverige har idag enligt alla bedömare ett stort behov av att investera långsiktigt i infrastruktur som t.ex. järnvägar, hamnar, vägar och alla former av kollektivtrafik, förnyelsebar energi och miljöåtgärder inom alla områden. Dessutom ett mycket stort behov av att kraftigt öka bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg, Malmö och alla andra städer med stark tillväxt samt att renovera, energieffektivisera stora delar av det befintliga beståndet. Stora investeringar som kräver mycket kapital för att genomföras. Stora investeringar som om de startade nu och genomfördes under de närmaste åren kraftigt skulle öka vår konkurrenskraft samtidigt som vi skulle kunna skapa massor av arbets tillfällen, öka tillväxten och förbättra miljön. Svenska Staten lånar idag ännu billigare än du och jag och alla företag ja Staten kan låna stora pengar på väldigt lång tid till räntor som inte setts i vart fall de senaste 100 åren! Jag ser här en möjlighet för Sverige som nation att till mycket låga kostnader finansiera en historisk satsning på att rusta upp gammal och bygga ny infrastruktur samt att kraftigt öka bostadsbyggandet de närmaste åren. Den historiska jämförelsen kan ske med utbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige i mitten av 1800-talet där strategiska beslut av framsynta politiker skapade ett lyft för Sverige under lång tid framöver, en möjlighet att industrialisera hela landet och öka vår konkurrenskraft för många årtionden framöver. Möjligheten att inrätta en särskild investeringsbudget/kapitalbudget för bl.a. långsiktiga infrastrukturinvesteringar börjar nu diskuteras som ett verktyg för att kunna sätta fart på hjulen i ekonomin igen utan att bryta mot budgetrestriktioner. Här har Sverige en ytterligare fördel genom att idag ha en mycket låg statsskuld och därmed hög kreditvärdighet till skillnad från många andra länder. Hur det kan realiseras rent budgettekniskt har mindre betydelse. Det som krävs är dock att politikerna lägger åt sidan prestige och taktik när det gäller vilka investeringar som bör göras och istället fokuserar på att utnyttja denna historiska möjlighet att verkligen rusta Sverige för framtiden. Vi samhällsbyggare kan bidra genom att vår professionalitet inom alla områden i samhällsbyggandet och genom att också se helhetsperspektivet Sveriges framtida utveckling och inte fastna i detaljproblem som riskerar att vi och alla andra som lyssnar på och agerar efter våra råd inte ser skogen för alla trän. På så sätt kan vi hitta de lösningar som krävs för att bygga vårt samhälle på ett effektivt och samtidigt långsiktigt hållbart sätt. Ja, helt enkelt skapa attraktiva miljöer i både stad och land. Jan Wejdmark, ordförande Samhällsbyggarna personporträtt Vi söker Enhetschef Markförvaltning Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. annons 2 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

3 personporträtt personporträtt För fyra år sedan var Åsa Persson den första kvinnan att bli utsedd till Bergmästare som leder Bergsstaten och beslutar i frågor enligt minerallagen. Åsa har studerat Fastighetsrätt på Lantmäteriprogrammet på KTH och tog examen Åsa berättar om jobbet som Bergmästare, vilka utmaningar hon dagligen ställs inför och hur viktigt det är att arbetet som utförs alltid är i god ordning då hon ständigt utsätts för mediernas granskning. Vid sidan om många knepiga beslut berättar Åsa att hon värderar högt att få vara en del av processen kring så många viktiga beslut. text: Joanna Messmer Var jobbar du nu och vad innebär ditt jobb? Jag jobbar på Bergsstaten som är SGUs (Sveriges geologiska undersökning) organisatoriska enhet för tillståndsfrågor för gruvfrågor. Vi beslutar främst om undersökningstillstånd avseende prospektering och om bearbetningskoncessioner för mineral (gruvor). Vi har också tillsynsverksamhet. På Bergsstaten, där Åsa är chef, arbetar tio personer varav sju stycken i Luleå och tre stycken i Falun, tre gruvingenjörer, två jurister samt handläggare. För att få ensamrätt att söka mineral inom ett visst område behövs ett undersökningstillstånd som beviljas hos Bergsstaten. Det behövs också en Med tillståndsfrågor på agendan Åsa Persson Aktuell som: Bergmästare på Bergsstaten i Luleå Ålder: 38 Bor: Kiruna Intressen: Att vara ute i fjällen med hundarna arbetsplan, som beskriver vilka undersökningar som planeras. Den upprättas av prospektören och om denne inte kan komma överens med markägare och nyttjanderättshavare så kan prospektören ansöka om fastställelse hos Bergsstaten. Om prospekteringen är så framgångsrik att gruvdrift bedöms som möjlig är det dags för nästa tillstånd, bearbetningskoncession, också det söks hos Bergsstaten och ger sökanden ensamrätt till utvinning. Nästa steg i den långa processen är ett tillstånd från mark- och miljödomstolen och sen slutligen ett beslut om markanvisning, vilket fattas av Bergsstaten. Från första prospektering till öppnande av en gruva tar det åtskilliga år och minst 10 år det vanliga. Vi berättar om processer och för kla rar vad som gäller. Det är en rolig del att möta folk personligen och inte bara i media. Åsa berättar vad det är som ingår när ett beslut om bearbetningskoncession tas. Olika markanvändningsanspråk ska vägas mot varandra. Det sker genom samråd med länsstyrelsen. Bergsstaten ska också pröva de ekonomiska förutsättningarna för att fyndigheten ska anses vara utvinningsbar. Enligt riktlinjerna ska det bära sig att starta en gruva inom 25 år från koncessionsbeslutet. Det är viktigt att påpeka att det är fyndighetens lönsamhet som granskas, inte gruvbolagets. Under tiden mellan examen och det jobb som Åsa har idag har hon bland annat jobbat som markförhandlare i Gällivare kommun, som var hennes första jobb. Utöver det har hon bl a också varit fastighetsekonom på Lantmäteriet och regionchef på Svefa och sedan VD på GIS-utbildningsföretaget SIGIT i Kiruna och VD på fastighetsbolaget I22 Vasallen AB i Kiruna. Alla jobben bygger på varandra och fastigheter kommer ju in i alla jobb. Men vissa delar i det här jobbet är helt nya. För arbetet vid en myndighet gäller rättssäkerhet och inte lönsamhet. Det var en ren slump att Åsa fick jobbet som Bergmästare. Bolaget Vasallen såldes med personal, det var då hon kände att uppdraget där var färdigt. Hur skiljer sig det jobb du har nu från de jobb du haft tidigare? Det handlar fortfarande om markfrågor och fastighetsekonomi till viss del men gruvbranschen och myndighetsutövning är nytt för mig. På mitt förra jobb på Vasallen hade vi kunder och marknadsförde en produkt och det handlade hela tiden om förhandlingar. Då ville vi gärna synas i media men fick anstränga oss för det. Nu har vi mediauppmärksamhet kontinuerligt. Åsa berättar om hur mediauppmärksamheten påverkar jobbet. Det är mycket protester och ofta personer som inte tycker att det ska finnas någon gruva. Eftersom vi är en myndighet är allt vi gör offentligt och det krävs god ordning. Men det är något man lär sig. Man måste vara korrekt och formell och det finns inte plats för så mycket tyckande. Vi tillämpar minerallagen och det är politikerna som stiftar lagarna. Media kan ibland ställa frågor som egentligen politikerna ska svara på. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? Ofta är det resor, men en dag på kontoret består av mycket informationsverksamhet till media, sakägare, bolag och allmänheten. Det kan vara telefon, mail och besök. Är det knepiga beslut så resonerar vi mycket internt. Ett exempel på knepiga beslut berättar Åsa uppstår till exempel när lagen tillämpas och det finns tolkningsutrymme eller när det kommer till ersättningsfrågor. Man ska göra rätt och titta på vad praxis har varit tidigare. Det är också viktigt att göra det bästa möjliga för alla parter inom ramen för tilllämpliga lagar. Vilka utmaningar ställs du inför i det jobb du har? Det har och är mycket debatt om gruvnäringen och ibland förekommer grova fel och missuppfattningar i debattartiklar. Då är det viktigt för oss att få fram saklig information på ett begripligt sätt. Det är viktigt att vara korrekt och se till att rätt fakta kommer fram. Ibland kan det bli frustrerande, när slutsatser dras utifrån uppenbart oriktiga uppgifter. Då får man försöka nå dem och korrigera det. Vi går inte in i debatter men vi vill se till att diskussionerna förs utifrån fakta. Vad är det roligaste med ditt jobb? Att få vara med i händelsernas centrum, kunna påverka och att ha kunniga och trevliga människor omkring mig. Det är en utåtriktad verksamhet där man kommunicerar med gruvbranschen, mark- och sakägare, departement, länsstyrelser, kommuner, politiska partier, allmänhet och många fler. Vi berättar om processer och förklarar vad som gäller. Det är en rolig del att möta folk personligen och inte bara i media. 4 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

4 FÖRENINGSNYTT föreningsnytt / referat Kalender 24 november Göteborg Design och konstruktionsdagen 2014 Plats: Chalmers kårhus, sal RunAn Tid: december Örebro Föredrag om Örebros nyaste stadsdel följt av årsmöte Plats: Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8A, Tid: Födelsedagar december december Sundsvall Studiebesök Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen Plats: F.d. GA-skolan, Södra Järnvägsgatan 39 A Tid: mars Stockholm Position 2015 innovationer för samhällsbyggande Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö 90 år 29 dec Sven Hansbo C49 Stocksund 80 år 3 dec Bo Eliason tyresö 31 dec John R Dahlfors K60 Sthlm 70 år 6 dec Bengt O Englund K74 Tyresö 7 dec Peter Fäldt K68 ellös 9 dec Anders Dahlsjö Gävle 9 dec Per N Kämpe K69 Vällingby 11 dec Evert Sandahl C69 Österskär 20 dec Mårten Rönström Södertälje 23 dec Ulf Mejhert L71 Stockholm 24 dec Lars G Fröjd Stockholm 25 dec Lars Eric Hermansson C73 Karlshamn 29 dec Lars E J Alm vänersborg 60 år 2 dec Britt Andersson Tun 3 dec Ann-Cathrin E Winsnes Enskede Gård 5 dec Per K E Johansson Västerås 17 dec Marianne B Cedervall Linköping 19 dec Eskil Westermark Norrköping 23 dec Lena Winberg enskede Gård 50 år 15 dec Anders Sjögren Sundsvall 20 dec Marika E M Torstensson C89 Bromma 40 år 4 dec Oskar Öberg Åkersberga 18 dec Elisabet Olsson Lingbo 21 dec Magnus Liljedahl Linköping 22 dec David Jangvad Stockholm 30 år 8 dec Frida Gustafsson Stockholm 17 dec Joel Liedbergius Limhamn 18 dec Tim Örting Lu09 Trelleborg 18 dec Jens Thuresson Malmö 29 dec Antonia Junelind Stockholm Europeiskt lantmätarmöte hösten 2014 Sverige är genom Samhällsbyggarna medlemmar i den europeiska lantmätarfederationen CLGE. (www.clge.eu). Organisationens viktigaste uppgift är att bevaka och förstärka professionens intressen och status gentemot EU. CLGE arbetar också för att utveckla samarbetet mellan lantmäteriorienterade organisationer, såväl offentliga, privata som ideella. Höstens möte genomfördes september i Reykjavik. Svenska delegater var Lars Jansson och Ewa Swensson, vars deltagande helt finansierades av Lantmäteriet. Förutom valen av ledamöter, som var dramatiska, var en stor fråga hur CLGE ska ställa sig till de nya kraven som finns för beskrivning av kompetens i ISO/IEC 17024:2012. CLGE delar även varje år tillsammans med tre sponsorer ut tre höga priser för uppsatser på olika teman. Under de tre år som tävlingen funnits har Sverige haft bidrag i två. Nästa möte är mars i Limassol på Cypern och mötet därefter september i Moskva. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det sker snabba förändringar av yrkesrollen som lantmätare och att vi i Sverige i många avseenden ligger före i den delen men kanske inte inom tekniktänket. Läs hela rapporten från mötet på 6 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

5 föreningsnytt Samhällsbyggare till tusen En tävling inom Samhällsbyggarna Det är glädjande att se att så många har tagit vara på att värva nya medlemmar och därmed deltar dessa medlemmar automatiskt i tävlingen! Vi har fortfarande en bit kvar till nya medlemmar innan årets slut så tävlingen fortsätter! Vem lyckas värva flest nya medlemmar? 1-a pris går till den medlem som lyckas rekrytera flest nya medlemmar Hotell i träd En övernattning för två personer i Fågelnäste Granö Beckasin Nu kan du uppleva hur det känns att bo som en fågel i de fina trädhus som kallas för fågelnästen. Fågelnästena hänger tryggt förankrade i starka tallar som växer på en nipa vid Umeälven. Från hotellrummet har du utsikt över älven. Medlemsansökan Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! Bild: Granö Beckasin Du bor flera meter upp i luften, mitt ute i naturen, men ändå med full hotellstandard. Fler priser lottas ut bland dem som rekryterat någon ny medlem En vecka för fyra personer i Samhällsbyggarnas stuga i Åre Stugan är mycket väl belägen i anslutning till liftsystemet. Man bara spänner på sig skidorna och glider direkt ner till Olympialiften (VM 8:AN). Den har en trivsam atmosfär helt avskilt från grannar och övriga Åre, men ändå väldigt nära allting. Dessutom har den en fantastisk utsikt över Åresjön från den stora verandan i söderläge. Där finns plats för 20 personer, fördelade på fyra tvåbäddshytter och tre Fotograf: Jonas Kullman fyrbäddshytter. Biljetter till Summerburst Festival 2015, Stockholm och Göteborg! På nästa uppslag i detta medlemsblad har du fått en rekryterings blankett, denna kan du enkelt riva ut för att värva en medlem. För fler blanketter går du in på vår hemsida under medlemskap där du hittar dessa för nedladdning. Se till att ditt namn kommer med på ansökan så är du med i tävlingen! Medlemsbladet 10 nr/år Samhällsbyggaren 6 nr/år 8 medlemsbladet nr

6 Medlemsansökan * är obligatoriska. Vänligen skriv tydligt. MEDLEMSAVGIFTER Ordinarie medlem: 600 kr Pensionär: 400 kr Yrkesverksam < 5 år: 300 kr Student: Gratis PERSONUPPGIFTER * (OBS! visas ej för andra) * Förnamn: * * FAKTURAUPPGIFTER Använd kontaktuppgifterna till vänster för min medlemsfaktura Använd nedan angiven adress för min medlemsfaktura Namn: Attention: KONTAKTUPPGIFTER * Gatuadress: C/O: * Postnummer: * Ort: Telefon: Adress: Ort: Postnummer: Märkning/kostnadsställe: * E-post: FYLL I UTIFALL DU BLEV VÄRVAD AV NÅGON Värvad av: UTBILDNING * Högskola: * Program: * Examensår: (Eller planerat examensår om du är student) FÖRETAGSUPPGIFTER HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDLEMSKAP I SAMHÄLLSBYGGARNA: * Datum: * * Företag: Avdelning: Befattning: Skickas in till Samhällsbyggarnas kansli via e-post eller som svarspost med förtryckt adress. Tejpa igen och lägg blanketten på brevlådan, portot är redan betalt. Samhällsbyggarna Box Stockholm T: Samhällsbyggarna Box Stockholm T:

7 Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening Samhällsbyggarna SVARSPOST Stockholm Som medlem får du möjlighet att NÄTVERK ü Utöka a och befäst seminarier, studiebesök, konferenser, m.m. ü ärer via andra medlemmar Eller kanske hittar du nya potentiella kollegor att rekrytera? ü Skapa kontakt med föreningens övriga 5000 medlemmar via vårt omfattande intranät. PERSONLIG UTVECKLING Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. ü Engagera dig i mentorsprogram, antingen som adept eller mentor. ü Medverka i program för unga ledare som hjälper dig i karriären att ta nästa steg. ü Deltag a i sektions- eller regionsarbetet på regional eller nationell nivå och skapa djupare kontakter inom branschen. Den mars öppnas dörrarna till landets största kongress och mässa inom geografisk informationsteknik och IT-stöd för Posit ion2015 samhällsbyggnadsprocesserna. Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och Kongress och fackmässa mars i Stockholm miljö mars 2015 Programarbete pågår för Position 2015 Den mars öppnas dörrarna Nyfiken på mer information? Position till landets största kongress 2015 och innovationer för samhällsbyggande kommer att innehålla presentationer mässa inom geografisk informationsteknik och IT-stöd för och diskussionsforum Besök position2015.se. om geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och samhällsbyggnadsprocesserna. kommunikation. Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Vi ses på Stockholmsmässan! Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Vi vill lyfta Nyfiken på mer information? Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015 fram Besök position2015.se. hur geografisk information och IT-stöd inom området medverkar till smartare infrastruktur, mer effektivt bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Vi ses på Stockholmsmässan! Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015 U Geoforum U Geoforum Medlemsansökan Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! AKTIVITET mars annons FÖRMÅNER ü Inspireras av de tidningar som föreningen ger ut som beskriver aktuella ämnesområden och frågeställningar inom sektorn. ü Ta del av förmånliga gruppförsäkringar. ü Hyr a föreningens stuga med 20 bäddar i Åre. KOMPETENSUTVECKLING ü Säkerställ a yrkeskompetensen genom utvecklingsprojekt inom dina intresseområden. Ex. auktoriserar Samhällsbyggarna fastighetsvärderare. ü Aktivera dig inom våra sektioner som anordnar seminarier och studiebesök inom ditt ämnesområde. ü Ta del av jobberbjudanden via vår nischade jobbsajt. Lantmäteriet division fastighetsbildning, region Öst, söker Specialist, senior samt beslutande förrättningslantmätare till kontoren i Eskilstuna, Norrtälje, Nyköping, Stockholm (Liljeholmen/Hägernäs), Uppsala och Västerås. Läs mer på Medlemsbladet 10 nr/år Samhällsbyggaren 6 nr/år medlemsbladet nr

8 FÖRENINGSNYTT AKTIVITET / REFERAT Region ÖREBRO Föredrag om Örebros nyaste stadsdel följt av årsmöte 2 december Tisdag 2 december kl Årsmötet inleds med föredrag om Södra Ladugårdsängen av Mikael Norman, Örebro kommun. Därefter följer årsmötet som avslutas med lättare förtäring. Plats: Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8A, Örebro. Anmälan: Senast 28 november till Från vänster: Jan Wejdmark, ordförande Samhällsbyggarna, Matilda Iverlund, Jan Byfors och Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna Årets Samhällsbyggare 2014 tilldelades Jan Byfors, NCC Utdrag ur motivering: Jan har över tid bidragit med både personligt engagemang och sin yrkeskompetens till samhällsbyggandet. Han har ett stort tekniskt kunnande och har på ett föredömligt sätt medverkat till forskningen och utvecklingen inom områdena byggteknik och byggproduktion. Därigenom har han delat med sig av sina gedigna kunskaper till sin omgivning och på så sätt bidrar han kontinuerligt till att erfarenheterna sprids vidare. Clarence Morberg-priset 2014 tilldelades Matilda Iverlund, Svenska Kraftnät Utdrag ur motivering: Matilda har en positiv inställning som smittar av sig på hennes kollegor och dem hon samarbetar med. Hon har gått från att ledas av andra till att själv leda sin omgivning på ett föredömligt sätt. Hon har ett strukturerat arbetssätt och har i sin ledarroll bidragit till att driva igenom flertalet förändringar på ett förtjänstfullt sätt. På detta vis har hon hjälpt till att skapa effektiva arbetssätt inom organisation hon verkar inom. Juryn 2014 bestod av: Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Samhälle Trafikverket, Åsa Hedenberg, VD Specialfastigheter, Lise Langseth, VD Faveo Projektledning, Johan Skoglund, VD JM AB, Jan Wejdmark, ordf Samhällsbyggarna samt Olof Johansson, VD Samhällsbyggarna. Återträff 20 september 2014 för Lantmäterikursen L-74 Efter mer än ett halvt års förberedelser av festkommittén i Stockholm och Göteborg samlades 41 kurskamrater från Lantmäteri L-74 och några från L-73 till 40-års jubileum på KTH. Täby växer! Var med i stadsutvecklingens alla skeden Vi söker förrättningslantmätare till stadsbyggnadskontoret Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. I Täby erbjuder vi dig stora möjligheter och intressanta utmaningar. Som medarbetare är du viktig och ditt arbete gör Täby ännu mer attraktivt. Täby att växa med. taby.se/ledigajobb taby.se/ledigajobb Läs om träffen under nyheter på vår hemsida: annons 14 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

9 REFERAT referat Samhällsbyggnadsdagarna 2014 Stort tack till alla som deltog! text: Olof Johansson konferensen. Totalt genomfördes ca 90 olika seminariepass och ca 150 talare bidrog med sin kompetens till konferensen. Det var även skoj att ett 60-tal studenter hade hittat till Samhällsbyggnadsdagarna samt att ca 40 st unga deltagare under 32 år nyttjade möjligheten att kunna gå två för priset av en. Detta är något vi kommer att fortsätta satsa på framåt. Under onsdagkvällen samlades dessutom ca 375 av konferensdeltagarna för en gemensam middag på Berns. Det är en ytterligare målsättning med konferensen att vi ska kunna samla sektorn under trevliga former för att nätverka och träffa nuvarande och tidigare kursare och kollegor. Det är väldigt glädjande att så många deltog i år och att det är en bra spridning av deltagare från hela landet. Det ger oss bra förutsättningar att fortsätta utveckla konferensen inför framtiden. Ett riktigt stort tack vill vi ge till alla dem som arbetat i de olika parallella spårgrupperna och som sett till att konferen sen kunde genomföras med så bra resultat. Vi vill även rikta ett stort tack till alla talare som med sin kunskap och sitt engagemang bidrog till att skapa högkvalitativa seminarier. Extra kul här är att varje talare som tack för hjälpen bidrog till Unicefs arbete för utsatta barn, dit vi valde att skänka pengar istället för att dela ut talargåvor. Vi vill även ge ett stort tack till våra sju huvudpartners som även de starkt bidrog till konferensens helhet och genomförande. Som du märker är det många inblandade i en sån här konferens och det är dels så vi vill ha det och så som det behöver vara för att konferensen ska kunna genomföras på ett kvalitativt sätt. Vi har fortfarande mycket att utveckla, men känner att vi hela tiden tar steg för att försöka skapa en konferens som speglar hela medlemskretsen och som håller en hög kvalité. Så saknade du något spår eller ämne i år får du gärna komma med idéer inför Lägg gärna upp detta som en diskussionstråd via antingen vår Facebook- eller LinkedIn-grupp. Du hittar dem genom att söka på Samhällsbyggarna. Tack för i år! Nästa år ses vi den oktober på Waterfront på nytt. Lägg redan in detta i kalendern. Under två dagar (15 16 oktober) samlades ca 680 unika deltagare på Waterfront i Stockholm för att sätta fokus på och kompetensutvecklas inom samhällsbyggnadsområdet. Det var en ökning med ca 180 personer jämfört med 2013 års konferens, vilket är väldigt glädjande. I en jämförelse med andra konferenser ska man också ha i beaktande att många arrangörer räknar med totala antalet dagsbesök (dvs går samma person två dagar räknas det som två deltagare) och hade vi gjort motsvarande skulle vår siffra vara ca deltagare för året. Nytt för i år var förutom nya lokaler på Waterfront även att de parallella spåren utökades till tio stycken och gavs tydligare ämnesinriktningar. En av våra tydligaste målsättningar med konferensen är att vi ska hålla hög kvalité i dessa ingående spår så att deltagarna dels kan utvecklas ytterligare inom sitt specialområde eller få en inblick inom nya ämnen. Samhällsbyggnadsspannet är brett så det krävs så här många spår för att kunna hitta intressanta ämnesområden för alla. Därför tar vi också hjälp av experterna i sektorn när vi planerar Lantmäteriet söker Erfaren beslutande förrättningslantmätare till Norra enheten i Region syd. Våra kontorsorter är Linköping, Jönköping, Vetlanda och Västervik. Läs mer på annons 16 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

10 FÖRENINGSNYTT aktivitet Bästa examensarbete inom Fastighetsrätt 2014 tilldelas Karin Gustafsson och Malin Södergren, Kungliga Tekniska Högskolan Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar Motivering fastighetsrätt: Författarna har genom sitt examensarbete Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar kastat ljus över ett outforskat problemområde, påvisat brister i tillämpningen av lagstiftningen och kommit med konkreta åtgärdsförslag. Författarna har på ett systematiskt sätt behandlat frågeställningarna och belyst olika aspekter. Resultatet är intressant för så väl Lantmäteriet som för alla som berörs av förvaltning av enskilda vägar. region Väst DESIGN OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2014 Måndag 24 november kl High rise cities Ett seminarium om höga byggnader och staden omkring Vid seminariet får vi höra internationellt kända arkitekter och konstruktörer tala om höga byggnader och dess påverkan på omkringliggande bebyggelse. Speciellt behandlas polstjärneprojektet, den 230 m höga skyskrapan som håller på att projekteras och planeras att byggas på Lindholmen i Göteborg. Seminariet öppnas av Chalmers rektor Karin Markides och övriga talare är Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, Yasemin Kologlui och Dimitri Jajich från Skidmore, Owings & Merrill i London, Christian Cold från Entasis i Köpenhamn, Gert Wingårdh från Wingårdh Architects i Göteborg samt Francis Aish från Foster+Partners i London. Dagen avslutas med mingel och tilltugg. Plats: Chalmers kårhus, sal RunAn, seminariet är avgiftsfritt. Anmälan: eller till Välkomna önskar Konstruktionscentrum Chalmers och Samhällsbyggarna, brosamverkan 24 november Bästa examensarbete inom Fastighetsekonomi 2014 tilldelas John Strand, Kungliga Tekniska Högskolan Utvecklingsmöjligheter inom Due Diligence i fastighetstransaktioner Motivering fastighetsekonomi: Författaren har på ett pedagogiskt sätt redogjort för hur betydelsefull en väl genomarbetad Due Diligence process är för att kunna fatta välinformerade affärsbeslut. Arbetet belyser även att DD-processen är viktig både för köpare och säljare. Han påtalar särskilt vilken viktig roll som säljaren har i DD-processen eftersom denne känner tillgångarna bäst och därmed sitter på ovärderlig information. DD-genomgångar har de senaste decennierna blivit ett allt mer använt verktyg i fastighetstransaktioner. I examensarbetet påtalas vikten av förståelse för att en väl genomarbetad DD-process är tidskrävande och kostsam. orebro.se/jobb Hjälp oss leda ett växande Örebro in i framtiden. i samma takt som vi växer behöver vi bli fler vi söker en förrättningslantmätare annons 18 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

11 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm Region Mellersta Norrland Studiebesök Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun 10 december Onsdag 10 december kl Drakfastigheter ansvarar för lokalförsörjning åt alla nämnder, förvaltar kommu nens byggnader och genomför ny- om- och tillbyggnader. Kom och lyssna på chefen för fastighetsförvaltning Ulrika Burvall och projektchef Björn Storgärd om alla spännande projekt som de driver och planerar. Bland annat ska Drakfastigheter investera 400 mkr till 2020 för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Större planerade projekt är exempelvis ny simhall, tre nya äldreboenden och ombyggnad av tre skolor. Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en matig smörgås, dryck och kaffe. Plats: F.d. GA-skolan, Södra Järnvägsgatan 39 A, Sundsvall Anmälan: Senast fredag 5 december Välkommen! Skiss som visar preliminär fasad på Norra Kajens äldreboende. Det färdiga utseendet blir fastställt längre fram i projektet. Skiss: Sweco

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar

samhällsbyggaren Anneli Hulthén FORSKninG FukuSHiMA Lagledaren som bygger Göteborgs framtid Konsten att eliminera alla slöserier Trafikverket rustar Hur lönsamt är det att flytta en stad? KTH gör den samhällsekonomiska kalkylen för Kirunas hela stadsflytt. Gemensam mötesplats med sextio föredrag lockade 500 samhällsbyggare. samhällsbyggaren Anneli

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr

Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter. Nr 5 2011 Pris 56 kr Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Vill göra det svåra begripligt Viktiga nyheter i arbetet med Reko Nytt Reko-stöd från SRF Det blir en ny marknad för redovisningskonsulter

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad!

Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Kommunal IT-samverkan www.kommits.se KommITS firar 10 på 11! 24-timmarsdelegationen Regeringen bör bekosta e-id Skaffa dig nya kollegor Utan kostnad! Så gör vi Toppdomäner s.4 Ledare: Fortsätt bilda nätverk

Läs mer

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET

O O T TAL KR CK. Arbete & nya möjligheter. Empati är inget man föds med SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN Arbete & nya möjligheter T TAL KR CK O O SVENSKA EU-POLITIKERS SYN PÅ EU-STÖDET Göran Färm (s) sidan 11 Cecilia Wikström (fp) sidan 10 Empati

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE

EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE EN SVENSK MODELL FÖR ARBETSPLATSENS LÄRANDE INTRODUKTION Den Europeiska socialfonden i Sverige, ESF, har fem nationella temagrupper, vars uppdrag är att samla, analysera och systematisera erfarenheter

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007

Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport. God Jul. önskas med våra bästa julklappstips. Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Utges av Grafiska Medieförbundet 100 år 2008 Nr 4 2007 Tuff konkurrens i hela Europa ny EU-rapport Tryckerichefen om papperstidningens framtid. God Jul önskas med våra bästa julklappstips 70 65 10 Psssst!

Läs mer

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten

Glassdrottning. Mentorskap. med lyckat resultat. med höga mål i sikte. Extra tidning Fixa finansieringen. Experten Experten tipsar om pensionen Mentorskap med lyckat resultat Extra tidning Fixa finansieringen Nyföretagarbarometern Hur ligger din kommun till? Glassdrottning med höga mål i sikte Eget Företag 1 NR 2 2014

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN

TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN TRANÅS INFORMATION FRÅN TRANÅS KOMMUN - MAJ 2015 TRANÅS KOMMUN Dokumentsök på www.tranas.se Söker du ett KF-protokoll eller vill du ha tag på en ansökningsblankett för resebidrag? Gå i så fall in på www.tranas.se

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011

Tema: möten. I Japan uppskattar man lågriskemittenter. närvaro. Nr 1 / 2011 kommuninvest 25 år Nr 1 / 2011 M E D K U N S K A P O C H I N S P I R AT I O N F R Å N K O M M U N I N V E S T I Japan uppskattar man lågriskemittenter som ser långsiktigt på sin närvaro Kanichiro Hirata,

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga?

Nya bostäder. på Folketshusparkeringen. Så här används dina hyrespengar. Vanja går i pension. Hur många lägenheter är lediga? BoNytt INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HYRESGÄST I LUDVIKAHEM NR 1 2015 www.ludvikahem.se Så här används dina hyrespengar sidan 4 Tävla om biljetter till CIRKUS BRAZIL JACK Personalnytt Vi välkomnar Tomas

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare

JULIE LAM NORSKA KUNGAR INTAR SVERIGE MILJARDER TILL MILJONPROGRAM MINISTERNS NYA LAGFÖRSLAG LÖNT ATT BYGGA GRÖNT? Ser du Svanen? Världsvan nytänkare Byggsäkert. Allvarliga byggskador, tak- och husras har satt byggsäkerheten i fokus. Ser du Svanen? Sopigt. Avfallshanteringen i Stockholm måste utvecklas i takt med att staden växer. SAMHÄLLSBYGGAREN 02/15

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer