medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014"

Transkript

1 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 9/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 2 december Örebros nyaste stadsdel 10 december Studiebesök hos Drakfastigheter i Sundsvall Åsa Persson Bergmästaren som leder Bergsstaten

2 ledare medlemsbladet UTGIVARE Samhällsbyggarna Box Stockholm Drottninggatan 33 tel REDAKTIONEN Ansvarig utgivare: Olof Johansson Redaktör: Dorothea Eriksson samhallsbyggarna.org layout och ORIGINAL hover ab: johan Ström rickard gunnarsson karin Ström Annonsförsäljning HANS SIMONS tel ANNONSSALJARNA.SE TRYCK Ljungbergs Tryckeri AB MEDLEMSBLADET UTKOMMER januari 20 februari 20 mars 22 april 20 maj 20 augusti 19 september 20 oktober 20 november 12 december för Ytterligare information: ISSN X Nästa manusstopp Nr 10, december Nr 1, januari Nr 2, februari Nollränta hot eller möjlighet? Vi lever i en uppochnervänd värld. Vi får idag nästan betalt för att låna och får betala för att spara våra pengar på banken. Riksbanken har just sänkt den redan låga räntan till en Nollränta! Orsakerna kan härledas till krisen i världsekonomin efter Lehmankraschen där bankerna i många länder stått på randen till sammanbrott och där alla länder satsat enorma pengar på att stabilisera finansmarknaden och sedan försöka få hjulen att börja rulla åt rätt håll igen. Sverige var denna gång starkt rustat när krisen inträffade och har gått igenom de senaste 5 åren som en av de starkaste ekonomierna i världen med AAA rating, låg statsskuld och relativt starka balansräkningar både i företag och bland privatpersoner. Trots detta har vi tvingats sänka räntorna till idag 100-års lägsta och dessutom en rad andra åtgärder för att stimulera investeringar och konsumtion. Trots det skjuter inte investeringarna fart och arbetslösheten ligger kvar på ganska höga nivåer. Inflationen är idag nära noll eller på deflationsnivåer och inflationen har inte på nära tio år nått upp till Riksbankens mål på 2 %. Hoten är uppenbara deflation kan skapa en obehaglig spiral av minskad konsumtion och minskade investeringar som kan leda till ökad arbetslöshet och ännu lägre konsumtion Nollränta kan naturligtvis också skapa spekulationsbubblor i fastigheter, lägenheter/boende, aktier etc. etc. bubblor som när de brister kan skapa en ny krasch! Finns det då inga möjligheter i denna extrema marknadssituation? Sverige har idag enligt alla bedömare ett stort behov av att investera långsiktigt i infrastruktur som t.ex. järnvägar, hamnar, vägar och alla former av kollektivtrafik, förnyelsebar energi och miljöåtgärder inom alla områden. Dessutom ett mycket stort behov av att kraftigt öka bostadsbyggandet i Stockholm, Göteborg, Malmö och alla andra städer med stark tillväxt samt att renovera, energieffektivisera stora delar av det befintliga beståndet. Stora investeringar som kräver mycket kapital för att genomföras. Stora investeringar som om de startade nu och genomfördes under de närmaste åren kraftigt skulle öka vår konkurrenskraft samtidigt som vi skulle kunna skapa massor av arbets tillfällen, öka tillväxten och förbättra miljön. Svenska Staten lånar idag ännu billigare än du och jag och alla företag ja Staten kan låna stora pengar på väldigt lång tid till räntor som inte setts i vart fall de senaste 100 åren! Jag ser här en möjlighet för Sverige som nation att till mycket låga kostnader finansiera en historisk satsning på att rusta upp gammal och bygga ny infrastruktur samt att kraftigt öka bostadsbyggandet de närmaste åren. Den historiska jämförelsen kan ske med utbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige i mitten av 1800-talet där strategiska beslut av framsynta politiker skapade ett lyft för Sverige under lång tid framöver, en möjlighet att industrialisera hela landet och öka vår konkurrenskraft för många årtionden framöver. Möjligheten att inrätta en särskild investeringsbudget/kapitalbudget för bl.a. långsiktiga infrastrukturinvesteringar börjar nu diskuteras som ett verktyg för att kunna sätta fart på hjulen i ekonomin igen utan att bryta mot budgetrestriktioner. Här har Sverige en ytterligare fördel genom att idag ha en mycket låg statsskuld och därmed hög kreditvärdighet till skillnad från många andra länder. Hur det kan realiseras rent budgettekniskt har mindre betydelse. Det som krävs är dock att politikerna lägger åt sidan prestige och taktik när det gäller vilka investeringar som bör göras och istället fokuserar på att utnyttja denna historiska möjlighet att verkligen rusta Sverige för framtiden. Vi samhällsbyggare kan bidra genom att vår professionalitet inom alla områden i samhällsbyggandet och genom att också se helhetsperspektivet Sveriges framtida utveckling och inte fastna i detaljproblem som riskerar att vi och alla andra som lyssnar på och agerar efter våra råd inte ser skogen för alla trän. På så sätt kan vi hitta de lösningar som krävs för att bygga vårt samhälle på ett effektivt och samtidigt långsiktigt hållbart sätt. Ja, helt enkelt skapa attraktiva miljöer i både stad och land. Jan Wejdmark, ordförande Samhällsbyggarna personporträtt Vi söker Enhetschef Markförvaltning Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. annons 2 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

3 personporträtt personporträtt För fyra år sedan var Åsa Persson den första kvinnan att bli utsedd till Bergmästare som leder Bergsstaten och beslutar i frågor enligt minerallagen. Åsa har studerat Fastighetsrätt på Lantmäteriprogrammet på KTH och tog examen Åsa berättar om jobbet som Bergmästare, vilka utmaningar hon dagligen ställs inför och hur viktigt det är att arbetet som utförs alltid är i god ordning då hon ständigt utsätts för mediernas granskning. Vid sidan om många knepiga beslut berättar Åsa att hon värderar högt att få vara en del av processen kring så många viktiga beslut. text: Joanna Messmer Var jobbar du nu och vad innebär ditt jobb? Jag jobbar på Bergsstaten som är SGUs (Sveriges geologiska undersökning) organisatoriska enhet för tillståndsfrågor för gruvfrågor. Vi beslutar främst om undersökningstillstånd avseende prospektering och om bearbetningskoncessioner för mineral (gruvor). Vi har också tillsynsverksamhet. På Bergsstaten, där Åsa är chef, arbetar tio personer varav sju stycken i Luleå och tre stycken i Falun, tre gruvingenjörer, två jurister samt handläggare. För att få ensamrätt att söka mineral inom ett visst område behövs ett undersökningstillstånd som beviljas hos Bergsstaten. Det behövs också en Med tillståndsfrågor på agendan Åsa Persson Aktuell som: Bergmästare på Bergsstaten i Luleå Ålder: 38 Bor: Kiruna Intressen: Att vara ute i fjällen med hundarna arbetsplan, som beskriver vilka undersökningar som planeras. Den upprättas av prospektören och om denne inte kan komma överens med markägare och nyttjanderättshavare så kan prospektören ansöka om fastställelse hos Bergsstaten. Om prospekteringen är så framgångsrik att gruvdrift bedöms som möjlig är det dags för nästa tillstånd, bearbetningskoncession, också det söks hos Bergsstaten och ger sökanden ensamrätt till utvinning. Nästa steg i den långa processen är ett tillstånd från mark- och miljödomstolen och sen slutligen ett beslut om markanvisning, vilket fattas av Bergsstaten. Från första prospektering till öppnande av en gruva tar det åtskilliga år och minst 10 år det vanliga. Vi berättar om processer och för kla rar vad som gäller. Det är en rolig del att möta folk personligen och inte bara i media. Åsa berättar vad det är som ingår när ett beslut om bearbetningskoncession tas. Olika markanvändningsanspråk ska vägas mot varandra. Det sker genom samråd med länsstyrelsen. Bergsstaten ska också pröva de ekonomiska förutsättningarna för att fyndigheten ska anses vara utvinningsbar. Enligt riktlinjerna ska det bära sig att starta en gruva inom 25 år från koncessionsbeslutet. Det är viktigt att påpeka att det är fyndighetens lönsamhet som granskas, inte gruvbolagets. Under tiden mellan examen och det jobb som Åsa har idag har hon bland annat jobbat som markförhandlare i Gällivare kommun, som var hennes första jobb. Utöver det har hon bl a också varit fastighetsekonom på Lantmäteriet och regionchef på Svefa och sedan VD på GIS-utbildningsföretaget SIGIT i Kiruna och VD på fastighetsbolaget I22 Vasallen AB i Kiruna. Alla jobben bygger på varandra och fastigheter kommer ju in i alla jobb. Men vissa delar i det här jobbet är helt nya. För arbetet vid en myndighet gäller rättssäkerhet och inte lönsamhet. Det var en ren slump att Åsa fick jobbet som Bergmästare. Bolaget Vasallen såldes med personal, det var då hon kände att uppdraget där var färdigt. Hur skiljer sig det jobb du har nu från de jobb du haft tidigare? Det handlar fortfarande om markfrågor och fastighetsekonomi till viss del men gruvbranschen och myndighetsutövning är nytt för mig. På mitt förra jobb på Vasallen hade vi kunder och marknadsförde en produkt och det handlade hela tiden om förhandlingar. Då ville vi gärna synas i media men fick anstränga oss för det. Nu har vi mediauppmärksamhet kontinuerligt. Åsa berättar om hur mediauppmärksamheten påverkar jobbet. Det är mycket protester och ofta personer som inte tycker att det ska finnas någon gruva. Eftersom vi är en myndighet är allt vi gör offentligt och det krävs god ordning. Men det är något man lär sig. Man måste vara korrekt och formell och det finns inte plats för så mycket tyckande. Vi tillämpar minerallagen och det är politikerna som stiftar lagarna. Media kan ibland ställa frågor som egentligen politikerna ska svara på. Hur kan en vanlig arbetsdag se ut? Ofta är det resor, men en dag på kontoret består av mycket informationsverksamhet till media, sakägare, bolag och allmänheten. Det kan vara telefon, mail och besök. Är det knepiga beslut så resonerar vi mycket internt. Ett exempel på knepiga beslut berättar Åsa uppstår till exempel när lagen tillämpas och det finns tolkningsutrymme eller när det kommer till ersättningsfrågor. Man ska göra rätt och titta på vad praxis har varit tidigare. Det är också viktigt att göra det bästa möjliga för alla parter inom ramen för tilllämpliga lagar. Vilka utmaningar ställs du inför i det jobb du har? Det har och är mycket debatt om gruvnäringen och ibland förekommer grova fel och missuppfattningar i debattartiklar. Då är det viktigt för oss att få fram saklig information på ett begripligt sätt. Det är viktigt att vara korrekt och se till att rätt fakta kommer fram. Ibland kan det bli frustrerande, när slutsatser dras utifrån uppenbart oriktiga uppgifter. Då får man försöka nå dem och korrigera det. Vi går inte in i debatter men vi vill se till att diskussionerna förs utifrån fakta. Vad är det roligaste med ditt jobb? Att få vara med i händelsernas centrum, kunna påverka och att ha kunniga och trevliga människor omkring mig. Det är en utåtriktad verksamhet där man kommunicerar med gruvbranschen, mark- och sakägare, departement, länsstyrelser, kommuner, politiska partier, allmänhet och många fler. Vi berättar om processer och förklarar vad som gäller. Det är en rolig del att möta folk personligen och inte bara i media. 4 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

4 FÖRENINGSNYTT föreningsnytt / referat Kalender 24 november Göteborg Design och konstruktionsdagen 2014 Plats: Chalmers kårhus, sal RunAn Tid: december Örebro Föredrag om Örebros nyaste stadsdel följt av årsmöte Plats: Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8A, Tid: Födelsedagar december december Sundsvall Studiebesök Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen Plats: F.d. GA-skolan, Södra Järnvägsgatan 39 A Tid: mars Stockholm Position 2015 innovationer för samhällsbyggande Plats: Stockholmsmässan i Älvsjö 90 år 29 dec Sven Hansbo C49 Stocksund 80 år 3 dec Bo Eliason tyresö 31 dec John R Dahlfors K60 Sthlm 70 år 6 dec Bengt O Englund K74 Tyresö 7 dec Peter Fäldt K68 ellös 9 dec Anders Dahlsjö Gävle 9 dec Per N Kämpe K69 Vällingby 11 dec Evert Sandahl C69 Österskär 20 dec Mårten Rönström Södertälje 23 dec Ulf Mejhert L71 Stockholm 24 dec Lars G Fröjd Stockholm 25 dec Lars Eric Hermansson C73 Karlshamn 29 dec Lars E J Alm vänersborg 60 år 2 dec Britt Andersson Tun 3 dec Ann-Cathrin E Winsnes Enskede Gård 5 dec Per K E Johansson Västerås 17 dec Marianne B Cedervall Linköping 19 dec Eskil Westermark Norrköping 23 dec Lena Winberg enskede Gård 50 år 15 dec Anders Sjögren Sundsvall 20 dec Marika E M Torstensson C89 Bromma 40 år 4 dec Oskar Öberg Åkersberga 18 dec Elisabet Olsson Lingbo 21 dec Magnus Liljedahl Linköping 22 dec David Jangvad Stockholm 30 år 8 dec Frida Gustafsson Stockholm 17 dec Joel Liedbergius Limhamn 18 dec Tim Örting Lu09 Trelleborg 18 dec Jens Thuresson Malmö 29 dec Antonia Junelind Stockholm Europeiskt lantmätarmöte hösten 2014 Sverige är genom Samhällsbyggarna medlemmar i den europeiska lantmätarfederationen CLGE. (www.clge.eu). Organisationens viktigaste uppgift är att bevaka och förstärka professionens intressen och status gentemot EU. CLGE arbetar också för att utveckla samarbetet mellan lantmäteriorienterade organisationer, såväl offentliga, privata som ideella. Höstens möte genomfördes september i Reykjavik. Svenska delegater var Lars Jansson och Ewa Swensson, vars deltagande helt finansierades av Lantmäteriet. Förutom valen av ledamöter, som var dramatiska, var en stor fråga hur CLGE ska ställa sig till de nya kraven som finns för beskrivning av kompetens i ISO/IEC 17024:2012. CLGE delar även varje år tillsammans med tre sponsorer ut tre höga priser för uppsatser på olika teman. Under de tre år som tävlingen funnits har Sverige haft bidrag i två. Nästa möte är mars i Limassol på Cypern och mötet därefter september i Moskva. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det sker snabba förändringar av yrkesrollen som lantmätare och att vi i Sverige i många avseenden ligger före i den delen men kanske inte inom tekniktänket. Läs hela rapporten från mötet på 6 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

5 föreningsnytt Samhällsbyggare till tusen En tävling inom Samhällsbyggarna Det är glädjande att se att så många har tagit vara på att värva nya medlemmar och därmed deltar dessa medlemmar automatiskt i tävlingen! Vi har fortfarande en bit kvar till nya medlemmar innan årets slut så tävlingen fortsätter! Vem lyckas värva flest nya medlemmar? 1-a pris går till den medlem som lyckas rekrytera flest nya medlemmar Hotell i träd En övernattning för två personer i Fågelnäste Granö Beckasin Nu kan du uppleva hur det känns att bo som en fågel i de fina trädhus som kallas för fågelnästen. Fågelnästena hänger tryggt förankrade i starka tallar som växer på en nipa vid Umeälven. Från hotellrummet har du utsikt över älven. Medlemsansökan Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! Bild: Granö Beckasin Du bor flera meter upp i luften, mitt ute i naturen, men ändå med full hotellstandard. Fler priser lottas ut bland dem som rekryterat någon ny medlem En vecka för fyra personer i Samhällsbyggarnas stuga i Åre Stugan är mycket väl belägen i anslutning till liftsystemet. Man bara spänner på sig skidorna och glider direkt ner till Olympialiften (VM 8:AN). Den har en trivsam atmosfär helt avskilt från grannar och övriga Åre, men ändå väldigt nära allting. Dessutom har den en fantastisk utsikt över Åresjön från den stora verandan i söderläge. Där finns plats för 20 personer, fördelade på fyra tvåbäddshytter och tre Fotograf: Jonas Kullman fyrbäddshytter. Biljetter till Summerburst Festival 2015, Stockholm och Göteborg! På nästa uppslag i detta medlemsblad har du fått en rekryterings blankett, denna kan du enkelt riva ut för att värva en medlem. För fler blanketter går du in på vår hemsida under medlemskap där du hittar dessa för nedladdning. Se till att ditt namn kommer med på ansökan så är du med i tävlingen! Medlemsbladet 10 nr/år Samhällsbyggaren 6 nr/år 8 medlemsbladet nr

6 Medlemsansökan * är obligatoriska. Vänligen skriv tydligt. MEDLEMSAVGIFTER Ordinarie medlem: 600 kr Pensionär: 400 kr Yrkesverksam < 5 år: 300 kr Student: Gratis PERSONUPPGIFTER * (OBS! visas ej för andra) * Förnamn: * * FAKTURAUPPGIFTER Använd kontaktuppgifterna till vänster för min medlemsfaktura Använd nedan angiven adress för min medlemsfaktura Namn: Attention: KONTAKTUPPGIFTER * Gatuadress: C/O: * Postnummer: * Ort: Telefon: Adress: Ort: Postnummer: Märkning/kostnadsställe: * E-post: FYLL I UTIFALL DU BLEV VÄRVAD AV NÅGON Värvad av: UTBILDNING * Högskola: * Program: * Examensår: (Eller planerat examensår om du är student) FÖRETAGSUPPGIFTER HÄRMED ANSÖKER JAG OM MEDLEMSKAP I SAMHÄLLSBYGGARNA: * Datum: * * Företag: Avdelning: Befattning: Skickas in till Samhällsbyggarnas kansli via e-post eller som svarspost med förtryckt adress. Tejpa igen och lägg blanketten på brevlådan, portot är redan betalt. Samhällsbyggarna Box Stockholm T: Samhällsbyggarna Box Stockholm T:

7 Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening Samhällsbyggarna SVARSPOST Stockholm Som medlem får du möjlighet att NÄTVERK ü Utöka a och befäst seminarier, studiebesök, konferenser, m.m. ü ärer via andra medlemmar Eller kanske hittar du nya potentiella kollegor att rekrytera? ü Skapa kontakt med föreningens övriga 5000 medlemmar via vårt omfattande intranät. PERSONLIG UTVECKLING Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. ü Engagera dig i mentorsprogram, antingen som adept eller mentor. ü Medverka i program för unga ledare som hjälper dig i karriären att ta nästa steg. ü Deltag a i sektions- eller regionsarbetet på regional eller nationell nivå och skapa djupare kontakter inom branschen. Den mars öppnas dörrarna till landets största kongress och mässa inom geografisk informationsteknik och IT-stöd för Posit ion2015 samhällsbyggnadsprocesserna. Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och Kongress och fackmässa mars i Stockholm miljö mars 2015 Programarbete pågår för Position 2015 Den mars öppnas dörrarna Nyfiken på mer information? Position till landets största kongress 2015 och innovationer för samhällsbyggande kommer att innehålla presentationer mässa inom geografisk informationsteknik och IT-stöd för och diskussionsforum Besök position2015.se. om geografisk informationsteknik, IT-stöd till samhällsbyggnadsprocesserna, e-tjänster samt visualisering och samhällsbyggnadsprocesserna. kommunikation. Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Vi ses på Stockholmsmässan! Huvudteman för kongressen är bostadsbyggande, infrastruktur och miljö. Vi vill lyfta Nyfiken på mer information? Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015 fram Besök position2015.se. hur geografisk information och IT-stöd inom området medverkar till smartare infrastruktur, mer effektivt bostadsbyggande och ett hållbart samhälle. Vi ses på Stockholmsmässan! Hälsar föreningarna som arrangerar Position 2015 U Geoforum U Geoforum Medlemsansökan Sveriges Kart- & Mätningstekniska Förening Bli en del av samhällsbyggnadssektorns ledande nätverk du också! AKTIVITET mars annons FÖRMÅNER ü Inspireras av de tidningar som föreningen ger ut som beskriver aktuella ämnesområden och frågeställningar inom sektorn. ü Ta del av förmånliga gruppförsäkringar. ü Hyr a föreningens stuga med 20 bäddar i Åre. KOMPETENSUTVECKLING ü Säkerställ a yrkeskompetensen genom utvecklingsprojekt inom dina intresseområden. Ex. auktoriserar Samhällsbyggarna fastighetsvärderare. ü Aktivera dig inom våra sektioner som anordnar seminarier och studiebesök inom ditt ämnesområde. ü Ta del av jobberbjudanden via vår nischade jobbsajt. Lantmäteriet division fastighetsbildning, region Öst, söker Specialist, senior samt beslutande förrättningslantmätare till kontoren i Eskilstuna, Norrtälje, Nyköping, Stockholm (Liljeholmen/Hägernäs), Uppsala och Västerås. Läs mer på Medlemsbladet 10 nr/år Samhällsbyggaren 6 nr/år medlemsbladet nr

8 FÖRENINGSNYTT AKTIVITET / REFERAT Region ÖREBRO Föredrag om Örebros nyaste stadsdel följt av årsmöte 2 december Tisdag 2 december kl Årsmötet inleds med föredrag om Södra Ladugårdsängen av Mikael Norman, Örebro kommun. Därefter följer årsmötet som avslutas med lättare förtäring. Plats: Stadsbyggnadshus 1, Åbylundsgatan 8A, Örebro. Anmälan: Senast 28 november till Från vänster: Jan Wejdmark, ordförande Samhällsbyggarna, Matilda Iverlund, Jan Byfors och Olof Johansson, vd Samhällsbyggarna Årets Samhällsbyggare 2014 tilldelades Jan Byfors, NCC Utdrag ur motivering: Jan har över tid bidragit med både personligt engagemang och sin yrkeskompetens till samhällsbyggandet. Han har ett stort tekniskt kunnande och har på ett föredömligt sätt medverkat till forskningen och utvecklingen inom områdena byggteknik och byggproduktion. Därigenom har han delat med sig av sina gedigna kunskaper till sin omgivning och på så sätt bidrar han kontinuerligt till att erfarenheterna sprids vidare. Clarence Morberg-priset 2014 tilldelades Matilda Iverlund, Svenska Kraftnät Utdrag ur motivering: Matilda har en positiv inställning som smittar av sig på hennes kollegor och dem hon samarbetar med. Hon har gått från att ledas av andra till att själv leda sin omgivning på ett föredömligt sätt. Hon har ett strukturerat arbetssätt och har i sin ledarroll bidragit till att driva igenom flertalet förändringar på ett förtjänstfullt sätt. På detta vis har hon hjälpt till att skapa effektiva arbetssätt inom organisation hon verkar inom. Juryn 2014 bestod av: Stefan Engdahl, chef verksamhetsområde Samhälle Trafikverket, Åsa Hedenberg, VD Specialfastigheter, Lise Langseth, VD Faveo Projektledning, Johan Skoglund, VD JM AB, Jan Wejdmark, ordf Samhällsbyggarna samt Olof Johansson, VD Samhällsbyggarna. Återträff 20 september 2014 för Lantmäterikursen L-74 Efter mer än ett halvt års förberedelser av festkommittén i Stockholm och Göteborg samlades 41 kurskamrater från Lantmäteri L-74 och några från L-73 till 40-års jubileum på KTH. Täby växer! Var med i stadsutvecklingens alla skeden Vi söker förrättningslantmätare till stadsbyggnadskontoret Täby är en av Sveriges mest attraktiva kommuner med närhet till både arbetsplatser, grönområden och skärgård. Täby ligger strategiskt placerat strax norr om Stockholm och det bor ca personer här. Vi ser ljust på framtiden och bygger därför fler bostäder, välkomnar fler företag och satsar på förbättrad service med stor valfrihet. I Täby erbjuder vi dig stora möjligheter och intressanta utmaningar. Som medarbetare är du viktig och ditt arbete gör Täby ännu mer attraktivt. Täby att växa med. taby.se/ledigajobb taby.se/ledigajobb Läs om träffen under nyheter på vår hemsida: annons 14 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

9 REFERAT referat Samhällsbyggnadsdagarna 2014 Stort tack till alla som deltog! text: Olof Johansson konferensen. Totalt genomfördes ca 90 olika seminariepass och ca 150 talare bidrog med sin kompetens till konferensen. Det var även skoj att ett 60-tal studenter hade hittat till Samhällsbyggnadsdagarna samt att ca 40 st unga deltagare under 32 år nyttjade möjligheten att kunna gå två för priset av en. Detta är något vi kommer att fortsätta satsa på framåt. Under onsdagkvällen samlades dessutom ca 375 av konferensdeltagarna för en gemensam middag på Berns. Det är en ytterligare målsättning med konferensen att vi ska kunna samla sektorn under trevliga former för att nätverka och träffa nuvarande och tidigare kursare och kollegor. Det är väldigt glädjande att så många deltog i år och att det är en bra spridning av deltagare från hela landet. Det ger oss bra förutsättningar att fortsätta utveckla konferensen inför framtiden. Ett riktigt stort tack vill vi ge till alla dem som arbetat i de olika parallella spårgrupperna och som sett till att konferen sen kunde genomföras med så bra resultat. Vi vill även rikta ett stort tack till alla talare som med sin kunskap och sitt engagemang bidrog till att skapa högkvalitativa seminarier. Extra kul här är att varje talare som tack för hjälpen bidrog till Unicefs arbete för utsatta barn, dit vi valde att skänka pengar istället för att dela ut talargåvor. Vi vill även ge ett stort tack till våra sju huvudpartners som även de starkt bidrog till konferensens helhet och genomförande. Som du märker är det många inblandade i en sån här konferens och det är dels så vi vill ha det och så som det behöver vara för att konferensen ska kunna genomföras på ett kvalitativt sätt. Vi har fortfarande mycket att utveckla, men känner att vi hela tiden tar steg för att försöka skapa en konferens som speglar hela medlemskretsen och som håller en hög kvalité. Så saknade du något spår eller ämne i år får du gärna komma med idéer inför Lägg gärna upp detta som en diskussionstråd via antingen vår Facebook- eller LinkedIn-grupp. Du hittar dem genom att söka på Samhällsbyggarna. Tack för i år! Nästa år ses vi den oktober på Waterfront på nytt. Lägg redan in detta i kalendern. Under två dagar (15 16 oktober) samlades ca 680 unika deltagare på Waterfront i Stockholm för att sätta fokus på och kompetensutvecklas inom samhällsbyggnadsområdet. Det var en ökning med ca 180 personer jämfört med 2013 års konferens, vilket är väldigt glädjande. I en jämförelse med andra konferenser ska man också ha i beaktande att många arrangörer räknar med totala antalet dagsbesök (dvs går samma person två dagar räknas det som två deltagare) och hade vi gjort motsvarande skulle vår siffra vara ca deltagare för året. Nytt för i år var förutom nya lokaler på Waterfront även att de parallella spåren utökades till tio stycken och gavs tydligare ämnesinriktningar. En av våra tydligaste målsättningar med konferensen är att vi ska hålla hög kvalité i dessa ingående spår så att deltagarna dels kan utvecklas ytterligare inom sitt specialområde eller få en inblick inom nya ämnen. Samhällsbyggnadsspannet är brett så det krävs så här många spår för att kunna hitta intressanta ämnesområden för alla. Därför tar vi också hjälp av experterna i sektorn när vi planerar Lantmäteriet söker Erfaren beslutande förrättningslantmätare till Norra enheten i Region syd. Våra kontorsorter är Linköping, Jönköping, Vetlanda och Västervik. Läs mer på annons 16 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

10 FÖRENINGSNYTT aktivitet Bästa examensarbete inom Fastighetsrätt 2014 tilldelas Karin Gustafsson och Malin Södergren, Kungliga Tekniska Högskolan Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar Motivering fastighetsrätt: Författarna har genom sitt examensarbete Ekonomisk reglering vid ändrad delaktighet i gemensamhetsanläggningar kastat ljus över ett outforskat problemområde, påvisat brister i tillämpningen av lagstiftningen och kommit med konkreta åtgärdsförslag. Författarna har på ett systematiskt sätt behandlat frågeställningarna och belyst olika aspekter. Resultatet är intressant för så väl Lantmäteriet som för alla som berörs av förvaltning av enskilda vägar. region Väst DESIGN OCH KONSTRUKTIONSDAGEN 2014 Måndag 24 november kl High rise cities Ett seminarium om höga byggnader och staden omkring Vid seminariet får vi höra internationellt kända arkitekter och konstruktörer tala om höga byggnader och dess påverkan på omkringliggande bebyggelse. Speciellt behandlas polstjärneprojektet, den 230 m höga skyskrapan som håller på att projekteras och planeras att byggas på Lindholmen i Göteborg. Seminariet öppnas av Chalmers rektor Karin Markides och övriga talare är Agneta Hammer, stadsbyggnadsdirektör i Göteborg, Yasemin Kologlui och Dimitri Jajich från Skidmore, Owings & Merrill i London, Christian Cold från Entasis i Köpenhamn, Gert Wingårdh från Wingårdh Architects i Göteborg samt Francis Aish från Foster+Partners i London. Dagen avslutas med mingel och tilltugg. Plats: Chalmers kårhus, sal RunAn, seminariet är avgiftsfritt. Anmälan: eller till Välkomna önskar Konstruktionscentrum Chalmers och Samhällsbyggarna, brosamverkan 24 november Bästa examensarbete inom Fastighetsekonomi 2014 tilldelas John Strand, Kungliga Tekniska Högskolan Utvecklingsmöjligheter inom Due Diligence i fastighetstransaktioner Motivering fastighetsekonomi: Författaren har på ett pedagogiskt sätt redogjort för hur betydelsefull en väl genomarbetad Due Diligence process är för att kunna fatta välinformerade affärsbeslut. Arbetet belyser även att DD-processen är viktig både för köpare och säljare. Han påtalar särskilt vilken viktig roll som säljaren har i DD-processen eftersom denne känner tillgångarna bäst och därmed sitter på ovärderlig information. DD-genomgångar har de senaste decennierna blivit ett allt mer använt verktyg i fastighetstransaktioner. I examensarbetet påtalas vikten av förståelse för att en väl genomarbetad DD-process är tidskrävande och kostsam. orebro.se/jobb Hjälp oss leda ett växande Örebro in i framtiden. i samma takt som vi växer behöver vi bli fler vi söker en förrättningslantmätare annons 18 medlemsbladet nr medlemsbladet nr

11 Posttidning B Returadress: Samhällsbyggarnas medlemsblad Box Stockholm Region Mellersta Norrland Studiebesök Drakfastigheter, service- och teknikförvaltningen, Sundsvalls kommun 10 december Onsdag 10 december kl Drakfastigheter ansvarar för lokalförsörjning åt alla nämnder, förvaltar kommu nens byggnader och genomför ny- om- och tillbyggnader. Kom och lyssna på chefen för fastighetsförvaltning Ulrika Burvall och projektchef Björn Storgärd om alla spännande projekt som de driver och planerar. Bland annat ska Drakfastigheter investera 400 mkr till 2020 för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Större planerade projekt är exempelvis ny simhall, tre nya äldreboenden och ombyggnad av tre skolor. Studiebesöket är kostnadsfritt och vi bjuder på en matig smörgås, dryck och kaffe. Plats: F.d. GA-skolan, Södra Järnvägsgatan 39 A, Sundsvall Anmälan: Senast fredag 5 december Välkommen! Skiss som visar preliminär fasad på Norra Kajens äldreboende. Det färdiga utseendet blir fastställt längre fram i projektet. Skiss: Sweco

Club Show 2013 AUGUSTI 2010

Club Show 2013 AUGUSTI 2010 AUGUSTI 2010 Club Show 2013 Hej! Hoppas alla haft en skön sommar! Dags igen för ett nyhetsbrev från klubbstyrelsen. Möten om framtidens SSRK Ingen sektion har ännu skickat in ansökan om att få arrangera

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 5/2015 GLAD SOMMAR! 10 juni Studiebesök, flerbostadshus av trä 15 juni Årsmöte, Mellersta Norrland Maria Lindqvist Årets student inom samhällsutveckling

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen

Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Frågor och svar om den avslutade samaviseringen Från och med mars 2015 avslutar vi samaviseringen med Unionens a-kassa. Idag betalar medlemmar som är med både i Unionen och Unionens a-kassa båda sina medlemsavgifter

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Välkommen till... www.emtf.se

Välkommen till... www.emtf.se Välkommen till... www.emtf.se Som medlem i Energi- och Miljötekniska Föreningen, EMTF, ingår du i ett unikt nätverk både nationellt och internationellt. Du håller dig informerad om vad som sker i branschen

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 2/2015 VINNARNA I REKRYTERINGS TÄVLINGEN PRESENTERAS S. 10 11 Region Väst, Årsmöte och föredrag 13 Studiebesök Norra Kajen, Sundsvall Samuel Lindén

Läs mer

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen

Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Nyhet 2008-09-25 Hör och se oss på Stora Aktie- och Fonddagen Den 15 oktober äger Stora Aktie- och Fonddagen rum i Uppsala Konsert & Kongress. Under dagens gång arrangeras flera intressanta seminarier

Läs mer

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum!

Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! Var med och fira Betongföreningens 100-årsjubileum! BETONGBYGGNADSDAGEN 2012 Människan och betongen 27 SEPTEMBER PÅ GRAND HOTEL, STOCKHOLM 100 ÅR 2012 BETONGBYGGNADSDAGEN BETONGBYGGNADSDAGENS TEMA: MÄNNISKAN

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 8/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 8/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 8/2014 Värva nya medlemmar och tävla om en natt i trädhotell! se sid 8 12 november Räcker EUs nya klimatmål? 13 november Förhängda fasader, teknikseminarium

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 10/2014

medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 10/2014 medlemsbladet en publikation från samhällsbyggarna nummer 10/2014 Värva nya medlemmar och tävla om biljetter till Summerburst 2015! se sid 8 Referat från Byggsäkerhetsseminarium sid 13 17 19 mars Position

Läs mer

Varför översyn och förändringar?

Varför översyn och förändringar? Varför översyn och förändringar? Den långsiktiga planeringen är ineffektiv, trög och sektorsbunden Effektiva transporter och god logistik bygger på samverkan mellan trafikslagen Vi får allt mindre väg

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING

DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING DET HÄR ÄR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING Foto: Clas Fröhling Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

ETABLERING AV NYANLÄNDA

ETABLERING AV NYANLÄNDA inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 mars 2015 VÅRA TALARE Saco Josefin Edström Utredare integration & migration Södertälje kommun Cecilia Svahnalam Enhetschef, arbetsmarknadsenheten Länsstyrelsen

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Det här är Svensk sjuksköterskeförening

Det här är Svensk sjuksköterskeförening Det här är Svensk sjuksköterskeförening Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella organisation. Vi är en ideell organisation som företräder professionens kunskapsområde med syfte

Läs mer

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN

INTERNPRISSÄTTNING AV HYROR I KOMMUN inbjudan till konferens i Göteborg den 15-16 oktober 2012 EXPERTER Kungliga Tekniska Högskolan Hans Lind Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson PRAKTIKFALL FRÅN Sänk dina kostnader med bättre

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10

PROGRAM. Tekniken i skolan. Regional konferens Karlstad 2005 02 10 PROGRAM Tekniken i skolan Regional konferens Karlstad 2005 02 10 2 Innehållsförteckning Välkomsthälsning 3 Arrangörer och utställare 4 Program 5 7 Åttonde rikskonferensen Tekniken i skolan 20 21 MARS 2006

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

MÖTEN & SÅNT svenska byggnads arbetareförbundet, 106 32 stockholm besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 08-728 48 00 Avd 2, Byggnads Södra Skåne Scheelegatan 27, Malmö Tfn 040-669 78 00 Fax 040-97

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning

HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning HÖGSKOLAN I HALMSTAD Enheten för Lärarutbildning Protokoll fört vid sammanträde med enheten för Lärarutbildningens styrelse 01-02-06 kl. 13.00 17.00 RBU_Torpet Heberg Närvarande: Lars-Peder Alingfeldt,

Läs mer

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012

NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS 2012 NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS Va$enbrukets nästa steg! Uppsala 25-26 januari! NATIONELL VATTENBRUKSKONFERENS - VABR Vattenbrukets nästa steg! Datum: Den 25-26 januari Plats: Uppsala Lokal: & Loftets stora

Läs mer

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg

116 svar ANNA-LISA OSVALDER. Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg Vilken utbildningsbakgrund har du? RESULTAT AV ESS medlemsundersökning ANNA-LISA OSVALDER Avd. Design & Human Factors Inst.för produkt- & produktionsutveckling CHALMERS, Göteborg 116 svar Utbildningsbakgrund/antal

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Ett aktivt liv. Studiecirklar

Ett aktivt liv. Studiecirklar Ett aktivt liv Det är hälsofrämjande att delta i föreningslivet. SPF Seniorerna genomför sociala aktiviteter på alla nivåer t.ex. promenader, resor, konserter och studiecirklar. Studiecirklar Sju goda

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum

Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum Verksamhetsplan för Mejeritekniskt Forum 2008 Verksamhetsplanen framtagen den 6 februari 2008 vid Arla Foods i Stockholm. Version 4. 1 Rapportering: Vad har hänt och var står vi idag? Måluppfyllnad : 1.

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013

ANTI RASIST ANTIRASISTISKA FILMDAGAR 9 11 DEC 2013 ANTI RASIST ANTIRASISTISKA 9 11 FILMDAGAR 2013 DEC Ett varmt tack till alla som gjort filmdagarna 2013 möjliga! i samarbete med Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg ARF Malmö Sensus Studieförbund Uppdrag

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Vi är offensiva och gillar utmaningar

Vi är offensiva och gillar utmaningar YRKESAKADEMIN Vi är offensiva och gillar utmaningar YrkesAkademin är ett av Sveriges största och mest offensiva utbildningsföretag. Vi finns i hela landet. Varje vecka går över två tusen personer någon

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Smakstart i företaget!

Smakstart i företaget! Medlemsavgift i 3 månader Ev a-kasseavgift tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare 50% Dessutom resten av första året om du nyligen har eller funderar på att starta eget. Smakstart i företaget!

Läs mer

För dig som läkarstudent

För dig som läkarstudent För dig som läkarstudent Arbetsgivare Myndigheter Opinionsbildande organisationer Läkarförbundet Branschorganisationer MSF Beslutsfattare Regeringskansli Media Läkaresällskapet Medlemmar Allmänhet Politiker

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange.

Georange ideella förening Tel. 0953 211 10 Org.nr 894702-1047 Box 43 Mobil 070 343 96 85 (ordf) Bg. 5530-4612 930 70 Malå e-post: ordf@georange. Seminariet inleddes med en registrering och ett drop-in-fika för de c:a 60 deltagarna som hade anmält sig. Lennart Gustavsson hälsade alla välkomna och informerade om dagens agenda. Lennart informerade

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation Mediaplan & företagspresentation 05 Annons- & utgivningsplan Om oss! Väljer du Fastighetsnytt som din kanal för marknadsföring och profil ering är du med i ett större sammanhang och når en målgrupp av

Läs mer

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 Februari 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I vårt distrikt finns många medlemmar och fler får det gärna bli! Under de senaste fem åren har antalet medlemmar mer än fördubblats. Detta

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

SKOGSMÄSTARSKOLAN. 9.30 Avfärd 08.15 Datasal D Datasal D Datasal D R A S T 10.00 Medtag ESU ESU ESU Matsäck & In-

SKOGSMÄSTARSKOLAN. 9.30 Avfärd 08.15 Datasal D Datasal D Datasal D R A S T 10.00 Medtag ESU ESU ESU Matsäck & In- 2015-07-08 Vecka 36 31 augusti - 4 september Datum: 31 1 2 3 4 8.00 Obligatoriskt Besök Beståndsmetod Naddebo Beståndsmetod, skogsbr.plan ev. egen fastighet Beståndsmetod Aktuell Affär Naddebo Grupp 1

Läs mer