Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgardialog om. Framtidens bibliotek"

Transkript

1 Medborgardialog om Framtidens bibliotek

2 Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B Skillnad stor & liten kommun 27

3 D E L 1 Inledning Hösten 2009 inledde Medborgaranalysen ett samarbete med Svensk Biblioteksförening och nio kommuner i Sverige kring framtidens folkbibliotek. Det fanns ett gemensamt intresse i att få en kvalitativ undersökning kring hur medborgare ser på folkbibliotekens roll i framtiden. Under februari och mars 2010 genomfördes två fokusgrupper i var och en av de nio deltagande kommunerna. Både vana och ovana biblioteksbesökare har fått ge sina tankar kring vad folkbiblioteken ska ha för roll i framtiden utifrån rumsliga, innehållsliga och kompetensmässiga perspektiv. Resultaten av samtalen redovisas dels i lokala rapporter för respektive kommun, dels i denna nationella rapport där vi har sammanställt synpunkter och önskemål från samtliga dialoger. De medverkande kommunerna är Huddinge, Kista-Akalla, Botkyrka, Umeå, Borås, Lund, Älvdalen, Säter och Perstorp. Totalt har 140 personer deltagit i dialogerna, varav hälften är vana biblioteksbesökare och hälften sällan eller aldrig besöker bibliotek. Tanken med uppdelningen är att få en bild av brukarnas behov och att bilda sig en uppfattning om vad som ligger till grund för att vissa personer inte använder biblioteket och hur man skulle kunna attrahera den gruppen i framtiden. 3

4 D E L 2 Bakgrund och Metod Bakgrund Vilken roll ska biblioteken ha i framtiden? Vilken är bibliotekariernas huvudfunktion? Hur vill besökarna att framtidens bibliotekslokaler ska se ut? Dessa och många andra frågor kom upp i de samtal som Medborgaranalysen haft med bibliotekschefer och bibliotekspersonal i olika kommuner. På många ställen minskar besöks- och lånesiffror. Vi tyckte oss märka en osäkerhet hos bibliotekspersonalen kring vilken roll de och biblioteken ska ha i framtiden. Samtidigt visar undersökningar att biblioteken är den institution som svenskar känner näst mest förtroende för i hela samhället. Medborgaranalysen tyckte att det skulle vara intressant att genomföra en större medborgardialog kring de här frågorna och kontaktade ett antal kommuner samt Svensk Biblioteksförening. Nio kommuner bestämde sig för att delta. Det visade sig att Svensk Biblioteksförening just var på väg att göra en större enkätstudie kring samma frågor, och vi såg att dessa kunde komplettera varandra på ett intressant sätt. Metod Medborgaranalysen är ett företag som arbetar med att förbättra dialogen mellan beslutsfattare och invånare på kommunnivå. Detta görs genom att utveckla metoder för medborgardialog och processleda dialogprojekt. Metoderna som använts är sprungna ur arbete som initiativtagarna Sofia Wiberg och Carlos Rojas utvecklat vid arkitektur- och konsthallen Färgfabriken och tidningen/produktionsbolaget Gringo. Utgångspunkten är att det behövs en ständig dialog med medborgarna för att den offentliga sektorn ska fungera bra. Med hjälp av fokusgrupper, undersökningar och utvecklingsarbete blir kvalitén på kommunens arbete bättre och medborgarna känner sig mer delaktiga. Medborgaranalysen lägger ned stor tid på rekrytering av deltagare till medborgardialoger. Det finns alltid en risk när medborgardialoger arrangeras att det främst är personer som redan är engagerade i föreningar eller i politiska partier som kommer och att man inte fångar upp de vars röst sällan blir hörd. 4

5 I rekryteringen till dessa fokusgrupper har vi använd flera olika kanaler. Vi har kontaktat skolor, satt upp lappar på träningshallar, vårdcentraler, matbutiker och i bibliotek. Vi har annonserat på platsbanken och använt Facebook och andra sociala nätverk. I vissa kommuner har det varit lättare att få folk. I Huddinge fylldes grupperna snabbt medan det var väldigt svårt att rekrytera i exempelvis Perstorp. Deltagarna i fokusgrupperna var alla mellan år. De hade olika bakgrunder, studenter, industriarbetare, arbetssökande, lärare, översättare, egna företagare med flera. Varje fokusgrupp varade i två timmar. För att få till ett bra samtalsklimat där det är högt i tak och där deltagarna känner sig avslappnade och vågar uttrycka vad de tänker genomförde vi fokusgrupperna på olika caféer. Alla har också fått en ersättning på 200 sek plus en bok för sin insats. Detta är en ersättning för den tid deltagarna lägger ned och för att de ska känna att deras insats är värdefull. 5

6 D E L 3 Resultat fokusgruppsamtal Vana biblioteksbesökare Bibliotekens dragningskraft De vana biblioteksbesökarna betonar bibliotekens demokratiska funktion och menar att den är en del av dragningskraften. Biblioteken är en plats där man kan få kunskap om nästan vad som helst, och det är gratis. Det gör att det kan komma alla till godo. Många tycker också att biblioteken är en lugn och trevlig plats dit man kan komma för att återhämta sig. Det uppfattas som en frizon från den annars så stressiga vardagen. En deltagare uttrycker sig såhär: Biblioteket är en plats där jag själv kan få välja tempo och där jag har frihet att välja om jag ska ta kontakt med någon eller inte. Bibliotekets roll som mötesplats lockar mest. Man önskar att biblioteken ska vara en mötesplats dit man går för att träffa andra personer med samma intresse. Att skapa möjligheter för sådana möten att äga rum är något man vill att biblioteken ska bli bättre på. Dragningskraften består såklart också av alla böcker och tidskrifter. Genom att gå runt bland det stora utbudet hittar deltagarna litteratur som de inte visste att de var intresserad av. Kombinationen av spänning och trygghet lockar också. Inom bibliotekens trygga väggar finns det hyllmeter med spännande kunskap att ta till sig. Biblioteket är en plats där man kan vidga sina vyer på väldigt liten yta. Personalens kompetens är också viktigt för de vana besökarna. Engagerad och välutbildad bibliotekspersonal fungerar som kunskapslotsar i vårt komplexa samhälle. De uppfattas som vägledare och kan lära folk att söka information och tillgängliggöra den stora mängd kunskap som finns inom bibliotekets väggar. I de mindre kommunerna tycker man att biblioteken har en viktig roll i att vara en plats för minnen, tradition och stämning. 6

7 Samhällsuppdraget Folkbiblioteken värdesätts högt av de vana biblioteksbesökarna. Deras roll i samhället är att vara en plats för kunskap. Det är en viktig lärandemiljö och en plats för studier. Det är en gratis väg för människor att utbilda sig och bidrar till att utbildning, kunskap och allmänbildning blir mindre av en klassfråga. Just att bibliotekets tjänster är gratis anser den här gruppen är mycket viktigt. Det gör att alla, oavsett ekonomisk och social situation, har möjlighet att få samma tillgång till kunskap. Sveriges demokrati bygger på att kunskap ska finnas tillgänglig för alla. I en av grupperna kom det också upp att biblioteken fungerar som motkraft till den kommersiella bokmarknaden, där ett fåtal intressenter äger marknaden och bidrar till att det blir ett enformigt utbud av litteratur. Om biblioteken försvann, menar det, skulle det innebära ett slag mot demokratin då några få intressenter skulle styra hela utbudet. Lokalerna Ökad mysighetsfaktor och öppenhet Biblioteken behöver förbättra sin mysighetsfaktor. Deltagarna vill att biblioteken ska vara mer färgstarka och jobba mer med belysning. De önskar sig mer blommor, myshörnor, kuddrum och sköna fåtöljer. Öppenhet är en annan önskan. Vissa tycker att man kan magasinera böcker för att frigöra ytor. Andra är väldigt noga med att böckerna ska finnas framme, så att de kan gå runt och hålla i dem och bläddra i dem. De menar att om man magasinerar böckerna kommer möjligheterna att bara upptäcka en bok man inte visste fanns försvinna. Om magasinen är öppna är fler villiga att ha fler böcker magasinerade för att få mer fri yta i lokalerna. Biblioteken ska enligt deltagarna kännas å ena sidan öppna och ljusa, å andra sidan mysigare och hemtrevligare. Ljusa öppna lokaler där det inte är några tydliga gränser mellan café och bibliotek efterfrågas. Det får gärna finnas en uteplats och en lugnare del med dämpad belysning. Många ser en potential i att biblioteken kan göras till mer av en mötesplats, där man kan genomföra olika arrangemang. För att detta ska bli möjligt vill man att lokalerna ska bli mer flexibla så att det finns utrymmen för att arrangera kurser, workshops och läsecirklar. Det bästa vore om det snabbt gick att göra om ett rum till ett grupprum en dag och sen till mindre enskilda rum, en annan dag. Biblioteken 7

8 får också enligt många gärna ligga i samma byggnad som andra kulturinrättningar, så att biblioteken blir del av ett kulturcentrum. En annan återkommande önskan är att det ska vara mer överskådligt och lättare att hitta bland de olika kategorierna av böcker på biblioteket. Vissa föreslår ett färgsystem (exempel Idea Store i London), andra tycker att det ska vara bilder, färger eller figurer, som en kock över matlagningsböckerna, ett hjärta över kärleksromaner och så vidare. De önskar sig också en karta inne vid entrén som gör det lättare att navigera sig på biblioteket. Café ett måste Deltagarna tycker att biblioteken behöver fikamöjligheter som är mer avancerade än en kaffeautomat. Caféet ska helst vara integrerat i biblioteksmiljön, så att man kan dricka en kaffe och läsa en bok samtidigt. Caféet är också en utmärkt miljö för att ordna lunch- och kvällsaktiviteter som föreläsningar, läsecirklar och författarbesök. Olika ljudnivåer Biblioteken som en lugn och tyst plats värdesätts högt. Men man vill också att biblioteken ska bli mer av en mötesplats där liv och samtal kan ta större plats. Rum med tre olika ljudnivåer efterfrågas: 1. Rum som är helt tysta, och som passar bra för studier. 2. Dämpade rum där man kan prata med låg röst 3. Öppna rum där det är fritt att prata och umgås utan att behöva tänka på tonläget. För att skilja de olika rummen åt tycker många att ljudisolerande väggar vore en bra idé. Väggarna får gärna vara i glas eftersom det skapar en ljus och öppen känsla. Generösare öppetider Bibliotekets öppettider borde på vara generösare tycker deltagarna på vissa platser. Vissa vill besöka biblioteket efter arbetstid, andra vill kunna sitta och plugga till sent på kvällen. Minst till ska det vara öppet. Andra, till exempel barnfamiljer, vill kunna komma tidigare på morgonen. Vissa bibliotek har också stängt på lördag och söndagar, de dagar då många är lediga och har möjlighet att gå dit. Likadant är det med sommartider, då många ungdomar är lediga från skolan och har möjlighet att använda biblioteken. Ett förslag som kom upp var att ha stängt en vardag i veckan för att kunna ha bättre helg- och kvällsöppet. Ett annat sätt att lösa frågan om öppettider är att biblioteken ska börja med passerkort för vissa delar av biblioteken, som då skulle kunna ha dygnet-runt-öppet. På nätterna behöver det inte finnas någon bibliotekspersonal utan endast väktare. Då skulle man kunna komma dit och plugga, låna eller lämna tillbaka vissa böcker. Några är också beredda på att betala en mindre avgift för ett sådant kort. 8

9 Ett lånekort för hela landet Många deltagare tycker att bibliotekskorten är krångliga. Vissa har tre olika kort, eftersom de lånar på olika bibliotek. Ett när de är hemma, ett när de åker till stan, och ett när de är på semester. Andra berättar om hur de tagit sig till biblioteket men inte fått låna dem eftersom de glömt kortet hemma. De tycker att det vore bra med ett kort för alla bibliotek i Sverige. Alternativet är att det skulle räcka med att visa sin legitimation när man lånade böcker. Ett tredje förslag är att ha inloggning med användarnamn och lösenord för lån. Biblioteksböcker integrerade i resten av samhället Ska biblioteket bli bättre på att ha böcker utanför biblioteksväggarna? Deltagarna tycker att det vore kul med bokställ på olika platser, som receptböcker på mataffären, bokställ på caféer, vid tågstationen eller flygplatsen. I Umeå finns exempel på detta, Bokcafé Pilgatan har böcker till utlåning. Några få har också erfarenhet av att ha arbetsplatsbibliotek där de jobbar, där man kan låna ett litet urval av böcker och tycker att det borde finnas i större utsträckning. Bokpåsen är också ett förslag. Det är färdigpackade bokpåsar med böcker på olika teman som man ska kunna låna på olika platser. På förskolan ska det till exempel finnas påsar med böcker anpassade för åldern på barnen som man kan låna med sig hem. När man är klar lämnar man tillbaka påsen på dagis. Det här kan öka både utlåningsstatistiken, läsandet och är tidsbesparande för de föräldrar som vill läsa mer för barnen men inte hinner till biblioteket. Book off är ett annat koncept som kommer från Japan. Det är olika bokstånd som fungerar som typ korvvagnar, och som i Japan är lika vanliga som Mc Donalds. Du betalar en symbolisk summa för första boken, som du sen kan byta du den mot en ny i vilket stånd du vill, när du vill. Det är inga förseningsavgifter, och ett snabbt och enkelt sätt att kunna låna böcker. Många lockas också av tanken att ha fler ställen att lämna tillbaka sina låneböcker på, som vid tågstationen, i centrum eller på arbetsplatsen. Många påpekar också att bokbussen, som fyller en viktig funktion speciellt för barn, har minskat sina turer i många kommuner. 9

10 Litteraturutbud En av de saker som gör biblioteken till en unik plats för deltagarna är känslan av att vara bland en stor mängd fysiska böcker. Deltagarna gillar att gå runt bland alla böcker, bläddra i dem och upptäcka litteratur, ämnen och författare som de inte kände till sedan tidigare. Litteraturen skulle dock kunna göras ännu mer tillgänglig genom att personalen arbetar mer än idag med skyltning av författare och teman. Detta ska gärna göras på ett lekfullt och inspirerande sätt. Det är dock viktigt att det inte bara är de mest populära böckerna, utan också smalare litteratur, som lyfts fram, gärna exempelvis utomeuropeisk. Det ökar chansen för besökare att hitta en bok som ger helt nya perspektiv. De aktuella och välkända författarna hittar man ändå, menar deltagarna. Olika teman som lyfts fram kan också fördjupas med seminarier och föreläsningar med inbjudna författare. Många efterfrågar också större betoning på lokala författare. I Botkyrka vill man till exempel ha en särskild hylla med författare som är födda eller bosatta i området. Fler ljudböcker och större utbud av litteratur och tidskrifter på fler språk efterfrågas också. Vilka språk som ska finnas representerade beror på hur befolkningsstatistiken i kommunen ser ut. Personalens kompetens Personalens oumbärlig Personalen på huvudbiblioteket är otroliga, de är personliga, kommer ihåg namnet på en och vad man läser. Fokusgruppsdeltagare i Huddinge Det personliga mötet med bibliotekspersonalen betyder mycket. De flesta är nöjda med bibliotekspersonalen idag, som upplevs som tillmötesgående och hjälpsam. Exempel på det är att personalen beställer in böcker som besökarna ber om. Personalen har en nyckelroll för folkbibliotekens framtid. Deras roll är att inspirera till läsande, ge lästips och vägleda besökarna i kunskapssökande. Det sistnämnda blir allt viktigare i vår informationsspäckade vardag. De har också en viktig uppgift i att uppmuntra barns läsande. De ska också arbeta med uppsökande verksamhet, och aktivt få folk att komma till biblioteket som annars inte skulle göra det. Synliggörande och spetskompetens Vissa av deltagarna tycker att personalen kan tillgodose besökarnas behov bättre. Många upplever bemötandet som trevligt men att det inte direkt blir någon dialog med bibliotekarierna och att det kan vara svårt att få hjälp om man inte på förhand vet ganska exakt vad man söker. En del tycker att de besvärar personalen med sina frågor och upplever att de ofta får frågan vad de vill ha utan att alternativ presenteras eller att de får hjälp på traven. 10

11 Deltagarna vill möta belästa bibliotekarier som kommer med konkreta råd och förslag. De skulle också önska mer kompetens när det gäller olika ämnesområden. De efterfrågar personal som är sakkunnig, med spetskompetens om en viss författare, eller ett ämne. De vill också ha personal som kan prata flera språk, speciellt de språk som genom invånarna finns representerade i kommunen. Ingen av de här personerna behöver ha bibliotekarieutbildning. Tvärtom efterfrågas personal som har annan bakgrund. Viktigt att påpeka är att dessa inte ska ersätta bibliotekarierna, utan vara ett komplement. Om bibliotekarien inte kan besvara en fråga som en besökare ställt vill de vana biblioteksbesökarna att hon eller han tar reda på svaret och återkommer. Då skulle även de med smalare bokintressen få kvalificerad hjälp. En del tycker också att bibliotekspersonalen ska hjälpa besökarna genom att följa dem till hyllan där en efterfrågad bok finns. Många har erfarenhet av att personalen pekar mot en hylla som ligger långt ifrån och att de kan ta lång tid att själv hitta hyllplanet och boken. Dialog med personal och andra besökare Deltagarna vill ha en bättre dialog med bibliotekspersonalen och få veta mer om deras personliga bokintressen. De vill till exempel att de biblioteksanställda ska ha sina egna boktips uppsatta på väggen, så som det brukar finns i många videobutiker. Till exempel: Denna vecka tipsar Barbro om sina tio favoritböcker. Alla tipslistor ska sen samlas på ett ställe så att man kan få flera personers favoritlistor. Deltagarna vill också själva kunna dela med sig av sina läsupplevelser. De vill att det ska finnas en särskild hylla med lästips från folk i trakten, så att till exempel Olle Larsson i Älvdalen under en vecka får ställa fram sina bästa läsupplevelser. Man gillar att inspireras av vad andra läser. Många går redan idag alltid till hyllan för återlämnade böcker för att få tips. Deltagarna vill också ha en hylla där de kan lämna en egen bok, och hämta någon annans. Det är ett bra sätt att återvinna sin egen litteratur, som man annars kanske slänger bort. Många deltagare tycker att det idag är svårt att få hjälp med smalare litteraturintressen. Ett förslag som kom upp i nästan alla grupper var att personalen ska synliggöra sin kompetens gentemot varandra och besökarna genom nationella kompetenslistor. Alla bibliotekarier i hela Sverige ska skriva ned vilka ämnen/författare de är mest insatta i, och samla informationen i en gemensam intern databas. När sedan någon besökare i Säter kommer till biblioteket och vill fördjupa sig i 1500-talskonst, kan personalen kolla vilken bibliotekarie i landet som har det som expertområde och kontakta denna för att få tips på 11

12 litteratur och intressanta synvinklar kring ämnet. Det här blir ett sätt att tillvarata den kompetens som personalen redan besitter och ge besökarna bättre service och möjliggöra för dem att få djupare kunskap inom smalare områden. Kommunikation Dialogbaserade hemsidor Bibliotekens hemsidor upplevs som tråkiga och svårtillgängliga. Många tycker att de är svåra att hitta när de ligger under kommunens sidor. Undantaget är Umeå som arbetat hårt och fått utmärkelser för sin hemsida. Sökfunktionen på hemsidorna kunde bli bättre. Deltagarna vill gärna ha en googleliknande sökfunktion där man kan söka lite enklare efter böcker istället för att man ska behöva veta allt om boken för att söka på den. De tycker också att det vore bra om det fanns ett kategorisystem så att man kan specificera sig mer och mer. Om man till exempel vill ha en bok om mat, då kanske man får välja kategori av mat (säg spanskt), sedan kategori inom den sortens mat (säg vegetariskt), och efter det få upp alternativ. På det sättet blir det både enklare att hitta det man vill och att hitta andra liknande böcker under samma ämne. Vissa tycker att hemsidan borde ha en tipsfunktion, där man får tips om andra böcker i samma kategori som den man söker efter. Framförallt facklitteratur tycker man att det vore bra med att ha en sådan sökmotor för. Många vill interagera mer via hemsidan. Till exempel skulle man kunna skriva upp ett intresse för något, exempelvis romantiken. När det är tillräckligt många som anmäler samma intresse sätter man igång en kurs, föreläsning, workshop eller liknande på ämnet och informerar alla som har anmält intresse. Detta kan exempelvis ske via mejl, post eller sms. Man vill också kunna skriva egna recensioner och boktips, och att detta samlas på en plats så att man kan läsa mångas recensioner på en gång. Deltagarna vill också att hemsidan ska kunna läsas på olika språk, speciellt de kommuner där en stor del av befolkningen har rötter i andra länder och i ett tidigt skede i inlärningen av det svenska språket 12

13 Bättre information om vad som händer på biblioteken Biblioteken skulle kunna bli bättre på att informera om sina aktiviteter. Det blev tydligt att många inte nås av den information som skickas ut idag. Flera deltagare önskade sig aktiviteter som redan fanns på biblioteket i det området, som läxläsning, filmvisningar och läsecirklar. Eftersom den här gruppen besöker bibliotek relativt ofta är biblioteken en bra plats för information. Förutom det tycker man att hemsidan, tidningar, nyhetsbrev, mataffären och föreningslivet är bra kanaler att använda sig av. Om hemsidan är lättöverskådlig och uppdateras ofta är det också ett bra sätt att informera om de olika aktiviteterna. Nyhetsbrev i mejlen önskas, gärna med möjlighet att välja informationsmängd själv. Vissa vill ha information om allt, andra bara om böcker, författarkvällar, barnaktiviteter, vissa ämnen och så vidare. Man vill också kunna välja om man vill ha veckobrev eller bara information när det sker en aktivitet. Sms är ett bra sätt att få information, men bara om man först har anmält sig intresserad. Reklam i brevlådan var mindre intressant, det är kostsamt och hamnar lätt i skräphögen resonerar man. Att informera lärare i skolan bättre för att nå de yngre kom också upp som förslag. Ett förslag som kom upp var att man skulle bjuda in grupper, som till exempel pensionärer eller föräldrarlediga till informationsträffar, där man informerar om vad som är aktuellt på biblioteken just nu. Det tror man skulle kunna locka till sig folk som nu sitter ensamma hemma och saknar sina jobb och som inte känner till bibliotekens verksamhet. Sms för bokpåminnelse Flera grupper önskade sig sms för bokpåminnelse. 13

14 Verksamheter (vana besökare) De här verksamheterna vill de vana besökarna ha på biblioteket Författarträffar Sagostunder Studiecirklar Bokcirklar Utbildning i hur man kan påverka i lokala frågor Internetkurser Utställningar med lokala och internationella konstnärer Lokala författarkvällar på olika språk Filmklubb med efterföljande diskussion och litteraturtips Datorer som man kan spela spel på Bokbytardagar där man kan lämna egna böcker och ta av andras Bjuda in grupper till så här funkar biblioteket Använda biblioteken som en plattform för kommuners dialogarbete med invånare. Tätare samarbete mellan biblioteken, föreningslivet och olika organisationer Skrivarcirklar (både i skönlitterärt skrivande och i hur man skriver PM och uppsatser). Temakvällar och veckor där både litteratur och aktiviteter förs samman. 14

15 Framtidens bibliotek (vana besökare) Viktigaste punkterna Framtidens bibliotek Värna om den icke-kommersiella, fria mötesplats som biblioteken är idag. Skapa fler möjligheter för möten mellan människor kring ett litteratur- och samhällsintresse. Förädla bibliotekens nuvarande verksamhet. Ha fler arrangemang kring böcker och läsande. Skapa förutsättningar för mer dialog med besökarna. Låt dem få påverka bibliotekens innehåll. Skapa mysigare och mer öppna lokaler. Öka utbudet av utomeuropeiska tidskrifter och litteratur. Ha personal med annan kompetens än bibliotekarieutbildning. Framtidens folkbibliotek är en plats dit man går även fast man inte har något speciellt ärende. Här händer det alltid något nytt kring litteratur som man kan ta del av. Men man kan också bara vara där för sin egen skull. På morgonen kan man sitta och dricka kaffe i ett ljust rum med vackra växter, omringad av tidskrifter och böcker. På lunchen kan man äta en soppa och lyssna på en föreläsning på det tema som biblioteket har. På eftermiddagen kan man välja om man vill delta i en skrivarworkshop eller lyssna på bokprat med en lokal författare. Man kan också skriva upp teman som man skulle vilja veta mer om på en lista. Om tillräckligt många andra besökare skriver upp sig på samma tema, bjuder biblioteket in en föreläsare/ordnar en kurs i temat. Vill man ha lugn och ro kan man välja att sitta i den helt tysta delen. Ska man ha grupparbete eller möte kan man boka ett studierum. Behöver man arbeta finns det gott om datorer. Det finns också kartor och en pedagogisk färgkodning av böcker som gör det lätt att hitta. Har man barn kan man gå till barnbiblioteket precis intill. Där sjuder det av liv och ljud och personalen håller ofta i sagostunder. 15

16 Medborgare som sällan eller aldrig besöker bibliotek Folkbibliotekens nuvarande och potentiella dragningskraft Trots att deltagarna i denna grupp sällan eller aldrig besöker folkbiblioteken är det en viktig plats för dem. Biblioteken är en del i vad samhället ska erbjuda medborgarna. Många tror också att de kommer att behöva biblioteken i framtiden. Bibliotekens kärna är att det är en plats dit man kan komma och låna böcker, musik och tidningar. Man kan låna studierum, kopiera eller söka fakta. Det är också ett ställe att låna barnböcker och studielitteratur. Att allt är gratis är viktigt. Om det var enklare att få tips om läsning på biblioteket skulle fler besöka biblioteken. De skulle till exempel vilja ha tips på nya böcker som liknar det man läst. Andra saker som skulle få deltagarna att besöka biblioteken mer är om de var kopplade till fler kulturella yttringar, som exempelvis mer mode, konst och film. De vill också kunna delta och påverka bibliotekens verksamhet mer. Deltagarna vill att biblioteken ska likna ett kulturhus där man kan ta del av roliga kurser, events, jippon, föreläsningar och familjedagar. De vill att det ska vara en inspirerande miljö att komma till med en mängd aktiviteter. Workshops om film, mode, resor drama eller svampplockning skulle också vara populärt. Det ska finnas möjlighet att pyssla, gå på utställningar, spela dataspel, lyssna på musik eller titta på storbilds-tv. De ovana biblioteksbesökarna tycker också att biblioteken kan fungera som en länk mellan medborgare och kommunen, och att medborgare kan komma till biblioteken för att få kunskap om hur de kan vara med och påverka i olika politiska frågor. Detta görs redan på vissa av biblioteken idag men informationen har inte nått deltagarna på dessa platser. En av grupperna vill att biblioteket skulle ordna en tankesmedja, där invånarna var med och producerade innehållet på biblioteket. 16

17 Flera grupper tycker att biblioteken kan låna ut andra saker än bara böcker. Varför kan man inte låna kläder, leksaker och teknik? Den här gruppen är mer positiv över en digitalisering av böcker, även om det skulle innebära en minskning av de fysiska böckerna, än de vana besökarna. Ett större digitalt utbud skulle innebära att de inte behöver gå till biblioteken utan kan låna direkt från hemsidan. De gillar också idén att få låneböcker direkt hem i brevlådan. Samhällsuppdraget Biblioteken är enligt den här gruppen allmänbildande och bidrar till en ökad rättvisa eftersom de tillhandahåller gratis information, kunskap och kultur för alla. Förskolor och skolor är en viktig målgrupp eftersom det är med skolan som många får sitt första möte med biblioteken och har chansen att väcka ett läsintresse. Folkbiblioteken är en av demokratins hörnstenar De ser också biblioteken som en mötesplats för exempelvis arbetslösa, sjukskrivna och hemlösa. Deltagarna tycker att också att datorer som biblioteksbesökarna har tillgång till är en del av bibliotekens samhällsuppdrag då alla inte har råd med en egen dator och det i dag kan vara stigmatiserande att inte ha en dator. Utan biblioteken skulle det bli dyrt med studielitteratur för studenter och föräldrar som inte kan köpa böcker skulle inte ha möjlighet att läsa för sina barn. Lokalerna Fräschare lokaler Många tycker att bibliotekens miljö ska göras mer lockande. De vill ha en modernare och mer designad inredning, som samtidigt känns mysig. De vill, i likhet med de vana grupperna, ha mer kuddhörnor, färger och sköna soffor. De vill också ha fler smårum som man kan hyra till olika aktiviteter. Friare ytor önskas också. Ordentliga föreläsningssalar efterfrågas så att man kan bjuda in politiker och andra till samtal och ha uppträdanden av artister. Café bland böckerna Precis som i dialogen med de vana besökarna önskar denna grupp att biblioteken ska ha ett café i anslutning till böckerna. De vill gärna ha en öppen struktur där caféet är en integrerad del. 17

18 Högre ljudnivå Kravet på tysthet gör att vissa inte känner sig bekväma på biblioteken. Deltagarna skulle vilja ha fler utrymmen för att prata, mer öppet, och särskilda rum där det ska vara tyst. Ljudisolerande väggar mellan olika avdelningar föreslås, så att man kan ha olika rum för olika ändamål. Längre öppetider Liksom i samtalen med de vana biblioteksbesökarna vill denna grupp ha bättre öppettider. Helger är viktigt, samt kvällar och lov. Vissa bibliotek får gärna ha öppet dygnet runt. Biblioteken behöver då inte ha personal, besökarna har passerkort. Deltagarna drar paralleller till flera universitetsbibliotek där det funkar på det sättet. På dessa ställen finns det väktare som då och då kollar till lokalerna. När det finns flera bibliotek i samma kommun vill man att öppetiderna ska vara lika för alla. Det blir omöjligt att hålla reda på öppetider på tre ställen. Lånekort för hela Sverige Även de mindre vana besökarna efterfrågar ett lånekort som fungerar på alla bibliotek i Sverige. Möjlighet att låna böcker på andra ställen än biblioteket Biblioteken får gärna ha små filialer integrerade i kulturhus, gallerior, gym, caféer eller hotell. Det kan till exempel finnas en filial på tågstationen som har öppet dygnet runt, och att man kan låna en bok på en station och lämna tillbaka den på en annan. Många vill också ha nationella bibliotek, så att man kan låna en bok på ett bibliotek och lämna den på vilket annat som helst i Sverige. Litteraturutbud Deltagarna tycker att biblioteken ska bli bättre på att belysa en internationell författarscen, och ta in litteratur från flera världsdelar. Man vill också få hjälp med att hitta smalare litteratur. Det lokala ska också uppmärksammas mer. I jämförelse med de vana biblioteksbesökarna är fler i den här gruppen öppna för att gå över till fler elektroniska böcker. Det skulle göra att fler öppna ytor i bibliotekslokalerna skapas som går att användas till café, workshops och events. De gillar också idén på att låna böcker direkt via nätet, som man kan få på datorn, en bokplatta, eller i sin telefon. Det finns dock de som motsätter sig det, och menar att de aldrig skulle läsa en hel bok på en skärm. De skulle dock vilja kunna kolla upp ett passage i en bok via nätet när de exempelvis studerar. 18

19 Deltagarna vill ha ett annat system för bokindelningarna, som exempelvis olika färger istället för bokstavskombinationer som det är idag. Det skulle göra biblioteken mer tillgängliga och lättare att använda. Det kom också upp förslag på att biblioteken i de större kommunerna ska ha nischade bibliotek på olika teman, som ett science fiction bibliotek, ett kulturbibliotek och ett barnbibliotek. Biblioteken ska ha en större avdelning på dessa teman, men även ha andra böcker som på ett vanligt bibliotek. En sådan uppdelning skulle göra att biblioteken skulle kunna få spetskompetens inom olika områden och locka till sig folk med specialintressen. Bibliotekspersonalen Personalen ska locka till läsning Bibliotekspersonalen är väldigt viktig. Deras främsta roll är att på olika sätt inspirera till läsning och ge nya perspektiv på vad litteratur kan ge. De ska väcka nyfikenhet och ha en god litteraturkunskap. Personalen är länken mellan läsaren och boken. De har ett stort ansvar i att locka unga till läsning. Som ung är det viktigt att man kommer igång och läser. Det spelar ingen roll om det inte är finlitteratur. Börjar man läsa skapas ett bokintresse som kan leda till mer avancerad litteratur. Deltagarna vill också att personalen ska se alla. De ska dock inte vara för påflugna, men finnas där om man vill fråga något. Personalen mer kommunikativ Den här gruppen har en mindre positiv inställning till bibliotekspersonalen än de vana biblioteksbesökarna. Flera känner sig inte inbjudna när de kommer till biblioteken, och tycker att personalen kunde vara mer kommunikativ. De tycker också att personalens språkkunskaper kunde bli bättre, så att de kan prata fler språk än svenska och engelska. Bibliotekspersonalen borde ha olika kompetenser så att de bättre representerar biblioteksbesökarna än idag. Många är stöpta i samma form enligt deltagarna och man vill ha personer med olika kulturell bakgrund. Bibliotekspersonalen kan lära Personalen borde hålla i fler kurser på olika teman, där de kan tipsa om litteratur och väcka nyfikenhet. Förutom litteraturfrågor vill man även kunna få information om lokalpolitiska frågor. Deltagarna vill till exempel kunna fråga om hur de kan påverka i en politisk fråga eller hur man söker bygglov. 19

20 Man vill också kunna erbjudas språkhjälp så att man kan få tillgång till bibliotekens information även om man har svårt med språket. I många dialoger kom det också upp att man vill att personalen ska vara specialister på olika områden. De ska gärna kunna mycket om udda saker. Ett förslag som kom upp var att personalen skulle ha olika färger på sina tröjor beroende på vad de var specialiserade inom, som till exempel lila tröjor för faktaböcker, röda tröjor för populärlitteratur, grönt för barnböcker, rosa för ungdom och så vidare. Man vill också att personalen kollar upp de frågor de inte kan svara på med än gång och återkomma med svar. Kommunikation Hemsidan ej lockande De flesta har besökt sitt lokala biblioteks hemsida högst en gång. De har i de flesta fall tyckt att den varit svårsökt och inte så interaktiv. De skulle vilja ha en bättre lånesida för böcker och ha uppdaterad information om nyinkomna böcker, bokkvällar och andra arrangemang. Några deltagare vill ha möjlighet att göra sin egen bibliotekshemsida via bibliotekets hemsida. Det blir som en mina sidor. På den sidan kan man tipsa om sina bästa boktips och annat som har med litteratur att göra. På så sätt skapas ett virtuellt bibliotek baserat på användarna. Man vill också ha en fritextsökning på hemsidan så att man kan söka fritt efter teman eller frågor som man är intresserad av. Bättre information om bibliotekets agenda Vad som händer på biblioteket vill man gärna få reda på via så många kanaler som möjligt. Eftersom de inte själva besöker biblioteket frekvent pratar de om att biblioteken borde bli bättre på att marknadsföra sig. De vill få information genom annonser i lokaltidningar, studenttidningar och annonstavlor på stan. De tycker också att biblioteken borde bli bättre på att kommunicera med medborgarna, bland annat genom mejl. Information direkt till elever på skolorna, genom till exempel mejl (inte gå genom lärarna som lätt kan glömma bort) är också en bra väg. De flesta skulle kunna tänka sig att prenumerera på ett nyhetsmejl om de blev tillfrågade. Flygblad till hushållen tycker också några är en bra idé. 20

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Att komma in i dom andras läsningar

Att komma in i dom andras läsningar Att komma in i dom andras läsningar skrift #2015:1 En studie av barns upplevelser av Sommarboken av Linnéa Lindsköld Sommarboken 2014 Att komma in i dom andras läsningar En studie av barns upplevelser

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig

Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig KulturSkåne Tack vare det meröppna biblioteket fi nns det ett bibliotek även för mig En utvärdering av Veberöds meröppna bibliotek 2010-2011 EN UTVÄRDERING AV VEBERÖDS MERÖPPNA BIBLIOTEK 2010-2011 FÖRORD

Läs mer

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden

Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Biblioteket har ju varit en livräddare hela tiden Analys av fyra fokusgruppsintervjuer med studenter från Stockholms universitet som nyttjar både SSB och SUB Hösten 2005 Sammanställd av Ewa Andersson,

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 522 31,4 B. Kvinna 1142 68,6 Min ålder A. yngre än 25 år 371 22,3 B. 26-45 år 534 32,1 C. 46-65 år 465 27,9 D. äldre än 65 294 17,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

När världen krymper måste biblioteket bli större

När världen krymper måste biblioteket bli större När världen krymper måste biblioteket bli större en rapport om Det mångspråkiga biblioteket utveckling av interkulturella mötesplatser, ett ESF-projekt 1 inneh å ll Innehåll Inledning till UNESCOS Folkbiblioteksmanifest

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35)

MTM. Rapport: Fokusgrupper med studenter. December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB. Markör AB 1 (35) MTM Rapport: Fokusgrupper med studenter December 2014, Markör Marknad och Kommunikation AB Markör AB 1 (35) Uppdrag: Användarundersökning Beställare: MTM Kontaktperson MTM: Pia Hasselrot Projektledare

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer