Medborgardialog om. Framtidens bibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgardialog om. Framtidens bibliotek"

Transkript

1 Medborgardialog om Framtidens bibliotek

2 Innehållsförteckning DEL 1 Inledning 3 DEL 2 Bakgrund och metod 4 DEL 3 Resultat fokusgruppssamtal 6 DEL 4 Avslutande analys 21 bilaga A Verksamheter 25 bilaga B Skillnad stor & liten kommun 27

3 D E L 1 Inledning Hösten 2009 inledde Medborgaranalysen ett samarbete med Svensk Biblioteksförening och nio kommuner i Sverige kring framtidens folkbibliotek. Det fanns ett gemensamt intresse i att få en kvalitativ undersökning kring hur medborgare ser på folkbibliotekens roll i framtiden. Under februari och mars 2010 genomfördes två fokusgrupper i var och en av de nio deltagande kommunerna. Både vana och ovana biblioteksbesökare har fått ge sina tankar kring vad folkbiblioteken ska ha för roll i framtiden utifrån rumsliga, innehållsliga och kompetensmässiga perspektiv. Resultaten av samtalen redovisas dels i lokala rapporter för respektive kommun, dels i denna nationella rapport där vi har sammanställt synpunkter och önskemål från samtliga dialoger. De medverkande kommunerna är Huddinge, Kista-Akalla, Botkyrka, Umeå, Borås, Lund, Älvdalen, Säter och Perstorp. Totalt har 140 personer deltagit i dialogerna, varav hälften är vana biblioteksbesökare och hälften sällan eller aldrig besöker bibliotek. Tanken med uppdelningen är att få en bild av brukarnas behov och att bilda sig en uppfattning om vad som ligger till grund för att vissa personer inte använder biblioteket och hur man skulle kunna attrahera den gruppen i framtiden. 3

4 D E L 2 Bakgrund och Metod Bakgrund Vilken roll ska biblioteken ha i framtiden? Vilken är bibliotekariernas huvudfunktion? Hur vill besökarna att framtidens bibliotekslokaler ska se ut? Dessa och många andra frågor kom upp i de samtal som Medborgaranalysen haft med bibliotekschefer och bibliotekspersonal i olika kommuner. På många ställen minskar besöks- och lånesiffror. Vi tyckte oss märka en osäkerhet hos bibliotekspersonalen kring vilken roll de och biblioteken ska ha i framtiden. Samtidigt visar undersökningar att biblioteken är den institution som svenskar känner näst mest förtroende för i hela samhället. Medborgaranalysen tyckte att det skulle vara intressant att genomföra en större medborgardialog kring de här frågorna och kontaktade ett antal kommuner samt Svensk Biblioteksförening. Nio kommuner bestämde sig för att delta. Det visade sig att Svensk Biblioteksförening just var på väg att göra en större enkätstudie kring samma frågor, och vi såg att dessa kunde komplettera varandra på ett intressant sätt. Metod Medborgaranalysen är ett företag som arbetar med att förbättra dialogen mellan beslutsfattare och invånare på kommunnivå. Detta görs genom att utveckla metoder för medborgardialog och processleda dialogprojekt. Metoderna som använts är sprungna ur arbete som initiativtagarna Sofia Wiberg och Carlos Rojas utvecklat vid arkitektur- och konsthallen Färgfabriken och tidningen/produktionsbolaget Gringo. Utgångspunkten är att det behövs en ständig dialog med medborgarna för att den offentliga sektorn ska fungera bra. Med hjälp av fokusgrupper, undersökningar och utvecklingsarbete blir kvalitén på kommunens arbete bättre och medborgarna känner sig mer delaktiga. Medborgaranalysen lägger ned stor tid på rekrytering av deltagare till medborgardialoger. Det finns alltid en risk när medborgardialoger arrangeras att det främst är personer som redan är engagerade i föreningar eller i politiska partier som kommer och att man inte fångar upp de vars röst sällan blir hörd. 4

5 I rekryteringen till dessa fokusgrupper har vi använd flera olika kanaler. Vi har kontaktat skolor, satt upp lappar på träningshallar, vårdcentraler, matbutiker och i bibliotek. Vi har annonserat på platsbanken och använt Facebook och andra sociala nätverk. I vissa kommuner har det varit lättare att få folk. I Huddinge fylldes grupperna snabbt medan det var väldigt svårt att rekrytera i exempelvis Perstorp. Deltagarna i fokusgrupperna var alla mellan år. De hade olika bakgrunder, studenter, industriarbetare, arbetssökande, lärare, översättare, egna företagare med flera. Varje fokusgrupp varade i två timmar. För att få till ett bra samtalsklimat där det är högt i tak och där deltagarna känner sig avslappnade och vågar uttrycka vad de tänker genomförde vi fokusgrupperna på olika caféer. Alla har också fått en ersättning på 200 sek plus en bok för sin insats. Detta är en ersättning för den tid deltagarna lägger ned och för att de ska känna att deras insats är värdefull. 5

6 D E L 3 Resultat fokusgruppsamtal Vana biblioteksbesökare Bibliotekens dragningskraft De vana biblioteksbesökarna betonar bibliotekens demokratiska funktion och menar att den är en del av dragningskraften. Biblioteken är en plats där man kan få kunskap om nästan vad som helst, och det är gratis. Det gör att det kan komma alla till godo. Många tycker också att biblioteken är en lugn och trevlig plats dit man kan komma för att återhämta sig. Det uppfattas som en frizon från den annars så stressiga vardagen. En deltagare uttrycker sig såhär: Biblioteket är en plats där jag själv kan få välja tempo och där jag har frihet att välja om jag ska ta kontakt med någon eller inte. Bibliotekets roll som mötesplats lockar mest. Man önskar att biblioteken ska vara en mötesplats dit man går för att träffa andra personer med samma intresse. Att skapa möjligheter för sådana möten att äga rum är något man vill att biblioteken ska bli bättre på. Dragningskraften består såklart också av alla böcker och tidskrifter. Genom att gå runt bland det stora utbudet hittar deltagarna litteratur som de inte visste att de var intresserad av. Kombinationen av spänning och trygghet lockar också. Inom bibliotekens trygga väggar finns det hyllmeter med spännande kunskap att ta till sig. Biblioteket är en plats där man kan vidga sina vyer på väldigt liten yta. Personalens kompetens är också viktigt för de vana besökarna. Engagerad och välutbildad bibliotekspersonal fungerar som kunskapslotsar i vårt komplexa samhälle. De uppfattas som vägledare och kan lära folk att söka information och tillgängliggöra den stora mängd kunskap som finns inom bibliotekets väggar. I de mindre kommunerna tycker man att biblioteken har en viktig roll i att vara en plats för minnen, tradition och stämning. 6

7 Samhällsuppdraget Folkbiblioteken värdesätts högt av de vana biblioteksbesökarna. Deras roll i samhället är att vara en plats för kunskap. Det är en viktig lärandemiljö och en plats för studier. Det är en gratis väg för människor att utbilda sig och bidrar till att utbildning, kunskap och allmänbildning blir mindre av en klassfråga. Just att bibliotekets tjänster är gratis anser den här gruppen är mycket viktigt. Det gör att alla, oavsett ekonomisk och social situation, har möjlighet att få samma tillgång till kunskap. Sveriges demokrati bygger på att kunskap ska finnas tillgänglig för alla. I en av grupperna kom det också upp att biblioteken fungerar som motkraft till den kommersiella bokmarknaden, där ett fåtal intressenter äger marknaden och bidrar till att det blir ett enformigt utbud av litteratur. Om biblioteken försvann, menar det, skulle det innebära ett slag mot demokratin då några få intressenter skulle styra hela utbudet. Lokalerna Ökad mysighetsfaktor och öppenhet Biblioteken behöver förbättra sin mysighetsfaktor. Deltagarna vill att biblioteken ska vara mer färgstarka och jobba mer med belysning. De önskar sig mer blommor, myshörnor, kuddrum och sköna fåtöljer. Öppenhet är en annan önskan. Vissa tycker att man kan magasinera böcker för att frigöra ytor. Andra är väldigt noga med att böckerna ska finnas framme, så att de kan gå runt och hålla i dem och bläddra i dem. De menar att om man magasinerar böckerna kommer möjligheterna att bara upptäcka en bok man inte visste fanns försvinna. Om magasinen är öppna är fler villiga att ha fler böcker magasinerade för att få mer fri yta i lokalerna. Biblioteken ska enligt deltagarna kännas å ena sidan öppna och ljusa, å andra sidan mysigare och hemtrevligare. Ljusa öppna lokaler där det inte är några tydliga gränser mellan café och bibliotek efterfrågas. Det får gärna finnas en uteplats och en lugnare del med dämpad belysning. Många ser en potential i att biblioteken kan göras till mer av en mötesplats, där man kan genomföra olika arrangemang. För att detta ska bli möjligt vill man att lokalerna ska bli mer flexibla så att det finns utrymmen för att arrangera kurser, workshops och läsecirklar. Det bästa vore om det snabbt gick att göra om ett rum till ett grupprum en dag och sen till mindre enskilda rum, en annan dag. Biblioteken 7

8 får också enligt många gärna ligga i samma byggnad som andra kulturinrättningar, så att biblioteken blir del av ett kulturcentrum. En annan återkommande önskan är att det ska vara mer överskådligt och lättare att hitta bland de olika kategorierna av böcker på biblioteket. Vissa föreslår ett färgsystem (exempel Idea Store i London), andra tycker att det ska vara bilder, färger eller figurer, som en kock över matlagningsböckerna, ett hjärta över kärleksromaner och så vidare. De önskar sig också en karta inne vid entrén som gör det lättare att navigera sig på biblioteket. Café ett måste Deltagarna tycker att biblioteken behöver fikamöjligheter som är mer avancerade än en kaffeautomat. Caféet ska helst vara integrerat i biblioteksmiljön, så att man kan dricka en kaffe och läsa en bok samtidigt. Caféet är också en utmärkt miljö för att ordna lunch- och kvällsaktiviteter som föreläsningar, läsecirklar och författarbesök. Olika ljudnivåer Biblioteken som en lugn och tyst plats värdesätts högt. Men man vill också att biblioteken ska bli mer av en mötesplats där liv och samtal kan ta större plats. Rum med tre olika ljudnivåer efterfrågas: 1. Rum som är helt tysta, och som passar bra för studier. 2. Dämpade rum där man kan prata med låg röst 3. Öppna rum där det är fritt att prata och umgås utan att behöva tänka på tonläget. För att skilja de olika rummen åt tycker många att ljudisolerande väggar vore en bra idé. Väggarna får gärna vara i glas eftersom det skapar en ljus och öppen känsla. Generösare öppetider Bibliotekets öppettider borde på vara generösare tycker deltagarna på vissa platser. Vissa vill besöka biblioteket efter arbetstid, andra vill kunna sitta och plugga till sent på kvällen. Minst till ska det vara öppet. Andra, till exempel barnfamiljer, vill kunna komma tidigare på morgonen. Vissa bibliotek har också stängt på lördag och söndagar, de dagar då många är lediga och har möjlighet att gå dit. Likadant är det med sommartider, då många ungdomar är lediga från skolan och har möjlighet att använda biblioteken. Ett förslag som kom upp var att ha stängt en vardag i veckan för att kunna ha bättre helg- och kvällsöppet. Ett annat sätt att lösa frågan om öppettider är att biblioteken ska börja med passerkort för vissa delar av biblioteken, som då skulle kunna ha dygnet-runt-öppet. På nätterna behöver det inte finnas någon bibliotekspersonal utan endast väktare. Då skulle man kunna komma dit och plugga, låna eller lämna tillbaka vissa böcker. Några är också beredda på att betala en mindre avgift för ett sådant kort. 8

9 Ett lånekort för hela landet Många deltagare tycker att bibliotekskorten är krångliga. Vissa har tre olika kort, eftersom de lånar på olika bibliotek. Ett när de är hemma, ett när de åker till stan, och ett när de är på semester. Andra berättar om hur de tagit sig till biblioteket men inte fått låna dem eftersom de glömt kortet hemma. De tycker att det vore bra med ett kort för alla bibliotek i Sverige. Alternativet är att det skulle räcka med att visa sin legitimation när man lånade böcker. Ett tredje förslag är att ha inloggning med användarnamn och lösenord för lån. Biblioteksböcker integrerade i resten av samhället Ska biblioteket bli bättre på att ha böcker utanför biblioteksväggarna? Deltagarna tycker att det vore kul med bokställ på olika platser, som receptböcker på mataffären, bokställ på caféer, vid tågstationen eller flygplatsen. I Umeå finns exempel på detta, Bokcafé Pilgatan har böcker till utlåning. Några få har också erfarenhet av att ha arbetsplatsbibliotek där de jobbar, där man kan låna ett litet urval av böcker och tycker att det borde finnas i större utsträckning. Bokpåsen är också ett förslag. Det är färdigpackade bokpåsar med böcker på olika teman som man ska kunna låna på olika platser. På förskolan ska det till exempel finnas påsar med böcker anpassade för åldern på barnen som man kan låna med sig hem. När man är klar lämnar man tillbaka påsen på dagis. Det här kan öka både utlåningsstatistiken, läsandet och är tidsbesparande för de föräldrar som vill läsa mer för barnen men inte hinner till biblioteket. Book off är ett annat koncept som kommer från Japan. Det är olika bokstånd som fungerar som typ korvvagnar, och som i Japan är lika vanliga som Mc Donalds. Du betalar en symbolisk summa för första boken, som du sen kan byta du den mot en ny i vilket stånd du vill, när du vill. Det är inga förseningsavgifter, och ett snabbt och enkelt sätt att kunna låna böcker. Många lockas också av tanken att ha fler ställen att lämna tillbaka sina låneböcker på, som vid tågstationen, i centrum eller på arbetsplatsen. Många påpekar också att bokbussen, som fyller en viktig funktion speciellt för barn, har minskat sina turer i många kommuner. 9

10 Litteraturutbud En av de saker som gör biblioteken till en unik plats för deltagarna är känslan av att vara bland en stor mängd fysiska böcker. Deltagarna gillar att gå runt bland alla böcker, bläddra i dem och upptäcka litteratur, ämnen och författare som de inte kände till sedan tidigare. Litteraturen skulle dock kunna göras ännu mer tillgänglig genom att personalen arbetar mer än idag med skyltning av författare och teman. Detta ska gärna göras på ett lekfullt och inspirerande sätt. Det är dock viktigt att det inte bara är de mest populära böckerna, utan också smalare litteratur, som lyfts fram, gärna exempelvis utomeuropeisk. Det ökar chansen för besökare att hitta en bok som ger helt nya perspektiv. De aktuella och välkända författarna hittar man ändå, menar deltagarna. Olika teman som lyfts fram kan också fördjupas med seminarier och föreläsningar med inbjudna författare. Många efterfrågar också större betoning på lokala författare. I Botkyrka vill man till exempel ha en särskild hylla med författare som är födda eller bosatta i området. Fler ljudböcker och större utbud av litteratur och tidskrifter på fler språk efterfrågas också. Vilka språk som ska finnas representerade beror på hur befolkningsstatistiken i kommunen ser ut. Personalens kompetens Personalens oumbärlig Personalen på huvudbiblioteket är otroliga, de är personliga, kommer ihåg namnet på en och vad man läser. Fokusgruppsdeltagare i Huddinge Det personliga mötet med bibliotekspersonalen betyder mycket. De flesta är nöjda med bibliotekspersonalen idag, som upplevs som tillmötesgående och hjälpsam. Exempel på det är att personalen beställer in böcker som besökarna ber om. Personalen har en nyckelroll för folkbibliotekens framtid. Deras roll är att inspirera till läsande, ge lästips och vägleda besökarna i kunskapssökande. Det sistnämnda blir allt viktigare i vår informationsspäckade vardag. De har också en viktig uppgift i att uppmuntra barns läsande. De ska också arbeta med uppsökande verksamhet, och aktivt få folk att komma till biblioteket som annars inte skulle göra det. Synliggörande och spetskompetens Vissa av deltagarna tycker att personalen kan tillgodose besökarnas behov bättre. Många upplever bemötandet som trevligt men att det inte direkt blir någon dialog med bibliotekarierna och att det kan vara svårt att få hjälp om man inte på förhand vet ganska exakt vad man söker. En del tycker att de besvärar personalen med sina frågor och upplever att de ofta får frågan vad de vill ha utan att alternativ presenteras eller att de får hjälp på traven. 10

11 Deltagarna vill möta belästa bibliotekarier som kommer med konkreta råd och förslag. De skulle också önska mer kompetens när det gäller olika ämnesområden. De efterfrågar personal som är sakkunnig, med spetskompetens om en viss författare, eller ett ämne. De vill också ha personal som kan prata flera språk, speciellt de språk som genom invånarna finns representerade i kommunen. Ingen av de här personerna behöver ha bibliotekarieutbildning. Tvärtom efterfrågas personal som har annan bakgrund. Viktigt att påpeka är att dessa inte ska ersätta bibliotekarierna, utan vara ett komplement. Om bibliotekarien inte kan besvara en fråga som en besökare ställt vill de vana biblioteksbesökarna att hon eller han tar reda på svaret och återkommer. Då skulle även de med smalare bokintressen få kvalificerad hjälp. En del tycker också att bibliotekspersonalen ska hjälpa besökarna genom att följa dem till hyllan där en efterfrågad bok finns. Många har erfarenhet av att personalen pekar mot en hylla som ligger långt ifrån och att de kan ta lång tid att själv hitta hyllplanet och boken. Dialog med personal och andra besökare Deltagarna vill ha en bättre dialog med bibliotekspersonalen och få veta mer om deras personliga bokintressen. De vill till exempel att de biblioteksanställda ska ha sina egna boktips uppsatta på väggen, så som det brukar finns i många videobutiker. Till exempel: Denna vecka tipsar Barbro om sina tio favoritböcker. Alla tipslistor ska sen samlas på ett ställe så att man kan få flera personers favoritlistor. Deltagarna vill också själva kunna dela med sig av sina läsupplevelser. De vill att det ska finnas en särskild hylla med lästips från folk i trakten, så att till exempel Olle Larsson i Älvdalen under en vecka får ställa fram sina bästa läsupplevelser. Man gillar att inspireras av vad andra läser. Många går redan idag alltid till hyllan för återlämnade böcker för att få tips. Deltagarna vill också ha en hylla där de kan lämna en egen bok, och hämta någon annans. Det är ett bra sätt att återvinna sin egen litteratur, som man annars kanske slänger bort. Många deltagare tycker att det idag är svårt att få hjälp med smalare litteraturintressen. Ett förslag som kom upp i nästan alla grupper var att personalen ska synliggöra sin kompetens gentemot varandra och besökarna genom nationella kompetenslistor. Alla bibliotekarier i hela Sverige ska skriva ned vilka ämnen/författare de är mest insatta i, och samla informationen i en gemensam intern databas. När sedan någon besökare i Säter kommer till biblioteket och vill fördjupa sig i 1500-talskonst, kan personalen kolla vilken bibliotekarie i landet som har det som expertområde och kontakta denna för att få tips på 11

12 litteratur och intressanta synvinklar kring ämnet. Det här blir ett sätt att tillvarata den kompetens som personalen redan besitter och ge besökarna bättre service och möjliggöra för dem att få djupare kunskap inom smalare områden. Kommunikation Dialogbaserade hemsidor Bibliotekens hemsidor upplevs som tråkiga och svårtillgängliga. Många tycker att de är svåra att hitta när de ligger under kommunens sidor. Undantaget är Umeå som arbetat hårt och fått utmärkelser för sin hemsida. Sökfunktionen på hemsidorna kunde bli bättre. Deltagarna vill gärna ha en googleliknande sökfunktion där man kan söka lite enklare efter böcker istället för att man ska behöva veta allt om boken för att söka på den. De tycker också att det vore bra om det fanns ett kategorisystem så att man kan specificera sig mer och mer. Om man till exempel vill ha en bok om mat, då kanske man får välja kategori av mat (säg spanskt), sedan kategori inom den sortens mat (säg vegetariskt), och efter det få upp alternativ. På det sättet blir det både enklare att hitta det man vill och att hitta andra liknande böcker under samma ämne. Vissa tycker att hemsidan borde ha en tipsfunktion, där man får tips om andra böcker i samma kategori som den man söker efter. Framförallt facklitteratur tycker man att det vore bra med att ha en sådan sökmotor för. Många vill interagera mer via hemsidan. Till exempel skulle man kunna skriva upp ett intresse för något, exempelvis romantiken. När det är tillräckligt många som anmäler samma intresse sätter man igång en kurs, föreläsning, workshop eller liknande på ämnet och informerar alla som har anmält intresse. Detta kan exempelvis ske via mejl, post eller sms. Man vill också kunna skriva egna recensioner och boktips, och att detta samlas på en plats så att man kan läsa mångas recensioner på en gång. Deltagarna vill också att hemsidan ska kunna läsas på olika språk, speciellt de kommuner där en stor del av befolkningen har rötter i andra länder och i ett tidigt skede i inlärningen av det svenska språket 12

13 Bättre information om vad som händer på biblioteken Biblioteken skulle kunna bli bättre på att informera om sina aktiviteter. Det blev tydligt att många inte nås av den information som skickas ut idag. Flera deltagare önskade sig aktiviteter som redan fanns på biblioteket i det området, som läxläsning, filmvisningar och läsecirklar. Eftersom den här gruppen besöker bibliotek relativt ofta är biblioteken en bra plats för information. Förutom det tycker man att hemsidan, tidningar, nyhetsbrev, mataffären och föreningslivet är bra kanaler att använda sig av. Om hemsidan är lättöverskådlig och uppdateras ofta är det också ett bra sätt att informera om de olika aktiviteterna. Nyhetsbrev i mejlen önskas, gärna med möjlighet att välja informationsmängd själv. Vissa vill ha information om allt, andra bara om böcker, författarkvällar, barnaktiviteter, vissa ämnen och så vidare. Man vill också kunna välja om man vill ha veckobrev eller bara information när det sker en aktivitet. Sms är ett bra sätt att få information, men bara om man först har anmält sig intresserad. Reklam i brevlådan var mindre intressant, det är kostsamt och hamnar lätt i skräphögen resonerar man. Att informera lärare i skolan bättre för att nå de yngre kom också upp som förslag. Ett förslag som kom upp var att man skulle bjuda in grupper, som till exempel pensionärer eller föräldrarlediga till informationsträffar, där man informerar om vad som är aktuellt på biblioteken just nu. Det tror man skulle kunna locka till sig folk som nu sitter ensamma hemma och saknar sina jobb och som inte känner till bibliotekens verksamhet. Sms för bokpåminnelse Flera grupper önskade sig sms för bokpåminnelse. 13

14 Verksamheter (vana besökare) De här verksamheterna vill de vana besökarna ha på biblioteket Författarträffar Sagostunder Studiecirklar Bokcirklar Utbildning i hur man kan påverka i lokala frågor Internetkurser Utställningar med lokala och internationella konstnärer Lokala författarkvällar på olika språk Filmklubb med efterföljande diskussion och litteraturtips Datorer som man kan spela spel på Bokbytardagar där man kan lämna egna böcker och ta av andras Bjuda in grupper till så här funkar biblioteket Använda biblioteken som en plattform för kommuners dialogarbete med invånare. Tätare samarbete mellan biblioteken, föreningslivet och olika organisationer Skrivarcirklar (både i skönlitterärt skrivande och i hur man skriver PM och uppsatser). Temakvällar och veckor där både litteratur och aktiviteter förs samman. 14

15 Framtidens bibliotek (vana besökare) Viktigaste punkterna Framtidens bibliotek Värna om den icke-kommersiella, fria mötesplats som biblioteken är idag. Skapa fler möjligheter för möten mellan människor kring ett litteratur- och samhällsintresse. Förädla bibliotekens nuvarande verksamhet. Ha fler arrangemang kring böcker och läsande. Skapa förutsättningar för mer dialog med besökarna. Låt dem få påverka bibliotekens innehåll. Skapa mysigare och mer öppna lokaler. Öka utbudet av utomeuropeiska tidskrifter och litteratur. Ha personal med annan kompetens än bibliotekarieutbildning. Framtidens folkbibliotek är en plats dit man går även fast man inte har något speciellt ärende. Här händer det alltid något nytt kring litteratur som man kan ta del av. Men man kan också bara vara där för sin egen skull. På morgonen kan man sitta och dricka kaffe i ett ljust rum med vackra växter, omringad av tidskrifter och böcker. På lunchen kan man äta en soppa och lyssna på en föreläsning på det tema som biblioteket har. På eftermiddagen kan man välja om man vill delta i en skrivarworkshop eller lyssna på bokprat med en lokal författare. Man kan också skriva upp teman som man skulle vilja veta mer om på en lista. Om tillräckligt många andra besökare skriver upp sig på samma tema, bjuder biblioteket in en föreläsare/ordnar en kurs i temat. Vill man ha lugn och ro kan man välja att sitta i den helt tysta delen. Ska man ha grupparbete eller möte kan man boka ett studierum. Behöver man arbeta finns det gott om datorer. Det finns också kartor och en pedagogisk färgkodning av böcker som gör det lätt att hitta. Har man barn kan man gå till barnbiblioteket precis intill. Där sjuder det av liv och ljud och personalen håller ofta i sagostunder. 15

16 Medborgare som sällan eller aldrig besöker bibliotek Folkbibliotekens nuvarande och potentiella dragningskraft Trots att deltagarna i denna grupp sällan eller aldrig besöker folkbiblioteken är det en viktig plats för dem. Biblioteken är en del i vad samhället ska erbjuda medborgarna. Många tror också att de kommer att behöva biblioteken i framtiden. Bibliotekens kärna är att det är en plats dit man kan komma och låna böcker, musik och tidningar. Man kan låna studierum, kopiera eller söka fakta. Det är också ett ställe att låna barnböcker och studielitteratur. Att allt är gratis är viktigt. Om det var enklare att få tips om läsning på biblioteket skulle fler besöka biblioteken. De skulle till exempel vilja ha tips på nya böcker som liknar det man läst. Andra saker som skulle få deltagarna att besöka biblioteken mer är om de var kopplade till fler kulturella yttringar, som exempelvis mer mode, konst och film. De vill också kunna delta och påverka bibliotekens verksamhet mer. Deltagarna vill att biblioteken ska likna ett kulturhus där man kan ta del av roliga kurser, events, jippon, föreläsningar och familjedagar. De vill att det ska vara en inspirerande miljö att komma till med en mängd aktiviteter. Workshops om film, mode, resor drama eller svampplockning skulle också vara populärt. Det ska finnas möjlighet att pyssla, gå på utställningar, spela dataspel, lyssna på musik eller titta på storbilds-tv. De ovana biblioteksbesökarna tycker också att biblioteken kan fungera som en länk mellan medborgare och kommunen, och att medborgare kan komma till biblioteken för att få kunskap om hur de kan vara med och påverka i olika politiska frågor. Detta görs redan på vissa av biblioteken idag men informationen har inte nått deltagarna på dessa platser. En av grupperna vill att biblioteket skulle ordna en tankesmedja, där invånarna var med och producerade innehållet på biblioteket. 16

17 Flera grupper tycker att biblioteken kan låna ut andra saker än bara böcker. Varför kan man inte låna kläder, leksaker och teknik? Den här gruppen är mer positiv över en digitalisering av böcker, även om det skulle innebära en minskning av de fysiska böckerna, än de vana besökarna. Ett större digitalt utbud skulle innebära att de inte behöver gå till biblioteken utan kan låna direkt från hemsidan. De gillar också idén att få låneböcker direkt hem i brevlådan. Samhällsuppdraget Biblioteken är enligt den här gruppen allmänbildande och bidrar till en ökad rättvisa eftersom de tillhandahåller gratis information, kunskap och kultur för alla. Förskolor och skolor är en viktig målgrupp eftersom det är med skolan som många får sitt första möte med biblioteken och har chansen att väcka ett läsintresse. Folkbiblioteken är en av demokratins hörnstenar De ser också biblioteken som en mötesplats för exempelvis arbetslösa, sjukskrivna och hemlösa. Deltagarna tycker att också att datorer som biblioteksbesökarna har tillgång till är en del av bibliotekens samhällsuppdrag då alla inte har råd med en egen dator och det i dag kan vara stigmatiserande att inte ha en dator. Utan biblioteken skulle det bli dyrt med studielitteratur för studenter och föräldrar som inte kan köpa böcker skulle inte ha möjlighet att läsa för sina barn. Lokalerna Fräschare lokaler Många tycker att bibliotekens miljö ska göras mer lockande. De vill ha en modernare och mer designad inredning, som samtidigt känns mysig. De vill, i likhet med de vana grupperna, ha mer kuddhörnor, färger och sköna soffor. De vill också ha fler smårum som man kan hyra till olika aktiviteter. Friare ytor önskas också. Ordentliga föreläsningssalar efterfrågas så att man kan bjuda in politiker och andra till samtal och ha uppträdanden av artister. Café bland böckerna Precis som i dialogen med de vana besökarna önskar denna grupp att biblioteken ska ha ett café i anslutning till böckerna. De vill gärna ha en öppen struktur där caféet är en integrerad del. 17

18 Högre ljudnivå Kravet på tysthet gör att vissa inte känner sig bekväma på biblioteken. Deltagarna skulle vilja ha fler utrymmen för att prata, mer öppet, och särskilda rum där det ska vara tyst. Ljudisolerande väggar mellan olika avdelningar föreslås, så att man kan ha olika rum för olika ändamål. Längre öppetider Liksom i samtalen med de vana biblioteksbesökarna vill denna grupp ha bättre öppettider. Helger är viktigt, samt kvällar och lov. Vissa bibliotek får gärna ha öppet dygnet runt. Biblioteken behöver då inte ha personal, besökarna har passerkort. Deltagarna drar paralleller till flera universitetsbibliotek där det funkar på det sättet. På dessa ställen finns det väktare som då och då kollar till lokalerna. När det finns flera bibliotek i samma kommun vill man att öppetiderna ska vara lika för alla. Det blir omöjligt att hålla reda på öppetider på tre ställen. Lånekort för hela Sverige Även de mindre vana besökarna efterfrågar ett lånekort som fungerar på alla bibliotek i Sverige. Möjlighet att låna böcker på andra ställen än biblioteket Biblioteken får gärna ha små filialer integrerade i kulturhus, gallerior, gym, caféer eller hotell. Det kan till exempel finnas en filial på tågstationen som har öppet dygnet runt, och att man kan låna en bok på en station och lämna tillbaka den på en annan. Många vill också ha nationella bibliotek, så att man kan låna en bok på ett bibliotek och lämna den på vilket annat som helst i Sverige. Litteraturutbud Deltagarna tycker att biblioteken ska bli bättre på att belysa en internationell författarscen, och ta in litteratur från flera världsdelar. Man vill också få hjälp med att hitta smalare litteratur. Det lokala ska också uppmärksammas mer. I jämförelse med de vana biblioteksbesökarna är fler i den här gruppen öppna för att gå över till fler elektroniska böcker. Det skulle göra att fler öppna ytor i bibliotekslokalerna skapas som går att användas till café, workshops och events. De gillar också idén på att låna böcker direkt via nätet, som man kan få på datorn, en bokplatta, eller i sin telefon. Det finns dock de som motsätter sig det, och menar att de aldrig skulle läsa en hel bok på en skärm. De skulle dock vilja kunna kolla upp ett passage i en bok via nätet när de exempelvis studerar. 18

19 Deltagarna vill ha ett annat system för bokindelningarna, som exempelvis olika färger istället för bokstavskombinationer som det är idag. Det skulle göra biblioteken mer tillgängliga och lättare att använda. Det kom också upp förslag på att biblioteken i de större kommunerna ska ha nischade bibliotek på olika teman, som ett science fiction bibliotek, ett kulturbibliotek och ett barnbibliotek. Biblioteken ska ha en större avdelning på dessa teman, men även ha andra böcker som på ett vanligt bibliotek. En sådan uppdelning skulle göra att biblioteken skulle kunna få spetskompetens inom olika områden och locka till sig folk med specialintressen. Bibliotekspersonalen Personalen ska locka till läsning Bibliotekspersonalen är väldigt viktig. Deras främsta roll är att på olika sätt inspirera till läsning och ge nya perspektiv på vad litteratur kan ge. De ska väcka nyfikenhet och ha en god litteraturkunskap. Personalen är länken mellan läsaren och boken. De har ett stort ansvar i att locka unga till läsning. Som ung är det viktigt att man kommer igång och läser. Det spelar ingen roll om det inte är finlitteratur. Börjar man läsa skapas ett bokintresse som kan leda till mer avancerad litteratur. Deltagarna vill också att personalen ska se alla. De ska dock inte vara för påflugna, men finnas där om man vill fråga något. Personalen mer kommunikativ Den här gruppen har en mindre positiv inställning till bibliotekspersonalen än de vana biblioteksbesökarna. Flera känner sig inte inbjudna när de kommer till biblioteken, och tycker att personalen kunde vara mer kommunikativ. De tycker också att personalens språkkunskaper kunde bli bättre, så att de kan prata fler språk än svenska och engelska. Bibliotekspersonalen borde ha olika kompetenser så att de bättre representerar biblioteksbesökarna än idag. Många är stöpta i samma form enligt deltagarna och man vill ha personer med olika kulturell bakgrund. Bibliotekspersonalen kan lära Personalen borde hålla i fler kurser på olika teman, där de kan tipsa om litteratur och väcka nyfikenhet. Förutom litteraturfrågor vill man även kunna få information om lokalpolitiska frågor. Deltagarna vill till exempel kunna fråga om hur de kan påverka i en politisk fråga eller hur man söker bygglov. 19

20 Man vill också kunna erbjudas språkhjälp så att man kan få tillgång till bibliotekens information även om man har svårt med språket. I många dialoger kom det också upp att man vill att personalen ska vara specialister på olika områden. De ska gärna kunna mycket om udda saker. Ett förslag som kom upp var att personalen skulle ha olika färger på sina tröjor beroende på vad de var specialiserade inom, som till exempel lila tröjor för faktaböcker, röda tröjor för populärlitteratur, grönt för barnböcker, rosa för ungdom och så vidare. Man vill också att personalen kollar upp de frågor de inte kan svara på med än gång och återkomma med svar. Kommunikation Hemsidan ej lockande De flesta har besökt sitt lokala biblioteks hemsida högst en gång. De har i de flesta fall tyckt att den varit svårsökt och inte så interaktiv. De skulle vilja ha en bättre lånesida för böcker och ha uppdaterad information om nyinkomna böcker, bokkvällar och andra arrangemang. Några deltagare vill ha möjlighet att göra sin egen bibliotekshemsida via bibliotekets hemsida. Det blir som en mina sidor. På den sidan kan man tipsa om sina bästa boktips och annat som har med litteratur att göra. På så sätt skapas ett virtuellt bibliotek baserat på användarna. Man vill också ha en fritextsökning på hemsidan så att man kan söka fritt efter teman eller frågor som man är intresserad av. Bättre information om bibliotekets agenda Vad som händer på biblioteket vill man gärna få reda på via så många kanaler som möjligt. Eftersom de inte själva besöker biblioteket frekvent pratar de om att biblioteken borde bli bättre på att marknadsföra sig. De vill få information genom annonser i lokaltidningar, studenttidningar och annonstavlor på stan. De tycker också att biblioteken borde bli bättre på att kommunicera med medborgarna, bland annat genom mejl. Information direkt till elever på skolorna, genom till exempel mejl (inte gå genom lärarna som lätt kan glömma bort) är också en bra väg. De flesta skulle kunna tänka sig att prenumerera på ett nyhetsmejl om de blev tillfrågade. Flygblad till hushållen tycker också några är en bra idé. 20

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Medborgardialog Sjöbo bibliotek

Medborgardialog Sjöbo bibliotek Medborgardialog Sjöbo bibliotek 1 Hur gammal är du? Namn Antal % Yngre än 15 11 13,8 16-20 4 5 21-30 4 5 31-40 9 11,2 41-50 11 13,8 51-60 18 22,5 61-70 13 16,2 71-80 7 8,8 Äldre än 80 3 3,8 Total 80 100

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013.

Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013. Redovisning av enkäter genomförda vid Huvudbiblioteket, Bokbussen, Kronan bibliotek och Syltebiblioteket vintern 2013 Januari 2014 Syftet med enkäten har varit att ta reda på vad våra besökare vid biblioteken

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S)

Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson (S) ordf Bayram Uludag (MP) Fredrik Andersson (V) Anders Runelund (M) Karin Fernstedt (S) MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Kommunikation och områdesarbete 2012-04-18 Referens Lena Hellström Dag och tid Onsdag den 18april 2012 Plats Närvarande Alby bibliotek Ledamöter i dialogforum Diana Hildingsson

Läs mer

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012

Enkät Mariestads Stadsbibliotek 2012 Datum: 1114 Sida: 1 (9) Enkät Mariestads Stadsbibliotek 12 Mariestads Stadsbibliotek fick i uppdrag av kulturnämnden att göra en enkät om bibliotekets verksamhet. Enkäten fanns på biblioteket samt kommunens

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Resultat brukarundersökningen hösten 2010

Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Resultat brukarundersökningen hösten 2010 Om du tänker på bemötandet i stort. Hur nöjd är du då med personalens bemötande? Bemöter personalen dig lika bra som du hoppades? Tänk dig ett perfekt bemötande.

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 32 32 B. Kvinna 65 65 C. Annan 3 3 Min ålder A. yngre än 25 år 24 24 B. 26 45 år 31 31 C. 46 65 år 27 27 D. äldre än 65 18 18 Tid för mitt besök A. 8 13

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel.

SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL. 25 september 2 oktober 2014. Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel. SÖDERMÖRES MEDBORGARPANEL 25 september 2 oktober 2014 Tema: dialog om biblioteksverksamheten i Södermöre kommundel Metod: E-enkät 1 67 av 158 har svarat, 42,4% svarsfrekvens 2 har påbörjat enkäten men

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016

Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Garaget Resultat besöksnöjdhetsundersökningen Vt 2016 Fråga 1. Personalen lyssnar, förstår och respekterar mig. 64% 34% JA IBLAND SÄLLAN NEJ 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Kvinna Man Eg.def

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 30,6 B. Kvinna 83 66,9 C. Annan 3 2,4 Min ålder A. yngre än 25 år 21 16,9 B. 26 45 år 17 13,7 C. 46 65 år 30 24,2 D. äldre än 65 56 45,2 Tid för mitt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år)

Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 1; Om din läsning (7-11 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 27 26,7 B. Kvinna 72 71,3 C. Annan 2 2 Min ålder A. yngre än 25 år 23 22,8 B. 26 45 år 19 18,8 C. 46 65 år 30 29,7 D. äldre än 65 29 28,7 Tid för mitt besök

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 25 22,5 B. Kvinna 86 77,5 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 21 18,9 B. 26 45 år 32 28,8 C. 46 65 år 38 34,2 D. äldre än 65 20 18 Tid för mitt besök

Läs mer

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9

Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Biblioteksplan för Ljungsbro skola, F-9 Bakgrund Sedan augusti 2012 är Ljungsbroskolans bibliotek ett så kallat fokusbibliotek. Detta innebär att under två år får skolan centrala pengar för inventarier,

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

Arbetsplan Äppelbo förskola

Arbetsplan Äppelbo förskola Arbetsplan 2016-2017 Äppelbo förskola 1 Vår syn på uppdraget Vi ser ett barn med stor kompetens, ett barn som vill och kan. Vi ser ett barn som utforskar och undersöker omvärlden och som lär i samspel

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Biblioteksbesök och ålder

Biblioteksbesök och ålder Biblioteksbesök och ålder 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65-85 år 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Källa: SOM- insdtutet. Biblioteksbesök och kön Kvinnor

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Dokumentnamn : Biblioteksplan Dokumenttyp : Plan (Benämning efter bibliotekslagen) Beslutad av: Kommunfullmäktige 2013-02-11, 3 Diarienummer: KS2012/438 Giltighetstid:

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Välkommen. till biblioteken i Nässjö

Välkommen. till biblioteken i Nässjö Välkommen till biblioteken i Nässjö Lånekort Det är gratis att skaffa bibliotekskort, men du måste visa legitimation. Bibliotekskortet kan användas på alla bibliotek i Nässjö kommun. Du är ansvarig för

Läs mer

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen.

Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Hanna Johansson, projektledare bokcirklar.se, Regionbibliotek Stockholm. Halmstadkonferansen 2013, Bergen. Startade 2007 Privat initiativ av bibliotekarie Nina Frid Drivs från och med hösten 2010 av Sveriges

Läs mer

Framtidens barnbibliotek

Framtidens barnbibliotek Framtidens barnbibliotek Samtidighet Delaktighet Ömsesidighet Tankar och synpunkter från verksamma inom Kalmar läns barnbibliotek Process startad 5 oktober 2009, fortsatt 2 februari 2010 Region Kalmars

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar

Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar Det digitala biblioteket - en skrift om tillgänglighet, inspiration och läslust i alla åldrar Det digitala biblioteket Bibliotek har alltid legat i framkant för det digitala, och det genomsyrar nu ofta

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Svensk Biblioteksförenings studiepaket Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal 2 Välkommen till studiepaketet Olika syn på saken! Svensk Biblioteksförening ska främja

Läs mer

folk- och skolbibliotek

folk- och skolbibliotek folk- och skolbibliotek 2016-2018 LAGAR OCH RIKTLINJER Det gröna Ockelbo: I det natursköna Ockelbo värnar vi om det gröna och har en nära relation till det spirande växtriket. Folkbiblioteket ser miljön

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 24 25,8 B. Kvinna 60 64,5 C. Annan 9 9,7 Min ålder A. yngre än 25 år 40 43 B. 26 45 år 18 19,4 C. 46 65 år 17 18,3 D. äldre än 65 18 19,4 Tid för mitt besök

Läs mer

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare

Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare Biblioteksundersökning Linköping 2012 Användare 300 telefonintervjuer med användare De som under de senaste 12 månaderna besökt Linköpings stadsbibliotek eller dess webbplats. (inklusive närbibliotek/bokbuss,

Läs mer

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013

REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING. SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 2013 REDOVISNING BRUKARUNDERSÖKNING SÄG VAD DU TYCKER OM VINGÅKERS BIBLIOTEK v. 46 213 Redovisning brukarundersökning Vingåkers bibliotek v. 46 213 Enkäten genomförd bland låntagarna under vecka 46, 213. Jämförs

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun

Biblioteksenkät enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Biblioteksenkät 2013 - enkät för invånare i Nynäshamns kommun Under vecka 43-45, kommer kultur- och fritidsenheten att genomföra en enkätundersökning

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Arrangera i Glashuset 2014

Arrangera i Glashuset 2014 Arrangera i Glashuset 2014 Information för dig som vill eller ska arrangera aktiviteter i Glashuset. Glashusets mått Yta: 30m 2 (5,5 x 5,5 m) Fönster: 29 (1,28 x 2,63 m) Målet med Umeå2014 Kulturhuvudstadsåret

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 19 26,8 B. Kvinna 52 73,2 C. Annan 0 0 Min ålder A. yngre än 25 år 2 2,8 B. 26 45 år 23 32,4 C. 46 65 år 29 40,8 D. äldre än 65 17 23,9 Tid för mitt besök

Läs mer

Introduktion till studier på Masugnen och sfi

Introduktion till studier på Masugnen och sfi Introduktion till studier på Masugnen och sfi Innehållsförteckning Till nya studerande på sfi i Lindesberg... 3 Hej!... 3 Syfte... 3 Masugnens utbildningsverksamhet... 3 Våra kurser och spår... 3 Frånvaro...

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

MERÖPPET Lite mer. Lite oftare.

MERÖPPET Lite mer. Lite oftare. MERÖPPET Lite mer. Lite oftare. En annan förändring som är tydlig är synen på biblioteket. För personalen, som agerade proaktivt och gjorde projektet till sitt och upptäckte att biblioteket faktiskt inte

Läs mer

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun?

3. Vad är de huvudsakliga skälen till att Du besöker biblioteken i Vara kommun? Allmänna frågor 1. Hur ofta besöker Du något av biblioteken i Vara kommun? Besöker flera gånger i 34 31 34 27 29 34 51+ 31 25 36 36 100+ - 33 58 20 56 månaden Flera gånger i veckan 8 12 6 12 10 3 10 6

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden

Biblioteksplan Antagen i Kultur- och fritidsnämnden Biblioteksplan 2016-2018 Antagen i Kultur- och fritidsnämnden 2015-12-02 Innehåll Bakgrund 3 Biblioteken i Östersunds kommun 4 Det tillgängliga biblioteket 5 Samverkan 6 Fokusområden 7 Litteratur och läsning

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år)

Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) Modul: Stimulera läsintresse Del 1: Att stimulera elevers läsintresse ett samverkansuppdrag Enkät 2; Om din läsning (12-15 år) 1. Vem är du? Hur gammal är du? På vilka språk läser du? 2. Hur mycket tycker

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler?

Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Vad har du för idéer och tankar på hur Småland och din förening ska växa och bli fler? Votes: 97 Bli bättre på att visa och marknadsföra våra aktiviteter till nya människor Fler närtävlingar Vilket ger

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse

Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun. Bibliotekets verksamhetsplan 2016. Analys och årsberättelse Kultur- och fritidsförvaltningen Simrishamns kommun Bibliotekets verksamhetsplan 2016 Analys och årsberättelse Årsberättelse Förutsättningar för en mobil biblioteksverksamhet i Simrishamns kommun utreddes

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek

Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Enkät 2013 - Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 28 28 B. Kvinna 72 72 Min ålder A. yngre än 25 år 22 22 B. 26-45 år 22 22 C. 46-65 år 40 40 D. äldre än 65 16 16 Tid för mitt besök A. 8-13 22 22 B. 13-17

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer