T I D N I N G E N F Ö R S V E N S K L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T I D N I N G E N F Ö R S V E N S K L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I"

Transkript

1 Ditt varumärke behöver en hälsokontroll DEBATT - Är du stolt över att jobba i läkemedelsindustrin? Ett läkemedels väg genom fusionerna Välkommen till PI Village 2006 UNGT OCH TUNGT - Novartis präglas av dynamik och samhällsengagemang nummer 5/2006 årgång 9 pharma industry nr T I D N I N G E N F Ö R S V E N S K L Ä K E M E D E L S I N D U S T R I

2 ledare Ny regering men inga nyheter? Oavsett vem man hade som favoriter i valet skall det bli spännande med ett skifte och förnyelse. Inte minst inom frågor som berör läkemedelsindustrin och vårdsektorn. I skrivande stund har just budgetpropositionen kommit. Jag tog en hastig koll på den del som berör läkemedel och blev lite besviken. Det kommer i stort sett inte fram några nyheter. När det gäller bidrag till läkemedelsförmånerna kopierar regeringen i princip bara det senaste anslaget: 21,4 miljarder/år under Överhuvudtaget är det tunt med konkreta åtgärdsförslag. Det känns som om den nya regeringen åtminstone i detta läge extrapolerar tidigare regerings budget. Även om man säger att apoteket skall avvecklas säger man inte hur eller enligt vilken tidsplan. I en intervju med Dagens Medicin säger Göran Hägglund att det inte är aktuellt att sälja ut apoteket eller att privatisera rakt av. Han pratar om något slags franchising-system som ska locka in nya aktörer. På frågan om apoteket kommer att avvecklas inom mandatperioden är han svävande. Vi får väl ge dem en chans men jag hade nog hoppats att det skulle finnas en del förändringar präglade av nytt tänk. Det känns som regeringen fastnat helt i TV-licenser och annat ointressant. Vi har som ambition att få in en del artiklar till Pi från de nya makthavarna på socialdepartementet. Men jag tror att det kan vara klokt att låta dem komma in i sin roll först. Det verkar uppenbarligen som om det inte kommer så mycket konkreta förslag just nu. Vi på Pharma Industry kan dock ge ett kristallklart besked om att allt blir sig likt i Göteborg. För sjätte gången kommer ni att kunna släcka törst och dämpa hunger i Pi-Village på Läkarstämman. Väl mött där! Niclas Ahlberg chefredaktör pharma industry nr

3 redaktionsråd ÅSA HOLMGREN Regulatory Affairs Director Astrazeneca R&D Södertälje KARIN ERIKSSON Forskningsdirektör LIF KJELL LEGERNAES Chef Externkommunikation Pfizer PER HEDLUND Marknadsstrateg HCO Hedlund & Co AB LARS-ÅKE LEVIN Docent Hälsoekonomi Linköpings Universitet GUNILLA ANDERSSON HR-konsult Almitra VD/Ansvarig utgivare: Niclas Ahlberg Redaktionschef: Patrik Gustavsson Grafisk form: Förnuft & Känsla Marknadskommunikation AB, Redigering: Lars Ringberg Tryck/Repro: Ålandstryckeriet, Mariehamn ÅlandsTryckeriet 2002 Environmental Management System Certificate No. DNV HEL-FINAS, SFS-EN ISO Papper: inlaga Novatech satin (silk) 100 g Omslag: Novatech satin (silk) 200 g. Pharma Industry kommer ut med sex nummer per år och publiceras av Pharma Industry Publishing AB. Tyra Lundgrens väg 6, Gustavsberg, Telefon Fax Citera oss gärna, men ange källan Pharma Industry. Innehållet i artiklarna överensstämmer inte nödvändigtvis med redaktionens Lemonaid halvsidesannons åsikter. ISSN augusti Pharma Industry Publishing AB 2005 Sida 1 Ska din produktchef vara barnledig? VÅRA ERBJUDANDEN Lemonaid har produktchefer, projektledare, KAM och försäljningschefer med många års erfarenhet av arbete med marknadsföring och försäljning inom läkemedelsindustrin. Kunskap finns inom flertalet större terapiområden, läkemedelsupphandling och inte minst inom konsumentmarknadsföring/otc. VÅRA KONSULTER Utgångspunkten i vårt arbete är alltid det verksamhetsresultat som eftersträvas av våra uppdragsgivare. För att ge bästa möjliga avkastning på insatta resurser tillhandahåller vi personal med god akademisk bas, rik erfarenhet och hög kompetensnivå. Tillsammans med stark professionalism och affärsorienterad inställning skall våra konsulter alltid sträva mot att skapa största möjliga värde för våra uppdragsgivare. LEMONAID strategisk kompetens operativ effektivitet Genvägen Saltsjöbaden, Sweden Tel pharma industry nr 5 06 Lemonaid bildades 2003 med grundtanken att bistå läkemedelsindustrin med hög kompetens inom marknadsföring, försäljning, logistik och distribution. Med mycket erfaren och välutbildad personal är vår mission att hjälpa våra kunder att nå strategiska affärsmål.

4 innehåll LÄKEMEDELSUTVECKLING Ett läkemedels väg genom fusionerna - Innovation och entreprenörskap 18 Lars Olov Andersson ANMÄLNINGSÄRENDEN Nya ärenden från NBL 24 Mårten Brink LÄKEMEDELSFÖRETAGET UNGT OCH TUNGT - Novartis präglas av dynamik och samhällsengagemang 46 Jan-Olof Smedberg LÄKARSTÄMMAN Välkommen till PI Village Redaktionen MARKNADSFÖRING Ditt varumärke behöver en hälsokontroll 26 Jonas Södergren LEDARSKAP Chefsstöd genom samtal 60 Aina Forsberg Avgörande att synas i sökmotorerna 30 Urban Lindstedt TRENDER Det ansvarsfulla företaget tas på allvar 66 Ola Löhman LUPP en ny möjlighet att nå läkemedelsanvändaren 36 Pia Frisk Alla älskar en bra story 72 Katarina Björk och Josefina Sallén Åkesson HÄLSOEKONOMI Bifall och avslag i Läkemedelsförmånsnämnden 38 Jenny Elfving Kjellberg POLITIK I INDUSTRIN Läkemedelsförsäkringen blir eget bolag 78 Eva Benson Lindholm DEBATT Är du stolt över att jobba i läkemedelsindustrin? 40 Urban Carlström och Peter Norrgård REPORTAGE Tuff bana på årets PI Invitational 84 Ledare 3 Redaktionsråd 4 Notiser & Pressklipp 8 Information från Läkemedelsindustriföreningen 90 Branschstatistik 92 Platsannonser 93 Hur vill läkaren få dina budskap? Fråga en reklambyrå som vet. Under 6 våren pharma har industry vi undersökt nr 5 06 hur vården tar emot kommunikation från läkemedelsindustrin. Kontakta Berth Lindén på eller Sophia André Klingspor (83) om du vill veta mer eller

5 notiser och pressklipp Ny målriktad terapi för kvinnor med avancerad bröstcancer Forskningsresultat visar att tilläggsbehandling med den nya substansen lapatinib bromsar upp tiden fram till cancertillväxt med i genomsnitt fyra månader för kvinnor med avancerad bröstcancer. Tykerb (lapatinib) tas i tablettform en gång per dag vilket gör att patienter inte behöver komma till sjukhus vid varje behandlingstillfälle. Resultaten presenterades nyligen vid den Europeiska medicinska cancerkongressen, ESMO, i Istanbul i Turkiet. Utökat godkännande för Nexium Nu kan även barn och unga med refluxsjukdom få protonpumpshämmaren Nexium (esomeprazol) sedan produkten godkänts för barn mellan 12 och 17 år. I början av oktober lämnade AstraZeneca också in en ansökan om att få Nexium godkänt för yngre barn i åldern 1 till 11 år. Halsbränna är det vanligaste symtomet på refluxsjukdom Det är många barn som behöver behandling för refluxsjukdom och det finns fortfarande ett stort behov av mer kunskap på området. Därför är det viktigt att man fortsätter göra fler studier på barn och behandling av reflux, säger Lena Grahnquist, barnläkare och överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska universitetssjukhuset. Världens första inhalerbara insulin godkänt för subvention Läkemedelsförmånsnämnden har nyligen beslutat att Exubera (inhalerbart humaninsulin) ska ingå i läkemedelsförmånen. Exubera kommer därmed att omfattas av högkostnadsskyddet för patienter med diabetes som har svårt att nå god blodsockerkontroll på grund av svårigheter med injektion av insulin. Exubera är ett viktigt framsteg i behandlingen av personer som lider av diabetes. Det är den första beredningsformen av insulin som inte ges via sprutor sedan insulinet upptäcktes för över 80 år sedan. Diabetespatienter andas in insulinet med hjälp av en speciell inhalator som är lätt att använda och bära med sig. Det inhalerade insulinet fungerar i kroppen på samma sätt som korttidsverkande injicerat humaninsulin. Humira överlägset mot psoriasis Mer än dubbelt så många patienter med psoriasis blir avsevärt bättre när de behandlas med TNF-alfahämmaren Humira jämfört med dagens standardbehandling metotrexat. Den positiva effekten består efter ett år och biverkningarna är få. Det visar två nya studier som presenterades på European academy of dermatology and venerology den 5 oktober. Humira verkar genom att minska den sjukliga aktiviteten hos immunförsvaret som är utmärkande för psoriasis Pfizers sluta-röka-piller Champix godkänt i Europa EU-kommissionen har nu godkänt Champix (vareniklin), ett nytt läkemedel för den som vill sluta röka. Champix kommer att finnas tillgängligt i Sverige i januari Champix, som upptäcktes och utvecklades av Pfizer, verkar direkt på nikotinreceptorerna i hjärnan och kan därigenom både minska röksuget och lindra nikotinets många abstinenssymtom. Om en person röker under behandlingen kan läkemedlet också minska den känsla av tillfredsställelse som förknippas med rökning. Godkännandet av Champix grundades på ett stort kliniskt försöksprogram som omfattade fyra kliniska studier med cirka cigarettrökare. Försökspersonerna hade i medeltal rökt cirka 21 cigaretter dagligen under cirka 25 år. I två identiskt utformade studier hade patienter som behandlats med vareniklin nästan fyra gånger bättre odds för att vara helt rökfria efter tolv veckor än de som fick placebo och de hade nästan två gånger bättre odds än de patienter som fick läkemedlet Zyban (buproprion). Patienterna som deltog i dessa studier fick även informationsmaterial och kortfattad rådgivning om att sluta röka vid varje klinikbesök. Grazax godkänt i Europa Myndigheterna i 27 europeiska länder har nu godkänt ALK-Abellós tablettbaserade vaccin mot gräspollenallergi (hösnuva). Grazax är den första allergitabletten som angriper den underliggande orsaken till sjukdomen. ALK-Abelló räknar med att kunna lansera behandlingen i flera europeiska länder i slutet av 2006, i god tid före 2007 års pollensäsong. Grazax är den första allergitabletten som angriper den underliggande orsaken till gräspollenallergi, inte bara sjukdomens symptom. Kliniska studier visar att Grazax har en hög säkerhetsprofil och ger signifikant effekt redan under den första behandlingssäsongen. I en världsomfattande utvärdering av patienters uppfattning av effekten med behandling med Grazax uppgav 82 procent av patienterna att de kände sig bättre eller mycket bättre redan under den första behandlingssäsongen jämfört med tidigare pollensäsonger. Ny sajt om inkontinens Var tredje vuxen kvinna i Sverige är drabbad av AI, ansträngningsinkontinens. Men få söker hjälp och ännu färre vågar prata om det. Därför lanseras nu sajten som ger experthjälp och råd om var man kan få behandling runt om i landet. 8 pharma industry nr 5 06

6 notiser och pressklipp Ökad priskonkurrens med elektronisk prisansökan Ett år efter Läkemedelsförmånsnämndens lansering av en elektronisk prisansökan väljer fyra av tio läkemedelsföretag att skicka in sina ansökningar elektroniskt till LFN. Den nya e- tjänsten bidrar till att skapa en effektiv marknadsplats där företagen snabbt kan reagera på konkurrenternas prisändringar. UCB köper Schwarz Pharma Det belgiska läkemedelsbolaget UCB köper den tyska konkurrenten Schwarz Pharma för 4,4 miljarder euro, motsvarande 40,9 miljarder kronor. UCB har lagt ett bud på kontanter och aktier som värderar det tyska bolaget till 91,10 euro per aktie. Schwarz Pharmas styrelse rekommenderar aktieägarna att anta budet och huvudägaren, familjen Schwarz, kommer att sälja sin majoritetsandel på 60 procent. Affären skapar en koncern med en försäljning som överstiger 3,3 miljarder euro med årliga forsknings- och utvecklingskostnader på 770 miljoner euro. Nycomed köper Altana Pharma För en tid sedan meddelade Nycomed att man ingått avtal om att förvärva Altana Pharma AG. Köpeskillingen har ett totalt värde av 4,2 miljarder euro och finansieras via en nyemission och lån från ett bankkonsortium. Ett aktieägarmöte i december och antitrustgranskning kommer slutligen att avgöra om affären går i lås. Gruppen kommer att fortsätta under namnet Nycomed. Tamiflu minskar risken för influensadöd bland äldre Behandling med Tamiflu kan förhindra allvarliga komplikationer och dödsfall hos äldre influensasjuka patienter, den befolkningsgrupp som drabbas hårdast av den årliga säsongsinfluensan. Under en vanlig influensasäsong avlider mellan och personer i Sverige, främst äldre personer, men även människor med sjukdomar som hjärtsvikt, diabetes, cancer och KOL. Nu visar en kanadensisk studie att behandling med Tamiflu (oseltamivir) leder till betydligt lägre risk att äldre personer avlider när de drabbas av säsongsinfluensa. Resultaten presenterades vid Interscience conference on antimicrobial agents and chemotherapy (ICAAC) i San Francisco. Nya på GSK Anja Stapelfeld Anja Stapelfeld är ny HR-direktör på GlaxoSmithKline. Anja Stapelfeld har varit verksam på en liknande position inom GSK i Danmark sedan Hon sitter i ledningsgruppen och kommer att ansvara för utvecklingen av Human Resources-avdelningen på GlaxoSmithKline samt andra affärskritiska uppdrag inom företaget. Mila Leksell är ny rekrytreringsspecialist på GlaxoSmith- Kline. Tidigare arbetade hon som konsultchef och rekryteringsansvarig vid Resurs Bemanning AB. Mila Leksell kommer att ansvara för att implementera den nya rekryteringsstrategin på GlaxoSmithKline. Mila Leksell Pär Sandberg är ny presschef på GlaxoSmithKline. Han har tidigare arbetat som press- och informationsansvarig på Bristol-Myers Squibb. Pärs främsta uppgifter kommer att vara att bygga upp pressavdelningen på GlaxoSmithKline. Lyrica första läkemedlet godkänt för behandling av central nervsmärta EU-kommissionen har godkänt Lyrica (pregabalin) för behandling av central nervsmärta (central neuropatisk smärta). Därmed är Lyrica det enda godkända läkemedlet i EU som får användas för behandling av både perifer och central neuropatisk smärta, ett sjukdomstillstånd som 7,7 miljoner européer beräknas lida av. Central nervsmärta är ett svårbehandlat smärttillstånd som kan uppstå vid ryggmärgsskada, stroke och multipel skleros (MS). Xenical ger lägre blodsocker Viktminskningsläkemedlet Xenical sänker blodsockret hos överviktiga patienter med vuxendiabetes utöver den positiva effekt som viktnedgången har i sig. Det visar en analys av sju studier som presenterades vid obesitaskonferensen i Australien. Både HbA1c-värdet och fasteblodsockret sjönk, vilket minskar riskerna för hjärt- och kärlpåverkan. Pär Sandberg Nyanställd på DOCS International Daniel Sandblom Daniel Sandblom är sedan september anställd på bemannings- och rekryteringsföretaget DOCS International. Han innehar en position som Manager Recruitment and Executive Search inom Marknadsföring & Försäljning. Daniel har en ekonomiemagister och kommer närmast från Pfizer där han har jobbat som produktspecialist. Tre nya medlemmar till LFN:s brukarråd Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) brukarråd får tre nya medlemmar i höst. Rådet kompletteras med Margareta Nilsson, ordförande i Diabetesförbundet, Kerstin Wåhleman, förste vice ordförande i Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Gunnar Degerman, omvärldsanalytiker på Sveriges Pensionärsförbund. LFN:s brukarråd ska bidra med kunskaper och erfarenheter från dem som använder läkemedel och förbättra de beslutsunderlag som LFN tar fram inför beslut om subvention av läkemedel. Brukarrådet består av sex ledamöter som är hämtade från handikapp- och pensionärsorganisationerna. 10 pharma industry nr 5 06

7 notiser och pressklipp Deprimerade blir friskare med stöd- och utbildningsprogram Gruppsamtal och utbildning om sjukdomen gör att deprimerade patienter mår bättre. Fler blir friska och fler återgår i arbete. Det visar en svensk studie med patienter vid 46 vårdcentraler i landet. Det är bra för den som är deprimerad att få veta att man inte är ensam, säger Owe Bodlund, docent i psykiatri och ansvarig för studien som presenterades vid den årliga psykiatrikongressen ECNP i Paris i september. Deprimerade blir friskare med stöd- och utbildningsprogram på vårdcentralen. Programmet innebär bland annat att patienterna träffas i grupp och att de får ökade kunskaper om sin sjukdom genom föreläsningar. De kan också utbyta erfarenheter med andra i samma situation. I övigt fick alla patienter sedvanlig behandling mot depression. Vid studiens början och efter sex veckor fick alla fylla i ett formulär där de själva skattade hur de mådde. De fick också frågor om medicinering, samtalsterapi och sjukskrivning. Modern behandling minskar risken att utveckla typ 2-diabetes. I världens hittills största diabetespreventionsstudie visar resultaten att rosiglitazon minskar risken för människor med högrisk att utveckla typ 2-diabetes med 62 procent. Resultaten från studien presenterades på årets European association for the study of diabetes möte i Köpenhamn den september. Studien med namnet Dream, utvärderade sannolikheten att människor med tillståndet prediabetes skulle utveckla typ 2-diabetes. Prediabetes är ett förstadium till diabetes där blodsockernivåerna är högre än normalt, men inte tillräckligt höga för att uppfylla kraven för att ställa diagnosen typ 2-diabetes. I Sverige lider drygt 10 procent av befolkningen av detta förstadium. Nära hälften av dessa riskerar att utveckla diabetes, dessutom innebär prediabetes ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och problem med njurarna. Professor Thomas Hedner, Institutionen för internmedicin vid Sahlgrenska universitetssjuk-huset i Göteborg, har varit svensk koordinator för Dreamstudien. Han menar att studien är en viktig milstolpe i kunskapen om att förbättra omhändertagandet av patienter som befinner sig i riskzonen för att utveckla diabetes. Ny konsult på MIX Charlotte af Klercker har börjat som PR-konsult på Mix Public Relations, som utvidgar inom medicin och hälsa. Charlotte af Klercker kommer senast från Cederroth International där hon arbetade som medicinskt informationsansvarig. Charlotte af Klercker nya 12 pharma industry nr 5 06

8 notiser och pressklipp RÄTTELSE I Gunilla Anderssons artikel om Dialog i förra numret blev tyvärr en checklista för samtal ofullständigt redovisad. Red. beklagar detta. Listan skulle sett ut som nedan: Checklista Förbered samtalet Tänk igenom vad som är ditt budskap och vad du vill uppnå. Se till att träffas på en ostörd och neutral plats. Agera i nära anslutning till det inträffade. Ge inga svåra besked före en helg eller lång ledighet. Avsätt tillräckligt med tid för samtalet. Tänk på att finnas till hands under processen. Vilka riktlinjer och arbetsrättsliga regler gäller? Vad finns det för information om motpartens privata situation? Vad har gjorts tidigare? Hur kan motparten tänkas att reagera? Hur kan du komma att reagera? Hur långt sträcker sig ditt ansvar? När går ansvaret över till mottagaren? Genomför samtalet Gå rakt på sak och var konkret. Använd jag-budskapet. Be motparten att med egna ord upprepa budskapet. Lyssna aktivt. Föreslå och diskutera åtgärder. Kom överens om vilka som ska vara involverade i processen och vilken sekretess som ska råda. Gör en gemensam sammanfattning. Bestäm vad som ska göras fram till nästa möte. Boka tid för nästa möte. Följ upp Gör en handlingsplan där det tydligt framgår: Vad som ska göras. Vem som ska göra vad. När det ska vara genomfört. Hur det ska följas upp. Ny VD på IPULS Kristian Borg professor i rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet heter IPULS nye VD. Han efterträder Magnus Sederholm, som efter att i fem år ha lett IPULS under dess uppbyggnadsfas, tillträtt tjänsten som VD för Stockholmsbriggen AB. Kristian Borg är 50 år gammal, specialist i neurologi och rehabiliteringsmedicin. De senaste åren har han tjänstgjort som verksamhetschef och överläkare inom rehabilitering i Stockholmsområdet, senast på Danderyds sjukhus. Ny copywriter på Nightingale Sedan augusti jobbar Love Bing som copy på Nightingale. Love kommer senast från Sprida reklambyrå och har tidigare jobbat på Hopper Communication och Gazoline Malmö. Love Bing bigbrownpaperbag. Små starka bönor. Rätta kvalifikationer är grunden i en lyckad rekrytering. Men det är nyanserna, kemin och detaljerna som avgör. Prova oss och upplev skillnaden. 14 pharma industry nr 5 06

9 notiser och pressklipp PeakSearch nytt rekryteringsföretag PeakSearch erbjuder ett mindre antal företag i läkemedelsbranschen och några andra branscher en kvalitetssäkrad rekryteringstjänst. I rekryteringstjänsten ingår kandidatuppföljning som ökar den nyanställdes möjlighet att fungera väl i den nya rollen. PeakSearch består av fem erfarna rekryteringskonsulter med olika inriktning och erfarenhet. Två av dem är Magnus Klingberg och Marie-Louise Borg, som båda har stor erfarenhet av rekrytering i läkemedelsbranschen och inom medicinsk teknik. Ny VD för Novartis Sverige AB Dagmar Rosa-Björkeson är ny vd för Novartis Sverige AB. Hon har en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin. Hon började sin karriär som läkemedelsrepresentant för Hoechst-Roussell Läs mer om Dagmar Rosa-Björkeson i reportaget om Novartis. Dagmar Rosa-Björkeson Hans Rosén ny vd på Artimplant Styrelsen har med omedelbar verkan utnämnt Hans Rosén till ny verkställande direktör på Artimplant. Hans Rosén, född 1960, har lång erfarenhet av bolagsledning inom hälsovårdssektorn, senast som vd för Vivolux AB med fokus på läkemedelsutveckling inom cancerterapi och dessförinnan som vd för Diffchamb AB, ett livsmedelsdiagnostikbolag, tidigare noterat på Stockholmsbörsen och förvärvat av Raiso under Onkologi nytt affärsområde inom Bayer HealthCare Malin Olsson Sofia Peterson Bayer HealthCare satsar stort inom onkologi genom ett eget nordiskt affärsområde och ett dedikerat team. Affärsområdet leds av Niclas Ringberg, som tidigare var country manager på Bayer HealthCare för området pharma i Sverige och Danmark. Onkologiteamet i Sverige har förstärkts med två nya välmeriterade medarbetare: Malin Olsson, key account för Nexavar i södra och västra Sverige. Malin arbetade tidigare på Wyeth som produktspecialist inom reumatologi och hon har onkologibakgrund som projektledare och produktspecialist inom Roche. Sofia Peterson har tillträtt som key account för Nexavar i östra och norra Sverige. Sofia kommer närmast från AstraZeneca Onkologi där hon arbetat i fem år med behandlingar för prostata- och bröstcancer. I teamet ingår även Fredrik Erlandsson som är läkare och medicinskt ansvarig för onkologi på Bayer HealthCare. Fredrik arbetar utöver detta även med urologi. Niclas Ringberg Fredrik Erlandsson 16 pharma industry nr 5 06

10 läkemedelsutveckling Ett läkemedels väg genom fusionerna INNOVATION OCH ENTREPRENÖRSKAP Professor emeritus Lars Olov Andersson började sin forskarbana med transportproteinet serumalbumin. Sedan dess har forskargärningen kretsat kring blodomloppet, bland annat har hans forskargrupp bidragit till att ta fram lågmolekylärt heparin, med stora fördelar för patienten. Här skriver han en historia om hur tillblivelsen av ett läkemedel kan vara tätt sammanvävd med ständiga fusioner och förändringar på den internationella läkemedelsscenen. Redan tidigt i tonåren drömde jag om att bli forskare. Drömmen blev så småningom verklighet och under sextiotalet lissade och doktorerade jag i Uppsala. Jag hade som tonåring sett en bild i en tidskrift med de två berömda kemiinstitutionerna i Uppsala, Institutionen för fysikalisk kemi och Institutionen för biokemi. Jag kom först till Institutionen för fysikalisk kemi, med laborator Kai Pedersen som handledare och sedan till Institutionen för biokemi, med professorerna Arne Tiselius och Jerker Porath som handledare och examinatorer. Mitt forskningområde var proteinkemi, specifi kt serumalbumin, det dominerande transportproteinet i blodplasman. Serumalbumin binder och gör en mängd svårlösliga substanser lösliga, bland annat långkedjiga fettsyror, och gör dem transporterbara med blodet. Arbetet i laboratoriet med försöksplanering, utförande, dokumentation och analys var min vardag under 7 8 år. Det var en mycket stimulerande och spännande tid kom jag till Kabi. De behövde hjälp med sin tillverkning av serumalbumin. När jag året efter erbjöds anställning som ansvarig för proteinkemi inom forskningsavdelningen ställdes jag inför ett lite knepigt val, eftersom jag hade varit inriktad på en akademisk karriär. Men jag valde att ta anställning vid Kabi och har inte haft någon anledning 18 pharma industry nr 5 06

11 att ångra det. Det har gått att bedriva högklassig forskning och att utveckla innovativa produkter. Under 70-talet byggde vi upp koagulationsforskningen till internationell nivå. Kabi var i början av 70-talet fortfarande lite som ett familjeföretag. Vd David Isaksson gick runt dagarna före jul och önskade alla god jul. Forskningsmiljön under dåvarande forskningsdirektören Bertil Åberg var öppen och positiv till innovationer. Under denna period Vi började titta på om vi kunde förbättra heparin. Tillsammans med en engelsk forskargrupp gjorde vi 1975 två upptäckter. slogs Vitrum ihop med Kabi till Kabi- Vitrum. Lågmolekylärt heparin Med Vitrum kom heparin in på laboratoriet. De hade som första företag i världen fått heparin registrerad redan Det hade varit möjligt på grund av samarbete med Erik Jorpes som var den förste som lyckades rena heparin. Den kliniska användningen av heparin för att förebygga och behandla blod- pharma industry nr

12 läkemedelsutveckling propp har inneburit ett stort framsteg och har räddat tals liv. Heparin hade dock vissa begränsningar och svagheter. Det måste ges som subkutan injektion 2 3 gånger per dygn. Hur patienten reagerade varierade också, med risk för otillräcklig effekt eller blödningskomplikationer. Vi började titta på om vi kunde förbättra heparin. Tillsammans med en engelsk forskargrupp gjorde vi 1975 två upptäckter. En som vi tyckte var viktig och en som vi då inte riktigt förstod betydelsen av. Den första var att bara en tredjedel av heparinet hade antikoagulerande effekt. Den andra var att lågmolekylära fraktioner av heparin, som man dittills trott vara inaktiva, hade en selektiv antikoagulerande effekt. Senare kom det att visa sig att det var den senare upptäckten som var den viktigaste och som blev grunden för utveckling av ett nytt antitrombotiskt medel, lågmolekylärt heparin. Detta tog vi fram genom att kemiskt bryta ned heparin till lämplig storlek. Vi döpte vårt lågmolekylära heparin till Fragmin. Det hade stora fördelar jämfört med heparin. Det hade längre halveringstid, större biotillgänglighet vid subkutan injektion och gav mindre variation från patient till patient. Detta En eller flera eldsjälar krävs för att ett projekt skall lyckas. Har man inga eldsjälar kan man fundera på om det är värt att starta överhuvudtaget. Foto: Hans Ageland har gjort att man endast behöver ge en injektion per dygn och ändå ha god antitrombotisk effekt. Efter sedvanliga farmakologiska, toxikologiska och kliniska studier registrerades Fragmin i Sverige Lågmolekylärt heparin har blivit en stor framgång och har i de flesta verksamheter ersatt heparin. Fragmin säljer för 2,5 miljarder kronor per år och lågmolekylära hepariner totalt för 25 miljarder kronor. Fragmin används för att förebygga och behandla venös blodpropp och som antikoagulationsmedel vid hemodialys. Senare visade det sig också att instabil kranskärlssjukdom med fördel kan behandlas med Fragmin, att sjukdomen stabiliseras tills andra åtgärder kan sättas in. Under senare år har också flera studier överraskande visat att Fragmin har inhiberande effekt på cancermetastasering. Varför lyckades vi? En grundkompetens krävs givetvis men sedan handlar det om öppet sinne för det oväntade och envishet och uthållighet för att klara de svårigheter och utmaningar som alltid dyker upp. Eldsjälar och samarbete En eller flera eldsjälar krävs för att ett projekt skall lyckas. Har man inga eldsjälar kan man fundera på om det är värt att starta överhuvudtaget. Sist men inte 20 pharma industry nr 5 06

13 minst krävs ett bra fungerande samarbete mellan de många olika kompetenser som behövs. De ansvariga inom vår grupp var projektledaren Erik Holmer, farmakologiansvarige Christer Mattsson och den klinikansvarige Thomas Wahlberg. I mitten av 80-talet blev jag forskningschef för hjärta-kärl-området. Det innebar att jag lämnade det direkta forskningsarbetet och i stället fick en bredare roll att utöver ledningen av FoUverksamheten också delta i utformandet av affärsstrategier, förhandlingar, policyfrågor och mycket annat. Från att regelbundet ha tittat in på labben blev nu sammanträdesrum och kontor de platser där jag främst tillbringade min tid. Resandet ökade till mellan 60 och 90 resdagar per år. Innan jag blev forskningschef hade jag hunnit med tre år som adjungerad professor i blodkoagulationsforskning vid Uppsala universitet. Något som har varit mycket givande, med undervisning och närkontakt med den akademiska forskningen. Företaget KabiVitrum hade under sjuttio- och åttiotalen flera upp- och nedgångar en riktig berg och dalbana. Från att i flera omgångar ha varit konkursmässigt och en uppköpskandidat hade det i början av 90-talet en så stark ställning att det via sin ägare statliga Procordia i stället kunde köpa upp Pharmacia, som då gick dåligt, och göra en sammanslagning av företagen till Kabi- Pharmacia. Genom åren hade också många omorganisationer genomförts, något som ofta var jobbigt för de anställda och störande för verksamheten. Beroende på vad som för tillfället var på modet genomförde man centraliseringar eller decentraliseringar. Apolipoprotein A-1 Milano Under 1990 blev vi kontaktade av en italiensk professor, Cesare Sirtori. Han hade av en slump upptäckt en genetisk variant av apolipoprotein A-1. Detta protein är huvudkomponent i den så kallat omvända kolesteroltransporten, det vill säga från kärlvägg till levern för utsöndring eller nedbrytning. Detta är ett av kroppens viktigaste försvarssystem mot åderförkalkning. Den här genetiska varianten hade den ovanliga egenskapen att den var effektivare än det normalt förekommande proteinet. Bärarna av den genetiska varianten kom alla från den lilla byn Limone vid Gardasjön i norra Italien. Vi tyckte att detta var intressant och lyckades övertyga företagsledningen om att starta ett projekt att utveckla ett läkemedel mot åderförkalkning. Vi tog genen för det naturliga proteinet och gjorde punktmutationer så att vi fick fram varianten, apolipoprotein A-1 Milano. Sedan satte vi in den i bakterier och lyckades så småningom få en bra produktion. En reningsmetodik utvecklades och toxikologiska studier gjordes. Studier i cellkultur visade att proteinet var mycket effektivt på att dra ut kolesterol från cellerna. Djurförsök visade att man kunde få åderförkalkning att gå tillbaka. E N E S T E D T & C O Har du en bättre idé? Bra idéer kan alltid bli bättre. Har du en idé som är så bra, att du vill skydda den? Då ska du hävda din immateriella rättighet genom att göra en offentlig registrering på lämpliga marknader. Men det räcker inte för att du ska känna dig trygg. Att hålla på sin rätt, är det allra viktigaste med att ha ett patent, ett designskydd eller ett registrerat varumärke. Om någon struntar i att du äger idén och utnyttjar den som sin, måste du kunna försvara din egendom. Hur gör man? Vad säger lagen? Vem kan hjälpa till? För att väva ett starkt skyddsnät kring en idé, behöver du Brann. Vi är med dig hela vägen, oavsett vilka problem du möter. Ring idag, så berättar vi mer om dina möjligheter, exempelvis inom bioteknikområdet. D R L U D W I G B R A N N PAT E N T B Y R Å A B. B O X S T O C K H O L M. T E L FA X E - P O S T B R A N B R A N N. S E W E B B W W W. B R A N N. S E K O N S U LT E R I I M M AT E R I A L R Ä T T O C H A F F Ä R S J U R I D I K pharma industry nr

14 läkemedelsutveckling Jag valde av olika skäl att stanna i Sverige och hjälpa till på konsultbasis. Verksamheten gick alldeles utmärkt och redan 2002 inleddes de första kliniska studierna. Påföljande år var den första fas II-prövningen klar och visade positiva resultat. Behandling med apolipoprotein A-1 Milano gav en minskning av åderförkalkning. Under tiden hade Pharmacia köpts upp av Pfi zer. De lämnade ett bud på Esperion som köptes för 1,3 miljarder dollar. Pfi zer driver nu projektet vidare. Redan före Pfi zers övertagande av Esperion hade vi alla av olika skäl lämnat företaget. Jan Johansson blev kvar i USA medan Hans Ageland återvände till Sverige. Hans och jag började då fundera på att starta något nytt utvecklingsprojekt. Nu var jag tillbaka i labbet igen efter att i flera decennier inte ha hållit i ett provrör. De första veckorna var lite tröga men efter en månad var allt som när jag jobbade på labbet fyrtio år tidigare. På något sätt verkade det som om kunnandet satt kvar i fi ngrarna och bara behövde lite träning för att plockas fram. Mycket trevligt att vara tillbaka i laborativ verksamhet igen. Det har gått bra. Med tur och mycket arbete har vi lyckats lösa problemen och i dag har vi ett effektivt och direkt användbart medel för att stoppa blödning och som kan lagras i rumstemperatur i mer än ett år. Under tiden har vi också flyttat till egna lokaler med laboratorium och kontor i Hammarby. Vad som återstår att göra är säkerhetsstudier och kliniska prövningar och att hitta en eller Varför lyckades vi? En grundkompetens krävs givetvis men sedan handlar det om öppet sinne för det oväntade och envishet och uthållighet för att klara de svårigheter och utmaningar som alltid dyker upp. Slutet för svenskt ägande I slutet av 1995 var det dags för nästa företagssammanslagning. Den här gången med amerikanska Upjohn. Detta skulle senare visa sig bli slutet för KabiPharmacia som svenskt läkemedelsföretag. Sammanslagningen till Pharmacia & Upjohn präglades av maktkamper och arbetsmiljön försämrades. Det blev mindre roligt att arbeta. Inom ramen för ett program för personalminskning erbjöds alla som fyllt 57 år att sluta med avtalspension och eftersom förhållandena blivit så mycket sämre var det beslutet lätt att ta. Efter 26 år vid Kabi och Pharmacia slutade jag i november Först kändes det bara skönt att inte längre arbeta, men efterhand kom en känsla av saknad och jag startade konsultföretaget Cardiocon AB för att arbeta med frågeställningar inom läkemedelsutveckling. En vecka efter att jag slutat lade Pharmacia & Upjohn ned Apolipoproteinprojektet. Några av oss som arbetat med projektet, projektledaren Hans Ageland och medicinansvarige Jan Johansson tyckte att detta var för sorgligt och att ett så lovande projekt inte bara skulle få dö. Vi bildade en grupp tillsammans med de italienska forskarna och med hjälp av en amerikansk mäklare fann vi en amerikansk forskargrupp under ledning av Rodger Newton som var intresserad av projektet. Vi fick amerikanskt kapital att gå in och bildade företaget Esperion. Esperion köpte ut Apolipoproteinprojektet från Pharmacia & Upjohn och satte upp verksamhet i Ann Arbor, USA. Hans Ageland och Jan Johansson flyttade över till USA och ingick där i företagsledningen. Tillbaka till labbet Efter att ha tittat på olika behovsområden valde vi att arbeta på att utveckla medel för att stoppa blödning. Det vanligaste sättet att stoppa blödning är förstås att använda kompresser eller bandage. Det fi nns också mera sofi stikerade produkter som de så kallade fibrinlimmen som sprutas eller sprayas in i såret och ger snabbt stopp på blödningen. Fibrinlimmen är effektiva men har den nackdelen att de inte är omedelbart användbara utan kräver en hel del hantering innan de kan användas. Det är en betydande nackdel eftersom man som regel behöver stoppa blödning snabbt. Vi bildade bolaget Trobio AB. Vi hyrde labbutrymme på Södersjukhuset och började utveckla en produkt. Startkapital hade vi från försäljningen av Esperion där vi som grundare och verksamma i bolaget hade haft lite aktier. flera partner för marknadsföringen. Få saker är så stimulerande att arbeta med som forskning. Att se resultaten och sambanden växa fram. Det blir inte alltid som man tänkt, men efteråt ser man ofta något nytt perspektiv eller något samband som man inte var medveten om när man befann sig mitt i forskningen. Lars-Olov Andersson vd,trobio AB 22 pharma industry nr 53 06

15 anmälningsärenden Nya ärenden från NBL Under sommaren har Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation avgivit fyra nya ärenden av intresse. Ett innehåller ett nytt gränsdragningsproblem rörande marknadsföringsförbudet för licenspreparat. 767/06 Ärende 767/06 är mycket intressant och gällde frågan om den anmälda informationen löd under Regler för läkemedelsinformation eller inte. Ärendet gällde ett brev från Novartis rörande licenspreparatet Zelnorm med rubriken Information till dig som förskriver Zelnorm/ Zelmac (tegaserod) på licens. I brevet meddelades att registreringsansökan för Zelnorm hade avslagits av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Där lämnades också en del basfakta om var i världen preparatet är godkänt samt angavs att ett stort antal patienter redan behandlats med Zelnorm runt om i världen. Eftersom Zelnorm är ett licensläkemedel får enligt artikel 2 i Regler för läkemedelsinformation någon marknadsföring för preparatet inte förekomma. Enligt praxis hindrar dock inte detta information till läkare som förskriver läkemedlet på licens. Det aktuella brevet hade emellertid skickats inte endast till licensförskrivare utan också till läkare som efterfrågat fortlöpande information om Zelnorm. En läkare som fått brevet reagerade på rubriken eftersom hon själv inte förskrev läkemedlet på licens. Hon anmälde därför brevet till Läkemedelsverket som i sin tur anmälde till NBL och framförde en rad anmärkningar. Exempelvis hävdades att brevet skickats ut mer eller mindre urskiljningslöst och att utskicket därför stred mot det generella marknadsföringsförbudet för licensläkemedel. Dessutom ansåg verket att det i brevets text antyddes att Zelnorm var väl dokumenterat och att detta stred mot Regler för läkemedelsinformation eftersom det i texten inte fanns några som helst hänvisningar till dokumentation med stöd för detta. Som nyss nämnts strider det inte mot artikel 2 i informationsreglerna att skicka information för ett licensläkemedel till läkare som förskriver medlet på licens. Nämnden konstaterade nu att det av bland annat informations- och yttrandefrihetsrättsliga skäl inte vore rimligt att förbjuda utskick till läkare som också specifikt efterfrågar en viss typ av information från företaget. I det aktuella fallet hade läkaren, som anmälde utskicket till Läkemedelsverket, begärt att få information om Zelnorm från Novartis. Nämnden ansåg det inte visat att brevet skulle ha skickats till andra än licensförskrivare och läkare som begärt information om Zelnorm. Utskicket hade därför inte stått i strid med förbudet i artikel 2 mot marknadsföring av läkemedel som inte meddelats försäljningstillstånd. Nämnden övergick därefter till frågan om brevets innehåll kunde bedömas enligt Regler för läkemedelsinformation. Det konstaterades att nämnden inte tidigare prövat om innehållet i tillåten information för licensläkemedel faller under informationsreglerna. NBL drog paralleller till sin praxis i fråga om gränsdragningen mellan kommersiell och icke-kommersiell information där nämnden i flera fall funnit att informationsreglerna bör och kan tillämpas på s k terapi- och utbildningsinformation. Mot bakgrund av huvudsyftet med reglerna att få till stånd en ändamålsenlig och korrekt användning av läkemedel fann nämnden att dessa i tillämpliga delar mycket väl kan användas som riktlinjer vid utformningen av tillåten information för licensläkemedel. NBL ansåg inte att det anmälda brevets avsaknad av hänvisning till dokumentation var i strid med reglerna. Enligt artikel 10 krävs hänvisning till dokumentation normalt endast då informationen innehåller citat, sifferuppgifter eller jämförelser mellan läkemedel som hämtats från vetenskaplig studie. Brevet hade inget sådant innehåll och innehöll endast sakuppgifter rörande preparatets användning i världen. Däremot visade nämnden förståelse för den ursprungliga anmälarens reaktion mot brevets rubrik. Denna gav det felaktiga intrycket att brevet endast skickats till läkare som förskriver Zelnorm på licens. Rubriken stred därför mot vederhäftighetskravet i artikel 4 i informationsreglerna. Överträdelsen bedömdes som ringa och avgiften sattes till endast kronor. I ärende 761/06 hade nämnden att bedöma den viktiga skillnaden mellan kommersiell och icke-kommersiell information. Bakgrunden var viss pressinformation på Roches hemsida som hade anmälts till IGM av Amgen. IGM ansåg i sitt beslut att det rört sig om den typ av icke-kommersiell information som är tryckfrihetsrättsligt skyddad och som därmed inte omfattas av Regler för läkemedelsinformation. Amgen överklagade beslutet till NBL. NBL konstaterade att informationen på webbplatsen endast funnits under rubriken Media och För media För dig som är journalist. NBL ansåg att detta tydligt visade att informationen inte var avsedd för föreskrivare eller andra som har ett direkt kommersiellt intresse av Roches produkter. Informationen var därför att anse som icke-kommersiell och skyddad av grundlagens regler om informations- och yttrandefrihet. NBL fastställde IGMs beslut. 761/06 24 pharma industry nr 5 06

16 762/06 763/06 Ärende 762/06 gällde även det ett överklagande av ett IGM-beslut. GlaxoSmithKline hade blivit fällda av IGM för en annons där de hänvisat till den så kallade CON- CEPT-studien där deras preparat Seretide jämförts med Symbicort från AstraZeneca. GSK fälldes för att förbehållslöst ha förmedlat intrycket att det generellt skulle vara bättre med fast dosering av Seretide jämfört med variabel dosering av Symbicort. Efter detta beslut tog GSK fram en 8-sidig informationsbroschyr om Seretide. Denna hade rubriken Vilken behandlingsstrategi väljer du? CONCEPT. I broschyren åberopades CONCEPT studien på ett avsevärt mer utförligt sätt än i annonsen i det tidigare ärendet. Det betonades att man i studien jämfört två olika behandlingsstrategier. Efter anmälan från AstraZeneca fann IGM att även broschyren stred mot informationsreglerna samt att det rörde sig om ett åsidosättande av det tidigare beslutet från IGM. GSK överklagade beslutet till NBL. NBL konstaterade inledningsvis att GSK inte hade överklagat det tidigare IGM-beslutet rörande annonsen och att företaget därför hade att rätta sig efter beslutet. Nämnden hade vid sin bedömning att utgå från detta och att besvara frågorna dels om broschyren av de skäl som angetts i IGMs nu överklagade beslut stred mot informationsreglerna dels om broschyren innebar att GSK åsidosatt det tidigare IGM-beslutet. Redan rubriken Vilken behandlingsstrategi väljer du? CONCEPT gav enligt NBL beskedet att informationen handlade om behandlingsstrategier och inte om olika läkemedel. Nämnden konstaterade också att det i texten upprepades att man i studien jämfört två behandlingsstrategier. Även om det i broschyren fanns avsnitt som lästa för sig framstod som påståenden om att Seretide i fast dosering ger ett bättre resultat än Symbicort i variabel dosering, fann NBL att reservationerna var så många och så tydliga att broschyren vid en samlad bedömning innehöll ett rättvisande åberopande av CONCEPT-studien. GSKs överklagande bifölls därför och IGMs beslut ändrades. Nämnden var inte enig och såväl ordföranden som de bägge vice ordförande ville fastställa IGMs beslut. Ärende 763/06 gällde ett informationsbrev för Nexium som anmäldes till NBL av Läkemedelsförmånsnämnden. Nexium har fått fortsatt subvention men med nya begränsningar jämfört med tidigare. Enligt Läkemedelsförmånsnämndens beslut skall all marknadsföring av Nexium innehålla tydlig information om dessa begränsningar. Det anmälda brevet hade rubriken Nexium (esomeprazol) fortsatt subventionerat efter Läkemedelsförmånsnämndens genomgång. Efter en text om Läkemedelsförmånsnämndens översyn av läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra följde en lista med påståenden rörande Nexiums plats inom förmånssystemet. Läkemedelsförmånsnämnden hävdade att såväl rubriken som brevet i övrigt gav en felaktig bild av förutsättningarna för subvention vid behandling med Nexium. AstraZeneca bestred anmärkningarna och hävdade bland annat att just rubriken syftade på att subventionen generellt fanns kvar och inte att det inte fanns begränsningar i densamma. Företaget menade att det är omöjligt att i en rubrik återge ett helt myndighetsbeslut men att begränsningarna framgick av den övriga texten i brevet. NBL erinrade inledningsvis om att nämnden tidigare slagit fast att det strider mot god branschsed att åsidosätta en uppmaning från en myndighet att lämna viss information i läkemedelsinformationen. Nämnden ansåg att brevets rubrik visserligen kunde uppfattas som formellt korrekt men att den vid en flyktig läsning av brevet lätt kunde uppfattas som att Nexium kvarstod inom förmånssystemet utan förändringar jämfört med tidigare. Även om det inte är rimligt att kräva eller ens möjligt att praktiskt återge hela innebörden av ett myndighetsbeslut i en enda rubrik får naturligtvis inte en rubrik ge eller riskera att ge läsaren en felaktig bild av beslutets innebörd. Vid genomgång av resterande text i informationsbrevet ansåg nämnden dessutom att brevet på en rad punkter varit otydligt och vilseledande i fråga om de begränsningar för subvention för behandling med Nexium som gäller efter Läkemedelsförmånsnämndens beslut. Informationsbrevet ansågs vara ett allvarligt åsidosättande av god sed och avgiften sattes till kronor. Mårten Brink Skribent Brilex AB pharma industry nr

17 marknadsföring Ditt varumärke behö För att undvika att varumärken blir sjuka och krassliga är regelbundna hälsokontroller viktiga. Genom att svara på 10 frågor kan du ta reda på hälsoläget för det varumärke du arbetar med. Jonas Södergren, byråchef på Heart reklambyrå leder kontrollen. Varumärken handlar om att skapa relationer och mervärden till kunden. För att åstadkomma det måste vi se till att vi har rätt varumärke, ett varumärke som ger meningsfulla fördelar som möter eller överträffar kundernas förväntningar samtidigt som det maximerar varumärkesvärdet för företaget. En konsument är villig att förlåta varumärken som ibland gör fel, såvida varumärket fortsatt levererar ett mervärde. Så fort varumärket slutar ha mervärde dör det. Samma mekanismer gäller i allra högsta grad även på läkemedels- och den medicintekniska marknaden. För att förhindra att ett varumärke blir sjukt med allt vad det kan leda till, är det viktigt att genomföra regelbundna hälsokontroller. Tar man tag i de små potentiella problemen tidigt kommer de inte att utvecklas till stora problem. Ansvaret för varumärkets hälsa måste ligga internt inom företaget. Företagets egna varumärkesexperter måste kunna identifiera de första tecknen på att varumärket mår dåligt långt innan externa byråer märker det. Dessa tecken är dock inte alltid uppenbara därför krävs en undersökning. Att genomföra en hälsokontroll på ett varumärke innebär ofta att man ställs inför en kritisk fråga: Erbjuder mitt varumärke fortfarande ett mervärde för kunderna, och i sådana fall är det ett, för kunden, relevant mervärde? Om varumärket mår bra kommer ni att kunna lita på att kunden tar inköpsoch användningsbeslut som inte bara baseras på de funktionella aspekterna av produkten, utan även på det emotionella mervärde produkten ger dem. Detta innebär att budskapet kring produkten kan handla om mer än att bara försöka göra om produktdrivna egenskaper till fördelar. En varumärkeskontroll handlar om att se objektivt på varumärket. Genom att svara ärligt på följande tio frågor blir potentiella svagheter eller problem med varumärket uppenbara och kan åtgärdas innan de utvecklas till hot. 26 pharma industry nr 5 06

18 ver en hälsokontroll 1. Varumärkesvisionen måste vara aktuell Är den övergripande märkesvisionen, inklusive slutsatser från omvärldsanalysen fortfarande aktuella? Varumärkesvision är det som driver märket och håller det levande såväl internt som externt. Starka varumärken har en tydlig vision om vad de vill bli och åt vilket håll de är på väg. Därmed är visionen delvis ett inre uttryck för kvalitativa och kvantitativa mål och ambitioner med varumärket. Men det räcker inte med att bara titta inåt i organisationen. För att kunna maximera varumärkesvärdet måste vi forma marknaden utifrån kunskaper om kunderna, vad som är realistiskt och relevant för dem och vad som händer i deras värld. En djup kunskap om den yttre världen är därför avgörande. Frågan är inte bara vad vill vi bli, utan snarare vad kan vi bli? Detta innebär att det finns många faktorer ta hänsyn till, bland andra företagets egna förväntningar och kundernas behov och drivkrafter (har dessa förändrats sedan den ursprungliga visionen togs fram). En hälsoundersökning i det här sammanhanget måste därför börja med en granskning av den egna varumärkesvisionen, framför allt av de slutsatser som är dragna kring den yttre miljön, det vill säga det som definierar ett varumärkes möjligheter. Är visionen fortfarande relevant? Behöver den utvecklas? Har möjligheterna utnyttjats fullt ut? 2. Är varumärkets kärnvärden fortfarande relevanta? Om varumärkesvisionen bestämmer märkets ambitioner uttrycker kärnvärdena dess personlighet. Världen och våra kunder förändras. Om världen har förändrats kanske värderingarna inte längre är relevanta för våra huvudsakliga åhörare eller ännu värre, de kanske stöter bort de personer som vi hoppas ska lockas av vårt varumärke. Även här krävs en stor kunskap om målgruppens önskemål och hur dessa förändras. Om denna kunskap saknas hur ska man då kunna mäta hur relevanta varumärkets kärnvärden är? Undersökning och förståelse av omvärlden spelar en nyckelroll vid hälsokontrollen det är inte bara en inre operation. Men det handlar om evolution, inte om revolution. Starka varumärken förblir relevanta för sina målgrupper, men är aldrig statiska. De anpassar sig och förändras i linje med kunderna ett varumärke måste utvecklas för att leva vidare. pharma industry nr

19 marknadsföring 3. Att förstå nuvarande och framtida användare Om man vill att varumärkeskommunikationen ska sporra och bearbeta beslutsfattare måste man förstå vilka knappar man ska trycka på. Alltför ofta lägger marknadsförare sin kraft på att försöka förstå varför kunderna inte använder deras märke, i stället för att försöka förstå varför de gör som de gör. Ofta finns ingen koppling mellan vår uppfattning om varför produkten bör vara framgångsrik och kundernas verkliga beteende. Undersökningar kan tala om det uppenbara fakta men de ger sällan en insikt om nya möjligheter, alltså vad som skulle kunna uppnås. Under hälsokontrollen av varumärket måste man veta vilka olika typer av beteende som finns eller håller på att utvecklas på marknaden, och vad som förstärker dessa beteenden. Ofta är detta saker som inte kan mätas, till exempel uppfattningar och attityder, motivation och hinder. Hälsokontrollen tar fram hypoteser, och med hjälp av kreativa och stabila metoder testas dessa och en ökad förståelse utvecklas. Tio frågor som får ert varumärke i form igen Om det varumärke du ansvarar för är lite hängigt och nedstämt är det värt att låta det genomgå en full hälsokontroll genom att ställa följande tio frågor: 1. Gäller den övergripande varumärkesvision fortfarande, inklusive kunskapen och förståelsen av omvärlden? 2. Är varumärkets kärnvärden fortfarande relevanta? 3. Finns den djupa kunskapen om de som i dag och i framtiden tar beslut om att skriva ut läkemedel? 4. Kommer varumärkets värdeekvation (BVE) att kunna ge konkurrensfördelar på medellång till lång sikt? 5. Återspeglar alla marknadsföringsaktiviteter varumärkets positionering och kärnvärden? 6. Riktar sig marknadskommunikationen till de verkliga beslutsfattarna? 7. Hur uppfattar kunderna varumärket i verkligheten anser de att det är rätt märke som ger rätt värden? 8. Är varumärkets positionering och marknadserbjudandet fortfarande meningsfullt, trovärdigt, unikt, hållbart och motiverande? 9. Är marknadsmixen rätt används rätt aktiviteter och rätt resurser? 10. Lönar sig marknadsinvesteringarna? 4. Ekvationen för varumärkets värde Kommer varumärket även i framtiden att ge hållbara konkurrensfördelar på medellång till lång sikt? Alltför ofta mäter läkemedelsindustrin det värde de ger sina kunder i rent produktvärde, vilket betyder produktens funktionella fördelar. Men en Brand value equation (BVE) kombinerar tre olika fördelar. Hälsokontrollen av varumärket måste visa att alla dessa tre leder till konkurrensfördelar. BVE utgörs av vad kunden anser sig få för sina pengar, funktionella fördelar och emotionella fördelar. Normalt fokuserar läkemedelsindustrin på produktens funktioner. För att kunna beräkna de mer abstrakta behoven krävs då att man tar ett steg vidare. Ett sätt att göra detta är genom en EFI-analys (Egenskaper som leder till vissa Fördelar som i sin tur har eller kan ha en emotionellt driven Innebörd för kunden). Egenskaperna är produktens olika fysiska attribut. Konsekvenserna är produktfördelarna alltså vad produkten faktiskt kan åstadkomma; den emotionella innebörden är i slutändan de rent psykologiska fördelarna vad man vill uppnå med produkten. Detta är knappast bara en framgångsrikt behandlad patient utan hänger nära samman med kundens personliga behov. Uppställt som ekvation ser BVE så här: Varumärkesvärde = Fördelar (funktionella eller emotionella) minus Pris. Ju verkligare fördelarna är desto mindre roll spelar priset, och desto större och mer hållbara blir konkurrensfördelarna. Men fördelarna måste vara meningsfulla för kunden, hållbara, trovärdiga, unika och framför allt motiverande. I vår föränderliga omvärld med eller utan nya konkurrenter lever vår BVE fortfarande upp till detta? 5. Relevant marknadskommunikation Återspeglar marknadsföringsaktiviteterna varumärkets önskade positionering och kärnvärdena? Inom läkemedelsindustrin litar man ofta på välbeprövade marknadsföringsaktiviteter som en del av det traditionella sättet att kommunicera sitt varumärke till målgruppen. Tyvärr tänker man inte alltid på om de här aktiviteterna verkligen leder till att varumärket stärks, eller om de snarare underminerar det. Vissa aktiviteter kanske inte är förenliga med kärnvärdena eller det övergripande varumärkesvärdet. I vissa fall kanske dessa till och med kan förstöra värdet på varumärket snarare än bygga upp det. En del av hälsokontrollen måste vara att ta en titt på alla kommunikationsaktiviteter från reklambyrån till försäljningsstyrkan för att säkerställa att alla delar av kommunikationen samarbetar för att stärka varumärkets värde. Alla aktiviteter som inte är värdeökande måste tas bort från marknadsföringsmixen. 6. Att rikta sig mot beslutsfattarna Riktar sig kommunikationen mot dem som skriver ut läkemedel? Det handlar inte bara om att säkerställa att marknadskommunikationen återspeglar varumärkets position och kärnvärdena. För att verkligen kunna vara effektiv måste den inriktas på dem som tar besluten. Låt alla som är ansvariga för och delaktiga i varumärkeskommunikationen ta del av hälsokontrollen för att se till att de har kunskap om beslutsfattarna. Se också till att deras aktiviteter ses som en del av hälsokontrollen. 7. Kundernas varumärkesuppfattning Hur uppfattar kunderna varumärket egentligen? Anser de att det är rätt varumärke, och att det möter deras behov? Ett varumärke måste tilltala en tydlig grupp (segment) av kunder, och olika segment har olika uppfattningar som varumärket måste vara i linje med. De olika segmenten kan också ha olika uppfattningar om ett och samma varumärke. Ett varumärkes styrka utgörs av kunskap (hur väletablerat det är) och i respekt (hur väl ansett varumärket är), nå- 28 pharma industry nr 5 06

20 got som måste undersökas på ett mer sofistikerat och kvalitativt sätt. Att förlita sig på hörsägen eller önsketänkande kan isolera en varumärkesansvarig från de viktigaste kunderna och leda till att varumärket försämras, eftersom man inte förstår marknadens verkliga uppfattning. Återigen är en stor kunskap om hur kunderna tänker avgörande för att ta reda på varumärkets hälsotillstånd. Att kunna förstå hur kunderna uppfattar varumärkets styrka och det värde det levererar är nödvändigt. 8. En meningsfull positionering och erbjudande till marknaden Är varumärkets positionering och huvudsakliga erbjudande fortfarande meningsfullt, trovärdigt, unikt, hållbart och motiverande? Varumärkets positionering är ett samspel mellan fyra olika faktorer: kundernas känslor, konkurrensen, varumärkets särprägel och fördelar samt vad som sägs om varumärket och hur det sägs till de olika kundsegmenten. Kunder utvecklas, konkurrenter förändras och kunskapen om varumärket utvidgas. Testa positioneringen genom att undersöka hur meningsfull, trovärdig, unik, hållbar och motiverande den är. Om allt stämmer kommer det att leda till att målgruppen känner till, tror på, använder och känner av de specifika fördelar (funktionella och emotionella) som varumärket har gentemot konkurrenternas. Det huvudsakliga erbjudandet handlar sällan bara om en klatschig reklamslogan även om det för vissa varumärken och marknadschefer är allt som finns. I slutändan är det just detta enda budskap En konsument är villig att förlåta varumärken som ibland gör fel, såvida varumärket fortsatt levererar ett mervärde. som man vill att kunderna ska identifiera sig med, komma ihåg som motiverande och unikt, förstå i samband med deras funktionella behov och känna är lämpligt för deras emotionella behov. Och sist men inte minst se som en uppmaning att handla. Kontrollera därför att budskapet är lätt att förstå på tio sekunder eller mindre konstant, enkelt och lätt att komma ihåg, samtidigt som det utmärker sig. 9. Rätt marknadsmix Är marknadsmixen rätt uppbyggd, är aktiviteterna rätt, och finns rätt resurser? Nyckeln till att avgöra om marknadsmixen är rätt är att se över varumärkets värdeekvation för att förstå hur värdefulla de olika delarna av ekvationen är. Detta gör att man kan identifiera och inrikta sig på de faktorer som måste påverkas under uppbyggnadsfasen av varumärket och under resan från lansering till marknadsledning. 10. Att skapa avkastning Kan ni visa att investeringarna i varumärket lönar sig? Alla företag har begränsade resurser att lägga på marknadsföring. En grundlig utvärdering av vad varumärket kräver gör att dessa resurser kan användas så effektivt som möjligt. En hälsokontroll av varumärket är inte bara en teoretisk övning det handlar om att säkerställa att avkastningen blir maximal och det är ju det allt handlar om. Inom läkemedelsindustrin hanteras många gånger varumärken styvmoderligt och i värsta fall rent nonchalant. Det är en mindre bra väg i en värld där produktdifferentiering är en nödvändighet, och där pris i många fall bestämmer valet av varumärke. I den världen kan ett starkt och friskt varumärke utgöra skillnaden mellan tillväxt och stagnation. Att genomföra en hälsokontroll av varumärket är inget litet åtagande: det kräver objektivitet, tid och kunskap. Det kommer dock alltid att löna sig, eftersom varumärkets hälsa är en tillgång som inget läkemedelsföretag har råd att försumma. Jonas Södergren planner och byråchef, Heart Reklambyrå Högt blodtryck Du når Sveriges hypertonisjuksköterskor med en annons i Vårdfacket. Ring Barbro Dahlqvist på telefon UPPLAGA: pharma industry nr Information om receptbelagda läkemedel Annonser för receptbelagda läkemedel är välkomna i Vårdfacket. Samma regler gäller för information till sjuksköterskor som för läkare.

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår

Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Läkemedelsindustrin Med nya spelregler men fast i gamla hjulspår Octapharma Globalt, svenskt och familjeägt Välfärdsfrågor i fokus i Almedalen Tufft för läkemedelslanseringar nummer 4/2010 årgång 13 Mer

Läs mer

BiogenIdec forskning ger framsteg

BiogenIdec forskning ger framsteg BiogenIdec forskning ger framsteg Subventionsmålen vad hände i Regeringsrätten? Dags för ny etikprövningslag igen Ledarskap Lönsam lönesättning nummer 3/2008 årgång 11 T I D N I N G E N F Ö R S V E N S

Läs mer

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent

Sociala medier och sedan då? Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Nya läkemedel: Utan spaning ingen aning Gilead Sciences: Passion för kamp mot svåra sjukdomar Från lagom till excellent Sociala medier och sedan då? nummer 6/2009 årgång 12 Vi vill mena att ingen annan

Läs mer

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter

Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Tidiga ekonomiska utvärderingar krav men också möjligheter Inför valet: Hur ser partierna på läkemedelsbranschen? Nordic Drugs - Vi vill bli ledande inom speciality pharma nummer 3/2010 årgång 13 Mer insikt.

Läs mer

Adherenceprogram konkreta verktyg med många vinnare. Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse

Adherenceprogram konkreta verktyg med många vinnare. Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse Apoteken slåss om kundernas tillfredsställelse Personliga varumärken det handlar om ditt professionella rykte Tydligare krav och regler i förslaget till ny biobankslag Adherenceprogram konkreta verktyg

Läs mer

LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början. Det går att skapa ett ledarskap i världsklass. Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden

LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början. Det går att skapa ett ledarskap i världsklass. Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden Det går att skapa ett ledarskap i världsklass Det japanska öppnar dörrar för Otsuka i Norden Att lyckas med lansering inom onkologi LÄKEMEDELSREKLAM: Kontroversiell redan från början nummer 6/2011 årgång

Läs mer

BMS växlar upp. MIKRODOSERING kortar utvecklingstiden TOP OF MIND - målet för ditt personliga varumärke Planera AVVECKLINGSARBETET

BMS växlar upp. MIKRODOSERING kortar utvecklingstiden TOP OF MIND - målet för ditt personliga varumärke Planera AVVECKLINGSARBETET MIKRODOSERING kortar utvecklingstiden TOP OF MIND - målet för ditt personliga varumärke Planera AVVECKLINGSARBETET BMS växlar upp nummer 4/2009 årgång 12 Ingen är immun Man kan försöka skydda sig. Undvika

Läs mer

CELGENE uppstickare med vind i ryggen. Använd data från KLINISK PRAXIS i market access STRATEGIER. Rekrytera rätt med HJÄLP av STORA DATAMÄNGDER

CELGENE uppstickare med vind i ryggen. Använd data från KLINISK PRAXIS i market access STRATEGIER. Rekrytera rätt med HJÄLP av STORA DATAMÄNGDER Använd data från KLINISK PRAXIS i market access STRATEGIER Rekrytera rätt med HJÄLP av STORA DATAMÄNGDER En väl planerad livscykelstrategi GÖR SKILLNAD CELGENE uppstickare med vind i ryggen nummer 4/2013

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BARNCANCERFONDEN HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN BARNCANCERFONDEN Tjäna pengar på att ta ansvar? Javisst! CSR är lönsamt EXPERTEN PER GRANKVIST: ATT VÅGA SÄTTA SIFFROR PÅ CSR-ARBETET GÖR DET LÅNGSIKTIGT EN TIDNING FRÅN BARNCANCERFONDEN

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen

Nummer 2 2005. Tema: Internrevisorn på scenen Internrevision Nummer 2 2005 Tema: Internrevisorn på scenen intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorernas förening, IRF Nummer 2, april 2005 Material för publicering skickas

Läs mer

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård

13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Ledande frågor 13 röster från praktiken möter organisationsforskare om villkoren för ledning och styrning av vård Författare: Karin Fernler, Anna Krohwinkel Karlsson och Per Gunnar Holmgren &1 Vi kan styra

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008

Qvintensen S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Qvintensen t S V E N S K A S T A T I S T I K F R Ä M J A N D E T MEDLEMSTIDNING NUMMER 3 DECEMBER 2008 Innehåll Ordföranden har ordet 3 Redaktören har ordet 3 Styrelsen informerar 4 Föreningen industriell

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Offentlig service i privat företagande

Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 EntreprenörSkola Offentlig service i privat företagande Info 070-2008 Entreprenörskola 2008 All rights reserved. 1 I mötet mellan offentlig verksamhet och privat företagande uppstår en ny

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer