Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2012

2 Verksamheten i korthet Kommunikatörsyrket utvecklas och branschen växer Antalet medlemmar ökar Fortsatt hög aktivitet i regionala nätverk Utbildningsverksamheten påverkades av lågkonjunkturen Omsättningen något lägre än föregående år Vinsten ökade till kronor Nytt namn samma vision Under 2012 bytte Sveriges Informationsförening namn till Sveriges Kommunikatörer. Uppdraget är i många stycken detsamma som när verksamheten startades för över 60 år sedan, nämligen att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll. Idag försöker vi åstadkomma detta genom att erbjuda en attraktiv mötesplats för kommunikatörer vare sig den är i form av fysiska möten eller i ett digitalt format. Sveriges Kommunikatörers vision, Fler och mer kommunikativa organisationer, är i högsta grad levande och utgör grunden för alla satsningar och aktiviteter som har genomförts under året. Branschen växer Trots en vikande marknad generellt ökade branschen med 10 % under Informationsindex, som presenterades av Sveriges Kommunikatörer och Precis i mars, visade att branschen omsatte 38 miljarder kronor under 2011 och det som växte mest var samhälls och internkommunikation. Digitala kanaler tog en rejäl del av mediekakan och står nu för 17 % av de egna kanalerna. Under den senaste tioårsperioden har yrkesrollen utvecklats och har idag en central funktion i de flesta organisationer. Yrket har breddats och omfattar idag delaktighet i utveckling av affärsstrategi- och plan, förändringsprocesser, marknads-, finansiella- eller politiska utmaningar, produktutveckling och kriser. Vi har gått ifrån att vara budskapshanterare till att vara djupt involverade i organisationens utveckling och involverad i så gott som samtliga övergripande processer, ibland som deltagare och ibland som ansvariga. Vi uppskattar att det i Sverige idag finns ungefär kommunikatörer. Sveriges Kommunikatörer växer Under de senaste sex åren har Sveriges Kommunikatörer vuxit. Så också i år då antalet medlemmar ökade med 3,9 procent vilket medför att föreningen nu består av medlemmar. Under året har två rekryteringskampanjer genomförts. Medlemsstatistik 5 år Ordinarie medlemmar Studerande Associerade företag

3 Sveriges Kommunikatörer är en individuell yrkesförening och som sådan är själva erbjudandet till medlemmarna det som är i särklass allra viktigast. Under året har erbjudandet utvecklats och består idag av; Möjlighet att påverka i en organisation som verkar för yrkets utveckling Tillgång till kostnadsfria nätverksträffar runt om i Sverige Möjlighet att delta i olika professionella nätverk till ett förmånligt pris 25 % rabatt på utbildningar och platsannonser Dessutom erbjuds medlemmarna tillgång till juridisk rådgivning och rabatt på ett antal utvalda olika medier. Ett projekt har startats under året för att förbättra kvaliteten i medlemsregistret. Eftersom många medlemmar byter arbete frekvent är risken hög att det uppstår onödiga medlemstapp på grund av svårigheter att hålla medlemsregistret optimalt uppdaterat. Arbetet med att förbättra och utveckla den nya webbplatsen har fortsatt. Särskilt fokus har legat på att utveckla vår närvaro i sociala medier och sökmotoroptimering. Resultatet är att vi har bättre och relevantare sökresultat och söktrafiken har ökat från 35 % till 42 % (oktober 2012-januari 2013) Webben har cirka unika besökare per månad, följare på Twitter och gillare på Facebook. Föreningen arbetar också med Slideshare, Flickr och YouTube. Föreningens Kloutscore (genomslag och inflytande i sociala medier) ligger på 61 (av 100 möjliga), samma som Aftonbladet, DN Debatt och Miljöpartiet. Vi har också provat nya format av redaktionellt material, till exempel podcasts, och fortsatt att arbeta med rörlig bild. Fortsatt hög aktivitet i nätverken Under 2012 har 177 (154) nätverksträffar anordnats runt om i Sverige med totalt deltagare (2 531). Dessa träffar har möjliggjorts genom ett mycket stort engagemang av ideellt verksamma programgrupper och sammankallande i erfanätverken. Dessa cirka 50 medlemmar har ansvarat för en av de viktigaste uppgifterna inom föreningen, nämligen att erbjuda attraktiva mötesplatser. Under året har en ny nätverksform lanserats, det professionella nätverket, som mot en avgift erbjuder en mer strukturerad kunskapsöverföring under en begränsad period med dedikerade ledare. Nätverk med temat kommunikativt ledarskap har genomförts i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildning påverkade av lågkonjunkturen 2012 präglades av en svag konjunktur. Det populära och prestigefyllda Communications Executive Program, CEP, genomfördes för fjortonde året i rad, dock med färre deltagare än normalt. Under året har deltagarantalet på kurserna och seminarierna generellt varit lägre.

4 Det berodde delvis på lägre utbildningsbudgetar i företag och organisationerna, delvis på hårdare konkurrens på utbildningsmarknaden. Eftersom utbildningsverksamheten ska bidra till möjligheten att bedriva föreningens yrkesrelaterade satsningar har målet varit att försöka kompensera intäktstappet för CEP genom att genomföra ett ökat antal kurser. Denna strategi har bidragit till att intäkterna för utbildning är något högre än En viktig nyhet var utvecklingen av SKR, Svensk Kommunikationsrätt, som är en diplomerad utbildning i juridik för kommunikatörer. Kursen fulltecknades direkt och förhoppningen är att kunna genomföra minst två utbildningar per år med start Totalt har 61 (46) kurser och seminarier genomförts samt flera program och professionella nätverk. Sammanlagt deltog 933 (851) medlemmar i någon form av kompetensutveckling. Ett mål är 25 % förnyelsegrad av antalet utbildningar. För 2012 var förnyelsegraden 30 % procent. Kvalitetsmålet för utvärderingarna är 4,8 och årets utvärderingsresultat blev för första gången 5.0 (av 6 möjliga). Forskning Kommunikativt ledarskap En av de viktigaste strategierna för att bli en kommunikativ organisation är att utveckla ledarnas kommunikativa förmåga. Under året har Sveriges Kommunikatörer fortsatt att stödja forskningsprojektet som bedrivs vid Mitthögskolan i Sundsvall som berör just denna viktiga utmaning. Andra projekt Sveriges Kommunikatörer har också bistått andra forskningsinsatser med tid och faktaunderlag, bland annat en doktorand vid Mittuniversitetet och studenter vid Linnéuniversitetet. Stora kommunikatörspriset Under 2012 arbetades Stora Informationspriset om till Stora Kommunikatörspriset, som lyfter fram en kommunikatör eller en grupp av kommunikatörer som under året gjort en stor kommunikativ insats och som på ett tydligt sätt visar hur ett väl genomfört kommunikationsarbete bidrar till att nå verksamhetens mål. En jury utsågs och nomineringstiden pågick under hela hösten. Priset delas ut den 21 mars Stödjande företag och organisationer För att utveckla relationen med företagen utvecklades under 2012 företagsmedlemskapet som nu erbjuds i ett guld- och ett silvermedlemskap. Ett antal förmåner som möjligheten av att vara värd på ett evenemang samt rabatter på olika produkter har medfört att 51 företag blivit partners i olika former och stödjer därmed verksamheten. Av dessa är tre guldmedlemmar.

5 Samarbeten Finforum I december genomförde Sveriges Kommunikatörer tillsammans med FAR, SFF och Nasdaq OMX evenemanget Finforum. Vi genomförde två mycket uppskattade parallellseminarier om bankkommunikation och investerarrelationer. Almedalen Föreningen närvarade och bevakade under Almedalsveckan och kontrakterade kommunikatörer som bloggade från aktiviteterna i Visby. Positivt ekonomiskt resultat Den konsoliderade omsättningen för föreningen och dess dotterbolag blev 16,8 Mkr, vilket var något lägre än 2011 då omsättningen var 17 Mkr. Det konsoliderade resultatet blev efter skatt blev kr jämfört med miljoner kronor föregående år. Minusresultatet föregående år berodde på ett ITprojekt som syftade till att utveckla föreningens webb - och affärssystem. Finansnettot för året uppgick till ( ). Bolagets långsiktiga kapitalförvaltning finns särskilt beskriven i den konsoliderade sammanställningen för föreningen och bolaget, not 7. Ledning och styrelse Sveriges Kommunikatörers kontor har sex medarbetare. Under 2012 har styrelsens ordförande, Cecilia Schön Jansson, lett verksamheten. Styrelsen har bestått av följande medlemmar; Cecilia Schön Jansson, Ordförande Per Mossberg, Vice ordförande, PostNord AB Viktoria Bergman, E.ON Sverige Hanna Brogren, Stockholms Stad Boo Ehlin, SCA AB Jesper Falkheimer, Campus Helsingborg Annika Gerentz, Annika Gerentz AB Jan Johnsson, Hyresgästföreningen Charlie Nordblom, Volvo Group Henrik Olinder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Annika Sjöberg, Gullers Grupp Thomas Sjöberg, Essen International AB

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Verksamheten i korthet Fortsatt tillväxt nu över 6000 medlemmar Omsättningen 20,2 MSEK, en ökning med 20 procent Vinsten ökade till 3,6 MSEK Ökad aktivitet och fler deltagare

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB

Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Årsredovisning 2012 Västsvenska Turistrådet AB Västsvenska Turistrådet AB - en del av Årsredovisning 2012 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet Kommentar: Ur medborgarperspektiv för boende

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010

IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE. Mars 2010 IFS - MOT ALLA ODDS EN BESKRIVNING AV 14 ÅRS ARBETE FÖR ÖKAT INVANDRARFÖRETAGANDE I SVERIGE Mars 2010 Innehåll Förord 3 Sammanfattning 5 Perspektiv: Handel och migration mot gemensamt mål 6 Med förändringar

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag.

Styrelsen beslutar att uppdra till kansliet att ändra utgivningsplan för Scouternas medlemstidningar från 1 januari 2013 enligt förslag. Beslutsunderlag Dagordning, punkt nr: XX Rubrik: Tidningsutredning kansliberedning Författare: Anna Wickman Datum: 11 maj 2012 Förslag Förslag 1: Inom ramen för Scouternas centrala medlemskommunikation

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten

Regionutvecklingssekretariatet. Djupare uppföljning, oktober 2014. Uppföljningsrapport. Företagsakuten Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, oktober 2014 Uppföljningsrapport Företagsakuten Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Regionutvecklingsnämndens medverkan... 6 Organisation...

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året

Året i korthet. Q1 Intäkterna ökade med 61 procent jämfört med motsvarande period förra året Årsredovisning 2012 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Detta är Handelsbanken

Detta är Handelsbanken Årsredovisning 2013 Detta är Handelsbanken Handelsbanken är en fullsortimentsbank för både privat- och företagskunder. Banken har ett lands omfattande kontorsnät i Sverige, Storbritannien, Danmark, Finland,

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3

riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 riksrevisionen granskar: etablering och integration Staten och det civila samhället i integrationsarbetet rir 2014:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011

SVENSK CAMPING ÅR 2020. Martin Karlsson April 2011 Martin Karlsson April 2011 Viktoriagatan 13, Box 5068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 31 75 95 000, Fax +46 31 75 95 001, www.turismensutredningsinstitut.se Förord Att besöksnäringen är en framtidsbransch

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Grades of Glory UF- Företagsrapport

Grades of Glory UF- Företagsrapport 1 Grades of Glory UF- Företagsrapport Räkenskapsår: 2013/2014 (Sep 2013- Maj 2014) Styrelsemedlemmar: Erik Alenrud Joakim Flink Carl-Oscar Sturén Alva Sundquist Erik Nytell Region: Stockholm Rådgivare:

Läs mer