Klarna är en politiskt obundet företag och har därför beslutat att inte samarbeta med någon politisk organisation eller parti.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klarna är en politiskt obundet företag och har därför beslutat att inte samarbeta med någon politisk organisation eller parti."

Transkript

1 1. Inledning Klarna har som ambition att bara samarbeta med handlare vars verksamhet förmedlar Klarnas målsättning att göra betalningar och e-handel tryggare. Detta innebär att vi tar hänsyn till de etiska aspekterna av anslutna handlares verksamhet. Genom denna ambition hoppas vi kunna dra vårt strå till stacken och påverka marknaden på ett positivt sätt. Klarnas produkter och tjänster får endast användas i lagliga syften. Dessutom vill vi förhindra att de används på ett oetiskt sätt. Om en handlare som är ansluten till Klarna agerar oetiskt eller säljer varor eller tjänster som på något sätt är oetiska eller omoraliska kan allmänhetens förtroende för både handlaren och Klarna skadas. För att minska denna risk har Klarna antagit följande instruktioner som gäller för alla anslutna handlare. 2. Bakgrund och syfte Klarna har antagit dessa instruktioner för att ge medarbetare, handlare och andra externa parter vägledning i Klarnas etiska standard. Klarnas mål är att snabbt och konsekvent kunna bedöma vad som är i linje med våra värderingar och förväntningar och kommunicera detta till handlarna. 3. Principer Bedömningar av moraliska eller etiska frågor är subjektiva. Klarna gör sin egna värdering i dessa frågor. Nedan följer några allmänna principer, som exemplifieras i bilagorna. De exempel som anges under Otillåtet är helt otillåtna, medan de som anges under Begränsat under vissa förutsättningar kan accepteras förutsatt att Klarna uttryckligen tillåtit det. 4. Förbjudna typer av handlare Klarna är en politiskt obundet företag och har därför beslutat att inte samarbeta med någon politisk organisation eller parti. 5. Oetiska affärsmetoder och -praxis Klarna ska inte samarbeta med handlare som säljer produkter eller utför tjänster på ett sätt eller med metoder som ses som påträngande, vilseledande, otillbörliga, ofördelaktiga för slutkunderna eller som på något annat sätt är oetiska. Hänsyn ska tas till handlarens metoder för marknadsföring och annonsering, till dennes distributionskanaler och rykte när man bedömer om affärspraxisen är oetisk. Klarna kan också ta hänsyn till länkar till/från handlarens webbsajt och andra kopplingar, t.ex. kritik i webbforum. Det finns en ryktesrisk för både handlaren och Klarna om handlaren förknippas med något oetiskt. Klarna ska göra en individuell och proportionerlig helhetsbedömning av varje handlare

2 och beslutar själv i varje enskilt fall vad som är acceptabelt. Exempel på oetiska affärsmetoder och -praxis finns i bilaga Oetiska produkter och tjänster Klarna samarbetar inte med handlare som erbjuder produkter eller tjänster som Klarna anser vara oetiska. Vissa produkter kan kategoriseras som dual use produkter, vilket innebär att de har ett lagligt användningsområde, men också ett uppenbart olagligt användningsområde. Vid bedömning av handlare som erbjuder dual use produkter bör Klarna försöka avgöra om handlarens typiske slutkund har för avsikt att använda produkten på ett olagligt sätt och om handlaren stödjer en sådan användning. Exempelvis kan ett stort utbud av produkter med dubbla användningsområden tyda på att en handlare stödjer den olagliga användningen. Klarna ska göra en helhetsbedömning av den aktuella handlaren och granska dennes affärsmetoder, allmänna agerande och produktutbud. Klarnas bedömning ska vara proportionerlig, vilket innebär att i vissa fall kan en handlare som säljer oetiska, men lagliga, produkter godkännas om de utgör en mindre del av utbudet. Exempel på oetiska produkter och tjänster finns i bilaga Klarna Checkout I Klarna Checkout (KCO) erbjuder Klarna betalningslösningar från flera partners. Många av dessa partners tillämpar egna restriktioner. Det betyder att kompletterande restriktioner gäller för handlare som vill använda KCO. Exempel på partnerrestriktioner finns i bilaga Sanktioner Om en handlare inte följer dessa instruktioner kan Klarna avsluta samarbetet. Alternativt, och beroende på hur allvarligt brottet är, kan Klarna ge handlaren en möjlighet att förbättra sig. 9. Ansvarsfördelning Säljchefen för respektive land ansvarar för att alla nya handlare som genomgår on-boardingprocessen följer de här instruktionerna, så vitt han/hon känner till. Eventuella oklarheter om en handlare som är ny eller befintlig kund ska ansvarig säljare föra vidare till Merchant Decisions-avdelningen. Merchant Decisions ansvarar för att undersöka nya och befintliga handlare som misstänks bryta mot instruktionerna samt avsluta samarbeten vid behov. Dessutom ansvarar avdelningen för att se till att alla handlare granskas ur ett etiskt perspektiv under onboarding-processen, med stöd av de här instruktionerna och tidigare fall. Vid behov kan Merchant Decisions-avdelningen eskalera fall till den etiska kommittén som beskrivs i Klarnas Ethics & Environmental Policy. Customer Support och andra avdelningar ska informera Merchant Decisions om misstänkta fall. Undantag från de här instruktionerna kan beviljas av Klarnas etiska kommitté eller i enlighet med eskaleringen i Klarnas Ethics & Environmental Policy.

3 10. Godkännande och ändringar De här instruktionerna ska godkännas av Chief Operations Officer. Compliance Director ansvarar för att hålla dem uppdaterade. Instruktionerna ska revideras årligen eller vid behov. Hänsyn ska då tas till eventuella ändringar i regler eller god sed, trender inom e-handeln, marknadsförhållanden och den interna organisationen. 11. Relevante dokument Klarnas Ethics & Environmental Policy

4 Exempel på affärsmetoder och praxis som är otillåtna eller kan begränsas: Otillåtet: Försäljning, marknadsföring, distribution eller annan hantering av produkter eller tjänster som är otillåtna enligt bilaga 2 Affärsmodeller som utnyttjar handel över gränserna för momsbedrägeri, skatteflykt eller för att kringgå konsumentskyddsregler etc Pyramidmodeller för marknadsföring, distribution eller försäljning Hemförsäljning Agerande som vilseleder eller förvirrar konsumenter eller inte följer konsumentskyddsregler Innehav av eller länkar till sajter, produkter eller tjänster som kan ses som klart oetiska, omoraliska eller olagliga Utnyttjande av arbetskraft för vilken skatt inte betalas eller som saknar arbetstillstånd (svart arbetskraft) Leveransmetoder som kan orsaka lidande för djur Begränsat: Aggressiv eller vilseledande marknadsföring Affärspraxis, som på något annat sätt är kontroversiell och/eller kan leda till ryktesrisker för handlaren eller Klarna

5 Exempel på otillåtna och produkter och tjänster som kan begränsas: Otillåtet: Olagliga produkter eller tjänster Produkter som främjar brott eller som kan stödja olagliga aktiviteter Olagliga ämnen, t.ex. narkotika, och produkter som normalt används för dess tillverkning eller användning Olicensierade kopior och andra produkter som gör intrång på immateriella rättigheter Fuskvaror, t.ex. attrapper Vadslagning, spel och lotterier som erbjuds utan tillstånd Produkter eller tjänster som kan utsätta människor eller djur för risk, skada eller lidande Innehåll som uppmuntrar eller på annat sätt har en olämplig koppling till hat, våld, rasism eller diskriminering Sexuella eller pornografiska tjänster som: Prostitution Eskorttjänster Livewebbkameror Försäljningen av en produkt eller tjänst, inklusive en bild, som är uppenbart kränkande och saknar seriöst konstnärligt värde (såsom, men inte begränsat till, bilder med sexuellt beteende utan giltigt samtycke, våldsamt pornografiskt material, sexuell exploatering av minderårig, stympning av en person eller kroppsdel utan giltigt samtycke, tidelag). Finansiella produkter eller tjänster t.ex.: Spar- eller investeringstjänster Ekonomisk rådgivning eller abonnemang Timeshares Donationer till politiska partier eller initiativ Transaktioner som förser slutkunden med kontanter, t.ex. valutaväxling Begränsat: Tobaksprodukter eller -substitut, t.ex. elektroniska cigaretter Alkoholprodukter Vapen, inklusive attrapper, soft air guns, knivar etc.

6 Otillåtet: Vapen & beväpning o Vapen t.ex. pistoler, gevär, knivar etc. Jaktaffärer är tillåtna om de inte säljer dessa produkter. Paintball or typiska jaktknivar är tillåtna. Investeringserbjudanden o Ponzi-upplägg och liknande pyramidmetoder som kräver att nya deltagare ständigt tillkommer o Bli rik snabbt-erbjudanden Produkter med livslång bindningstid o Garantier o Medlemsskap/ klubbar Negativ avtalsbindning o Gratisprover och annan marknadsföring som kräver svar från kunden för att inte bli bunden av ett längre abonnemang Lotteriliknande auktioner o Köp av budgivningskrediter o Auktioner med oklart avslut o Upprepade / automatiserade bud / budpaket Tobak o Cigaretter / Cigarrer o Piptobak / Snus Begränsat: Erotik o Fysiska produkter o Dating-tjänster o Erotiska bilder / nerladdningar o Chat-linjer Flyg o Reguljärflyg o Privat- och affärsflyg / charterflyg Auktioner Mynt o Handlare / Investeringar Datorer o Datorunderhåll / reparationstjänster o Nätverk / informationstjänster / tjänster för åtkomst el. återställande av data o Mjukvaruhandel o Webbhotell Digitala filtjänster o Fildelning o Molntjänster o Filarkivering Digitala nerladdningar o Nerladdning/streaming av film och musik

7 Tredjeparts-rabatter o Webbsidor med dagliga kupong- eller rabatterbjudanden o Dagens erbjudande Arbetsförmedlare o CV-tjänster o Garanterade anställningar Utbildningar o Garanterade resultat o Nerladdning av utbildningar eller seminarier Gambling / spel o Casino / poker / lotterier o Derivatinstrument (CFDs) / binära optioner o Tombola och lotterier o Avgiftsbelagda onlinespel Heminredning o Möbler o Mattor o Badrum / kök Marknadsföring o Nätverksförsäljning o Tjänster för marknadsföring online / webbdesign / sökmotoroptimering o Telemarketing Reservdelar till motorfordon o Endast e-handel tillåten utan utlämning eller handel från fysisk butik eller bostadsadress Hälsopreparat o Vitamin- och örtprodukter /naturläkemedel (försäljning i Europa) o Viktminskningscenter / muskelbyggande preparat Betalningsförmedlare o Genomförande av transaktioner eller processande av betalningar till/för anslutna handlare / tredje parter Läkemedel o Receptbelagda läkemedel o Farmaceuter och kemister Digitala krediter / lagrade värden o Digitala plånböcker o Presentkort /laddningsbara kort Telecom o Laddningsbara telefonkort och förbetalda tjänster o IP-telefoni Biljettförsäljning o Biljettförmedlare /-agenturer /-återförsäljare Resebyråer / -arrangörer o Hotell o Kryssningar o Rundresor Virusskydd och -tjänster o Aggressiva försäljningsmetoder o Spam och annan oönskad marknadsföring Garantier av annan än tillverkaren o Tredjepartsleverantörer t.ex. lokala tjänster / underhåll Klarna AB Org nr: Sveavägen 46 SE Stockholm Tel: +46 (0) Web:

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Saabs CODE OF CONDUCT

Saabs CODE OF CONDUCT Code of Conduct Saabs CODE OF CONDUCT InnEHÅLL Betydelsen av att vara ett ansvarstagande företag... 1 1. Inledning... 2 2. Regelverk... 3 3. Våra arbetsplatser... 4 4. Affärsetik är nyckeln till att skapa

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC)

Vad vi strävar efter. och om något går fel. En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) 1 Vad vi strävar efter och om något går fel En broschyr från Capios europeiska företagsråd (EWC) Innehåll 1 Välkommen till Capio 2 Mission, vision och värderingar 3 Capio-modellen 4 Uppförandekod 5 Öppenhet

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV 29.4.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 127/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar

Läs mer

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING

BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING BILAGA RIKTLINJER DEL ETT OMFATTNING Dessa riktlinjer gäller endast elektronisk handel mellan företag och konsumenter och ej för transaktioner mellan företag. DEL TVÅ ALLMÄNNA PRINCIPER I. ÖVERSKÅDLIGT

Läs mer

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR

ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANSVAR OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR Svensk Travsport Svensk Galopp www.likavillkor.nu

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun

IT-instruktion för användare i Värmdö kommun 2015-03-19 IT-instruktion för användare i Värmdö kommun Sammanfattning En dator eller annan IT-produkt som tillhandahålls av arbetsgivaren skall betraktas som ett verktyg för att kunna genomföra sitt arbete

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare

Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalles Beteendekod För Säljare Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct JONES LANG LASALLES BETEENDEKOD FÖR SÄLJARE Det är av yttersta vikt att anställda

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee

Sekretessmeddelande. Sekretessmeddelande från McAfee Sekretessmeddelande Det här sekretessmeddelandet uppdaterades den 20 mars 2014 med en länk till McAfees nya cookiepolicy och med några ändringar för att göra det mer lättläst och tydligt. Det här meddelandet

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

TellerAvtal Villkor. Juli 2011

TellerAvtal Villkor. Juli 2011 Juli 2011 TellerAvtal Villkor Teller is part of the Nets group Teller A/S, Danmark, fillial Sverige (org.nr: 516407-1846) och Teller AS, Norge, fillial Sverige (org.nr: 516405-4321) Innehåll INLEDNING...

Läs mer