DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE"

Transkript

1 PROGRAM FÖR SVERIGES TIDSKRIFTERS UTBILDNING DIPLOMERAD MEDIESÄLJARE I. Kick-in Den 4 och 6 september, kl , startar vi i Filadelfiakyrkan vid S:t Eriksplan, Stockholm, i deras stora kyrksal. Vi har delat upp det på två tillfällen, då vi inte vill plocka bort hela säljkåren en hel dag. Du väljer själv på anmälningsblanketten vilken dag du vill gå. Temat för dagarna blir förändring och inspiration. Just nu är inte alla föreläsare spikade, men vi utlovar en riktigt spännande och inspirerande dag. II. Stolthet 10 september till 12 oktober pågår utbildningsblock II. Ni delas in i 24 grupper, där du närmare kursstart får veta i vilken. Utbildningslokalen ligger på Tulegatan 47, Stockholm, och utbildningarna pågår varje dag kl

2 Förmiddag: kl Företag: Humagic Group Utbildare: Claudia Lindström, Stefan Melin, Marie Öfvergård och Maria Öhrström Syfte: Att skapa en hög grad av stolthet, utifrån ökade prestationer och tydligare målstyrning. Skapa insikt om att graden av ambition samt tydliga och engagerande målbilder, ökar såväl individens prestationsförmåga, som självförtroende och välbefinnande. Mål/Effekt: Att alla deltagare höjer sin egen ambitionsnivå och ökar sin prestationsförmåga genom att formulera tydliga och engagerande mål. Mål som ett verktyg för ökade prestationer Att formulera engagerande mål Trygghetsmål vs Barriärbrytande mål GROW vägen till måluppfyllelse Uppföljning och utvärdering av egna prestationer Metodik: Teori och erfarenhet varvat med reflektion och eget målformuleringsarbete. 3 Eftermiddag: Företag: Smart Company Konsulter: Thomas Juhrén, Mats Rönne, Oskar Enerlund, Petra Nyberg och Mia Kristiansson. Syfte: Detta eftermiddagsblock ska ge deltagarna ett rejält självförtroende om att tidskrifter är en bra kanal för annonsörer. En kanal som inte bara kan bygga annonsörernas varumärken utan även kan skapa försäljning. Deltagarna ska känna sig stolta att representera tidskrifter och dess varumärken. Kunskaper och verktyg från förmiddagens övningar med Humagic ska på eftermiddagen plockas upp och användas. Mål: Målet med detta eftermiddagsblock är att samtliga deltagare ska ha fått med sig konkreta verktyg och bevis på tidskrifters styrkor som de kan använda i sin egen försäljning. Tidskrifters 10 största styrkor Tidskrifters 10 största möjligheter Vi gör klar en SWOT Vi gör en enkel omvärldsanalys. Vad är viktigt för tidskriftens utveckling? Några korta bevis på tidskriftens effektivitet presenteras. (från bl. a. OHAL) Vi placerar tidskrifter på mediekartan Vilka medier konkurrerar? Vi arbetar fram tidskriftens tre starkaste argument

3 Metodik: Teori och praktik varvas under detta utbildningsblock. 4 III. Mediebyråns arbete/reklambyrå 15 oktober till 16 november, Tulegatan 47, kl Förmiddag-eftermiddag: Företag: IUM Utbildare: Jochum Forsell v VD, Urban Hilding VD Syfte: Säljarens utmaningar ökar i takt med att antalet valbara kanaler för annonsörerna och deras mediebyråer ökar. Syftet med utbildningen är att ge kunskap till säljarna hur de kan påverka vad till vem, när och på vilket sätt. Mål: Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för de olika rollerna på mediebyrån och behovet av att roll- och kundanpassa säljpresentationerna. Utbildningen ska ge förståelse för processen från briefing till slutlig medieplan. Hur väljs, prioriteras och kombineras medierna, vem avgör valen och på vilka grunder? Grunderna i en mediestrategi och olika syften med annonsering. Medievalsprocessen; efter briefing från kund dvs. från Målgruppsanalys Kommunikationsstrategi - Kanalvalsprocess - Aktivering i olika kanaler- Kampanjplanering- Optimering - Utvärdering. - Mediebyråns syn på de olika kanalernas för- och nackdelar i form av flighting, frekvensbehov, målgruppsanalys och reklameffekter. Metodik: En stor del av det strategiska arbetet på en mediebyrå bygger på undersökningar, studier, tidigare resultat och erfarenheter. Hur dessa fakta kan användas i planeringen redogörs för i detalj genom praktiska exempel : Reklambyråns arbete Ej fastställt i skrivande stund IV. Huvudmediekunskap & Digitala plattformar 19 november till 21 december, Tulegatan 47, Förmiddag Eftermiddag:

4 Företag: Gothia Mediahus Utbildare: Magnus Norlén, verksamhetskonsult Syfte: Att till tidskriftssäljare ge en specifik orientering i de vanligaste digitala kanalerna. Mål: Att alla har en god kännedom om kursdelens innehåll och dess praktiska tillämpning. Genomgång av hur respektive medium fungerar (hur de läses, när de konsumeras, dess plats i media mixen), såväl som hur annonseringen fungerar. Olika case presenteras för att exemplifiera kopplingen mellan tidskrifter och digitala plattformar. Allmänt om mediernas styrkor och svagheter som annonsbärare. Hur man ska argumentera för eller emot andras digitala lösningar. Metodik: Generellt är kursen praktiskt orienterad med tydliga exempel från verkligheten. Aktiv diskussion kring praktisk tillämpning Digitala plattformar hur de analyseras, köps och mäts Företag: IUM Konsult: Camilla Moen, Fredrik Forsberg Syfte: Antalet digitala mediekanaler och digitala annonsmöjligheter ökar i snabb takt. Annonsörerna vill bli allt mer digitala. Detta är såväl en utmaning som möjlighet för en säljkår. Syftet är att förstå hur de olika kanalerna fungerar och kompletterar mer traditionella mediekanaler då detta är viktigare än någonsin att skapa kunskap om mediebyråns värdering, nyttjande, planerande och uppföljning av de digitala kanalerna. Mål: Utbildningen ger deltagarna en förståelse för hur de digitala kanalerna värderas och används i annonsörernas marknadsföring. Målsättningen är att deltagarna efter utbildningen ska förstå vilken information som mediebyrån behöver samt hur de ska argumentera för och i kombination med sina egna kanaler. Digitala kanaler och arbetsprocesser, en djupdykning. Hur analyseras, planeras, köps och mäts de hos mediebyrån? Vilka olika system finns för att kvalitetssäkra kampanjer? Hur ser mediebyrån på utvecklingen inom respektive område bl. a. display annonsering, viralt, mobilt, webb-tv? En fördjupning inom sociala medier och sökordsmarknadsföring: Hur definieras sociala medier? Sociala medier sett ur ett användarperspektiv. Varför behöver varumärken och företag bli en del av sociala medier? Hur bör varumärken och företag agera i de sociala

5 medierna? SEM - Sökmotorannonsering vs. SEO sökmotoroptimering - vad är skillnaden? Hur anpassas SEM-kampanjer beroende på plattform - Mobil, Tablet och Desktop? SEM strategi som en del i en medieplan. När SEM går från direkt trafikdrivning till en del i en kommunikationsplan. SEM som aktivator för varumärkeskampanjer. Synergier mellan övriga medier och Sök. Övriga mediers påverkan på Sökvolymer. Hur kapitaliserar/bevisar man traditionella mediekampanjer med Sök? Metodik: Genom olika exempel och fallstudier V. Huvudmediekunskap: tv dagspress event 7 januari till 8 februari 2013, Tulegatan 47, kl Förmiddag eftermiddag, kl Företag: Smart Company Utbildare: Thomas Juréhn, Mats Rönne, Åsa Sjöberg, Petra Nyberg och Håkan Söderqvist Syfte: Detta block ska ge deltagarna kunskaper om hur andra huvudmedier fungerar. Specifikt denna gång behandlas tv, dagspress och event. Deltagarna ska förstå på vilket sätt tidskriften kan komma in i en medieplan. Mål: Målet med detta block är att samtliga deltagare ska ha fått med sig konkreta och användbara kunskaper om hur tv, dagspress och event fungerar enskilt och tillsammans med tidskrifter. Kunskaperna ska enkelt kunna omvandlas till nytta i säljarnas vardag. 5 största styrkor, tv, dagspress och event var för sig 5 möjligheter för tv, dagspress och event Hur säljs dessa medier? Vi lär oss fikonsnacket Hur kan dessa medier fungera tillsammans och specifikt tillsammans med tidskrifter Vi tar fram styrkor och möjligheter för kombinationer med tidskrift Metodik: Egna reflektioner och i grupp, övningar i ämnet med nära anknytning till sitt eget medium.

6 Mediekanaler Företag: IUM Utbildare: Jonas Malm, Christian Viklund och Nikolina Gorupec. Syfte: Antalet valbara kanaler är många och mediebyråns roll är att finna den optimala mixen av kanaler i varje enskild annonsörskampanj. Varje mediekanalsäljare måste ha en grundkunskap om de olika huvudmedierna för att kunna argumentera gentemot mediebyråns medarbetare. Att kunna beskriva sina kanalers fördelar i kombination med andra mediekanaler eller olika former av aktivering t ex events. Syftet med utbildningen är att skapa denna grundkunskap. Mål: Deltagarna ska efter utbildningen kunna sätta in sina egna mediekanaler i ett sammanhang och kunna föra en dialog med mediebyråns medarbetare och annonsörer om kombinationseffekter och huvudmediernas olika styrkor och svagheter. Deltagarna ska även få en kunskap om hur mediekanalerna värderas av mediebyråens medarbetare när de försöker finna den optimala mixen beroende på kund och budget. Tv/radio: Terminologi, Mediehusens struktur, Utveckling av tv och radio ur räckviddsynpunkt samt utvecklingen riks och lokalt. Hur säljs tv/radio? Vilka produkter finns? Hur mäts tv/radio? Kampanjplanering, strategi, optimering och uppföljning. Print/magasin/dagspress: Planering med titelval, hur väljer mediebyrån? Optimering av kampanj, planering, placering, paketering, lokal vs nationellt, dubbeltäckningens betydelse. Event: När nyttjar mediebyrån eventrelaterade aktiviteter för sina kunder? Hur kombineras de med den traditionella marknadsföringen? Mediebyråns roll och val av partner. Kampanjexempel. VI. Effektdag 11 februari till 22 mars, Tulegatan 47, kl Uppehåll 25 feb-1 mars Förmiddag eftermiddag, kl Företag: Smart Company och RAM Utbildare: Thomas Juréhn, Mats Rönne, Åsa Sjöberg, Per Wildenstam Syfte: Detta block ska ge deltagarna kunskaper och idéer om hur tidskrifter specifikt, men även hur andra medier, kan ge olika typer av effekt. Denna dag genomförs tillsammans med RAM. RAM och Smart Company kommer under hösten 2012 att analysera och ta fram en ny och unik information.

7 Syftet är att utveckla olika och nya intressanta effektmått. Mål: Målet med detta block är att samtliga deltagare ska ha fått med sig konkreta och användbara kunskaper om vilka typer av effekter det finns och hur dessa kan mätas. Man ska ha med sig rejält med nya argument som ska stärka tidskrifter. Vad är effekt? Vilka typer av effekt finns? Samverkanseffekter Vad händer när man kombinerar flera medier? Vi tittar ordentligt på Sveriges Tidskrifters egna case genomförda av OHAL ekonometri. Vad är det som påverkar försäljning? Viss repetition från Block 2. Nya rön och insikter från RAMs stora databas visas och diskuteras Mätbarhet, prognos och effekter Företag: IUM Utbildare: Maria Carlsson, Research Director. Syfte: Idag är kravet på mätbarhet mycket stort. En stor del av mediebyråns arbete är de analyser de gör innan mediestrategin arbetats fram, mätningar under kampanjer samt uppföljning efter kampanjer. Syftet med denna utbildning är att skapa en förståelse för vikten av kunskap hos säljaren om mätbarhet, prognoser och förväntade effekter. Mål: Målet med utbildningen är att skapa förståelse för vikten av att säljarens förberedelse, möten och uppföljning innehåller effektmätningar och diskussioner om förväntade resultat. Att säljarbetet styrs mot att skapa mätbara resultat för annonsörerna. Hur vet annonsörerna att deras reklam fungerar? Vad är mätbart och vilken relevans har detta för att effektivisera annonsörernas kommunikation? Exempel på hur kommunikation idag följs upp för att ta reda på om den är effektiv. Hur kan informationen användas för att prognostisera effekten av framtida investeringar? Förtester, tracking och kampanjmätningar hur fungerar de, vilken information ger de och hur använder annonsörer informationen? Målgruppsanalys om vi känner konsumenterna vet vi också hur vi ska kommunicera med dem på bästa sätt. Konkurrentanalys kunskap om konkurrenterna, både vad det gäller budgetstorlek, mediemix, säsongsvariationer och olika reklamenheter.

8 VII. Mötet Individer och beteenden 2 april 3 maj 2013, Tulegatan 47, kl Förmiddag-eftermiddag Företag: Humagic Group Utbildare: Claudia Lindström, Stefan Melin, Marie Öfvergård och Maria Öhrström Syfte: Att skapa en djupare förståelse kring det som är mänskligt, vad som ligger bakom det egna och andras reaktioner, beteenden och kommunikation. Mål: Att deltagarna efter dagen ska förstå och kunna anpassa sin kommunikation och sitt beteende till olika personer och situationer i syfte att nå fram med sitt budskap och skapa goda relationer. Det mänskliga Olika personlighetstyper behov beteenden motiverar/frustrerar styrkor/svagheter beteende under stress Det egna resultatet från DISK-profilen Anpassning till olika personlighetstyper Metodik: Teori varvas med reflektioner enskilt och i grupp samt praktiska övningar/rollspel. VIII. Mötet Presentationsteknik & retorik Kundspecifik försäljning och konceptförsäljning 13 maj till 14 juni 2013, Tulegatan 47, kl Förmiddag: , Presentationsteknik Företag: Gothia Mediahus

9 Utbildare: Magnus Norlén. verksamhetskonsult Syfte: Att ge effektivare presentationer genom beprövad struktur. Mål: Att alla har en god kännedom om de grundläggande presentationsteknikerna. Grundläggande retorik beprövade verktyg för att bygga en bra presentation. Fokus på åhöraranalys (intellctio) med återkoppling till DISC; genomförande (actio) med fokus på Powerpoint/pages, mötesstrategi och möteshygien. Genomgång av praktiska modeller för att förbereda oförberedda presentationer och frågor. Metodik: Generellt är kursen praktiskt orienterad med tydliga exempel på vad som fungerar och inte. Aktiv diskussion kring praktisk tillämpning. Eftermiddag: Säljarbetet Företag: IUM Utbildare: Urban Hilding, vd och Anette Anderson, Creative Media Director Syfte: Säljarens roll utvecklas allt mer till en affärspartner. Konkurrensen mellan medierna är mycket stor och mediebyråerna träffar dagligen mediesäljare med olika erbjudanden. Syftet med utbildningen är att utveckla deltagarnas säljarbete i form av en hög grad av pro-aktivitet, kreativitet och kvalitet allt för att göra skillnad. Mål: Målsättningen med utbildningen är att deltagarna får en insikt och tydliga exempel på hur de kan utveckla sitt säljarbete, förbereda sig, mötet, erbjudande och uppföljning. Hur kundspecifika erbjudanden kan skapas och vilka argument och införsäljning som krävs för de olika rollerna. Att säljarbetet utvecklas. Kundspecifik medieförsäljning. Hur kan säljinsatserna se ut mellan mediebyrå-, kund- och befattningsspecifika? Konkreta tips på utveckling av presentationer, införsäljning och kampanjer. Var kan jag som säljare påverka och hur? Kund- och branschanalys, utmaningar och målsättningar. Vikten av att välja rätt information till rätt person, identifiera kundteam. Vem gör vad i kundens arbetsgrupp på mediebyrån? Insikt i kundernas kampanjplanering. Reklam blir innehåll, media blir marknadsföring, det handlar inte längre om att avbryta, utan snarare om att skapa en dialog genom deltagande. Hur kan Sveriges Tidskrifter arbeta med, och om möjligt, erbjuda content integration, joint forces, involvement marketing, CSR, sponsorship, marknadsföring-pr, AFP & produktplacering, event, sampling m.m.

10 Presentation av utbildare, föredragshållare och konsulter Humagic Group AB Claudia Lindström, vd Humagic Group AB Arbetat som konsult i 16 år. Grundare av Humagic och senior managementkonsult med fokus på att hjälpa verksamheter och chefer att skapa långsiktig lönsamhet och tillväxt genom att aktivt utveckla förutsättningar för högt engagement i organisationen. Claudia drivs av att locka fram potentialen i människor i syfte att engagera och skapa hållbara resultat som går att mäta i såväl monetära mått som i hälsa och välbefinnande. Tidigare erfarenhet som ekonomichef, business controller, regionschef och KAM-ansvarig. Maria Öhrström, certifierad konsult Humagic Arbetat som konsult i 8 år. Stor erfarenhet av kundservice, intern service, rekrytering, intervjuteknik, ledarskap, kommunikation, samtalsteknik och pedagogik. 3 år som kompetensutvecklingsansvarig på Proffice. 3 år som butikschef/personal ansvarig på NK. Marie Öfvergård, certifierad konsult Humagic Arbetat som ledarskap/managementkonsult i 20 år med fokus på Talent Management. 4 år som HR-chef på Lowe Brindfors. Maries nuvarande kunder är Zound Industries AB,Universal Publishing Group, Metro, Abakus, Michael Berglund Executive Search AB m fl. Stefan Melin, certifierad konsult Humagic Arbetat som konsult i 13 år. Jobbar med ledarskapsutveckling, coaching, kommunikationsstrategi, säljstrategi och beteende- och drivkraftsanalys. Arbetat i mediebranschen som bl.a. vd för Message Plus Digital, vd för NRJ Media och försäljningschef Posten Torget. Gothia Mediahus Magnus Norlén, Verksamhetskonsult, Gothia Mediahus Arbetar på Gothia med effektivisering, utveckling och utbildning inom redaktion, annonsproduktion och annonsförsäljning. Kunder som Stampen, Hallpressen, Gota Media och Bonnier. Dessförinnan affärsutveckling och KAM på mobilbyrån Aspiro; annonsförsäljning på tidskriftsförlaget TTG; affärs/marknadskonsult för ALMI Företagspartner. Civilekonom med fokus på management och marknadsföring. Affärer, människor och kommunikation fascinerar. Smart Company Thomas Juhrén, Partner Arbetat inom media i 25 år, marknadsundersökare på TNS Sifo, chefsanalytiker på IDG och Svenska Dagbladet, printchef och projektledare på mediebyrån MEC. Driver idag konsultnätverket Smart Company tillsammans med Håkan Söderqvist. Ansvarig för Sveriges Tidskrifters utbildning för medierådgivare Diplomerad Tidskriftsrådgivare.

11 Håkan Söderqvist, Partner Marknadsanalytiker och marknadsundersökare med erfarenhet från Svenska Dagbladet, Torget, mediebyrån MEC och Message Plus. Driver idag konsultnätverket Smart Company tillsammans med Thomas Juréhn. Mats Rönne, Partner och marknadsstrateg Över 25 års erfarenhet av marknadsföring, varumärken och media, bl a som europeisk mediechef på Electrolux, analys- och rådgivningschef på mediebyrån Media Broker samt marknadsföringschef på AffärsFörlaget inom Bonniers. Styrelseledamot i Sveriges Annonsörer under sex år, varav två som ordförande Oskar Enerlund, Partner Marknadsanalytiker med erfarenhet från bl a IDG. Redaktör för Executive Report. Konsult idag för Smart Company med uppdrag för bl a Bonnier Publications, Webtraffic och Hela Skåne. Petra Nyberg, Arbetat inom media i 15 år. Erfarenhet från medieplanering och rådgivning från flera mediebyråer och har arbetat med mediestrategier, förhandlingar och kampanjplanering för bl.a. l'oréal, Audi, P&G, GlaxoSmithKline och Cloetta. Mia Kristiansson, Partner Arbetat i mediebranschen hela livet. Medierådgivare på MediaBroker. Mediekonsult med kunder som Bonnier Tidskrifter, Kanal 5, Kanal 9, TTG med flera. Per Wildenstam, Partner Arbetat med marknadskommunikation i 25 år. Författare till Marknadsföring - modeller och principer (Bonniers). Arbetat med marknadsföringsutbildningar på IHM, Nercia, FEI, Stockholms universitet sedan Projektledare Comunicado International. Åsa Sjöberg, Partner 22 år i mediebranschen. TV-planerare och TV-chef på mediebyrå i flera år. TV-planeringschef och på marknadsavdelningen med ansvar för kanalens promotion på Kanal 5. Senast som analytiker på storstadspaketet Citypaketet. Mediebyrån IUM Urban Hilding, vd IUM Har arbetat inom media 19 år både på medie- och mediebyråsidan. 13 år inom Bonnier/DN bl. a. annonsdirektör på DN under 7 år, i rollen som VD för mediebyrån IUM under drygt 5 år. 13 års erfarenhet av medieförsäljning mot direktkund, medie- och reklambyråer. Jochum Forsell, v vd, Kundrådgivare IUM Arbetat med medierådgivning i 20 år. Ansvarig för H & M s mediestrategi globalt, huvudansvarig för ICAs och Coca-Colas medieförhandlingar i Norden. Arbetar även med bl a SBAB Bank, Burger King, Xbox med flera. Camilla Moen, digital strateg på IUM. Lång erfarenhet av digitala strategier och arbete med samtliga digitala mediekanaler. Har arbetat som digital strateg på IUM och på kundsidan under 13 år. Arbetar idag bl a med kunder som Burger King, ICA, Microsoft och Skandia.

12 Fredrik Forsberg, Sverige-ansvarig för sökdelen inom IUM, Reprise Media. Lång erfarenhet inom såväl sökordsmarknadsföring (SEM) och sökmotoroptimering som huvudansvarig och sökspecialist. Erfarenhet från bl a Getupdated Internet Marketing AB, Ryce Directory Intelligence, Stormarknadspress AB som Mediasäljare Dagpress + Internet. Utvecklingsroll i Citygate AB och jobfinder Jonas Malm, Broadcast Director IUM Har arbetat inom media i 16 år med i huvudsak TV och Radio. Ansvarar idag för TV och Radioavdelningen på IUM, huvudansvarig för TV-strategin för kunder som t ex Coca-Cola, H & M med flera. Christian Viklund, Printstrateg IUM Ansvarig för strategi och planering inom printmedier och utomhusreklam. Arbetat på IUM i 3 år, tidigare mediesäljare inom Bonnier. Arbetar med kunder som Ecco, Nordnet, Burger King, Innovasjon Norge med flera. Nikolina Gorupec, Creative manager IUM Ansvarig för innovativ aktivering av kunders kampanjer inom samtliga kommunikationsvägar. Har tidigare erfarenhet inom print som printstrateg och tf printchef. Arbetar bl a med kunder som H & M, Posten, Coca-Cola, Burger King och Nordnet. Maria Carlsson, Research Director IUM En lång och gedigen erfarenhet av all form av effektmätningar, målgruppsanalyser, mätbarhet i integrerade kampanjer mm. Har arbetat med analys i 17 år på IUM, tidigare haft motsvarande tjänst inom SVT. Kunderfarenhet från bl a H & M, Unilever, ICA, Mars, Kavli, Nordnet m flera. Anette Anderson, Creative Media Director på IUM Har arbetat i denna roll samt som Account Director under 11 år. Har stor erfarenhet av utvecklade medielösningar för annonsörer samt arbetet som övergripande projektledare ansvarig för strategin för kunder som t ex General Motors/SAAB, Statoil, H & M, ICA, Kavli, MARS, Motorola, Microsoft, Nordnet, Unilever, Xbox, Apoteksgruppen med flera.

Ta denna fantastiska chans!

Ta denna fantastiska chans! Ta denna fantastiska chans! Sveriges Tidskrifter har beviljats pengar av EU för att utbilda Stockholms alla mediesäljare inom tidskrifter. Detta unika tillfälle står hela branschen bakom, med de samtliga

Läs mer

Så står du emot rabatt-trycket

Så står du emot rabatt-trycket Så står du emot rabatt-trycket 1 Thomas Juréhn IDG - Research SIFO - Medieundersökningar/Orvesto SvD - Marknadscenter/Analys MEC - Printchef Mediateket/smart company Analys smart company Uthyrning Undersök

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Systematisk säljutveckling

Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Systematisk säljutveckling Idag är många företag beroende av ett aktivt och professionellt säljarbete som särskiljer dem från konkurrenterna. I den hårda konkurrensen räcker

Läs mer

Om annonsering i fackpress generellt

Om annonsering i fackpress generellt Om annonsering i fackpress generellt och i Dagens Samhälle specifikt 1 Vilken effekt vill man ha? Ökad kännedom Ökad lojalitet Ökat antal leads Försäljning Fler? 2 Mest önskad effekt är Att sälja sina

Läs mer

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän

Anders Ericson, vd. Sveriges Annonsörer. Marknadschefens bästa vän Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer Marknadschefens bästa vän I HUVUDET PÅ EN ANNONSÖR 1. Vad är en annonsör? De störta annonsörerna i Sverige medieinvesteringar brutto i miljoner kronor 2015 1.

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ANALYTICS & INSIGHT MANAGER DIGITAL PLANNER ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT MANAGER DIGITAL STRATEG

MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ANALYTICS & INSIGHT MANAGER DIGITAL PLANNER ACCOUNT DIRECTOR ACCOUNT MANAGER DIGITAL STRATEG MEC SÖKER DIG SOM ÄR BÄST INOM DIGITAL KOMMUNIKATION. ELLER HAR AMBITIONEN ATT BLI DET. Många bollar i luften, brinna för kommunikation och digital marknadsföring. Det har vi hört förut. Vi söker istället

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Historisk struktur sju Gyllene Hjul

Historisk struktur sju Gyllene Hjul Historisk struktur sju Gyllene Hjul Årets bästa sponsring Årets interna event Årets rättighets innehavare Årets event B2C Årets samhälls engagemang Årets event B2B Årets mest kreativa lösning TNS 3 Gyllene

Läs mer

Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011

Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011 Utbildningar i Sökmotormarknadsföring 7:e, 8:e och 9:e Juni 2011 Lär dig synas på Google! Google växer snabbt och är den främsta sökkanalen i Sverige med mer än 30 miljoner sökningar per dag. Med denna

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Digital producent 4 dgr

Digital producent 4 dgr Digital producent 4 dgr Lär dig hur du framgångsrikt kan jobba med digitala medier. Få fler besökare, kunder och affärer. Under 4 dagar för du möjlighet att lära dig mer om hur du kan skapa en digital

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013

Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 1 Diplomerad Tidskriftsrådgivare 2013 DTR skall vara: Objektiv Professionell Utvecklande Nyttig Positiv 4 x 1 dag + Diplomering Trender Kreativitet Effekt Cross media

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER NOGA UTVALDA SAJTER Sveriges största mötesplats

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Curriculum Vitae. Stefan Melin

Curriculum Vitae. Stefan Melin Curriculum Vitae Stefan Melin Radiovägen 11, 181 55 Lidingö Född 7 april 1959 Mobil: 070-738 11 22 Hem: 08-31 81 44 Mail: stefan@strongh.se Yrkeslivserfarenhet 2008 - strongh AB (strongh.se)/humagic Group

Läs mer

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20

Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter. Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 Offentliga affärer med lönsamhet för båda parter Magnus Josephson, upphandlingsjurist OPIC 08 678 10 20 1 Sammanfattningsvis Lönsamma offentliga affärer kräver - Aktiv dialog mellan upphandlingarna i oskarpt

Läs mer

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle.

Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. Samlad kunskap Vi har privilegiet att få arbeta med sådant som är bra för människor och samhälle. SWECO är Sveriges ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Tio bolag

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

gothia akademis utbildning Professionell Coach

gothia akademis utbildning Professionell Coach gothia akademis utbildning Professionell Coach Det är den här utbildningen som gör att International Coach Federation (ICF) låter Gothia Akademi göra kvalitetskontrollen för internationell certifiering

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Infomöte hos Google Sverige 2.Oktober 2012

Infomöte hos Google Sverige 2.Oktober 2012 Infomöte hos Google Sverige 2.Oktober 2012 Bolag närvaronde på Info möte 2. Oktober Bygga marknad och tjäna pengar genom ac sdmulera eferfrågan & erbjuda best möjliga tjänster Varför behöver Teorin marknaden

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation

DynaMO-modellen TM. Dynamisk varumärkeskommunikation DynaMO-modellen TM Dynamisk varumärkeskommunikation Bygg varumärket vid varje kontakt DynaMO-modellen är en av de mest kostnadseffektiva metoderna för att uppnå en tydlig kommunikation och ett starkt varumärke.

Läs mer

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441

Jan Lillieborg. Badhusvägen 11 165 72 Hässelby. Mob 0768 123441 Jan Lillieborg Badhusvägen 11 165 72 Hässelby Mob 0768 123441 @ adress jan.lillieborg@origoab.se (Origo Företagsutveckling AB) @ adress jan.lillieborg@telia.com PROFIL Jan Lillieborg, en senior ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Rörlig bild i kommunikationen

Rörlig bild i kommunikationen Stick ut från mängden med rörlig bild Rörlig bild i kommunikationen Starkare budskap och större genomslagskraft med rörlig kommunikation Lär dig att skapa kreativt rörligt innehåll till dina kommunikationskanaler

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

VÄLKOMMEN! IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing

VÄLKOMMEN! IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation i Sverige VÄLKOMMEN! Charlotte Thür VD charlotte.thur@iabsverige.se

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet

Jonas Vahlne. Ansvarig för strategi och analys. På den globala mediebyrån Mindshare. Video på nätet Mål och uppföljning av video på nätet Jonas Vahlne Ansvarig för strategi och analys På den globala mediebyrån Mindshare MSEK 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Medieinvesteringar i video på nätet 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Källa:

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer

KICK-OFF ELLER KICK-IN?

KICK-OFF ELLER KICK-IN? KICK-OFF ELLER KICK-IN? Diskobowling och fina krogen i all ära, men de lämnar sällan några bestående avtryck. Vill du däremot bjuda dina medarbetare på en insiktsfull upplevelse som ger mer drag i affärerna

Läs mer

FÖRETAGARPAKETET WEB

FÖRETAGARPAKETET WEB Vi växer FÖRETAGARPAKETET WEB Sveriges enda kvalitetsnätverk till småföretagare 01 När Paketet du vill nå företagare och entreprenörer ÅTTA KVALITESSAJTER Om Paketet Här når du på ett enkelt sätt direkt

Läs mer

Mobile Marketing 360

Mobile Marketing 360 Mobile Marketing 360 Sveriges första heltäckande rapport och event om mobil marknadsföring Var med och sätt den mobila agendan i Sverige under 2012 och framöver! Hej! Vi har alla sett hur mobilt har slagit

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen

PRODUKTMEDIA. En stark del av marknadsmixen PRODUKTMEDIA En stark del av marknadsmixen Cecilia Grahn Nyd Marknadschef MEC Gruppen AB MEC Group Fuzhou China MEC Hong Kong Trading Ltd ROI Stora Reklamkakan 2014 Produktion 17,7 % Digital reklam 16,0

Läs mer

Sälj mindre och dubbla din försäljning

Sälj mindre och dubbla din försäljning Sälj mindre och dubbla din försäljning Sammanfattning Tack för att du kom på föreläsningen. Här får du en summering av föreläsningen samt en del bonusmaterial. Du får också en varning: Kom ihåg att kunskap

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN inköp succén fortsätter för Åttonde Året i rad! KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 67april 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Ordförande för konferensen Tetra Pak Sture Karlsson Toyota Material Handling

Läs mer

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017

Sponsring. konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Sponsring Teori, inspiration och konkreta tips och råd. Magnus Berglund 1 september 2017 Om sponsring Sponsring är associationsmarknadsföring; en affärsmässig metod för kommunikation, marknadsföring och

Läs mer

Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2016

Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2016 Information om ledamöter som föreslås av Wise Group AB:s valberedning till Wise Group AB:s styrelse 2016 Erik Mitteregger, Styrelseordförande Född 1960 Invald i styrelsen 2004 Huvudsysselsättning Styrelseuppdrag.

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2015-2016 ADVANTUM KOMPETENS LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR VANTUM MPETENS DIN UTVECKLING ÄR VIKTIG FÖR MIG! Jag har i snart 30 år arbetat med kompetensutveckling i

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar

Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Grundläggande Säljutbildning 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing

IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB, Interactive Advertising Bureau, the leading trade association in online marketing IAB Sverige verkar som en oberoende och transparent medlemsorganisation Charlotte Thür charlotte.thur@iabsverige.se

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

SYFTE. Välkommen till Likehouse en fullservande mediebyrå.

SYFTE. Välkommen till Likehouse en fullservande mediebyrå. Välkommen till Likehouse en fullservande mediebyrå. Vi har lång och bred erfarenhet av kommunikation och media och har genomfört mängder av strategier och kampanjer för en rad olika varumärken i alla tänkbara

Läs mer

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning.

Vi hjälper dig vidare. Utvecklas mitt i näringslivet. Vi finns för att vi levererar. Stimulerande miljö. Hårt arbete. Stor belöning. Utvecklas mitt i näringslivet. När du studerar på IHM går du inte i skolan. Du befinner dig mitt i näringslivet och i hetluften. Det är själva idén med IHM och den genomsyrar allt vi gör. Vi vill se våra

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se

Max Wimnell. Ställ gärna frågor! 50-10. max.wimnell@moredata.se Max Wimnell Handelshögskolan Be Better Online Digital strateg på More Data Digital strategi och beslutsstöd Undervisar på IHM Business School Bokia, Intersport, Castellum, Veidekke, Jollyroom Ställ gärna

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln?

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln? SOMMAREN 2017 ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN 2017 Vilse i kostrådsdjungeln? Är vitt mjöl verkligen så farligt? Det där med lchf och 5:2 hur bra är det, egentligen? Och hur vet

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben

2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC. Fredrik Larsson Reformklubben 2015-11-21 MEDIER I FOKUS SMC Fredrik Larsson Reformklubben PROGRAM 15.00-17.00 u 15.00-15.30 Föreläsning Mediatrender, nyhetsvärdering, kontakter med media, mediehantering budskap och sälja in nyheter.

Läs mer

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp?

Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Har du träffat någon som kommunicerar utan kropp? Undvik att bli missförstådd: Utveckla ditt kroppsspråk så det stämmer med budskapet Det som mest påverkar beslutsfattande sitter mellan halsen och buken

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Mobil! Marknadsföring!

Mobil! Marknadsföring! Mobil! Marknadsföring! Diplomkurs Mobil Marknadsföring Kursens upplägg och innehåll Bakgrund Du som arbetar med digital marknadsföring och kommunikation är högst medveten om mobilens snabbt växande betydelse

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer