DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Tjänsteutlåtande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Tjänsteutlåtande 2011-05-31"

Transkript

1 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande (6) Socialnämnden SN 2010/0088 Utredning om lokalutnyttjandet vid Kevinge seniorboende, samt direktupphandling av en personal till gemensamhetslokalerna Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. godkänna socialkontorets utredning av den 31 maj 2011, SN 2010/0088, angående lokalutnyttjandet vid Kevinge pensionärsboende 2. säga upp avtalen med Mörbygårdens vänner och SeniorNet, för omförhandling 3. ge socialchefen i uppdrag att direktupphandla en personal enligt LOU, av någon av kommunens befintliga hemtjänstutförare, för att samordna verksamheterna i Kevinges gemensamhetslokaler Margareta Heimer socialdirektör Bakgrund Enligt tidigare beslut från socialnämnden angående Kevinge seniorboende, har en utförlig utredning genomförts för att få en bättre bild av lokalutnyttjandet av befintliga verksamheter. Kevinge seniorboende tilldelas pensionärer fyllda 75 år eller äldre, efter kötid. En enkätundersökning genomfördes hos hyresgästerna vid Kevinge i oktober 2009, vilken klargjorde att det finns ett intresse av att få mer service och aktiviteter i huset. Det finns en stor potential i lokalerna, då både utformningen och läget gör att lokalerna bör kunna öppnas upp för samtliga kommuninnevånare. Till det krävs dock att det finns en drivkraft och motor, utan att det blir en kostnad för hyresgästerna. I maj 2010 och februari 2011 träffade representanter från socialkontoret styrelsen för Mörbygårdens vänner, för att diskutera aktiviteter och lokalutnyttjande vid Kevinge. Under maj månad har socialkontoret även träffat övriga verksamheterna i fastigheten, för att få en samlad bild av aktiviteterna i lokalerna.

2 2 Kevinge seniorboende inrymmer idag 98 hyresrätter, ett värdshus, gymnastiksal i storleksklassen 6 x 4 meter, snickeri, bastu, vävsal, datasal, biljard och gemensamhetslokaler. I fastigheten finns även kommunens syn- och hörselkonsulent och fixartjänst. Kommunen står för samtliga lokalkostnader. Detta gäller även för den entreprenör som driver värdshuset. De verksamheter som bedriver aktiviteter i fastigheten idag är: Mörbygårdens vänner SeniorNet Pensionärsföreningarna PRO och SPF Idun Kevinge Värdshus Entrén till gemensamhetsutrymmena låses dagligen kl. 16,00, då även larmet går på. Därefter är det få som har tillgång till lokalerna. Mörbygårdens vänner Mörbygårdens vänner är en ideell förening som arbetar för att skapa mötesplatser, för vänskaplig och kamratlig samvaro, och stimulerande aktiviteter för pensionärer som bor i Danderyds kommun. Föreningen bildades 1992, har 338 medlemmar (inkl. de som bara går datakurserna) och uppbär föreningsstöd från kommunen. Medlemsavgiften är 100 kronor/år. Föreningen samarbetar med Vuxenskolan, som tar ut en egen avgift till kursverksamheterna. Aktiviteterna annonseras ut i MittNytt, på kommunens hemsida och i utskick till medlemmarna. Medlemmar är välkomna till Mörbygårdens vänner måndag-torsdag kl. 09,00-15,00. En hyresgäst vid seniorboendet ansvarar frivilligt för öppning, bokning och låsning av lokalerna. Mörbygårdens vänners aktiviteter är: Caféverksamhet till självkostnadspris, måndag-torsdag Vävning och snickeri, dagligen Qigong, onsdagar Bokbinderi, torsdagar Bridge, fredagar Datakurser för nybörjare och fortsättningskurser Underhållning, föredrag, studiecirklar m.m. Utflykter och studiebesök en till två gånger/termin Föreningsmiddagar på Kevinge Värdshus Mörbygårdens vänner lånar ut gymnastiksalen till personer i Danderyds bridgesällskap måndag-fredag varje vecka (på tisdagar två gånger). Tidigare togs en avgift ut av bridgesällskapet med 500 kronor/gång, vilket har tagits bort. Det beror på att alla föreningar och hyresgäster på Kevinge har rätt att låna lokalerna gratis. Mörbygårdens vänner betalar dock 5000 kronor/månad för all städning.

3 3 Nuläge: Mörbygårdens vänner har sommarstängt under juni-augusti, då lokalerna till stor del står outnyttjade. Föreningen har idag svårt att få medlemmar att komma till caféverksamheten, då det inte finns något intresse av att mötas i detta forum längre. Det betyder att den större gemensamhetslokalen till stor del är outnyttjad, inklusive den del där bokbindarkurserna hålls, då även bokbinderiets aktiviteter minskat. Föreningen har även fått allt svårare att bemanna lokalen ideellt. Endast två av de sex vävstolarna används, varför fyra vävstolar står och upptar onödig plats. Det innebär att antalet vävstolar kan reduceras. Snickeriet används regelbundet, men fler bör kunna få komma dit. Gymnastiksalen utnyttjas fel, då det är bridgesällskapet som utnyttjar lokalen mest, istället för de fysiska aktiviteter som den är anpassad för. Det gör även att det blivit ett stort slitage, då det dras bord och stolar över gymnastikgolvet. Utöver Mörbygårdens vänners qigong på onsdagar, utnyttjar Nätstrumporna (damer över 90 år) gymnastiksalen en gång/vecka för gymnastik. Bastun används inte så mycket. Däremot hålls hårvård där torsdag-fredag och fotvård tisdag-onsdag, vilket är mycket uppskattat. Biljardbordet används inte, då det står för trångt där det står idag. Bör flyttas. Det är ett generationsskifte vad gäller aktiviteter. Datorer och TV tar allt mer tid. SeniorNet SeniorNet Sweden är Sveriges äldsta och största IT-förening för seniorer 55+, som vill lära sig använda datorer och Internet. Danderydsklubben startade 1999 och uppbär föreningsstöd från kommunen. Föreningen drivs med hjälp av frivilliga handledare som ställer upp med sin kunskap och erfarenhet. Klubben har idag 180 medlemmar som betalar en medlemsavgift på 250 kronor/år. Därtill tillkommer en avgift på 20 kronor/gång för att täcka kostnaderna för uppkoppling på Internet och e- post. Men för att få gå på SeniorNets kurser måste även en medlemsavgift betalas till Mörbygårdens vänner på 100 kronor/år. SeniorNet uppbär ett föreningsstöd från socialnämnden. SeniorNet har idag ett 10-tal stationära datorer i lokalen som skänkts till klubben. Det är blandade åldrar på datakurserna, men en medelålder på ca år. SeniorNets lokal utnyttjas till: datakurser för dem med förkunskaper, måndagar och torsdagar kl. 09,00-15,00 öppet hus med praktisk träning, måndagar och onsdagar kl. 15,00-17,00 föreläsningar om IT, torsdagar kl. 15,00-17,00 Vuxenskolans datakurser genom Mörbygårdens vänner, måndagar och tisdagar kl. 09,00-12,00 och 12,00-15,00 SeniorNet använder även Mörbygårdens vänners cafédel vid sina öppet hus, eftersom den står tom då. De använder då engångsartiklar för att inte störa den ordinarie verksamhetens ordning i köket. SeniorNet använder även värdshuset vid större samlingar då det krävs mikrofon och högtalare. Däremot har föreningen inget direkt samarbete med pensionärsorganisationerna.

4 4 Nuläge Samarbetsavtalet mellan Mörbygårdens vänner och SeniorNet har sagts upp, för att förnyas. Nuvarande avtal reglerar lokalanvändandet, vilket innebär att Mörbygårdens vänner lånar SeniorNets datorer mot att de städar datasalen. Datasalen står tom under en stor del av onsdagarna och under fredag till söndag, och kan inte användas till andra aktiviteter då de stationära datorerna upptar all plats. Datorerna börjar dock bli gamla och kan med fördel bytas ut mot bärbara datorer, vilket medför att det bara behövs ett låsbart skåp för förvaring av dessa. Det innebär på så sätt att andra lokaler med lätthet kan använda till datakurserna, såsom exempelvis lokalen där bokbindarkurserna hålls, varpå datasalen kan få en annan möblering och utnyttjas av fler användare. Pensionärsföreningarna PRO och SPF Idun Pensionärsföreningarna PRO och SPF Idun har var sitt litet kontorsrum vid entrén till Kevinges gemensamhetslokaler. Dessa har tillsammans ca medlemmar i sina föreningar. Båda nyttjar olika sammanträdesrum och värdshuset för sina möten. SPF Idun använder sig dock oftast av hembygdsföreningens lokaler för sina sammanträden. PRO håller kurser i Mörbygårdens vänners lokaler måndagar och fredagar, och SPF Idun nyttjar lokalerna i samband med sin tidningsutgivning fyra gånger/år. Samarbetet mellan pensionärsföreningarna är bra. Andra aktiviteter arrangeras också av PRO såsom promenader, teaterbesök och resor. Nuläge Svårt att få tillgång till sammanträdesrum och utrymmen för förvaring av föreningarnas material och utrustning. Det finns ingen större lokal för föreläsningar o.dyl. Även värdshusets matsal kan vara för liten för större sällskap. PRO kulle vilja göra studiecirklar i lokalerna såsom exempelvis matlagning och engelska. Det finns inga aktiviteter i huset för dem som inte kan ta sig dit själva. Bättre samarbete behövs för att dela lokalerna. Man får jämka lite. Huset behöver få in motorer och schemaläggning för aktiviteterna. Stort behov av både anslagstavla och orienteringstavla vid entrén. Kevinge Värdshus Kevinge Värdshus håller öppet söndag till fredag kl. 09,00-14,00 och serverar mellan portioner/dag. Det är endast husmanskost som säljer och det är tre rätter att välja mellan/dag. Antalet matgäster har minskat under de två senaste åren, medan söndagarna är bra då även hyresgästernas anhöriga äter i matsalen. Värdshuset gör ingen reklam eller marknadsföring för sig, och klarar sig med de 400 matlådor som distribueras på måndagar, onsdagar och fredagar varje vecka, till dem som har matdistribution enligt socialtjänstlagen. Matdistributionen ingår i entreprenörens samlade uppdrag från kommunen.

5 5 Sammantaget levereras ca portioner/vecka till värdshusets gäster och matlådor. Värdshusets priser är: 68 kronor/portion i värdshuset 60 kronor/portion för pensionärer i värdshuset eller ett häfte med 10 kuponger á 57 kronor/portion (570 kronor) 51 kronor/portion för matlåda Kevinge Värdshus har ett bra samarbete alla verksamheter i huset. Mörbygårdens vänner, SeniorNet, PRO och SPF Idun använder alla värdshuset till sina större möten, föreläsningar och musikarrangemang, med eller utan förtäring. Det gör även Röda Korset och Socialdemokraterna, liksom kyrkan som håller i ett välbesökt afternoon tea på onsdagar. Därtill hålls en årligen middag för hyresgästerna via fondpengar. Då brukar ett 80-tal hyresgäster komma, av 98 lägenheter, vilket är bra. Nuläge: Avsaknaden av parkeringsplatser, och framför allt handikapplatser vid entrén, gör att det är svårt att öka kundunderlaget till värdshuset. Avsaknaden av orienteringstavla vid entrén gör att det är svårt att hitta i lokalerna. Många fler av värdshusets kunder behöver fysisk aktivitet för att vidmakthålla sina förmågor. Gymnastiksalen används på fel sätt. Kombinationen kost och motion går att utveckla. Fler borde använda sig av värdshusets uteplats. Det skulle gå bra att arrangera egen förtäring där när värdshuset är stängt. Kevinge Värdshus kan även genomföra temamiddagar på uppdrag. Socialkontorets synpunkter och förslag Delar av kommunens anhörigstöd ska flytta ihop med syn- och hörselkonsulenten och fixaren i en lägenhet i Kevinge seniorboende inom en snar framtid, vilket innebär att det kommer att skapas andra och fler aktiviteter i fastigheten. Då lokalerna inte används optimalt idag och det inte finns någon samordnande planering för de aktiviteter som bedrivs i lokalerna blir det lätt konflikter kring utrymmena, ansvarsfördelning och städning. Det gör att det behövs en förändring av lokalutnyttjandet för att befintliga resurser ska kunna användas maximalt. Vid de intervjuer som genomförts av verksamheterna vid Kevinge seniorboende visar det sig att alla är positiva till ett samarbete med socialkontoret, för att utöka och anpassa utbudet till kommuninnevånarnas behov. Äldre är mer aktiva med egna aktiviteter än tidigare, vilket gör att de aktiviteter som planeras och erbjuds behöver hänga med i utvecklingen för att locka och intressera. Att bedriva aktiviteter med frivillighet är allt svårare idag. Kritik som framförts vid intervjuerna Säkerheten för stölder är ett problem trots att lokalerna är larmade. Det beror på att låssystemet inte är säkert och därför inte heller godkänt av försäkringsbolagen, samt

6 6 att ytterdörren ställs upp med ett kvastskaft efter att dörren låsts. Det gör att det är svårt att ha värdefull utrustning eller möbler i lokalen. Våren 2010 blev exempelvis SeniorNet av med en bärbar dator, genom att en papperslapp petats in i låset. Det har framkommit kritik över att hemtjänstpersonalen inte har sin legitimation synlig. Det är viktigt för både hemtjänstkunderna och verksamheterna i huset att personalen kan legitimera sig. Det har skett en del incidenter som kan undvikas på ett smidigt sätt om alla hjälps åt som vistas i lokalerna. Det har även framkommit kritik över ordningen i tvättstugan, 2:a-handsuthyrningar av lägenheter till släktingar, att lägenheter används till förråd istället för bostad och att parkeringsplatserna är underdimensionerade. Vad gäller parkeringsmöjligheterna, är detta något som samtliga verksamheter tar upp som ett stort problem. Det påverkar antalet besökare till fastigheten och de aktiviteter som bedrivs där. Socialkontoret föreslår att: alla verksamheter vid Kevinge ska vara öppna för seniorer i hela kommunen. en personal direktupphandlas på deltid (18 timmar/vecka) av någon av. kommunens befintliga hemtjänstutförare, för att fungera som en samarbetspart och samordnare av verksamheterna i Kevinges gemensamhetslokaler. aktiviteterna bör hållas från ca. 09,00-10,00 till ca. 15,00-16,00 alla dagar i veckan. avtalen sägs upp med Mörbygårdens vänner och SeniorNet, för omförhandling så få utrymmen som möjligt blockeras av fast utrustning, för att kunna öka lokalutnyttjandet maximalt. Undantag kan vara kontor, förvaring av material och sådant som är omöjligt att flytta såsom vävstolar och biljardbord. samarbetet med andra föreningar ökar, såsom med hembygdföreningen, för att vidga och fördela aktiviteter mellan sig, så att inte alla gör samma saker. kommunens anhörigstöd håller anhörigcafé en gång per vecka i Mörbygårdens vänners lokaler med hjälp av anhörigvårdare. gymnastiksalen används till de aktiviteter som den är ämnad för dvs. fysiska aktiviteter såsom gymnastik på olika nivåer (även sittande), qigong, yoga etc. utomhusmiljön användas till olika aktiviteter. en avgift återinförs för dem som bedriver aktiviteter regelbundet i lokalerna, som täcker olika omkostnader och slitage. hemtjänstföretagen samarbetar professionellt med verksamheterna på Kevinge. andelen p-platser ses över då en ökning av antalet platser är en av de avgörande faktorerna för om Kevinge seniorboende ska bli en tillgänglig och levande miljö. Socialkontorets förslag Socialkontoret föreslår att socialnämnden godkänner socialkontorets utredning av den 31 maj 2011, SN 2010/0088, angående lokalutnyttjandet vid Kevinge pensionärsboende samt ge socialchefen i uppdrag att direktupphandla en personal enligt LOU, av någon av kommunens befintliga hemtjänstutförare, för att samordna verksamheterna i Kevinges gemensamhetslokaler.

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur?

Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska erfarenheter från tio kommuner Anna Thille och Anette Hamerslag statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Folkhälsoarbete för äldre varför och hur? Praktiska

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell

Gemenskap ger hälsa. om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör. Anita Karp Sven Erik Wånell Gemenskap ger hälsa om förebyggande arbete i Enskede-Årsta-Vantör Anita Karp Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:02 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts

Läs mer

Nummer 4 November 2010

Nummer 4 November 2010 Pensionärsföreningen IDUN Danderyd INFLYTANDE VALFRIHET LIVSKVALITET Nummer 4 November 2010 INNEHÅLL Styrelsen har ordet...... 4 Kallelse till IDUN:s årsmöte 2011... 5 Kassören informerar... 6 Information

Läs mer

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN

KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN KVINNO- OCH TJEJFÖRENINGEN ROSEN Hälsofrämjande verksamhet för kvinnor i Fisksätra 2000-2004 Ingrid Eckerman Folkhälsoenheten i Nacka, Boo vårdcentral 132 30 Saltsjö-Boo Tel 08-747 57 39 Ingrid.eckerman@slpo.sll.se

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL

En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL En miljon svenskar vill inte använda internet EN RAPPORT OM DIGITAL DELAKTIGHET AV OLLE FINDAHL Innehåll Internet i Sverige och världen 4 Mot ett digitalt och papperslöst samhälle 6 Alla skall med Spridningen

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast

Bo tillsammans. Som bilpoolsmedlem betalar man en fast Bo tillsammans 9 Nyhetsblad från Riksföreningen Kollektivhus NU februari 2009 www.kollektivhus.nu Margareta Ossbahr är med i bilpoolen i Linköping som kom till genom ett samarbete mellan bostadsbolaget

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK

Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Vi är JAK Medlemsbank - Sveriges största medlemsbank EN INFORMATIONSFOLDER FRÅN JAK MEDLEMSBANK Tillsammans är vi Sveriges största medlemsbank JAK har cirka 39 000 medlemmar över hela Sverige och vilar

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer