Branschstruktur och definitioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschstruktur och definitioner"

Transkript

1 Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar med prospektering efter samt borrning, produktion, raffinering och leverans av olje- och gasprodukter Integrerad olja och gas Integrerade olje- och gasföretag som arbetar med prospektering efter samt borrning, produktion, raffinering, distribution och återförsäljning av olje- och gasprodukter Oljeutrustning, -tjänster och distribution 0573 Oljeutrustning och -tjänster Leverantörer av utrustning och tjänster till oljefält och offshore-plattformar som t.ex. borrning, prospektering, seismisk information och plattformskonstruktion Oljeledningar Operatörer av ledningar som transporterar olja, gas eller andra typer av bränsle. Exkluderar operatörer av oljeledningar som får större delen av sina intäkter från direktförsäljning till slutanvändare. Dessa är indelade under Gasdistribution Alternativ energi 0583 Utrustning för förnyelsebar energi Företag som utvecklar eller tillverkar utrustning som utnyttjar sol-, vind-, tidvattens-, vatten- och våg- eller geotermisk energi, d.v.s. förnyelsebar energi Alternativa bränslen Företag som producerar alternativa bränslen som t.ex. etanol, metanol, väte och biobränslen som i huvudsak används för att driva fordon, och dessutom företag som arbetar med att producera bränsleceller för fordon och/eller utveckling av alternativ bränsleinfrastruktur Råvaror 1300 Kemikalier 1350 Kemikalier 1353 Kemikalieprodukter Tillverkare och distributörer av enkla kemiska produkter som i huvudsak används för att blanda till mer komplexa kemikalier eller produkter, inklusive naturgummi och plast, fiberglas och syntetiska fiber Specialkemikalier Tillverkare och distributörer av färdiga kemikalier för industrier eller slutanvändare, inklusive färg, cellpolymer, beläggningar, specialplast och andra kemikalier för specialtillämpningar. Inkluderar tillverkare av färgämnen, smaktillsatser, parfymer, konstgödning, bekämpningsmedel, kemikalier som används i läkemedel, färgpigment och obearbetat glas. Exkluderar tillverkare av färg- och glasprodukter som används i byggnadsarbeten, som är indelade under Byggnadsmaterial och fixturer Basresurser 1730 Skogsbruk och papper 1733 Skogsbruk Ägare av skogsfastigheter, uppväxtområden för skog och sågverk. Exkluderar leverantörer av färdiga träprodukter som t.ex. träbjälkar, som är indelade under Byggnadsmaterial och fixturer Papper Tillverkare, omvandlare, handlare och distributörer av alla pappersklasser. Exkluderar tillverkare av tryckta formulär, som är indelade under Supporttjänster för företag, och tillverkare av pappersartiklar som t.ex. muggar och servetter, som är indelade under Konsumtionsvaror för hushåll Industrimetaller och gruvdrift 1753 Aluminium Företag som utvinner eller bearbetar bauxit eller tillverkar och distribuerar aluminiumtackor, -stänger och andra produkter som används inom andra industrier. Exkluderar tillverkare av färdiga aluminiumprodukter som t.ex. höljen. Dessa kategoriseras enligt typ av slutprodukt Icke-järnhaltiga metaller Tillverkare och handlare av metaller och primära metallprodukter som inte består av järn, aluminium eller stål. Exkluderar företag som tillverkar färdiga produkter. Dessa kategoriseras enligt typ av slutprodukt Järn och stål Tillverkare och lagerhållare av primära järn- och stålprodukter som t.ex. rör, ledningar, plåtar och stänger. Omfattar alla processer från nedsmältning i masugnar till valsverk och gjuterier. Inkluderar företag som i huvudsak utvinner järnmalm Gruvdrift 1771 Kol Företag som arbetar med prospektering eller utvinning av kol

2 1773 Diamanter och ädelstenar Företag som arbetar med prospektering och produktion av diamanter och andra ädelstenar Allmän gruvdrift Företag som arbetar med prospektering, utvinning eller raffinering av mineraler som inte beskrivs någon annanstans inom sektorn för gruvdrift Guldutvinning Prospektörer efter och utvinnare eller raffinatorer av guldhaltig malm Platina och ädelmetaller Företag som arbetar med prospektering efter och produktion av platina, silver och andra ädelmetaller som inte beskrivs någon annanstans Industriverksamhet 2300 Konstruktion och material 2350 Konstruktion och material 2353 Byggnadsmaterial och fixturer Tillverkare av material som används för att bygga och bygga om byggnader och strukturer, inklusive cement och betongmaterial, träbjälkar och -strukturer, färg, glas, tak- och golvmaterial, men ej mattor. Inkluderar tillverkare av fixturer för badrum och kök, röranläggningar och utrustning för luftkonditionering och centralvärme. Exkluderar tillverkare av råtimmer, som är indelade under Skogsbruk Tung konstruktion Företag som bygger kommersiella byggnader, infrastruktur som t.ex. vägar och broar, hyreshus och leverantörer av tjänster till byggnadsföretag som t.ex. arkitekter, murare, rörmokare och elektriker Industrivaror och -tjänster 2710 Flyg- och rymdverksamhet och försvar 2713 Flyg- och rymdverksamhet Tillverkare, montörer och distributörer av flygplan och flygplansdelar som i huvudsak används i kommersiell eller privat lufttransport. Exkluderar tillverkare av kommunikationssatelliter, som är indelade under Telekommunikationsutrustning Försvar Tillverkare av komponenter och utrustning för försvarsindustrin, inklusive militärflyg, radarutrustning och vapen Allmän industri 2723 Behållare och förpackningar Tillverkare och distributörer av kartong, påsar, lådor, burkar, flaskor och glasburkar och glas som används för förpackning Diversifierad industriverksamhet Industriföretag som arbetar inom tre eller flera verksamhetsklasser inom den industriella branschen som skiljer sig avsevärt från varandra Elektronisk och elektrisk utrustning 2733 Elektriska komponenter och utrustning Tillverkare och distributörer av elektriska delar för färdiga produkter som t.ex. tryckta kretskort för radio- och tv-apparater och andra elektroniska konsumentvaror. Inkluderar tillverkare av kablar, sladdar, keramik, transistorer, eladaptrar och säkerhetskameror Elektronisk utrustning Tillverkare och distributörer av elektroniska produkter som används inom olika branscher. Inkluderar tillverkare av lasrar, smartkort, streckkodsskannrar, fingeravläsningsutrustning och annan elektronisk fabriksutrustning Industriell teknik 2753 Kommersiella fordon och lastbilar Tillverkare och distributörer av kommersiella fordon och tunga jordbruks- och byggnadsmaskiner, inklusive motorvagnar, traktorer, vägskrapare, lyftkranar, bussar och industriella gräsklippare. Inkluderar icke-militäriska skeppsbyggare som bygger t.ex. linjefartyg och färjor Industrimaskiner Konstruktörer, tillverkare, distributörer och installatörer av industrimaskiner och fabriksutrustning som t.ex. maskinverktyg, svarvar, pressar och utrustning för löpande band. Inkluderar tillverkare av utrustning för föroreningskontroll, gjutning, pressning, svetsade former, strukturellt stålarbete, kompressorer, pumpar, lager, hissar och rulltrappor Industritransport 2771 Leveransservice Företag som erbjuder en leveranstjänst av post- och paketförsändelser till och från kommersiella kunder och privata konsumenter. Inkluderar kurir- och logistiktjänster som i huvudsak använder lufttransport Sjötransport Leverantörer av vattentransport för kommersiella marknader som t.ex. containerbefraktning. Exkluderar hamnar, som är indelade under Transportjänster och skeppsbyggare, som är indelade under Kommersiella fordon och lastbilar Järnvägar Leverantörer av industriell järnvägstransport och järnvägar. Exkluderar järnvägsföretag som erbjuder transport för passagerare, som är indelade under Resor och turism och tillverkare av motorvagnar, som är indelade under Kommersiella fordon och lastbilar Transporttjänster Företag som tillhandahåller tjänster för den industriella transportsektorn, inklusive företag som sköter flygplatser, tågstationer, vägar, broar, tunnlar, hamnar och leverantörer av logistiktjänster till befraktare. Inkluderar företag som arbetar med att underhålla flygplan och fordon

3 2779 Lastbilstransport Företag som tillhandahåller kommersiella åkeritjänster. Exkluderar väg- och tunneloperatörer, som är indelade under Transportjänster, och fordonsuthyrning och taxiföretag, som är indelade under Resor och turism Supporttjänster 2791 Supporttjänster för företag Leverantörer av icke-finansiella tjänster till olika industriföretag och regeringar. Inkluderar leverantörer av tryckeritjänster, organisationskonsulenter, kontorsstädning och företag som installerar, underhåller och bevakar larm- och säkerhetssystem Företagsutbildning och arbetsförmedlingar Leverantörer av företags- eller organisationsutbildningar och arbetsförmedling Ekonomiförvaltning Leverantörer av datoriserad bearbetning av transaktioner, datakommunikation och informationstjänster, inklusive hantering av löneutbetalningar, fakturering och arbetstagarförmåner Industrileverantörer Distributörer och grossister av diversifierade produkter och utrustning som i huvudsak används inom de kommersiella och industriella sektorerna. Inkluderar byggmaterialhandlare Avfall och avfallshanteringstjänster Leverantörer av miljömässiga tjänster och föroreningskontroll för ledningen, hämtning och bortskaffning av solitt och riskabelt avfallsmaterial, som t.ex. platser för avfallsnedgrävning och återvinningscenter. Exkluderar tillverkare av industriutrustning för luft- och vattenfiltrering, som är indelade under Industrimaskiner Konsumentvaror 3300 Bilar och delar 3350 Bilar och delar 3353 Bilar Tillverkare av motorcyklar och passagerarfordon, inklusive bilar, sportbilar (SUV:er) och lätta lastbilar. Exkluderar tillverkare av tunga lastbilar, som är indelade under Kommersiella fordon och lastbilar och tillverkare av rekreationsfordon (husbilar/husvagnar och terrängfordon), som är indelade under Rekreationsprodukter Bildelar Tillverkare och distributörer av nya delar och reservdelar för motorcyklar och bilar, som t.ex. motorer, förgasare och batterier. Exkluderar tillverkare av däck, som är indelade under Däck Däck Tillverkare, distributörer och regummerare av bil-, lastbils- och motorcykeldäck Mat och dryck 3530 Drycker 3533 Bryggare Tillverkare och speditörer av cider eller maltprodukter som t.ex. öl, ale och porter Destillatörer och vinhandlare Tillverkare, destillatörer, vinhandlare, blandare och speditörer för vin och sprit som t.ex. whisky, konjak, rom, gin och likörer Alkoholfria drycker Tillverkare, buteljerare och distributörer av alkoholfria drycker som t.ex. läsk, juice, te, kaffe och mineralvatten Livsmedelsproducenter 3573 Jordbruk och fiske Företag som odlar grödor eller föder upp boskap, driver fiskerier eller äger plantage som inte odlar tobak. Inkluderar tillverkare av boskapsfoder och säd och andra jordbruksprodukter, men exkluderar tillverkare av konstgödning och bekämpningsmedel, som är indelade under Specialkemikalier Livsmedelsprodukter Livsmedelsproducenter, inklusive köttförpackning, tilltugg, frukt, grönsaker, mejeriprodukter och frysta fisk- och skaldjursprodukter. Inkluderar producenter av husdjursmat, kosttillskott, vitaminer och relaterade artiklar. Exkluderar producenter av juice, te, kaffe, mineralvatten och andra alkoholfria drycker, som är indelade under Alkoholfria drycker Personliga varor och hushållsvaror 3720 Hushållsvaror och hemkonstruktion 3722 Kapitalvaror för hushåll Tillverkare och distributörer av hushållsapparater, lampor, handverktyg och elverktyg, verktyg, bestick, serviser, trädgårdsutrustning, resväskor, handdukar och lakan Konsumtionsvaror för hushåll Tillverkare och distributörer av pennor, pappersartiklar, batterier, glödlampor, pappersnäsdukar, toalettpapper och rengöringsprodukter som t.ex. tvål och polermedel Inredning Tillverkare och distributörer av möbler, inklusive stolar, bord, skrivbord, mattor, tapeter och kontorsmöbler Hemkonstruktion Byggnadsföretag som bygger bostäder, inklusive tillverkare av husbilar och monteringsfärdiga hus som är avsedda för användning på en plats

4 3740 Fritidsutrustning 3743 Hemelektronik Tillverkare och distributörer av hemelektronik som t.ex. tv-apparater, videospelare, dvd-spelare, ljudutrustning, muffar, miniräknare och videokameror Rekreationsprodukter Tillverkare och distributörer av rekreationsutrustning. Inkluderar musikinstrument, fotografisk utrustning och tillbehör, husbilar/husvagnar, terrängfordon och båtar som t.ex. segelbåtar, gummibåtar och motorbåtar Leksaker Tillverkare och distributörer av leksaker och video-/dataspel, inklusive leksaker och spel som t.ex. spelkort, brädspel, gosedjur och dockor Personliga varor 3763 Kläder och accessoarer Tillverkare och distributörer av alla typer av kläder, smycken, klockor och textilier. Inkluderar sportkläder, solglasögon, glasögonbågar, skinnkläder och -varor, och garvare Skor Tillverkare och distributörer av skor, stövlar, sandaler, gymnastikskor och andra typer av skodon Personliga produkter Tillverkare och distributörer av kosmetika, toalettartiklar, produkter för personlig hygien, inklusive deodoranter, tvålar, tandkräm, parfymer, blöjor, schampo, rakblad, bindor och tamponger. Inkluderar tillverkare av preventivmedel, men inte p-piller, som är indelade under Läkemedel Tobak 3785 Tobak Tillverkare och distributörer av cigaretter, cigarrer och andra tobaksprodukter. Inkluderar tobaksplantage Sjukvård 4500 Sjukvård 4530 Sjukvårdsutrustning och -tjänster 4533 Vårdgivare Ägare av och företag som driver hälsoorganisationer, sjukhus, kliniker, tandläkarmottagningar, optiker, sjukhem, rehabilitering och äldreboenden. Exkluderar veterinärer, som är indelade under Specialiserade konsumenttjänster Medicinsk utrustning Tillverkare och distributörer av medicinska enheter som MRI-skannrar, proteser, pacemakers, röntgenmaskiner och andra återanvändbara medicinska enheter Sjukvårdsartiklar Tillverkare och distributörer av sjukvårdsartiklar som används av vårdgivare och allmänheten. Inkluderar tillverkare av kontaktlinser, glasögonlinser, bandage och annan medicinsk engångsutrustning Läkemedel och bioteknik 4573 Bioteknik Företag som arbetar med forskning inom, och utveckling av, biologiska substanser för att utveckla nya läkemedel och diagnostiska verktyg, och som genererar större delen av sina intäkter genom antingen försäljning eller licensering av dessa läkemedel och diagnostiska verktyg Läkemedel Tillverkare av receptbelagda eller allmänt tillgängliga läkemedel som t.ex. aspirin, medel mot förkylning och p-piller. Inkluderar vaccintillverkare, men exkluderar producenter av vitaminer, som är indelade under Livsmedelsprodukter Konsumenttjänster 5300 Detaljhandel 5330 Livsmedels- och läkemedelsåterförsäljare 5333 Läkemedelsåterförsäljare Företag som driver apotek, inklusive grossister och distributörer som levererar till dessa verksamheter Livsmedelsåterförsäljare och -grossister Stormarknader, livsmedelsinriktade snabbköp och andra livsmedelsåterförsäljare och -distributörer. Inkluderar återförsäljare av kosttillskott och vitaminer Allmän detaljhandel 5371 Återförsäljare av kläder Återförsäljare och grossister som specialiserar sig på i huvudsak kläder, skor, smycken, solglasögon och andra accessoarer Heltäckande detaljhandel Återförsäljare och grossister som erbjuder ett brett sortiment med produkter som inkluderar både kapitalvaror och konsumtionsvaror Återförsäljare av renoveringsprodukter Återförsäljare och grossister som fokuserar på att sälja renoveringsprodukter, inklusive trädgårdsutrustning, mattor, tapeter, målarfärg, möbler, rullgardiner och gardiner och byggnadsmaterial Specialiserade konsumenttjänster Leverantörer av konsumenttjänster som auktionshus, daghem, kemtvättar, skolor, uthyrningsföretag, veterinärer, frisörsalonger, begravningsentreprenörer, grässkötsel, förråd, installation av värme och luftkonditionering och rörmokeri

5 5379 Specialiserade återförsäljare Återförsäljare och grossister som fokuserar på en enda typ av vara som t.ex. elektronik, böcker, bildelar eller utförsäljning. Inkluderar bilhandlare, videobutiker, lågpriskedjor, tax-free-affärer och bensinmackar som inte ägs av oljeföretag Media 5550 Media 5553 Programsändning och underhållning Producenter, operatörer och sändare av radio-, tv-, musik- och filmunderhållning. Exkluderar biografer, som är indelade under Rekreationstjänster Mediabyråer Företag som tillhandahåller reklam-, PR- och marknadsföringstjänster. Inkluderar annonstavlor och telefonförsäljare Förlag Förlag som publicerar information via tryckta eller elektroniska medier Resor och fritid 5750 Resor och fritid 5751 Flygbolag Företag som i huvudsak tillhandahåller lufttransport för passagerare. Exkluderar flygplatser som är indelade under Transporttjänster Hasardspel Leverantörer av hasardspel och kasinon. Inkluderar kasinon på nätet, travbanor och tillverkarna av pachinko-maskiner och kasino- och lotteriutrustning Hotell Företag och personer som driver hotell, motell, stugor, rekreationsorter, spa och campingplatser Rekreationstjänster Leverantörer av fritidsanläggningar och -tjänster, inklusive gym, kryssningsbåtar, biografer och sportlag Restauranger och barer Ägare av restauranger, snabbmatsrestauranger, caféer och barer. Inkluderar integrerade bryggerier och cateringföretag Resor och turism Företag som tillhandahåller tjänster som relaterar till resor och turism, inklusive resebyråer, resebokningstjänster på nätet, biluthyrningsfirmor och företag som erbjuder transport i huvudsak för passagerare, som t.ex. bussar, taxibilar, järnvägsoch färjebolag Telekommunikation 6500 Telekommunikation 6530 Fast telekommunikation 6535 Fast telekommunikation Leverantörer av fasta telefontjänster, inklusive lokal- och rikssamtal. Inkluderar företag som i huvudsak tillhandahåller telefontjänster via Internet. Exkluderar företag som i huvudsak arbetar med internetåtkomst, som är indelade under Internet Mobil telekommunikation 6575 Mobil telekommunikation Leverantörer av mobila telefontjänster, inklusive mobil-. satellit- och sökningstjänster. t Inkluderar företag som äger, driver och hyr ut trådlösa torn till flera olika trådlösa tjänsteleverantörer Allmännyttiga tjänster 7500 Allmännyttiga tjänster 7530 Elektricitet 7535 Konventionell elektricitet Företag som genererar och distribuerar el genom att bränna fossilbränslen, som t.ex. kol, petroleum, naturgas, och genom kärnkraft Alternativ elektricitet Företag som genererar och distribuerar el från en förnyelsebar källa. Inkluderar företag som producerar sol-, vatten-, vind- och geotermisk el Gas, vatten och diversifierade allmännyttiga företag 7573 Gasdistribution Distributörer av gas till slutanvändare. Exkluderar leverantörer av naturgas som vara. Dessa är indelade under Olje- och gasindustri Diversifierade allmännyttiga företag Allmännyttiga företag som har stark närvaro inom fler än en allmännyttig tjänst Vatten Företag som levererar vatten till slutanvändare, inklusive vattenbehandlingsanläggningar Ekonomi 8300 Banker 8350 Banker 8355 Banker Banker som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster, inklusive banktjänster till allmänheten, lån och överföring av pengar Försäkring 8530 Skadeförsäkring 8532 Allomfattande försäkring Försäkringsbolag som erbjuder liv-, hälso-, skade- och olycksfallförsäkring och återförsäkring, där inget av dessa områden dominerar Försäkringsmäklare Försäkringsmäklare och -byråer Skade- och olyckfallsförsäkring Företag som anlitas i huvudsak vid olycksfall, eldsvåda, bil- och sjöolyckor, misskötsel och andra fall av skadeförsäkring Återförsäkring Företag som i huvudsak erbjuder återförsäkring Livförsäkring 8575 Livförsäkring Företag som i huvudsak erbjuder liv- och hälsoförsäkring

6 8600 Fastigheter 8630 Fastigheter investeringar och tjänster 8633 Fastigheter innehav och utveckling Företag som investerar direkt eller indirekt i fastigheter genom utveckling, investering eller ägarskap. Exkluderar fastighetsinvesteringsbolag (REIT Real Estate Investment Trusts) och liknande enheter, som är indelade under Fastighetsinvesteringsbolag Fastighetstjänster Företag som tillhandahåller tjänster till fastighetsbolag, men som inte själva äger fastigheterna. Inkluderar byråer, mäklare, hyresbolag, fastighetsskötare och rådgivningstjänster. Exkluderar fastighetsinvesteringsbolag och liknande enheter, som är indelade under Fastighetsinvesteringsbolag Fastighetsinvesteringsbolag 8671 Fastighetsinvesteringsbolag industri och kontor Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag (LPT Listed Property Trusts) som i huvudsak investerar i kontors- och industrifastigheter och flexibla fastigheter Fastighetsinvesteringsbolag detaljhandeln Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som i huvudsak investerar i fastigheter för detaljhandeln. Inkluderar köpcenter, butiker på affärsgator och direktförsäljningsställen Fastighetsinvesteringsbolag bostäder Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som i huvudsak investerar i bostäder. Inkluderar hyreshus och bostadsområden Diversifierade fastighetsinvesteringsbolag Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som investerar i olika typer av fastigheter utan att fokusera på en viss typ Fastighetsinvesteringsbolag med särskild inriktning Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som investerar i förrådsfastigheter, sjukvårdsfastigheter som t.ex. sjukhus, gruppboenden och sjukvårdslaboratorier och andra specialiserade fastigheter som t.ex. anläggningar för bilhandel, timmer och nettouthyrning Fastighetsinvesteringsbolag som erbjuder hypotek Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som är direkt involverade i att låna pengar till fastighetsägare eller indirekt genom att köpa upp hypotek eller säkerheter Fastighetsinvesteringsbolag hotell och logi Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som i huvudsak investerar i hotell- och logifastigheter Finansiella tjänster 8770 Finansiella tjänster 8771 Tillgångsförvaltare Företag som tillhandahåller tjänster som övervakning och förvaltning och andra relaterade förmyndartjänster. Inkluderar företag som förvaltar diversifierade fonder Konsumentekonomi Kreditkortsföretag och leverantörer av personliga finansiella tjänster som t.ex. personliga lån och företag som löser in checkar Speciella finansiella tjänster Företag som arbetar med finansiella aktiviteter som inte står beskrivna någon annanstans. Inkluderar företag som inte är indelade under Aktierelaterade investeringsinstrument eller Icke-aktierelaterade investeringsinstrument och som i huvudsak äger andelar i flera olika typer av företag Investeringstjänster Företag som tillhandahåller ett utbud av specialiserade finansiella tjänster, inklusive fondmäklare, aktiemäklare på nätet och fond- eller varubörser Hypoteksfinansiering Företag som tillhandahåller hypotek, hypoteksförsäkring och andra relaterade tjänster Aktierelaterade investeringsinstrument 8985 Aktierelaterade investeringsinstrument Slutna investeringsenheter som identifieras under särskiljande lagstiftning, som t.ex. investeringsbolag och riskkapitalbolag Icke-aktierelaterade investeringsinstrument 8995 Icke-aktierelaterade investeringsinstrument Självständiga öppna investeringsinstrument som t.ex. öppna investeringsbolag och fonder, aktiefonder, börshandlade fonder och valutafonder och investeringsbolag med andelskapital Teknik 9500 Teknik 9530 Programvara och datatjänster 9533 Datatjänster Företag som tillhandahåller konsulttjänster till andra företag som relaterar till informationsteknik. Inkluderar leverantörer som erbjuder konstruktion av datasystem, systemintegrering, nätverks- och systemdrift, datahantering och - lagring, reparationstjänster och teknisk support Internet Företag som tillhandahåller internetrelaterade tjänster som t.ex. leverantörer av internetåtkomst, sökmotorer och leverantörer av webbdesign, webbvärdtjänster, registrering av domännamn och e-posttjänster

7 9537 Programvara Utgivare och distributörer av programvara för användning i hushåll eller företag. Exkluderar tillverkare av dataspel, som är indelade under leksaker Teknik maskinvara och utrustning 9572 Maskinvara Tillverkare och distributörer av datorer, servrar, stordatorer, arbetsstationer och annan maskinvara och undersystem, som t.ex. masslagringsenheter, möss, tangentbord och skrivare Elektronisk kontorsutrustning Tillverkare och distributörer av elektronisk kontorsutrustning, inklusive kopieringsoch faxmaskiner Halvledare Tillverkare och distributörer av halvledare och andra integrerade chips, inklusive andra produkter som relaterar till halvledarbranschen, som t.ex. tillverkningsutrustning för halvledare och moderkort. Exkluderar tillverkare av tryckta kretskort, som är indelade under Elektriska komponenter och utrustning Telekommunikationsutrustning Tillverkare och distributörer av högteknologiska kommunikationsprodukter inklusive satelliter, mobiltelefoner, fiberoptik, omkopplarenheter, lokala nätverk och nätverk med bred räckvidd, utrustning för telefonkonferenser och anslutningsenheter för datorer, inklusive nav och routers

8 Branschstruktur och definitioner ICB Contact Information Americas Europe Asia Middle East New York FTSE (3873) London +44 (0) Beijing Dubai ICB San Francisco FTSE (3873) Milan +39 (2) Hong Kong FTSE Paris +33 (0) Mumbai Sydney Tokyo FTSE International Limited ( FTSE ). The Industry Classification Benchmark ( ICB ) is owned by FTSE. FTSE is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited ( FTSE ) under licence. FTSE does not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of, any error or omission in, the ICB

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013

Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 Ansökan om att kvarstå som förordnad besiktnings-/värderingsman Sveriges Handelskamrar 2013 V.g. texta och fyll i alla uppgifter! I samband med ansökan kommer en kreditupplysning att göras. Förnamn: Efternamn:

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas

Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän. Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Kartläggning av elinstallatörer och yrkesmän Presentation Elbehörighetsutredningen den 6 mars 2014 Kim Reenaas Uppdraget En översiktlig kartläggning av elinstallatörerna (registrerade) och yrkesmän (ej

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester som blivit kvar

Läs mer

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel

Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel Sorteringstips Den här broschyren innehåller tips om hur du sorterar ditt avfall på bästa sätt. Har du frågor får du gärna kontakta oss på Borlänge Energi på tel 0243-730 60. Återvinningstationerna ansvaras

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN.

SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. SORTERA DINA MATRESTER MED GRÖNA PÅSEN. MED GRÖNA PÅSEN BLIR DINA MATRESTER BIOGAS SÅ HÄR GÅR DET TILL 2. Visste du att nästan hälften av alla sopor du slänger i soptunnan är matrester? Det kan vara matrester

Läs mer

Finländarna som konsumenter i Estland

Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Finländarna som konsumenter i Estland Konsumentenkäter Utredningen baserar sig på statistik från Eurostat och Statistics Estonia samt tre stickprovsbaserade konsumentenkäter:

Läs mer

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5

Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016. Sid 1 av 5 Upphandlingsplan för kommunerna i Inköpssamverkan 2015 2016 Sid 1 av 5 Ekonomi, kommunikation, revision och försäkring Banktjänster Vadstena 2016-01-01 Banktjänster (SKI) Motala 2016-05-04 Försäkringsmäklare

Läs mer

Mål resurshushållning i kursplanen

Mål resurshushållning i kursplanen RESURSHUSHÅLLNING Mål resurshushållning i kursplanen Ha kunskaper om resurshushållning för att kunna välja och använda metoder, redskap och teknisk utrustning för matlagning Kunna planera, tillaga, arrangera

Läs mer

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP

INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP INKÖPSORGANISATION PÅ KEMIVETENSKAP Utgåva 2010-10-20 VARUGRUPPSTRATEGI SYFTE Syftet med att införa varugrupper är att hitta avgränsningar mellan olika inköpsområden. Dessa varugrupper/inköpsområden kan

Läs mer

Elektronik i var mans hand

Elektronik i var mans hand Elektronik i var mans hand I vår vardag använder vi allt fler elektriska och elektroniska apparater. Många länder inför också lagstiftning om att kasserad elektronik ska samlas in. Det ger en ökad marknad

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2013

Statistik över industrins energianvändning 2013 Energi 2014 Statistik över industrins energianvändning 2013 Energianvändningen inom industrin på föregående års nivå år 2013 Enligt Statistikcentralen var energiförbrukningen inom industrin år 2013 på

Läs mer

Ärenden per typ av vara/tjänst och specificerad vara/tjänst Rådgivning

Ärenden per typ av vara/tjänst och specificerad vara/tjänst Rådgivning Boende reparation och underhåll Konsumtionstjänst 11 11,5 3 3,1 14 14,6 Fast telefoni Tele/TV/Internettjänst 6 6,3 1 1,0 7 7,3 Hushållsapparat större/vitvara Konsumtionsvara 5 5,2 2 2,1 7 7,3 Möbler/Husgeråd/Inredning

Läs mer

Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050

Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050 Kort reflektion: Problematisering av CO 2 -neutrala godstransporter 2050 Olika systemgränser Sol Geotermisk Kärnkraft Välfärd BNP Skog, jordbruk Olja, kol, gas Vatten Vind CO2? Gas Raffinaderi H 2 Elgenerator

Läs mer

Statistik över industrins energianvändning 2010

Statistik över industrins energianvändning 2010 Energi 2011 Statistik över industrins energianvändning 2010 Återhämtningen av industriproduktionen ökade också energiförbrukningen inom industrin år 2010 Enligt Statistikcentralen ökade energiförbrukningen

Läs mer

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar

AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar AP2 index över kvinnorepresentation i börsbolagens styrelser och ledningar En studie genomförd av Nordic Investor Services 27 maj 2005 Maj 2005 1 Agenda Bakgrund Initiativ Mätobjekt Slutsatser 2 Bakgrund

Läs mer

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej?

När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? NKI 2013 NyföretagarCentrum Stockholm 605 respondenter När det gäller den affärsidé du fick rådgivning för på NyföretagarCentrum under 2013, har du startat företag eller ej? Ja, jag startade företag EFTER

Läs mer

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8.

INNEHÅLL. Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8. Turism och shoppingturism en definition 8. September 2013 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Förord 4 Resemotiv och prisskillnader 5 Gränshandelsundersökningen 8 Turism och shoppingturism en definition 8 Resor 11 Konsumtion 15 Övernattningar 18 Regional

Läs mer

Sorteringsguide. för dig på jobbet

Sorteringsguide. för dig på jobbet Sorteringsguide för dig på jobbet Resurshushållning för en bättre värld Vår planet är hårt belastad med en befolkning som närmar sig sju miljarder. Skall vi alla kunna leva tillsammans måste vi lära oss

Läs mer

AVFALL TILL SORTERING

AVFALL TILL SORTERING AVFALL TILL SORTERING Brännbart och obrännbart avfall t ex: Planglas Porslin och dricksglas Gummi Metallskrot Trä Plast (Förpackningar sorteras i särskilda kärl om sådana finns.) Farligt avfall Gips Impregnerat

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff

produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Hur påverkas p företaget f och dess produkter av RoHS lagstiftning? Åsa Portnoff Vad innebär r RoHS? RoHS reglerar förekomst av 6 substanser i nya elektriska och elektroniska produkter som släpps ut på

Läs mer

Kom igång med Sverige i Fokus!

Kom igång med Sverige i Fokus! Kom igång med Sverige i Fokus! Har du frågor om panelen? Kontakta hushållssupporten på: Tel. 020-97 97 21 E-post: hushall.se@gfk.com Öppettider: Måndag-torsdag 8-16.30 Fredag 8-15 (lunchstängt 12-13) Vi

Läs mer

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning

En vecka utan lastbilar. Konsekvensbeskrivning 1 En vecka utan lastbilar Konsekvensbeskrivning 2 Var finns vår sårbarhet? Väder Pandemi Terrorattentat Brand Olyckor Källa: öresundskornsortiet.se Bildkälla: Aftonbladet 3 Transportfakta 27,9 miljoner

Läs mer

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de?

OPAKETERAT. Fyll Väg Betala Spara. Vad finns de? OPAKETERAT Vi blir allt bättre på att återvinna de förpackningar som vi släpar hem från affären. Men finns det inte ett enklare sätt, bättre både för dig och miljön? Tänk om du kunde ta hem både mat och

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL

PERSONAL GÄSTER. Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL PERSONAL GÄSTER Liten handbok FÖR DIG SOM SERVERAR OCH SÄLJER LIVSMEDEL, FOLKÖL, TOBAK OCH RECEPTFRIA LÄKEMEDEL HUR VAR DET NU IGEN? Du kanske redan känner till vilka regler som gäller för dig som säljer

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Åter- vinnings- guide

Åter- vinnings- guide Åter- vinnings- guide Det finns många anledningar till att sortera sitt avfall. Huvudargumentet är naturligtvis miljön. Genom återvinning ser vi till att inga farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material

Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material När du har läst det här avsnittet skall du: Ha kunskaper om na gra vanliga tillverkningsmaterial Ka nna till hur man kan sammanfoga olika sorters material Klicka och lyssna här på sidorna i läroboken Material

Läs mer

Inventering av förskola

Inventering av förskola April 2013 Inventeringsmall Operation Giftfri förskola Inventering av förskola Datum för inventering: Kommun: Namn på förskola: Avdelning: Kontaktperson förskola, namn och e-post/telefon: Inledande frågor:

Läs mer

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter

Hjälp oss att få ett renare vatten! Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Tillsammans kan vi minska utsläppen av miljögifter Vet du att din tandkräm, dina jeans och din tvättmaskin kan innehålla miljögifter, det vill säga kemikalier som är farliga för hälsa och miljö? Vet du

Läs mer

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se

Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall. orebro.se Din sortering bidrar till en bättre miljö. Så här sorterar du ditt avfall orebro.se Matavfall Det här sorterar du ut, lägger i matavfallspåsen och sedan i det bruna kärlet som finns i anslutning till fastigheten

Läs mer

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063)

AVFALLSLAG. SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) AVFALLSLAG SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder i bilaga 2 (Avfallsförordningen SFS 2001:1063) Avfallsslag SRV har tillstånd att deponera utifrån avfallskoder (i bilaga 2 avfallsförordningen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL

RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL SN2009/73 1 (5) Ulrica Fornstedt Tillståndshandläggare Tfn: 0171-62 51 90 E-post ulrica.fornstedt@enkoping.se RIKTLINJER FÖR TILLSYN AV TOBAK, ÖL OCH RECEPT- FRIA NIKOTINLÄKEMEDEL Kommunens ansvar Kommunen

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören

Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Upphandlingsplan 2015 servicenämnden - bereds av servicedirektören Postförmedlingstjänster för Region Skåne. Frankering, post, porto 1101358-01 2015-03-31 2015-03-31 Postförmedlingstjänster för Region

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?

Innehållsförteckning. 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan? Innehållsförteckning 1 Vad är verktyget Min Klimatpåverkan?... 1 2 Hur använder jag Min Klimatpåverkan?... 2 3 Hur beräknas mitt hushålls fotavtryck?... 2 4 Hur kan jag samarbeta med SEI för att vidareutveckla

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg

Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Rapport september 2013 Uppdragsgivare: Göteborgs stad, Trafikkontoret Handel och trängselskatt första kvartalet 2013 Mätning av handeln före och efter införandet av trängselskatt i Göteborg Förord HUI

Läs mer

www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING

www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING 2013 REGISTER Sidan 1 - RegiSteR FöRetagSpReSentation Sidan 2 - FoRdonSteknik Sidan 3 - industrielektronik

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar

Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar Med 40 års erfarenhet av kommunikation och under affärsidén pålitliga kommunikationslösningar i tiden levererar Induo AB produkter och tjänster för kommunikation i system med krav på tillgänglighet och

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer?

Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Vad kan dagens biogasaktörer vinna på att marknaden för vätgastekniker växer? Stefan Liljemark och Anna Pettersson Vattenfall Power Consultant 2007-02-08 Biogas och vätgas som fordonsbränsle De svenska

Läs mer

Svar: Extra många frågor Energi

Svar: Extra många frågor Energi Svar: Extra många frågor Energi 1. Vad menas med arbete i fysikens mening? En kraft flyttar något en viss väg. Kraften är i vägens riktning. 2. Alva bär sin resväska i handen från hemmet till stationen.

Läs mer

Goda levnadsvanor gör skillnad

Goda levnadsvanor gör skillnad HFS Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Goda levnadsvanor gör skillnad Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat

HFS SAMTAL OM GÖR SKILLNAD. Nätverket Hälsofrämjande sjukvård. Testa dina. Levnadsvanor. Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat HFS Nätverket Hälsofrämjande sjukvård Testa dina levnadsvanor! Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och mat SAMTAL OM Levnadsvanor GÖR SKILLNAD Den här broschyren är framtagen av Nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL

Start 3 november. Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL Start 3 november Låt oss ta hand om ditt MATAVFALL 1 Säg hej till den gröna påsen! Äntligen har det blivit dags för alla boende i KSRR:s medlemskommuner att sortera ut sitt matavfall. Ett viktigt steg

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Vad kan ingå i kostnader för barn?

Vad kan ingå i kostnader för barn? Vad kan ingå i kostnader för barn? Detta kapitel baseras på en sammanställning av Konsumentverkets beräkningar av kostnader för barn i olika åldrar samt på Konsumentverkets beräkningar av referensvärden

Läs mer

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL

INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL AVENSIA 2009-03-20 INTERNET DETALJHANDELNS SNABBAST VÄXANDE FÖRSÄLJNINGSKANAL Jonas Arnberg, HUI UPPLÄGG Försäljningsutveckling Vem är konsumenten Vad fungerar Framtid + 8 % e-barometern E-HANDELNS UTVECKLING

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN

Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Bra Skräp! Hur du sorterar rätt med Gröna påsen TRANÅS KOMMUN Grönt ljus för gröna påsen Tranås kommun inför nu ett delvis nytt sätt att hantera och insamla matrester. Mat som av någon anledning blir över

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Avfallshanteringssystem

Avfallshanteringssystem Avfallshanteringssystem Går det att omvandla avfall till pengar? electrolux WTS 3 Ja, med Electrolux nya avfallshanteringssystem - omvandlar du avfall till pengar! Visste du att en enda restaurang genererar

Läs mer

Det här får slängas i Miljöstugans behållare

Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det här får slängas i Miljöstugans behållare Det som INTE står med ska INTE slängas här Avfallsslag Sortering Aluminiumfolie Aluminiumformar Anteckningspapper Ask, plast Metall Metall Plast Bageripåsar

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim.

Välj Svanen-märkta kuvert, helst utan fönster. Dessa har vattenlösligt lim och kan sorteras som papper. Välj adressetiketter med vattenlösligt lim. Upprättat av Carmen Sosa Caroline Orback Ingrid Nordmark Fastställt av Mats Linde Ansvarig för uppdatering Miljösamordnare Fastställt datum 2013-09-30 1 (7) Version 1 Allmänt om inköp Vid inköp ska lagen

Läs mer

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar

Läs mer

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version

Cradle to Cradle för barn. Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer. Svensk version Cradle to Cradle för barn Författare: Rinus van den Berg Illustrationer: Pauline Meijer Svensk version Cradle to Cradle för barn Den här boken har blivit skapad av anställda vid Royal DSM och Centre for

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen

Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Utvecklingen av biogas och fordonsgas Anders Mathiasson, Gasföreningen Verksamhetsorganisation Gasföreningen enar gasbranschen Medlemsfinansierad branschförening med över 100 medlemmar Biogas Fordonsgas

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer.

6 I första stycket byts skall ut mot ska i enlighet med gällande språkrekommendationer. Promemoria 2009-12-07 Miljödepartementet Rättsenheten Rättssakkunnig Malin Wik Telefon 08-405 24 17 E-post malin.wik@environment.ministry.se Remiss om ändringar i förordningen (2007:185) om producentansvar

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Vårt ord håller hela vägen

Vårt ord håller hela vägen Vårt ord håller hela vägen Vår KundWEBB förenklar din vardag Ett förtroende byggt av pålitlighet, kompetens och kapacitet Med hjälp av AkkaFRAKTs KundWEBB kan du minska tiden du lägger på administration

Läs mer

Ekonomiska basfakta 2014-03-11

Ekonomiska basfakta 2014-03-11 Ekonomisk rapport Qatar Ekonomiska basfakta Valuta: Qatarisk Riyal (QAR) BNP per capita: Cirka 102 000 USD (2013) Export: Cirka 127 miljarder USD (2013) Främsta exportvara: Naturgas, råolja Största exportpartners:

Läs mer

Datainsamlingsdokument

Datainsamlingsdokument 2006 En kort beskrivning Datainsamlingsdokument är r ett Internetbaserat hjälpmedel för f r framtagning av Nyckeltal och möjlighet m till Benchmarking inom underhåll föf r alla branscher. Nyttjandet av

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29

Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Specifikation av intressevariabler av typen klass 3 2014-09-29 Filen med enkätsvaren är en textfil med fyra huvudfält separerade med semikolon. Den förnyas i sin helhet veckovis, dvs ny version ersätter

Läs mer

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring.

Låt matresterna få nytt liv. Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. För boende i flerfamiljshus Låt matresterna få nytt liv Med din hjälp blir matavfallet till biogas och ny näring. Matavfallet blir till biogas och ny näring Närmare 40% av det som hamnar i soppåsen är

Läs mer

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet

E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) Nyckeltalsundersökning/Benchmarking inom underhåll och produktionssäkerhet E!3084 E-FAMEMAIN 1(5) År 2011 Bransch Ange siffran för aktuell bransch: 1. Gruvor och stenbrott 2. Utvinning av olja och gas 3. Framställning av livsmedel och dryck 4. Tillverkning av textilier, kläder

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Kronobergs Miljö. - Din framtid!

Kronobergs Miljö. - Din framtid! Kronobergs Miljö - Din framtid! Vi ska lösa de stora miljöproblemen! Vi skall lämna över en frisk miljö till nästa generation. Om vi hjälps åt kan vi minska klimathotet, läka ozonlagret och få renare luft

Läs mer

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3

Inte någon specifik sektor (Små och medelstora företag i allmänhet) - Gå till 3 EUROPEISK UNDERSÖKNING AV SMF OCH MILJÖN Välkommen till den Europeiska undersökningen om SMF och miljön. Det tar ungefär 5-10 minuter att fylla i frågeformuläret. Tack! Danska Teknologiska Institutet &

Läs mer

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa

Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando. Rehabiliteringscenter i Puerto de la Cruz, Teneriffa Privilegium San Fernando är beläget i Puerto de la Cruz, Teneriffa, på Kanarieöarna i Spanien. Centret är ett väletablerat

Läs mer

Logistik som du vill ha den

Logistik som du vill ha den Logistik som du vill ha den Kundanpassade lösningar regionalt, nationellt och internationellt AkkaFrakt Bas: Malmö Antal delägare: 260 Antal enheter: 650 Centralen Bas: Trollhättan (Trestadsområdet) Antal

Läs mer

Packlista Samuraisillen

Packlista Samuraisillen Packlista Samuraisillen Detta är en packlista från din avdelning. Var noga med att du får med dig allt så att du slipper börja din upplevelse i Japan med att köpa kläder eller annat viktigt som du måste

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken; SFS 2015:154 Utkom från trycket den 24 mars 2015 utfärdad den 12 mars

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Hållbar utveckling Vad betyder detta?

Hållbar utveckling Vad betyder detta? Hållbar utveckling Vad betyder detta? FN definition en ytveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generations möjlighet att tillfredsställa sina behov Mål Kunna olika typer

Läs mer

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4

444444-4444 DFO/FU. Försäljningsstatistik TESTNAMN4. Undersökningens namn TESTORT4 Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt SCB:s föreskrifter (SCB-FS XXXX:XX). Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100).

Läs mer