Branschstruktur och definitioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Branschstruktur och definitioner"

Transkript

1 Branschstruktur och definitioner Industry Supersector Sector Subsector Definition 0001 Olja och gas 0500 Olja och gas 0530 Olje- och gasproducenter 0533 Prospektering och produktion Företag som arbetar med prospektering efter samt borrning, produktion, raffinering och leverans av olje- och gasprodukter Integrerad olja och gas Integrerade olje- och gasföretag som arbetar med prospektering efter samt borrning, produktion, raffinering, distribution och återförsäljning av olje- och gasprodukter Oljeutrustning, -tjänster och distribution 0573 Oljeutrustning och -tjänster Leverantörer av utrustning och tjänster till oljefält och offshore-plattformar som t.ex. borrning, prospektering, seismisk information och plattformskonstruktion Oljeledningar Operatörer av ledningar som transporterar olja, gas eller andra typer av bränsle. Exkluderar operatörer av oljeledningar som får större delen av sina intäkter från direktförsäljning till slutanvändare. Dessa är indelade under Gasdistribution Alternativ energi 0583 Utrustning för förnyelsebar energi Företag som utvecklar eller tillverkar utrustning som utnyttjar sol-, vind-, tidvattens-, vatten- och våg- eller geotermisk energi, d.v.s. förnyelsebar energi Alternativa bränslen Företag som producerar alternativa bränslen som t.ex. etanol, metanol, väte och biobränslen som i huvudsak används för att driva fordon, och dessutom företag som arbetar med att producera bränsleceller för fordon och/eller utveckling av alternativ bränsleinfrastruktur Råvaror 1300 Kemikalier 1350 Kemikalier 1353 Kemikalieprodukter Tillverkare och distributörer av enkla kemiska produkter som i huvudsak används för att blanda till mer komplexa kemikalier eller produkter, inklusive naturgummi och plast, fiberglas och syntetiska fiber Specialkemikalier Tillverkare och distributörer av färdiga kemikalier för industrier eller slutanvändare, inklusive färg, cellpolymer, beläggningar, specialplast och andra kemikalier för specialtillämpningar. Inkluderar tillverkare av färgämnen, smaktillsatser, parfymer, konstgödning, bekämpningsmedel, kemikalier som används i läkemedel, färgpigment och obearbetat glas. Exkluderar tillverkare av färg- och glasprodukter som används i byggnadsarbeten, som är indelade under Byggnadsmaterial och fixturer Basresurser 1730 Skogsbruk och papper 1733 Skogsbruk Ägare av skogsfastigheter, uppväxtområden för skog och sågverk. Exkluderar leverantörer av färdiga träprodukter som t.ex. träbjälkar, som är indelade under Byggnadsmaterial och fixturer Papper Tillverkare, omvandlare, handlare och distributörer av alla pappersklasser. Exkluderar tillverkare av tryckta formulär, som är indelade under Supporttjänster för företag, och tillverkare av pappersartiklar som t.ex. muggar och servetter, som är indelade under Konsumtionsvaror för hushåll Industrimetaller och gruvdrift 1753 Aluminium Företag som utvinner eller bearbetar bauxit eller tillverkar och distribuerar aluminiumtackor, -stänger och andra produkter som används inom andra industrier. Exkluderar tillverkare av färdiga aluminiumprodukter som t.ex. höljen. Dessa kategoriseras enligt typ av slutprodukt Icke-järnhaltiga metaller Tillverkare och handlare av metaller och primära metallprodukter som inte består av järn, aluminium eller stål. Exkluderar företag som tillverkar färdiga produkter. Dessa kategoriseras enligt typ av slutprodukt Järn och stål Tillverkare och lagerhållare av primära järn- och stålprodukter som t.ex. rör, ledningar, plåtar och stänger. Omfattar alla processer från nedsmältning i masugnar till valsverk och gjuterier. Inkluderar företag som i huvudsak utvinner järnmalm Gruvdrift 1771 Kol Företag som arbetar med prospektering eller utvinning av kol

2 1773 Diamanter och ädelstenar Företag som arbetar med prospektering och produktion av diamanter och andra ädelstenar Allmän gruvdrift Företag som arbetar med prospektering, utvinning eller raffinering av mineraler som inte beskrivs någon annanstans inom sektorn för gruvdrift Guldutvinning Prospektörer efter och utvinnare eller raffinatorer av guldhaltig malm Platina och ädelmetaller Företag som arbetar med prospektering efter och produktion av platina, silver och andra ädelmetaller som inte beskrivs någon annanstans Industriverksamhet 2300 Konstruktion och material 2350 Konstruktion och material 2353 Byggnadsmaterial och fixturer Tillverkare av material som används för att bygga och bygga om byggnader och strukturer, inklusive cement och betongmaterial, träbjälkar och -strukturer, färg, glas, tak- och golvmaterial, men ej mattor. Inkluderar tillverkare av fixturer för badrum och kök, röranläggningar och utrustning för luftkonditionering och centralvärme. Exkluderar tillverkare av råtimmer, som är indelade under Skogsbruk Tung konstruktion Företag som bygger kommersiella byggnader, infrastruktur som t.ex. vägar och broar, hyreshus och leverantörer av tjänster till byggnadsföretag som t.ex. arkitekter, murare, rörmokare och elektriker Industrivaror och -tjänster 2710 Flyg- och rymdverksamhet och försvar 2713 Flyg- och rymdverksamhet Tillverkare, montörer och distributörer av flygplan och flygplansdelar som i huvudsak används i kommersiell eller privat lufttransport. Exkluderar tillverkare av kommunikationssatelliter, som är indelade under Telekommunikationsutrustning Försvar Tillverkare av komponenter och utrustning för försvarsindustrin, inklusive militärflyg, radarutrustning och vapen Allmän industri 2723 Behållare och förpackningar Tillverkare och distributörer av kartong, påsar, lådor, burkar, flaskor och glasburkar och glas som används för förpackning Diversifierad industriverksamhet Industriföretag som arbetar inom tre eller flera verksamhetsklasser inom den industriella branschen som skiljer sig avsevärt från varandra Elektronisk och elektrisk utrustning 2733 Elektriska komponenter och utrustning Tillverkare och distributörer av elektriska delar för färdiga produkter som t.ex. tryckta kretskort för radio- och tv-apparater och andra elektroniska konsumentvaror. Inkluderar tillverkare av kablar, sladdar, keramik, transistorer, eladaptrar och säkerhetskameror Elektronisk utrustning Tillverkare och distributörer av elektroniska produkter som används inom olika branscher. Inkluderar tillverkare av lasrar, smartkort, streckkodsskannrar, fingeravläsningsutrustning och annan elektronisk fabriksutrustning Industriell teknik 2753 Kommersiella fordon och lastbilar Tillverkare och distributörer av kommersiella fordon och tunga jordbruks- och byggnadsmaskiner, inklusive motorvagnar, traktorer, vägskrapare, lyftkranar, bussar och industriella gräsklippare. Inkluderar icke-militäriska skeppsbyggare som bygger t.ex. linjefartyg och färjor Industrimaskiner Konstruktörer, tillverkare, distributörer och installatörer av industrimaskiner och fabriksutrustning som t.ex. maskinverktyg, svarvar, pressar och utrustning för löpande band. Inkluderar tillverkare av utrustning för föroreningskontroll, gjutning, pressning, svetsade former, strukturellt stålarbete, kompressorer, pumpar, lager, hissar och rulltrappor Industritransport 2771 Leveransservice Företag som erbjuder en leveranstjänst av post- och paketförsändelser till och från kommersiella kunder och privata konsumenter. Inkluderar kurir- och logistiktjänster som i huvudsak använder lufttransport Sjötransport Leverantörer av vattentransport för kommersiella marknader som t.ex. containerbefraktning. Exkluderar hamnar, som är indelade under Transportjänster och skeppsbyggare, som är indelade under Kommersiella fordon och lastbilar Järnvägar Leverantörer av industriell järnvägstransport och järnvägar. Exkluderar järnvägsföretag som erbjuder transport för passagerare, som är indelade under Resor och turism och tillverkare av motorvagnar, som är indelade under Kommersiella fordon och lastbilar Transporttjänster Företag som tillhandahåller tjänster för den industriella transportsektorn, inklusive företag som sköter flygplatser, tågstationer, vägar, broar, tunnlar, hamnar och leverantörer av logistiktjänster till befraktare. Inkluderar företag som arbetar med att underhålla flygplan och fordon

3 2779 Lastbilstransport Företag som tillhandahåller kommersiella åkeritjänster. Exkluderar väg- och tunneloperatörer, som är indelade under Transportjänster, och fordonsuthyrning och taxiföretag, som är indelade under Resor och turism Supporttjänster 2791 Supporttjänster för företag Leverantörer av icke-finansiella tjänster till olika industriföretag och regeringar. Inkluderar leverantörer av tryckeritjänster, organisationskonsulenter, kontorsstädning och företag som installerar, underhåller och bevakar larm- och säkerhetssystem Företagsutbildning och arbetsförmedlingar Leverantörer av företags- eller organisationsutbildningar och arbetsförmedling Ekonomiförvaltning Leverantörer av datoriserad bearbetning av transaktioner, datakommunikation och informationstjänster, inklusive hantering av löneutbetalningar, fakturering och arbetstagarförmåner Industrileverantörer Distributörer och grossister av diversifierade produkter och utrustning som i huvudsak används inom de kommersiella och industriella sektorerna. Inkluderar byggmaterialhandlare Avfall och avfallshanteringstjänster Leverantörer av miljömässiga tjänster och föroreningskontroll för ledningen, hämtning och bortskaffning av solitt och riskabelt avfallsmaterial, som t.ex. platser för avfallsnedgrävning och återvinningscenter. Exkluderar tillverkare av industriutrustning för luft- och vattenfiltrering, som är indelade under Industrimaskiner Konsumentvaror 3300 Bilar och delar 3350 Bilar och delar 3353 Bilar Tillverkare av motorcyklar och passagerarfordon, inklusive bilar, sportbilar (SUV:er) och lätta lastbilar. Exkluderar tillverkare av tunga lastbilar, som är indelade under Kommersiella fordon och lastbilar och tillverkare av rekreationsfordon (husbilar/husvagnar och terrängfordon), som är indelade under Rekreationsprodukter Bildelar Tillverkare och distributörer av nya delar och reservdelar för motorcyklar och bilar, som t.ex. motorer, förgasare och batterier. Exkluderar tillverkare av däck, som är indelade under Däck Däck Tillverkare, distributörer och regummerare av bil-, lastbils- och motorcykeldäck Mat och dryck 3530 Drycker 3533 Bryggare Tillverkare och speditörer av cider eller maltprodukter som t.ex. öl, ale och porter Destillatörer och vinhandlare Tillverkare, destillatörer, vinhandlare, blandare och speditörer för vin och sprit som t.ex. whisky, konjak, rom, gin och likörer Alkoholfria drycker Tillverkare, buteljerare och distributörer av alkoholfria drycker som t.ex. läsk, juice, te, kaffe och mineralvatten Livsmedelsproducenter 3573 Jordbruk och fiske Företag som odlar grödor eller föder upp boskap, driver fiskerier eller äger plantage som inte odlar tobak. Inkluderar tillverkare av boskapsfoder och säd och andra jordbruksprodukter, men exkluderar tillverkare av konstgödning och bekämpningsmedel, som är indelade under Specialkemikalier Livsmedelsprodukter Livsmedelsproducenter, inklusive köttförpackning, tilltugg, frukt, grönsaker, mejeriprodukter och frysta fisk- och skaldjursprodukter. Inkluderar producenter av husdjursmat, kosttillskott, vitaminer och relaterade artiklar. Exkluderar producenter av juice, te, kaffe, mineralvatten och andra alkoholfria drycker, som är indelade under Alkoholfria drycker Personliga varor och hushållsvaror 3720 Hushållsvaror och hemkonstruktion 3722 Kapitalvaror för hushåll Tillverkare och distributörer av hushållsapparater, lampor, handverktyg och elverktyg, verktyg, bestick, serviser, trädgårdsutrustning, resväskor, handdukar och lakan Konsumtionsvaror för hushåll Tillverkare och distributörer av pennor, pappersartiklar, batterier, glödlampor, pappersnäsdukar, toalettpapper och rengöringsprodukter som t.ex. tvål och polermedel Inredning Tillverkare och distributörer av möbler, inklusive stolar, bord, skrivbord, mattor, tapeter och kontorsmöbler Hemkonstruktion Byggnadsföretag som bygger bostäder, inklusive tillverkare av husbilar och monteringsfärdiga hus som är avsedda för användning på en plats

4 3740 Fritidsutrustning 3743 Hemelektronik Tillverkare och distributörer av hemelektronik som t.ex. tv-apparater, videospelare, dvd-spelare, ljudutrustning, muffar, miniräknare och videokameror Rekreationsprodukter Tillverkare och distributörer av rekreationsutrustning. Inkluderar musikinstrument, fotografisk utrustning och tillbehör, husbilar/husvagnar, terrängfordon och båtar som t.ex. segelbåtar, gummibåtar och motorbåtar Leksaker Tillverkare och distributörer av leksaker och video-/dataspel, inklusive leksaker och spel som t.ex. spelkort, brädspel, gosedjur och dockor Personliga varor 3763 Kläder och accessoarer Tillverkare och distributörer av alla typer av kläder, smycken, klockor och textilier. Inkluderar sportkläder, solglasögon, glasögonbågar, skinnkläder och -varor, och garvare Skor Tillverkare och distributörer av skor, stövlar, sandaler, gymnastikskor och andra typer av skodon Personliga produkter Tillverkare och distributörer av kosmetika, toalettartiklar, produkter för personlig hygien, inklusive deodoranter, tvålar, tandkräm, parfymer, blöjor, schampo, rakblad, bindor och tamponger. Inkluderar tillverkare av preventivmedel, men inte p-piller, som är indelade under Läkemedel Tobak 3785 Tobak Tillverkare och distributörer av cigaretter, cigarrer och andra tobaksprodukter. Inkluderar tobaksplantage Sjukvård 4500 Sjukvård 4530 Sjukvårdsutrustning och -tjänster 4533 Vårdgivare Ägare av och företag som driver hälsoorganisationer, sjukhus, kliniker, tandläkarmottagningar, optiker, sjukhem, rehabilitering och äldreboenden. Exkluderar veterinärer, som är indelade under Specialiserade konsumenttjänster Medicinsk utrustning Tillverkare och distributörer av medicinska enheter som MRI-skannrar, proteser, pacemakers, röntgenmaskiner och andra återanvändbara medicinska enheter Sjukvårdsartiklar Tillverkare och distributörer av sjukvårdsartiklar som används av vårdgivare och allmänheten. Inkluderar tillverkare av kontaktlinser, glasögonlinser, bandage och annan medicinsk engångsutrustning Läkemedel och bioteknik 4573 Bioteknik Företag som arbetar med forskning inom, och utveckling av, biologiska substanser för att utveckla nya läkemedel och diagnostiska verktyg, och som genererar större delen av sina intäkter genom antingen försäljning eller licensering av dessa läkemedel och diagnostiska verktyg Läkemedel Tillverkare av receptbelagda eller allmänt tillgängliga läkemedel som t.ex. aspirin, medel mot förkylning och p-piller. Inkluderar vaccintillverkare, men exkluderar producenter av vitaminer, som är indelade under Livsmedelsprodukter Konsumenttjänster 5300 Detaljhandel 5330 Livsmedels- och läkemedelsåterförsäljare 5333 Läkemedelsåterförsäljare Företag som driver apotek, inklusive grossister och distributörer som levererar till dessa verksamheter Livsmedelsåterförsäljare och -grossister Stormarknader, livsmedelsinriktade snabbköp och andra livsmedelsåterförsäljare och -distributörer. Inkluderar återförsäljare av kosttillskott och vitaminer Allmän detaljhandel 5371 Återförsäljare av kläder Återförsäljare och grossister som specialiserar sig på i huvudsak kläder, skor, smycken, solglasögon och andra accessoarer Heltäckande detaljhandel Återförsäljare och grossister som erbjuder ett brett sortiment med produkter som inkluderar både kapitalvaror och konsumtionsvaror Återförsäljare av renoveringsprodukter Återförsäljare och grossister som fokuserar på att sälja renoveringsprodukter, inklusive trädgårdsutrustning, mattor, tapeter, målarfärg, möbler, rullgardiner och gardiner och byggnadsmaterial Specialiserade konsumenttjänster Leverantörer av konsumenttjänster som auktionshus, daghem, kemtvättar, skolor, uthyrningsföretag, veterinärer, frisörsalonger, begravningsentreprenörer, grässkötsel, förråd, installation av värme och luftkonditionering och rörmokeri

5 5379 Specialiserade återförsäljare Återförsäljare och grossister som fokuserar på en enda typ av vara som t.ex. elektronik, böcker, bildelar eller utförsäljning. Inkluderar bilhandlare, videobutiker, lågpriskedjor, tax-free-affärer och bensinmackar som inte ägs av oljeföretag Media 5550 Media 5553 Programsändning och underhållning Producenter, operatörer och sändare av radio-, tv-, musik- och filmunderhållning. Exkluderar biografer, som är indelade under Rekreationstjänster Mediabyråer Företag som tillhandahåller reklam-, PR- och marknadsföringstjänster. Inkluderar annonstavlor och telefonförsäljare Förlag Förlag som publicerar information via tryckta eller elektroniska medier Resor och fritid 5750 Resor och fritid 5751 Flygbolag Företag som i huvudsak tillhandahåller lufttransport för passagerare. Exkluderar flygplatser som är indelade under Transporttjänster Hasardspel Leverantörer av hasardspel och kasinon. Inkluderar kasinon på nätet, travbanor och tillverkarna av pachinko-maskiner och kasino- och lotteriutrustning Hotell Företag och personer som driver hotell, motell, stugor, rekreationsorter, spa och campingplatser Rekreationstjänster Leverantörer av fritidsanläggningar och -tjänster, inklusive gym, kryssningsbåtar, biografer och sportlag Restauranger och barer Ägare av restauranger, snabbmatsrestauranger, caféer och barer. Inkluderar integrerade bryggerier och cateringföretag Resor och turism Företag som tillhandahåller tjänster som relaterar till resor och turism, inklusive resebyråer, resebokningstjänster på nätet, biluthyrningsfirmor och företag som erbjuder transport i huvudsak för passagerare, som t.ex. bussar, taxibilar, järnvägsoch färjebolag Telekommunikation 6500 Telekommunikation 6530 Fast telekommunikation 6535 Fast telekommunikation Leverantörer av fasta telefontjänster, inklusive lokal- och rikssamtal. Inkluderar företag som i huvudsak tillhandahåller telefontjänster via Internet. Exkluderar företag som i huvudsak arbetar med internetåtkomst, som är indelade under Internet Mobil telekommunikation 6575 Mobil telekommunikation Leverantörer av mobila telefontjänster, inklusive mobil-. satellit- och sökningstjänster. t Inkluderar företag som äger, driver och hyr ut trådlösa torn till flera olika trådlösa tjänsteleverantörer Allmännyttiga tjänster 7500 Allmännyttiga tjänster 7530 Elektricitet 7535 Konventionell elektricitet Företag som genererar och distribuerar el genom att bränna fossilbränslen, som t.ex. kol, petroleum, naturgas, och genom kärnkraft Alternativ elektricitet Företag som genererar och distribuerar el från en förnyelsebar källa. Inkluderar företag som producerar sol-, vatten-, vind- och geotermisk el Gas, vatten och diversifierade allmännyttiga företag 7573 Gasdistribution Distributörer av gas till slutanvändare. Exkluderar leverantörer av naturgas som vara. Dessa är indelade under Olje- och gasindustri Diversifierade allmännyttiga företag Allmännyttiga företag som har stark närvaro inom fler än en allmännyttig tjänst Vatten Företag som levererar vatten till slutanvändare, inklusive vattenbehandlingsanläggningar Ekonomi 8300 Banker 8350 Banker 8355 Banker Banker som tillhandahåller ett brett utbud av finansiella tjänster, inklusive banktjänster till allmänheten, lån och överföring av pengar Försäkring 8530 Skadeförsäkring 8532 Allomfattande försäkring Försäkringsbolag som erbjuder liv-, hälso-, skade- och olycksfallförsäkring och återförsäkring, där inget av dessa områden dominerar Försäkringsmäklare Försäkringsmäklare och -byråer Skade- och olyckfallsförsäkring Företag som anlitas i huvudsak vid olycksfall, eldsvåda, bil- och sjöolyckor, misskötsel och andra fall av skadeförsäkring Återförsäkring Företag som i huvudsak erbjuder återförsäkring Livförsäkring 8575 Livförsäkring Företag som i huvudsak erbjuder liv- och hälsoförsäkring

6 8600 Fastigheter 8630 Fastigheter investeringar och tjänster 8633 Fastigheter innehav och utveckling Företag som investerar direkt eller indirekt i fastigheter genom utveckling, investering eller ägarskap. Exkluderar fastighetsinvesteringsbolag (REIT Real Estate Investment Trusts) och liknande enheter, som är indelade under Fastighetsinvesteringsbolag Fastighetstjänster Företag som tillhandahåller tjänster till fastighetsbolag, men som inte själva äger fastigheterna. Inkluderar byråer, mäklare, hyresbolag, fastighetsskötare och rådgivningstjänster. Exkluderar fastighetsinvesteringsbolag och liknande enheter, som är indelade under Fastighetsinvesteringsbolag Fastighetsinvesteringsbolag 8671 Fastighetsinvesteringsbolag industri och kontor Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag (LPT Listed Property Trusts) som i huvudsak investerar i kontors- och industrifastigheter och flexibla fastigheter Fastighetsinvesteringsbolag detaljhandeln Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som i huvudsak investerar i fastigheter för detaljhandeln. Inkluderar köpcenter, butiker på affärsgator och direktförsäljningsställen Fastighetsinvesteringsbolag bostäder Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som i huvudsak investerar i bostäder. Inkluderar hyreshus och bostadsområden Diversifierade fastighetsinvesteringsbolag Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som investerar i olika typer av fastigheter utan att fokusera på en viss typ Fastighetsinvesteringsbolag med särskild inriktning Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som investerar i förrådsfastigheter, sjukvårdsfastigheter som t.ex. sjukhus, gruppboenden och sjukvårdslaboratorier och andra specialiserade fastigheter som t.ex. anläggningar för bilhandel, timmer och nettouthyrning Fastighetsinvesteringsbolag som erbjuder hypotek Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som är direkt involverade i att låna pengar till fastighetsägare eller indirekt genom att köpa upp hypotek eller säkerheter Fastighetsinvesteringsbolag hotell och logi Fastighetsinvesteringsbolag eller -företag eller listade fastighetsbolag som i huvudsak investerar i hotell- och logifastigheter Finansiella tjänster 8770 Finansiella tjänster 8771 Tillgångsförvaltare Företag som tillhandahåller tjänster som övervakning och förvaltning och andra relaterade förmyndartjänster. Inkluderar företag som förvaltar diversifierade fonder Konsumentekonomi Kreditkortsföretag och leverantörer av personliga finansiella tjänster som t.ex. personliga lån och företag som löser in checkar Speciella finansiella tjänster Företag som arbetar med finansiella aktiviteter som inte står beskrivna någon annanstans. Inkluderar företag som inte är indelade under Aktierelaterade investeringsinstrument eller Icke-aktierelaterade investeringsinstrument och som i huvudsak äger andelar i flera olika typer av företag Investeringstjänster Företag som tillhandahåller ett utbud av specialiserade finansiella tjänster, inklusive fondmäklare, aktiemäklare på nätet och fond- eller varubörser Hypoteksfinansiering Företag som tillhandahåller hypotek, hypoteksförsäkring och andra relaterade tjänster Aktierelaterade investeringsinstrument 8985 Aktierelaterade investeringsinstrument Slutna investeringsenheter som identifieras under särskiljande lagstiftning, som t.ex. investeringsbolag och riskkapitalbolag Icke-aktierelaterade investeringsinstrument 8995 Icke-aktierelaterade investeringsinstrument Självständiga öppna investeringsinstrument som t.ex. öppna investeringsbolag och fonder, aktiefonder, börshandlade fonder och valutafonder och investeringsbolag med andelskapital Teknik 9500 Teknik 9530 Programvara och datatjänster 9533 Datatjänster Företag som tillhandahåller konsulttjänster till andra företag som relaterar till informationsteknik. Inkluderar leverantörer som erbjuder konstruktion av datasystem, systemintegrering, nätverks- och systemdrift, datahantering och - lagring, reparationstjänster och teknisk support Internet Företag som tillhandahåller internetrelaterade tjänster som t.ex. leverantörer av internetåtkomst, sökmotorer och leverantörer av webbdesign, webbvärdtjänster, registrering av domännamn och e-posttjänster

7 9537 Programvara Utgivare och distributörer av programvara för användning i hushåll eller företag. Exkluderar tillverkare av dataspel, som är indelade under leksaker Teknik maskinvara och utrustning 9572 Maskinvara Tillverkare och distributörer av datorer, servrar, stordatorer, arbetsstationer och annan maskinvara och undersystem, som t.ex. masslagringsenheter, möss, tangentbord och skrivare Elektronisk kontorsutrustning Tillverkare och distributörer av elektronisk kontorsutrustning, inklusive kopieringsoch faxmaskiner Halvledare Tillverkare och distributörer av halvledare och andra integrerade chips, inklusive andra produkter som relaterar till halvledarbranschen, som t.ex. tillverkningsutrustning för halvledare och moderkort. Exkluderar tillverkare av tryckta kretskort, som är indelade under Elektriska komponenter och utrustning Telekommunikationsutrustning Tillverkare och distributörer av högteknologiska kommunikationsprodukter inklusive satelliter, mobiltelefoner, fiberoptik, omkopplarenheter, lokala nätverk och nätverk med bred räckvidd, utrustning för telefonkonferenser och anslutningsenheter för datorer, inklusive nav och routers

8 Branschstruktur och definitioner ICB Contact Information Americas Europe Asia Middle East New York FTSE (3873) London +44 (0) Beijing Dubai ICB San Francisco FTSE (3873) Milan +39 (2) Hong Kong FTSE Paris +33 (0) Mumbai Sydney Tokyo FTSE International Limited ( FTSE ). The Industry Classification Benchmark ( ICB ) is owned by FTSE. FTSE is a trade mark of the London Stock Exchange Group companies and is used by FTSE International Limited ( FTSE ) under licence. FTSE does not accept any liability to any person for any loss or damage arising out of, any error or omission in, the ICB

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst

Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst Typ av vara/tjänst och Specificerad vara/tjänst baserad på Europeiska kommissionens rekommendation om användning av en harmoniserad metod för klassificering och rapportering av klagomål och förfrågningar

Läs mer

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt

Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt Handbok - version 5.0 2015-02-20 Handbok för inrapportering av avbrottsdata per uttagspunkt inför inrapportering av avbrott avseende år 2014 enligt EIFS 2013:2 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 595. Slutliga Villkor Lån 595

Swedbank ABs. SPAX Lån 595. Slutliga Villkor Lån 595 Slutliga Villkor Lån 595 Swedbank ABs SPAX Lån 595 Valutaintervall - Återbetalningsdag 2014-01-28 Serie A (SWEOVALI3) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd

Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd Innehåll Årsenkät om utrikeshandel med tjänster... 3 Återsändning av enkäten... 3 Allmänt om att fylla i enkäten... 3 Schemalagd tjänstebeskrivning... 4 GLOBAL TILLVERKNING OCH HANDEL... 4 FÖRMEDLINGSHANDEL

Läs mer

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter

Energi- Energi-och koldioxidintensiteter Energi- Energi-och koldioxidintensiteter för för 319 319 varor varor och och tjänster RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA RIITTA RÄTY, ANNIKA CARLSSON-KANYAMA FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår

Presentationstext Industrins varuproduktion (IVP) Registertyp survey, totalundersökning. Första tid 2002 Referenstid Bokslutsår Register: Industrins varuproduktion (IVP) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Industrins varuproduktion (IVP) Kontaktperson: Caisa Bergman, tel: 019-17 64 46, e-post:

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin

Report. Sverige Online. Hur internet omvandlar den svenska ekonomin Report Sverige Online Hur internet omvandlar den svenska ekonomin The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna

Europeiska kommissionen. Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Europeiska kommissionen Andra resultattavlan för konsumentmarknaderna Varken Europeiska kommissionen eller någon person som handlar på kommissionens vägnar är ansvarig för hur nedanstående uppgifter används.

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

MMS SPOTKLASSIFICERING

MMS SPOTKLASSIFICERING MMS SPOTKLASSIFICERING Produktklass 1 Produktklass 2 Produktklass 3 10 LIVSMEDEL 1010 Mat 1011 Dryck 1012 Godis 1013 Tobak 101010 Mjukt & hårt bröd 101011 Kex; kakor; bullar; konditorivaror 101012 Bak

Läs mer

Svensk varumärkestidning

Svensk varumärkestidning Svensk varumärkestidning Nr 13, vecka 13/2015 Kungjorda beslut, vecka 13 2015-03-23-2015-03-29 Utfärdad av Patent- och registreringsverket Design- och varumärkesavdelningen Box 530 826 27 SÖDERHAMN Tel:

Läs mer

Människans behov av metaller

Människans behov av metaller RÅVAROR OCH FÖRÄDLING Människans behov av metaller Med undantag för några få naturfolk som fortfarande lever avskilda från det moderna samhället kan man med fog säga att dagens människor mer eller mindre

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

EL det effektivaste sättet att ta vara på energi Information till Sveriges elkunder SVENSK ENERGI är de svenska elföretagens samlade röst. En uppgift är att bidra i elföretagens dialog med elkunderna. EL det effektivaste sättet att ta vara på energi

Läs mer

16 SANNINGAR OM. plast

16 SANNINGAR OM. plast 16 SANNINGAR OM plast 16 sanningar om plast är utgiven av PlastInformationsRådet, PIR. PIR:s målsättning är att öka förtroendet för och kunskapen om plast. Medlen för att åstadkomma detta är information

Läs mer

Handelns kompetensbehov

Handelns kompetensbehov Handelns kompetensbehov September 2011 svenskhandel.se Förord Denna rapport beskriver handelns arbetsmarknad, utveckling och kompetensbehov på kort och lång sikt. Ett av Svensk Handels uppdrag är att säkra

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142

SAMMANFATTNING. Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 140 Del M... 142 SAMMANFATTNING Del A... 2 Del B... 55 Del C... 125 Del D... 14 Del M... 142 L A A.1. 546 591 531 9384751 18/9/21 CÎME La Comba sarl La Comba, 2615 Ponet et Saint Auban FR EN FR 3 - Blekningspreparat och

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel

Rapport 2015:6. Gränsöverskridande handel Rapport 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 2015:6 Gränsöverskridande handel underlag till Konsumentrapportens temadel 2015 Konsumentverket 2015 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14

S A N D V I ÅRSREDOVISNING K Å R S R E 2014 D O V ISNING 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 Sandviks produktionsenhet för skärande verktyg, Gimo. INNEHÅLL ÅRET I KORTHET... 1 KONCERNCHEFENS KOMMENTAR... 2 VÅR VÄRLD... 4 DRIVKRAFTER FÖR TILLVÄXT... 8 VÅR STRATEGI...10 VÅRA

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 641. Slutliga Villkor Lån 641

Swedbank ABs. SPAX Lån 641. Slutliga Villkor Lån 641 Slutliga Villkor Lån 641 Swedbank ABs SPAX Lån 641 Valutaintervall Sterling - Återbetalningsdag 2014-03-24 Serie A (SWEOGBP15) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap

Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Facit Tummen upp! SO geografi och samhällskunskap Till dig som använder detta facit: Sidnumren hänvisar till sidan i boken. På en del frågor står det Elevens eget svar i facit. Det beror på att man kan

Läs mer

fl 2009 2009 45 117 VD

fl 2009 2009 45 117 VD Årsredovisning 2009 Securitas i korthet Marknader där Securitas bedriver verksamhet: Argentina, Belgien, Chile, Colombia, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hongkong,

Läs mer

När resurser sinar. Magnus Redin. Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein

När resurser sinar. Magnus Redin. Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein När resurser sinar Magnus Redin Upphovsrätten till allt innehåll innehas av Magnus Redin Illustrationer av Fredrik Ilberg Diagram av Roger Klein Bokens hemsida är www.sinar.nu Denna PDF utgåva tillägnas

Läs mer

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka

FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka FÖRETAG I SAMVERKAN Ökad samverkan ger ökad styrka VilstaGruppens styrelse. Bakre raden fr vä: Peter Wall, Mälarplast AB, Bertil Andersson, Koneo City AB, Tomas Öström, InneVäder AB, Ewert Johansson, GG

Läs mer