Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation. Riktlinjer för effektiv kommunikation i ideella organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation. Riktlinjer för effektiv kommunikation i ideella organisationer"

Transkript

1 Avancerad nivå - Kommunikation: Introduktion till kursen Modul 1 Att tala inför publik Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation Modul 2 Kommunikation med externa organisationer Riktlinjer för effektiv kommunikation i ideella organisationer Modul 3 Grunderna för användning av IT i kommunikation Sökmotoroptimering och positionering - så kan de underlätta volontärarbete

2 Introduktion till kursen I den här kursen går ni igenom riktlinjer om hur man talar inför publik i anslutning till krishantering och volontärarbete. Du får också bekanta dig med olika ideella organisationers riktlinjer för effektiv kommunikation. Slutligen går ni också igenom hur SEO (sökmotoroptimering) och positioneringsstrategier kan bli till nytta i volontärarbete. Modul 1 Att tala inför publik Kommunikationsriktlinjer - att tala för publik i en krissituation Hur en organisation sköter sin kommunikation vid en kris brukar få långvarig effekt på dess renommé och stöd bland allmänheten. Hur väl ni får fram ert budskap beror i hög grad på vad som presenteras för medierna. Det här märks extra mycket vid en kris, när kommunikationen som når intressenterna domineras av nyhetsmedierna. Eftersom kriser oftast väcker starka känslor är de bilder som förmedlas i krisrapporteringen extra betydelsefulla för allmänhetens uppfattning av organisationen. Det främsta målet för denna typ av kommunikation är att kommunicera utåt på ett sätt som bygger, bevarar eller återställer förtroendet. Vid en stor kris är det avgörande att man har en effektiv kommunikationsplan enligt vilken man förmedlar korrekt information i rätt tid och som säkerställer att alla som har frågor vet vart de kan vända sig. Tonvikten är på att kommunicera öppet och i rätt tid med medierna, och att förse dem med heltäckande och väl underbyggd information om krisen och om hur den ideella organisationen agerar för att möta den. Så länge situationen är akut ska man hålla tät kontakt med medierna. Se till att ha en beredskap inför kriser i form av en eller flera på förhand utsedda kristalespersoner, och en utarbetad kommunikationsplan. Vid en kris måste man beakta att den kanske inträffat oväntat, den kanske ligger utanför organisationens kontroll, den kräver omedelbar reaktion, och den kan skada organisationens renommé, image eller existens på längre sikt. Kommunikationens innehåll och form, och tidpunkten för kommunikationen kan bidra till att begränsa skadan. En kris kan också avslöja en bristande kontroll bland de berörda organisationerna, beroende på när händelsen inträffar. För att minska de psykologiska effekterna av en kris måste allmänheten känna att de har mandat att vidta åtgärder för att skydda sig. Fysisk och mental beredskap kan bidra till att minska oro. En

3 uppmaning att agera kan ge människor en känsla av att de kan göra något för att avhjälpa situationen. Under en kris kan folk ta emot, tolka och agera på information på andra sätt än de gör när allt är normalt. De flesta vill ha så mycket information som möjligt. Även om för mycket information kan orsaka problem i vissa fall kan för lite information förvärra den mentala pressen. Om informationen är ofullständig eller rentav obefintlig under kris leder det till ökad oro, en ökad känsla av maktlöshet och ett lägre förtroende för organisationen. Kristalespersonens roll är att förmedla information utifrån allmänhetens önskemål och behov. Information ska sporra till handling, bygga förtroende och bidra till att minska skador - kort- såväl som långsiktiga fysiska och psykologiska skador. Talespersonen ska ge svar på frågorna vem, vad, var, när, varför och hur. Han eller hon ska också visa rätt mått av deltagande och empati, behålla lugnet även när det inte går att ge klara besked, undvika att komma med alltför många lugnande försäkringar, svara på frågor på ett säkert och konsekvent sätt för att bygga upp förtroende och tillit, och ge prov på öppenhet och transparens. Talespersoner ska inte bara läsa upp uttalanden - de ska vara uttalandena. Innan du kommunicerar fakta och rekommenderade åtgärder måste du övervinna publikens psykologiska barriärer genom att visa att du tar deras oro på allvar. Visa empati och engagemang för vad andra får gå igenom under krisen. Då blir publiken mer mottaglig för dina budskap och mer redo att agera som du ber dem. Men kom inte med alltför många lugnande försäkringar: syftet är inte att släta över utan att visa ett sakligt, lugnt engagemang. Nedanstående råd kan hjälpa dig bearbeta information under en kris: Förenkla dina budskap. När vi befinner oss under hård press och kanske sköljs över av mer information än vi kan ta emot kan vi lätt missa budskap genom att vi inte lyssnar ordentligt på informationen, inte minns så mycket av den som vi borde, och blandar samman uppmaningar till handling. Använd enkla, korta meningar och undvik teknisk jargong. Använd positivt eller neutralt laddade ord. Ge snabba besked. Berätta hur det är, och dröj inte. För att minska skadan av en kris är det viktigt att inte dröja med kommunikationen. Så länge information saknas ligger det nära till hands att börja spekulera och fylla i luckorna. Det leder ofta till ryktesspridning. Att visa engagemang är A och O: tala om vad organisationen vill åstadkomma med sin krisbekämpning.

4 Trovärdighet och konsekvens. Var så öppen och exakt som du kan, så att folk känner att de kan lita på dig. Använd dig av faktaunderlag och data. Om du är osäker, medge det. Ditt budskap ska upprepas av flera trovärdiga källor, och det ska vara anpassat till just den aktuella krisen. Ta människors oro på allvar. Säg inte åt folk att de inte ska vara rädda. De är rädda, och de har rätt att vara det. Var lyhörd för oron och sorgen: För en del kanske förtvivlan - hopplöshet och uppgivenhet är en starkare känsla än rädslan. Var beredd på "tänk om"-frågor. Det är frågor som alla tänker på och som de vill ha svar på från någon som vet. Även om det sällan är motiverat att lägga energi på "tänk om" när krisen bringats under kontroll och inte ser ut att drabba ett stort antal människor, bör man svara på "tänk om"-frågorna om farhågorna skulle kunna besannas och folk behöver vara emotionellt beredda på dem. Ge folk saker att göra och ge dem en skala av reaktioner: en minimireaktion, en maximireaktion och en rekommenderad mediumreaktion. Minimera jargongen och förkortningarna: Jargong förhindrar kommunikation och kan uppfattas som arrogans. Använd humor med försiktighet: Humor är ett minfält vid en kris. Mjuk, självironisk humor kan vara avväpnande gentemot en fientlig publik, men försök till humor under en kris leder oftast till misstolkningar. Undvik one-liners, klyschor och oövertänkta kommentarer. Undvik att säga sådant som förminskar det som människorna står inför. Uttalanden i stil med "ingenting är säkert här i livet" skadar din trovärdighet och din relation till lyssnarna. Låt inte reportrar lägga ord i din mun. Reportern kanske väljer sensationella eller emotionella uttryckssätt. Undvik att upprepa dem - använd dina egna ord i stället. Om frågan är ledande eller aggressiv, omformulera den för att ta bort den språkliga laddningen och svara därefter. Ibland är det bra att omformulera frågan i neutrala ordalag. Om en fråga består av flera delar, bryt då ner den och besvara varje delfråga för sig. Utgå alltid från att mikrofonen är på! Kom ihåg: det finns inget som heter "off the record. Tumregeln är att bara kommentera fakta. Håll dina personliga åsikter till ett minimum. Ert arbete med medierna under en kris handlar om att bygga starka, positiva relationer, att ha klart och redigt tryckt material i beredskap, och att ha en skicklig och vä förberedd talesperson.

5 Modul 2 Kommunikation med externa organisationer Riktlinjer för effektiv kommunikation bland ideella organisationer De ideella organisationerna (NGO:erna) har under de senaste åren kommit att spela en allt viktigare roll i det internationella samarbetet. De främsta internationella institutionerna - Världsbanken, EU, med flera - har stärkt sina relationer med de ideella organisationerna genom att stödja deras projekt finansiellt eller genom att be dem om hjälp i sina egna. Förklaringen är att de idella organisationerna snabbt kan få fram resurser och nå de delar av befolkningen där behovet är störst. En annan viktig faktor är den höga motivationsnivån hos organisationernas medarbetare. En organisation som inte strävar efter vinst ser inget egenvärde i marknadsföring: den ses mest som ett nödvändigt ont. Men här är den otrevliga sanningen: de flesta människor har aldrig hört talas om er organisation, och de bryr sig knappast om vad ni gör. Det här gäller oavsett hur "lovvärt" arbete ni gör. Men framsynta ledare för ideella organisationer börjar inse det som deras kollegor i det privata näringslivet vetat länge: marknadsföring är ett måste. Att stärka sin ställning slå vakt om sitt goda namn, varje ideell organisations mest oersättliga tillgång är vad varumärkesarbete, "branding", går ut på. Grundidén är att renodla och synliggöra de attribut som tillsammans ger organisationen dess egen profil på marknaden för finansiering, idéer och inflytande. Trots att varumärke och renommé är så viktiga är ideella organisationer erkänt dåliga på att vårda sina varumärken. Att bygga upp ett varumärke kan vara svårt och kosta mycket pengar, och resultatet är för det mesta svårt att mäta och ger sällan omedelbara fördelar. Det här har lett till att ideella organisationer sällan lägger ner tillräckligt med resurser för att få en proffsig marknadsföring, snygga annonser, positiv publicitet och en sammanhållen och effektiv visuell identitet, och på att genomföra de övriga insatser som hör hemma under rubriken

6 "varumärkesarbete". Men det är bättre att vara tidigt ute och definiera sig själv innan någon motståndare försöker gör det åt en. De främsta målen är att fastslå och sedan befästa organisationens ställning, och att flytta den mer i riktning mot framgång i dess uppdrag. Marknadsföring svarar på följande frågor: På vilket sätt skiljer sig vårt program från andras? Vad vill vi bli kända för? Varför är vårt arbete relevant? Det här är frågor som ingen ideell organisation har råd att lämna obesvarade. Effektiv marknadsföring brukar starta ur mottagarnas, eller kundernas, perspektiv, och försöker att förutse och tillgodose deras behov. Det handlar om mottagaren. Det är ingen slump att många marknadsföringsbudskap börjar med "du". Marknadsföring vädjar till hjärtat. Kommunikation däremot riktar sig oftast till intellektet. I kommunikationsmaterial inleds meningarna ofta med "vi" eller organisationens namn - perspektivet blir alltså avsändarens eget. Man behöver bara slå upp en typisk årsredovisning för en ideell organisation för att se exempel på detta. Helst ska en ideell organisation samla det bästa ur dessa två arbetssätt, och tala till mottagarnas hjärtan och huvuden på samma gång. Nöj er inte med att kommunicera. Marknadsför er. Marknadsföringen och kommunikationen kan tillsammans spela en viktig roll i att genomföra ett stort insamlingsprojekt. Sedan ska man inte blunda för att marknadsförings- och kommunikationsverksamheten kan få fram material som gör det lättare för organisationen att samla in pengar. Ideella organisationer brukar överlag producera många årsredovisningar, tidningar, nyhetsbrev, fallbeskrivningar, arbetsdokument och broschyrer inriktade på bidragsgivare av alla slag. Men det är väldigt få som gör ärliga utvärderingar av kostnaderna och vinsterna med att producera allt det här materialet. För att ett budskap ska ge effekt måste följande frågor besvaras: Vilken är målgruppen och vad vet vi om den? Varför tror vi att det här är det bästa sättet att nå just de här människorna? Hur lång livslängd har den här trycksaken? Finns det något annat vi kunde lägga pengarna på?

7 Livet blir förstås lättare för bidragsinsamlare om de har snyggt, slagkraftigt material som förstärker organisationens huvudbudskap. Bra marknadsföringsmaterial kan vara dyrt, och man får vara beredd att betala för den sortens produkter som sänder rätt budskap till bidragsgivarna. Samtidigt kan man få ner kostnaderna genom att prioritera kvalitet framför kvantitet. Se till att det insamlingsmaterial ni producerar faktiskt leder till mer pengar. En genomtänkt marknadsförings- och kommunikationsplan är alltid inriktad på att man ska nå ett visst mål. Så länge som de inriktas på ett mätbart resultat är treenigheten "publik, budskap, kanal" användbar också för ideella organisationer i deras kommunikation. Publik: Vilka personer eller institutioner behöver ni nå och/eller påverka för att nå ert mål? Kan de identifieras utifrån ålder, bostadsort, personlighetstyp eller livsstil? Känner de till er organisation redan och vad ni arbetar med? Och kom ihåg: det finns inget sådant som "den breda massan". Ideella organisationers marknadsföring syftar ofta till en beteendeförändring, och det är just detta som social marknadsföring är till för. Men om ni vill få mottagarna att agera måste ni först ta reda på vilka de är och vad de gillar, så att ni sedan kan fånga deras uppmärksamhet. Det innebär att er marknadsföring ska styras av er mission och publik. Budskap: Vilket budskap skulle förmå var och en av era målgrupper att göra det ni vill att de ska göra? Ideella organisationer tror ofta att budskapet ska handla om dem själva. Det är helt fel. Budskapen ska vara utformade att motivera människor att gå från medvetenhet till handling. Budskapen måste inrikta sig direkt på publikens behov, önskemål och ambitioner, och de ska vara korta och enkla. Kanal: Vilket är det bästa sättet att förmedla budskapet till publiken? Vilken kombination av verktyg och kanaler fungerar bäst? Personliga möten, trycksaker, medier och marknadsföring förblir i många fall viktiga, men kärnan i en effektiv marknadsföringsstrategi finns numera på nätet i stället. De bästa internetsidorna har gått från att vara enkla onlinebroschyer till portar som leder till större nätverk. Bloggar ger en möjlighet att skicka och ta emot mer sofistikerade budskap, i synnerhet gentemot de redan frälsta. Och e-postsystem börjar bli så kostnadseffektiva att organisationer nu kan skräddarsy sin marknadsföring och sitt informationsutbyte med stora grupper på ett sätt som de tidigare fick reservera endast för en liten exklusiv skara.

8 Internet har lett till en smärre demokratisk revolution när det gäller att distribuera information. Lägg ut rätt budskap i rätt kanal och låt gå.

9 Modul 3 Grunderna för användning av IT i kommunikation Sökmotoroptimering och positionering - så kan de underlätta volontärarbete Positionering av hemsidor och sökmotoroptimering (SEO) går ut på att anpassa en hemsida så att den får en så hög rankning som möjligt i sökmotorerna för vissa utvalda sökord och -fraser. Det finns ingen ensam komponent i SEO som gör att en sida hamnar högre i rankningen, utan det är snarare många komponenter i samverkan som ger en hemsida en bättre positionering i en sökmotor och därmed gör att fler i målgruppen hittar er hemsida. En bra positionering leder förstås till fler besökare på hemsidan, ökad så kallad lead generation, och/eller ökad försäljning. Det är en komplicerad och tidskrävande process, men det leder till bättre rankning i sökmotorerna och mer framträdande placeringar i sökresultaten. Det finns många sätt att bygga en lönsam hemsida bannerannonser, mejlkampanjer, med mera - men sökmotoroptimering har visat sig vara den överlägset mest effektiva. Den stora fördelen som SEO har gentemot andra metoder att generera intäkter online är att när man väl har nått höga rankningar (utan etiska kompromisser förstås) och fortlöpande slår vakt om de höga rankningarna kan SEO fortsätta att skapa trafik till sidan hur länge som helst. Här är några saker man kan göra för att förbättra sin sökmotorpositionering: Välja nyckelord: Ni måste välja era nyckelord. Det är kanske den viktigaste delen av processen, för om man väljer fel sökord riskerar man att få besökare på sin sida som inte är intresserade av vad man erbjuder. Nyckelordsdensiteten eller -frekvensen bör vara 2-6 procent av hela texten. Välj ett naturligt skrivsätt eftersom sökmotorerna har blivit mycket bättre på att identifiera onaturliga skrivmönster. De tar hänsyn till vilka ord som ofta förekommer tillsammans och som brukar förekomma i korrekt språkbruk om ett visst ämne. Använd nyckelord i innehållet på er hemsida på att konstruktivt och proaktivt sätt, och se till att de speglar innehållet. Sidans innehåll: [Innan ni börjar optimera sidan, fundera på om ni vill komplettera sidans innehåll med exempelvis ett forum eller en blogg].

10 Sidans struktur: En genomtänkt sidstruktur är mycket viktigt. Sidan ska vara lätt att överblicka och navigera i med sökmotorerna, och samtidigt lockande för besökare. Att åstadkomma något sådant är inte lätt men det lönar sig. För att strukturera en hemsida på rätt sätt måste man "tänka som en sökmotorspindel" vilket inte är så svårt som det låter. En sökmotorspindel läser er hemsida som ni läser en bok. Den börjar uppe till vänster, läser vågrätt och flyttar sig sedan nedåt. Därför måste ni placera rätt saker upptill på sidan. Metataggar: Metataggar finns i sidans HTML-källkod, som innehåller den administrativa informationen om sajten/sidan. En del information skannas också av portaler, kataloger och sökmotorer och listas i sidans beskrivning, såsom < title > och < description > Title-metatagg: Visas i den översta raden i en webbläsare och återkommer ofta i listor över sökmotorer, etc. Description-metatagg: Använder sig av nyckelord som speglar innehållet. Den ska vara densamma i alla registreringar: kataloger, sökmotorer, portaler. Ska vara beskrivande, inte överdriven: Open Directory Project (ODP) avvisar sidor med reklamliknande beskrivningar. Keyword-metatagg: Överlag föråldrat men fortfarande nödvändigt: Google indexerar inte metataggen för nyckelord. Lägg metadata till bilder: med < alt > tag och ta med/förstärk nyckelord. Optimering: När ni har bestämt er för era nyckelord, skapat innehållet och strukturerat er sida är nästa steg att optimera innehållet. Som redan sagt prioriterar spindeln det som finns överst på sidan. Börja därför med en mening som innefattar er målfras. Men se upp, för att stoppa in så många nyckelord som möjligt i hopp om att det ska ge sidan tyngd brukar sällan fungera. Termen "nyckelordsdensitet" står för hur stor andel av ert innehåll som utgörs av era valda nyckelord. Regel är: ladda ert innehåll med nyckelord i innehållet så mycket ni kan utan att äventyra innehållets läsbarhet. I början av innehållet kan ni dessutom använda <h1> -taggen för att specificera rubriken för innehållet. Den här taggen väger extra tungt och talar också om för sökmotorn var ert faktiska innehåll börjar. Se till att ta med nyckelorden i rubriken men lägg gärna till andra ord (utan att gå till överdrift). Interna länkar: För att se till att er sida blir till fullo indexerad, se till att spindlarna lätt kan ta sig fram genom sidan. Textlänkar brukar vara bäst som ankartext (de ord som faktiskt används för att länka till en viss sida). [Se till att de ord som länkar till sidan är relevanta i relation till

11 innehållet]. Skapa en sajtkarta över alla era interna sidor och länka till den från er hemsida för att underlätta indexering. Användartester: Nu har ni er sida, den är optimerad och navigeringen fungerar. Nästa steg är att visa upp den för någon som aldrig har sett den. Kan innehållet erbjuda något av värde för publiken? Be dem söka upp specifik information och se hur lång tid det tar. Be någon annan att bara surfa in på er sida och se vilka länkar de klickar på och fråga dem varför de valde just de länkarna. Ni har vid det här laget lagt ner timmar på att bearbeta innehållet och har troligen svårt att betrakta sidan på ett neutralt sätt. Skapa en intuitiv och självklar navigering; se till att det finns flera tydliga "ingångar" till aktuella ämnen, publicerade resultat och intressanta fakta. Sidan uppfattas som ännu mer seriös om ni berättar vilka författarna är och redogör för utmärkelser som ni har vunnit. Ge också utrymme för det mänskliga, något av personligt intresse. Undvik distraherande pynt och tekniska lustigheter som saknar funktion för sidan som sådan. Sänk trösklarna för kontakt och återkoppling! Katalogregistreringar: Registrera er i kataloger (både allmänna och ämnesspecifika) och till några relevanta sökmotorer. Framför allt måste ni registrera er i Google, Yahoo!, MSN, Bing och alla de andra stora sökmotorerna. [De stora sökmotorerna är spindelbaserade, det vill säga de följer länkarna vart än de går.] Så länge som de stora sökmotorernas spindlar länkar till er sida får ni trafik dit. Länkbygge: Alla de stora sökmotorerna gynnar sidor som har seriösa länkar som leder till dem. Sök länkar i första hand i de generella och ämnesspecifika katalogerna. Därefter kan ni söka upp sidor som ni bedömer att era besökare skulle vara intresserade av. Kanske de sidorna kan bli bra länkpartners. Försök alltså att hitta länkar från sidor som relaterar till er sida. Övervakning: Det är viktigt att se till att era målfraser finns med i de stora sökmotorerna. Ni bör också läsa statistiken för att se varifrån trafiken kommer och vilka sökord som användarna anger för att hitta er. Belöna er: Nu är ni klara. Det har tagit många timmar men ni har nu en hög rankning. Ni har skapat något som kommer att skapa värde under en lång tid förutsatt att ni fortlöpande går igenom de ovannämnda stegen och se till att er sida alltid har ett försprång före konkurrenterna. Det är mycket jobb att underhålla och bygga på rankningarna, men det värsta är gjort. Bra jobbat!

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?

Sökmotoroptimering. Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Sökmotoroptimering Hur gör jag min sida sökmotorvänlig? Hur gör jag min sida sökmotorvänlig?...2 Vad är Metataggar?...2 Metataggarnas betydelse...2 Metataggar i Jetshop...2 Title...2 Meta description...3

Läs mer

Syns ni på sökmotorerna?

Syns ni på sökmotorerna? Syns ni på sökmotorerna? Internet är en av de snabbast växande reklamkanalerna just nu och allt fler företag riktar nu en allt större del av sin marknadsföring mot detta medie. Detta innebär att konkurrensen

Läs mer

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten

Handbok för webbpublicister. Medicinska fakulteten Handbok för webbpublicister Medicinska fakulteten Innehåll 1. Inledning 1.1 Mål 1.2 Fakultetens ansvar 1.3 Publicistens ansvar 1.4 Webben som kommunikationsmedel 2. Så skapar du en bra webbplats 2.2 Skriva

Läs mer

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013

Bild 1. Bild 2. Bild 3. Etrappa. Gävle-Dala E-marknad 2013 Bild 1 Gävle-Dala E-marknad 2013 oberoende och neutral rådgivning i IT frågor för företagare och blivande företagare i Gävleborgs- och Dalarnas län. 1 Bild 2 Etrappa Utgår från behov och kunskapsnivå 2

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Sökmotormarknadsföring

Sökmotormarknadsföring Sökmotormarknadsföring Kenth Johansson kejo@tomegroup.se Bakgrund Sökmotorer Sökmotoroptimering Hitta rätt nyckelord Hur får jag fler klick på min sida i sökresultatet? Genomgång av några verktyg Sökmotorannonsering

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Varför arbetar vi med det här?

Varför arbetar vi med det här? Reklam Varför arbetar vi med det här? För att lära sig att analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. För att lära sig att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Läs mer

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA.

HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. HUR MAN SKAPAR EN SÖKMOTORVÄNLIG LANDNINGSSIDA. Innehåll Introduktion... 2 Title... 2 Huvudrubrik... 2 Underrubriker... 3 Alt-attributet... 3 Fetstil och kursivering... 3 Brödtexten... 4 Meta Description...

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO

SEMSEO sökmotoroptimering SEO SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg - Tips Målsättning:

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om

Vad är SEO? Topp 10 SEO handlar om att förenkla för sökmotorerna att förstå vad din webbplats handlar om SEO en stilguide Vad är SEO? Har du sprungit på begreppet SEO? Kanske har någon försökt förklara vad det är utan att lyckas fullt ut. Du har förstått att din webbplats behöver SEO för att bli bra, men

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011

SEMSEO sökmotoroptimering SEO Google Top 10. Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 SEMSEO sökmotoroptimering SEO "Google Top 10 Google SEO sökmotoroptimering Seminarier 2011 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring - SEO Begrepp - Grunder Planering Analys Exempel SEO verktyg

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN. Dnr KS/2012:200-168 KRISKOMMUNIKATIONSPLAN Dnr KS/2012:200-168 Innehåll 1 Kriskommunikationsplanens syfte... 3 2 Användning av kriskommunikationsplanen... 3 2.1 När ska kriskommunikationsplanen användas?... 3 3 Syfte och

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi

Peter Hellström. PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Peter Hellström PH-Digital Marketing peter.hellstrom@digitalmarketing.fi www.digitalmarketing.fi Internet, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem.

Kategorisidor optimeras för sina produktkategorier och synonymer till dem. Vill du ha nya kunder direkt från Google? Det är enkelt! Genom att synas på Google kan de som letar efter det du erbjuder hitta till din e-butik. Här kommer vi ge dig 4 tips om sökmotoroptimering (SEO)

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson Enhetschef Christina Karlberg 2014-01-28 1 (5) Sociala medier 2 (5) Sociala medier

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

Xxxx Kommunicera förändring

Xxxx Kommunicera förändring Kommunicera förändring Sida 1 Kommunicera förändring, syfte Skapa förståelse för förändringen och det bakomliggande behovet Skapa vilja till förändring T Ä N K P Å Om programarbetsformen används, så arbetar

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar

Förvaltningen föreslår att Vård- och omsorgsnämnden beslutar Vig23119439-1 ESLÖVS KOMMUN Carin Svensson 0413-621 71 Utlåtande 2011-12-01 Vård- och omsorgsnämnden,t. INVESTOR IN PEOPLE Informationsstrategi Vård och Omsorg Förslag till beslut Förvaltningen föreslår

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt

Policy. Riksbankens kommunikationspolicy. Kommunikationsmål, syfte och målgrupper. Riksbankens kommunikation förhållningssätt Policy BESLUTSDATUM: 2016-01-27 BESLUT AV: Direktionen ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Ann-Leena Mikiver, Kommunikationschef SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping

En Lathund. om kyrkans närvaro i Sociala medier. för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping En Lathund om kyrkans närvaro i Sociala medier för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkan i Linköping Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många

Läs mer

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners

10 tips. för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården. psykologpartners 10 tips för dig som skapar internetbaserade stödprogram för vården psykologpartners Att skapa internetbaserade stödprogram för vården kan vara en utmaning. Det som har levererats via papper eller i fysiska

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Övningar kommunikationsplattformen

Övningar kommunikationsplattformen Övningar kommunikationsplattformen Hisspitchen att prata om Scouterna på ett enhetligt sätt Hur visar vi bäst att Scouterna är aktiva, engagerande och äkta? Väcker du/vi associationer till spänning, gemenskap

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi Inledning Vi har valt att rikta in oss på en målgrupp som är unga kvinnor och män i åldern 18-35 år. Efter de efterforskningar vi gjort på internet kan vi uppskatta att de flesta

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen

Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Att använda sociala medier råd till verksamheter och medarbetare i Västra Götalandsregionen Chattar, bloggar,

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund

Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier. En lathund Svenska kyrkan i Linköpings närvaro i Sociala medier En lathund Inledning Nya internetbaserade kommunikationsformer skapar nya möjligheter för kyrkan. Många av Svenska kyrkans anställda använder dagligen

Läs mer

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm

Krisledning & kommunikation i kritiska lägen. Segla lugnt efter storm Krisledning & kommunikation i kritiska lägen Segla lugnt efter storm Vad gör du när stormen ryter? Du måste agera snabbt och kommunicera med inblandade för att få överblick över situationen. Det kan handla

Läs mer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer

Tjörn möjligheternas ö. Möjligheternas ö. Kommunikation Riktlinjer Tjörn möjligheternas ö Möjligheternas ö Kommunikation Riktlinjer 1 Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag Dessa riktlinjer för kommunikation uttrycker det som Tjörns kommuns verksamheters högsta

Läs mer

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad

Barn som närstående. När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn som närstående När någon i familjen blir svårt sjuk eller skadad Barn har, enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och patientsäkerhetslagen (6 kap. 5) rätt till information och stöd för egen del då

Läs mer

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010

Profilering genom en trovärdig hemsida. Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Profilering genom en trovärdig hemsida Lönsammare miljöaffärer Workshop 13 oktober, 2010 Mats Johansson, VD Bodil Czarnecki, projektledare Varför ska man ha en hemsida? Alla finns på nätet idag! 84% av

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Interntmarknadsföring i praktiken + tips och taktik Fördelar - Internetmarknadsföring Distributionen Billigt Flexibiliteten Lätt att uppdatera eller byta budskap Räckvidden Kan nå hela världen Mätbarheten

Läs mer

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17

Datum 2013-09-18 1 (6) Antaget av Kommunstyrelsen 2013-11-14 17 2013-09-18 1 (6) Sociala medier ger möjligheter till ökad öppenhet och dialog. Genom att använda sociala medier kan vi nå fler människor och fler målgrupper. Vi kan möta medborgarna på nya sätt och på

Läs mer

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan

Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 1(6) Goda råd kring kriskommunikation och informationssamverkan 80 procent av en kris är information och kommunikation 1. Hur väl en organisation lyckas hantera sin kommunikation är en av de viktigaste

Läs mer

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll

Professionella samtal. verktyg för effektiv kontroll Professionella samtal verktyg för effektiv kontroll Kontroll är möte mellan människor Det viktigaste verktyg vi har är samtalet Nå företagarna Målet positiva möten, men ändå kontroll Få fram information,

Läs mer

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap

INFOKOLL. Formulera frågor Söka information. Granska informationen Bearbeta informationen. Presentera ny kunskap INFOKOLL Att söka, bearbeta och presentera information på ett effektivt sätt är avgörande när du arbetar med projekt, temaarbeten och fördjupningar. Slutmålet är att du ska få ny kunskap och mer erfarenheter.

Läs mer

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara!

Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! Framgångsfaktorer vid kontakt med media* * Bra att ha i alla lägen. Skriv ut och spara! 9 Framgångsfaktorer vid kontakt med media Det finns många faktorer som avgör om du lyckas i en intervjusituation.

Läs mer

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO

SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SPRÅKLIGA RIKTLINJER FÖR INVÅNARTJÄNSTERNA 1177 VÅRDGUIDEN OCH UMO SKRIVREGLER FINNS I FLERA DOKUMENT I det här dokumentet finns våra övergripande riktlinjer för enkelt språk, tilltal samt inkluderande,

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo.

Om VIVA. Bolaget har kontor i Uppsala (huvudkontor), Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och Oslo. Välkommen! önskar & Om VIVA Viva Media är en digital affärspartner som erbjuder strategier och tjänster med fokus på att konvertera digitala medieinvesteringar till konkreta affärer. Bolaget har kontor

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Policy för extern kommunikation, tillgänglighet och service för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2012-05-09, 39, Dnr KS 2010/477 KS 015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Syfte... 2 3 Strategi...

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson

Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet - Webbredaktörens skrivhandbok av Karin Guldbrand & Helena Englund Hjalmarsson Klarspråk på nätet är en praktisk handbok för dig som någon gång skriver text för webb, surfplattor och

Läs mer

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013

Synlighet och en dröm. Karl Norrbom, 2013 Synlighet och en dröm Karl Norrbom, 2013 Att synas på Internet kodord - innehåll 40 minuter tips och råd för att komma igång med att sprida ditt budskap. återkommer till drömmen Att synas gratis på Internet

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Kommunicera förbättringar

Kommunicera förbättringar Kommunicera förbättringar www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Grunderna i inboundmarknadsföring

Grunderna i inboundmarknadsföring Grunderna i inboundmarknadsföring Attrahera Konvertera Avsluta Tillfredsställ Webb- användare Besökare Leads Kunder Förespråkare Blogg Sökord Webbsidor Calls-to-Action Landningssidor Formulär Kontaktdata

Läs mer

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi

SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi SEMSEO Internetmarknadsföring och webbstrategi Internetmarknadsföring, strategi Seminarier 2010 Upplägg Presentation SEMSEO Internetmarknadsföring, möjligheter Webbstrategi, hur använda möjligheter Verktygen

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE

- KRISTINA NILSEN, ANALYSCHEF PÅ RETRIEVER NORGE Det är viktigt att se resultatet av sitt arbete för att kunna styra sitt kommunikationsarbete. För du kör väl inte bil utan en hastighetsmätare? Och du driver förmodligen inte en verksamhet utan en budget?

Läs mer

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring

Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Mångdubbla din försäljning med målsökande marknadsföring Av alla besökare i en webbutik är det statistiskt sett bara en liten andel som handlar något. Tänk om du kunde återengagera den stora andelen potentiella

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA

ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA ATT MÖTAS, SAMTALA OCH SAMVERKA Annina Jansson socialarbetare, arbetshandledare janssonannina@gmail.com Vad handlar det om? Professionella samtal Kommunikation på olika sätt Samtalsmetodik Konstruktiva

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

En bok om oss. För dig.

En bok om oss. För dig. En bok om oss. För dig. innehåll A Vad hälsokraft är hur vi förmedlar hälsokraft vårt grafiska uttryck Vad hälsokraft är Hälsokraft är så mycket mer än ett varumärke. Hälsokraft är alla som tar del av

Läs mer

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport.

ArbetsrelateratDNA. Daniel Brodecki. Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Daniel Brodecki Här är ditt ArbetsrelateratDNA i form av en rapport. Detta är ett underlag som visar vad som är viktigt för dig och hur du kan använda din potential på ett optimalt sätt. Ett ArbetsrelateratDNA

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke.

En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada vår verksamhet och vårt varumärke. En kris och ett problem är inte samma sak. Denna plan är till för kriser. Problem bör självklart alltid hanteras,

Läs mer

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor

Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Bra hemsidor, trender och Google sökmotor Sökmotoroptimering = SEO, Search Engine Optimization Sökmotormarknadsföring = SEM, Search Engine Marketing Internet användare 06/2012 ca.2,4 miljarder Internetanvändare

Läs mer

Policy för information och kommunikation

Policy för information och kommunikation Antagen av fullmäktige 081022 Policy för information och kommunikation Torsås kommun är en politiskt styrd organisation som finns till för medborgarna. Det är deras behov och förutsättningar vi ska se

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Kommunikation är samarbete

Kommunikation är samarbete Kommunikation är samarbete Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Kommunikation är samarbete Innehåll Samverkan Innehåll i kommunikation Organisation Informationsansvarig Kanalansvariga Drabbade/anhörigcenter

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Lata marknadsföraren

Lata marknadsföraren Lata marknadsföraren *************************************************** * * * * Inre Cirkelns Månadsbrev 8, januari 2015 * * * * *************************************************** Checklista för ett

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer