Från TEPA och Valter till en nationell termbank?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från TEPA och Valter till en nationell termbank?"

Transkript

1 Från TEPA och Valter till en nationell termbank? Seminar: Alle termer på (r)ett sted? Språkrådet, Oslo 17 november 2014 Mari Suhonen och Kaisa Kuhmonen

2 Hej! Jag är Kaisa Kuhmonen, ledande terminolog vid statsrådets kansli, Finland.

3 Innehåll presentation av Terminologicentralen TSK och statsrådets translatorsbyrå vid statsrådets kansli presentation av termbankerna TEPA och Valter och några andra finska terminologiresurser preliminära planer och önskemål för en nationell termbank

4 Terminologicentralen TSK Terminologicentralen TSK är en ideell förening som grundades 1974 och betjänar alla som behöver terminologiska tjänster föreningens primära uppgifter är bl.a. att utföra terminologi-, klassificerings- och ontologiarbete i samarbete med sakkunniga från olika områden främja publiceringen och användningen av högklassiga ordlistor och ontologier samt bedriva informationsverksamhet i anslutning till detta uppdragsgivare från både den privata och den offentliga sektorn föreningens inkomster: projekt: ca 75 % stöd från undervisnings- och kulturministeriet: ca 20 % medlemsavgifter: ca 5 % 6 anställda (terminologer och en IT-planerare)

5 Statsrådets translatorsbyrå vid statsrådets kansli statsrådets kansli är statsministerns ministerium statsrådets translatorsbyrå vid statsrådets kansli ansvarar för översättningen av författningstexter ger ministerierna och republikens president den översättningsservice på de båda nationalspråken som behövs för statsrådets verksamhet språktjänstteamet i translatorsbyrån utför terminologiarbete inom Finlands statsförvaltning förvaltar termbanken Valter ansvarar för de översättningar till främmande språk som behövs vid statsrådets kansli

6 Från traditionella finska termbanker TEPA och Valter ett slags nationella termbanker innehåller terminologiska data från flera fackområden materialet är utarbetat av fack- och språkexperter kvaliteten kontrolleras av terminologer materialet presenteras enligt terminologiska principer allmänt tillgängliga offentlig finansiering (åtminstone delvis)

7 Termbanken TEPA förvaltas av Terminologicentralen TSK nytt material tillförs när färdigt material är tillgängligt innehåll: fackordlistor inom olika områden utarbetade av experter termer och definitioner i flerspråkiga termposter begreppsdiagram över termposter språk: fi, sv, en, de (även fr, et, no, da, ru, es, la, it, nl, pt) kostnadsfri användning med stöd från undervisnings- och kulturministeriet

8 Innehållet i TEPA TSK:s ordlistor TSK-ordlisteserie Tietotekniikan termitalkoot (finska datatermgruppen) Bank- och finansterminologi små ordlistor publicerade i tidskriften Terminfo andra ordlistor som TSK medverkat i Terminologicentrum TNC:s ordlistor ordlistor från svenska avdelningen vid Institutet för de inhemska språken begrepp i JHS-rekommendationer övriga fackordlistor

9 1984: intern användning på TSK TEPA historik 1987: publik användning; avgiftsbelagd, via modem 1997: avgiftsfri, via webbaserat användargränssnitt : utvecklingsprojekt Kielikone Oy:s ordboksprogramvara MOT togs i bruk möjlighet att publicera begreppsdiagram länkar från termerna i definitioner och anmärkningar till andra termposter och från termposter till begreppsdiagram ryska termer med kyrilliska bokstäver i stället för translitteration flerspråkigt användargränssnitt (fi, sv, en) 2008 : mindre utveckling enligt behov, t.ex. länkar från JHS-begreppen i TEPA till begrepp i ontologin JUHO länkar från termposter till förord i en ordlista sökmotoroptimering för att Google ska hitta begreppen

10 TEPA exempel länkar

11 TEPA exempel

12 TSK:s mindre termbanker mindre termbanker inom två projekt Bank- och finansterminologi: 989 begrepp ( ) termer på finska, svenska och engelska, definitioner och anmärkningar på finska och delvis på svenska Tietotekniikan termitalkoot (finska datatermgruppen) 550 begrepp ( ) termer på finska och engelska, definitioner och anmärkningar på finska

13 Publikationer i PDF-format och tryckt form ordlistor i PDF-format publiceras på TSK:s webbplats på uppdragsgivarnas webbplatser t.ex. FPA-termer Förmånsrelaterade begrepp, 3 upplagan (TSK 46) ibland även tryckta ordlistor

14 Sökningar per månad 2014 Statistik TEPA ca sökningar per månad antalet sökningar håller på att minska jfr Bank- och finansterminologi 2014 ca sökningar per månad antalet sökningar håller på att öka Skillnaden beror på att Google hittar termposterna i Bank- och finansterminologi, men inte i TEPA svårt med sökmotoroptimering i TEPA eftersom programversionen inte stöder den

15 Statsrådets termbank Valter förvaltas av statsrådets kansli tillgänglig på internet sedan 2005 innehåller statsförvaltningsterminologi: t.ex. Budgetordlista, Domstolsordlista, Högskoleordlista, Klimat- och energiordlista, Kommunal ordlista, Militära grader i Finland, Riksdagsordlista, Statsrådsordlista, Skatteordlista flerspråkig: fi, sv, en, de, fr, (ru, es, et) definitioner och begreppsdiagram på kommande 2015: uppdatering av Domstolsordlistan, Lagstiftningsordlista, Statens ämbetsverk och inrättningar

16 Till begreppsdiagram Information om källan finska fältnamn Tilläggsinformation

17

18 Statistik - Valter ca termposter År Sökningar i Valter Vad tycker användarna om Valter? kundenkät 2013 användarna är till största delen översättare och tjänstemän nöjda med kvaliteten, men önskar sig fler ordlistor, fler språk, uppdaterade ordlistor och ett modernare användargränssnitt publicerades 2014

19 Annat material från statsrådets translatorsbyrå ordlistor, anvisningar, mallar och termutredningar på statsrådets kanslis webbplats t.ex. statsrådets dokumenttyper på finska och engelska Government Style Guide modelluttryck för korrespondens på engelska översättningsminnen (fi-en) handboken Svenskt lagspråk i Finland: Publikationer i PDF-format 1

20 Vetenskapstermbanken i Finland Vetenskapstermbanken i Finland (Tieteen termipankki) Syftet med Vetenskapstermbanken i Finland är att bygga upp en öppen och kontinuerligt uppdaterad termdatabas gemensam för alla vetenskapsgrenar som utövas i Finland. Termbanken ska vara tillgänglig såväl för det vetenskapliga samfundet som för medborgarna. projekt termbanken öppnades 2011 innehållet produceras som frivilligt arbete av forskare

21 Finto-service Finto-service Finto är en finländsk tesaurus- och ontologiservice som erbjuder möjlighet att publicera och använda terminologier. Servicen erbjuder också gränssnitt för utnyttjande av ontologier i andra program. Nationalbiblioteket sedan 2013

22 Varför? till en nationell termbank? tillgång till begrepps- och terminformation på ett enda ställe, också de ordlistor som gömmer sig på olika organisationers och myndigheters webbplatser en gemensam publikationsplattform resurserna kan läggas på innehållet Tanken om en enda nationell termbank togs upp i två viktiga dokument: Nationalspråksstrategin (2012) Handlingsprogrammet för ett klart myndighetsspråk (2014)

23 Nationalspråksstrategin (2012) statsrådets första språkstrategi ett utvecklingsprojekt för att trygga att det även i framtiden finns två livskraftiga nationalspråk i Finland gäller båda nationalspråken, finska och svenska indelad i ett långsiktigt strategidokument och statsrådets åtgärder för regeringsperioden statsrådets kansli fick till uppgift att skapa en nationell termbank för att värna om, utveckla och upprätthålla vokabulären på finska och svenska samt för att främja användningen av nationalspråken

24 Handlingsprogrammet för ett klart myndighetsspråk (2014) utarbetades av arbetsgruppen för ett bättre myndighetsspråk som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet förslag: man ska inrätta en nationell termbank för förvaltningen i enlighet med Nationalspråksstrategin en offentlig databas som staten och kommunerna gemensamt förvaltar i termbanken ska de termer, namn och definitioner som används inom förvaltningen och i lagstiftningen anges åtminstone på nationalspråken

25 Användarnas önskemål högklassiga och pålitliga ordlistor och termer möjlighet att bedöma kvaliteten på termerna, t.ex. källuppgifter och uppgifter om termpostens status att publiceringströskeln inte är för hög och att nya begrepp och termer snabbt görs tillgängliga samarbete när man producerar ordlistor som gäller olika aktörer möjlighet att återanvända terminformation (öppna data) ordlistor för olika ämnesområden termer på nationalspråken (fi och sv) och samiska, men också andra språk, framför allt engelska att termbanken ska vara lätt att använda, men att också krävande användares behov beaktas

26 Användarnas önskemål olika typer av terminologisk information tillgänglig på ett ställe: t.ex. terminologiska ordlistor, ontologier och klassifikationer de nuvarande termbankerna och andra tjänsterna är inte lämpliga (p.g.a. informationsstukturer) diskussion om arbetsfördelning och samarbete med olika finska termresurser är viktigt (Finto-service, Vetenskapstermbanken i Finland m.m.) viktigt för terminologerna att informera andra om särdragen i terminologisk information och hur den presenteras

27 Terminologernas önskemål likadana som användarnas önskemål resurser för att producera och uppdatera innehållet harmonisering av begrepp från olika aktörer ett behändigt verktyg för att utarbeta ordlistor att det går lätt och snabbt att uppdatera termbanken att ordlistor som tagits fram vid myndigheter och organisationer ska vara tillgängliga för alla möjligheter till skräddarsydd användning ett termpostformat som stöder mångsidig terminologisk information sökmotoroptimering effektiv marknadsföring och information

28 Hur går vi vidare? Vi ska först kartlägga behoven. Sedan funderar vi på vad som är viktigt och realistiskt. Utifrån detta tar vi reda på vilket tekniskt genomförande som är möjligt, och framför allt hur innehållet ska produceras och hur termbanken ska förvaltas. Målet är en resurssnål och lätt teknisk lösning och smidiga processer, så att all energi och alla resurser kan läggas på innehållet och organiseringen av det. Det räcker förstås inte med en massa utredningar, det behövs beslut och resurser. Vi är först i början

29 Frågor? Kontakta oss: Terminologicentralen TSK Statsrådets translatorsbyrå vid statsrådets kansli TACK!

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI

GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI GRUNDLÄGGANDE UTSLÄPPSINVENTERING & ÅTGÄRDSPLAN FÖR HÅLLBAR ENERGI Från strategi till handling! www.eumayors.eu 1 Publikationen kommer från Covenant of Mayors Office och Generaldirektoratet för Energi,

Läs mer

Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli

Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli Svenskt lagspråk i Finland Slaf Ruotsinkielinen lakikieli Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer från statsrådets kansli Valtioneuvoston kanslian määräykset, ohjeet ja suositukset 1/2010 Svenskt

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet

Ds 2006:10. Klarspråk lönar sig. Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga myndigheter Justitiedepartementet Ds 2006:10 Klarspråk lönar sig Klarspråksarbete i kommuner, landsting och statliga

Läs mer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer

Var beredd. Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Var beredd Handbok för kommunernas information i kriser och exceptionella situationer Arbetsgrupp: Jari Seppälä, informationsdirektör, Finlands Kommunförbund Tero Manninen, informationschef, Finlands Kommunförbund,

Läs mer

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster.

Kvalitetskriterier. för webbtjänster. 4b/2012. - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster. Kvalitetskriterier för webbtjänster - Ett hjälpmedel för att utveckla och bedoma offentliga webbtjänster 4b/2012 ICT-verksamhet 2 Kvalitetskriterier för webbtjänster Ett hjälpmedel för att utveckla och

Läs mer

Ni har ju era fonder

Ni har ju era fonder Maria Hirvi-Ijäs 3 2014 Ni har ju era fonder Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på svenska i Finland? Magma-studie 3 2014 Ni har ju era fonder / Vi har ju våra fonder hållbar kulturpolitik på

Läs mer

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0

Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 04:01 Vägledningen 24-timmarswebben 2.0 Denna version av Vägledningen 24-timmarswebben gavs ut av E-nämnden 2004. E-nämndens arbete har tagits över av Verva, Verket för förvaltningsutveckling. För en aktuell

Läs mer

Vad är svårt med svåra ord?

Vad är svårt med svåra ord? Vad är svårt med svåra ord? En analys av Bolagsverkets facktermer på webben Författare: Lena Furberg Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Tillgänglighet på webben Språkkonsultprogrammet

Läs mer

Slutrapport. Översättning på Internet

Slutrapport. Översättning på Internet Slutrapport Översättning på Internet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING (METOD)... 4 SPRÅK... 4 TEXTER... 4 TESTER... 5 TESTMETODIK... 5

Läs mer

Att beställa utvärderingar

Att beställa utvärderingar 2005:26 UTVÄRDERING Att beställa utvärderingar en vägledning 1 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Processbeskrivning 6 1. Klargör syftet 8 2. Formulera utvärderingsfrågan 12 3. Går utvärderingsfrågan

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin

Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Kommuninvånaren i fokus riktlinjer för utveckling av den kommunala demokratin Sisältö 1 Inledning 3 2 Kommuninvånarna bygger den kommunala självstyrelsen 5 3 Kommuninvånarna är en resurs i arbetet för

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Språkteknologi för ökad tillgänglighet vilka möjligheter finns?

Språkteknologi för ökad tillgänglighet vilka möjligheter finns? Språkteknologi för ökad tillgänglighet vilka möjligheter finns? Rickard Domeij Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen Rickard.Domeij@sprakradet.se Sammanfattning Kraven på myndigheterna att

Läs mer

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET

STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT OM STRUKTURELL UTVECKLING AV DET OF- FENTLIGA FORSKNINGSSYSTEMET Forskningssystemet På nationell nivå eftersträvas en hållbar och balanserad samhällelig och ekonomisk utveckling.

Läs mer

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg

Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Tillväxt och internationalisering för företagen inom vård och omsorg Offentliga företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde Innehåll 1. NTM-centralen 7 Utvecklingstjänsterna

Läs mer

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet

Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport 1 (46) Datum 2013-05-28 Upprättad av Arbetsgruppen det digitala mötet ingående i E-delegationens arbetsutskott helhet Målbild - Det digitala mötet Ingående i arbetsutskott helhet Slutrapport

Läs mer

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar

Webbriktlinjer för Huddinge kommun 2014 remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2014-04-29 AN-2014/147.119 KS-2014/246.119 1 (3) HANDLÄGGARE Erika Svärdh 08-535 312 05 erika.svardh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Webbriktlinjer

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Tal Språkpolitikens dag 2014

Tal Språkpolitikens dag 2014 Tal Språkpolitikens dag 2014 Det är nio år sedan de fyra språkpolitiska målen beslutades av riksdagen den 7 december 2005. Snart blir det dags att titta tillbaka på det första decenniet med en nationell

Läs mer

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet

[INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet [INTRESSEBEVAKNING INOM BARNSKYDDET - BARNETS RÄTT TILL DELAKTIGHET I BESLUT SOM RÖR BARNET] Handbok om intressebevakning inom barnskyddet Redigerad av Paula Marjomaa och Milja Laakso Intressebevakning

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson

Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys. Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson Stödmaterial för arbetsmiljön - översikt och analys Lars Harms-Ringdahl och Tommy Jansson IRS Institutet för Riskhantering och Säkerhetsanalys AB Stockholm 2000 STÖDMATERIAL FÖR ARBETSMILJÖN - ÖVERSIKT

Läs mer

Folkpost på tre sekunder!

Folkpost på tre sekunder! Folkpost på tre sekunder! En plan med sikte mot en nationell katalog dnr 241-KB 761-2011 Kungl. biblioteket libris@kb.se Innehållsförteckning Sammanfattning. 3 1. Inledning... 5 1.1 Uppdraget...5 1.2 Genomförandet...5

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen

Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen 1 (20) Datum Dnr RA 04-2015/4818 2015-06-24 Ert Dnr Fi2015/2025 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av utredningsuppdrag avseende öppna data samt vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga

Läs mer