WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat."

Transkript

1 WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Avancerade funktioner för webmastern tillsammans med enkla redigeringsmöjligheter för enskilda medarbetare möjliggör en flexibel och välunderhållen webbplats. Med WebPublish kan alla redigera och publicera information! Det webbaserade verktyget gör det möjligt att arbeta från vilken dator som helst, var i världen användarna än befinner sig. Alla kan vara med och arbeta med webbplatsen på sin nivå, utan att riskera att ändra eller ta bort något de inte har behörighet för. WebPublish är ett anpassningsbart system och vi kan därför skräddarsy funktioner samt anpassa programmet så att det passar in med befintliga system. Sju fördelar med WebPublish Uppfyller samtliga punkter för 24- timmarswebben Unikt stöd för sökmotoroptimering Bildarkiv och dokumentarkiv direkt i verktyget Stort urval av innehållsmallar med bland annat WYSIWYG editor Bygg egna mallar för innehåll och layout Flexibel användarhantering med LDAP-koppling och individuellt styrda rättigheter Webbaserat verktyg, arbeta från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Inga program installeras på datorn.

2 Enkelt och smidigt En webbplats innebär oändliga möjligheter att visa upp och presentera en verksamhet. Innehållet ska både erbjuda besökaren den information som söks och vara enkelt att redigera för att hållas levande. WebPublish är verktyget för att skapa och upprätthålla en välfylld webbplats. Nyckelordet är enkelhet. Med enkelhet menar vi att det är enkelt för användaren att skapa och redigera en webbplats. Informationen ska komma ut på webbplatsen med så få mellanhänder som möjligt. WebPublish är uppbyggt enligt de nyaste standarder innehåller en mängd avancerade funktioner. Användaren går inte miste om några finesser bara för att verktyget är lätt att använda. Det avancerade har vi tagit hand om. Med WebPublish kan webbplatsen underhållas av de som sitter inne med sakkunskaperna. Inga extra ITresurser eller dyra konsultkostnader behövs för att använda verktyget. På det sättet sparas både tid och pengar och informationsflödet förenklas och effektiviseras. WebPublish är anpassat för att kunna bygga större webbplatser där många personer är med och delar på arbetet. Varje användare har sitt eller sina ansvarsområden, sina egna sidor och det individuellt styrda rättighetssystemet omöjliggör att någon användare kommer åt något de inte har rätt att redigera. Trots att varje användare bara kan redigera de sidor de har rätt till kan alla känna sig delaktiga i helheten då de kan se var i strukturen just deras sidor ligger. Design och utformning på webbplatsen styrs av formatmallar som skapar en enhetlig webbplats trots att många olika personer är inne och arbetar med den. Vi har i dag över hundra kunder som använder vårt verktyg, främst kommuner och medelstora företag. Även om WebPublish innehåller en uppsjö av funktioner för att skapa interaktiva och dynamiska webbplatser har många kunder valt att skapa unika lösningar och funktioner för att verktyget och den färdiga webbplatsen ska passa just deras behov. Med WebPublish är det inga problem. WebPublish möjliggör versionshantering av webbplatsen. Det betyder att det är möjligt att ha tidigare versioner av en sida sparade, samtidigt som en publicerad version, och kanske versioner som bearbetas för framtida publicering. Detta för att smidigt möjliggöra större uppdateringar och förändringar, eller för att helt enkelt kunna göra tillfälliga förändringar och sedan återgå till den ursprungliga versionen. Ibland vill man kanske testa något nytt och inte kasta bort det gamla förrän man vet att det nya fungerar. WebPublish är utvecklat i ASP.NET 3.5, en modern plattform som ger möjligheter för enklare hantering av användare, data och innehåll på webbplatsen. ASP.NET 3.5 ökar också produktiviteten och stabiliteten, samtidigt som säkerhet, skalbarhet och prestanda kan höjas. Stor vikt har under utvecklandet lagts på att det ska vara enkelt och användarvänligt. Vår egen webbplats är självklart skapad med hjälp av Artologik WebPublish.

3 24-timmarswebben WebPublish gör det möjligt att skapa läsvänliga sidor. Vi tycker att det är en självklarthet att informationen på en webbplats ska vara tillgänglig för och kunna läsas av så många som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken utrustning eller hjälpmedel som besökaren använder sig av. Verket för förvaltningsutveckling, Verva, har tagit fram en vägledning för användbarhet och tillgänglighet för webbplatser; Vägledningen 24-timmarswebben Effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor. WebPublish uppfyller Vervas samtliga krav för publiceringsverktyg. Detta innebär bland annat att WebPublish skapar kod som följer standarder och som gör att så många människor som möjligt kan ta del av innehållet. Ett ytterligare exempel är att tabeller inte används i layoutmallarna samt att WebPublish automatiskt skapar hierarkiska rubriker vilket gör att varje sidas struktur direkt framgår av rubriksättningen. Dessa punkter hjälper exempelvis besökare som använder sig av någon sorts sidläsare, men ger också varje besökare en bättre överblick över innehållet. Läs mer om 24-timmarswebben i vårt särskilda dokument eller på Sökmotoroptimering Det allra viktigaste med en webbplats är att besökarna hittar den information de söker. Hittar inte besökarna till webbplatsen spelar det dock ingen roll hur bra informationen där är. Det enklaste sättet att hitta information på webben, om man inte vet exakt vart man ska leta, är att använda sig av sökmotorer, exempelvis Google. För att webbplatsen ska visas i sökresultaten, och helst högt upp, krävs att sökmotorerna kan läsa av vad sidan handlar om. WebPublish har därför ett unikt stöd för sökmotoroptimering. Många försöker komma på sökmotorernas hemligheter och vad det egentligen är som gäller för att komma högt upp i sökresultaten. Sökmotorerna genomskådar dock de flesta metoder och risken är större att helt enkelt bli utkastad från sökresultaten än att lyckas. Vad sökmotorerna i stället letar mer och mer efter är att sidan ska vara användarvänlig, strukturerad på ett lättöverskådligt sätt och självklart innehålla relevant information för besökarna. WebPublish är utvecklat så att det i verktyget finns ett färdigt formulär att fylla i för varje sida. I formuläret är det enkelt att fylla i all metadata som beskrivning och nyckelord, samt skapa bland annat title-tag och egendefinierade filnamn. Informationen i formuläret genererar sedan htmlkoden för sökmotoroptimering utan att användaren behöver kunna någon html. Förutom formuläret använder sig WebPublish av formatmallar som definierar upp varje stycke med html-taggar, exempelvis h1, h2 och h3, vilket gör att sökmotorerna lätt kan läsa av hur sidan är strukturerad och vilka stycken som är viktigast. Detta hjälper ju självklart inte bara sökmotorerna utan även besökarna på webbplatsen får en bättre överblick.

4 Administration och säkerhet På en webbplats samlas en mängd information som kan läsas av väldigt många människor. Det är därför viktigt att alla kan vara trygga och veta att endast behöriga användare kan komma åt och redigera informationen på webbplatsen. I WebPublish tilldelas varje användare ett unikt användarnamn och lösenord. Användarrättigheterna tilldelas individuellt så att det är möjligt att per sida eller per funktion bestämma vilka användare som ska ha åtkomst. WebPublish erbjuder också möjligheten att bestämma vilka som ska ha rätt att läsa de publicerade sidorna. Detta betyder att det går att skapa webbplatser som helt eller delvis är dold för besökare utan användarnamn och lösenord. Tack vare sidläsarfunktionen är det möjligt att skapa en webbplats där varje användare ser olika saker, beroende vem han eller hon är. Eftersom WebPublish är webbaserat ligger all information och alla dokument och bilder sparade på en webbserver. Informationen riskerar därför inte att försvinna om någon hårddisk skulle krascha. Användaradministration Det är viktigt att ett publiceringsverktyg fungerar tillsammans med organisationen det används i. WebPublish är därför flexibelt så att det går att ställa in hur roller och rättigheter ska fördelas. Verktyget passar lika bra i organisationer där det främst är en ensam person som arbetar med webbplatsen, som i organisationer med användare utspridda på olika avdelningar som alla ska komma åt och arbeta i verktyget. Hur det än ser ut i organisationen kan WebPublish förenkla det kontinuerliga arbetet med webbplatsen. När användare med rätt att arbeta i verktyget loggar in i verktyget möts de av en startsida. Varje användare kan då direkt se vilka sidor hon/han senast arbetade med, om det finns några sidor som snart kommer publiceras, sidor som måste godkännas eller om någon publiceringsperiod håller på att löpa ut. På startsidan finns också ett meddelandefält där utdrag ur användarforumet visas och där användare kan lämna meddelanden till varandra om exempelvis hur arbetet fortskrider. Det går att sköta flera webbplatser i samma WebPublish-licens. Därför är det möjligt att administrera exempelvis både extern webbplats, intranät och extranät i en och samma WebPublish. Användarrättigheterna kan då anpassas så att vissa användare endast kan komma åt och arbeta med en av webbplatserna medan andra kan arbeta med alla, helt beroende på hur användaradministrationen struktureras. WebPublish innehåller en LDAPkoppling som gör det möjligt att använda ett redan befintligt användarregister till WebPublish. Användarregistret behöver då bara uppdateras på ett ställe för att slå igenom på alla ställen där användarkatalogen används. Med vår LDAP-koppling är det också möjligt att skapa en användarmiljö med singlesign-on så att windowsinloggningen kan kombineras med inloggningen till WebPublish.

5 Användarroller Administratör Administratören är den som har ansvar för verktyget och därmed webbplatsen. Det är administratören som fördelar roller, lägger till och tar bort användare samt bygger upp strukturen på webbplatsen. Det är rekommenderat att administratören ska ha fullständiga rättigheter i verktyget, vilket betyder att administratören kan ändra och publicera alla sidor samt administrera alla användare och alla rättigheter, men detta går att ställa in individuellt för varje användare. Administratören har rätt att använda mallverktyget och skapa mallar som övriga användare kan använda sig av när de skapar och publicerar sidor. Redaktör och lokalredaktör Redaktörer och lokalredaktörer är de användare om är inne och arbetar med innehållet på webbplatsen. Vilka rättigheter användarna ska ha bestäms individuellt. Bland rättigheterna finns om användaren ska ha rätt att använda dokumentoch bildarkiv, publicera sidor, skapa nya sidor, använda den avancerade frihandsmallen och mycket mer. Vad som skiljer redaktören från lokalredaktören är en lokalredaktör aldrig kan bli ansvarig redaktör för en sida eller för en redaktionsgrupp. En lokalredaktör som saknar rätt att publicera sidor måste alltså skicka sidan för godkännande till en redaktör som i sin tur publicerar sidan. När en användare skapas finns ett antal rekommenderade rättighetsinställningar beroende på vilken roll användaren får där redaktören har betydligt större befogenheter än lokalredaktören. Sidläsare Många gånger är en webbplats till största delen öppen för alla, medan några sidor, eller en del av webbplatsen endast är till för till exempel medlemmar eller anställda. Detta kan i WebPublish administreras med hjälp av sidläsarfunktionen. Sidläsare läggs till som användare i verktyget men har inte rätt att använda några funktioner i verktyget. Vad sidläsare har rätt att göra är alltså att läsa lösenordsskyddade sidor. Publika användare Rollen publika användare används för de besökare som skapar en användare för att delta i en diskussion i ett forum eller för att lägga till länkar och kommentera i länkbanken. Publika användare har inte tillgång till några delar av verktyget utan kan endast delta i de diskussioner/ länkbanker de har registrerat sig för. Redaktioner och läsargrupper För att det ska vara enkelt att hantera användarna, även i en större organisation där många personer ska vara med att arbeta med delar av webbplatsen, eller där många sidläsare ska ha tillgång till olika delar av webbplatsen, är det möjligt att dela in användarna i grupper. För användare som ska arbeta i verktyget är det möjligt att i användaradministrationen använda redaktionsgrupper. En redaktion består av en huvudredaktör och lokalredaktörer som knyts till de olika sidorna. För att en användare ska kunna väljas som huvudredaktör krävs rollen redaktör. En användare med rollen lokalredaktör kan inte väljas som huvudredaktör. Om en person tas bort från eller läggs till i systemet, räcker det med att redaktionen uppdateras för att ändringen ska slå igenom på alla sidor dit redaktionen är knuten. Det är alltså inte nödvändigt att för varje sida gå in och ändra vilka som har rätt att arbeta med sidan. Med hjälp av redaktionerna är det då möjligt att skapa redaktioner för olika sektioner för webbplatsen, till exempel om ni har olika språk, eller underavdelningar och vissa redaktioner endast ska ha rätt att arbeta med exempelvis den engelskspråkiga delen, eller med sidor som rör en viss verksamhet. Läsargrupper är motsvarigheten till redaktioner för sidläsare. Läsargrupper kan exempelvis skapas per avdelning eller per medlemsgrupp som sedan kopplas till de olika sidorna.

6 Funktioner i Artologik WebPublish WebPublish innehåller en stor mängd funktioner och verktyg som tillsammans hjälper till att skapa kraftfulla och dynamiska webbplatser. Alla funktioner är utvecklade för att det ska vara så enkelt som möjligt att förmedla information på webben. Funktionerna i WebPublish fungerar som en smart verktygslåda för grafisk formgivning av webbsidor. I produktbladet beskriver vi endast ett urval av de funktioner som finns i WebPublish. Mer information finns i funktionsbeskrivningen och på vår webbplats. Kontakta oss för demonstration eller för testa WebPublish. Vi arbetar också mycket med specialutformade lösningar, så det mest går att lösa även om det inte finns beskrivet här. Många av våra befintliga funktioner kan även enkelt anpassas för att passa specifika behov och verksamheter. Kontakta oss för demo i dag! Sidmallar Sidmallarna bestämmer hur innehållet på sidorna ska presenteras och hur det går till att skapa och redigera innehållet på respektive sidor. När en ny sida skapas väljs vilken sidmall sidan ska använda. I WebPublish är det också möjligt för administratören att bygga egna innehållsmallar. På det sättet kan strukturen på sidor styras och bli enhetlig, även om det är många olika personer som redigerar sidorna. I mallverktyget väljer administratören helt enkelt var på sidan de olika elementen som rubrik, text och bilder med mera ska vara placerade och användarna som redigerar sidan fyller bara i informationen i de färdiga fälten. Frihandsmallen är en så kallad WYSIWYG (What you see is what you get) editor som gör det enkelt och smidigt att utan förkunskaper skapa snygga innehållsidor. I frihandsmallen är det helt upp till användaren var texten, bilder, länkar och allt annat ska placeras. Redigeringsfönstret ser ut som en ordbehandlare där texten redigeras samtidigt som det är smidigt att använda länkhanteraren, bildarkivet och dokumenthanteraren. I verktygsfältet finns också ett stort antal användbara kontroller. I frihandsmallen är det också möjligt att växla mellan att arbeta i HTML-läge och textläge, allt för den avancerade användaren ska kunna arbeta så fritt som möjligt för bästa möjliga resultat. De färdiga mallarna i WebPublish består bland annat av frihandsmall, nyhetsmall, evenemangsmall, forum och länkbank.

7 Bildarkiv Alla bilder som ska vara tillgängliga för användning på webbplatsen laddas upp till ett bildarkiv i verktyget. Uppladdningen är enkel och smidig och bilderna sparas i flera olika storlekar. Det är också möjligt att göra enklare bildredigering, som att beskära, rotera och spegelvända bilderna, direkt i verktyget vid uppladdningen. Bilderna kan taggas, vilket innebär att nyckelord kopplas till bilderna för att de enkelt ska kunna hittas, och för att koppla ihop bilderna med nyheter och evenemang med samma nyckelord. nivåer som önskas för att enkelt kunna hålla ordning och reda bland bilderna. För varje bild i bildarkivet kommer en lista upp över de sidor på webbplatsen bilden används på. Detta är praktiskt när en bild ska tas bort för att undvika att en bild som används tas bort och därmed skapar en bruten länk på webbplatsen. Ska bilden ändå tas bort är det enkelt att följa länkarna i listan och sedan ta bort bilden från de olika sidorna. Från bildarkivet är det sedan enkelt att plocka bilder när de ska användas på webbplatsen. Bildarkivet struktureras med hjälp av mappar i så många Dokumentarkiv Många webbplatser använder sig av dokument som det länkas till från webbplatsen. WebPublish har därför ett inbyggt dokumentarkiv i verktyget dit alla dokument som ska finnas tillgängliga på webbplatsen laddas upp. I dokumentarkivet används mappar och undermappar för att hålla ordning på dokumenten och för att det ska vara enkla att hitta bland dokumenten. När ett dokument ska länkas till från webbplatsen är det bara att gå in i dokumentarkivet från verktyget och leta upp det aktuella dokumentet. Eftersom hela verktyget är webbaserat kan alltså dokumenten hämtas från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Dokumentarkivet har en lista för varje dokument där det är möjligt att se till vilka sidor på webbplatsen dokumentet är inlänkat.

8 Bannerhantering Banners är de bildlänkar eller annonser som många webbplatser använder sig av. Det fungerar helt enkelt så en bild länkas till en sida, intern eller extern, dokument eller en nyhet. Det är också möjligt att bestämma i vilken ordning bilderna ska ligga. Om banners ska användas på webbplatsen bestäms detta från början och läggs in i en layoutmall. Hängrännefunktion En hängränna är en sida som är kopplad till en annan sida. En hängränna är ofta en rad och/eller en kolumn med relaterad information som till exempel kontaktinformation, bilder eller länkar som hör ihop med huvudsidan. Om hängrännan används för länkar möjliggör det att webbplatsen inte bara blir kopplad rakt upp och ned i den hierarkiska ordningen utan även bli länkad i sidled till andra sidor inom den egna webbplatsen. Undersidor kan automatiskt kopplas till samma hängrännor/kopplade sidor som huvudsidan. Hängrännefunktionen kopplar information på olika sidor till varandra. På respektive sida bestäms om hängrännefunktionen ska användas. Det går att ha flera kopplade sidor eller ytor. Flerspråkighet Många webbplatser finns på flera olika språk. Detta går att administreras på två olika sätt i WebPublish. Det är möjligt att koppla en sida på ett språk till sidorna med motsvarande innehåll på de andra språken och sedan växla, både på webbplatsen och i verktyget, mellan dessa sidor genom en språklänk. Vissa saker i layoutmallen kanske inte fungerar på alla språk, till exempel en logotyp eller slogan. Då skapas en kopia av huvudmallen som är anpassad till rätt språk. Denna mall anpassar också så att den utgår från sidstrukturen på respektive språk utan att behöva se de andra språken.

9 Övriga funktioner Webbkarta Länkhanterare Sökfunktion Formatmall för typsnitt (redigerbar) Statistik Utskriftsfunktion Dagens datum Brödsmulor Forum Filnamnsfunktion RSS-flöde E-postutskick Frihandsmall / WYSIWYG editor Mall- och formulärverktyg Forum Nyhetsmall Länkbank Evenemangsmall Länk i menyn Kategoriserade länkar och dokument Bläddringsmall Senaste nyheterna Senaste/kommande evenemang Senaste inlägg i forum Inloggningskontroll Bildväxlingsfunktioner Redigerbar yta i layoutmallen Språkval Språkstyrd layoutmall

10 Generell programinformation, priser m m. Tekniska krav Samtliga Artologikprogram är utvecklade för Windows, men kan anpassas till andra operativsystem. Hyr WebPublish I första hand erbjuder vi dig att hyra våra produkter. Artisan har sedan 1995 erbjudit SaaS (Software as a Service) och har en högkvalitativ hostingtjänst. Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9%. Mer information på Minsta hyresperioden är sex (6) månader och uppsägningstiden är tre (3) månader. Licens på egen server Det är också möjligt att köpa en licens och installera på egen server. Webbservern måste uppfylla följande krav: Server; Windows 2000/2003/2008 Webserverprogram: IIS 4 (eller senare), Apache Diskutrymme 500 Mb Rekommenderad databas: MS SQL Storlekar WebPublish finns i fyra storlekar. Vilken storlek som passar bäst beror på organisationen och dess komplexitet. Det är antalet publicerade sidor som avgör vilken licens som behövs. Tillsammans hittar vi den storlek som passar din organisation bäst. Artologik WebPublish finns i fyra storlekar och det är antalet publicerade sidor som avgör vilken licens du behöver. Light: Upp till 100 publicerade sidor samtidigt. Standard: Upp till 200 publicerade sidor samtidigt. Enterprise: Upp till 300 publicerade sidor samtidigt. Global: Obegränsat antal publicerade sidor. Priser Kostnad för hyra Uppläggningskostnaden för WebPublish är SEK. Att hyra innebär följande månadskostnad som inkluderar fri telefonsupport och uppdateringar. Light 850 SEK/mån Standard SEK/mån Enterprise SEK/mån Global SEK/mån Köp av licens Light SEK Standard SEK Enterprise SEK Global SEK Serviceavtal - läs mer nedan Light SEK/år Standard SEK/år Enterprise SEK/år Global SEK/år Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. För samtliga aktuella priser för våra tjänster se Support och garanti Även om alla produkter i Artologik är enkla att använda kan det uppstå frågor. Om du stöter på problem som rör ditt program kan du alltid söka svar i FAQ:n i vår webbaserade HelpDesk på När du köper ett Artologikprogram har du alltid tolv (12) månaders garanti på programmet, räknat från fakturadagen, avseende utlovade programfunktioner. Detta innebär att du får hjälp med eventuella felaktigheter i programmen. Utöver detta kan du köpa serviceavtal där teknisk support och versionsuppgradering ingår. Serviceavtalet löper årsvis. Serviceavtal Alltid tillgång till den senaste versionen Fri tillgång till vår telefonsupport Fri tillgång till Artologik onlinesupport, interaktiv support via internet Fri hjälp via vår HelpDesk inom ett arbetsdygn Funktionsgaranti för utlovade programfunktioner Uppbytesgaranti till större licens, betala endast mellanskillnad Om ni behöver användarsupport kan vi erbjuda utbildning enligt gällande prislista. Nyheter erhålls via internet, e-post eller nyhetsbrev. Vill du veta mer? Är du intresserad av en bredare utvärdering av programmet? Kontakta oss så lägger vi upp en egen webbplats till dig så att du kan prova produkterna i din organisation helt utan kostnad. På webbplatsen finns mer information om programserien Artologik. Där kan du också prova demoversioner direkt på webben. Självklart är du även välkommen att ringa, faxa eller skicka e-post direkt till oss på Artisan Global Media. Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare! Läs mer och testa våra övriga program på Adress HK: Artisan Global Media, Vidéum, Växjö Tel: Fax: Internet: E-post: Försäljningskontor Oskarshamn Tel: Frankrike Tel: Tyskland Tel:

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com

WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat. www.artologik.com WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett för smidigt arbete och ett lyckat resultat WebPublish är ett kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Det webbaserade

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt!

www.artologik.net Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Enkelt och lättillgängligt du får total kontroll över dina projekt! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net »Många av

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.net Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.net » Enkla

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk HelpDesk Artologik HelpDesk är verktyget för dig som vill ha ett enkelt och lätthanterligt program för support och ärendehantering. Med Artologik HelpDesk hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor.

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk 3.4. www.artologik.com. Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0

Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Wikinggruppen Föreningssystem 3.0 Färdig webbplats till din förening. Inget onödigt krångel. Slipp allt onödigt krångel. Med FSY får din förening en färdig webbplats med flera smarta funktioner och med

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Att arbeta med. Müfit Kiper

Att arbeta med. Müfit Kiper Att arbeta med Müfit Kiper Att skriva nya inlägg Alla inlägg som är postade visas i kronologisk ordning, det vill säga det senast postade inlägget kommer visas först om inget annat angetts i temafilerna.

Läs mer

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin

Skriv http:// före adressen och lämna bort www enligt modellen: http://foreningensnamn.hemochskola.fi/admin INTRODUKTION Välkommen att ta i bruk uppdateringsverktyget DigiStoff. För att använda verktyget behöver du en Internetuppkoppling och en webbläsare. Det rekommenderas att du använder webbläsaren Firefox.

Läs mer

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD

HelpDesk. Sju fördelar med HelpDesk: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD Med Artologik hanterar ni enkelt interna och externa supportfrågor. Tack vare att all kundkommunikation, alla svar, kommentarer och frågeställningar sparas, kan kunskap och erfarenhet som finns

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 120918 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet

Uppdaterad: 2014-02-24. Lathund. Strukturträdet Uppdaterad: 2014-02-24 Lathund Strukturträdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hemsida 4 Redigerarläge 5 Vanliga fel 5 Strukturträdet 6 Redigera innehåll på sida 6 Lägg till undersidor 7 Navigera mellan

Läs mer

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information

Zimplit CMS Manual. Introduktion. Generell Information Zimplit CMS Manual Introduktion Detta dokument ger en överblick av Zimplit CMS (Content Management System) användargränssnitt och dess funktioner. (För mer information och hjälp-forum, se zimplit.org.)

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Lägga in filer i filarkivet

Lägga in filer i filarkivet Så fungerar BSOK:s hemsida Per Svantesson, version 2010-04-27 Vem gör vad? Fredrik Johansson är webbredaktör och uppdaterar materialet på hemsidan. Per Svantesson hjälper till och sköter vissa saker med

Läs mer

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10

Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Manual Open24 Webtool Systemversion 1.10 Innehållsförteckning Manual... 1 Open24 Webtool... 1 Systemversion 1.10... 1 Innehållsförteckning... 2 1. Allmänt om Webtool... 3 2. Struktur... 3 2.1 Navigeringsträdet...

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning Survey&Report gör det enklare än någonsin att genomföra professionella webbenkäter och undersökningar. Programmet erbjuder ett enkelt, intuitivt användargränssnitt som innebär att

Läs mer

Lions Clubs Internationals användarhandbok för e-klubbhuset

Lions Clubs Internationals användarhandbok för e-klubbhuset Lions Clubs Internationals användarhandbok för e-klubbhuset OCEC4.SW V02.2014 1 Du kan enkelt redigera klubbens webbplats med e-klubbhussystemet genom att följa instruktionerna i den här användarhandboken.

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den

24-timmarswebben. Riktlinje Förklaring Så uppfyller vi den 24-timmarswebben WebPublish gör det möjligt att skapa läsvänliga sidor. Vi tycker att det är en självklarthet att informationen på en webbplats ska vara tillgänglig för och kunna läsas av så många som

Läs mer

Kom igång och redigera din hemsida!

Kom igång och redigera din hemsida! Kom igång och redigera din hemsida Smelink WEB l Storgatan 14 l 352 31 Växjö l support@smelink.se l www.smelink.se Senast uppdaterad: 100915 Del 1 Logga in Välkommen att ta del av vårt uppdateringsverktyg,

Läs mer

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt.

PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. PageTurner Vad är PageTurner? PageTurner är en tjänst för att skapa bläddringsbara Flash-dokument - ett inslag i den moderna webbvärlden som blivit alltmer populärt. Ett bra och snyggt sätt att göra dokument

Läs mer

Manual för visionutv.net Redigera

Manual för visionutv.net Redigera Manual för visionutv.net Redigera Version 2.0 Visionutveckling 2004 Innehåll: 1 Om Redigera 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Hur Redigera är uppbyggt 3 1.3 Vad är? 4 2 Inloggning 6 3 Nyheter i Redigera 2.0 7 3.1 Funktionsknappar

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund Klubbmedlem Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Klubbmedlem 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Arbetsrum Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Arbetsrum 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Arbetsrum 4 Skapa arbetsrum, steg 1 4 Skapa arbetsrumslista 4 Olika typer av arbetsrum 6 Skapa arbetsrum, steg 2 6 Lägg in

Läs mer

Administration av asrp.se

Administration av asrp.se Administration av asrp.se Inloggning sker från: http://www.asrp.se/cms/admin_login.php Avdelningar/rubriker: - Sidor - Användare - Galleri - Övrigt - Annonser - Hästar - Faktablad - Logga ut SIDOR Under

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation

Bilaga 1. Teknisk kravspecifikation Bilaga 1 Teknisk kravspecifikation 5.5.2014 Webbplatsen 1. Allmänt Korsholms kommun arbetar aktivt för att vara en ledande tvåspråkig landskommun i Österbotten och har drygt 19 100 invånare varav 68,9

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben

En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben Publicera Y-bladet Innehåll Publicera Y-bladet...1 En användarmanual för att publicera Y-bladet på webben...1 Logga in...2 Logga ut...2 Att lägga till en artikel till Y-bladet...3 Ändra ett inlägg...5

Läs mer

Survey&Report. Sju fördelar med Survey&Report

Survey&Report. Sju fördelar med Survey&Report Survey&Report Survey&Report är ett avancerat webbaserat program som gör det enkelt och roligt att skapa enkäter för utvärderingar och undersökningar. Datainsamlingen görs effektivt direkt på din webbsida

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev

Uppdaterad: 2014-03-18. Lathund. Nyhetsbrev Uppdaterad: 2014-03-18 Lathund Nyhetsbrev 1 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Nyhetsbrev 4 Nyhetsbrevsanmälan 4 Skapa nyhetsbrevsanmälan 4-6 Skapa layout för nyhetsbrev 7-10 Skapa nyhetsinnehåll 10 Lägg

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda!

Utforska nya versionen av HelpDesk! HelpDesk Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt att använda! Glöm alla minneslappar och borttappade ärenden. HelpDesk effektiviserar supporten! HelpDesk 3.4 www.artologik.com Utforska nya versionen av HelpDesk! Fler finesser, mer kontroll, men fortfarande lika lätt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. ImageVault Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund ImageVault 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Imagevault 4 Ladda upp fil 5 Ladda upp fler än fyra bilder samtidigt 7 Snabbuppladda bildalbum 9 Beskrivning kortkommando via

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in

Uppdaterad: 2014-05-07. Lathund. Logga in Uppdaterad: 2014-05-07 Lathund Logga in 1 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från vår hemsida

Läs mer

Textalk AB Krokslätts fabriker 12 431 37 Mölndal. Tel: 031 8729 20 Fax: 031 674894 info@textalk.se

Textalk AB Krokslätts fabriker 12 431 37 Mölndal. Tel: 031 8729 20 Fax: 031 674894 info@textalk.se Skapa professionell webbtidning på nolltid WebNews är ett system för Internetbaserade tidningar. Principen är enkel Du kan själv på nolltid skapa Din egen tidning direkt i Din webbläsare. WebNews är mycket

Läs mer

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet

IdrottOnline Förbund Administrera behörighet. Administrera behörighet IdrottOnline Förbund Administrera behörighet Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Joomla CMS Del 2 av 2

Joomla CMS Del 2 av 2 JOOMLA 3 CMS GRUNDKURS DEL 2 AV 2 Innehåll Extern Struktur Menyer och Sidor Användare och Åtkomstnivåer Skapa en sida som kräver inloggning Moduler och Positioner Sökmotor och undermenyer Copyright Mahmud

Läs mer

Information Management made simple

Information Management made simple Information Management made simple Genom fullständigt stöd för dokument hantering tillsammans med inbyggd ärendehantering och nämndadministration erbjuds ett komplett informationsstöd som påtagligt underlättar

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD

EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Sju fördelar med EZbooking: PRODUKTBLAD PRODUKTBLAD EZbooking BOKNINGAR MED ETT KLICK! Artologik EZbooking är det användarvänliga bokningsprogrammet som hjälper er att få ordning på alla bokningar. Ni ser snabbt och enkelt beläggningen på olika

Läs mer

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI

BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI BLOGG PETER WALTONEN @ DPI.FI WordPress är en väldigt användbar nätportal, som kan användas både som blogg men även för att bygga upp din hemsida på nätet. Verktygen är lätta att använda och det erbjuds

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Webbproducentutbildning i InfoGlue

Webbproducentutbildning i InfoGlue 2014-02-17 Sid 1 (17) Webbproducentutbildning i 2014-02-17 Sid 2 (17) Innehåll Logga in i systemet och ändra inställningar... 3 Flikarna struktur och innehåll... 5 Komponenter... 6 Använda innehåll från

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Hemsidehantering Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Hemsidehantering Upplägg söndag 10.30-12.30 PowerPoint: - Allmänt om hemsidan och funktionerna på hemsidedelen - Tips och råd På IdrottOnline-sida:

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april

Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april Sammanfattning från Stormötet med skolorna 14 april VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ NAR VI BYGGER VÅR WEBBPLATS! Målgruppen. Vilken är din målgrupp? Vad vill de veta? Vad vill de göra? Layout och design Tänk på placeringen

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager

Handbok Hogia PBM - Personal Business Manager Handbok - Personal Business Manager Innehållsförteckning Vad är?... 2 Portalens uppbyggnad... 3 Övre meny... 3 pråk (Tilläggsmodul )... 3 Visningsläge... 6 Vänster meny... 6 PBM Portalyta... 6 Nyheter

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T

Wordpress. Kom ihåg att spara sidan ofta, du sparar här. Skapa ny sida. + Nytt högst upp på sidan sida. Klistra in text lilla T Wordpress Om ni vill ha någonting på startsidan på www.heby.se eller på intranätet - skicka ett mail till webmaster@heby.se och skriv vad som ska läggas in på startsidan. Även om ni har behörighet så ska

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer