WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat."

Transkript

1 WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation. Avancerade funktioner för webmastern tillsammans med enkla redigeringsmöjligheter för enskilda medarbetare möjliggör en flexibel och välunderhållen webbplats. Med WebPublish kan alla redigera och publicera information! Det webbaserade verktyget gör det möjligt att arbeta från vilken dator som helst, var i världen användarna än befinner sig. Alla kan vara med och arbeta med webbplatsen på sin nivå, utan att riskera att ändra eller ta bort något de inte har behörighet för. WebPublish är ett anpassningsbart system och vi kan därför skräddarsy funktioner samt anpassa programmet så att det passar in med befintliga system. Sju fördelar med WebPublish Uppfyller samtliga punkter för 24- timmarswebben Unikt stöd för sökmotoroptimering Bildarkiv och dokumentarkiv direkt i verktyget Stort urval av innehållsmallar med bland annat WYSIWYG editor Bygg egna mallar för innehåll och layout Flexibel användarhantering med LDAP-koppling och individuellt styrda rättigheter Webbaserat verktyg, arbeta från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Inga program installeras på datorn.

2 Enkelt och smidigt En webbplats innebär oändliga möjligheter att visa upp och presentera en verksamhet. Innehållet ska både erbjuda besökaren den information som söks och vara enkelt att redigera för att hållas levande. WebPublish är verktyget för att skapa och upprätthålla en välfylld webbplats. Nyckelordet är enkelhet. Med enkelhet menar vi att det är enkelt för användaren att skapa och redigera en webbplats. Informationen ska komma ut på webbplatsen med så få mellanhänder som möjligt. WebPublish är uppbyggt enligt de nyaste standarder innehåller en mängd avancerade funktioner. Användaren går inte miste om några finesser bara för att verktyget är lätt att använda. Det avancerade har vi tagit hand om. Med WebPublish kan webbplatsen underhållas av de som sitter inne med sakkunskaperna. Inga extra ITresurser eller dyra konsultkostnader behövs för att använda verktyget. På det sättet sparas både tid och pengar och informationsflödet förenklas och effektiviseras. WebPublish är anpassat för att kunna bygga större webbplatser där många personer är med och delar på arbetet. Varje användare har sitt eller sina ansvarsområden, sina egna sidor och det individuellt styrda rättighetssystemet omöjliggör att någon användare kommer åt något de inte har rätt att redigera. Trots att varje användare bara kan redigera de sidor de har rätt till kan alla känna sig delaktiga i helheten då de kan se var i strukturen just deras sidor ligger. Design och utformning på webbplatsen styrs av formatmallar som skapar en enhetlig webbplats trots att många olika personer är inne och arbetar med den. Vi har i dag över hundra kunder som använder vårt verktyg, främst kommuner och medelstora företag. Även om WebPublish innehåller en uppsjö av funktioner för att skapa interaktiva och dynamiska webbplatser har många kunder valt att skapa unika lösningar och funktioner för att verktyget och den färdiga webbplatsen ska passa just deras behov. Med WebPublish är det inga problem. WebPublish möjliggör versionshantering av webbplatsen. Det betyder att det är möjligt att ha tidigare versioner av en sida sparade, samtidigt som en publicerad version, och kanske versioner som bearbetas för framtida publicering. Detta för att smidigt möjliggöra större uppdateringar och förändringar, eller för att helt enkelt kunna göra tillfälliga förändringar och sedan återgå till den ursprungliga versionen. Ibland vill man kanske testa något nytt och inte kasta bort det gamla förrän man vet att det nya fungerar. WebPublish är utvecklat i ASP.NET 3.5, en modern plattform som ger möjligheter för enklare hantering av användare, data och innehåll på webbplatsen. ASP.NET 3.5 ökar också produktiviteten och stabiliteten, samtidigt som säkerhet, skalbarhet och prestanda kan höjas. Stor vikt har under utvecklandet lagts på att det ska vara enkelt och användarvänligt. Vår egen webbplats är självklart skapad med hjälp av Artologik WebPublish.

3 24-timmarswebben WebPublish gör det möjligt att skapa läsvänliga sidor. Vi tycker att det är en självklarthet att informationen på en webbplats ska vara tillgänglig för och kunna läsas av så många som möjligt. Det ska inte spela någon roll vilken utrustning eller hjälpmedel som besökaren använder sig av. Verket för förvaltningsutveckling, Verva, har tagit fram en vägledning för användbarhet och tillgänglighet för webbplatser; Vägledningen 24-timmarswebben Effektivare och bättre service på webbplatser i offentlig sektor. WebPublish uppfyller Vervas samtliga krav för publiceringsverktyg. Detta innebär bland annat att WebPublish skapar kod som följer standarder och som gör att så många människor som möjligt kan ta del av innehållet. Ett ytterligare exempel är att tabeller inte används i layoutmallarna samt att WebPublish automatiskt skapar hierarkiska rubriker vilket gör att varje sidas struktur direkt framgår av rubriksättningen. Dessa punkter hjälper exempelvis besökare som använder sig av någon sorts sidläsare, men ger också varje besökare en bättre överblick över innehållet. Läs mer om 24-timmarswebben i vårt särskilda dokument eller på Sökmotoroptimering Det allra viktigaste med en webbplats är att besökarna hittar den information de söker. Hittar inte besökarna till webbplatsen spelar det dock ingen roll hur bra informationen där är. Det enklaste sättet att hitta information på webben, om man inte vet exakt vart man ska leta, är att använda sig av sökmotorer, exempelvis Google. För att webbplatsen ska visas i sökresultaten, och helst högt upp, krävs att sökmotorerna kan läsa av vad sidan handlar om. WebPublish har därför ett unikt stöd för sökmotoroptimering. Många försöker komma på sökmotorernas hemligheter och vad det egentligen är som gäller för att komma högt upp i sökresultaten. Sökmotorerna genomskådar dock de flesta metoder och risken är större att helt enkelt bli utkastad från sökresultaten än att lyckas. Vad sökmotorerna i stället letar mer och mer efter är att sidan ska vara användarvänlig, strukturerad på ett lättöverskådligt sätt och självklart innehålla relevant information för besökarna. WebPublish är utvecklat så att det i verktyget finns ett färdigt formulär att fylla i för varje sida. I formuläret är det enkelt att fylla i all metadata som beskrivning och nyckelord, samt skapa bland annat title-tag och egendefinierade filnamn. Informationen i formuläret genererar sedan htmlkoden för sökmotoroptimering utan att användaren behöver kunna någon html. Förutom formuläret använder sig WebPublish av formatmallar som definierar upp varje stycke med html-taggar, exempelvis h1, h2 och h3, vilket gör att sökmotorerna lätt kan läsa av hur sidan är strukturerad och vilka stycken som är viktigast. Detta hjälper ju självklart inte bara sökmotorerna utan även besökarna på webbplatsen får en bättre överblick.

4 Administration och säkerhet På en webbplats samlas en mängd information som kan läsas av väldigt många människor. Det är därför viktigt att alla kan vara trygga och veta att endast behöriga användare kan komma åt och redigera informationen på webbplatsen. I WebPublish tilldelas varje användare ett unikt användarnamn och lösenord. Användarrättigheterna tilldelas individuellt så att det är möjligt att per sida eller per funktion bestämma vilka användare som ska ha åtkomst. WebPublish erbjuder också möjligheten att bestämma vilka som ska ha rätt att läsa de publicerade sidorna. Detta betyder att det går att skapa webbplatser som helt eller delvis är dold för besökare utan användarnamn och lösenord. Tack vare sidläsarfunktionen är det möjligt att skapa en webbplats där varje användare ser olika saker, beroende vem han eller hon är. Eftersom WebPublish är webbaserat ligger all information och alla dokument och bilder sparade på en webbserver. Informationen riskerar därför inte att försvinna om någon hårddisk skulle krascha. Användaradministration Det är viktigt att ett publiceringsverktyg fungerar tillsammans med organisationen det används i. WebPublish är därför flexibelt så att det går att ställa in hur roller och rättigheter ska fördelas. Verktyget passar lika bra i organisationer där det främst är en ensam person som arbetar med webbplatsen, som i organisationer med användare utspridda på olika avdelningar som alla ska komma åt och arbeta i verktyget. Hur det än ser ut i organisationen kan WebPublish förenkla det kontinuerliga arbetet med webbplatsen. När användare med rätt att arbeta i verktyget loggar in i verktyget möts de av en startsida. Varje användare kan då direkt se vilka sidor hon/han senast arbetade med, om det finns några sidor som snart kommer publiceras, sidor som måste godkännas eller om någon publiceringsperiod håller på att löpa ut. På startsidan finns också ett meddelandefält där utdrag ur användarforumet visas och där användare kan lämna meddelanden till varandra om exempelvis hur arbetet fortskrider. Det går att sköta flera webbplatser i samma WebPublish-licens. Därför är det möjligt att administrera exempelvis både extern webbplats, intranät och extranät i en och samma WebPublish. Användarrättigheterna kan då anpassas så att vissa användare endast kan komma åt och arbeta med en av webbplatserna medan andra kan arbeta med alla, helt beroende på hur användaradministrationen struktureras. WebPublish innehåller en LDAPkoppling som gör det möjligt att använda ett redan befintligt användarregister till WebPublish. Användarregistret behöver då bara uppdateras på ett ställe för att slå igenom på alla ställen där användarkatalogen används. Med vår LDAP-koppling är det också möjligt att skapa en användarmiljö med singlesign-on så att windowsinloggningen kan kombineras med inloggningen till WebPublish.

5 Användarroller Administratör Administratören är den som har ansvar för verktyget och därmed webbplatsen. Det är administratören som fördelar roller, lägger till och tar bort användare samt bygger upp strukturen på webbplatsen. Det är rekommenderat att administratören ska ha fullständiga rättigheter i verktyget, vilket betyder att administratören kan ändra och publicera alla sidor samt administrera alla användare och alla rättigheter, men detta går att ställa in individuellt för varje användare. Administratören har rätt att använda mallverktyget och skapa mallar som övriga användare kan använda sig av när de skapar och publicerar sidor. Redaktör och lokalredaktör Redaktörer och lokalredaktörer är de användare om är inne och arbetar med innehållet på webbplatsen. Vilka rättigheter användarna ska ha bestäms individuellt. Bland rättigheterna finns om användaren ska ha rätt att använda dokumentoch bildarkiv, publicera sidor, skapa nya sidor, använda den avancerade frihandsmallen och mycket mer. Vad som skiljer redaktören från lokalredaktören är en lokalredaktör aldrig kan bli ansvarig redaktör för en sida eller för en redaktionsgrupp. En lokalredaktör som saknar rätt att publicera sidor måste alltså skicka sidan för godkännande till en redaktör som i sin tur publicerar sidan. När en användare skapas finns ett antal rekommenderade rättighetsinställningar beroende på vilken roll användaren får där redaktören har betydligt större befogenheter än lokalredaktören. Sidläsare Många gånger är en webbplats till största delen öppen för alla, medan några sidor, eller en del av webbplatsen endast är till för till exempel medlemmar eller anställda. Detta kan i WebPublish administreras med hjälp av sidläsarfunktionen. Sidläsare läggs till som användare i verktyget men har inte rätt att använda några funktioner i verktyget. Vad sidläsare har rätt att göra är alltså att läsa lösenordsskyddade sidor. Publika användare Rollen publika användare används för de besökare som skapar en användare för att delta i en diskussion i ett forum eller för att lägga till länkar och kommentera i länkbanken. Publika användare har inte tillgång till några delar av verktyget utan kan endast delta i de diskussioner/ länkbanker de har registrerat sig för. Redaktioner och läsargrupper För att det ska vara enkelt att hantera användarna, även i en större organisation där många personer ska vara med att arbeta med delar av webbplatsen, eller där många sidläsare ska ha tillgång till olika delar av webbplatsen, är det möjligt att dela in användarna i grupper. För användare som ska arbeta i verktyget är det möjligt att i användaradministrationen använda redaktionsgrupper. En redaktion består av en huvudredaktör och lokalredaktörer som knyts till de olika sidorna. För att en användare ska kunna väljas som huvudredaktör krävs rollen redaktör. En användare med rollen lokalredaktör kan inte väljas som huvudredaktör. Om en person tas bort från eller läggs till i systemet, räcker det med att redaktionen uppdateras för att ändringen ska slå igenom på alla sidor dit redaktionen är knuten. Det är alltså inte nödvändigt att för varje sida gå in och ändra vilka som har rätt att arbeta med sidan. Med hjälp av redaktionerna är det då möjligt att skapa redaktioner för olika sektioner för webbplatsen, till exempel om ni har olika språk, eller underavdelningar och vissa redaktioner endast ska ha rätt att arbeta med exempelvis den engelskspråkiga delen, eller med sidor som rör en viss verksamhet. Läsargrupper är motsvarigheten till redaktioner för sidläsare. Läsargrupper kan exempelvis skapas per avdelning eller per medlemsgrupp som sedan kopplas till de olika sidorna.

6 Funktioner i Artologik WebPublish WebPublish innehåller en stor mängd funktioner och verktyg som tillsammans hjälper till att skapa kraftfulla och dynamiska webbplatser. Alla funktioner är utvecklade för att det ska vara så enkelt som möjligt att förmedla information på webben. Funktionerna i WebPublish fungerar som en smart verktygslåda för grafisk formgivning av webbsidor. I produktbladet beskriver vi endast ett urval av de funktioner som finns i WebPublish. Mer information finns i funktionsbeskrivningen och på vår webbplats. Kontakta oss för demonstration eller för testa WebPublish. Vi arbetar också mycket med specialutformade lösningar, så det mest går att lösa även om det inte finns beskrivet här. Många av våra befintliga funktioner kan även enkelt anpassas för att passa specifika behov och verksamheter. Kontakta oss för demo i dag! Sidmallar Sidmallarna bestämmer hur innehållet på sidorna ska presenteras och hur det går till att skapa och redigera innehållet på respektive sidor. När en ny sida skapas väljs vilken sidmall sidan ska använda. I WebPublish är det också möjligt för administratören att bygga egna innehållsmallar. På det sättet kan strukturen på sidor styras och bli enhetlig, även om det är många olika personer som redigerar sidorna. I mallverktyget väljer administratören helt enkelt var på sidan de olika elementen som rubrik, text och bilder med mera ska vara placerade och användarna som redigerar sidan fyller bara i informationen i de färdiga fälten. Frihandsmallen är en så kallad WYSIWYG (What you see is what you get) editor som gör det enkelt och smidigt att utan förkunskaper skapa snygga innehållsidor. I frihandsmallen är det helt upp till användaren var texten, bilder, länkar och allt annat ska placeras. Redigeringsfönstret ser ut som en ordbehandlare där texten redigeras samtidigt som det är smidigt att använda länkhanteraren, bildarkivet och dokumenthanteraren. I verktygsfältet finns också ett stort antal användbara kontroller. I frihandsmallen är det också möjligt att växla mellan att arbeta i HTML-läge och textläge, allt för den avancerade användaren ska kunna arbeta så fritt som möjligt för bästa möjliga resultat. De färdiga mallarna i WebPublish består bland annat av frihandsmall, nyhetsmall, evenemangsmall, forum och länkbank.

7 Bildarkiv Alla bilder som ska vara tillgängliga för användning på webbplatsen laddas upp till ett bildarkiv i verktyget. Uppladdningen är enkel och smidig och bilderna sparas i flera olika storlekar. Det är också möjligt att göra enklare bildredigering, som att beskära, rotera och spegelvända bilderna, direkt i verktyget vid uppladdningen. Bilderna kan taggas, vilket innebär att nyckelord kopplas till bilderna för att de enkelt ska kunna hittas, och för att koppla ihop bilderna med nyheter och evenemang med samma nyckelord. nivåer som önskas för att enkelt kunna hålla ordning och reda bland bilderna. För varje bild i bildarkivet kommer en lista upp över de sidor på webbplatsen bilden används på. Detta är praktiskt när en bild ska tas bort för att undvika att en bild som används tas bort och därmed skapar en bruten länk på webbplatsen. Ska bilden ändå tas bort är det enkelt att följa länkarna i listan och sedan ta bort bilden från de olika sidorna. Från bildarkivet är det sedan enkelt att plocka bilder när de ska användas på webbplatsen. Bildarkivet struktureras med hjälp av mappar i så många Dokumentarkiv Många webbplatser använder sig av dokument som det länkas till från webbplatsen. WebPublish har därför ett inbyggt dokumentarkiv i verktyget dit alla dokument som ska finnas tillgängliga på webbplatsen laddas upp. I dokumentarkivet används mappar och undermappar för att hålla ordning på dokumenten och för att det ska vara enkla att hitta bland dokumenten. När ett dokument ska länkas till från webbplatsen är det bara att gå in i dokumentarkivet från verktyget och leta upp det aktuella dokumentet. Eftersom hela verktyget är webbaserat kan alltså dokumenten hämtas från vilken dator som helst med internetuppkoppling. Dokumentarkivet har en lista för varje dokument där det är möjligt att se till vilka sidor på webbplatsen dokumentet är inlänkat.

8 Bannerhantering Banners är de bildlänkar eller annonser som många webbplatser använder sig av. Det fungerar helt enkelt så en bild länkas till en sida, intern eller extern, dokument eller en nyhet. Det är också möjligt att bestämma i vilken ordning bilderna ska ligga. Om banners ska användas på webbplatsen bestäms detta från början och läggs in i en layoutmall. Hängrännefunktion En hängränna är en sida som är kopplad till en annan sida. En hängränna är ofta en rad och/eller en kolumn med relaterad information som till exempel kontaktinformation, bilder eller länkar som hör ihop med huvudsidan. Om hängrännan används för länkar möjliggör det att webbplatsen inte bara blir kopplad rakt upp och ned i den hierarkiska ordningen utan även bli länkad i sidled till andra sidor inom den egna webbplatsen. Undersidor kan automatiskt kopplas till samma hängrännor/kopplade sidor som huvudsidan. Hängrännefunktionen kopplar information på olika sidor till varandra. På respektive sida bestäms om hängrännefunktionen ska användas. Det går att ha flera kopplade sidor eller ytor. Flerspråkighet Många webbplatser finns på flera olika språk. Detta går att administreras på två olika sätt i WebPublish. Det är möjligt att koppla en sida på ett språk till sidorna med motsvarande innehåll på de andra språken och sedan växla, både på webbplatsen och i verktyget, mellan dessa sidor genom en språklänk. Vissa saker i layoutmallen kanske inte fungerar på alla språk, till exempel en logotyp eller slogan. Då skapas en kopia av huvudmallen som är anpassad till rätt språk. Denna mall anpassar också så att den utgår från sidstrukturen på respektive språk utan att behöva se de andra språken.

9 Övriga funktioner Webbkarta Länkhanterare Sökfunktion Formatmall för typsnitt (redigerbar) Statistik Utskriftsfunktion Dagens datum Brödsmulor Forum Filnamnsfunktion RSS-flöde E-postutskick Frihandsmall / WYSIWYG editor Mall- och formulärverktyg Forum Nyhetsmall Länkbank Evenemangsmall Länk i menyn Kategoriserade länkar och dokument Bläddringsmall Senaste nyheterna Senaste/kommande evenemang Senaste inlägg i forum Inloggningskontroll Bildväxlingsfunktioner Redigerbar yta i layoutmallen Språkval Språkstyrd layoutmall

10 Generell programinformation, priser m m. Tekniska krav Samtliga Artologikprogram är utvecklade för Windows, men kan anpassas till andra operativsystem. Hyr WebPublish I första hand erbjuder vi dig att hyra våra produkter. Artisan har sedan 1995 erbjudit SaaS (Software as a Service) och har en högkvalitativ hostingtjänst. Vi garanterar en tillgänglighet på 99,9%. Mer information på Minsta hyresperioden är sex (6) månader och uppsägningstiden är tre (3) månader. Licens på egen server Det är också möjligt att köpa en licens och installera på egen server. Webbservern måste uppfylla följande krav: Server; Windows 2000/2003/2008 Webserverprogram: IIS 4 (eller senare), Apache Diskutrymme 500 Mb Rekommenderad databas: MS SQL Storlekar WebPublish finns i fyra storlekar. Vilken storlek som passar bäst beror på organisationen och dess komplexitet. Det är antalet publicerade sidor som avgör vilken licens som behövs. Tillsammans hittar vi den storlek som passar din organisation bäst. Artologik WebPublish finns i fyra storlekar och det är antalet publicerade sidor som avgör vilken licens du behöver. Light: Upp till 100 publicerade sidor samtidigt. Standard: Upp till 200 publicerade sidor samtidigt. Enterprise: Upp till 300 publicerade sidor samtidigt. Global: Obegränsat antal publicerade sidor. Priser Kostnad för hyra Uppläggningskostnaden för WebPublish är SEK. Att hyra innebär följande månadskostnad som inkluderar fri telefonsupport och uppdateringar. Light 850 SEK/mån Standard SEK/mån Enterprise SEK/mån Global SEK/mån Köp av licens Light SEK Standard SEK Enterprise SEK Global SEK Serviceavtal - läs mer nedan Light SEK/år Standard SEK/år Enterprise SEK/år Global SEK/år Alla priser är exkl. moms. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar. För samtliga aktuella priser för våra tjänster se Support och garanti Även om alla produkter i Artologik är enkla att använda kan det uppstå frågor. Om du stöter på problem som rör ditt program kan du alltid söka svar i FAQ:n i vår webbaserade HelpDesk på När du köper ett Artologikprogram har du alltid tolv (12) månaders garanti på programmet, räknat från fakturadagen, avseende utlovade programfunktioner. Detta innebär att du får hjälp med eventuella felaktigheter i programmen. Utöver detta kan du köpa serviceavtal där teknisk support och versionsuppgradering ingår. Serviceavtalet löper årsvis. Serviceavtal Alltid tillgång till den senaste versionen Fri tillgång till vår telefonsupport Fri tillgång till Artologik onlinesupport, interaktiv support via internet Fri hjälp via vår HelpDesk inom ett arbetsdygn Funktionsgaranti för utlovade programfunktioner Uppbytesgaranti till större licens, betala endast mellanskillnad Om ni behöver användarsupport kan vi erbjuda utbildning enligt gällande prislista. Nyheter erhålls via internet, e-post eller nyhetsbrev. Vill du veta mer? Är du intresserad av en bredare utvärdering av programmet? Kontakta oss så lägger vi upp en egen webbplats till dig så att du kan prova produkterna i din organisation helt utan kostnad. På webbplatsen finns mer information om programserien Artologik. Där kan du också prova demoversioner direkt på webben. Självklart är du även välkommen att ringa, faxa eller skicka e-post direkt till oss på Artisan Global Media. Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare! Läs mer och testa våra övriga program på Adress HK: Artisan Global Media, Vidéum, Växjö Tel: Fax: Internet: E-post: Försäljningskontor Oskarshamn Tel: Frankrike Tel: Tyskland Tel:

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software

Manual. WebPublish Version 4.1. Artologik. Artisan Global Software Projekthantering Tidsredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem Manual Artologik WebPublish Version 4.1 Artisan Global Software Manual Artologik WebPublish Med

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna

Teknisk rapport. IS-projektet. Om de tekniska lösningarna Teknisk rapport IS-projektet Om de tekniska lösningarna Bakom IS-projektet står styrgruppen för IS, i samverkan med forskning.se. Den tekniska rapporten är skriven av Anders Flodell, tekniskt ansvarig

Läs mer

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline

Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline Redaktörsmanual för korpföreningar i IdrottOnline 1 Innehåll: Inledning s.3 Logga in s.3 Design responsive, version 2.0 s.3 Layout s.6 Grundinställningar s.9 Boxinställningar s.10 Toppflikar s.11 Information

Läs mer

Datorstöd till din turnering

Datorstöd till din turnering Datorstöd till din turnering Cup Manager erbjuder modern resultatservice kombinerat med ett avancerat administrationsverktyg När man organiserar en turnering är det mycket att hålla reda på. Det som tar

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel

Mamut Academy Grundkurs Hemsida och E-handel Grundkurs Hemsida och E-handel Mamut Academy 2002 Mamut AB. Alla rättigheter förbehålles. Mamut AB och Mamut Business Software är registrerade varumärken för Mamut ASA. Manualen är producerad vid MamutPress

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30

Användarmanual. FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Användarmanual FormPipe W3D3 2012R1 2012-04-30 Innehållsförteckning Inledning... 1 Allmänna avsnitt... 3 Allmänna avsnitt... 3 Komma igång... 3 Komma igång... 3 Navigera i systemet... 3 Personlig startsida...

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf

Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf Loopia L1.pdf Loopia L2.pdf Loopia L3.pdf Loopia L4.pdf WordPress-skolan del 1 Loopia Blogg http://blogg.loopia.se/2011/02/01/wordpress-skolan-%e2%80%93-del-1/ Page 1 of 10 Kundzon ÅF-zon Webbmail Hem

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011

Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011 2011 Christer Johansson & Henrik Blomgren 31RCM1 11/30/2011 Informations-modell Pingvinnet AB 1 Innehållsförteckning Informations-modell Pingvinnet AB... 3 Interna funktioner (personal)... 3 Samlad intelligens...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Webbpublicering med. Thord Daniel Hedengren. För WordPress version 3.4 och senare

Webbpublicering med. Thord Daniel Hedengren. För WordPress version 3.4 och senare Webbpublicering med WordPress Thord Daniel Hedengren För WordPress version 3.4 och senare Webbpublicering med WordPress Först publicerad 2012 av Cylinder Labs AB Layout av Odd Alice AB Satt med Gotham

Läs mer