Nowa Academy. Utbildningar hösten Vi hjälper dig att skapa reda i röran

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nowa Academy. Utbildningar hösten 2015. Vi hjälper dig att skapa reda i röran"

Transkript

1 Nowa Academy Utbildningar hösten 2015 Vi hjälper dig att skapa reda i röran

2 DIN SNABBGUIDE Strategisk kommunikation...sid 2 Kommunikativt ledarskap NYHET!...sid 3 Omvärldsanalys...sid 4 Design thinking och kommunikation sid 5 Medieträning.sid 6 Skrivkurs och sökmotoroptimering...sid 7 Skapa affärsnytta med sociala medier NYHET!...sid 8 Skrivkurs vässa dina texter..sid 9 Retorik...sid 10 Nå fler med klarspråk och tillgänglig information NYHET!...sid 11 Praktisk information...sid 12-13

3 VÄLKOMMEN TILL VÅR VÄRLD AV NY KUNSKAP! Vi älskar kommunikation och vi älskar att dela med oss. Därför har vi bildat Nowa Academy en utbildningsakademi som erbjuder utbildningar inom alla våra kompetensområden. Utbildningarna vänder sig till chefer, projektledare, kommunikatörer, strateger, skribenter, talare ja, egentligen till alla som vill fördjupa sig inom ämnet kommunikation. Samtliga kursledare har lång erfarenhet inom sina respektive områden och vi delar med oss från vår egen vardag och varvar teoretiska moment med gruppdiskussioner och praktiska övningar. Alla kurser erbjuds även som företagsinterna utbildningar där möjligheterna att skräddarsy efter specifika behov är mycket stora. Vi hoppas att du ska hitta någon utbildning som passar dig! Rune Nordström Vice VD Nowa Kommunikation 1

4 Strategisk kommunikation ett verktyg i ledarskap Strategisk kommunikation handlar om hur din organisation eller ditt företag kan arbeta för att nå de övergripande målen på ett bättre sätt. Ytterst handlar det om att du vill påverka en specifik målgrupp för att åstadkomma någon sorts förändring, att få den att tänka eller handla på ett visst sätt. Att ha ett kommunikationsstrategiskt förhållningssätt är inte bara en fråga för marknadsförare och informatörer. Det är också ett ansvar för alla chefer, projektledare och strateger och något du har nytta av i många sammanhang, till exempel om du vill skapa opinion, bygga varumärke, hantera kriser eller driva en förändringsprocess. Under denna utbildningsdag utvecklar och tränar vi dina förmågor att tänka och handla kommunikationsstrategiskt. Du som är chef, projektledare, strateg eller kommunikatör och som vill utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området strategisk kommunikation. 24 september 6 oktober 10 november Ulf Bley Ulf arbetar med strategiska tjänster och vet hur kommunikations-, ledarskaps- och processperspektiv kan stödja varandra. Ulf har trettio års erfarenhet av ledarskap och kommunikationsarbete från flera landsting, Regeringskansliet, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting. Christer Hallerby Christer arbetar med strategiutveckling, omvärlds-, samhälls-, och marknadsanalys. Christer har särskild kompetens i att bedöma politiska förutsättningar och har erfarenhet från ledande befattningar i näringsliv, politik och offentlig sektor. 2

5 Kommunikativt ledarskap Som chef och ledare är det viktigt att tolka och förstå dina medarbetare. Grunden för detta är självinsikt. När du känner dig själv kan du också lättare förstå andra. Och för att förstå andra är det viktigt att lyssna aktivt. Med detta kommer du långt. Kursen är utformad som en heldagsutbildning där vi ökar din självinsikt och tränar dina förmågor att lyssna aktivt samt agera utifrån det. Målet med kursen är att öka kursdeltagarnas självinsikt och att stärka deltagarna att använda sina nyvunna kunskaper att kommunicera mer effektivt i sitt ledarskap och i livet i stort. Kursen riktar sig främst till chefer och projektledare, men också till den som vill utveckla sina praktiska och teoretiska kunskaper inom området kommunikativt ledarskap. 22 september 22 oktober 5 november Carola Hällgren Carola har arbetat med organisations- och ledarutveckling i 15 år. Carola har en bakgrund som socionom och har lång erfarenhet av komplexa samtal. Hon har också stor erfarenhet att bygga och driva omfattande ledarprogram från bland annat Skanska. 3

6 Omvärldsanalys utan spaning ingen aning Idag är det nödvändigt att ta med omvärlden i många affärsmässiga och strategiska beslut. Kunder och konkurrenter hanterar vi i marknads- och konkurrentanalyserna. I omvärldsanalysen hanterar vi faktorer som politik, samhällsutveckling, regelverk, demografi, värderingar, teknikutveckling mm. I vår endagskurs går vi igenom verktyg och modeller för att begränsa och hantera omvärldsfaktorerna till vad som är relevant för det egna företagets och organisationens beslutsprocesser. Vi går igenom vad en analys är och vad man egentligen gör när man analyserar. Vi varvar teoretiska inslag med att steg för steg använda kunskapen i ett realistiskt praktikfall. Strateger, analytiker och kommunikatörer som i sitt jobb behöver ramar och modeller för att bli bättre i sitt analysarbete. Chefer på mellannivå som vill bli bättre beställare och förstå hur omvärldsanalys bidrar till ett bättre beslutsunderlag. 22 oktober 24 november 1 december Ulf Bley Ulf Bley har trettio års erfarenhet av ledarskap i politiskt styrda och ideella organisationer, bland annat som direktör för Landstingsförbundets avdelning för hälso- och sjukvårdspolitik, projektledare för bildandet av Sveriges Kommuner och Landsting, politiskt sakkunnig vid Socialdepartementet och förtroendevald i Vårdförbundet. Christer Hallerby Christer Hallerby har erfarenhet från ledande befattningar i både offentlig och privat sektor, bland annat som statssekreterare i Regeringskansliet och vice vd i undersökningsföretaget Temo (nuvarande Ipsos Sweden) samt i omvärldsanalysföretaget Docere Intelligence, planeringschef och ansvarig för omvärldsanalys i Vattenfall. 4

7 Design thinking och kommunikation Modern designmetodik gör organisationens kommunikation effektivare och mer träffsäker. Alltfler organisationer använder därför designmetoder för att utveckla sin verksamhet och sina relationer med omvärlden. Design är en arbetsprocess med utgångspunkt från kundens behov och drivkrafter, oavsett om man utvecklar produkter, tjänster, processer eller kommunikation. Att tillämpa design i kommunikationsplaneringen är enkelt. Till skillnad från traditionellt kommunikationsarbete så sker alla moment parallellt. Processen involverar både medarbetare och målgrupp och organisationen vinner på så vis värdefull tid och kraft. Du som arbetar som chef, projektledare, strateg eller kommunikatör och vill utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området effektivare kommunikation med designmetoder. 1 oktober 14 oktober 3 december Johan Axell Johan har många års erfarenhet av kommunikation som kommunikationschef inom statliga bolag och myndigheter. Johan har de senaste åren arbetat som kommunikationskonsult och förändringsledare med uppdrag inom offentliga och privata organisationer. Johan har tillsammans med Ulrika skapat Folklabbet som är en demokratiska arena baserad på designmetodik med syfte att lösa samhällsutmaningar tillsammans med olika samhällsaktörer. Ulrika Lundin Ulrika är innovationsledare och creative director. Hon arbetar idag med att leda innovations- och designprocesser och att frigöra människors innovationskraft och kreativitet. Ulrika är en prisbelönad AD med lång erfarenhet av design och kommunikation inom tidnings- och reklamvärlden. Hon har genomfört uppdrag med några av Sveriges största företag och internationella webbprojekt och kampanjer. 5

8 Medieträning och effektiva mediekontakter Varje kontakt med en journalist är en möjlighet att påverka attityderna till och kunskaperna om den egna organisationen och verksamheten. Media är också en effektiv informationskanal i kontakten med medborgare eller andra intressenter. Nowa Kommunikations medieträning ger deltagarna insikt i vikten av att formulera sina budskap och en trygg grund att stå på inför varje intervjusituation. I vår metod för medieträning är övningsmomenten centrala. Deltagarna får genomföra intervjuer (förberedda och oförberedda) som filmas för genomgång och återkoppling. Utöver övningsmomenten innehåller en medieträningsdag också ett antal teorimoment som nyhetsvärdering, etiska regler, intervjuteknik, medielandskapet mm. Medieträningarna riktar sig till personer inom offentlig eller privat verksamhet som kan komma att få kontakt med media och agera talesperson. 23 september 15 oktober 17 november Rune Nordström Rune är vice vd och en av grundarna till Nowa Kommunikation. Idag arbetar Rune med kommunikationsstrategi, varumärkesprocesser, PR, opinionsbildning och lobbying. Som tidigare informationsdirektör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, informationschef på Arbetslivsinstitutet och tillförordnad informationsdirektör på AMS har han även lång erfarenhet av ledningsarbete. Kerstin Torsede Kerstin är utbildad copywriter och journalist och har arbetat med kommunikation under hela sitt liv. De senaste femton åren som kommunikationskonsult på flera olika PR-byråer. Dessförinnan som frilansande skribent för dagspress och branschpress (DI, GP mfl) och de första yrkesverksamma åren som copywriter/informatör inhouse på olika företag. 6

9 Skrivkurs och sökmotoroptimering nå din målgrupp Välkommen på en skrivkurs som tar dig hela vägen från strategi och innehåll till praktiskt genomförande. En kurs som passar för dig som vill att din hemsida och dina texter inte drunknar i det allmänna bruset utan blir hittade, lästa och förstådda. Dagen är uppdelad i två block: Under förmiddagen går vi igenom strategi, innehåll och målgruppsperspektiv. Vi går också igenom vad som är bra texter och vad du ska tänka på när du skriver för att vässa dem. Eftermiddagen ägnar vi oss åt SEO - hur vi skapar innehåll som syns på sökmotorerna och hur vi kan öka trafiken till våra sidor. Hur kan vi skriva texter och rubriker så att våra texter blir hittade? Och hur undviker vi det omtalade straffiltret duplicerat innehåll som alla pratar om? Medtag egen dator. Du som är kommunikatör, skribent eller webbredaktör inom privat eller offentlig verksamhet. 29 september 7 oktober 11 november Robin Pettersson Robin har alltid haft ett stort intresse för mätbar marknadsföring. Under de senaste fyra åren har han även vigt sitt liv åt att studera och utveckla webbplatser genom att tydliggöra dess mål och syfte med hjälp av Google Analytics. Ett arbetssätt som omfattas av begreppet konverteringsoptimering där fokus ligger på att få in besökaren på en specifik del av sidan, köpa en specifik produkt eller helt enkelt läsa en specifik text för att säkerställa att budskapet nått ut till läsarna. Kerstin Torsede Kerstin är utbildad copywriter och journalist och har arbetat med kommunikation under hela sitt liv. De senaste femton åren som kommunikationskonsult på flera olika PR-byråer. Dessförinnan som frilansande skribent för dagspress och branschpress (DI, GP mfl) och de första yrkesverksamma åren som copywriter/informatör inhouse på olika företag. 7

10 Skapa affärsnytta med sociala medier Många företag och organisationer har i dag en aktiv och planerad närvaro på sociala medier. Genom kanalerna utökas möjligheterna att marknadsföra sig och föra kunddialog. Samtidigt ställer det nya medielandskapet ökade krav på öppenhet och transparens. Förtroendekriserna blir fler när alla blir medieproducenter. Vad innebär utvecklingen i sociala medier för företag och organisationer? Vilka kompetenser och förmågor behöver en kommunikationsavdelning i dag för att möta de kommunikativa utmaningarna? Eller har sociala medier blivit en fråga för hela verksamheten att hantera? På denna kurs diskuterar vi hur företag och organisationer strategiskt kan rusta sig för att bli mer hållbara på sociala medier. Vi vänder oss till dig som vill lära dig förstå och utveckla din kunskap om sociala mediers påverkan på verksamheten, oavsett din vana vid sociala medier. Du kan sitta i en styrelse, ingå i en valberedning, arbeta som chef, projektledare, strateg eller finnas i en annan del av verksamheten. 20 oktober 19 november Rune Nordström Rune är vice vd och en av grundarna till Nowa Kommunikation. Idag arbetar Rune med kommunikationsstrategi, varumärkesprocesser, PR, opinionsbildning och lobbying. Som tidigare informationsdirektör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, informationschef på Arbetslivsinstitutet och tillförordnad informationsdirektör på AMS har han även lång erfarenhet av ledningsarbete. Ulrika Ehrensvärd Ulrika utbildar i sociala medier, med fokus på Twitter. Parallellt agerar hon som aktivist i sociala medier, där hon skapar spinn kring hållbar utveckling, vardagsdemokrati och offentlig styrning. Tidigare har hon arbetat med ledning- och styrningsfrågor i Regeringskansliet och som kommunikatör på myndigheter, landsting och branschorganisationer. Ulrika är företagsekonom och kommunikatör. 8

11 Skrivkurs vässa dina texter Välkommen på en heldags skrivkurs där vi sätter läsaren i fokus. En kurs för dig som vill skriva bättre texter som fångar läsaren och gör kommunikationen begriplig. Under dagen går vi igenom strategi, innehåll och målgruppsperspektiv. Vi går också igenom formerna för olika texter t ex pressmeddelanden och nyhetstexter vad som är bra texter och vad du ska tänka på när du skriver för att vässa dem. Medtag egen dator och gärna egna exempel från din egen verksamhet. Du som skriver texter; internt, eller externt, på webben eller i tryck, och vill vässa ditt skrivande. 8 oktober 18 november 25 november Kerstin Torsede Kerstin är utbildad copywriter och journalist och har arbetat med kommunikation under hela sitt liv. De senaste femton åren som kommunikationskonsult på flera olika PR-byråer. Dessförinnan som frilansande skribent för dagspress och branschpress (DI, GP mfl) och de första yrkesverksamma åren som copywriter/informatör inhouse på olika företag. Kerstin är en inspirerande föreläsare som på ett lustfyllt sätt utvecklar deltagarnas förmåga att kommunicera på ett effektivt och vinnande sätt och hjälper deltagarna att finputsa både sin teknik och känsla för kommunikationens ändamål. 9

12 Retorik konsten att övertyga som talare Att behaga och beröra sin publik är grunden för att lyckas som talare. Men det är inte det lättaste. Redan de gamla grekerna insåg att goda och engagerade talare inte föds med denna begåvning. Det krävs kunskap och övning. Att vara duktig på retorik och presentationsteknik är en förmåga som efterfrågas i arbetslivet. Samtidigt är det något som många människor känner obehag inför. Det talade ordet är det starkaste kommunikationsinstrumentet. Vi lever i ett komplext och mångfacetterat kommunikationslandskap och det är då viktigt att påminna sig om att det talade ordet det starkaste sättet att nå fram och påverka sina målgrupper. På denna kurs tränar och utvecklar vi din förmåga att nå fram och påverka din publik som talare. Du som arbetar som chef, projektledare, strateg eller kommunikatör och vill utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området praktisk retorik. 30 september 13 oktober 2 december Rune Nordström Rune är vice vd och en av grundarna till Nowa Kommunikation. Idag arbetar Rune med kommunikationsstrategi, varumärkesprocesser, PR, opinionsbildning och lobbying. Som tidigare informationsdirektör på Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet, informationschef på Arbetslivsinstitutet och tillförordnad informationsdirektör på AMS har han även lång erfarenhet av ledningsarbete. Kerstin Torsede Kerstin är utbildad copywriter och journalist och har arbetat med kommunikation under hela sitt liv. De senaste femton åren som kommunikationskonsult på flera olika PR-byråer. Dessförinnan som frilansande skribent för dagspress och branschpress (DI, GP mfl) och de första yrkesverksamma åren som copywriter/informatör inhouse på olika företag. 10

13 Nå fler med klarspråk och tillgänglig information Är din information tillgänglig? Går den att ta fram i alternativa format, så som lättläst svenska, punktskrift, tillgänglig pdf eller Daisy-format? Använder din organisation klarspråk, eller behöver du hjälp att göra byråkratin begriplig? Enligt språklagen ska den offentliga svenskan vara vårdad, enkel och begriplig. Så är inte alltid fallet. 25 procent av Sveriges befolkning kan inte läsa en artikel och sedan berätta vad de läst. De behöver lättläst text. Myndigheten för delaktighet mäter varje år hur myndigheter och kommuner lever upp till kraven på tillgänglig information och kommunikation. Nu kan du vässa dina resultat! När din information blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, blir den samtidigt tydligare för alla. Du som arbetar med information och kommunikation och vill nå ut till fler. 25 september 5 oktober 20 oktober Ylva Bjelle Ylva är utbildad journalist och statsvetare och har de senaste tio åren arbetat med funktionshinderfrågor som specialitet, bland annat som kommunikatör på Handisam (Myndigheten för handikappolitisk samordning). Ylva har lång erfarenhet som nyhetsjournalist och kan konsten att förklara de statliga riktlinjer som finns för tillgänglighet på ett konkret och engagerande sätt. Ylva Bjelle är validerad av Branschorganisationen Svensk Tillgänglighet. 11

14 PRAKTISK INFORMATION Samtliga utbildningar är heldag klockan på central plats på respektive ort. Pris kronor exklusive moms inklusive fika, lunch och dokumentation. Anmälningar sker senast sju dagar innan kursstart. Anmäl dig på: För mer information kontakta Märta Ferm, , Utbildningsprogram Vi skräddarsyr och anpassar också längre utbildningsprogram exempelvis ledarskapsutbildningar. Kontakta oss för innehåll och upplägg. 12

15 NOWA KOMMUNIKATION På Nowa Kommunikation arbetar vi efter grundfilosofin att effektivt och framgångsrik kommunikation skapas när du har en helhetssyn, när du följer en röd tråd. Därför har vi samlat alla kompetenser du behöver för att utveckla din kommunikation under ett och samma tak. Nowa Kommunikation är berättelsen om mediebyrån Meko som fattade tycke för PR-byrån Kom Loss för att senare köpa reklambyrån Alsterlund. Byrån grundades 2005 och föddes ur tanken att framgångsrik kommunikation kräver en helhetssyn som tar avstamp i uppdragsgivaren affärs- och kommunikationsmål. Och tanken lever kvar. I de flesta uppdrag arbetar vi gränsöverskridande och integrerat med PR, reklam och medierådgivning. Idag är vi ett 30-tal konsulter som arbetar för att skapa träffsäkra kommunikationslösningar oavsett målgrupp och kanal. 13

16 VILL DU PLOCKA UPP TRÅDEN? Ring oss på eller maila på Vi finns även på facebook.com/nowakommunikation. #NOWAKOMM

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Handbok i invånardialog

Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Handbok i invånardialog Kungsbacka kommun 1 Kungsbacka kommun Producerad av kommunikatörerna på förvaltningen för Service, oktober 2012 Text Martin Sande, Preera, Erik Sjöberg,

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se

Katalog 2014/2015. Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Katalog 2014/2015 Mobil. 073-323 38 57 Mail. Info@lisbetduvringe.se Hemsida. www.lisbetduvringe.se Innehållsförteckning Välkommen! 3 Kommunikativt ledarskap 4 Effektiv Kommunikation 5 Konflikthantering

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov

Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 1 Brigitte Mral & Kristin Blomqvist Nellebo Kommunikativ ledning och samverkan vid kriser och olyckor en studie av praktiska erfarenheter och forskningsbehov 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer