Teknisk översikt. Gemensamma egenskaper för FURO golvbrunnar W 310 REV 213

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk översikt. Gemensamma egenskaper för FURO golvbrunnar W 310 REV 213"

Transkript

1 Teknisk översikt Gemensamma egenskaper för FURO golvbrunnar W 310 REV 213 1

2 Det rostfria materialet...3 Gemensamma egenskaper för FURO golvbrunnar Produktregler Säker vatteninstallation MagiCad Urtagbart vattenlås Teleskopisk ställbarhet och vridbarhet Tätningar Fast överdel Stämpning...6 Installationshjälpmedel som ingår...6 Täckning Ursparingslist vid massagolv Fästöron Installationstillbehör...7 Ställben Monteringskonsol Monteringslist Tätmedel Aqua Tät för plastmattagolv Extra förstärkt kantprofil Inloppsdel/påbyggnadsdel...8 Golvtyper Klinkergolv Massagolv Plastmatta Stålslipat betonggolv Ytbehandling...13 Utformning av silar och galler...13 Montageinstruktion...14 Viktiga krav i SS-EN Belastningsklasser Kapacitetsmätning Det rostfria materialet De vanliga rostfria stålen består av ca 18 % krom och 8 9 % nickel, s.k stål. Stål med minst 12 % krom får ett inbyggt motstånd mot korrosion. Krominnehållet reagerar med luftens syre och bildar en osynlig hinna av kromoxid, som skyddar mot korrosionsangrepp. Stålytan sägs då vara passiv. Om kromoxidhinnan skadas genom mekanisk eller kemisk inverkan nybildas den spontant i kontakt med syre, även i så låga halter som finns i vanligt vatten. Nickel tillsätts för att ge stålet en struktur (austenitisk) som gör det lätt att forma och svetsa. Det vanligaste rostfria stålet för användning i inomhusmiljö är EN (SS2333/AISI304) och innehåller 18,5% krom och 9% nickel. I saltbemängd kustmiljö och i förorenad stads- och industrimiljö krävs oftast ett molybdenlegerat rostfritt stål för att motståndet mot korrosion skall bli tillräckligt högt. Detta gäller även i badanläggningar där klorföreningar i kombination med hög luftfuktighet och temperatur ökar risken för korrosion. Vi använder EN (SS2348/AISI 316L) som är ett syrafast stål med låg kolhalt. Att molybdenlegerat syrafast stål skulle motstå alla slags syror och andra kemikalier är däremot helt felaktigt. Flera faktorer har betydelse för om det rostfria stålet skall vara motståndskraftigt mot korrosion. Några av dessa är: Kemikalier med olika koncentration och blandning samt deras temperatur Luftföroreningar Avlagringar från järnföremål ex: slipspån, järnverktyg, stålull i fuktig miljö Stålets ytfinish Produktens konstruktion och utformning, exempelvis spalter Dessa och flera andra faktorer gör att det ibland kan vara svårt att avgöra om rostfritt stål kan användas och vilken kvalitet som är den rätta. Vid minsta osäkerhet hjälper vi gärna till med råd och anvisningar. Till vår hjälp har vi också korrosionexperter hos våra stålleverantörer. 2 3

3 Gemensamma egenskaper för FURO golvbrunnar Produktregler FURO golvbrunnar har konstruerats och utprovats efter SS-EN 1253, den europanorm som gäller som svensk standard för golvbrunnar. I SS-EN 1253 finns krav och testmetoder för bl.a. följande egenskaper: Hålstorlekar och belastningsstyrka för silar och galler Temperaturtålighet Vattenlåsets djup, lukttäthet och motstånd mot tryck Rensningsmöjligheter för utlopp och avloppsledning Blockeringar i vattenlåset Sidoinloppens placering Täthet mellan brunnen och golvets yttätskikt Vatten- och lufttäthet för brunnskroppen Tätningsflänsars dimension vid membranisoleringsskikt Flödeshastigheter genom galler och sidoinlopp Mekanisk styrka Installationsanvisningar Märkning och identifiering Kvalitetskontroll Golvbrunn FURO 007, 008 och 022 är provade av SP i Borås och typgodkända av Sitac. I slutet på detta kapitel tar vi upp utvalda delar av kraven i SS-EN 1253 som har betydelse för valet av golvbrunn. FURO 022 är dessutom branschgodkänd för väggnära placering. Säker Vatteninstallation Branschregler Säker Vatteninstallation är framtagna för att säkerställa kvaliteten i svenska byggprojekt. I och med att våra FURO golvbrunnar är anslutna till Säker Vatteninstallation så garanterar vi att produkterna är förenliga med branschreglernas krav samt att montageanvisningarna: är författade på svenska språket är koncisa är anpassade för montagearbetet är upplagda i VVS-Informations databas är tekniskt förenliga med reglerna i Säker Vatteninstallation 3D-modeller MagiCAD är en applikation till AutoCAD för uppritning och projektering av bl.a. VVS-anläggningar i både 2D och 3D. En stor del av vårt FURO golvbrunnssortiment finns med i MagiCAD:s databas. Det ger dig som användare av MagiCAD möjlighet att använda våra produkter som 3D-modeller i dina ritningar. Du får då enkelt med uppgifter om mått, anslutningar och flöden. Övriga CAD-användare öppnar Furhoffs Selection Software på vår hemsida för att generera en 3D-modell. Urtagbart vattenlås I stort sett alla FURO golvbrunnar har urtagbart vattenlås. Vi använder en O-ringstätning av EPDM som följer med vattenlåset upp vid demontering. När vattenlåset tagits ur finns inga gömda utrymmen i brunnen där avloppsråttor kan döljas. Det blir också helt fritt i utloppsröret så att man enkelt kan rensa avloppsledningarna. Vattenlåset kan enkelt tas isär så att det blir mycket lätt att rengöra. Teleskopisk ställbarhet och vridbarhet De flesta FURO golvbrunnar är teleskopiskt ställbara och med överdelen vridbar 360 mot underdelen. Detta gör det lättare att installera brunnen och anpassa den till lutningen (fallet) i golvet. Vridbarheten gör det enkelt när man skall justera in fyrkantiga brunnar till klinkergolvet. I vissa situationer kan man också byta ut golvbrunnsöverdelarna om man vill ändra från ett golvmaterial till ett annat. Ett sådant byte måste dock först kontrolleras med oss för att veta om tätskiktsdetaljerna fungerar. Även tätningen i teleskopdelen är utförd med en O-ringstätning av EPDM. Tätningar Tätningarna i vattenlåset och teleskopdelen av EPDMgummi uppfyller samma krav som gäller för tätningar i avloppsrör, dvs. EN Elastomeric seals-materials requirements for pipe joint seals used in water and drainage applications. EN delar in tätningarna i olika typer beroende på vilken applikation som tätningen skall användas till. För våra tätningar gäller EN typ Wc Avloppsvatten med kontinuerligt flöde upp till 45 C och intermittent flöde upp till 95 C. Om tätningarna skall utsättas för oljeförorenat vatten kan vi leverera dessa i NBR-gummi som uppfyller kraven i EN typ Wg. Fast överdel I installationer där helsvetsade avloppssystem krävs kan vi leverera golvbrunnar med fasta överdelar utan gummitätningar. Detta skall då skrivas in som variantutförande. Vattenlåsets tätning, som enkelt kan bytas ut, finns dock kvar. 4 5

4 Stämpning För att brunnen ska kunna förmedla den last som den utsätts för, ned till betongen som den är ingjuten i, så är det viktigt att betongen vibreras ordentligt för att all luft ska avlägsnas. För brunnar större än 600x400 mm så är det då viktigt att stämpa eller viktbelasta för att botten ej ska tryckas upp eller sidorna tryckas in i samband med gjutning. Installationstillbehör Ställben, monteringskonsol och monteringslist Ställben: Enklare justeringsben som passar i fästöronen på våra golvbrunnsprodukter, både runda brunnar och fyrkantiga rännor och gropar. Kräver en större arbetsinsats än monteringskonsolen för att justera brunnen i våg. Enklare blir den om vår Monteringskonsol eller monteringslist väljs. Då kan injusteringen utföras från ovansidan med hjälp av skruvdragare och laserpass. Installationshjälpmedel som ingår Täckning Alla FURO golvbrunnar upp till bredd 400 mm levereras med en täckning som hindrar betong att rinna ned i brunnen under gjutning. Brunnar över 400 mm bredd behöver stämpas i samband med ingjutning och har därför ingen täckning eftersom detta då blir ivägen vid stämpningen. Dessa bör täckas på byggplatsen efter stämpning för att hindra betongen att rinna ned i brunnen. Ursparingslist för vidhäftningsfläns vid massagolv Golvbrunnar och golvrännor som är avsedda för massagolv (vanligtvis en härdplast av epoxi eller akryl) har en vidhäftnings-fläns som plastmassan ska häfta vid. För att slippa fräsa bort betong från flänsen efter gjutning så levereras alla brunnar för massagolv med fabriks-monterad ursparingslist. Denna tas enkelt bort efter gjutning och innan plastmassan läggs. Fästöron Samtliga FURO golvbrunnar och rännor är utrustade med fästöron. Dessa används för att förankra brunnnen så att den inte flyter upp i samband med gjutning när betongen vibreras. Fästöronen fungerar även som ingjutningsklammer. Monteringskonsolen passar till brunnar, gropar, rännor med fyrkantig överdel förutom LIB-sortimentet. Den består av en konsol som snäpps på fästörat samt en justerbar plastfot med stödbricka som kan manövreras med skruvdragare. Det blir då ett enmansjobb att justera in brunnen/rännan i våg. Monteringslisten är till för de tyngsta produkterna. Dit hör hela LIB-sortimentet. Listen går under rännan och skruvas fast i fästöronen. I övrigt har den samma plastfot och stödbricka som monteringskonsolen och är lika lätt att manövrera med hjälp av en skruvdragare. Tätmedel Aqua Tät för plastmattagolv Alla golvbrunnar och golvrännor som läggs mot plastmatta måste förses med ett tätmedel mellan brunnens fläns och plastmattan. Vi rekommenderar Cascos Aqua Tät som finns i 40 ml tuber. (FURO 007 har en konstruktion som inte kräver något tätmedel.) Extra förstärkt kantprofil Den utbockade kantprofilen på FURO golvgropar och rännor behöver normalt ej förses med någon extra förstärkning eftersom de har en plåttjocklek på 1,5 2 mm. Vid extrema belastningar kan det vara befogat att fylla profilen på överdelarna för Klinker K3-golv och stålslipat betonggolv med ett hållfast material. Detta kan antingen göras på byggplatsen genom att rännornas kant fylls med betong eller byggbart fästbruk, ex Höganäs FB1000. Alternativt kan kanten levereras extra förstärkt från fabrik. 6 7

5 Inloppsdel/påbyggnadsdel Golvtyper (golvmaterial och tätskikt) Inloppsdel och påbyggnadsdel är en fabriksmonterad förhöjning på brunnen. Inloppsdelen används när brunnen skall ha extra inlopp. Påbyggnadsdelen används när brunnen skall ha plats för stor silkorg eller sandfång. (Spygatterna har plats för stor silkorg eller sandfång utan att påbyggnadsdel behövs.) Måttet A varierar beroende på golvtyp samt beroende på brunnens storlek. För brunnar i produktgrupp 1 är inloppsrören ø 40 mm slätstos medan produktgrupp 2 har inloppsrör ø 50 mm slätstos. Mått A framgår av följande tabell: Golvbrunnarna och golvrännorna i vårt FURO sortiment har anpassningar till de golvtyper som kan förekomma i våtutrymmen, storkök, restaurangkök och lokaler för produktion av livsmedel och läkemedel. Golvtyp är en kombination av golvmaterial och tätskikt. Golvmaterial kan vara klinkerplattor, massagolv, plastmatta eller stålslipat betonggolv. Tätskikt kan vara sådan typ som kan klistras mot rostfritt, ex. matta av asfalt- eller gummimaterial, tätskikt som spacklas eller rollas ut eller ett tätnings-/armeringsband s.k. seal-strip. Då skall brunnen väljas med en överdel med klisterfläns. Tätskiktet kan också vara en tätskiktsduk eller golvbrunnsmanschett som behöver klämmas fast mot brunnen. Då skall brunnen väljas med en överdel med klämring eller klämfläns. Plastmatta av PVC kan aldrig limmas mot rostfritt utan måste klämmas fast. Om det vid beskrivningstillfället är osäkert vilken golvtyp det skall vara i det aktuella utrymmet så kan följande anges i beskrivningen: Golvtypen skall kontrolleras före beställning. Inloppsdelens resp. påbyggnadsdelens förhöjande mått, A-mått m.m: Golvtyp Produktgrupp 1 2 K * 58 82* K K K Massagolv Plastmatta Stålslipat betonggolv *Det förhöjande måttet varierar beroende på golvbrunnstyperna som väljs. Produktgrupp 1: FURO 007, 104, 115, 139, 141 och 148. Produktgrupp 2: FURO 008, 105, 113, 117, 118, 119, 140, 142, 151, 153, och Här följer en ingående beskrivning av de olika golvtyperna: Allmänt om klinkergolv Beroende på vilka påfrestningar klinkergolvet skall utsättas för i fråga om trafikbelastning, fuktutsättning, kemikalier m.m. kan klinkergolvet byggas upp på olika sätt. Klinkerplattornas tjocklek kan variera mellan 6 22 mm och de kan läggas antingen i sättbruk eller fästas direkt på tätskiktet. Klinkerfogarna är oftast vattengenomsläppliga men kan också göras täta. Klinkerplattorna är i sig själva inte helt täta utan släpper igenom viss fukt. Därför måste ett klinkergolv alltid förses med ett underliggande tätskikt om bjälklaget och underliggande utrymmen skall skyddas från fukt. I platta på mark förekommer ibland att man utesluter tätskiktet och låter fukten gå ner i markbädden. Brunnarna skall dessutom kunna dränera bort den fukt som går ned genom plattor och fogar så att det ej blir fuktansamling på tätskiktet. Hygienbrunnarna har en annan konstruktion p.g.a. hygieniska skäl. Se produktblad FURO 170, 171, 176 och 177. I vårt FURO sortiment finns det golvbrunnar och golvrännor för varje typ av klinkergolv och med tätflänsar som uppfyller kraven i europanormen för golvbrunnar, SS-EN I vissa gallerbrunnar och golvrännor kan inloppet placeras i gropen eller rännan. Kontakta oss för projekteringshjälp. 8 9

6 Tätskiktets placering och utförande är avgörande för valet av golvbrunnens golvtyp: Tätskiktets placering i bjälklaget kan delas in i två grupper: 1. Tätskikt som ligger under sättbruket. 2. Tätskikt som ligger direkt under plattorna, ovanpå betongen. Tätskiktets utförande kan också delas in i två grupper: 1. Tätskikt som skall limmas mot brunnens tätfläns. Antingen asfaltbaserade tätskikt, som asfaltmassa, självhäftande gummiasfaltmatta typ bituthene eller likvärdigt (till golvtyp K1), eller tätskikt som slätspacklas eller rollas ut och fäster på tätflänsen (till golvtyp K4). I vissa fall krävs försegling med folie eller fiberduk (se tätskiktsleverantörens anvisningar). 2. Tätskikt som skall klämmas fast med brunnens klämring eller klämfläns. Detta gäller i första hand tätskiktsduk som i vissa fall inte kan limmas mot rostfritt utan behöver klämmas fast. Det finns även PVC-plastmatta som är avsedda att läggas som tätskikt under klinkerplattorna. Då skall man alltid välja brunnar med klämring eller klämfläns eftersom PVC inte kan limmas mot rostfritt. Här måste även tätmedel Aqua Tät användas mellan brunnens fläns och plastmattan. Klinkergolven delas in i följande golvtyper: Klinker K1 Plattorna läggs i sättbruk 1 med cementslamma eller i fästmassa. Tätskiktet 2 ligger under sättbruket och skall vara limbart mot brunnens 100 mm breda klisterfläns 3 (asfaltmassa eller självhäftande gummiasfaltmatta). Om golvet skall vara s.k. flytande golv läggs ett glidskikt i form av en plastfolie ovanpå tätskiktet. Utrymmet mellan plattor och golvbrunn 4 fogas antingen med samma fogmaterial som mellan plattorna alternativt med en kvalitets-mjukfog. Klinker K4 Plattorna läggs med fästmassa direkt på tätskiktet 1 som slätspacklas eller rollas ut och fäster på brunnens tätfläns 2. I vissa fall krävs det en förseglingsremsa 3 i övergången mellan brunnens fläns och betonggolvet. Utrymmet 4 under brunnens ram 5 skall fyllas med byggbart fästbruk ex Höganäs FB 1000, alternativt Optiroc s Expanderbruk eller likvärdigt. Expanderbruk har bättre belastningsegenskaper än fästbruk. Utrymmet mellan plattor och golvbrunn 6 fogas antingen med samma material som mellan plattorna alternativt med en kvalitetsmjukfog. Klinker K5 Plattorna läggs med fästmassa 1 direkt på tätskikt som kan vara en tätskiktsduk eller en PVC-plastmatta 2 som kläms fast med brunnens klämfläns 3. Dessa material skall då vara avsedda för att ligga som tätskikt under klinker. Tätning under duken/mattan mot brunnens fläns 4 skall vara det som föreskrivs av tätskiktsleverantören. För PVC-matta kan Cascos Aqua Tät användas. Utrymmet 6 under brunnens ram 5 skall fyllas med byggbart fästbruk ex Höganäs FB 1000, alternativt Optiroc s Expanderbruk eller likvärdigt. Expanderbruk har bättre belastningsegenskaper än fästbruk. Utrymmet mellan plattor och golvbrunn 7 fogas antingen med samma fogmaterial som mellan plattorna alternativt med en kvalitets-mjukfog. Klinker K3 Plattorna läggs i sättbruk 1 med cementslamma eller i fästmassa. Golvet har inget tätskikt och brunnen har således inga tätskiktsdetaljer och ingen dräneringsspalt. Utrymmet mellan plattor och golvbrunn 2 fogas antingen med samma fogmaterial som mellan plattorna alternativt med en kvalitets-mjukfog. OBS! Denna golvtyp kan bara användas vid platta på mark och när viss fukt kan tillåtas att gå ned i markbädden

7 Allmänt om golvtyper där golvmaterialet även utgör golvets tätskikt Massagolv och Plastmatta är två golvtyper där golvmaterialet i sig självt även utgör golvets tätskikt. För massagolv skall golvbrunnen vara konstruerad så att en åldersbeständig vidhäftning mellan plastmassan och golvbrunnen erhålls. Detta åstadkoms med FURO vidhäftningsfläns vilken alla våra golvbrunnar och golv-rännor, som skall anslutas mot massagolv, är försedda med. För storkök och industri med plastmatta som golvmaterial är FURO golvbrunnar utrustade med en anslutning som kan klara mattjocklekar från 1,5 4 mm. Detta åstadkoms med FURO klämring resp. FURO klämram. Dessa är konstruerade så att plastmattan, oavsett tjocklek, formas av klämramen mot brunnen utan att mattan buktar sig. Mot alla golvbrunnar oavsett format kan mattan läggas utan att den behöver skäras upp eller svetsas i hörnen. FURO klämring och FURO klämram är konstruerade och täthetstestade för att uppfylla kraven i europanormen för golvbrunnar SS-EN Massagolv När ursparingslisten tas bort så finns ett spår 1 runt brunnen där plastmassan 2 kan bilda ett tjockare skikt för en säker anslutning till brunnens vidhäftningsfläns. Golventreprenören skall innan plastmassan läggs, behandla vidhäftningsflänsen 3 med primer för icke sugande underlag och beströ den med finsand. Ytbehandling Ytbehandlingen av rostfritt material har tre huvudsyften: 1. Förhindra att produkten utsätts för korrosion på de ställen där oxidskiktet ev. är skadat. 2. Utseendemässig, estetisk orsak. 3. Hygienisk orsak. Ytbehandlingen på våra golvbrunnsprodukter utförs som betning, slipning/polering eller glaskuleblästring. Rostfria galler är betade. Golvbrunnsöverdelar levereras slipade, betade eller i vissa fall glaskuleblästrade. Övriga delar av golvbrunnarna ytbehandlas med betning eller blästring där det är nödvändigt ur korrosionssynpunkt. Hygien typ 2, FURO 171 och 177, (för extremt höga krav på rengörbarheten) är ytbehandlade med ett speciellt utförande där alla sidor invändigt samt översidan är slipade och polerade till en yta som är extremt lätt att hålla ren. Plastmatta Plastmattan 1 skärs till efter brunnens kant. Tätning under mattan mot brunnens fläns 2 utförs med Cascos Aqua Tät eller Altros Altro Seal. (Tillbehör) Klämramen 3 formar mattan med tjocklek 1,5 4 mm mot brunnen utan att den buktar sig eller behöver skäras upp i hörnen. FURO 007 har en konstruktion som inte kräver något tätmedel. Stålslipat betonggolv Golvet har inget tätskikt och brunnen har således inga tätskiktsdetaljer. OBS! Denna golvtyp kan bara användas vid platta på mark och när viss fukt kan tillåtas att gå ned i markbädden. Hänsyn bör även tas om fukt skall hindras från att tränga upp från en vattenmättad markbädd. Utformningen av silar och galler Silarna i FURO-golvbrunnarna är utformade med en nedkragad ytterkant och ligger därmed stabilt utan att behöva skruvas fast. Till FURO 007 och 008 finns fastlåst sil som tillbehör. Hålutformningen följer SS-EN 1253 samtidigt som maximal vattenkapacitet och belastningsförmåga har uppnåtts. Gallren är av typen rutgaller och med maskvidd 22 x 22 mm för att klara trafik av vagnar med små hjul. Dessutom är gallren i belastningsklass L15 utförda med ett tandat halkskydd medan gallren i belastningsklass M125 inte har tandning. Detta för att gummihjulen på truckar och palllyftare inte skall förstöras. För att vara bekväma att lyfta är de indelade i sektioner. Varje sektion väger mellan 3 6 kg för belastningsklass L15 och max 8 kg för klass M125. Alla rutgaller kan i variantutförande levereras fastskruvade. Gallren uppfyller kraven i SS-EN

8 Montageinstruktioner För att slutresultatet skall bli bra är det viktigt att alla parter på byggnadsplatsen får riktiga instruktioner. Montageinstruktionen är en viktig del för att skapa förståelse för sammanhanget och funktionen hos olika produktkomponenter som ingår i en byggnad. Med FURO golvbrunnar och golvrännor levereras alltid en inplastad montageinstruktion. Denna vänder sig till alla berörda parter på byggnadsplatsen, från rörinstallatör till golventreprenör. Fri öppning () under silen är diametern av den största cirkeln som kan ritas in i den öppna ytan i silramen (mm). 140 > Form och storlek på testblock (mm). FURO golvbrunnar är anslutna till Säker Vatteninstallation vilket innebär att vi garanterar att våra montageinstruktioner är förenliga med branschreglernas krav. > för a 300 Viktiga krav i SS-EN 1253 (Europanormen för golvbrunnar) för a > 300 Belastningsklasser enligt SS-EN 1253 Nedan följer en guide över vilken belastningsklass som är lämplig för respektive installationsplats. Valet av lämplig klass är konstruktörens ansvar. > 300 Furhoffs anmärkning Detta är en beskrivning över hur SS-EN 1253 föreskriver att silar och galler skall belastningstestas. Om minsta osäkerhet råder, i det enskilda fallet, om gallret tål aktuell belastning skall en gallerdimensionering utföras. Kontakta oss redan i projekteringsstadiet så hjälper vi till med dimensioneringen. Uppgifter som är viktiga är belastningens storlek samt vilken tryckyta som blir belastad. Klass K3 (testlast 2 kn, brottlast 3 kn) För ytor utan körbar trafik, ex. badrum i bostäder, äldrevårdshus, hotell, skolor, simhallar, offentliga tvätt- och duschrum. Klass L15 (testlast 10 kn, brottlast 15 kn) För ytor med lätt körbar trafik i kommersiella fastigheter, dock ej gaffeltruckar. Testmetod för belastningsklassning enligt SS-EN 1253 Klass M125 (testlast 83,3 kn, brottlast 125 kn) För ytor med körbar trafik, ex. bilgarage, fabriker, verkstäder. Brunnens sil eller galler belastas med testlasten varefter kvarstående deformation uppmäts. Denna får ej överstiga 0,4 % av den fria öppningen () under silen/gallret. Dock får kvarstående deformation aldrig överstiga 2,0 mm. Därefter belastas silen/gallret med brottlasten varvid inga sprickor eller brott får uppkomma. Testlasten anbringas med ett testblock vars storlek varierar beroende på silens/gallrets storlek enligt tabell på nästa sida. Kapacitetsmätning enligt SS-EN 1253 Vattenflödet genom brunnen mäts genom att den monteras fritt, mitt i en öppen tank, så att vattnet endast kan flöda in genom silen/gallret. Utloppet dras ut genom tankens sida. Tanken tillförs kontinuerligt vatten så att nivån ställer sig 20 mm över silen/gallret. När nivån är stabiliserad kan flödeshastigheten mätas. Inflödet skall vara konstant över en period på minst 10 minuter. I europanormen är minimivärdena angivna till 0,8 l/s för -utlopp, 1,4 l/s för -utlopp och 4 l/s för 160-utlopp på brunnar utan sidoinlopp. När vi konstruerat FURO sortimentet har vi eftersträvat så höga kapaciteter som möjligt för att klara flöden från kokgrytor, diskmaskiner m.m. Dessa värden anges i tabellen för resp. produkt och uppfyller normens krav med god marginal

9 AB FURHOFFS ROSTFRIA BOX 93 SE SKÖVDE Tel FAX

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Ar t nr 1MONT 008 SE 2010-04-01 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 008 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT BETONGGOLV PLASTMATTA PÅ BETONG-

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök

ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök 1 (2) Installation ACO STAINLESS Golvrännor för industri och storkök Golvränna - betonggolv utan tätskikt ACO Golvränna 132TR150 ACO Golvränna 157TR200 ACO Golvränna 218TR400-600 Allmänt Golvrännor i TR-serien

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

Typgodkännande: Sitac 0073/00

Typgodkännande: Sitac 0073/00 Sitac 00/00 garanterar produktens 0.0. Utgåva sid () ACO GOLVBRUNN 0 Golvbrunnar - betonggolv, med plastmatta ACO Golvbrunn 0 med sido- eller bottenutlopp DN mm (samma installationsanvisning gäller) är

Läs mer

ACO Golvränna 132 TR150 / 157 TR200 / 218 TR

ACO Golvränna 132 TR150 / 157 TR200 / 218 TR CO Golvränna 132 TR150 / 157 TR200 / 218 TR400-600 Rostfri ränna komplett med brunn, galler, vattenlås och silkorg. Klass L15 n Ränna testad enligt SS-EN 1253 TR-serien är framtagen med fokus på god hygien

Läs mer

ACO STAINLESS Golvbrunnar för industri

ACO STAINLESS Golvbrunnar för industri 1 (1) CO STINLESS Golvbrunnar - betonggolv utan tätskikt CO Golvbrunn 132TB200 CO Golvbrunn 157TB220 CO Golvbrunn 218TB300 llmänt Skydda golvbrunnen från betongspill. Rengör direkt vid betongspill. Skydda

Läs mer

Rostfria brunnar. från Furhoffs

Rostfria brunnar. från Furhoffs Rostfria brunnar från Furhoffs Furhoffs Rostfria Kvalitet in i minsta detalj Redan 1899 startade Carl Furhoff ett litet kopparslageri i Skövde för tillverkning av kaffepannor, kittlar, tvättgrytor med

Läs mer

Golvbrunnar och -rännor

Golvbrunnar och -rännor Golvbrunnar och -rännor Stålhårt partnerskap innehåll. TORRBRUNNAR..... GOLVBRUNNAR..... SKRÄP- OCH SANDFÅNG... Grovhall och liknande utrymmen.... Storkök..... SPÄRRÄNNOR.... Väggnära brunnar... 6. GOLVRÄNNOR...

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Produktkatalog ROSTFRIA GOLVBRUNNAR & GOLVRÄNNOR

Produktkatalog ROSTFRIA GOLVBRUNNAR & GOLVRÄNNOR Produktkatalog ROSTFRIA GOLVBRUNNAR & GOLVRÄNNOR Storkök K O K G R Y TA S P Ä R R Ä N N A D I S K M A S K I N D I S K B Ä N K U P P S A M L I N G Sanitetsbrunnar B A D R U M B A D H U S S J U K H U S T

Läs mer

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn 150 och pålitlig funktion, brett sortiment

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn 150 och pålitlig funktion, brett sortiment och 200 pålitlig funktion, brett sortiment och 200 är en serie golvbrunnar med bred användbarhet i våtutrymmen. De lämpar sig likaväl för nybyggnation och renovering av enfamiljshus som för installation

Läs mer

drain multi STOCKHOLM

drain multi STOCKHOLM drain multi STOCKHOLM INSTALLATION MULTI STOCKHOLM Omfattar golvkonstruktion, avsedd för Betongbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Träbjälklag med ytskikt av klinker med tätskikt Omfattar placering,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor

MONTERINGSANVISNING Golvbrunnar och golvrännor Mewell Plåt AB är ett modernt plåtslageri för tillverkning av bl.a. utvändiga tunnplåtsarbeten, specialarbeten och rostfria golvbrunnar för storkök, industri och offentlig miljö. Vi utför takrenoveringar,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl

MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl MONTERINGSANVISNING Purus Line - Vinyl Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar i specifikationer, vilket vi förbehåller

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

DRAIN MULTI STOCKHOLM

DRAIN MULTI STOCKHOLM DRAIN MULTI STOCKHOLM INSTALLATION MULTI STOCKHOLM Omfattar golvkonstruktion, avsedd för Omfattar placering, avsedd för Godkända tätskikt Omfattar RSK-nr 1 Ingående komponenter: Montageset innehåller ränna,

Läs mer

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Flexibla designlösningar. Duschrännor och golvbrunnar för badrum. och duschutrymmen. universal design award 2010

ACO VVS. ACO ShowerDrain. Flexibla designlösningar. Duschrännor och golvbrunnar för badrum. och duschutrymmen. universal design award 2010 ACO VVS ACO ShowerDrain Flexibla designlösningar Duschrännor och golvbrunnar för badrum och duschutrymmen universal design award 2010 2010 universal design consumer favorite 2010 ACO ShowerDrain funktionalitet

Läs mer

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat

Monteringsanvisning för golvvärme. Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Monteringsanvisning för golvvärme Värmekabel Värmematta Värmefoliematta Trä & Laminat Tack för att du valt våra golvvärmeprodukter. Du kommer att ha ett varmt och skönt golv i många år. Läs igenom denna

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929

AFFÄRSOMRÅDE UTGÅVA 2015-1. Klinkergolv. Klinkergolv. Plattor i bruk och plattor i fix. ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 AFFÄRSOMRÅDE Klinkergolv Klinkergolv Plattor i bruk och plattor i fix ON A SOLID GROUND Kunskap om golv sedan 1929 Klinkergolv Inom affärsområde Klinker installerar vi golv med olika typer av plattsättningar

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör. For other Languages. www.jafo.eu UTGÅVA 13

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör. For other Languages. www.jafo.eu UTGÅVA 13 UTGÅVA 13 Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör For other Languages Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör

Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör UTGÅVA 8 Monteringsanvisning för Golvbrunnar i plast och tillbehör Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 8 2 Renhållning och Inspektion Sida 12 Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T21 IdéTrading tätskikt GOLV 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, torrt och jämnt samt fritt från sprickor.

Läs mer

by JAFO Elegant golvavlopp

by JAFO Elegant golvavlopp Elegant golvavlopp Unidrain har ett brett sortiment av eleganta golvavloppslösningar. Kommande sidor kommer att visa dig möjligheterna och fördelarna med att installera Unidrain golvavlopp i ditt badrum

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn

MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn MONTERINGSANVISNING Industri- & Tvättstugebrunn! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Ett system, många möjligheter. Färgkod: svart. Galler. Brunnsmanschett. Förhöjningsring. Formstabil golvbrunn

Ett system, många möjligheter. Färgkod: svart. Galler. Brunnsmanschett. Förhöjningsring. Formstabil golvbrunn Vieser-systemet Ett system, många möjligheter Färgkod: svart Vieser är ett färgkodat golvbrunnssystem där alla svarta delar ska monteras under tätskiktet. Den svarta färgen har en stor fördel i att de

Läs mer

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta

Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta Installation av JAFO golvbrunn i betong- eller träbjälklag och anslutning till klinkergolv eller plastmatta JAFO:s golvbrunnar fi nns i modellerna MP (med mattpaket innehållande sil, klämring, O-ring,

Läs mer

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK

LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK LINJEAVVATTNING FÖR TUNG TRAFIK BELASTNINGSKLASS D 400 TILL F 900 Ränna för tung trafik med kant och galler i gjutjärn SF-100, SF-150, SF-200, SF-300 2 Udveckling igenom 30 år ANRIN grundades 1971 som

Läs mer

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR

Januari 2015. Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR LÄGGNINGSANVISNING VÅTRUMSGODKÄNDA GOLV Januari 2015 Pearlazzo PUR Prestige PUR Mystique PUR Classic Mystique PUR 2000 PUR Verona PUR Vogue Ultra PUR Corona PUR Mosaic PUR Standard PUR Ultima Hydro 2 1

Läs mer

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen

OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen MONTERINGSANVISNING Purus Line - Tile Insert OBS! Brunnen måste placeras centralt under ramen Träbjälklag Sida 3 Betonggolv Sida 10 2 Renhållning och Inspektion Sida 16 Vår ständiga produktutveckling kan

Läs mer

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn

Monteringsanvisning för Weber Designbrunn Monteringsanvisning för Weber Designbrunn rev. 2016-06-15 1(12) Weber Designbrunn Marknadens första golvbrunn med fabriksmonterat tätskikt. Fuktskador i våtrum har länge varit ett problem för både husägare

Läs mer

Purusrännan 100 Smal ränna med hög kapacitet

Purusrännan 100 Smal ränna med hög kapacitet Smal ränna med hög kapacitet www.purus.se - rännan med både form och funktion Purus är unik leverantör på marknaden med att erbjuda en 100 mm bred ränna som standard i sitt sortiment, som dessutom har

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

Handledning för dig som gör det själv

Handledning för dig som gör det själv Montera keramik på balkong och terrass Handledning för dig som gör det själv Denna arbetsbeskrivning gäller för montering av keramik på balkong och terrass/altan. Läs igenom hela broschyren innan du påbörjar

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

Juni 2011. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn Juni 20 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007- Copyright: Thermotech Scandinvia AB

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram av typen TILE Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil TILE. 3. Monteringsram träbjälklag (H: 22 mm). 4. Träskruvar (12

Läs mer

Mewell Produkter Brunnar & Rännor

Mewell Produkter Brunnar & Rännor Mewell Produkter Brunnar & Rännor Välkommen till Mewell Plåt Mewell Plåt AB är ett väletablerat företag med mycket goda kunskaper inom branschen. Vi är ett företag som är mån om våra kunder och vår strävan

Läs mer

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

PCI monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn PCI monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn Monteringsanvisningen omfattar golvbrunnarna Purus Line/Corner och Unidrain Linje- och Hörnavlopp. Följ monteringsanvisningen från Purus och

Läs mer

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn

2011-04-15. Monteringsanvisning. för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn 011-0-15 Monteringsanvisning för väggnära placering av golvbrunn UNIDRAIN LINJEAVLOPP med våtrumssystem PCI VG007 Monteringsanvisningen

Läs mer

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler

Feb- 98 Utgåva 2. Monteringsanvisning. för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Feb- 98 Utgåva 2 Monteringsanvisning för golvspånskivor till flytande golv i torra lokaler Förberedelser. Läs igenom hela denna monteringsanvisning innan du börjar lägga golvet. Montera spånskivorna i

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 3 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin

fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei AB Smidesvägen 10, 171 41 solna Tel: 08 525 090 80 E-post: info@mapei.se Kundservice Tel: 0550 808 15 E-post: order@mapei.se www.mapei.se fäst- och fogmassor kemiska produkter för byggindustrin Mapei

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar APRIL 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 TM#F monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje

Läs mer

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn150 och 200 För installation i betong- eller klinkergolv utan tätskikt

ACO ShowerDrain. ACO Golvbrunn150 och 200 För installation i betong- eller klinkergolv utan tätskikt ACO Golvbrunn150 och 200 För installation i betong eller klinkergolv utan tätskikt Ø 75 mm, 97219 97269 711 96 01 711 96 23 405512 405513 Ø 75 mm. 97305 97307 711 96 52 711 96 52 405498 405499 Ø 75 mm

Läs mer

Golvbrunnar och duschrännor

Golvbrunnar och duschrännor Golvbrunnar och duschrännor K E E P I N G U P T H E F L O W R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Stilren design med BLÜCHER BLÜCHER tillverkar stilrena golvbrunnar och duschrännor som erbjuder

Läs mer

FRW Direct flödesreglerbrunn

FRW Direct flödesreglerbrunn www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/09 42AI03_e flödesreglerbrunn Installation, drift och underhållsinstruktioner

Läs mer

PP inomhus avloppssystem

PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Praktiskt, vackert och säkert

Praktiskt, vackert och säkert LÖSTAGBAR SLAMHINK ELLER SLAMKORG Smuts och sand sköljs ned med vattnet i en slamkorg av plast, så att inte avloppet stockas. Praktiskt, vackert och säkert Kavikas Smutsstoppare har en tidlös design, är

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03

MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 2014-04-03 MONTERINGSANVISNING T11 IdéTrading tätskikt VÄGG 1 FÖRUTSÄTTNINGAR 1.1 Underlaget skall vara rent, plant och torrt samt fritt från sprickor.

Läs mer

Casco Folie Monteringsanvisning

Casco Folie Monteringsanvisning Casco Folie Monteringsanvisning Tätskiktsystem för våtrum Januari 2017 Ersätter tidigare anvisning från juni 2016 Den här monteringsanvisningen ingår i följande serie från Casco 1. Förbereda underlag 2.

Läs mer

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören.

Fogarna skall utföras i enlighet med gällande normer och föreskrifter. Fogritning skall därvid utfärdas av projektören. ACO DRAIN 4 Allmänna installationanvisningar Schakta botten. Höjdanpassa i överensstämmelse med vald falltyp. Eftertäta schaktbotten för att undvika att jord/grus lossnar eller mjukas upp. Lägg säkerhetsskikt

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING)

Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar NOVEMBER 2016 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNING) 1 Impervius F-System monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING

NORDIC. Installationsanvisning. PP inomhus avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC INSTALLATIONSANVISNING NORDIC PP inomhus avloppssystem Installationsanvisning Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar

Läs mer

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678

Byggvägledning. Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Byggvägledning Englund-Gruppen i Göteborg AB Kryptongatan 20 431 53 Mölndal Tel 031-670 170 Fax 031-871 678 Englund-Gruppen i Stockholm AB f.d. Golvterminalen Årsta Skolgränd 14 117 43 Stockholm Tel 08-556

Läs mer

Produktkatalog nr 22

Produktkatalog nr 22 Produktkatalog nr 22 Purus är en av Skandinaviens ledande aktörer inom VVS. Koncernen arbetar inom fyra produktområden: Golvbrunnar, Designade golvbrunnar och Industrirännor Inom golvbrunnar och golvrännor

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar Februari 2016 Ersätter tidigare anvisning från november 2015 www.schonox.se Innehåll Tätning av Purus brunnar Tätskiktsystem SCHÖNOX Rollat 1 och 2, visas

Läs mer

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311

Thermotech golvvärme. Minifloor 8 Installationsanvisning. IA207-gds-1311 Thermotech golvvärme Minifloor 8 Installationsanvisning IA207-gds-1311 MINIFLOOR 8 Installationsanvisning Minifloor 8 FÖRDELAR Lika låg bygghöjd som elgolvvärme Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR

TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Säkra Våtrum 19 TEKNISKA RÅD OCH ANVISNINGAR Här följer ett antal tekniska lösningar som anger viktiga tekniska moment som är av stor vikt för en säker våtrumsinstallation. Vi har samlat de viktigaste

Läs mer

Purus Line - Lathund Golvavlopp som ger nya möjligheter

Purus Line - Lathund Golvavlopp som ger nya möjligheter Purus Line Lathund Golvavlopp som ger nya möjligheter www.purusline.se PURUS LINE är en ny typ av golvbrunn, utvecklad för att möta dagens krav på design, funktion och säkerhet. Formen ger nya möjligheter,

Läs mer

Flytande golv 8, 12, 18

Flytande golv 8, 12, 18 Flytande golv 8, 12, 18 Fördelar Låg bygghöjd, endast 9, 14 resp. 18 mm Hög tryckhållfasthet möjliggör tunna övergolv Kan anslutas till alla vattenburna värmekällor Kan läggas på befintligt golv Ekonomiskt

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av

Monteringsanvisning ROT-GOLV. Montering på underlag av Monteringsanvisning Okt 2003 Utgåva 2 ROT-GOLV Montering på underlag av Befintliga trägolv Mellanbjälklag av betong/lättbetong Produktbeskrivning ROT-golv, E1. Not och fjäder 4 sidor. Tjocklek: Format:

Läs mer

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor

inledning Syfte Målsättning Metod och utförande Felkällor golvbrunnsrapporten inledning En av de absolut vanligaste skadeanmälningarna Gar-Bo får in är anmälningar om felmonterade golvbrunnar. Dessutom har vi uppmärksammat att även nygjorda golvbrunnar ofta får

Läs mer

Golvkonstruktioner med golvvärme

Golvkonstruktioner med golvvärme Golvkonstruktioner med golvvärme Installationsanvisningar för alla typer av golvbjälklag Innehåller rekommenderade skikt mellan golvvärmesystem och färdigt golv 9007-0 Copyright: Thermotech Scandinvia

Läs mer

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16

På bärande golv med LK Spårskiva EPS 16 På bärande golv med Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Spårskiva EPS 16 avsedd att läggas på bärande golv där man eftersträvar särskilt låg bygghöjd. Produkten är främst avsedd för privat boendemiljö.

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Golvbrunnar R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M

Golvbrunnar R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M Golvbrunnar K E E P I N G U P T H E F L O W R O S T F R I A A V V A T T N I N G S S Y S T E M BLÜCHER DRAIN MULTI GOLVBRUNN BLÜCHER Drain MULTI är samlingsnamnet på våra rostfria golvbrunnar till bostäder,

Läs mer

Läcker design Vattentäta konstruktioner

Läcker design Vattentäta konstruktioner Läcker design Vattentäta konstruktioner Inspiration och information om golvbrunnar med väggnära placering Har du idéerna har vi tekniken Det har börjat hända saker med golvbrunnarna i våra våtrum. Från

Läs mer

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP

Stilla. w w w.pipelife.se. Ljuddämpande avloppssystem i PP Stilla Ljuddämpande avloppssystem i PP Pipelife Stilla Pipelife Stilla är ett ljuddämpande avloppssystem för installation i byggnad. Stilla har alla fördelar som det väl beprövade PP Nordic systemet från

Läs mer

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning

V:12-2 G:12-2. Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b. Utformning Konstruktion V12-2a o b och G12-2a o b Arbetsanvisningar Nr B 81201 Nov 12 MBE V:12-2 G:12-2 Konstruktionerna V12-2a och G12-2a uppfyller normalt ångtäthetskraven för ytterväggskonstruktioner av betong,

Läs mer

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR)

Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning mot Unidrain Linje väggnära golvbrunnar MAJ 2015 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) 1 Zebra Systems F 1 monteringsanvisning för tätskiktsanslutning

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

Tap-Box 3725, RSK 8236049

Tap-Box 3725, RSK 8236049 Tap-Box 3725, RSK 8236049 För inbyggd duschblandare x 4 x 10 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens

Läs mer

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD

FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD ANVÄNDARMANUAL FALLSKYDDSSYSTEM STANDARD INSTRUKTION ENLIGT EN 13374 www.safetyrespect.se info@safetyrespect.se Tel 063-130400 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3. Säkerhetsföreskrifter 4. Infästningar 5. Bultfot 6.

Läs mer

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar

SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar SCHÖNOX Tätning av design- och väggnära brunnar November 2015 Ersätter tidigare anvisning från april 2014 www.schonox.se Innehåll Förutsättningar och val av tätskiktssystem...sid 2 Tätning av Purus brunnar

Läs mer

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV

BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV LÄGGNINGSANVISNING BJOORN PARKETTSTAV PARALLELLA RADER PARKETTGOLV PRODUKTINFORMATION Europeisk ekstav med ca. 3,6 mm slitskikt, färdigslipad till 120 korn. Stavformat L=340 mm, B=68 mm, T=13 mm. 1st fp.

Läs mer

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012

GOLVABIA f-system monteringsanvisning. Oktober 2012 GOLVABIA f-system monteringsanvisning 1 Innehåll Monteringsanvisning Golvabia F-System, oktober 2012 (ersätter tidigare anvisningar) Golvabia F-system... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar vägg...

Läs mer

Electrolux Diskrumsutrustning

Electrolux Diskrumsutrustning I kombination med kan Electrolux Diskmaskiner utnyttjas till sin fulla kapacitet. Modulsystemet gör att man kan utforma diskrummet på ett ekonomiskt och ergonomiskt fulländat sätt med kompletta lösningar

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor

Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Våtrumskonstruktioner med keramiska plattor Forskningsprojekt utförda av Anders Jansson Presenterade av Ulf Antonsson 1 Anders hade inte möjlighet att medverka. 2 SP Svergies Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Installation av Värmefilm, värmefolie.

Installation av Värmefilm, värmefolie. Installation av Värmefilm, värmefolie. Till en början ska du se till att beställa rätt mängd material inför installationen. Detta får du hjälm med i dokumentet (Beräkning.pdf). Se till att vara noggrann

Läs mer

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR

SAMLINGSBRUNN & FÖRDELNINGSRÖR Installation 1:6 Råd och anvisningar för installation av samlingsbrunnar och fördelningsrör. Entreprenaden och dimensionering Installatören skall förvissa sig om att erforderliga tillstånd för utförandet

Läs mer