9 Minirapporteringsärendet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "9 Minirapporteringsärendet"

Transkript

1 Minirapporteringsärendet Minirapporteringsärendet Minirapportering används i första hand när man skall göra utbetalningar av arvoden och ersättningar till personer som inte har någon anställning vid Uppsala universitet. Den används också för inrapportering av utbildningsbidrag som inte är kopplade till anställning (hanteras f n av personalavdelningen). Personer som erhåller reseersättningar via Tur&Retur måste först läggas upp i ett minirapporteringsärende om de inte finns i Primula. Minirapporteringsärendet hanterar uppgifter både om en person och om de arvoden och ersättningar som personen skall erhålla. Beskrivning av ärendeytan Ärendeytan för minirapporteringsärendet är indelad i fyra delar. Den översta delen av ärendeytan I den översta delen av ärendeytan finns fälten för den personsökning som måste göras när man skapar ett nytt ärende. Om ärendet avser en person som redan finns i Primulas databas

2 Minirapporteringsärendet 9-2 skall man, när personsökningen är klar, markera den rad i listboxen som innehåller texten 4 ARVODIST. I vissa fall kan det finnas en annan siffra än 4 angiven vilket innebär att den minirapporterade anställningen tillkom innan Uppsala universitet beslöt att anställningsnummer 4 alltid skall användas för sk minirapporterade anställningar. Om ärendet avser en helt ny person och listboxen till höger är tom skall man skriva in siffran 4 i rutan direkt efter namnfältet. Den andra delen av ärendeytan Denna del av ärendeytan innehåller de absolut nödvändigaste personuppgifterna för att en person, som inte har någon anställning vid universitetet, skall kunna erhålla ett arvode eller en ersättning. Här finns fält och knappar för inrapportering av ny eller ändrad information för personen i ärendet. Om man skapar ett nytt ärende för en person som redan finns i databasen fylls ärendeytan med den information om personen som för närvarande finns i Primulas databas. Den tredje delen av ärendeytan I den tredje delen kan man rapportera in poster med information om de arvoden och ersättningar som skall betalas ut. Under knappraden finns en listbox som inrapporterade poster läggs ner i. Där visas de inrapporterade lönehändelserna som de såg ut vid inrapporteringstillfället. Man kan ha flera olika typer av arvoden och ersättningar i samma ärende. Längst ner i den tredje delen av ärendeytan finns en beslutsruta där man skall rapportera in information som gäller för det ärende som för tillfället finns i ärendeytan. Den nedersta delen av ärendeytan Här finns knapparna som används för hantering av ärendet. Alla knapparna beskrivs i kapitlet Ärendehantering under rubrikerna Skicka ärende, Avsluta ärende, Kasta ärende eller ångra inrapportering och Bläddra bland ärenden. Under knappraden finns en statusrad som tillsammans med rubrikerna på respektive fält ger information och hjälp vid inrapportering i de olika fälten. Skapa ett nytt minirapporteringsärende För att skapa ett nytt ärende kan man välja Ärenden/Minirapportering... i huvudfönstret eller motsvarande ikon i verktygsraden. Man kan inte skapa ett minirapporteringsärende för hantering av en persons verkliga anställningar vid universitetet, dvs anställningar som är inrapporterade via ett anställningsärende. Arvoden och ersättningar som hör ihop med en riktig anställning skall rapporteras via ett arvodes- och ersättningsärende. Om man i listboxen i den översta högra delen av ärendeytan väljer någon annan anställning än 4 ARVODIST kommer ett meddelande från Primula att detta inte är tillåtet.

3 Minirapporteringsärendet 9-3 Det kan bara finnas ett pågående minirapporteringsärende för en person. Om man försöker skapa ett nytt ärende och det redan finns ett pågående ärende hos någon användare så meddelar Primula detta. Ett nytt ärende kan skapas först när det pågående ärendet är avslutat eller kastat. Det går heller inte att skapa ett minirapporteringsärende om det finns ett pågående personärende för den aktuella personen. Ett nytt ärende kan skapas först när det pågående personärendet är avslutat eller kastat. Automatik i minirapporteringsärendet När ett minirapporteringsärende skapas för första gången för en person och när detta ärende avslutas läggs en sk minirapporterad anställning upp för personen i Primula databas. Uppgift om vilken institutionskod den minirapporterade anställningen skall ha sköts med automatik via en styrtabell. Alla minirapporterade anställningar knyts till en institution/motsvarande som har benämningen Minirapporterad, generell och kod 999. Alla användare som har behörighet till denna institutionskod i minirapporteringsärendet får på så sätt behörighet till den minirapporterande anställningen även om deras behörighet för övrigt är begränsad till att gälla endast de egna institutionerna/motsvarande. På raden för en minirapporterad anställning i informationsytan anges befattningsbenämningen ARVODIST och för institution/motsvarande anges Minirapporterad. Även befattningsbenämningen läggs alltså in med automatik i ärendet via en styrtabell i Primula. Detta innebär att uppgifter om befattningsbenämning och institution/motsvarande inte kan rapporteras av någon användare och uppgifterna kan heller inte ses i ärendeytan utan bara i informationsytan. Den minirapporterade anställningen (som alltså inte är någon riktig anställning) visas alltid på en särskild rad i informationsytan för personen. Den minirapporterade anställningen finns kvar i databasen och i informationsytan tills den rensas bort av en speciell rensningsrutin.

4 Minirapporteringsärendet 9-4 Regler för när ett ärende skall skapas vid institutioner/motsvarande Användare vid institutioner/motsvarande skall skapa ett minirapporteringsärende när ett arvode eller en ersättning skall utbetalas till en person som: inte har någon anställning alls vid universitetet har haft en eller flera anställningar vid universitetet och som är avslutade Om en person är anställd vid Uppsala universitet, dvs har en pågående anställning som är inrapporterad via ett anställningsärende i Primula, skall användare vid institutioner/motsvarande skicka arvodesräkningen (på samma sätt som tidigare) till personalavdelningen för vidare hantering. Ärendeytans information samt regler för rapportering Beskrivning av information i fält och knappar I nedanstående tabell finns beskrivningar av den information som kan finnas i alla fält, rutor och under knappar som man kan använda för inrapportering av arvoden och ersättningar. För vissa fält, rutor och knappar krävs tydligare instruktioner än de som finns i tabellen. Dessa finns nedan under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Systemets obligatoriska fält har rödmarkerade rubriker i ärendeytan. Lokalt har Uppsala universitet valt att göra ytterligare några fält obligatoriska. Dessa anges i tabellen nedan. Namn på fält, rutor och knappar Adressuppgifter Fullständig adress i Sverige Utland Utlandsadress Station.ort. L.spec Ändrad ber av skatt Pro.sk Ändrad ber av skatt Fr o m Beskrivning av information samt regler för inrapportering Obligatorisk uppgift. Fyra fält: gatuadress, c/o-adress, postnummer samt ort. Orten kommer automatiskt när man lägger in postnumret. Använd tab-tangenten. OBS! Dessa fält skall inte användas om utlandsadress finns. Se instruktioner under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Obligatorisk uppgift för utlandsboende. Landkod skall väljas i listboxen. Maximalt tre adressrader kan skrivas. Observera att direkt efter kommatecken (som särskiljer adressraderna) skall INGET mellanslag göras. Se instruktioner under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Arbetsställenummer samt tjänstgöringsort. Rapporteras ej. Ifylles med automatik från styrtabell Arbetstallekod med arbetsställenummer= Tjänstgöringsort är alltid Rapporteras ej. Ifylles med automatik. Procentskatt. Fylls i efter särskilt beslut från skattemyndigheten. Det datum från vilket skattebeslutet gäller. Läggs in av inst

5 Minirapporteringsärendet 9-5 Namn på fält, rutor och knappar Beskrivning av information samt regler för inrapportering Läggs in av Ändrad ber av Jämkningsbelopp enligt jämkningsbeslut. skatt Jämkning. Den generella regeln är att inrapporterat belopp blir negativt med automatik eftersom det är det vanligaste fallet. Om man vill att beloppet skall vara positivt måste man ange ett plustecken (+) framför beloppet vid inrapporteringen. Ändrad ber av Det datum från vilket jämkningsbeslutet gäller. skatt Fr o m Ändrad ber av Det datum till vilket jämkningsbeslutet gäller. skatt T o m Ändrad ber av Beloppsgräns. När bruttolön överstiger beloppsgräns upphör skatt Beloppsgräns jämkningen att gälla. Grunduppgift: Skattetabell och kolumn. Anges enligt skattsedel, t. ex Prel.sk. (två fält) Skattekolumn fylls i automatiskt beroende på personens ålder. Kolumn är 1 till och med det år man fyller 65 och 2 fr o m året efter det år man fyllt 65. (Gäller inkomst upp till 3.200:-) Grunduppgift: Proc.sk. Procentskatt. 30% läggs in med automatik om personen inte har någon anställning vid Uppsala universitet. Grunduppgift: Procentsats för särskild inkomstskatt enligt beslut från SINK-sk. skattemyndigheten för utomlands bosatta personer. Anst. f r o m Obligatorisk uppgift. Datumet skall alltid vara den 1:a i den månad som arbetet utförts. Kan vara datum framåt eller bakåt i tiden. Typ av anställning Obligatorisk uppgift arvode uppdragstagaren skall anges. Slutdatum anst Änvänds ej för närvarande vid Uppsala universitet Lönegrupp Obligatorisk uppgift. Beteckning på en grupp av institutioner som har samma löneadministratör. Här anges koden för den lönegrupp som anställningen tillhör. I styrtabell Lonegrupp finns kod för lönegrupp samt namn på den löneadministratör som ansvarar för gruppen. OBS att en löneadministratör kan ha flera lönegrupper! Orgenhet Ska alltid vara 999, minirapporterade generell Orgenhet Används ej vid Uppsala universitet Kontering Typ av ersättning Obligatorisk uppgift. Löneart för ett arvode eller en ersättning. I listboxen visas alla valbara lönearter i minirapporteringsärendet. Se instruktioner under rubriken Särskilda regler och anvisningar. Fr o m Obligatorisk uppgift. Det startdatum som gäller för arvodet/ersättningen. Tom Obligatorisk uppgift. Det slutdatum som gäller för Antal arvodet/ersättningen. Antal timmar vid timrapportering eller antal lektioner. Minuter omräknas i hundradelar, t. ex. 3 tim och 30 minuter = 3,5

6 Minirapporteringsärendet 9-6 Namn på fält, rutor och knappar Beskrivning av information samt regler för inrapportering Läggs in av Á-pris Á-pris per timme. Kan även avse à-pris per dag i förekommande fall. Vissa lönearter kräver inget à-pris. Detta ligger i systemet och visas vid löneberäkningen. (tex 3260 Prof underv) Belopp Obligatorisk uppgift när inte antal timmar/lektioner eller dagsersättning och à-pris anges. Ifylles med totalt belopp. Omfattning Obligatorisk uppgift, enligt angivelse i löneartskatalogen, för vissa lönearter, t ex 3290 utbildningsbidrag. Rapporterad omfattning reducerar beloppet på posten. Tillfällen Fältet används ej vid Uppsala universitet. Text Valfritt fält används vid behov för extra information eller förtydliganden av den ordinarie löneartstexten. OBS att denna text skrivs ut på lönebeskedet och tar över ordinarie löneartstext. Korrigering Vid rättelser - används vid återtagande av ett arvode eller en ersättning. Konto Obligatorisk uppgift. Konto enligt kontoplanen. Anges med fyra siffror. Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. Orgenh Obligatorisk uppgift. Organisatorisk enhet enligt kontoplanen. Anges med fem siffror. Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. Prestati Obligatorisk uppgift. Prestation enligt kontoplanen. Anges med max tre siffror. Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. Kurs/proj Kurs/projekt enligt kontoplanen. Anges med max åtta siffror. Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. De tre första siffrorna måste överensstämma med de tre första i orgenh. Denna kontokombinationskontroll finns inte i Primula. Motpart Obligatorisk uppgift. Motpart enligt kontoplanen. Utbet till privatpersoner i Sverige , utbet till privatpersoner inom EU och utom EU Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. Finansiär Finansiär enligt kontoplanen. Anges med sex siffror och är obligatorisk då konto är 5070, 5071 eller Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. Aktivitet Aktivitet enligt kontoplanen. Frivilligt fält. Anges med max 5 siffror. Konteringskontroll sker mot kontoplan i ekonomisystemet. Kop. Kont. Del. kont... Kopiering av konton. Kan användas vid flera inrapporteringsärenden i följd med samma kontering. Totalt 100%. Kan inte användas vid delad kontering. Delad kontering för en post. Används istället för raden med konteringsfälten om posten skall bokföras på olika konton. Konteringen måste vara procentuellt fördelad, totalt 100%.

7 Minirapporteringsärendet 9-7 Namn på fält, rutor och knappar Avvikande skatt... Blanketter Ant[H]... Beskrivning av information samt regler för inrapportering Val av avvikande skatt. Frivillig procentsats dock lägst 30%. Om annan skattesats skall tillämpas måste meddelas. Utskrift av blankett arvode Ärenderelaterade anteckningar. Används då ärenden skickas mellan handläggare. Kan raderas innan ärendet avslutas. Följer annars ärendet till arkivet. Läggs in av Beskrivning av information i beslutsrutan I nedanstående tabell finns beskrivningar av den information som kan anges i fält, rutor och under alla knappar i beslutsrutan. Namn på fält, rutor Beskrivning av information samt regler för och knappar inrapportering Attesteras ej Attest Blankt eller ett X. Ej beslut/ utbetalningsorder Beslut/ utbetalningsorder Diarienummer Tidigare beslut i ärendet Dokumentnummer Motiv... Blankt eller ett X. X-markering skall göras när beslut i ärendet är taget. För att avsluta ärendet måste X- markering finnas! Om man vill kasta ärendet eller ändra information i ärendet innan avslut måste X- markering tas bort. Aktuellt diarienummer från det centrala PA-diariet Handläggare av tidigare utbet.order Används ej vid Uppsala universitet Fritt textfält. Fältet kan användas när det finns behov av att motivera beslutet för ärendet Särskilda regler och anvisningar Behörighet att rapportera information i minirapporteringsärendet Användare vid personalavdelningen som har behörighet att rapportera information i Primula har behörighet till samtliga fält, rutor och knappar i minirapporteringsärendet inkl beslutsrutan.

8 Minirapporteringsärendet 9-8 Användare vid institutioner/motsvarande tilldelas behörighet att rapportera information i minirapporteringsärendet för alla personer som inte har någon anställning vid universitetet. Vissa fält kan vara undantagna från behörigheten och är då gråfärgade för användaren. Listboxar i ärendeytan För vissa fält finns listboxar där man kan välja vilken information som skall finnas i fältet. Informationen i listboxarna hämtas från olika styrtabeller i Primula. Styrtabellerna kan läsas genom att man i menyn Servicerutiner väljer Styrtabeller lönerutin eller Styrtabeller övriga.... Man kan inte skriva in någon annan information i de fält som har en tillhörande listbox än den som finns i listboxen. Om man tycker att någon information saknas eller är felaktig skall man meddela detta till sin kontaktperson vid personalavdelningen. Adresser Adressen är en obligatorisk uppgift. Detta betyder att det måste finnas information antingen i fälten Adressuppgifter eller under knappen Utland. Om personen redan finns i Primulas register skrivs uppgifter om adress och skatt in i fälten med automatik. Glöm inte kontrollera att Primulas adressuppgifter är aktuella. De adressuppgifter som registreras i fälten Adressuppgifter eller under knappen Utland kan efter att minirapporteringsärendet avslutats ses om man klickar på Adress - knappen på informationsytan. Knappen Utland Under knappen Utland får man en bild där man lägger in uppgift om landkod och adress. I fältet för adress skall adressens olika delar skiljas åt med ett kommatecken (,) utan något blanktecken direkt efter (högst tre rader och max 27 positioner/rad). Detta medför att de olika adressdelarna skrivs på varsin rad i bankfilen och under knappen Adress i informationsytan. Skatteberäkning De skatteuppgifter som går att lägga in i minirapporteringsärendet är i princip samma som kan läggas in i personärendet. Vid uppläggning av en ny person i minirapporteringsärendet fylls alltid fältet Grunduppgift: procentskatt automatiskt med 30%. Om personen redan

9 Minirapporteringsärendet 9-9 har skatteuppgifter inrapporterade via ett personärende är det dessa uppgifter som gäller. Om dessa skall ändras måste institutionen meddela personalavdelningen. Varje årsskifte levererar skattemyndigheten en datafil med skatteuppgifter för det nya året som gäller alla personer som fått ersättning i Primula senast i november året innan. Dessa uppgifter läggs in med automatik i fälten Grunduppgift: skattetabell, kolumn och procentskatt samt i förekommande fall i fältet Beslut skattemyndighet: jämkning. Om personen inte har någon anställning utan bara har en minirapporterad anställning läggs 30% skatt in i fältet Grunduppgift: procentskatt. För övriga regler angående rapportering av skatteuppgifter och beräkning av skatt hänvisas till kapitel Personärendet och den text som finns under rubrik Skatteberäkning. Typ av ersättning Den löneart som väljs styr vilka fält som är obligatoriska och vilka som får användas för inrapportering av information. Minirapporteringsärendet innehåller endast ett fåtal lönearter. Dessa lönearter kan även användas i arvode- och ersättningsärendet av de användare som har behörighet till detta ärende. Kontroller vid inrapportering Lägg till -knappen När man rapporterat klart i inrapporteringsfälten skall man flytta posten med den nya eller förändrade informationen i inrapporteringsfälten ner till listboxen genom att klicka på Lägg till -knappen. Innan raden läggs ner i listboxen kontrolleras att alla obligatoriska fält är ifyllda. En varning ges om kontering saknas. Man kan dock fortsätta utan att fylla i konteringen. Finns ingen kontering på arvoden/ersättningar hamnar dessa på en Restkonteringslista, som måste rättas av personalavdelningen. När man lagt till en post i listboxen kan man välja en ny löneart i fältet Typ av ersättning och fortsätta att rapportera in ytterligare poster. Konteringskontroll En viss konteringskontroll finns i Primula. Systemet accepterar alla kända konton som finns upplagda och är aktiva i ekonomisystemet. Däremot har Primula ingen kontroll av felaktiga kontokombinationer.

10 Minirapporteringsärendet 9-10 Ändra - och Ta bort -knappen En post som finns i listboxen kan markeras och lyftas upp till inrapporteringsfälten för att ändras eller tas bort. Detta kan göras innan man skickar ärendet till en annan användare och innan ärendet avslutas. Utskrift av blankett Arvode När ett minirapporteringsärende är klart och ett beslut finns kan en arvodesblankett skrivas ut. Om ärendet har skapats av en användare vid en institution/motsvarande skall blanketten skrivas ut för underskrift innan X-markering för beslut görs i beslutsrutan och innan ärendet avslutas. Utskriften sker genom att man trycker på tangenten Blanketter. Skicka ett minirapporteringsärende När man skickar ett ärende till en annan användare måste alla obligatoriska fält vara ifyllda. Det går dock att skicka utan att lönegrupp är angiven. När en användare vid en institution/mosvarande skickar ett ärende till sin löneadministratör vid personalavdelningen skall X-markeringen för att ett beslut i ärendet är taget vara gjord. Denna markering innebär även att blanketten för Arvode är utskriven och undertecknad. Denna funktion används för närvarande inte vid Uppsala universitet. Avsluta ett minirapporteringsärende Information som rapporteras i ärendet träder i kraft så fort ärendet avslutas och Primulas huvuddatabas uppdateras. Informationen kan då läsas i informationsytan. Informationen ingår även i uträkning av lön när löneberäkning görs. För att ett minirapporteringsärende skall kunna avslutas måste alla obligatoriska fält innehålla information. Om något saknas kommer följande meddelande:

11 Minirapporteringsärendet 9-11 Dessutom måste en X-markering finnas i beslutsrutan om att det finns ett beslut angående ärendet. Löneberäkning Endast avslutade minirapporteringsärenden kan löneberäknas. Löneberäkning görs under "Lönehantering/Löneberäkning/Enskild" eller med ikonen i verktygsraden. Återaktivera ett avslutat minirapporteringsärende Ett minirapporteringsärende som avslutats men inte deltagit i en månadsomställning kan återaktiveras, dvs hämtas upp från ärendearkivet. Behov av detta kan uppstå om man rapporterat in felaktig information i det avslutade ärendet och rättning måste göras. Se beskrivning av rättningsförfarandet i kapitel Ärendehantering under rubrik Rätta felaktigt inrapporterad information. Informationsytan Informationsytan visas alltid när man gjort personsökningen i minirapporteringsärendet och fått svar att personen finns i Primulas databas. Informationsytan som hör ihop med minirapportering visas med automatik om man i Inställningar/Servicerutiner angivit att informationsytan skall vara kopplad till ärendet. Beskrivning av denna informationsyta finns i kapitel Informationsytan.

I ett personärende kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information för en person.

I ett personärende kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information för en person. Personärende 5-1 5 Personärende I ett personärende kan man rapportera in ny information eller ändra befintlig information för en person. Beskrivning av ärendeytan Ärendeytan för personärendet är indelad

Läs mer

När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?.

När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?. Informationsytan 3-1 3 Informationsytan Val av informationsyta När man valt person skall man välja informationsyta beroende på vad man vill se. Detta gör man i bilden Info?. När personsökningen är klar

Läs mer

13 Regler för informationsuttag

13 Regler för informationsuttag Regler för informationsuttag 13-1 13 Regler för informationsuttag Gemensamt för urval och utskrifter I Primula finns en rad färdiga funktioner för att i olika typer av utskrifter visa den information som

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l Palasso RESOR Version 5.21 2010-04-27 Innehåll 1 Om Palasso RESOR... 3 1.1 Starta Palasso... 3 2 Grundfönstret i Reserapportering... 5 2.1 Verktyg... 5 2.2 Menyval... 5 2.3

Läs mer

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet

PASS. Personaladministrativ självservice. vid Umeå universitet PASS Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING PERSONALADMINISTRATIV SJÄLVSERVICE... 2 DU SOM ANSTÄLLD KAN:... 2 LÄSA... 2 Lönespecifikation... 2 Mina ärenden... 2 Personuppgifter...

Läs mer

Manual Anställningsärende

Manual Anställningsärende 2015-09-30 Manual Anställningsärende OBS! Det måste finnas ett Personärende i Primula innan ett Anställningsärende kan registreras. För att se informationsytan till vänster, välj Servicerutiner/Inställningar

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2014-06-17 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 0-06-7 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Ulla Johnsson/Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Stängt vid månadsomställning... 2 Logga ut...2 Semesteransökan...

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE. Redigerad 2015-04-22 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ATTESTERARE, GRANSKARE OCH PERSONALHANDLÄGGARE Redigerad 05-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... ATTESTERARE... INSTÄLLNINGAR... E-post

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad 2012-09-05 LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-09-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/

Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Semester 1 Semester (Alfa 5 kap.) samt Personalhandbok A-Ö http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/arbetstid/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. Semester Välj Ledigheter i

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera kontrakt i EKO. Registrering av kontrakt förutsätter att beslut om bidrag eller överenskommelse om uppdrag är klart. Beslut eller överenskommelse

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Lathund för Primula - Anställningar

Lathund för Primula - Anställningar Lathund för Primula - Anställningar Menyn Handlägga Formulären för anställningar finns under menyn Handlägga i vänsterspalten i Primula under Anställning/Avslut. Där finns följande formulär att välja:

Läs mer

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter

8. Skapa register och validera kontrolluppgifter 8. Skapa register och validera kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2016. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska

Läs mer

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar.

I behörigheten registrera ingår att: registrera betalningar, att makulera inrikes betalningar och ändra betalningar. Universitetsförvaltningen Ekonomiavdelningen Ilona Hedin Registrera utlägg i GiroVision I första hand ska en kostnad faktureras KI. Om det inte går att få faktura används GiroVision för utbetalning av

Läs mer

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering

Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering 2013-10-24 Version 5.40 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Har du frågor? Ring: Malin Jonsson 063-165436 Violeth Lindström 063-165321 Jenny Smedman 060-148553 Helene Karlsson 063-165322 Katarina

Läs mer

A n v ä n d a r m a n u a l

A n v ä n d a r m a n u a l A n v ä n d a r m a n u a l A t t e s t e r i n g Version 5.21 2011-10-25 Innehåll 1. Inledning... 2 1.1 Nytt lösenord... 2 1.2 Tidplan för rapportering i Palasso... 2 1.3 Starta Egenrapportering... 2

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20

LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR. Redigerad 2012-01-20 LATHUND PA-WEBBEN SNABBKURS RESOR Redigerad 0-0-0 INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... FLÖDET FÖR RESERÄKNINGAR OCH UTLÄGG... SYMBOLER I PA-WEBBEN... 4 FÖR DIG SOM ÄR RESENÄR...

Läs mer

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag

5. Gå igenom inställningar för anställda och företag 5. Gå igenom inställningar för anställda och företag I år har det skett förändringar i rutinen för kontrolluppgifter på grund av Skatteverkets nya regler gällande kontrolluppgifter. För att du med automatik

Läs mer

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad

LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD. Redigerad LATHUND PA-WEBBEN FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD Redigerad 0-04- INLOGGNING OCH UTLOGGNING... INLOGGNING... UTLOGGNING... SPRÅKVAL... EGENRAPPORTERING... REGISTRERA SEMESTER... Ansöka om semester... Korrigera

Läs mer

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp:

Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto. Då kommer denna bild upp: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Kontroll Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Då kommer denna bild

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem. Användarmanual för handläggare Reviderad

EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem. Användarmanual för handläggare Reviderad EDGAR Uppsala universitets förhandlingssystem Användarmanual för handläggare Reviderad 2016-10-31 Innehåll 1. Support och behörighet... 3 2. EDGAR ett stödsystem för facklig samverkan... 3 3. Rekryteringsunderlag...

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet utan lön 1 Ledighet utan lön (Alfa 9 kap. 8-9 ) samt Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen. 1. Enskild angelägenhet dag 1-5 Ledighet på grund av privata skäl för högst

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

För dig som anställd

För dig som anställd EGENRAPPORTERING I PRIMULA För dig som anställd Innehåll Logga in... 2 Logga ut... 2 Schema... 2 Semesteransökan... 3 Ansökan om ledighet för vård av barn med tillfällig föräldrapenning (t ex sjukt barn)4

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK

Lathund. Administratörshantering. Kapitalflytt ITPK Lathund Administratörshantering Kapitalflytt Interimslösning 2008-10-01 Dokumentägare: Anders Thomson, Collectum AB Sida 1 av 9 1 Generellt för flyttapplikationen...3 Introduktion...3 2 Logga in i flyttapplikationen...4

Läs mer

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet.

Uppgifterna om barnets personnummer och namn fyller du under Person Barn i funktionsträdet. Föräldraledighet 1 Föräldraledighet (Alfa 8 kap. 2-6 ) samt Lokalt Kollektivavtal: http://www.pa.adm.gu.se/personalhandbok/kollektivavtal/ Se även Regler i Egenrapporterings hemsida i Medarbetarportalen.

Läs mer

För dig som är administratör eller handläggare

För dig som är administratör eller handläggare Uppsala universitet Personalavdelningen Eric Ålund EGENRAPPORTERING i PRIMULA För dig som är administratör eller handläggare Innehåll Introduktion... 2 Meddelande om ärende... 2 Logga in... 2 Månadsomställning...

Läs mer

Semesterinställningar Golv/Bygg

Semesterinställningar Golv/Bygg Entré Semesterinställningar Golv/Bygg Detta dokument måste gås igenom före ett semesterårsbyte. Alla inställningar kan dock gås igenom löpande under året för en korrekt semesterlöneberäkning och semesterskuldlista.

Läs mer

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf.

Detta är ledighetens omfattning och inte anställningens omfattning. Exempel: en anställning på 50% och borta hela dagen, ange 100 i fältet Omf. Ledighet med lön 1 Ledigheter med lön (Alfa 9 kap. 1-3 ) samt Se även Regler i Egenrapportering hemsida i Medarbetarportalen. 1. Släktangelägenhet Du har rätt till ledighet utan löneavdrag under max10

Läs mer

Förutsättningar i HogiaLön Plus

Förutsättningar i HogiaLön Plus Förutsättningar i HogiaLön Plus Rapporten SN/SCB/KFO statistik används för att lämna Medarbetarstatistik till Svenskt Näringsliv (SN), Lönestrukturstatistik till SCB samt Lönestrukturstatistik till KFO.

Läs mer

Lathund Registrera kontrakt i EKO

Lathund Registrera kontrakt i EKO I den här lathunden visas hur man går tillväga för att registrera ett kontrakt i EKO, för ytterligare beskrivning av handläggninsordning för bidrag och uppdrag, se Ekonomihandboken kapitel 7. Välj Kontrakt

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Personec arbetsledare

Personec arbetsledare Personec arbetsledare Inloggning Inloggning sker från intranätet, Personec - Arbetsledare Huvudmeny I vänstermarginalen finns en meny med de olika val man kan göra. Ett + på knappen betyder att man kan

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Att bygga/förändra organisationsträd

Att bygga/förändra organisationsträd Att bygga/förändra organisationsträd 2013-04-23 1 av 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att bygga/förändra organisationsträd... 1 Allmänt Organisationsträdet... 3 Byggande av organisationsträd... 4 Förändringar av

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete.

Lathund för Resenär. Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Lathund för Resenär Reseräkningen ska skrivas snarast, av resenären själv och på heder och samvete. Senast ett år efter det att resan är avslutad ska resan vara registrerad och godkänd enligt Villkorsavtalet

Läs mer

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter.

Arbetsgivarintyg. Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivarintyg Arkiv Rapporter PA-Blanketter Arbetsgivarintyget ingår som en del i tilläggsmodulen PA-blanketter. Arbetsgivaren är skyldig att på begäran utfärda ett arbetsgivarintyg enligt Lagen om

Läs mer

Användarmanual Attestering

Användarmanual Attestering Användarmanual Attestering Upprättad av Maria Rosén Upprättat 2008-06-19 Version 5.0 Innehållsförteckning Inledning...3 1.1 Ledigheter...3 1.2 Övertid/Mertid...3 1.3 Sjuk...3 1.4 Avsluta Egenrapportering...3

Läs mer

Fast utbetalning av semestertillägg

Fast utbetalning av semestertillägg Fast utbetalning av semestertillägg Om du betalar ut semestertillägg en gång per år (oftast i juni) till anställda med fast månadslön, kan du använda dig av funktionen Fast utbetalning av semestertillägg.

Läs mer

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL

Pensionsvalets Extranät. Användarhandledning TGL-KL Pensionsvalets Extranät Användarhandledning TGL-KL Användarhandledning för Pensionsvalets Extranät Sida 2 av 10 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VID PROBLEM... 3 INLOGGNING... 4 BYTA LÖSENORD... 5 GLÖMT

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4

Dok nr SOF/AV-13:054,Ver I Treserva Genomfo randewebb. 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 Treserva Genomfo randewebb Innehåll 1 Inloggning... 2 1.1 Växla användare... 3 2 Skrivbordet... 4 3 Sök... 5 4 Meddelanden... 6 5 Nya uppdrag läsa/kvittera uppdrag... 9 6 Vårdplaner... 10 6.1 Läsa vårdplan...

Läs mer

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus.

Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. HogiaLön Plus 15.0 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 15.0 av HogiaLön Plus. OBS! När du uppdaterar/installerar får inga användare vara inloggade i HogiaLön Plus.

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister 7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla anställda

Läs mer

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013

Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 Entré Komptidshantering för VVS-montörer från april 2013 I det nya avtalet från 2013-04-01 så ska VVS-montörer kunna spara övertidsarbete till kompensationsledighet istället för övertidsersättning/övertidstillägg.

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-12 1 av 6 LATHUND Egenrapportering för studentassistenter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som studentassistent/mattesupport skall du själv rapportera

Läs mer

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister

SPCS Lön - Demo. SPCS demohandledning. Starta programmet. Övningar i demoföretaget. din guide till demoversionen. Tangenter. Anställningsregister SPCS demohandledning din guide till demoversionen SPCS Lön - Demo SPCS Löneprogram passar till flera olika typer av företag och organisationer. Programmet hanterar obegränsat antal anställda och obegränsat

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03

Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 Lathund Förskola och annan pedagogisk omsorg 2014-10-03 1 Innehåll Logga in... 3 Behörighet... 3 Inloggning till systemet, Hypernet... 3 Glömt lösenord... 3 Uppdatera lösenordet... 3 Vyer anpassa det du

Läs mer

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis.

Priset per lönespecifikation är endast 15 kr exkl. moms. Alla registreringar och ändringar av anställdas data och lönedata är gratis. Kom igång med Swelön Swelön är ett webbaserat lönesystem som utvecklats av Swelön AB. Det används via en internet browser, t.ex. Internet Explorer, Google Chrome eller Mozilla Firefox. Allt du behöver

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri

2012-01-30. Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering. Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd. UKK Kicki Konpan Susanne Nastri 2012-01-30 Lathund för Reserapportörer i Egenrapportering Granskare: Förvaltningen: Karin Johnson Birgitta Fröjd UKK Kicki Konpan Susanne Nastri Om du har frågor hör gärna av dig till Birgitta Fröjd 021-10

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Handbok för registrering i UEDB av elever i kommunal gymnasieskola utanför länet uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Semesterårsskifte Löpande semesterår

Semesterårsskifte Löpande semesterår Semesterårsskifte Löpande semesterår Inledning Här beskrivs hur du genomför ditt semesterårsskifte, dvs hur du gör en semesterberäkning i programmet så att de nya semesterdagarna genereras. Manualen gäller

Läs mer

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01.

Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet. Gäller från 2015-08-01. Regler och anvisningar för löneväxling vid Stockholms universitet Gäller från 2015-08-01. INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 3 2 Vem kan löneväxla till pension?... 3 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7

fas Följebrev ny version Datum: 2005-01-04 lön Version: 037 Sidan: 1 av 7 Sidan: 1 av 7 Arkiv Formulär kodtexter Pga. den nya pensionsinrapporteringen har BSF-koderna delats upp med en grupp för BSF koder avtal kommunal och en grupp för BSF koder avtal övriga. Lönerutiner Formulär

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Beräkning av retroaktiv lön

Beräkning av retroaktiv lön Beräkning av retroaktiv lön Funktionen Retroaktiv lön används när anställda fått en förändrad månadslön eller timlön tillbaka i tiden och du vill ha hjälp att räkna ut mellanskillnaden som den anställde

Läs mer

Frågor och svar om Projektrummet

Frågor och svar om Projektrummet 1(6) Senast uppdaterad 2008-08-21 Frågor och svar om Projektrummet FRÅGOR OCH SVAR OM PROJEKTRUMMET... 1 1. Hur ändrar jag uppgifter för min organisation eller mitt arbetsställe?... 2 2. Hur ändrar jag

Läs mer

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016

Användarmeddelande. CSR förfrågan. Flex Lön 2016 Användarmeddelande CSR förfrågan Flex Lön 2016 Bäste kund! Snart är det dags att skicka in CSR-förfrågan till Centrala skatteregistret. På följande sidor finner du instruktioner om hur du skapar och skickar

Läs mer

LATHUND. Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås

LATHUND. Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås Version 3, 2011-04-07 1 av 8 LATHUND Egenrapportering för skrivningsvakter Högskolan i Borås För att få ersättning för dina arbetade timmar som skrivningsvakt skall du själv rapportera dessa i Primula

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 :

Handledning. Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden. Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : Handledning Biträdessidan - E-tjänst för offentliga biträden Handledning till Biträdessidan, 2017 version 1.4 : 2017-06-13 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 3 2.1 Logga in på

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Funktionsbeskrivning SA05 Massetablering av studenter 2016-02-02 Ändringshistorik Datum Av Kommentar Godkännare 2011-03-29 2011-09-22 Stellan Englén Eva Lundströmer Simu NOUVSD-9187. I SA05 godkänns födelsedatum

Läs mer

Övriga utbildningar Användarhandbok

Övriga utbildningar Användarhandbok Övriga utbildningar Användarhandbok för rapportering i tjänsten Studietider och utbildningar Maj 2011 1 VAD ÄR STUDIETIDER OCH UTBILDNINGAR I MINA TJÄNSTER?... 2 2 LOGGA IN OCH BÖRJA RAPPORTERA I TJÄNSTEN

Läs mer

2012-03-19 Logga in:

2012-03-19 Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Logga in: Kategori: Personal Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker på ditt

Läs mer

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen

Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Manual för rapportering i Signe - Mätning av tillgänglighet inom första linjen Den här manualen beskriver i 7 steg inrapportering i verktyget Signe för mätning av tillgänglighet inom första linjen. Om

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2016.00 Vanliga frågor vid årsavslut Måste jag uppdatera till version 2016.00 innan jag gör januarilönen? Ja, du måste uppdatera till version 2016.00

Läs mer

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner

Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Utbildningskontrakt webbstöd för kommuner Version Uppdaterat 2015-11-14 Detta användarstöd hanterar: - ärenden - handlingar - ersättningar information som gäller dig som har rollen behörighetsadministratör,

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41

EGENRAPPORTERING. Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04. Eva Johansson 021-10 15 41 2014-01-08 LATHUND EGENRAPPORTERING Vid frågor ring gärna: Birgitta Fröjd 021-10 16 04 Eva Johansson 021-10 15 41 Innehållsförteckning sid 2 1. Om egenrapportering sid 3 2. Öppna egenrapportering sid 4

Läs mer

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret.

En markering på lönearten i exempelvis Betalda semesterdagar kommer vid löneberedning av semesteruttag minska antalet dagar i anställdaregistret. Sommaren är här! Nu arbetar alla för att själva kunna ta ledigt under sommaren. Passa på att se över rutinbeskrivningar/checklistor för hur en lönekörning kan se ut på ditt företag om en kollega ska köra

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd)

Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Retroaktiv lön (Denna rutin ingår i tilläggsmodulen PA-stöd) Med hjälp av funktionen Retroaktiv lön kan du dels göra själva lönerevisionen, dels beräkna den retroaktiva delen. När löneförhandlingarna är

Läs mer

Smarta tips i ekonomisystemet

Smarta tips i ekonomisystemet Smarta tips i ekonomisystemet Snabbkommandon i grundboksbilderna Med grundboksbild avses de registreringsbilder som återfinns under Bearbeta Grundboksregistrering, de snabbkommandon som tas upp här är

Läs mer

Framsteg med resultatrapportering

Framsteg med resultatrapportering Guide Framsteg med resultatrapportering Senast uppdaterad: 2015-05-19 Via funktionen Framsteg kan läraren lägga upp kursens olika moment, exempelvis inlämningsuppgifter och närvaro. Läraren kan sedan ange

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600

Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Arbetsgång för dig som byter från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600 Detta dokument beskriver hur du skapar ett nytt företag från Visma Lön/Lön Special till Visma Lön 300/600. Obs! För att kunna

Läs mer

2012-03-19. Logga in:

2012-03-19. Logga in: Lathund för egenrapportering 2012-03-19 Kategori: Personalredogörare Logga in: Gå in under länken: https://hrweb.admin.kth.se och logga in med din KTH-användare + lösenord => Ditt KTH.SE konto Är du osäker

Läs mer

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro

Reviderad Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro Reviderad 2016-11-16 Manual HR-portalen Anställningsavtal Tibro 1 Manual anställningsavtal Från HR-portalen via anställning välj ny anställning eller via pilen något av alternativen 1, Vid val ny anställning

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer