såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan"

Transkript

1 Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till ett tryggt extrahem

2 såklartborås Ansvarig redaktör Charlotte Ohlsson eller Grafisk form Charlotte Ohlsson Layout Studio Desktop Ansvarig utgivare Marie Ingvarsson Omslagsbild Anna Sigge Tryckeri Responstryck Webb boras.se/saklart Lyssna på såklartborås: boras.se/saklart Ny träffpunkt på Simonsland I mitten av april invigs Träffpunkt Simonsland, en helt ny träffpunkt för pensionärer och personer med funktionsnedsättningar. Det här är ett allaktivitetshus. Många föreningar kommer att ha sina lokaler och sin verksamhet här. Målet är att aktiviteterna ska vara öppna för alla, oavsett om man är medlem i föreningen som arrangerar eller inte, säger Sofie Nelsén, som är enhetschef på Träffpunkt Simonsland kommunala tjänstemän kommer också att ha sina arbetsplatser i huset. Det är personal som jobbar med att ge service åt äldre och funktionsnedsatta och deras föreningar, till exempel demensteamet och funktionshinderkonsulenten. Vi vill skapa en närhet för föreningar och enskilda till de här tjänstemännen. Vi finns där de träffas, säger Sofie Nelsén. Föreningarnas engagemang i den nya träffpunkten är A och O, annars hade huset aldrig kommit till. Det är föreningarna som arrangerar aktiviteterna i huset medan Borås Stad driver caféet i Träffpunkt Simons land. Enklare att träna på lika villkor Genom att bygga om Sjuhäradshallen har Borås Stad ökat chanserna för personer med funktionsnedsättningar att kunna träna på lika villkor som andra. En del av hallen har nu byggts om och utrustats så att man kan spela till exempel goalball, fotboll och rullstolsbasket. Vi har skapat bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar att komma hit och träna och umgås, en ny mötesplats helt enkelt, säger Ulrika Lindstedt, som leder projektet Jämlik hälsa. Borås Stad kommer att samarbeta med funktionshinderföreningarna i kommunen för att bygga upp en verksamhet som passar personer med olika funktionsnedsättningar. I hallen kommer det att finnas hälsopedagog, instruktör, värdar och projektledare. Alla ska kunna prova olika former av idrott och på så sätt förhoppningsvis hitta sin favorit. Nya Sjuhäradshallen invigdes den 21 februari. I Sjuhäradshallen finns också Gymnastikens Hus där Gymnastikalliansen håller till. Manifestera mot skräpet Vill ni på er arbetsplats, i er förening, i kompisgänget eller bostadsområdet visa att ni tycker det är fel att skräpa ner? Då kan ni anmäla er till Håll Sverige Rents manifestation Clean Up- Land via boras.se/rentochsnyggt. Motsvarigheten för förskolor och skolor skräpplockardagarna äger rum 4 9 maj men till Clean Up går det att anmäla sig ända fram till 31 maj. Ni städar var och när ni själva vill. Borås rent och snyggt hjälper gärna till att visa vad ni gör på både Facebooksida och webb, så skicka bilder och information. Om ni vill plocka skräp i gula plastpåsar från Håll Sverige Rent går det bra att hämta dessa gratis hos Borås Energi och Miljö på Västerlånggatan 10 i Borås. De påsarna får ni sedan också gärna slänga på återvinningscentralerna. Håll koll på facebook.com/borasrentochsnyggt eller på boras.se/rentochsnyggt så att påsarna hunnit komma innan ni går dit för att hämta dem. Vilka djur och växter finns i din närhet? Miljöförvaltningen i Borås och Artdatabanken efterlyser observationer av både vanliga och ovanliga arter i vår natur. De uppgifter som kommer fram är viktiga och kan bland annat användas inom naturvården och miljöövervakningen Hör gärna av dig till kommunbiologen Jenny Pleym, , eller gå in på artportalen.se för att berätta om dina fynd. 2 Såklart Borås är en tidning från Borås Stad

3 3 Ledare Dialog som leder till förbättringar Släck för en ljusare framtid Lördagen den 28 mars 2015 är det åter dags för Earth Hour, världens största klimatmanifestation! Det är nionde året i följd som människor runt om på jorden deltar genom att till exempel släcka ljuset klockan till Att släcka lampor under Världsnaturfondens Earth Hour är en symbolhandling som skickar en signal till makthavare att ta klimatförändringarna på allvar. Runt om i Sverige, på skolor, arbetsplatser och i hemmen, kommer miljoner människor att delta på olika sätt. För mer information om Earth Hour och Borås Stads aktiviteter, gå in på boras.se. Avloppslördagen ingen skitsak Hej fastighetsägare! Har du funderingar kring enskilt avlopp? Om du har frågor, kom då på Avloppslördag på Åhaga, den 21 mars. Borås Stad arrangerar Avloppslördag i samarbete med Borås Energi och Miljö och VA-guiden och under dagen finns tillverkare, lokala gräventreprenörer och miljöinspektörer på plats för att hjälpa dig. Under tiden pågår en stor mässa med ett urval av produkter och tjänster. Du hittar mer information på ahaga.se. Nu är Boråskartan ännu bättre! Tjänsten Boråskartan har blivit ännu bättre. Nu är den responsiv, det vill säga att tjänsten anpassas när den öppnas i en smart telefon eller surfplatta. Dessutom finns möjlighet till geolocation, alltså att telefonen kan visa var du befinner dig på kartan. Tjänsten Boråskartan med all sin spännande information hittar du enklast på startsidan boras.se. Tiden sedan förra numret av Såklart Borås har utan tvekan varit händelserik. I skrivande stund har vi dessutom fått ett par decimeter snö till glädje för barn, vintersportare och alla som bara tycker det är vackert. Så fick vi alltså vinter på riktigt till slut, inte bara slask och gråmulet. Det är inte utan en viss stolthet jag skriver några rader om utmärkelsen Access City Award 2015 som arrangeras av EUkommissionen. 62 städer från hela EU presenterade sitt arbete med tillgänglighet, och av dem valdes sju ut som pristagare. Borås vann första pris, vilket betyder att Borås är bäst i Europa på tillgänglighet. Men för att få priset krävs att det finns konkreta planer på att fortsätta förbättringarna och det är just vad Borås ska göra. Det har också bjudits på ett par tillfällen medborgar dialoger då alla boråsare som vill kunnat lämna idéer och synpunkter på hur vi ska använda Orangeriet som växer fram i Stadsparken. Extra roligt att de tre ungdomar som praoade på Stadskansliet i december kastade sig in i idéarbetet. Under 2014 genomförde nämnderna i Borås sju medborgardialoger, som innefattade över 20 tillfällen då medborgare och politiker kunde mötas i organiserad form. Framför allt är tanken att politikerna ska lyssna för att ha ett bättre underlag när det är dags att fatta beslut. Medborgardialoger är ett sätt att fördjupa demokratin och möjligheten till inflytande även mellan valen. Frågorna som avhandlas kan vara väldigt avgränsade eller mycket breda. Så här sammanfattas till exempel medborgardialogen som Stadsdelsnämnd Norr höll om Sjöbo torg: Vi vill att torget blir en mötesplats mellan människor som dessutom lockar till aktivitet och rörelse. Boule och hoppa hage var de populäraste aktiviteterna, som nämnden nu vill genomföra. Den bredaste dialogen hölls sommaren 2014 och avhandlade ja, faktiskt hela Borås framtida utveckling. En bussturné gick till alla kommunens större tätorter med frågor som Hur vill vi bo och mötas i Borås? Borås Stad har startat projektet Ett gott liv var dag, där både äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten ska genomlysas. Målet är att ge bra och likvärdig service oavsett var i kommunen du bor. Projektområden är bland annat bemötande, trygghet, delaktighet, meningsfull vardag och tillgänglighet. Resultatet ska användas för vårt ständigt pågående förbättringsarbete. Ulf Olsson (S) Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad

4 4 politik Budgeten för Borås Stad: VISIONEN STÅR FAST Efter valet i höstas leds Kommunstyrelsen i Borås Stad av en rödgrön minoritet, precis som innan valet. Skillnaden mot förra mandatperioden är att Kommunfullmäktige beslutade att anta Alliansens budgetförslag. Det kan låta snårigt men det går att göra en jämförelse med den nationella nivån. Kommunstyrelsen är som kommunens regering styrelsen leder kommunen men det är kommunfullmäktige som fattar besluten. På samma sätt som regeringen styr landet men beslutsfattandet finns i riksdagen. Detta budgetläge är givetvis speciellt och ganska ovanligt, men påminner om det som hänt på nationell nivå. Vår bedömning är trots det att kommunens ekonomi är fortsatt stabil. De båda politiska blocken värnar om kommunens långsiktigt goda ekonomi och ställer sig bakom Kommunfullmäktiges finansiella mål. För mig känns det naturligtvis tryggt, säger budgetchef Roger Cardell. BUDGET 2015 SAMMANFATTNING l Resultatet 110 miljoner kronor innebär 2,0 procent av skatter och statsbidrag. I enlighet med våra finansiella mål. l Skatteintäkterna ökar med cirka 200 miljoner kronor, bland annat på grund av att kommunen får fler invånare. l Nämnderna har ett effektiviseringskrav på 1,25 procent. l Nämnderna får trots det ett ökat utrymme med 3,3 procent. Stadsdelarna får 4,2 procent. Om budgetchefen känner sig trygg så kan vi kanske också våga oss på det. Grunden för budgeten ligger fortfarande i Borås vision, Borås Det finns självklart ideologiska skillnader i vad blocken vill att pengarna ska gå till, men själva grunden är att sikta mot visionens mål. Vägen dit är vad som skiljer politiken åt. Borås Stads ekonomiska resultat budgeteras till 110 miljoner kronor. Det är i nivå med våra finansiella mål, säger Roger Cardell. 110 miljoner kronor kan låta som väldigt mycket pengar att ha kvar i den kommunala plånboken varje år men kommunen behöver ett så pass stort ekonomiskt resultat över tiden, bland annat för att kunna fortsätta utbyggnaden av skolor, förskolor och idrottsanläggningar till exempel. Borås fortsätter att växa och utvecklas och kommunen måste vara med i den utvecklingen. Både för att ge invånarna vad de behöver och vill ha, men också för att närma sig visionen Borås Borås Stad har som finansiellt mål att kommunens investeringar till minst 80 procent ska betalas med egna medel, från verksamheten, för att undvika stora lån. Kommunen vill undvika de räntekostnader som följer med lån. Målet har mer än väl uppfyllts över tiden. Borås Stad har inte några lån i dag, säger Roger Cardell. CHARLOTTE OHLSSON Här är 2015 års siffror Kommunstyrelsen Fritids- och folkhälsonämnden Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämnden Arbetslivsnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden Sociala omsorgsnämnden Stadsdelsnämnderna Övrigt tkr ( tkr) (2014 års siffror inom parentes) tkr ( tkr) Kommunledning Stadskansliet tkr ( tkr) Kommungemensam verksamhet tkr ( tkr) Fritid och folkhälsa, allmänt Föreningsbidrag tkr tkr ( tkr) ( tkr) Samhällsbyggnad tkr ( tkr) Väghållning, skog, parker med mera tkr ( tkr) Persontransporter tkr ( tkr) Arbetslivsnämnden Utbildningsnämnden Soc

5 5 EXEMPEL PÅ SATSNINGAR I BUDGET 2015 l Förskolan. Minska barngrupperna, fler förskollärare. l Kompetenshöjning för lärare Skollyftet. l Fullföljd satsning på att ge rektorerna bättre förutsättningar. l Socialnämnden. Nya boenden, bland annat två LSS-boenden. l Gymnastikens hus och Orangeriet i Stadsparken. l Ökad satsning på beläggningsunderhåll. l Fler elever och äldre ger mer pengar till stadsdelsförvaltningarna (+ 34 miljoner kronor). Pengarna ska gå till skola, barn- och äldreomsorg. INVESTERINGAR (CIRKA 500 MILJONER KRONOR) l Orangeriet i stadsparken färdigställs. l Renovering av Sandaredsbadet. l Stadsparksbadets renovering påbörjas. l Konstgräsplaner i Sandared och Dalsjöfors. l Förskolor: Dammsvedjan, Sagavallen, Kransmossen. l Skolor: Bodaskolan, Kristinebergsskolan, Särlaskolan yttre underhåll. l LSS-boenden: Kadriljgatan färdigställs. Boenden för Socialpsykiatri påbörjas. l Trygghetsbelysning i parker och grönområden. l Påbörja renovering av vattentornet. l Ökad tillgänglighet i Boråshallen. l Industriområden färdigställs tkr ( tkr) tkr ( tkr) Satsning på nya boenden tkr ( tkr) tkr ( tkr) Lärarnas kompetens höjs med Skollyftet Bild: IDA BROGREN Minskade barngrupper fler förskollärare tkr ( tkr) tkr ( tkr) tkr tkr ( tkr) ( tkr) tkr ( tkr) Kultur Sociala omsorgsnämnden Grundskolan Förskolan Äldreomsorgen Individ- och familjeomsorgen Administration, fritid, kultur Kommungemensam verksamhet Övriga verksamheter i kommunen

6 sam hälle Orangeriet ditt vardagsrum i parken I juni öppnar boråsarnas mötesplats i Stadsparken. Hit är alla välkomna att kliva in och ta del av utställningar, aktiviteter, få goda råd eller ta sig en kopp kaffe med gott samvete. Just nu byggs boråsarnas nya offentliga vardagsrum i Stadsparken. Med generösa öppettider och inspirerande verksamhet ska byggnaden upplysa Borås dag som natt. Och visst kommer huset att locka fler till Stadsparken det är ju just öppenhet som gäller i Orangeriet. Orangeriet ska vara en kameleont som ändrar utseende beroende på vilken verksamhet som färgar dagen. Möblering och intryck ska skifta med vad som står på schemat och vem som är där. Men samtidigt ska Orangeriet förstås vara välkomnande för alla. En del i att göra det lätt att slinka in är att det kommer att finnas kafé och restaurang i byggnaden. Här ska du kunna äta och dricka ekologiskt. Johanna Thorén, verksamhetsutvecklare miljö Min roll blir att vara en länk mellan den offentliga mötesplatsen Orangeriet och det kommunala arbetet. Att göra det lätt illgängligt och spännande med utställningar och aktiviteter. Vår målsättning är att ha ett helt ekologiskt utbud. I den mån det är möjligt kommer vi också att arbeta med Fairtrade- och närproducerad mat och dryck. Vi brinner för ett hållbart samhälle och hoppas att andra blir inspirerade av det vi gör, säger restauratören Marcus Boström som kommer att driva restaurangen Ekologi matsal och bar, i Orangeriet, tillsammans med Johan Holmberg. Mat och dryck i all ära, men något mer behöver ett vardagsrum fyllas med. Tanken är att det ska vara två, tre olika teman som präglar utställningar och aktiviteter varje år. Första temat handlar om hållbar konsumtion och välbefinnande. All verksamhet i Orangeriet Marie Grahn, konsumentrådgivare och Fairtrade City-samordnare Marie har anställts efter nästan 30 år som journalist på Göteborgs-Posten med personligt och yrkesmässigt intresse för konsumentfrågor. Jag upphör aldrig att förvånas över vad vanliga konsumenter kan råka ut för. Jag vill ge professionell hjälp, utbildning och stöd åt Borås invånare i dessa frågor. 6 Anastazia Kronberg, verksamhetsansvarig för Orangeriet och enhetschef för hållbar konsumtion och livsstil (KLIV) Orangeriet ska vara tillgängligt för boråsarna på deras villkor. Därför kommer till exempel utställningsdelen att vara öppen 9 22 på vardagar och till 24 på helgen. fokuserar på hur vi vill leva våra liv, nu och i framtiden. Det kan vara allt från hur vi ska bygga och bo till hur vi kan leva utan att tära på jordens resurser. Boråsarna ska känna att det här är deras ställe. Hållbar utveckling är det yttre ramen för verksamheten och i det ryms mycket, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsansvarig på Orangeriet. Om man drar vardagsrumsmetaforen en bit till så kommer det också att finnas rum för samtal runt köksbordet. En hel enhet från miljöförvaltningen flyttar ner till Orangeriet och kommer att stå för ett välkomnande bemötande. Dessutom kan de ge dig goda råd inom sina expertområden. Runt Orangeriets köksbord kommer det att finnas möjlighet att få kvalificerad rådgivning i energi-, klimat-, miljö- och konsumentfrågor. Tobias Henning, kommunikatör Tobias är ansvarig för Orangeriets övergripande kommunikation och står bakom Orangeriet i till exempel sociala medier, på webbplatsen och i trycksaker. Hållbarhetsfrågorna är så viktiga. På kort sikt för att vi ska leva ett bra liv med gott samvete, och på lång sikt för jordens överlevnad.

7 N E EL AD :M on ati str Illu Arman Hovanesian, konsumentrådgivare Arman har tidigare arbetat i Marks kommun. Det här är ett väldigt intressant sammanhang att ingå i. Orangeriet blir en mötesplats där vi som konsumentrådgivare har möjlighet att vara mer tillgängliga och komma boråsarna närmare. EN CHARLOTTE OHLSSON R DG LIN I dag har jag som energioch klimatrådgivare väldigt få spontana besök men det hoppas jag ändras nu. De privatpersoner och företagare jag träffar brukar bli förvånade och glada över att Borås Stad erbjuder den här tjänsten, säger Jenni Lehto. Första temat fokuserar på hållbar konsumtion och det blir också temat som präglar invigningsprogrammet den 4 5 juni. Även Kretsloppsveckan och Fairtrade fokus-veckorna kommer att ha samma inriktning. Det är verksamhetsutvecklare Johanna Thorén som håller i trådarna. Vi ska inspirera till en hållbar livsstil. Våra vardagsval påverkar möjligheten att uppnå en hållbar samhällsutveckling, säger hon. Men du får inte pekpinnar hos oss, utan ska känna att det är roligt att komma hit, fyller konsumentrådgivare Marie Grahn i. Jenni Lehto, energi- och klimatrådgivare Jenni ger kostnadsfri och opartisk rådgivning kring energianvändning, energieffektivisering och klimat. Vi behöver energieffektivisera och ställa om till förnyelsebara, hållbara energislag. Det gäller hur vi bor, reser, vad vi äter och hur vi konsumerar. Här kan jag hjälpa till. Karin Runge, konsumentrådgivare Karin har arbetat med konsumentrådgivningen sedan Jag arbetar med råd och stöd till i första hand privatpersoner i konsumenträttsliga frågor, men jag ägnar mig också åt förebyggande information till näringsidkare inom konsumentjuridik. 7

8 8 kultur Vackra historier om elegant mode I sommar blir det vacker och på sitt sätt hållbar flärd på Textilmuseet. Utställningen Lars Wallin Fashion Stories kommer till Västsverige för första gången. I sommar finns möjligheten att njuta av vackra kreationer i exklusiva material från Lars Wallins 20-åriga verksamhet som designer. Efter förra årets succé med den holländska modeskaparen Iris Van Herpen vill Textilmuset i Borås nu lyfta fram en svensk formgivare. Och även för Lars Wallin står hantverk och kvalitet i fokus. Vi på Textilmuseet är väldigt glada att kunna lyfta fram en svensk designer som arbetar på den här nivån, säger Eva Blomqvist, producent för utställningen på Textilmuseet. I Sverige är Lars Wallin en av få designers som arbetar med couture, måttbeställda plagg som designas speciellt för varje kund. Utställningen Lars Wallin Fashion Stories är uppbyggd kring fyra teman, couture, hantverk, brud och artist, och urvalet är Lars Wallins eget. Som besökare kommer du förutom de färdiga plaggen även se skisser och toaller (för-klänningen som görs i ett enklare tyg för att se till att plagget passar perfekt). Det kommer också vara möjligt att känna på tygprover och får en inblick i hur arbetet i ateljén i Stockholm går till. Som designer är det oerhört viktigt att kunna hantverket i grunden, även om jag själv numera inte syr plaggen själv, säger Lars Wallin. I dag har han tre sömmerskor anställda i sin ateljé, och det är de tre som syr alla coutureplaggen. Genom utställningen vill Lars Wallin låta fler ta del av den couture som han skapat under sin karriär. Ofta är det ju bara ett fåtal personer som sett de färdiga plaggen. Han hoppas egga fantasin och få besökaren inspirerad att våga uttrycka sig mer Lars Wallin personligt i sin klädstil. Dessutom tycker Lars Wallin att det är viktigt att skapa förståelse för själva hantverket och designprocessen, att berätta om kvalitet och material, för att öka förståelsen för vad det kostar. Lars Wallin Fashion Stories premiärvisades på Prins Eugens Walde marsudde redan 2011 och har sedan turnerat runt i Sverige. Nu visas den för första gången i Västsverige med en ny visuell inramning. Det är en omarbetad version med specialutvalda verk vi får se i Borås. En del plagg byts ut för att visa något från Wallins senaste projekt Limited edition, och det kommer även att finnas scenkläder som inte ställts ut tidigare. Lars Wallins Limited Edition fungerar som ett mellanting mellan couture och konfektion. Grundplaggen sys i Italien, men vissa mer komplicerade detaljer sys för hand här i Sverige. Plaggen provas sedan ut för varje kund och justeringar efter kundens mått görs på varje plagg i ateljén. Genom projektet Limited Edition hoppas jag nå ut till en bredare publik som tidigare bara kunna drömma om att köpa mina plagg, säger Lars Wallin. Lars Wallin är född 1965 och är utbildad vid Beckmans i Stockholm startade han sitt eget märke och satsade direkt på coutu re. Genombrottet kom ett par år senare i samband med en show tillsammans med frisören Björn Axén. Han har gjort många scenkostymer genom åren. Bland annat åt Anne-Lie Rydé, Carola och Jill Johnsson gjorde han dräkterna till Operans uppsättning av baletten Gustav III och nyligen har han designat en tävlingsdräkt åt svenska konståkaren Viktoria Helgesson. Men mest välkänd är han för sina eleganta klänningar. Klänningarna har klassiska snitt i exklusiva material, men med en modern känsla och attityd. I dag talas det mycket om hållbarhet kring hur produktionen går till och var materialen kommer ifrån, men sällan om hur själva designen kan vara hållbar. Jag tycker inte att det bara är konsumenterna som har ett ansvar för att tänka till kring vad man köper, utan även vi designers, säger Lars Wallin. Hans plagg följer inte kortlivade trender utan är gjorda för att hålla länge. Han lyfter fram begreppet slow fashion att betrakta kläder som en investering som ska kunna användas i många år. Men Lars Wallins kreativitet begränsar sig inte till det egna märket. Utöver att driva sitt företag har han också designat skinnjackor för Jofama och herrplagg åt Cavaliere, men även gett sig in på helt andra områden som sängkläder för Carpe Diem, en servis åt Fyrklövern och en ny margarinförpackning åt Flora. Accessoarer är viktiga för helhetsintrycket så för några år sedan lanserade han sin egen smyckekollektion. Han har planer på en herrkollektion men kan också tänka sig att gå utanför ramarna för företaget. Jag är väldigt intresserad av inredning och drömmer om att lansera en egen inredningskollektion så småningom. CHARLOTTE OHLSSON Utställningen Lars Wallin Fashion Stories pågår 25 april till 27 september 2015, på Textilmuseet.

9 I Sverige är Lars Wallin ganska ensam om att tillverka couture. Genom utställningen får fler chans att se hans kläder. 9

10 10 kultur Bob hund gör nedslag i Borås Kultbandet bob hund är känt för sin kreativitet och sina egensinniga texter. De sålde sina instrument på en auktion 2013, men inte för att sluta utan för att börja spela på nya villkor. Genom att låna instrument och replokaler hoppades de på kollaborativa möten med yngre eldsjälar. Kulturförvaltningen i Borås Stad planerade samtidigt projektet Pussel. Ett spännande och oväntat element saknades och idén om att samarbeta med bob hund föddes. Bandet nappade och idén blev verklighet med hjälp av utvecklingsstöd från Västra Götalandsregionen. Bild: EMMA KLEBER I november höll bob hund med gästartister konsert på Kulturhuset. Bandet dyker nu upp lite här och var i Borås: I november 2014 var de i stan och höll öppna rep och en stor konsert på Kulturhuset tillsammans med 50 lokala gästartister från Kulturskolan och musikhusen en helg där hela staden vibrerade! Och det fortsätter. Under ytterligare ett par år ska bob hund komma till Borås med jämna mellanrum för kreativa workshops och olika framträdanden. Nu under våren ska bob hund be sina fans om hjälp för att virka en tre gånger åtta meter stor vovve i gigantformat. Detta i samarbete med Textilmuseet och Slöjd i väst. Textilslöjdare runtom i landet får skicka in bidrag, som sedan sammanfogas i en workshop (18-19 april) på Textilmuseet. Det ska bli ett stort lapptäcke som blir bandets backdrop, alltså det draperi som används bakom bob hund när de spelar live. Detta blir världens första och största virkade backdrop. Tungt! Kulturnatten hyllar 70-talet Kulturnatten är ett årligt arrangemang på Kultur huset där kulturinstitutionerna bjuder på egna uppträdanden och inbjudna artister. På senare tid har det även blivit en given plats för Borås många kulturföreningar att visa upp sig. Årets Kulturnatt är den 8 maj och som vanligt är det fri entré. Kulturhuset invigdes 1975 och fyller nu 40 år. Detta firas genom att Kulturnatten går i 70- talets färger och former. I år blir det bland annat disco á la 70-tal med Clabbe af Geijerstams Rakt över disc, hårdrock med aktuella The Spi- ders och podcasten Flumskolan. Huset kommer att sjuda av konstverkstäder, livemusik, dans, klädgarderob, föredrag, barnrytmik, barnteater och teatersport. Som besökare kommer du att kunna lyssna, se, protestera, skapa, dansa, klä ut dig och äta 70-tal. Under kvällen kommer Kulturnämnden att dela ut årets Kulturstipendium och Kulturbelöningar. En kväll för alla åldrar äldre nostalgiker, unga retrofantaster och barn. Ringa in fredag 8 maj i din kalender! Stormen bryter ut på Stadsteatern Mikael Dahl och Eva Claar i Stormen. En fruktansvärd storm bryter ut på Stadsteaterns lilla scen. Skådespelarna Eva Claar och Mikael Dahl kämpar mot havets makter på det sjunkande skeppet. Det är inledningen på William Shakespeares Stormen. Men här fritt, väldigt fritt efter Shakespeare. Regissören Josefine Andersson har bearbetat pjäsen till en knapp timme för mellanstadiebarn. De två skådespelarna spelar alla roller, med snabba kläd- och hattbyten. Genomgående har de sina röda näsor. Och de nasala röster som blivit ett signum för Josefine Andersson i teatersällskapet 123 Schtunk. Det är den första kärleken som står i centrum här. Hur hanterar man det när man är barn? Hur fungerar världen när man inte känner till alla koder man bör känna till? Pjäsen spelas både offentligt och som skolföreställning från 6 februari till slutet av maj. Nasse dyker upp på Barnens kulturlördag på Kulturhuset. Mycket att göra för barnen i vår Välkomna till en fullspäckad vår med kulturaktiviteter för barn på lördagar! Det blir teater, film, dans, musik, sagostunder och olika skapar-aktiviteter på museerna. Det mesta sker på Kulturhuset men även på Textilmuseet, Röda kvarn och på Regionteater Väst. 25 april klockan är det till exempel Barnens kulturlördag på Kulturhuset. Då blir det teaterföreställningar, musik, målarverkstad och mycket annat. Det är fri entré till alla aktiviter denna dag. Vill du veta mer om vad som erbjuds, titta på boras.se/kultur.

11 samhälle 11 Bild: JOHAN LINDERSTAD Nu blir det mer ekologisk mat på kommunens skolor, förskolor och boenden. Den nya livsmedelsupphandlingen har haft tydligt hållbarhetsfokus. Bild: ANNA SIGGE Anette Fleischer Bild: JOHAN LINDERSTAD Åke Bertilsson Plats för mer ekologiskt Nu blir det mycket mer ekologisk mat i kommunen! Ett nytt livsmedelsavtal med tydligt miljö- och kvalitetsfokus började gälla från 1 mars. Att det blivit bra beror på samarbete mellan experter från olika kommuner och förvaltningar. Offentlig verksamhet kan inte köpa in hur som helst, det är noga reglerat. Detta för att minska risken för korruption och öka chansen att avtala fram fördelaktiga villkor och priser. Men det kräver också mycket kunskap och resurser. Ett område där det hänt mycket är livsmedel. Den nya livsmedelsupphandlingen har just trätt i kraft och fokus har varit kvalitet och miljö i högre utsträckning än tidigare. Avtalet är värt ungefär 80 miljoner kronor per år i Borås. diska kunskapen. Referensgruppen måste tänka igenom vad de behöver, och vilka krav som måste ställas på produkterna oavsett om det är livsmedel eller kontorsmaterial. Därför är det olika referensgrupper för olika upphandlingar. Avtalen påverkar både brukare och anställda i kommunen. Om en förskola vill servera ekolo- LIVSMEDELSAVTALET Avtalet gäller från mars 2015 till och med februari 2017, med möjlighet till förlängning ett plus ett år. Referensgruppen bestod av nio personer: Stadsdelsförvaltningen Väster Kommungemensam kost, Sociala omsorgsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Tekniska förvaltningen och kommunerna Tranemo, Ulricehamn, Svenljunga och Bollebygd. Grund för avtalet: l Borås Stads miljömål. l Ekologiskt och Fairtrade. l Miljöstyrningsrådets baskrav, bland annat djurskydd. Avgörande för en bra upphandling är en kunnig referensgrupp. Vi har haft ett jättebra samarbete inför livsmedelsupphandlingen. Gruppen har bestått av erfarna personer från olika håll, vilket ger gruppen en bra bredd och många perspektiv. Alla har bidragit med sin kunskap, säger Anette Fleischer, verksamhetsutvecklare för kommungemensamma kostfrågor. På Upphandling är vi beroende av expertis, understryker Åke Bertilsson, upphandlare på Tekniska förvaltningen. Upphandlarna har erfarenhet av hur ett förfrågningsunderlag ska utformas, och den jurigiskt kött men det inte finns i livsmedelsavtalen, så har förskolan inte kunnat köpa det. Det gäller också att kraven ställs så att det som köps in inte framställs på ett sätt som är dåligt för människor och miljö. Borås Stad med samarbetskommuner har ställt höga miljökrav och etiska krav på livsmedelsupphandlingen. Vi följer Miljöstyrningsrådets krav. All fisk ska till exempel vara miljömärkt och vi har ökat utbudet av ekologiska produkter. I många fall har vi uteslutit möjligheten att välja konventionellt oekologiskt när det finns ekologiska eller Fairtrade-alternativ, säger Anette Fleischer. Det finns till exempel bara Fairtrade-märkt kaffe, te, kakao och råsocker i kommunens serveringar och boenden numera. Vilket är bra, eftersom Borås Stad är Fairtrade City-medlem och vill bidra till schysta arbetsvillkor i utvecklingsländer. Meningen med Lagen om offentlig upphandling är att konkurrensen ska se till att skattemedlen förvaltas så effektivt som möjligt. Först var syftet att få bättre priser, kvalitet och leveranser, men nu har även miljökrav och sociala krav kommit fram mer. Det utvecklar hela samhället positiv, säger Åke Bertilsson. Det här är ett sätt för Borås Stad att arbeta med målet att bli en av Sveriges miljöbästa och matsmartaste kommuner. JOHAN LINDERSTAD/CHARLOTTE OHLSSON

12 12 väster VILL DU BLI FAMILJEHEM, KONTAKTFAMILJ ELLER KONTAKTPERSON? Borås Stad behöver fler vuxna som har tid och engagemang till barn och unga som behöver en stabil tillvaro fylld med trygghet, värme och kärlek. Kontaktperson du är ett stöd i vardagen åt ett barn eller ungdom. Vanligtvis träffas ni utanför hemmet en gång i veckan. Kontaktfamilj du och din familj är ett regelbundet stöd för ett barn eller en ungdom. Ni tar emot ett barn eller en ungdom i hemmet en till två helger i månaden. Familjehem du och din familj öppnar ert hem för ett barn eller en ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar. Läs mer: boras.se/familjehem eller ring Familjehemsenheten på När de biologiska föräldrarna inte räcker till, går familjehemmen in och ger trygghet och kärlek. Familjen Udd är ett av dem som har öppnat sitt hem för andras barn. Gott om plats i hem V Stadsdelsförvaltningen väster kontakt: Anna Rosendahl e-post: facebook.com/stadsdelvaster Välkomna, stig på! N Rita Udd håller upp ytter dörren till familjens hem, en 70-talsvilla i ett samhälle utanför Borås. Ö I vardagsrummet hänger fotografier på barn och ungdomar i olika åldrar. Ovanför soffan sitter ett stort foto med alla barnen samlade. Barnen håller om varandra och ler. Rita pekar på fotot och berättar vem som är vem. Rita och maken Robert har fem biologiska barn, varav tre är vuxna och har flyttat hemifrån. I familjen ingår också tre familjehemsplacerade barn i övre tonåren och ett kontaktbarn på elva år som bor hos dem varannan helg. Här bor också hunden Smilla, förstås. Huset är bokstavligt talat fullt när alla är samlade. När Robert och Rita berättar om sin syn på uppdraget som familjehem, så framstår familjekonstellationen som glasklar, även om de är medvetna om att de ibland upplevs som en speciell familj. Vi är inga superhjältar och vi har inget stort slott. Vi är vanliga människor med tid och plats över för att ta hand om barn som behöver trygga vuxna, säger Robert medan han häller upp kaffe. Barn och unga som av olika anledningar inte kan bo tillsammans med sina föräldrar kan behöva bo hos en annan familj, ett familjehem. Orsakerna skiljer sig åt, men gemensamt för barnen är att deras föräldrar inte har möjlighet att ge dem den trygghet de behöver. Under åren har Rita och Robert öppnat sitt hem åt många barn och unga, både under kortare och längre perioder. Tanken grodde hos oss under en tid. Vi har vänner som både är kontaktfamilj och familjehem och när vi såg hur de fick det att fungera så tänkte vi det kan vi också, berättar Robert. De såg en annons om att Borås Stad sökte familjer och ringde för att höra mer om uppdraget. Det krävdes bara det telefonsamtalet, vi blev direkt bokade till ett möte, minns Rita och ler. Det är Familjehemsenheten i Stadsdelsförvaltningen Väster som ansvarar för rekrytering, utredning och utbildning av blivande familjehem. Efter att ha genomgått en familjehemsutredning blev Robert och Rita godkända som familjehem. Kort därefter kom det första barnet, en fyraårig flicka som till en början bodde hos dem varannan helg. Det fungerade bra och snart fick de frågan om de kunde bli hennes familjehem. Flickan, som tar studenten i vår, bor fortfarande hos dem.

13 13 Ny skola slår upp portarna i höst Snart står en ny, modern skola klar på Kristineberg. Skolan, med plats för upp till 500 elever från förskoleklass till årskurs 6, ligger i framkant med energismarta lösningar, eget tillagningskök, en välplanerad skolgård och en stor intilliggande gymnastiksal. Den 18 augusti slår portarna upp för det nya läsåret. I augusti kommer det också att vara en festlig invigning. Nu längtar elever och lärare efter sin nya skola. Under året har vi dessutom tagit emot mängder av intresseanmälningar från såväl blivande elever som nyfikna pedagoger. Redan nu är vissa årskurser fyllda, berättar rektor Jesper Henriksson. och hjärta För att utvecklas i uppdraget och må bra går Robert och Rita på regelbunden handledning. Barn som placeras i familjehem har upplevt jobbiga saker och det är inte alltid en dans på rosor. Familjehemsenheten anordnar också träffar för familjehemmen där de kan utbyta erfarenheter med varandra. Träffarna är guld värda, tycker Robert. Där kan vi ventilera och reflektera. Vi har också ett enormt stöd från vår familje hemssekreterare. Hon finns där i vått och torrt, vi kan ringa när som helst om vi har frågor eller funderingar. Kontakten med de biologiska föräldrarna är också en stor och viktig del av uppdraget. Vi har försökt lära känna deras historia för att förstå dem och det gör det även lättare att förstå barnen. Vi är måna om relationen med föräldrarna, som alltid är välkomna hem till oss. En vanlig fråga som Robert och Rita får är Familjen Udd har öppnat sitt hem för barn och unga som inte har möjlighet att bo hos sina föräldrar. Här myser Rita Udd med hunden Smilla, dottern Felicia och maken Robert i soffan. hur deras biologiska barn reagerade när de blev familjehem. Vi har pratat mycket med våra barn. Vi är öppna mot varandra och har som regel att alla ska få säga sin mening innan vi tar emot ett barn. Är det någon som inte vill så blir det inget. De är också noga med att behandla de placerade barnen på samma vis som de biologiska. Det ska vara rättvist. Dessutom har våra biologiska barn glädje av att vi är familjehem. De har lärt sig otroligt mycket, de har stor empati och insikt i att alla inte har samma förutsättningar, säger Robert med stolthet i rösten. Att ta emot ett barn i sitt hem är något som paret varmt rekommenderar. Som familjehem får du så mycket tillbaka, säger Robert. För den som vill och har möjlighet säger jag bara: Gör det! fyller Rita i. ANNA ROSENDAHL Dela med dig av dina lästips Boktips, prat och kaffe. På boktipsarkafé kan du dela med dig av din läsupplevelse eller lyssna till andras boktips. Tider: Byttorps bibliotek, klockan mars, 21 april, 19 maj Göta bibliotek, klockan mars, 2 april, 5 maj Mötesplats Kristineberg, klockan mars, 16 april Viskafors bibliotek, klockan mars, 24 april, 22 maj Mötesplats Norrby, klockan mars, 15 april, 13 maj Lyssna till gamla favoritlåtar En DJ och en vissångare är på turné i stadsdel Väster och spelar låtar från förr. Turnén lider mot sitt slut, men än finns chans att lyssna till gamla goa låtar. DJ Roger spelar på Sandareds bibliotek den 11 mars klockan 14 och på Mötesplats Norrby den 18 mars klockan 16. Vissångare Thomas spelar gitarr och sjunger på Göta bibliotek den 5 mars klockan 14 och på Byttorps bibliotek den 7 april klockan 16.

14 14 öster Lisa Lundh har bestämt sig, hon har en yrkesmässig framtid inom äldreomsorgen i Borås Stad. Lisa har en framtid hos de äldre Lisa Lundh har en yrkesintroduktionsanställning i äldreomsorgen. Hon jobbar 75 procent och får handledning och utbildning 25 procent av sin arbetstid. Efter ett år får hon en tillsvidaretjänst inom äldreomsorgen i Borås Stad. Lisa Lundh tog studenten från N vård- och omsorgsprogrammet på Almåsgymnasiet förra våren. Efter ett sommarvikariat på ett korttids- V Ö boende såg hon chansen att få ett heltidsjobb inom äldreomsorgen. Hon fick en yrkesintroduktionsanställning på Margareta gatan 9. Jag trivs bra på Margaretagatan och jag hoppas att jag får vara kvar här när min yrkesintroduktion är slut och jag får en vanlig tjänst, säger Lisa Lundh. Vi sitter i ett litet konferensrum på omsorgsboendet Margaretagatan 9. Fönstren mot korridoren är täckta av tunna gardiner men vi ser hur den ena rollatorn efter den andra liksom flera rullstolar sakta glider förbi utanför. Alla har samma mål, det är tisdag förmiddag och då är det dags för stickcafé. Stadsdelsförvaltningen öster kontakt: Anette Nordberg boras.se/stadsdeloster Alla avdelningar på Margaretagatan 9 är demensavdelningar, det bor tolv personer på varje avdelning. Lisa Lundh hade demensvård som inriktning på sin gymnasieutbildning så det här boendet passar hennes profil bra. De boende är så glada och tacksamma. De brukar säga att jag är snäll och rar och tacka för hjälpen. Jag får mycket positiv respons från dem som bor här. Lisa ser att hon har en framtid inom äldreomsorgen. Kombinationen av jobb, utbildning och handledning under det första året är bra, även om hon tycker att mycket av det hon har fått utbildning i hittills är repetition av det hon läste på gymnasiet. Men det finns nya inslag också, som att lära sig datasystem som används inom äldreomsorgen i Borås Stad. Min handledare och jag har också gått igenom frågor om bemötande och hur man ska göra i olika situationer, det har varit bra, säger Lisa Lundh. Hon har också fått titta på hur man kan skriva en levnadsberättelse och så småningom ska hon själv få prova på att skriva sådana. Levnadsberättelser används ofta inom äldreomsorgen för att personalen ska förstå de äldres reaktioner i olika situationer och kunna anpassa vården och omsorgen efter det. En vanlig arbetsdag för Lisa Lundh börjar antingen klockan sju eller klockan halv två. För varje arbetspass finns tydliga rutiner vad som ska göras. De boende ska komma ur sängen, få omvårdnad, få mat och så vidare. I vårdpersonalens arbetsuppgifter ingår också att laga maten på avdelningen, att städa och att tvätta. Varje pass innebär också rapportering från dem som går av till dem som går på. Det bästa med jobbet är att få vara med de äldre, att få ta hand om dem. Hittills får jag bara ge medicin men det finns många andra moment som vi undersköterskor kan få göra på delegation, till exempel lägga om sår och ge insulin som i grunden är sjuksköterske uppgifter. Lisa tror att hon snart kommer att få utföra fler arbetsuppgifter på delegation. Men först måste hon genomgå de tester som krävs för de olika momenten. Borås Stad informerar om möjligheten till yrkesintroduktionsanställningar på de skolor som erbjuder vård- och omsorgsprogrammet. Just nu är tre personer yrkesintroduktionsanställda. Inför nästa år, som börjar hösten 2015, finns redan över tio intresserade ungdomar. ANETTE NORDBERG Vill du veta mer om yrkesintroduktion kontakta projektledare Andréa Andersson,

15 15 Samvaro och gemenskap mellan boende och personal. Lisa Lundh tittar in på stickcaféet och hjälper en dam att få ordning på garnet. Öster har fått ny stadsdelschef Den 23 februari tillträdde Ulrika Gustafsson som ny chef för Stadsdelsförvaltningen Öster. Ulrika Gustavsson, som är utbildad socionom, kommer närmast från tjänsten som socialchef i Nässjö kommun och har innan dess skaffat sig en gedigen chefserfarenhet inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Hon har också hunnit med 15 år som barnskötare. Bild: ANETTE NORDBERG Bild: ANNA SIGGE YRKESINTRODUKTION I ÄLDREOMSORGEN l Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Arbetsförmedlingen. l Startade i september l Vänder sig till ungdomar mellan 19 och 24 år med kompletta betyg från vård- och omsorgsprogrammet men som saknar erfarenhet. l Heltidsanställning, varav 75 procent arbetstid och 25 procent utbildning och handledning, under ett år. l Yrkesintroduktionsanställningen övergår i tillsvidaretjänst, om den anställde har skött sitt jobb under det första året och om hen vill. l Syftet är att få in ungdomar på arbetsmarknaden och att få bra personal till äldreomsorgen. Öster lockar PRAO-elever Inom äldreomsorgen finns ett stort personalbehov. Därför har Stadsdelsförvaltningen Öster gjort en nysatsning för att locka elever i årskurs 8 och 9 att göra prao i äldreomsorgen. Nu får alla prao-elever en egen handledare och dessutom möjlighet att under sin prao på ett vård- och omsorgsboende följa med flera olika yrkesgrupper, till exempel undersköterska, sjuksköterska och aktivitetssamordnare under en eller flera arbetsdagar. Målet är att fler ung domar ska söka gymnasieutbildningar inom vård- och omsorg och att de ska känna att det finns en spännande och viktig framtid inom äldreomsorgen, gärna i Borås Stad. Många prao-elever lämnade positiva omdömen efter sina två prao-veckor i höstas. Så här skrev en elev: Jag har upplevt mina veckor som trevliga, lärorika och fyllda med både kärlek och handsprit. Milstensgården Barn och böcker på Milstensgården I början av februari flyttade de första barnen in i Stadsdelsförvaltningen Östers alldeles nya förskola, Milstensgården. Förskolan har litteratur som inriktning i sitt pedagogiska arbete och därför har de sex avdelningarna fått namn efter berömda sagofigurer, till exempel Lilla My och Nalle Puh. Stadsdel Östers dygnet-runt-förskola, som fått namnet John Blund, finns också på Milstensgården. Den 24 mars invigs Milstensgården officiellt. Kultur för vårvinterbruk Prova en nära kulturupplevelse under vårvintern. Dalsjöfors bibliotek bjuder in till Deckarkafé Påskekrim på eftermiddagen den 26 mars. Det blir boktips inom deckargenren med snacks och kalla drycker. Vill du ha mer inspiration kan du fortsätta till Trandaredsbiblioteket, som kör cafékväll senare samma dag. Temat är Friluftscafé; Vandringsleder och naturreservat. I Konstrummet i Dalsjöfors ställer Berit Olméus Sten, från Ljung, och Eva Lindberg Svensson, från Ulricehamn, ut. Det blir akvarell och collage av Berit Olméus Sten och fotokonst och akvarell av Eva Lindberg Svensson. Vernissage den 7 mars. Utställningen pågår till den 28 mars.

16 16 norr Tänk dig att du kunde läsa vid tre års ålder och ett par år senare tala engelska eftersom du sett engelska program på teve och kunnat läsa dig till översättningen. Eller att du vid sex års ålder dribblar en fotboll i klass med en italiensk ligaspelare. Så kan verkligheten se ut för barn som föds med en så kallad särbegåvning. Speciell talang kan V Att vara särbegåvad innebär att en N person har förmågor som ligger mycket över medel, man har en stark inre motivation att lära sig Ö nya saker och en kreativ förmåga långt utöver det vanliga. Man kan vara särbegåvad inom ett eller flera områden, och det handlar inte bara om matematik, språk eller andra teoretiska ämnen utan det kan även vara inom idrott, musik eller någon annan konstform. Det kan låta som att dessa barn har det lätt i skolan, men så är det sällan. De här barnen klarar oftast inte skolan på egen hand, säger Britt-Marie Bentley, specialpedagog på Utvecklingsenheten för förskola och grundskola i Borås Stad, och fortsätter: Stadsdelsförvaltningen norr redaktör: Elisabeth Eliason e-post: facebook.com/stadsdelnorr Om de inte får stöd på rätt sätt finns risken att de får problem i skolan eftersom de ofta har ett så annorlunda sätt att tänka. Det kan vara svårt att särskilja ett särbegåvat barn från ett högpresterande barn. Men det finns skillnader. Högpresterande barn vet svaren, lär med lätthet och gör oftast som de blir tillsagda. Ett särbegåvat barn ställer frågorna, kan redan mycket av det som skolan har att erbjuda och ifrågasätter och föreslår egna projekt och idéer. De har ett stort behov av intellektuell stimulans och är ofta känsliga och empatiska. Man får så klart vara försiktig med definitionerna, menar Britt-Marie Bentley. Vad vi inom skolan i Borås behöver bli bättre på, är att uppmärksamma de här barnen och fundera kring varje individ och vilken typ av stöd just den eleven behöver. Om ett barn inte blir sett och bekräftat, är risken stor att barnet tappar motivation och lust till att vara i skolan och till att lära sig nya saker. Det gäller alla elever. Ett särbegåvat barn behöver få bekräftelse på att hen får vara den hen är, och behöver stimuleras till att utveckla sin talang. Risken finns också att dessa barn blir bortglömda då man tror att de inte behöver någon hjälp i skolan eftersom de redan kan så mycket. Det finns tyvärr exempel på särbegåvade barn som går ut grundskolan utan betyg eftersom de blivit så missförstådda genom hela skoltiden, säger Britt-Marie Bentley. De har varit så understimulerade att de tappat all lust till att ens gå till skolan. Tillsammans med organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och sex andra kommuner har Borås Stad nu tagit fram riktlinjer för hur grundskolan kan stödja barn med särbegåvning. Det finns tre strategier för att möta och stödja dem; berikning, acceleration och aktiviteter utanför skoldagen. Berikning innebär att eleven får mer avancerade undervisningsmoment, kan få lägga till frivilliga ämnen och tillfälle att kanske leda undervisningsmoment under en begränsad tid. Acceleration handlar om att påskynda studiegången genom att låta eleven hoppa över en eller flera årskurser, läsa vissa ämnen i snabbare takt eller att få mer utmanande uppgifter. Aktiviteter utanför skoldagen kan handla om

17 15 17 Illustration: FELICIA FORTES Skolundersökning nu på flera språk Varje år görs en klimatundersökning inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Hittills har undersökningens frågor endast funnits tillgängliga på svenska, men från och med i år finns den även översatt till fem andra språk: engelska, finska, somali, dari och arabiska. I klimatundersökningen får vårdnadshavare med barn upp till årskurs 3 samt alla elever från årskurs 4 och uppåt, svara på frågor som bland annat handlar om undervisning, inflytande, delaktighet, trivsel och trygghet. Totalt handlar det om ett sextio tal frågor, varav ungefär tio ställs i de flesta av Sveriges kommuner. Ny organisation för barnhälsan I Borås Stad finns barnhälsan inom förskolan. Barnhälsan arbetar för att varje barn ska få möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Under 2015 förändras barnhälsans organisation så att dess medarbetare arbetar närmare förskolecheferna. Syftet är att stödja förskolan på organisations-, gruppoch individnivå. behöva stöd kurser under lov, att delta i nätverk med andra särbegåvade elever eller att syssla med till exempel författar- eller schacktävlingar. Tanken är nu att de nya riktlinjerna ska hjälpa till i arbetet med att uppmärksamma och ta fram åtgärder till elever som är särbegåvade. Personal inom grundskolan kan få stöd av elevhälsoteamet på sin skola. Skolan ska inkludera alla Skolans uppdrag är stort och omfattande. Så här står det i skollagen: 3 Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Det här innebär att skolan i Borås Stad ger stöd på många olika nivåer. Ytterst handlar stödet om att skolan ska bli en inkluderande miljö, det vill säga att oavsett vem du är Det viktigaste är att alla barns lust till lär ande hela tiden ges näring, avslutar Britt- Marie Bentley. ELISABETH ELIASON Vill du veta mer? Kontakta specialpedagog Britt-Marie Bentley, och om du har en funktionsnedsättning av något slag eller inte, så ska du ges möjlighet att nå målen i skolan. Därför erbjuder skolan i dag stöd till elever som har fysiska funktionsnedsättningar, läseller skrivsvårigheter, behöver modersmålsundervisning, har en diagnos inom autimspektrumtillstånd listan kan göras lång. Så i stället vänder vi på begreppen skolan ska inkludera alla. Enkelt uttryckt målet är att Borås Stads grundskolor ska vara ett ställe där alla passar in. Sparsörskolan i Indonesien På Sparsörskolan har man i tre år jobbat enligt Learning Study som är en modell för att förfina lektioners innehåll och lärares sätt att undervisa. Metoden kommer ursprungligen från Asien men är spridd över världen, och varje år hålls en konferens. Förra året stod Göteborg som värd, och Sparsörskolan var en av besöksskolorna för globala gäster. I höstas hölls konferens i Indonesien och fyra av medarbetarna från Sparsörskolan tog chansen att förkovra sig. Resan finansierades med stipendiemedel inriktade på internationella utbyten. Vi har knutit kontakter i både Japan och Hongkong för att jobba med utbyte, och vi har med oss tips och utvecklingsidéer kring lektioner och undervisning, berättar Sara Gustafson, lärare på Sparsörskolan.

18 18 lättläst Här hittar du lättlästa, korta sammanfattningar av några artiklar i såklartborås. Fler lättlästa notiser finns på boras.se/lattlast > nyheter. Lättläst av ANNA VÖRÖS LINDÉN Det här vill politikerna göra i Borås i år Politikerna i Borås har bestämt hur de ska använda kommunens pengar. Skolor, förskolor och äldreboenden i Borås ska bli bättre i år. På förskolorna ska det finnas mer personal. Simhallarna Stadsparks-badet och Sandareds-badet ska bli finare och fräschare. Flera parker ska få bättre belysning så att de känns trygga på kvällen. Det är några exempel på vad politikerna i Borås har bestämt. sidan 4 5 Fler barn i Borås behöver familjehem Ibland har en mamma och en pappa svårt att ta hand om sina barn. Barnen behöver träffa andra vuxna för att må bra och känna sig trygga. Vuxna som vill hjälpa ett barn kan anmäla det till Borås Stad. En vuxen kan bli kontakt-person och träffa barnet en gång i veckan och göra något roligt. I en kontakt-familj bor barnet en eller två helger varje månad. I ett familje-hem bor barnet en längre tid. sidan Sär-begåvade barn ska få bättre stöd Det finns svenska småbarn som lär sig engelska själva och börjar prata det när de är fem år. De kallas sär-begåvade barn. Sär-begåvade barn vantrivs ofta i skolan. De har långtråkigt och känner sig missförstådda. Borås Stad vill ge bättre stöd till sär-begåvade barn. sidan Lättare att köpa in ekologisk mat Flera tusen barn och vuxna äter varje dag på Borås förskolor och skolor, på dagverksamheter och äldreboenden. Personalen behöver köpa in mycket mat. Därför vill många företag sälja mjölk, potatis och grönsaker till en kommun. För att det ska gå rätt till finns det regler att följa. Förut skulle maten bara vara billig. Kommunens pengar är ju skatte-pengar från oss som bor här. Nu ska det också vara viktigt att maten är gjord på ett sätt som är bra för miljön. Borås Stad kommer att köpa in mer ekologisk mat nu. sidan 11 Pris till Borås för att stan är lätt att ta sig fram i En människa som sitter i rullstol har lättare att ta sig fram i Borås än i många andra städer. Vid övergångs-ställen är det låga kanter. För den som är synskadad finns vågiga plattor nära övergångs-ställena. Den synskadade känner plattorna med sin vita käpp. Det är lätt för den som har ett funktionshinder att besöka djurparken eller göra saker i Kulturhuset. EU-kommissionen i Bryssel tycker att Borås just nu är den bästa staden för funktionshindrade i hela EU. Borås har fått ett fint pris av EUkommissionen. sidan 20 Chans att se vackra klänningar av Lars Wallin Lars Wallin är en av Sveriges mest kända modeskapare. Han får många idéer till vackra klänningar. Kronprinsessan Victoria och sångerskan Carola är två kända kvinnor som har beställt klänningar av Lars Wallin. På Textilmuseet visas i år en stor utställning med Lars Wallins kläder, skisser och tygprover. Utställningen öppnar den 25 april. sidan 8 9 Vill locka unga att jobba inom äldreomsorgen Det finns för lite personal inom äldreomsorgen i Borås. Borås Stad vill locka fler ungdomar att jobba på äldreboenden. En del elever som går ett gymnasieprogram inom vård och omsorg kan få en speciell sorts anställning efter skolan. De arbetar inom äldreomsorgen. Samtidigt får de hand-ledning och utbildning. Efter ett år får de fast jobb. sidan Funktionshindrade kan träna i Sjuhäradshallen Den som har en funktionsnedsättning och gillar att träna har lättare att göra det nu. Sjuhäradshallen har byggts om. Ett lag som tränar rullstols-basket kan spela där. Ett lag med synskadade kan träna goalboll. Man kan umgås med kompisar och testa en sport för att hitta sin egen favorit-sport. sidan 2

19 korsord 19 Vad tyckte du mest om att läsa i Såklart Borås? Namn Gatuadress Postadress Skicka in din lösning och svar på frågan till Såklart Borås Borås senast 15 april så har du chans att vinna ett litet pris. KAN GÖRA RENT HUS TA EN PROME- NAD I SNÖN ÖVER- NATUR- LIGA VÄSEN TERM I BRIDGE STOCK SVEN- SKA I HOLLY- WOOD GLATT VASS- BÅT SPÄD- BAR- NET OND- SINT USELT LEDER- NA SJUNKA LÄTT- METALL UTSIKT PRE- DIKO- TILL- STÅND BLAD- RIK DRYCK HÖRDE MAN DÄR TOR FOR FRAM ERE- MIT ARTIS- TENS ALSTER 2015 Ulf Thorén MISS- UNN- SAM VALL- POJKE TRAM- PA PÅ GASEN HOPPA- DE I PLUR- RET DEN ÄR SLÄKT MED PO- TATIS IDEO- LOGI VID PASS FÖR- SÄL- JARE PIPER ELLER BONDE FRÖ- VÄXT AN- SPRÅK KÄND INTER- NAT- SKOLA ADAMS KVINNA SKULD- RA ALADÅB LITET RUSSIN NAKEN KAN NOG FORS- KARE BLI PLATAN VID MEDEL- HAVET KURORT BOONE SOM SJÖNG SEDEL ELLER MYNT FRUSET STÅR FÖR SILVER DÅR- AKTIG LÅNGT LOPP HET BÄR PISTOL GRÄL- INSATS SJUK I SPEL DET HAR BOAN SÄKERT GJORT KARPFISK STORT RYSKT VATTEN GÖR DET IBLAND I FING- RARNA MOR- GON- FUKT UNDRE JORD- MÅN KALLAR VI KORKAD IBLAND SIKTA FÖR GULD- GRÄVARE DEN KAN GE LJUS HEMMA SPRÅK I INDIEN BARM ÖVER- GÅNG DÖLJS I VALVEN IRRI- TERA DINKA SCHA- TULL SKÄMT VÄPNARE OCH BE- TJÄNT TING SNÅ- RIG GRÖN- SKA SKA BLOMS- TER OM VÅREN tre vinnare från vinternumret: Leif Stomberg, Fristad, Jan Stenholm, Borås och Asta Karlsson, Borås.

20 såbraborås ACCESS CITY AWARD l 62 EU-städer tävlade om årets Access City Award. l Sju städer prisades. l Access City Award arrangeras av EU-kommissionen. Bild: PER-OLOF SVENSSON umgås med kompisar. Tillgänglig stad Borås vann den europeiska tillgänglighets tävlingen Access City Award Det betyder att Borås är den stad i EU som jobbat bäst med att bli tillgänglig för alla. Bild: ANDERS JAGENDAL Det är arbetet med bland annat att få djurparken, stadsbiblioteket, stadsteatern och konstmuseet tillgängliga för alla som imponerat på juryn. Att kommun och näringsliv samarbetar för tillgänglighet för alla var också en starkt bidragande orsak. Det är faktiskt 230 butiker, restauranger och andra allmänna platser som blivit tillgänglighetsinventerade. Borås Stad har sedan länge arbetat strukturerat med tillgänglighetsfrågor och det är något även boråsarna märkt. Här är några röster: Ulf Willberg Hur upplever du tillgängligheten i Borås? Från personer med synnedsättningar och blindas håll, så tycker jag att det är bra men det kan bli bättre. De nylagda sinusplattorna vi har i stan är bra till exempel. Ser du någon förändring över tid? Ja, det gör jag ju, man har fått in tänket mer över hela staden. Offentliga byggnader jobbar med ledstråk både inomhus och utomhus. Och även med punktskrift. Det har skett en stor förändring de senaste tio åren. Christian Hedin Hur upplever du tillgängligheten i Borås? Tycker att Borås gör ett gott arbete med tillgängligheten. Det är sällan, om inte aldrig, som jag inte kan göra det jag vill på de event och aktiviteter där Borås Stad är inblandade. Ser du någon förändring över tid? Under de drygt 14 år jag suttit i rullstol har jag sett en stor förändring i Borås vad det gäller tillgänglighet. Gator har höjts, kanter har byggts bort, badplatser och naturområden har gjorts tillgängliga. För mig innebär det ett friare och mer oberoende liv. Alf Svanberg, pensionär Hur upplever du tillgängligheten i Borås? Jag tycker att Borås ger möjligheter för människor att röra sig. Det är lätt att använda sig av promenadstråken, till exempel i anslutning till Viskan. Gratis bussresor för oss över 65 är ju fantastiskt bra, speciellt eftersom bussarna är lätta att ta sig i och ur. Ser du någon förändring över tid? Jag kan se stora förändringar. Jag upplevde citykärnan som en död zon förr, särskilt när Knalleland kom, men nu finns ett stort urval av aktiviteter, sommartorsdagarna är ett mycket gott exempel med tillgänglighet för alla. Jag upplever att man öppnat upp staden. Dessutom kommer ett allaktivitetshus för äldre och personer med funktionsnedsättning att öppnas under våren som jag ser fram mot. Här kan alla föreningar samlas. Vill du veta mer kontakta funktionshinderkonsulent Petri Pitkänen, eller eller tillgänglighetskonsulent Lena Mellbladh, eller nr

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson

Stöd ett barn. Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Stöd ett barn Att vara familjehem, kontaktfamilj & kontaktperson Om den här broschyren Hej! Vad kul att du läser den här broschyren! Det betyder förhoppningsvis att du vill lära dig mer om de olika uppdragen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Program. Bellevuegårdsbiblioteket

Program. Bellevuegårdsbiblioteket Program Bellevuegårds Hösten 2014 Vi gör mer än lånar ut böcker! Biblioteken är viktiga för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Det slår

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14!

Hej och välkommen. till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Hej och välkommen till Fjälkestads fritidshem, ht-14! Fritidshemsverksamheten tar vid när skolan slutar för dagen och i dagsläget håller vi öppet till 17.30. (De dagar det är behov och efter överenskommelse

Läs mer

Informationsbrev oktober 2015

Informationsbrev oktober 2015 Informationsbrev oktober 2015 Hej alla föräldrar! Nu har terminen varit igång i några veckor och vi börjar lära känna varandra i de olika grupperna. Eftersom föräldramötet inte blev av så bifogar vi ett

Läs mer

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM

Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Namn/Arbetslag/Enhet: Förskolan Tvingeling, avd.blåbäret FÖRSKOLA OCH HEM Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens föräldrar om trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Det Lilla Världslöftet

Det Lilla Världslöftet Filmfakta Ämne: Livskunskap/Levnadslära, Miljö Ålder: Från 6 år (L, M) Speltid: 8 x 5 minuter Svenskt tal Producent: Little Animation, Kanada Syfte/strävansmål att på ett enkelt sätt förmedla grundläggande

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar inom vård, skola, omsorg Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är det bästa som finns! Mat är ett stort och roligt ämne! Kanske behöver ni veta vad som gäller

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Montessorifriskolans fritidshem

Montessorifriskolans fritidshem Montessorifriskolans fritidshem Fritids är en pedagogisk gruppverksamhet för skolbarn i årskurs F- 6. Fritids uppgift är att erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid. Verksamheten

Läs mer

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27

PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA. Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 Det är vi som medverkar i projektet PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA Margaretha Karlsson, Gräsö förskola Anna-Lena Lindgren Jorlin, Öregrunds bibliotek 2007 04-27 PROJEKTRAPPORT LEKA SPRÅKA LÄRA GENOMFÖRANDE

Läs mer

Klimatdialog 2010 LYSEKIL

Klimatdialog 2010 LYSEKIL Klimatdialog 2010 LYSEKIL klimatdialog 2010 LYSEKIL! På initiativ av Lysekil kommun kommer unga, lokala politiker och engagerade tjänstemän under hösten 2010 tillsammans skapa förslag och projekt kring

Läs mer

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk

Förskoleklass en trygg skolvärld. Förskoleklassens arbetssätt. Språk Förskoleklass en trygg skolvärld Det år ditt barn fyller sex är det dags att välja plats i förskoleklass. De flesta föräldrar låter sitt barn gå i förskoleklass eftersom det ger en mjuk och trygg övergång

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter

1. Miljöråd. 2. Tema, mål & aktiviteter Rapporten godkänd 2010-12-02 Kommentar: Vilkent roligt och kreativt sätt att presentera frågeställningarna till barnen! Era mål är välformulerade och ni har härliga bilder som visar er verksamhet, vi skulle

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset

Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Sida 1 (5) 2016-05-09 Handläggare Susanne Lundström 08-508 033 60 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Strategi för kulturverksamheten i Blå Huset Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden beslutar

Läs mer

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg

Inga hinder bara möjligheter. Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Gruppaktiviteter på Habiliteringen, Riksgymnasiet i Göteborg Inga hinder bara möjligheter Eller? Du kan göra nästan allt det där som alla andra i din ålder tycker om att göra

Läs mer

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ

VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ DU VET VAD DU GILLAR VI VET VAD SOM KRÄVS MALMÖ Du är mitt i tonåren. Framtiden kommer att vara fylld av utmaningar, stora förändringar och tuffa beslut. Så varför inte ägna de närmaste åren åt det du

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16:

SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: SKAPANDE SKOLA LÄSÅRET 2015/16: Att Mima Hösten Att Mima Vintern RESPEKT - att se sig själv & andra genom mim Former & Fantasi Kroppens Fantasi Did I Really? Hej! Vi har under de senaste fem åren arbetat

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut

Vision Tibro 2017. - skapar miljöer som sticker ut I den här broschyren presenteras några av de framtidsbilder som lyfts fram i projektet Vision Tibro 2017. Dessa målbilder kan Tibro sträva mot och längta till, men de kräver också delaktighet och samarbete

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN Vimpelns Förskola 2014/2015 2.1 NORMER OCH VÄRDEN 1 Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar Förmåga

Läs mer

Inledning. ömsesidig respekt Inledning

Inledning. ömsesidig respekt Inledning Inledning läkaren och min man springer ut ur förlossningsrummet med vår son. Jag ligger kvar omtumlad efter vad jag upplevde som en tuff förlossning. Barnmorskan och ett par sköterskor tar hand om mig.

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Ett livsviktigt arbete

Ett livsviktigt arbete Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 3 September 2015 Årets enkätresultat klara! Ett livsviktigt arbete Hitta information om ditt boende i Min lägenhet Vår, sommar, höst och vinter nu

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR FRITIDSHEMMET SÖDERBÄRKE LÄSÅRET 2014/2015 ANALYS AV FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER Vi vill att barnens egna önskemål i ännu större utsträckning ska få utrymme i

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Inspirationsmaterial till häftet

Inspirationsmaterial till häftet Inspirationsmaterial till häftet För dig som arbetar med barn i åldrarna 5 till 9 år inom förskolan och skolan. 1 INNEHÅLL 1. VARFÖR ARBETA MED BARNKONVENTIONEN?... 3 2. SAMLINGARNA... 4 3. VERNISSAGE...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

Förskoleklassens verksamhetsplan

Förskoleklassens verksamhetsplan Förskoleklassens verksamhetsplan Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skall skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande citat

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

V 47. Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! APT 9 dec. Trevlig helg! Glöm inte varma kläder denna vecka

V 47. Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! APT 9 dec. Trevlig helg! Glöm inte varma kläder denna vecka Hej! Välkomna till vår vernissage på fredag 28 november kl. 14.30-16.30! Trevlig helg! V 47 APT 9 dec Glöm inte varma kläder denna vecka Vernissage 28 november Kl. 14.30-16.30 STJÄRNAN Veckans höjdpunkt

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN

Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Verksamhetsplan 2012 Sektor Utbildning TYNNEREDSSKOLAN Innehåll Vision för stadsdelsnämnden Västra Göteborg: 3 Mål för stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg:... 3 Förhållningssätt och organisationskultur:...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kritan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kritan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen

Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan. Susanne Bogren och Nanna Klingen Positiva pedagoger och kreativa arbetslag i förskolan Susanne Bogren och Nanna Klingen Det lustfyllda samarbetet I ett kreativt arbetslag får alla pedagoger som arbetar tillsammans i barngruppen samma

Läs mer

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING

KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING KVALITETSREDOVISNIG ARKENS FÖRSKOLA HÖLLVIKENS FÖRSAMLING Kvalitetsredovisning för 2009 Arkens förskola Höllvikens församling. Beskrivning av verksamheten. Förskolan Arken består av 27 barn i åldrarna

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015

Kvalitetsarbete. Teman - vårterminen 2015 Kvalitetsarbete Teman - vårterminen 2015 Förskolan Utsiktens kvalitetsredovisning våren 2015 Blåbär Blåbärens kvalitetsredovisning om tema skräp våren 2015 Under några veckor har blåbärsbarnen fått arbeta

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN- OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN BARN OCH UTBILDNINGSVERKSAMHETEN En god hälsa och en kreativ lärmiljö är viktiga förutsättningar, för att få en positiv och harmonisk utveckling hos både barn, elever

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Här behandlar vi. Börja på Tågaborgsskolan.

Här behandlar vi. Börja på Tågaborgsskolan. Här behandlar vi alla olika. Börja på Tågaborgsskolan. Vi ska bygga stadens bästa skola. Vill du vara med? Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att se annorlunda ut. Vi möter barn och unga på

Läs mer

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande.

Vi ser hela dagen som ett lärande och vi arbetar medvetet med att ge barnen tid, utrymme och inflytande. Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Vår förskola ligger i ett centralt villaområde nära älven och med gångavstånd till kommunala anläggningar. Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet

Läs mer

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste.

Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och till dina närmaste. 1 Ditt liv din historia Ditt liv är viktigt och har stor betydelse för alla omkring dig! Att skriva ner din livshistoria och vad som varit viktigt för dig genom livet är en gåva både till dig själv och

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg

92% Barnens Vän. Möt en köpstark. Barnvagnstestbana. Sveriges mest tongivande barnmässa 15-17 april 2011, Svenska Mässan Göteborg Möt en köpstark och intresserad målgrupp Barnvagnstestbana succén fortsätter Barnens Vän vi belönar hjältar med ett nytt pris 92% av besökarna skulle rekommendera andra att besöka Baby & Barn Källa: Detector

Läs mer

Måltiden. en del i lärandet

Måltiden. en del i lärandet Måltiden en del i lärandet Ett gott samarbete mellan måltidspersonal, pedagoger och deras chefer gynnar alla. Måltiden blir en naturlig och njutningsfull del av dagen och kan också användas som ett pedagogiskt

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen

FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen FRÖLUNDA FUTURE - ett samarbete för hela stadsdelen Frölundaskolan. Foto: Jennifer Hankins Frölunda Future Nyhetsbrev Nr 16 Mars-Maj 2015 VÄLKOMNA TILL FRÖLUNDA FUTURES NYHETSBREV! Frölunda Future (FF)

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun

Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Program för kultur - barn och unga i Vara kommun Kulturplan för Vara kommun 2017-2021 Bilaga 1 Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-27 8 unga i Vara kommun Sidan 1 Innehållsförteckning Inriktningsmål...

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever

Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever 2016 Stöddokument Att arbeta med särskilt begåvade elever Louise Helgesson Piteå Kommun 2016-09-08 Inledning att uppmärksamma de särskilt begåvade eleverna I skollagens första kapitel, fjärde paragrafen

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014

Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna och vad de användes till 2014 Västerås stad och skattepengarna Västerås stad omsätter drygt 8 miljarder kronor per år. Av detta är 6,6 miljarder kronor skattemedel. Pengarna

Läs mer

Utvärdering deltagare

Utvärdering deltagare Utvärdering deltagare 37 svar, 325 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 99 1 Ja Nej Varför, varför inte? - Det har varit lärorikt och kul att använda utrustningen och att skådespela. -

Läs mer

Blåbärets Kvalitetsredovisning

Blåbärets Kvalitetsredovisning Blåbärets Kvalitetsredovisning ht-2011/vt-2012 Sammanställt av: Maria Henriksson Normer och värden. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Västanvinden 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Västanvinden 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik.

Årsta 2 förskolor. Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. K V A L I T E T S G A R A N T I 1 (7) Årsta 2 förskolor Vi som arbetar i Årsta 2 strävar efter att verksamheten i våra förskolor ska vara trygg, rolig och lärorik. Pedagogisk verksamhet, omvårdnad och

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur.

Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 1 Sprida leenden. Folktandvården Skånes varumärke och företagskultur. 2016 Vi människor ler av många anledningar. När vi är glada, när vi känner tacksamhet, när vi känner sympati. Det finns också anledningar

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Intervju: Karin Holmberg

Intervju: Karin Holmberg Intervju: Karin Holmberg Hej, och varmt välkommen till ännu en intervju här på vår blogg! Idag möter vi en trefaldig bokförfattare som bland annat broderat omslagen till pocketutgåvan av Vilhelm Mobergs

Läs mer