M7005 Användarhandbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "M7005 Användarhandbok"

Transkript

1 Matematikföretaget jz /150423/150608/150622/SJn M7005 Användarhandbok M7005 Användahandbok 1 (86)

2 Matematikföretaget jz (Sverker Johansson) är under inga omständigheter ansvarigt för direkta skador eller följdskador uppkomna genom användning av detta dokument eller av programvara eller maskinvara beskriven i detta dokument. M7005 Användahandbok 2 (86)

3 Innehåll 1 ALLMÄNT M Beteckningssätt Genomgående exemplet Klack Systemkrav Installation av M Absolut kontra relativ mode Hjälp HANDHAVANDE Start/Stopp Mastra Byta mätprogram Byta Batch Manuell inmatning Ge detalj ID Starta ny statistikgrupp Anpassa kommandon och status fältet Säkerhetskopiera VISNINGSBILDERNA Måttvisning Tre olika pelarvisningar Statuspanelens olika fält Cirklarna Tol och Varn Anpassa/ Utseende Anpassa/ Färger och fonter Måttlistning Grafisk visning Numerisk visning Histogram Sista grupp M7005 Användahandbok 3 (86)

4 3.4.1 Grafisk (Pelarvisning) Numeriskvisning Loggbok Ge loggboksanteckningar XBar/R XBar/R Grafisk visning XBar/R Som lista Cp/Cpk, Pp/Ppk Skillnaden mellan hur Cp/Cpk och Pp/Ppk beräknas Cp/Cpk, Pp/Ppk Grafisk visning Cp/Cpk, Pp/Ppk Som lista Digital visning av IO Bilden Digital visning Givarvisning Specificera givare Systemloggmeddelanden Mastringsdrift Ändra färger och fonter UTSKRIFTER Utskrift till PDF-fil TILLBEHÖR Inställningar Program som startas av H25 H Specificera givare Ge tillfällig licensnyckel IBR TILLÄMPNINGAR Scanna in mått Rundhetsmätning Repetitionstester, MSA DEFINIERA MÄTPROGRAM Spara M7005 Användahandbok 4 (86)

5 7.2 För mätprogrammet gemensamma data Måttdata via menyradens formulär Editera plc-program Sps Statistisk Process Styrning Givare/Mått som triggar digitalbit Måttens data Redigera mått Tillval till nu aktuellt mått PROGRAMMERA PLC PROGRAM Skriva, ändra Plc-program Editeringsknapparna Test Testkör knapparna Rullgardinsmenyn Arkiv SPECIFICERA GIVARE GIVARTESTER MASTRINGSTESTER Tester under mätning Tester under mastring DIVERSE Ge mät och registreringsorder med hjälp av M7005 knappar Tillfälligt stänga av registrering i databasen Knep och knåp ALT/CTRL/Z flytta aktuell bild till övre vänstra hörnet APPENDIX...81 A. Genomgående exempel Klack B. De digitala bitarnas I, Q, H och S betydelse C. Specifikation av M7005 två olika versioner M7005 Användahandbok 5 (86)

6 1 Allmänt M7005 är efterföljaren till CE Johanssons mätprogram Metem M7005 kan allt som Metem 3005 kan dvs förutom att mäta Lagra mätvärden i data bas Statistiskprocesstyrning (SPS) Plc funktion Koppling till mätstyrning Mm Plus en del annat som Scanning Medelvärdes bildning Inbyggda hjälptexter Går under Windows 7 Två versioner M7005 finns i två versioner, en standardversion och en nedbantad M7005s där s:et står för small. Skillnaden är att den lilla versionen inte har några Sps funktioner. Vad som ingår i vilken version finns specificerat i Appendix C. 1.1 M Beteckningssätt Sekvenser av musklick för att komma till en viss bild eller formulär sätts inom citationstecken och avskiljs med /. T.ex om man vill få upp bilden för grafisk visning av XBarR diagrammet så skall man gå via Visa/ XBar-R/ Grafiskt. Om man för att uppnå något genom att hålla två eller flera knappar nedtryckta samtidigt, betecknas det här på samma sätt men utan citationstecken. T.ex fn/alt/prtsc tar en kopia av aktuell bild till Windows urklipp. Vad och hur en detalj skall mätas definieras i M7005 av ett mätprogram. Mätprogram kan också ibland benämnas mätfall. M7005 Användahandbok 6 (86)

7 Gällande version Menyraden Statuspanelen Rubrikpanelen Figur 1.1 M7005:s Måttvisningsbild Knappanelen 1.2 Genomgående exemplet Klack Denna handbok använder sig av ett genomgående exempel som består i mätning av 3 längder med hjälp av 3 st givare. Exemplets mätprogram har namnet Klack och finns beskrivet i Appendix A. 1.3 Systemkrav M7005 har inga speciella krav på den dator som används så länge som den är någorlunda modern (april 2012). 1.4 Installation av M7005 Till M7005 följer det med installationsanvisningar. Normalt vid ny installation sköts allt om av installationsprogrammet. Vad en M7005 installation innehåller (bibliotek och filer) och var de placeras se handboken M7005 filer, bibliotek, databasstrukturer. 1.5 Absolut kontra relativ mode M7005 kan var i två olika tillstånd, antingen visas all data som tillhör ett mått (dess mätvärde, tolerans, masteravvikelsen mm ) relativt måttets nominella värde. M7005 sägs vara i relativ mode. Eller redovisas värdena absolut dvs värdet är = (avvikelsen från nominellt mått) + (nominelltmått) och då säger vi att M7005 är i absolut mode. Vilken mode som ett mätprogram M7005 Användahandbok 7 (86)

8 arbetar i väljer man då man definierar sitt mätprogram. 1.6 Hjälp Inbyggd hjälp M7005 har en inbyggd hjälp som man kommer åt antingen genom att klicka på Hjälp på menyraden eller genom att ställa pekaren på det fältet man vill ha hjälp med och sedan högerklicka med musen. Finns det en hjälptext för det fältet kommer en hjälp knapp upp på skärmen. Klicka på den och texten visas. Träff texter För en del knappar, fällt, symboler finns inbyggda träff texter. Dvs om man ställer muspekaren på symbolen visas en förklarande text under en begränsad tid. Ex. om man ställer muspekaren på den turkosa ringen under Tol i figuren 1.1 visas texten Visa toleranserna. M7005:s hemsida M7005 har en egen hemsida M7005.metem.se där man kan hitta ytterligare information om programmet, t.ex går det att ladda ned den dokumentation i form av handböcker och artiklar som finns. Det finns också en logg på fel/problem som är upptäckta, både de som är korrigerade och eventuellt de som inte är det. M7005 Användahandbok 8 (86)

9 2 Handhavande Här nedan beskrivs ett antal funktioner som operatören kan utföra då M7005 arbetar. Anm. För att lägga ut en knapp på Knappanelen gör man det via Verktyg/ Anpassa kommandon, se avsnitt 2.8 nedan. 2.1 Start/Stopp Start Det körbara program heter M7005.exe och har ikonen. Klicka på ikonen och M7005 startar. Stopp M7005 stoppas genom att klicka på kry symbolen högst upp i högra hörnet. Om man vill kan man lägga ut en avslutaknapp på Knappanelen. 2.2 Mastra En mastring startar man via Menyradens Verktyg/ Mastra eller via mastringsknappen om den finns utlagd på Knappanelen. Då man har begärt mastring kommer skylten i figur 2.1 upp Figur 2.1 Mastring Operatören klickar OK och efter ett kort ögonblick visas skylten i figur 2.2. Figur 2.2 Mastring klar. Mätprogram uppdelat i sekvenser Om mätningen av aktuell detalj är uppdelade i ett antal sekvenser och alla måtten inte skall mastras på en gång ( Definiera mätprogram/ Mastring ) så kommer det upp skyltar för mastring av sekvens för sekvens. För mer information se handboken M7005 Mätprogram uppdelade i sekvenser. M7005 Användahandbok 9 (86)

10 2.3 Byta mätprogram Byte av mätprogram gör man via Menyradens Verktyg/ Byta Mätprogram eller via rullgardinsmenyn som visas i figur 2.4 nedan. Om knappen Knappanelen kan man också klicka på den. är utlagd på Alla tre sätten tar upp bilden, figur 2.3, i vilken man markera det mätprogram som skall bli det aktiva när man klickar på Öppna. Figur 2.3. Fönstret för val av mätprogram Om man klickar på Menyradens Mätprogram kommer en rullgardinsmeny med utseendet som i figur 2.4 upp. Den undre delen innehåller de senaste använda mätprogrammen. Figur 2.4 Rullgardinsmeny med de senaste använda mätprogrammen M7005 Användahandbok 10 (86)

11 Hur många mätprogram som skall visas ges via Anpassa/ Utseende och det man ger i rutan Max antal, se avsnitt Vill man ta bort ett program från listan gör man det genom att hålla Delete-knappen på tangentbordet nedtryckt samtidigt som man klickar på programmet man vill ta bort från listan. Bytet av aktivt mätprogram bekräftas gen om att skylten i figur 2.5 visas på bildskärmen. Figur 2.5 Bekräftelse på att aktuellt mätprogram är ändrat. 2.4 Byta Batch Byte av batch gör man via Menyradens Verktyg/ Byta Batch eller via rullgardinsmenyn som visas i figur 2.4. Om knappen kan man också klicka på den. är utlagd på Knappanelen Alla tre sätten tar upp bilden, figur 2.6, i vilken man markera den batch som skall bli den aktiva batchen när man klickar på Öppna. Vill man starta en helt ny batch skriver man batchens namn för hand och klickar sedan på Öppna. Figur 2.6. Fönstret för att byta/börja på ny batch M7005 Användahandbok 11 (86)

12 2.5 Manuell inmatning Om vi har ett mätprogram med mått som har Mätmod satt till Man.Input, kan man få upp formuläret för att från tangentbordet ge måttet/måtten sina värden,antingen via Menyradens Verktyg/ Manuell Inmatning eller genom att klicka på knappen på Knappanelen. Om vi har angett att första och andra måttens mätvärden i mätprogrammet Klack skall ges manuellt, i stället för att fås av givare, kommer formuläret för den manuella inmatningen att se ut som i figur 2.7. Klickar man på Registrera sparas mätvärdena i databasen. Figur 2.7 Formulär för att ge måtten M1 och M2 värden från tangentbordet eller genom up/ner pilarna. Att ett måtts mätvärden skall ges från tangentbordet eller via up/ner pilarna och vad en up/ner piltryckning innebär, ger man då man definiera sitt mått se avsnitt Ge detalj ID Man kan tilldela varje gjord mätning en identitet, detalj id. Det gör man via formuläret som visas i figur 2.8. Figur 2.8 formuläret för att ge en mätning (här nr 718) en identitet. Formuläret kommer upp automatiskt om man angett det då man specificerad mätprogrammet Definiera Mätprogram/ Övriga optioner, se avsnitt 6.2 Ge detalj ID. Man kan naturligtvis också få upp det via Menyradens Verktyg/ Ge Detalj ID eller via knappen om den är utlagd på Knappanelen. M7005 Användahandbok 12 (86)

13 2.7 Starta ny statistikgrupp Man kan starta en ny statistikgrupp från Menyradens Verktyg/ Starta ny Statistik Grupp eller genom att klicka på ny-statisik-grupp-knappen om den är utlagd på Knappanelen. För att inget misstag skall ske kommer skylten i figur 2.9 upp och operatören får bekräfta att programmet skall lägga nästa mätvärde/mätvärden som första värdet i en ny statistikgrupp. Figur Anpassa kommandon och status fältet Utseendet på Statuspanel och Knappanelen kan man förändra efter eget önskemål. Det gör man via formuläret som visas i figur 2.10 och som man får upp från Menyradens Verktyg/ Anpassa Status- och Knappanelen. Figur 2.10 Formuläret för att anpassa Statuspanelen och/eller Knappanelen M7005 Användahandbok 13 (86)

14 2.9 Säkerhetskopiera Via Menyradens Verktyg/ Säkerhetskopiering visas formuläret i figur 2.11 Figur 2.11 Formulär för säkerhetskopiering. Säkerhetskopieringen (Backup) gör en kopiering av de valda filerna och biblioteken från mätsystemet till biblioteket BackupXX som ligger under det bibliotek man angett i Övergripande backupbibliotek är. XX är numret på nu aktuell generation. De kopierade filerna och biblioteken läggs upp under BackupXX med samma struktur som de har i mätsystemet. För mer information om mätsystemets filsystem se handboken Mätsystemet M7005 filer, bibliotek, databasstruktur. Återskapande (restore) utifrån säkerhetskopiorna Vill man återskapa kopierade filer/bibliotek får man göra det för hand med hjälp av Windows Utforskaren. Övergripande backupbibliotek är Här kan man välja biblioteket i vilket BackupXX läggs. (xx = 01 tom Antal generationer ). Varje gång som säkerhetskopieringsprogrammet anropas kommer nästa BackupXX på tur att bli det bibliotek till vilket data kopieras. När max antal generationer är använda börja programmet om med Backup01. Är man inte nöjd med det förvalda biblioteket kan man själv ändra biblioteket i rutan Nu aktuellt backupbibliotek. Om man klickar på knappen Standard sätts det övergripande biblioteket till zz\backupdefaultlib där zz = det bibliotek i vilket själva mätsystemet (M7005.exe) ligger. Vad skall kopieras Här väljer man vad man vill backa upp M7005 Användahandbok 14 (86)

15 Mätsystemets, dess utseende och hjälptexter Här kopieras mätsystemets program M7005.exe och innehållet i biblioteket SysParamLib. Mätprogram Alla innebär hela biblioteket ProgramMS innehåll kopieras, annars bara det nu aktuella mätprogrammet. Databasen för Alla innebär att mätsystemets hela databas, dvs biblioteket Data med alla sina underbibliotek, kopieras. Annars kopieras bara datat för det nu aktuella mätprogrammet. IO Servrar Innehållet i IoServerLib kopieras. Operatörsloggen Innehållet i biblioteket MsgLogg kopieras. Ant generationer Antal generationer av BackupXX. Data kopieras till BackupXX som ligger som ett underbibliotek till det som är angivet i Övergripande backupbibliotek är. Biblioteket byts rullande för var gång som säkerhetskopierings- programmet startas och det upp till det som angivits i Ant. genrationer. När man nått max antal generationer, börjar systemet om med Backup01. Nu aktuellt backupbibliotek Här visas det bibliotek till vilken kopieringen sker. Biblioteket kan ändras med hjälp av upp-ner knapparna. Rensa backupbibliotek All data i det aktuella backupbiblioteket och dess underbibliotek tas bort. När kopieringen är utförd kommer det upp en skyllt som bekräftar detta. M7005 Användahandbok 15 (86)

16 3 Visningsbilderna M7005 redovisar resultatet av en mätning i ett antal bilder. Det finns tre typer som pelare, som diagram (grafisk visning) eller som en lista av numeriska värden (numerisk visning). Gemensamt är att alla bilder kan man få upp vi Menyradens rullgardinsmeny Visa. Om respektive bild har sin knapp utlagd på Knappanelen kan man också få upp bilden genom att klicka på knappen. Hur man gör för att placera en knapp på Knappanelen finns beskrivet i avsnitt Måttvisning M7005:s huvudbild är Måttvisningsbilden, se figur 3.1. som redovisar mätvärden både i form av pelare och numeriskt. Numeriska värde Spara i databasen på/av Visa Toleranserna Visa varningsgränser Måttets namn Figur 3.1 Måttvisningsbilden, pelarna utgår från målvärdet Tre olika pelarvisningar Pelarna kan visa mätvärdena på tre olika sätt som man väljer från rullgardinsmenyn Mätprogram. Rullgardinsmenyn visas i figur 3.2 Figur 3.2 Rullgardinsmenyn anpassa. M7005 Användahandbok 16 (86)

17 Som framgår av rullgardinsmenyn skiljer sig de tre olika sätten för visning av pelarna av varifrån pelarna börjar. Pelarna slutar alltid i mätvärdet. Pelarna utgår från målvärdet I figur 3.1 utgår pelarna från målvärdet som i mätprogrammet Klack:s fall är noll. Pelarna utgår från noll Figur 3.3 Pelarna startar i noll. Pelarna utgår från undre tolerans minus halva toleransvidden Figur 3.4 Pelarna utgår från undre tolerans minus halva toleransvidden M7005 Användahandbok 17 (86)

18 3.1.2 Statuspanelens olika fält Vilka fält som Statuspanel skall innehålla är valbart se avsnitt 2.8. Det som finns att välja på är. Batch Visar namnet på aktuell batch. Antal i Batch Antal gjorda mätningar som sparats i nu aktuell batch. Nr/Gr Nr är numret på senaste sparade mätningen i gruppen och Gr är gruppstorleken. Detalj ID Innehåller mätningens identifikation, se avsnitt 2.6 Ge detalj ID. Mode Om mätprogrammet är i relativ eller absolut mode, se avsnitt 1.5 Absolut kontra relative mode. Sps Statistisk Process Styrning. Är cirkeln grön sparas gjorda mätningar i databasen. Om cirkel är röd görs inte detta. Genom att klicka på cirkeln kan man ändra programmets inställning. Möjligheten att tillfälligt stoppa lagringen av mätvärden i databasen finns för att man utan att förstör sin Sps kan gå in och göra en mätning som inte skall ingå i statistiken. T.ex man vill mäta sin master för att se om systemet visar inmatade masteravvikelse. Mätning Ringen är grön så länge som mätorden är hög, mätning pågår. Man kan ge mätorder genom att klicka på ringen. Data Fältet visar så länge som registreringsorden är hög. I och med att registreringsorden går låg visas datum och tid för registreringen. Om man klickar i rutan kan man ge registreringsorder. OBS: För Mätning och Registrering genom att klicka i respektive ruta gäller. Att man med klicket ställer om mät- respektive registerings bit (Ixx eller Hxx). För att klicket skall få önskad effekt får ingen annan (t.ex en yttre enhet typ IBR) påverka signalen, ty då blir resultatet oförutsägbart. Status Hela systemet status. Om Error visas bör systemet startas om Cirklarna Tol och Varn Genom att klicka på dessa kan man slå på och av visningen av toleranserna respektive varningsgränsernas numeriska värden. Om cirklarna ej visas beror det på att det inte finns utrymme för både pelarna och värdena i ett sådant läge väljs visningen av toleranser/ varningsgränser bort. Om man gör bilden större alternativt minskar antalet visade pelare visas cirklarna åter. Hur många pelare som max kan visas, se avsnitt Övriga optioner. M7005 Användahandbok 18 (86)

19 3.1.4 Anpassa/ Utseende Klickar man på Anpassa/ utseende se figur 3.2 kommer formuläret i figur 3.5 upp. Figur 3.5 Formulär för att anpassa Måttvisnings bilden. Mätprogramnamn visade under Mätprogram i menyn här kan man välja max antal mätprogramnamn som skall visas i rullgardinsmenyn Mätprogram. Figur 2.4 har satt max till 5. Visa Mått nr Om M1, M2, M3 osv skall skrivas framför respektive måtts namn. Obs: För att vissa ändringar skall träda i kraft kan det ibland vara nödvändigt att starta om M7005. M7005 Användahandbok 19 (86)

20 3.1.5 Anpassa/ Färger och fonter Klickar man på Anpassa/ Färger och fonter se figur 3.2 kommer formuläret i figur 3.6 upp. Figur 3.6 Formulär för att anpassa Måttvisningsbildens färger och fonter. Här har man möjlighet att för eget gott finnande färglägga Måttvisningsbilden. Obs: För att vissa ändringar skall träda i kraft kan det ibland vara nödvändigt att starta om M Måttlistning I måttlistningen visas mätningarnas enskilda mätvärden antingen som en tabell, lista, eller i ett diagram Grafisk visning Den grafiska måttvisningen får man upp via Visa/ Måttlistning/ Grafiskt eller via knappen Den grafiska måttlistningen visas i figur 3.7 och består dels av ett diagram, dels av ett histogram. Man kan välja att inte visa histogrammet. M7005 Användahandbok 20 (86)

21 Sidhuvud Visapanelen Visalinjerpanelen Histogrampanelen Stop scroll Som lista Figur 3.7 Måttvisningsbilden Ändra storleksförhållandet mellan diagrammet och histogrammet Man ändra förhållandena mellan de båda diagrammen genom att ställa pekaren på gränsen mellan dem, hålla höger musknapp intryckt och dra. Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram. Öppna Batch här väljer man vilken batch inom mätprogrammet vars mätvärden man vill visa. Skrivut Förhandsgranska och Skrivarinställningar Visa Som lista visa mätvärdena i en tabell. Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Mått, skall visas eller ej. Anpassa Anpassa/ Färger och fonter, Se avsnitt M7005 Användahandbok 21 (86)

22 Visa panelen Här väljer man vad som skall visas i bilden. Alla mått Om Alla mått ej är markerad visas bara en rad tab flikar oberoende av hur många mått mätprogrammet innehåller. Om alla måttens tab flikar skall visa så tas så många tab rader i anspråk som behövs. Histogram Man väljer här om histogrammet skall visas eller ej. Måttets namn, datum, tid Är vad de säger sig vara. Visa linjer panelen Om man vill att de olika linjerna skall ritas up i diagrammet eller ej. Histogram panelen Om histogrammet skall visas väljer man här hur många mätvärden som histogrammet skall innehålla. Antal Om ingen av rutorna Alla och Synliga är markerade anger man här antalet mätvärden som histogrammet skall bestå av. Histogrammet kommer att bestå av det antal mätvärden man angett med start i det som visas längst till höher i diagrammet och de antal 1 föregående. Alla Histogrammet visar alla mätvärden i batchen. Synliga Histogrammet består av de mätvärden som visas i diagrammet. Knappen Stop scroll Om det är aktuellt mätprogram (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det bara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. Knappen Som lista Klickar man på den visas bilden Måttlistning som lista. Det speciella med att starta Måttlistning som lista här ifrån är att bilden Måttlistning som lista tas bort samtidigt som denna bild tas bort. Diagrammets popup Om man klickar med vänster musknapp på en mätvärdesmarkering, visas en popupruta som innehåller mätvärdets löpnummer datum och tid för registrering samt mätvärdet och eventuell loggboksanteckning. Klickar man på histogrammet visas antal mätningar i klassen. M7005 Användahandbok 22 (86)

23 Numerisk visning Mätvärden redovisas i tabellform. Bilden visas via Visa/ Måttlistning/ Numeriskt eller m.h.a knappen Sidhuvud Figur 3.8 Numerisk visning av mätvärden I denna bild visas resultatet av mätningarna, när mätningarna gjordes och vad mätvärdena blev. Det mesta av hur och vad som skall visas är valbart. Mätvärden som tillhör samma statistikgrupp avgränsas med ett tjockare streck och deras tidsangivelser har samma färg. Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch, inom mätprogrammet, vars mätvärden man vill visa. Skrivut skriver ut de i Välj mätvärden för kopiering eller utskrift utvalda mätvärdena. Förhandsgranska och Skrivarinställningar Kopiera till fil kopierar de i Välj mätvärden för kopiering eller utskrift utvalda mätvärdena till vald fil. Visa Som graf visa mätvärdena i ett diagram Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och underrutan Visa, skall visas eller ej Copy/Utskrifts val. Här väljer man om rutan Välj mätvärden för kopiering eller utskrift skall visas eller ej. Visningsalternativ om rutan Visa i sidhuvudet skall vara synlig eller ej. M7005 Användahandbok 23 (86)

24 Anpassa Anpassa/ Färger och fonter. Se avsnitt 3.13 Sidhuvudet Här väljer man vad som skall visas i bilden. Måttnamn, Toleranser, Varningsgränser, Datum och Tid Om respektive funktion skall vara aktive eller ej. Visa mått på och av Man kan välja om ett måtts mätvärden skall visas i bilden eller ej, genom att i rutan med måttets nummer, klicka i den lilla avbockningsrutan. Men för att avbockningsrutan skall visas måste man ha markerat Visa mått på/av. Anteckningar Här väljer man om anteckningar i loggboken skall visas. ID Här väljer man om detaljens ID skall visas. Id ger man via formuläret Verktyg / Ge detalj ID. Sps markeringar För närvarande är det de två första positionerna som används Första positionen kan ha följande markeringar J (Jumped) Överhoppad. På grund av x st skall hoppas över eller därför att detaljen är en första detalj (H44 är hög) F (First) första detaljen i sps gruppen L (Last) sista detaljen i sps gruppen Andra positionen kan ha följande markeringar Överhoppad detalj eller Varför ny grupp (detalj nr 1 i gruppen) N (Next) Nästa grupp på tur, normal körning O (Operatör) Operatören har begärt Ny grupp E (Error) Något mått utanför tolerans. OBS kontrollen sker på alla måtten i mätprogrammet även de som inte är mätstyrda mått. T (Time) Tiden mellan två detaljer utanför specifikation. B (Batch) Start av batch eller start av systemet. 1 (Första detalj) H44 är hög. Detalj nr 2 i gruppen E Något av XBar eller R ligger utanför specificerad SPS gräns Kompensationer skickade/hämtade ( Sista detaljen i gruppen eller den som senast gav värde) S (Send) Kompensationer är skickade till verktygsmaskinen C (Collected) Verktygsmaskinen har hämtat korrektörerna (medelvärden). C skriver över S. Knappen Stop scroll Om det är det aktuella mätprogrammet (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det vara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. M7005 Användahandbok 24 (86)

25 Mätvärdestabellen I mätvärdesrutan redovisas mätvärdena i tabell form. Hur tabellen skall se ut bestämmer man via Visa rutans avbockningsrutorna. Visningsordning Man kan genom att klicka i tabellhuvudets ruta Datum eller Tid välja om mätvärdena skall visas i stigande eller fallande tidsordning. PopUp meny ändra ta bort mätvärden Högerklickar man i första kolumnen (Nr kolumnen) kommer en popup meny fram som har följande val Ändra. Efter att man klickat på ändra kan man ändra mätvärdena i den rad som är markerad. Spara är man nöjd med ändringarna och vill att de skall sparas i data basen klickar man på Spara Ta bort. Man kan ta bort en hel mätning (hela raden) med hjälp av Ta bort. Åter tar bort popup menyn. Hjälp visar denna text. Markera för Kopiering och/eller utskrift Genom att hålla vänster musknapp nedtryckt samtidigt som man drar den upp/eller nedåt i första kolumnen, kan man markera ett antal mätvärden. Första respektive sista mätvärdets nummer visas i rutan Välj mätvärden.. Välj mätvärden för kopiering eller utskrift Man kan antingen genom att använda musen i Mätvärdesrutan eller direkt i F.o.m och T.o.m rutorna ange vilka mätvärden man är intresserad av. Alla och Ingen knapparna väljer alla mätvärden respektive att inga mätvärden är aktuella. Inkludera rubrik vid kopiering till.txt fil Är rutan förbockad, skrivs ett tabellhuvud först på filen och sedan kommer de valda mätvärdena. Skulle det vara så att filen redan innehåller mätvärden försvinner de och ersätts av de nu aktuella. Är rutan inte förbockad adderas de valda mätvärdena till filen. Om filen redan innehåller mätvärden kommer dessa att ligga orörda kvar och de nu aktuella mätvärdena läggs in efter de redan befintliga. T.ex om man vill ta ut mätvärden skapade på måndagarna för en viss månad går det bra om man gör följande. Markerar rutan Inkludera rubrik Markera mätvärdena gjorda första måndagen i månaden. Kopiera till vald fil. Avmarkera Inkludera rubrik. Markera mätvärdena gjorda andra måndagen i månaden. Kopiera till filen. Markera mätvärdena gjorda tredje måndagen. Kopiera till filen. Osv OBS Det som kopieras/skrivs ut är bara det som är markerat i Visa rutan. Mått som skall skrivas ut måste också vara synliga dvs dess ruta för visning måste vara förbockad, Knappen Som graf Klickar man på den redovisas mätresultaten i diagramform. Det speciella med att starta Grafisk visning här ifrån är att grafiska bilden tas bort samtidigt med denna bild. M7005 Användahandbok 25 (86)

26 3.3 Histogram Bilden med histogrammet startas via Visa/ Histogram eller via klick på knappen Sidhuvud Toleranser Visa panelen Resultatpanelen Figur 3.9 Histogrammet Histogrammet visar alla mätvärden inplacerade i klasser. Bredden på diagrammet är två gånger toleransvidden. Finns det mätvärden som ligger till vänster respektive till höger om diagrammet räknas de in i första respektive sista klassen. Hur många klasser som histogrammet skall vara uppdelat i ger man i rutan Ant. Klasser. Diagrammet redovisar också medelvärde, spridning, antal över/under tolerans samt processens godhetsmått. Se Resultat. Alla i batchen ingående mätvärden ingår också i Histogrammet. Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch inom mätprogrammet vars mätvärden man vill visa. Skrivut Förhandsgranska och Skrivarinställningar Visa Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Mått, skall visas eller ej. Anpassa M7005 Användahandbok 26 (86)

27 Anpassa / Färger och Fonter. Se avsnitt 3.13 Visa panelen Här väljer man vad som skall visas i bilden. Måttnamn Om måttens namn skall visas eller ej. Alla mått Om Alla mått ej är markerad, visas bara en rad tab flikar oberoende av hur många mått mätprogrammet innehåller. Om alla måttens tab flikar skall visa så tas så många tab rader i anspråk som behövs. Antal Om hur många mätningar varje klass innehåller, skall visas eller ej Resultat Om rutan med totalt antal respektive över/under tolerans, medelvärde, spridning, Cp, Cpk, Pp, Ppk skall visas eller ej. Horisontel Hjälp Om horisontella streckade hjälplinjer skall visas eller ej Ant. klasser Antalet klasser som mätvärdena delas in i ( från 12 till 400 i steg om 4 ). Stapeldiagrammet Var den senaste gjorda mätningen hamnat markeras med en gul fyrkant. Diagrammets PopUP Klickar man med vänster musknapp på en stapel, visas en ruta som redovisar vilken klass det är, dess klassgränser och antal mätvärden som den innehåller. Anm: Det uppstår ibland smärre skillnader mellan antalet i de olika klasserna i detta histogram och histogrammet i måttlistningsdiagrammet. Det orsakas av avrundningsfel för mätvärden som ligger precis på en klassgräns och har att göra med datorns sätt att hantera flyttal. Mätvärden på toleransgränserna hanteras för sig och berörs ej.. Resultatpanelen Här redovisas resultatet av alla batchens mätvärden numeriskt. Skillnaden mellan Cp/Cpk och Pp/Ppk Skillnaden mellan Cp/Cpk och Pp/Ppk är vilket spridningsmått de använder. Cp/Cpk använder RBar dvs medelvärdet av alla ingående gruppers R värden, medan Pp/Ppk använder standardavvikelsen för alla ingående mätvärden. Pp/Ppk tar således hänsyn till om gruppernas medelvärde inte är målcentrerat, eller ej. Antag att vi har en process (svarvning) där vi inte kompenserar för verktygsförslitningen. De svarvade detaljerna kommer med tiden att bli aningen större. Gruppernas medelvärden kommer att ha ett alt högre värde. Om vi antar att processen för övrigt är stabil, kommer Cp/Cpk att ligga still på sina nivåer medan Pp/Ppk sakta men säkert försämras. M7005 Användahandbok 27 (86)

28 3.4 Sista grupp Sista grupp redovisar mätvärden som tillhör den senaste gruppen Grafisk (Pelarvisning) Bilden med Sista Grupp startas via Visa/ Sista Grupp/ Grafiskt eller via klick på knappen Sidhuvud Visapanelen Figur 3.10 Sista grupp grafiskt Menyraden Visa Sidhuvudet. Om sidhuvud skall visas eller ej. Anpassa Anpassa/ Färger och Fonter. Se avsnitt Sidhuvud Sidhuvudet innehåller förutom mätprogrammets namn och nu aktuell batch också hur många mätningar som bilden redovisar/ gruppstorleken. I bilden ovan är gruppen full dvs gruppstorleken är tre och gruppen innehåller nu tre mätningar. Visa panelen Här kan man välja om M1, M2, M3 osv skall skrivas framför respektive mått och om styrgränsernas numeriska värden skall visas i bilden. M7005 Användahandbok 28 (86)

29 3.4.2 Numeriskvisning Bilden med tabellen startas via Visa/ Sista grupp/ Numeriskt eller via klick på knappen Sidhuvud Visapanelen Figur 3.11 Numerisk visning av senaste gruppen. Tabellen visar den sista gruppens medelvärde XBar och dess spridning R. XBar och R räknas fram för de aktuella värden som gruppen består av och uppdateras då en mätning är gjord. När första värdet i en grupp registreras börja redovisningen om med detta värde. Menyraden Visa Som graf visa mätvärdena i ett diagram Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Visa panelen, skall visas eller ej Anpassa Anpassa/ Färger och Fonter. Se avsnitt Visa panelen Här väljer man vad som skall visas i bilden. Måttnamn, Styrgränser, Datum, Tid Här väljer man om respektive värden skall visas eller ej. Visa mått på och av Man kan välja om ett måtts mätvärden skall visas i bilden eller ej, genom att i rutan med måttets nummer, klicka i den lilla avbockningsrutan. Men för att avbockningsrutan skall visas måste man ha markerat Visa mått på/av. Knappen Stop scroll Om det är det aktuella mätprogrammet (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det vara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. M7005 Användahandbok 29 (86)

30 Knappen Som graf Klickar man på den redovisas mätresultaten som pelare. Det speciella med att starta Grafiska visning här ifrån är att grafiska bilden tas bort samtidigt med denna bild. M7005 Användahandbok 30 (86)

31 3.5 Loggbok Bilden som visar anteckningarna i loggboken får man upp via Visa/ Loggbok eller via knappen Sidhuvud Visa panelen Figur 3.12 Visa loggboksanteckningar I denna bild visas loggboksanteckningarna som är gjorda. Anteckningarna visas också i den numeriska måttlistningsbilden. Det markeras även i måttlistningens grafiska bild genom att mätvärdesmarkeringen får en annan färg. Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch, inom mätprogrammet, vars mätvärden man vill visa. Skrivut skriver ut loggboken. Förhandsgranska och Skrivarinställningar Kopiera till fil kopierar loggboken till vald fil. Visa Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Datum och Tid skall visas. Anpassa Färger och fonter se avsnitt 3.13 Visa panelen Här väljer man om datum och/eller tid för anteckningarna skall visas eller ej. Knappen Anteckna Genom att klicka på knappen kommer formuläret för att göra loggboksanteckningar upp. Se nedan Ändra visningsordning Klickar man i Datum eller Tid rutan ändras visningsordningen från stigande till fallande tids ordning eller vise versa. M7005 Användahandbok 31 (86)

32 Ändra, Ta bort popup meny Om man ställer markören i Nr kolumnen och på den rad man vill ändra/ta bort samt klickar på höger musknapp, kommer en popup meny med valen Ändra/Ta bort. Väljer man ändra visas formuläret för loggboksanteckningar och den anteckning man vill ändra är inläst. Väljer man Ta bort kommer en kontrollruta upp i vilken man får bekräfta borttagandet. OBS En borttagen anteckning kan inte återfås Ge loggboksanteckningar Om man klickar på knappen Anteckna i figur 3.12 visas formuläret i figur 3.13 Figur 3.13 Formulär för att ge noteringar i loggboken I detta formulär skriver man in texten som skall sparas i loggboken. Varje loggboksanteckning måste vara knuten till en tidpunkt ( datum och klockslag), då det är på detta sätt som systemet kopplar samman en anteckning med ett mätvärde. Inmatningsfältet Här skriver man in sin anteckning som vanlig löpande text, max 96 tecken. Datum tid för anteckningen En anteckning måste ha en tidsangivelse för att kunna sparas. Nu Anteckningen får det datum och den tid som är, när man klickar på Nu. Eftersom det inte finns något mätvärde med den tiden, sker ingen koppling mot ett mätvärde. Senaste mått Klickar man på knappen hämtas tid och datum för den senaste gjorda mätningen. Sparas anteckningen kommer den att tillhöra den senaste gjorda mätningen. Sker en mätning medan Senaste mått är angivet, uppdateras tid och datum automatiskt med det nya mätvärdets tid och datum. Markerad Har man markerat en mätning i någon av måttlistningsbilderna och sedan klickar på denna knapp, kommer tid och datum för den markerade mätningen upp. När man sedan sparar kommer anteckningen att tillhöra den markerade mätningen. Knappen Spara För att anteckningen skall sparas i databasen måste man klicka på spara. Har inte anteckningen någon tidsangivelse kommer en varningsskylt upp. M7005 Användahandbok 32 (86)

33 3.6 XBar/R XBar/R Grafisk visning Den grafiska XBar/R bilden får man upp via Visa/ XBar-R/ Grafiskt eller via knappen Sidhuvud Visa panelen Visa linjer panelen Stop scroll Figur 3.14 Grafisk visning av XBar/R Det övre diagrammet visar gruppmedelvärdena Xbar medan det undre diagrammet visar spridningen R, där R är skillnaden mellan största och minsta värdet i gruppen. Hur många mätningar som en grupp skall innehålla talar man om då man definierar sitt mätprogram. Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch inom mätprogrammet vars mätvärden man vill visa. Skrivut Förhandsgranska och Skrivarinställningar Visa Som lista visa mätvärdena i en tabell. Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Mått, skall visas eller ej. Anpassa Färger och fonter se avsnitt M7005 Användahandbok 33 (86)

34 Visa panelen Måttnamn, Datum, Tid Här väljer man om värdena skall visas eller ej Alla mått Om Alla mått ej är markerad visas bara en rad tab flikar oberoende av hur många mått mätprogrammet innehåller. Om alla måttens tab flikar skall visa så tas så många tab rader i anspråk som behövs. Visa linjer panelen Om man vill att kontrollgränserna skall visas markerar man det här. Lika så kan man välja om diagrammet skall visa horisontala och/eller vertikala hjälplinjer. Knappen Stop scroll Om det är aktuellt mätprogram (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det bara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. Knappen Som lista Klickar man på den visas bilden med värdena i en lista. Det speciella med att starta listan här ifrån är att bilden med listan tas bort samtidigt som denna bild tas bort. Diagrammets PopUP Om man klickar med vänster musknapp på en mätvärdesmarkering, visas en popupruta som innehåller mätvärdets löpnummer datum och tid för registrering samt mätvärdet och eventuell loggboksanteckning M7005 Användahandbok 34 (86)

35 3.6.2 XBar/R Som lista XBar/R som lista får man upp via Visa/ XBar-R/ Numeriskt eller via knappen Sidhuvud Visa panelen Stopp scroll Som graf Välja mått för kopiering eller utskrift Figur Xbar/R som tabell I denna bild visas resultatet av mätningarnas gruppmedelvärden XBar gruppernas spridning R och när mätningarna gjordes. XBar är summan av gruppens mätvärden dividerat med antalet mätningar i gruppen. R är spridningen dvs skillnaden mellan gruppens största respektive minsta värde. Hur många mätvärden en grupp skall ha man angett i mätprogrammet. Det mesta av hur och vad som skall visas är valbart. För att underlätta läsningen grupperas raderna tre om tre Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch, inom mätprogrammet, vars mätvärden man vill visa. Skrivut skriver ut de i Välj mätvärden för kopiering eller utskrift utvalda mätvärdena. Förhandsgranska och Skrivarinställningar Kopiera till fil kopierar de i Välj mätvärden för kopiering eller utskrift utvalda mätvärdena till vald fil. M7005 Användahandbok 35 (86)

36 Visa Som graf visa mätvärdena i ett diagram Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Visa panelen, skall visas eller ej Copy/Utskrifts val. Här väljer man om rutan Välj mätvärden för kopiering eller utskrift skall visas eller ej. Visningsalternativ om rutan Visa panelen i sidhuvudet skall vara synlig eller ej. Anpassa Färger och fonter se avsnitt 3.13 Visa panelen Måttnamn, Styrgränser, Datum, Tid Här väljer man om respektive värden skall visas eller ej Visa mått på och av Man kan välja om ett måtts/mätvärden skall visas i bilden eller ej, genom att i rutan med måttets nummer, klicka i den lilla avbockningsrutan. Men för att avbockningsrutan skall visas måste man ha markerat Visa mått på/av. Utanför styrgränser Om denna ruta är förklickad kommer värden som ligger utanför gränsen att markeras med en speciell bakgrundsfärg, oftast något åt der röda hållet.. Knappen Stop scroll Om det är aktuellt mätprogram (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det bara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. Visningsordning Man kan genom att klicka i tabellhuvudets ruta Datum eller Tid välja om mätvärdena skall visas i stigande eller fallande tidsordning. Markera för Kopiering och/eller utskrift Genom att hålla vänster musknapp nedtryckt samtidigt som man drar den upp/eller nedåt i första kolumnen, kan man markera ett antal mätvärden. Första respektive sista mätvärdets nummer visas i rutan Välj mätvärden. Välj mätvärden för kopiering eller utskrift Man kan antingen genom att använda musen i Mätvärdesrutan eller direkt i F.o.m och T.o.m rutorna ange vilka mätvärden man är intresserad av. Alla och Ingen knapparna väljer alla mätvärden respektive att inga mätvärden är aktuella. Inkludera rubrik vid kopiering till.txt fil Är rutan förbockad, skrivs ett tabellhuvud först på filen och sedan kommer de valda mätvärdena. Skulle det vara så att filen redan innehåller mätvärden försvinner de och ersätts av de nu aktuella. Är rutan inte förbockad adderas de valda mätvärdena till filen. Om filen redan innehåller mätvärden kommer dessa att ligga orörda kvar och de nu aktuella mätvärdena läggs in efter de redan befintliga. M7005 Användahandbok 36 (86)

37 T.ex om man vill ta ut mätvärden skapade på måndagarna för en viss månad går det bra om man gör följande. Markerar rutan Inkludera rubrik Markera mätvärdena gjorda första måndagen i månaden. Kopiera till vald fil. Avmarkera Inkludera rubrik. Markera mätvärdena gjorda andra måndagen i månaden. Kopiera till filen. Markera mätvärdena gjorda tredje måndagen. Kopiera till filen. Osv OBS Det som kopieras/skrivs ut är bara de värden som är markerade i Visa rutan samt de mätvärden som ej är osynliga. Har ett mått inte rutan för visning förbockad, kommer inte detta mått med vid kopieringen/utskriften. Knappen Som graf Klickar man på den redovisas mätresultaten i diagramform. Det speciella med att starta grafisk visning här ifrån är att den grafiska bilden tas bort samtidigt med denna bild. M7005 Användahandbok 37 (86)

38 3.7 Cp/Cpk, Pp/Ppk Cp/Cpk och Pp/Ppk bilderna har samma utseende, skillnaden är hur de beräknas. Den grafiska bilden nedan visar Cp/Cpk medan numeriska visar Pp/Ppk Skillnaden mellan hur Cp/Cpk och Pp/Ppk beräknas.skillnaden mellan Cp/Cpk och Pp/Ppk är att för Cp/Cpk används RBar (dvs medelvärdet av de ingående gruppernas R värden) som spridningsmått, medan för Pp och Ppk är det standardavvikelsen för alla mätvärden som ingår i Pp/Ppk gruppen. Pp/Ppk tar således hänsyn till om gruppernas medelvärde inte är målcentrerat, eller ej. Antag att vi har en process (svarvning) där vi inte kompenserar för verktygsförslitningen. De svarvade detaljerna kommer med tiden att bli aningen större. Gruppernas medelvärden kommer att ha ett alt högre värde. Om vi antar att processen för övrigt är stabil, kommer Cp/Cpk att ligga still på sina nivåer medan Pp/Ppk sakta men säkert försämras Cp/Cpk, Pp/Ppk Grafisk visning Den grafiska bilden får man upp via Visa/ Cp-Cpk/ Grafiskt respektive Visa/ Pp-Ppk/ Grafiskt eller via knappen Sidhuvud Visa panelen Visa linjer panelen Stop scroll Figur 3.16 Grafisk visning av Cp/Cpk M7005 Användahandbok 38 (86)

39 Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch inom mätprogrammet vars värden man vill visa. Skrivut Förhandsgranska och Skrivarinställningar Visa Som lista visa mätvärdena i en tabell. Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Mått, skall visas eller ej. Anpassa Färger och fonter se avsnitt 3.13 Visa panelen Måttnamn, Datum, Tid Här väljer man om värdena skall visas eller ej. Alla mått Om Alla mått ej är markerad visas bara en rad tab flikar oberoende av hur många mått mätprogrammet innehåller. Om alla måttens tab flikar skall visa så tas så många tab rader i anspråk som behövs. Visa linjer panelen Om man vill att kontrollgränsen 1.33 skall visas markerar man det här. Lika så kan man välja om diagrammet skall visa horisontala och/eller vertikala hjälplinjer. Knappen Stop scroll Om det är aktuellt mätprogram (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det bara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. Knappen Som lista Klickar man på den visas bilden med värdena i en lista. Det speciella med att starta listan här ifrån är att bilden med listan tas bort samtidigt som denna bild tas bort. Diagrammets PopUP Om man klickar med vänster musknapp på en mätvärdesmarkering, visas en popupruta som innehåller mätvärdets löpnummer datum och tid för registrering samt mätvärdet. M7005 Användahandbok 39 (86)

40 3.7.3 Cp/Cpk, Pp/Ppk Som lista Bilden med Cp/Cpk, PpPpk på tabellform får man upp via Visa/ Cp-Cpk/ Numeriskt respektive Visa/ Pp-Ppk/ Numerisk eller via knappen Sidhuvud Visa panelen Stopp scroll Som graf Välja mått för kopiering eller utskrift Figur Pp/Ppk som tabell Det mesta av hur och vad som skall visas är valbart. För att underlätta läsningen grupperas raderna tre om tre Menyraden Arkiv Öppna med vars hjälp man kan byta mätprogram Öppna Batch här väljer man vilken batch, inom mätprogrammet, vars mätvärden man vill visa. Skrivut skriver ut de i Välj mätvärden för kopiering eller utskrift utvalda mätvärdena. Förhandsgranska och Skrivarinställningar Kopiera till fil kopierar de i Välj mätvärden för kopiering eller utskrift utvalda mätvärdena till vald fil. Visa Som graf visa mätvärdena i ett diagram Sidhuvud. Här kan man välja om man vill att rutan med Namn, Batch och Visa panelen, skall visas eller ej Copy/Utskrifts val. Här väljer man om rutan Välj mätvärden för kopiering eller utskrift skall visas eller ej. Visningsalternativ om rutan Visa panelen i sidhuvudet skall vara synlig eller ej. Anpassa Färger och fonter se avsnitt 3.13 M7005 Användahandbok 40 (86)

41 Visa panelen Måttnamn, Toleranser, Datum, Tid Här väljer man om respektive värden skall visas eller ej. Visa mått på och av Man kan välja om ett måtts/mätvärden skall visas i bilden eller ej, genom att i rutan med måttets nummer, klicka i den lilla avbockningsrutan. Men för att avbockningsrutan skall visas måste man ha markerat Visa mått på/av. Markering över kontrollgräns Om denna ruta är förklickad kommer värden som ligger utanför 1.33 att markeras med en speciell bakgrundsfärg, oftast något åt der röda hållet.. Knappen Stop scroll Om det är aktuellt mätprogram (det som körs) som visas, uppdateras bilden direkt då en mätning är utförd (registreringsordern går låg). Detta kan vara störande om man vill se på andra mätvärden än de senaste. Man kan då genom att klicka på Stop scroll stänga av uppdateringen. När man sedan vill ha igång den automatiska uppdateringen igen är det bara att klicka på knappen som nu har bytt text till Start scroll. Visningsordning Man kan genom att klicka i tabellhuvudets ruta Datum eller Tid välja om mätvärdena skall visas i stigande eller fallande tidsordning. Markera för Kopiering och/eller utskrift Genom att hålla vänster musknapp nedtryckt samtidigt som man drar den upp/eller nedåt i första kolumnen, kan man markera ett antal mätvärden. Första respektive sista mätvärdets nummer visas i rutan Välj mätvärden. Välj mätvärden för kopiering eller utskrift Man kan antingen genom att använda musen i Mätvärdesrutan eller direkt i F.o.m och T.o.m rutorna ange vilka mätvärden man är intresserad av. Alla och Ingen knapparna väljer alla mätvärden respektive att inga mätvärden är aktuella. Inkludera rubrik vid kopiering till.txt fil Är rutan förbockad, skrivs ett tabellhuvud först på filen och sedan kommer de valda mätvärdena. Skulle det vara så att filen redan innehåller mätvärden försvinner de och ersätts av de nu aktuella. Är rutan inte förbockad adderas de valda mätvärdena till filen. Om filen redan innehåller mätvärden kommer dessa att ligga orörda kvar och de nu aktuella mätvärdena läggs in efter de redan befintliga. T.ex om man vill ta ut mätvärden skapade på måndagarna för en viss månad går det bra om man gör följande. Markerar rutan Inkludera rubrik Markera mätvärdena gjorda första måndagen i månaden. Kopiera till vald fil. Avmarkera Inkludera rubrik. Markera mätvärdena gjorda andra måndagen i månaden. Kopiera till filen. Markera mätvärdena gjorda tredje måndagen. Kopiera till filen. Osv M7005 Användahandbok 41 (86)

42 OBS Det som kopieras/skrivs ut är bara de värden som är markerade i Visa rutan samt de mätvärden som ej är osynliga. Har ett mått inte rutan för visning förbockad, kommer inte detta mått med vid kopieringen/utskriften. Knappen Som graf Klickar man på den redovisas mätresultaten i diagramform. Det speciella med att starta grafisk visning här ifrån är att den grafiska bilden tas bort samtidigt med denna bild. M7005 Användahandbok 42 (86)

43 3.8 Digital visning av IO Bilden som visar de digital in/utgångarna (Ixx/Qxx), hjälp bitarna (Hxx) och S-faggorna (Sxx) får man fram via Visa/ Digital visning av IO eller genom att klicka på knappen Figur Bilden som visar de digitala IO, H och S bitarna. De digitala bitarna används av mätprogrammen, plc-programmen och andra funktioner i systemet. Bitarnas enskilda betydelse finns beskrivit i Appendix B - De digitala hjälp bitarna I, Q, H och S betydelse Bilden Digital visning Bilden digital visning visar insignalerna I1 I 40, hjälpbitarna H1 H48, resultatbitarna S1 S16 och de digitala utgångarna Q1 Q40, värden. Grönt betyder att biten är satt (sann, =1) och rött att den är falsk (= 0). H25 H48 och S1 S16 har fasta betydelser, vad övriga H-bitar betyder är upp till det enskilda systemet. För att underlätta förståelsen kan man tilldela bitarna texter, t.ex I1 Reg. knapp, I2 M7005 Användahandbok 43 (86)

44 Mät knapp, Q1 Detalj Ok osv. Tilldela bitarna förklarande texter - rullgardinsmenyn Genom att klicka på rullgardinsmenyns Ledtexter och utskrifter och sedan på Ge texter får varje bit en editeringsruta i vilken man kan skriva in önskad text. De inskrivna texterna sparas då man klickar på rullgardinsmenyns Spara Texterna. Åter till normalläget kommer man via Normal visning Utskrifter Via rullgardinsmenyn Skrivut kan man kopiera bilden till skrivaren. M7005 Användahandbok 44 (86)

45 3.9 Givarvisning Bilden som visar anslutna givares värden exakt som de kommer in till M7005, får man upp genom Visa/ Givarvisning alternativt genom att klicka på knappen om den är utlagd på knappanelen. Figur Givarvisning Menyradens rullgardinsmeny Anpassa har tre val Specificera givare Utseende Färger Utseende M7005 Användahandbok 45 (86)

46 Figur Formulär för att anpassa givarbildens utseende Antal decimaler som den numeriska visningen skall ha. 10% markeringen i mm. Givarvisningen har två markeringar (linjer) som ligger 10% från pelarnas topp respektive botten. Man anger här det värde i mm som linjerna skall representera. Mittenlinjen står alltid för givarvärdet noll. Färger Figur Formulär för att färgsätta Givarvisningsbilden. Om man inte vill dra och droppa färgerna kan man få upp det vanliga färgsättningsplanschen genom att ställa pekaren på objektet man vill ändra färg på, för att sedan hålla nere ALT samtidigt som man klickar med vänster musknapp Specificera givare M7005 Användahandbok 46 (86)

47 Figur Formuläret för att specificera givarna. I detta formulär anger man inom vilket intervall en givare skall arbeta vid mätning och inom vilket intervall dess mätvärde skall ligga vid mastring. Man måste också ange om testerna skall vara på/eller avslagna. Villkoren för att en givare skall testas är att dess test är påslagen och Plc-biten H34 (Givar test) är sann (=1). Det är bara de givare som används i mätprogrammet som ingår i testerna. Är mätprogrammet uppdelat i sekvenser, testas bara de givare som finns med i den aktuella sekvensen. Vid byte till nästa sekvens testas givarna i denna sekvensen osv. Är det så att det finns någon/några givare som inte ligger inom sina intervall, kommer det upp en skylt på bildskärmen som talar om vilken/vilka givare det är som felar. Uppstår felet under mätning sätts flagga S6 = 1, givarfel. För testen om givarna är inom sina intervall sätts även H40, System OK, = 0. Svarar operatören OK på felmeddelandet utan att han har åtgärdat felet kommer felskylten upp på nytt vid nästa mätning (mätordern går hög). Om villkoren för test är uppfyllda utförs också en test på att givarna ej har fastnat. Kriteriet på det är att de inte rört sig mer än 0.1 mm under mätningen (då mätordern är hög). Har någon givare hängt sig kommer en skylt upp på bildskärmen då registreringsordern går låg. S6 sätts = 0 då operatöre kvitterar felmeddelandet. Upptäcks fel under mastringen sätts flaggan S7 = 1, mastringsfel. S7 nollställs alltid då mastringen påbörjas. Om operatören svarar Nej på frågan om Fortsätta mastringen avbryts mastringen och mastringsvärdena förblir oförändrade. Svarar han Ja sker mastringen som vanligt,dvs nya mastringsvärde beräknas och lagras. För mer info se kapitel 8, Specificera - givare givartester mastring tester. Menyradens Anpassa har rullgardinsmenyn med Utseende ger ett fönster där man kan ange hur många decimaler som skall visas Skrivut innehåller Skrivut, Förhandsgranska och Skrivarinställningar. Arbetsintervall Här ger man övre och undre gräns (Min, Max) inom vilka givaren skall befinna sig under mätningen. Om testen skall vara aktiv markera man i rutan Test på ; Mastringsintervall Här ger man övre och undre gräns (Min, Max) inom vilka givaren skall vara vid mastringen Om testen skall vara aktiv markera man i rutan Test på ; Knapparna Spara och Åter För att de givna värdena skall sparas måste man klicka på Spara. Åter är samma sak som att klicka på krysset längst upp till höger. Om man gjort ändringar och försöker avsluta utan att spara, kommer en skylt upp med en påminnelse om att spara. M7005 Användahandbok 47 (86)

48 3.10 Systemloggmeddelanden Bilden som visar de systemmedelande och meddelanden till operatöreren får man upp via Visa/ Systemloggmeddelanden. Figur M7005 logg. Innehållet i meddelande rutorna loggas och visas här. Systemloggen består av 5 filer som byts cykliskt vartefter de blir fulla. När Log5.txt blir full börjar systemet om med Log1.txt och skriver då över det som fanns där. Man kan via menyn Arkiv se på innehållet i de andra loggfilerna. M7005 Användahandbok 48 (86)

49 3.11 Mastringsdrift Bilden som visar mastringsdriften får man upp via Visa/ Mastringsdrift Figur Mastringsdriften Här redovisas skillnaden mellan senaste mastringens och den föregåendes nolldifferenser för de i mätprogrammet ingående måtten, samt tid och datum för när mastringen gjordes. Första raden visar vilken version av systemet som körs. Första kolumnen är datum och tid, sedan följer mått etts drift, mått tvås drift osv. Utskrift, kopia till.txt fil Loggen kan skrivas ut till en txt fil eller skrivas på skrivare via menyn Fil. Nolldifferensen Ett måtts värde = det värde som måttformeln med aktuella givarvärden ger + nolldifferens. Nolldifferens är uppmätt masteravvikels minus det måttformeln gav vid mastringen. Antag följande exempel : Uppmätt masteravvikelsen är mm från nominellt mått. Om måttformeln vid mastringen gav mm så blir Nolldifferensen = Det betyder att om vi mäter en detalj och måttformeln ger mm så är detaljen (-0.202) = mm större än nominellt mått. Om vi vid nästa mastring får en nolldifferens på , ger det en mastringsdrift som är (-0.202) = Antingen har master blivit mindre eller så har givaren flyttat sig eller båda delarna. Något har hänt t.ex att fixturen (mätutrustningen) har värmts upp mer än mastern eller??? M7005 Användahandbok 49 (86)

50 3.12 Ändra färger och fonter För många av bilderna ändra man färger och fonter på ett likartat sätt. Figur 3.27 Formulär för att ändra färger och fonter. Vill man göra några ändringar måste man markera Tillåta ändringar. För att ändra storlek (linjebredd, cirkeldiameter mm) använder man upp/ner pilarna. För övriga objekt i bilden ställer man pekaren på objektet och använder sedan Shift/vänster musknapp för att ändra förgrundsfärg Shift/höger musknapp för att ändra bakgrundsfärg Alt/höger musknapp för att ändra textfärg Alt/vänster musknapp för att ändra font. För att ändra övriga objekt, t.ex bakgrundsfärg får man o Markera Tillåta ändringar o Stänga formuläret, klicka på krysset upp i formulärets högra hörn. o Ställa pekaren på det objektet man vill ändra o Sedan använda Shift/vänster musknapp för att ändra förgrundsfärg, Shift/höger musknapp för att ändra bakgrundsfärg, Alt/höger musknapp för att ändra textfärg, Alt/vänster musknapp för att ändra font. M7005 Användahandbok 50 (86)

51 Åter till standardvärden Systemet har två uppsättningar av standardvärden på färger och fonter. En klassiskt, lite kommunalgrå och en lite mer färgglad. Det är bara att klicka på respektive knapp så målas bilden om. Gjorda ändringar träder i kraft direkt och sparas när fönstret stängs. M7005 Användahandbok 51 (86)

52 4 Utskrifter Figur 4.1. Skrivarval Under rullgardinsmenyn Arkiv finns oftast Utskrift Förhandsgranska Skrivarinställningar Utskrift Utskriften av de grafiska bilderna är en skärmdump, dvs det som kommer på skrivaren är det som visas på bildskärmen. Medan för numeriska utskrifterna måste man välja vad man vill ha utskrivet. Förhandsgranska Utskriften visas på bildskärmen. Skrivarinställningar Här visas Windows standardformulär för skrivarinställningar, ur vilket man bland annat kan välja vilken skrivare som skall skriva ut dokumentet. Figur 4.2. Skrivarinställningar M7005 Användahandbok 52 (86)

53 4.1.1 Utskrift till PDF-fil Klicka på Förhandsgranska. Klicka på diskett symbolen. Då kommer fönstret i figur 4.4 upp. Figur 4.3. Förhandsgranska Och välj till vilken pdf- fil som utskriften skall sparas M7005 Användahandbok 53 (86)

54 Figur 4.4. Val av Pdf-fil till vilken utskriften skall skrivas. Klicka på Spara och utskriften är sparad på den valda filen. M7005 Användahandbok 54 (86)

55 5 Tillbehör 5.1 Inställningar Till formuläret för att ge för systemet övergripande information, kommer man via Tillbehör / Inställningar. Bilden har också en knapp som kan läggas ut på knappanelen. Figur 5.1 Formulär för att ger för systemet gemensamma data Sökvägen till data- och programbiblioteken Den mapp (bibliotek) som innehåller mappen ProgramMS och mappen Data. ProgramMS innehåller i sin tur mätprogrammen och mappen Data innehåller databasen med mätvärden mm. Om man vill byta sökväg kan man skriva in den nya direkt i editeringsrutan eller gå via utforskaren, knappen För mer information om M7005:s bibliotek och filer se Appendix D. För att ett byte skall träda i kraft måste hela mätsystemet startas om. Företagsnamn Det företagsnamn man här skriver in finns med på utskrifterna från systemet och om ingen speciell företagslogga finns i biblioteket SysParamLib skrivs företagsnamnet ut uppe till vänster i Måttvisningsbilden. Företagslogga Finns en logga lagrad som en bitmapp i en fil med namnet CompanyLogo.bmp, visas den längst upp till vänster i Måttvisningsbilden. CompanyLogo.bmp skall ligga i SysParamLib mappen som är en undermapp till den mapp som innerhåller M7005.exe Metem serieport nr Om Metem 9000 enheter används (systemet är ett M7005m system), ger man här namnet på den com-port (COM1 tom COM4) som man kan välja för att ansluta sina Metem 9002:or, 9003:or. M7005 Användahandbok 55 (86)

56 Knapparna Verkställ, Spara och Åter Verkställ gör kontroll av att sökväg är ok, byter företagsnamn, startar om kommunikationen med hårdvaran. Eventuella IO/Hjälpservrar startas också om.. Spara gör först samma sak som Verkställ för att sedan spara de givna värdena i systemets parameterfil. De sparade värdena kommer sedan att användas och det ända tills man gör en ny ändring. Åter stänger fönstret. Mätprogramoberoende Plc-program som alltid körs Genom att klicka på knappen Editera Plc-program kommer rutan för att editera Plc-program upp. Plc-programmet man här skapar körs alltid oberoende av vilket mätprogram som är aktivt. Har det aktiva mätprogrammet ett Plc-program kommer båda att köras efter varandra. Man får således vara extra noggrann så att de inte inkräktar på varandra på ett otillbörligt vis. 5.2 Program som startas av H25 H32 Formuläret i figur 5.2 nedan får man upp via Tillbehör/ Program som startas av H25 H32. Formuläret har också en knapp som man kan lägga ut på Knappanelen. Figur 5.2. Formuläret för att knyta mätprogram till H25-H32 bitarna Program som startas av H25 H32 Det mätprogram som står vid respektive bit startas då biten går hög. Som formuläret säger är det bara att dra och droppa ett mätprogram till önskad H-bit. Vill man ta bort ett mätprogram från en H-bit rensar man dess ruta. M7005 Användahandbok 56 (86)

57 5.3 Specificera givare Se avsnitt Ge tillfällig licensnyckel Det är bara att mata in den 7 siffriga nyckeln i formuläret (se figur 5.3) och klicka på spara. M7005 kommer att köras utan att skylten Licensnyckel saknas kommer upp och det i 14 dagar från att licensnyckeln skapades. Figur 5.3. Formulär för att ge tillfällig licensnyckel. 5.5 IBR M7005 finns i två utgåvor, med eller utan inbyggt stöd för kommunikation med IBR:s givare, ioenheter och fotpedal. Klicka man på Tillbehör / IBR kommer bilden i figur 5.4 upp. I formuläret får man precisera från/till M7005 givare (Txx), io-bitar (Ixx, Qxx) som skall få/skicka ut data från/till IBR enheter. Mer information finns i Handboken M7005 och IBR som kan laddas ned från M7005:s hemsida. Figur 5.4. Formulär för att konfigurera dataöverföringen från/till IBR moduler M7005 Användahandbok 57 (86)

58 6 Tillämpningar 6.1 Scanna in mått För utförligare information se handboken : Mäta rakhet Scanning med M7005. Manualen kan laddas ned från Mätgivare Detalj Figur 6.1. Mätning av rakhet Vi vill mäta rakheten av detaljen i figur 6.1. I exemplet rör sig mätgivaren rakt men inte parallellt med detaljen. Vi väljer Scanna mått i Jz3000x via rullgardinsmenyn Tillämpningar / Scanna mått. Bilden i figur 6.2 visar hur en tom Scanna in - Graf bild ser ut. Figur 6.2 Skanna in mått. M7005 Användahandbok 58 (86)

59 Vi ställer mätgivaren i sitt utgångsläge, ger mätorder samtidig som mätgivaren förflyttar sig till sitt slut läge. När mätgivaren nått sitt slutläge sätts mätordern låg. Resultatet visas i figur 6.3. Om förklickad, visas linjen beräknad mha minstakvadrat Figur 6.3. Resultatet av scanningen Linje beräknad mha minstakvadratanpassning Den uppskattade rakheten Max Min är då (-0.024) = Men då mätgivaren inte rörde sig parallellt med detaljen innehåller resultatet ett mätfel. För att minska det kan man låta programmet beräkna en medellinje utifrån de avlästa mätvärdena, för att sedan räkna om mätvärdena utifrån denna linje. Medellinjen läge beräknas med hjälp av minstakvadratmetoden. Då man klickar i rutan Sätt minstakvadratlinjen som X-axel gör programmet omräkningen och resultatet redovisas här i figur 4. M7005 Användahandbok 59 (86)

60 Rutan för att göra omräkningen Figur 6.4. Scanningen omräknat så att minstakvadratanpassadelinjen är lika med X-axeln. Vi ser nu att den uppskattade rakheten, (Max Min) har blivit (-0.005) = vilket är närmare sanningen än det föregående värdet. Anm. Den verkliga rakheten kan vara något mindre då rakhet definieras som det minsta avståndet mellan två parallella linjer inom vilka alla mätvärden ligger. M7005 Användahandbok 60 (86)

61 6.2 Rundhetsmätning För utförligare information se handboken : M Rundhetsmätning. Manualen kan laddas ned från kemsidan Programmet mäter radien på en roterande detalj under ett varv. Resultatet redovisas grafiskt, se figur 6.5. De underliggande mätvärdena visas som lista, se figur 6.6. Figur 6.5 Grafisk visning av mätresultatet. M7005 Användahandbok 61 (86)

62 Figur 6.6. Mätresultatet som lista. Beskrivning av M7005 finns i handboken: M7005 Användarhandbok och kan laddas ned från M7005:s hemsida M7005.metem.se. Genomgående i handboken används två exempel Två exempel Ring T1 I2 Figur 6.7. Rundhetsmätning av en ring Index Vi mäter en ring som är upplagd på ett bord som roterar. På bordet finns en indexmarkering och en givare (I2) som ger en puls då indexmarkeringen passeras. Genom att låta mätorden vara hög mellan två indexpassager, hämtar vi mätvärden under ett varv. Ringen måste placeras så att T1 arbetar inom sitt arbetsintervall under hela rotationen, men ringens centrum och bordets centrum behöver inte sammanfalla. Programmet klara av att korrigera för en mindre skillnad. OBS: Däremot får inte bordets centrum kasta. Om så är fallet kommer kastet att redovisas om en orundhet hos ringen. Axel T1 T2 T3 Figur 6.8. Mätning av orundheten för tre axeldiametrar. Till skillnad får Ring-exemplet har vi här ingen index markering med vars hjälp vi kan ta in mätvärden under ett varv, utan vi får låta programmet, utifrån rotationshastigheten, beräkna hur lång tid ett varv tar. Programmet börjar att ta in mätvärden när vi klickar på Kör knappen i den grafiska bilden och forsätter till den beräknade tiden för att rotera ett varv har gått. M7005 Användahandbok 62 (86)

63 6.3 Repetitionstester, MSA För utförligare information se handboken : M7005 Test av mätutrusningens repeterbarhet.. Manualen kan laddas ned från kemsidan Denna repetitionstest är främst avsedd för att kontrollera en automatladdad fixtur och vi antas bara mäta på en och samma detalj (mastern om så finns) och mätningen sker på samma mätpunkter. Vidare antar vi att mätfelet är normalfördelat med medelvärdet µ och spridningen σ. Ett mätsystems funktionalitet testas traditionellt med metoder beskrivna i Measuremet System Analysis (MSA) utgiven av en arbetsgrupp bestående av Chrysler/GM mf. Tre operatörer mäter 10 stycken detaljer tre gånger ( totalt 90 mätningar) och resultatet redovisas i en tabell. En förenklad variant bestående av två operatörer som mäter 10 detaljer två gånger förekommer också.. Om mätningen sker i en automatladdad fixtur ( detaljen förs upp i mätläge av fixturen) och mätresultatet registreras automatiskt, försvinner operatörens påverkan på mätresultatet. Om man dessutom använder samma detalj, påverkas inte mätresultatet av detaljernas olikhet.. För att ytterligare minimera detaljens inverkan bör dess yta var slät och mätspetsarna skall i möjligaste mån anbringas på samma punkter. Att använda master som detalj kan rekommenderas. De variationer i mätvärdena som uppstår härrör under dessa förutsättningar, ingen operatör och mätning på samma detalj på samma ställe, från mätsystemet. Figur 6.8. Repetitionstestens formulär M7005 Användahandbok 63 (86)

64 7 Definiera mätprogram Figur 7.1 Definiera mätprogram Inmatningsformuläret har en menyrad som innehåller Arkiv, Mastring, Övriga optioner, Editera Plc-program och Hjälp. För ej small versionen tillkommer Sps och Givare/mått som triggar digitalbit. Formuläret är uppdelat i fyra fält förutom menyraden. För mätprogrammet gemensamma data, Redigera mått, Måttens data och Tillval till nu aktuellt mått samt knappen Spara 7.1 Spara Inga ändringar kommer att träda i kraft för än man har sparat. 7.2 För mätprogrammet gemensamma data Programnamn Namnet på mätprogrammet. Detta namn används också för att namnsätta mätprogrammets xml-fil och databibliotek i Windows och får då inte innehålla för Windows otillåtna tecken. Antal mått M7005 Användahandbok 64 (86)

65 Antalet mått i mätprogrammet Registreringsorder Den ingång (digital bit ) som när den går låg göra att mätvärdena sparas i databasen. Tillåtna värden är I1 tom I40 och H1 tom H 48. Obs H33 tom H48 har fasta betydelser. Orimligt mätvärde Varningsgräns för orimligt värde i % av toleransvidden. Överstiger ett mått varningsgränsen kommer en varningsskylt upp och operatören får välja om mätvärdet skall sparas eller ej. Antal decimaler Antal decimaler som nu aktuellt mätprogram skall arbeta med. Absolut Relativ Måtten visas som absoluta (verkliga mått) eller relativa (avvikelse från nominellt mått). Sambanden mellan dessa är Absolut mått = uppmätt avvikelse från nominellt mått + nominellt mått Vanligtvis kan man skifta mellan de olika modern utan bekymmer, Detta gäller dock inte mått som har andra mått i sin måttformel. Mätprogram med sådana måttformler sätts alltid till Absolut mode. Ett exempel finns under rubriken Måttformel nedan Måttdata via menyradens formulär För att erhålla ett mätprogram med de egenskaper man önskar får man gå igenom formulären som man får upp via menyraden. Mastring Mastring har ett formulär som visas i figur 7.2. Figur 7.2. Formulär för att ge mastrings data Måtten skall mastras Avmarkera rutan om inget mått i mätprogrammet skall mastras. Mastringsintervall Här anger man hur många minuter som skall förflyta mellan två mastringar. När tiden gått ut kommer skylten Begäran om mastring upp på bildskärmen. Klickar man bort skylten återkommer den efter 25 sekunder och det ända tills mastringen är gjord. OBS: Tiden nollställs inte vid programstart utan fortsätter att beräknas från senaste mastringen. Alltid mastring vid mätprogramstart Vill man att mastring alltid skall ske då mätprogrammet startas kan man få det genom att mätprogrammet har ett Plc program som kan se ut som: M7005 Användahandbok 65 (86)

66 H1 = T(H43, 0.5, 0.5) // En halv sek puls H43 sätts alltid = 0 // vid prog. Start. H33 = R(H1, S5) // H33 mastra hög tills S5 mastring begärd H43 = 1; Masternamn Här anger man det namn som kommer att komma upp i skylten Placera mastern, i mätläge. Mätprogram uppdelade i sekvenser För mätprogram uppdelad i sekvenser kan man välja om alla mått i samtliga sekvenser skall mastras samtidigt. Om inte mastras måtten i sekvensordning vilket innebär att mått som tillhör samma sekvens mastras samtidigt. För mera information se handboken: M Mätprogram uppdelade i sekvenser. Övriga optioner Figur 7.3. Övriga tillval I detta formulär har samlats val som inte ryms under några av de andra rubrikerna Max antal visade måttpelare Hur många måttpelare i Måttvisningen som kan visas samtidigt. Innehåller mätprogrammet fler mått får man scrolla fram de som inte syns med hjälp av rullisten. Automatiskt ge detaljide Här bestämmer man om/när formuläret Ge detalj ID skall visas. De val som finns förutom Aldrig är M7005 Användahandbok 66 (86)

67 Före mätorder som innebär att formuläret visas då mätorden går hög. Efter reg.order som innebär att formuläret visas då registreringsorden går låg. Formuläret för att ge detalj ID visas också via Verktyg / Ge detalj ID. Mätprogram uppdelade i sekvenser För mer information se handboken: Mätprogram uppdelade i sekvenser, M7005 Visa aktuell sekvens i egen ruta Är denna option vald visas förutom den vanliga visningen, även den aktuella sekvensen i en egen ruta. Ge Sekvensrubriker Klickar man på Ge Sekvensrubriker kommer ett formulär upp i vilket man kan ge den text som visas högst upp i sekvensens fönster, max 10 st. Inte automatisk sekvensbyte då sekvensens alla mått är mätta Normalt byter programmet automatiskt till nästa sekvens på tur då alla dess mått är mätta.. Vill man inte ha den automatiken markera man det här. Sekvensbytet får då ombesörjas genom att i ett plc program aktivera H36 hopp till nästa sekvens Editera plc-program Se avsnitt 7 nedan Sps Statistisk Process Styrning Figur 7.4 Formuläret för att ge Sps data Antal mätningar per grupp Mätningar som följer på varandra sammanförs till en grupp. Hur många mätvärden som varje grupp består av ger man här. Gruppernas medelvärde (XBar) och dess spridning visas i XBarR diagrammet. Antal grupper per Cp/Cpk, Pp/Ppk reg Här specificera man hur många grupper som en Cp/Pp grupp skall innehålla. Skillnaden mellan Cp/Cpk och Pp/Ppk är att Cp/Cpk använder medelvärdet av ingående gruppers R värden, som spridningsmått, medan Pp/Ppk använder standardavvikelsen för alla ingående mätvärden, som spridningsmått. Visa sista grupp automatiskt Väljer man detta kommer Sista grupp bilden upp automatiskt då gruppen blir full. M7005 Användahandbok 67 (86)

68 7.2.4 Givare/Mått som triggar digitalbit Figur 7.5. Givare/Mått som triggar en Ixx bit. Man kan här ange de villkor som måste vara uppfyllda för att ett mätvärde eller givarvärde skall påverka önskad Plc bit (Ixx). Antag att vi vill att Mått 3 skall påverka insignalen I11, då skall vi ge Intervall: Inom vilka värden som mätvärdet måste ligga för att känslighetstesten skall utföras. Vi sätter Max = 0.05 och Min = Känslighet: Om Mätvärdet befinner sig inom intervallet ovan testas om mätvärdet ligger still. Dvs att det inte ändrat sig mer än vad vi angivet i Läge och orörligheten måste minst ha vart den tid vi angivit i Tid. Antag vi sätter Läge = 0.01 och Tid = 500. Plc bit nr: När villkoren ovan är uppfyllda sätt Ixx biten sann ( = 1) men så fort som villkoren slutar vara uppfyllda, sätts biten falsk ( = 0). Ex: Med värdena enligt ovan så kommer I11 att vara sann om M3:s mätvärde ligger inom mm från nominellt värde och inte har förändrat sig mer än 0,01 mm den senaste halvsekunden. M7005 Användahandbok 68 (86)

69 Anm: Istället för ett mått kan,man välja en givare T1 tom T80. Anm: De mått man kan välja är M1 mätprogrammets sista mått. För mått gäller att om systemet är i Relativ mod skall intervallet anges som avvikelse från nominelltmått (referensvärdet). I Absolut mode ges intervallet i absoluta tal. Exempel på användning: Antag att vi vill mäta diametern på en 50 mm axel med ett skjutmått. Vi vill få automatiskt mätning och registrering när mätningen är gjord. Antag vidare att skjutmåttets mätvärde kommer in som T1. Vi anger således i formuläret Max = 50.1, Min = 49.9, Läge = 0.05 och Tid = 500 samt Plc bit = I10; Om vi i vårt mätprogram har ett Plc program med en rad som H2 = T(I10, 0.1, 0.3) kommer H2 att vara sann 0.1 sekund efter att I10 blir sann och det 0.3 sekunder. Sätter vi mätorder och registreringsordern = I10 i mätprogrammet, kommer vi att få en automatisk mätning och registrering när skjutmåttest värde legat still i minst en halv sekund inom intervallet Måttens data Figur 7,6. Formulär för att definiera alla i mätprogrammets ingående mått. M7005 Användahandbok 69 (86)

70 Namn Namnet på måttet bestående av max 79 alfanumeriska tecken. Måttformel Måttformeln är den formel som används för att beräkna måttets mätvärde. Om måttet har en måttformel beräknas den kontinuerligt så länge som måttets mätorder är hög. Lämnas fältet helt tomt uppdaterar M7005 aldrig måttet utan det får någon annan göra, t.ex en generell (_G) server. Formler består av Tillåtna operatorer +, -, /, *, ), (, t.ex. T1/2 + T2* *((T5 + T6)/2 T7) Tillåtna operander givarnummer T1-T80 och konstanter, Mått Mxx där xx är 1 tom mätprogrammets högsta måttnummer. Matematiska funktioner ABS absolutebelopp t.ex ABS(T1 + ABS(T2)) COS cosinus t.ex COS(M2) SIN sinus TAN tangens SQRT kvadratroten Inbyggda funktioner S = vektorsumma ex: S(M1, M2) ger roten ur (M1)²+(M2)² dvs SQRT(M1*M1 + M2*M2) B = biggest ex: B(M1, M2, M3, M4) ger största värdet av M1-M4 L = lowest ex: L(T1, T2, M4) ger minsta värdet av T1, T2 och M4 D = B-L ex: D(M1, M2, M3, M4) ger största differensen mellan M1 - M4 OBS: Måttformler som skall mastras får inte innehålla andragradstermer av andra variabler än mått (Mxx). OBS: Mätprogram med en eller flera mått som har måttformler som innehåller mått. T.ex formel = M3 M5 + (T1 + T7) måste vara i Absolut mode. Om inte switchar M7005 automatiskt över till Absolut mode. Ett exempel på varför Absolut mode är nödvändigt. Antag att vi vill beräkna ytan av en kvadrat. Vi ger M1 måttformel = T1 och nominellt mått 10 mm. Ytan får vi i mått två med måttformel M1*M1 med nominellt mått = 100. Antag vidare att M1 får mätvärdet I absolutmod kommer M2 då att bli = 10.03*10.03 = medan i relativ mode blir M2 = 0.03*0.03 = Vilket inte är korrekt. Nominellt mått Internt arbetar M7005 med avvikelser från nominellt mått. Absolut (verkligt) mätvärde = Nominellt mått + uppmätt avvikes från nominellt mått. Mätmod Mätvärdena beräknas kontinuerligt så länge som måttets mätorder är hög. Mätmod anger typen av inläsning av mätvärdet. Dir = direktvisning av måttet. Max = maximalt värde av måttet under tiden för mätorder. Min = minimalt värde av måttet under tiden för mätorder. Max Min (Max + Min)/2 Medelvärde = det vanliga medelvärdet dvs. summan av alla mätvärden inkomna så länge mätordern är hög dividerade med antalet inkomna mätvärden. Om bilden M7005 Användahandbok 70 (86)

71 Scanna in mått visas så är samplingsfrekvensen den som anges i bilden. Visas inte Scanna in mått samplas mätvärden så snabbt som möjligt, 5 30 ggr/sek allt beroende på konfigurering, typa av datainsamling, vad Windows sysslar med för övrigt mm. OBS: Huruvida måttet skall mastras eller inte kräver viss eftertanke. Man.In = Väljs för att kunna ge mätvärden via Verktyg / Manuell inmatning formuläret. Rundhet = se handboken : M Rundhetsmätning. Manualen kan laddas ned från kemsidan För manuell inmatning gäller att om det finns ett icke manuellt mått i mätprogrammet, får alla de manuella måtten samma mätorder som det icke manuella måttet. Består mätprogrammet bara av manuella mått, får de samma mätorder som registreringsorder. Dolt mått Är ett mått markerad som dolt visas inte dess stapel i Måttvisnings bilden. Allt annat är opåverkat. Målvärde Det bästa mätvärdet, ofta toleransmitt. För SPS är det det värde man strävar mot vid tillverkningen. Mätorder Den ingång (digital bit ) som när den är hög gör att måttet beräknas. Tillåtna värden är I1 tom I40 och H1 tom H 48. Obs H33 tom H48 har fasta betydelser. Sekvens Det förekommer ibland att man vill mäta en detalj i flera steg t.ex först i en fixtur sedan i en annan fixtur eller man mäter ett antal mått med ett handmätdon. För att detta skall vara möjligt kan man dela upp mätprogrammet i sekvenser. Mått med samma sekvensnummer mäts samtidigt. Sekvensnumren skall börja på 1 och alla nummer till och med det högsta sekvensnumret måste finnas. Alla mått skall ha samma mätorder. Mått med sekvensnummer = 0 mäts alltid då dess mätorder är hög, Skall mätprogrammet inte vara uppdelat i sekvenser skall samtliga mått i mätprogrammet ha sekvens satt till noll (0). När mätordern går låg hoppar mätprogrammet automatiskt till nästa sekvens. Med hjälp av de digitala bitarna H35, H36 och H37 kan man ändra sekvens. När H35 blir hög hoppar mätprogrammet till sekvens ett. När H36 blir hög hoppar mätprogrammet till nästa sekvens. När H37 blir hög hoppar mätprogrammet till föregående sekvens. För mer information se handboken Mätprogram uppdelade i sekvenser, M7005. Toleranser Övre respektive undre tolerans för måttet. Ligger mätvärdet utanför tolerans markeras det i redovisningsbilderna med annan färg vidare sätts resultatflaggorna S1 (över tolerans) eller S4 (under tolerans). Testgränser Som för toleranser men nu är det resultatflaggorna S2 (över testgräns) respektive S3 (under testgräns) som påverkas. Om både undre och övertestgräns sätt = 0 innebär det att kontrollen och redovisningen av testgrenstesterna inte är aktiverade. M7005 Användahandbok 71 (86)

72 Scrollintervall (bara för Mätmod = Man.input) Figur 7.7. För mått som matas in manuellt via formuläret Manuell Inmatning sätter man här hur mycket mätvärdet skall ändras för varje tryckning på måttets up/ner knapp. Mastring Ett mätvärde = resultatet av måttformeln + nolldifferensen där nolldifferensen = masterns avvikelse från nominellt mått minus resultatet av måttformeln då mastern mättes dvs då man mastrade. Innehåller måttformeln mått så bidra de ej till nolldifferens vid mastringen. Deras värden sätts = 0, Avvikelse Avvikelse = den uppmätta masteravvikelsen. Driftsintervall Om det vid mastringen är så att nolldifferensen minus nolldifferensen vid föregående mastringen är större än driftsintervallet visas felmeddelandet i figur 7.8 och S7 (mastringsfel) sätt = 1 Figur 7.8. Felmeddelande som kommer om driften har varit för stor mellan två mastringar. Svarar man Nej avbryts mastringen och de gamla värdena gäller. S7 förblir = 1 tills nästa mastring startar. Svarar man Ja utförs mastringen som vanligt och S7 sätts = 0. Måtten mastras ej För mått som inte mastras sätts uppmät masteravvikelse = 0 och nolldifferensen = 0, Måttets mätvärde är således det värde som måttformeln ger rakt av. SPS ( ej M7005s - small) Här anger man över respektive undre styrgränser för gruppmedelvärden (XBar). Ligger gruppmedelvärdet över övre gräns sätts resultatflaggan S9 och om gruppmedelvärdet ligger under undre styrgräns sätts S10. Om gruppens spridning är större än styrgränsen för R sätts resultatflaggan S11. M7005 Användahandbok 72 (86)

73 7.4 Redigera mått De olika redigeringsknapparna xx = numret på det mått som man just nu arbetar med dvs aktuellt mått. Infoga före Mxx Ett nytt tomt mått infogas för Mxx. Kopiera Mxx Tar en kopia av måttet xx för att använda i ersätta. Ta bort Mxx Måttet Mxx tas bort. Ersätt Mxx Måttet xx ersätts med det som man har fått då man tidigare gjorde Kopiera Myy. Dvs måttet xx data byts ut mot måttets yy data. Måttet yy påverkas ej. Ändra ordningsföljd Klicka man på knappen kommer bilden i figur 7.9 upp Figur 7.9. Formuläret för att flytta om mott i mätprogrammet. Som bilden säger kan man flytta om måttens inbördes ordning genom att med höger musknapp dra och sedan droppa det mått man vill flytta på. Kopiering tillåten Om Kopiering tillåten i fältet Redigera mått är markerad är CPY- knapparna aktiva och fungerar så att: De värden som tillhör CPY-knappen kopieras över till alla mått som ligger efter nu aktuellt mått. T.ex. antag att mått 4 (M4) är aktivt och har målvärde = 10,3. Om man då klickar på målvärdets CPY-knapp kommer mått 5, 6, 7.. osv. att få sina målvärden satta = 10,3. M7005 Användahandbok 73 (86)

74 Visa måttens namn Beroende på önskan och utrymme kan man välja om namn tillsammans med dess nummer eller bara måttens nummer skall visas. Visa alla Man kan också välja om man vill se samtliga måtts tabflikar eller om man skall skrolla fram de som inte får plats att visas. 7.5 Tillval till nu aktuellt mått Här bestämmer man om måttet skall ha testgränser och/eller Sps (ej M7005s - small). M7005 Användahandbok 74 (86)

75 8 Programmera PLC program För mer information se handboken: M7005 Plc programmering. Varning Hur ofta ett Plc-program utförs beror av Vad operativsystemet (Windows..) håller på med. Windows är inget realtidsoperativsystem som kan garantera när ett användarprogram får tillgång till CPU:n. Vad M7005 måste göra innan Plc-programmet får kontrollen. Hur snabb datorn är, dvs dess CPU, hårddisk mm. Varning: M7005/Plc garanterar inte några minsta svarstider, minsta genomlopps tider eller när en viss rad i ett plc-program kommer att utföras. M7005/Plc är därför inte avsett och skall inte användas i tidskritiska realtidsapplikationer. Enda sättet att få reda på om min applikation klarar mina tidskrav är att provköra. Anm: Prickar och ringar över åäöåöä tas automatiskt bort. 8.1 Skriva, ändra Plc-program Skriva, ändra och testköra görs från bilden som visas i figur 8.1 nedan. Bilden visas via Definiera mätprogram / Editera Plc program om det är ett Plc-program knutet till ett mätprogram. Är det ett för hela systemet gemensamt Plc-program som skall editeras, når man det via Tillbehör / Definiera systemet och sedan klicka på knappen Editera Plc-programmet. Figur 8.1 Formulär för att editera och test köra plc program. M7005 Användahandbok 75 (86)

76 Formuläret har två rutor. I den övre (Editera) skriver man in/ändrar sitt Plc-program. Rutan är en vanlig text editor så man kan klippa, klistra, infoga, tabba mm på vanligt sätt. I den undre rutan (Meddelande) visas vilka programmeringsfel som påträffats då man trycker på någon av knapparna Spara, Testa syntax eller Testkör. Är programmet felfritt markeras det med ett OK! Editeringsknapparna 8.2 Test Spara Plc-programmet sparas i mätprogrammet. OBS: Har man editerat i det mätprogram som körs måste man även spara i Definiera mätprogram formuläret. Testa syntax Kontroll av Plc-programmet om det är korrekt skrivet. Dvs om det följer reglerna för hur ett Plcprogram får skrivas. OBS. Detta innebär inte en kontroll om Plc-programmet är logiskt riktigt. Det är bara programmeraren som kan avgöra det. Test kör Editeringsrutan stängs för skrivning samtidigt som Testkör panelen med knapparna Kör, Stega och Kör till markören visas, se figur 8.2 nedan. I och med att man klickar på knappen Testkör ändra den betydelse till Stoppa test samtidigt som knapparna Kör, Stega och Kör till markören visas. I och med att man börjar testkörningen stoppas exekveringen av de ordinarie Plc-program som är aktiva. Dessa program återstartas då editeringsformuläret tas bort. Editeringsformuläret tas bort på vanligt sätt genom att klicka på X i dess övre högra hörn. M7005 Användahandbok 76 (86)

77 Figur 8.2. Testköra Testkör knapparna Kör Plc-programmet körs kontinuerligt. Stega Plc-programmet exekveras en rad för varje klick på Stega. Köra till markören Markera i Editeringsrutan till vilken rad som man vill köra. Klicka sedan på knappen Köra till markören. Programmet stannar då den kommit till den markerade raden. OBS Om man i exemplet markerar raden med Pip() kommer programmet att stanna om/ när I10 går hög. 8.3 Rullgardinsmenyn Arkiv Hämta från, Spara på txt fil Ett Plc-program kan sparas på en vanlig text fil. Matematikföretager jz, Sweden, Utskrift av Plc - program :06:00 Mätprogram: Plc_TestRun_test /* Exempel - Plc program Sjn */ /* Heart bear */ Q24=T(R(H43,Q24) T(Q24,0.5,0.5),0.5,0.5) H43=1 // = 0 da prog startas Q1 = NS1 & NS4 // Detalj OK /* En signal da I10 = 1 */ If(I10) Pip() Exempel: Utskrift av Plc-Program på.txt fil. Utskriftsfunktioner Skrivut, Skrivarinställningar och Förhandsgranska är Windows standard funktioner Ändra font Man kan ändra textens utseende i de båda rutorna Editera och Meddelande M7005 Användahandbok 77 (86)

78 9 Specificera givare givartester mastringstester I M7005 finns följande tester på att givarna och mått håller sig inom angivna gränser Givare befinner sig inom specificerat intervall vid mätning. Givare befinner sig inom specificerat intervall vid mastring. Givare ej har fastnat. Nu gjord mastring inte skiljer sig för mycket från senast gjorda mastringen. Mätvärdet är rimligt. De olika intervallen och om testen skall vara aktiv eller ej sätter man i formuläret för specifikation av givare Tillbehör/ Specificera givare se avsnitt Tester under mätning Villkoret för att givartest skall vara aktiverat är att H34 är sann och att Test på i bilden för Specificera givare är markerad. Om mätprogrammet är uppdelat i sekvenser så sker testerna för de givare som används i aktuell sekvens. Kontroll av att givarna ligger inom angivet område Kontrollen sker kontinuerligt så länge som mätorden är hög. Kommer någon av givarna utanför de angivna gränserna, visas en skylt med ett felmeddelande på bildskärmen, figur 9.1, och biten H40 (Systemet OK) sätts = 0 och S6 (givarfel) sätts =1. H40 sätts = 1 0ch S6 = 0 efter att meddelandet kvitterats. Intervallet som givarna skall vara inom ger man i formuläret Specificera Givare Figur 9.1 Felmeddelande från givartestet. Kontroll av att givare ej har fastnat Kontrollen startar då mätordern går hög och resultatet redovisas när registreringsorden går låg. Om det då finns en givare som inte rört sig mer än 0.1 mm kommer en skylt med ett felmeddelande upp på bildskärmen och flaggan S6 (givarfel) sätts = 1. I och med att felmeddelandet kvitteras sätts S6 = 0 igen. Orimligt mätvärde Om något mått ligger utanför (toleransvidden * X%), där X ges då man definierar sitt mätprogram, sätts S8 = 1. S8 nollas först när operatören besvarat skylten Orimligt mätvärde. M7005 Användahandbok 78 (86)

79 9.2 Tester under mastring Flaggan S7 (mastringsfel) sätts alltid = 0 vid mastringsstart. Kontroll av givare inom mastringsintervall Villkoret för att givartesten skall utföras är att H34 är sann och att Test på i bilden för Specificera givare är markerad. Då man mastrar utförs en test av att givarna ligger inom angivet mastringsintervall. Om inte, så kommer en skylt upp och S7 (mastringsfel) sätts till 1. Intervallet som givaren skall ligga inom sätts i formuläret Specificera Givare Om operatören svara Nej på frågan om fortsatt mastring, avbryts mastringen och de gamla värdena gäller och S7 sätts = 0. Svarar han Ja utförs mastringen som vanligt. Om givaren inte ändrats så att dess värde ligger inom intervallet kommer skylten åter upp. Är däremot mastringen OK sätts S7 = 0. Driftstest Villkor: Driftstesten utförs alltid. Om man inte vill besväras av denna får man ge måtten tillräckligt stora driftsintervall förslagsvis Måttets driftintervall ger man då man definierar sitt mått, se avsnitt 7.3. Vid mastringen beräknas måtten utifrån sina formler med de aktuella givarvärdena. framräknade numeriska värdet kallas för nolldifferensen. Det Mätvärdet man får vid en mätning = givarformeln beräknad med aktuella givarvärden nolldifferens + masteravvikelsen. Om nolldifferens vid nu aktuell mastring nolldifferens vid senaste mastring > Driftintervallet visas ett felmeddelande på bildskärmen, figur 9.2, och S7 (mastringsfel) sätts = 1 Driftsintervall sätter man då man definieras sina mått i Definiera mätprogram. Figur 9.2 Felmeddelande från mastringens drifttest. M7005 Användahandbok 79 (86)

Mäta rakhet Scanning med M7005

Mäta rakhet Scanning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 141121/150411/150704/SJn Mäta rakhet Scanning med M7005 Mätgivare Detalj Mäta rakhet - Scanning 1 (12) Innehåll 1 Ett exempel... 3 2 Beskrivning... 6 2.1 Scanna in

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 140119/141124/150411/SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

M7005 filer, bibliotek, databasstruktur

M7005 filer, bibliotek, databasstruktur Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se. 150411/150726/160419Sjn M7005 filer, bibliotek, databasstruktur Databas Mätsystemet M7005 filer, bibliotek, databasstruktur Sida 1 Matematikföretaget jz (Sverker

Läs mer

M7005 Rundhetsmätning

M7005 Rundhetsmätning Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se 1500702/SJn M7005 Rundhetsmätning M7005 - Rudhetsmätning 1 (23) Innehåll 1 Allmänt... 3 1.1 Ring... 4 1.2 Axel... 4 2 Att komma i gång - En mätning... 5 3 Programmera

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 141124/150411//151005SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005

Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Inledning till OpenOffice Calculator Datorlära 2 FK2005 Mål Lära sig att skapa och använda ett räkneblad med OpenOffice Calculator Beräkna medelvärde och standardavvikelsen med räknebladet Producera en

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Simens S7-1200 Plc

M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Simens S7-1200 Plc Matematikföretaget jz www.m7005.metem.se 160121/SJn M7005 Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Simens S7-1200 Plc M7005, Fischer/Weisser mätstyrningsserver M9003 ersatt med Siemens S7-1200

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt

Pilar till länkade aktiviteter skrivs ut även från översikt Vad är nytt i Easy Planning 6.58 Detta är en större uppdatering som innehåller ett flertal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version.

Läs mer

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign

Installatörswebben. Luleå Energi Elnät AB INSTRUKTION. Istallatörswebben Revision datum Jan Rosén Sign INSTRUKTION Namn Datum Istallatörswebben 2017-05-11 Författare Luleå Energi Elnät AB Godkänd av Revision datum Jan Rosén Sign 2017-05-11 1.0 Version Installatörswebben LULEÅ ENERGI AB, Energigränden 1,

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8

Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 COMPRIN9 Nya funktioner i Communicate: In Print Version 2.8 1. Kostnadsfria uppdateringar av symbolsystemet Den som har något av programmen i Communicate-serien kan kostnadsfritt uppdatera symbolinnehållet

Läs mer

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2

Datum Ert datum Vår beteckning 2004-04-06 Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Ert datum Banförvaltningen Vidmakthållande SE-781 85 Borlänge Besöksadress: Jussi Björlings väg 2 Telefon 0243-445000 Telefax 0243-445497 www.banverket.se Instruktion Användarhandledning för Besiktningsplan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1

Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 Datorövning 1 Calc i OpenOffice 1 1 OpenOffice Calc Till förmån för de som följer kursen Fysikexperiment för lärare skall vi här gå igenom några få exempel på hur OO Calc (motsvarar MS Excel) kan användas

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5

MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 MANUAL mobil OMSORG App (MOA) version 1.2.5 Besökslista Vid inloggning i appen kommer den inloggade användarens besökslista visas Knappen längst upp till vänster är utloggningsknapp och knappen uppe till

Läs mer

Användarguide. Bildslinga internet

Användarguide. Bildslinga internet Användarguide Bildslinga internet Capitex AB Bildslinga internet Inledning Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC kan köras under XP och Windows 7. Windows XP eller Windows 7 (32 bit). Minimum hårdvarukrav är interminne

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Att komma igång med DISGEN 8.2

Att komma igång med DISGEN 8.2 Att komma igång med DISGEN 8.2 Nedanstående bild är den man möter när man installerat programmet. I handledningarna för de olika versionerna av DISGEN finns beskrivning hur man kommer igång med inmatning

Läs mer

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB

WebViewer Manual för administratör. 2013 Nova Software AB WebViewer Manual för administratör 2 Manual WebViewer Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Introduktion... 3 2 Inställningar... 4 2.1 Uppdatera licensinformation... 4 2.2 Inmatning av användaruppgifter...

Läs mer

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se.

Bruksanvisning. Starta. Anpassad för Bildfabriken. Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se. Bruksanvisning Starta Anpassad för Bildfabriken Beställning och support Trollreda resurscenter info@trollreda.se Rev B 05-02-03 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Installation...

Läs mer

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem.

Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Generellt Allmänt Näsgård Pocket är i princip en miniversion av Näsgård Management och kan köra på en handdator och telefon med Windows operativsystem. Tilläggsmodul Pocket är en tilläggsmodul till Näsgård

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator MAC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en

Läs mer

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt?

Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna? Vilka undervisningsgrupper kan schemaläggas samtidigt? Elevhantering Öppna elevtabellen Välj Tabell - Elev. Konstatera att elevtabellen är tom! I brist på elevinformation måste schemat få reda på följande: Från vilka klasser hämtas eleverna till undervisningsgrupperna?

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Användarmanual Envi logger G1 Version: R1A Datum: 2010-03-10

Användarmanual Envi logger G1 Version: R1A Datum: 2010-03-10 Användarmanual Envi logger G1 Version: R1A Datum: 2010-03-10 Inledning Envi logger G1 är ett PC-baserat loggersystem där all mätdata sparas i en databas på PC:n. Mätdata sparas i råformat så som det mäts

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Aktivitetsstöd Importfunktion

Aktivitetsstöd Importfunktion Utbildningsmaterial Aktivitetsstöd Importfunktion Sidan 1 (20) Datum: 2011-10-05 Version 1.2 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Importera en fil med medlemmar i Aktivitetsstöd... 4 3. Lägga till

Läs mer

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010

Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Information efter genomgång av Microsoft Excel 2010 Här följer lite information om vad vi gick igenom på en datastuga på biblioteket i Åkersberga. Excel är ett kalkylprogram. Förutom rena kalkyler kan

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE. ViTex

ANVÄNDARGUIDE. ViTex ANVÄNDARGUIDE ViTex ViTex snabbguide 1. Inläsning till ViTex från inskannat dokument via kopiatorn 2. Uppläsning i ViTex 3. Navigation & Zoner 4. Ändra inställningar 5. Kontakt och Support 1. Inläsning

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post:

UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare. Procapita VoO. Användarnamn. Support Telefon: E-post: UTBILDNINGSMATERIAL Handläggare Procapita VoO Användarnamn. Support Telefon: 248450 E-post: dsoit-support@nykoping.se 1 Mina sidor... 3 Kom ihåg... 4 Nya Meddelanden... 5 Läsa, skriva och skicka meddelanden...

Läs mer

1. ActiveGPS 2.00 by TJ

1. ActiveGPS 2.00 by TJ 1.1 Inställningar 1. ActiveGPS 2.00 by TJ För att ändra inställningarna i ActiveGPS så måste man först trycka på Hämta inställningar först då tänds alla rutor upp. Istället för att visa avstånd fram till

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Kundfakturors sändsätt

Kundfakturors sändsätt Kundfakturors sändsätt 2014-11-05. Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson I version 217 som vi släppte i slutet av oktober 2014 gjorde vi en förändring på hur fakturor kunde skickas till kunderna. Till

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen.

ATT LÄGGA TILL KONTROLLPUNKTER I DIN KONTROLLPLAN! Klicka på Kontrollplans knappen. LATHUND Nr.2 Att anpassa och arbeta i kontrollplanen Lägga upp Organisationen Överblicka ditt projekt Möten Bjud in/skicka protokoll Skriv ut Kontrollplanen Att ladda upp egna mallar Att anpassa och arbeta

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50

Kom igång med Platon. Publicerad 2011-12-22. Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Kom igång med Platon Publicerad 2011-12-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Platon 1 Beskrivning 4 Förberedelser inför schemaläggning 4 Läsårsperioder

Läs mer

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet.

Om eleven glömmer sitt lösenord, kan lösenordet bytas med hjälp av det allmänna lösenordet. 1. ELEV 1.1. ELEVENS LÖSENORD I Mattekungen kan eleven ha ett eget lösenord. Elevens eget lösenord tar man i bruk genom att först välja elevens namn på elevlistan på huvudsidan. Därefter väljer man Fil

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Startmenyn 2 Information 3

Startmenyn 2 Information 3 MANDATFÖRDELNING HANDLEDNING 1(21) Innehållsförteckning Startmenyn 2 Information 3 Inmatning av valresultat till fullmäktige 4 Beräkning av preliminär fullmäktige 4 Distrikt 5 Uppdatera Distrikt 6 Lagra

Läs mer

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND

Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Manual för banläggning i OCAD8 170706 IF ÅLAND Alla filer och program vi behöver finns under katalogen c:/ocad8/. Kartorna vi använder som bakgrundsfiler finns under c:/ocad8/kartor/. De är sedan indelade

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter

Image Converter. Användarhandbok. Innehåll: Version: 1.1.0.0. Läs följande innan du använder Image Converter. Översikt av Image Converter Image Converter Användarhandbok Version: 1.1.0.0 Läs följande innan du använder Image Converter Innehåll: Översikt av Image Converter S2 Bildkonverteringsprocessen S3 Importera till HDD Navigation System

Läs mer

Mikromarc 2 Meddelandecenter

Mikromarc 2 Meddelandecenter Mikromarc 2 Meddelandecenter Version 2.6 och högre Bibliotekscentrum Sverige AB, Växjö, september 2006 Bibliotekscentrum Sverige AB - 0470-532 530 - www.bibliotekscentrum.se Sida 1 av 59 Innehållsförteckning

Läs mer

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering.

Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Vad är nytt i Easy Planning 7.38 Detta är en stor uppdatering som innehåller både många förbättringar och åtgärdar fel. Vi rekommenderar alla kunder att göra denna uppdatering. Nyheter 1. 10 gånger snabbare

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor

UTBILDNINGSMATERIAL. Procapita. Mina sidor UTBILDNINGSMATERIAL Procapita Mina sidor Vård och Omsorg 2011 Procapita ett verksamhetssystem... 3 Tangentbord/musen... 3 Menyrad... 4 Första gången du loggar in i Procapita... 5 Du kommer inte in i Procapita...

Läs mer

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen

Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Introduktionsmanual till Design- / Utvecklarmodulen Redigera utskriftslayouter och fönsterdesignen I den senaste versionen av System Bokhållaren (från ver 4.6 och senare), finns en helt ny avancerad funktion,

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Skapa mappar, spara och hämta dokument

Skapa mappar, spara och hämta dokument Skapa mappar, spara och hämta dokument Övningen görs på hårddisken i mappen Mina dokument 1a Starta programmet utforskaren 1 b Huvudgrupper i utforskaren 1c Expandera huvudgrupper, enheter och mappar Skapa

Läs mer

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet.

Inga uppgifter om förgröning överförs från Näsgård till SAM Internet eftersom Jordbruksverket inte öppnat för denna möjlighet. Export till SAM Internet 2015 Förutsättningar Uppgifter från Näsgård Mark/Karta kan överföras till SAM Internet. All överföring sker via en fil som skapas i Näsgård Karta och därefter sparas på din hårddisk,

Läs mer

Inledning/innehållsförteckning. Hej!

Inledning/innehållsförteckning. Hej! WORDPRESS LATHUND Inledning/innehållsförteckning Hej! Det här är en lathund för dig som har en hemsida i Möcklenföreningarnas webbportal. Vi hoppas att den ska vara till hjälp. Är det något du inte förstår

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd.

Mirasys 5.10. Användarguide: Live Sök Export. November 2010. Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Mirasys 5.10 Användarguide: Live Sök Export November 2010 TTC_TI_Mirasys_Anvandarguide/EW Bygger på delar ur dokumentet Mirasys NVR 5.10 Användarvägledning Mirasys, Ltd. Sida 1 Innehållsförteckning Inloggning...

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC

Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Office 2013 - Windows 2013-11-26 Installationsanvisning för Su Officemallar 2013 För PC Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Officemallar?... 2 Är

Läs mer

Excel-guide. Introduktion

Excel-guide. Introduktion Excel-guide Introduktion I denna laboration kommer ni få använda några grundfunktioner i Microsoft Excel. Laborationen utgår ifrån Excel 2010, men om ni vill använda ett annat program för att lösa uppgifterna

Läs mer

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg

Jaktpejl.se. Användarmanual. Av: Erik Åberg Jaktpejl.se Användarmanual Av: Erik Åberg Innehållsförteckning Vad är Jaktpejl?... 3 Vad krävs för att använda Jaktpejl?... 3 Premiumfunktioner... 3 Release noteringar... 4 Version 2.01... 4 Version 2.0...

Läs mer

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice

Installation Hogia Small Office. Bokföring. Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice Installation Hogia Small Office Bokföring 1 Installationsanvisning Hogia Small Office Bokföring Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför efter installationen är

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT

Juni 2003 PlanCon Viewer Handledning PlanCon PROJEKT PlanCon Viewer Med PlanCon Viewer kan du som inte har PlanCon öppna PlanCon projekt (*.prj) och skriva ut dessa. Inga ändringar i projektet kan göras. Filtreringar, sorteringar och vissa ändringar i utseendet

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07

LOTTA MANUAL. t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 LOTTA MANUAL t.o.m. version Cederlund 2014-12-07 Innehållsförteckning 1. Nedladdning, installation och start av programmet 2. Skapa en turnering 3. Lägga in spelare i programmet 3.1. Inmatning av spelare

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC kan köras under Windows XP eller Windows 7. Minimum hårdvarukrav är interminne på 2GB, processor 2GHz

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7

Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 Inställningar för mus och tangentbord i Windows 7 De inställningar som beskrivs nedan kan man hitta fram till på flera olika sätt, här beskrivs en väg fram till de olika inställningsmöjligheterna. Alla

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer