Medlemskapets värde Visstidsanställda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medlemskapets värde Visstidsanställda"

Transkript

1 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med att visstidsanställa i mindre utsträckning än tillsvidareanställda väljer att gå med i facket. Gruppen består av företrädare från SKTF, ST, Unionen, Teaterförbundet, Journalistförbundet och Sveriges yrkesmusikerförbund samt TCO. Gruppen påbörjade sitt arbete i mitten av oktober och har träffats i stort sett var fjortonde dag. Gruppens arbete har delrapporterats till styrgruppen vid tre tillfällen. Gruppen är medveten om att det som diskuterats och det som slutligen föreslås är inom områden som TCO-förbunden enskilt råder över. Detta har dock inte hindrat oss från att resonera kring gemensamma lösningar i hopp om att öka värdet på det fackliga medlemskapet för alla utan tillsvidareanställning. Det är gruppens uppfattning att om en förändring och förflyttning ska komma till stånd är det viktigt att tanken med Medlemskapets värde är det övergripande målet. Tillsammans har vi bättre möjligheter än enskilt. Bakgrund TCOs kongress har gett TCO och förbunden i uppdrag att verka för ökad trygghet på arbetsmarknaden genom ett utvecklat socialt kontrakt med utgångspunkt i den enskildes behov av trygghet och rörlighet. I detta ligger bland annat att främja partgemensamma lösningar som syftar till trygghet i omställning och att se över och bidra till starkare trygghetslösningar för den växande gruppen visstidsanställda och för individer som faller utanför normen för anställning. Antalet visstidsanställda har ökat markant under de senaste åren vilket kan beror på att arbetsgivaren vill minimera sina risker och väljer därför i ökad utsträckning väljer att anställa på viss tid istället för att tillsvidareanställa. Istället för egna anställda hyr man in personal eller uppmanar personer att bli egna företagare. Situationer där anställda rings in efter behov är ett annat fenomen som ökat. När tillfälliga anställningar går ut är det inte självklart att den visstidsanställde får fortsätta sitt arbete i en tillsvidareanställning. Under senare tid har vi sett försämringar av anställningstryggheten för dem som håller på att etablera sig i arbetslivet. Det tar allt längre tid innan unga människor kan få en tillsvidareanställning. Bland framförallt unga kvinnor är andelen tillfälligt anställda hög. Vilket får till följd att det blir betydligt svårare att etablera sig i vuxenlivet. Det blir svårt att få ett hyreskontrakt eller ta ett lån för att köpa sig ett boende m.m. Lagar och avtal som är till för att skydda individen fungerar inte alltid för de allt fler visstidsanställda. Lagen om anställningsskydd är skapad med en tillsvidareanställning som huvudregel. Detsamma gäller även för många regler kring kompletterande pension, omställningsavtal och andra förmåner i kollektivavtal eller avtal på arbetsplatsen. Detsamma gäller lagarna kring jämställdhet, arbetsmiljö och rehabilitering som omfattar 1

2 visstidsanställda, men som i praktiken ofta blir svåra att tillämpa eftersom individen inte finns på arbetsplatsen så länge. I dag (SCB:s statistik för 2007) finns det tidsbegränsat anställda vilket motsvarar drygt 17 procent av de anställda i åldern år. Ökningen av sysselsättningen under de senaste åren har främst skett genom fler tidsbegränsade anställningar. De tidsbegränsade anställningarna har ökat med 66 procent under de 15 senaste åren. De tillfälliga anställningarna är vanligare bland yngre personer och vanligare bland kvinnor än bland män. Knappt 48 procent av dem med kortare anställning väljer att gå med i facket jämfört med drygt 75 procent av dem med tillsvidareanställning. Av de tillfälligt anställda är drygt 10 procent med i TCO. Ansutningsgraden för denna grupp har minskat med 5 procent under de senaste 3 åren. I dagsläget har TCO-förbunden drygt medlemmar, Saco medlemmar och LO-förbunden medlemmar med tillfälliga anställningar. Över personer med tillfälliga anställningar är inte med i facket och minst hälften av dem borde vara tjänstemän. Det är framförallt yngre människor och personer med tillfälliga anställningar som väljer att stå utanför ett fackligt medlemskap. Exempel Viktor gick ur gymnasiet för några år sedan och har ambitioner att bli något inom tjänstemannasfären. Riktigt vad vet han inte. Han kanske ska bli journalist, jurist, ekonom eller något annat. Som för så många andra växlar intresset för framtidens yrkesval med humör, ork och stundens ambition. Ett sabbatsår med enstaka kurser på universitetet, kombinerat med olika tillfälliga jobb, blev lösningen innan han började på juristlinjen som han nu har tagit ett uppehåll från. Hans situation är snarlik hans kamraters. De pluggar lite, jobbar lite och reser en del. Självklart är han och många av hans kamrater med i Tria. Under det senaste året har han arbetat inom minst fyra olika förbunds avtalsområden, Lärarförbundets, Unionens, Kommunals och SKTF:s. Precis som många av hans kamrater har gjort. När han kom hem från ett av jobben, som vikarierande lärare och medarbetare på fritids, hade han med sig en medlemsansökan från Lärarförbundet. Ombudet på jobbet hade sagt åt honom att gå med och det tyckte väl Viktor var en rätt bra idé, om det inte varit så dyrt. Men Viktor tänker inte bli lärare, lika lite som han tänker bli försäljare. Han vill vara med i ett fackförbund som funkar på alla jobb han hoppar mellan, och de han kommer att jobba med under sin studieperiod. Det bästa, tycker Viktor är om man under studieåren kunde vara medlem i facket utan att välja ett fack. Ett fack som hjälper till oavsett om man vikarierar som lärare, jobbar på ett callcenter, är statist på Dramaten, sommarjobbar på kommunens lönekontor eller som kontorist på Vägverket. Sara har läst PA-programmet och hoppas att få arbete inom PA-sidan, helst på ett stort företag med internationella kontakter. Hon är fortfarande inskriven på universitetet för att få behålla sitt studentrum ytterligare några terminer. Hon har arbetat som bartender på en restaurang några månader och har nu fått ett vikariat på sex månader som assistent på kommunens socialkontor. Hon är medlem i Tria och tycker att facket fyller en viktig roll i samhället. Hon fundera på om hon ska gå in i SKTF men hon vet inte var nästa jobb blir någonstans och om hon därför ska vänta till hon fått en fast tjänst. Hon behöver inte medlemsförsäkringarna nu eftersom hennes föräldrar har en barnförsäkring för henne och hon har en rabatterad hemförsäkring genom studentkåren. 2

3 Detta är bara två exempel men det finns många fler exempel på liknande situationer där de fackliga organisationerna inte passar för personernas arbetssituation. Gemensamt är att de oftast befinner sig i början av sitt yrkesliv och dagens fackliga strukturer saknas möjlighet att ta hand om dem på ett bra sätt. Om vi inte kan erbjuda ett passande fackligt medlemskap när de startar sitt arbetsliv finns det stor risk att de aldrig söker ett fackligt medlemskap, inte ens om de får en fast anställning. De kan känna att de klarat sig bra utan fackligt stöd när de var i en utsatt situation och när de fått en större trygghet på arbetsmarknaden kommer det säkert också gå bra. Det är därför viktigt att i ett tidigt skede av deras arbetsliv kunna erbjuda lösningar som passar dem. Uppdraget (ur direktivet för projektet) Analysera varför TCO-förbunden har lågt förtroende bland visstidsanställda. Presentera olika alternativa sätt att lösa denna fråga. en ska utgå ifrån att verksamheten inte ska försvåras inom vissa branscher där frilansverksamhet är en naturlig del av verksamheten. Lösningarna kan innehålla gemensamma samarbetsformer som gör att TCO-förbunden drar nytta av varandra, når synergieffekter i arbetet och på det viset på sikt ökar rekryteringen av visstidsanställda. Lösningarna kan också innehålla en utveckling av politiken och erbjudandet riktat mot visstidsanställda. Mål Presentera olika alternativa lösningar för att utveckla medlemskapet för tjänstemän med tillfälliga anställningar, samt samarbetsformer för förbunden. Analysen Projektgruppen har tagit del av olika undersökningar som visar att intresset av att ha en livslång anställning, särskilt hos den yngre generationen, minskat. En TCO-rapport (nr 13/2006) visar att yngre, trots en ökad risk för arbetslöshet har en högre tilltro till sin egen förmåga att hitta ett nytt jobb. Detta kan innebära att man väljer ett tillfälligt men attraktivt jobb före ett fast jobb som inte uppfattas lika attraktivt. I flera branscher är tillfälliga anställningar snarare regel än undantag och de uppfattas ändå mycket attraktiva för unga människor. De osäkra anställningsvillkoren uppfattas som en naturlig del i arbetsvillkoren. Det finns även undersökningar som visar att en fast anställning kommer högt upp på önskelistan av vad unga människor förväntar sig av ett arbete. Möjligtvis är det så att lite äldre unga ser nyttan av en fast anställning framförallt i samband med familjebildning och köp av bostad. Förutom att fast anställning är viktigt enligt undersökningar (Ungdomsstyrelsen) så visar nollmätningen (TCO undersökning inför arbetet med Medlemskapets värde) att det som visstidsanställda, oavsett om de är medlemmar eller inte, vill ha av facket är det som facket säger sig leverera. Dvs. hjälp när det kör ihop sig med arbetsgivaren, hjälp vid löneförhandlingar även om man sköter själva förhandlingen själv, tillgång till a-kassa, rådgivning, försäkringar mm. Även undersökningar gjorda av Tria (studerandeverksamhet för Unionen, SKTF och ST) visar att deras medlemmar, som är unga akademiker, vill ha ut samma sak av ett fackligt medlemskap. En fundering man kan ha är om de tillfrågade svarar utifrån vad man redan vet om facket utan att tänka på vad man skulle kunna få om tanken var fri. Kanske är facket så hårt förknippat med trygghet och hjälp att man inte ser möjlighet till ett mer utvecklingsinriktat arbete. Eller är det så att man vill ha facket som en trygghet utan att man själv tror sig behöva det, i alla fall inte just nu? Ytterligare en reflektion som projektgruppen gjort är att de flesta av önskemålen eller behoven kring fackligt medlemskap handlade om det individuella i ett medlemskap och inte det kollektiva. De påståenden som 3

4 kan ses som kollektiva kom dock långt ner på rangordningslistan, exempelvis arbetsmiljöfrågor och inflytande vid omorganisationer. Sammanfattningsvis kan vi utläsa, av de undersökningar vi tagit del av, att visstidsanställda vill ha individuell hjälp här och nu. Den bild av facket man har kan kanske vara att facket agerar långsammare och med längre tidsperspektiv. Här har vi funderat över att en del fackförbund har kvalifikationstid innan en medlem får hjälp och att vissa delar i kollektivavtalen gäller enbart de som varit anställda en viss tid. Är man då visstidsanställd så har man troligtvis ett kortsiktigt perspektiv trots att många blir kvar på arbetsplatsen lägre tid än vad man först trodde. Visstidsanställdas tidsperspektiv har även inverkan på fackligt medlemskap kopplat till arbetsplats och sektor och byte av fack om man byter arbetsplats och sektor. En nyligen gjord undersökning visar att man upplever det som lätt att gå med i ett fackförbund men svårt att byta. Denna problematik har varit känd för vertikalförbunden länge och en lösning är inte mindre angelägen med en ökning av tillfälliga anställningar. I samma undersökning visar resultatet att 44 % procent anser att avgiften är för hög och att man därför väljer bort fackligt medlemskap. Även en undersökning gjord av LO visar att lägre avgift skulle innebära att fler väljer att gå med i facket. SIF genomförde i samband med höjningen av a-kasseavgiften en undersökning i frågan och om vi tolkar resultatet rätt så finns det en smärtgräns av vad man vill betala. På frågan om vad man skulle prioritera vid en höjd a-kasseavgift så tycker de flesta att ett medlemskap i a-kassan är viktigare än ett medlemskap i facket. Ytterligare en reflektion som projektgruppen gjort är att det är svårt att veta hur mycket man som enskild medlem ska betala för sitt medlemskap och vad man får för den summan enbart genom att läsa den information som finns på förbundens hemsidor. Projektgruppen tagit del av en gruppdiskussion med en fokusgrupp som bestod av tjänstemän i åldern år, som inte är fackligt anslutna och som är visstidsanställda. Genomgående var gruppen mycket okunnig om vad som reglerar villkoren på arbetsplatsen och vilken uppgift facket har. Hälften visste inte om det fanns kollektivavtal på deras arbetsplats. Ingen verkade veta vad ett kollektivavtal reglerar. Några hade tidigare varit fackligt anslutna med gått ur av kostnadsskäl eller beroende på att de blivit dåligt företrädda. Genomgående var att de ansåg att facket på deras arbetsplats var osynligt och att det inte fanns någon lokal facklig aktivitet. Flera ansåg att de klarade sig bra och vissa även bättre själva, utan hjälp från facket. Några ansåg ändå att facket behövs men att de ska fokusera på rätt frågor och vara tydliga på vad som ingår i medlemskapet. De ansåg även att facket måste bli mer prisvärt. Vilket tilltal vi har till tillfälligt anställda är ett annat område gruppen resonerat kring. Det är vår uppfattning att de större förbunden genomgående vänder sig till tillsvidareanställda, både i centralt framtagna material men även i det lokala arbetet. Trots att individuell lönesättning dominerar på arbetsplatserna så faller vi oftast tillbaka i ett kollektivt tilltal, arbetsplatsens gemenskap, inflytande och samverkan. Journalistförbundet och Teaterförbundet är exempel på mindre förbund med många visstidsanställda medlemmar som särskilt uppmärksammar dessa medlemmar. Men generellt utgår vi från att normen är tillsvidareanställning, man kanske rentav är omedveten om mängden visstidsanställda som också kan omfattas av vårt budskap. Vi vet att kollektivt inflytande ger förutsättningar för individens inflytande. Gentemot denna målgrupp bör dock det direkta individuella inflytande lyftas fram både i centrala material men även av det lokala facket. 4

5 Tillsammans eller enskilt? Projektgruppen började sitt arbete med att fundera över hur man på bästa sätt kan organisera arbetet med visstidsanställda. Vi ville syna alla förväntningar och önskningar för att kunna koncentrera oss på det som verkade rimligast. Vi gick från att förbunden i stort sätt inte gör någonting för att inrätta ett särskilt visstidsmedlemskap till ett gemensamt TCOmedlemskap. Efter ett tag förstod vi att diskussionerna om organisationsform var ett hinder för det fortsatta arbetet och istället fokuserade vi på vad som behöver göras för att tillmötesgå de önskningar och behov visstidsanställda har. De flesta av förslagen på åtgärder som presenteras nedan kan genomföras av varje förbund enskilt men några av förslagen bygger på att man är flera som kommer överens. Vi vill därför understryka att det är de gemensamma behoven som styrt för att nå den största möjliga effekt. Satsningen på Medlemskapets värde bygger på ett gemensamt behov, ett behov som inte minskat de senaste sex månaderna utan snarare blivit allt mer tydligt. på åtgärder 1. Alla anställda ska omfattas av det fackliga arbetet Den viktigaste och kanske mest självklara uppgiften är att alla anställda oavsett anställningsform ska omfattas av det fackliga arbetet. Det handlar om allt från tilltal och kommunikation till det konkreta innehållet i kollektivavtal och hur förtroendevalda bemöter och tar hand om visstidsanställda på arbetsplatserna. Att fler och fler unga och nya på arbetsplatsen har tillfälliga anställningar är en realitet som vi måste förhålla oss till. Det innebär att vi ska se över vår verksamhet och de delar som skapar ett motstånd gentemot denna grupp. Det handlar konkret om kvalifikationstider och delar i kollektivavtal som innebär att man ska ha varit anställd en viss tid för att få del av förmåner etc. Traditionellt så handlar fackligt arbete och inflytande om långsiktighet. Det tar sig uttryck på många sätt som för visstidsanställda kan uppfattas som trögt och otidsenligt. Kommunikation och tilltal Det är vår uppfattning att i stort sätt all kommunikation från TCO och förbunden utgår från att medlemmen har en tillsvidareanställning. Undantag är framförallt Journalistförbundet och Teaterförbundet som har många medlemmar med tillfälliga anställningar och därmed ett direkt behov av att dessa medlemmar omfattas av informationen. Grunden i tilltalet för TCO-förbunden är inflytande och samverkan. Trots att individens inflytande dominerar i löneavtal så är det ändå en känsla av kollektivt inflytande som dominerar i vår kommunikation. Vad vi ska kalla de visstidsanställda är en annan nöt att käcka. Visstidsanställda, tidsbegränsande anställningar, tillfälligt anställda är några begrepp som vi och myndigheter använder. Vad de visstidsanställda kallar sig själva är en annan sak. Projektgruppen tror att handlar om att ha fast jobb eller inte. För att visa att visstidsanställda uppmärksammas av de fackliga organisationerna och att facket även driver deras frågor så bör man i informationsmaterial och på hemsidor lyfta fram frågor, ärenden och tvister där visstidsanställda som grupp eller enskilt fått fackligt stöd. Projektgruppen föreslår att TCO-förbunden ser över sin kommunikation så att den även omfattar visstidsanställda. I praktiken handlar det om att göra specifikt informationsmaterial men även i generellt material nämna dem som målgrupp. 5

6 Projektgruppen föreslår att TCO-förbunden utarbetar en gemensam kommunikationsplattform som avser visstidsanställda inom ramen för medlemskapets värde. Förtroendevalda Förtroendevaldas roll i arbetet med visstidsanställda kan inte nog understrykas. Kanske är det så att de förtroendevalda inte alltid uppmärksammar dem som har tillfälliga anställningar utan koncentrerar sig på medlemmar med tillsvidareanställning. Det kanske rentav är så att man var emot den tillfälliga anställningen som sådan och därför inte uppmärksammar den presumtiva medlemmen. Tydligt är att, och då hänvisar vi till nollmätningen, att det lokala fackliga arbetet kan spela en roll i att leverera det som visstidsanställda vill ha av ett medlemskap. Journalistförbundet, med drygt 25 % visstidsanställda medlemmar, har gjort undersökningar som visar att över 60 % av dessa medlemmar inte har deltagit i något fackmöte och anledningen till detta är att ungefär hälften av dem inte vetat om att mötena ska äga rum. Resultatet visar att det är mycket att göra när Journalistförbundet som enligt vår mening arbetar aktivt med visstidsanställda men ändå får resultatet att de visstidsanställda inte känner till deras arbete. Frågan är då, hur der det då ut i resten av förbunden? Projektgruppen föreslår att TCO-förbunden inom ramen för kommunikationsplattformen ser till att den även omfattar utbildning och information till förtroendevalda. 2. Underlättande av medlemskap Kvalifikationstider Några förbund har kvalifikationstider för fackligt stöd. Dvs man måste vara medlem en viss tid innan man kan få juridisk hjälp i en arbetsrättslig fråga. Några månaders karens innan man får hjälp av facket stämmer inte med den visstidsanställdes tidsperspektiv och det man vill att facket ska stå till tjänst med. I realiteten innebär oftast denna tidsgräns inte något problem eftersom ärendet först ska handläggas av förtroendevald eller ombudsman innan det överlämnas till en förbundsjurist och därmed hinner den uppsatta kvalifikationstiden passeras. Risken med att ta bort kvalifikationstiden är att icke medlemmar som står inför en tvist går med i facket enbart för att få hjälp, vilket leder till en stor kostnad för förbundet. Denna kostnad och risken med att fler söker denna hjälp ska ställas mot bilden av facket som en tillgänglig förening och den goodwill som uppstår av att hjälpa en medlem. Det är viktigt att en visstidsanställd känner att facket finns i alla avseenden även för dem. Projektgruppen föreslår att kvalifikationstider/karens för juridisk hjälp tas bort för visstidsanställda som är nya på arbetsmarknaden. Övergångar mellan förbunden Byte av arbetsplats och sektor tros bli allt vanligare, inte minst bland gruppen visstidsanställningar. Enligt en undersökning av opinionsundersökningsföretaget Nytrend har 69 procent av TCO:s medlemmar bytt fackförbund någon gång under sitt arbetsliv. 54 procent har bytt facklig tillhörighet en gång. Dessa byten kan ha varit inom eller mellan huvudorganisationerna. 80 procent tyckte det var besvärligt att byta fackförbund vilket kan jämföras med att 87 procent inte tyckte det var svårt att gå med i facket. Projektgruppen tror att en del av svaren kan avse byte av a-kassa trots att man uppgett byte av förbund. Vid byte av a-kassa är det mycket viktigt att rutinen med övergångsbevis fungerar så att det inte blir glapp i kvalifikationstiden pga. bytet. 6

7 Framöver bör det räcka med en kontakt via e-post, brev eller telefon för att ett byte ska kunna ske mellan TCO-förbunden. Det nya förbundet administrerar övergången åt medlemmen precis som vid bankbyte och försäkringsbolagsbyte. Naturligtvis måste den förenklade övergången innebära att medlemmen erbjuds medlemsförsäkringar från första medlemsdagen och att man bara behöver betala medlemsavgift till ett förbund. Om medlemmen glömmer att byta förbund när hon jobbar tillfälligt inom ett annat organisationsområde så ska TCO-förbunden hjälpa varandras medlemmar. Arbete med att underlätta övergångar mellan förbunden ingår som ett särskilt arbetsområde inom Medlemskapets värde. Projektgruppen föreslår att rutinerna för byte mellan förbunden förenklas. Projektgruppen föreslår också att förbunden tecknar överenskommelser om att hjälpa varandras medlemmar som jobbar tillfälligt inom ett annat organisationsområde. 3. Mervärde utvecklande av erbjudandet Medlemsförsäkringar För att få ansluta sig till en grupplivförsäkring i samband med att man blir ny medlem krävs i regel bara att man är fullt arbetsför dvs att man arbetat under visst antal dagar i samband med att man blivit medlem. Den som söker en grupplivförsäkring vid senare tillfälle måste däremot lämna en godkänd hälsodeklaration. Den som vill byta fackförbund får det nya förbundets försäkringar om man är fullt arbetsför. För de flesta medlemmar är detta är inte något problem utom för dem som blivit sjuka och fått sjukpenning/sjukersättning/aktivitetsersättning och vill byta fackförbund innan de blivit friska. Motsvarande regler gäller för sjukförsäkring. Beträffande olycksfallsförsäkring finns inga krav på hälsodeklaration eller arbetsförhet. Om ett särskilt medlemskap inrättades för visstidsanställda skulle premierna för gruppliv-, sjuk- och olycksfallsförsäkringarna kunna hållas låga alternativ med premiebefrielse vid arbetslöshet eftersom gruppen visstidsanställda oftast består av unga personer. Inkomstförsäkring Flera av TCO:s förbund har inkomstförsäkringar som komplement till a-kasseersättningen. De förbund som saknar inkomstförsäkring är de förbund där arbetslösheten är hög och där det finns flest visstidsanställda. Eftersom inte alla förbund har inkomstförsäkring kan det innebära att en person stannar kvar i ett förbund även om den bytt arbetsområde. I de flesta inkomstförsäkringarna finns det villkor som innebär att man vid byte av förbund får tillgodoräkna sig tidigare kvalifikationstid hos ett annat förbund. Om ett särskilt visstidsmedlemskap skapas skulle denna grupp kunna få en inkomstförsäkring med acceptabel premie under förutsättning att samtliga visstidsanställda i TCO-förbunden skulle ingå (enligt Förenade Liv). Projektgruppen föreslår att förbunden tydliggör på hemsidor mm att medlemsförsäkringarna i regel inte innebär ett hinder för byte av förbund för den som är fullt arbetsför. Projektgruppen bedömer att inrättande av visstidsmedlemskap inte är aktuellt för närvarande och lämnar därför inga förslag på särskilda försäkringar. Lönestatistik 7

8 Det finns starka önskemål om en gemensam lönestatistik inom tjänstemannasektorn i likhet med Saco:s lönesök. TCO:s medlemmar skulle då få tillgång till lönestatistik från hela TCO:s organisationsområde vilket vi tror är ett viktigt redskap framför allt för visstidsanställda. Flera förbund har lönestatistik utlagd på sina hemsidor och det är sidor med många besökare. De flesta har statistiken låst så att enbart medlemmar har tillgång till den. Inom bland annat offentlig verksamhet och tjänstebranschen finns partgemensam statistik som tas fram årligen. Arbetsgruppen har haft kontakt med OFR som uppger att man för den offentliga sidan skulle kunna använda den partsgemensamma statistik som finns i OFR:s databaser utan att det skulle innebära så stort extra arbete. För den privata sidan krävs troligen att statistikunderlag samlas in via löneenkäter till medlemmarna eller på annat sätt. Projektgruppen föreslår att det skapas en gemensam lönedatabas för TCO-förbunden. Visstidsombudsman Den som är visstidsanställd kan ha speciella behov av fackligt stöd. För att ge detta stöd och visa att facket även är till för visstidsanställda kan en särskild tjänst inrättas, en sk visstidsombudsman. Inom Journalistförbundet finns en visstidsombudsman som bland annat arbetar med att utforma information och broschyrer till visstidsanställda och förtroendevalda, arrangerar möten för visstidsanställda, kartlägger visstidsanställdas situation, ger rådgivning och bevakar kollektivavtalsförhandlingar utifrån de visstidsanställdas perspektiv. En visstidsombudsmannen kan vara gemensam för alla TCO-förbund, några TCO-förbund eller separat för ett förbund. Tjänsten kan bestå av en verklig person som under hela eller del av sin arbetstid arbetar med frågor som rör visstidsanställda eller en virtuell funktion på nätet (jämför Telias fråga Eva-funktion ). Visstidsombudsmannen kan även kopplas till de Direktfunktioner som finns på förbunden. Visstidsombudsmannen kan hjälpa till med enklare, generella frågor medan djupare, specialfrågor måste hänvisas till reps förbund. Projektgruppen föreslår att gemensam visstidsombudsman inrättas. Medlemslån Många visstidsanställda lyfter ofta fram svårigheten att få lån p g a att de inte har tillsvidareanställning. Efter kontakter med Swedbank och Nordea kan även visstidsanställd få medlemslån om de varit medlemmar i sex månader och i övrigt uppfyller sedvanliga kreditvillkor. Anställningsformen som sådan är inte avgörande vid bedömningen av lånevillkoren. Projektgruppen föreslår att det informeras tydligare om möjligheterna till medlemslån även för visstidsanställda på bland annat förbundens och TCO:s hemsidor. Karriärcoach De som är visstidsanställd och riskerar att bli arbetslös kan ha extra stort behov av att få hjälp med karriärplanering/coachning. De kan behöva hjälp med att skriva CV, få rådgivning om framtida vägval eller tips när de ska söka nytt jobb. Flera förbund har erfarenhet att detta. Det finns även försäkringsbolag som har erfarenhet av service med CV-granskning. Om något förbund inte kan/vill erbjuda denna service i egen regi kan denna tjänst till exempel kopplas till en inkomstförsäkring. Projektgruppen föreslår att karriärcoach för visstidsanställda inrättas och marknadsförs till målgruppen. 8

9 Medlemsavgift Medlemsavgiftens storlek har betydelse för att gå med i facket. Med hänvisning till ovan nämnda TCO-undersökning där det vanligaste svaret (44 %) på frågan varför man inte är med i facket är att det är för dyrt. Även i diskussionen i fokusgruppen berördes frågan om medlemsavgiftens storlek där många menade att facket måste bli mer prisvärt. Frågan om avgiften innehåller minst två delar. Dels den direkta kostnaden i kronor dels hur den presumtive medlemmen uppfattar värdet av medlemskapet. Medlemsavgiften och a- kasseavgiften kan uppgå till kronor per månad för den som tjänar runt kronor. Detta är onekligen mycket pengar. En lägre avgift är en fördel för att kunna attrahera nya medlemmar, speciellt visstidsanställda. Det är osäkert om de som inte är med i facket vet var som ingår i medlemskapet. I vissa fall kan det trots medlemsavgiftens storlek innebära en ekonomisk vinst att vara med i facket om man jämför premierna på medlemsförsäkringar med vad motsvarande försäkringar skulle kosta om man tecknat dem privat. Dessa beräkningar bör lyftas fram så att medlemmar och presumtiva medlemmar ser det. Ett problem är att unga visstidsanställda kanske inte har behov av försäkringar. De kanske har en lön som ligger under A-kassetaket och därmed får de inte del av inkomstförsäkringen, de kanske inte har eget boende och behöver därmed ingen hemförsäkring och olycksfalloch livförsäkring täcks av en barnförsäkring som kanske föräldrarna betalar (till 25 års ålder). Projektgruppen avstår därför från att lämna förslag men vill ändå uppmärksamma förbunden på denna fråga. Slutsats En framåtsyftande politik för en facklig organisation ska inte försöka återskapa en arbetsmarknad som har varit. Den måste förena de positiva sidor som finns med den ökade rörligheten med att personer med kortare anställning har samma rättigheter och möjligheter som tillsvidare anställda. Kan vi inte visa att vi har en verksamhet som vänder sig till yngre och personer med tidsbegränsade anställningar kommer en allt högre andel att välja att stå utanför ett fackligt medlemskap. Med detta som bakgrund har projektgruppens arbete och förslag inriktats på åtgärder som passar de nya förutsättningarna på arbetsmarknaden istället för åtgärder som motverkar utvecklingen. Projektgruppen ber därför styrgruppen för medlemskapets värde att se till de gemensamma behoven som på lång sikt främjar en stark tjänstemannarörelse. Styrgruppen föreslås besluta Att TCO-förbunden ser över sin kommunikation så att den även omfattar visstidsanställda. I praktiken handlar det om att göra specifikt informationsmaterial men även i generellt material nämna dem som målgrupp. Att TCO-förbunden utarbetar en gemensam kommunikationsplattform som avser visstidsanställda inom ramen för medlemskapets värde. Att TCO-förbunden inom ramen för kommunikationsplattformen ser till att den även omfattar utbildning och information till förtroendevalda. Att kvalifikationstider/karens för juridisk hjälp tas bort för visstidsanställda som är nya på arbetsmarknaden.. 9

10 Att rutiner för byte mellan förbunden förenklas. Att förbunden tecknar överenskommelser om att hjälpa varandras medlemmar som jobbar tillfälligt inom ett annat organisationsområde. Att förbunden tydliggör på hemsidor mm att medlemsförsäkringarna i regel inte innebär ett hinder för byte av förbund för den som är fullt arbetsför. Att det skapas en gemensam lönedatabas för TCO-förbunden. Att gemensam visstidsombudsman inrättas. Att det informeras tydligare om möjligheterna till medlemslån även för visstidsanställda på bland annat förbundens och TCO:s hemsidor. Att karriärcoach för visstidsanställda inrättas och marknadsförs till målgruppen. Att ansvariga för respektive ansvarsområde utses och redovisas på styrgruppsmötet 1 april

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Allt detta får du som medlem

Allt detta får du som medlem Allt detta får du som medlem Fackligt stöd på din arbetsplats Om du får problem på arbetsplatsen kan du få stöd och råd av ditt lokala ombud. Det kan gälla allt från hjälp med löneförhandling till frågor

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund Vår uppgift MEDLEMSKAP LEDARSKAPSROLL FACKLIG SERVICE Sveriges Skolledarförbund Tryck: Globalt Företagstryck AB, Stockholm 2008 SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUNDS MEDLEMMAR ÄR CHEFER

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

? Varför facket www.tjanstetandlakarna.se Varför vara med i facket? Att vara med i facket är för många människor en självklarhet, det känns bra att veta att man kan vända sig till facket vid problem och

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO

Utrikesförvalt- ningens Personal- förening, UPF FÖRENINGSINFO FÖRENINGSINFO Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens Personalförening, UPF Utrikesförvaltningens personalförening (UPF) är en exklusiv förening för oss som är anställda i utrikesförvaltningen.

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 2013-09-27 R.52.13 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor SOU 2012:92 Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. arbetsintegrerande sociala företag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom arbetsintegrerande sociala företag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Hans-Erik Stierna Uppsägning av

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Vi är Sveriges Ingenjörer

Vi är Sveriges Ingenjörer Vi är Sveriges Ingenjörer 2 Medan våra medlemmar utvecklar Sverige så utvecklar vi dem Våra ingenjörers visioner leder oss steg för steg mot ett bättre samhälle. Det är deras innovationskraft som löser

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 5 2011 Det fackliga medlemskapet Medlemskapets värde Skäl att inte vara medlem i facket Orsak till att lämna facket Kan tänka sig bli medlem Avgörande skäl att

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar

Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING. PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland. Område: PRO:s organisation Underområde: Försäkringar Motion nr 205 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO Haga-Malmaberg - Västerås, Västmanland ID574 Utveckla PRO:s HEMFÖRSÄKRING PRO: medlemsförsäkringar är till delar unika i sin omfattning. Olycksfallsförsäkringen

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Björn Jideus Jag är rådgivare för personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd, bara ett telefonsamtal

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Mitt namn är Tobias

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Flygteknikerförening FÖRENINGSINFO Svensk Flygteknikerförening Svensk Flygteknikerförening, SFF Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFF:s syfte är att arbeta för bästa möjliga yrkesstatus

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hälsa, vård och övrig omsorg Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hälsa, vård och övrig omsorg Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Johan Rydstedt

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. personlig assistans Bli en ännu bättre arbetsgivare inom personlig assistans Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Uppsägning av personal Björn Jidéus Hjälp vid förhandlingar

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. hushållsnära tjänster Bli en ännu bättre arbetsgivare inom hushållsnära tjänster Innehållsförteckning Medlemskap 4 Kollektivavtal 5 Rådgivning 6 Kurser 7 Anställning av personal Tobias Nilsson Uppsägning av personal Hej, jag

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring

SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring SRAT Hälsoskydd SRAT Inkomstförsäkring Trygghetspaket 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskyddbestår av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för den som insjuknar eller skadar sig, dels en sjukinkomstersättning

Läs mer

Så förklarar vi varför PRO Mervärde

Så förklarar vi varför PRO Mervärde Så förklarar vi varför PRO Mervärde PRO Mervärde på en minut PRO Mervärde ger bättre förmåner. Efter årsskiftet får alla PRO-medlemmar tillgång till rabatter på varor och tjänster på ett nytt sätt. PRO

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer