Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delamed. Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år. en tidning från diakonia nummer 4-2004"

Transkript

1 Delamed en tidning från diakonia nummer Schyssta regler? IMF och Världsbanken fyller 60 år

2 Pengarna eller livet? För snart fem år sedan samlades världens beslutsfattare kring ett unikt löfte: att befria hela världen från nöd. Löftet konkretiserades i de åtta så kallade millenniemålen med ett antal delmål som ska vara uppnådda redan år Vi har alltså bara tio år på oss. För vissa länder ser utvecklingen ljus ut, fattigdomen minskar, fler barn får gå i skolan, barnadödligheten sjunker och sjukdomar som hiv och malaria tas på allvar. Men alltför många länder, särskilt i Afrika, har små, eller inga chanser alls, att nå målen. Orsakerna är många, ansvaret bär vi alla. Det skulle behövas ytterligare 50 miljarder dollar om året i bistånd för att målen ska nås. Det har internationella institutioner som Världsbanken, Unicef och Världshälsoorganisationern WHO räknat ut. Men det räcker inte med mer bistånd. För att förverkliga millenniemålen krävs att det internationella handelssystemet blir mer rättvist och att skuldfrågan löses. Idag betalar fattiga länder enorma summor i ränta och amorteringar till rika länder. Ofta handlar det om lån som tagits på tveksamma grunder med oansvariga långivare och dålig kreditkontroll. I slutändan är det folket som får lida och som vanligt lider de som redan har det värst allra mest. Ofta står de mäktiga institutionerna IMF och Världsbanken bakom förslag som leder till omfattande nedskärningar inom den offentliga sektorn; sjukvården urholkas, skolor slås igen, löner sänks. Resultatet blir att vissa länder får än svårare att leva upp till millenniemålens krav. Världen har insett att skuldfrågan är ett verkligt problem och i mitten av 90-talet infördes ett omfattande program för att skriva av ohållbara skulder, det så kallade HIPC-initiativet. Idag står det klart att HIPC inte räcker. Fortfarande brottas en rad länder med ohållbara skulder och en ökande social misär. Hittills har omvärlden definierat skulder som hållbara så länge ett land förmår betala sina räntor LENA HANSSON, REDAKTÖR och amorteringar. Enligt en tumregel gäller att hela utlandsskulden ska vara högst 150 procent av landets beräknade årliga exportinkomster. I verkligheten säger det här inget om hur stora återbetalningar ett land mäktar med. Att som i Zambia sluta anställa läkare när kanske så mycket som var femte zambier är hivsmittad för att istället betala av mer på lånen låter knappast som en vettig investering inför framtiden. Eller att minska antalet lärare när 80 procent av befolkningen lever i fattigdom och bara två tredjedelar av barnen får gå i skola. Är det förståndigt? Det åttonde och sista av millenniemålen är minst lika viktigt som alla andra. Det handlar om oss som bor i de rika länderna och vårt löfte att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. Här ingår skuldavskrivning. Om vi verkligen menar allvar med millenniemålen är det enda förnuftiga att koppla dem till skuldfrågan. Det fattiga landet måste först se till att alla grundläggande behov täcks att skolor och sjukhus fungerar, att folk får ordentligt med mat och så vidare. Sedan kan det bli tal om återbetalning. Årtusendets mål Alla FN:s 189 medlemsländer har åtagit sig att: FOTO: ROBBAN ANDERSSON, ANKIN LJUNGMAN, SVENSKA NATURSKYDDSFÖRENINGEN 2. Uppnå grundskoleutbildning för alla Millenniemålen är en fantastisk möjlighet. Men för att de ska bli verklighet krävs inte bara att de fattiga länderna arbetar hårt. Vi här i den rika världen har ett stort ansvar. Bland annat behövs ett nytt skuldavskrivningsprogram som tillåter länderna att bygga upp fungerande sjukvård och utbildningssystem. 1. Utplåna extrem fattigdom och hunger Innehåll Ledare...2 Årtusendets mål Nyheter & Notiser Vi slåss för att rädda människor Krönika Tror Jag...18 IMF:s makt för stor Främja jämställdhet och öka kvinnors makt IMF vill sänka Patricias lön Vem bär skulden? Världsbanken och IMF fyller Insamlingssidor Gästkrönika...13 Information och nyheter från Redaktör Lena Hansson Ansvarig utgivare Bo Forsberg Adress Starrbäcksgatan 11, Sundbyberg Postgiro (för gåvor) (för material) Telefon Telefax E-post Hemsida Diakonia är en kristen biståndsorganisation som tillsammans med lokala partner arbetar för en varaktig förändring för de mest utsatta människorna i världen. Tryck Sörmlands Grafiska, på miljövänligt papper Form Paganini Ventil Dela Med utkommer under 2004 med 4 nummer och distribueras till Diakonias understödjare Dela Med publiceras med ekonomiskt stöd från Sida, som dock inte har medverkat vid utformningen av materialet. ISSN-nr: Första sidan: ILLUSTRATION ULF FRÖDIN. 2 Dela med Dela med 3

3 4. Minska barnadödligheten 6. Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 5. Förbättra mödrahälsan 7. Säkra en miljövänlig och hållbar utveckling 8. Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling. 4 Dela med Dela med 5

4 NYHETER & NOTISER NYHETER & NOTISER Rätten till riset Hur kan det vara möjligt för storföretag att ta patent på liv? I filmen Patent på liv striden om jasminriset får du följa några thailändska risbönder och deras kamp för rätten till det ris som deras förfäder har odlat i generationer. Filmen är 15 minuter lång och du kan köpa den via Diakonia för 100 kronor. Ett förklarande faktablad om patentavtalet TRIPS ingår. Läs mer på Där finns också mer information och lästips om de internationella handelsreglerna. Fredspris för försoning Det är söndag i Kwa Makhuta strax söder om Durban i Sydafrika och gudstjänst i den lokala församlingen av Uniting Reformed Church, de svartas och färgades samfund. Gudstjänsten är historisk. En busslast vita från Dutch Reformed Church har bara åkt några kilometer för att komma hit men för många är det första gången de besöker de svartas område. De bussas runt och guidas av en svart lärarinna som stolt berättar om skolor och idrottsanläggningar medan bussen sakta glider fram. Det blir glada skratt i bussen när de nyfiket betraktas av vinkande och leende människor. För bara några år sedan hade den här scenen varit omöjlig i rasåtskillnadens och våldets Sydafrika. Gudstjänsten kallas försoningsgudstjänst. Äntligen möts man i lovsång och bön. Lyssnar till den svarte predikanten som betonar vikten av att göra rätt val på försoningens väg. Så delar man USA urvattnar avtal om medicin USA:s regering urholkar den internationella överenskommelsen om att förbättra tillgången till läkemedel i fattiga länder. Det oroar FN:s särskilde rapportör för hälsa, Paul Hunt, som nyligen besökte Sverige på inbjudan av Diakonia och Frivilligorganisationernas fond för mänskliga rättigheter. USA förhandlar just nu fram frihandelsavtal med flera fattiga länder, bland annat i Latinamerika. Och i dessa förhandlingar försöker USA sätta den så kallade Dohadeklarationen ur spel. Utan tvekan går USA den internationella läkemedelsindustrins ärenden, säger Paul Hunt. Han menar att USA:s mål i förhandlingarna är att stoppa all konkurrens som kan sänka läkemedelspriserna även om det strider mot gällande avtal och nationell lagstiftning. Dohadeklarationen slår fast att ett land har rätt att köpa och tillverka billigare kopior av patenterade läkemedel om det råder ett hot mot folkhälsan. Deklarationen skrevs under 2001 inom ramen för Världshandelsorganisationen WTO. Hittills har 142 länder anslutit sig, däribland USA. brödet och vinet i den måltid som framför andra är försoningens måltid. Vi passar på att utdela Nobels fredspris till de två församlingarna, alltså repliker av medaljen med tillhörande nyckelring inköpta på turistbyrån i Karlskoga (där Nobels testamente lagfördes). Vi? Jo, en studiegrupp på åtta personer från Örebrotrakten som inom ramen för Glokalforum, samarbetet mellan studieförbundet Bilda och Diakonia, hamnat mitt i händelsernas centrum. Vi har tidigare besökt den vita församlingen och lyssnat till deras berättelse om okunskap, om ånger över apartheidsystemet, om viljan till försoning. När vi lämnar Kwa Makhutha för att fortsätta vår resa har vi blivit berörda. Vi har träffat människor som vill förändring i det nya Sydafrika. ANDERS FRITZSON Bara tio procent av världens läkemedelsforskning satsas på mediciner mot u-landssjukdomar som drabbar nittio procent av jordens befolkning. Egenintresset smäller högst De rika länderna bryr sig mer om sina läkemedelsbolags patenträttigheter än om fattiga människors rätt till medicin, säger Paul Hunt. Rätten till hälsa och hälsovård är en del av de mänskliga rättigheterna, och där ingår också rätten till läkemedel. Men verkligheten ser idag annorlunda ut. På medicinområdet råder global apartheid. Sex miljoner människor är i akut behov av aidsmediciner. De flesta bor i Afrika söder om Sahara. Marknaden har misslyckats med att ge fattiga människor medicin som de har råd med och att ta fram mediciner mot deras sjukdomar, säger Paul Hunt. Därför behövs politiska lösningar. Läs mer om patentavtalet TRIPS och tillgång till medicin på Dag för dag med Diakonia Bara några dagar återstår av året och det är hög tid att köpa almanacka för Diakonias almanacka finns i tre varianter; för väggen, bordet och väskan. Alla med vackra bilder från hela världen. Pris porto. Läs mer på Bistånd kan göra mer skada än nytta Katastrofdrabbade är inga hjälplösa offer. Det slår Röda korset fast i rapporten World Disasters Report Alltför många biståndsorganisationer och givarländer utgår från sina egna behov och värderingar istället för att ta vara på den styrka och de resurser som finns lokalt, hävdar rapporten. Om inte hjälporganisationerna lyckas byta fokus från kortsiktiga insatser till ett långsiktigt stöd till utsatta samhällen är risken stor att vi bara slösar bort pengarna och till och med försvagar den motståndskraft vi försöker förbättra skriver Röda korsets generalsekreterare Markku Niskala i förordet till rapporten, som ger flera exempel på hur lokala organisationer lyckats hantera katastrofer bättre än utländska experter. Bland annat nämns situationen i indiska Andhra Pradesh där bönder rapporteras ha begått självmord under de senaste sex åren. Anledningen är de har blivit helt utblottade efter att de följt den internationella expertisens råd och satsat på kommersiella grödor som vete, bomull och ris grödor som inte klarar den svåra torkan och de återkommande skadedjursangreppen. Tack vare att en lokal organisation upptäckte att kvinnor från de lägsta kasterna i en by hållit fast vid ursprungliga lokala grödor kan nu detta utsäde spridas till hela regionen. Det är en bra rapport som Röda korset har tagit fram och den bekräftar de erfarenheter som Diakonia har. Det var precis den här diskussionen som ledde fram till att Diakonia för tio år sedan tog fram den policy som vi arbetar efter idag, säger Diakonias direktor Bo Forsberg. Diakonia började som en katastroforganisation, men insåg att det inte räcker med brandkårsutryckningar. Vi insåg att vi måste jobba långsiktigt. Ofta är det strukturer som orsakar katastrofer och därför måste vi angripa dem inte bara symtomen, säger Bo Forsberg. Läs rapporten på Sydafrikansk frihetskämpe död Den sydafrikanske prästen och antiapartheidkämpen Beyers Naudé är död. Hälsa alla i Sverige och tacka för allt stöd vi fått under alla år, sade hans fru Ilse Naudé till Diakonias Rachel Norborg Jerkeby i samband med begravningen i september. Diakonia stödde sedan 1971 Beyers Naudés och Christian Institutes modiga arbete mot apartheid. Beyers Naudé var den förste som tilldelades Diakonias Fredspris, året var Beyers Naudé var så viktig i befrielsekampen att ärkebiskop Desmond Tutu när han predikade vid begravningen sa att Gud utsåg honom att vara barnmorska när den sydafrikanska demokratin skulle födas. Läs mer om Beyers Naudé och begravningen på ULF FRÖDIN 6 Dela med Dela med 7

5 IMF vill sänka Patricias lön Hon undervisar mellan halv nio på morgonen och halv sex på kvällen totalt 52 undervisningstimmar i veckan och hon är en del av FN:s millenniemål, att halvera antalet analfabeter fram till Hon är också en del av IMF:s och Världsbankens fattigdomsbekämpning. Nu menar IMF att hon har för mycket betalt och vill sänka hennes lön. TEXT OCH FOTO: DANIEL SÖDERQVIST För lite drygt ett halvår sedan blev Patricia Irias mor för andra gången. Också den här gången blev det en dotter. Hon får mig att stiga upp tidigare på morgonen, säger Patricia och skrattar. Hon är alltid så pigg på mornarna. Patricia Irias är 37 år och har jobbat som lärare i 14 år. Hon undervisar i samhällskunskap på den statliga mellanstadieskolan San José de Pedregal i Honduras huvudstad Tegucigalpa. Hon tycker om sitt jobb. Det är roligt och spännande att undervisa. Man får så mycket tillbaka när man märker hur eleverna lär sig. När man ser hur de förstår sammanhangen, säger hon. Och barnen är ju vår framtid, tillägger hon. De som ska se till att landet utvecklas. Hon ler åt sina ord. Som var de ett länge rabblat mantra som mist sitt innehåll. Som lärare är Patricia en del av FN:s millenniemål. År 2015 ska landet ha halverat antalet analfabeter kunde var fjärde honduran inte läsa och skriva; om tio år ska siffran alltså vara nere i var åttonde. Samtidigt är Patricia en del i IMF:s, Världsbankens och landets fattigdomsbekämpningsstrategi som bland annat går ut på att utbilda barnen. Om vi bara får barnen till skolan så kan vi nog lära dem läsa och skriva, men det kräver ju att det finns skolor och lärare, menar Patricia Irias. Och det sista är något av paradoxen. För samtidigt som IMF och Världsbanken vill bekämpa fattigdomen, som ett led i att landet ska skuldsaneras, vill de minska statens utgifter. Och ett förslag som IMF har lagt är att lärarnas löner ska sänkas. Patricia tjänar efter 14 år i yrket kronor i månaden, men då undervisar hon även på en privatskola på kvällarna. En nyutexaminerad lågstadielärare har för 36 lektionstimmar i veckan kronor i månaden, en mellanstadielärare kronor. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt dem som menar att vi måste sänka våra löner. Det är så motsägelsefullt och korkat, säger Pompeyo Aguilar, som under lärarstrejken i juni 2004 var en av ledarna för lärarna. Enda sättet för det här landet att ta sig ur skuldfällan är att så många som möjligt skaffar sig så bra utbildning som möjligt. Då kan man ju inte som första åtgärd göra sig av med lärare, säger Pompeyo med emfas. Vilket också IMF och Världsbanken tycks mena, fast ändå inte. Historien om lärarnas löner tar sin början 1997, när president Carlos Roberto Reina, tillsammans med parlamentets talesman Carlos Flores Facussé genomdrev en lag som höjde lärarnas löner, men som framför allt lagstadgade att varje lärare får en automatisk höjning på 500 lempiras vart femte år en löneökning på knappa 200 kronor i månaden. FLIRT MED LÄRARE SÄKRADE VALET Carlos Flores Facussé vann det följande presidentvalet och det anses allmänt att han segrade tack vare de lärarröster han fick. Det är klart att det var så, säger Pompeyo Aguilar. Självfallet röstade varenda lärare på den person som äntligen såg till att vi fick det något så när drägligt, och som dessutom skrev in det som lag. Men nu menar IMF alltså att statens utgifter är för höga och måste sänkas och som ett led i det har man föreslagit att lärarnas löner ska sänkas. Den nuvarande högerregeringen under president Ricardo Maduro hade inga invändningar, men det hade lärarna som gick ut i strejk i juni Strejken slutade i seger för lärarna och när jag är i Honduras i september avgår utbildningsministern Carlos Ávila. Till tidningen El Heraldo säger han att han ingenting ångrar och att hans avgång inte beror på att han misslyckades med att sänka lärarnas löner, men ingen tror honom. När nyheten kommer bryter det ut spontanfest i lärarkåren, som ser det som den slutgiltiga segern. I dag är en dag att fira, utropar lärarna till El Heraldo. Fast riktigt så enkelt är det inte. Än är inte kampen för lönerna över. Pompeyo Aguilar förklarar: Nu kommer regeringen försöka decentralisera utbildningssystemet. Deras förslag är att kommunerna ska ha det ekonomiska ansvaret för skolorna. På så sätt får man bort utgiften från staten och gör ändå som IMF vill. Jag invänder och säger att staten ändå måste betala via anslag till kommunerna, men Pompeyo håller inte med. Det är bara för staten att anslå en lägre summa pengar. En summa som inte täcker kostnaderna så blir det varje kommun som tvingas skära. Som tvingas avskeda lärare och sänka löner. Jag nickar och tänker på stadsdelsreformerna i Sverige som fungerade på just det viset. Ileana Morales arbetar som informationschef på Diakonias samarbetsorganisation FOSDEH, Foro Social de Deuda Externa Y Desarollo de Honduras, som analyserar utvecklingen i landet och sprider information. Hon är starkt kritisk till de krav som IMF ställer på Honduras. De tar med ena handen och ger med den andra. Å ena sidan finns det en fattigdomsstrategi, å andra sidan ska det skäras i den sociala sektorn. Hur ska vi då bekämpa fattigdomen? STOR SKULD Honduras ligger på 68:e plats bland de länder som använder störst andel av sina importintäkter för att betala tillbaka på utlandsskulden var det 5,7 procent en rejäl minskning från 1990 då siffran var 33 procent. Det har således gått åt rätt håll. Likafullt är Honduras ett av de fattigare länderna i världen och ett av de mest skuldsatta enligt FN uppgick utlandsskulden 2001 till 36 miljarder kronor, medan BNP låg på 46 miljarder. Redan i slutet på 90-talet började Honduras förhandla med IMF och Världsbanken för få komma med i HIPCprogrammet Heavily Indebted Poor Countries för att få sin skuld nedskriven och för att få nya lån för att bekämpa fattigdomen och bygga upp en hållbar statlig ekonomi. Efter många turer skrev den nuvarande regeringen först i år på en överenskommelse med IMF. Nästa år kontrollerar IMF om Honduras har följt den uppgjorda planen och 2006 kan vi kanske komma med i HIPC, säger Ileana Morales. Men FOSDEH är kritiska till avtalet som det ser ut i dag. Framför allt nedskärningarna i den sociala sektorn. Förra året pratades det om att införa skatt på maquilasindustrin (sammansättningsindustrier som är skattebefriade och som betalar minimilöner) eftersom staten måste få in mer pengar. Det gick inte och inom FOSDEH kan vi inte se det som annat än spel för galleriet, så att man kunde peka Patricia Irias har jobbat som lärare i 14 år. Hon tjänar kronor i månaden. Det tycker IMF är för mycket. på att det enda som återstår är att skära i statens utgifter. Enligt överenskommelsen med IMF ska Honduras minska sina statliga utgifter från 4,5 procent av BNP 2003 till 1,75 procent Det säger sig ju självt att det kommer att få konsekvenser, suckar Ileana Morales. Jag frågar vilket ansvar den honduranska regeringen har, som ju faktiskt har förhandlat fram den här överenskommelsen. Det är klart att de har ett ansvar, men de fungerar som marionetter och kan inget annat göra. Diakonia i Honduras Huvudstad: Tegucigalpa Befolkning: 6,8 miljoner 45 procent av befolkningen lever i extrem fattigdom Honduras är ett av de fattigaste och mest skuldtyngda länderna i Latinamerika. Diakonia verkar för att ge fattiga människor De länder som bryter mot överenskommelsen riskerar att pengar dras in inte bara från IMF och Världsbanken, utan även från andra biståndsgivare. Vi behöver ju pengar för att överleva, säger Ileana Morales. På mellanstadieskolan San José de Pedregal gör sig Patricia Irias klar för eftermiddagens lektioner. Hon har haft en kort lunch. Också hon lägger skulden på IMF och Världsbanken, också hon menar att regeringen inget kan göra. Den som är satt i skuld är inte fri? Ungefär så, säger hon. Ungefär så. kunskaper som långsiktigt kan förändra deras situation. Det kan handla om kunskaper för att kunna delta i arbetet med fattigdomsstrategier eller att utveckla t ex skolor och infrastruktur tillsammans med kommunen. MEXICO GUATEMALA BELIZE HONDURAS EL Tegucigalpa SALVADOR NICARAGUA CUBA Kings 8 Dela med Dela med 9

6 IMF och Världsbanken har stort inflytande över världens fattiga länder. Varför är kritiken mot dem så högljudd? Ekonomen och författaren Kenneth Hermele ger här sin syn på 60-åringarna. TEXT: KENNETH HERMELE ILLUSTRATIONER: KAMPANJSYMBOLER; MARTHA HARDY/WDM; JUBILEE USA; 50 YEARS IS ENOUGH NETWORK, Dags för pension? Världsbanken och IMF fyller 60 I år är det 60 år sedan Världsbanken och Internationella valutafonden IMF grundades. Stormakterna bakom deras tillblivelse framför allt USA, Storbritannien och Sovjet hade ambitiösa mål för sina skapelser. Det gällde att se till att efterkrigstiden inte skulle upprepa mellankrigstidens katastrofer. Därför borde Världsbanken och IMF bidra till ekonomisk tillväxt, stabilitet och hög sysselsättning. Världsbankens och IMF:s födelseögonblick står för förnuft och framsynthet, för en vettig världsordning. Ett halvsekel senare, inför Världsbankens och IMF:s femtioårsdag 1994, samlade sig folkrörelser, kyrkliga organisationer, miljö- och solidaritetsgrupper runt om i världen kring parollen Nu räcker det Fifty years is enough! Idag, efter ytterligare tio år, har inte kritiken mot Världsbanken och IMF stillnat utan tvärtom kommit att gälla nya områden. Hur kan det komma sig att Världsbanken och IMF trots sina vettiga målsättningar idag snarast kommit att bli liktydiga med krav som lett till destruktiva effekter och felslagen politik? Tre frågor står i centrum för kritikerna: 1. DUBBLA ROLLER Världsbanken och IMF är samtidigt fordringsägare och kronofogdar de driver alltså inte bara in sina egna lån, utan även andra fordringsägares (som banker, exportkreditinstitut och länder). För de fattigaste länderna hör Världsbanken och IMF oftast till de största fordringsägarna eftersom kommersiella banker inte vill löpa risken att låna till länder som inte kan betala. Risken att Världsbanken och IMF inte får tillbaka sina pengar är mindre, eftersom de är så kallade prioriterade fordringsägare, det vill säga hör till dem som alltid får betalt först. Detta skapar en mycket osund ordning, man brukar tala om en moral hazard, en risk för dumdristigt beteende. Om Världsbanken och IMF aldrig kan förlora på sina dåliga affärer, kommer de att fortsätta att begå misstag. Och, säger kritikerna, det är just vad som har skett: Världsbankens och IMF:s krav på de skuldsatta länderna har inte löst skuldkrisen utan snarare byggt fast många skuldtyngda länder i ett ständigt beroende av nya skuldlättnader, mer bistånd och nya skuldomförhandlingar. Det är en av anledningarna till att vi fortfarande har en skuldkris i de fattigaste länderna, trots att det ena skuldsaneringsprogrammet följer på det andra. För att komma tillrätta med problemet drog Världsbanken och IMF i mitten av 1990-talet igång HIPC-programmet, som lovar att lösa skuldkrisen för världens 42 fattigaste och mest skuldsatta länder, framför allt i Afrika. Inom ramen för HIPC skriver även Världsbanken och IMF av en del av sina fordringar (även om bilaterala biståndsgivare som Sida ser till att Världsbanken och IMF kompenseras genom ett ökat flöde av biståndspengar). Men när det gäller de stora skuldsatta länderna, medelinkomstländer i framför allt Latinamerika liksom alla länder utanför HIPC, har både IMF och Världsbanken vägrat att ta ansvar för sina dåliga lån genom någon form av skuldlättnad. Här, där det handlar om stora pengar, är de fortfarande prioriterade fordringsägare och därmed gäller fortfarande moral hazard. 2. BROTT MOT EGNA STADGAN Nästa område där kritiken är hård rör de systematiska brotten mot Världsbankens egen stadga. Paragraferna är tydliga: 1. Världsbanken får inte ställa politiska krav på låntagande länder. 2. Lån ska bara gå till klart avgränsade och specificerade ändamål, projekt och program. Men en stor och ökande andel av utlåningen är kopplad till politiska krav på låntagarna. Och lån till allmänna och ospecificerade ändamål, som betalningsbalans- och budgetstöd, har ökat både hos IMF och Världsbanken. Invändningarna mot Världsbanken och IMF handlar både om institutionernas ställning och om den politik de tvingar på skuldsatta länder som villkor för skuldlättnad. Genom så kallade strategier för fattigdomsbekämpning, Poverty Reduction Strategies, ska fattiga länder utarbeta en politik för att minska fattigdomen. Strategierna måste sedan godkännas av IMF och Världsbanken, som därmed behåller det avgörande inflytandet över innehållet i de fattigaste ländernas utvecklingspolitik. Fattigdomsstrategierna ligger till grund för långivarnas bedömning av landet och kombinerar traditionell nyliberal ekonomisk filosofi med satsningar på sociala sektorer. Det betyder att samtidigt som skuldsatta länder uppmanas spendera pengar på hälsa och utbildning måste de öppna sina marknader för EU:s och USA:s subventionerade jordbruksprodukter, vilket slår ut de fattigas egna jordbrukare. Därmed motverkas fattigdomsbekämpningen: politiken på handelsområdet skapar fattiga utslagna bönder, samtidigt som satsningen på de sociala sektorerna ska minska nöden, inte minst på landsbygden. Det saknas alltså samstämmighet i Världsbankens och IMF:s politik. När pengar som lånas ut inte är öronmärkta ökar risken för korruption. Världsbanken får förstås inte medverka till korruption, men trots det har man en lång tradition av att ge lån till korrupta regimer. Det mest kända fallet är Indonesien som har fått lån sedan 1960-talet och framåt. 3. BRIST PÅ DEMOKRATI Det tredje området där Världsbanken och IMF dragit på sig starka invändningar gäller det demokratiska underskottet: de två finansjättarna styrs som aktiebolag, den som satsat mest pengar får också störst inflytande. Detta leder till tre obalanser: 1. USA, med procent av röstetalen, har som ensam medlem vetorätt när det gäller stadgeändringar och andra viktigare beslut som kräver 85 procent av rösterna. Dessutom har de rika länderna en alltför stor andel av röstetalen jämfört med de fattiga. Oavsett om vi använder ländernas BNP, befolkningsstorlek eller andel av Världsbankens och IMF:s utlåning som måttstock är de fattiga länderna underrepresenterade. 2. Det sitter för få representanter från fattiga länder runt styrelseborden. Världsbanken och IMF styrs av arbetande styrelser med 24 medlemmar, 13 representerar rika länder, 11 fattiga. Mest överrepresenterat är Europa, och framför allt EU med 7 styrelsemedlemmar: Tyskland, Storbritannien, Läs mer om IMF och Världsbanken i Kenneth Hermeles nya bok Världens oordning. 60 år med Världsbanken och IMF, Nätverket Jubel/Forum Syd/Agora Du kan beställa den från Forum Syd, tel , gå till böcker och skrifter. Kenneth Hermele är ekonom och arbetar på Forum Syd. Frankrike, Österrike/Belgien, Nederländerna, Italien samt Norden. Dessutom har Schweiz och Ryssland plats i styrelserna. Jämför detta med de 44 afrikanska stater som får dela på två afrikanska styrelsemedlemmar, som dessutom är ganska röstsvaga trots att de ska representera så många länder. 3. Tillsättandet av cheferna för de två institutionerna sker enligt en gammal överenskommelse, a gentlemen s agreement. USA utser Världsbankens chef, som alltid varit amerikansk medborgare, medan de europeiska länderna får ta hand om IMF:s högste tjänsteman som därför alltid varit europé. När IMF tidigare i år skulle få en ny chef efter tysken Horst Köhler, ledde denna ordning till skarpa protester från 11 av IMF:s 24 styrelsemedlemmar med Indien i spetsen och med stöd av Schweiz och Kanada (som inte heller har något att säga till om i denna fråga). Varför skulle Europa i praktiken EU:s finansministrar i en helt sluten process ha rätt att utse IMF:s nya chef? Så blev det ändå när EU utnämnde spanjoren Rodrigo Rato. Allt detta sammantaget ger Världsbanken och IMF stora problem med sin legitimitet. Dessa institutioner, avsedda att sprida välstånd och en förnuftig ordning över jorden, förknippas idag med dålig politik, godtycke, korruption och odemokratiska procedurer. Inte undra på att det finns folkrörelser runt om i världen som ställer krav på att Världsbanken och IMF ska läggas ner. Det är dock ett felslut. Världsbankens och IMF:s ursprungliga uppgifter behöver fyllas även idag, kanske till och med mer än när institutionerna skapades. Därför bör Världsbanken och IMF inte avvecklas utan bara påminnas om varför de en gång kom till, Världsbanken för att finansiera långsiktig utveckling, IMF för att skapa stabilitet och bistå länder i akuta krissituationer. Samtidigt måste de sluta att göra allt det myckna som de kommit att ägna sig åt och som går långt utanför deras mandat. Bara så kan deras legitimitet återskapas. Det är en fråga för Världsbankens och IMF:s ägare, däribland Sverige. 10 Dela med Dela med 11

7 GÄSTKRÖNIKA Alice Bah Kuhnke, generalsekreterare Rättvisemärkt Var med och påverka Världsbanken och Internationella Valutafonden! Världsbanken och Internationella Valutafonden, IMF, fyller 60 år i år. Diakonia och Jubel, nätverket för skuldavskrivning och fattigdomsbekämpning, har dragit igång en vykortskampanj för att uppmärksamma de båda institutionernas roll i fattigdomsbekämpningen. Med kampanjen vill vi påverka Sveriges regering att arbeta för en förändring. ÖKAD DEMOKRATI Institutionerna styrs inte av principen ett land en röst. Röststyrkan baseras istället på ekonomisk styrka. Det innebär att de 80 fattigaste länderna i världen bara har tio procent av röststyrkan. USA har drygt femton procent och därmed vetorätt, och kan alltså blockera alla beslut. De fattigaste länderna är också underrepresenterade i styrelserna. Endast två personer representerar drygt 40 afrikanska länder. En omöjlig uppgift. Samtidigt har flera rika länder en egen representant. Världsbanken och IMF måste blir mer demokratiska och ge utvecklingsländerna större inflytande. MER SKULDAVSKRIVNINGAR Världens länder har enats om att halvera fattigdomen till år Detta är ett av de så kallade millenniemålen. Ett av hindren för fattigdomsbekämpning är fattiga länders skuldbörda. Världsbankens och IMF:s initiativ till skuldavskrivning, det så kallade HIPC-initiativet, har inte räckt för att lösa skuldkrisen. Världsbanken och IMF gör heller ingen koppling mellan skuldavskrivningar och vad som krävs för att uppnå millenniemålen. Mer omfattande skuldavskrivningar krävs för att de fattigaste länderna ska kunna uppnå målen. SJÄLVBESTÄMMANDE Fattiga länder är beroende av stöd från Världsbanken och IMF. Som villkor för stöd måste länderna ta fram fattigdomsstrategier, så kallade PRS. Dessa strategier ska vara nationellt ägda, dvs tas fram av landets regering med deltagande av organisationer i det civila samhället. Fattigdomsbekämpning ska stå i centrum. Men utrymmet för att själva få bestämma politiken begränsas av att Världsbanken och IMF ställer krav. Kraven, så som handelsliberaliseringar och privatiseringar, har dessutom visat sig ha liten positiv effekt på minskningen av fattigdomen. Det finns lite utrymme för alternativa lösningar. Världsbanken och IMF måste därför upphöra att detaljstyra de fattiga ländernas politik och ge utrymme för självbestämmande. Du kan vara med att påverka genom att skriva under vykortet. Kontakta Penny Davies, telefon Vykorten lämnas över till ansvariga ministrar i början på nästa år. Vad betyder det? Bretton Woods: Den ort i USA där IMF och Världsbanken bildades. Därför kallas de Bretton Woods-institutionerna. FN:s millenniemål: Global överenskommelse underskriven av 189 länder för att bekämpa fattigdomen i världen. Delmålen ska vara uppnådda år HIPC: Heavily Indebted Poor Countries, IMF:s och Världsbankens program för skuldavskrivningar för de mest skuldsatta fattiga länderna. Omfattar alla typer av skulder, dvs privata (till banker), bilaterala (till länder) och multilaterala (till institutioner som Världsbanken och IMF). Startade HIPC 2: HIPC räckte inte för att få de mest skuldsatta länderna på fötter. Därför drogs ett andra program igång Även det har visat sig vara otillräckligt för att skapa en hållbar skuldbörda för de fattigaste länderna. Hållbar skuld: Enligt Världsbanken och IMF är en skuld hållbar så länge den inte överstiger 150 procent av ett lands beräknade årliga exportintäkter. Jubelorganisationer anser att hållbar skuld måste relateras till FN:s millenniemål en hållbar skuld bör utgå från vad länderna har råd att betala efter nödvändiga sociala investeringar för att uppnå millenniemålen. Världsbanken och IMF håller just nu på att se över sin definition. IMF: Internationella valutafonden, International Monetary Fund. Bildades 1944, har 184 medlemsländer. Chef är spanjoren Rodrigo Rato. Jubel: Världsomspännande rörelse av organisationer som arbetar för skuldavskrivning. Numera en fortsättning på Jubel 2000 kampanjen som inför millennieskiftet mobiliserade största namninsamlingen någonsin (drygt 24 miljoner namn) för skuldavskrivning. Svenska Jubelnätverket: PRS: Poverty Reduction Strategy, nationell strategi för att bekämpa fattigdomen. Initiativ från IMF och Världsbanken 1999 som ersatte de tidigare kritiserade strukturanpassningsprogrammen. Alla fattiga länder ska utarbeta en PRS för att få tillgång till skuldavskrivningar, lån och bistånd. Strategierna ska tas fram i brett deltagande med det civila samhället. PRSP: Poverty Reduction Strategy Paper. Själva dokumentet där strategin presenteras. Det godkänns av Världsbanken och IMF. Strukturanpassningsprogram: Världsbankens och IMF:s tidigare svar på skuldkrisen. Löpte fram till mitten av 90-talet. Bestod av åtstramning, avregleringar och privatiseringar. Utsattes för skarp kritik. Världsbanken: Bildades 1944, har 184 medlemsländer. Chef är amerikanen James Wolfensohn. Består av 5 olika institutioner. Vem har störst makt Usama bin Laden, Bill Gates, George Bush eller Du? Jag brukar ställa frågan när jag föreläser om vad Rättvisemärkt är och vill åstadkomma. Svaren skiftar men alla är på sitt sätt övertygande. Man kan hävda att George Bush är mäktigast har man makten över världens enda supermakt med allt vad det innebär i militärstyrka så är man på alla sätt och vis mäktigast. Man kan också säga att Bill Gates har störst makt monetär makt, fri från en stats begränsningar på en fri finansmarknad över världens alla gränser, med friheten att placera, stödja och stötta gör världens rikaste till den med mest makt. Men även Usama bin Laden har enorm makt makten att styra över människors rädslor, att sätta agendan över var pengar och militär placeras är otvivelaktigt den största då den utarmar och utmattar sina offer i samma slag som den utövar och utökar. Var finns då din och min makt? Individen, den enskilda människan kan ju välja att låta sig styras över men kan också välja att INTE bli rädd och kan välja att granska finansiärer, skaffa sig kunskap och dämed bli allra viktigast och avgörande. Lika ofta som jag föreläser, lika ofta möts jag av likgiltighet och resignation. Visst, hoppet finns där. Eldsjälarna, gamla som unga, är lätta att ta fasta på och låta sig inspireras av men deras optimism och framtidstro står inte alltid pall mot ett par tre "hopplösa". Deras tankar och åsikter genomsyras av att de drar sitt strå till stacken men att deras handling och alla andra individers enskilda handlingar egentligen inte spelar någon roll. Vi har inte makten att påverka världens kommersialisering och överordnade vinstintresse. Att engagera sig för en rättvisare värld är därför tyvärr meningslöst, på gränsen till dumt och på sin höjd endast självtillfredsställande, resonerar de. Esperanza från Guatemala for hem från Sverige igår. Hon är 20 år, arbetar som kaffebonde och för första gången hade hon lämnat sitt hemland. Inbjuden av Kooperation utan gränser besökte hon under en vecka politiker, frivilliga, skolor och butiker runt om i landet. Jag träffade henne efter en dag fylld av heta diskussioner kring huruvida fattiga människor i diktaturer bör eller inte bör få vårt stöd och stimulans. Frågorna som malde i mitt huvud var många. Vilken skillnad gör egentligen allt vårt arbete? Du & jag & George Bush Så stod hon plötsligt inför mig, Esperanza. Hon berättade om sitt liv. Om hur arbetet som kaffebonde går till, (det är mycket hårt arbete bakom drycken i vår kopp!) och om vilka möjligheter hon idag har tack vare att hennes kooperativ säljer sitt kaffe som Fairtrade/rättvisemärkt kaffe. Hon arbetar fem dagar i veckan och går i skolan två, med siktet på att bli lärare. Esperanza bekräftade för mig att vi, när vi går runt i vår dagligvaruhandel med vår vagn, de facto är världens mäktigaste människor. Inom loppet av en halvtimme kommer slaget att stå om Esperanza och tusentals andra producenter i 48 utvecklingsländer kan få möjligheter till ett bättre liv då vi väljer (OM vi väljer) att betala mer för det arbete som utförts. Esperanza kan gå i skolan och förhoppningsvis skaffa sig en annan, en bättre framtid, långt borta från den överproducerande kaffemarknaden. Detta tack vare att det finns människor här, i den rika världen, som väljer att INTE utnyttja och sko sig på fattiga människors bristande möjligheter till ett bra liv. Visst det finns säkert någon "hopplös" som vill hävda att Esperanza och hennes kolleger är så pass få att det knappt märks i det stora hela. Säg det till Esperanza! För henne märks det, för henne är det hela skillnaden, för henne har du som individ mest makt i hela världen! Läs mer om Rättvisemärkt på 12 Dela med Dela med 13

8 Vi slåss för att rädda människor Zambia är ett av södra Afrikas mest skuldsatta länder. Trots 30 år av ständigt nya lån från Världsbanken har fattigdomen ökat. Och samtidigt som aidskatastrofen skördar tusentals offer minskar tillgången till sjukvård. TEXT: PETTER BOLME FOTO: PETTER BOLME, ERIK ÖHMAN Det är mitt på dagen en vanlig onsdag. Ett hundratal människor har samlats i Leopards Hill, den största begravningsplatsen i Zambias huvudstad Lusaka. Under ett tält, skyddade från den brännande vårsolen, sitter ett 30-tal kvinnor. Männen samtalar runt graven som grävs. Kistan sänks och en kvinna sprider vatten över kistan samtidigt som hon läser en bön. När hon är klar turas männen om att fylla graven med jord. Gråten från kvinnorna i tältet skär genom den heta luften. När graven är fylld går barnen fram och lägger blommor på faderns grav. Ännu en lärare har dött i aids. Ytterligare fyra barn har förlorat en förälder i Zambia. Varje månad köper jag en kista för att någon i min släkt eller bland mina vänner har dött, berättar M Bita Chitala, Zambias vice finansminister. Läraren som begravs är hans frus kusin. Han blev sjuk för tre dagar sedan. När han sökte vård var det redan för sent. Aids har orsakat en katastrof i Zambia och nu har regeringen förklarat krig mot epidemin. Vi är ett väldigt skuldsatt och extremt fattigt land. Vi behöver bistånd inte lån för att bekämpa detta krig, säger M Bita Chitala. Var tredje gravid kvinna i Zambia är hivsmittad och varje år föds barn med viruset. Över en halv miljon barn har redan förlorat en eller båda föräldrarna i aids. Om sex år beräknas den siffran ha tredubblats. Zambia förbereder sig för att fira sin 40-årsdag. En del menar att det inte är så mycket att fira. Sen självständigheten 1964 har medelinkomsten per person halverats och ligger idag på kronor per person och år. Barnadödligheten har ökat och utbildningen har försämrats. En stor del beror på aidsepidemin. Även arbetslösheten är enorm bara en av tio är anställda av en formell arbetsgivare. TILLFÄLLIGA JOBB Tidigare jobbade jag på det statliga elbolaget men jag har inte haft ett fast jobb på tio år, säger Sebastian Kunda, 28 år och tvåbarnsfar. Han står tillsammans med ett 30-tal andra män och väntar på tillfälligt påhugg vid Malambo Road i norra Lusaka. Varje dag vandrar han två timmar för att vara på plats sju på morgonen. Kanske får jag ett jobb varannan dag. I snitt Vi befinner oss i krig mot hiv/aids och om vi förlorar kriget så kan vårt land gå under. Men våra resurser räcker inte till. Vi behöver bistånd, inte lån, säger Zambias vice finansminister M Bita Chipala. tjänar jag omkring 250 kronor i månaden, säger han. På det ska hela familjen på fyra personer överleva. 1944, 20 år innan Zambia blev självständigt från Storbritannien, föddes Världsbanken och Internationella valutafonden, IMF. Institutionerna skapades för att stödja utvecklingen i fattiga länder och skapa stabilitet på den internationella finansmarknaden. Men Jubilee Zambia, en av Diakonias samarbetsorganisationer som arbetar för skuldavskrivning, menar att institutionernas verkliga roll inte alls är att minska fattigdomen utan att bevaka västvärldens och de rika ländernas intressen. Zambia är ett av de mest skuldsatta länderna i södra Afrika. Världsbanken började låna ut pengar till Zambia för mer än 30 år sedan. Men trots omfattande stöd från IMF och Världsbanken har fattigdomen bara ökat. Så vad har egentligen IMF och Världsbanken lyckats med? IMF och Världsbanken har spelat en roll när det gäller infrastruktur och att sanera statsfinanserna. De har också ställt krav på regeringen att de ska vara mer öppna med information och beslut, säger Charity Musamba på Jubilee Zambia. Det är viktigt, för regeringen har varit korrupt och stulit pengar. SKARP KRITIK Men de negativa effekterna överväger, enligt Charity Musamba. Hon kritiserar strukturanpassningsprogrammen som Världsbanken och IMF drev under och 1990-talen. Eftersom Zambias utlandsskulder var enorma och avbetalningarna omöjliga att klara av bad regeringen om ytterligare lån. Lånen man fick kom med stränga krav på att minska de statliga utgifterna. Zambia tvingades privatisera företag vilket ökat på arbetslösheten. Landet öppnades för import och kapital från utlandet och det slog ut en stor del av den egna industrin. Vi behöver utländska investerare, men de bör vara ett komplement till vår inhemska ekonomi inte de enda, säger Charity Musamba. Före 1990 var Zambias ekonomi politiserad och för hårt kontrollerad av staten. Men det är svårt att gå från stark statlig kontroll till liberalisering. Det är två extrema lägen, säger hon. Men den hårdaste kritiken gäller nedskärningarna inom den sociala sektorn. Efter råd från IMF och Världsbanken införde Zambia avgifter för skolor och hälsovård. Med avgifterna har tillgången till sjukvård minskat. Och allt färre barn har råd att gå i skolan. Världsbanken och IMF slår ifrån sig kritiken och säger att det är landets regering som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas. 14 Dela med Dela med 15

9 En grav grävs i Zambia för ännu en lärare och förälder. De som dör i hiv/aids idag är familjeförsörjarna. De som ska lära och uppfostra barnen. Idag utbildas dubbelt så många lärare som landet egentligen behöver eftersom man befarar att hälften av lärarna kommer att dö i hiv/aids. Världsbanken och IMF driver samma politik idag som tidigare, menar Charity Musamba på Jubilee Zambia. Det är bara språkbruket som har förändrats. Alice Chaisa var 32 år när hon dog. Det är samma ålder som den förväntade medellivslängden i Zambia. På 30 år har medellivslängden i Zambia fallit från drygt 50 till 32 år. En stor del av orsaken beror på hiv/aids-epidemin. Man kan säga att vi är som en läkare som ska bota en patient. Vi ger recepten men sen är det upp till regeringen att följa dem, förklarar Mustafa Taqi Sharif, gruppledare för Världsbanken i Lusaka. Men Jubilee Zambia menar att regeringen är så beroende av nya lån för att kunna betala av de gamla, att man inte vågar gå emot förslag från IMF och Världsbanken. Regeringen är mer mån om att leva upp till förväntningar från långivarna än från det egna folket dess väljare. Det är ett hot mot demokrati, politisk stabilitet och social harmoni, säger Charity Musamba. SAMMA RECEPT TILL ALLA Hon menar att IMF och Världsbanken bara tänker på ekonomisk tillväxt, utan att se till mänskliga och sociala effekter. Världsbanken och IMF driver idag samma politik som tidigare. De har bara bytt språkbruk. Strukturanpassning kallas idag för fattigdomsbekämpning. Men det är samma sak, säger Charity Musamba. Hon är kritisk till att IMF och Världsbanken ger samma råd till vitt skilda länder. Fattiga länder som Zambia kan inte driva samma politik som medelinkomstländer. Det är som att du går till doktorn med ont i huvudet och jag går dit med ont i benet och vi får samma medicin. Alla afrikanska länder får samma recept: privatiseringar och frihandel. Vice finansministern hävdar att den enda vägen ut är att skulderna för de fattigaste länderna skrivs av. Vår skuldbörda är fullständigt ohållbart hög. Vi kan inte betala tillbaka skulderna, förklarar M Bita Chipala. Enligt M Bita Chipala har Zambia redan betalat av sina skulder. Det som återstår är att betala räntor på räntor på räntor. I mitten av 1990-talet kom Världsbanken och IMF med ett program för de allra fattigaste och mest skuldsatta länderna kallat HIPC, Heavily Indebted Poor Countries. Syftet med programmet var att få ned skulderna till en hållbar nivå. Zambia kom med i programmet år När landet har nått slutpunkten av HIPC och infört de reformer och krav som ställs av IMF och Världsbanken, så skrivs en del av skulden av. Trots detta befarar många att Zambia inte kommer att kunna betala tillbaka de skulder som återstår efter avskrivningarna. Utlandsskulderna kommer att öka år för år. Det är inte rätt att människor dör av hiv/aids eller hunger för något som kan ges av människor, bröder och systrar i världen, säger vice finansminister M Bita Chipala. SKULDAVSKRIVNING ENDA VÄGEN I Zambia väntar alla på skuldavskrivningarna. Givare har lovat ytterligare bistånd förutsatt att landet når en överenskommelse med IMF och Världsbanken. Det datum regeringen, Världsbanken och IMF satt är december. Lagom till jul. Men på ett möte med det civila samhället i Zambia förklarar IMF:s avdelningschef David Andrews att Zambia inte kommer att nå slutpunkten. Kanske blir det i februari eller mars. Men då måste Zambia ha uppfyllt alla krav. Ett av IMF:s och Världsbankens mest kritiserade krav är att privatisera den statliga banken, Zambian National Commercial Bank. De säger att om vi inte säljer banken så når vi inte slutmålet för HIPC. Det är orättvist, säger M Bita Chipala. Banken är den enda som når ut till alla provinser i landet och kallas populärt för folkets bank. Istället för att ställa krav på privatisering har vi bett IMF och Världsbanken kräva att banken ska styras bättre och oberoende av regeringen. Om banken privatiseras kommer tusentals fattiga människor på landsbygden att förlora möjligheten att få lån, säger Charity Musamba. Zambias regering tvingas nu lägga undan omkring 900 miljoner kronor för att täcka kostnader för avgångsvederlag när antalet anställda skärs ner. Samtidigt befarar man protester från stora delar av samhället när banken säljs. Vi slåss för att rädda människor, säger M Bita Chipala. Det är inte moraliskt korrekt att vi fortsätter att bli straffade av dessa människor som vi är skyldiga pengar. Diakonia i Zambia Huvudstad: Lusaka Befolkning: 10,5 miljoner 90 procent av befolkningen lever på mindre än två dollar om dagen 65 procent har mindre än en dollar om dagen att leva på Medellivslängd: 33 år Zambia är ett av världens fattigaste och mest skuldtyngda länder och ett relativt nytt land för Diakonias arbete. De inledande kontakterna togs för fem år sedan som en del av ett samverkansprojekt tillsammans med Svenska kyrkan. Syftet var att stärka arbetet kring social och ekonomisk rättvisa i södra Afrika. Idag har Diakonia åtta samarbetsorganisationer i Zambia. Läs Jubilee Zambias rapporter på jesuiternas hemsida: KINSHASA ANGOLA NAMIBIA ZAIRE ZAMBIA BOTSWANA Lusaka ZIMBABWE TANZANIA MALAWI MOÇAMBIQ 16 Dela med Dela med 17

10 TROR JAG Erik Lysén, biträdande policychef, Svenska kyrkans internationella avdelning. Skriv av de fattigaste ländernas obetalbara skulder! Det var det viktigaste kravet från den internationella Jubelkampanjen som i slutet av 1990-talet satte de fattigaste ländernas skuldkris högst upp på världens politiska dagordning. Resultatet var imponerande. Mer än 24 miljoner namnunderskrifter från hela världen varav ungefär från Sverige samlades in före den sista december Och det ledde faktiskt till visst resultat. Den årliga skuldbördan i form av räntor och amorteringar minskade med procent för de fattigaste länderna. Men det räcker inte. Om vi tar FN:s millenniemål på allvar krävs mer radikala skuldlättnader. Samtidigt kan varken skuldavskrivningar eller ökat bistånd lösa mer djupgående problem som ytterst handlar om väldigt skeva maktförhållanden mellan rika och fattiga länder och mellan rika och fattiga människor inom länderna. Jubelårsprincipen i bibelns Moseböcker som kyrkorna knöt an till i den internationella Jubelkampanjen behandlade just dessa maktförhållanden: På försoningsdagen skall ni blåsa i basun över hela ert land. Och ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess inbyggare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återfå sin arvsbesittning, var och en av er skall återfå sin släktegendom. Det finns inga historiska bevis för att Jubelåret någonsin förverkligades i det gamla israelitiska samhället, men dess vackra vision om ett samhälle där människor återfår frihet, egendom och tid för vila och eftertanke har genom seklernas gång levt vidare. I dagens värld framstår kanske sådana tankar som fullständigt utopiska. Men nu är det faktiskt så att någonting liknande Jubelårsprincipen har börjat få fäste i maktens korridorer. Världsbanken, som idag har ett mycket starkt inflytande över fattiga skuldsatta länders ekonomiska politik, har anställt en chefsekonom som i sin forskarkarriär inriktat sig på ekonomisk ojämlikhet som ett avgörande hinder för utveckling. En ojämn fördelning av Jubelår i maktens korridorer ekonomiska och sociala resurser skapar både stora sociala spänningar och ekonomisk ineffektivitet, har han och många andra forskare slagit fast. Och omvänt, om man utrustar fattiga människor med rättigheter, inflytande, utbildning och kapital så börjar de ekonomiska hjulen att snurra. Men det är ännu långt mellan teori och verklighet. Idag utformar många fattiga skuldsatta länder, med stöd från Världsbanken och Internationella Valutafonden, särskilda strategier för fattigdomsbekämpning, så kallade PRS. Men i det stora flertalet av dessa saknas de fördelningspolitiska reformer, som exempelvis jordreformer och progressiva skattereformer, som minskar sociala spänningar och stärker fattiga gruppers position i samhället. Den stora utmaningen ligger i att få fattiga länders regeringar och styrelserna för Världsbanken och Internationella Valutafonden där rika länder har en majoritet av rösterna att förstå innebörden i den gamla Jubelvisionen. Att omfördelning av makt och tillgångar är bra för både politisk stabilitet och ekonomisk utveckling. Det är nästan en chockerande tanke i vår tid att rättvisa lönar sig i längden. Det handlar om rättvisa. Det finns så oerhört många människor som lever i fattigdom, utan tillgång till mat, vatten, sjukvård och utbildning. I Europa inser vi inte hur allvarlig situationen är. IMF:s makt för stor TEXT OCH FOTO: LENA HANSSON Så säger Alex Wilks, företrädare för det Brysselbaserade nätverket Eurodad som arbetar med skuld- och utvecklingsfrågor. Alex Wilks är David som har tagit upp kampen mot jätten Goliat de stora strukturella orättvisorna. Alla kan göra något för att världen ska bli bättre, säger han. Vissa saker är lättare för oss här i Europa än för folk i fattiga länder. Vi har mer tillgång till information, mer resurser och lättare att påverka. Men vi måste samarbeta med människor i hela världen. Alex Wilks pratar med lugn, mjuk röst. Men det åskar i ögonen när han pratar om politik som drabbar fattiga. Han tar Ghana som ett exempel: I Ghana har kycklinguppfödare och risbönder svårt att klara den hårda konkurrensen från subventionerade produkter från Europa och USA. Förra året försökte Ghanas regering förbättra situationen och föreslog därför höjda importtullar på just ris och kyckling. Höjningen skulle ligga i linje med internationella handelsöverenskommelser inom WTO. DEMOKRATIN UR SPEL När Ghanas finansminister presenterade budgeten för fanns tullhöjningen med utarbetad i detalj av landets jordbruks- och handelsministrar. Men regeringen hade inte frågat IMF om lov. Och direkt efter finansministerns tal kallades han till brådskande möte med IMF:s representant och tvingades kort därefter att via medier förklara att tullhöjningen strukits ur budgeten. Parlamentets ledamöter, som på demokratisk väg hade klubbat igenom tullavgifterna fick inget besked om att beslutet hade ändrats. Och jordbruksministern blev mäkta förvånad när han hörde finansministerns uttalande i radio. IMF-representantens inflytande är alltså större än hela Ghanas parlament och alla dess ministerier sammantaget, säger Alex Wilks. Ghana skulle kunna klaga hos IMF:s styrelse. Men den som representerar Ghana i IMF, en pakistanier, är även ansvarig för åtta andra länder, däribland Iran, Irak och Afghanistan. Som du kan föreställa dig har han haft fullt upp sedan den 11 september 2001, så han har inte mycket tid för Ghanas jordbruk. Runt om i världen känner politiker att de sätts på undantag. Att den verkliga makten över den egna politiken inte ligger hos dem. Därför har ett upprop för ökat demokratiskt inflytande över Världsbankens och IMFs politik dragits igång bland världens parlamentariker, säger Penny Davies, ansvarig för skuld- och fattigdomsfrågor på Diakonia. Målet är att samla in underskrifter från minst 60 parlamentariker i 60 länder även Sverige. I Storbritannien har över 140 parlamentariker redan skrivit under. Att parlamenten har inflytande över IMF och Världsbanken är viktigt för att medborgare ska ha möjlighet att ställa beslutsfattare till svars för den politik som IMF och Världsbanken driver. Och det är viktigt för institutionernas egen legitimitet. Insynen i institutionernas arbete och beslutsfattande har förbättrats under senare år, men mycket återstår att göra. Vi borde ha rätt att få veta hur våra representanter i IMF och Världsbanken röstar i olika frågor, säger Alex Wilks. Läs om parlamentarikeruppropet på EURODAD är ett europeiskt nätverk som arbetar med frågor som rör skuld och utveckling. Eurodad bedriver forskning, arbetar med folkbildning och kunskapsutbyte bland det 50-tal organisationer i 15 länder som är knutna till nätverket. Diakonia är en av dessa organisationer. Se 18 Dela med Dela med 19

11 Vem bär skulden? Vissa länder kommer aldrig att kunna betala tillbaka sina skulder, det vet vi, säger Malcolm Damon. Norska Changemaker har fått landets regering att uppmärksamma diktatorskulden. Klart vi kan förändra världen, säger Ida Berge från Changemaker. Skulle du låna ut pengar till Saddam Hussein? Eller den sydafrikanska apartheidregimen? Eller Filippinernas diktator Ferdinand Marcos han som hade en fru med par skor i garderoben? TEXT: LENA HANSSON FOTO: ERIK ÖHMAN, LENA HANSSON Diktatorer runt om i världen har lyckats låna enorma summor pengar i sina fattiga landsmäns namn. Mycket har hamnat i diktatorernas egna fickor. De har köpt vräkiga villor på franska rivieran, lyxiga familjeslott och snabba bilar. Stora summor har också pumpats in i militärapparaten som har använts för att förtrycka folket. Ett exempel på det är Sydafrika under apartheidtiden. I elva år, , satt PW Botha vid makten och vi har alla hört om de svåra och förnedrande förhållanden som landets svarta befolkning tvingades leva under. Apartheidregimen var diktatorisk. Den valdes av bara tio procent av befolkningen, säger Malcolm Damon, själv sydafrikan och företrädare för det sydafrikanska nätverket för ekonomisk rättvisa, som är en av Diakonias samarbetsorganisationer. Enligt FN var apartheid ett brott mot mänskligheten och embargo infördes. Men trots det lyckades regimen få stora lån från utlandet, bland annat av transnationella företag och storbanker. När apartheiddiktaturen föll lämnade den efter sig en skuld på 21 miljarder dollar en skuld som alla sydafrikaner idag tvingas betala. Låt inte Mandela betala dubbelt för apartheid, sade folk när han valdes till president. Det var ett krav på att Mandela skulle slippa ta över apartheidregimens skulder, säger Malcolm Damon. Diakonia och illegitim skuld Diakonia tycker att det är orimligt att fattiga människor i Sydafrikas kåkstäder ska betala av lån som den tidigare regimen tog för att finansiera apartheidsystemet. Eller att filippinska risbönder tvingas betala de lån som finansierade diktatorfrun Imelda Marcos enorma skoköp. Istället borde långivaren ta ett större ansvar för de pengar som lånas ut. Den svenska regeringen borde agera. Ett första steg kan vara att likt den norska regeringen vara beredd att stödja en internationell studie av illegitim skuld med syfte att komma med konkreta förslag på hur man kan gå vidare. Det behövs också ett bättre system för att kunna utkräva långivarnas ansvar. Och det bör inrättas en oberoende, öppen skuldsaneringsmekanism på internationell nivå. Det skulle kunna få långivare att ta större ansvar för utlåningen och förhindra att fattiga människor tvingas betala tillbaka lån som har tagits av diktatorer. Det skulle också förändra den skeva maktbalansen mellan långivare och låntagare. Ett annat exempel är Mobuto Sese Seko som med järnhand styrde Kongo-Kinshasa, eller Zaire som landet hette, efter den USA-stödda kuppen 1965 och fram till Internationella valutafondens, IMF:s, rådgivare gav 1979 stränga besked om att Mobutos styre var så korrupt att man inte kunde vänta sig att få några pengar tillbaka. Men bara kort därefter gav IMF Kongo det största lån som någonsin getts till ett afrikanskt land. Även Världsbanken gav år efter år stora lån, trots den uppenbara vanskötseln av ekonomin. Anledningen var att Mobuto var en för västvärlden viktig allierad under det kalla kriget. Det får Kongos folk betala för idag. Landet är utfattigt, konfliktdrabbat och har en enorm skuldbörda. Folket har redan drabbats av lånet, genom att pengarna användes för att förtrycka dem. Det borde inte vara deras ansvar att betala tillbaka, säger Malcolm Damon. Långivarna måste ta ansvar för de pengar de lånar ut. De måste göra en riskbedömning. Han får medhåll från Ida Berge från norska Kyrkans Nödhjälps ungdomsrörelse Changemaker: IMF och andra långivare visste vad de gjorde. Och de måste ta ansvar för sina handlingar. Det är tydligt att lån inte bara används för att hjälpa och ge bistånd, utan även i långivarnas egna intressen. I IMF och Världsbanken är det de rikaste länderna som har mest makt och ofta sätter de sina egna intressen i centrum, säger Ida Berge. I Irak förtryckte Saddam Hussein folket i över 20 år, bland annat med hjälp av stora lån från Tyskland, Frankrike och Ryssland. När han störtades våren 2003 fanns skulden på 380 miljarder dollar kvar. Ett demokratiskt Irak bör inte ärva skulden efter Saddam, säger Ida Berge. Och här är hon överens med USA:s president George W Bush, som har sagt samma sak. RÄTTIGHET OCH RÄTTVISA Changemaker har väckt mycket uppmärksamhet i Norge. De har fört upp frågan om illegitim skuld, eller diktatorskuld, som de säger, på den politiska dagordningen. Genom en intensiv informationskampanj och ett otal mediedebatter har de satt press på den norska regeringen, som nu har gått ut och sagt sig vilja stödja en internationell studie av illegitim skuld. Det är bra. Det visar att de anser att frågan om illegitim skuld måste undersökas närmare, säger Ida Berge. Changemakers kampanj har också uppmärksammats internationellt av FN. Ida Berge anser också att mycket har hänt i den allmänna norska opinionen. Förut tänkte man; stackars de fattiga afrikanska länderna, om vi skulle lätta skuldbördan skulle det kanske gå lite bättre för dem. Idag handlar skulddebatten om rättigheter. Det är orättfärdigt att folk som inte har tagit del av lånen ska betala dem. För Malcolm Damon har det varit en självklarhet att engagera sig för att få de fattigaste ländernas skuld avskriven. Skulderna är så orättvisa att jag som präst och kristen helt enkelt måste agera, säger Malcolm Damon. Kristendom handlar om rättvisa. Det handlar om livet och om att bry sig om dem som är fattiga. Jesus själv sa ju: Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig (Matteus 25:35). Folket hålls utanför Det finns flera definitioner av illegitim skuld. Enligt juristen Alexander Sack är en skuld illegitim förutsatt att: de tagna lånen har inte kommit medborgarna till del eller medfört någon nytta för dem lånen togs utan att medborgarna hördes eller gick med på att så skulle ske långivarna var, när de lånade ut pengarna, medvetna om att lånen skulle användas utan att medföra nytta för medborgarna och utan att deras åsikt hade efterfrågats. Läs mer på: Dela med Dela med 21

12 INSAMLING INSAMLING Vi tror på människor som förändrar världen Överallt finns det människor som har viljan och orken att förändra situationer. Kraften bara finns där. Om dessa människor bor på en plats i världen där omständigheterna är svåra behöver de ibland hjälp för att kunna förändra. Då vill vi vara med. Då kan vi hjälpa dem att hjälpa sig själva! Dessa förändringsmänniskor finns även i Sverige. I det här numret av Dela Med vill vi visa på några personer som valt att förändra världen genom att på egen hand samla in pengar till olika biståndsprojekt. Möt Kamil som ger dricksen från sitt café till hjälporganisationer, Atlas Copcos personalförening som ger pengar till vattenprojekt och EXPLOREs lägerdeltagare som samlar in pengar till Somalia. Var med och förändra världen du också! Idag kan du ringa den där vännen som du länge tänkt att du ska ringa eller varför inte bli förändringsfadder? Då stödjer du regelbundet vårt arbete via autogiro. Det förändrar världen! Annika Magnusson, vik. insamlingsansvarig KAMIL HADDAD CAFÉ DUBBEL W, VÄSTERMALMSGALLERIAN, STOCKHOLM På café Dubbel W står en skål på disken där man kan lägga dricks. Varje månad fylls den med pengar som skickas till olika organisationer. Röda Korset, Unicef och Cancerfonden är några av dem som fått ta emot pengar. Det syns på diplomen som sitter på väggen. Vid skålen ligger alla kvitton redovisade samt en bok där kunderna kan skriva kommentarer om arrangemanget. Ägaren Kamil Haddad är mycket positiv och säger att de har fått ta emot mycket uppskattning från kunderna. Så mycket att Kamil nu har bestämt att för varje Caffe Latte som säljs ska en krona gå till hjälpverksamhet förutom dricksen. Nästa månad finns det kanske ett diplom från Diakonia på väggen! MANFRED WIDÉN ATLAS COPCOS PERSONALFÖRENING VATTEN ÅT ALLA För 20 år sedan startades Atlas Copcos personalförening Vatten åt Alla. Sedan dess har över en halv miljon människor fått tillgång till rent vatten. Något oerhört värdefullt för människor i den fattiga delen av Afrika. Ordföranden Manfred Widén var med och startade föreningen som nu har ca 600 medlemmar, vilket är 20 procent av alla anställda på Atlas Copco i Sverige. Varje medlem ger 20 kronor som företaget sedan fördubblar och som Sida i sin tur femdubblar! Initiativet ger ringar på vattnet och nu har alltså en halv miljon människor fått rent vatten. Vatten åt Alla samarbetar med flera organisationer och genom Diakonia har det byggts 55 brunnar i Burkina Faso. Och mer blir det nya borrningar är på gång i Mali. Medlemmarnas glädje över att göra något meningsfullt, som dessutom skapar gemenskap på arbetet, har bidragit till att Vatten åt Alla nu sprider sig världen över. Nyligen lanserades Vatten åt Alla på Atlas Copco i England. En människas initiativ har fått stor verkan! ELIN HOLMDAHL LÄGERCHEF FÖR EXPLORE 2004 På Svenska Missionskyrkans och SMU:s tonårsläger i Örebro VärmlandDals distrikt samlade i somras 200 ungdomar in över kronor till ett Diakoniastött projekt i Somalia. På kvällarna redovisades det hur mycket pengar som kommit in och på övriga samlingar samtalades det om situationen i Somalia. Elin Holmdahl, som var lägerchef, berättar att ungdomarna sporrades av att deras krona kunde femdubblas och vilken skillnad de pengarna skulle göra för människorna i Somalia. Det projekt de samlade in pengar till handlade om att utbilda lärare och starta skolor vilket är en verklighet som ungdomarna lätt kunde identifiera sig med. Det gav en givarvilja bland deltagarna som i sista ändan blev nästan kronor, tack vare Sidas stöd. De valde ett Diakoniaprojekt för att lägerstaben sedan tidigare har goda erfarenheter från samarbeten med Diakonia, då allt fungerat väl både under planering och efterarbete. Diakonia har under hösten haft en telemarketingkampanj. Ett företag som heter Nordic Fundraising fick uppdraget att ringa våra givare och fråga om de kan tänka sig att bli förändringsfaddrar. Resultatet har blivit gott och vi har nu 500 nya autogirogivare. Vi är glada för förtroendet och för det långsiktiga stöd det ger. De administrativa kostnaderna minskar och vi kan planera vår verksamhet i ett längre perspektiv. Tack alla ni som anmält er! Vill du starta en insamling, liten eller stor? Kontakta oss så hjälper vi dig med information och destination. 22 Dela med Dela med 23

13 Almanackor för år 2005! Diakonia fortsätter det goda samarbetet med The New Internationalist i England och 2005 års almanackor är här! Nytt för året är en vackert inbunden Noteringsalmanacka (12 x 15 cm) med gott om plats för egna dagsnoteringar. Självklart säljer vi också den uppskattade Väggalmanackan (56 x 28 cm) och Bordsalmanackan (21 x 15 cm). Pris: 110 kr/st (porto tillkommer) Vid köp av 10 st eller fler är priset 90 kr/st. Välkommen att beställa! telefon fax e-post hemsida Beställning Noteringsalmanacka st Väggalmanacka st Bordsalmanacka st Diakonia betalar portot Med försändelsen skickar vi ett inbetalningskort. Namn: Adress: Postnr: Ort: Diakonia Svarspost Sundbyberg DM 2004

Introduktionstext till tipspromenaden

Introduktionstext till tipspromenaden Introduktionstext till tipspromenaden 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom. Världens ledare i FN har beslutat om en handlingsplan för att utrota fattigdomen. Denna handlingsplan består

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER

VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER VI PLACERAR DINA PENGAR I BÄTTRE HÄLSA I ANDRA LÄNDER FN har som mål att halvera fattigdomen i världen till år 2015. Det innebär att hundratals miljoner människor får ett rikare liv. BÄTTRE HÄLSA GÖR VÄRLDEN

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005

Noaks Ark Nyhetsbrev nr 1/2006: statistik över 2005 Hiv/Aids 2005 Antalet hivsmittade i världen är nu 40,3 miljoner. Endast under 2005 har 4,9 miljoner vuxna och barn smittats med viruset. Trots att andelen hivsmittade har minskat i vissa länder, så fortsätter

Läs mer

Aktivitetstips. Drömlandet

Aktivitetstips. Drömlandet Aktivitetstips Drömlandet Drömlandet är ett rollspel. Deltagarna får en uppgift men förutsättningarna förändrar sig efter vägen och övningen blir en annan. Övningen inleder med att ta upp svårigheten med

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN

GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS-EG-FÖRSAMLINGEN Utskottet för sociala frågor och miljö 2 oktober 2003 ARBETSDOKUMENT om fattigdomsrelaterade sjukdomar och reproduktiv hälsa i AVS-länderna inom ramen för

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke.

HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. HUR KAN VATTEN FÅ FLER ELEVER I TANZANIA ATT GÅ I SKOLAN? Ett studiematerial för dig som ska vara med i Operation Dagsverke. FÅ KOLL PÅ TANZANIA PÅ 15 MINUTER Det här studiematerialet handlar om varför

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna

DITT AVTRYCK I VÄRLDEN. Om att testamentera till Hoppets Stjärna DITT AVTRYCK I VÄRLDEN Om att testamentera till Hoppets Stjärna Ditt avtryck i världen Det vi gör i våra liv lämnar ett avtryck. För de flesta av oss handlar det kanske inte om historiska saker som nobelpris

Läs mer

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs

MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING. Kvinnliga småbrukare i Afrika vet vad som krävs MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM MER MINDRE LÄRARHANDLEDNING JÄMSTÄLLDHET FATTIGDOM Om materialet Angela och Juliana har världens tuffaste jobb att vara kvinna och bruka jorden i ett

Läs mer

Skolmaterial FN-DAGEN 2017

Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Skolmaterial FN-DAGEN 2017 Fira FN-dagen och lär dig mer om flickors rättigheter och Agenda 2030 med Svenska FN-förbundet Mänskliga rättigheter för alla Jämställdhet är en mänsklig rättighet men världen

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN ARBETSDOKUMENT. om hur skuldsättning påverkar utvecklingsfinansiering i AVS-länderna

DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN ARBETSDOKUMENT. om hur skuldsättning påverkar utvecklingsfinansiering i AVS-länderna DEN GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för ekonomisk utveckling, finanser och handel 14.4.2011 ARBETSDOKUMENT om hur skuldsättning påverkar utvecklingsfinansiering i AVS-länderna

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH

diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH diskussionsunderlag CITIZEN OKETCH Vad tänker du på när du hör ordet Afrika? Bilder av Afrika I filmen Citizen Oketch får vi följa med George och Esther Oketch och deras fyra barn i vardagen i ett slumområde

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD

LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD LÅT JULEN GÖRA SKILLNAD I Afrika finns det miljontals människor som saknar det kapital de behöver för att utveckla sina företag och därmed bidra till den lokala ekonomiska utvecklingen. Mer än 15 procent

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services

GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade. WTO 1994 World Trade Organization. GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATT 1947 General Agreement on Tariffs and Trade WTO 1994 World Trade Organization GATS 1994 General Agreement on Trade in Services GATS ingår i ett större mönster Makt och kontroll flyttar utanför landets

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Lärarhandledning. På liv & död...

Lärarhandledning. På liv & död... Lärarhandledning På liv & död... VEM HAR RÄTT TILL MEDICIN? Studielmaterialet På liv & död - Vem har rätt till medicin? består av ett elevmagasin och en kort lärarhandledning. Syftet med materialet är

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016

Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Debatt om fler vägar in på arbetsmarknaden Anna Kinberg Batra 16 mars 2016 Anförande debatt 16 mars Inlägg 1: I dag går över 4 700 000 människor i Sverige till jobbet. För någon timme sedan satte sig ett

Läs mer

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0

En bättre värld. United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 En bättre värld United Nations Photo's photostream Licens CC BY-NC-ND 2.0 Landyta Källa: Worldmapper Befolkning Källa: Worldmapper 1. Utrota extrem fattigdom och hunger Delmål: Halvera andelen människor

Läs mer

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30

Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Femtonde efter trefaldighet, endast ett är nödvändigt, Matteus kapitel 11:28-30 Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt

Läs mer

Analys av Hungerspelen

Analys av Hungerspelen Analys av Hungerspelen Sammanfattning av boken Hungerspelen, som är skriven av Suzanne Collins, utspelar sig i Amerikas framtid där alla stater delats upp i olika distrikt, landet kallas Panem. Katniss

Läs mer

Rika och fattiga länder

Rika och fattiga länder Att dela in världen - I-länder Länder som industrialiserats U-länder Länder där utvecklingen gått långsammare - Stor skillnad mellan I-länder storskillnad mellan I-länder och U-länder - BNI Bruttonationalinkomst

Läs mer

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv.

Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Detta är vad som händer om du byter bort din drömmar, passioner och ditt liv. Hej, jag mitt namn John. Jag har inte velat posta det här, men nu har jag äntligen tagit mig modet att göra det. Jag måste

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin

cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister Isabella Lövin Stockholm 26 november 2014 Stefan Löfven, partiledare och statsminister Åsa Romson, språkrör och vice statsminister cc ; utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson, biståndsminister

Läs mer

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER

UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER UTBILDNINGSPAKET FÖR SKOLINFORMATÖRER , De följande sidorna är en introduktion för er som vill vara med och påverka för ett en mer klimatsmart och rättvis värld. Vi börjar nu i klassrummet! Att vända sig

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen

Målsnöret. - en elevaktiv lektion om millenniemålen Målsnöret - en elevaktiv lektion om millenniemålen Hur går det för millenniemålen? När världens stats- och regeringschefer antog Millenniedeklarationen och millenniemålen i samband med ett toppmöte i FN

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania

Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Kvinnornas situation och efterföljandet av kvinnors rättigheter i Tanzania Tanzania har ratificerat FN:s konvention om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor och officiellt förklarar sig landet

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling

Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Globalisering/ internationalisering/ hållbar utveckling Motiv, perspektiv och exempel på övningar P-O Hansson Ämnesdidaktik Internationell ekonomi 20 % av världens befolkning står för: 83 % av BNP 81

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017

Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Centralafrikanska republiken Återrapport 1/2017 Med stöd från SOS Barnbyar får Juhinas möjlighet att gå i skolan. Foto: SOS Arkiv Rose och hennes familj får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande. Foto:

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld!

Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Idag ska vi/jag presentera vikten av flickor och kvinnors rättigheter och hur det gynnar en hållbar utveckling för en bättre värld! Jag/vi kommer även presentera de globala målen för hållbar utveckling

Läs mer

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål

Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Hungerprojektets informationsprojekt om FN:s millenniemål Föreläsningar som ger resultat: Med denna skrift vill vi på Hungerprojektet visa vad vi gjorde med de medel fick från Forum Syd, genom Sida, för

Läs mer

fattigdom en rättighetsfråga

fattigdom en rättighetsfråga fattigdom en rättighetsfråga amnesty.se/nuvetdu Var 8:e kvinna riskerar att dö Visste du att risken att dö i samband med graviditet och förlossning är större i Sierra Leone än i nästan alla andra länder

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015

VALUTAPROGNOS FEBRUARI 2015 VALUTA FEBRUARI 2015 3.40 3.30 3.20 3.10 3.00 2.90 2.80 2.70 BRASILIANSKA REAL MOT SVENSKA KRONAN BRL/SE K 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 INDISKA RUPIE MOT SVENSKA KRONAN INR/SE + 9,2% K + 16,3%

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm 2002-07-02 Dnr 02-702-DIR Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling 103 39 Stockholm Yttrande över Betänkandet SOU 2001:96 En rättvisare värld utan fattigdom Sammanfattning Riksbankens allmänna

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap

FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI Frihet, jämlikhet, broderskap FRANSKA REVOLUTIONEN 14 JULI 1789 Frihet, jämlikhet, broderskap Vad är historia? Vad är historia? Frågan är svår att definiera då svaren är många. Det som man säkert kan säga är att historia handlar om

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011)

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN. Årsrapport (2010 2011) EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.12.2012 COM(2012) 775 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport (2010 2011) om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 953/2003 av den 26 maj 2003 om förhindrande

Läs mer

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.

Ekonomi. Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har. Ekonomi Vad betyder det? Förklara med en mening: Hushålla med knappa resurser. (hushålla = planera, se till att man inte använder mer än man har.) Ekonomi För vem? Privatpersoner/hushåll (privatekonomi)

Läs mer

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien

Landskort. Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien VÄRLDSSPELET LÄNDER SOM INGÅR I SPELET Industriländer (I-länder): Sverige (och USA) Utvecklingsländer (U-länder): Etiopien, Eritrea, Tanzania, Malawi, Sudan, Indien Landskort I-LAND ELLER U-LAND? Human

Läs mer

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning

Franska revolutionen. Franska revolutionen. En sammanfattning. en sammanfattning Franska revolutionen Franska revolutionen En sammanfattning en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt Kungen, Ludvig XVI, hade all makt Den som var kung kunde kalla

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET

ARBETSMATERIAL MR 5 FRÅN FÖRBUD TILL RÄTTIGHET SIDA 1/6 de mänskliga rättigheterna (sid. 1) de mänskliga rättigheterna består av 30 artiklar. Nedan presenteras en förenklad översättning (ur Pådraget, Amnesty International). Artikel 1. Alla människor

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år.

INLEDNING. förtryckande maktstrukturerna som kvinnor har levt under i många år. HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året varit med och stöttat våra

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut.

Om skaparen. Tomas Öberg är idag entreprenör, föreläsare och på gång med sin första självbiografi Ilska, kärlek och framgång från insidan och ut. Om skaparen Tomas vet exakt vad han pratar om eftersom allt han förmedlar är självupplevt. Å ena sidan Mr Destruktiv med droger, slagsmål, mobbing och självhat i bagaget. Å andra sidan en stark vilja att

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i

Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i Handboken, för familjehem och alla andra som möter människor i beroendeställning Det är så att närhet, socialt stöd och sociala nätverk har betydelse, inte bara för människans överlevnad utan också för

Läs mer

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY

INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY INGEN MÄNNISKA SKA BEHÖVA FLY Just nu kan ingen undgå att höra det rop som kommer från de många människor som tvingas fly i världen. Vi på Diakonia är övertygade om att människor kan tvingas lämna hem,

Läs mer

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström

PREDIKAN OM GUDS RIKE Söndagen den 16 nov i Sankt Lars kyrka, av Annika Vårblom Sandström Dagens evangelietext är ur Lukas evangelium, kap 17, vers 20-30 De första verserna lyder : Tillfrågad av fariséerna om när Guds rike skulle komma svarade han (Jesus):Guds rike kommer inte på ett sådant

Läs mer

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt

Ekonomi betyder hushållning. Att hushålla med pengarna på bästa sätt Ekonomi betyder hushållning Att hushålla med pengarna på bästa sätt Familjeekonomi Det är många saker man behöver i en familj, t ex kläder, men hyran höjs! Kanske kommer företaget att dra ner på skiftarbete

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här.

Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Stegen som presenteras här är endast förslag, och behöver inte heller nödvändigtvis ske i den ordning vi presenterar här. Kör igång, och var inte rädd för att begå misstag. Ha alltid i bakhuvudet varför

Läs mer