Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt Moderna arbetsvillkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se. Moderna arbetsvillkor"

Transkript

1 Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning AVTALAT Moderna arbetsvillkor vi backar inte tillbaka! Är det ojämställt att kräva att man ska kunna förena arbete och familjeliv? Tycker du år 2012 att det är orimligt att du själv som självständig individ ska ha rätt att avgöra om du vill och kan arbeta övertid? Är det för mycket begärt att en ung nyutbildad elektriker kräver ett fast jobb och inte tvåveckors- till tremånadersjobb som visstidsanställd? Är det samhällsomstörtande att kräva trygghet i din anställning och inte bli bortplockad via trixande med LAS-regler för att sedan hamna i ett bemanningsföretag? Svarar du nej på dessa påståenden så har du fattat exakt det som vi driver som Elektrikernas krav denna avtalsrörelse. Ett modernt arbetsliv som bygger på respekt och dialog mellan företag och vuxna människor som anställda, inte ett gammaldags system där företaget ensidigt bestämmer, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef. Arbetsgivarna provocerar EIO och EFA vill hetsa fram konflikter genom provocerande krav i sina förslag. De har fått detta som uppdrag från Svenskt Näringsliv. Försök att knäcka Elektrikerna nu, de är besvärliga. Vill verkligen de producerande företagen inom elteknik och kraft ha den konfrontation som deras arbetsgivareorganisationer söker? Info från förbundsledning & förhandlare om organisation, studier, ekonomi, avtal & arbetsmiljö 1 Avtalat nr 90 Februari 2012

2 Nyheter från förbundet Ronny Wenngren Arne Dufåker Urban Pettersson Göran Söderlund Mikael Pettersson Okey med drygt 14 månaders arbetsår på firmans villkor? Det är en konstig värld vi lever i. Vissa går på knäna och arbetar ihjäl sig med övertid. Andra är arbetslösa och jagar desperat efter jobb. Idag säger regelverket att arbetsgivaren kan beordra dig att jobba över 200 timmar per år. Därutöver finns möjlighet, enligt oss, till ytterligare 150 timmar efter överenskommelse. Det blir drygt två månaders heltidsarbete - utöver ordinarie heltid! Vad är det som säger att det är arbetsgivarens behov som ska styra övertiden? Det självklara är att det är du som utifrån din livssituation avgör om du vill och kan jobba extra, säger Urban Pettersson, förhandlingsavdelningen. En del jagar villigt övertid för att finansiera kåken eller något annat, andra har svårt att få ihop livspusslet t ex småbarnsföräldrar. Men du kan lika gärna vara en elektriker i mogen ålder som har en hobby, ett föreningsengagemang eller sportintresse som är viktigt. Eller du kan ha anhöriga som behöver extra stöttning, säger Urban. Avtalat nr 90 Februari 2012 Sid 2 Du ska avgöra - inte firman Det är dags nu att vi betraktar löntagare som självständiga vuxna människor som gör egna val. Därför är det självklart att övertid är något som du som anställd helt och hållet själv ska ta ställning till. Vår syn är att en arbetsgivare inte ska kunna beordra dig till detta. Vårt avtalskrav speglar bara ett modernt tänkesätt. Märkvärdigare är det faktiskt inte.

3 Ulf Carlsson Tomas Sandgren Jonas Wallin Per-Håkan Waern Övertid motsvarande 20 heltidsmontörer Är inte det fackliga snacket om övertiden lite överdrivet. Är det inte naturligt att företagen måste använda sig av kunniga nyckelpersoner lite extra när situationen så kräver? Det är väl inte så märkvärdigt att ställa upp - det brukar ju löna sig också. Problemet är att många företag har slimmat sin organisation och ökar arbetsbelastningen på de som är kvar. Det här är ett växande problem för oss inom kraftavtalet, säger Ulf Carlsson, ansvarig för kraftavtalet. Vi har ett väldigt konkret exempel från Infratek lade de ut övertidstimmar på sina 300 montörer. Det motsvarar faktiskt närmare 20 heltidsanställda montörer eller att de hade förstärkt bemanningen rejält, berättar ombudsmannen Per Lavén, verksamhetskrets 16 i Karlstad. Utöver 200 timmar plus 150 timmar har vi inom kraftverksavtalet också så kallat nödfallsövertid. Bolagen har redan slimmat sina organisationer så för de som är kvar är det väldigt tufft och dessutom ofta koncentrerat på året, säger Ulf Carlsson. Elbolagen har under flera år bantat sin personal och ökat de geografiska områden som de kvarvarande montörerna ska serva. Resorna har blivit längre och man tär på personalen som är kvar. Ta socialt ansvar - var moderna Jag tycker det är märkvärdigt att energibolagen talar om behovet av moderna avtal men vrider utvecklingen tillbaka till gamla tider. Färre ska göra jobbet och man ska bara tacka och anpassa sig till företagets önskemål. Det handlar ju knappast om bolag som har en ansträngd ekonomisk situation, säger Per Lavén, ombudsman som har lång erfarenhet av Kraftverksavtalet. Tycker att energibolagen straffar sig själva med sitt beteende. Hur ska de kunna locka ungdomar till branschen med ett sådant gammaldags synsätt, undrar Lavén. Nu börjar olycksriskerna öka Kombinationen större geografiska ansvarsområden, färre montörer Ulf Carlsson, 2:e v.ordf. ansvarig för Kraftverksavtalet. och stora övertidsuttag ökar riskerna för förslitning av personalen och därmed också olycksfallsriskerna, säger Carlsson. Sid 3

4 Våra krav i korthet Vi håller oss inom de samhällsekonomiska ramar för löneökningar som vi är överens om inom LOs samordnade förhandlingar. De ska ge reallöneökning för alla elektriker, säger Ronny Wenngren, förhandlingschef. För att stärka elteknikbranschen i en sund konkurrens, ta jämställdheten på allvar och göra branschen rustad för framtiden måste avtalet moderniseras. Med det menar vi att elektrikerna blir delaktiga, respekterade och att arbetet anpassas till att kombineras med det vanliga livet. Inte minst är det sista viktigt för att attrahera fler unga och kvinnor till elteknikbranschen. Avtalslängd Kort. Lönenivå Garanterad reallöneökning. 3,5 % räknat på år. Minst 860 kr/ månaden. Enligt kraven i LOs Samordning. Trygga jobb Förutsättningen för en positiv utveckling av branschen är att den kan erbjuda anställda trygghet. Du ska exempelvis kunna förena arbete och familjeliv. Därför måste IS-avtalet anpassas. Efter flera goda år är förutsättningarna för att modernisera avtalet bättre än på länge. Arbete och familjeliv Möjligheten att förena arbetsliv och familjeliv- ett modernt arbetsliv - är av största vikt. Detta kan uppnås via arbetstidsförkortning men också via en begränsning av övertiden då oförutsett övertidsarbete kan skapa stora problem för t ex ensamstående föräldrar. Ronny Wenngren, förhandlingschef inför ytterligare en tuff avtalsrörelse. Du ska avgöra om övertiden Du måste själv kunna planera ditt liv. Rätten att som arbetstagare själv avgöra om övertidsarbete är möjligt är nödvändig. Kan man ha den regeln för byggnadsarbetarna kan man ha det för elektriker också. Föräldralönen Tiden måste utökas som en del i arbetet för ett modernare avtal. Något som utgör ett naturligt steg på vägen mot att få fler män att ta ut mer föräldraledighet. Modernt anställningsskydd Dagens regler förhindrar inte arbetsgivaren att undvika att ge arbetstagarna tillsvidareanställningar. Allt vanligare är att turordningsreglerna kringgås. Praxis vid arbetsbrist har inneburit att man sätter löntagarens turordning ur spel. Genom omplaceringar kan man frånta arbetstagare med lång arbetstid deras plats i turordningen. Våra medlemmar upplever det som godtyckligt och djupt orättvist. Denna möjlighet till kringgående måste bort. Begränsning av visstidsanställningarna i enlighet med LO-samordningen. Höj penningfaktorn Höjning av penningfaktorn utöver avtalshöjningen för att göra ackordsarbete attraktivare vilket är bra för löneutveckling men också produktiviteten i företagen. Höjning av lägstalönerna Fler lokala förhandlingar Elteknikbranschen består av ett stort antal mindre företag där förutsättningarna för att bedriva fackligt arbete skiljer sig jämfört med industrin. Strukturskillnaderna kan medföra att branschens arbetsgivare inte tar samma ansvar för det fackliga arbetet som inom industrin. Vi anser att huvuddelen av de frågor och problem som uppstår på arbetsplatserna ska lösas lokalt och inte mellan de centrala parterna i Stockholm. Det är bara genom att förbättra möjligheterna för fackligt arbete på det lokala planet som denna målsättning kan förverkligas. Detta är även något som arbetsgivarsidan talat sig varmt för och det har nu blivit dags att gå från ord till handling i denna fråga. Sid 4

5 Modernt avtal I många företag har man rejäla generationsväxlingar. De måste ha in nytt folk som ska ta över. Då duger inte gammaldags tankar där arbetsgivaren alltid vet bäst och har sista ordet. Det är inget vi fostrat våra unga till i skolan, säger Jonas Wallin, förbundsordförande. När vi talar om modernt avtal handlar det om rätten till ett arbetsliv där du ska orka arbeta fram till din naturliga pensionsålder. Där du är delaktig i produktionen, har en bra löneutveckling och trygghet i din anställning. Du ska i livets olika skeden kunna kombinera arbetet med familjelivet. Fantasilösa megafoner I förra avtalsrörelsen gjorde sig EIO ökända för att säga nej till allt. Så upprepade man som pepegojor de centrala direktiven från Svenskt Näringsliv. Ni minns väl Nollbudet, säger Wallin. I denna avtalsrörelse har de förnyat sig utifrån direktiv från Svenskt Näringslivs kollektivistiska strategi för alla arbetsgivare. De kopierar Nya Moderaternas språkliga förnyelse. Man klär med andra ord in gamla arbetsgivareåsikter i ett nyspråk som ska dölja vad man egentligen menar, säger Wallin. När EIO vill modernisera våra avtal innebär deras förslag att makten över lönebildning och arbetsvillkor tydligare och mer, Jonas Wallin, förbundsordförande. jämfört med idag, ska läggas hos arbetsgivaren. De är ute efter oss EIO har under hela hösten varit mycket provocerande i sina utspel. De har inte haft något intresse av partsgemensamma lösningar. Man har djävlats med oss i stort och smått. Syftet är att försvaga kollektivavtalen och facket som bärare av dem. De vill slå sönder din organisation helt enkelt. De vet att vi är svåra att rå på när vi är enade - därför vill de splittra upp oss och ta fajten med individer istället. Varför ett kort avtal? Det finns för många osäkra faktorer i ekonomin. Då ska vi inte binda oss med ett långt avtal. Dessutom vill inte arbetsgivarna göra några långsiktiga uppgörelser där vi på allvar moderniserar avtalen. De vill bara betala så lite som möjligt och bestämma över allt mer, säger Ronny Wenngren. Vad innebär LOs Samordning beslutade LOs styrelse om kraven i avtalsrörelsen som LO tillsammans ska driva. l Förbunden inom LO-samordningen är överens om att kräva löneökningar på 3,5 procent och lägst 860 kronor per månad och anställd. IF Metall, GS och Livs hade meddelat att de ställde sig utanför den del som rörde lönekraven. l För att utjämna de osakliga löneskillnaderna mellan manligt och kvinnligt dominerade yrken kräver de också att 100 kronor per anställd samlas in till en jämställdhetspott. Jämställdhetspotten ska samlas in på avtalsområden där genomsnittslönen är lägre än kronor i månaden. l Sedan tidigare har LOs representantskap beslutat att gemensamt driva kravet att begränsa visstidsanställningarna till maximalt två år. l Dessutom vill LO-förbunden förbättra avtalsförsäkringarna så att den som drabbas av en arbetsskada ska få 100-procentig ersättning för inkomstförlusten redan från den första sjukdagen. Sid 5

6 Lista - EIOs nysvenska Här en kort ordlista för att du ska förstå EIOs och arbetsgivarnas nysvenska språk. De låtsas säga en sak men menar i regel något helt annat. Men lugn, vi lotsar dig genom ordlabyrinterna. Modernt avtal Avtal där arbetsgivarens intressen avseende löner och arbetsvillkor alltid är överordnade dina. Bygger också på att arbetsgivarna utöver arbetsledningsrätten ska ha generellt tolkningsföreträde till vad som är bäst för firman. Underförstått är att det egentligen inte ska behövs rikstäckande centrala kollektivavtal. Lokal lönebildning och individuella löner Firmans eller arbetsplatsens geografiska läge och din personliga grad av inställsamhet avgör vad du kan få i lön, inte kollektivavtalets krav på likvärdig lön för likvärdigt arbete i hela landet. l Ligger firman t ex i glesbygd med få arbetstillfällen ska du i regel vara glad för att du har ett jobb och inte kräva så mycket. l Firman avgör hur knackigt eller bra det går för dem. När ägarna, arbetsledarna och andra chefer tagit sitt avgör de hur mycket det kan bli över till dig. l Allt snack om att kollegan Karlsson i grannstaden tjänar mer är bortkastat, nästintill rött kort. Individuell lönesättning innebär att företaget, chefen, värderar dig t ex hur gammal du är, hur det är med din hälsa, din frånvaro, villighet att jobba övertid eller skjuta på semestern eller om du är facklig eller allmänt uppkäftig. Systemet bygger på smussel d v s ni håller inte ihop som arbetskamrater utan försöker var och en ställa er in hos arbetsledning och chefer. Prestationslöner Istället för dagens ackordssystem där du får betalt för vad du faktiskt gör erbjuds ett system där du får betalt utifrån hur firman vill premiera delar av arbetet. Oftast handlar det om bonussystem utifrån firmans sätt att räkna - något du aldrig kan påverka. Flexibel arbetstid Man tar bort överenskommelser och regler om när du börjar och slutar ur kollektivavtalet. Arbetsgivaren bestämmer arbetstiden utifrån olika kriterier som: l Vilken säsong det passar att arbeta mer eller mindre. Du kanske Avtalskraven har överlämnats till Niscayah AB och en avtalsuppsägning har mottagits från dem. Det innebär att kollektivavtalet gäller med sju arbetsdagars uppsägningstid från 31 mars. får jobba mer under sommarhalvåret och vara ledigt mycket under den långa kalla vintern. l Hur mycket man har att göra på firman s k konjunkturanpassad arbetstid. Kopplad till lönesättning kan det blir riktigt äventyrligt. l Hur kunderna vill att du ska arbeta s k marknads- eller kundorienterad arbetstid. Då de flesta vanliga människor arbetar på dagarna kanske de vill att du servar deras hus kvällstid eller helger. Andra tycker att du borde jobba när de har stängt (fabriker och kontor). Moderna anställningsformer Grunden är att du ska vara oändligt tacksam att firman vill ge dig ett jobb. Du bör helst också tycka att Sverige är ett land med för många Trygghetsnarkomaner. Du bör se det som en utmaning att kunna flexa mellan olika anställningsformer. l Vissa som drar högsta vinsten får tillsvidareanställning d v s fast jobb. Då ska du tillhöra eliten sett ur arbetsgivarens synvinkel. l För dig som inte är lika attraktiv kan alternativet bli visstidsanställning eller korttid. l Du kan också erbjudas att få jobba åt ett Bemanningsföretag som kompletterar firman på olika byggen. Det är helt unikt på detta avtalsområde och för första gången sedan avtalets uppkomst som vi har detta läge, säger Mikael Pettersson, som ansvarar för avtalet på förbundet. Forts. nästa sida... Sid 6

7 Ung, otrygg och nobbad av banken Har du inte fast jobb på heltid och tjejen minst halvtid är du i regel helrökt när det gäller bostadslån, säger Arne Dufåker. Sådan är kapitalismen. Har du inga säkerheter eller fast jobb är det svårt att göra ekonomiska avtal. Det kan t o m vara besvärligt att teckna ett mobilabonnemang. I det läget klagar EIO på kollektivavtalet för att det försvårar för företagen att ta in ungdomar och anställa dem i kortare perioder. Vad de menar i klartext är s k visstidsanställningar från några veckor till tre månader. En total otrygghet. Du hinner inte ens kvalificerade dit till a-kassa. De vill ha unga lärlingar som ett konjunkturdragspel utan att ta ansvar för dem, säger Dufåker. 60% av de arbetslösa i branschen är ungdomar Elteknikbranschen har stort behov av generationsväxling. Då borde elfirmorna redan efter skolan vara måna om att ta hand om och skola in unga elektriker. Men vilka tror EIO att elfirmorna lockar med korta påhugg? Ska vi ha in unga och inte minst kvinnor är det väl trygga, väl avlönade och attraktiva jobb som ska erbjudas, inte att bli ett C-lag som får rycka in lite här och där när det passar, säger Dufåker. Förbundet har träffat företaget samt Almega, arbetsgivarorganisationen, där företaget är medlem, flera gånger under februari. Almega är med och stöttar företaget i förhandlingarna och vill att Larm- och Säkerhetsavtalet ska Bankerna sysslar inte med välgörenhet Bankerna som sedan 2008 gjort över 200 miljarder i vinst tjänar inte pengar på att vara hyggliga mot vanligt folk. De gör vinster på att ta bra betalt för sina tjänster och ha rejäla räntemarginaler. Och de ser till att ha både livrem och hängslen innan de lånar ut pengar till exempelvis ungdomar. Krassa krav på dig För att kunna ta ett lån så måste du som låntagare uppfylla vissa villkor. Villkoren är i grunden samma för de flesta banker, om du inte vill gambla med Internetbankerna, men då kostar det därefter. kunna bli ett branschavtal. Förhandlingsdelegationen, Stefan Larsén, Ronny Sundkvist och Sven-Christer Samuelsson, har diskuterat det allvarliga avtalsläget med centrala och lokala ombudsmän. l Ofta krävs det att man är myndig och har fyllt 18 år. l Att man har en fast inkomst och saknar betalningsanmärkningar. l Banken upprättar en lånekalkyl där de lägger in hur mycket du tjänar varje månad och vilka utgifter du har. Då ser de enkelt hur stort betalningsutrymme du har. Om banken anser att du har stora möjligheter att betala tillbaka lånet på sikt så kommer de att bevilja dig ett banklån. Du kan väl gissa själv vad analysen blir med bara några månaders visstidsanställning. Men så finns ju Internetbankerna, men då är du verkligen ute på tunn is och får riktigt dåliga villkor. Unga ska också kunna planera sitt liv Har du en otrygg anställning, som visstid är, kan du inte planera ditt liv. Törs du satsa på att köpa en bil? Vad säger hyresvärden om du bara har korttidsanställning? Hur ska man som ung kunna planera sitt liv med sin partner när man har så osäkra arbetsvillkor. Upplägget verkar vara gjort för att elfirmorna ska kunna ha en billig arbetskraftsreserv, inte alls av någon slags omtanke om de unga. Förhandlingarna fortsätter enligt planering med företaget. Ett annat företag på avtalsområdet, SA Bevakning AB, har sagt upp avtalet till den 31 mars. Förbundet har begärt förhandling om nytt avtal. Sid 7

8 Fria hemresor varje vecka Om du ligger långt bort på traktamentsjobb. Elsäkerhetsverket ute på mycket tunn is Efter uppvaktning av energiminister Anna-Karin Hatt (C) där vi överlämnade protestlistor från allmänhet och elektriker gick Elsäkerhetsverket ut med följande på sin hemsida. Kostnaden för att genomföra och administrera ett teoriprov och ett praktiskt prov bedömer vi hamnar på ca kronor för varje person. Utöver detta tillkommer kostnad för material i samband med det praktiska provet. Göran Söderlund, ledamot i Elsäkerhetsrådet, frågar då: l Vad innehåller det teoretiska provet? Man ska ju faktiskt testa certifieringen på något som tar tre gymnasieår plus timmar lärlingstid att kunna. l Vilket material är det som ska användas? Vi jobbar med ett brett utbud av material. Från passagesystem, trafoanläggningar till moderna brandlarm och centraler. l Vilka krav på utbildning ska tas bort? Är det en slags Elektriker Light man ska testa? l Är det tänkt att elektrikerna ska genomföra provet på fritiden d v s efter arbetstid eller på helger? Vem betalar för förlorad arbetsförtjänst om det ska ske på arbetstid? Elsäkerhetsverket kan inte svara på dessa frågor. Jag undrar hur de överhuvudtaget kunnat göra en sådan kostnadsbedömning de framfört på verkets officiella hemsida, säger Göran Söderlund. Det ser ut som en mörkläggning från myndighetens sida inför det svenska folket. Kraftkrav i korthet Avtalskrav har utväxlats mellan Energiföretagens Arbetsgivareförening, EFA och förbundet för Kraftavtalet, som berör uppåt 1700 kraftverksmontörer på kraft- och energiföretag. Vi har aldrig tidigare fått så många krav från arbetsgivarna på stora försämringar av arbetsvillkoren, t ex inflytande och arbetstidens förläggning, säger Ulf Carlsson, ansvarig på förbundet för avtalet. EFAs krav går stick i stäv med våra förslag om ett modernt arbetsliv med trygg anställning där du kan kombinera arbete och familjeliv. Löner Vårt krav är 3,5 % i löneförhöjning på årsbasis, minst 860 kr i månaden, i enlighet med LO-samordningen. Kort avtalstid Vi föreslår en kort avtalstid med hänsyn till hur det ser ut i omvärlden och är beredda att ta ansvar men det förutsätter givetvis en garanterad reallöneökning i avtalet. Arbetstidsförkortning Vi måste bli mer jämställda med övriga avtal i branschen som har mer arbetstidsförkortning. Arbetsmiljö - säkerhet Under avtalsperioden har det hänt ett antal allvarliga olyckor bl a en dödsolycka. Vi behöver, för att förbättra säkerheten, regleringar avseende övertid, hur beredskapsorganisationen ser ut samt kring olika säkerhets- och arbetsmiljöfrågor. Övertid Se över hur övertiden används och på vilket sätt den ska kunna beordras. Detta är nödvändigt med tanke på ändrad lagstiftning i Arbetstidslagen fr o m 1 augusti Trygga anställningar Ska unga kunna rekryteras till branschen måste det vara bra jobb med trygg anställning. Villkoren för att kunna kombinera arbete med familjeliv måste moderniseras och förbättras, det är inte minst en jämställdhetsfråga. Visstidsanställningar Begränsa visstidsanställningarna i enlighet med LO-samordningen Sid 8

AVTALAT. Kommentarer till EIO

AVTALAT. Kommentarer till EIO AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Våra avtalskrav för ett modernt arbetsliv Först en garanterad reallöneökning.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden

Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden Avtal om samordning i 2016 års avtalsförhandlingar mellan 6F förbunden 6 F förbunden träffar överenskommelse om gemensamt uppträdande kring avtalskrav i avtalsförhandlingarna i 2016 års avtalsrörelse enligt

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning. Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2012 går in i ett intensivare skede.

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna Seko Arbetsgivarverket

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna Seko Arbetsgivarverket Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Arbetsgivarverket Seko- Service och kommunikationsfackets avtalskrav för det statliga avtalsområdet fr.o.m. 1 oktober 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

HUVUDYRKANDE. Avtalsförhandlingarna Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund HUVUDYRKANDE Avtalsförhandlingarna 2017 Gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund 1 Svenska Målareförbundets huvudyrkanden i kollektivavtalsförhandlingar gentemot Motorbranschens Arbetsgivareförbund

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning

Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Avtal som ger reallöneökningar, konkurrenskraft och hög sysselsättning Av Industriavtalet framgår att industrins parter samarbetar för att säkerställa en stabil lönebildning i Sverige. Det innebär att

Läs mer

Vi har från Svenska Elektrikerförbundet i dag mottagit ett varsel om utökade stridsåtgärder.

Vi har från Svenska Elektrikerförbundet i dag mottagit ett varsel om utökade stridsåtgärder. Sidan 1 av 5 Nr 12/10 Stockholm 2010-04-06 KONFLIKTCIRKULÄR Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Elektrikerförbundet utökar konflikten Vi har från Svenska Elektrikerförbundet i dag

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv!

Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Modernt arbetsliv! Medlemmarna kom in med många hundratals avtalsförslag som

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet fr.o.m. 1 april 2016

Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Installationsavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en positiv utveckling av branschen är enligt Svenska Elektrikerförbundet att branschen

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Inför avtalsrörelsen 2017

Inför avtalsrörelsen 2017 Inför avtalsrörelsen 2017 Avtalsrörelsens sex steg 1. Medlemmarnas inflytande I god tid innan en avtalsrörelse startar ska medlemmarna i samarbete med den lokala organisationen få möjlighet att påverka

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program

Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > lönepolitiskt program Polisförbundets LÖNEPOLITISKA PROGRAM LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN > 1 nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet börjar alltid med en idé om vad som

Läs mer

Avtal 2016 rörelsen är igång

Avtal 2016 rörelsen är igång Avtal 2016 rörelsen är igång Innehållsförteckning Avtal 2016 rörelsen är igång! 3 Prata avtal och prata lön! 4 Om avtalen och avtalsrörelsen 6 Innehållet i avtalen 7 Samordning 7 Avtalskrav från Livs 8

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Avtalsextra 14 juni 2013

Avtalsextra 14 juni 2013 Avtalsextra 14 juni 2013 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen träffade den 23 maj 2013 ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2013 31 maj 2016, vilket motsvarar 36 månader. Båda

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

AVTALAT Advokatförsäkring ny medlemsförmån

AVTALAT Advokatförsäkring ny medlemsförmån AVTALAT Info från förbundsledning & förhandlingsavdelning Svenska Elektrikerförbundet. Kontakt 08-412 82 82. postbox.fk@sef.se Advokatförsäkring ny medlemsförmån Från 1 maj kommer medlemmarna i Elektrikerna,

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN

Polisförbundets LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN Polisförbundets LÖNEPOLITISKA program LÖNEPOLITIK > LÖNEBILDNING > LÖNESÄTTNING > INDIVIDUELL LÖN 2 Polisförbundets LÖNEpolitiska program 4 Nu är det dags att sätta ner foten i lönefrågorna! En möjlighet

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega Tjänsteförbunden Bransch Spårtrafik

Yrkanden. Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega Tjänsteförbunden Bransch Spårtrafik Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko Almega Tjänsteförbunden Bransch Spårtrafik Seko- Service och kommunikationsfackets avtalskrav för Spårtrafikavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar

Avtal klart - utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar TIDNINGEN FÖR FÖRTROENDEVALDA Avtal 2010 15 OKTOBER ÅRGÅNG 22 Avtal klart utökad sjuklön och ökat inflytande viktiga segrar POSITIVT I AVTALET Förhandlingsorganet OFR/S/P/O*, där Fackförbundet ST är det

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

2007 års avtalsrörelse. Hotell och Restaurangfackets yrkanden för kollektivavtal träffade med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare

2007 års avtalsrörelse. Hotell och Restaurangfackets yrkanden för kollektivavtal träffade med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare 2007 års avtalsrörelse Yrkanden Hotell och Restaurangfackets yrkanden för kollektivavtal träffade med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Utväxlat den 13 februari 2007 1 2007 års avtalsrörelse med

Läs mer

Kollektivavtal för Framtiden

Kollektivavtal för Framtiden BROSCHYR3 2-12-25 18.37 Sida 1 Kollektivavtal för Framtiden Dags för avtalsrörelse! BROSCHYR3 2-12-25 18.38 Sida 2 Dags för avtalsrörelse De svenska fackföre n i n g a rna tillhör de mest välorganiserade

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och förbundsförhandlingar.

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Kraftverksavtalet fr.o.m. 1 april 2016

Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Kraftverksavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Svenska Elektrikerförbundets avtalskrav för Kraftverksavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en positiv utveckling av branschen är enligt Svenska Elektrikerförbundet att branschen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Lönebestämmelserna ska utformas så att de leder till ökad reallön.

Lönebestämmelserna ska utformas så att de leder till ökad reallön. Löner Lönebestämmelserna ska utformas så att de leder till ökad reallön. Ett löneutrymme skapas på avtalsområdet genom att varje individ bidrar med. 2,8%, dock lägst 672 kronor per månad. För Livsmedelsarbetareförbundets

Läs mer

Avtals EXTRA. Reallöneökningar, utbyggd deltidspension och låglönesatsning i fackens gemensamma avtalskrav.

Avtals EXTRA. Reallöneökningar, utbyggd deltidspension och låglönesatsning i fackens gemensamma avtalskrav. Avtals EXTRA Reallöneökningar, utbyggd deltidspension och låglönesatsning i fackens gemensamma avtalskrav. NOVEMBER 12016 Enade fack med gemensam styrka i ny avtalsrörelse Facken inom industrin och samtliga

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 Våra centrala avtal förutsätter att lokala parter anpassar anställningsvillkor och löner i lokala avtal. Detta bygger på en god kännedom om lokala förhållanden

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Innehållsförteckning Inledning 3 Lön och lönevillkor 4 Kollektivavtal och arbetsrätt 5 Skatter 6 Socialförsäkringar 7 Inkomstpolitiska programmet / 2012-11-18/20 Inledning Sverige

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011

ARBETSRÄTTENS GRUNDER. Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 ARBETSRÄTTENS GRUNDER Gunvor Axelsson Karlstad universitet 14 december 2011 DEN SVENSKA MODELLEN Att parternas arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer kommer överens utan politisk inblandning

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10

Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Kommundirektörsträff 4 mars 2010 Avtal 10 Vad händer i omvärlden Avtalsrörelsen just nu Omvärld När drar det igång hos oss? Vad vill vi? SKLs mål och inriktning Lång avtalsperiod, gärna tillsvidareavtal,

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal

Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal Vårdföretagarnas avtalskrav 2012 gällande bransch Äldreomsorg (F) Kommunal Allmänna utgångspunkter Bransch äldreomsorg innefattar cirka 155 företag med 23 000 årsanställda skötare, undersköterskor, sjuksköterskor

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Värnen mot marknaden

Värnen mot marknaden Ett starkt anställningsskydd Lagen om anställningsskydd reglerar när en arbetsgivare får säga upp en anställning. Vid arbetsbrist gäller turordning sist in först ut och lagen ger rätt till återanställning.

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Försvarsförbundets Verksamhetsinriktning 2007-2011 Antagna av Försvarsförbundets kongress 12-14 juni 2007 2 FÖRSVARSFÖRBUNDET VERKSAMHETSINRIKTNING 2007-2011 3 Försvarsförbundets vision Vi i Försvarsförbundet

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko EFA Branschavtal Energi

Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko EFA Branschavtal Energi Yrkanden Avtalsförhandlingarna 2016 Seko EFA Branschavtal Energi Seko- Service och kommunikationsfackets avtalskrav för Energiavtalet fr.o.m. 1 april 2016 Bakgrund En grundförutsättning för en positiv

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

Ordlista för avtalsrörelsen

Ordlista för avtalsrörelsen Ordlista för avtalsrörelsen A Ackord Löneform som innebär att den ackordsarbetande får betalt i relation till en viss prestation. Allmän visstidsanställning En tidsbegränsad anställning på maximalt två

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

aktuellt EXTRA Arbetsgivar 24 FEBRUARI 2015 Innehåll Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Bakgrund Endast till medlemmar inom bransch Idrott

aktuellt EXTRA Arbetsgivar 24 FEBRUARI 2015 Innehåll Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Bakgrund Endast till medlemmar inom bransch Idrott Arbetsgivar aktuellt EXTRA 24 FEBRUARI 2015 Endast till medlemmar inom bransch Idrott Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Förhandlingarna om ett nytt avtal för bransch Idrott är avslutade avseende både

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010

Konsult i bemanningsbranschen. 14 juni 2010 Konsult i bemanningsbranschen 14 juni 2010 1 Bemanningsbranschen 1993 blev personaluthyrning tillåtet Flexibilitet i bemanning för kundföretaget Konjunkturberoende lågmarginalbransch Kollektivavtal redan

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt

Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1568 av Ali Esbati m.fl. (V) En starkare och modernare arbetsrätt 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Trygghet

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET

Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Förbundet WS Företagen Avtaisrörelsen 2013 Kylavtalet AVTALSFÖRSLAG TILL SVENSKA BYGGNADSARBETAREFÖRBUNDET Allmänna förutsättningar VVS Företagens yrkanden Avtall 3 Den rådande europeiska skuldkrisen och

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

NYTT AVTAL TRÄFFAT FÖR I-AVTALET (TIDIGARE AVTALET FÖR ALLOKEMISK INDUSTRI)

NYTT AVTAL TRÄFFAT FÖR I-AVTALET (TIDIGARE AVTALET FÖR ALLOKEMISK INDUSTRI) NYTT AVTAL TRÄFFAT FÖR I-AVTALET (TIDIGARE AVTALET FÖR ALLOKEMISK INDUSTRI) IKEM Innovations- och kemiarbetsgivarna har träffat ett nytt ettårigt avtal med IF Metall. Inom ramen för industriavtalet har

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer