Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den."

Transkript

1 Så säkrar Orbion Norges nödlinje Han ger Sverige fiber via bilen Telenors nya framtidsfokus Combining Ett magasin från Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

2 Relacom is a leading technology company offering market leading competence and services in the areas of telecommunications, power and M2M.

3 Start Contents Agenda 7. Nytt från Orbion: Detta är centrum för innovationer 8. Min drivkraft: Så blir framtidens vardag för våra konsulter 11. Hos Telenor: Effektivisering genom outsourcing 12. Management: En hjälpande hand från lagens långa arm 13. Telekom: Molnet får Afrika att skina 14. Sverigeresan: Därför fotade Fredrik dörrar 16. Orbions framtid: Så blev fulfillment ett ledord Case 22. Skanova: Nu byter vi glimrande koppar mot lysande fiber 32. Motorola Solutions: Bättre täckning i Norges nya nödnät Innovation 18. Telekom: Mobilen i centrum i smart framtid 36. Power: De bygger framtidens boende Career 28.Management: Glöm inte att bygga ditt mänskliga nätverk Talk 40. Efter jobbet: Längtar tillbaka till vintern och skotern Combining Skills & Attitude 2014 ges ut av Orbion Consulting AB orbionconsulting.se Produktion Content Innovation Sweden contentinnovation.se Redaktörer Lars Frank Anna Navier orbionconsulting.se Art Director Johan Blomgren Översättning SDL Repro Turbin Tryck Åtta.45, Solna Ansvarig utgivare Erik Oldmark orbionconsulting.se 3. Combining Skills & Attitude 2014

4 Start Editor s letter By Erik Oldmark Photo Henric Lindsten Vi är stolta men inte nöjda OErik Oldmark CEO Orbion Consulting Group m vi inte konstant strävar mot att förbättras, så kommer vi heller inte att utvecklas. Och om vi inte utvecklas, så kommer vi som företag inte att överleva långsiktigt. Det spelar ingen roll hur bra vi är idag blir vi för bekväma kommer våra konkurrenter att springa ikapp och förbi. Därför är det helt avgörande att vi aldrig sitter nöjda, utan att vi alltid strävar mot att utveckla och förbättra vår affär. Under 2013 påbörjade Orbion Consulting en omfattande transformation mot Orbion Consulting 2.0. Det har resulterat i att Orbion Consulting i dag är ett bättre strukturerat och moget företag jämfört med för ett år sedan. Med den nya strukturen på plats har vi tagit ett stort steg mot att kunna leverera ett betydligt högre värde till våra kunder än tidigare. I dag bygger Orbion Consulting på en organisationsstruktur där kundens behov är i fokus. För att säkra kvalitet och kundnöjdhet i våra leveranser har vi infört ett antal gemensamma huvudprocesser som stöd. Den nya organisationsstrukturen, tillsammans med våra kompetenta konsulter, gör att vi nu kan engagera oss i en djupare kunddialog som mer proaktivt stödjer våra kunder att utveckla och förädla sina affärer. Vi är stolta över att vi framgångsrikt genomfört en förändring som gör Orbion Consulting till en stark och trovärdig partner, men vi kommer inte att sitta nöjda. Självklart ska vi först och främst alltid säkerställa kundnöjdhet i alla våra leveranser, och samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vår verksamhet så att vi säkerställer att Orbion Consulting även framöver ses som en engagerad partner som alltid skapar värde. Jag hoppas att ni delar uppfattningen att Orbion Consulting har utvecklats under det senaste året och att ni uppfattar oss som en värdefull partner, som kontinuerligt strävar mot att utvecklas, genom att vara proaktiva och innovativa tillsammans med er. Jag ser fram emot ett långsiktigt och fördjupat samarbete! 4. Combining Skills & Attitude 2014

5 Vi kan bli din näst bästa vän. lowe brindfors foto: björn terring/agent bauer Låt oss ta hand om företagets alla kommunikationslösningar, så får du mer tid till annat. Kanske finns det mer att göra på jobbet, kanske finns det någon där hemma som vill se dig mer? Berätta hur du vill att medarbetarna ska kommunicera med varandra och med kunder och leverantörer, så ordnar vi det. Vi har fast, mobilt och allt däremellan. Och vi ser till att våra lösningar fungerar lika bra även när tekniken utvecklas och behoven förändras. Vi är ju inte bara helhetsleverantör, utan nästan dina bästa vänner. Gå in på telenor.se/helhetsleverantor eller ring

6 ANNONS SKANOVA Regina Lundgren, chef Produkt & IT - Skanova Skanova en långsiktig och resursstark nätutbyggnadspartner Skanova står för långsiktighet, finansiell och infrastrukturmässig styrka och en gedigen kompetens vad gäller nätutbyggnadsfrågor. På Skanovas lokalkontor runtom i landet finns medarbetare med god kännedom om de lokala förutsättningarna och behoven i regionens kommuner. Bland kunderna finns kommuner i hela landet som befinner sig i olika faser, några av dem initierar en kommunal fibersatsning, medan andra är i behov av att expandera en befintlig lösning. Vi skräddarsyr vårt erbjudande i nära dialog med varje kommun. Somliga kommuner behöver förstärka fibernätet gentemot villahushåll och lägenheter, medan en annan kategori vill förstärka fibernätet gentemot företag, i tätorter eller på landsbygden. Vår erfarenhet av att bygga, drifta och underhålla nätet utgör en trygghet för kommuner. Skanova vill ha en bra dialog med kommunerna, förklarar Regina Lundgren, chef för enheten Produkt & IT på Skanova. Bollplank i samband med behovsanalys och planering En utmaning för många kommuner är att analysera och få perspektiv på sina behov av fiberinfrastruktur. Skanova är ofta ett uppskattat bollplank när behoven ska kartläggas och en konkret plan för fiberutbyggnad ska upprättas, vilket bland annat ställer krav på en koordinering av alltifrån el till vatten och andra infrastrukturella resurser i kommunen. Skanova underhåller näten i realtid, men ser också till de långsiktiga underhållsbehoven. Skanova äger och driver Sveriges största öppna nät, ett högkvalitativt fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige. Kommuner som väljer att samarbeta med Skanova får inte bara en långsiktig, resursstark och erfaren nätutbyggnadspartner, de möjliggör också ett smartare och kostnadseffektivare alternativ till att bygga fibernät i egen regi. En långsiktig samarbetspartner i nätfrågor Skanova är en långsiktig aktör med en mångsidig produktportfölj med såväl koppar- som fiberprodukter. Produktportföljen täcker in samtliga behov i en kommun, dess storlek, demografi eller läge. De geografiska, demografiska och behovsmässiga förutsättningarna varierar i kommunerna. Vår breda produktportfölj och långa erfarenhet av att samarbeta med många olika typer av kommuner gör oss till en långsiktig samarbets- och diskussionspartner, oberoende av kommunens förutsättningar och behov. Genom samarbete med kommunerna kan vi tillsammans skapa den breda rörelse framåt som behövs om Sverige ska komma att nå regeringens bredbandsmål 2020 så att Sverige kan fortsätta vara en av världens ledande IT-nationer, säger Regina Lundgren. Mölndal valde Skanova som partner Mölndal har valt att samarbeta med Svenska Stadsnät, som numera är en del av Skanova, i samband med kommunens fiberutbyggnad. Kommunen inledde sitt partnerskap 2007 och driftsatte de första etapperna i stadsnätet I Mölndal finns drygt företag, såväl storföretag som Astra Zeneca som mindre företag. En kraftfull fiberutbyggnad är en viktig pusselbit i arbetet med att göra Mölndal till en attraktiv kommun där företag vill etablera sig och växa. Att säkra fiberanslutning i regionen har varit livsviktigt, framför allt för att behålla ett välmående näringsliv. Intresset för att etablera sig i vår kommun är stort, vilket bland annat beror på vårt strategiska geografiska läge, men också vår stabila och tillförlitliga digitala infrastruktur, säger Lars Ekberg, näringslivschef i Mölndals kommun. Inkluderar bredbandsutbyggnad i stadsplaneringen Fiberutbyggnaden innebar också utökade möjligheter att förbättra servicen till såväl kommuninvånare som företag. Förvaltningarnas externa enheter, exempelvis förskolor, skolor, omsorgsenheter och den tekniska förvaltningens verksamhet, knöts närmare varandra tack vare fiberutbyggnaden. Sedan flera år tillbaks har Mölndals stad inkluderat bredbandsutbyggnad i den totala stadsplaneringen och målmedvetet styrt den lokala fiberagendan. Fibernätet gynnar kommunen på många sätt, inte minst IT-satsningar i skolan och i utvecklingsarbetet med kommunens medborgartjänster. När vi inledde vårt samarbete med Svenska Stadsnät 2008 hade vi ett fibernät som enbart servade kommunens verksamhet. Vår målsättning var att kunna erbjuda samtliga medborgare och företag i kommunen ett väl utbyggt fibernät. Den sista etappen i stadsnätet invigdes vid årsskiftet 2011/2012, säger Göran Persson, IT-chef i Mölndals kommun

7 Antalet resenärer om dagen när nya Länsimetro står klar Antalet kilometer tunnelbana som byggs just nu Antalet nya stationer i den finska tunnelbanan Antalet kubikmeter sprängsten Orbion har hittat ljudet i tunneln Tunnelbygget är det största infrastrukturprojektet i Finland just nu och Orbion har varit med och tagit fram en avgörande del, nämligen antennsystemen. Tunneln, som är ingår i Länsimetro (västra tunnelbanan), ska ha täckning för Virve, Finlands motsvarighet till svenska Rakel och norska Nødnett. Det är ett mobilt radionät som enbart kan användas av räddningstjänsten och tunnelbaneföretagets egen kommunikation. Förutom det har Orbion också designat nätet för allmän mobiltrafik. I det kommer operatörerna DNA, Elisa och TeliaSonera att finnas till hands för resenärerna. Agenda In short Framtidens konsult Målet att skaffa sig fler funktionsåtaganden kommer med större krav på bredare kunskap. Därför har Orbion skapat Innovation Center spjutspetskompetens när det kommer till helhetslösningar. Experter med lång erfarenhet är hårdvaluta på telekommarknaden i dag. Marginalerna har dessutom blivit mindre och överlag är konkurrensen tuffare. Man måste vara smart, oerhört smart, säger Olle Johansson från Orbions nya Innovation Center. Att skapa en ny intern organisation inom Orbion med en grupp experter med lång erfarenhet inom både operationella och strategiska frågor från olika operatörer och marknader har lett till en kompetens som är svår att hitta någon annanstans. Därför kan vi engagera oss extra i tekniska och operationella frågor och alltid komma med bredare perspektiv på problem och frågeställningar än vad en enskild operatör kan, säger vd Erik Oldmark. Just nu består Orbion Innovation Center (OIC) av ett mindre antal seniora experter, alla med mer än 25 års erfarenhet. Olle Johansson är experten med breda kunskaper inom roll-out och drift av mobilnät och andra har meriter vad gäller organisation. Fler experter rekryteras löpande, men redan i dag har gruppens unika möjlighet att tänka bredare uppmärksammats av kunderna. Även för Orbions del handlar det om att försöka skaffa större projekt istället för att bara sälja mantimmar, säger Olle Johansson. Finlands kanal för nödsamtal, Virve, ska kunna kommunicera i tunnlar. Den har säkrats av Orbion. Oavsett skicklighet behöver du en bra support. Erfarna och skickliga teletekniker från olika entreprenörer som Skanova använder utgör inget undantag från den regeln. När frågor uppstår på fältet svarar Skanovas Teknikersupport, som bemannas av Orbion Consulting i Karlstad. En normal dag tar vi emot mellan 400 och 500 samtal. Det är samtal från Skanovas alla entreprenörer oavsett vilken slutkund eller operatör i kopparnät det rör sig om, säger Sofia Lundqvist från supporten. Samtalen kommer in via två telefonköer; Leverans eller Drift. Just det tekniska i fält kan vi inte hjälpa till med, men allt det praktiska i systemen och registren har vi koll på, säger Sofia Lundqvist. 7. Combining Skills & Attitude 2014

8 Agenda in paning By Lars Frank Photo Joel Nilsson Tre Orbionanställda om hur deras arbete förändras i framtiden. Jessica Helgesson: Att vi i dag blir mer och mer uppkopplade och kräver snabbare och mer stabil uppkoppling gör att projektledarens roll blir allt viktigare när fibernätet ska växa. Det är viktigt att vi som installerar kan möta kraven från användare och beslutsfattare. Traditionellt sett så är min roll som projektledare att kunna planera, organisera och ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett. Det krävs en teknisk kunskap men framför allt att hålla samman och leda de personer som är med i projektet. Med fler moment som kräver projektledning behöver fler ha kunskap om tekniken och samtidigt kunna få alla projektmedlemmar att arbeta mot samma mål, då fler olika yrkesgrupper kommer att samarbeta på ett helt annat sätt än vad de gjort tidigare. Då skapar vi ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulerar nytänkande så att alla känner sig delaktiga. Ålder: 49 år Yrke: Projektledare inom telekom och växellösningar Bor: Karlstad Fritidsintressen: Familj, vänner, resor. 8. Combining Skills & Attitude 2014

9 Jan Emcken: Som teamledare inom RAN radio access network måste jag vara uppdaterad kring teknologin för hur vi effektivast bygger upp mobilnätverket. Vi ser mycket av detta redan nu, där vi jobbar med ett startprojekt, så kallat MOCN (Multi Operator Core Network) där Telia och Telenor är i en process som handlar om att dela det mobila nätet. Vi kommer nu att behöva sätta masterna tätare och tätare så att ingen tappar täckning. Kör du tio kilometer ska det inte påverka din täckning på något sätt. Sen kommer hårdvaran för att bli väldigt mycket bättre framöver, vilket kommer att ge oss bättre förutsättningar att alltid ha en snabb uppkoppling med 3G och 4G. Masterna som är utplacerade kommer att se likadana ut där tror jag inte att det kommer att bli någon större skillnad. Antalet operatörer kommer nog inte att ändras så vi behöver inte fler platser i masterna, bara tätare avstånd emellan dem. Ålder: 43 Yrke: Teamledare och RANingenjör. Bor: Ishøj, Köpenhamn Fritidsintresse: Familjen, löpning, spelar fotboll. 9. Combining Skills & Attitude 2014

10 Agenda Talk Bing Lu Runesson: Det har hänt mycket sedan jag började i telekombranschen Den mobila tekniken har utvecklats från första generationens enkla rösttjänst i början av 1990-talet till dagens fjärde generation. Vår stora utmaning nu är att det stora nyttjandet av datatrafik kräver högre kapacitet samt stabilitet i mobilnäten. Det krävs en alltmer avancerad standard och teknik som måste kunna leverera allt komplexare och snabbare tjänster, samtidigt som det också ska vara robust, med färre tappade anslutningar när man rör sig mellan olika celler. Jag är säker på att det framtida mobilnätet kommer att ha allt bättre komprimeringsmetoder, som gör det möjligt att skicka allt mer data i samma frekvensspektrum, att bättre utnyttja multiantennteknik, radiobasstationer och celler för att ge en bättre yttäckning. Det är viktigt att vi fortlöpande lär oss nya saker för att kunna hantera den snabba utvecklingen och kunna arbeta fram kreativa lösningar, som i sin tur ger bättre möjligheter att serva våra kunder. Ålder: 45 Yrke: Radionätplanerings- och optimeringskonsult Bor: Sollentuna, Stockholm Fritidsintresse: Skidåkning, matlagning, resor, musik, trädgård, badminton. 10. Combining Skills & Attitude 2014

11 Telenor håller på att rita om kartan för vad som tillhör en telefonoperatörs kärnverksamhet. Operativt ansvar kan läggas ut när man har partners att lita på. Agenda Case By Henrik Ek Photo Henric Lindsten & Joel Nilsson Framtiden är outsourcad Planering, ingenjörsarbete och drift är inte nödvändigtvis något som måste skötas internt, även om många är av en annan uppfattning. På en hög nivå tillhör sådana delar absolut en kärnverksamhet. Vi ska kunna göra en överordnad beskrivning av hur saker ska vara designade och vi ska kunna ge teknisk support, säger Emil Hansen, Telenors chef för infrastruktur och drift. Men exakt hur något konstrueras kallar vi low level design och det tror vi att någon annan kan detaljplanera och implementera utifrån vår ritning. Telenor har gått längre än någon annan operatör när det gäller deras Ni får fria händer att hjälpa oss partnerstrategi, som enligt Hansen bygger på skalbarhet och flexibilitet. Anledningen är den vågrörelse som tar telekombranschen framåt. År 2008 och 2009 gjordes det nästan inga nätinvesteringar alls. Under åren däremot har vi bytt ut hela vårt mobila dataväxelnät, vårt mobila röstväxelnät, hela radionätet på 2G och 3G och så har vi byggt ett 4G-nät. På fastnätssidan har vi också moderniserat väldigt stora delar, säger Hansen. Orbion är en av operatörens partners och de har ett funktionellt ansvar för site-anskaffning och site-etablering (SA/CW). Så har det varit i nästan två år, och under den tiden har mycket hänt. Det är ett större ansvar med ett funktionellt åtagande. Vi säger Ni får fria händer att hjälpa oss. När man lämnar ifrån sig mer av det operativa ansvaret för sin verksamhet vill man ha en partner som man litar Läs på nästa sida om hur Orbions legalavdelning hjälpt Telenor! på och som verkligen tar ansvaret, säger Emil Hansen och tillägger: Det har tagit tid för Orbion att bygga upp en bemanning som klarat av vad som förväntas från Telenor. I början var det väldigt individorienterat. Nu har vi börjat känna att det finns en basstruktur, en rapporteringsmodell och en mätningsregim som gör att vi börjar få gemensam kontroll. Det innebär en helt annan trygghet både i ledningsstrukturen och i leveransorganisationen, säger Hansen och avslöjar planerna på att fördjupa samarbetet ytterligare. Vi vill hitta mekanismer som gör att Orbion har mer att vinna på att göra bra affärer för Telenor, säger Emil Hansen. 11. Combining Skills & Attitude 2014

12 Agenda Management Få rätten på din sida En fastighetsägare med en basstation på sina ägor, kräver i genomsnitt en avgiftshöjning på 77,5 procent, när det är dags att förlänga avtalet. Lösningen för operatören att kalla in Orbion Legal Group. Telenor har samarbetat med Orbion och deras Legal Group sedan Visst har man förstått att juridisk kompetens är viktigt, men det har inte alltid varit helt glasklart vilken lönsamhet Orbion jurister faktiskt har genererar de operatörer de arbetar för. Först när Ghader Mehravaran kunde visa att han själv sett till att de genomsnittliga kraven på 77,5 procents avgiftshöjning när det gäller befintliga hyres- och arrendeavtal bara blev nio procent, blev det uppenbart. Orbion har haft juridisk kompetens sedan starten 2010, men vi har inte helt och hållet varit en egen grupp på samma sätt som nu, säger Mehravaran, team leader för Orbion Legal Group. Allt eftersom har svårare juridiska frågor börjat dyka upp i olika affärer mellan telekomoperatörerna och deras motparter inom fastighetsbranschen eller kommu- nerna. Det är en annorlunda situation jämfört med för tio år sedan, efter den första telekomboomen. Det kan gälla ett bygglov för en ny mast, en missnöjd lantbrukare som vill göra sig av med basstationen som står på hans ägor eller en jurist hos en fastighetsförvaltare som helt enkelt vill ha mer betalt. Vi har tidigare tagit på oss fristående juridiska uppdrag, men sedan i fjol är vi fem personer och kan nu ingå och delta i hela projekt, tillägger Ghader Mehravaran. Telenor är ett sådant exempel. Förr, om man fick avslag på ett bygglov som teknikerna då ansökte om, så lät man det bara vara och gick vidare. I dag överklagar vi och driver på med stor framgång. Vi som sitter här är alla utbildade jurister med särskild kompetens inom avtalsrätt och fastighetsrätt. Vi skiljer oss från traditionella byråer, eftersom vi utöver det juridiska området också är väl insatta i det tekniska och är med på plats, säger han. Målet är att juristgruppen ska växa och omfatta tio tjänster inom två år. Tanken är att växa framför allt på elsidan. Vi jobbar redan med Telia och Telenor och har haft uppdrag för I dag överklagar vi och driver på med stor framgång. i princip alla operatörer. För elbolagen har vi emellertid endast haft några enstaka, kortare uppdrag, med undantag för Svenska Kraftnät där uppdragen har varit mer omfattande. Den juridiska hjälp som telekomoperatörerna får i dag av Orbion Legal Group är minst lika viktig för elbolagen, och det är där vi kommer att lägga större fokus framöver. Vår juridiska kompetens i kombination med vår tekniska erfarenhet gör det möjligt för oss att vara lättillgängliga och effektiva på den marknaden vi agerar inom. Med de framgångar vi haft inom juristgruppen hittills, där vi kan visa på siffror som överträffar våra kunders förväntningar, har jag svårt att se att elbolagen inte skulle vara intresserade av juridiskt säkra avtal, effektiva förhandlingar och framgång i sina processer, säger Ghader Mehravaran. Foto: Lonnie Busch / Theispot 12. Combining Skills & Attitude 2014

13 Agenda Innovation By Henrik Ek Illustration Owain Thomas Jeffrey Sachs tror att molnet kan hjälpa Afrika. Photo: Wade Martzall Hjälp från ovan Det finns en lösning på problemet med Afrikas extrema fattigdom. I alla fall enligt den berömde ekonomen Jeffrey Sachs. Allt som behövs är en internetuppkoppling och nya molntjänster. Bilden av ett samhälle i de fattigaste delarna av Uganda eller Kenya består inte av fina skolor med klassrum som innehåller högteknologisk utrustning eller ens elektricitet. Men där detta finns där informationsteknologin har införts genom välgörenhetsaktioner där syns också en enorm skillnad. Det säger Jeffrey Sachs, professor och chef för The Earth Institute vid Columbia University i New York. Det här är lösningen på den extrema fattigdomen i världen. Jag tror att det går att utrota den under vår livstid om informationsteknologin används på rätt sätt. Sachs leder inom The Earth Institute projektet Connect to learn, ett projekt som sponsras av det svenska företaget Ericsson och som engagerat deras vd, Hans Vestberg. Jag är säker på att vi är inne i en femte teknologisk revolution just nu. Vi ska an- vända teknologin som vi byggt de senaste 20 åren på ett helt nytt sätt, säger han om projektet Connect to learn. I grund och botten handlar det egentligen om flickorna i krisregionerna. Studier visar att om flickor får fortsätta att studera efter grundskolan, så skaffar de inte barn lika tidigt. Och skaffar de inte barn så tidigt i livet, blir de en del av arbetsmarknaden och kan bidra med kunskap. Problemet i början var att lärarna inte visste hur de skulle använda teknologin. Problemet i steg två är elektriciteten, uppkopplingen, enheterna och läroplanen, säger Jeffrey Sachs. Han kallar en nyligen genomförd utredning som The Earth Institute gjort på Connect to learn-skolor i just Uganda och Kenya för extremt uppmuntrande. Projektet har inte pågått i mer än tre år, men det syns redan en tydlig skillnad när det gäller klassrummen och lärarkompetensen. Ericssons roll i detta samarbete är att bygga ut teknologin i de byar som projektet riktat in sig på. Sedan, när teknologin finns på plats, handlar det om att låta olika former av innovation ta vid. Vi ser till att det finns molntjänster, så att de applikationer som utvecklas blir billiga och enkla att använda för alla, säger Hans Vestberg. Både Vestberg och Sachs är anlitade av FN som rådgivare i olika frågor men det är tydligt att det inte är FN eller andra nationer som gör den stora skillnaden, utan det är privata initiativ. Vi (mänskligheten) spenderar omkring 1,5 triljoner dollar på de olika konflikterna i världen. Men bara 130 miljarder på utvecklingen efteråt. Det är fullkomligt fel, säger Sachs. 13. Combining Skills & Attitude 2014

14 Agenda Telecom Tidsresan genom Sverige De har sett mer av Sverige på två år än vad de flesta av oss hinner med under en livstid. Fredrik Bergh har lett delar av projektet med att byta ut samtliga lås i Telias så kallade teknikstationer. Vi började 2010 och planen är att det ska vara klart hösten 2014, säger han. Vissa av teknikstationerna är stora som hyreshus. Där har hundratals människor en gång arbetat, innan teknologin automatiserade uppgifterna. Det hände mellan och tidigt på 2000-talet. När man går in i byggnaderna ligger tidningen kvar från den dagen de gick hem. Även kaffemuggen står kvar. Folk har bara rest sig och gått hem, säger Fredrik Bergh. Han och kollegan Camilla Berg har inventerat 800 stationer av totalt och där märkt upp samtliga dörrar inför det stora låsskiftet inom TeliaSonera Teknikfastigheter. De gamla nycklarna ska bytas ut mot transponders som teknikerna med tillgång till lokalerna ska börja använda. Det är ett viktigt projekt för Telia eftersom flera tusen tekniker är beroende av att komma in i lokalerna när slutkunderna behöver hjälp. Nyckelsystemet som finns i dag är föråldrat och säkerheten inte den bästa. Med de nya låsen kommer man att kunna spärra en transponder om den försvinner eller blir stulen, säger Fredrik Bergh, som lett själva inventeringen och jobbat tillsammans med projektledaren Mats Johansson på Orbion i Malmö. Bara inventeringen har inneburit mil i bil, från Karesuando i norr till Trelleborg i söder, vilket tagit Camilla och Fredrik totalt två år att genomföra. Det har varit en fantastisk resa, vi har sett alla väder vi har i Sverige, säger Bergh. Fredrik och Camilla har dokuemterat sin resa med många härliga bilder från Sveriges alla hörn. 14. Combining Skills & Attitude 2014

15 8 000 Antalet teknikstationer Telia har utspridda över landet. De minsta är bara fem kvadratmeter, de största är fem våningar och totalt kvadratmeter Antalet nya lås som ska installeras. De nya låsen är digitala och öppnas med en så kallad transponder. SEX Antalet år innan batterierna i de nya digitala låsen måste bytas ut Höga kusten Malmö 15. Combining Skills & Attitude 2014

16 Agenda In short Nytt fokus för nystarten Orbion 2.0 är ett rakare, tydligare och ett helhetsåtagande konsultföretag som kunden kan lita på. Nu är det implementerat och uppskattat. Det var som ett blankt papper, som att få möjlighet att göra något helt nytt, säger nyrekryterade Alexander Pigall, Orbions enhetschef för Telenor. Fulfillment: Detta är ett ord som förklarar ett koncept. Och för Orbion är det ett koncept som innefattar ett nytt arbetssätt. Det är ramverket som Orbion saknat, men som är ett måste när kunderna allt mer efterfrågar funktionsåtaganden. Orbion 2.0 innebar startskottet för hur vi ska ändra vårt sätt att jobba och där kommer fulfillment in. I detta ingår att ha strukturerade processer, rutiner och verktyg som ska stödja de olika leveranserna, säger Alexander Pigall, ansvarig för fulfillmentkonceptet. Bakgrunden är en strävan efter att göra affärer utifrån ett helhetsansvar så kallade funktionsåtaganden där Telenor är den första kunden som använder Orbion för hela delar av sin verksamhet. Alexander Pigall berättar att han under sin andra dag på jobbet, under ett eskaleringsmöte, fick höra att kunden inte visste vad Orbion levererade och att de knappt verkade veta det själva. Alexander Pigall har själv en gedigen bakgrund från drift och operations, ofta med så kallade managed service -åtaganden, där kunder lagt ut hela driftverksamheter på entreprenad. Det är liknande ramar som Orbion nu implementerat, dessa ramar är oumbärliga och rätt uppbyggt ger de resultat.. Du ska ha en standardiserad leveransmodell. Du ska veta vad du har för governance-struktur, du ska ha KPI:er (key performance indicators) och SLA:er (service level agreements). Du måste ha en eskaleringsmatris och så vidare. Det är vad vi kallar för fulfillment att ha verktyg för att kunna implementera förutsägbarhet i alla leveranser. Kunder som har gett en leverantör nyckeln till sitt nät avskyr nämligen överraskningar. Det är ett ständigt pågående jobb. Det är så här man bygger upp och kan visa kunderna trovärdighet. Att alltid veta hur vi jobbar och vad vi pratar om. Sälj: Den andra delen av Orbion 2.0 är den nya säljorganisationen som leds av Roger Marminge. Orbion har gått från att ha haft sju konsultchefer med sina respektive geografiska ansvarsområden, till att i stället ha motsvarande key account managers för sina stora affärsområden. Vi kallar dem Customer Unit Managers. Vi har en för Telia, en för Skanova, en för Telenor, en för segmentet Power (som innefattar alla uppdrag för elbolag) och en chef för Telekom. I den sistnämnda inryms både operatörer och företag, här är dock uppdragen inte lika stora. Men när ett uppdrag växer över en viss storlek, bildas en egen enhet, säger Marminge. Han understryker att konsultcheferna kommer att fortsätta att ha lokal kundkontakt och erbjuda Orbions tjänster. Säljorganisationen å sin sida har som enda ansvar att dra in nya uppdrag till Orbion. Så fort det är gjort är det enhetschefernas uppdrag att se till att behålla dem. Men Roger Marminge förklarar också, precis som Alexander Pigall, att det nu finns ett tänk som kretsar kring stora funktionsåtaganden, även i säljarnas medvetande. Vi har också en ny grupp som vi kallar OIC, en förkortning för Orbion Innovation Center (Se sidan 7), där vi samlat ett gäng seniora och tunga namn inom telekom, dels genom anställningar, och dels personer som vi hyr in för enskilda uppdrag. De går in och skapar nya koncept och gör funktionsåtaganden åt kunden. Orbion har inte slutat sälja mantimmar men OIC är gruppen som konceptualiserar och breddar Orbions portfölj. För mig är det här en liten firma. Vi är 250 personer och vi sitter vägg i vägg. Det känns självklart att vi alla drar åt samma håll i det här. 16. Combining Skills & Attitude 2014

17 17. Combining Skills & Attitude 2014

18 Innovation Telecom By Henrik Ek Illustration Matt W. Moore Smartast i framtiden Troligtvis använder du din telefon under mindre än sju procent av tiden för telefonsamtal men i timmar till allt annat. Tillsammans med utvalda branschexperter kartlägger vi här mobilanvändandet i dag och i framtiden. n vanlig dag i San Francisco kan starta med en frukostbeställning genom mobilappen Seamless. Inom några minuter står ett bud utanför dörren med de rykande heta pannkakorna i handen. Inga pengar överlämnas summan för maten, inklusive dricks till budet, drogs direkt från mobilappen i vilken kunden lagrat sin kortinformation. Kanske missade han eller hon spårvagnen till jobbet och beställer en taxi med hjälp av mobilappen Uber. Inte heller här överlämnas några kontanter till chauffören eftersom just det personen i fråga lagrat sitt kort i appen och betalningen således sker automatiskt i samma stund som denne kliver ur bilen. Till middag vill den teknologiskt medvetna personen bjuda ut någon speciell person på något speciellt. Vart vänder man sig i San Francisco om inte till mobilappen Yelp! för att få information om restauranger i närheten, om vad på menyn som är bäst och om vad det kommer att kosta. När den här personen går ut för att löpträna mäter han eller hon tiden, kaloriförbränningen och sträckan och jämför sedan alla dessa data med tidigare löprundor genom appar som RunKeeper eller Nike+. När han eller hon reser behövs det inte några boardingkort, eftersom det räcker med en QR-kod på mobilskärmen genom flygbolagets egen app. Du förstår kanske också varifrån den här San Francisco-bon får sin dagliga dos av nyheter och tv-underhållning? Vissa lever redan i framtiden. För dem är teknologin redan integrerad i deras liv, säger Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och chef för forskningscentret Mobile Life Center, som ingår i koncernen Swedish ICT. Och den utvecklingen styrs av människor i Silicon Valley som verkligen lever precis så, tillägger hon. Enligt en ny studie om smartphoneanvändare från Ericsson ConsumerLab, genomförd i USA, Brasilien och Indonesien, är en betydande majoritet av de svarande aktiva på internet i mer än tre timmar per dag. Men undersökningen visar också att 18. Combining Skills & Attitude 2014

19 många av dem som mest är online känner frustration. Det handlar till stor del om det komplexa nätverk av app-handlare och tjänsteleverantörer som dykt upp på sistone. Alltså tjänster för mobil underhållning och sociala medier och allting med hjälp av ett virrvarr av olika lösenord som inte får vara lika varandra. Men det handlar också, framför allt, om en frustration över att nätet inte håller samma höga tempo som användarna. Jag vill ha allting på en gång. Jag får panik om jag inte har omedelbar tillgång till internet, säger en person som Ericsson citerar i sin undersökning. Jag kan ge ett personligt exempel, säger Rebecka Cedering Ångström från Ericsson ConsumerLab, som varit med och tagit fram rapporten, Connected Lifestyles. Man kan stå inne på Filippa K, se en jättefin kofta och vilja köpa den. Men till skillnad från förr har jag i dag inte riktigt koll på hur mycket pengar jag har på kontot. Förr visste man exakt, men nu förlitar man sig på sin bankapp. Medan man står i kön ser man efter och gör en direktöverföring om det behövs, säger hon. Det vi ser är att folk vänjer sig vid att ha en uppkopplad livsstil och har ett stort behov av att ha tillgång till nätet. Tomas Ahlström är chef för integrerade plats- och IT-lösningar på Relacom. Han minns själv sommaren 2010, en dag när han satt sig för att småjobba under semestern i den nyinköpta sommarstugan på södra Gotland. Han hade sin 3G-dongel och av allt att döma god täckning. Men jag kom inte ut på nätet. Hela Gotland stod blixt stilla det var Almedalsveckan och det var sommaren då ALLA hade fått sina Iphones, säger han. Förra året var tredje sommaren han försökte småjobba, den här gången med ett 4Gmodem i datorn i stället och det fungerade hjälpligt. Men nu har jag fått fiber och har inte samma behov av mobilnätet. Men Telias första 4G-master sattes upp i Oslo, i Stockholm och i Visby. Det kan kanske ha något att göra med Iphone-problematiken och Almedalsveckan. Han säger att ingen i branschen kunde föreställa sig Iphones inverkan på de svenska mobilnäten när telefonen kom. Detta trots att den lanserats på bred front i USA flera år tidigare och gett operatören AT&T enorma problem. Det har skett en dramatisk ökning på väldigt kort tid. Trots att vi har nästintill full mobiltäckning i Sverige har de som surfar och twittrar och streamar utvecklat en övertro på att tillgängligheten är oändlig. De kan inte för allt i världen förstå att mobila nät inte alltid har hög bandbredd och att de kan hamna i en radioskugga, säger Ahlström. I takt med att datanätet har krävt mer fritt utrymme har röstsamtalen fått stryka på foten och till exempel flyttats ned i 2G-nätet, vilket leder till fler tappade samtal. Det var ett mindre problem för tio år sedan, säger Tomas Ahlström. Då räknade man tappade samtal och gjorde allt för att det inte skulle hända. I dag är det inte många som bryr sig om just det. Om de tappar datatäckning däremot Behovet av bra nät kommer bara att öka med tiden få motsätter sig den teorin. Ju mer digitalt innehåll vi fyller vår mobila skärm med, desto viktigare blir det med snabba nät. Men allt behöver inte bli som i San Francisco. Kristina Höök och hennes team på Mobile Life Center forskar och testar helt andra saker för helt andra målgrupper. Paraplyorganisationen Swedish ICT syftar till att främja en teknologisk utveckling utifrån svenska förhållanden. Vi har gjort en studie på jägare till exempel. Det är sådana mer extrema lösningar vi jobbar med. Vi såg att de använder webbkameror i skogen och gps-enheter på sina hundar, säger hon. Vissa delar av forskningen som bedrivs i Swedish ICT:s regi kan också verka ologiska just nu, men kommer att vara helt naturliga om fem år, säger Kristina Höök. För hennes grupp är huvudsaken att teknologin ska vara rolig. Det handlar om innovation, inte om effektivisering, och även om deras forskning och produkterna de testar fram har ett konsumentorienterat syfte, så gör organisationen ingenting som kommersialiseras. Jag har köpt en internettermometer, säger Barry Brown, Kristina Hööks kollega på Mobile Life Center och professor i mänsklig datainteraktion vid Stockholms universitet. Han nämner det som ett bra exempel på hur de ser på teknologi. Jag använder den för att lära min dotter om väder och naturen. Det är en leksak och det handlar inte om produktivitet, det handlar om min relation till min dotter, säger han. Bland projekten de fokuserar på just nu finns datorspel som spelas i den fysiska världen, liksom tester av sensorer inbyggda i kläder. Vi ska göra interaktiva kalsonger tillsammans med Björn Borg. Vi får se vart det leder, men man ska bland annat kunna få reda på var materialet är ifrån och vad som finns i färgämnet, genom att skanna en QRkod i linningen, säger Kristina Höök. Men det ligger i Kristina Hööks och Barry Browns natur att inte rikta sin uppmärksamhet enbart på machine-to-machine-tanken, inte bara på det robotmässiga och praktiska som så många andra prioriterar. För dem handlar det lika mycket om kopplingen mellan din kropp och mottagaren i en Kinect-kamera (spelkonsolen Xbox rörelsekänsliga kontrollsystem). Vi pratar om sensorn, aktivatorn och molnet, upprepar Kristina Höök flera gånger som ett mantra. Aktivatorn är viktig huden som ger sensorn data att skicka vidare eller snön som får termometern att reagera. Vi tänker mer på människorna som använder teknologin. Vi har gjort en studie där vi frågar oss om teknologi gör oss ensamma, säger Barry Brown apropå att befolkningen i en vision av framtiden inte ens själva behöver gå och köpa mjölk. Han säger att de som har störst problem med ensamhet är den mest uppkopplade gruppen av människor tonåringarna. Men samtidigt är Facebook ett ämne för social interaktion, även offline, slår Barry Brown fast. Av de data vi samlat in framgår det att vi i sociala sammanhang ofta pratar om vad vi sett på Facebook. Det vi funderar på nu är hur vi kan fortsätta att lyfta fram alla positiva sidor med Facebook och ta bort mer av det negativa. Teknologi kan både bryta ned och öppna upp, säger han. Ett skräckexempel, enligt honom, är restaurangkedjan Applebees i USA, som planerar att införa digitala menyer till varje bord. Man använder en surfplatta för att beställa och betala. Enligt vad jag förstod skulle varje gäst spendera tio minuter mindre tid på restaurangen, så att kedjan snabbare kan få in fler gäster. Va!? På en restaurang kanske man skulle vilja sitta ned tio minuter längre och ha mer mänsklig interaktion i stället. Vi är mitt uppe i den här utvecklingen just nu, menar Ericssons Rebecka Cedering Ångström och förklarar att behovet av nya och Vi har gjort en studie på jägare till exempel. Det är sådana mer extrema lösningar vi jobbar med. bättre tjänster till de mobila skärmarna är uppenbart. Vidare så framgår det i rapporten Connected Lifestyles också att människor själva vill att apparna ska hjälpa dem att bli mer sociala. Tjänster för videosamtal, såsom Skype och Facetime, är några exempel på detta (som också kräver bra datanät). Samtliga vi pratar med utgår från att det är just den mobila skärmen som kommer att fortsätta att växa som en vardagslivs-hubb. Möjligen kan man tänka sig en framtid där man projicerar det visuella mer. Att kunna projicera information och kanske även navigering på bilrutan är snart en verklighet. För våra tekniker skulle det till exempel vara lättare att projicera bilden på en lämplig yta där man råkar vara för tillfället, i stället för att bära med sig en klumpig skärm, säger Tomas Ahlström. 19. Combining Skills & Attitude 2014

20 Innovation Telecom 20. Combining Skills & Attitude 2014

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår.

IT FASTIGHET. nya digitala perspektiv. Knyt ihop systemen Integrationsmöjligheterna mellan IT-systemen i fastigheten är många men vägen dit är svår. bilaga till fastighetstidningen 9 2012 IT FASTIGHET Inspireras av banbrytande app och pionjärer i sociala medier nya digitala perspektiv Bara ren fiber Fördelar och nackdelar Lönsamt att bygga fastighetsnät

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

99.8. Informationsfetma? BISNODE. Allt om mirakelkuren Big data

99.8. Informationsfetma? BISNODE. Allt om mirakelkuren Big data BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 1 2013 Informationsfetma? Allt om mirakelkuren Big data 99.8 SÅ KUNDE IF UNDVIKA INFORMATIONSKAOS NICOLA MILLARD SPANAR IN I FRAMTIDEN RÄDDNINGEN FÖR

Läs mer

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system

Rodeco. tar leken på allvar med nytt CRM-system ett magasin om produkter, tjänster och lösningar från dustin september 2014 pris 59 kr Rodeco levererar lekmiljöer till kunder i hela världen. Företagets vd, Daniel Lind, berättar hur ett skräddarsytt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning.

OITP. Dramatisk IT. Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. OITP 1 ETT MAGASIN FRÅN OFFICE IT-PARTNER Dramatisk IT Kungliga Dramatiska Teatern har investerat i virtualiseringslösningar för både serverdrift och desktopanvändning. JANUARI 2010 Office IT-Partner satsar

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22

Camilla Nyman. gör oss redo för Kina NR 1 2014. Next Step Sidan 17. MiG Kinaseminarium Sidan 20-21. MiG 80år Sidan 22 NR 1 2014 I huvudet på Peter Apelgren Sidan 6 Camilla Nyman gör oss redo för Kina Next Step Sidan 17 MiG Kinaseminarium Sidan 20-21 MiG 80år Sidan 22 Där och då var han helt säker på att det gick att leva

Läs mer

ANDREAS HAR HITTAT SITT ANDNINGSHÅL I FOTOGRAFIN

ANDREAS HAR HITTAT SITT ANDNINGSHÅL I FOTOGRAFIN VÄRLDSREKORD AV HP:S SUPERSKRIVARE FRIHET MED MOBILA PRYLAR FRIDA SÖDERMARK SPRINGER I 24 TIMMAR VI VÄXER MED UPPSALA ANALYSMETOD GER DJUPARE FÖRSTÅELSE SURFPLATTA = EFFEKTIVITET ETT MAGASIN FRÅN OFFICE

Läs mer

Koppla BISNODE OCH FATTA BÄTTRE BESLUT

Koppla BISNODE OCH FATTA BÄTTRE BESLUT BISNODE LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTARE BESLUT NR 2 2013 Koppla ratt UPPGRADERA HJÄRNAN OCH FATTA BÄTTRE BESLUT KATARINA GOSPICS GUIDE TILL SMARTARE BESLUT SÅ FÅR E.ON KOLL PÅ SINA KUNDER I HUVUDET

Läs mer

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10

SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6. Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 GER INSIKT I TID Tema: Få ut det bästa ur organisationen SCRUM minimerar risken i utvecklingsprojekten sid 6 Förbättra företagets processer med CMMI sid 10 Reflekterande ledarskap smartare än processer?

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING

PERSONAL & REKRYTERING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING Högkonjunktur inom branschen Företagen skriker efter nya medarbetare - läs mer sid. 8-9 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING

Läs mer

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr.

Tema: Export. Nystart mitt. i livet. Aktörsrådet. Mer samarbete. Grön kock. handlar lokalt. Caxton Njuki. NR 1 2013 Pris 49 kr. Tema: Export Nystart mitt i livet Aktörsrådet Mer samarbete Grön kock handlar lokalt Caxton Njuki Säljer framgång Eget Företag 1 NR 1 2013 Pris 49 kr Starta och driva företag Använd vår service och information

Läs mer

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton

MOBILE OFFICE. Mötet på nätet. 10 ton Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin

Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 Ett magasin från Combitech AB Nu börjar racet! Vilka blir fordonsindustrins framtida partners? Green, safe and connected kraven på framtidens bilar är större än någonsin Nr 1 juni 2014 REDAKTIONEN

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem

ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS. Affärssystem ANNONS Hela denna bilaga är annons från Provisa Information AB ANNONS Affärssystem KONSTEN ATT HITTA RÄTT SYSTEM För att få ut så mycket som möjligt av ett affärssystem bör du fråga dig varför du vill

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA

När krisen slår till. SIMULERADE LARM i fiktiv central Så klarar SOS Alarm ETT AVBROTT. PR FRÅN MYNDIGHETERNA när orkanen drabbade USA S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2013 PROFILEN, SIDAN 10 Jag kan egentligen bara beskriva trygghet negativt, fast det är en positiv känsla. Trygg het är avsaknad av olika typer av hot. Erik Wennerström,

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet

Det nya företagandet. Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Det nya företagandet Drivkrafterna och människorna bakom företag startade på 2 000-talet Why join the navy if you can be a pirate? Steve Jobs, entreprenör och grundare av Apple och Pixar Sverige är ett

Läs mer

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra

update: consumer 06. 16. 20. LG s got talent En ekologisk revolution på gång Coop - något Extra update: consumer 06. LG s got talent Möt Tom Nilsson, 36-årig nordisk försäljningsdirektör för Home Entertainment som gjort kometkarriär på LG Electronics. 16. Coop - något Extra Kooperativa Förbundet

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE

Hela denna bilaga är en annons från Far branschorganisationen för revisorer och rådgivare. FÖRTROENDE FÖRTROENDE F o k u s PÅ s m å o c h m e d e l s to r a f ö r e tag I AFFÄRER Robban Andersson / XP / SCANPIX Varumärket Kalla viljans triumf Skiddrottningen är också företagare och en förebild för dig

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer