Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den."

Transkript

1 Så säkrar Orbion Norges nödlinje Han ger Sverige fiber via bilen Telenors nya framtidsfokus Combining Ett magasin från Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Framtiden är installerad. Så ska vi nyttja den.

2 Relacom is a leading technology company offering market leading competence and services in the areas of telecommunications, power and M2M.

3 Start Contents Agenda 7. Nytt från Orbion: Detta är centrum för innovationer 8. Min drivkraft: Så blir framtidens vardag för våra konsulter 11. Hos Telenor: Effektivisering genom outsourcing 12. Management: En hjälpande hand från lagens långa arm 13. Telekom: Molnet får Afrika att skina 14. Sverigeresan: Därför fotade Fredrik dörrar 16. Orbions framtid: Så blev fulfillment ett ledord Case 22. Skanova: Nu byter vi glimrande koppar mot lysande fiber 32. Motorola Solutions: Bättre täckning i Norges nya nödnät Innovation 18. Telekom: Mobilen i centrum i smart framtid 36. Power: De bygger framtidens boende Career 28.Management: Glöm inte att bygga ditt mänskliga nätverk Talk 40. Efter jobbet: Längtar tillbaka till vintern och skotern Combining Skills & Attitude 2014 ges ut av Orbion Consulting AB orbionconsulting.se Produktion Content Innovation Sweden contentinnovation.se Redaktörer Lars Frank Anna Navier orbionconsulting.se Art Director Johan Blomgren Översättning SDL Repro Turbin Tryck Åtta.45, Solna Ansvarig utgivare Erik Oldmark orbionconsulting.se 3. Combining Skills & Attitude 2014

4 Start Editor s letter By Erik Oldmark Photo Henric Lindsten Vi är stolta men inte nöjda OErik Oldmark CEO Orbion Consulting Group m vi inte konstant strävar mot att förbättras, så kommer vi heller inte att utvecklas. Och om vi inte utvecklas, så kommer vi som företag inte att överleva långsiktigt. Det spelar ingen roll hur bra vi är idag blir vi för bekväma kommer våra konkurrenter att springa ikapp och förbi. Därför är det helt avgörande att vi aldrig sitter nöjda, utan att vi alltid strävar mot att utveckla och förbättra vår affär. Under 2013 påbörjade Orbion Consulting en omfattande transformation mot Orbion Consulting 2.0. Det har resulterat i att Orbion Consulting i dag är ett bättre strukturerat och moget företag jämfört med för ett år sedan. Med den nya strukturen på plats har vi tagit ett stort steg mot att kunna leverera ett betydligt högre värde till våra kunder än tidigare. I dag bygger Orbion Consulting på en organisationsstruktur där kundens behov är i fokus. För att säkra kvalitet och kundnöjdhet i våra leveranser har vi infört ett antal gemensamma huvudprocesser som stöd. Den nya organisationsstrukturen, tillsammans med våra kompetenta konsulter, gör att vi nu kan engagera oss i en djupare kunddialog som mer proaktivt stödjer våra kunder att utveckla och förädla sina affärer. Vi är stolta över att vi framgångsrikt genomfört en förändring som gör Orbion Consulting till en stark och trovärdig partner, men vi kommer inte att sitta nöjda. Självklart ska vi först och främst alltid säkerställa kundnöjdhet i alla våra leveranser, och samtidigt ska vi fortsätta att utveckla vår verksamhet så att vi säkerställer att Orbion Consulting även framöver ses som en engagerad partner som alltid skapar värde. Jag hoppas att ni delar uppfattningen att Orbion Consulting har utvecklats under det senaste året och att ni uppfattar oss som en värdefull partner, som kontinuerligt strävar mot att utvecklas, genom att vara proaktiva och innovativa tillsammans med er. Jag ser fram emot ett långsiktigt och fördjupat samarbete! 4. Combining Skills & Attitude 2014

5 Vi kan bli din näst bästa vän. lowe brindfors foto: björn terring/agent bauer Låt oss ta hand om företagets alla kommunikationslösningar, så får du mer tid till annat. Kanske finns det mer att göra på jobbet, kanske finns det någon där hemma som vill se dig mer? Berätta hur du vill att medarbetarna ska kommunicera med varandra och med kunder och leverantörer, så ordnar vi det. Vi har fast, mobilt och allt däremellan. Och vi ser till att våra lösningar fungerar lika bra även när tekniken utvecklas och behoven förändras. Vi är ju inte bara helhetsleverantör, utan nästan dina bästa vänner. Gå in på telenor.se/helhetsleverantor eller ring

6 ANNONS SKANOVA Regina Lundgren, chef Produkt & IT - Skanova Skanova en långsiktig och resursstark nätutbyggnadspartner Skanova står för långsiktighet, finansiell och infrastrukturmässig styrka och en gedigen kompetens vad gäller nätutbyggnadsfrågor. På Skanovas lokalkontor runtom i landet finns medarbetare med god kännedom om de lokala förutsättningarna och behoven i regionens kommuner. Bland kunderna finns kommuner i hela landet som befinner sig i olika faser, några av dem initierar en kommunal fibersatsning, medan andra är i behov av att expandera en befintlig lösning. Vi skräddarsyr vårt erbjudande i nära dialog med varje kommun. Somliga kommuner behöver förstärka fibernätet gentemot villahushåll och lägenheter, medan en annan kategori vill förstärka fibernätet gentemot företag, i tätorter eller på landsbygden. Vår erfarenhet av att bygga, drifta och underhålla nätet utgör en trygghet för kommuner. Skanova vill ha en bra dialog med kommunerna, förklarar Regina Lundgren, chef för enheten Produkt & IT på Skanova. Bollplank i samband med behovsanalys och planering En utmaning för många kommuner är att analysera och få perspektiv på sina behov av fiberinfrastruktur. Skanova är ofta ett uppskattat bollplank när behoven ska kartläggas och en konkret plan för fiberutbyggnad ska upprättas, vilket bland annat ställer krav på en koordinering av alltifrån el till vatten och andra infrastrukturella resurser i kommunen. Skanova underhåller näten i realtid, men ser också till de långsiktiga underhållsbehoven. Skanova äger och driver Sveriges största öppna nät, ett högkvalitativt fiber- och kopparnät som täcker hela Sverige. Kommuner som väljer att samarbeta med Skanova får inte bara en långsiktig, resursstark och erfaren nätutbyggnadspartner, de möjliggör också ett smartare och kostnadseffektivare alternativ till att bygga fibernät i egen regi. En långsiktig samarbetspartner i nätfrågor Skanova är en långsiktig aktör med en mångsidig produktportfölj med såväl koppar- som fiberprodukter. Produktportföljen täcker in samtliga behov i en kommun, dess storlek, demografi eller läge. De geografiska, demografiska och behovsmässiga förutsättningarna varierar i kommunerna. Vår breda produktportfölj och långa erfarenhet av att samarbeta med många olika typer av kommuner gör oss till en långsiktig samarbets- och diskussionspartner, oberoende av kommunens förutsättningar och behov. Genom samarbete med kommunerna kan vi tillsammans skapa den breda rörelse framåt som behövs om Sverige ska komma att nå regeringens bredbandsmål 2020 så att Sverige kan fortsätta vara en av världens ledande IT-nationer, säger Regina Lundgren. Mölndal valde Skanova som partner Mölndal har valt att samarbeta med Svenska Stadsnät, som numera är en del av Skanova, i samband med kommunens fiberutbyggnad. Kommunen inledde sitt partnerskap 2007 och driftsatte de första etapperna i stadsnätet I Mölndal finns drygt företag, såväl storföretag som Astra Zeneca som mindre företag. En kraftfull fiberutbyggnad är en viktig pusselbit i arbetet med att göra Mölndal till en attraktiv kommun där företag vill etablera sig och växa. Att säkra fiberanslutning i regionen har varit livsviktigt, framför allt för att behålla ett välmående näringsliv. Intresset för att etablera sig i vår kommun är stort, vilket bland annat beror på vårt strategiska geografiska läge, men också vår stabila och tillförlitliga digitala infrastruktur, säger Lars Ekberg, näringslivschef i Mölndals kommun. Inkluderar bredbandsutbyggnad i stadsplaneringen Fiberutbyggnaden innebar också utökade möjligheter att förbättra servicen till såväl kommuninvånare som företag. Förvaltningarnas externa enheter, exempelvis förskolor, skolor, omsorgsenheter och den tekniska förvaltningens verksamhet, knöts närmare varandra tack vare fiberutbyggnaden. Sedan flera år tillbaks har Mölndals stad inkluderat bredbandsutbyggnad i den totala stadsplaneringen och målmedvetet styrt den lokala fiberagendan. Fibernätet gynnar kommunen på många sätt, inte minst IT-satsningar i skolan och i utvecklingsarbetet med kommunens medborgartjänster. När vi inledde vårt samarbete med Svenska Stadsnät 2008 hade vi ett fibernät som enbart servade kommunens verksamhet. Vår målsättning var att kunna erbjuda samtliga medborgare och företag i kommunen ett väl utbyggt fibernät. Den sista etappen i stadsnätet invigdes vid årsskiftet 2011/2012, säger Göran Persson, IT-chef i Mölndals kommun

7 Antalet resenärer om dagen när nya Länsimetro står klar Antalet kilometer tunnelbana som byggs just nu Antalet nya stationer i den finska tunnelbanan Antalet kubikmeter sprängsten Orbion har hittat ljudet i tunneln Tunnelbygget är det största infrastrukturprojektet i Finland just nu och Orbion har varit med och tagit fram en avgörande del, nämligen antennsystemen. Tunneln, som är ingår i Länsimetro (västra tunnelbanan), ska ha täckning för Virve, Finlands motsvarighet till svenska Rakel och norska Nødnett. Det är ett mobilt radionät som enbart kan användas av räddningstjänsten och tunnelbaneföretagets egen kommunikation. Förutom det har Orbion också designat nätet för allmän mobiltrafik. I det kommer operatörerna DNA, Elisa och TeliaSonera att finnas till hands för resenärerna. Agenda In short Framtidens konsult Målet att skaffa sig fler funktionsåtaganden kommer med större krav på bredare kunskap. Därför har Orbion skapat Innovation Center spjutspetskompetens när det kommer till helhetslösningar. Experter med lång erfarenhet är hårdvaluta på telekommarknaden i dag. Marginalerna har dessutom blivit mindre och överlag är konkurrensen tuffare. Man måste vara smart, oerhört smart, säger Olle Johansson från Orbions nya Innovation Center. Att skapa en ny intern organisation inom Orbion med en grupp experter med lång erfarenhet inom både operationella och strategiska frågor från olika operatörer och marknader har lett till en kompetens som är svår att hitta någon annanstans. Därför kan vi engagera oss extra i tekniska och operationella frågor och alltid komma med bredare perspektiv på problem och frågeställningar än vad en enskild operatör kan, säger vd Erik Oldmark. Just nu består Orbion Innovation Center (OIC) av ett mindre antal seniora experter, alla med mer än 25 års erfarenhet. Olle Johansson är experten med breda kunskaper inom roll-out och drift av mobilnät och andra har meriter vad gäller organisation. Fler experter rekryteras löpande, men redan i dag har gruppens unika möjlighet att tänka bredare uppmärksammats av kunderna. Även för Orbions del handlar det om att försöka skaffa större projekt istället för att bara sälja mantimmar, säger Olle Johansson. Finlands kanal för nödsamtal, Virve, ska kunna kommunicera i tunnlar. Den har säkrats av Orbion. Oavsett skicklighet behöver du en bra support. Erfarna och skickliga teletekniker från olika entreprenörer som Skanova använder utgör inget undantag från den regeln. När frågor uppstår på fältet svarar Skanovas Teknikersupport, som bemannas av Orbion Consulting i Karlstad. En normal dag tar vi emot mellan 400 och 500 samtal. Det är samtal från Skanovas alla entreprenörer oavsett vilken slutkund eller operatör i kopparnät det rör sig om, säger Sofia Lundqvist från supporten. Samtalen kommer in via två telefonköer; Leverans eller Drift. Just det tekniska i fält kan vi inte hjälpa till med, men allt det praktiska i systemen och registren har vi koll på, säger Sofia Lundqvist. 7. Combining Skills & Attitude 2014

8 Agenda in paning By Lars Frank Photo Joel Nilsson Tre Orbionanställda om hur deras arbete förändras i framtiden. Jessica Helgesson: Att vi i dag blir mer och mer uppkopplade och kräver snabbare och mer stabil uppkoppling gör att projektledarens roll blir allt viktigare när fibernätet ska växa. Det är viktigt att vi som installerar kan möta kraven från användare och beslutsfattare. Traditionellt sett så är min roll som projektledare att kunna planera, organisera och ha kontroll över hur projektet fortlöper och kunna sätta in åtgärder om något går snett. Det krävs en teknisk kunskap men framför allt att hålla samman och leda de personer som är med i projektet. Med fler moment som kräver projektledning behöver fler ha kunskap om tekniken och samtidigt kunna få alla projektmedlemmar att arbeta mot samma mål, då fler olika yrkesgrupper kommer att samarbeta på ett helt annat sätt än vad de gjort tidigare. Då skapar vi ett kreativt arbetsklimat bland deltagarna i projektet och stimulerar nytänkande så att alla känner sig delaktiga. Ålder: 49 år Yrke: Projektledare inom telekom och växellösningar Bor: Karlstad Fritidsintressen: Familj, vänner, resor. 8. Combining Skills & Attitude 2014

9 Jan Emcken: Som teamledare inom RAN radio access network måste jag vara uppdaterad kring teknologin för hur vi effektivast bygger upp mobilnätverket. Vi ser mycket av detta redan nu, där vi jobbar med ett startprojekt, så kallat MOCN (Multi Operator Core Network) där Telia och Telenor är i en process som handlar om att dela det mobila nätet. Vi kommer nu att behöva sätta masterna tätare och tätare så att ingen tappar täckning. Kör du tio kilometer ska det inte påverka din täckning på något sätt. Sen kommer hårdvaran för att bli väldigt mycket bättre framöver, vilket kommer att ge oss bättre förutsättningar att alltid ha en snabb uppkoppling med 3G och 4G. Masterna som är utplacerade kommer att se likadana ut där tror jag inte att det kommer att bli någon större skillnad. Antalet operatörer kommer nog inte att ändras så vi behöver inte fler platser i masterna, bara tätare avstånd emellan dem. Ålder: 43 Yrke: Teamledare och RANingenjör. Bor: Ishøj, Köpenhamn Fritidsintresse: Familjen, löpning, spelar fotboll. 9. Combining Skills & Attitude 2014

10 Agenda Talk Bing Lu Runesson: Det har hänt mycket sedan jag började i telekombranschen Den mobila tekniken har utvecklats från första generationens enkla rösttjänst i början av 1990-talet till dagens fjärde generation. Vår stora utmaning nu är att det stora nyttjandet av datatrafik kräver högre kapacitet samt stabilitet i mobilnäten. Det krävs en alltmer avancerad standard och teknik som måste kunna leverera allt komplexare och snabbare tjänster, samtidigt som det också ska vara robust, med färre tappade anslutningar när man rör sig mellan olika celler. Jag är säker på att det framtida mobilnätet kommer att ha allt bättre komprimeringsmetoder, som gör det möjligt att skicka allt mer data i samma frekvensspektrum, att bättre utnyttja multiantennteknik, radiobasstationer och celler för att ge en bättre yttäckning. Det är viktigt att vi fortlöpande lär oss nya saker för att kunna hantera den snabba utvecklingen och kunna arbeta fram kreativa lösningar, som i sin tur ger bättre möjligheter att serva våra kunder. Ålder: 45 Yrke: Radionätplanerings- och optimeringskonsult Bor: Sollentuna, Stockholm Fritidsintresse: Skidåkning, matlagning, resor, musik, trädgård, badminton. 10. Combining Skills & Attitude 2014

11 Telenor håller på att rita om kartan för vad som tillhör en telefonoperatörs kärnverksamhet. Operativt ansvar kan läggas ut när man har partners att lita på. Agenda Case By Henrik Ek Photo Henric Lindsten & Joel Nilsson Framtiden är outsourcad Planering, ingenjörsarbete och drift är inte nödvändigtvis något som måste skötas internt, även om många är av en annan uppfattning. På en hög nivå tillhör sådana delar absolut en kärnverksamhet. Vi ska kunna göra en överordnad beskrivning av hur saker ska vara designade och vi ska kunna ge teknisk support, säger Emil Hansen, Telenors chef för infrastruktur och drift. Men exakt hur något konstrueras kallar vi low level design och det tror vi att någon annan kan detaljplanera och implementera utifrån vår ritning. Telenor har gått längre än någon annan operatör när det gäller deras Ni får fria händer att hjälpa oss partnerstrategi, som enligt Hansen bygger på skalbarhet och flexibilitet. Anledningen är den vågrörelse som tar telekombranschen framåt. År 2008 och 2009 gjordes det nästan inga nätinvesteringar alls. Under åren däremot har vi bytt ut hela vårt mobila dataväxelnät, vårt mobila röstväxelnät, hela radionätet på 2G och 3G och så har vi byggt ett 4G-nät. På fastnätssidan har vi också moderniserat väldigt stora delar, säger Hansen. Orbion är en av operatörens partners och de har ett funktionellt ansvar för site-anskaffning och site-etablering (SA/CW). Så har det varit i nästan två år, och under den tiden har mycket hänt. Det är ett större ansvar med ett funktionellt åtagande. Vi säger Ni får fria händer att hjälpa oss. När man lämnar ifrån sig mer av det operativa ansvaret för sin verksamhet vill man ha en partner som man litar Läs på nästa sida om hur Orbions legalavdelning hjälpt Telenor! på och som verkligen tar ansvaret, säger Emil Hansen och tillägger: Det har tagit tid för Orbion att bygga upp en bemanning som klarat av vad som förväntas från Telenor. I början var det väldigt individorienterat. Nu har vi börjat känna att det finns en basstruktur, en rapporteringsmodell och en mätningsregim som gör att vi börjar få gemensam kontroll. Det innebär en helt annan trygghet både i ledningsstrukturen och i leveransorganisationen, säger Hansen och avslöjar planerna på att fördjupa samarbetet ytterligare. Vi vill hitta mekanismer som gör att Orbion har mer att vinna på att göra bra affärer för Telenor, säger Emil Hansen. 11. Combining Skills & Attitude 2014

12 Agenda Management Få rätten på din sida En fastighetsägare med en basstation på sina ägor, kräver i genomsnitt en avgiftshöjning på 77,5 procent, när det är dags att förlänga avtalet. Lösningen för operatören att kalla in Orbion Legal Group. Telenor har samarbetat med Orbion och deras Legal Group sedan Visst har man förstått att juridisk kompetens är viktigt, men det har inte alltid varit helt glasklart vilken lönsamhet Orbion jurister faktiskt har genererar de operatörer de arbetar för. Först när Ghader Mehravaran kunde visa att han själv sett till att de genomsnittliga kraven på 77,5 procents avgiftshöjning när det gäller befintliga hyres- och arrendeavtal bara blev nio procent, blev det uppenbart. Orbion har haft juridisk kompetens sedan starten 2010, men vi har inte helt och hållet varit en egen grupp på samma sätt som nu, säger Mehravaran, team leader för Orbion Legal Group. Allt eftersom har svårare juridiska frågor börjat dyka upp i olika affärer mellan telekomoperatörerna och deras motparter inom fastighetsbranschen eller kommu- nerna. Det är en annorlunda situation jämfört med för tio år sedan, efter den första telekomboomen. Det kan gälla ett bygglov för en ny mast, en missnöjd lantbrukare som vill göra sig av med basstationen som står på hans ägor eller en jurist hos en fastighetsförvaltare som helt enkelt vill ha mer betalt. Vi har tidigare tagit på oss fristående juridiska uppdrag, men sedan i fjol är vi fem personer och kan nu ingå och delta i hela projekt, tillägger Ghader Mehravaran. Telenor är ett sådant exempel. Förr, om man fick avslag på ett bygglov som teknikerna då ansökte om, så lät man det bara vara och gick vidare. I dag överklagar vi och driver på med stor framgång. Vi som sitter här är alla utbildade jurister med särskild kompetens inom avtalsrätt och fastighetsrätt. Vi skiljer oss från traditionella byråer, eftersom vi utöver det juridiska området också är väl insatta i det tekniska och är med på plats, säger han. Målet är att juristgruppen ska växa och omfatta tio tjänster inom två år. Tanken är att växa framför allt på elsidan. Vi jobbar redan med Telia och Telenor och har haft uppdrag för I dag överklagar vi och driver på med stor framgång. i princip alla operatörer. För elbolagen har vi emellertid endast haft några enstaka, kortare uppdrag, med undantag för Svenska Kraftnät där uppdragen har varit mer omfattande. Den juridiska hjälp som telekomoperatörerna får i dag av Orbion Legal Group är minst lika viktig för elbolagen, och det är där vi kommer att lägga större fokus framöver. Vår juridiska kompetens i kombination med vår tekniska erfarenhet gör det möjligt för oss att vara lättillgängliga och effektiva på den marknaden vi agerar inom. Med de framgångar vi haft inom juristgruppen hittills, där vi kan visa på siffror som överträffar våra kunders förväntningar, har jag svårt att se att elbolagen inte skulle vara intresserade av juridiskt säkra avtal, effektiva förhandlingar och framgång i sina processer, säger Ghader Mehravaran. Foto: Lonnie Busch / Theispot 12. Combining Skills & Attitude 2014

13 Agenda Innovation By Henrik Ek Illustration Owain Thomas Jeffrey Sachs tror att molnet kan hjälpa Afrika. Photo: Wade Martzall Hjälp från ovan Det finns en lösning på problemet med Afrikas extrema fattigdom. I alla fall enligt den berömde ekonomen Jeffrey Sachs. Allt som behövs är en internetuppkoppling och nya molntjänster. Bilden av ett samhälle i de fattigaste delarna av Uganda eller Kenya består inte av fina skolor med klassrum som innehåller högteknologisk utrustning eller ens elektricitet. Men där detta finns där informationsteknologin har införts genom välgörenhetsaktioner där syns också en enorm skillnad. Det säger Jeffrey Sachs, professor och chef för The Earth Institute vid Columbia University i New York. Det här är lösningen på den extrema fattigdomen i världen. Jag tror att det går att utrota den under vår livstid om informationsteknologin används på rätt sätt. Sachs leder inom The Earth Institute projektet Connect to learn, ett projekt som sponsras av det svenska företaget Ericsson och som engagerat deras vd, Hans Vestberg. Jag är säker på att vi är inne i en femte teknologisk revolution just nu. Vi ska an- vända teknologin som vi byggt de senaste 20 åren på ett helt nytt sätt, säger han om projektet Connect to learn. I grund och botten handlar det egentligen om flickorna i krisregionerna. Studier visar att om flickor får fortsätta att studera efter grundskolan, så skaffar de inte barn lika tidigt. Och skaffar de inte barn så tidigt i livet, blir de en del av arbetsmarknaden och kan bidra med kunskap. Problemet i början var att lärarna inte visste hur de skulle använda teknologin. Problemet i steg två är elektriciteten, uppkopplingen, enheterna och läroplanen, säger Jeffrey Sachs. Han kallar en nyligen genomförd utredning som The Earth Institute gjort på Connect to learn-skolor i just Uganda och Kenya för extremt uppmuntrande. Projektet har inte pågått i mer än tre år, men det syns redan en tydlig skillnad när det gäller klassrummen och lärarkompetensen. Ericssons roll i detta samarbete är att bygga ut teknologin i de byar som projektet riktat in sig på. Sedan, när teknologin finns på plats, handlar det om att låta olika former av innovation ta vid. Vi ser till att det finns molntjänster, så att de applikationer som utvecklas blir billiga och enkla att använda för alla, säger Hans Vestberg. Både Vestberg och Sachs är anlitade av FN som rådgivare i olika frågor men det är tydligt att det inte är FN eller andra nationer som gör den stora skillnaden, utan det är privata initiativ. Vi (mänskligheten) spenderar omkring 1,5 triljoner dollar på de olika konflikterna i världen. Men bara 130 miljarder på utvecklingen efteråt. Det är fullkomligt fel, säger Sachs. 13. Combining Skills & Attitude 2014

14 Agenda Telecom Tidsresan genom Sverige De har sett mer av Sverige på två år än vad de flesta av oss hinner med under en livstid. Fredrik Bergh har lett delar av projektet med att byta ut samtliga lås i Telias så kallade teknikstationer. Vi började 2010 och planen är att det ska vara klart hösten 2014, säger han. Vissa av teknikstationerna är stora som hyreshus. Där har hundratals människor en gång arbetat, innan teknologin automatiserade uppgifterna. Det hände mellan och tidigt på 2000-talet. När man går in i byggnaderna ligger tidningen kvar från den dagen de gick hem. Även kaffemuggen står kvar. Folk har bara rest sig och gått hem, säger Fredrik Bergh. Han och kollegan Camilla Berg har inventerat 800 stationer av totalt och där märkt upp samtliga dörrar inför det stora låsskiftet inom TeliaSonera Teknikfastigheter. De gamla nycklarna ska bytas ut mot transponders som teknikerna med tillgång till lokalerna ska börja använda. Det är ett viktigt projekt för Telia eftersom flera tusen tekniker är beroende av att komma in i lokalerna när slutkunderna behöver hjälp. Nyckelsystemet som finns i dag är föråldrat och säkerheten inte den bästa. Med de nya låsen kommer man att kunna spärra en transponder om den försvinner eller blir stulen, säger Fredrik Bergh, som lett själva inventeringen och jobbat tillsammans med projektledaren Mats Johansson på Orbion i Malmö. Bara inventeringen har inneburit mil i bil, från Karesuando i norr till Trelleborg i söder, vilket tagit Camilla och Fredrik totalt två år att genomföra. Det har varit en fantastisk resa, vi har sett alla väder vi har i Sverige, säger Bergh. Fredrik och Camilla har dokuemterat sin resa med många härliga bilder från Sveriges alla hörn. 14. Combining Skills & Attitude 2014

15 8 000 Antalet teknikstationer Telia har utspridda över landet. De minsta är bara fem kvadratmeter, de största är fem våningar och totalt kvadratmeter Antalet nya lås som ska installeras. De nya låsen är digitala och öppnas med en så kallad transponder. SEX Antalet år innan batterierna i de nya digitala låsen måste bytas ut Höga kusten Malmö 15. Combining Skills & Attitude 2014

16 Agenda In short Nytt fokus för nystarten Orbion 2.0 är ett rakare, tydligare och ett helhetsåtagande konsultföretag som kunden kan lita på. Nu är det implementerat och uppskattat. Det var som ett blankt papper, som att få möjlighet att göra något helt nytt, säger nyrekryterade Alexander Pigall, Orbions enhetschef för Telenor. Fulfillment: Detta är ett ord som förklarar ett koncept. Och för Orbion är det ett koncept som innefattar ett nytt arbetssätt. Det är ramverket som Orbion saknat, men som är ett måste när kunderna allt mer efterfrågar funktionsåtaganden. Orbion 2.0 innebar startskottet för hur vi ska ändra vårt sätt att jobba och där kommer fulfillment in. I detta ingår att ha strukturerade processer, rutiner och verktyg som ska stödja de olika leveranserna, säger Alexander Pigall, ansvarig för fulfillmentkonceptet. Bakgrunden är en strävan efter att göra affärer utifrån ett helhetsansvar så kallade funktionsåtaganden där Telenor är den första kunden som använder Orbion för hela delar av sin verksamhet. Alexander Pigall berättar att han under sin andra dag på jobbet, under ett eskaleringsmöte, fick höra att kunden inte visste vad Orbion levererade och att de knappt verkade veta det själva. Alexander Pigall har själv en gedigen bakgrund från drift och operations, ofta med så kallade managed service -åtaganden, där kunder lagt ut hela driftverksamheter på entreprenad. Det är liknande ramar som Orbion nu implementerat, dessa ramar är oumbärliga och rätt uppbyggt ger de resultat.. Du ska ha en standardiserad leveransmodell. Du ska veta vad du har för governance-struktur, du ska ha KPI:er (key performance indicators) och SLA:er (service level agreements). Du måste ha en eskaleringsmatris och så vidare. Det är vad vi kallar för fulfillment att ha verktyg för att kunna implementera förutsägbarhet i alla leveranser. Kunder som har gett en leverantör nyckeln till sitt nät avskyr nämligen överraskningar. Det är ett ständigt pågående jobb. Det är så här man bygger upp och kan visa kunderna trovärdighet. Att alltid veta hur vi jobbar och vad vi pratar om. Sälj: Den andra delen av Orbion 2.0 är den nya säljorganisationen som leds av Roger Marminge. Orbion har gått från att ha haft sju konsultchefer med sina respektive geografiska ansvarsområden, till att i stället ha motsvarande key account managers för sina stora affärsområden. Vi kallar dem Customer Unit Managers. Vi har en för Telia, en för Skanova, en för Telenor, en för segmentet Power (som innefattar alla uppdrag för elbolag) och en chef för Telekom. I den sistnämnda inryms både operatörer och företag, här är dock uppdragen inte lika stora. Men när ett uppdrag växer över en viss storlek, bildas en egen enhet, säger Marminge. Han understryker att konsultcheferna kommer att fortsätta att ha lokal kundkontakt och erbjuda Orbions tjänster. Säljorganisationen å sin sida har som enda ansvar att dra in nya uppdrag till Orbion. Så fort det är gjort är det enhetschefernas uppdrag att se till att behålla dem. Men Roger Marminge förklarar också, precis som Alexander Pigall, att det nu finns ett tänk som kretsar kring stora funktionsåtaganden, även i säljarnas medvetande. Vi har också en ny grupp som vi kallar OIC, en förkortning för Orbion Innovation Center (Se sidan 7), där vi samlat ett gäng seniora och tunga namn inom telekom, dels genom anställningar, och dels personer som vi hyr in för enskilda uppdrag. De går in och skapar nya koncept och gör funktionsåtaganden åt kunden. Orbion har inte slutat sälja mantimmar men OIC är gruppen som konceptualiserar och breddar Orbions portfölj. För mig är det här en liten firma. Vi är 250 personer och vi sitter vägg i vägg. Det känns självklart att vi alla drar åt samma håll i det här. 16. Combining Skills & Attitude 2014

17 17. Combining Skills & Attitude 2014

18 Innovation Telecom By Henrik Ek Illustration Matt W. Moore Smartast i framtiden Troligtvis använder du din telefon under mindre än sju procent av tiden för telefonsamtal men i timmar till allt annat. Tillsammans med utvalda branschexperter kartlägger vi här mobilanvändandet i dag och i framtiden. n vanlig dag i San Francisco kan starta med en frukostbeställning genom mobilappen Seamless. Inom några minuter står ett bud utanför dörren med de rykande heta pannkakorna i handen. Inga pengar överlämnas summan för maten, inklusive dricks till budet, drogs direkt från mobilappen i vilken kunden lagrat sin kortinformation. Kanske missade han eller hon spårvagnen till jobbet och beställer en taxi med hjälp av mobilappen Uber. Inte heller här överlämnas några kontanter till chauffören eftersom just det personen i fråga lagrat sitt kort i appen och betalningen således sker automatiskt i samma stund som denne kliver ur bilen. Till middag vill den teknologiskt medvetna personen bjuda ut någon speciell person på något speciellt. Vart vänder man sig i San Francisco om inte till mobilappen Yelp! för att få information om restauranger i närheten, om vad på menyn som är bäst och om vad det kommer att kosta. När den här personen går ut för att löpträna mäter han eller hon tiden, kaloriförbränningen och sträckan och jämför sedan alla dessa data med tidigare löprundor genom appar som RunKeeper eller Nike+. När han eller hon reser behövs det inte några boardingkort, eftersom det räcker med en QR-kod på mobilskärmen genom flygbolagets egen app. Du förstår kanske också varifrån den här San Francisco-bon får sin dagliga dos av nyheter och tv-underhållning? Vissa lever redan i framtiden. För dem är teknologin redan integrerad i deras liv, säger Kristina Höök, professor i interaktionsdesign vid KTH och chef för forskningscentret Mobile Life Center, som ingår i koncernen Swedish ICT. Och den utvecklingen styrs av människor i Silicon Valley som verkligen lever precis så, tillägger hon. Enligt en ny studie om smartphoneanvändare från Ericsson ConsumerLab, genomförd i USA, Brasilien och Indonesien, är en betydande majoritet av de svarande aktiva på internet i mer än tre timmar per dag. Men undersökningen visar också att 18. Combining Skills & Attitude 2014

19 många av dem som mest är online känner frustration. Det handlar till stor del om det komplexa nätverk av app-handlare och tjänsteleverantörer som dykt upp på sistone. Alltså tjänster för mobil underhållning och sociala medier och allting med hjälp av ett virrvarr av olika lösenord som inte får vara lika varandra. Men det handlar också, framför allt, om en frustration över att nätet inte håller samma höga tempo som användarna. Jag vill ha allting på en gång. Jag får panik om jag inte har omedelbar tillgång till internet, säger en person som Ericsson citerar i sin undersökning. Jag kan ge ett personligt exempel, säger Rebecka Cedering Ångström från Ericsson ConsumerLab, som varit med och tagit fram rapporten, Connected Lifestyles. Man kan stå inne på Filippa K, se en jättefin kofta och vilja köpa den. Men till skillnad från förr har jag i dag inte riktigt koll på hur mycket pengar jag har på kontot. Förr visste man exakt, men nu förlitar man sig på sin bankapp. Medan man står i kön ser man efter och gör en direktöverföring om det behövs, säger hon. Det vi ser är att folk vänjer sig vid att ha en uppkopplad livsstil och har ett stort behov av att ha tillgång till nätet. Tomas Ahlström är chef för integrerade plats- och IT-lösningar på Relacom. Han minns själv sommaren 2010, en dag när han satt sig för att småjobba under semestern i den nyinköpta sommarstugan på södra Gotland. Han hade sin 3G-dongel och av allt att döma god täckning. Men jag kom inte ut på nätet. Hela Gotland stod blixt stilla det var Almedalsveckan och det var sommaren då ALLA hade fått sina Iphones, säger han. Förra året var tredje sommaren han försökte småjobba, den här gången med ett 4Gmodem i datorn i stället och det fungerade hjälpligt. Men nu har jag fått fiber och har inte samma behov av mobilnätet. Men Telias första 4G-master sattes upp i Oslo, i Stockholm och i Visby. Det kan kanske ha något att göra med Iphone-problematiken och Almedalsveckan. Han säger att ingen i branschen kunde föreställa sig Iphones inverkan på de svenska mobilnäten när telefonen kom. Detta trots att den lanserats på bred front i USA flera år tidigare och gett operatören AT&T enorma problem. Det har skett en dramatisk ökning på väldigt kort tid. Trots att vi har nästintill full mobiltäckning i Sverige har de som surfar och twittrar och streamar utvecklat en övertro på att tillgängligheten är oändlig. De kan inte för allt i världen förstå att mobila nät inte alltid har hög bandbredd och att de kan hamna i en radioskugga, säger Ahlström. I takt med att datanätet har krävt mer fritt utrymme har röstsamtalen fått stryka på foten och till exempel flyttats ned i 2G-nätet, vilket leder till fler tappade samtal. Det var ett mindre problem för tio år sedan, säger Tomas Ahlström. Då räknade man tappade samtal och gjorde allt för att det inte skulle hända. I dag är det inte många som bryr sig om just det. Om de tappar datatäckning däremot Behovet av bra nät kommer bara att öka med tiden få motsätter sig den teorin. Ju mer digitalt innehåll vi fyller vår mobila skärm med, desto viktigare blir det med snabba nät. Men allt behöver inte bli som i San Francisco. Kristina Höök och hennes team på Mobile Life Center forskar och testar helt andra saker för helt andra målgrupper. Paraplyorganisationen Swedish ICT syftar till att främja en teknologisk utveckling utifrån svenska förhållanden. Vi har gjort en studie på jägare till exempel. Det är sådana mer extrema lösningar vi jobbar med. Vi såg att de använder webbkameror i skogen och gps-enheter på sina hundar, säger hon. Vissa delar av forskningen som bedrivs i Swedish ICT:s regi kan också verka ologiska just nu, men kommer att vara helt naturliga om fem år, säger Kristina Höök. För hennes grupp är huvudsaken att teknologin ska vara rolig. Det handlar om innovation, inte om effektivisering, och även om deras forskning och produkterna de testar fram har ett konsumentorienterat syfte, så gör organisationen ingenting som kommersialiseras. Jag har köpt en internettermometer, säger Barry Brown, Kristina Hööks kollega på Mobile Life Center och professor i mänsklig datainteraktion vid Stockholms universitet. Han nämner det som ett bra exempel på hur de ser på teknologi. Jag använder den för att lära min dotter om väder och naturen. Det är en leksak och det handlar inte om produktivitet, det handlar om min relation till min dotter, säger han. Bland projekten de fokuserar på just nu finns datorspel som spelas i den fysiska världen, liksom tester av sensorer inbyggda i kläder. Vi ska göra interaktiva kalsonger tillsammans med Björn Borg. Vi får se vart det leder, men man ska bland annat kunna få reda på var materialet är ifrån och vad som finns i färgämnet, genom att skanna en QRkod i linningen, säger Kristina Höök. Men det ligger i Kristina Hööks och Barry Browns natur att inte rikta sin uppmärksamhet enbart på machine-to-machine-tanken, inte bara på det robotmässiga och praktiska som så många andra prioriterar. För dem handlar det lika mycket om kopplingen mellan din kropp och mottagaren i en Kinect-kamera (spelkonsolen Xbox rörelsekänsliga kontrollsystem). Vi pratar om sensorn, aktivatorn och molnet, upprepar Kristina Höök flera gånger som ett mantra. Aktivatorn är viktig huden som ger sensorn data att skicka vidare eller snön som får termometern att reagera. Vi tänker mer på människorna som använder teknologin. Vi har gjort en studie där vi frågar oss om teknologi gör oss ensamma, säger Barry Brown apropå att befolkningen i en vision av framtiden inte ens själva behöver gå och köpa mjölk. Han säger att de som har störst problem med ensamhet är den mest uppkopplade gruppen av människor tonåringarna. Men samtidigt är Facebook ett ämne för social interaktion, även offline, slår Barry Brown fast. Av de data vi samlat in framgår det att vi i sociala sammanhang ofta pratar om vad vi sett på Facebook. Det vi funderar på nu är hur vi kan fortsätta att lyfta fram alla positiva sidor med Facebook och ta bort mer av det negativa. Teknologi kan både bryta ned och öppna upp, säger han. Ett skräckexempel, enligt honom, är restaurangkedjan Applebees i USA, som planerar att införa digitala menyer till varje bord. Man använder en surfplatta för att beställa och betala. Enligt vad jag förstod skulle varje gäst spendera tio minuter mindre tid på restaurangen, så att kedjan snabbare kan få in fler gäster. Va!? På en restaurang kanske man skulle vilja sitta ned tio minuter längre och ha mer mänsklig interaktion i stället. Vi är mitt uppe i den här utvecklingen just nu, menar Ericssons Rebecka Cedering Ångström och förklarar att behovet av nya och Vi har gjort en studie på jägare till exempel. Det är sådana mer extrema lösningar vi jobbar med. bättre tjänster till de mobila skärmarna är uppenbart. Vidare så framgår det i rapporten Connected Lifestyles också att människor själva vill att apparna ska hjälpa dem att bli mer sociala. Tjänster för videosamtal, såsom Skype och Facetime, är några exempel på detta (som också kräver bra datanät). Samtliga vi pratar med utgår från att det är just den mobila skärmen som kommer att fortsätta att växa som en vardagslivs-hubb. Möjligen kan man tänka sig en framtid där man projicerar det visuella mer. Att kunna projicera information och kanske även navigering på bilrutan är snart en verklighet. För våra tekniker skulle det till exempel vara lättare att projicera bilden på en lämplig yta där man råkar vara för tillfället, i stället för att bära med sig en klumpig skärm, säger Tomas Ahlström. 19. Combining Skills & Attitude 2014

20 Innovation Telecom 20. Combining Skills & Attitude 2014

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om

Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om Nedan kan du läsa mobiloperatörernas svar på P3 Nyheters lyssnares kritik mot bristande kapacitet i mobilnätet. Efter P3 Nyheters rapportering om detta fick vi många kommentarer. Rapporteringen och kommentarerna

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12

MOBILTELEFONI. Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled. onsdag 16 maj 12 MOBILTELEFONI Julia Kleiman, Frida Lindbladh & Jonas Khaled Introduktion Det var först år 1956 som företaget TeliaSonera och Ericsson som skapade mobiler i bilen som man kunde prata i telefon i på det

Läs mer

Varför är kommunen inblandad?

Varför är kommunen inblandad? Varför är kommunen inblandad? Simrishamns kommun arbetar aktivt för att husägare, såväl privatpersoner som företagare, ska koppla upp sig via fiber. Arbetet bedrivs genom en anställd bredbandssamordnare.

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad Svenska stadsnät - Fibernät Svenska Stadsnät erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert och öppet nät. Vi växer

Läs mer

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också.

Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Eltel gillar bredband på landsbygden. Vi bygger det också. Innehåll Parlör Bättre bredband åt folket Varför skaffa bredband Din checklista Eltel + byanät = sant Kontakta din lokala samarbetspartner 2 3

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber

Framtidens nät, öppet för alla. Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Framtidens nät, öppet för alla Information och inspiration för dig som vill framtidssäkra villan med Öppen Fiber Äntligen en Öppen Fiber-anslutning för villan! När du väljer att skaffa Öppen Fiber från

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Sammanfattning infomöte

Sammanfattning infomöte Sammanfattning infomöte Den 9 juni kl 19.00 var alla vikabor inbjudna av Vika Byaråd till informationsmöte i Vika bygdegård om förutsättningarna för Vikaborna att bli uppkopplade med fiber. Efter genomgång

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA

ANLÄGGNING REGION MELLERSTA ANLÄGGNING REGION MELLERSTA TOMMY PATRIKSSON, PROJEKTCHEF PEAB, ANLÄGGNING REGION MELLERSTA VI PÅ PEAB KAN TELECOM. OCKSÅ. Att Peab är ett rikstäckande bygg- och anläggningsföretag har väl knappast undgått

Läs mer

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation

INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN. Bredband via fiber. - framtidens kommunikation INFORMATION FRÅN ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN Bredband via fiber - framtidens kommunikation Byanätssamverkan i Örnsköldsviks kommun - för morgondagens samhälle År 2020 har 90 % av alla hushåll och företag tillgång

Läs mer

SVENSKA. Skånet 2011

SVENSKA. Skånet 2011 SVENSKA Skånet 2011 SkåNets uppdrag är att förse Skånes hushåll, företag och offentlig verksamhet med riktigt bredband. I praktiken handlar det om att samordna planering och utveckling av en skånsk, öppen

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Nu är det klart, det blir fiber!

Nu är det klart, det blir fiber! Nu är det klart, det blir fiber! Förutom e tt snabbt i nternet, TV o ch telefoni till en bra m ånadsavgift, k ommer du ä ven a tt öka attraktionsvärdet på ditt hus. Till boende i villaområdet Kulladal

Läs mer

Information från Värmskog Fibernät

Information från Värmskog Fibernät Information från Värmskog Fibernät Vi är en ekonomisk förening som verkar för att hålla landsbygden vid liv samt att ge oss som bor, lever och verkar utanför tätorten lika villkor. Den digitala infrastrukturen

Läs mer

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten

Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Telia Operator Business som kommunikationsoperatör ett öppet nät för fastigheten Namn Namn Titel Så här ser affärsmodellen ut Slutkund Support Support Support Tjänsteleverantör 1 Tjänsteleverantör 2 Tjänsteleverantör

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefoni ADSL. Trygghetslarm Fiber i Höje - Välkomnande - Kommunen informerar (Göran Eriksson) -Varför fiber (Fibergruppen) - Kaffe paus - Erfarenheter från Årjängs fiberförening (Peter Lustig) - Frågestund, Vad gör vi nu! - Intresseanmälan

Läs mer

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening

Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Varaslättens Bredband Ekonomisk Förening Några stolpar FIBER ÄR FRAMTIDEN Idag finns det inga hastighetsbegränsningar BILLIGARE TJÄNSTER TV/Bredband/Telefon blir billigare ATTRAKTIVARE FASTIGHET Fastighetens

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren

Fiber ger företaget nya möjligheter. Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Fiber ger företaget nya möjligheter Magnus Ekman Anders Wahlbom Thomas Berggren Regeringens målsättning:...år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin

Fiber till Sverige med Telia. Mats Rydin Fiber till Sverige med Telia Mats Rydin 1 4 November 2015 4 November 2015 2 Stabilt fibernät skapar konkurrensfördelar för Sveriges mjölkbönder 28% av all svenskproducerad mjölk kommer från uppkopplade

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Januari 2015 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Affärsskolorna helt rätt i tidens kundförväntningar Reflektioner från Automotive World

Läs mer

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012

Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Inbjudan till dialog 11 oktober 2012 Agenda Drift / Mobilt bredband Inledning Bakgrund Syfte Innehåll Säkerhet och SUA Svar Inledning Rakels vision och affärsidé är att leverera en kommunikationslösning

Läs mer

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa!

MEG. Bredband utan begränsningar. phone 0:- Välkommen till ViaEuropa! Bäst på bredband! Bredband utan begränsningar Internet har utvecklats explosionsartat under det senaste decenniet. 80 procent av alla hushåll har någon form av uppkoppling till Internet idag och det blir

Läs mer

Telenor Mobility Report 2012

Telenor Mobility Report 2012 Telenor Mobility Report 2012 Sverige, maj 2012 Sammanfattning beslutsfattare och användare Bakgrund och genomförande Telenor har genomfört en undersökning om mobilt arbetssätt och den mobila vardagen i

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Sammanfattning av programmet UID FutureMap

Sammanfattning av programmet UID FutureMap Sammanfattning av programmet UID FutureMap Världen behöver en ny, socialt hållbar arbetsmodell. Människans fria, trygga medvetande och hälsa skadas av de ekonomiska modeller, som styr världen sedan flera

Läs mer

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun

Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utbyggnad av fiber för bredband, tv och telefoni inom Högsby kommun Utveckling av en levande landsbygd Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande landsbygd. Det gäller såväl, vägar, ledningsnät

Läs mer

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun

Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Kommunikationsplan för fiber i Simrishamns kommun Syftet med detta dokument är att stödja alla som jobbar aktivt med att få fler att vilja ha en fiberanslutning i Simrishamns kommun. Vid all kommunikation

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör

Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Telia Öppen Fiber som kommunikationsoperatör Mats Rydin Kommun- och Stadsnätsansvarig, reg sydväst 1 Telia Öppen Fiber- Vår affärsidé Telia Öppen Fiber erbjuder en flexibel plattform för framtidens bredbandstjänster.

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Enghouse Interactive. Region: Norden

Enghouse Interactive. Region: Norden Enghouse Interactive Region: Norden Enghouse Systems Ltd Noterade på Toronto Stock Exchange Grundades 1984 Omsättning: $160 M (Strax över 1 miljard SEK) > 880 anställda Global täckning Tre affärsområden:

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Klart du ska välja. bredband via fiber

Klart du ska välja. bredband via fiber Klart du ska välja bredband via fiber Gör dig redo för framtiden När du väljer bredband via Skellefteå Krafts fibernät blir ditt liv bra mycket enklare och roligare. Koppla upp hur många skärmar och apparater

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Västra Götaland. Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Västra Götaland Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter. Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Malin Karlzén, Regionchef Stadsnät Väst IP-Only bygger ut ett alternativt nationellt fibernät IP-Only

Läs mer

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012

MagIQ Plan. Carola Liva Lind 2012 MY MagIQ Plan Carola Liva Lind 2012 *De närmsta i mitt nätverk är förutom mig de mest värdefulla för mig. *De närmsta i mitt nätverk är de närmsta för att de ska verka för mig. *De närmsta i mitt nätverk

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje!

Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! 1 Vår tanke med den här lärarhandledningen är att ge er förslag på arbetsformer och diskussionsuppgifter att använda i arbetet med boken. Mycket nöje! Lärarhandledningen är gjord i mars 2014 av Lena Nilsson

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Kreativitet som Konkurrensmedel

Kreativitet som Konkurrensmedel www.realize.se 1 Kreativitet som Konkurrensmedel Vi är på väg in i Idésamhället. Ord som kreativitet och innovation upprepas som ett mantra. Det är många som vill. Det är färre som kan. Realize AB är ett

Läs mer

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden

SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden SUPERKRAFT VIA FIBER nu även på landsbygden Framtidens fibernät Alingsås Energi var tidigt ute med att erbjuda internet och TV via fiber. Idag är ca 4 500 hushåll och företag anslutna till fibernätet.

Läs mer

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977

Smarta företag. En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01. Smarta företag TNS 1525977 En undersökning genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Cisco och TeliaSonera 2013-03-01 Innehåll 1 Resultat i sammandrag 3 2 Bakgrund och metod 5 3 : Index 9 4 Mobilt arbetssätt 33 5 Virtuella möten 35 6

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2015. Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Sista ansökningsdag: 30 juni 2015 Vill du bli medlem? Läs mer på din föreningssida. Medlemsskapet betyder INTE att du maste tacka JA till fiber, bara att du kommer att fa ett forslag att ta stallning till.

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare

Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare Full En framtidssäker fart in i framtiden. uppkoppling Internet, TV och telefoni för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare En ny digital infrastruktur byggs ut vad betyder det för dig? Fiber är framtidens

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD

VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD. Mikael Ek VD VIKTEN AV ETT ÖPPET NÄT OCH FORTSATT FIBERUTBYGGNAD Mikael Ek VD Vad gör SSNf? Utveckling Standardisering Möten Svenska Stadsnätsföreningen är en bransch och Informationsspridning intresseorganisation

Läs mer