l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch"

Transkript

1 l l l Nr 2 april 2014 Spaning på karriären Äldrepedagog ett yrke på frammarsch

2 INNEHÅLL 2 Karriär mer än position och pengar...4 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval...8 På väg ut I yrkeslivet...10 Din medlemsförmån Karriärstöd...12 Positiva erfarenheter av karriärväxling: En språngbräda till något bättre...14 Entreprenörskap i utbildningarna för audionomer, optiker och tandhygienister: Helhetssyn och nytänkande för framtida mervärden...16 Äldrepedagog ett yrke på frammarsch...18 Mårten Ehnberg, Svenska ambassaden i Kiev: Vi lever mitt I ett historiskt skede...20 SRATs uppgift: Stöd och trygghet under hela yrkeslivet...22 Turerna kring Fortifikationsverket Från nedläggning till samverkan En äldrepedagog berättar 20 I varje nummer: Ledare... 3 ordet Student Fråga & Svar Gästkrönika Aktuellt från föreningarna Korsord Turerna om Fortifikationsverket. SRATs kansli Förbundsdirektör Elisabeth Mohlkert, Bitr. förbundsdirektör Anders Berndt, Kommunikatör/redaktör Marie Norell, Redovisningsansvarig Kajsa Korsgren, Förbundsjurist Sophie Silverryd, Ombudsmän Johan Angeldorff, Martin Berndtsson, Mats Eriksson, Ann Garö, Linda Lekander, Maria Yngvesson, SRAT-informationen nr

3 Ledare Ta tag i konflikterna i tid! I en ny och omfattande kunskapssammanställning* från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, slår forskare fast att vissa arbetsmiljöproblem kan ge symptom på depression och utmattningssyndrom. Det är ingen nyhet, och de framstående experter som har medverkat i arbetet blev inte heller överraskade av resultatet. Men det är värdefullt att vi i och med den här rapporten har fått än tydligare vetenskapliga belägg för sambanden. Det är en bra grund för att komma tillrätta med problemen. Det är belagt att de som har alltför höga krav, men små möjligheter att påverka sitt arbete, har ökad risk för att drabbas av ohälsa. Detsamma gäller den som upplever att belöningen för ansträngningen är för liten, som har osäkra anställningsförhållanden eller är utsatt för mobbning. Jag noterar också att konflikter och brist på mänskligt stöd är tydliga riskfaktorer. Konflikter finns överallt där människor möts. Vi ser olika på saker och vi har våra olika sätt möta problem. Rätt hanterat kan det bidra till att vi tillsammans hittar bättre lösningar. Men det förutsätter förstås att det finns en respekt i botten, både för andras kunskaper, åsikter och personligheter. Vi har alla våra dåliga dagar, då vi kanske glömmer bort de vänliga hälsningsfraserna, svarar fräsigt på tilltal eller sitter moltysta vid sammanträdesbordet. Det kan ha varit en stressig morgon, för mycket att göra på jobbet, osämja i privatlivet eller sjukdomar... Det är mänskligt. Men den som möter sådana här beteenden vid upprepade tillfällen och under längre tid riskerar att bli svårt sjuk. Det är ett tabubelagt problem, obehagligt att prata om. Mobbning sker nästan alltid i det fördolda, det är som ett isberg som kan vara svårt att upptäcka, säger en forskare vid Karolinska institutet. Detta trots att ungefär nio procent av arbetstagarna i Sverige har varit utsatta för kränkande behandling på arbetsplatsen! Samtidigt som vi pratar om hur viktigt det är att ha roligt på jobbet, hur mycket en stimulerande arbetsmiljö betyder för vårt totala välbefinnande och om arbetsgemenskapens betydelse riskerar alltså många att bli allvarligt sjuka för att de känner sig dåligt behandlade. Man saknar ord IT-samordnare/medlemsregister Susanne Rönngren, Assistent/medlemsregister/vaktmästeri Marie Samuels, Telefon Vx Fax E-post Webbplats Post Box Stockholm Vi kan inte bara lasta över problemet på chefer och skyddsombud även om de har ett särskilt ansvar för arbetsmiljön. Det åligger oss alla att bidra till en kamratlig och trivsam stämning på arbetsplatsen. Att bara tiga och se på när någon drabbas räcker inte, den som gör det är i någon mening medskyldig. Det duger inte heller att försvara dåliga beteenden för att hon är en knepig typ eller han får skylla sig själv när han drar sig undan de jobbiga uppgifterna. Det är vår skyldighet som människor att se till varandras bästa! Man kan inte och man behöver inte älska alla för den skull. Det krävs måhända både mod och civilkurage. Men vi kan bidra med mer förståelse, empati och konstruktiv konfliktlösning! Ta reda på vad som ligger bakom det där konstiga beteendet! Diskutera tillsammans hur arbetsfördelningen kan göras rättvisare! Har det gått för långt kan det behövas hjälp av en utomstående person. Här på SRATs kansli finns både karriärcoacher och erfarna ombudsmän, som kan stötta er om ni har kört fast. Utnyttja den hjälpen! Att låta olösta konflikter jäsa sig allt större är att ta en alldeles för stor risk. * Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom. En systematisk litteraturöversikt, SBU, februari Det är vår skyldighet som människor att se till varandras bästa! Elisabeth Mohlkert förbundsdirektör Besök Malmskillnadsgatan 48, 5 tr Öppettider Sep apr 8:00 16:30 Maj aug 8:00 15:45 Lunch 11:30 12:30 Växeltider fredagar Sep apr 8:00 16:00 Maj aug 8:00 15:30 SRAT-informationen ges ut av SRAT som är ett av 22 förbund inom Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. SRAT-informationen distribueras till alla medlemmar i förbundet. Ansvarig utgivare Elisabeth Mohlkert Redaktör Marie Norell Layout Marie Norell foto Ledarbild Torbjörn Zadig Omslag Stefan Bohlin Tryckeri Linderoths/AWJ Tryck AB, Nyköping Upplaga ex Utgivning 2014 Nr 1 v.9 Nr 2 v.18 Nr 3 v.27 Nr 4 v.41 Nr 5 v.50 Annonsstopp fyra veckor före utgivning. Annonspriser Fyrfärg Helsida (180x262) kr Halvsida (180x130) kr Kvartssida (87x130) kr Annonsbokning PAPPER Omslag: 130 g Multiart Silk Inlaga: 90 g G-print Tidningen är momsbefriad. MILJÖMÄRKT TRYCKSAK SRAT-informationen nr

4 Levnadsbana, framgång och befordran. Det är, enligt ordböckerna, tre olika synonymer för ordet karriär. Vissa av oss tolkar det som position, makt och högre lön. För andra är karriär en möjlighet att utvecklas i yrket, en känsla av att verkligen betyda något, att trivas i arbetsgemenskapen eller att ha ett jobb som också ger utrymme för fritidsaktiviteter. Text: Birgitta Jakobsson Foto: Stefan Bohlin Karriär Mer än position och pengar Angeli Sjöström Hederberg och Linda Syrén har gjort karriär, både i betydelsen framgång och befordran och genom att välja vägar utifrån personliga önskemål och värderingar. Idag tjänar bägge som dagliga inspirationskällor för andra, Angeli som egen företagare, författare och utbildare och Linda i chefsrollen. Att Linda Syrén fick sitt första chefsjobb redan i 20-årsåldern, som enhetschef inom äldreomsorgen, stärkte självförtroendet rejält, säger hon. I dag är hon enhetschef på LRF med ansvar för medlems- och folkrörelseutveckling. Båda är flitigt anlitade talare och inspiratörer, och de delar gärna med sig av den vida syn på karriärbegreppet, som de står för. Det är ett stort misstag att enbart tänka i termer av stege, pengar, position eller expert, säger Linda Syrén. Om man i stället tänker livskarriär kan det lika gärna handla om att resa jorden runt eller se till att man har tid och ork för att odla sitt naturintresse. Hur man vill leva sitt liv, vilka erfarenheter man har skaffat sig och hur man vill använda sig av dem. Det är så hon själv har tänkt, säger hon. Aldrig i traditionella karriärtermer. Idag kallar hon sig samhällsentreprenör och har gjort sig känd för sitt engagemang för idéella organisationer. Det är också i den sfären de flesta av hennes kunder finns. Det är förstås inte bara tillfälligheter som har gjort att de här två kvinnorna hamnat i organisationsvärlden. Redan som flicka pratade Linda om att hon ville bidra till att göra världen lite bättre. Nu talar både hon och Angeli om hur viktigt det är att ha sin egen värdegrund och att göra sina val utifrån den. Det är inte så märkvärdigt som det låter, säger de. Det handlar om att tänka igenom vilka frågor man tror på och vad man själv vill ställa upp på och då kan har man god hjälp både av magkänslan och av förnuftet. Strukturer och rädsla Det ser ut som om mycket har gått som på räls för Angeli och Linda. Men de har förstås också stött på utmaningar på vägen. De talar om de strukturer och hierarkier som gör det svårt för unga kvinnor att ta för sig. Om chefer som inte förmår ta tillvara medarbetares kompetens, eller som känner sig hotade av den, och om hur arbetsarbetsklimatet kan leda till att medarbetares kunskaper förminskas och att goda idéer aldrig kommer fram. De betonar hur viktigt det är att ha ögonen öppna och se mönstren i samhället och i arbetslivet. Att kvinnor och män fortfarande behandlas olika, när det gäller tillsättningar, löner, kompetensutveckling och befordran, till exempel. Att vara ung och kvinna kan vara dubbelt tufft, menar de. Det är lätt att bli avfärdad just på grund av sin ungdom. Det är klart att man inte är fullärd, säger Linda Syrén. Men när är man det? Forskning visar att också äldre missgynnas i arbetslivet, och det är väl känt att det är lättare att få jobb, för både män och kvinnor, om man har ett svenskt efternamn. Oavsett vilken grupp man tillhör är rådet från Angeli och Linda detsamma: Försök att hitta ett annat jobb om du känner att dina chefer och arbetskamrater blir hotade av dina ambitioner. Det finns ingen Värdegrunder och förebilder Både Linda Syrén och Angeli Sjöström Hederberg engagerade sig tidigt i olika idéburna organisationer. För Angeli började det med elevrådet och hundklubben, och fortsatte i studentkåren och partipolitiken. Linda var aktiv under universitets- och högskoletiden och blev så småningom ordförande i Saco Studentråd. Jag lyssnade på dig då, säger Angeli Sjöström Hederberg när de möts på SRAT-kansliet för att dela med sig av sina tankar. Du blev en förebild för mig. Under några år var de arbetskamrater på ett Sacoförbund, och sedan dess har de följt varandras utveckling. Linda som chef och ledare, Angeli som konsult och företagare. Angeli Sjöström Hederberg hade goda förebilder med sig redan från barndomen. Med en mamma som startade frisersalong när hon var 18 och en pappa som tog över jordbruket vid 20 var det ingen som anledning att låta andra förminska dig! tyckte att det var konstigt att hon startade sitt företag när hon var 24. Det handlar om dig, om ditt liv. Vad du kan och vad du vill. Så» 4 SRAT-informationen nr

5 Linda Syrén (t.v) och Angeli Sjöström Hederberg menar att det är viktigt att ha en egen värdegrund och att göra sina val utifrån den. SRAT-informationen nr

6 Ge dig själv tid för att fundera på hur du vill att framtiden ska se ut, säger Angeli. ge dig själv tid att fundera på hur du vill att framtiden ska se ut. Kanske kommer du fram till att du är nöjd och inte vill ha några förändringar just nu. Då kan du vila i det. Ibland måste man utmana sin egen rädsla för osäkerheten inför en förändring, kanske, för egna eller andras förväntningar eller för hur omgivningen ska reagera om man sticker ut hakan. Den rädslan har de känt på, båda två. Men de har vågat testa, och fått belöningen när de lyckats. Jag har varit livrädd hur många gånger som helst, säger Angeli Sjöström Hederberg. När jag har tackat ja till stora uppdrag åt regeringen, talat inför flera hundra personer eller gett mig in i ämnesområden som jag inte har varit helt säker på. Men jag har också övervunnit många rädslor. Rädslan kan också vara en drivkraft, säger Linda Syrén. Jag älskar det där pirret i magen och den kraft det kan ge. Och så känslan efteråt, när jag har klarat av uppgiften Tag egna initiativ! Alla medlemmar i SRAT har möjlighet att få karriärstöd. Det gäller oavsett var man befinner sig i arbetslivet om man står inför studievalet, just ska söka det första jobbet eller om man har varit med i arbetslivet ett tag. Yrkesverksamma och arbetssökande medlemmar erbjuds karriärsamtal med någon av förbundets utbildade karriärcoacher, via telefon eller i ett personligt möte. Det är en service som ingår i medlemsavgiften. I karriärstödet ingår också cv-granskning och goda råd för den som står i begrepp att söka en tjänst. Angeli Sjöström Hederberg och Linda Syrén råder medlemmarna att utnyttja den möjligheten. Det betyder mycket att ha en coach eller en mentor att ventilera sina tankar med. Men ofta finns mycket lärdom och stöd att hämta också från chefer och arbetskamrater om man är öppen, smart och taktisk. Exempelvis genom att hitta allierade bland chefer och arbetskamrater. Eller genom att fråga nyckelpersoner och kollegor på andra enheter hur de löser sina uppgifter. Kanske be chefen att få gå på ett seminarium och sedan dela med sig av de nya kunskaperna vid ett veckomöte. Det finns många sätt. Tag egna initiativ och dela med dig av dina idéer det är en bra chans till egen utveckling och det är ett sätt att synas! Samtidigt varnar både Linda Syrén och Angeli Sjöström Hederberg för risken att jobba för mycket. 60-timmarsvecka är inget att stå efter. Det är heller ingen större idé att lägga all sin tid på att göra det perfekta jobbet, om man inte också hinner berätta vad man har gjort eller vad man har kommit fram till, säger Angeli. Lägg i stället 80 Linda (t.v.) med Molly och Angeli med Åke. 6 SRAT-informationen nr

7 » Rädslan kan också vara en drivkraft, säger Linda Syrén. Jag älskar det där pirret i magen och den kraft det kan ge. Och så känslan efteråt, när jag har klarat av uppgiften «procent av tiden på perfektion och 20 på att informera om det! Det brukar bli bra nog. Erfarenheter på pränt Att studier och arbetslivserfarenheter ska finnas med på ett cv är självklart. Men att vara arbetssökande, föräldraledig eller förkovra sig i olika specialintressen bidrar också till nya erfarenheter, och till det som Angeli Sjöström Hederberg beskriver som berättelsen om sig själv. Skriv ned den berättelsen, råder hon. Det är så lätt att glömma annars vad man har lärt sig, hur man har bidragit till verksamheten eller hur man har påverkat arbetsglädjen på den egna arbetsplatsen... Sedan kan du ha ett möte med dig själv och fundera på var du står och hur du går vidare. Så har du också ett bra underlag när det är dags för medarbetar- och lönesamtal med chefen. För några månader inleddes ett nytt skede i Linda Syréns och Angeli Sjöström Hederbergs liv. Med bara några veckors mellanrum födde de Molly och Åke, och i boken om sig själva kan de nu också beskriva föräldrarollen och sina erfarenheter av föräldraledigheten. Det är också en utmaning att låta bli att jobba, säger Angeli Sjöström Hederberg. Som den strateg hon är har hon förstås förberett det väl, och sett till att andra håller ruljangsen igång under den här tiden. Vyerna vidgas och man får distans till vissa saker när man upplever något viktigt, säger Linda Syrén. När man får barn, när man träffar en partner eller förändrar någonting annat i sin vardag eller om man drabbas av förluster av olika slag. Så är det ju ofta med viktiga händelser i livet. Man lär sig av dem och får nya, förhoppningsvis nyttiga erfarenheter. n n n Tio tips från Linda och Angeli Unna dig tid att fundera över hur du vill att ditt fortsatta liv ska se ut! Tag hjälp av en coach, till exempel via SRATs karriärstöd! Eller skaffa en mentor som kan stötta dig! Var dig själv arbetslivet behöver människor av alla sorter! Förminska dig inte och låt ingen annan göra det! Låt inte rädslan styra dig tag initiativ och säg ja till nya utmaningar! Bränn inte ut dig! 60 timmars arbetsvecka kan inte vara målet. Se till att fylla på med egen energi! Notera, och diskutera gärna, hur normer, strukturer och hierarkier tar sig i uttryck på din arbetsplats! Vill du utvecklas i ditt nuvarande jobb? Låt chefer och arbetskamrater få veta det! 10. Är du nöjd med hur du har det? Vila i det och njut! Det är klart att man inte är fullärd, säger Linda. SRAT-informationen nr

8 Barn-tv & tidiga drömmar grunden till deras karriärval Några beskriver sina yrkesval och karriärer som rena tillfälligheter. Andra berättar om drömmar som har funnits redan sedan barndomen. Så skiljer sig också Ramesh Zarenoes och Michael Johanssons berättelser åt. Men de båda SRAT-medlemmarna har nått sina mål och mer därtill. Hon har läst till audionom, avlagt doktorsexamen och är nu universitetslektor i Örebro. Han har gått från montörsjobb på olika fartyg till tjänsten som förste fartygsinspektör. Det var ett barnprogram på tv som gjorde Ramesh Zarenoes nyfiken på audionomyrket. Hon minns det som två gubbar som berättade hur kroppen fungerar och som just den här gången pratade om örats funktioner. Inte nog med att det där tv-programmet, som hon såg mest av en slump, lockade henne till audionomutbildningen. Hon fick med sig sin man, Reza, också, och sedan dess har audiologin intresserat och engagerat dem bägge. Ingen av oss har ångrat våra val. Det är ett spännande yrke. En kombination av teknik, medicin och beteendevetenskap. Det är bara att välja den inriktning man är mest intresserad av. Nyfikenheten drev dem Under åren har det blivit många och långa diskussioner om hörselorganen hemma vid köksbordet. Många frågor väcktes redan under grundutbildningen. Vi är sådana personer. Nyfikna. Vi nöjer oss inte med att så här är det utan vill också veta varför det blev så. Arbetsmarknaden var helt annorlunda för audionomer då, när Ramesh Zarenoe och hennes man var klara med sina grundutbildningar. I dag jagar arbetsgivarna de nyexaminerade, då var det ont om jobb. Men det löste sig, först med vikariat i Ludvika och senare med en» Jag tycker om audiologin, och jag vill gärna bidra till att andra ska få möjlighet att gå vidare inom området «fast tjänst vid Hörselvården i Linköping. Sedan tog nyfikenheten och studielusten över igen och Ramesh och Reza gick vidare tillsammans till magisterutbildningen i Göteborg. Kursen lades ned, men den ledde ändå till att hon fick kontakt med en professor i Linköping, som sökte en forskarintresserad audionom. Jag blev tidigt intresserad av diagnostik, berättar hon och jag nappade direkt på erbjudandet om samarbete i ett projekt om plötslig hörselnedsättning. Det började med ett pilotprojekt innan hon blev inskriven som doktorand. Vid halvtid, ungefär, tog hon sin licentiatexamen ett bra sätt att öva sig på att förvara sina slutsatser. För tre år sedan doktorerade hon och idag är hon universitetslektor vid Örebro universitet (alla disputerade audionomer finns listade på I avhandlingen redovisar hon hur man utreder och behandlar de här patienterna, och huruvida behandling med kortison, som nästan alltid ges vid sådana här besvär, leder till någon markant skillnad. En blindstudie med ett stort antal patienter visade att placebo fungerar lika bra som kortisonet, åtminstone i de doser som de använde i studien. Hennes slutsats så här långt är att problemen kan vara symptom på olika sjukdomar och att det därför kan behövas olika terapier för de olika grupperna. Men det behöver säkras genom ytterligare utredningar. 8 SRAT-informationen nr

9 Nytta och nöje Det är en av de saker som gör det så intressant att forska, säger hon, att arbetet förhoppningsvis kommer till gagn för patienterna. Men hon tycker också att forskningen i sig ger så mycket. Som forskare får man så många tillfällen att lära sig olika saker också om sådant som egentligen inte hör till själva forskningsområdet. Om hur man driver ett projekt framåt, till exempel, hur man motiverar andra och hur man tar olika myndighetskontakter. Det är både roligt och nyttigt. Att forska kräver också en större disciplin än när man går grundutbildningen eller har ett mer normalt jobb. För även om man har bra handledare att diskutera med är det mycket som hänger på en själv. Å andra sidan styr man sin tid, och kan vara mer flexibel. Men något regelbundet nio till fem-jobb har det inte varit för min del. Det har hänt att jag har suttit hela nätter ibland, för att bli klar med en artikel. Och det blivit en hel del resor både till olika konferenser och för att träffa och inspirera kollegor på kliniker som har deltagit i studierna. Sedan två och ett halvt år tillbaka har Ramesh Zarenoe en tjänst som universitetslektor vid Örebro universitet. Jag tycker om audiologin, och jag vill gärna bidra till att andra ska få möjlighet att gå vidare inom området, säger hon. Det är det som kan göra audionomerna till en ännu starkare yrkesgrupp. Ju mer kunskap vi får desto mer kan vi driva våra frågor framåt. Det är bra för professionen och i slutändan också för patienterna. Stöttande ledarskap Michael Johansson behövde inget tv-program för att välja yrke. Som pojke var han mycket ute på sjön tillsammans med sin pappa, och redan i de tidiga tonåren var han klar över att det var sjön och motorer som gällde för hans del. Så efter det tvååriga yrkesprogrammet drift och underhåll började han jobba till sjöss, först som motorelev och sedan som motorman i Svenska handelsflottan. Någon tanke på att han skulle utbilda sig till sjöingenjör vid Chalmers hade han inte då. Han hade det bra som det var, tyckte han. Det var mest maskinchefen som tjatade på mig. Du som är så duktig kan komma längre! Tag dig i kragen nu och läs vidare! Jag är tacksam för det än idag. Det är uttryck för bra ledarskap att se de anställdas möjligheter. Beslut en stormig natt Det har blivit många och långa resor under åren till sjöss. Jag har nog varit i vartenda land som har en kust, utom Australien och Nya Zeeland, säger han. Och för det mesta har det fungerat väldigt bra att ligga ute. Några månader till sjöss och lika många lediga, till exempel. Men han berättar också om gamla svårjobbade fartyg, om hur det var att ha larm i hytten och ibland tvingas upp mitt i natten för att jobba med brännheta motorer under omständigheter som kunde vara riktigt besvärliga. Det var under en sådan stormig natt på Atlanten som han bestämde sig. Det var orkan, den gången. Riktigt höga vågor. Livflotten hade spolats bort och själv hade jag surrat fast mig vid skrivbordet. Då bestämde jag mig för att söka en tjänst som fartygsinspektör. Jag skrev ansökan ombord och postade den så snart vi hade kommit i land. Lugnare tillvaro På den vägen är det. I dag är han förste fartygsinspektör, med Transportstyrelsen som arbetsgivare och Göteborg som bas. Det är en lite lugnare tillvaro nu, konstaterar han. Det är fartygsinspektörens uppgift att utöva tillsyn över säkerheten, miljön och arbetsmiljön på fartyg. Fartygsinspektören medverkar också i arbetet med olika föreskrifter och vid kontroll av hamnskydd och avfallshantering i hamnar.» Det var under en stormig natt på Atlanten som jag bestämde mig för att söka en tjänst som fartygsinspektör. «Också den här verksamheten innebär en del resande, för att sköta kontakter med sjöfarts- och varvsnäringen, både i Sverige och utomlands. Den senaste tiden har Michael Johansson till exempel varit mycket i Polen, där han kontrollerar att bygget av ett svenskt nytt fartyg sker efter de regler som gäller här hemma. Men det blir också resor till olika svenska hamnar för att besiktiga utländska fartyg så att de kan få tillstånd att befinna sig i svenska farvatten eller för inköpsbesiktningar, när en svensk redare köper in ett utländskt fartyg. Det handlar om brandskydd, maskiner, miljöskydd. ja, allt... Säkerhet är ett gemensamt intresse, och de flesta brukar vara nöjda med att vi hittar felen i tid. Men visst kan det bli en del resonemang ibland Det blir en del diskussioner på hemmaplan också. Michael Johansson sitter i styrelsen för Saco-S-föreningen vid Transportstyrelsen och är vice ordförande i den lokala Saco-S-föreningen på arbetsplatsen i Norrköping. Det är en bra arbetsplats på det stora hela, säger han. Men också här finns en del brister att åtgärda i frågor som rör arbetstider, beredskapsersättning och bilersättning, till exempel. Kontentan är ändå att också Michael Johansson är nöjd med hur hans arbetsliv har utvecklats. Min pojkdröm blev verklighet, och mer därtill, säger han. n n n Audionomerna en del av SRAT Ann-Marie Andela SRATs allmänna sektion SRAT-A Camilla Robertsson Ansvarig ombudsman SRAT Maria Yngvesson Ansvarig ombudsman SRAT Mats Eriksson SRAT-informationen nr

10 På väg ut i yrkeslivet» För några av er börjar det så snart bli dags att lämna det som brukar kallas för en bubbla, skolans bubbla. Under skolgången har du varit hyfsat skyddad från din plats i arbetslivet. För många skapar detta en oro. Att bege sig ut i okänd mark kan vara skrämmande men tänk positivt. De som redan finns ute i arbetsmarknaden har alla gått igenom detta steg och skulle alla dessa ha något som du saknar? Det finns mycket du kan göra under tiden och mycket att tänka på som kan hjälpa dig på vägen. Text: Johan Angeldorff Foto: Adam Haglund 10 SRAT-informationen nr

11 Några av er har varit kloka och hört av sig till oss på SRAT angående hjälp med granskning av cv och det personliga brevet. Andra har haft frågor kring arbetsmarknaden och löner. En del av er har frågat vad som kan tänkas hända på en anställningsintervju, vilka frågor ni kommer att få och så vidare. Anledningen till att vi tar upp detta är att ni kan få hjälp med alla dessa funderingar när ni hör av er till er ombudsman eller karriärcoach på SRAT. Vi kommer här att ge ett par tips på hur ni ska kunna undvika de vanligaste fallgroparna och hur ni ska kunna få en förhoppningsvis lite lättare väg till ert nya arbete. Vi tar det från början... Du har redan tagit det viktigaste steget genom att söka dig till en utbildning. Nu när det börjar bli dags att söka anställning gäller det att skriva ihop ett cv och ett personligt brev. Att ett cv är en meritförteckning vet det flesta. Vad ska ingå i ett cv och hur ska det se ut? Många som varit i kontakt med oss säger att de saknar meriter. Det är här vi karriärcoacher kan komma in och hjälpa till. Vi brukar alltid tipsa om saker som kanske inte alltid förekommer i ett cv. Vad har du exempelvis gjort under din studietid. Sommar och extrajobb är självklara och de har de flesta med. Vad några missar är allt annat du gjort: au pair, förtroendeuppdrag med mera. Har du körkort bör det framgå om det krävs för tjänsten. Tillgång till egen bil kan vara en fördel när du söker vissa anställningar. Ska man ta med sina referenser i ansökningshandlingen? Här är det svårt att ge ett svar som passar till alla tjänster du söker. Rådet brukar vara att skriva något i stil med: referenser lämnas vid intervjun. Fördelen med detta är att du inte behöver fråga dina referenser innan varje tjänst du söker utan först när det blir dags att gå på en intervju. Fråga gärna era referenser vad de kommer att säga om någon arbetsgivare frågar hur de upplever dig. Det är inte alla referenser som är bra men de flesta av oss därute är ärliga och berättar det om vi frågar dem och då kan ni välja någon annan som passar era behov bättre! Ska man ha sin bild i sitt cv eller personliga brev? Förmodligen inte. Finns det en risk för att du avleder uppmärksamheten från innehållet i din ansökan så är svaret att ni inte bör använda en bild. För dig som nödvändigtvis vill ha en bild kan det vara bra att ha med den på hälften av de ansökningar du skickar och inte ha med det på den andra hälften. Då är det lätt att se om du blir kallad till intervjuer där du har en bild eller inte. Alltså får du fram ditt eget lilla vinnande koncept i denna del av ansökan. Avslutningsvis, glöm inte att skriva namn, adress och övriga kontaktuppgifter på ditt cv, gärna på båda sidorna. Har du ett telefonnummer/e-postadress som går till din tidigare/nuvarande arbetsgivare, så byt till privata kontaktuppgifter. Detsamma gäller om du har en skojig e-postadress. Skaffa då en som är lite mer officiell. När du ska skicka in en ansökan till en tjänst, är det ofta bra att skicka med ett (personligt) brev också. Brevet ska svara på två frågor. 1. Varför söker du denna tjänst? 2. Varför ska du få denna tjänst? Vi har läst alldeles för många personliga brev som beskriver den sökandes privatliv om katter med mera. Det är ofta ointressant för det jobb ni söker. Du får säkert lite tid att prata om dig själv på intervjun, försök därför att hålla din ansökan så ren som möjligt, där du koncentrerar den till dina kunskaper och intressen och varför de ska ge dig den tjänst du söker. Var inte rädd för det vita på sidan! Det kanske viktigaste tipset är dock att utgå från jobbannonsen och försök matcha din ansökan så att den svarar upp mot annonsen. Gå in och titta på alla rekryteringssidor på internet. Anmäl dig till dem som förmedlar arbete inom din sektor. Tips på sidor kan vara Manpower, Poolia, Monster med flera. Använd dina kontakter. Dessa kan vara din bästa chans att få en anställning. Kanske har du en kontakt som vet att en tjänst är ledig. Det finns även professionella kontaktnätverk som LinkedIn. Spontansök en tjänst. För en del branscher är det här och via dina kontakter du har som bäst chans att få en anställning. Det kanske inte sätts ut tillräckligt med jobb på Arbetsförmedlingen eller i tidningar. Prova då att ta med ditt cv, gå ut och besök företag du vill arbeta på och berätta varför du kan vara rätt för dem. De har förmodligen ingen ledig tjänst idag men när de får detta så ligger du förhoppningsvis bra till! Du blir kallad till en intervju Vad kommer nu att hända? Hur kan du göra för att vara förberedd för din intervju? Du kommer på din intervju att få ett antal intervjufrågor. Några exempel kan vara: Vad vet du om oss/vårt företag? och Vad kan du tillföra vårt företag? Det kan också vara bra att söka på internet och i olika forum, vilka frågor som kan tänkas komma så att du kan vara förberedd på din intervju. Eller kontakta oss. En av frågorna du kommer att få gäller den lön du vill ha på din nya arbetsplats. Här kan du vara bra förberedd genom att själv göra sökningar i statistikverktyget Saco Lönesök på SRATs webbplats. Det går självklart också bra att ringa din ombudsman på SRAT som även kan ge dig tips och råd inför din intervju. Jobbet är ditt dags att skriva anställningsavtal Det är lätt att förstå glädjen men här gäller det att lägga band på dina känslor. Att förhasta sig här kan få stora konsekvenser för tiden du är anställd. Detta är din möjlighet att förhandla om vilka villkor som ska ingå i din anställning. Exempel på saker som kan förhandlas är; anställningsform, arbetstid, lön, antal semesterdagar, avsättning till tjänstepension, OB med mera. Det smartaste i detta läge är att du höra av dig till oss på SRAT. Fråga oss vilka delar som ska ingå i ett anställningsavtal (mallar för anställningsavtal finns på SRATs webbplats). Vi ger dig bra tips. Be sedan arbetsgivaren att ta fram ett anställningsavtal. Be att få ta hem avtalet och läsa igenom detta i lugn och ro. Ta en kopia på detta och skicka in den till oss för granskning. Det går även bra att ta ett foto med er mobilkamera och e-posta över detta. Med hjälp av denna extra granskning av ditt nya anställningsavtal hittar vi fallgropar, som du om du undertecknat avtalet utan granskning, riskerar att bindas av. Några av de saker du antingen ska vara medveten om eller undvika är: Vilket års löneläge sätts din lön i? Vilken kommer att vara den nästa lönerevisionen du ska ingå i? Att nu exempelvis gå in i 2014 års löneläge innebär ingen lönerevision förrän Då kanske du istället försöker begära lite extra i samband med att du anställs. Finns en konkurrensklausul i anställningsavtalet? Kontakta oss för att fråga vad den innebär! Eventuella konflikter ska avgöras i svensk domstol. Det finns dock möjlighet att avtala om annat. Akta dig för detta, då skiljedomstol är dyrt och om ni inte fått ert anställningsavtal granskat av SRAT, är det inte säkert att vi kommer hjälpa er. En kostnad för denna domstol kan uppgå till flera miljoner. Ett samtal till oss med granskning av ert anställningsavtal löser er från denna oro! n n n Var finns då jobben? Den eviga frågan. Jobben finns på många olika ställen. Du kan därför öka dina chanser att få ett arbete genom att söka jobb via flera olika källor. Några exempel nedan: Arbetsförmedlingen. Gå till Arbetsförmedlingen, skriv in er som arbetssökande samt titta igenom de tjänster som de har. Glöm inte att göra detta regelbundet då det hela tiden dyker upp nya. Jobbannonser i tidningen. SRAT-informationen nr

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Förbättra dina chanser på jobbet Unionens Karriär & utvecklingstjänster Förbättra dina chanser på jobbet Våra karriärtjänster passar inte en enda människa. De passar olika sorters människor. Hur vill du jobba imorgon? Jobbar du med det

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb!

Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Övertalig eller uppsagd? Med hjälp av TRR kan du snart ha ett nytt jobb! Att förlora sitt arbete och sin fasta inkomst är för de flesta ett mardrömsscenario. Men det behöver inte bli så. Är du aktiv,

Läs mer

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling

UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling UNIONENS KARRIÄRPROGRAM för nästa steg i din utveckling Är du redo för nästa steg i din utveckling? Funderar du ibland på vad du vill göra med resten av ditt arbetsliv? Du kanske undrar om du ens är i

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön

Ditt lönesamtal. En vägledning till högre lön Ditt lönesamtal En vägledning till högre lön Som ingenjör har du goda möjligheter att påverka såväl ditt jobb som din lön. Förutom att din kompetens och utbildning ger dig ett bra marknadsvärde, så ska

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning

SAPU Stockholms Akademi för Psykoterapiutbildning KÄNSLOFOKUSERAD PSYKOTERAPI SAPU Claesson McCullough 2010 Information för dig som söker psykoterapi Det finns många olika former av psykoterapi. Den form jag arbetar med kallas känslofokuserad terapi och

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT

FÖRENINGSINFO. Audionomerna. 10 år. i SRAT. En del av SRAT FÖRENINGSINFO Audionomerna 10 år i SRAT En del av SRAT Innehåll Audionomerna 10 år i SRAT... 3 Från 0 till över 80 procent på tio år... 4 Temadagarna fortbildning... 4 Utveckling av yrke och anställningsvillkor

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt

Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt SVERIGES SKOLLEDARFÖRBUND INFORMERAR Förhandla om din skolledarlön framgångsrikt Sveriges skolledare har ett stort och komplext ansvar. Det ska synas i den lön som skolledarna får. Lönen är individuell

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Din karriär och utveckling

Din karriär och utveckling Din karriär och utveckling Din karriär Framåt uppåt i cirkel? Det är mycket som händer i ditt liv och i ditt arbetsliv. Din karriär, utveckling, trygghet och lön är vårt intresse. Det kan vara svårt att

Läs mer

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap

Mentorprogram Real diversity mentorskap Att ge adepten stöd och vägledning Adeptens personliga mål Att hantera utanförskap Mentorprogram Real diversity mentorskap Real diversity är ett projekt som fokuserar på ungdomar i föreningsliv och arbetsliv ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med Real diversity är att utveckla nya metoder

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

Din partner i arbetslivet

Din partner i arbetslivet Din partner i arbetslivet För dig som är akademiker inom hälsa, kommunikation och förvaltning En del av Saco SRAT en investering i arbetslivet SRAT förhandlar och sluter avtal om dina anställningsvillkor.

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4.

1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. Färdighet 1: Att lyssna 1. TITTAR Jag tittar på personen som talar. 2. TÄNKER Jag tänker på vad som sägs. 3. VÄNTAR Jag väntar på min tur att tala. 4. SÄGER Jag säger det jag vill säga. Färdighet 2: Att

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg

Så hanterar du etiska dilemman. 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman 2014 Redaktörer Karin Karlström och Anna Kopparberg Så hanterar du etiska dilemman Saco Chefsråd har formulerat ett antal råd kring etik och hur du som chef kan göra för

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

Löneprocess inom staten

Löneprocess inom staten Löneprocess inom staten RALS-avtalet betonar vikten av att lokala parter tillsammans planerar och förbereder för lönebildningen och dess gemensamma mål så att det fungerar långsiktigt. Man ska vara överens

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Guide till medlemsrekrytering

Guide till medlemsrekrytering Guide till medlemsrekrytering Vi är många medlemmar i Vårdförbundet idag, men vi kunde vara fler! Ju fler medlemmar vi är desto större möjlighet har vi att påverka och föra fram våra åsikter kring såväl

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Utvecklings- och lönesamtal är viktiga verktyg, både för dig som chef och för medarbetarna. När

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet,

FÖRENINGSINFO. Svenska Logopedförbundet, FÖRENINGSINFO Svenska Logopedförbundet, Slof Svenska Logopedförbundet Svenska Logopedförbundet (Slof) är en partipolitiskt obunden facklig och yrkesmässig sammanslutning av legitimerade logopeder och logopedstuderande.

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären

Innehåll. Sammanfattning. Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar. Cheferna och arbetsmiljön. Cheferna om ledarskap. Cheferna om karriären Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar Cheferna och arbetsmiljön Cheferna om ledarskap Cheferna om karriären Om undersökningen Chefsservice för ingenjörer 3 4 5 9 16 19 20 Sveriges

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal

ANTECKNINGAR. Goda råd inför lönesättningssamtal ANTECKNINGAR Goda råd inför lönesättningssamtal F Ö R S VA R S F Ö R B U N DET 1 N Å G R A T I P S Vad innebär ett lönesättningssamtal? Att förhandla om sin egen lön är en spännande utmaning. Första gången

Läs mer

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o

I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I n f o r m a t i o n s b r o s c h y r o m p r a o I broschyren finner du: Information om prao Regler för prao Tips på hur du ordnar egen praoplats Blanketten, Var ska du göra din prao? T i l l h ö r

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Lönesamtalet. Att tänka på

Lönesamtalet. Att tänka på Lönesamtalet Att tänka på Bakgrund Sedan slutet av 1980-talet är individuell lönesättning Vårdförbundets lönestrategi. Individuell lönesättning och utvecklingssamtal stämmer bättre med vår syn på kunskap

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning.

6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en del jobbar halvt ihjäl sig medan andra inte har sysselsättning. Bättre frisktal och flera i arbete > mindre sjukskrivningar och mindre arbetslöshet. Minskad arbetstid och arbetslöshet. Utbildningsnivå. 6 timmars arbetsdag. Fördela jobben/arbetsbördan. Galet att en

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer