Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI"

Transkript

1 Fortum Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8

2 LEDARE JUHA LAAKSONEN EKONOMIDIREKTÖR ABC för energimarknaden I detta nummer av Forte tittar vi närmare på energimarknaden, framför allt då elmarknaden, och hur handeln med el går till. År 2009 kom omkring tre fjärdedelar av Fortums rörelseresultat från elförsäljning på den nordiska elbörsen Nord Pool. Vår affärsverksamhet är beroende av en effektiv och öppen handel på elbörsen: Vår division Power säljer all den el som vi producerar till elbörsen och Markets som sköter vår slutkundsförsäljning köper i sin tur all el de behöver från samma börs. Elpriset på Nord Pool ger ett korrekt marknadspris och det är detta faktum som gör Fortums nuvarande verksamhetsmodell möjlig. Nord Pool fungerar som vilken råvarubörs som helst, när efterfrågan överstiger utbudet stiger priset och vice versa. I och med att den ovanligt kalla vintern har lett till en större efterfrågan har Nord Pools prissättning under den senaste tiden fått en del kritik. Precis som under den tidigare prissänkningen, Division Power säljer hela sin elproduktion till Nord Pool. då recessionen drog ner efterfrågan, visar i själva verket vinterns prisstegring och pristoppar att elmarknaden fungerar som den ska. Vi har ett antal nya ägare bland våra läsare denna gång. Vi kan med glädje konstatera att vår skara av aktieägare har ökat från till närmare under det senaste året. Vi hoppas att detta nummer av Forte ska ge en god insikt i hur elmarknaden fungerar, vilket är viktigt för att kunna förstå och analysera vår affärsverksamhet. FOTO: mikko KÄKELÄ Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår affärsverksamhet omfattar produktion, försäljning och distribution av el och värme samt drift och underhåll av kraftverk. Vi erbjuder tjänster som leder till en hållbar utveckling nu och i framtiden. Under 2009 uppgick Fortums nettoomsättning till 5,4 miljarder euro och rörelseresultatet uppgick till 1,8 miljarder euro. Koncernen har cirka anställda. Fortum Abp:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Helsinki. Ytterligare information: Forte är Fortums kundtidning. Chefredaktör: Pauliina Vuosio Redaktionschef: Paula Durston Redaktion: Compositor Oy Layout: Neutron Design Översättning: Wesa Lehto Tryck: Libris Oy Omslagsbild: Topi Saari Utgivare: Fortum Abp, tel , fax PB 1, FORTUM, Adresskälla: Tidningens prenumerantregister Adressändringar: ISSN Produkt- eller företagsnamn som nämns i artiklar är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Lämna gärna feedback på PRIVATKUNDER El, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och gas Telefon: Telefontid el och elnät: vardagar 8 18 Telefontid fjärrvärme, fjärrkyla och gas: mån tor 8 16, fre 8 15 FORTUMS KUNDSERVICE I SVERIGE FÖRETAGSKUNDER El och elnät Telefon: , telefontid: vardagar 8 18 Fjärrvärme, fjärrkyla och gas Telefon: Telefontid fjärrvärme, fjärrkyla och gas: mån tor 8 16, fre 8 15 FELANMÄLAN PRIVAT OCH FÖRETAG Felanmälan strömavbrott, fjärrvärme, fjärrkyla och gas dygnet runt Telefon:

3 I DETTA NUMMER 1/ AKTUELLT 8 TEMA: ENERGIMARKNADER 14 GALLUP Hur väljer du din elleverantör? 15 TRANSPARENT MARKNAD Fortum anser att konkurrensutsatta, fria elmarknader är till nytta även för kunden. 16 TYRESÖ HAR LÄGST KOLDIOXID- UTSLÄPP PER INVÅNARE. Miljöfrågorna är viktiga för Tyresö kommun. 19 Hemma hos KENNETH är bara det bästa gott nog Hur blev Kenneth Oker-Blom ambassadör för ekologisk och närproducerad mat? 20 BÄTTRE BIOOLJOR Ska träbaserade oljor utmana fossila brännoljor? 22 LÅNGDISTANSLÖPAREN Sasu Valkamo, chef för Fortums projekt Lovisa 3 siktar mot år INVESTERARE DRAR NYTTA AV EN VÄLFUNGERANDE NORDISK ELBÖRS Analytikern Karri Rinta avslöjar vad en investerare, som är intresserad av energibranschen, bör bevaka. 26 Skateboardkillarna fixade bättre belysning Stockholmare röstade om vilka platser som ska få bättre belysning i år. 27 INTE LÄTT ATT ÅKA SKIDOR Långdistanslöparen Mustafa Mohamed skriver om vinterträning i sin kolumn forte 1/2010 3

4 AKTUELLT REDAKTÖR: JULIA KRISTENSEN OCH WESA LEHTO Fortum köper kraftverk från Nokia. Fortum Power and Heat Oy och Nokian Lämpövoima Oy (NLV) har undertecknat ett avtal som innebär att Fortum köper ett kraftvärmeverk av NLV. Fortums Nordiska Miljöfond finansierar miljöprojekt i nedre Dalälven FORTUM SAMARBETAR MED UPPLANDSSTIFTELSEN i ett treårigt projekt för att bevara och utveckla värdefulla naturmiljö - er vid nedre Dalälven. Miljön i området är så unik att den är utpekad som särskilt värd att bevara inom det Europeiska naturnätverket Natura Projektet finansieras med kronor från Fortums Nordiska Miljöfond. Området vid nedre Dalälven är livsmiljö för ett stort antal hotade arter. Genom förändringar i markanvändning inom jord- och skogsbruk samt utbyggnaden av älven för vattenkraft håller dessa miljöer på att förändras. Samarbetsprojektet är bland annat inriktat på buskröjning och uthuggning av gran från strandängar, återskapande av slåtter och betesmark, frihuggning av gamla ekar och åtgärder för att säkerställa mångfalden av växter och djur. Ingen annanstans är den biologiska norrlandsgränsen så tydlig som just här, förklarar Pär Eriksson, projektledare på Upplandsstiftelsen. Alldeles vid nordgränsen för många av våra sydliga djur och växter finns rikligt med exempelvis ädla lövträd som ek, ask och lind. Några områden tillhör de mest värdefulla vi har när det gäller biologisk mångfald. Här lever hundratals rödlistade och hotade djur och växter. Här finns också landets sydligaste harrbestånd, vilket är av stort biologiskt värde. Projektet är planerat att pågå i tre år och genomförs i samarbete med Upplandsstiftelsen, en fristående organisation ägd av Uppsala läns kommuner och landsting. Området kring Untra vatt enkraftverk i nedre Dalälven är speciellt och sannolikt ett av de områden kring Fortums vattenkraftverk i Sverige som är rikast på naturvärden. Vi är därför glada över samarbetet med Upplandsstiftelsen i detta konkreta projekt för att bidra till att området kan bevaras, säger Birgitta Adell, miljösamordnare vattenkraft, Fortum. Samarbetsprojektet finansieras av Fortums Nordiska Miljöfond. Fonden får sina pengar genom avsättningar från Fortums försäljning av el märkt med Bra Miljöval. Fortums Nordiska Miljöfond har tidigare bland annat bidragit till åtgärder för att rädda den unika Gullspångslaxen, anläggandet av en ny fiskväg vid Lundströmmens kraftverk samt forskning kring den hotade flodpärlmusslan. tomi parkkonen Värme och kyla till SOKs nya logistikcenter Finländska detaljhandelskedjan SOK (Centrallaget för Handelslagen i Finland) har valt Fortum som leverantör av en ny energianläggning som ska byggas vid SOKs nya logistikcenter i Sibo, nära Helsingfors. Enligt avtalet ska anläggningen som Fortum driver producera värme och kyla med både bergvärme och biobränslen. Logistikcentret kommer att använda cirka 27 gigawattimmar värme och cirka 2 gigawattimmar kyla om året. När anläggningen blir klar år 2012 kommer den att vara Finlands största energiproduktionsanläggning som huvudsakligen använder bergvärme. Fortum och SOK har utvecklat logistikcentret tillsammans och jämfört med värmeanvändningen för en genomsnittsvilla kommer centret att vara dubbelt så värmeeffektivt och skillnaden på koldioxidutsläppen kommer att bli ännu större. Solenergi till Esbo stads elbilar Fortum och Esbo stad ska tillsammans installera ett solenergisystem på stadens bildepå. Det ska producera förnybar el till stadens laddbara elbilar. Solenergisystemet kommer att installeras i april och kommer att producera cirka 50 megawattimmar el om året. Utöver laddinfrastruktur för elbilar testas också möjligheten att leverera el till elnätet. När depån till exempel under sommarhelgerna är stängd ska el från solenergianläggningen kunna levereras till nätet. 4 forte 1/2010

5 SHUTTERSTOCK 68,7 Finland Elproduktion år, TWh KällA: Svensk Energi, Energiateollisuus rf 133,5 Sverige Stabil resultatutveckling. Fortum har påvisat en god resultatutveckling trots finanskrisen. Det operativa resultatet förbättrades i jämförelse med föregående år och det jämförbara rörelseresultatet ökade under det sista kvartalet Läs mer på sidan 25. Grön motorväg från Helsingfors till Vaalimaa VÄGAVSNITTET MELLAN Helsingfors och Vaalimaa, vid ryska gränsen, ska bli en ekologisk väg. Lovisa stad driver projektet Grön Motorväg och modellen ska även kunna användas internationellt. Fortum kommer att vara med i det ett år långa samarbets - projektet och målet är att definiera hur en ekologisk vägtrafik kan se ut. Den planerade motorvägen E 18, mellan Helsingfors och Vaalimaa, är internationellt sett det viktigaste vägavsnittet i Finland. Därför är det viktigt också när det gäller trafikens miljöpåverkan. Vägtrafiken skapar en stor del av utsläppen och målet är att minska koldioxidutsläppen som trafiken skapar. Den nya motorvägen ska börja byggas år Förnyat tjänsteutbud till stora företagskunder inom elhandel Fortum planerar att standardisera de elhandelsprodukter och tjänster som idag erbjuds till de stora företagskunderna. Det förnyade produktutbudet kommer enligt plan att baseras på produkter från Nord Pool medan tjänster inom portföljhantering och skräddarsydda fysiska lösningar i de nordiska länderna kommer att fasas ut ur verksamheten. Fortums elhandelsprodukter och tjänster till privatkunder och små företagskunder förblir oförändrade. Investeringsstöd för vågkraftprojekt I februari fick Fortum och Seabased Industry ett positivt besked från Energimyndigheten om investeringsstöd till den planerade fullskaliga vågkraftparken utanför Smögen i Sotenäs kommun. Beskedet innebär att Energimyndigheten bidrar med 139 miljoner kronor av den totala investeringen på cirka en kvarts miljard kronor. Det statliga stödet är välkommet för att utveckla tekniken mot en kommersialisering. Med hjälp av demonstrationsprojektet kan Fortum utveckla vågkraft till ett betydande energislag inom Europa. Vi är glada över Energimyndighetens positiva besked. Om tekniken kan utvecklas till att bli pålitlig och konkurrenskraftig kommer framtiden bli lovande. Vi fortsätter planeringen och väntar nu på tillstånd från Miljödomstolen och EU. Vi påbörjar planeringen för elnätskopplingar och koncessionsansökningar och hoppas på en snabb tillståndsprocess, säger Göran Hult, Senior Advisor på Fortum Power. stefan sjödin Fortum och Seabased planerar världens största fullskaliga vågkraftparken i västkusten. forte 1/2010 5

6 AKTUELLT Första kraftverket i Litauen och Baltikum som använder avfallsbränsle. Fortum bygger ett nytt kraftvärmeverk (CHP) i Klaipèda i Litauen. Det nya kraftverket ska enligt planen bli klart i januari 2013 och ska använda avfalls- och biobränslen. Dags att plantera sommarens läckerheter I mars och april är det hög tid att plantera frön för de växter, örter och blommor som ska blomstra till sommaren. Egenodlade sommarläckerheter är miljövänliga och dessutom är de gudomligt goda! Vi frågade Mikael Johansson, expert på Hassefors Garden, hur en nybörjare kan lyckas med sitt odlande. Odla så här: Läs på förpackningen när fröna ska planteras och hur länge de ska gro. Ett tips är att börja med krasse och sallader då de är lätta att odla även för en nybörjare. Fukta den näringsfattiga jorden och placera fröerna i ett djup som är cirka två till tre gånger fröets storlek. Täck över odlingskrukorna med plast och gör lufthål i plasten. Utvecklingen av den ryska elmarknaden går framåt Fortums vd Tapio Kuula var i slutet av februari med på ett besök i vattenkraftverket i Sajano-Shushenskaja i Sibirien tillsammans med Rysslands premiärminister Vladimir Putin. Vid besöket diskuterades bland annat investeringar i ny energiproduktion i Ryssland och om reglerna på kapacitetmarknaden. Fortums omfattande investeringsprogram i ny produktionskapacitet i området Ural har framskridit väl. I år ska tre nya kraftverksenheter tas i bruk. Placera krukorna på ett varmt ställe, till exempel på fönsterbrädor som vetter mot väst eller söder. När de första bladen kommer fram är det dags att ta bort plasten. Håll jorden fuktig. När plantan har blivit stadig planteras den antingen i en större kruka eller direkt ut i rabatten. Det är viktigt att det inte längre finns risk för frost. TOPI SAARI 6 forte 1/2010

7 SHUTTERSTOCK Fortum säljer Karlskrona Energi & Miljö AB. Fortum säljer sina 49 procent i Karlskoga Energi & Miljö AB (Kemab) till Karlskoga kommun för 435 miljoner kronor. Försäljningen av delägarskapet stöder Fortums strategi, att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. KUNDEN FRÅGAR Kärnkraftvärme, ett effektivt sätt att minska utsläpp En ny undersökning som företaget Pöyry har gjort visar att kärnkraftvärme är det mest kostnadseffektiva sättet att minska koldioxidutsläppen från el- och värmeproduktion i Helsingforsområdet mellan Fjärrvärmen skulle kunna produceras i kärnkraftsenheten Lovisa 3 och transporteras till Helsingfors i ett 10 mil långt rör. Utredningen om kärnkraftvärmens miljöpåverkan, tekniska genomförbarhet och lönsamhet i huvudstadsregionen gjordes på uppdrag av Fortum. I utredningen jämförs tre alternativa scenarier om hur fjärrvärmefrågan kan lösas i Helsingfors. Tre framtida modeller finns med i jämförelsen: nuvarande fjärrvärmeproduktion med kol, produktion med biomassa och produktion av kärnkraftvärme. Alternativet som innebär produktion av kärnkraftvärme har visat sig kunna minska koldioxidutsläppen mest. Efter år 2020 skulle utsläppen vara procent lägre än år 1990 och dessutom skulle andra utsläpp i huvudstadsregionen minska avsevärt, säger Heli Antila, direktör för energikonsultation på Pöyry. Vid val av kärnkraftvärme skulle Finlands koldioxidutsläpp minska med 4,0-4,5 miljoner ton om året, vilket motsvarar 6-7 procent lägre utsläpp. Enligt Heli Antila är kärnkraftvärme även det bästa ekonomiska alternativet. Vad gör en kundombudsman? Kundombudsmannens roll är att vara kundens talesman inom Fortum. När kunden vill fråga något om Fortums tjänster eller produkter kontaktar han eller hon först Fortums kundtjänst. Om kunden inte är nöjd med svaret kan han eller hon kontakta Fortums kundombudsman. Kundombudsmannen behandlar reklamationer från kunder och tar emot och analyserar feedback om produkter och om Fortums arbetssätt. Kundombudsmannen gör en oberoende prövning av ärendet. I sitt förslag till lösning av problemet följer kundombudsmannen gällande lagar, förordningar, regler och rekommendationer som myndigheter och systemansvariga ger samt branschens allmänna handelssätt. En viktig del av kundombudsmannens arbete är att informera berörda enheter på Fortum om kundens problem i syfte att ytterligare förbättra kvaliteten på Fortums tjänster till sina kunder. Kundombudsmän finns både i Sverige och i Finland. I den här spalten svarar vi på frågor som har skickats till Fortums kundservice. Ny onlinelösning Tidningen Forte finns numera även på nätet, vilket sparar på naturresurserna och är bra för miljön. Du hittar tidningen på Om du inte vill ha den tryckta tidningen i fortsättningen, utan istället vill läsa tidningen på nätet, skicka e-post till Ange ditt namn och e-postadress samt till vilken gatuadress tidningen skickas i dag så ordnar vi det. Nästa gång tidningen kommer ut skickas den istället till din e-postadress. forte 1/2010 7

8 TEMA: ENERGIMARKNADEN fungerar som vilken annan handel som Energimarknadens pusselbitar utgörs av energiproducenter, återförsäljare, distributörer och elanvändare. Energi köps och säljs som vilken handelsvara som helst, men Text JULIA KRISTENSEN JÄMN OCH SÄKER PRODUKTION. Fortums kärnkraftverk, Lovisa kl. 11:44 Timo Eurasto, chef för driftenheten för de två kärnkraftsenheterna i Lovisa ser till att produktionen sker jämnt och säkert. Kraftverkets användningsgrad påverkar elpriset: om utbudet minskar och efterfrågan ligger på hög nivå ökar elpriset. I dag producerar Lovisa 249 gigawattimmar (GWh) el. 8 forte 3/2009 1/2010

9 foto tomi parkkonen helst forte 3/2009 1/2010 9

10 TEMA: ENERGIMARKNADEN foto tomi parkkonen PÅ DERIVAT- MARKNADEN. Kägeludden, Esbo kl. 10:32 Chefsanalytiker Johan Linnarsson arbetar på enheten Trading and Industrial Intelligence på Fortum. Varje dag handlar Fortum på derivatmarknaden för att prissäkra den planerade produktionen flera år framåt i tiden. På så sätt jämnar man ut det pris man får för elen mellan perioder med höga och låga elpriser. Förutom el handlar man med derivat för bland annat kol och olja, samt med utsläppsrätter och elcertifikat. I Sverige ägs stamnäten av Svenska Kraftnät och i Finland av Fingrid Oyj. Via stamnäten distribueras kraftbolagens producerade el till de regionala näten samt till distributionsnäten som ägs av de olika eldistributionsföretagen. ör oss i Sverige är det självklart att det går att tända belysningen, brygga kaffe i kaffebryggaren och tvätta kläder i tvättmaskinen när man stoppar sladden i eluttaget. Både i hemmet och på jobbet behövs energi till en mängd olika saker, bland annat för uppvärmning. Men hur fungerar egentligen energihandeln? Livscykeln för energi, från produktion till användare ser i stort sett likadan ut som för vilken annan produkt som helst. Energimarknaden omfattar produktion, distribution och försäljning av el, gas och fjärrvärme samt handel med utsläppsrätter. När det gäller försäljning av el i Sverige och i Finland har elmarknaderna öppnats för fri konkurrens. Elnäten fungerar fortfarande som naturliga monopol. Den största skillnaden mellan el och andra produkter är att elen inte går att lagra. Därför måste elanvändning och produktion ske samtidigt. Svenska Kraftnät och Fingrid Oyj ansvarar för att det är balans i nätet mellan tillgång och efterfrågan. På den nordiska marknaden sker den fysiska elhandeln på Nord Pool Spot. Där möter utbud efterfrågan. Bland köparna finns elbolag, kommuner och stora elanvändare, till exempel industrier som har möjlighet att köpa sin el direkt på börsen. Över 70 procent av all elkonsumtion i Norden köps på Spotmarknaden, där handeln för dygnets alla timmar sker året om. Det är marknaden som bestämmer spotpriset. Köpare och säljare meddelar, under förmiddagen dagen före, hur mycket och till vilket pris de är beredda att köpa eller sälja el. Utbud och efterfrågan bestämmer priset för varje timme, berättar Christina König, försäljningschef på Nord Pool AB. 10 forte 1/2010

11 Elpriset är ett resultat av en komplicerad process där många yttre faktorer, så som väder, är med och påverkar. I Norden sker en stor del av produktionen i vattenkraftverk och då spelar vattennivån i vattenmagasinen en stor roll. På vintern ökar uppvärmningen av bostäder och det ökar efterfrågan på el. Dessutom tillkommer eventuella kapacitetsbegränsningar i näten. Ytterligare ett exempel är att om en kärnkraftsenhet producerar med reducerad effekt så minskar utbudet av el. Därför är det svårt att avgöra hur högt elpriset kommer att vara under nästkommande vecka. Prisvariationerna visar dock att marknaden fungerar som den ska, säger Christina König. På grund av pendlande priser på spotmarknaden handlar vissa aktörer på derivatmarknaden där elpriset är mer stabilt. På derivatmarknaden kan elpriset bindas till en viss nivå under en bestämd tid på samma sätt som räntan på bostadslån kan bindas, förklarar Christina König. Konsumentpriset på el består av priset på elenergi, eldistribution och skatter. Alla kan fritt välja från vilket elbolag man vill köpa sin el, däremot kan man inte välja sitt nätbolag, utan man tilldelas El är en produkt som inte kan lagras och därför måste utbud och efterfrågan BALAN SERAS MOT VARANDRA. det bolag som äger elnätet i det området där man bor. Det är alltid nätbolagen som har ansvaret för kvaliteten på elen, oavsett från vilket bolag man köper den. Det finns inte någon fri konkurrens mellan nätbolagen och därför bevakas deras verksamhet av Energimarknadsinspektionen (i Sverige) och av Energimarknadsverket (i Finland). Utöver el- och naturgasmarknaderna bevakar de även utsläppshandeln. Dessa myndigheter sätter vissa inkomstramar för nätbolagen, men annars får de bestämma priset själva. På grossistmarknaden har myndigheterna en indirekt påverkan på verksamheten genom att främja marknadernas integrering med hjälp av ett distributionsnät. Eldistribution spelar en nyckelroll när det gäller fri konkurrens och integreringen av de europeiska elmarknaderna. Den nordiska elmarknaden fungerar väl och är ett bra exempel på utvecklingen av den gemensamma europeiska elmarknaden. Gränskapaciteten mellan de europeiska länderna är dock i vissa fall begränsade i förhållande till transmissionsbehovet. Dessa transmissionsbegränsningar foto TOPI SAARI IN TILL VÄRMEN. Drumsö, Helsingfors, kl. 14:43 Termometern sjunker till -13 och efterfrågan på värmeenergi ökar. När det är riktigt kallt skjuter elpriset i höjden. Detta på grund av att elanvändningen ökar mer än produktionen och att man utöver vattenkraft måste använda dyrare reservkraft. forte 1/

12 TEMA: ENERGIMARKNADEN påverkar i vilken omfattning den nordiska marknaden fungerar som en gemensam marknad med samma marknadspriser, säger Asta Sihvonen-Punkka, direktör på finska Energimarknadsverket. Fingrids vd Jukka Ruusunen är av samma åsikt. Om elen skulle vara en produkt som kan lagras skulle vi redan ha en gemensam europeisk marknad. Ett stort problem är stamnäten eftersom det tar tid att bygga nya nät. Att dra en ny distributionskabel tar mellan sju och tio år. Fingrids uppgift är att se till att elnäten fungerar utan problem och att leveranssäkerheten till grossisterna och konsumenterna är hög. En förutsättning för konkurrensutsatta elmarknader är att näten och gränsförbindelserna lämpar sig för fri distribution av el. Marknadens behov tas i beaktning i både planeringen och driften av elnäten. På det sättet kan man undvika problem duktionen av el ska ske. När efterfrågan på förnybar energi ökar så ökar även automatisk den typen av produktion. Industrin använder en stor del av energin. I Sverige står industrin för cirka 40 procent av den totala elanvändningen och i Finland är motsvarande siffra cirka 50 procent. Industrin kan själv producera energi och utöver el producerar industrin även fjärrvärme samt processånga för eget behov. Skogsindustrin är en traditionell och viktig industrigren i Norden. I Finland står skogsindustrin för cirka en tredjedel av landets totala elanvändning, och cirka 40 procent av energin producerar industrierna själva. Konkurrenskraftiga priser och hög leveranssäkerhet är viktiga aspekter för oss eftersom fabrikernas produktion sker dygnet runt och leveransstörningar på el orsakar FÖRUTSÄTTNINGEN FÖR KONKURRENSUTSATTA ELMARKNADER ÄR ATT NÄTEN OCH GRÄNSFÖRBINDELSERNA PASSAR FÖR FRI ELÖVERFÖRING. när det till exempel utförs servicearbeten, förklarar Jukka Ruusunen. Fingrid har beslutat om investeringar på totalt 1,6 miljarder euro, som huvudsakligen gäller byggandet av nya elnät. Jukka Ruusunen påminner dock om att 90 procent av dem dras på platser där det redan finns elnät. Var ett nytt elnät ska dras beror på var det ska byggas ny produktionskapacitet. Dessutom påverkar byggandet av förnybara energiproduktionsanläggningar behovet av nya nät. Ju fler vindkraftsparker det byggs, desto fler gränsförbindelser behövs det för att ersätta elproduktionen under de dagar då det inte blåser tillräckligt. Den fria konkurrensen är en annan utmaning inom förnybar produktion. Statliga subventioner för förnybar produktion skapar många diskussioner. Eftersom man under en lång tid har öppnat elmarknader för fri konkurrens finns det i Finland ett stort tryck på att även den förnybara energiproduktionen ska ske helt enligt marknadens villkor för att inte snedvrida marknadens funktion, säger Asta Sihvonen-Punkka. Förespråkarna av en fri elmarknad betonar att konsumenterna och andra slutanvändare medverkar till hur prostora inkomstbortfall. Skogsindustrin producerar själv energi av träavfall från produktionen, berättar Stefan Sundman, energi- och miljödirektör på Finsk Skogsindustri. Utvecklingen av förnybar energiproduktion berör även skogsindustrin. Träd är en förnybar energikälla och Finlands skogsindustri är en föregångare när det gäller att utveckla bioenergi. Stefan Sundman säger att trots att skogsindustrin använder mycket energi så kommer bara cirka sex procent av Finlands totala koldioxidutsläpp därifrån. Trots att finanskrisen har medfört att branschens energianvändning minskat så tror Stefan Sundman att elanvändningen under det kommande decenniet kommer att stiga till samma nivå som före finanskrisen. Nya bioprodukter kommer att utvecklas och produktion av biobränsle för fordon kommer att öka. En annan viktig utvecklingsfråga att ta med in i framtiden är utvecklingen av en integrerad elmarknad i Europa. Detta anser både Jukka Ruusunen och Asta Sihvonen-Punkka. EUs tredje paket om inre marknad, som träder i kraft i mars år 2011, styr utvecklingen åt det hållet. För stamnäten innebär en integrerad europeisk elmarknad att samarbetet mellan de europeiska FOTO: TOPI SAARI 12 forte 1/2010

13 PERSPEKTIV Text AULI PACKALÉN Reko elhandel? KRAV-MÄRKTA PRODUKTER, inom vilka bananer och kaffe är mest kända, marknadsförs till konsumenterna med argument om att vi genom att köpa den här typen av produkter kan förbättra miljön och samtidigt villkoren för odlarna i utvecklingsländerna. Genom att betala lite extra för en KRAV-märkt produkt kan vi vara säkra på att det, för varje kilo bananer eller kaffe som vi köper, även gynnar producenterna att odla miljövänligt. I FRUKTDISKEN ser man enkelt skillnad mellan vanliga och KRAV-märkta bananer på märkningen. KRAV-märkta bananer har ett litet klistermärke med ett signum som visar detta. När det gäller att bedöma elens märkning blir det svårare eftersom att elen i elnäten blandas, dvs både el som produceras med förnybara energikällor och el som produceras med fossila bränslen finns där. När elen kommer ur eluttagen går det därför inte att se om det är vattenkraftproducerad el eller el producerad av kärnkraft som potatisen kokar med hjälp av. DET ÄR DÄRFÖR INTE KONSTIGT att Fortum får många frågor om hur man kan garantera att den el som kunden får produceras utan koldioxidutsläpp. Det kan man inte och inte heller någon annan elförsäljare kan ge sådana garantier. Den fysiska elen har ingen KRAV-märkning. Med hjälp av så kallade ursprungsgarantier kan man dock säkerställa att Fortums el, till exempel 100 procent vattenkraftproducerad el, verkligen produceras på vattenkraftverk. PÅ SAMMA SÄTT som med KRAV-märkta produkter kan vi konsumenter påverka vilken typ av el som erbjuds och hur den produceras. Genom att allt fler efterfrågar koldioxidfri el kan man därigenom påverka både produktion och utbud. DISTRIBUTIONSNÄTET UPPDATERAS. Kyrkslätt kl. 12:22 Montören Jarkko Honkanen från Eltel Oy drar jordkabel i samband med ett vägbygge. Tack vare bättre elnät kan eldistributionen ske säkrare, vilket gör att marknaden fungerar bättre. forte 1/

14 TEMA: ENERGIMARKNADEN Vad är viktigt för dig när du väljer din elleverantör? Text och foto wesa lehto Det är viktigt att elen produceras så miljövänligt som möjligt. Bolag som utvecklar nya förnybara energikällor får ett stort plus från mig. Bra och lättillgänglig kundtjänst är också viktigt, precis som konkurrenskraftiga priser. Johan Bryggare, Sollentuna länderna kommer att öka. Enligt Jukka Ruusunen är syftet med ett samarbetsorgan för stamnäten att skapa en gemensam nordeuropeisk marknad som täcker området från Norden till Paris. Enligt Jukka Ruusunens vision kommer världens största konkurrensutsatta elmarknad (på cirka terawattimmar) att finnas i Europa år Den marknaden kommer i stor utsträckning att fungera enligt samma spelregler som den nordiska marknaden. Den marknaden kommer även att underlätta för möjligheterna att uppnå klimatmålen, säger Asta Sihvonen- Punkka. Om man ser på den nordiska elmarknaden som en kedja som bildas av energiproducenter, eldistributörer och återförsäljare så är Fortum en länk i alla dessa delar. Företaget är en av Nordens ledande försäljare av el till konsumenter och ansvarar även för eldistribution i sina nätområden. Fortums årliga elproduktionskapacitet i Norden är 50 terawattimmar, och över 90 procent av produktionen är koldioxidfri, berättar Toni Kekkinen, chef för elgrossisthandeln på Fortum. Han säger att utvecklingen av miljövänlig energiproduktion, tillsammans med elmarknader med fri konkurrens, är ett av de viktigaste målen för Fortum. FOTO: TOPI SAARI Elen som produceras säljer Fortum på elbörsen Nord Pool och sedan köper Fortum Markets, som säljer el till sina kunder, elen från Nord Pool. Skulle det då inte vara bättre för Fortum att sälja elen direkt till kunderna? När handeln sker på elbörsen avgör utbud och efterfrågan priset på ett transparent och öppet sätt. Det är även till nytta för konsumenten eftersom prissättningen blir tydlig, säger Toni Kekkinen. I Norden är det fri konkurrens på elmarknaden. Tillsammans med andra aktörer arbetar Fortum för att öka konkurrensen även på den europeiska elmarknaden. Den europeiska integration - en ökar leveranssäkerheten på el. Ju större området där man opere- SLÄTA SKJORTOR PÅ MORGONEN. Kyrkslätt kl. 8:49 Mirko Laine stryker sin skjorta för den kommande arbetsdagen. Han planerar att byta sitt elavtal och vill ha el som enbart produceras med vattenkraft. 14 forte 1/2010

15 Miljövänlig el som produceras utan utsläpp. Jag är beredd att betala lite extra bara jag vet att elen produceras miljövänligt. Elbolag som till exempel vill bygga nya vattenkraftverk är mina favoriter. Maria Hagberg, Solna Låga avgifter, jag gillar inte de stora prisvariationerna på grund av bristande kapacitet. Tillförlitligheten är också viktig, det ska finnas tillräckligt med billig produktionskapacitet när den behövs så att man slipper importera dyr el. Stefan Hjort, Upplands Väsby Ett stabilt pris, jag tycker inte om att elpriset bestäms på en elbörs. När man behöver el för uppvärmning på vintern så ska priset inte rusa i höjden. Alla ska ha rätt till billig el, som helst ska produceras miljövänligt. Jan Johansson, Nacka Transparent handel Fortum tror att konkurrensutsatta, fria elmarknader även är till nytta för kunden. Text JULIA KRISTENSEN Foto TOMI PARKKONEN rar är, desto flexiblare går det att distribuera el till olika områden efter behov och förhållande. Det förutsätter dock att det byggs ny distributionskapacitet, berättar Toni Kekkinen. Mer transparens efterfrågas även i Fortums egen elförsäljning och -distribution. För ett år sedan förnyades produkterna i Finland, vilket för konsumenterna har inneburit att även prissättningen och transparensen förändrades. KUNDEN KAN NU BETYDLIGT ENKLARE SE HUR PRISET PÅ OLIKA PRODUKTER SKAPAS. Privatkunderna kan nu välja mellan tre produkter, och i huvudsak finns produkterna både i Sverige och i Finland. Kunderna kan välja rörligt elpris som räknas ut varje månad eller fast elpris som är samma under hela avtalsperioden. Om kunden inte har gjort något eget val tillämpas tillsvidarepris som normalt ändras några gånger per år. Timo Liiri berättar att Fortums kunder har haft möjlighet att påverka förnyelsen av våra produkter. Därför har det också kommit bra feedback från kunderna. Prissättningen på alla produkter följer tydligt prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool. På Fortums nätsidor kan man dagligen följa hur priset för kommande prisperiod formas. Det blir betydligt enklare för kunden att se vad våra olika produkter kan erbjuda och hur prissättningen sker. Vi har redan fått mycket positiv feedback från kunderna. Det syns konkret även på det sättet att många av våra kunder mycket oftare byter mellan våra produkter när marknadspriset förändras. Till exempel har försäljningen av fastprisprodukter ökat markant under hösten. Kunderna vill binda sitt elpris till ett förmånligt marknadspris för en längre tid, säger Timo Liiri, Fortums kundrelationschef. Kundnöjdheten ökar förmodligen också tack vare att kunderna, redan i början av utvecklingen av de nya produkterna har fått säga sin mening. I Sverige arrangerar Fortum regelbundet kundträffar och i Finland arrangeras fyra kundråd som samlas två gånger per år för att diskutera aktuella frågor som berör kunderna. Timo Liiri säger att utöver tydligare produkter har kunderna även önskat koldioxidfri el och en kundtjänst på nätet. Sedan i slutet av november 2009 får alla Fortums privatkunder, utan extra kostnad, el som produceras med vattenkraft medan företagskunderna får el som antingen produceras med vatten- eller kärnkraft. Ett av de största projekten under de kommande åren är att utveckla tjänster som gör den automatiska mätaravläsningen möjlig. Den smarta elmätaren, Energiboxen, möjliggör att kunden kan följa sin elanvändning i realtid. Kunderna kan nu sitta på förarplatsen och enkelt se hur olika åtgärder påverkar elanvändningen. I framtiden kan elen prissättas timme för timme även för privatkunder. Energiboxen gör det också möjligt att automatisera Fortums egna driftprocesser och det går att erbjuda helt datoriserade tjänster till våra kunder. Det kräver dock stora satsningar på databaserade system, säger Timo Liiri. Energiboxen gör det också möjligt att styra elanvändningen till tider då elpriset är som lägst. Även drift och optimering av nätet kan ske mer effektivt. Både kunder och aktörer kan dra nytta av den här utvecklingen. Du kan läsa mer om Fortums aktuella elavtal på: PÅ ENERGIMARKNADEN VILL FORTUM SÄRSKILT FRÄMJA: fria, konkurrensutsatta och transparenta grossist- och privatmarknader marknadsbaserade och harmoniserade miljöskyddssystem säkra och kostnadseffektiva system för eldistribution och -leveranser goda och rättvisa tjänster för försäljnings- och distributionskunder, både när det gäller värme och el. forte 1/

16 SAMARBETE I Tyresö, strax söder om Stockholm, är en tredjedel av området skyddad som nationalpark eller naturreservat. Därför är det självklart för Tyresö att miljöfrågor tas på allvar. Text WESA LEHTO Foto BOSSE KINNÅS mi Allt för 16 forte 1/2010

17 Tyresö ligger 19 kilometer söder om Stockholm och omringas av havsvikar och vacker natur. Så sent som på 1960-talet hade kommunen många fritidshus och endast cirka bofasta invånare. Dagens Tyresö har drygt invånare och antalet fritidshus blir allt färre. Närheten till naturen och havet har lockat många till att bosätta sig i kommunen. Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av många skyddade områden i kommunen. Där finns bland annat ett av de största orörda skogspartierna i Sverige. Tyresö har lägst koldioxidutsläpp i ton per invånare, endast 0,67 ton/invånare medan den värsta kommunen, Oxelösund släpper ut 139,21 ton/invånare. Genomsnittet i landet ligger på 5,64 ton/invånare. Tyresö är en välmående kommun och många av kommunens satsningar handlar om investeringar i miljö- och energieffektiviserande åtgärder. Vi har haft ett överskott i kommunens finanser i 13 år i rad. Goda finanser gör det möjligt att satsa på miljön, TYRESÖ HAR LÄGST KOLDIOXIDUTSLÄPP PER INVÅNARE. berättar Fredrik Saweståhl, som i november blev kommunalråd i Tyresö. Han representerar moderaterna som är det största partiet i kommunen. Tillsammans med folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna styr de kommunen. ljön Miljöaspekten med i allt. Fredrik säger att miljöfrågornas betydelse i det kommunala beslutsfattandet har ökat avsevärt under de senaste åren. Kommunen arbetar med att ta fram en klimatstrategi. Dessutom har vi en energiplan, avfallsplan samt gör en bedömning om hur klimatförändringen möjligen kan påverka vår kommun, särskilt i områden nära havet eftersom havsnivåerna förväntas stiga. Vi arbetar också med en miljöredovisning där vi kommer att sammanfatta allt vad vi har gjort på miljöområdet. Energianvändningen har minskat i kommunen och till stor del beror det på att kommunen har energideklarerat över 90 procent av kommunens fastigheter. Det är faktiskt ett svenskt rekord, säger Fredrik stolt. Energideklarationerna ligger som grund för åtgärder som förbättrar energieffektiviteten. Jan Nilsson, fastighetschef i Tyresö kommun, berättar att kommunen har ett program för att införa fjärr- eller bergvärme till daghem och skolor. Energieffektiviteten har ökats med hjälp av bättre isolering och att användningen av fjärrvärme har ökat. En skola som snart ska renoveras och byggas till forte 1/

18 kommer att få solpaneler på taket. Även det kommunala bostadsbolaget Tyresöbostäder har gjort mycket för att energieffektivisera sina cirka hyreslägenheter. På bostadsbolagets tak ska det snart monteras ett litet vindkraftverk som ska producera el för husets egna behov, säger Jan. Förnybar el. Kommunen är starkt beroende av elenergi. Av den totala energianvändningen på 677 gigawattimmar (GWh) är 335 GWh el. En stor andel av småhusen värms upp med direktverkande el. I Tyresö kommuns energiplan står det att den effektivaste och miljömässigt bästa elen är den som aldrig konsumeras och därför inte heller behöver produceras. Kommunen har en trestegsplan som går ut på att i första hand undvika eller minska behovet att använda energi, i andra hand använda energi mer effektivt och i tredje hand använda förnybar energi. Vi gjorde nyligen en upphandling som innebär att all el som vi använder kommer ifrån koldioxidfri elproduktion, som till exempel vatten- eller kärnkraft. Det är viktigt för oss att se till att vi inte bidrar till att öka klimatförändringen, säger Fredrik. Göran Norlin, chef för miljö- och trafik - enheten, berättar att det i det stora kommunhuset, mitt i centrum, finns rörelsedetektorer i alla korridorer som släcker ljuset om ingen går där. Dessutom ska alla datorer stängas av efter arbetsdagen och lamporna släckas. Kommunen har också startat en bilpool där alla bilar är miljöbilar. Från bilpoolen kan tjänstemännen låna en bil för sina tjänsteresor, tidigare använde alla sina egna bilar. Kommunens renhållning har infört behovsanpassad hämtning av hushållsavfall istället för hämtning varje vecka. På det sättet minskar transporterna, förklarar Göran. I samband med nästa renhållningsupphandling ska det införas i hela kommunen. Tyresö har energideklarerat över 90 procent av kommunens fastigheter, ett svenskt rekord. Passivhus byggs. I området Trädgårdsstaden planerar man att bygga så kallade passivhus, som själva kommer att producera den energi som de använder. Husen kommer till exempel att få extra bra isolering, solpaneler och små vindkraftverk och målet är att de inte ska behöva köpa energi utan producera den själv. I Tyresö är vi rätt så eniga om att satsa stora resurser på hög livskvalitet och boendemiljö. Det innebär även stora satsningar på miljö, men dessa investeringar ska inte bara ses som en kostnad utan effektivare energianvändning gör att vi även kan spara pengar, säger Fredrik. Fredrik Saweståhl säger att Tyresö satsar stora resurser på hög livskvalitet och boendemiljö. Miljökommunen Tyresö Drygt invånare Cirka hälften av invånarna bor i en lägenhet och hälften bor i villa Cirka Tyresöbor arbetar utanför kommunen, främst i Stockholm I kommunen finns huvudsakligen småindustri. Tyresö kommun, med cirka anställda, är den största arbetsgivaren Under 2010 beräknas Tyresö kommun att köpa 374 GWh miljövänlig el från Fortum Jan Nilsson (t.v) säger att kommunala fastigheter har fått bättre värmesystem. Göran Norlin (t.h) berättar att tack vare en gemensam bilpool kan samtliga av kommunens tjänsteresor göras med miljöbilar. 18 forte 1/2010

19 MITT VAL I den här spalten presenteras personer som på ett betydande sätt har minskat sitt koldioxidavtryck. Hos Kenneth är endast det bästa gott nog God och hälsosam mat, tillagad med respekt för närproducenter och olika årstider, är kännetecknande för Kenneth Oker-Blom. Han njuter av att laga god och hälsosam mat på ett hållbart sätt. Enligt Kenneth Oker-Blom talar verkligheten sitt tydliga språk: en tredjedel av den miljöförstöring som orsakas av privatkonsumtionen skapas i produktionen av mat boendet hamnar först på andra plats och privatbilism ligger på tredje plats. Kött- och mjölkprodukter lämnar ett betydligt större ekologiskt fotavtryck än till exempel grönsaker och fisk. Dessutom påverkar även det faktum att vi kastar bort cirka 60 kilo mat per person och år. Oker-Bloms väg till att bli en ambassadör för god mat är speciell. Efter en lång karriär inom reklambranschen blev han svårt sjuk och gav då ett löfte. Jag bestämde mig för att om jag får leva vidare så ska jag i fortsättningen ägna mig åt att laga både god och bra mat, berättar Kenneth. Kenneth har alltid haft en passion för god mat och genom besök hos några av världens bästa restauranger samt efter studier hos bland annat Tore Wretmans och Eero Mäkeläs kök har han fått en bra grund att stå på. Under den första sommaren arbetade jag som kock på Esbo segelsällskaps restaurang i Finland. Där tolkades begreppet närproducerad mat mycket snävt: restaurangens råvaror såsom räkor,fisk, bär och svamp kom från ön eller havet däromkring. Kenneth är numera en erfaren kock och efter att han fick sitt första barnbarn beslutade han sig för att satsa ännu mer på god och ekologisk mat. Jag bestämde mig för att hos mig får barnbarnen enbart den nyttigaste och godaste maten och genom att välja rätt och ekologisk mat vill jag se till att våra barnbarn får en hållbar livsmiljö. Kenneth har gett ut en kokbok, Ät hälsosamt tänk ekologisk, där han publicerar sina bästa recept. Vi måste ta större ansvar för vår hälsa och minska vårt ekologiska fotavtryck. Kloka människor gör val, som utöver att de är bra för hälsa och miljö, även är smarta för plånboken. Text MAIJA PIIROINEN Foto TOMI PARKKONEN forte 2/2009 1/

20 TEKNOLOGI Bättre biooljor Bioolja som produceras av skogsbränslen kan bli en viktig utmanare för traditionella fossila eldningsoljor. När produktionen av bioolja även sker integrerat med energiproduktionen kan råvaran utnyttjas maximalt. Text AULI PACKALÉN Foto TOPI SAARI Runt om i världen försöker man att hitta nya metoder för att minska vårt beroende av kol och olja så att de fossila koldioxidutsläppen kan reduceras. I Finland har ett löftesrikt och kostnadseffektivt alternativ att ersätta fossila eldningsoljor för energiproduktion tagits fram. Där utvecklas en metod för tillverkning av bioolja med hjälp av pyrolysteknik. Alternativet är att konvertera oljepannor till eldning med träpellets eller bygga nya fliseldade pannor. Tekniken utvecklas i ett projekt som leds av forskningsorganisationen VTT i Finland tillsammans med Metso, UPM och Fortum. Metso deltar i projektet som leverantör av utrustningen, UPM som råvaruleverantör och Fortum som energiproducent och användare av bioolja. Att producera pyrolysoljor är i sig inget nytt, utan det centrala i det finska projektet är att tillverka biooljan integrerat med ett biokraftverk som använder fluidbäddsteknik, säger professor Kai Sipilä på VTT. Kai Sipilä berättar att liknande projekt har varit aktuella tidigare men att de inte har realiserats på grund av för låg lönsamhet. Nu har CO2-UTSLÄPP FRÅN BIOOLJOR ÄR CIRKA 90 PROCENT LÄGRE ÄN VID FOSSILA BRÄNSLEN. läget förändrats, koldioxid har fått ett pris och det innebär att biobränslen blir mer lockande än fossila bränslen. Europas mål, att öka användningen av förnybara energikällor fram till år 2020, bidrar också till att trycket ökar. Pyrolys innebär att man torrdestillerar ett ämne och för träråvara ser grundprincipen ut så här: Under några sekunder värms torrt träbränsle upp till grader då den till största delen förångas. När gasströmmen som bildas kyls ned kondenseras procent av det inmatade bränslet till vätska träolja 20 forte 1/2010

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Seminarium om elsystemet

Seminarium om elsystemet 2014-06-04 1 (5) Seminarium om elsystemet Under seminariet om elsystemet ställdes följande frågor till grupperna: Vad krävs för att uppnå långsiktig hållbarhet (ekonomisk, ekologisk och social) i det svenska

Läs mer

El- och värmeproduktion 2010

El- och värmeproduktion 2010 Energi 2011 El- och värmeproduktion 2010 El- och värmeproduktionen ökade år 2010 Den inhemska elproduktionen gick upp med 12 procent, fjärrvärmeproduktionen med 9 procent och produktionen av industrivärme

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund

Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön. En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Elkundernas attityder till elpriset, kraftbolagen och miljön En enkätundersökning av Villaägarnas Riksförbund Sammanfattning 19 av 20 är missnöjda med elpriset. Förtroendet för kraftbolagen är mycket lågt

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent

Energiförbrukning. Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008. Andelen förnybar energi steg till nästan 28 procent Energi 2009 Energiförbrukning 2008 Totalförbrukningen av energi sjönk med 4 procent år 2008 År 2008 var totalförbrukningen av energi i Finland 1,42 miljoner terajoule (TJ), vilket var 4,2 procent mindre

Läs mer

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot

Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

El- och värmeproduktion 2012

El- och värmeproduktion 2012 Energi 2013 El- och värmeproduktion 2012 Andelen förnybara energikällor inom el- och värmeproduktionen ökade år 2012 År 2012 producerades 67,7 TWh el i Finland. Produktionen minskade med fyra procent från

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

El- och värmeproduktion 2011

El- och värmeproduktion 2011 Energi 2012 El- och värmeproduktion 2011 Energiproduktionen och fossila bränslen nedåtgående år 2011 Komplettering 18.10.2012. Tillägg av översikten El- och värmeproduktionen samt bränslen 2011. Den inhemska

Läs mer

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011

Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Samarbetsprojekt Fortum Markets AB Upplandsstiftelsen RAPPORT 2011/7 DELRAPPORT 4 Naturmiljöer vid nedre Dalälven 2011 Pär Eriksson FÖRFATTARE Pär Eriksson FOTO FRAMSIDA Landkvarn, naturreservatet Bredforsen.

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010

Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 Vågkraft i Stockholms ström Rapport kring svenskarnas syn på vågkraft och andra alternativa energikällor. 3 juni 2010 1 03/06/2010 Vågkraft Vågkraften är en av flera möjliga lösningar och kan få stor betydelse

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2012

Energiskaffning och -förbrukning 2012 Energi 2013 Energiskaffning och -förbrukning 2012 Träbränslen var den största energikällan år 2012 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,37 miljoner terajoule (TJ) år 2012,

Läs mer

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden

Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Konsekvenser av höjda kvotnivåer i elcertfikatsystemet på elmarknaden Harald Klomp Riksdagsseminarium om förnybar el och elmarknaden 14-05-07 14-05-08 1 Mikael Lundin, vd Nordpool, 3 februari 14: - Om

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Energiförbrukning 2010

Energiförbrukning 2010 Energi 2011 Energiförbrukning 2010 Totalförbrukningen av energi ökade med 10 procent år 2010 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,46 miljoner terajoule (TJ) år 2010, vilket

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2011 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg

Mer än bara värme. Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 1 Mer än bara värme Energieffektiv fjärrvärme för ett hållbart Göteborg 2 Tillsammans kan vi bidra till en hållbar stad. Och sänka dina energikostnader. I 150 år har vi jobbat nära dig. För du vet väl

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion

Investeringar på elmarknaden - fyra förslag för förbättrad funktion - fyra förslag för förbättrad funktion Expertgruppen för miljöstudier den 11 november 2011 Sven-Olof Fridolfsson, fil dr Thomas P. Tangerås, docent www.ifn.se/forskningsprogrammet_elmarknadens_ekonomi

Läs mer

Energiframtiden med nollvision för klimatet!

Energiframtiden med nollvision för klimatet! Energiframtiden med nollvision för klimatet! Svensk energi- och klimatpolitik måste utformas efter det faktum att Sverige är en del av Europa. Dagens svenska politik utgår fortfarande från ett snävt nationellt

Läs mer

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista

Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Nominering - Årets Miljösatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Miljösatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Norups gård AB Journalnummer: 2009-6220 Namn på länsstyrelse

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund FORTUMS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med hjälp

Läs mer

Naturskyddsföreningen 2014-04-24

Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Naturskyddsföreningen 2014-04-24 Agenda Profu - Överblick avfall och energi Bristaverket - Teknik och miljö Ragnsells - Restprodukter Vår idé om ett energisystem baserat på återvinning och förnybart Diskussion

Läs mer

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas?

Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Hur kan elmarknaden komma att utvecklas? Elforskdagen 3 december 2013 Tomas Wall, Desiderate AB 1 Utbuds- och efterfrågekurva i Norden (normalår) CO2 kostnad 10-30 /ton CO 2 Rörlig prod.kostnad (exkl.

Läs mer

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden:

Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Vikten av en vertikal separation på elmarknaden: Åtskillnad mellan handel och produktion av el Sammanfattning Arbetet inom EU har under de senaste åren fokuserat på att separera nätägande från elproduktion

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning

Energiskaffning och -förbrukning Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011, 4:e kvartalet Totalförbrukningen av energi sjönk med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi

Läs mer

Elmarknadsrapport Q3-14

Elmarknadsrapport Q3-14 Svängiga väderprognoser Under veckan som gått har vi haft mycket osäkra prognoser som svängt varannan dag. Orsaken till detta är att vi inte har haft något stabilt högtryck över södra Europa vilket har

Läs mer

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna

HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna HUR UTVECKLAS ELPRISERNA? Lina Palm, Energidirektör Skogsindustrierna Vad påverkar elkostnaden? Elpris Sätts på marknaden, utbud och efterfrågan avgör Skatter och subventioner Beslutas av politiken, nationellt

Läs mer

Miljövärdering av el

Miljövärdering av el Miljövärdering av el med fokus på utsläpp av koldioxid foto: vattenfall I allt fler sammanhang ställs krav på miljövärdering av den energi som konsumeras. Det gäller inte minst redovisning av utsläppen

Läs mer

El- och värmeproduktion 2009

El- och värmeproduktion 2009 Energi 2010 El och värmeproduktion 2009 Produktionen av el och industrivärme minskade år 2009 Enligt Statistikcentralens statistik över el och värmeproduktionen minskade elproduktionen och totalförbrukningen

Läs mer

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20

Dala Energi Elnät. Nyheter från. Gott Nytt År! Smart och hållbart JANUARI 2013. Dala Energi www.dalaenergi.se Tel 0247-738 20 För oss är saken klar. Vi vill vara med och bygga det hållbara samhället. Att skapa en trygg energi- försörjning som minskar utsläppen av koldioxid. Om vi tillsammans blir smartare i hur vi använder energin

Läs mer

RAPPORT 1 (8) 2013-06-28

RAPPORT 1 (8) 2013-06-28 RAPPORT 1 (8) GENERATIONSGAPET OM UNGAS OCH ÄLDRES SYN PÅ FRAMTIDENS ENERGI Fortum har genomfört en opinionsundersökning tillsammans med Novus för att se hur unga respektive äldre ser på miljö-, klimat-

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog

Ren och förmånlig energi nu och i framtiden. UPM skog UPM skogsenergi Ren och förmånlig energi nu och i framtiden UPM skog BIObränsler VÄXER I SKOGEN Skogsenergin är förnybar FINLANDS MÅL År 2020 ÄR ATT ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI ÄR 38% I EU:s klimat- och energistrategi

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt

En gemensam europeisk energipolitik ett viktigt steg framåt Energi för Europa Europeiska unionen står inför stora utmaningar inom energipolitiken. Samtidigt är EU en föregångare i kampen mot klimatförändringen. Målet med denna broschyr är att sprida information

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Vi arbetar för en mindre fossil värld. HÄR PRESENTERAR VI TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. Pemco har flexibla energi lösningar. I vårt fall står Pemco för investeringen av anläggningen medan vi betalar för

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Den avreglerade nordiska elmarknaden

Den avreglerade nordiska elmarknaden 2011-01-06 NAn Den avreglerade nordiska elmarknaden Varför avreglering av elmarknaden? EG:s vitbok om den inre marknaden 1985 och Produktivitetsdelegationen i Sverige (SOU1991:82) kom fram till att fri

Läs mer

Energisamhällets framväxt

Energisamhällets framväxt Energisamhällets framväxt Energisamhället ett historiskt perspektiv Muskelkraft från djur och människor den största kraftkällan tom 1800-talets mitt Vindkraft, vattenkraft och ångkraft dominerar Skogen

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Bolagstämma 2010 1 (6) Tal av verkställande direktör 25.3.2010. Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar

Bolagstämma 2010 1 (6) Tal av verkställande direktör 25.3.2010. Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bolagstämma 2010 1 (6) Ärade ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar I år har jag glädjen att önska ett rekordstort antal deltagare välkomna till vår bolagsstämma. Vi hade 1 300 förhandsanmälda

Läs mer

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara

Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Regionalt gasnät i Bergslagen integrerar det förnybara Gävle-Dala Drivmedelskonvent 20 mars 2014 Caroline Steinwig Swedegas en nyckelspelare på svensk gasmarknad Investerar i infrastruktur för gas Äger,

Läs mer

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar

Vinn. Vi bjuder på fröer från Frökungen. en luftvärmepump Värde 21 375 kr. Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2015 Vi bjuder på fröer från Frökungen Nyhet i Vattenfalls Energibutik: Smarta köksprylar Vinn en luftvärmepump Värde 21 375 kr Så enkelt

Läs mer

Energiskaffning och -förbrukning 2011

Energiskaffning och -förbrukning 2011 Energi 2012 Energiskaffning och -förbrukning 2011 Totalförbrukningen av energi minskade med 5 procent år 2011 Enligt Statistikcentralen var totalförbrukningen av energi i Finland 1,39 miljoner terajoule

Läs mer

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval

Det är skillnad på. värme och värme. Välj värme märkt Bra Miljöval Det är skillnad på värme och värme Välj värme märkt Bra Miljöval Varför du ska välja värme märkt Bra Miljöval Du som väljer värme märkt Bra Miljöval... Genom att miljömärka värmeenergi med Bra Miljöval

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

En rapport från Villaägarnas Riksförbund

En rapport från Villaägarnas Riksförbund VATTENFALLS VINST Q1 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund 2009-04-29 Denna rapport är framtagen av Villaägarnas Riksförbund för att belysa de stora elbolagens vinster. Rapporten är framtagen med

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011

Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Elområden införs i Sverige den 1 november 2011 Svensk Vindkraftförening 25 år 13 april 2011 Kalle Lindholm, Svensk Energi de svenska elföretagens branschförening 1 2 Handel med el förutsätter transporter

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Min bok om hållbar utveckling

Min bok om hållbar utveckling Min bok om hållbar utveckling av: Emilia Nordstrand från Jäderforsskola Energianvändning När jag såg filmen så tänkte jag på hur mycket energi vi egentligen använder. Energi är det som gör att te.x. lamporna

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden

Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Kraftfull entré för LNG på den svenska marknaden Lars Frisk, Chef Affärsutveckling Swedegas - nav med nationellt perspektiv Investerar i infrastruktur för gas Äger och driver svenska stamnätet för gas

Läs mer

Fjärrvärme och Fjärrkyla

Fjärrvärme och Fjärrkyla Fjärrvärme och Fjärrkyla hej jag heter Linus Nilsson och jag går första året på el och energiprogrammet på Kaplanskolan. I den har boken kommer jag förklara hur fjärrvärme och fjärrkyla fungerar. Innehålsförteckning:

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer