Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper PDF ladda ner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper PDF ladda ner"

Transkript

1 Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Svein Stensaasen. Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp, växer upp i grupper och arbetar största delen av våra yrkesverksamma liv i grupper. Vår utveckling präglas av ett ständigt ökande beroende av de människor som omger oss. Vår identitet skapas i samspel med andra, och vår mentala hälsa är i högsta grad beroende av att detta samspel fungerar konstruktivt. Denna bok handlar om hur vi kan påverka dessa processer genom vår självbild, våra förväntningar och normer och genom vårt sätt att leda och kommunicera. Boken bygger på aktuell forskning och visar hur denna kunskap kan användas i det praktiska arbetet med grupper. Grupprocesser är skriven för lärare, arbetsledare, psykologisk-pedagogiska konsulter och alla andra som arbetar med grupper. Den lämpar sig även för kurser i pedagogik, psykologi och ledarskap. Översättning Mona C Karlsson Svein Stensaasen är professor emeritus i pedagogik vid universitetet i Oslo. Olav Sletta är professor i pedagogik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim.

2

3 Annan Information Hylla. Eaa. Personnamn. Stensaasen, Svein. Titel och upphov. Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper / Svein Stensaasen och Olav Sletta. fram teorier som behandlar kunskap, lärande och grupprocesser.... gruppsamarbetet fungerar väl, tystnad och ivrigt läsande i texter kan vara ett. betyder att man känner till en mängd fakta, en kvantitativ kunskap, och att inlärning handlar. Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är att vi föds in i en grupp, växer upp i grupper och arbetar. Samtliga våra utbildningar bygger på upplevelsebaserad inlärning, där. och blir en helhet på ett helt annat sätt än med traditionell inlärningspedagogik... Till din hjälp får du kunskap om och träning i att analysera och agera i grupprocesser, samtidigt som du själv deltar.. Effektivt samarbete inom och mellan grupper. Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i g. av Stensaasen, Svein och Sletta, Olav. Häftad bok. Mer om utgåvan. ISBN: ; Titel: Grupprocesser. grupprocesser på arbetsplatser på ett fördjupat. grupprocesser. - ledningssystem. Grupprocesser: om inlärning och samarbete i grupper. Stockholm: Natur. De ordnar också grupplekar som limbo och kortleksstafett, främst med samarbetsövningar i stället för tävling och konkurrens. De väver också in matematik i. Grupprocesser. om inlärning och samarbete i grupper. av Svein Stensaasen Olav Sletta (Talbok, Daisy) 2000, Svenska, För vuxna. Uppläsare Elisabet. 14 jun Rollerna är till för att stötta grupprocessen och föra lärandet framåt. hjalparen. Sekreterare antecknar det gruppen gör, skriver ner lösningar och tankar inför senare presentation. Berättare. Utvärderare utvärderar hur samarbetet går, ofta med hjälp av observatören. Berättar vad. Samarbetsinlärning av Rektorsgrupp och Elevhälsan. Senast reviderad... Att samarbeta med barn/elever, vårdnadshavare och andra funktioner som är till stöd för barns/elevers. inlärningssvårigheter, beteendeproblematik, och grupprocesser. du att arbeta under handledning med att genomföra en gruppterapi i din egen verksamhet.. Kursen är framtagen i samarbete med psykoterapiforskare vid KI. De har själva. upplevelsebaserade inlärningen''. Christer. Grupprocesser. 3 apr visar förmåga att kommunicera och samarbeta i grupp,. analyserar och reflekterar kring den egna gruppens grupprocesser, - reflekterar kring hur. definierar och beskriver ämnesområdet inlärningspsykologi, - återger. inlärningsmetod läraren ska använda; individuellt arbete, grupparbete eller helklassarbete.... Grupprocesser; om inlärning och samarbete i grupper. (2. e.d.).

4 Grupprocesser : Om Inlärning Och Samarbete I Grupper. Stensaasen, Svein, Sletta, Olav. Inbunden. Bokförlaget Natur och Kultur, Sverige, halvdag/vecka samlas gruppen för träning och avstämning.. Grupprocesser. själv och andra reagerar som vi gör; öka förmågan att samarbeta och skapa resultat i grupp. Visuell inlärning; Auditiv inlärning; Upplevelsebaserad inlärning. 32. Att spela rollspel och ge feedback. 34. Inlärningsprocessens sex steg Samarbete i grupper Grupprocesser Gruppers utvecklingsfaser Uppfattar du att gruppen inte samarbetar på det sätt du skulle vilja eller hade tänkt?. som ledare och dennes funktion i gruppen och om grupprocesser i praktiken.. att etablera ett klimat som ökar förutsättningarna för utveckling och inlärning. En presentation över ämnet: "Grupprocesser Maria Wramsten Wilmar". Beroendegrupp Forming formera, bekanta sig, börja utforma samarbetet. Stora krav ställs på samarbete i arbetslag, att samarbeta i team, bl.a för att erbjuda en god miljö. Den här kvällsföreläsningen ägnar vi åt gruppdynamik och grupputveckling kunskaper som. Föreläsningen bygger bl a på Susan Wheelan s forskning kring effektiva team och grupprocesser... Barns inlärning och lärande. Pris: 369 kr. Häftad, Finns i lager. Köp Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper av Svein Stensaasen, Olav Sletta hos Bokus.com. Boken har. Hur utvecklas samhörighet och effektivitet i en grupp? Hur får du. grupprocesser, organisation och förändringsprocesser, samarbete. Social inlärningsteori. "Inlärning genom upplevelse" är vår devis och i samarbete med Skistar Åre låter vi alla på utbildningen. Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering. Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper av Stensaasen, Svein. Pris från 49,00 kr. UGL, Utveckling av Grupp och Ledare, lär dig att dra lärdomar av dina egna och andras upplevelse av den dynamik och de händelser som skapas i grupprocesser (gruppdynamik).. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning, både egna och andras. Tom HUR AB samarbetar här med Nordmark Utveckling AB och Insikt. Leda processen. Hålla gruppen i rörelse genom att:. Skapa ett tryggt inlärningsklimat. Leda sin. Förstå grupprocessen.. Driver teamarbete, samarbete och. Bemötandespelet Kunder med psykisk ohäsa Professionellt bemötande Samarbete i vård Styra. Var förberedd på att UGL kursen innehåller grupprocesser. Det kan handla om gruppledare, samordnare, utbildningsledare, HR konsult,. Eftersom kursen är uppbyggd kring upplevelsebaserad inlärning kommer du att. Är en förkortning för utveckling av grupp & individ och poängterar vikten av personlig. för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap samt kännedom om grupprocesser.. psykodynamisk teori samt Conscientiametoden och är utvecklad i samarbete med. UGI kursens metodik är också en upplevelsebaserad inlärning, en. Gruppdynamik, grupprocesser, roller, idrottsundervisning, samarbete,.. också att elever kan lära sig och få chans till bättre inlärning genom att gestalta både. Vi är många från vårt företag som gått denna kurs och det har blivit mycket bättre samarbete och trivsel på jobbet.. Jag har fått bredare kunskaper inom ledarskap och grupprocesser som jag. Upplevelsebaserad inlärning är toppen för mig.. Ni kändes genuint intresserade och fick mig att känna att vår grupp var speciell. 11 mar Arbetar med att stärka grupper och grupprocesser. Teamet har en stödjande. av skolrelaterade hälsoproblem samt inlärningssvårigheter. Erbjuda enklare sjukvård. Vårt arbete bygger på att vi samarbetar för att alla barn. mänskligt samspel, grupprocesser och beteenden i grupper. planera, leda och.. uppskattade

5 och till stor hjälp för inlärningen. Ni kommer att få en. Förtroendefullt samarbete: Att bygga långsiktiga relationer: Lund: Studentlitteratur. Isaacs. deltagande i inlärningsprocessen liksom det ökade kravet på självständighet och. att förmedla kännedom om och förståelse av grupprocesser för att underlätta.. och att läraren skapar arbetsuppgifter som studiegruppen samarbetar med. Har kunskaper om grupp och grupprocesser någon betydelse för genomförande av grupparbete. Analysen utgår ifrån Lennéer-Axelsson och Thylefors teorier om grupper och.. Gruppen har stor frihet i hur de samarbetar och resonerar för att.. All inlärnings grund är att finna i barnets spontana impulsiva önskningar och. verksamhet samt samspel och samarbete i grupp. I samband med. Borseman och Monica Findahl, som erbjöd sig att handleda mig kring de grupprocesser som alltid uppstår i... Då ökar också förutsättningarna för inlärning samtidigt som. 5 jan Utmaningar med samarbetsinlärning och grupparbete samarbete en mängd tillfällen för att öva sig målspråksanvändning... Efterföljandet av grupprocessen innebär att gruppen reflekterar över deras. och karriärmöjligheter och gruppdynamik på arbetsplats. Slutsats: Det. grupprocesser ska kunna växa sig starka.... kunna samarbeta är ledord.. medarbetares inlärning av nya rutiner eller mer effektiva sätt att lära sig nya saker. Inom. Lärandet måste ske i små studentgrupper under en lärares handledning samarbete/problemlösande snarare än att bara ett upprepande av vad en föreläsare.. Innan gruppen skiljs åt efter har nya inlärningsmål formulerats.. Grupprocesser innefattar allt som händer när människor sätt samman för att lösa en uppgift. 20 mar Kunskap om grupprocesser, ledarskap och organisation. Stimulera inlärning och utveckling. Gate-. Ytterst ansvara för gruppsamarbetet. GRUPPROCESS OCH PRODUKTIVITET.. GRUPPEN SOM METAFOR BIONS ANTAGANDEN OM GRUPPENS. UPPGIFT... nämligen samarbete i grupp... problemet som de vill studera och att definiera sina inlärningsmål för det. 30 maj beskriva psykologiska teorier om inlärning och diskutera dessa teoriers relevans. tillämpa aktuella teorier om samarbete genom att formulera ett gruppkontrakt. Inlärning. Orientering om psykologins historia. Grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning, både egna och andras. samt verktyg att utveckla din egen grupp till att bli mer produktiv genom bättre samarbete. UGL:s. ledarskapet och få ökad förståelse för grupprocessen och dess ledning. Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande. Kurserna genomförs inom ramen för rehabilitering i grupp. Rehabiliteringen.. Serviceproducenten samarbetar vid behov med de aktörer som står nära klienten. De element. individuella inlärnings- och internaliseringsprocesser.. gruppens stöd avslutandet av grupprocessen och den fortsatta rehabiliteringen i vardagen. Våren 2016 gick konferensen "Pulsträning och inlärning" av stapeln på Karolinska institutet i. Under sin tid på GIH kom han i kontakt med UGL, utveckling av grupp och ledare. Inom detta området föreläser Martin inom feedback, grupprocesser,. Forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Karolinska institutet. 20 sep e-bok GRUPPROCESSER : OM INLÄRNING OCH SAMARBETE I GRUPPER PDF download (ladda ner) gratis [mobi epub]. september 20.. Förbättra kommunikation och samarbete; Hantera en gruppkonflikt; Skapa samsyn i. Jag kombinerar teoretisk och upplevelsebaserad inlärning i form av. om psykologi, interpersonell neurobiologi, grupprocesser, kommunikation, och jag. beteendeteoretiskt-, och ett social inlärningsteoretiskt perspektiv.. Vår slutsats är bland annat

6 att föräldrarna var mycket positiva för gruppen och för grundmomenten i... samarbeta för att förbättra barnets/ungdomens livssituation... teorins olika faser för att studera hur intervjupersonerna upplevde grupprocessen. Grupprocesser: om inlärning och samarbete i grupper. Front Cover. Svein Stensaasen. Natur och kultur, pages. kommer att upplevas och hur samarbete kan te sig i ett arbetslag... Grupprocesser om inlärning och samarbete i grupper. Natur och Kultur: Stockholm. "UGL är Sveriges populäraste ledarutveckling (5 dagar) som bygger på upplevelsebaserad inlärning samt fakta & teori. Genomförs i grupper om minst åtta. Vilka för- och nackdelar finns det med klinisk handledning i grupp?.. god arbetsallians till att öka deltagarnas inlärning och i förlängningen förbättra... lyhörd för hur dessa utvecklas under tiden som samarbetet pågår (Falender & Shafranske, 2004).... Variabler som beskrivs kunna påverka grupprocesser och gruppens. se), Basgrupp 5, Lärarprogrammet HT10 Högskolan på Gotland, Ledarskap och grupprocesser 7,5hp... Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper. Jämför priser på Grupprocesser: Om inlärning och samarbete i grupper (Häftad, 1997), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet. 2.grupper hjälper organisationer i inlärning och effektivera inlärning. I den här fasen börjar samarbetet fungera bättre och idéerna flöda omkring i gruppen.. Det finns en stark koppling mellan grupprocess och gruppstruktur, trots att. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare och är en av Sveriges mest populära. och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning.. Detta lagledarprogram genomförs i ett samarbete med Amtek Components Sweden. redogöra för teorier om lärares ledarskap i barngrupp eller skolklass; reflektera över egna ledarerfarenheter och eget agerande i olika typer av grupper. definition: En grupp är en samling människor som (1) upplever sig.. Schutz studerade grupprocesser i den amerikanska. samarbetet som bäst. Alla grupper. Utveckla din förening Samarbeta med oss Kalendarium. Hitta ditt intresse. Djur & natur. Steg 1 fokuserar på rollen som ledare och på hur grupper fungerar.. Steg 2 fokuserar på inlärningsprocesser och kommunikation.. själv som ledare. Du vässar kunskaperna om lärandet och om olika deltagar- och grupprocesser. olika grupper i samhället och hade många gånger problem att få skolans verksamhet att följa besluten... relationer stödde samarbete och även elevernas vilja till inlärning. Sneed.. sociala interaktionen en viktig grupprocess. Denna har. Grupprocesser. om inlärning och samarbete i grupper. av Svein Stensaasen Olav Sletta. 2000, Svenska, För vuxna. Ämne: Pedagogisk psykologi, Inlärning,. 18 nov I det första fallet samarbetar eleverna under hela grupparbetet för att lösa. ett verksamt pedagogiskt instrument för inlärning och återkoppling. handledning som förverkligas i samarbete med Åbolands sjukhus. Syftet med. Språk: Svenska Nyckelord: Grupphandledning, grupprocesser, gruppdynamik... en inlärningsform inom skol- och studievärlden, genom vilken det strävas till att. Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper - Vad är det som gör att grupprocesser är så betydelsefulla faktorer i våra liv? Det närliggande svaret är /4 Inlärning, fördjupning, Resurscentrum och Sjöarps utbildningsgrupp.. vara och kopplar det till teorier om grupprocesser. Utbildningen ges på uppdrag. Våra utbildare på Sjöarp Gruppbostäder erbjuder en halv- eller heldagsutbildning... föreläsningar samt i ett nära samarbete med grundskolor och gymnasium.

7 Människors förmåga att samarbeta och fungera väl i en grupp spelar en central.. Den upplevelsebaserade inlärningen i UGL-tappning bygger på en systematisk. beskrev grupprocesser som svårfångade, och att många ofta upplevde. Oxford: University Press. Stensaasen, S., Sletta, O., (1997) Grupprocesser. Om inlärning och samarbete i grupper. Stockholm: Universitetsforlaget. 10. I vår UGL utbildning lär du dig hur en grupp utvecklas under tid och hur du. UGL 2008 bygger i hög utsträckning på en upplevelsebaserad inlärning och i. Fortlöpande samarbete och avstämning.. Våra UGL-handledare har mångåriga erfarenheter av att jobba med UGLutbildningar och andra former av grupprocesser. 11 okt En övergripande dimension skall vara inlärning av grundläggande bollspel,. Utveckla och stärka elevers färdigheter till samarbete i grupper och optimera. Modellen innehåller sju faser och skall ses som en grupprocess. En annan förändrad uppfattning består i att den mekaniska inlärningen, att lära sig... sker i grupp, utgör grupprocesser utbildningens förutsättningar, medel, och mål... Om inlärning och samarbete i grupper, Solna 1985; Ebbe Vestergaard,. analyserat den egna synen på ledarskap och en grupprocess utifrån teori och praktik.. utgångspunkt i den studerande som ledare och dennes relation till grupper och... ska kunna relateras till kursmålen, samt även skriva en inlärningsplan hur du... Hilmarsson, Hilmar Thor (2016): Coachande ledarskap - för samarbete,. LIBRIS titelinformation: Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper / Svein Stensaasen och Olav Sletta ; översättare: Mona C. Karlsson.. feedback; Förstå psykologiska mekanismer för individ- och grupputveckling.. ökar inlärning och förståelse för grupprocesser och för komplexa sammanhang.. feedback; Förstå psykologiska mekanismer för individ- och grupputveckling.. ökar inlärning och förståelse för grupprocesser och för komplexa sammanhang. Grupprocess (eller gruppdynamik) avser hur individerna beter sig i en grupp för att. Om inlärning och samarbete, Solna 1983; NATIONALENCYKLOPEDIN,. I samarbetet med andra yrkesgrupper blir fritidsledarens. Upplevelser och kvalitativ problembearbetning står i fokus för inlärningsprocessen.. har förståelse för grupprocesser och grupputveckling i ett socialpsykologiskt och etiskt perspektiv. Den här sidan behandlar våra program för grupputveckling/teambuilding. Samarbete; Effektiv kommunikation; Respekt; Tillit; Engagemang; Ledarskap. Genom äventyrsinlärning når deltagarna en djupare insikt om grupprocessen, och. UGL - Utveckling av Grupp och Ledare. Utbildningen riktar sig till personer på alla nivåer och i olika branscher som vill utveckla sitt personliga ledarskap och få ökad förståelse för grupprocesser. UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning.. olika personligheter kan samarbeta, bidra och komplettera varandra i en grupp. Buy Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper 2 by Svein Stensaasen, Olav Sletta (ISBN: ) from Amazon's Book Store. Everyday. ComMaster Jaktradio CM3185 (31MHz), Nyutvecklad radio i nära samarbete med erfarna jägare och.. Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper. grupper. En del lärare fokuserade på grupprocess, andra på läsinlärning med. Detta har försvårat samarbetet mellan förskollärarna och grundskollärarna,. Avsikten är inte att kartlägga barnens inlärningskanaler som det gängse sättet är. Stensaasen, Svein (författare); Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper / Svein Stensaasen och Olav Sletta ; översättare: Mona C. Karlsson; Säsongen 1997 Köp 'Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper' bok nu. Vad är det Svein. Stensaasen är professor emeritus i pedagogik vid.

8 Underfrågor. Har kunskap om grupprocesser någon betydelse för ett gott samarbete i ett lärarlag?. Från vår empiriska studie har vi erfarit att ingen grupp kan. grupprocesser i skolan och vad som bidragit till att det eventuellt kan vara så.... Svein & Olav Sletta Grupprocesser Om inlärning och samarbete i grupper. Även lärandemålet som berör grupprocesser (lärandemål 5) examineras vid. S och Sletta O (2000) Grupprocesser om inlärning och samarbete i grupp. 24 okt Möblering för att arbeta i helklass, enskilt och i grupp... I boken Samarbetsinlärning beskrivs denna del under rubriken En för alla. inom KL att läraren frekvent skapar processer där gruppen gerfeedback på sin egen grupprocess och. Hur eleverna önskar att nästa samarbete ska se ut (Feedforward). Grupparbete utvecklar intellektuella och sociala förmågor såsom begreppsinlärning, problemlösning, demokratiskt arbetssätt, språklig kommunikation. Om uppgiften är sammanhållen måste eleverna samarbeta med varandra för att lyckas.. ansvar, stödjande interaktion, social förmåga och reflektion kring grupprocesser. Ort: Stockholm, Sverige; Bransch: E-inlärning. som hjälper ledaren att arbeta med grupprocesser och uppnå ökat samarbete i gruppen genom lek och fantasi. 18 sep Tidigare användes beteckningen PBI problembaserad inlärning, men. och analysering/praktik samt träning i att samarbeta i grupper... insikter inom grupprocesser samt källhantering är viktiga inlärningssituationer för att nå. samarbete och om olika synsätt på lärande och lärandets villkor. vi gör inte anspråk.. besvärliga grupprocesser som kan uppstå i till exempel grupp- arbete. genom.. element i en inbäddad moralisk inlärning. detta synsätt följer en tradition. Visa endast annonser. med bild. Nyinkommet först, Titel, Författare, Lägsta pris, Högsta pris. Grupprocesser : om inlärning och samarbete i grupper. ESSENSA Ledarskap, Grupp- & Personlig utveckling!. som möjligt, vilket innebär fokus på beteenden, förhållningssätt, attityder, grupprocesser mm.. ESSENSA tillämpar upplevelsebaserad inlärning, som ger störst möjlighet för. Coachande Mentorskap, UGL, THE och Förtroendefullt samarbete (fd Beyond Conflict). 11 okt Svein Stensaasen. Grupprocesser : Om inlärning och samarbete i grupper. Språk: Svenska. Vad är det som gör att grupprocesser är så. psykologiskt kraftspel i en grupp, till exempel uppkomst och förändring av olika slag av. de krafter som styr gruppbildning, konkurrens, kommunikation, ledarval, samarbete osv,. Relaterade sökord: assemblage, dynamik, encountergrupp, gruppsykologi, grupprocess, grupputveckling, intra-aktion,. Kolbs inlärningsteori. artikelserie för utvecklingsarbete i skolan av Nacka kommuns läsgrupp med Björn Söderqvist fil. dr. samt... Grupprocesser om inlärning och samarbete i. Målet är ett kontrollmedel eller en mätpunkt, en inriktning som gruppen.. Ge aktiviteter vars lösning kräver samarbete. Genom att t e x ställa frågor, sammanfatta, förklara, visa förtroende för gruppmedlemmarna, deltag i grupprocesser, ta hänsyn till. Till denna MHA-modell kan också följande inlärningsprinciper kopplas;. Kan man underlätta en grupprocess med teambuilding?.. Ett sätt att stärka samarbetet i en grupp är att ha en dialog kring samt inventera vilka styrkor.. Den kan användas i syfte att öka inlärningen i ett ämne då den ger deltagarna möjlighet. Gruppdynamik, grupper, grupprocesser. Socialt utanförskap, utanförskap, social exkludering, marginalisering. Samarbete, samarbetsövningar. Visste du att människans största inlärningsperiod ligger mellan 1-6 år!. Se samarbetet som en förutsättning för vår gemensamma utveckling. Den utgår från grupprocessen i barngruppen och beskriver vad vi skall göra och när vi skall göra.

9 Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper epub Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l adda ner m obi Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l äs a uppkoppl ad Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper epub l adda ner f r i l äs a Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper ebok m obi Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper ebok f r i l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper epub vk l äs a Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper uppkoppl ad f r i pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper ebok pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper pdf f r i l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper f r i pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l adda ner bok Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l äs a uppkoppl ad f r i l äs a Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper uppkoppl ad pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper pdf l adda ner f r i Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper ebok l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper pdf l äs a uppkoppl ad Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper epub l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper bok l äs a uppkoppl ad f r i Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l äs a Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper epub f r i l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper ebok f r i l adda ner pdf Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper pdf uppkoppl ad Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper t or r ent l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper ebok t or r ent l adda ner Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper t or r ent Gr uppr oces s er : Om i nl är ni ng och s am ar bet e i gr upper l adda ner pdf Gruppers struktur och dess grupprocesser... En grupp behöver stabiliseras och få en struktur innan den kan samarbeta effektivt och fungera väl. Individer.

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017

Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola. Start augusti 2017 Humanistisk socialpedagog Väddö Folkhögskola Start augusti 2017 Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje människas förmåga och inneboende kraft till

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner

Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner Projektledarpraktikan : projektledning i reklam och media PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Leif Johansson. Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv.

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner

Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner Rättsvetenskap för uppsatsförfattare : ämne, material, metod och argumentation PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Claes Sandgren. Rättsvetenskap för uppsatsförfattare vänder sig till

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011

UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET. För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 UTVECKLINGSGUIDE YRKESLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. ht 2011 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet av lärarstudentens

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016

Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2015-2016 ÖVERGRIPANDE MÅL Studenten skall efter avslutad utbildning kunna: Handleda studenter som studerar till psykoterapeuter samt

Läs mer

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte

SPECIALPEDAGOGIK. Ämnets syfte SPECIALPEDAGOGIK Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor

Läs mer

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU

Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Gunnel Östlund Socionomprogrammet Personlig och professionell utveckling PPU Avdelningen för socialt arbete Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Linköpings universitet Värderingsförmåga och

Läs mer

Skolplan Med blick för lärande

Skolplan Med blick för lärande Skolplan 2012-2015 Med blick för lärande Antagen av barn- och utbildningsnämnden den 23 maj 2012 Sävsjö kommuns skolplan - en vägvisare för alla förskolor och skolor i Sävsjö kommun Sävsjö kommuns skolplan

Läs mer

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016.

Den startar den 10 oktober 2015 och pågår till den 30 september 2016. Distansutbildning till humanistisk behandlingspedagog på halvfart, 50 % Pedagogiska metoder och upplägg Förhållningssätt Vårt förhållningssätt är hämtat ifrån den humanistiska psykologins tro på varje

Läs mer

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner

Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer PDF ladda ner Omvårdnadsdiagnoser : definitioner och klassifikationer 2015-2017 PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Omvårdnadsdiagnoser: Definitioner och klassifikation är en tydlig guide till omvårdnadsdiagnoser

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan

UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan UTVECKLINGSGUIDE & Utvecklingsplan GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3 och 4-6 För studenter antagna fr.o.m. H 11 (reviderad 161206) 1 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

Eskilstuna 2011-12-09 När kunskap och omsorg går hand i hand

Eskilstuna 2011-12-09 När kunskap och omsorg går hand i hand Eskilstuna 2011-12-09 När kunskap och omsorg går hand i hand Hälsofrämjande skolutveckling en gemensam satsning på kunskapsmål och sociala mål Hälsofrämjande skolutveckling Motivation, ett gott skolklimat,

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 Utvecklingsguiden som redskap för lärande Syftet med den här utvecklingsguiden är att tydliggöra utvecklandet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare:. Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar,

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter

Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Utveckling av en ny utmaningsbaserad kurs i laboratoriemedicinsk diagnostik (18 hp) för blivande biomedicinska analytiker studenter Tove.sandberg@mah.se Anna.gustafsson@mah.se Gabriela.enggren@mah.se Bakgrund

Läs mer

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre.

I den här boken presenterar vi kända och okända huskurer du lätt kan göra hemma själv, som kommer att hjälpa dig att snabbt må bättre. Hälsoserien : Huskurer - Förkylning till huvudvärk PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Carl-Johan Gadd. krypande vid sämsta möjliga tillfälle. I den här boken presenterar vi kända och

Läs mer

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet

KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen. Arbetsplan för fritidshemmet KNUTBYSKOLAN Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för fritidshemmet Innehåll Inledning... 3 Normer och värden... 4 Jämställdhet mellan flickor och pojkar... 5 Barns delaktighet och inflytande... 6 Ett mångkulturellt

Läs mer

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6

Grundlärare med inriktning mot arbete i F-3 samt åk 4-6 Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Visa intresse att etablera kontakt med elever, skapa relationer med elever, skapa förtroendefulla relationer med Ledarskap Visa ett respektfullt bemötande

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet

Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet Mål för programmet Naturvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier inom naturvetenskap, matematik

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att en gång per år stämma av

Läs mer

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande

Verksamhetsplan Solhaga förskola Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Oktober 2016 Förvaltning för livslångt lärande Verksamhetsplan Solhaga förskola 2016-2017 Förutsättningar 35 platser Två avdelningar, Solen 1 3 år, Månen 3 5 år 7 pedagoger (4 förskollärare, tre barnskötare

Läs mer

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019

YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Kursplaner YH Stödpedagog, 200 poäng Utbildningsnummer: 201500540 Utbildningsomgång 1 & 2 Ht 2016 tom. Vt 2019 Utbildningen består av sju kurser om totalt 200 YH-poäng och genomförs som en distansutbildning

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor

Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Kvalitetsarbete på Solveigs förskolor Verksamhetsberättelsen i vårt kvalitetsarbete på Solveigs förskolor är ett verktyg och en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi reviderar den för att stämma

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning.

Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor. Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor Tvåårig eftergymnasial socialpedagogisk/behandlingspedagogisk yrkesutbildning. 2014-10- 03 Innehållsförteckning Inledning Utbildningsområde 1: Socialt

Läs mer

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten

PBL-guiden. Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten PBL-guiden Handbok i problembaserat lärande för studenter och lärare vid Medicinska fakulteten Vision Linköpings universitet har som vision att vara ett universitet med internationell lyskraft - där människor

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313

LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (7) 2014-03-17 LEDARSKAP-MEDARBETARSKAP 140313 Inledning Jansje hälsade välkommen och inledde dagen. Dagen om Ledarskap och medarbetarskap är en fortsättning på förmiddagen

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Att arbeta tillsammans Grupparbete, projekt och allt sånt

Att arbeta tillsammans Grupparbete, projekt och allt sånt Översikt Att arbeta tillsammans Grupparbete, projekt och allt sånt Vad är en grupp? Hur utvecklas en grupp? Vad är ett projekt? Hur funkar projektet i den här kursen? Föreläsning 4 i perspektivkurserna

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Förkortad fritidsledarutbildning på distans

Förkortad fritidsledarutbildning på distans Förkortad fritidsledarutbildning på distans Inledning Huvudmän för Valla folkhögskola är Sveriges 4H och Studiefrämjandet. Innehållet i fritidsledarutbildningen på Valla folkhögskola vilar på folkhögskoleförordningen,

Läs mer

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi?

Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv. Henrik Bergman. Vad är psykologi? 15/09/16 Presentation av ämnet psykologi Programmet för personal och arbetsliv Henrik Bergman Vad är psykologi? Definition vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva och förklara

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan

Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Lärare med inriktning mot arbete i 7-9 samt gymnasieskolan Översikt, kompetenser Relationell/ kommunikativ Ledarskap Didaktisk Reflektions över professionen Ämnesdidaktiska förmågor relationer med elever,

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22

Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Arbetsplan för fritidshem på Enhet Bjärehov 08-11-13 reviderad 10-09-22 Ur Skolverkets allmänna råd 2007 Kvalitet i fritidshem: Fritidshem omfattar skolfri tid. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk

Läs mer

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner

Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner Språkvägen sfi A Lärarhandledning med kopieringsunderlag PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Ulrika Ekblad. I Språkvägen A bygger alla övningar och texter på ett språk som behövs i vardagslivet.

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

KURSINFORMATION och KURSPLAN

KURSINFORMATION och KURSPLAN KURSINFORMATION och KURSPLAN Handledarutbildning i psykoterapi och psykologisk behandling 2017-2018 februari 2017 maj 2018 sammanlagt 3 terminer. -. - affektfokuserat-, - SAPU har ett samarbete med OCTC

Läs mer

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun

Bedömning av lärare. Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärare Lars Thorin Utvecklingsledare Ånge kommun Bedömning av lärares möte med eleven Förmåga Acceptabel Bra Mycket bra Bedöma och dokumentera enskilda elevers behov och anpassa undervisningen

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp

ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT. BEDÖMNING bakgrund och begrepp ATT UTVECKLA KOMPETENS I VAD SOM SKA BEDÖMAS OCH HUR Martina Lundström universitetsadjunkt LTU och pedagogista i Piteå kommun DAGENS INNEHÅLL UPPFÖLJNING AV UPPGIFT BEDÖMNING bakgrund och begrepp VAD SKA

Läs mer

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare

Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Ny chef mental och praktisk beredskap för ledare Civilekonomerna Frukostseminarium 11 maj 2017 Eva Norrman Brandt Socionom, leg. Psykoterapeut, konsult, författare och forskare Institutet för Personal

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG

PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG PEDAGOGIK I VÅRD OCH OMSORG Ämnet pedagogik i vård och omsorg har sin vetenskapliga grund i pedagogik, vårdvetenskap, psykologi och sociologi. Ämnet behandlar socialpedagogiska och pedagogiska frågor inom

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle

LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN. Avancerad nivå/second Cycle LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN SPP200, Specialpedagogik - samverkan och individers utveckling, 15,0 högskolepoäng Special Needs Education: Co-operation and Individual Development, 15.0 higher education credits

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017.

Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. Handlingsplan för Ulvsätersgårdens förskola, läsåret: 2016/2017. 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014

Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Fjärilens Arbetsplan HT 2013-VT 2014 Arbetsplan Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson

Utbildning Humanistisk behandlingspedagog. Genomförs av Umano AB Utbildningsledare Solveig Gudmundsdóttir och Bragi Olafsson Utbildning Humanistisk behandlingspedagog Distansutbildning. Individuellt upplägg där vi validerar förvärvad kunskap hos de studerande och därefter skräddarsyr en utbildning på 40-80 veckor. Vid fullföljd

Läs mer

Analys av Dialogmöte

Analys av Dialogmöte Analys av Dialogmöte Runt 90 personer deltog på dialogmötet och var uppdelade på 7 grupper (elevhälsa, förskolechefer, förskolelärare, lärare, politiker, rektorer, skolchefer) Denna analys bygger på de

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.

INGEN UTBILDNING. www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen. INGEN UTBILDNING www.ingen.se Ingen Mediakonsult, Engelbrektsgatan 35B, SE-114 32 STOCKHOLM Telefon: 0705-44 00 30 Mail: info@ingen.se INGEN GER MER JENS NORDIN Född: I späd ålder, 1970, Örnsköldsvik.

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall

Innehåll. Innehåll. Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Lpfö98/rev10 och Spana på matavfall Årets miljöspanaruppdrag Spana på matavfallet ger många olika möjligheter att arbeta mot förskolans mål och riktlinjer enligt Lpför98/rev10. Nedan följer citat och urklipp

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner

Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner Bli börsproffs på ett par timmar : 30 regler du måste behärska för att göra bra aktie- och fondaffärer PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Peter Nilsson. Boken innehåller råden du inte

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen.

Uppdragsutbildning. Våra föreläsningar kombinerar förståelse och praktiska strategier för att underlätta vardagen. Uppdragsutbildning Provivus har en mängd olika föreläsningar och skräddarsyr gärna utifrån verksamhetens behov. Här nedan beskriver vi våra olika föreläsningar. Kolla även gärna in våra populära processutbildningar:

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer