Att nå en 20-procentig energibesparing

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att nå en 20-procentig energibesparing"

Transkript

1 Att nå en 20-procentig energibesparing Hållbarhet ur ett energiperspektiv Diedrik Fälth Energiingenjör, Öresundskraft

2 Om vi skall göra någon skillnad måste vi samarbeta

3 Men ibland kan samarbete vara svårt

4 Men Sverige är bäst! Sedan 2006 har elproduktionen från biobränslen ökat med femtio procent. På samma tid har elen från vindkraften ökat sju gånger om. Det innebär att idag kommer 56 procent av all svensk el från förnybara energikällor. Och totalt sett är nästan hälften av Sveriges samlade energiproduktion förnybar. Det är bäst i hela EU, och bland de bästa i världen. (från Anna-Karin Hatts blogg)

5 Eller?

6 Vi är bra på att använda mycket el kwh/capita India Brazil World China Poland South Africa Italy United Kingdom Spain Russia Denmark Netherlands Germany France Saudi Arabia Switzerland Austria Japan Belgium Korea, South New Zealand Australia United States Canada Sweden Finland Norway

7 Om alla på jordklotet levde som svensken! behövde vi extra TWh!.vilket blir extra kärnreaktorer! eller 2 jordklot till

8 Vi kan inte lösa alla problem med förnybar energi

9 Vi har problem att förändra oss - därför behöver vi tekniken

10 Att minska energianvändningen är ett långsiktigt arbete

11 Om Kärnfastigheter! En förvaltning inom Helsingborgs stad! Förvaltar stadens fastigheter! 250 byggnader! m2! Skolor, omsorg och kontor, idrottsanläggningar

12 ! År 2010 skall energianvändningen ha minskat med 10%! År 2020 skall energianvändningen ha minskat med 20%! År 2035 skall energianvändningen ha minskat med 30% Basår 2005

13 Energieffektivisering i byggnader Tillförd energi Fjärrvärme El Förluster Värmeläckage Varmvatten Belysning Ventilation el (Kyla) Pumpar Hushållsel Mm mm

14 Nyckelfrågan är hur man kan minimera förlusterna! Minska ventilationen (anpassa efter behov)! Återvinning av ventilationsvärme! Effektivare motorer, fläktar, pumpar! Anpassa belysning efter behov! Effektivare belysning! Reducera komfortkyla! Bättre styrning av värme! Minska varmvattenanvändning! Isolering! Stänga dörrar och fönster! Sänka värmen

15 Energiplanering i den hållbara Skolstaden Belysningskartläggning (Fagerhult) Energikartläggningar (Kärnfastigheter, YIT, Öresundskraft) Ny förnybar energi objekt (Kärnfastigheter+Öresundskraft) Elfordon Visualisering (CGI)

16 Resultat - energieffektivisering Tekniska åtgärder Förnybar energi Solceller Estethuset 19kW kwh/år solskydd Visualiseringssystem Momentanvisning av effekter Elfordon Laddstation Energiuppföljning historik Metaforer

17 Tekniska åtgärder ÅTGÄRD UTFÖRS AV STATUS RESULTAT ANMÄRKNING TB:2 Ineffektiva strålkastare utbytes till lågenergi. Elbolaget : Påbörjas dec Ev LED- strålkastare med inbyggd rörelsevakt och skymningsrelä : Klart TB:3 Åtgärder belysning arkiv. Elbolaget : Påbörjas dec TB:4 Ytterbelysning stolpar. Elbolaget : Påbörjas dec : Klart TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Rengöring av vätskeburen återvinning in- /utvändigt Instrypning av vätskeflöden i återvinningssystem : Förstudie klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Funktionskontroll av bypasspjäll för återvinning Rengöring av plattvärmeväxlare : Kontroll klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Funktionskontroll av bypasspjäll för återvinning Rengöring av plattvärmeväxlare : Kontroll klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Funktionskontroll av bypasspjäll för återvinning Rengöring av plattvärmeväxlare : kontroll klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Funktionskontroll av bypasspjäll för återvinning Rengöring av plattvärmeväxlare : kontroll klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Funktionskontroll av avstängningsspjäll Rengöring av vätskeburen återvinning in- /utvändigt : kontroll klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Felsök tilluftstryck som ej når börvärde med full forcering som följd. BDAB. Ramhandling påbörjas dec Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat Rengöring av vätskeburen återvinning samt instrypning av flöde : kontroll klar från BDAB. TB: BDAB : Kontroller påbörjade av Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat BDAB. Ramhandling påbörjas dec Funktionskontroll av bypasspjäll för återvinning Rengöring av plattvärmeväxlare : kontroll klar från BDAB. Tryckreglering är korskopplat mellan tilluft och frånluft detta medför felaktiga luftflöden och verkn.grad. TB: , VVS- PU : Avvaktas till sist i Fläktaggregat och ersätts med nytt gemensamt takaggregat med roterande projektet. Projektering 2012, återvinning, tryckreglering och zonspjäll. utförande 2013 Ny kanaldragning ansluter aggregatet till befintliga till- och frånluftskanaler på tak : Förstudie klar från BDAB. Programmering av nya funktioner. Lågt prioriterat av TAU. TB:14 TA15/FA15, FF12 Barack BDAB Kolla om vi kan byta till aggregat Kontroll/åtgärd av balans på luftflöden över aggregat, bypasspjäll för återvinning med (inbyggd styr?) ihop med Rengöring av VVX Anpassa drifttider efter verksamhet : Kontroller påbörjade av Ev byte till nytt aggregat med Siemens Safir för uppkoppling till DHC. BDAB. Utred om SHG för värme kan slopas. BDAB gör separat programhandling och budget. Proj 2012, utförande 2013 TB:17 Vaktmästarbostad Kolla med Anders Burle F- ventilation ersätts med FTX- aggregat i källare : CHI kollar användning med Hans D : Utgått. Blev inget från AB. TB:18 Fjärrvärmecentral BDAB : Kontroller påbörjade av VVX för varmvatten, typ Parka från 1981, dålig verkningsgrad. BDAB. Ramhandling påbörjas dec Ersätts med ny lödd plattvärmeväxlare för ökad avkylning : Klart. TB:19 Fjärrvärmecentral BDAB : Kontroller påbörjade av Cirkulationspumpar för hetvatten (Flygt OKN- 101), radiatorkrets (Flygt AT 1065) BDAB. Ramhandling påbörjas dec ersätts till tryckstyrda med anpassad kapacitet : Klart. TB:20 Styr- och reglersystem Siemens Vänta till aggregatbyte Uppgradering av ducar decimalt nr 56,57,58,59,61,68. TB:21 Fjärrvärmecentral BDAB : Kontroller påbörjade av Installation av mätning för VV BDAB. Ramhandling påbörjas dec Magnetventil för avstäning KV över larm : Klart. Avstängning av KV över larm ej utfört. TB:22 Ventilationsstyrning mellan Kök/Matsal/Mediatek (behovsstyrning) : Kolla upp planer för ombyggnad av Mediatek. CHI kollar med Hans D : Ble dyrt. Lågt prioriterat av TAU. TB:23 Åtgärder belysning Matsal Elbolaget : Påbörjas dec : Klart TB:24 Pumpar för takvärme (Frengertak) stoppas och rivs efter kontroll. BDAB : Kontroller påbörjade av Är troligtvis ersatta med radiatorer. BDAB. Ramhandling påbörjas dec : Klart. TB:25 Bristande radiatoreffekt för lärararbetsplatser vid ljushallen plan 1. Kontroll! BDAB : Kontroller påbörjade av BDAB. Ramhandling påbörjas dec : Kontroll utförd ihop med PÅM. Inga åtgärder utförda. Tekniska åtgärder : Pågår. Biliotektet kvarstår.

18 Tekniska åtgärder Ventilation Antal åtgärder: 27 Luftflöden, byte av agg Värme Antal åtgärder: 20 Styrning, växlare, återvinning, rengöring, utbyte av vp mot sek värme, kontroll dörrar, isolering, fönsterbyte Belysning Övrigt Antal åtgärder: 62 LED, närvaro, dagsljus, från HG Flödesbegränsare, växlare, blandare

19 Förnybar energi

20 Förnybar energi! Tak + fasad! 19 kw toppeffekt! kwh energi! Ca 5 lägenheters el! Solskydd minskar kylbehov

21 Elfordon laddstation! Elmoped! Elcykel! Bokningssystem via Fronter! Kör på solel!

22 Energivisualisering

23 Skolstadens energifönster Energifönster

24 Skapa incitament för att spara energi!! Avtal mellan fastighetsägaren och skolan! 3 kr per sparad kwh! Checklista! Alla kommunala skolor! Utvärdering om framtiden

25 Energianvändning går ned genom systematiskt arbete (siffrorna visar hela beståndet) -18%( ) -37%( )

26 Skolstaden, tot m2 Tycho Braheskolan, Nicolaiskolan, huvudbyggnad, Petriskolan, 5592 Nicolaiskolan, estetbyggnad, 6213 Olympiaskolan, Nicolaiskolan, gymnastikbyggn ad, 2796

27 Total energi 2009: 7,15 miljoner kwh (el till 2400 lägenheter) Tycho Braheskolan, Nicolaiskolan, huvudbyggnad, Petriskolan, Nicolaiskolan, estetbyggnad, Olympiaskolan, Nicolaiskolan, gymnastikbyggnad,

28 Total energi 2012: 5,97 miljoner kwh ,18 miljoner kwh El till 400 lgh 189 ton CO2 Ca 1 Mkr tot energi 2012 tot energi

29 Det går alltså att göra men det finns mycket kvar! Fortsätta med handlingsplanen och det kontinuerliga arbetet med att effektivisera!! Det är viktigt att alla hjälper till och har kunskapen om att spara energi

30 Finn Fem Fel (utetemperatur är 0 grader)

31

32 Det finns de som tror att effektivisering = sämre komfort FÖRE EFTER 33,8 kwh/år per m² 340 lux 16,2 kwh/år per m² > 500 lux -50% energi +50% ljus

33 Se inte problemen se lösningarna!!!

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande.

Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Bra inomhusklimat är beroendeframkallande. Har man en gång upplevt bra inomhusklimat noterar man omedelbart det dåliga. Inte för att det bra klimatet märks, utan för att det inte märks. Grundidén med behovsstyrd

Läs mer

Vi går från ord till handling

Vi går från ord till handling och minskad energianvändning med 20 procent så når vi dit! De kom munala bostadsbolagen ligger redan i framkant när det gäller arbetet med energieffektivisering, men det finns mer att göra! konstaterar

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2015-07-24 Sammanställning av energideklaration DOMSJÖ 4:125 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Domsjö 4:125 Adress: Verksamhet:

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning Sammanställning av energideklaration ÖVERSJÄLA 19:32 Allmänna data: Fastighetsbeteckning: Översjäla 19:32 Adress: Verksamhet: Byggnadstyp: Piastervägen 5, 89430 Själevad Bostadshus Friliggande byggnad

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Idé, text och foton: Grafisk form:

Idé, text och foton: Grafisk form: BYGG FÖR FRAMTIDEN För att inspirera bygg- och fastighetsbranschen att bygga fler lågenergibyggnader finns en sökbar webbsida med goda exempel LÅGANbygg Marknadsöversikt. Här kan byggherrar och entreprenörer

Läs mer

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning

spara LJUST & i tennishallen från sol & vind hur gör man då? ketchupeffekten Energi & pengar i din idrottsanläggning spara Energi & pengar i din idrottsanläggning LJUST & Fräscht i tennishallen EL från sol & vind energi- & klimatrådgivarens bästa tips! hur gör man då? ketchupeffekten spara energi & pengar i din idrottsanläggning

Läs mer

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.

HERU Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg. HERU Energiåtervinningsaggregat Ren luft inomhus! HERU energiåtervinningsaggregat för energi- och miljöbesparingar och ett hälsosammare inomhusklimat www.ostberg.com Innehåll KVALITET ÄR LIVSKVALITET................3

Läs mer

Energianalys. Malingsbo Camping

Energianalys. Malingsbo Camping Energianalys Malingsbo Camping Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Knipared 1:37, Göteborg Kniparedsvägen 2, Göteborg 2015-05-22 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Mycket energi att spara i miljonprogrammet!

Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi att spara i miljonprogrammet! Mycket energi bara väntar på att sparas i miljonprogrammets hus. Husen är lätta att renovera. De är energitekniskt lika eftersom de byggdes snabbt, rationellt

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Lyftkranen 36, Lidingö Gåshaga Brygga 41, Lidingö Mats Olsson Täby 2014-02-20 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Taltrasten 4, Lund Papegojevägen 37, Lund Reza Tehrani Täby 2014-02-04 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonv 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Johannebergsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1952 Area 7002

Läs mer

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12

hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 hoist ENERGY GRoup FÖRETAGSPRESENTATION 2011/12 Innehåll Historik Affärsidé 2011 i siffror...2 Historik...2 Affärsidé...3 Marknadens potential...3 Koncernchefen har ordet...4 Viktiga händelser 2011...5

Läs mer

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT + Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar

Läs mer

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras

Andelsägd vindkraft ett bra sätt att veta var och hur din elenergi produceras November 2012 EN annonsbilaga från de kommunala Energi- och klimatrådgivarna samt de tre energikontoren i Dalarna, gävleborg, Jämtland och Västernorrland Tema: Transport Cykla och njut! Sidan 5 Tema: Elproduktion

Läs mer

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB

Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 1(17) Oktober- december 2005. RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB 1(17) Energianalys Malmö sjukhus UMAS Byggnad 12 Oktober- december 2005 RF teknisk förvaltning, Regionfastigheter Skåne/ECiS AB Lars Frisk/ Antonio Grandon/ Bertil Hansson/ Mikael Nilsson/ Björn Gustafsson/

Läs mer

ENERGI Ställningstagande och goda exempel

ENERGI Ställningstagande och goda exempel ENERGI Ställningstagande och goda exempel KREATIVITETEN ÄR SVERIGES STYRKA INLEDNING Just nu står vi inför en förändring av energisystemet med nya mönster för produktion och användning av el, höga krav

Läs mer

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme

TEMA Energibesparing. Ond spiral när vi. når peak fjärrvärme TEMA Energibesparing En spaning på framtidens energi Boende som själva propsar på lägre inomhustemperatur. Rasande prisstegringar när vi når peak fjärrvärme. Eller dyker det upp ett tekniskt genombrott

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1

NIBE FRÅNLUFT. NIBE Frånluft. En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 NIBE FRÅNLUFT NIBE Frånluft En ny generation värmepumpar NIBE FRÅNLUFT 1 2 NIBE FRÅNLUFT Varför kasta bort energi när man kan återvinna den? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem.

Läs mer

Mora ESS Energisparsystem. Hälsa Miljö Ekonomi

Mora ESS Energisparsystem. Hälsa Miljö Ekonomi Mora ESS Energisparsystem Hälsa Miljö Ekonomi Mora ESS - Energisparsystem Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något. Det har nog inte undgått någon att det pågår en livlig debatt världen över om vårt

Läs mer

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR

NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR NIBE Frånluft EN NY GENERATION VÄRMEPUMPAR + VARFÖR KASTA BORT ENERGI NÄR MAN KAN ÅTERVINNA DEN? En frånluftsvärmepump är i princip ett energiåtervinningssystem. Den tar upp energi från den varma inomhusluften

Läs mer

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential

Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Energibesiktningsrapport Byggnadens potential Jämlikheten 27, Stockholm Ljusnevägen 15G, Bagarmossen 2015-03-17 Actava AB Godkänd för F-skatt Polygonvägen 15 Tfn 0771-322 322 Säte Stockholm energideklaration@eminenta.se

Läs mer

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning

Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Hyresavtal med incitament för minskad energianvändning Delrapport Åsa Rodin, ÅF-Infrastruktur Johan Svahn, ÅF-Infrastruktur Anders Lindén, ÅF-Infrastruktur Lise-Lott Larsson, ÅF-Infrastruktur Stockholm,

Läs mer