Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual"

Transkript

1 Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual

2 Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder inbyggda multimediafunktioner, en palett med 1,07 miljarder färger och matrisskärm med flytande kristaller (LCD)-teknologi. Zoomobjektiv med kortkast & bredomfattning Zoomobjektivet med 2x kortkast & bredomfattning klarar att ge en 100 diagonal bild på ett avstånd av 3,0 m till 6,1 m. Objektskifte Funktionen för objektskifte tillhandahåller en ännu större installationsflexibilitet. Du kan använda projektorn på valfria platser utan att bilden störs (se s. 14). Färghantering Färghanteringsfunktionen gör det möjligt att finjustera bildfärgerna så att det passar dig och den miljö du tittar i (se s ). Dubbel iris Integrationen av objektivets slutare och lampans slutare förstärker kontrasten och djupet i den projicerade bilden. Kompatibilitet Projektorn accepterar signaler från flera källor: datorer, analoga TV-system (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M och PAL-N), komponent-video, S-video, RGB-scart och HDMI. Enkel datorsysteminställning Multi-scan-systemet på projektorn anpassar sig snabbt till nästan alla dator ut-signaler (se s. 26). 16 : 9 Wide Screen Wide LCD-panelen med 1920 x 1080 upplösning (bildformat 16:9) kan projicera bilden från komponent-video-signaler som t ex DVD-spelare och HDTV-apparater i helskärm. Sammanflätad progressiv konversion Automatisk bildvisningsslutare Den automatiska avtryckaren för bildvisning skyddar objektivet från damm och repor. Den öppnas och stängs automatiskt när du trycker på knappen POWER ON/STAND-BY. Brett urval av bildlägen Du kan välja det ideala bildläget för den miljö som du befinner dig i eller en bildkvalitet som du föredrar (se s. 27). De fem olika bilderna som du har att välja bland kan också lagras (se s ). Sparlåga Sparlägefunktionen minskar elförbrukningen och förlänger lampans brinntid (se s. 41). Logga Funktionen Logga gör det möjligt för dig att anpassa skärmens logotyp (se s. 40). Du kan ta en bild till skärmloggan och använda den till uppstartsskärmen eller mellan presentationer. Lampkontroll Ljusstyrkan i projektorlampan kan väljas (se s. 23, 29). Flerspråksmenyvisning Hanteringsmenyn finns på 16 språk: engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, holländska, svenska, finska, polska, ungerska, rumänska, ryska, kinesiska, koreanska och japanska (se s. 37). Två HDMI-terminaler Projektorn har två HDMI-terminaler (High Definition Multimedia Interface). Enkel anslutning med digital utrustning erbjuds genom de här terminalerna. Tack vare den högkvalitativa bildteknologin kan en sammanflätad signal konverteras till en progressiv-scannad (se s. 29). Skärmmenyn och figurerna i den här manualen kan skilja sig något från den verkliga produkten. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående avisering.

3 Innehållsförteckning Funktioner och design Innehållsförteckning Till ägaren Säkerhetsanvisningar Luftcirkulation 6 Installera projektorn i lämplig position 6 Flytta på projektorn 6 Överensstämmelse Delnamn och funktioner Front 8 Baksida 8 Botten 8 Bakre terminal 9 Toppkontroll 10 Fjärrkontroll 11 Fjärrkontrollens driftsintervall 12 Fjärrkontrollens batteriinstallation 12 Installation Positionera projektorn 13 Justerbar fot 13 Flytta på objektivet 14 Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) 15 Ansluta till videoutrustning (Komponent) 15 Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) 16 Ansluta till en dator 16 Ansluta AC-strömsladden 17 Grundläggande användning Sätta på projektorn 18 Stänga av projektorn 19 Hur man använder skärmmenyn (OSD) 20 Menyn och dess funktioner 21 Zoom- och skärpejustering 22 Användning av fjärrkontroll skälla och systemval lägesval 27 justering lägesjustering 28 justering positionering och skärmjustering 34 Skärm Skärmstorleksjustering Visning av ingångskällinformation 43 Underhåll och rengöring Varningsindikator 44 Rengöra RGB-panelerna 45 Rengöra luftfiltren 47 Återställa filterräknaren 48 Rengöra projektorobjektivet 48 Rengöra projektorhuset 48 Byta ut lampan 49 Lambyte, återställ räknare 50 Bilaga Problemsökning 51 Indikatorer och projektorns skick 53 Menyträd 54 Systemlägesbeskrivning 56 Tekniska specifikationer 57 Konfigurering av terminaler 58 Tillbehör 58 Dimensioner 59 VARUMÄRKEN Alla namn på företag eller produkter i den här ägarmanualen är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag.

4 Till ägaren Innan du installerar och använder projektorn ska du noggrant läsa igenom den här manualen. Projektorn erbjuder många bekväma tillval och funktioner. Om du använder funktionerna på rätt sätt kan du behålla apparaten i gott skick och använda den under många år framöver. Felaktig användning kan resultera i inte bara att produktens livslängd förkortas, utan även risk fara för brand eller andra olyckor och att apparaten slutar fungera. Om det verkar som om din projektor inte fungerar korrekt ska du återigen läsa igenom den här manualen, kontrollera utföranden och kabelanslutningar, och söka lösningar i avsnittet Problemsökning längst bak i den här manualen. Om problemet kvarstår ska du kontakta återförsäljaren där du köpte projektorn, eller servicecentrat. FARA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU AVSTÅ FRÅN ATT TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DEN ENDA SERVICE SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA ÄR LAMPBYTE. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT FARLIG SPÄNNING SOM KAN ORSAKA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT FINNS INUTI DEN HÄR ENHETEN. DEN HÄR SYMBOLEN BETYDER ATT DET FINNS VIKTIGA ANVÄNDAR- OCH UNDER- HÅLLSANVISNINGAR I ÄGARMANUALEN TILL DEN HÄR ENHETEN. FÖR ANVÄNDARE INOM EU Den symbolmärkning och de återvinningssystem som beskrivs här nedan gäller länder inom EU och gäller inte länder i någon annan del av världen. Din produkt har konstruerats och tillverkats med delar och material av hög kvalitet, som kan återvinnas och/eller återanvändas. Symbolmärkningen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer, vid slutet av deras livslängd, inte får slängas som hushållsavfall utan skall slängas separat. Observera: Om en kemisk symbol fi nns tryckt under denna symbolmärkning, betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss koncentration. Detta indikeras på följande sätt: Hg: kvicksilver, Cd: kadmium, Pb: bly I den Europeiska Unionen fi nns det separata uppsamlingssystem för använd elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer. Gör dig av med sådana saker på rätt sätt på den speciella lokala platsen för återsamling/ återanvändning. Hjälp oss att bevara den miljö vi lever i! Säkerhetsföreskrift VARNING: DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE UTSÄTTA DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Projektorn producerar intensivt ljus från projektionsobjektivet. Undvik i möjligaste mån att stirra direkt in i objektivet, annars kan dina ögon skadas. Var särskilt uppmärksam så att barn inte stirrar direkt in i ljusstrålen. Installera projektorn i lämpligt läge. Annars kan det resultera i brandfara. Se till att det finns ordentligt med utrymme ovanför, vid sidan om och bakom projektorhuset. Det är nödvändigt för ordentlig luftcirkulation och avkylning av enheten. Dimensionerna som syns här påvisar det minimiutrymme som krävs. Om projektorn ska byggas in i ett slutande utrymme eller liknande måste dessa minimiavstånd respekteras. Täck inte över ventilationsöppningarna på projektorn. Uppbyggd värme kan minska servicelängden på din projektor och kan också vara farligt. SIDA OCH TOPP BAKSIDA 1,5' (50 cm) 3' (1 m) 1,5' (50 cm) 1.5' (50 cm) Om projektorn inte ska användas under en längre tid ska den kopplas bort från strömuttaget. Visa inte samma bild under lång tid eftersom efterbilden då kan bli kvar på LCD-panelerna. FARA VID TAKMONTERING När projektorn monteras i taket ska luftintagsventilerna, luftfiltren och projektorns ovansida rengöras med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under en längre tid kan avkylningsfläktarna täppas igen med damm, vilket kan göra att projektorn skadas eller orsakar skada. PLACERA INTE PROJEKTORN I FUKTIGA, FLOTTIGA ELLER RÖKIGA LOKALER, T EX KÖK, FÖR ATT FÖREBYGGA ATT PROJEKTORN SKADAS ELLER ORSAKAR SKADA. Om projektorn kommer i kontakt med olja eller kemiska produkter kan den bli förstörd. 4 LÄS OCH FÖRVARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.

5 Säkerhetsanvisningar Alla säkerhets- och bruksanvisningar ska läsas igenom innan produkten tas i bruk. Läs igenom alla anvisningar här och förvara dem för framtida användning. Koppla från projektorn från AC-strömförsörjning innan rengöring. Använd inte flytande eller sprayrengöring. Använd en fuktad trasa för rengöring. Följ alla varningar och anvisningar som är markerade på projektorn. För att skydda projektorn vid åska, eller om den lämnas utan uppsikt eller står oanvänd under en längre tidsperiod, ska du koppla bort den från vägguttaget. Det kommer att förhindra skada som kan uppkomma beroende på blixtnedslag och strömsvikt. Utsätt inte den här enheten för regn, eller använd i närheten av vatten, t ex i en blöt källare, i närheten av en simbassäng osv... Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren, då det kan vara farligt. Placera inte projektorn på ett ostadigt rullbord, ställ eller bord. Projektorn kan falla ned och orsaka allvarlig skada på ett barn eller en vuxen, och allvarlig skada på projektorn. Använd endast med rullbord eller ställ som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs med projektorn. Vägg- eller hyllmontering ska följa tillverkarens anvisningar och ett monteringskit som är godkänt av tillverkaren ska användas. En apparat- och rullbordskombination ska förflyttas med stor försiktighet. Snabba stopp, överdriven kraft och ojämna ytor kan göra att apparat- och rullbordskombinationen stjälper. Fack och öppningar på baksidan och i botten av höljet finns till för ventilation, för att tillförsäkra en säker användning av utrustningen och för att skydda den mot överhettning. Installera inte projektorn i närheten av ventilationsströmmen från en luftkonditioneringsapparat. Projektorn får endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på markeringsetiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som tillhandahålls ska du rådfråga din auktoriserade återförsäljare eller lokala elbolag. Överbelasta inte vägguttag och förlängningssladdar då det kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Låt ingenting vila på strömsladden. Placera inte projektorn på sådant ställe att strömsladden riskerar att skadas av att någon trampar på den. Försök inte serva projektorn själv, då öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt all service till kvalificerad servicepersonal under följande förhållanden: a. När strömsladden eller -kontakten är skadad eller sliten. b. Om vätska har spillts på projektorn. c. Om projektorn har utsatts för regn eller vatten. d. Om inte projektorn fungerar normalt när du följer bruksanvisningarna. Justera endast de kontroller som täcks av bruksanvisningarna, då otillbörlig justering av andra kontroller kan resultera i skada, och då det ofta kräver ytterligare arbete av en kvalificerad tekniker att återställa projektorn till normal användning. e. Om projektorn har tappats eller om huset har skadats. f. När projektorn uppvisar en tydlig förändring i prestanda betyder det att den behöver service. När reservdelar krävs ska du vara noga med att serviceteknikern använder de reservdelar som tillverkaren anger och som har samma egenskaper som de ursprungliga delarna. Felaktiga reservdelar kan resultera i brand, elektrisk stöt eller personskada. Efter service eller reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en rutinsäkerhetskontroll för att kontrollera att projektorn är säker att använda. Öppningarna får aldrig täckas med tyg eller andra material, och bottenöppningen får inte blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta. Projektorn får aldrig placeras i närheten av eller över ett element eller en värmepanna. Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation, som t ex en bokhylla, såvida inte lämplig ventilation är möjlig. Stoppa aldrig in föremål i projektorn genom öppningar i höljet, då dessa kan komma åt farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Spill inte vätska av något slag på projektorn. 5

6 Säkerhetsanvisningar Luftcirkulation Öppningar i huset tillhandahålls för ventilation. För att tillförsäkra pålitlig användning av produkten för att skydda den från att överhettas får inte de här öppningarna blockeras eller täckas över. Installera projektorn i lämplig position Installera projektorn på rätt sätt. Felaktig installation kan minska lampans brinntid och orsaka brandfara. FARA Varm luft kommer ut från utblåsventilen. När du använder eller installerar projektorn måste du vidta följande säkerhetsåtgärder. Placera inga brandfarliga objekt eller spray i närheten av projektorn. Varm luft kommer ut från utblåsventilen. Se till att utblåsventilen befinner sig minst 1 m från alla föremål. Vidrör inte någon del av utblåsventilen, i synnerhet skruvar och metalliska delar. Det här området kommer att bli varmt när projektorn används. Ställ ingenting på projektorn. Föremål som placeras på huset kommer inte bara att skadas utan också orsaka brandfara p g a värmen. kylningsfläktar finns till för att kyla ner projektorn. Fläktarnas körhastighet ändras i förhållande till temperaturen inuti projektorn INTE UPPÅT INTE NEDÅT INTE ÅT SIDAN Luta inte projektorn mer än 20 grader från sida till sida. Peka inte projektorn uppåt för att projicera en bild. Peka inte projektorn nedåt för att projicera en bild. Placera inte projektorn på sidan för att projicera en bild. Luftintagsventiler Utblåsventiler (Het luftutblåsning) Flytta på projektorn När du flyttar på projektorn ska du vara noga med att den automatiska bildvisningsslutaren är stängd, att justeringsfötterna är indragna och att objektivet är låst med Objektivskiftlåset för att förhindra skada på objektivet och på huset. När projektorn inte används under en längre tidsperiod ska den placeras i lämplig väska. Försiktighet måste iakttas vid hantering av projektorn: undvik att tappa den och stöta i den, utsätta den för våld och att placera saker på huset. ATT TÄNKA PÅ VID INNERTAKSMONTERING När du ska montera denna projektor i taket behöver du den tillhörande monteringssatsen för innertak. Om projektorn inte monteras på rätt sätt kan den ramla ner och orsaka material- eller personskador. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information. Denna projektors garanti omfattar inte skador som orsakats genom att icke-rekommenderade monteringssatser för innertak har använts, eller om satsen för innertaksmontering placerats på en olämplig plats. FARA MED ATT BÄRA ELLER TRANSPORTERA PROJEKTORN Tappa den inte, eller slå i den. Det kan leda till skada eller fel. När du bär projektorn ska du använda en lämplig bärväska. Transportera inte projektorn med post eller annan transportservice i en olämplig transportväska. Det kan orsaka skada på projektorn. För information om transport av projektorn med post eller annan transportservice ska du rådfråga din återförsäljare. Placera inte projektorn i en väska innan den är tillräckligt nedkyld. 6

7 Överensstämmelse Anmärkning rörande Federal Communication Commission Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna för en klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla tillräckligt skydd mot skadlig störning i en heminstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna kan det resultera i skadlig störning på radiokommunikationer. Dock finns det ingen garanti för att störning inte kommer att förekomma i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen sätts på och stängs av, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett annat uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Användning av skyddad kabel krävs för att uppfylla klass B-begränsningarna i underdel B i del 15 av FCC-reglerna. Gör inga ändringar eller modifieringar i utrustningen, som inte specificeras i anvisningarna. Om sådana ändringar eller modifieringar görs kan du komma att uppmanas att sluta använda utrustningen. Modellnummer : PLV-Z700 Varunamn : Sanyo Ansvarig part : SANYO FISHER COMPANY Adress : Plummer Street, Chatsworth, California Telefonnr. : +1(818) Krav på AC-strömsladd AC-strömsladden som följer med projektorn uppfyller kraven för användning i landet som du köpte den i. AC-strömsladd för USA och Kanada: De AC-strömsladdar som är godkända för användning i USA och Kanada listas av Underwriters Laboratories (UL) och certifieras av Canadian Standard Association (CSA). AC-strömsladden har en AC-linjekontakt av jordtyp. Det här är en säkerhetsfunktion för att säkerställa att kontakten passar i eluttaget. Försök inte bryta mot den här säkerhetsfunktionen. Om du inte kan föra in kontakten i uttaget ska du kontakta din elektriker. JORD AC strömsladd för Storbritannien: Den här sladden är redan tillpassad med en gjuten kontakt som innehåller en säkring, vars värde syns på stiftet på kontakten. Om säkringe måste bytas ut måste en ASTA-godkänd BS 1362-säkring användas med samma värde och markering ASA. Om säkringshöljet går att ta bort ska du aldrig använda kontakten när höljet är avtaget. Om det krävs en utbytessäkring ska du kontrollera att den har samma färg som den som syns på kontaktstiftet (dvs röd eller orange). Säkringshöljen finns att köpa från den reservdelsavdelning som anges i användaranvisningarna. Om den kontakt som följer med inte passar ditt uttag ska den kapas och förstöras. Änden av anslutning sladden ska förberedas på rätt sätt och förses med korrekt kontakt. VARNING: EN KONTAKT MED EN OSKYDDAD ANSLUTNINGSSLADD ÄR FARLIG OM DEN FÖRS IN I ETT AKTIVT ELUTTAG. Trådarna i den här huvudledningen är markerade i enlighet med följande kod: Grön-och-gul Jordad Blå Neutral Brun Aktiv Då färgerna på trådarna i den här apparatens huvudledning eventuellt inte överensstämmer med färgen på de markeringar som identifierar terminalerna i din kontakt ska du göra så här: Den grön-gula tråden måste anslutas till den terminal i kontakten som är markerad med bokstaven E, med säkerhetsjordsymbolen, grön eller grön-och-gul. Den blå tråden måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller svart. Den bruna tråden måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller röd. VARNING: DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS. KONTAKTUTTAGET MÅSTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIG. 7

8 Delnamn och funktioner Front q Utblåsventiler q w Luftflöde FARA Varm luft kommer ut från utblåsventilen. Placera inga värmekänsliga föremål nära den här sidan. w Toppkontroller och indikatorer Baksida!2 e r t y u i o!0!1 e Automatisk bildvisningsslutare r Projektorobjektiv t Fokusring y Zoomspak u Infraröd fjärrmottagare i Vertikal objektivskiftningsring (upp/ned) o Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger)!0 Objektivskiftslås!1 Terminaler och kontakter!2 Huvudströmbrytare På/!3 Strömsladdkontakt!4 Luftintagsventiler!5 Lamphölje Kensington Security Slot Det här facket för ett Kensingtonlås används för att förhindra att projektorn stjäls. *Kensington är ett registrerat varumärke tillhörande ACCO Brands Corporation.!3!4!5 Botten!6!6 Justerbar fot!7 RGB Panelrengöringshålhölje!7 8

9 Delnamn och funktioner Bakre terminal q w e r t y q DATOR Anslut datorns utgångssignal, eller RGB Scart 21-pin videoutgång till den här kontakten (s. 16). w S-VIDEO Anslut S-videoutgångssignal från videoutrustning till det här uttaget (s. 15). e KOMPONENT 1 eller KOMPONENT 2 Anslut komponentvideoutgångssignal till de här uttagen (s. 15). r SERVICEPORT Det här uttaget används för att serva projektorn. t HDMI 1/HDMI 2* Anslut HDMI-utgångssignalen från videoutrustningen till de här terminalerna (s. 16). y VIDEO Anslut kompositvideoutgångssignal från videoutrustning till det här uttaget (s. 15). * Anmärkning om HDMI-kontakten: Använd en HDMI-kontakt av en mindre än den storlek som anges nedan. Du kan annars inte ansluta med hjälp av HDMI 1- och HDMI 2-terminaler samtidigt. Maximala dimensioner av HDMI-kontakterna 0,94" (24 mm) 0,59" (15 mm) BREDD TJOCKLEK 9

10 Delnamn och funktioner Toppkontroll e w q r o t y u i q STRÖM-indikator Lyser rött när projektorn är i standby-läge. Lyser grön under användning. Blinkar rött under avkylningsperioden. Blinkar grönt när den är i strömhanteringsläge (s. 41). Blinkar orange när den automatiska bildvisningsslutaren är stängd under användning (s. 53). w VARNINGS-indikator Lyser rött när projektorn upptäcker ett onormalt förhållande. Blinkar rött när projektorns interna temperatur överskrider driftsintervallet (s. 44, 53). e LAMPBYTE-indikator Lyser gult när projektorlampan har nått slutet av sin brinntid (s. 49, 53). t Knappen INPUT Välj en ingångskälla (s. 24). y Pek ed7 8-knappar Välj ett alternativ eller justera inställningarna i skärmmenyn. u Knappen OK Utför det valda alternativet eller använd den för att komma till undermenyalternativ (s. 20). i INFO-knapp Visar ingångskällinformation (s. 43). o Knappen POWER ON/STAND-BY Sätt på eller stäng av projektorn (s. 18, 19). r Knappen MENU Öppna eller stäng skärmmenyn (s. 20). 10

11 Delnamn och funktioner Fjärrkontroll e w q q Knappen POWER ON/STAND-BY Sätt på eller stäng av projektorn (s. 18, 19). w Knappen RESET Återställ till föregående inställning. Den här funktionen är begränsad till när du väljer menyn (s ) eller bildjusteringsmenyn (s. 34). e Knappen LIGHT Lyser upp fjärrkontrollens knappar under ca 10 sekunder (s. 22). r Knappen MENU Öppna eller stäng skärmmenyn (s. 20). t Pek ed7 8-knappar Välj ett alternativ eller justera inställningarna i skärmmenyn. t y Knappen SCREEN Välj en skärmstorlek (s. 22, 35). u Knappen BRIGHTNESS Justera ljusstyrkan på den projicerade bilden (s. 23, 28). i INPUT-knappar Välj en ingångskälla (s. 24). o Knappen LAMP CONTROL Välj ett lampläge (s. 23, 29). u!8!7!6!5!0 Knappen FREEZE Frys bilden på skärmen (s. 23).!1 Knappen NO SHOW Stänger tillfälligt av bilden på skärmen (s. 23).!2 Knappen LOGO Visar den sparade logotypen (s. 23). i!4!3!2!1!3 Knappen COLOR TEMP. Justera färgtemperaturen på den projicerade bilden (s. 28).!4 Knappen SHARPNESS Justera skärpan på den projicerade bilden (s. 23, 29).!5 Knappen COLOR Justera färgintensiteten på den projicerade bilden (s. 23, 28).!0!6 Knappen CONTRAST Justera kontrasten på den projicerade bilden (s. 23, 28).!7 Knappen IMAGE ADJ. Visar menyalternativ för ett åt gången och justerar de valda alternativen direkt (s. 23, 28).!8 IMAGE MODE-knappar Välj ett bildläge (s. 23, 27).!9 INFO-knapp Visar ingångskällinformation (s. 43). Knappen OK Utför det valda alternativet eller öppna alternativen i undermenyn (s. Knappen BACK Återgå till föregående meny. För att tillförsäkra en säker användning ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: Böj inte, tappa inte eller utsätt fjärrkontrollen för fukt eller hetta. För rengöring ska du använda en mjuk, torr trasa. Lägg inte på bensin, tinner, spray eller andra kemiska material. 11

12 Delnamn och funktioner Fjärrkontrollens driftsintervall Rikta fjärrkontrollen mot projektorn (Infraröd fjärrmottagare) när du trycker ner knapparna. Maximal räckvidd för fjärrkontrollen är ungefär 5 m och 60 grader framför projektorn (5 m) 30 Fjärrkontroll 30 Fjärrkontrollens batteriinstallation Öppna batteriutrymmets lock. Dra upp locket och öppna det. Sätt i nya batterier i utrymmet Två batterier av typen AA För korrekt polaritet (+ och -) ska du kontrollera att batteriterminalerna är i kontakt med stiften i utrymmet. Sätt tillbaka locket. * När batterierna i fjärrkontrollen har bytts ut återgår fjärrkontrollen automatiskt till den ursprungliga koden (kod 1) (s. 41). För att tillförsäkra en säker användning ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: Använd två (2) AA eller LR&-typ alkalinbatterier. Byt alltid ut båda batterierna samtidigt. Använd inte ett nytt batteri med ett använt. Undvik kontakt med vatten och vätska. Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller hetta. Tappa inte fjärrkontrollen. Om batteriet i fjärrkontrollen har läckt ska du försiktigt torka rent höljet och sätta i nya batterier. Risk för explosion föreligger om batterierna byts ut mot felaktiga. Släng bort använda batterier enligt anvisningar. 12

13 Installation Positionera projektorn Projektorn är utformad att projicera på en plan projektionsyta som har ett fokuseringsintervall på 1,2 m till 9,2 m vid maximal zoom och 2,4 m till 18,4 m vid minimal zoom. Se figuren och tabellen nedan för skärmstorlek och avstånd mellan projektorn och skärmen. 30,2 (9,2 m) 15,1 (4,6 m) (Tum diagonal) 300 Max. Zoom 9,8 (3,0 m) 7,9 (2,4 m) 3,9 (1,2 m) Min. Zoom (Center) Skärmstorlek (B x H) mm bildformat 16 : x x x x x 3736 Zoom (max) 3,9 (1,2 m) 7,9 (2,4 m) 9,8 (3,0 m) 15,1 (4,6 m) 30,2 (9,2 m) Zoom (min) 7,9 (2,4 m) 16,0 (4,9 m) 20,0 (6,1 m) 30,2 (9,2 m) 60,4 (18,4 m) Ljusstyrkan i rummet har stor inverkan på bildkvalitet. Dagsljuset bör begränsas för att få den bästa bilden. Alla mått är ungefärliga och kan variera från den verkliga storleken. Justerbar fot Projektionsvinkeln kan justeras upp till 6,5 grader med den justerbara foten. 1 2 Rotera den justerbara foten och luta projektorn till lämplig höjd. För att höja foten roterar du båda fötterna medurs. För att sänka eller dra tillbaka den justerbara foten roterar du båda fötterna moturs. Justerbar fot 13

14 Installation Flytta på objektivet Projektionsobjektivet kan flyttas uppåt och nedåt eller vänster och höger manuellt med Objektivskiftningsringarna, vilket gör det möjligt för dig att justera positionen på en projicerad bild. Efter att positionen har justerats ska du låsa objektivet med Objektivskiftningslåset. Flytta på projektionsobjektivet till vänster eller höger med den horisontella objektivskiftningsringen. Flytta projektionsobjektivet uppåt eller nedåt med den vertikala objektivskiftningringen. Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger) Vertikal objektivskiftningsring (Upp/ned) Objektivskiftslås Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger) W 1/2W 1/2W W Innan du använder objektivskiftningsringarna ska du kontrollera att det här låset är öppet. Åt vänster Åt höger Vertikal objektivskiftningsring (upp/ned) V V V V Uppåt Nedåt 14 Den bästa bilden fås vanligtvis på den centrala axeln av objektivskiftet. Med maximal objektivskiftning i varje riktning kan bildstörning uppkomma i skärmens kanter. Med maximal horisontell objektivskiftning kan inte maximal vertikal objektivskiftning erhållas, och vice versa. Objektivskiftningsringarna låses på fabriken. Var noga med att objektivskiftningslåset öppnas innan du använder objektivskiftningsringarna.

15 Installation Projektorn kan vara ansluten till upp till sex utrustningar åt gången. Se figurer nedan för anslutningar. Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) Video, S-video Använd en videokabel eller en S-videokabel (finns i handeln). Videoutrustning S-videokabel Kompositvideoutgång S-VIDEO utgång Videokabel (RCA x 1) VIDEO S-VIDEO Ansluta till videoutrustning (Komponent) Komponent Använd en komponentkabel (tillval). Videoutrustning Komponentvideoutgång (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) Komponentkabel (RCA x 3) För att beställa tillvalskablarna, se s. 58. När du ansluter HDTV-utrustning till projektorns COMPONENT ½-terminaler kan horisontellt linjebrus noteras endast tillfälligtvis. Justera sedan värdet på Fine sync. en kan justeras från 0 till +31 (se s. 34). KOMPONENT Koppla bort strömsladdarna från både projektorn och den externa utrustningen från AC-uttaget innan kablarna ansluts. 15

16 Installation Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) HDMI Använd en HDMI-kabel (tillval) för HDMI-utgång. RGB Scart Använd en Scart-VGA-kabel (tillval). Videoutrustning Videoutrustning RGB Scart 21-pin utgång HDMI kabel HDMI DATOR Ansluta till en dator Dator (Analog) Använd en VGA-kabel (finns i handeln) eller en DVI-VGA-kabel (finns i handeln). Dator Skärm-ut Scart-VGAkabel HDMIvideoutgång DVI- VGAkabel VGA kabel DATOR För att beställa tillvalskablarna, se s. 58. Koppla bort strömsladdarna från både projektorn och den externa utrustningen från AC-uttaget innan kablarna ansluts. 16

17 Installation Ansluta AC-strömsladden Projektorn använder en nominal ingångsspänning på V eller V AC och den väljer automatiskt korrekt ingångsspänning. Den är utformad att fungera med de enkelfassystem som har en jordad neutral ledare. För att minska risken för elektrisk stöt ska du inte koppla in någon annan typ av strömsystem. Om du är osäker på den typ av ström som tillhandahålls ska du rådfråga din auktoriserade återförsäljare eller servicestation. Anslut projektorn med all kringutrustning innan du sätter på den. FARA AC-uttaget måste vara i närheten av den här utrustningen och lättillgängligt. Anslut AC-sladden (följer med) till projektorn. För säkerhets skull ska du koppla ur AC-sladden när projektorn inte används. När projektorn är ansluten till ett uttag med AC-sladden och huvudströmbrytaren är på är den i standbyläge och förbrukar lite elektrisk ström. Stäng av huvudströmbrytaren när projektorn inte används. ANMÄRKNING OM STRÖMSLADDEN AC-sladden måste tillmötesgå landets krav där du använder projektorn. Bekräfta AC-kontakttypen med översikten nedan. Lämplig AC-sladd måste användas. Om den medföljande AC-strömsladden inte matchar ditt AC-uttag ska du kontakta din återförsäljare. Projektorns sida AC-utgångssida För USA och Kanada För Europa För Storbritannien Jordad Till strömsladdkontakt på din projektor. Till AC-utgång. (120 V AC) Till AC-utgång. ( V AC) Till AC-utgång. ( V AC) 17

18 Grundläggande användning Sätta på projektorn 1 2 Slutför kringanslutningarna (med dator, VCR osv) innan du sätter på projektorn. Anslut projektorns AC-strömssladd till ett AC-uttag och sätt på huvudströmbrytaren. STRÖM-indikatorn lyser rött. Huvudströmbrytare På/ 3 Tryck på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen. AV PÅ STRÖM-indikatorn blir grön och avkylningsfläktarna börjar fungera. Då den automatiska bildvisningsslutaren öppnas kommer en förberedelsebild att visas på skärmen och nedräkning påbörjas. STRÖM-indikator STRÖM POWER ON/ FREEZE 4 Efter nedräkningen kommer ingångskällan som valdes sist att visas på skärmen. Om den automatiska bildvisningsslutaren inte öppnas som den ska kommer inte projektorn att sättas på och STRÖM-indikatorn kommer att blinka orange. Tryck ner knappen POWER ON/ STAND-BY igen för att starta om. När Nedräkning av eller är valt i visningsfunktionen kommer inte nedräkningen att visas på skärmen (s. 40). Under nedräkningsperioden är alla operationer ogiltiga. en kan se lite mörk ut när projektorn sätts på. Lampan behöver en liten stund för att stabilisera sig när strömmen satts på. Lagrat lampläge och bildläge aktiveras när lampan stabiliserats. Om slutaren manuellt skulle stängas något under projicering kommer den automatiskt att stängas helt. Toppkontroll Fjärrkontroll Vald ingångskälla Video Använd den här fliken när den hanteras manuellt. Automatisk bildvisningsslutare Rör inte slutaren när den rör på sig. Det kan orsaka skada, eller att projektorn går sönder. 18

19 Grundläggande användning Stänga av projektorn 1 Tryck på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen. Ström av? visas på skärmen. Tryck ner knappen POWER ON/STAND-BY igen för att stänga av projektorn. När funktionen Power off bekräftelse är inställd på kan projektorn stängas av utan bekräftelsemeddelande. (Se Power off bekräftelse på s. 40). Den automatiska bildvisningsslutaren stängs och STRÖMindikatorn börjar blinka rött. Blinkandet fortsätter under ca 90 sekunder under tiden som avkylningsfläktarna körs. Slå av? Slå av? försvinner efter 4 sekunder. 2 När projektorn har kylts ned tillräckligt för att kunna sättas på igen slutar STRÖM-indikatorn att blinka. Sedan kan du stänga av huvudströmbrytaren och koppla ur AC-strömsladden. FÖR ATT FÖRLÄNGA LAMPANS BRINNTID SKA DU NÄR DU VÄL HAR SATT PÅ PROJEKTORN VÄNTA MINST FEM (5) MINUTER INNAN DU STÄNGER AV DEN. TRYCK INTE PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN ELLER KOPPLA UR ELSLADDEN UNDER TIDEN SOM AVKYLNINGSFLÄKTARNA KÖRS ELLER INNAN STRÖMINDIKATORN SLUTAT BLINKA. ANNARS KOMMER LAMPANS BRINNTID ATT FÖRKORTAS. Använd inte projektorn utan avbrott. Kontinuerlig användning kan resultera i att lampans brinntid kortas ner. Stäng av projektorn och låt den vila ungefär en timme var 24:e timme. Om den automatiska bildvisningsslutaren stängs under användning stängs projektorn av automatiskt för säkerhets skull. Var noga med att stänga av projektorn genom att trycka på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen efter användning. När STRÖM-indikatorn blinkar kyls lampan ner och projektorn kan inte sättas på. Vänta till dess att STRÖM-indikatorn slutar blinka innan den sätts på igen. Körhastigheten för avkylningsfläkarna anpassas efter temperaturen inuti projektorn. VARNINGS-indikatorn blinkar eller avger ett rött ljus, se Varningsindikator på s. 44. Placera inte projektorn i en väska innan den är tillräckligt nedkyld. 19

20 Grundläggande användning Hur man använder skärmmenyn (OSD) Projektorn kan justeras eller ställas in via skärmmenyn. Menyerna har en hierarkisk struktur med en huvudmeny som är uppdelad i undermenyer, som i sin tur är uppdelade i ytterligare undermenyer. För varje justering och inställningsprocedur kan du se respektive avsnitt i den här manualen Tryck på knappen MENU på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen för att visa skärmmenyn. Använd Pek ed-knapparna för att markera eller välja ett huvudmenyalternativ. Tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att komma till undermenyalternativen. (Det valda alternativet är markerat med ORANGE.) Använd ed-knapparna för att välja önskat undermenyalternativ och tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att komma till undermenyalternativet. Använd Pek 7 8- eller OK-knapparna för att justera inställningen eller växla mellan olika alternativ och tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att aktivera och återgå till undermenyn. Tryck på Pek 7-knappen för att återgå till huvudmenyn; tryck på knappen MENU igen för att gå ur skrämmenyn. Toppkontroll Fjärrkontroll PEK-knappar (pil) Knappen OK Knappen MENU Knappen MENU PEK-knappar (pil) Knappen OK Skärmmeny, OSD (huvudmeny) just. storlek Video S-video Component 1 Component 2 HDMI 1 HDMI 2 Dator Auto Auto RGB(Analog) Gå ut Välj Nästa Nästa Peka höger eller OKknappar Det valda alternativet är markerat med ORANGE. Skärmmeny, OSD (undermeny) just. storlek Video S-video Component 1 Component 2 HDMI 1 HDMI 2 Dator Auto Auto RGB(Analog) Gå ut Bakåt Välj Nästa Nästa 20

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK. Ägarmanual

Multimediaprojektor MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK. Ägarmanual Multimediaprojektor MODELL PLV-Z5 PLV-Z5BK Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den

Läs mer

Förberedelser. Svenska

Förberedelser. Svenska Innehåll Förberedelser... 49 Paketinnehåll... 50 Installationsinstruktioner... 50 Monitorinstallation... 50 Monitorpackning... 50 Granska vinkeljustering... 51 Koppla... 51 Sätta igång... 51 Justera skärminställninar...

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen...

Innehåll. Förberedelser...2. Paketinnehåll...2. Installationsinstruktioner...3. Montering av bildskärm...3. Koppla ur bildskärmen... Innehåll Förberedelser...2 Paketinnehåll...2 Installationsinstruktioner...3 Montering av bildskärm...3 Koppla ur bildskärmen...3 Granska vinkeljustering...3 Koppla...3 Slå på strömmen...4 Justera skärminställninar...5

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Laddning Produkterna drivs av uppladdningsbara batterier, och har en driftstid på 6-10 timmar. Ett tomt batteri

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning WT535 Svensk Bruksanvisning Nordisk General agent för LaCrosse AN 200508 La crosse WT- 535 Introduktion Nu har ni köpt er Projektions klocka med DCF- 77 radio kontrollerad tid. För att använda produkten

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B

CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev B CLOVER 7 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev B Innehåll Skötsel 1 Snabbstart 3 Översikt 3 Enhetens delar - förklaring 5 Tillbehör 8 Ladda batteriet 9 Stand inte definierat. Fel! Bokmärket är

Läs mer

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok

BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok BH280/BH380 Bartype-skärm Användarhandbok Friskrivningsklausul BenQ Corporation ger inga uttryckta eller underförstådda garantier avseende innehållet i detta dokument. Dessutom förbehåller sig BenQ Corporation

Läs mer

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien)

Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Fullfunktions fjärrkontroll (för MT-serien) Fjärrkontroll i kortstorlek (för LT-serien) Den interaktiva fjärrkontrollen demonstrerar egenskaperna, funktionerna, inställningarna och de justerbara menyerna

Läs mer

Hemmabio PLV-Z4. Bruksanvisning

Hemmabio PLV-Z4. Bruksanvisning Hemmabio PLV-Z4 Bruksanvisning Egenskaper och design Denna Multimedia Projektor är utrustad med en mycket avancerad teknologi för tillförlitlighet och användarbekvämlighet. Projektorn innehåller ett flertal

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat

Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat Bruksanvisning Innehållslista 1.Säkerhetsanvisningar...(2) 2.Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3.Generell karaktäristik och funktioner...(9) 4.Anslutning...(10) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM

S ounddock SerieS iii 2012 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 USA AM362678 Rev. 00 digital MuSic SySteM SoundDock Series III Digital Music System TAB 8 TAB 7 TAB 6 TAB 5 Svenska TAB 3 TAB 2 English VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen Följ anvisningarna i den här användarhandboken noga. Detta

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

FM-RADIO. Bruksanvisning.

FM-RADIO. Bruksanvisning. FM-RADIO Bruksanvisning www.facebook.com/denverelectronics LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT. Spara denna broschyr för framtida bruk. 1. Läs anvisningarna - Alla säkerhets-och

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D

CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide. Rev D CLOVER 5 Elektroniskt förstoringsglas Användarguide Rev D Skötsel Bokmärket är inte definierat. Innehåll Fel! Snabbstart 3 Översikt 3 Användarlägen 5 Tillbehör 8 Batteri och laddning 9 Skriv stativ 15

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning

Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Det nya stjärnskottet inom högupplöst storbildsunderhållning Fullständig HD 1080p C2Fine-paneler, senaste generationen 3LCD Kontrastförhållande 12000:1 Epsons exklusiva biofilterteknik Epson-teknologin

Läs mer

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll

örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll örslista1. Innehållslista 1. Säkerhetsanvisningar...(2) 2. Generell del...(3) 1) TV apparat 2) Fjärrkontroll 3. Generell karaktäristik och funktioner...(5) 4. Anslutning...(7) 1) Anslutning till strömkälla

Läs mer

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling

LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) - Guide för stapling 020-000499-02 Projektor LX501/LW401/LWU421/ LX601i/LW551i/LWU501i Bruksanvisning (detaljerad) Guide för stapling

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. WorkCentre C2424-kopiator/skrivare Användarsäkerhet Systemet och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att systemet

Läs mer

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ

MTB-7400QD MANUAL. 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING. www.mtbcameras.se RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ MTB-7400QD 7 Wide TFT LCD Quad Digitalt Färg System VARNING RISK FÖR ELEKTRISK CHOCK ÖPPNAS EJ För att minska risken för elektrisk chock öppna ej monitorn. Reparation får endast utföras av kvalificerad

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder...2 SÄRSKILDA KOMMENTARER OM LCD-BILDSKÄRMAR...2 Paket innehåll...3 Installations instruktioner...3 Sätta ihop skärmen...3 Åter-förpacka skärmen...4 Justera tittande

Läs mer

PLV-Z2000BK PLV-Z2000K

PLV-Z2000BK PLV-Z2000K Multimediaprojektor MODELL PLV-Z2000 PLV-Z2000BK PLV-Z2000K Ägarmanual Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone

Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone Dockningstation med förstärkare för ipod/iphone D2 Bruksanvisning Dockingstation med förstärkare för ipod/iphone VARNING! För att hindra elektriska stötar ska man inte använda denna (polariserade) stickpropp

Läs mer

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador

Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador BeoLab 3 Handbok Godkännandeetiketterna finns under BeoLab 3:s övre lock. OBS! Att lyssna länge på hög volym kan orsaka hörselskador Acoustic Lens Technology tillverkas under licens från Sausalito Audio

Läs mer

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd

Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Installationsmanual för väggmonterad projektor med kort projiceringsavstånd Säkerhetsinstruktioner Innan du använder väggmonteringen se till att läsa alla säkerhetsinstruktioner nedan och spara sedan na

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

I. LCD1561 Monitor. Baksida

I. LCD1561 Monitor. Baksida I. LCD1561 Monitor Sida Framsida Baksida 1. IR sensor 2. Power indikator 3. Hörlursuttag 4. Kanal+/upp knapp 5. Kanal-/ned knapp 6. VOL upp/höger knapp 7. VOL ned/vänster knapp 8. Menyknapp 9. TV/AV knapp

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

VIKTIG INFORMATION Kära kund, tack för att du valde UMA digitala vågen från Casa Bugatti. Som alla andra produkter ska denna produkt användas med omsorg och försiktighet för att vågen inte skadas. VAR

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Brukanvisning Candy5 HD

Brukanvisning Candy5 HD Bruksanvisning Brukanvisning Candy5 HD 1. Vad är CANDY5 HD?... 5 2. Säkerhetsinformation... 6 3. Vad finns i förpackningen?... 7 4. Beskrivning... 8 5. Kom igång... 10 5-1. Ladda batteriet... 10 5-2. Ta

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas.

Säkerhetsinformation. - Enbart skärmade gränssnittskablar bör användas. Bruksanvisning 1 Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information och teknisk support, var vänlig kontakta vårt

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal

SVENSKA. Beskrivning av monitor. 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Beskrivning av monitor 1. TFT/LCD skärm 2. På/AV indikator 3. PÅ/AV knappen 4. Knappen för val av kanal Kanalval Tryck på knappen för att växla mellan mottagna kanaler 5. Knappen för Färg, Svart/vitt 6.

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide

PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide PU9730 / PW9620 / PX9710 Digital Projektor Installationsguide Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg

Bruksanvisning. HappyDay. talande personvåg Bruksanvisning HappyDay talande personvåg Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1: Inledning... 3 2: Beskrivning och leveransinnehåll... 4 3: Strömförsörjning... 4 4: Start och knappbeskrivning...

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

MEMOday. Art.nr Rev A SE

MEMOday. Art.nr Rev A SE Bruksanvisning MEMOday Art.nr 508260 Rev A SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Komma igång... 3 3. Talstöd... 4 4. Byt bakgrundsfärg... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup... 4 7. Sätta

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen

MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok. Välkommen MP511 digital projektor Mainstream-serien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Inledning... 9 Projektorns funktioner...9 Förpackningens innehåll...10 Standardtillbehör...

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING AV APPARATEN VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut stickkontakten till eluttaget. På vissa modeller kan en ljudsignal höras, detta betyder att temperaturlarmet har aktiverats: Tryck på knappen som tystar ljudlarmet. Anmärkning:

Läs mer

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Användarhandbok. Version 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Användarhandbok. Version 1.0 PRESENTATION VIEWER Användarhandbok Version 1.0 Copyright Utan skriftlig tillåtelse från tillverkaren är det förbjudet att reproducera eller överföra delar av denna handbok i något som helst format, vare

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING

MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING MANUAL TC-9000 PORTABEL LUFTKONDITIONERING Läs och följ anvisningarna och säkerhetsinstruktionerna inför användning av denna produkt. Spara manualen om du skulle behöva den senare. Kontakta behörig personal

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40.

SPARK. Bilkontakt Typ 1. PIN-kod. Väggkontakt typ Schuko CEE7/7 16A. 7,5/10 m 6/10/16 A 100-240 VAC. 1,6 kg -30 /+40. Användarmanual SPARK 1 Laddhandtagets delar 2 Starta och stoppa laddning 3 PIN-kod 4 Säkerhetsföreskrifter 5 Vanliga frågor och svar 7 Återvinning 7 Kontaktinformation 7 SPARK Vi på Charge Amps är övertygade

Läs mer