Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual"

Transkript

1 Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual

2 Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder inbyggda multimediafunktioner, en palett med 1,07 miljarder färger och matrisskärm med flytande kristaller (LCD)-teknologi. Zoomobjektiv med kortkast & bredomfattning Zoomobjektivet med 2x kortkast & bredomfattning klarar att ge en 100 diagonal bild på ett avstånd av 3,0 m till 6,1 m. Objektskifte Funktionen för objektskifte tillhandahåller en ännu större installationsflexibilitet. Du kan använda projektorn på valfria platser utan att bilden störs (se s. 14). Färghantering Färghanteringsfunktionen gör det möjligt att finjustera bildfärgerna så att det passar dig och den miljö du tittar i (se s ). Dubbel iris Integrationen av objektivets slutare och lampans slutare förstärker kontrasten och djupet i den projicerade bilden. Kompatibilitet Projektorn accepterar signaler från flera källor: datorer, analoga TV-system (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M och PAL-N), komponent-video, S-video, RGB-scart och HDMI. Enkel datorsysteminställning Multi-scan-systemet på projektorn anpassar sig snabbt till nästan alla dator ut-signaler (se s. 26). 16 : 9 Wide Screen Wide LCD-panelen med 1920 x 1080 upplösning (bildformat 16:9) kan projicera bilden från komponent-video-signaler som t ex DVD-spelare och HDTV-apparater i helskärm. Sammanflätad progressiv konversion Automatisk bildvisningsslutare Den automatiska avtryckaren för bildvisning skyddar objektivet från damm och repor. Den öppnas och stängs automatiskt när du trycker på knappen POWER ON/STAND-BY. Brett urval av bildlägen Du kan välja det ideala bildläget för den miljö som du befinner dig i eller en bildkvalitet som du föredrar (se s. 27). De fem olika bilderna som du har att välja bland kan också lagras (se s ). Sparlåga Sparlägefunktionen minskar elförbrukningen och förlänger lampans brinntid (se s. 41). Logga Funktionen Logga gör det möjligt för dig att anpassa skärmens logotyp (se s. 40). Du kan ta en bild till skärmloggan och använda den till uppstartsskärmen eller mellan presentationer. Lampkontroll Ljusstyrkan i projektorlampan kan väljas (se s. 23, 29). Flerspråksmenyvisning Hanteringsmenyn finns på 16 språk: engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, holländska, svenska, finska, polska, ungerska, rumänska, ryska, kinesiska, koreanska och japanska (se s. 37). Två HDMI-terminaler Projektorn har två HDMI-terminaler (High Definition Multimedia Interface). Enkel anslutning med digital utrustning erbjuds genom de här terminalerna. Tack vare den högkvalitativa bildteknologin kan en sammanflätad signal konverteras till en progressiv-scannad (se s. 29). Skärmmenyn och figurerna i den här manualen kan skilja sig något från den verkliga produkten. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående avisering.

3 Innehållsförteckning Funktioner och design Innehållsförteckning Till ägaren Säkerhetsanvisningar Luftcirkulation 6 Installera projektorn i lämplig position 6 Flytta på projektorn 6 Överensstämmelse Delnamn och funktioner Front 8 Baksida 8 Botten 8 Bakre terminal 9 Toppkontroll 10 Fjärrkontroll 11 Fjärrkontrollens driftsintervall 12 Fjärrkontrollens batteriinstallation 12 Installation Positionera projektorn 13 Justerbar fot 13 Flytta på objektivet 14 Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) 15 Ansluta till videoutrustning (Komponent) 15 Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) 16 Ansluta till en dator 16 Ansluta AC-strömsladden 17 Grundläggande användning Sätta på projektorn 18 Stänga av projektorn 19 Hur man använder skärmmenyn (OSD) 20 Menyn och dess funktioner 21 Zoom- och skärpejustering 22 Användning av fjärrkontroll skälla och systemval lägesval 27 justering lägesjustering 28 justering positionering och skärmjustering 34 Skärm Skärmstorleksjustering Visning av ingångskällinformation 43 Underhåll och rengöring Varningsindikator 44 Rengöra RGB-panelerna 45 Rengöra luftfiltren 47 Återställa filterräknaren 48 Rengöra projektorobjektivet 48 Rengöra projektorhuset 48 Byta ut lampan 49 Lambyte, återställ räknare 50 Bilaga Problemsökning 51 Indikatorer och projektorns skick 53 Menyträd 54 Systemlägesbeskrivning 56 Tekniska specifikationer 57 Konfigurering av terminaler 58 Tillbehör 58 Dimensioner 59 VARUMÄRKEN Alla namn på företag eller produkter i den här ägarmanualen är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag.

4 Till ägaren Innan du installerar och använder projektorn ska du noggrant läsa igenom den här manualen. Projektorn erbjuder många bekväma tillval och funktioner. Om du använder funktionerna på rätt sätt kan du behålla apparaten i gott skick och använda den under många år framöver. Felaktig användning kan resultera i inte bara att produktens livslängd förkortas, utan även risk fara för brand eller andra olyckor och att apparaten slutar fungera. Om det verkar som om din projektor inte fungerar korrekt ska du återigen läsa igenom den här manualen, kontrollera utföranden och kabelanslutningar, och söka lösningar i avsnittet Problemsökning längst bak i den här manualen. Om problemet kvarstår ska du kontakta återförsäljaren där du köpte projektorn, eller servicecentrat. FARA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU AVSTÅ FRÅN ATT TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DEN ENDA SERVICE SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA ÄR LAMPBYTE. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT FARLIG SPÄNNING SOM KAN ORSAKA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT FINNS INUTI DEN HÄR ENHETEN. DEN HÄR SYMBOLEN BETYDER ATT DET FINNS VIKTIGA ANVÄNDAR- OCH UNDER- HÅLLSANVISNINGAR I ÄGARMANUALEN TILL DEN HÄR ENHETEN. FÖR ANVÄNDARE INOM EU Den symbolmärkning och de återvinningssystem som beskrivs här nedan gäller länder inom EU och gäller inte länder i någon annan del av världen. Din produkt har konstruerats och tillverkats med delar och material av hög kvalitet, som kan återvinnas och/eller återanvändas. Symbolmärkningen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer, vid slutet av deras livslängd, inte får slängas som hushållsavfall utan skall slängas separat. Observera: Om en kemisk symbol fi nns tryckt under denna symbolmärkning, betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss koncentration. Detta indikeras på följande sätt: Hg: kvicksilver, Cd: kadmium, Pb: bly I den Europeiska Unionen fi nns det separata uppsamlingssystem för använd elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer. Gör dig av med sådana saker på rätt sätt på den speciella lokala platsen för återsamling/ återanvändning. Hjälp oss att bevara den miljö vi lever i! Säkerhetsföreskrift VARNING: DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE UTSÄTTA DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Projektorn producerar intensivt ljus från projektionsobjektivet. Undvik i möjligaste mån att stirra direkt in i objektivet, annars kan dina ögon skadas. Var särskilt uppmärksam så att barn inte stirrar direkt in i ljusstrålen. Installera projektorn i lämpligt läge. Annars kan det resultera i brandfara. Se till att det finns ordentligt med utrymme ovanför, vid sidan om och bakom projektorhuset. Det är nödvändigt för ordentlig luftcirkulation och avkylning av enheten. Dimensionerna som syns här påvisar det minimiutrymme som krävs. Om projektorn ska byggas in i ett slutande utrymme eller liknande måste dessa minimiavstånd respekteras. Täck inte över ventilationsöppningarna på projektorn. Uppbyggd värme kan minska servicelängden på din projektor och kan också vara farligt. SIDA OCH TOPP BAKSIDA 1,5' (50 cm) 3' (1 m) 1,5' (50 cm) 1.5' (50 cm) Om projektorn inte ska användas under en längre tid ska den kopplas bort från strömuttaget. Visa inte samma bild under lång tid eftersom efterbilden då kan bli kvar på LCD-panelerna. FARA VID TAKMONTERING När projektorn monteras i taket ska luftintagsventilerna, luftfiltren och projektorns ovansida rengöras med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under en längre tid kan avkylningsfläktarna täppas igen med damm, vilket kan göra att projektorn skadas eller orsakar skada. PLACERA INTE PROJEKTORN I FUKTIGA, FLOTTIGA ELLER RÖKIGA LOKALER, T EX KÖK, FÖR ATT FÖREBYGGA ATT PROJEKTORN SKADAS ELLER ORSAKAR SKADA. Om projektorn kommer i kontakt med olja eller kemiska produkter kan den bli förstörd. 4 LÄS OCH FÖRVARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.

5 Säkerhetsanvisningar Alla säkerhets- och bruksanvisningar ska läsas igenom innan produkten tas i bruk. Läs igenom alla anvisningar här och förvara dem för framtida användning. Koppla från projektorn från AC-strömförsörjning innan rengöring. Använd inte flytande eller sprayrengöring. Använd en fuktad trasa för rengöring. Följ alla varningar och anvisningar som är markerade på projektorn. För att skydda projektorn vid åska, eller om den lämnas utan uppsikt eller står oanvänd under en längre tidsperiod, ska du koppla bort den från vägguttaget. Det kommer att förhindra skada som kan uppkomma beroende på blixtnedslag och strömsvikt. Utsätt inte den här enheten för regn, eller använd i närheten av vatten, t ex i en blöt källare, i närheten av en simbassäng osv... Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren, då det kan vara farligt. Placera inte projektorn på ett ostadigt rullbord, ställ eller bord. Projektorn kan falla ned och orsaka allvarlig skada på ett barn eller en vuxen, och allvarlig skada på projektorn. Använd endast med rullbord eller ställ som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs med projektorn. Vägg- eller hyllmontering ska följa tillverkarens anvisningar och ett monteringskit som är godkänt av tillverkaren ska användas. En apparat- och rullbordskombination ska förflyttas med stor försiktighet. Snabba stopp, överdriven kraft och ojämna ytor kan göra att apparat- och rullbordskombinationen stjälper. Fack och öppningar på baksidan och i botten av höljet finns till för ventilation, för att tillförsäkra en säker användning av utrustningen och för att skydda den mot överhettning. Installera inte projektorn i närheten av ventilationsströmmen från en luftkonditioneringsapparat. Projektorn får endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på markeringsetiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som tillhandahålls ska du rådfråga din auktoriserade återförsäljare eller lokala elbolag. Överbelasta inte vägguttag och förlängningssladdar då det kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Låt ingenting vila på strömsladden. Placera inte projektorn på sådant ställe att strömsladden riskerar att skadas av att någon trampar på den. Försök inte serva projektorn själv, då öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt all service till kvalificerad servicepersonal under följande förhållanden: a. När strömsladden eller -kontakten är skadad eller sliten. b. Om vätska har spillts på projektorn. c. Om projektorn har utsatts för regn eller vatten. d. Om inte projektorn fungerar normalt när du följer bruksanvisningarna. Justera endast de kontroller som täcks av bruksanvisningarna, då otillbörlig justering av andra kontroller kan resultera i skada, och då det ofta kräver ytterligare arbete av en kvalificerad tekniker att återställa projektorn till normal användning. e. Om projektorn har tappats eller om huset har skadats. f. När projektorn uppvisar en tydlig förändring i prestanda betyder det att den behöver service. När reservdelar krävs ska du vara noga med att serviceteknikern använder de reservdelar som tillverkaren anger och som har samma egenskaper som de ursprungliga delarna. Felaktiga reservdelar kan resultera i brand, elektrisk stöt eller personskada. Efter service eller reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en rutinsäkerhetskontroll för att kontrollera att projektorn är säker att använda. Öppningarna får aldrig täckas med tyg eller andra material, och bottenöppningen får inte blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta. Projektorn får aldrig placeras i närheten av eller över ett element eller en värmepanna. Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation, som t ex en bokhylla, såvida inte lämplig ventilation är möjlig. Stoppa aldrig in föremål i projektorn genom öppningar i höljet, då dessa kan komma åt farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Spill inte vätska av något slag på projektorn. 5

6 Säkerhetsanvisningar Luftcirkulation Öppningar i huset tillhandahålls för ventilation. För att tillförsäkra pålitlig användning av produkten för att skydda den från att överhettas får inte de här öppningarna blockeras eller täckas över. Installera projektorn i lämplig position Installera projektorn på rätt sätt. Felaktig installation kan minska lampans brinntid och orsaka brandfara. FARA Varm luft kommer ut från utblåsventilen. När du använder eller installerar projektorn måste du vidta följande säkerhetsåtgärder. Placera inga brandfarliga objekt eller spray i närheten av projektorn. Varm luft kommer ut från utblåsventilen. Se till att utblåsventilen befinner sig minst 1 m från alla föremål. Vidrör inte någon del av utblåsventilen, i synnerhet skruvar och metalliska delar. Det här området kommer att bli varmt när projektorn används. Ställ ingenting på projektorn. Föremål som placeras på huset kommer inte bara att skadas utan också orsaka brandfara p g a värmen. kylningsfläktar finns till för att kyla ner projektorn. Fläktarnas körhastighet ändras i förhållande till temperaturen inuti projektorn INTE UPPÅT INTE NEDÅT INTE ÅT SIDAN Luta inte projektorn mer än 20 grader från sida till sida. Peka inte projektorn uppåt för att projicera en bild. Peka inte projektorn nedåt för att projicera en bild. Placera inte projektorn på sidan för att projicera en bild. Luftintagsventiler Utblåsventiler (Het luftutblåsning) Flytta på projektorn När du flyttar på projektorn ska du vara noga med att den automatiska bildvisningsslutaren är stängd, att justeringsfötterna är indragna och att objektivet är låst med Objektivskiftlåset för att förhindra skada på objektivet och på huset. När projektorn inte används under en längre tidsperiod ska den placeras i lämplig väska. Försiktighet måste iakttas vid hantering av projektorn: undvik att tappa den och stöta i den, utsätta den för våld och att placera saker på huset. ATT TÄNKA PÅ VID INNERTAKSMONTERING När du ska montera denna projektor i taket behöver du den tillhörande monteringssatsen för innertak. Om projektorn inte monteras på rätt sätt kan den ramla ner och orsaka material- eller personskador. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information. Denna projektors garanti omfattar inte skador som orsakats genom att icke-rekommenderade monteringssatser för innertak har använts, eller om satsen för innertaksmontering placerats på en olämplig plats. FARA MED ATT BÄRA ELLER TRANSPORTERA PROJEKTORN Tappa den inte, eller slå i den. Det kan leda till skada eller fel. När du bär projektorn ska du använda en lämplig bärväska. Transportera inte projektorn med post eller annan transportservice i en olämplig transportväska. Det kan orsaka skada på projektorn. För information om transport av projektorn med post eller annan transportservice ska du rådfråga din återförsäljare. Placera inte projektorn i en väska innan den är tillräckligt nedkyld. 6

7 Överensstämmelse Anmärkning rörande Federal Communication Commission Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna för en klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla tillräckligt skydd mot skadlig störning i en heminstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna kan det resultera i skadlig störning på radiokommunikationer. Dock finns det ingen garanti för att störning inte kommer att förekomma i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen sätts på och stängs av, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett annat uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Användning av skyddad kabel krävs för att uppfylla klass B-begränsningarna i underdel B i del 15 av FCC-reglerna. Gör inga ändringar eller modifieringar i utrustningen, som inte specificeras i anvisningarna. Om sådana ändringar eller modifieringar görs kan du komma att uppmanas att sluta använda utrustningen. Modellnummer : PLV-Z700 Varunamn : Sanyo Ansvarig part : SANYO FISHER COMPANY Adress : Plummer Street, Chatsworth, California Telefonnr. : +1(818) Krav på AC-strömsladd AC-strömsladden som följer med projektorn uppfyller kraven för användning i landet som du köpte den i. AC-strömsladd för USA och Kanada: De AC-strömsladdar som är godkända för användning i USA och Kanada listas av Underwriters Laboratories (UL) och certifieras av Canadian Standard Association (CSA). AC-strömsladden har en AC-linjekontakt av jordtyp. Det här är en säkerhetsfunktion för att säkerställa att kontakten passar i eluttaget. Försök inte bryta mot den här säkerhetsfunktionen. Om du inte kan föra in kontakten i uttaget ska du kontakta din elektriker. JORD AC strömsladd för Storbritannien: Den här sladden är redan tillpassad med en gjuten kontakt som innehåller en säkring, vars värde syns på stiftet på kontakten. Om säkringe måste bytas ut måste en ASTA-godkänd BS 1362-säkring användas med samma värde och markering ASA. Om säkringshöljet går att ta bort ska du aldrig använda kontakten när höljet är avtaget. Om det krävs en utbytessäkring ska du kontrollera att den har samma färg som den som syns på kontaktstiftet (dvs röd eller orange). Säkringshöljen finns att köpa från den reservdelsavdelning som anges i användaranvisningarna. Om den kontakt som följer med inte passar ditt uttag ska den kapas och förstöras. Änden av anslutning sladden ska förberedas på rätt sätt och förses med korrekt kontakt. VARNING: EN KONTAKT MED EN OSKYDDAD ANSLUTNINGSSLADD ÄR FARLIG OM DEN FÖRS IN I ETT AKTIVT ELUTTAG. Trådarna i den här huvudledningen är markerade i enlighet med följande kod: Grön-och-gul Jordad Blå Neutral Brun Aktiv Då färgerna på trådarna i den här apparatens huvudledning eventuellt inte överensstämmer med färgen på de markeringar som identifierar terminalerna i din kontakt ska du göra så här: Den grön-gula tråden måste anslutas till den terminal i kontakten som är markerad med bokstaven E, med säkerhetsjordsymbolen, grön eller grön-och-gul. Den blå tråden måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller svart. Den bruna tråden måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller röd. VARNING: DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS. KONTAKTUTTAGET MÅSTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIG. 7

8 Delnamn och funktioner Front q Utblåsventiler q w Luftflöde FARA Varm luft kommer ut från utblåsventilen. Placera inga värmekänsliga föremål nära den här sidan. w Toppkontroller och indikatorer Baksida!2 e r t y u i o!0!1 e Automatisk bildvisningsslutare r Projektorobjektiv t Fokusring y Zoomspak u Infraröd fjärrmottagare i Vertikal objektivskiftningsring (upp/ned) o Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger)!0 Objektivskiftslås!1 Terminaler och kontakter!2 Huvudströmbrytare På/!3 Strömsladdkontakt!4 Luftintagsventiler!5 Lamphölje Kensington Security Slot Det här facket för ett Kensingtonlås används för att förhindra att projektorn stjäls. *Kensington är ett registrerat varumärke tillhörande ACCO Brands Corporation.!3!4!5 Botten!6!6 Justerbar fot!7 RGB Panelrengöringshålhölje!7 8

9 Delnamn och funktioner Bakre terminal q w e r t y q DATOR Anslut datorns utgångssignal, eller RGB Scart 21-pin videoutgång till den här kontakten (s. 16). w S-VIDEO Anslut S-videoutgångssignal från videoutrustning till det här uttaget (s. 15). e KOMPONENT 1 eller KOMPONENT 2 Anslut komponentvideoutgångssignal till de här uttagen (s. 15). r SERVICEPORT Det här uttaget används för att serva projektorn. t HDMI 1/HDMI 2* Anslut HDMI-utgångssignalen från videoutrustningen till de här terminalerna (s. 16). y VIDEO Anslut kompositvideoutgångssignal från videoutrustning till det här uttaget (s. 15). * Anmärkning om HDMI-kontakten: Använd en HDMI-kontakt av en mindre än den storlek som anges nedan. Du kan annars inte ansluta med hjälp av HDMI 1- och HDMI 2-terminaler samtidigt. Maximala dimensioner av HDMI-kontakterna 0,94" (24 mm) 0,59" (15 mm) BREDD TJOCKLEK 9

10 Delnamn och funktioner Toppkontroll e w q r o t y u i q STRÖM-indikator Lyser rött när projektorn är i standby-läge. Lyser grön under användning. Blinkar rött under avkylningsperioden. Blinkar grönt när den är i strömhanteringsläge (s. 41). Blinkar orange när den automatiska bildvisningsslutaren är stängd under användning (s. 53). w VARNINGS-indikator Lyser rött när projektorn upptäcker ett onormalt förhållande. Blinkar rött när projektorns interna temperatur överskrider driftsintervallet (s. 44, 53). e LAMPBYTE-indikator Lyser gult när projektorlampan har nått slutet av sin brinntid (s. 49, 53). t Knappen INPUT Välj en ingångskälla (s. 24). y Pek ed7 8-knappar Välj ett alternativ eller justera inställningarna i skärmmenyn. u Knappen OK Utför det valda alternativet eller använd den för att komma till undermenyalternativ (s. 20). i INFO-knapp Visar ingångskällinformation (s. 43). o Knappen POWER ON/STAND-BY Sätt på eller stäng av projektorn (s. 18, 19). r Knappen MENU Öppna eller stäng skärmmenyn (s. 20). 10

11 Delnamn och funktioner Fjärrkontroll e w q q Knappen POWER ON/STAND-BY Sätt på eller stäng av projektorn (s. 18, 19). w Knappen RESET Återställ till föregående inställning. Den här funktionen är begränsad till när du väljer menyn (s ) eller bildjusteringsmenyn (s. 34). e Knappen LIGHT Lyser upp fjärrkontrollens knappar under ca 10 sekunder (s. 22). r Knappen MENU Öppna eller stäng skärmmenyn (s. 20). t Pek ed7 8-knappar Välj ett alternativ eller justera inställningarna i skärmmenyn. t y Knappen SCREEN Välj en skärmstorlek (s. 22, 35). u Knappen BRIGHTNESS Justera ljusstyrkan på den projicerade bilden (s. 23, 28). i INPUT-knappar Välj en ingångskälla (s. 24). o Knappen LAMP CONTROL Välj ett lampläge (s. 23, 29). u!8!7!6!5!0 Knappen FREEZE Frys bilden på skärmen (s. 23).!1 Knappen NO SHOW Stänger tillfälligt av bilden på skärmen (s. 23).!2 Knappen LOGO Visar den sparade logotypen (s. 23). i!4!3!2!1!3 Knappen COLOR TEMP. Justera färgtemperaturen på den projicerade bilden (s. 28).!4 Knappen SHARPNESS Justera skärpan på den projicerade bilden (s. 23, 29).!5 Knappen COLOR Justera färgintensiteten på den projicerade bilden (s. 23, 28).!0!6 Knappen CONTRAST Justera kontrasten på den projicerade bilden (s. 23, 28).!7 Knappen IMAGE ADJ. Visar menyalternativ för ett åt gången och justerar de valda alternativen direkt (s. 23, 28).!8 IMAGE MODE-knappar Välj ett bildläge (s. 23, 27).!9 INFO-knapp Visar ingångskällinformation (s. 43). Knappen OK Utför det valda alternativet eller öppna alternativen i undermenyn (s. Knappen BACK Återgå till föregående meny. För att tillförsäkra en säker användning ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: Böj inte, tappa inte eller utsätt fjärrkontrollen för fukt eller hetta. För rengöring ska du använda en mjuk, torr trasa. Lägg inte på bensin, tinner, spray eller andra kemiska material. 11

12 Delnamn och funktioner Fjärrkontrollens driftsintervall Rikta fjärrkontrollen mot projektorn (Infraröd fjärrmottagare) när du trycker ner knapparna. Maximal räckvidd för fjärrkontrollen är ungefär 5 m och 60 grader framför projektorn (5 m) 30 Fjärrkontroll 30 Fjärrkontrollens batteriinstallation Öppna batteriutrymmets lock. Dra upp locket och öppna det. Sätt i nya batterier i utrymmet Två batterier av typen AA För korrekt polaritet (+ och -) ska du kontrollera att batteriterminalerna är i kontakt med stiften i utrymmet. Sätt tillbaka locket. * När batterierna i fjärrkontrollen har bytts ut återgår fjärrkontrollen automatiskt till den ursprungliga koden (kod 1) (s. 41). För att tillförsäkra en säker användning ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: Använd två (2) AA eller LR&-typ alkalinbatterier. Byt alltid ut båda batterierna samtidigt. Använd inte ett nytt batteri med ett använt. Undvik kontakt med vatten och vätska. Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller hetta. Tappa inte fjärrkontrollen. Om batteriet i fjärrkontrollen har läckt ska du försiktigt torka rent höljet och sätta i nya batterier. Risk för explosion föreligger om batterierna byts ut mot felaktiga. Släng bort använda batterier enligt anvisningar. 12

13 Installation Positionera projektorn Projektorn är utformad att projicera på en plan projektionsyta som har ett fokuseringsintervall på 1,2 m till 9,2 m vid maximal zoom och 2,4 m till 18,4 m vid minimal zoom. Se figuren och tabellen nedan för skärmstorlek och avstånd mellan projektorn och skärmen. 30,2 (9,2 m) 15,1 (4,6 m) (Tum diagonal) 300 Max. Zoom 9,8 (3,0 m) 7,9 (2,4 m) 3,9 (1,2 m) Min. Zoom (Center) Skärmstorlek (B x H) mm bildformat 16 : x x x x x 3736 Zoom (max) 3,9 (1,2 m) 7,9 (2,4 m) 9,8 (3,0 m) 15,1 (4,6 m) 30,2 (9,2 m) Zoom (min) 7,9 (2,4 m) 16,0 (4,9 m) 20,0 (6,1 m) 30,2 (9,2 m) 60,4 (18,4 m) Ljusstyrkan i rummet har stor inverkan på bildkvalitet. Dagsljuset bör begränsas för att få den bästa bilden. Alla mått är ungefärliga och kan variera från den verkliga storleken. Justerbar fot Projektionsvinkeln kan justeras upp till 6,5 grader med den justerbara foten. 1 2 Rotera den justerbara foten och luta projektorn till lämplig höjd. För att höja foten roterar du båda fötterna medurs. För att sänka eller dra tillbaka den justerbara foten roterar du båda fötterna moturs. Justerbar fot 13

14 Installation Flytta på objektivet Projektionsobjektivet kan flyttas uppåt och nedåt eller vänster och höger manuellt med Objektivskiftningsringarna, vilket gör det möjligt för dig att justera positionen på en projicerad bild. Efter att positionen har justerats ska du låsa objektivet med Objektivskiftningslåset. Flytta på projektionsobjektivet till vänster eller höger med den horisontella objektivskiftningsringen. Flytta projektionsobjektivet uppåt eller nedåt med den vertikala objektivskiftningringen. Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger) Vertikal objektivskiftningsring (Upp/ned) Objektivskiftslås Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger) W 1/2W 1/2W W Innan du använder objektivskiftningsringarna ska du kontrollera att det här låset är öppet. Åt vänster Åt höger Vertikal objektivskiftningsring (upp/ned) V V V V Uppåt Nedåt 14 Den bästa bilden fås vanligtvis på den centrala axeln av objektivskiftet. Med maximal objektivskiftning i varje riktning kan bildstörning uppkomma i skärmens kanter. Med maximal horisontell objektivskiftning kan inte maximal vertikal objektivskiftning erhållas, och vice versa. Objektivskiftningsringarna låses på fabriken. Var noga med att objektivskiftningslåset öppnas innan du använder objektivskiftningsringarna.

15 Installation Projektorn kan vara ansluten till upp till sex utrustningar åt gången. Se figurer nedan för anslutningar. Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) Video, S-video Använd en videokabel eller en S-videokabel (finns i handeln). Videoutrustning S-videokabel Kompositvideoutgång S-VIDEO utgång Videokabel (RCA x 1) VIDEO S-VIDEO Ansluta till videoutrustning (Komponent) Komponent Använd en komponentkabel (tillval). Videoutrustning Komponentvideoutgång (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) Komponentkabel (RCA x 3) För att beställa tillvalskablarna, se s. 58. När du ansluter HDTV-utrustning till projektorns COMPONENT ½-terminaler kan horisontellt linjebrus noteras endast tillfälligtvis. Justera sedan värdet på Fine sync. en kan justeras från 0 till +31 (se s. 34). KOMPONENT Koppla bort strömsladdarna från både projektorn och den externa utrustningen från AC-uttaget innan kablarna ansluts. 15

16 Installation Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) HDMI Använd en HDMI-kabel (tillval) för HDMI-utgång. RGB Scart Använd en Scart-VGA-kabel (tillval). Videoutrustning Videoutrustning RGB Scart 21-pin utgång HDMI kabel HDMI DATOR Ansluta till en dator Dator (Analog) Använd en VGA-kabel (finns i handeln) eller en DVI-VGA-kabel (finns i handeln). Dator Skärm-ut Scart-VGAkabel HDMIvideoutgång DVI- VGAkabel VGA kabel DATOR För att beställa tillvalskablarna, se s. 58. Koppla bort strömsladdarna från både projektorn och den externa utrustningen från AC-uttaget innan kablarna ansluts. 16

17 Installation Ansluta AC-strömsladden Projektorn använder en nominal ingångsspänning på V eller V AC och den väljer automatiskt korrekt ingångsspänning. Den är utformad att fungera med de enkelfassystem som har en jordad neutral ledare. För att minska risken för elektrisk stöt ska du inte koppla in någon annan typ av strömsystem. Om du är osäker på den typ av ström som tillhandahålls ska du rådfråga din auktoriserade återförsäljare eller servicestation. Anslut projektorn med all kringutrustning innan du sätter på den. FARA AC-uttaget måste vara i närheten av den här utrustningen och lättillgängligt. Anslut AC-sladden (följer med) till projektorn. För säkerhets skull ska du koppla ur AC-sladden när projektorn inte används. När projektorn är ansluten till ett uttag med AC-sladden och huvudströmbrytaren är på är den i standbyläge och förbrukar lite elektrisk ström. Stäng av huvudströmbrytaren när projektorn inte används. ANMÄRKNING OM STRÖMSLADDEN AC-sladden måste tillmötesgå landets krav där du använder projektorn. Bekräfta AC-kontakttypen med översikten nedan. Lämplig AC-sladd måste användas. Om den medföljande AC-strömsladden inte matchar ditt AC-uttag ska du kontakta din återförsäljare. Projektorns sida AC-utgångssida För USA och Kanada För Europa För Storbritannien Jordad Till strömsladdkontakt på din projektor. Till AC-utgång. (120 V AC) Till AC-utgång. ( V AC) Till AC-utgång. ( V AC) 17

18 Grundläggande användning Sätta på projektorn 1 2 Slutför kringanslutningarna (med dator, VCR osv) innan du sätter på projektorn. Anslut projektorns AC-strömssladd till ett AC-uttag och sätt på huvudströmbrytaren. STRÖM-indikatorn lyser rött. Huvudströmbrytare På/ 3 Tryck på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen. AV PÅ STRÖM-indikatorn blir grön och avkylningsfläktarna börjar fungera. Då den automatiska bildvisningsslutaren öppnas kommer en förberedelsebild att visas på skärmen och nedräkning påbörjas. STRÖM-indikator STRÖM POWER ON/ FREEZE 4 Efter nedräkningen kommer ingångskällan som valdes sist att visas på skärmen. Om den automatiska bildvisningsslutaren inte öppnas som den ska kommer inte projektorn att sättas på och STRÖM-indikatorn kommer att blinka orange. Tryck ner knappen POWER ON/ STAND-BY igen för att starta om. När Nedräkning av eller är valt i visningsfunktionen kommer inte nedräkningen att visas på skärmen (s. 40). Under nedräkningsperioden är alla operationer ogiltiga. en kan se lite mörk ut när projektorn sätts på. Lampan behöver en liten stund för att stabilisera sig när strömmen satts på. Lagrat lampläge och bildläge aktiveras när lampan stabiliserats. Om slutaren manuellt skulle stängas något under projicering kommer den automatiskt att stängas helt. Toppkontroll Fjärrkontroll Vald ingångskälla Video Använd den här fliken när den hanteras manuellt. Automatisk bildvisningsslutare Rör inte slutaren när den rör på sig. Det kan orsaka skada, eller att projektorn går sönder. 18

19 Grundläggande användning Stänga av projektorn 1 Tryck på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen. Ström av? visas på skärmen. Tryck ner knappen POWER ON/STAND-BY igen för att stänga av projektorn. När funktionen Power off bekräftelse är inställd på kan projektorn stängas av utan bekräftelsemeddelande. (Se Power off bekräftelse på s. 40). Den automatiska bildvisningsslutaren stängs och STRÖMindikatorn börjar blinka rött. Blinkandet fortsätter under ca 90 sekunder under tiden som avkylningsfläktarna körs. Slå av? Slå av? försvinner efter 4 sekunder. 2 När projektorn har kylts ned tillräckligt för att kunna sättas på igen slutar STRÖM-indikatorn att blinka. Sedan kan du stänga av huvudströmbrytaren och koppla ur AC-strömsladden. FÖR ATT FÖRLÄNGA LAMPANS BRINNTID SKA DU NÄR DU VÄL HAR SATT PÅ PROJEKTORN VÄNTA MINST FEM (5) MINUTER INNAN DU STÄNGER AV DEN. TRYCK INTE PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN ELLER KOPPLA UR ELSLADDEN UNDER TIDEN SOM AVKYLNINGSFLÄKTARNA KÖRS ELLER INNAN STRÖMINDIKATORN SLUTAT BLINKA. ANNARS KOMMER LAMPANS BRINNTID ATT FÖRKORTAS. Använd inte projektorn utan avbrott. Kontinuerlig användning kan resultera i att lampans brinntid kortas ner. Stäng av projektorn och låt den vila ungefär en timme var 24:e timme. Om den automatiska bildvisningsslutaren stängs under användning stängs projektorn av automatiskt för säkerhets skull. Var noga med att stänga av projektorn genom att trycka på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen efter användning. När STRÖM-indikatorn blinkar kyls lampan ner och projektorn kan inte sättas på. Vänta till dess att STRÖM-indikatorn slutar blinka innan den sätts på igen. Körhastigheten för avkylningsfläkarna anpassas efter temperaturen inuti projektorn. VARNINGS-indikatorn blinkar eller avger ett rött ljus, se Varningsindikator på s. 44. Placera inte projektorn i en väska innan den är tillräckligt nedkyld. 19

20 Grundläggande användning Hur man använder skärmmenyn (OSD) Projektorn kan justeras eller ställas in via skärmmenyn. Menyerna har en hierarkisk struktur med en huvudmeny som är uppdelad i undermenyer, som i sin tur är uppdelade i ytterligare undermenyer. För varje justering och inställningsprocedur kan du se respektive avsnitt i den här manualen Tryck på knappen MENU på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen för att visa skärmmenyn. Använd Pek ed-knapparna för att markera eller välja ett huvudmenyalternativ. Tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att komma till undermenyalternativen. (Det valda alternativet är markerat med ORANGE.) Använd ed-knapparna för att välja önskat undermenyalternativ och tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att komma till undermenyalternativet. Använd Pek 7 8- eller OK-knapparna för att justera inställningen eller växla mellan olika alternativ och tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att aktivera och återgå till undermenyn. Tryck på Pek 7-knappen för att återgå till huvudmenyn; tryck på knappen MENU igen för att gå ur skrämmenyn. Toppkontroll Fjärrkontroll PEK-knappar (pil) Knappen OK Knappen MENU Knappen MENU PEK-knappar (pil) Knappen OK Skärmmeny, OSD (huvudmeny) just. storlek Video S-video Component 1 Component 2 HDMI 1 HDMI 2 Dator Auto Auto RGB(Analog) Gå ut Välj Nästa Nästa Peka höger eller OKknappar Det valda alternativet är markerat med ORANGE. Skärmmeny, OSD (undermeny) just. storlek Video S-video Component 1 Component 2 HDMI 1 HDMI 2 Dator Auto Auto RGB(Analog) Gå ut Bakåt Välj Nästa Nästa 20

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Hemmabio PLV-Z4. Bruksanvisning

Hemmabio PLV-Z4. Bruksanvisning Hemmabio PLV-Z4 Bruksanvisning Egenskaper och design Denna Multimedia Projektor är utrustad med en mycket avancerad teknologi för tillförlitlighet och användarbekvämlighet. Projektorn innehåller ett flertal

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 5 Justera

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna

1 (5) Anslut de 6 sladdar som hänger i krokar på hurtsen baksida. Övriga kablar är redan anslutna 1 (5) BRUKSANVISNING Placera hurtsen och anslut kablar Rulla ut hurtsen och placera den i mitten av rummet med jalusin mot bortre väggen. Lås hjulen under hurtsen och öppna jalusin. Flytta upp projektorn,

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide

Laser Avståndsmätare. Användarhandbok och användningsguide Laser Avståndsmätare Användarhandbok och användningsguide Inledning: Length Master LM 1000 cx mäter avståndet genom att sända ut infraröda strålar mot målet, som omedelbart beräknar avståndet genom att

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion

ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Bruksanvisning ZoomaxTM Capture Elektroniskt förstoringsglas Med kamerafunktion Svensk manual V.120813 V1.2 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven

Bruksanvisning. LumiTest. Ljusdetektiven Bruksanvisning LumiTest Ljusdetektiven Innehållsförteckning 1: Produktbeskrivning 3 2: Aktivering 3 3: Ljusstyrka och kontrastmätning 3 4: Ljusmätning 4 5: Finmätning 4 6: Mätning med nålspetsen 4 7: Rengöring

Läs mer

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas!

Viktigt!! När projektorn stängts av måste fläkten kyla ned lampan. Innan fläkten stannar får strömmen absolut inte brytas! 2009-11-10 Datorprojektor Arbetsordning ➊ Se till att projektorn står stadigt och i fred. Se till att ingen kan snubbla på kablarna. ➋ Starta INTE igång datorn. ➌ Koppla in alla sladdar. ➍ Starta projektorn.

Läs mer

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030

Användarhandbok Luftkonditionering Breeze www.trygghandel.se 0771-222030 2008-07-08. Sida 1 av 14 Användarhandbok Luftkonditionering Breeze 2008-07-08. Sida 2 av 14 Förord Gratulerar till ditt val av Luftkonditionering Denna manual är generell för fler modeller av luftkonditioneringar,

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar

VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar VARNING: Allmänna säkerhetsanvisningar Använd följande säkerhetsföreskrifter för att skydda dig själv och för att hjälpa till att skydda utrustningen och arbetsmiljön från skada. OBS! Ytterligare användarinformation

Läs mer

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4

Solo + Standard och HD. Nordic. SOLO manual version 20090811 4 Solo + Standard och HD Nordic SOLO manual version 20090811 4 1 SOLO från Nordiceye finns i 2 olika modeller. För att påverka miljön i varje form har vi valt att skriva denna manual i kombination av de

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

Referensguide. Regulatory model T90

Referensguide. Regulatory model T90 X9 Referensguide Regulatory model T90 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Anmärkning om användningen... 2 Försiktighetsåtgärder...2 Viktiga driftöverväganden för säkerhet...4 Introduktion...

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah

Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Dubbla bärbara laddare 5200/9000/12000 mah Innehåll Säkerhetsinformation 3 Om din bärbara laddare 4 Knappar och

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

PX9210 / PU9220 / PU9220+ Digital Projektor Installationsguide

PX9210 / PU9220 / PU9220+ Digital Projektor Installationsguide PX9210 / PU9220 / PU9220+ Digital Projektor Installationsguide Svenska Innehållsförteckning Produktinformation... 3 Linsinformation... 3 Obs! (vid kantövergång)... 3 Produktinformation... 4 Linsförskjutningsområde...

Läs mer

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning

EF85mm f/1.2l II USM SWE. Bruksanvisning EF85mm f/1.2l II USM SWE Bruksanvisning Tack för att du köpt en Canon-produkt. Canons objektiv EF85mm f/1,2l II USM är ett mellanteleobjektiv med höga prestanda som utvecklats för EOS-kameror. Det är utrustat

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 6 Slå

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1

SUB10 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING. www.argonaudio.com 1 02 ANVÄNDARMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 FELSÖKNING www.argonaudio.com 1 Användarmanual Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig

Läs mer

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07

Tryck. COMFORT CONTROL Digital termohygrometer. Art.nr: 10 08 07 Tryck Denna manual är utgiven av Voltcraft. Det är inte tillåtet att reproducera detta material (inkl. översättningen), såsom att kopiera, fotokopiera, mikrofilma eller förvara i elektronisk form utan

Läs mer

REHAN ELECTRONICS LIMITED

REHAN ELECTRONICS LIMITED Bruksanvisning V1.1 REHAN ELECTRONICS LIMITED 1 Läs manualen noga innan ni använder produkten. VARNING OM PRODUKTEN UTSÄTTS FÖR REGN ELLER FUKT FINNS RISK FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR. OBSERVERA OM

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, ÖPPNA EJ! FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA EJ BORT HÖLJET. : Högtalar anslutnings Kabel VARNING: FÖR ATT UNDIKA BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR, UTSÄTT INTE DENNA ENHET FÖR REGN ELLER FUKT. TA EJ BORT HÖLJET. SERVICELAMPOR LÖDS PÅ PLATS. INGA DELAR KAN SERVEAS ELLER BYTAS AV ANVÄNDAREN. ENDAST

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS

EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS EXCEL 300 PLUS EXCEL 600 PLUS 2007 PHOTAX AB (www.photax.se) Visico Excel är en serie fläktkylda, microprocessorstyrda studioblixtar, med hög kvalitét och mycket bra prestanda (Laddningstid under 1 s.

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Användarhandbok - BÄSTA KUND Tack för att du har köpt vår Wireless Phone Jack och/eller en extra anknytningsenhet. Vi hoppas att du

Läs mer

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2

Nya Solo HD. Bruksanvisning. Artikelnummer 20120010. Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 Nya Solo HD Artikelnummer 20120010 Bruksanvisning Nya Solo HD Bruksanvisning V150216-2 1 Gratulerar till ditt val av förstoringshjälpmedel. Vi hoppas att det kommer att hjälpa dig i din vardag. Nya Solo

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning

SVENSKA. Introduktion. Allmän beskrivning (Bild 1) Viktigt. Fara. Varning 1 193 Introduktion!!"# "! "! Allmän beskrivning (Bild 1) $% &'( )'* +,(,-*./0)1#/0)2#/0)3#/0)4#/+15#/+126 7$ 897:(./0)177#/0)3776 &- )% ;97:(#: 5,( /+156 Viktigt 7:(./0)177#/0)3776"*.

Läs mer

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen

W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok. Välkommen W500 LCD-projektor Hemunderhållningsserien Användarhandbok Välkommen Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 5 Introduktion...8 Projektorns funktioner...8 Förpackningens innehåll...9 Standardtillbehör...

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Speed Tracker eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS Tovenco Damper System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU

OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU MANUAL TM OBSERVERA! PRODUKTEN ÄR ENDAST VATTENTÄT OM INSTRUKTIONERNA FÖLJS. FÖRSÄKRA DIG OM ATT LOCKET TILL LADDUTTAGET ÄR ORDENTLIGT FASTSKRUVAT INNAN DU ANVÄNDER ENHETEN. 1. AQUAJAM är en vädertålig,

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen!

För att bevara produkten i detta skick och för säker användning måste du som användare följa bruksanvisningen! Översatt från engelska av Elisabeth Gustavsson Universaltermostat UT 100 Bruksanvisning Artikelnummer 615910 Denna bruksanvisning hör till produkten. Den innehåller viktig information om driftsättning

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Speaker. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Speaker Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Speaker 3 Funktioner - Speaker 4 Inkopplingsmöjligheter - Speaker

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010. Art Nr. 1-3093 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC April 2010 Art Nr. 1-3093 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT

samt en av F-knapparna högst upp på tangentbordet med antingen en bild på en liten skärm eller texten LCD/CRT Anslutning av extern skärm eller projektor i Windows Fn + Fx Det enklaste knepet att försöka först är att försöka med datorns egna knappkombination för att ansluta till extern skärm/projektor. Denna knappkombination

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer