Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700. Ägarmanual"

Transkript

1 Multimediaprojektor MODELL PLV-Z700 Ägarmanual

2 Funktioner och design Den här multimediaprojektorn är utformad med den mest avancerade teknologin för bärbarhet, hållbarhet och enkel användning. Den använder inbyggda multimediafunktioner, en palett med 1,07 miljarder färger och matrisskärm med flytande kristaller (LCD)-teknologi. Zoomobjektiv med kortkast & bredomfattning Zoomobjektivet med 2x kortkast & bredomfattning klarar att ge en 100 diagonal bild på ett avstånd av 3,0 m till 6,1 m. Objektskifte Funktionen för objektskifte tillhandahåller en ännu större installationsflexibilitet. Du kan använda projektorn på valfria platser utan att bilden störs (se s. 14). Färghantering Färghanteringsfunktionen gör det möjligt att finjustera bildfärgerna så att det passar dig och den miljö du tittar i (se s ). Dubbel iris Integrationen av objektivets slutare och lampans slutare förstärker kontrasten och djupet i den projicerade bilden. Kompatibilitet Projektorn accepterar signaler från flera källor: datorer, analoga TV-system (PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M och PAL-N), komponent-video, S-video, RGB-scart och HDMI. Enkel datorsysteminställning Multi-scan-systemet på projektorn anpassar sig snabbt till nästan alla dator ut-signaler (se s. 26). 16 : 9 Wide Screen Wide LCD-panelen med 1920 x 1080 upplösning (bildformat 16:9) kan projicera bilden från komponent-video-signaler som t ex DVD-spelare och HDTV-apparater i helskärm. Sammanflätad progressiv konversion Automatisk bildvisningsslutare Den automatiska avtryckaren för bildvisning skyddar objektivet från damm och repor. Den öppnas och stängs automatiskt när du trycker på knappen POWER ON/STAND-BY. Brett urval av bildlägen Du kan välja det ideala bildläget för den miljö som du befinner dig i eller en bildkvalitet som du föredrar (se s. 27). De fem olika bilderna som du har att välja bland kan också lagras (se s ). Sparlåga Sparlägefunktionen minskar elförbrukningen och förlänger lampans brinntid (se s. 41). Logga Funktionen Logga gör det möjligt för dig att anpassa skärmens logotyp (se s. 40). Du kan ta en bild till skärmloggan och använda den till uppstartsskärmen eller mellan presentationer. Lampkontroll Ljusstyrkan i projektorlampan kan väljas (se s. 23, 29). Flerspråksmenyvisning Hanteringsmenyn finns på 16 språk: engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, holländska, svenska, finska, polska, ungerska, rumänska, ryska, kinesiska, koreanska och japanska (se s. 37). Två HDMI-terminaler Projektorn har två HDMI-terminaler (High Definition Multimedia Interface). Enkel anslutning med digital utrustning erbjuds genom de här terminalerna. Tack vare den högkvalitativa bildteknologin kan en sammanflätad signal konverteras till en progressiv-scannad (se s. 29). Skärmmenyn och figurerna i den här manualen kan skilja sig något från den verkliga produkten. Innehållet i den här manualen kan ändras utan föregående avisering.

3 Innehållsförteckning Funktioner och design Innehållsförteckning Till ägaren Säkerhetsanvisningar Luftcirkulation 6 Installera projektorn i lämplig position 6 Flytta på projektorn 6 Överensstämmelse Delnamn och funktioner Front 8 Baksida 8 Botten 8 Bakre terminal 9 Toppkontroll 10 Fjärrkontroll 11 Fjärrkontrollens driftsintervall 12 Fjärrkontrollens batteriinstallation 12 Installation Positionera projektorn 13 Justerbar fot 13 Flytta på objektivet 14 Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) 15 Ansluta till videoutrustning (Komponent) 15 Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) 16 Ansluta till en dator 16 Ansluta AC-strömsladden 17 Grundläggande användning Sätta på projektorn 18 Stänga av projektorn 19 Hur man använder skärmmenyn (OSD) 20 Menyn och dess funktioner 21 Zoom- och skärpejustering 22 Användning av fjärrkontroll skälla och systemval lägesval 27 justering lägesjustering 28 justering positionering och skärmjustering 34 Skärm Skärmstorleksjustering Visning av ingångskällinformation 43 Underhåll och rengöring Varningsindikator 44 Rengöra RGB-panelerna 45 Rengöra luftfiltren 47 Återställa filterräknaren 48 Rengöra projektorobjektivet 48 Rengöra projektorhuset 48 Byta ut lampan 49 Lambyte, återställ räknare 50 Bilaga Problemsökning 51 Indikatorer och projektorns skick 53 Menyträd 54 Systemlägesbeskrivning 56 Tekniska specifikationer 57 Konfigurering av terminaler 58 Tillbehör 58 Dimensioner 59 VARUMÄRKEN Alla namn på företag eller produkter i den här ägarmanualen är antingen varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive företag.

4 Till ägaren Innan du installerar och använder projektorn ska du noggrant läsa igenom den här manualen. Projektorn erbjuder många bekväma tillval och funktioner. Om du använder funktionerna på rätt sätt kan du behålla apparaten i gott skick och använda den under många år framöver. Felaktig användning kan resultera i inte bara att produktens livslängd förkortas, utan även risk fara för brand eller andra olyckor och att apparaten slutar fungera. Om det verkar som om din projektor inte fungerar korrekt ska du återigen läsa igenom den här manualen, kontrollera utföranden och kabelanslutningar, och söka lösningar i avsnittet Problemsökning längst bak i den här manualen. Om problemet kvarstår ska du kontakta återförsäljaren där du köpte projektorn, eller servicecentrat. FARA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA EJ VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK STÖT SKA DU AVSTÅ FRÅN ATT TA BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DEN ENDA SERVICE SOM ANVÄNDAREN KAN UTFÖRA ÄR LAMPBYTE. ÖVERLÅT SERVICE TILL KVALIFICERAD SERVICEPERSONAL. DEN HÄR SYMBOLEN ANGER ATT FARLIG SPÄNNING SOM KAN ORSAKA RISK FÖR ELEKTRISK STÖT FINNS INUTI DEN HÄR ENHETEN. DEN HÄR SYMBOLEN BETYDER ATT DET FINNS VIKTIGA ANVÄNDAR- OCH UNDER- HÅLLSANVISNINGAR I ÄGARMANUALEN TILL DEN HÄR ENHETEN. FÖR ANVÄNDARE INOM EU Den symbolmärkning och de återvinningssystem som beskrivs här nedan gäller länder inom EU och gäller inte länder i någon annan del av världen. Din produkt har konstruerats och tillverkats med delar och material av hög kvalitet, som kan återvinnas och/eller återanvändas. Symbolmärkningen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer, vid slutet av deras livslängd, inte får slängas som hushållsavfall utan skall slängas separat. Observera: Om en kemisk symbol fi nns tryckt under denna symbolmärkning, betyder denna kemiska symbol att batteriet eller ackumulatorn innehåller en tungmetall med en viss koncentration. Detta indikeras på följande sätt: Hg: kvicksilver, Cd: kadmium, Pb: bly I den Europeiska Unionen fi nns det separata uppsamlingssystem för använd elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer. Gör dig av med sådana saker på rätt sätt på den speciella lokala platsen för återsamling/ återanvändning. Hjälp oss att bevara den miljö vi lever i! Säkerhetsföreskrift VARNING: DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS. FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISK STÖT SKA DU INTE UTSÄTTA DEN HÄR APPARATEN FÖR REGN ELLER FUKT. Projektorn producerar intensivt ljus från projektionsobjektivet. Undvik i möjligaste mån att stirra direkt in i objektivet, annars kan dina ögon skadas. Var särskilt uppmärksam så att barn inte stirrar direkt in i ljusstrålen. Installera projektorn i lämpligt läge. Annars kan det resultera i brandfara. Se till att det finns ordentligt med utrymme ovanför, vid sidan om och bakom projektorhuset. Det är nödvändigt för ordentlig luftcirkulation och avkylning av enheten. Dimensionerna som syns här påvisar det minimiutrymme som krävs. Om projektorn ska byggas in i ett slutande utrymme eller liknande måste dessa minimiavstånd respekteras. Täck inte över ventilationsöppningarna på projektorn. Uppbyggd värme kan minska servicelängden på din projektor och kan också vara farligt. SIDA OCH TOPP BAKSIDA 1,5' (50 cm) 3' (1 m) 1,5' (50 cm) 1.5' (50 cm) Om projektorn inte ska användas under en längre tid ska den kopplas bort från strömuttaget. Visa inte samma bild under lång tid eftersom efterbilden då kan bli kvar på LCD-panelerna. FARA VID TAKMONTERING När projektorn monteras i taket ska luftintagsventilerna, luftfiltren och projektorns ovansida rengöras med en dammsugare. Om du inte rengör projektorn under en längre tid kan avkylningsfläktarna täppas igen med damm, vilket kan göra att projektorn skadas eller orsakar skada. PLACERA INTE PROJEKTORN I FUKTIGA, FLOTTIGA ELLER RÖKIGA LOKALER, T EX KÖK, FÖR ATT FÖREBYGGA ATT PROJEKTORN SKADAS ELLER ORSAKAR SKADA. Om projektorn kommer i kontakt med olja eller kemiska produkter kan den bli förstörd. 4 LÄS OCH FÖRVARA DEN HÄR ANVÄNDARMANUALEN FÖR SENARE ANVÄNDNING.

5 Säkerhetsanvisningar Alla säkerhets- och bruksanvisningar ska läsas igenom innan produkten tas i bruk. Läs igenom alla anvisningar här och förvara dem för framtida användning. Koppla från projektorn från AC-strömförsörjning innan rengöring. Använd inte flytande eller sprayrengöring. Använd en fuktad trasa för rengöring. Följ alla varningar och anvisningar som är markerade på projektorn. För att skydda projektorn vid åska, eller om den lämnas utan uppsikt eller står oanvänd under en längre tidsperiod, ska du koppla bort den från vägguttaget. Det kommer att förhindra skada som kan uppkomma beroende på blixtnedslag och strömsvikt. Utsätt inte den här enheten för regn, eller använd i närheten av vatten, t ex i en blöt källare, i närheten av en simbassäng osv... Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av tillverkaren, då det kan vara farligt. Placera inte projektorn på ett ostadigt rullbord, ställ eller bord. Projektorn kan falla ned och orsaka allvarlig skada på ett barn eller en vuxen, och allvarlig skada på projektorn. Använd endast med rullbord eller ställ som rekommenderas av tillverkaren eller som säljs med projektorn. Vägg- eller hyllmontering ska följa tillverkarens anvisningar och ett monteringskit som är godkänt av tillverkaren ska användas. En apparat- och rullbordskombination ska förflyttas med stor försiktighet. Snabba stopp, överdriven kraft och ojämna ytor kan göra att apparat- och rullbordskombinationen stjälper. Fack och öppningar på baksidan och i botten av höljet finns till för ventilation, för att tillförsäkra en säker användning av utrustningen och för att skydda den mot överhettning. Installera inte projektorn i närheten av ventilationsströmmen från en luftkonditioneringsapparat. Projektorn får endast anslutas till den typ av strömkälla som anges på markeringsetiketten. Om du är osäker på vilken typ av ström som tillhandahålls ska du rådfråga din auktoriserade återförsäljare eller lokala elbolag. Överbelasta inte vägguttag och förlängningssladdar då det kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Låt ingenting vila på strömsladden. Placera inte projektorn på sådant ställe att strömsladden riskerar att skadas av att någon trampar på den. Försök inte serva projektorn själv, då öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Överlåt all service till kvalificerad servicepersonal. Koppla ur projektorn från vägguttaget och överlåt all service till kvalificerad servicepersonal under följande förhållanden: a. När strömsladden eller -kontakten är skadad eller sliten. b. Om vätska har spillts på projektorn. c. Om projektorn har utsatts för regn eller vatten. d. Om inte projektorn fungerar normalt när du följer bruksanvisningarna. Justera endast de kontroller som täcks av bruksanvisningarna, då otillbörlig justering av andra kontroller kan resultera i skada, och då det ofta kräver ytterligare arbete av en kvalificerad tekniker att återställa projektorn till normal användning. e. Om projektorn har tappats eller om huset har skadats. f. När projektorn uppvisar en tydlig förändring i prestanda betyder det att den behöver service. När reservdelar krävs ska du vara noga med att serviceteknikern använder de reservdelar som tillverkaren anger och som har samma egenskaper som de ursprungliga delarna. Felaktiga reservdelar kan resultera i brand, elektrisk stöt eller personskada. Efter service eller reparationer på projektorn ska du be serviceteknikern att utföra en rutinsäkerhetskontroll för att kontrollera att projektorn är säker att använda. Öppningarna får aldrig täckas med tyg eller andra material, och bottenöppningen får inte blockeras genom att projektorn placeras på en säng, soffa, matta eller annan liknande yta. Projektorn får aldrig placeras i närheten av eller över ett element eller en värmepanna. Projektorn får inte placeras i en inbyggd installation, som t ex en bokhylla, såvida inte lämplig ventilation är möjlig. Stoppa aldrig in föremål i projektorn genom öppningar i höljet, då dessa kan komma åt farliga spänningspunkter eller kortsluta delar, vilket kan resultera i brand eller elektrisk stöt. Spill inte vätska av något slag på projektorn. 5

6 Säkerhetsanvisningar Luftcirkulation Öppningar i huset tillhandahålls för ventilation. För att tillförsäkra pålitlig användning av produkten för att skydda den från att överhettas får inte de här öppningarna blockeras eller täckas över. Installera projektorn i lämplig position Installera projektorn på rätt sätt. Felaktig installation kan minska lampans brinntid och orsaka brandfara. FARA Varm luft kommer ut från utblåsventilen. När du använder eller installerar projektorn måste du vidta följande säkerhetsåtgärder. Placera inga brandfarliga objekt eller spray i närheten av projektorn. Varm luft kommer ut från utblåsventilen. Se till att utblåsventilen befinner sig minst 1 m från alla föremål. Vidrör inte någon del av utblåsventilen, i synnerhet skruvar och metalliska delar. Det här området kommer att bli varmt när projektorn används. Ställ ingenting på projektorn. Föremål som placeras på huset kommer inte bara att skadas utan också orsaka brandfara p g a värmen. kylningsfläktar finns till för att kyla ner projektorn. Fläktarnas körhastighet ändras i förhållande till temperaturen inuti projektorn INTE UPPÅT INTE NEDÅT INTE ÅT SIDAN Luta inte projektorn mer än 20 grader från sida till sida. Peka inte projektorn uppåt för att projicera en bild. Peka inte projektorn nedåt för att projicera en bild. Placera inte projektorn på sidan för att projicera en bild. Luftintagsventiler Utblåsventiler (Het luftutblåsning) Flytta på projektorn När du flyttar på projektorn ska du vara noga med att den automatiska bildvisningsslutaren är stängd, att justeringsfötterna är indragna och att objektivet är låst med Objektivskiftlåset för att förhindra skada på objektivet och på huset. När projektorn inte används under en längre tidsperiod ska den placeras i lämplig väska. Försiktighet måste iakttas vid hantering av projektorn: undvik att tappa den och stöta i den, utsätta den för våld och att placera saker på huset. ATT TÄNKA PÅ VID INNERTAKSMONTERING När du ska montera denna projektor i taket behöver du den tillhörande monteringssatsen för innertak. Om projektorn inte monteras på rätt sätt kan den ramla ner och orsaka material- eller personskador. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information. Denna projektors garanti omfattar inte skador som orsakats genom att icke-rekommenderade monteringssatser för innertak har använts, eller om satsen för innertaksmontering placerats på en olämplig plats. FARA MED ATT BÄRA ELLER TRANSPORTERA PROJEKTORN Tappa den inte, eller slå i den. Det kan leda till skada eller fel. När du bär projektorn ska du använda en lämplig bärväska. Transportera inte projektorn med post eller annan transportservice i en olämplig transportväska. Det kan orsaka skada på projektorn. För information om transport av projektorn med post eller annan transportservice ska du rådfråga din återförsäljare. Placera inte projektorn i en väska innan den är tillräckligt nedkyld. 6

7 Överensstämmelse Anmärkning rörande Federal Communication Commission Den här utrustningen har testats och befunnits överensstämma med begränsningarna för en klass B-enhet, enligt del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att tillhandahålla tillräckligt skydd mot skadlig störning i en heminstallation. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna kan det resultera i skadlig störning på radiokommunikationer. Dock finns det ingen garanti för att störning inte kommer att förekomma i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att utrustningen sätts på och stängs av, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera åtgärder: Rikta om eller flytta på mottagningsantennen. Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. Anslut utrustningen till ett annat uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till. Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker. Användning av skyddad kabel krävs för att uppfylla klass B-begränsningarna i underdel B i del 15 av FCC-reglerna. Gör inga ändringar eller modifieringar i utrustningen, som inte specificeras i anvisningarna. Om sådana ändringar eller modifieringar görs kan du komma att uppmanas att sluta använda utrustningen. Modellnummer : PLV-Z700 Varunamn : Sanyo Ansvarig part : SANYO FISHER COMPANY Adress : Plummer Street, Chatsworth, California Telefonnr. : +1(818) Krav på AC-strömsladd AC-strömsladden som följer med projektorn uppfyller kraven för användning i landet som du köpte den i. AC-strömsladd för USA och Kanada: De AC-strömsladdar som är godkända för användning i USA och Kanada listas av Underwriters Laboratories (UL) och certifieras av Canadian Standard Association (CSA). AC-strömsladden har en AC-linjekontakt av jordtyp. Det här är en säkerhetsfunktion för att säkerställa att kontakten passar i eluttaget. Försök inte bryta mot den här säkerhetsfunktionen. Om du inte kan föra in kontakten i uttaget ska du kontakta din elektriker. JORD AC strömsladd för Storbritannien: Den här sladden är redan tillpassad med en gjuten kontakt som innehåller en säkring, vars värde syns på stiftet på kontakten. Om säkringe måste bytas ut måste en ASTA-godkänd BS 1362-säkring användas med samma värde och markering ASA. Om säkringshöljet går att ta bort ska du aldrig använda kontakten när höljet är avtaget. Om det krävs en utbytessäkring ska du kontrollera att den har samma färg som den som syns på kontaktstiftet (dvs röd eller orange). Säkringshöljen finns att köpa från den reservdelsavdelning som anges i användaranvisningarna. Om den kontakt som följer med inte passar ditt uttag ska den kapas och förstöras. Änden av anslutning sladden ska förberedas på rätt sätt och förses med korrekt kontakt. VARNING: EN KONTAKT MED EN OSKYDDAD ANSLUTNINGSSLADD ÄR FARLIG OM DEN FÖRS IN I ETT AKTIVT ELUTTAG. Trådarna i den här huvudledningen är markerade i enlighet med följande kod: Grön-och-gul Jordad Blå Neutral Brun Aktiv Då färgerna på trådarna i den här apparatens huvudledning eventuellt inte överensstämmer med färgen på de markeringar som identifierar terminalerna i din kontakt ska du göra så här: Den grön-gula tråden måste anslutas till den terminal i kontakten som är markerad med bokstaven E, med säkerhetsjordsymbolen, grön eller grön-och-gul. Den blå tråden måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller svart. Den bruna tråden måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller röd. VARNING: DEN HÄR APPARATEN MÅSTE JORDAS. KONTAKTUTTAGET MÅSTE INSTALLERAS I NÄRHETEN AV UTRUSTNINGEN OCH VARA LÄTTILLGÄNGLIG. 7

8 Delnamn och funktioner Front q Utblåsventiler q w Luftflöde FARA Varm luft kommer ut från utblåsventilen. Placera inga värmekänsliga föremål nära den här sidan. w Toppkontroller och indikatorer Baksida!2 e r t y u i o!0!1 e Automatisk bildvisningsslutare r Projektorobjektiv t Fokusring y Zoomspak u Infraröd fjärrmottagare i Vertikal objektivskiftningsring (upp/ned) o Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger)!0 Objektivskiftslås!1 Terminaler och kontakter!2 Huvudströmbrytare På/!3 Strömsladdkontakt!4 Luftintagsventiler!5 Lamphölje Kensington Security Slot Det här facket för ett Kensingtonlås används för att förhindra att projektorn stjäls. *Kensington är ett registrerat varumärke tillhörande ACCO Brands Corporation.!3!4!5 Botten!6!6 Justerbar fot!7 RGB Panelrengöringshålhölje!7 8

9 Delnamn och funktioner Bakre terminal q w e r t y q DATOR Anslut datorns utgångssignal, eller RGB Scart 21-pin videoutgång till den här kontakten (s. 16). w S-VIDEO Anslut S-videoutgångssignal från videoutrustning till det här uttaget (s. 15). e KOMPONENT 1 eller KOMPONENT 2 Anslut komponentvideoutgångssignal till de här uttagen (s. 15). r SERVICEPORT Det här uttaget används för att serva projektorn. t HDMI 1/HDMI 2* Anslut HDMI-utgångssignalen från videoutrustningen till de här terminalerna (s. 16). y VIDEO Anslut kompositvideoutgångssignal från videoutrustning till det här uttaget (s. 15). * Anmärkning om HDMI-kontakten: Använd en HDMI-kontakt av en mindre än den storlek som anges nedan. Du kan annars inte ansluta med hjälp av HDMI 1- och HDMI 2-terminaler samtidigt. Maximala dimensioner av HDMI-kontakterna 0,94" (24 mm) 0,59" (15 mm) BREDD TJOCKLEK 9

10 Delnamn och funktioner Toppkontroll e w q r o t y u i q STRÖM-indikator Lyser rött när projektorn är i standby-läge. Lyser grön under användning. Blinkar rött under avkylningsperioden. Blinkar grönt när den är i strömhanteringsläge (s. 41). Blinkar orange när den automatiska bildvisningsslutaren är stängd under användning (s. 53). w VARNINGS-indikator Lyser rött när projektorn upptäcker ett onormalt förhållande. Blinkar rött när projektorns interna temperatur överskrider driftsintervallet (s. 44, 53). e LAMPBYTE-indikator Lyser gult när projektorlampan har nått slutet av sin brinntid (s. 49, 53). t Knappen INPUT Välj en ingångskälla (s. 24). y Pek ed7 8-knappar Välj ett alternativ eller justera inställningarna i skärmmenyn. u Knappen OK Utför det valda alternativet eller använd den för att komma till undermenyalternativ (s. 20). i INFO-knapp Visar ingångskällinformation (s. 43). o Knappen POWER ON/STAND-BY Sätt på eller stäng av projektorn (s. 18, 19). r Knappen MENU Öppna eller stäng skärmmenyn (s. 20). 10

11 Delnamn och funktioner Fjärrkontroll e w q q Knappen POWER ON/STAND-BY Sätt på eller stäng av projektorn (s. 18, 19). w Knappen RESET Återställ till föregående inställning. Den här funktionen är begränsad till när du väljer menyn (s ) eller bildjusteringsmenyn (s. 34). e Knappen LIGHT Lyser upp fjärrkontrollens knappar under ca 10 sekunder (s. 22). r Knappen MENU Öppna eller stäng skärmmenyn (s. 20). t Pek ed7 8-knappar Välj ett alternativ eller justera inställningarna i skärmmenyn. t y Knappen SCREEN Välj en skärmstorlek (s. 22, 35). u Knappen BRIGHTNESS Justera ljusstyrkan på den projicerade bilden (s. 23, 28). i INPUT-knappar Välj en ingångskälla (s. 24). o Knappen LAMP CONTROL Välj ett lampläge (s. 23, 29). u!8!7!6!5!0 Knappen FREEZE Frys bilden på skärmen (s. 23).!1 Knappen NO SHOW Stänger tillfälligt av bilden på skärmen (s. 23).!2 Knappen LOGO Visar den sparade logotypen (s. 23). i!4!3!2!1!3 Knappen COLOR TEMP. Justera färgtemperaturen på den projicerade bilden (s. 28).!4 Knappen SHARPNESS Justera skärpan på den projicerade bilden (s. 23, 29).!5 Knappen COLOR Justera färgintensiteten på den projicerade bilden (s. 23, 28).!0!6 Knappen CONTRAST Justera kontrasten på den projicerade bilden (s. 23, 28).!7 Knappen IMAGE ADJ. Visar menyalternativ för ett åt gången och justerar de valda alternativen direkt (s. 23, 28).!8 IMAGE MODE-knappar Välj ett bildläge (s. 23, 27).!9 INFO-knapp Visar ingångskällinformation (s. 43). Knappen OK Utför det valda alternativet eller öppna alternativen i undermenyn (s. Knappen BACK Återgå till föregående meny. För att tillförsäkra en säker användning ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: Böj inte, tappa inte eller utsätt fjärrkontrollen för fukt eller hetta. För rengöring ska du använda en mjuk, torr trasa. Lägg inte på bensin, tinner, spray eller andra kemiska material. 11

12 Delnamn och funktioner Fjärrkontrollens driftsintervall Rikta fjärrkontrollen mot projektorn (Infraröd fjärrmottagare) när du trycker ner knapparna. Maximal räckvidd för fjärrkontrollen är ungefär 5 m och 60 grader framför projektorn (5 m) 30 Fjärrkontroll 30 Fjärrkontrollens batteriinstallation Öppna batteriutrymmets lock. Dra upp locket och öppna det. Sätt i nya batterier i utrymmet Två batterier av typen AA För korrekt polaritet (+ och -) ska du kontrollera att batteriterminalerna är i kontakt med stiften i utrymmet. Sätt tillbaka locket. * När batterierna i fjärrkontrollen har bytts ut återgår fjärrkontrollen automatiskt till den ursprungliga koden (kod 1) (s. 41). För att tillförsäkra en säker användning ska du vidta följande försiktighetsåtgärder: Använd två (2) AA eller LR&-typ alkalinbatterier. Byt alltid ut båda batterierna samtidigt. Använd inte ett nytt batteri med ett använt. Undvik kontakt med vatten och vätska. Utsätt inte fjärrkontrollen för fukt eller hetta. Tappa inte fjärrkontrollen. Om batteriet i fjärrkontrollen har läckt ska du försiktigt torka rent höljet och sätta i nya batterier. Risk för explosion föreligger om batterierna byts ut mot felaktiga. Släng bort använda batterier enligt anvisningar. 12

13 Installation Positionera projektorn Projektorn är utformad att projicera på en plan projektionsyta som har ett fokuseringsintervall på 1,2 m till 9,2 m vid maximal zoom och 2,4 m till 18,4 m vid minimal zoom. Se figuren och tabellen nedan för skärmstorlek och avstånd mellan projektorn och skärmen. 30,2 (9,2 m) 15,1 (4,6 m) (Tum diagonal) 300 Max. Zoom 9,8 (3,0 m) 7,9 (2,4 m) 3,9 (1,2 m) Min. Zoom (Center) Skärmstorlek (B x H) mm bildformat 16 : x x x x x 3736 Zoom (max) 3,9 (1,2 m) 7,9 (2,4 m) 9,8 (3,0 m) 15,1 (4,6 m) 30,2 (9,2 m) Zoom (min) 7,9 (2,4 m) 16,0 (4,9 m) 20,0 (6,1 m) 30,2 (9,2 m) 60,4 (18,4 m) Ljusstyrkan i rummet har stor inverkan på bildkvalitet. Dagsljuset bör begränsas för att få den bästa bilden. Alla mått är ungefärliga och kan variera från den verkliga storleken. Justerbar fot Projektionsvinkeln kan justeras upp till 6,5 grader med den justerbara foten. 1 2 Rotera den justerbara foten och luta projektorn till lämplig höjd. För att höja foten roterar du båda fötterna medurs. För att sänka eller dra tillbaka den justerbara foten roterar du båda fötterna moturs. Justerbar fot 13

14 Installation Flytta på objektivet Projektionsobjektivet kan flyttas uppåt och nedåt eller vänster och höger manuellt med Objektivskiftningsringarna, vilket gör det möjligt för dig att justera positionen på en projicerad bild. Efter att positionen har justerats ska du låsa objektivet med Objektivskiftningslåset. Flytta på projektionsobjektivet till vänster eller höger med den horisontella objektivskiftningsringen. Flytta projektionsobjektivet uppåt eller nedåt med den vertikala objektivskiftningringen. Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger) Vertikal objektivskiftningsring (Upp/ned) Objektivskiftslås Horisontell objektivskiftningsring (vänster/höger) W 1/2W 1/2W W Innan du använder objektivskiftningsringarna ska du kontrollera att det här låset är öppet. Åt vänster Åt höger Vertikal objektivskiftningsring (upp/ned) V V V V Uppåt Nedåt 14 Den bästa bilden fås vanligtvis på den centrala axeln av objektivskiftet. Med maximal objektivskiftning i varje riktning kan bildstörning uppkomma i skärmens kanter. Med maximal horisontell objektivskiftning kan inte maximal vertikal objektivskiftning erhållas, och vice versa. Objektivskiftningsringarna låses på fabriken. Var noga med att objektivskiftningslåset öppnas innan du använder objektivskiftningsringarna.

15 Installation Projektorn kan vara ansluten till upp till sex utrustningar åt gången. Se figurer nedan för anslutningar. Ansluta till videoutrustning (Video, S-Video) Video, S-video Använd en videokabel eller en S-videokabel (finns i handeln). Videoutrustning S-videokabel Kompositvideoutgång S-VIDEO utgång Videokabel (RCA x 1) VIDEO S-VIDEO Ansluta till videoutrustning (Komponent) Komponent Använd en komponentkabel (tillval). Videoutrustning Komponentvideoutgång (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) Komponentkabel (RCA x 3) För att beställa tillvalskablarna, se s. 58. När du ansluter HDTV-utrustning till projektorns COMPONENT ½-terminaler kan horisontellt linjebrus noteras endast tillfälligtvis. Justera sedan värdet på Fine sync. en kan justeras från 0 till +31 (se s. 34). KOMPONENT Koppla bort strömsladdarna från både projektorn och den externa utrustningen från AC-uttaget innan kablarna ansluts. 15

16 Installation Ansluta till videoutrustning (HDMI, RGB-scart) HDMI Använd en HDMI-kabel (tillval) för HDMI-utgång. RGB Scart Använd en Scart-VGA-kabel (tillval). Videoutrustning Videoutrustning RGB Scart 21-pin utgång HDMI kabel HDMI DATOR Ansluta till en dator Dator (Analog) Använd en VGA-kabel (finns i handeln) eller en DVI-VGA-kabel (finns i handeln). Dator Skärm-ut Scart-VGAkabel HDMIvideoutgång DVI- VGAkabel VGA kabel DATOR För att beställa tillvalskablarna, se s. 58. Koppla bort strömsladdarna från både projektorn och den externa utrustningen från AC-uttaget innan kablarna ansluts. 16

17 Installation Ansluta AC-strömsladden Projektorn använder en nominal ingångsspänning på V eller V AC och den väljer automatiskt korrekt ingångsspänning. Den är utformad att fungera med de enkelfassystem som har en jordad neutral ledare. För att minska risken för elektrisk stöt ska du inte koppla in någon annan typ av strömsystem. Om du är osäker på den typ av ström som tillhandahålls ska du rådfråga din auktoriserade återförsäljare eller servicestation. Anslut projektorn med all kringutrustning innan du sätter på den. FARA AC-uttaget måste vara i närheten av den här utrustningen och lättillgängligt. Anslut AC-sladden (följer med) till projektorn. För säkerhets skull ska du koppla ur AC-sladden när projektorn inte används. När projektorn är ansluten till ett uttag med AC-sladden och huvudströmbrytaren är på är den i standbyläge och förbrukar lite elektrisk ström. Stäng av huvudströmbrytaren när projektorn inte används. ANMÄRKNING OM STRÖMSLADDEN AC-sladden måste tillmötesgå landets krav där du använder projektorn. Bekräfta AC-kontakttypen med översikten nedan. Lämplig AC-sladd måste användas. Om den medföljande AC-strömsladden inte matchar ditt AC-uttag ska du kontakta din återförsäljare. Projektorns sida AC-utgångssida För USA och Kanada För Europa För Storbritannien Jordad Till strömsladdkontakt på din projektor. Till AC-utgång. (120 V AC) Till AC-utgång. ( V AC) Till AC-utgång. ( V AC) 17

18 Grundläggande användning Sätta på projektorn 1 2 Slutför kringanslutningarna (med dator, VCR osv) innan du sätter på projektorn. Anslut projektorns AC-strömssladd till ett AC-uttag och sätt på huvudströmbrytaren. STRÖM-indikatorn lyser rött. Huvudströmbrytare På/ 3 Tryck på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen. AV PÅ STRÖM-indikatorn blir grön och avkylningsfläktarna börjar fungera. Då den automatiska bildvisningsslutaren öppnas kommer en förberedelsebild att visas på skärmen och nedräkning påbörjas. STRÖM-indikator STRÖM POWER ON/ FREEZE 4 Efter nedräkningen kommer ingångskällan som valdes sist att visas på skärmen. Om den automatiska bildvisningsslutaren inte öppnas som den ska kommer inte projektorn att sättas på och STRÖM-indikatorn kommer att blinka orange. Tryck ner knappen POWER ON/ STAND-BY igen för att starta om. När Nedräkning av eller är valt i visningsfunktionen kommer inte nedräkningen att visas på skärmen (s. 40). Under nedräkningsperioden är alla operationer ogiltiga. en kan se lite mörk ut när projektorn sätts på. Lampan behöver en liten stund för att stabilisera sig när strömmen satts på. Lagrat lampläge och bildläge aktiveras när lampan stabiliserats. Om slutaren manuellt skulle stängas något under projicering kommer den automatiskt att stängas helt. Toppkontroll Fjärrkontroll Vald ingångskälla Video Använd den här fliken när den hanteras manuellt. Automatisk bildvisningsslutare Rör inte slutaren när den rör på sig. Det kan orsaka skada, eller att projektorn går sönder. 18

19 Grundläggande användning Stänga av projektorn 1 Tryck på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen. Ström av? visas på skärmen. Tryck ner knappen POWER ON/STAND-BY igen för att stänga av projektorn. När funktionen Power off bekräftelse är inställd på kan projektorn stängas av utan bekräftelsemeddelande. (Se Power off bekräftelse på s. 40). Den automatiska bildvisningsslutaren stängs och STRÖMindikatorn börjar blinka rött. Blinkandet fortsätter under ca 90 sekunder under tiden som avkylningsfläktarna körs. Slå av? Slå av? försvinner efter 4 sekunder. 2 När projektorn har kylts ned tillräckligt för att kunna sättas på igen slutar STRÖM-indikatorn att blinka. Sedan kan du stänga av huvudströmbrytaren och koppla ur AC-strömsladden. FÖR ATT FÖRLÄNGA LAMPANS BRINNTID SKA DU NÄR DU VÄL HAR SATT PÅ PROJEKTORN VÄNTA MINST FEM (5) MINUTER INNAN DU STÄNGER AV DEN. TRYCK INTE PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN ELLER KOPPLA UR ELSLADDEN UNDER TIDEN SOM AVKYLNINGSFLÄKTARNA KÖRS ELLER INNAN STRÖMINDIKATORN SLUTAT BLINKA. ANNARS KOMMER LAMPANS BRINNTID ATT FÖRKORTAS. Använd inte projektorn utan avbrott. Kontinuerlig användning kan resultera i att lampans brinntid kortas ner. Stäng av projektorn och låt den vila ungefär en timme var 24:e timme. Om den automatiska bildvisningsslutaren stängs under användning stängs projektorn av automatiskt för säkerhets skull. Var noga med att stänga av projektorn genom att trycka på knappen POWER ON/STAND-BY på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen efter användning. När STRÖM-indikatorn blinkar kyls lampan ner och projektorn kan inte sättas på. Vänta till dess att STRÖM-indikatorn slutar blinka innan den sätts på igen. Körhastigheten för avkylningsfläkarna anpassas efter temperaturen inuti projektorn. VARNINGS-indikatorn blinkar eller avger ett rött ljus, se Varningsindikator på s. 44. Placera inte projektorn i en väska innan den är tillräckligt nedkyld. 19

20 Grundläggande användning Hur man använder skärmmenyn (OSD) Projektorn kan justeras eller ställas in via skärmmenyn. Menyerna har en hierarkisk struktur med en huvudmeny som är uppdelad i undermenyer, som i sin tur är uppdelade i ytterligare undermenyer. För varje justering och inställningsprocedur kan du se respektive avsnitt i den här manualen Tryck på knappen MENU på toppkontrollen eller på fjärrkontrollen för att visa skärmmenyn. Använd Pek ed-knapparna för att markera eller välja ett huvudmenyalternativ. Tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att komma till undermenyalternativen. (Det valda alternativet är markerat med ORANGE.) Använd ed-knapparna för att välja önskat undermenyalternativ och tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att komma till undermenyalternativet. Använd Pek 7 8- eller OK-knapparna för att justera inställningen eller växla mellan olika alternativ och tryck på Pek 8- eller OK-knapparna för att aktivera och återgå till undermenyn. Tryck på Pek 7-knappen för att återgå till huvudmenyn; tryck på knappen MENU igen för att gå ur skrämmenyn. Toppkontroll Fjärrkontroll PEK-knappar (pil) Knappen OK Knappen MENU Knappen MENU PEK-knappar (pil) Knappen OK Skärmmeny, OSD (huvudmeny) just. storlek Video S-video Component 1 Component 2 HDMI 1 HDMI 2 Dator Auto Auto RGB(Analog) Gå ut Välj Nästa Nästa Peka höger eller OKknappar Det valda alternativet är markerat med ORANGE. Skärmmeny, OSD (undermeny) just. storlek Video S-video Component 1 Component 2 HDMI 1 HDMI 2 Dator Auto Auto RGB(Analog) Gå ut Bakåt Välj Nästa Nästa 20

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503

IN1501, IN1503. 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models: P1501, P1503 IN1501, IN1503 009-1313-02 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory models: P1501, P1503 Intyg om överensstämmelse Tillverkare: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Läs mer

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning

Bärbar projektor NP905/NP901W. Bruksanvisning Bärbar projektor NP905/NP901W Bruksanvisning 2:a utgåva, juli 2008 Information om USB trådlöst LAN: Projektorserierna NP905/NP901W som distribueras i vissa regioner och länder levereras inte med USB trådlös

Läs mer

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok

GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok GP10 Ultra Lite LED-projektor Användarhandbok Innehåll Viktiga säkerhetsanvisningar... 3 Inledning... 6 Projektorns funktioner...6 Förpackningens innehåll...7 Projektorns utsida...8 Kontroller och funktioner...9

Läs mer

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide

Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Projektor CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Bruksanvisning (detaljerad) Funktionsguide Tack för att du har köpt denna projektor. VARNING Före användandet av denna produkt, se till att ha läst igenom alla manualer

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11

Innehåll SVENSKA. 4. Felsökning...16 5. Supporttiming...17 6. Specifikationer...17. 2. Inställning av din TV...11 Innehåll Reglerande information... Beskrivning av varningssymbolerna... Säkerhetsnoteringar... Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok

VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok VG2428wm-LED LCD Display Användarhandbok Model No. VS15055 TCO Information Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified

Läs mer

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221

VPL-EW275/EW245/EW225 VPL-EX275/EX271/EX245/EX241/EX225/EX221 4-435-798-SE (1) Data Projector Bruksanvisning Läs denna handbok och den medföljande Snabbreferensen noggrant innan du börjar använda enheten och förvara dem sedan på en lättåtkomlig plats för framtida

Läs mer

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 *

DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * DATAPROJEKTOR XJ-H2600/XJ-H2650 * Instruktionshäfte * Modeller med USB-port Var noga med att läsa säkerhetsföreskrifterna i snabbstartsguiden som medföljer dataprojektorn. Förvara all användardokumentation

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok

VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok VA2445-LED/VA2445m-LED/ VA2446-LED/VA2446m-LED/ VA2446ma-LED LCD display-skärm Användarhandbok Modellnummer: VS15453 Godkännandeinformation OBS! Detta avsnitt riktar sig till alla anslutningskrav och uttalanden

Läs mer

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera

Bruksanvisning. Förberedelser för användning av projektorn. Projicera en bild. Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Bruksanvisning Förberedelser för användning av projektorn Projicera en bild Projicera bilder från ett USB-minne eller en digitalkamera Använda projektorn via ett nätverk Ändra projektorns inställningar

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK

AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK AVR 160 AUDIO/VIDEO RECEIVER ANVÄNDARHANDBOK Säkerhetsinformation Viktiga säkerhets Instruktioner 1. 2. 3. 4. 5. 6. Läs igenom instruktionerna. Behåll instruktionerna. Uppmärksamma alla varningar. Följ

Läs mer

Divar MR digital videoinspelare

Divar MR digital videoinspelare Divar MR digital videoinspelare Typnummer DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L sv Bruksanvisning_sv Digital videoinspelare Innehållsförteckning sv 1 Innehållsförteckning 1 Säkerhet 3 1.1 Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs mer

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk.

Innehåll. Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER TQB0AC0100-2. Svenska. Norsk. Norsk Suomi Modellnummer TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Bruksanvisning FULL HD LCD-skärm (för företag) Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter...2 Säkerhetsföreskrifter...3 Tillbehör...6 Anslutningar...7

Läs mer

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning

Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning Läs handboken noggrant innan du använder maskinen och ha den nära tillhands för framtida bruk. Bruksanvisning INNEHÅLL Inledning...5 Upphovsrätt på bilder...5 Viktigt...5 Information till användare som

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories.

FH05 HDR. Symbolen AC 3 och dubbel D är Dolby Laboratories varumärken. Symbolerna används med licens från Dolby Laboratories. Copyright 2011 Anvia TV Oy Alla rättigheter förbehållna. Ingen del av denna bruksanvisning får mångfaldigas, kopieras, spridas, distribueras, nerladdas, sparas eller förmedlas i någon form eller för något

Läs mer

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING

LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING SVENSKA LCD-TV PLASMA-TV BRUKSANVISNING LCD-TV, MODELLER 6LC* 6LC5* LC* LC5* 7LC* 7LC5* LC* LC5* PLASMA-TV, MODELLER PC5* 50PC5* 50PB65* Vänligen läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar att använda

Läs mer

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01

Bruksanvisning. Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Bruksanvisning Skärmaskin Produktkod: 891-Z01 Läs det här dokumentet innan du använder maskinen. Vi rekommenderar att du behåller detta dokument i närheten för framtida referens. VARUMÄRKEN VIKTIGT: LÄS

Läs mer

HUGOSON HU2713 27" LCD TV

HUGOSON HU2713 27 LCD TV HUGOSON HU2713 27" LCD TV Användarmanual / User manual www.hugoson.se / www.hugoson.com Manual HU2713 / 27" LCD display HUGOSON HU2713 / Innehåll Varningar Tillbehör och beskrivningar 02 04 LCD display

Läs mer

LFF 6080. Bruksanvisning

LFF 6080. Bruksanvisning LFF 6080 SE Bruksanvisning Till kunden För din egen säkerhet och trevnad rekommenderar vi att du noggrant läser igenom kapitlet Säkerhet före användning av enheten. Genom att köpa den här multifunktionella

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

AVR 700/AVR 70/AVR 70C

AVR 700/AVR 70/AVR 70C Ljud-/videomottagare Bruksanvisning Innehåll Inledning 3 Medföljande tillbehör 3 Viktig säkerhetsinformation 3 Placera ljud-/videomottagaren 3 Reglage på den främre panelen 4 Uttag på den bakre panelen

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer